MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013"

Transkript

1 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0) F +44 (0) W MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Ltd.

2 Obsah Přihlášení... 3 Objednávání... 5 Okn nabídky... 5 Pkrčilé nabídky... 7 Sledvání & řízení pzic... 9 Okn tevřených pzic... 9 Dplňkvé nástrje Řízení účtu Shrnutí účtu Fakta prduktech Grafy PIP kalkulačka Seznam brázků Obr. 1: Přihlašvací lišta Obr. 2:Přihlašvací bezpečnstní zpráva...3 Obr. 3: Přihlašvací lišta se zaškrtávacím plem Override...4 Obr. 4:Okn vlžení příkazu...5 Obr. 5:Sekce bchdních příkazů uknčení tevřených pzicí...6 Obr. 6:Dialgvé kn zavíraných pzic...6 Obr. 7:Sekce transakce Limit pen...6 Obr. 8:Příklad nastavení transakce Limit pen...7 Obr. 9:Pkrčilá nabídka...7 Obr. 10:Knfigurační menu pkrčilé nabídky Obr. 11:Mnitr tevřených pzic Obr. 12:Tlačítk transakce tevřených pzic...9 Obr. 13:Lišta uzavření bchdní pzice...10 Obr. 14:Tlačítk nastavení limitu bchdu...10 Obr. 15:Lišta nastavení limitů bchdu...10 Obr. 16:Přehled účtu...12 Obr. 17:Výběr data přehledu účtu Obr. 18:Přídavné funkce přehledu účtu...13 Obr. 19:Jednduchý & detailní náhled přehledu účtu...13 Obr. 20:Ukázka denníh výpisu účtu...13 Obr. 21: Lišta výběru bdbí pr zbrazení stavu účtu...14 Obr. 22: Lišta nastavení inkasa margin...14 Obr. 23: Příklad stránky Prduct Facts...15 Obr. 24:Příklad grafu...16 Obr. 25:Menu příkazů z grafu...16 Obr. 26:PIP kalkulačka...17 City Credit Capital (UK) Ltd. Page 2

3 Přihlášení Otevřete webvu verzi neb nainstalvanu verzi sftwaru Markets trader. V přihlašvací liště zadejte svje přihlašvací jmén (LginID) a hesl. Vyberte příslušný typ účtu k přihlášení se d živéh (Live) neb Dem účtu a klikněte na tlačítk Lgin. Obr. 1: Přihlašvací lišta Pkud je Váš účet již aktivní na jiném pčítači neb jste se správně nedhlásili během Vaší pslední práce s aplikací, zbrazí se následující zpráva. Tent účet je již přihlášen (je mžné že jste se nedhlásili během vaší pslední návštěvy) Zavřít Obr. 2: Přihlašvací bezpečnstní zpráva City Credit Capital (UK) Ltd. Page 3

4 K pětvnému přihlášení musíte znvu vepsat své hesl a zaškrtnut plíčk Override, které se bjeví vedle ple Lgin ID. Obr. 3: Přihlašvací lišta se zaškrtávacím plem Override City Credit Capital (UK) Ltd. Page 4

5 Objednávání Okn nabídky Pkud si přejete realizvat bchd pužitím kna nabídky, jednduše klikněte na nabídkvé (Bid) neb pptávkvé (Ask) cenvé tlačítk prduktu, se kterým chcete bchdvat. Následující kn se zbrazí p kliknutí na tlačítk BID/ASK (v tmt případě byl vybrán prdukt USDJPY). Obr. 4: Okn vlžení příkazu Kód prduktu (prduct cde) Prdukt, se kterým si přejete bchdvat lze jednduše změnit kliknutím na šipku (rzbalvací menu) naprav d USDJPY a výběrem jednh z prduktů z rzbalenéh seznamu. Velikst plžky (LOT size) Zde vlžte pžadvanu velikst plžky (ltu). Obchdní příkaz (market rder) V tét sekci můžete tevřít krátku (SHORT) neb dluhu (LONG) pzici kliknutím na tlačítk prdej (SELL) či nákup (BUY). City Credit Capital (UK) Ltd. Page 5

6 Pkud máte u prduktu pzici již tevřenu, aktivují se tlačítka zavřít nákupní příkazy (clse buy rders) a zavřít prdejní příkazy (clse sell rders) v závislsti na typu vaší pzice. Obr. 5: Sekce bchdních příkazů Uknčení tevřených pzicí P kliknutí na tlačítka Clse Sell Orders / Clse Buy Orders se zbrazí následující kn. Obr. 6: Dialgvé kn zavíraných pzic V nabídce Settle Size vyberte pčet bchdních jedntek (ltů), které si přejete uzavřít, a zadejte příkaz klikem na tlačítk Submit. V tét nabídce můžete sučasně tevřít nvu pzici i uzavřít bchd s již existující pzicí. Jednduše vlžte bjem transakce (velikst ltu) v sekci Market Open Buy (nákup při tevření burzy market n pen buy) a vyberte bjem uzavíraných bchdů v sekci Market settle Buy (nákup při uzavírání burzy) (zalžené na krátké SHORT pzici) a zadejte příkaz klikem na tlačítk Submit. Limit Open zde můžete nastavit parametry příkazu Limit pen (příkaz k nákupu/prdeji při tevření burzy pkud parametry transakce splňují limitní pdmínky). City Credit Capital (UK) Ltd. Page 6

7 Obr. 7: Sekce transakce Limit pen Vyberte typ pzice, kteru chcete tevřít. Dluhu (Lng) neb krátku (Shrt). Pkud kupujete - pd aktuální tržní cenu, pak pužijte ple Cenvý limit (Limit Price) - nad aktuální tržní cenu, pak pužijte ple Uzavřít na ceně (Stp Price) Pkud prdáváte - nad aktuální tržní cenu, pak pužijte ple Cenvý limit (Limit Price) - pd aktuální tržní cenu, pak pužijte ple Uzavřít na ceně (Stp Price) Pkud chcete pužít parametry prfit a stp lss u příkazu typu limit pen jednduše zaškrtněte ple if Dne a vlžte ceny d plí Take Prfit a Stp Lss a realizujte příkaz klikem na tlačítk Submit. Obr. 8: Příklad nastavení transakce Limit Open Open Setup Example Pkrčilé nabídky Okn pkrčilé nabídky umžňuje rychlu realizaci bchdů. Jednduše vyberte prefervaný prdukt, vlžte velikst ltu a pté klikněte na nabídkvu neb pptávkvu cenu k realizaci bchdu. City Credit Capital (UK) Ltd. Page 7

8 Obr. 9: Pkrčilá nabídka Nabídka může být přizpůsbena ptřebám uživatele kliknutím na pravé tlačítk myši v daném kně a výběrem jedné ze tří mžnstí. Obr. 10: Knfigurační menu pkrčilé nabídky Graf vybranéh prduktu je také přím dstupný kliknutím na tt tlačítk, které se nachází ve spdní části kna. City Credit Capital (UK) Ltd. Page 8

9 Sledvání & řízení pzic Okn tevřených pzic Tt kn zbrazuje pdrbnsti všech tevřenych pzic, které v daném kamžiku máte a umžňuje uzavřít bchd neb nastavvat limity příkazů pr každu pzici. Obr. 11: Mnitr tevřených pzic K uzavření bchdu na pzici jednduše klikněte na tlačítk Settle (realizace, uzavření transakce neb uknčení) vedle prduktu který si přejete uknčit. Obr. 12: Tlačítk uzavření bchdu tevřených pzic. City Credit Capital (UK) Ltd. Page 9

10 Vyberte pčet ltů, u kterých si přejete uzavřít bchd, pkud jich máte vice než jeden a klikněte na submit. Obr. 13: Lišta uzavření bchdní pzice Pkud si přejete přidat limit neb úrveň Stp Lss, jednduše klikněte na tlačítk Add. Obr. 14: Tlačítk nastavení limitu bchdu P kliknutí na Add se zbrazí následující kn. Obr. 15: Lišta nastavení limitů bchdu Existují tři druhy limitů: - Denní. Limitvaný příkaz zůstane aktivní d knce bchdníh dne. - GTF. Gd Till Friday (platné d pátku) limitvaný příkaz bude zrušen systémem na knci aktuálníh týdne. - GTC. Gd Till Cancelled (platné d zrušení), tent limit zůstane tevřen až d kamžiku, kdy jej uživatel sám manuálně zruší. City Credit Capital (UK) Ltd. Page 10

11 Pr nastavení ceny pr zisk klikněte na ple Limit Price tak, že je aktivujete a nyní vepište vámi pžadvanu cenu. Pr nastavení Stp Lss ceny klikněte na ple Stp Price tak, že je aktivujete a nyní vepište vámi pžadvanu cenu. Pkud si přejete nastavit ba parametry, tj. limitní i stp ceny, musíte kliknut na ple OCO, které vám aktivuje mžnst nastavení bu limitů. Dplňkvé nástrje Prgram Markets Trader pskytuje mnžství nástrjů pr lepší řízení a mnitrvání pzic a bchdních aktivit. Všechny tyt nástrje se nachází v menu View bchdní platfrmy a bsahují: Mnitr shrnutí prtflia Mnitr aktivních příkazů Registr uzavřených pzic Obchdní žurnál City Credit Capital (UK) Ltd. Page 11

12 Řízení účtu Shrnutí účtu Okn pr shrnutí účtu pskytuje celkvu bilanci účtu a výkaz zisků a ztrát. Obr. 16: Přehled účtu Shrnující kn pskytuje následující infrmace pr vybrané bchdní datum: Jmén účtu Obchdní datum Základní měna Předchzí bilance Margin vklad Inkas Marginu Zisk/Ztráta Prvize Přizpůsbení Bilance Plvucí P/L Efektivní Margin = Celkvá bilance -/+ zisk/ztráta Nutný Margin = Pčet ltů * pžadvaný margin Variatin Margin = Celkvá bilance -/+ zisk/ztráta nutný margin Svji účetní bilanci pr určité bchdní datum si můžete zkntrlvat kliknutím na datum, které se nachází v levém hrním rhu kna. Obr. 17: Výběr data přehledu účtu City Credit Capital (UK) Ltd. Page 12

13 Čtyři ikny v hrním pravém rhu kna jsu následující: Obr. 18: Přídavné funkce přehledu účtu Simple/Detail Mde Tat ikna změní náhled přehledu vašeh účtu z jednduchéh d detailníh režimu a napak. Obr. 19: Jednduchý a detailní náhled přehledu účtu. Daily statement Tat ikna vám ukáže denní stav vašeh účtu. Výpis pskytuje detail všech bchdů, které jste uskutečnil ve vybraném bchdním datu. Další infrmace budu zahrnvat předchzí bilanci, margin vklad, inkas marginu, zisk/ztrátu, prvizi, přizpůsbení, bilanci, plvucí P/L, efektivní margin, nutný margin a variatin margin. Obr. 20: Ukázka denníh výpisu účtu City Credit Capital (UK) Ltd. Page 13

14 Custm Statement Umžní vám náhled d vašeh výpisu za určité bdbí. Můžete vyhledat výpisy z aktuálníh bchdníh data neb z předchzích bchdních dat až d aktuálníh data. Obr. 21: Lišta výběru bdbí pr zbrazení stavu účtu Withdraw Margin Tat ikna vám umžňuje pslat pžadavek na inkas marginu City Credit Capital. P kliknutí na iknu se bjeví kn inkasa marginu, jak můžete vidět na brázku. Obr. 22: Lišta nastavení inkasa margin. Jednduše zadejte SWIFT kód, čísl bankvníh účtu a částku inkasa. Minimální částky inkasa pr ba typy účtů jsu: Based Currency Standard A/C Mini A/C USD A/C 1000 (USD) 500 (USD) Eur A/C 700 (EUR) 300 (EUR) GBP A/C 600 (GBP) 300 (GBP) JPY A/C 100,000 (JPY) 50,000 (JPY) City Credit Capital (UK) Ltd. Page 14

15 Fakta prduktech Okn Prduct facts pskytuje vymezení smluv všech bchdvaných prduktů. Infrmace bsahují: Effective Date (Datum tevření kntraktu) Expiry Date (Datum uzavření kntraktu) Kód prduktu Velikst kntraktu Pžadavky na margin Pžadavky na chranný margin Nční pplatky Obr. 23: Příklad stránky Prduct Facts City Credit Capital (UK) Ltd. Page 15

16 Grafy Pr technické analýzy, studie a výzkum můžete pužít kn grafů a nástrjů. Obr. 24: Příklad grafu Grafy vám take umžní realizvat bchdy klikem pravéh tlačítka na úrveň, kteru chcete vlžit na trh prstřednictvím následujících mžnstí: Otevření nákupu (tevření nákupní plžky neb market pen buy nákup při tevření burzy), t same u dalších plžek Otevření prdeje Transakce při uzavření trhu Otevření nákupu s limitem Otevření prdeje s limitem Uzavření s limitem Obr. 25: Menu příkazů z grafu City Credit Capital (UK) Ltd. Page 16

17 PIP kalkulačka Pip kalkulačka umžňuje uživatelům dhadnut hdntu jejich pzic, předpvídat jejich bilanci a účinně řídit rizik. T může být uskutečněn pmcí nástrjů: P/L Vlžte částku kteru chcete vydělat a Pips tabulka se autmaticky změní a ukáže klik PIPsů ptřebujete k dsažení cíle. Pčet Ticků vlžte pčet PIPsů, které chcete realizvat a P/L tabulka se autmaticky změní a ukáže jakéh prfitu byste měl dsáhnut. Obr. 26: PIP kalkulačka City Credit Capital (UK) Ltd. Page 17

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI-00121 Helsinky, Finsk Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Software602 Print2PDF X

Software602 Print2PDF X Instalační příručka Vytvřen dne: 7.11.2012 Aktualizván: 5.6.2013 2012 Sftware602, a.s. Obsah Ptřebný sftware... 3 Instalace Webvéh serveru IIS... 3 Instalace webvé aplikace Web service... 4 Instalace certifikátů...

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

About Golf Limited Indoor Golf Environment

About Golf Limited Indoor Golf Environment Abut Glf Limited Indr Glf Envirnment Uživatelská příručka Obsah 1. Základní nabídka...4 2. Play Glf...5 2.1. Výběr hráčů (Members Screen)...5 2.1.1. Nvý hráč...5 2.1.2. Existující hráč...6 2.2. Výběr

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky:

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky: Obsah infrmační příručky: 1. Prdukty 2. Klienti 3. Objednávky 4. Fakturace 5. Skladvé perace 6. Platby 7. Účetnictví 8. Smluvy 9. Výrba 10. Mzdy 11. Manažérské a statní sestavy 12. Správa systému 13. Internetvý

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ V PROJEKTOVÉM CYKLU

PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ V PROJEKTOVÉM CYKLU PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ V PROJEKTOVÉM CYKLU úvd d využití sftwarvých prstředků ZPRACOVAL: Tmáš Tžička tzicka@mybx.cz Vypracván s pdpru: Wikipedia; Stránky svbdném sftware www.gnu.cz; Staníček, Hajkr Řízení

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více