Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,"

Transkript

1 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana Rychtaříková, Karel Škvarenina, Milan Lopušan Omluveni: Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková, Zbyněk Cincibus Neomluveni: Zpracovatelé: Dagmar Švarcová, Adéla Hrubá, Blanka Gürthová Hosté: Ing. Hana Ezrová vedoucí investičního oddělení Jednání řídila: Ing. Jitka Volfová Jednání zahájeno v 16:05 hodin, ukončeno v 17:25 hodin. Program: Zahájení jednání schválení programu změna termínů jednání 1. Záměry (body 1-21) 2. Prodeje (body 22-27) 3. Pronájmy (body 28-33) 4. Různé Zahájení jednání Předsedkyně Ing. Jitka Volfová zahájila jednání a seznámila přítomné s jeho programem, dále byla navržena změna termínů jednání ve 2. pololetí roku 2015, která se budou konat 17.8., 14.9., 5.10., a schválili výše uvedený a doplněný program. ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje pozemku p. č. 341/19, trvalý travní porost o výměře 212 m 2 v k. ú. Žizníkov Důvod: Důvodem projednávání záměru je žádost pana Čípy ze dne , který má zájem si odkoupit pozemek p. č. 341/19, za účelem zkultivování a vysázení stromů, aby bránily proudění studeného vzduchu od rybníka. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č. 341/19 je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově nedaleko rybníka. Jedná se o travnatý pozemek. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: V případě odprodeje požadovaného pozemku by navazující lesní pozemek zůstal ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Část pozemku mají stále v pronájmu dřívější vlastníci chatky manželé Pelcovi. Další skutečnosti: Současný majitel chatky umístil na část pozemku herní prvky pro děti a zahájil zahradnické a stavební práce.

2 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 2 / 19 hlasovali o záměru prodeje pozemku p. č. 341/19 v k. ú. a záměr nedoporučili. HLASOVÁNÍ: 0 pro 9 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 2. Záměr směny pozemku p. č. 1376/37, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m 2 z vlastnictví města za p. č. 1380/16, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m 2 vše v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání směny pozemku p. č. 1376/37 z vlastnictví města za p. č. 1380/16 je podaná žádost paní Konopkové. Žadatelka vlastní nově postavený rodinný dům čp a má zájem získat od města pozemek p. č. 1376/37 za účelem rozšíření přístupové cesty, za který městu nabízí pozemek p. č. 1380/16 vše v k. ú.. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č. 1376/37 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem v ulici Boženy Němcové. Jedná se o zpevněný pruh pozemku, který je využíván jako příjezdová cesta k RD. Městu žadatelka nabízí pozemek p. č. 1380/16 o výměře 2 m 2, jedná se o část chodníku. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Dosavadní užívání: Pozemek p. č. 1376/37 je oplocen a využíván k přístupu do RD. Pozemek p. č. 1380/16 je zčásti veřejně využíván jako chodník. Ocenění: Jedná se o záměr směny. doporučili záměr směny pozemků p. č. 1376/37 a 1380/16 v k. ú. s doplatkem. 3. Záměr prodeje pozemku p. č. 4017/1, zahrada o výměře 750 m 2 a p. č. 4017/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemků p. č. 4017/1 a 4017/2 je podaná žádost manželů Nešněrových. Žadatelé mají zájem si odkoupit pozemky, které využívají jako zahrádku a sjednotit vlastnictví stavby chatky a pozemku. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky p. č. 4017/1 a 2 jsou ve vlastnictví města a nacházejí se v České Lípě na Svárově v zahrádkářské kolonii. Na pozemku p. č. 4017/2 se nachází zkolaudovaná chatka ve vlastnictví žadatelů a p. č. 4017/1 je udržovaná zahrádka s okrasnými stromy a trávníkem. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Kromě jediného zkolaudovaného RD v této kolonii jsou ostatní pozemky ve vlastnictví města a pronajaté za účelem zahrádek. Dosavadní užívání: Pozemky jsou oplocené, pronajaté a využívané jako zahrádka. doporučili tento bod odložit na příští jednání s tím, že budou doplněny další informace. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 3 zdržel se 0 nehlasoval

3 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 3 / Záměr prodeje části pozemku p. č. 4011, zahrada o výměře cca 700 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje části pozemku p. č je podaná žádost pana Liksomera, který má zájem si odkoupit pozemek za účelem zahrádky. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově v zahrádkářské kolonii. Na pozemku p. č se nachází chatka a další drobné stavby, jako je skleník, atd. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Kromě jediného zkolaudovaného RD v této kolonii jsou ostatní pozemky ve vlastnictví města a pronajaté za účelem zahrádek. Dosavadní užívání: Pozemek je oplocený, pronajatý a využívaný jako zahrádka. doporučili tento bod odložit na příští jednání s tím, že budou doplněny další informace. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 3 zdržel se 0 nehlasoval 5. Záměr prodeje pozemků p. č. 1455/7, trvalý travní porost o výměře 242 m 2, části p. č. 1464, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40 m 2 z celkové výměry m 2 a části p. č. 1448, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku p. č. 1455/7 a částí pozemků p. č a 1448 v k. ú. je žádost manželů Eflerových. Žadatelé vlastní rodinný dům čp a mají zájem si odkoupit výše uvedené pozemky za účelem zahrádky. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Slovance. Jedná se o pozemky za rodinným domem využívané jako zázemí k RD a zahrádka, nachází se zde drobné stavby např. skleník, psí bouda atd. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Ostatní navazující zahrádky jsou již ve vlastnictví majitelů RD. Dosavadní užívání: Pozemek p. č. 1455/7 je oplocený a v pronájmu, části pozemků p. č a 1464 jsou volně přístupné. Další skutečnosti: Pozemky p. č a 1448 jsou vedeny v katastru nemovitostí jako komunikace, ale ve skutečnosti se jedná o zatravněný pruh pozemku podél komunikace, který využívají všichni vlastníci rodinných domů v této řadě. doporučili záměr prodeje pozemku p. č. 1455/7 a nedoporučili prodej částí pozemků p. č a 1448 v k. ú..

4 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 4 / Záměr prodeje pozemků p. č. 5/1, trvalý travní porost o výměře 317 m 2 a p. č. 147, zahrada o výměře 75 m 2 v k. ú. Dobranov Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemků p. č. 5/1 a 147 v k. ú. Dobranov je žádost paní Dietiové, která má zájem si odkoupit výše uvedené pozemky za účelem zajištění přístupu na pozemek p. č. 5/3, který žadatelka v současné době koupila. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově v blízkosti kostela. Pozemek p. č. 147 těsně navazuje na budovu místní mateřské školy a žadatelka ho využívá jako přístup ke svým nemovitostem. Pozemek p. č. 5/1 je zatravněná plocha. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Pozemek p. č. 147 se nachází v těsné blízkosti budovy mateřské školy. Dosavadní užívání: Pozemky jsou v současné době veřejně přístupné. Další skutečnosti: Pozemek p. č. 147 je zapsán v katastru nemovitostí jako zahrada, ale ve skutečnosti ho žadatelka využívá jako přístup. doporučili záměr prodeje pozemku p. č. 5/1 a nedoporučili prodej pozemku p. č. 147 v k. ú. Dobranov. 7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5994/1, lesní pozemek o výměře cca 400 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost manželů Nováčkových, kteří vlastní rodinný dům čp a mají zájem si odkoupit část lesního pozemku p. č. 5994/1. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o lesní pozemek v blízkosti několika rodinných domů. Na základě podnětu České inspekce životního prostředí bylo zjištěno, že žadatelé mají zaplocenou a užívají část pozemku p. č. 5994/1 ve vlastnictví města. Dle místního šetření je část požadovaného pozemku zaplocená, nachází se zde stavba garáže, okrasné dřeviny a celkově je využívána jako zahrada. Před domem je udržovaná skalka. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: V bezprostřední blízkosti se nacházejí všechny pozemky ve vlastnictví města viz mapka. Dosavadní užívání: Žadatelé zjistili, že využívají pozemek města na základě kontroly České inspekce životního prostředí a v současné době mají zájem situaci řešit odkoupením. Dále bude nutné uhradit i poplatek za trvalé odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa. Další skutečnosti: Česká inspekce životního prostředí poskytla žadatelům a současně městu (vlastník pozemku) lhůtu na nápravu stavu 1 rok. doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 5994/1 v k. ú..

5 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 5 / Záměr prodeje pozemku p. č. 113/1, trvalý travní porost o výměře 207 m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost pana Hřebíka, který má zájem si odkoupit výše uvedené pozemek za účelem zajištění přístupu ke svým nemovitostem. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Písečné u Dobranova, napojuje se na komunikaci. Jedná se o travnatý pruh pozemku mezi komunikací města a pozemkem žadatele. Žadatel má zájem si svůj pozemek p. č. 113/5 rozdělit a stavební úřad požaduje zajištění přístupu ke všem částem pozemku z komunikace (přes pozemek p. č. 113/1). Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Komunikace p. č. 129/1 zůstane ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Pozemek je v současné době veřejně přístupný. doporučili tento bod odložit a prověřit možnost oddělení části pozemku. 9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 257/1, trvalý travní porost o výměře cca 20 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dobranov Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost manželů Pořízkových, kteří mají zájem si odkoupit část výše uvedeného pozemku za účelem rozšíření zahrady. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově v těsné blízkosti komunikace a rodinného domu žadatelů. Při výstavbě RD došlo k posunutí hranic pozemků a byl oplocen částečně i pozemek ve vlastnictví města. Žadatelé chtějí situaci vyřešit tím, že si oplocenou část pozemku od města odkoupí. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Mezi komunikací a oplocením žadatelů zůstane dostatečně široký pruh pozemku ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Požadovaná část pozemku je v současné době oplocená. doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 257/1 v k. ú. Dobranov s podmínkou, že bude pozemek zarovnán na hranici pozemku p. č. 257/ Záměr prodeje části pozemku p. č. 341/38, trvalý travní porost o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 723 m 2 v k. ú. Žizníkov Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost manželů Škodových, kteří mají zájem si odkoupit část výše uvedeného pozemku za účelem rozšíření zahrady. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově mezi rodinnými domy a zahrádkami. Jedná se o neudržovaný a zarostlý pozemek. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Pozemek neslouží jako přístup k žádné nemovitosti.

6 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 6 / 19 Dosavadní užívání: Požadovaná část pozemku je v současné době volně přístupná. hlasovali o záměru prodeje části pozemku p. č. 341/38 v k. ú. Žizníkov a záměr nedoporučili. HLASOVÁNÍ: 0 pro 9 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3614, zahrada o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 207 m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost paní Havlíkové, která má zájem si odkoupit část výše uvedeného pozemku za účelem zahrádky. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově za bytovým domem a zahradou základní školy. Jedná se o travnatý pozemek využívaný jako zahrada. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Město nemá na pozemek přístup. Dosavadní užívání: Pozemek je přístupný pouze přes bytový dům a využívají ho obyvatelé tohoto domu bez nájemního vztahu. doporučili tento bod odložit na příští jednání a oslovit ostatní vlastníky bytů, zda nemají také o pozemek zájem. 12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3969/228, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 200 m 2 z celkové výměry 521 m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku jsou žádosti třech vlastníků rodinných domů (okálů), kteří mají zájem si odkoupit části výše uvedeného pozemku za účelem zajištění přístupu ke svým RD a vybudování nájezdů. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově před řadovými rodinnými domy. Jedná se o částečně travnatý pozemek, využívaný jako přístupy k domům. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Komunikace i chodník zůstanou ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Pozemek je v současné době veřejně přístupný, na některých je již vybudován zpevněný nájezd. Další skutečnosti: V minulosti bylo vyřizováno mnoho podobných žádostí a schváleny byly části pozemků, kde se dohodli a měli zájem všichni vlastníci RD v řadě. doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 3969/228 v k. ú. s podmínkou zřízení věcného břemene na sítě veřejného osvětlení.

7 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 7 / Záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 789/3156 z pozemku p. č. 4719, zahrada o výměře 782 m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost paní Kolářové, která má zájem si odkoupit výše uvedený podíl pozemku za účelem zahrady. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově za bytovým domem čp Jedná se o rovinnou zatravněnou a oplocenou parcelu. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Pozemek je přístupný pouze přes bytový dům čp Dosavadní užívání: Pozemek v současné době využívají obyvatelé domu čp Oddělení technické správy majetku nechalo zpracovat v roce 2014 znalecký posudek na spoluvlastnický podíl ve výši 789/3156 a odhadní cena tohoto podílu byla stanovena ve výši ,- Kč. Další skutečnosti: Paní Kolářová si v roce 2014 v tomto domě od města odkoupila byt č. 4 se spoluvlastnickým podílem na pozemku p. č. 4718/1 a 4718/2, zahrada nebyla v původním záměru zveřejněna. Ostatní podíly pozemku p. č vlastní další obyvatelé tohoto domu (bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů v uvedeném domě byly prodávány stávajícím nájemníkům formou privatizace od roku Vzhledem k tomu, že jeden nájemník neměl zájem si byt koupit, tak město do loňského roku vlastnilo 1 bytovou jednotku, kterou zakoupila paní Kolářová). doporučili záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 789/3156 z pozemku p. č v k. ú Záměr výkupu pozemků p. č. 310/9, orná půda o výměře m 2, p. č. 125/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 220 m 2, p. č. 126/4, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře m 2, p. č. 127/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 383 m 2, p. č. 127/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 365 m 2 a p. č. 310/4, trvalý travní porost o výměře m 2 vše v k. ú. Stará Lípa Důvod: Důvodem projednávání výkupu pozemků je nabídka paní Černíkové, Kadeřábkové a Štefanové, které vlastní pozemky p. č. 310/4, 125/2, 126/4, 127/2 a 3 v k. ú. Stará Lípa a nabízí je městu k odkoupení. Protože se jedná o ucelený soubor pozemků k bytové výstavbě, oslovilo město i vlastníky pozemku p. č. 310/9, zda mají zájem také oni odprodat městu tento pozemek. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky se nahází se ve Staré Lípě. Pozemky p. č. 310/4 a 9 jsou obdělávaná pole a na ostatních pozemcích - naproti sídlu Českého svazu chovatelů - se nachází neudržované travnaté porosty. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Pozemky města navazují na nabízené pozemky p. č. 310/4 a 9, 125/2, 126/4, 127/2 a 3 v k. ú. Stará Lípa. Dosavadní užívání: Pozemky jsou v současné době volně přístupné, pozemky p. č. 310/4 a 9 zřejmě pronajaté (s ohledem na snímek katastrální mapy), ale podrobné informace od vlastníků nemáme.

8 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 8 / 19 Ocenění: Paní Černíková, Kadeřábková a Štefanová nabízejí pozemky za cenu ve výši ,- Kč/m 2 a pánové Kosťunovi a Novákovi za cenu ve výši 300,- Kč/m 2. Další skutečnosti: Dle zákresu vlastnictví města by bylo vhodné, aby město vlastnilo ucelenou lokalitu pro výstavbu rodinných domů. hlasovali o záměru výkupu pozemků p. č. 310/9, 125/2, 126/4, 127/2, 127/3 a 310/4 v k. ú. Stará Lípa a záměr výkupu nedoporučili. HLASOVÁNÍ: 0 pro 9 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 15. Objekt občanské vybavenosti čp. 135 nám. T. G. Masaryka, na pozemku p. č. 183 v k. ú., včetně pozemku p. č. 183, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m 2 v k. ú. Dvoupodlažní objekt v památkové zóně města spojující Škroupovo náměstí a náměstí TGM. V přízemí nebytový prostor prodejny (110 m 2 ). V patře byt (146 m 2 ) volný od 11/2009. V minulosti objekt nabízen k prodeji. Byt nabízen minimálně 2x ročně k pronájmu. Naposledy v březnu letošního roku. Bez zájmu. Nejnutnější opravy spočívající v opravě střechy, výměně oken cca 1 milion. Další opravy dalších 800 tisíc. Výnosy z posledních let cca 170 tisíc ročně. doporučili zveřejnit záměr prodeje objektu čp. 135 v k. ú. za minimální nabízenou cenu ve výši ,- Kč včetně nájemního vztahu (prodejna). HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 16. Objekt občanské vybavenosti čp. 137 Škroupovo nám., na pozemku p. č. 195 v k. ú., včetně pozemku p. č. 195, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m 2 v k. ú. Objekt čp. 137 se nachází v České Lípě na pozemku p. č. 195 na Škroupově náměstí, kde dotváří blok domů situovaných do náměstí. Jedná se o dvoupodlažní budovu občanské vybavenosti, kde do 8. března 2012 sídlila městská policie. Budova je vedena jako nemovitá kulturní památka v památkově chráněném území. V současné době je prázdná. Budova byla zcela přizpůsobena pro účely městské policie a její další využití není možné bez investic přesahujících 1 mil. Kč. Stanovisko investičního oddělení (p. Ezr): v 90. letech byly provedeny stavební úpravy půdních prostorů, kde byly kanceláře městské policie v celkové hodnotě ,- Kč. Součástí úprav byla i výměna střešního pláště. Dále v roce 2006 zde byly zabudovány trezorové dveře v hodnotě 40 tis. Kč. Technické zařízení budovy je v nevyhovujícím stavu, bude nutná rekonstrukce systému ústředního topení, elektroinstalace, vodoinstalace, nutná výměna oken, revize vodorovných konstrukcí domu.

9 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 9 / 19 doporučili zveřejnit záměr prodeje objektu čp. 137 v k. ú. za minimální nabízenou cenu ve výši ,- Kč se zřízením služebnosti umístění kabeláže kamerového systému v půdní vestavbě za sádrokartonovou stěnou tohoto objektu. 17. Objekt občanské vybavenosti čp. 164 nám. T. G. Masaryka, na pozemku p. č. 294 v k. ú., včetně pozemku p. č. 294, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 427 m 2 v k. ú. Třípodlažní objekt v památkové zóně města na rohu náměstí TGM a Tržní ulice. V přízemí nebytový prostor (lékárna), v 1. patře dva byty (147 m 2 a 128 m 2 ), volné od 1/2013 a 5/2011, ve 2. patře obsazený poslední byt (104,4 m 2 ). Dále volné prostory tzv. Herbárny a lékařských pokojů, nutné k rekonstrukci. V minulosti nabízen objekt k prodeji. Byty nabízeny minimálně 2x ročně k pronájmu. Naposledy v březnu letošního roku. Bez zájmu. Objekt potřebuje nutně opravu střechy, náklady cca 1 milion Kč. Další opravy jako jsou okna dalších 400 tisíc Kč. Celková rekonstrukce odhadnuta na 5 7 milionů, výnosy z posledních let v rozmezí tisíc. doporučili zveřejnit záměr prodeje objektu čp. 164 v k. ú. za minimální nabízenou cenu ve výši ,- Kč včetně nájemních vztahů (lékárna a byt). HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 18. Objekt k bydlení čp. 252, Sokolská ulice, na pozemku p. č. 233/1 v k. ú. včetně pozemků p. č. 233/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 112 m 2 a části p. č. 234, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m 2 z celkové výměry 44 m 2 vše v k. ú Objekt čp. 252 se nachází v České Lípě na pozemku p. č. 233 v Sokolské ulici. V současné době je objekt prázdný a nevyužívaný. Objekt byl ponechán z důvodu investičního záměru - navrhovaná novostavba divadla. V současné době je vydané platné pravomocné stavební povolení. Na objekt bylo vydáno povolení k odstranění stavby, které pozbylo platnosti. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 543/09 ze dne z předložených variant na novostavbu divadla či rekonstrukci stávajícího divadla odsouhlasilo záměr revitalizace objektu Jiráskova divadla. doporučili zveřejnit záměr prodeje objektu čp. 252 v k. ú. za minimální nabízenou cenu ve výši ,- Kč a náklady na statické zajištění.

10 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 10 / Objekt občanské vybavenosti čp. 686 Moskevská ulice, na pozemku p. č. 811/1 v k. ú., včetně pozemků p. č. 811/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 304 m 2 a p. č. 811/2, ostatní plocha o výměře 79 m 2 vše v k. ú Dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením se 2 nebytovými prostory. Objekt v řadové zástavbě v památkové zóně. Nebytové prostory (98,9 m 2 a 81 m 2 ) jsou volné od 12/2013, uvažovalo se o prodeji objektu. K objektu náleží přilehlý pozemek p. č. 811/2 o výměře 79 m 2. Objekt k celkové rekonstrukci. Střešní plášť dožilý, rozvody elektro, voda, kanalizace, Nové rozvody topení, okna atd. Náklady odhadnuty na 4 miliony Kč. doporučili zveřejnit záměr prodeje objektu čp. 686 v k. ú. za minimální nabízenou cenu ve výši ,- Kč. 20. Objekt technického vybavení EC 2 bez čp/če v ulici Dlouhé, na pozemku p. č. 5825/92 v k. ú., včetně pozemku p. č. 5825/92, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 329 m 2 v k. ú. Jednopodlažní objekt na pozemku p. č. 5825/92 v k. ú.. Objekt bývalé výměníkové stanice o výměře 329 m 2. V minulosti využíván městem jako skladovací prostor. V současné době ve špatném technickém stavu. Střechou zatéká, dezolátní sociální zařízení, opadávající fasáda při zemi, obnažená výztuž betonového skeletu, praskliny ve fasádě. Opravy výše uvedených závad minimálně 500 tisíc. Výnosy z posledních let: cca 70 tisíc Kč/rok, minulý rok ztráta 34 tisíc Kč. doporučili zveřejnit záměr prodeje objektu energo centra EC 2 v k. ú. za minimální nabízenou cenu ve výši ,- Kč. HLASOVÁNÍ: 8 pro 2 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 21. Objekt občanské vybavenosti čp. 459 Jeřábkovo náměstí, na pozemku p. č. 367 v k. ú., včetně pozemku p. č. 367, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 209 m 2 vše v k. ú. Třípodlažní cihlový objekt v památkové zóně města. V přízemí objektu nebytový prostor prodejny (54 m 2 ). V současnosti nepronajatý volný od 10/2014. Ve 2. a 3. NP dva byty (96 a 97 m 2 ) ve stádiu rekonstrukce po bývalém nájemci. Smlouva ukončena výpovědí 3/2014. Prodejna v letošním roce nabízena 2x. První zájemce, kterému byla prodejna v únoru přidělena, nakonec smlouvu neuzavřel. Nyní probíhá přihlašování nových zájemců. Byty lze nabízet až po jejich rekonstrukci. K celkovému využití objektu nutná rekonstrukce a modernizace v nákladu cca 3-6 milionu Kč. Detaily oprav viz pasport. Výnosy z posledních let: tisíc, tisíc.

11 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 11 / 19 doporučili zveřejnit záměr prodeje objektu čp. 459 v k. ú. za minimální nabízenou cenu ve výši ,- Kč včetně nájemního vztahu (prodejna). HLASOVÁNÍ: 8 pro 1 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval PRODEJE A SMĚNY 22. Prodej části pozemku p. č. 2811/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatelé: Žadatelé jsou manželé Zdeňka Rygerová (narozena xxx) a Milan Ryger (narozen xxx), oba bytem xxx Důvod: Důvodem projednávání prodeje je žádost manželů Rygerových ze dne , kteří mají zájem si odkoupit část pozemku před svým rodinným domem a tím uvést do souladu oplocení zahrady. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č. 2811/1 je ve vlastnictví města a jedná se o komunikaci - část ulice Mariánská. Protože v minulosti nebylo respektováno původní oplocení, sloučila se část tohoto pozemku do komunikace. Manželé Rygerovi žádají o odkup zaplocené části pozemku, kterou užívají jako zahradu. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Po oddělení části pozemku o výměře 63 m 2 zůstane zarovnaná komunikace ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Část požadovaného pozemku je zaplocena a žadatelé ji využívají jako zahradu bez nájemního vztahu. Ocenění: Schválená kupní cena pro k. ú. u ostatních pozemků je stanovena ve výši 400,- Kč/m 2, u dokupů do 100 m 2 ve výši 200,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011) Další skutečnosti: Jedná se o původní zaplocení z minulosti. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje části pozemku byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej části pozemku p. č. 2811/1 v k. ú. manželům Rygerovým za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (jedná se o dokup do 100 m 2 ) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 23. Prodej pozemku p. č. 348/3, lesní pozemek o výměře 79 m 2 v k. ú. Žizníkov Žadatelé: Žadatelem je pan Jaroslav Koděra (narozen xxx), bytem xxx Důvod: Důvodem projednávání prodeje je žádost pana Koděry ze dne , který má zájem si odkoupit část pozemku za účelem rozšíření zahrady u rekreační chatky. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a dle místního šetření se jedná o travnatý pozemek, který navazuje na pozemek žadatele.

12 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 12 / 19 Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Na požadovaný pozemek p. č. 348/3 navazuje další pozemek ve vlastnictví města p. č. 348/1 označený jako lesní pozemek viz mapka. Dosavadní užívání: Pozemek má v současné době žadatel v pronájmu. Ocenění: Schválená kupní cena pro k. ú. Žizníkov u stavebních pozemků je stanovena ve výši 700,- Kč/m 2 u ostatních ve výši 400,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011) Další skutečnosti: Pozemek je označen jako lesní, ale dle informace Bc. Kreisingera je vyloučen ze zalesnění. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 348/3 v k. ú. Žizníkov Jaroslavu Koděrovi za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. 24. Prodej pozemku p. č. 348/4, lesní pozemek o výměře 44 m 2 v k. ú. Žizníkov Žadatelé: Žadatelkou je paní Helena Kotrmanová (narozena xxx), bytem xxx Důvod: Důvodem projednávání prodeje je žádost paní Kotrmanové ze dne , která má zájem si odkoupit část pozemku před svou chatkou. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a dle místního šetření se jedná o travnatý pozemek, který navazuje na pozemek žadatelky. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Na požadovaný pozemek p. č. 348/4 navazuje další pozemek ve vlastnictví města p. č. 348/1 označený jako lesní pozemek viz mapka. Navazující pozemek p. č. 348/1 bude i nadále lesním pozemkem a zůstane ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Pozemek má žadatelka v pronájmu, je oplocen a užíván jako zahrada. Ocenění: Schválená kupní cena pro k. ú. Žizníkov u stavebních pozemků je stanovena ve výši 700,- Kč/m 2 u ostatních ve výši 400,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011) Další skutečnosti: Požadovaný pozemek je označen jako lesní, ale je vyloučen ze zalesnění. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 348/4 v k. ú. Žizníkov Heleně Kotrmanové za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy.

13 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 13 / Prodej části pozemku p. č. 5168/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 200 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatelé: Žadatelem je pan Pavel Hottmar (narozen xxx), bytem xxx Důvod: Důvodem projednávání prodeje je žádost pana Hottmara ze dne , který vlastní ½ rodinného domu čp. 943 a má zájem si odkoupit část pozemku p. č. 5168/1 za účelem rozšíření zahrady. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici v ulici U Jatek. Dle místního šetření se jedná o prostor kolem řadových garáží a požadovaná část pozemku je se nachází za garážemi a bezprostředně navazuje na 2 zahrady u rodinných domů. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Při případném prodeji požadované části pozemku by bylo vhodné vyřešit i zaplocenou část u RD čp. 941 a ponechat pruh pozemku kolem garáží ve vlastnictví města. Zbývající část pozemku zůstane ve vlastnictví města Dosavadní užívání: Část pozemku je zaplocena a bezesmluvně užívána jako zahrada. Ocenění: Schválená kupní cena pro k. ú. u stavebních pozemků je stanovena ve výši 700,- Kč/m 2 u ostatních ve výši 400,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011) Další skutečnosti: Na pozemku je zřízeno věcné břemeno společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (před garážemi). Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje části pozemku byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej části pozemku p. č. 5168/1 v k. ú. Pavlu Hottmarovi za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 26. Prodej části pozemku p. č. 107, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry 499 m 2 v k. ú. Dolní Libchava Žadatelé: Žadatelem je pan Pavel Venclák (narozen xxx), bytem xxx Důvod: Důvodem projednávání záměru je žádost pana Vencláka ze dne , který vlastní rodinný dům čp. 144 a má zájem si odkoupit část pozemku p. č. 107 za účelem parkování a manipulačního prostoru. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dolní Libchavě. Dle místního šetření se jedná o pruh pozemku podél komunikace před RD žadatele. Součástí pozemku v zadní části se nachází nezapsaná zděná stavba z minulosti, která byla využívaná jako dílna a sklad. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Při případném prodeji požadované části pozemku zůstane komunikace v původní šíři ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Část pozemku je zaplocena a bezesmluvně užívána jako zahrada. Ocenění: Schválená kupní cena pro k. ú. Dolní Libchava je u ostatních pozemků stanovena ve výši 400,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011) Další skutečnosti: Na pozemku je zřízeno věcné břemeno společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

14 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 14 / 19 Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje části pozemku (cca 50 m 2 ) byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej části pozemku p. č. 107 v k. ú. Dolní Libchava Pavlu Venclákovi za kupní cenu ve výši 700,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 27. Prodej pozemků v k. ú. : - p. č. 5127/6, ostatní plocha, silnice o výměře 22 m 2 - p. č. 5127/7, ostatní plocha, silnice o výměře 41 m 2 - p. č. 5428/1, orná půda o výměře 94 m 2 - p. č. 5428/3, orná půda o výměře 61 m 2 - p. č. 5430/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 278 m 2 - p. č. 5430/4, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 10 m 2 - p. č. 5430/21, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m 2 - p. č. 5430/22, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 139 m 2 - p. č. 6054/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 233 m 2 - p. č. 6054/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m 2 - p. č. 6055/7, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37 m 2 - p. č. 6055/8, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m 2 Žadatelé: Žadatelem je společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Čerčanská 12, Praha 4, IČ: Důvod: Důvodem projednávání prodeje je žádost společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne Z důvodu připravované stavby silnice I/9 Dubice Dolní Libchava, na kterou bylo vydáno Územní rozhodnutí čj. SÚ 5742/2005 žádá ŘSD o převod výše uvedených pozemkových parcel, které se stanou součástí silnice I. třídy I/9 Dubice Dolní Libchava. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky jsou ve vlastnictví města a jedná se o zčásti travnaté a zčásti zpevněné plochy v Dubici a Pod Holým vrchem. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Další přilehlé pozemky, na kterých bude vybudována silnice I/9 jsou již ve vlastnictví společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Libereckého kraje. Dosavadní užívání: Pozemky jsou veřejně přístupné. Ocenění: Schválená kupní cena pro k. ú. je u ostatních pozemků stanovena ve výši 400,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011) Další skutečnosti: Pozemek p. č. 5430/22 částečně zasahuje do vjezdu společnosti MERKURIA CL, s.r.o., ale vjezd bude zachován. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje části pozemku (cca 50 m 2 ) byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn.

15 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 15 / 19 doporučili prodej výše uvedených pozemků v k. ú. společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval PRONÁJMY 28. Legvold, s.r.o. Slavníkova 2357/9, Praha 6, IČ: žádost o pronájem nebytových prostor v areálu Poříční 1918 o výměře 11,05 m Důvod: Důvodem předložení materiálu je žádost firmy Legvold, s.r.o. o pronájem kanceláře č. 2 v administrativní budově areálu Poříční 1918, od nejbližšího možného termínu. Popis pronajímané věci: Jedná se o kancelář č. 2 v 1. patře administrativní budovy o velikosti 11,05 m 2 v areálu Poříční 1918, Dosavadní užívání, schválené záměry: Uvedené prostory jsou volné. Záměr zveřejněn Návrh oddělení technické správy majetku: doba nájmu na dobu neurčitou od nájem kancelář 11,05 m 2 za 691,- Kč/m 2 /rok tj. roční nájemné dle platného ceníku 7.636,-Kč bez DPH + valorizace a služby doporučili uzavřít nájemní smlouvu na prostory sloužící k podnikání v areálu Poříční 1918 o výměře 11,05 m 2 s firmou Legvold, s.r.o., IČ: na dobu neurčitou s účinností od za účelem kanceláře za cenu nájemného ve výši 691,-Kč/m 2 /rok tj. ročně 7.636,- Kč bez DPH + valorizace a služby. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 29. Phuc Hong Nguyen, se sídlem Sídliště II čp. 23, Kamenice, IČ: žádost o pronájem nebytových prostor v ulici Komenského 3012 o výměře 81,9 m Důvod: Důvodem předložení materiálu je žádost pana Phuc Hong Nguyena, IČ: o pronájem prostor sloužících k podnikání na adrese Komenského 3012, za účelem provozování maloobchodní prodejny smíšeného zboží včetně večerního prodeje od nejbližšího možného termínu - viz níže. Žádám o schválení pronájmu nebytových prostor na adrese Komenského 3012, (bývalá drogerie). Souhlasím s převzetím veškerého vybavení a dalších věcí v prodejně ve stavu, v jakém se nachází. V těchto prostorách hodlám provozovat maloobchodní prodejnu smíšeného zboží včetně večerního prodeje. Popis pronajímané věci: Jedná se o prostory v ulici Komenského 3012, o celkové výměře 81,9 m 2.

16 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 16 / 19 kancelář: 4,02 m 2 sklad: 16,97 m 2 prodejna: 46,58 m 2 WC a soc. zařízení: 2,92 m 2 zádveří: 11,41 m 2 Dosavadní užívání, schválené záměry: Jedná se o prostory, které měl pronajaté pan Ing. Aleš Zub, se kterým byla uzavřena dne dohoda o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání na adrese Komenského 3012,, uzavřené dne , dohodou ke dni s možností ponechání maloobchodního vybavení v těchto prostorách až do uzavření nové nájemní smlouvy s novým zájemcem o pronájem, nejpozději však do Záměr zveřejněn Návrh oddělení technické správy majetku: doba nájmu na dobu neurčitou od ode dne podpisu smlouvy prodejní prostory, kanceláře - 500,-Kč/m 2 /rok sklady - 319,-Kč/m 2 /rok Soc. zařízení + chodby - 319,-Kč/m 2 /rok tj. roční nájemné dle ceníku ,- Kč doporučili uzavřít nájemní smlouvu na prostory sloužící k podnikání na adrese Komenského 3012, o celkové výměře 81,9 m 2 panu Phuc Hong Nguyen, se sídlem Sídliště II. čp. 23, Kamenice, IČ: s účinností ode dne podpisu smlouvy na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem provozování maloobchodní prodejny smíšeného zboží včetně večerního prodeje za roční cenu nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby. HLASOVÁNÍ: 7 pro 1 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 30. Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, , IČ: pronájem/pacht budovy Hradecká 2905 o výměře 970,18 m 2 a pozemku p.č. 5825/312 o výměře 2177 m Důvod: Důvodem předložení materiálu je žádost Denních a pobytových sociálních služeb, příspěvkové organizace, Hradecká 2905, , IČ: o další pronájem budovy Hradecká 2905 o výměře 970,18 m 2 a pozemku p.č. 5825/312 o výměře 2177 m 2. Popis pronajímané věci: Jedná se o budovy čp o celkové výměře nebytových prostor 970,18 m 2 nacházejících se v I. a II. NP a pozemek p. č. 5825/312 o výměře 2177 m 2. Dosavadní užívání, schválené záměry: Uvedené prostory a pozemek v současné době užívají Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, , IČ: na základě smlouvy č. A /2005 ze dne a násl. Dodatků č. 1 a 2. doba nájmu od na dobu 10-ti let. roční nájemné: 9 036,- Kč účel nájmu: poskytování sociálních služeb denních aktivit pro osoby s mentálním postižením v regionu a pozemek za účelem užívání zahrady.

17 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 17 / 19 Schválené ceny nájemného dle ceníku: lokalita - Hradecká ul. prodejní prostory, kanceláře 500 Kč/m 2 /rok sklady 319 Kč/m 2 /rok soc. zařízení a chodby 319,- Kč/m 2 /rok Záměr zveřejněn dne Návrh oddělení technické správy majetku: doba pachtu na dobu určitou 5 let od účel nájmu - poskytování sociálních služeb denních aktivit pro osoby s mentálním postižením v regionu a pozemek za účelem užívání zahrady. roční nájemné dle současné smlouvy 9 000,-Kč bez DPH + valorizace a služby doporučili uzavřít smlouvu o pachtu budovy čp o celkové výměře nebytových prostor 970,18 m 2 nacházejících se v I. a II. NP a pozemku p. č. 5825/312 o výměře 2177 m 2 s příspěvkovou organizací Denní a pobytové sociální služby, Hradecká 2905, Česká Lípa, IČ: na dobu určitou s účinností od do za účelem poskytování sociálních služeb denních aktivit pro osoby s mentálním postižením v regionu a pozemek za účelem užívání zahrady za cenu nájemného ve výši 9 000,- Kč ročně bez DPH + valorizace a služby. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 31. Okresní fotbalový svaz, Žižkova 231,, IČ a Sportovní unie Českolipska, IČ , Žižkova 231, ukončení pronájmu dohodou a nový pronájem prostor čp. 231 v Žižkově ulici v České Lípě o celkové výměře 98,90 m 2 (kanceláře) Důvod: Důvodem předložení materiálu je žádost Okresního fotbalového svazu o souhlas s ukončením nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne dohodou k A následně žádosti Okresního fotbalového svazu a Sportovní unie Českolipsko o nový nájem nebytových prostor od Popis pronajímané věci: Jedná se o prostory v ulici Žižkova 231, v II. NP o celkové výměře 98,9 m 2. kancelář ,20 m 2 kancelář ,90 m 2 kancelář ,40 m 2 kancelář ,20 m 2 kancelář ,50 m 2 kancelář ,70 m 2 WC ,00 m 2 Uvedené kanceláře jsou navzájem propojené a lze pronajímat pouze jako celek. Dosavadní užívání, schválené záměry: Uvedené prostory od roku 2009 užíval jako nájemce spolek Českolipska a Okresní fotbalový svaz byl podnájemcem uvedených prostor z důvodu, že neměl právní subjektivitu.

18 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 18 / 19 V roce 2014 zažádal Spolek Českolipska o ukončení dohodou a následně Okresní fotbalový svaz (již získal právní subjektivitu) o nový nájem stále za stejné nájemné cca ,- Kč, kdy se uzavřela nová nájemní smlouva mezi městem a Okresním fotbalovým svazem. Ceny nájmu dle platného ceníku: prodejní prostory, kanceláře 1.063,-Kč/m 2 /rok soc. zařízení + chodby - 319,-Kč/m 2 /rok tj. roční nájemné dle ceníku ,- Kč Záměr zveřejněn Návrh oddělení technické správy majetku: doba nájmu od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou navrhované nájemné dle žádosti a současné smlouvy 9 996,- Kč. Dle projednání s právním zástupcem města Mgr. Trejbalem uzavřít jednu smlouvu pro dva uvedené nájemce (subjekty). doporučili schválit výpověď ze smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v Žižkově ulici čp. 231, o celkové výměře 98,9 m 2 mezi Okresním fotbalovým svazem a městem ČL ze dne s tím, že nájemní vztah bude ukončen dohodou ke dni a následně schválit nový nájem nebytových prostor v Žižkově ulici čp. 231, Česká Lípa o celkové výměře 98,9 m 2 s Okresním fotbalovým svazem, IČ: a Sportovní unií Českolipsko, IČ s účinností od na dobu určitou do za sníženou cenu nájemného ve výši 9 996,- Kč za rok bez DPH + valorizace a služby. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 32. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: pronájem pozemků p. č. 80, p. č. 86/2 a p. č. 633/4 vše v k. ú. (pod trafostanicemi) - úprava smlouvy z důvodu prodeje Důvod předložení: Společnost koupila od města dva pozemky pod trafostanicemi, tj. pozemek p. č. 86/2 a p. č. 633/4 v k. ú.. Právní účinky vkladu jsou ke dni Smlouva o pronájmu pozemků č. A /1999 ze dne s ČEZ Distribuce, a.s. (nástupnická organizace za společnost Severočeská energetika, a.s.) na pozemky p. č. 80 o výměře 35 m 2 (Panská ul.), p. č. 86/2 o výměře 35 m 2 (parčík v Moskevské ul. - naproti MěÚ čp. 8) a p. č. 633/4 o výměře 31 m 2 (u hřbitova v Moskevské ul.) vše v k. ú. je uzavřena za níže uvedených podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu - pozemky pod stávajícími trafostanicemi - cena nájmu - smluvní roční cena nájemného ve výši 3.189,00 Kč bez DPH + valorizace. doporučili uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. A /1999 s ČEZ Distribuce, a.s., specifikující z důvodu prodeje vyčlenění pozemků p. č. 86/2 o výměře 35 m 2 a p. č. 633/4 o výměře 31 m 2 ke dni právních účinků vkladu kupní smlouvy do KN, tj. k

19 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 19 / 19 z nájemní smlouvy a snížení roční smluvní ceny nájemného na 1.063,00 Kč bez DPH + valorizace. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 33. Hana Vaníčková, bytem xxx - žádost o pronájem pozemku p. č. 182/3 o výměře 70 m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova za účelem údržby zeleně (sekání) Důvod pronájmu: Důvodem projednání pronájmu pozemku je podaná žádost paní Vaníčkové o pronájem tohoto pozemku za účelem údržby zeleně (sekání). Tento pozemek se nachází naproti domu čp. 55, který má paní Vaníčková ve svém vlastnictví. Popis k pronájmu nemovité věci: Jedná se o pozemek p. č. 182/3 o výměře 70 m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova vedený v KN jako druh pozemku: ostatní plocha, se způsobem využití: neplodná půda. Pozemek se nachází po pravé straně hlavní silnice. Dosavadní užívání: Předmětný pozemek nikdo neužíval. Další skutečnosti: Záměr pronajmout předmětný pozemek byl zveřejněn na úřední desce dne doporučili uzavřít nájem (pacht) na pozemek p. č. 182/3 o výměře 70 m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova s Hanou Vaníčkovou za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 6 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu - za účelem údržby zeleně - sekání trávy (pozemek nebude oplocen) - cena nájmu 5,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace - další podmínky dodržení podmínky stanovené OTSM - správcem zeleně, tj. nebude zasahováno do vzrostlé zeleně bez souhlasu vlastníka. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval RŮZNÉ Podnět člena výboru týkající se pronájmu rekreačního areálu v Dubici Pan Svatoš upozornil na skutečnost, že byl zveřejněn záměr pronájmu rekreačního areálu v Dubici a předmětem pronájmu je i vodní plocha, která je v současné době pronajata Českému rybářskému svazu a řeší se prodloužení nájemní smlouvy. Příští jednání výboru se koná od 16:00 hod. v zasedací místnosti rady města. dne Zapsala: Ing. Dagmar Švarcová tajemnice výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Jitka Volfová předsedkyně výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 36328/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 2. listopadu 2015

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku požádali vlastníci bytových jednotek v navazujícím objektu Vodní 26. Pozemek si chtějí koupit

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Spis. zn.: 5078/2010 č. j.: 5086/2010 USNESENÍ z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim

Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Datum a místo konání: 12. května 2014 ve 14.00 hod., zasedací místnost tajemníka, budova ul. Pardubická 67 Přítomní: viz prezenční listina,

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Přítomno: 8 členů zastupitelstva obce (viz docházka) Omluveni: 1 člen zastupitelstva obce (paní Alenka Antošová) Neomluveni: 0 Program:

Přítomno: 8 členů zastupitelstva obce (viz docházka) Omluveni: 1 člen zastupitelstva obce (paní Alenka Antošová) Neomluveni: 0 Program: Zápis a usnesení 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 28. 6. 2011 v 20,00 hodin

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Hruška Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, ing. Louda ing.

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 32. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 29. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis č. 4 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 20.5.2010 od 17:15 hodin U Libuše

Zápis č. 4 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 20.5.2010 od 17:15 hodin U Libuše Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Zápis č. 4 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 20.5.2010 od 17:15 hodin U Libuše Přítomni: 8 členů obecního zastupitelstva viz prezenční listina.

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 26. 06. 2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.1.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Abertamy, Antonín Březina, Vilém Schuler,Jana Rojovská, Ingrid Cejpková, Ing. Jiří Štěch,Mgr. Halaburt

Město Abertamy, Antonín Březina, Vilém Schuler,Jana Rojovská, Ingrid Cejpková, Ing. Jiří Štěch,Mgr. Halaburt Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 50. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 02.06.2010 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 24. 6. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 32/2015/RM Ing. Pavel Zálom, pan Jiří Hůla, RNDr. Ladislav

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č.

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 33/2015 konaného dne 12.10. 2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Usnesení D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U. dne 27.4.2016 ve 14:00 hodin. v sídle Exekutorského úřadu Sokolov, Loket, Zahradní 328, PSČ 357 33.

Usnesení D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U. dne 27.4.2016 ve 14:00 hodin. v sídle Exekutorského úřadu Sokolov, Loket, Zahradní 328, PSČ 357 33. č.j. 041 EX 191/15-147 Usnesení Soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák, Exekutorský úřad Sokolov, se sídlem Loket, Zahradní 328, PSČ 357 33 na základě pověření soudního exekutora vydaného Okresním soudem v

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Příloha č. 1 usnesení z zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č.3409 o výměře 12m 2 kat.území Stříbro není

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 8

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 8 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 8 které se konalo dne 10. května 2016 Přítomni: Ing. Miloš

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3924-1/2015 6 NEMOVITOST: Rodinné domy č.p. 54 a č.p. 114 Žeretice Adresa nemovitosti: Žeretice 54 a 114 Katastrální údaje: Kraj Královéhradecký, okres Jičín, obec

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í 11972/OOP/2014-OOPR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. OOP/050/2014/7 a jeho

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.12.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2015 v 16:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Znalecký posudek číslo 1/9/15

Znalecký posudek číslo 1/9/15 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 1991/14-25 Oblast : Liberecký Obec : Višňová Katastr. území : Víska u Frýdlantu Znalecký posudek číslo 1/9/15 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z rodinného domu vč. příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1651/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 1490 o výměře 376 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kraslice, č.p. 1276, bydlení, Stavba stojí na pozemku

Více

Zápis č. 6/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 6/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 85. schůze rady města Hustopeče, konané dne 30.4.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/85/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/85/13: RM ukládá

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

MAGISTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO

MAGISTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO MAGSTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO váš DOPS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPS. ZN.: VYŘZUJE: TEL.: FAX: E-MAL: DATUM: 2011-09-06 MMB/0335898/2011 6300/MOMMB 12011 DOPORUČENĚ

Více

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova 2.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František Nacházel, Jaroslav Ulbrich, Libuše

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 Usnesení č. 268/15 RM uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Brtnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587

Více

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich (do bodu 5), Petr Pirunčík, Roman Málek, Otomar Němeček,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více