Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,"

Transkript

1 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana Rychtaříková, Karel Škvarenina, Milan Lopušan Omluveni: Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková, Zbyněk Cincibus Neomluveni: Zpracovatelé: Dagmar Švarcová, Adéla Hrubá, Blanka Gürthová Hosté: Ing. Hana Ezrová vedoucí investičního oddělení Jednání řídila: Ing. Jitka Volfová Jednání zahájeno v 16:05 hodin, ukončeno v 17:25 hodin. Program: Zahájení jednání schválení programu změna termínů jednání 1. Záměry (body 1-21) 2. Prodeje (body 22-27) 3. Pronájmy (body 28-33) 4. Různé Zahájení jednání Předsedkyně Ing. Jitka Volfová zahájila jednání a seznámila přítomné s jeho programem, dále byla navržena změna termínů jednání ve 2. pololetí roku 2015, která se budou konat 17.8., 14.9., 5.10., a schválili výše uvedený a doplněný program. ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje pozemku p. č. 341/19, trvalý travní porost o výměře 212 m 2 v k. ú. Žizníkov Důvod: Důvodem projednávání záměru je žádost pana Čípy ze dne , který má zájem si odkoupit pozemek p. č. 341/19, za účelem zkultivování a vysázení stromů, aby bránily proudění studeného vzduchu od rybníka. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č. 341/19 je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově nedaleko rybníka. Jedná se o travnatý pozemek. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: V případě odprodeje požadovaného pozemku by navazující lesní pozemek zůstal ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Část pozemku mají stále v pronájmu dřívější vlastníci chatky manželé Pelcovi. Další skutečnosti: Současný majitel chatky umístil na část pozemku herní prvky pro děti a zahájil zahradnické a stavební práce.

2 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 2 / 19 hlasovali o záměru prodeje pozemku p. č. 341/19 v k. ú. a záměr nedoporučili. HLASOVÁNÍ: 0 pro 9 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 2. Záměr směny pozemku p. č. 1376/37, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m 2 z vlastnictví města za p. č. 1380/16, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m 2 vše v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání směny pozemku p. č. 1376/37 z vlastnictví města za p. č. 1380/16 je podaná žádost paní Konopkové. Žadatelka vlastní nově postavený rodinný dům čp a má zájem získat od města pozemek p. č. 1376/37 za účelem rozšíření přístupové cesty, za který městu nabízí pozemek p. č. 1380/16 vše v k. ú.. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č. 1376/37 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem v ulici Boženy Němcové. Jedná se o zpevněný pruh pozemku, který je využíván jako příjezdová cesta k RD. Městu žadatelka nabízí pozemek p. č. 1380/16 o výměře 2 m 2, jedná se o část chodníku. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Dosavadní užívání: Pozemek p. č. 1376/37 je oplocen a využíván k přístupu do RD. Pozemek p. č. 1380/16 je zčásti veřejně využíván jako chodník. Ocenění: Jedná se o záměr směny. doporučili záměr směny pozemků p. č. 1376/37 a 1380/16 v k. ú. s doplatkem. 3. Záměr prodeje pozemku p. č. 4017/1, zahrada o výměře 750 m 2 a p. č. 4017/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemků p. č. 4017/1 a 4017/2 je podaná žádost manželů Nešněrových. Žadatelé mají zájem si odkoupit pozemky, které využívají jako zahrádku a sjednotit vlastnictví stavby chatky a pozemku. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky p. č. 4017/1 a 2 jsou ve vlastnictví města a nacházejí se v České Lípě na Svárově v zahrádkářské kolonii. Na pozemku p. č. 4017/2 se nachází zkolaudovaná chatka ve vlastnictví žadatelů a p. č. 4017/1 je udržovaná zahrádka s okrasnými stromy a trávníkem. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Kromě jediného zkolaudovaného RD v této kolonii jsou ostatní pozemky ve vlastnictví města a pronajaté za účelem zahrádek. Dosavadní užívání: Pozemky jsou oplocené, pronajaté a využívané jako zahrádka. doporučili tento bod odložit na příští jednání s tím, že budou doplněny další informace. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 3 zdržel se 0 nehlasoval

3 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 3 / Záměr prodeje části pozemku p. č. 4011, zahrada o výměře cca 700 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje části pozemku p. č je podaná žádost pana Liksomera, který má zájem si odkoupit pozemek za účelem zahrádky. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově v zahrádkářské kolonii. Na pozemku p. č se nachází chatka a další drobné stavby, jako je skleník, atd. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Kromě jediného zkolaudovaného RD v této kolonii jsou ostatní pozemky ve vlastnictví města a pronajaté za účelem zahrádek. Dosavadní užívání: Pozemek je oplocený, pronajatý a využívaný jako zahrádka. doporučili tento bod odložit na příští jednání s tím, že budou doplněny další informace. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 3 zdržel se 0 nehlasoval 5. Záměr prodeje pozemků p. č. 1455/7, trvalý travní porost o výměře 242 m 2, části p. č. 1464, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40 m 2 z celkové výměry m 2 a části p. č. 1448, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku p. č. 1455/7 a částí pozemků p. č a 1448 v k. ú. je žádost manželů Eflerových. Žadatelé vlastní rodinný dům čp a mají zájem si odkoupit výše uvedené pozemky za účelem zahrádky. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Slovance. Jedná se o pozemky za rodinným domem využívané jako zázemí k RD a zahrádka, nachází se zde drobné stavby např. skleník, psí bouda atd. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Ostatní navazující zahrádky jsou již ve vlastnictví majitelů RD. Dosavadní užívání: Pozemek p. č. 1455/7 je oplocený a v pronájmu, části pozemků p. č a 1464 jsou volně přístupné. Další skutečnosti: Pozemky p. č a 1448 jsou vedeny v katastru nemovitostí jako komunikace, ale ve skutečnosti se jedná o zatravněný pruh pozemku podél komunikace, který využívají všichni vlastníci rodinných domů v této řadě. doporučili záměr prodeje pozemku p. č. 1455/7 a nedoporučili prodej částí pozemků p. č a 1448 v k. ú..

4 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 4 / Záměr prodeje pozemků p. č. 5/1, trvalý travní porost o výměře 317 m 2 a p. č. 147, zahrada o výměře 75 m 2 v k. ú. Dobranov Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemků p. č. 5/1 a 147 v k. ú. Dobranov je žádost paní Dietiové, která má zájem si odkoupit výše uvedené pozemky za účelem zajištění přístupu na pozemek p. č. 5/3, který žadatelka v současné době koupila. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově v blízkosti kostela. Pozemek p. č. 147 těsně navazuje na budovu místní mateřské školy a žadatelka ho využívá jako přístup ke svým nemovitostem. Pozemek p. č. 5/1 je zatravněná plocha. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Pozemek p. č. 147 se nachází v těsné blízkosti budovy mateřské školy. Dosavadní užívání: Pozemky jsou v současné době veřejně přístupné. Další skutečnosti: Pozemek p. č. 147 je zapsán v katastru nemovitostí jako zahrada, ale ve skutečnosti ho žadatelka využívá jako přístup. doporučili záměr prodeje pozemku p. č. 5/1 a nedoporučili prodej pozemku p. č. 147 v k. ú. Dobranov. 7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5994/1, lesní pozemek o výměře cca 400 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost manželů Nováčkových, kteří vlastní rodinný dům čp a mají zájem si odkoupit část lesního pozemku p. č. 5994/1. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o lesní pozemek v blízkosti několika rodinných domů. Na základě podnětu České inspekce životního prostředí bylo zjištěno, že žadatelé mají zaplocenou a užívají část pozemku p. č. 5994/1 ve vlastnictví města. Dle místního šetření je část požadovaného pozemku zaplocená, nachází se zde stavba garáže, okrasné dřeviny a celkově je využívána jako zahrada. Před domem je udržovaná skalka. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: V bezprostřední blízkosti se nacházejí všechny pozemky ve vlastnictví města viz mapka. Dosavadní užívání: Žadatelé zjistili, že využívají pozemek města na základě kontroly České inspekce životního prostředí a v současné době mají zájem situaci řešit odkoupením. Dále bude nutné uhradit i poplatek za trvalé odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa. Další skutečnosti: Česká inspekce životního prostředí poskytla žadatelům a současně městu (vlastník pozemku) lhůtu na nápravu stavu 1 rok. doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 5994/1 v k. ú..

5 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 5 / Záměr prodeje pozemku p. č. 113/1, trvalý travní porost o výměře 207 m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost pana Hřebíka, který má zájem si odkoupit výše uvedené pozemek za účelem zajištění přístupu ke svým nemovitostem. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Písečné u Dobranova, napojuje se na komunikaci. Jedná se o travnatý pruh pozemku mezi komunikací města a pozemkem žadatele. Žadatel má zájem si svůj pozemek p. č. 113/5 rozdělit a stavební úřad požaduje zajištění přístupu ke všem částem pozemku z komunikace (přes pozemek p. č. 113/1). Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Komunikace p. č. 129/1 zůstane ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Pozemek je v současné době veřejně přístupný. doporučili tento bod odložit a prověřit možnost oddělení části pozemku. 9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 257/1, trvalý travní porost o výměře cca 20 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dobranov Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost manželů Pořízkových, kteří mají zájem si odkoupit část výše uvedeného pozemku za účelem rozšíření zahrady. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově v těsné blízkosti komunikace a rodinného domu žadatelů. Při výstavbě RD došlo k posunutí hranic pozemků a byl oplocen částečně i pozemek ve vlastnictví města. Žadatelé chtějí situaci vyřešit tím, že si oplocenou část pozemku od města odkoupí. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Mezi komunikací a oplocením žadatelů zůstane dostatečně široký pruh pozemku ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Požadovaná část pozemku je v současné době oplocená. doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 257/1 v k. ú. Dobranov s podmínkou, že bude pozemek zarovnán na hranici pozemku p. č. 257/ Záměr prodeje části pozemku p. č. 341/38, trvalý travní porost o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 723 m 2 v k. ú. Žizníkov Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost manželů Škodových, kteří mají zájem si odkoupit část výše uvedeného pozemku za účelem rozšíření zahrady. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově mezi rodinnými domy a zahrádkami. Jedná se o neudržovaný a zarostlý pozemek. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Pozemek neslouží jako přístup k žádné nemovitosti.

6 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 6 / 19 Dosavadní užívání: Požadovaná část pozemku je v současné době volně přístupná. hlasovali o záměru prodeje části pozemku p. č. 341/38 v k. ú. Žizníkov a záměr nedoporučili. HLASOVÁNÍ: 0 pro 9 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3614, zahrada o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 207 m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost paní Havlíkové, která má zájem si odkoupit část výše uvedeného pozemku za účelem zahrádky. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově za bytovým domem a zahradou základní školy. Jedná se o travnatý pozemek využívaný jako zahrada. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Město nemá na pozemek přístup. Dosavadní užívání: Pozemek je přístupný pouze přes bytový dům a využívají ho obyvatelé tohoto domu bez nájemního vztahu. doporučili tento bod odložit na příští jednání a oslovit ostatní vlastníky bytů, zda nemají také o pozemek zájem. 12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3969/228, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 200 m 2 z celkové výměry 521 m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku jsou žádosti třech vlastníků rodinných domů (okálů), kteří mají zájem si odkoupit části výše uvedeného pozemku za účelem zajištění přístupu ke svým RD a vybudování nájezdů. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově před řadovými rodinnými domy. Jedná se o částečně travnatý pozemek, využívaný jako přístupy k domům. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Komunikace i chodník zůstanou ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Pozemek je v současné době veřejně přístupný, na některých je již vybudován zpevněný nájezd. Další skutečnosti: V minulosti bylo vyřizováno mnoho podobných žádostí a schváleny byly části pozemků, kde se dohodli a měli zájem všichni vlastníci RD v řadě. doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 3969/228 v k. ú. s podmínkou zřízení věcného břemene na sítě veřejného osvětlení.

7 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 7 / Záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 789/3156 z pozemku p. č. 4719, zahrada o výměře 782 m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost paní Kolářové, která má zájem si odkoupit výše uvedený podíl pozemku za účelem zahrady. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově za bytovým domem čp Jedná se o rovinnou zatravněnou a oplocenou parcelu. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Pozemek je přístupný pouze přes bytový dům čp Dosavadní užívání: Pozemek v současné době využívají obyvatelé domu čp Oddělení technické správy majetku nechalo zpracovat v roce 2014 znalecký posudek na spoluvlastnický podíl ve výši 789/3156 a odhadní cena tohoto podílu byla stanovena ve výši ,- Kč. Další skutečnosti: Paní Kolářová si v roce 2014 v tomto domě od města odkoupila byt č. 4 se spoluvlastnickým podílem na pozemku p. č. 4718/1 a 4718/2, zahrada nebyla v původním záměru zveřejněna. Ostatní podíly pozemku p. č vlastní další obyvatelé tohoto domu (bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů v uvedeném domě byly prodávány stávajícím nájemníkům formou privatizace od roku Vzhledem k tomu, že jeden nájemník neměl zájem si byt koupit, tak město do loňského roku vlastnilo 1 bytovou jednotku, kterou zakoupila paní Kolářová). doporučili záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 789/3156 z pozemku p. č v k. ú Záměr výkupu pozemků p. č. 310/9, orná půda o výměře m 2, p. č. 125/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 220 m 2, p. č. 126/4, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře m 2, p. č. 127/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 383 m 2, p. č. 127/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 365 m 2 a p. č. 310/4, trvalý travní porost o výměře m 2 vše v k. ú. Stará Lípa Důvod: Důvodem projednávání výkupu pozemků je nabídka paní Černíkové, Kadeřábkové a Štefanové, které vlastní pozemky p. č. 310/4, 125/2, 126/4, 127/2 a 3 v k. ú. Stará Lípa a nabízí je městu k odkoupení. Protože se jedná o ucelený soubor pozemků k bytové výstavbě, oslovilo město i vlastníky pozemku p. č. 310/9, zda mají zájem také oni odprodat městu tento pozemek. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky se nahází se ve Staré Lípě. Pozemky p. č. 310/4 a 9 jsou obdělávaná pole a na ostatních pozemcích - naproti sídlu Českého svazu chovatelů - se nachází neudržované travnaté porosty. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Pozemky města navazují na nabízené pozemky p. č. 310/4 a 9, 125/2, 126/4, 127/2 a 3 v k. ú. Stará Lípa. Dosavadní užívání: Pozemky jsou v současné době volně přístupné, pozemky p. č. 310/4 a 9 zřejmě pronajaté (s ohledem na snímek katastrální mapy), ale podrobné informace od vlastníků nemáme.

8 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 8 / 19 Ocenění: Paní Černíková, Kadeřábková a Štefanová nabízejí pozemky za cenu ve výši ,- Kč/m 2 a pánové Kosťunovi a Novákovi za cenu ve výši 300,- Kč/m 2. Další skutečnosti: Dle zákresu vlastnictví města by bylo vhodné, aby město vlastnilo ucelenou lokalitu pro výstavbu rodinných domů. hlasovali o záměru výkupu pozemků p. č. 310/9, 125/2, 126/4, 127/2, 127/3 a 310/4 v k. ú. Stará Lípa a záměr výkupu nedoporučili. HLASOVÁNÍ: 0 pro 9 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 15. Objekt občanské vybavenosti čp. 135 nám. T. G. Masaryka, na pozemku p. č. 183 v k. ú., včetně pozemku p. č. 183, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m 2 v k. ú. Dvoupodlažní objekt v památkové zóně města spojující Škroupovo náměstí a náměstí TGM. V přízemí nebytový prostor prodejny (110 m 2 ). V patře byt (146 m 2 ) volný od 11/2009. V minulosti objekt nabízen k prodeji. Byt nabízen minimálně 2x ročně k pronájmu. Naposledy v březnu letošního roku. Bez zájmu. Nejnutnější opravy spočívající v opravě střechy, výměně oken cca 1 milion. Další opravy dalších 800 tisíc. Výnosy z posledních let cca 170 tisíc ročně. doporučili zveřejnit záměr prodeje objektu čp. 135 v k. ú. za minimální nabízenou cenu ve výši ,- Kč včetně nájemního vztahu (prodejna). HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 16. Objekt občanské vybavenosti čp. 137 Škroupovo nám., na pozemku p. č. 195 v k. ú., včetně pozemku p. č. 195, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m 2 v k. ú. Objekt čp. 137 se nachází v České Lípě na pozemku p. č. 195 na Škroupově náměstí, kde dotváří blok domů situovaných do náměstí. Jedná se o dvoupodlažní budovu občanské vybavenosti, kde do 8. března 2012 sídlila městská policie. Budova je vedena jako nemovitá kulturní památka v památkově chráněném území. V současné době je prázdná. Budova byla zcela přizpůsobena pro účely městské policie a její další využití není možné bez investic přesahujících 1 mil. Kč. Stanovisko investičního oddělení (p. Ezr): v 90. letech byly provedeny stavební úpravy půdních prostorů, kde byly kanceláře městské policie v celkové hodnotě ,- Kč. Součástí úprav byla i výměna střešního pláště. Dále v roce 2006 zde byly zabudovány trezorové dveře v hodnotě 40 tis. Kč. Technické zařízení budovy je v nevyhovujícím stavu, bude nutná rekonstrukce systému ústředního topení, elektroinstalace, vodoinstalace, nutná výměna oken, revize vodorovných konstrukcí domu.

9 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 9 / 19 doporučili zveřejnit záměr prodeje objektu čp. 137 v k. ú. za minimální nabízenou cenu ve výši ,- Kč se zřízením služebnosti umístění kabeláže kamerového systému v půdní vestavbě za sádrokartonovou stěnou tohoto objektu. 17. Objekt občanské vybavenosti čp. 164 nám. T. G. Masaryka, na pozemku p. č. 294 v k. ú., včetně pozemku p. č. 294, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 427 m 2 v k. ú. Třípodlažní objekt v památkové zóně města na rohu náměstí TGM a Tržní ulice. V přízemí nebytový prostor (lékárna), v 1. patře dva byty (147 m 2 a 128 m 2 ), volné od 1/2013 a 5/2011, ve 2. patře obsazený poslední byt (104,4 m 2 ). Dále volné prostory tzv. Herbárny a lékařských pokojů, nutné k rekonstrukci. V minulosti nabízen objekt k prodeji. Byty nabízeny minimálně 2x ročně k pronájmu. Naposledy v březnu letošního roku. Bez zájmu. Objekt potřebuje nutně opravu střechy, náklady cca 1 milion Kč. Další opravy jako jsou okna dalších 400 tisíc Kč. Celková rekonstrukce odhadnuta na 5 7 milionů, výnosy z posledních let v rozmezí tisíc. doporučili zveřejnit záměr prodeje objektu čp. 164 v k. ú. za minimální nabízenou cenu ve výši ,- Kč včetně nájemních vztahů (lékárna a byt). HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 18. Objekt k bydlení čp. 252, Sokolská ulice, na pozemku p. č. 233/1 v k. ú. včetně pozemků p. č. 233/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 112 m 2 a části p. č. 234, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m 2 z celkové výměry 44 m 2 vše v k. ú Objekt čp. 252 se nachází v České Lípě na pozemku p. č. 233 v Sokolské ulici. V současné době je objekt prázdný a nevyužívaný. Objekt byl ponechán z důvodu investičního záměru - navrhovaná novostavba divadla. V současné době je vydané platné pravomocné stavební povolení. Na objekt bylo vydáno povolení k odstranění stavby, které pozbylo platnosti. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 543/09 ze dne z předložených variant na novostavbu divadla či rekonstrukci stávajícího divadla odsouhlasilo záměr revitalizace objektu Jiráskova divadla. doporučili zveřejnit záměr prodeje objektu čp. 252 v k. ú. za minimální nabízenou cenu ve výši ,- Kč a náklady na statické zajištění.

10 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 10 / Objekt občanské vybavenosti čp. 686 Moskevská ulice, na pozemku p. č. 811/1 v k. ú., včetně pozemků p. č. 811/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 304 m 2 a p. č. 811/2, ostatní plocha o výměře 79 m 2 vše v k. ú Dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením se 2 nebytovými prostory. Objekt v řadové zástavbě v památkové zóně. Nebytové prostory (98,9 m 2 a 81 m 2 ) jsou volné od 12/2013, uvažovalo se o prodeji objektu. K objektu náleží přilehlý pozemek p. č. 811/2 o výměře 79 m 2. Objekt k celkové rekonstrukci. Střešní plášť dožilý, rozvody elektro, voda, kanalizace, Nové rozvody topení, okna atd. Náklady odhadnuty na 4 miliony Kč. doporučili zveřejnit záměr prodeje objektu čp. 686 v k. ú. za minimální nabízenou cenu ve výši ,- Kč. 20. Objekt technického vybavení EC 2 bez čp/če v ulici Dlouhé, na pozemku p. č. 5825/92 v k. ú., včetně pozemku p. č. 5825/92, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 329 m 2 v k. ú. Jednopodlažní objekt na pozemku p. č. 5825/92 v k. ú.. Objekt bývalé výměníkové stanice o výměře 329 m 2. V minulosti využíván městem jako skladovací prostor. V současné době ve špatném technickém stavu. Střechou zatéká, dezolátní sociální zařízení, opadávající fasáda při zemi, obnažená výztuž betonového skeletu, praskliny ve fasádě. Opravy výše uvedených závad minimálně 500 tisíc. Výnosy z posledních let: cca 70 tisíc Kč/rok, minulý rok ztráta 34 tisíc Kč. doporučili zveřejnit záměr prodeje objektu energo centra EC 2 v k. ú. za minimální nabízenou cenu ve výši ,- Kč. HLASOVÁNÍ: 8 pro 2 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 21. Objekt občanské vybavenosti čp. 459 Jeřábkovo náměstí, na pozemku p. č. 367 v k. ú., včetně pozemku p. č. 367, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 209 m 2 vše v k. ú. Třípodlažní cihlový objekt v památkové zóně města. V přízemí objektu nebytový prostor prodejny (54 m 2 ). V současnosti nepronajatý volný od 10/2014. Ve 2. a 3. NP dva byty (96 a 97 m 2 ) ve stádiu rekonstrukce po bývalém nájemci. Smlouva ukončena výpovědí 3/2014. Prodejna v letošním roce nabízena 2x. První zájemce, kterému byla prodejna v únoru přidělena, nakonec smlouvu neuzavřel. Nyní probíhá přihlašování nových zájemců. Byty lze nabízet až po jejich rekonstrukci. K celkovému využití objektu nutná rekonstrukce a modernizace v nákladu cca 3-6 milionu Kč. Detaily oprav viz pasport. Výnosy z posledních let: tisíc, tisíc.

11 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 11 / 19 doporučili zveřejnit záměr prodeje objektu čp. 459 v k. ú. za minimální nabízenou cenu ve výši ,- Kč včetně nájemního vztahu (prodejna). HLASOVÁNÍ: 8 pro 1 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval PRODEJE A SMĚNY 22. Prodej části pozemku p. č. 2811/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatelé: Žadatelé jsou manželé Zdeňka Rygerová (narozena xxx) a Milan Ryger (narozen xxx), oba bytem xxx Důvod: Důvodem projednávání prodeje je žádost manželů Rygerových ze dne , kteří mají zájem si odkoupit část pozemku před svým rodinným domem a tím uvést do souladu oplocení zahrady. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č. 2811/1 je ve vlastnictví města a jedná se o komunikaci - část ulice Mariánská. Protože v minulosti nebylo respektováno původní oplocení, sloučila se část tohoto pozemku do komunikace. Manželé Rygerovi žádají o odkup zaplocené části pozemku, kterou užívají jako zahradu. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Po oddělení části pozemku o výměře 63 m 2 zůstane zarovnaná komunikace ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Část požadovaného pozemku je zaplocena a žadatelé ji využívají jako zahradu bez nájemního vztahu. Ocenění: Schválená kupní cena pro k. ú. u ostatních pozemků je stanovena ve výši 400,- Kč/m 2, u dokupů do 100 m 2 ve výši 200,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011) Další skutečnosti: Jedná se o původní zaplocení z minulosti. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje části pozemku byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej části pozemku p. č. 2811/1 v k. ú. manželům Rygerovým za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (jedná se o dokup do 100 m 2 ) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 23. Prodej pozemku p. č. 348/3, lesní pozemek o výměře 79 m 2 v k. ú. Žizníkov Žadatelé: Žadatelem je pan Jaroslav Koděra (narozen xxx), bytem xxx Důvod: Důvodem projednávání prodeje je žádost pana Koděry ze dne , který má zájem si odkoupit část pozemku za účelem rozšíření zahrady u rekreační chatky. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a dle místního šetření se jedná o travnatý pozemek, který navazuje na pozemek žadatele.

12 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 12 / 19 Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Na požadovaný pozemek p. č. 348/3 navazuje další pozemek ve vlastnictví města p. č. 348/1 označený jako lesní pozemek viz mapka. Dosavadní užívání: Pozemek má v současné době žadatel v pronájmu. Ocenění: Schválená kupní cena pro k. ú. Žizníkov u stavebních pozemků je stanovena ve výši 700,- Kč/m 2 u ostatních ve výši 400,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011) Další skutečnosti: Pozemek je označen jako lesní, ale dle informace Bc. Kreisingera je vyloučen ze zalesnění. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 348/3 v k. ú. Žizníkov Jaroslavu Koděrovi za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. 24. Prodej pozemku p. č. 348/4, lesní pozemek o výměře 44 m 2 v k. ú. Žizníkov Žadatelé: Žadatelkou je paní Helena Kotrmanová (narozena xxx), bytem xxx Důvod: Důvodem projednávání prodeje je žádost paní Kotrmanové ze dne , která má zájem si odkoupit část pozemku před svou chatkou. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a dle místního šetření se jedná o travnatý pozemek, který navazuje na pozemek žadatelky. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Na požadovaný pozemek p. č. 348/4 navazuje další pozemek ve vlastnictví města p. č. 348/1 označený jako lesní pozemek viz mapka. Navazující pozemek p. č. 348/1 bude i nadále lesním pozemkem a zůstane ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Pozemek má žadatelka v pronájmu, je oplocen a užíván jako zahrada. Ocenění: Schválená kupní cena pro k. ú. Žizníkov u stavebních pozemků je stanovena ve výši 700,- Kč/m 2 u ostatních ve výši 400,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011) Další skutečnosti: Požadovaný pozemek je označen jako lesní, ale je vyloučen ze zalesnění. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 348/4 v k. ú. Žizníkov Heleně Kotrmanové za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy.

13 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 13 / Prodej části pozemku p. č. 5168/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 200 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatelé: Žadatelem je pan Pavel Hottmar (narozen xxx), bytem xxx Důvod: Důvodem projednávání prodeje je žádost pana Hottmara ze dne , který vlastní ½ rodinného domu čp. 943 a má zájem si odkoupit část pozemku p. č. 5168/1 za účelem rozšíření zahrady. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici v ulici U Jatek. Dle místního šetření se jedná o prostor kolem řadových garáží a požadovaná část pozemku je se nachází za garážemi a bezprostředně navazuje na 2 zahrady u rodinných domů. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Při případném prodeji požadované části pozemku by bylo vhodné vyřešit i zaplocenou část u RD čp. 941 a ponechat pruh pozemku kolem garáží ve vlastnictví města. Zbývající část pozemku zůstane ve vlastnictví města Dosavadní užívání: Část pozemku je zaplocena a bezesmluvně užívána jako zahrada. Ocenění: Schválená kupní cena pro k. ú. u stavebních pozemků je stanovena ve výši 700,- Kč/m 2 u ostatních ve výši 400,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011) Další skutečnosti: Na pozemku je zřízeno věcné břemeno společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (před garážemi). Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje části pozemku byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej části pozemku p. č. 5168/1 v k. ú. Pavlu Hottmarovi za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 26. Prodej části pozemku p. č. 107, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry 499 m 2 v k. ú. Dolní Libchava Žadatelé: Žadatelem je pan Pavel Venclák (narozen xxx), bytem xxx Důvod: Důvodem projednávání záměru je žádost pana Vencláka ze dne , který vlastní rodinný dům čp. 144 a má zájem si odkoupit část pozemku p. č. 107 za účelem parkování a manipulačního prostoru. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dolní Libchavě. Dle místního šetření se jedná o pruh pozemku podél komunikace před RD žadatele. Součástí pozemku v zadní části se nachází nezapsaná zděná stavba z minulosti, která byla využívaná jako dílna a sklad. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Při případném prodeji požadované části pozemku zůstane komunikace v původní šíři ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Část pozemku je zaplocena a bezesmluvně užívána jako zahrada. Ocenění: Schválená kupní cena pro k. ú. Dolní Libchava je u ostatních pozemků stanovena ve výši 400,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011) Další skutečnosti: Na pozemku je zřízeno věcné břemeno společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

14 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 14 / 19 Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje části pozemku (cca 50 m 2 ) byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej části pozemku p. č. 107 v k. ú. Dolní Libchava Pavlu Venclákovi za kupní cenu ve výši 700,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 27. Prodej pozemků v k. ú. : - p. č. 5127/6, ostatní plocha, silnice o výměře 22 m 2 - p. č. 5127/7, ostatní plocha, silnice o výměře 41 m 2 - p. č. 5428/1, orná půda o výměře 94 m 2 - p. č. 5428/3, orná půda o výměře 61 m 2 - p. č. 5430/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 278 m 2 - p. č. 5430/4, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 10 m 2 - p. č. 5430/21, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m 2 - p. č. 5430/22, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 139 m 2 - p. č. 6054/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 233 m 2 - p. č. 6054/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m 2 - p. č. 6055/7, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37 m 2 - p. č. 6055/8, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m 2 Žadatelé: Žadatelem je společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Čerčanská 12, Praha 4, IČ: Důvod: Důvodem projednávání prodeje je žádost společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne Z důvodu připravované stavby silnice I/9 Dubice Dolní Libchava, na kterou bylo vydáno Územní rozhodnutí čj. SÚ 5742/2005 žádá ŘSD o převod výše uvedených pozemkových parcel, které se stanou součástí silnice I. třídy I/9 Dubice Dolní Libchava. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky jsou ve vlastnictví města a jedná se o zčásti travnaté a zčásti zpevněné plochy v Dubici a Pod Holým vrchem. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Další přilehlé pozemky, na kterých bude vybudována silnice I/9 jsou již ve vlastnictví společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Libereckého kraje. Dosavadní užívání: Pozemky jsou veřejně přístupné. Ocenění: Schválená kupní cena pro k. ú. je u ostatních pozemků stanovena ve výši 400,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011) Další skutečnosti: Pozemek p. č. 5430/22 částečně zasahuje do vjezdu společnosti MERKURIA CL, s.r.o., ale vjezd bude zachován. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje části pozemku (cca 50 m 2 ) byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn.

15 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 15 / 19 doporučili prodej výše uvedených pozemků v k. ú. společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval PRONÁJMY 28. Legvold, s.r.o. Slavníkova 2357/9, Praha 6, IČ: žádost o pronájem nebytových prostor v areálu Poříční 1918 o výměře 11,05 m Důvod: Důvodem předložení materiálu je žádost firmy Legvold, s.r.o. o pronájem kanceláře č. 2 v administrativní budově areálu Poříční 1918, od nejbližšího možného termínu. Popis pronajímané věci: Jedná se o kancelář č. 2 v 1. patře administrativní budovy o velikosti 11,05 m 2 v areálu Poříční 1918, Dosavadní užívání, schválené záměry: Uvedené prostory jsou volné. Záměr zveřejněn Návrh oddělení technické správy majetku: doba nájmu na dobu neurčitou od nájem kancelář 11,05 m 2 za 691,- Kč/m 2 /rok tj. roční nájemné dle platného ceníku 7.636,-Kč bez DPH + valorizace a služby doporučili uzavřít nájemní smlouvu na prostory sloužící k podnikání v areálu Poříční 1918 o výměře 11,05 m 2 s firmou Legvold, s.r.o., IČ: na dobu neurčitou s účinností od za účelem kanceláře za cenu nájemného ve výši 691,-Kč/m 2 /rok tj. ročně 7.636,- Kč bez DPH + valorizace a služby. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 29. Phuc Hong Nguyen, se sídlem Sídliště II čp. 23, Kamenice, IČ: žádost o pronájem nebytových prostor v ulici Komenského 3012 o výměře 81,9 m Důvod: Důvodem předložení materiálu je žádost pana Phuc Hong Nguyena, IČ: o pronájem prostor sloužících k podnikání na adrese Komenského 3012, za účelem provozování maloobchodní prodejny smíšeného zboží včetně večerního prodeje od nejbližšího možného termínu - viz níže. Žádám o schválení pronájmu nebytových prostor na adrese Komenského 3012, (bývalá drogerie). Souhlasím s převzetím veškerého vybavení a dalších věcí v prodejně ve stavu, v jakém se nachází. V těchto prostorách hodlám provozovat maloobchodní prodejnu smíšeného zboží včetně večerního prodeje. Popis pronajímané věci: Jedná se o prostory v ulici Komenského 3012, o celkové výměře 81,9 m 2.

16 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 16 / 19 kancelář: 4,02 m 2 sklad: 16,97 m 2 prodejna: 46,58 m 2 WC a soc. zařízení: 2,92 m 2 zádveří: 11,41 m 2 Dosavadní užívání, schválené záměry: Jedná se o prostory, které měl pronajaté pan Ing. Aleš Zub, se kterým byla uzavřena dne dohoda o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání na adrese Komenského 3012,, uzavřené dne , dohodou ke dni s možností ponechání maloobchodního vybavení v těchto prostorách až do uzavření nové nájemní smlouvy s novým zájemcem o pronájem, nejpozději však do Záměr zveřejněn Návrh oddělení technické správy majetku: doba nájmu na dobu neurčitou od ode dne podpisu smlouvy prodejní prostory, kanceláře - 500,-Kč/m 2 /rok sklady - 319,-Kč/m 2 /rok Soc. zařízení + chodby - 319,-Kč/m 2 /rok tj. roční nájemné dle ceníku ,- Kč doporučili uzavřít nájemní smlouvu na prostory sloužící k podnikání na adrese Komenského 3012, o celkové výměře 81,9 m 2 panu Phuc Hong Nguyen, se sídlem Sídliště II. čp. 23, Kamenice, IČ: s účinností ode dne podpisu smlouvy na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem provozování maloobchodní prodejny smíšeného zboží včetně večerního prodeje za roční cenu nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby. HLASOVÁNÍ: 7 pro 1 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 30. Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, , IČ: pronájem/pacht budovy Hradecká 2905 o výměře 970,18 m 2 a pozemku p.č. 5825/312 o výměře 2177 m Důvod: Důvodem předložení materiálu je žádost Denních a pobytových sociálních služeb, příspěvkové organizace, Hradecká 2905, , IČ: o další pronájem budovy Hradecká 2905 o výměře 970,18 m 2 a pozemku p.č. 5825/312 o výměře 2177 m 2. Popis pronajímané věci: Jedná se o budovy čp o celkové výměře nebytových prostor 970,18 m 2 nacházejících se v I. a II. NP a pozemek p. č. 5825/312 o výměře 2177 m 2. Dosavadní užívání, schválené záměry: Uvedené prostory a pozemek v současné době užívají Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, , IČ: na základě smlouvy č. A /2005 ze dne a násl. Dodatků č. 1 a 2. doba nájmu od na dobu 10-ti let. roční nájemné: 9 036,- Kč účel nájmu: poskytování sociálních služeb denních aktivit pro osoby s mentálním postižením v regionu a pozemek za účelem užívání zahrady.

17 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 17 / 19 Schválené ceny nájemného dle ceníku: lokalita - Hradecká ul. prodejní prostory, kanceláře 500 Kč/m 2 /rok sklady 319 Kč/m 2 /rok soc. zařízení a chodby 319,- Kč/m 2 /rok Záměr zveřejněn dne Návrh oddělení technické správy majetku: doba pachtu na dobu určitou 5 let od účel nájmu - poskytování sociálních služeb denních aktivit pro osoby s mentálním postižením v regionu a pozemek za účelem užívání zahrady. roční nájemné dle současné smlouvy 9 000,-Kč bez DPH + valorizace a služby doporučili uzavřít smlouvu o pachtu budovy čp o celkové výměře nebytových prostor 970,18 m 2 nacházejících se v I. a II. NP a pozemku p. č. 5825/312 o výměře 2177 m 2 s příspěvkovou organizací Denní a pobytové sociální služby, Hradecká 2905, Česká Lípa, IČ: na dobu určitou s účinností od do za účelem poskytování sociálních služeb denních aktivit pro osoby s mentálním postižením v regionu a pozemek za účelem užívání zahrady za cenu nájemného ve výši 9 000,- Kč ročně bez DPH + valorizace a služby. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 31. Okresní fotbalový svaz, Žižkova 231,, IČ a Sportovní unie Českolipska, IČ , Žižkova 231, ukončení pronájmu dohodou a nový pronájem prostor čp. 231 v Žižkově ulici v České Lípě o celkové výměře 98,90 m 2 (kanceláře) Důvod: Důvodem předložení materiálu je žádost Okresního fotbalového svazu o souhlas s ukončením nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne dohodou k A následně žádosti Okresního fotbalového svazu a Sportovní unie Českolipsko o nový nájem nebytových prostor od Popis pronajímané věci: Jedná se o prostory v ulici Žižkova 231, v II. NP o celkové výměře 98,9 m 2. kancelář ,20 m 2 kancelář ,90 m 2 kancelář ,40 m 2 kancelář ,20 m 2 kancelář ,50 m 2 kancelář ,70 m 2 WC ,00 m 2 Uvedené kanceláře jsou navzájem propojené a lze pronajímat pouze jako celek. Dosavadní užívání, schválené záměry: Uvedené prostory od roku 2009 užíval jako nájemce spolek Českolipska a Okresní fotbalový svaz byl podnájemcem uvedených prostor z důvodu, že neměl právní subjektivitu.

18 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 18 / 19 V roce 2014 zažádal Spolek Českolipska o ukončení dohodou a následně Okresní fotbalový svaz (již získal právní subjektivitu) o nový nájem stále za stejné nájemné cca ,- Kč, kdy se uzavřela nová nájemní smlouva mezi městem a Okresním fotbalovým svazem. Ceny nájmu dle platného ceníku: prodejní prostory, kanceláře 1.063,-Kč/m 2 /rok soc. zařízení + chodby - 319,-Kč/m 2 /rok tj. roční nájemné dle ceníku ,- Kč Záměr zveřejněn Návrh oddělení technické správy majetku: doba nájmu od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou navrhované nájemné dle žádosti a současné smlouvy 9 996,- Kč. Dle projednání s právním zástupcem města Mgr. Trejbalem uzavřít jednu smlouvu pro dva uvedené nájemce (subjekty). doporučili schválit výpověď ze smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v Žižkově ulici čp. 231, o celkové výměře 98,9 m 2 mezi Okresním fotbalovým svazem a městem ČL ze dne s tím, že nájemní vztah bude ukončen dohodou ke dni a následně schválit nový nájem nebytových prostor v Žižkově ulici čp. 231, Česká Lípa o celkové výměře 98,9 m 2 s Okresním fotbalovým svazem, IČ: a Sportovní unií Českolipsko, IČ s účinností od na dobu určitou do za sníženou cenu nájemného ve výši 9 996,- Kč za rok bez DPH + valorizace a služby. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 32. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: pronájem pozemků p. č. 80, p. č. 86/2 a p. č. 633/4 vše v k. ú. (pod trafostanicemi) - úprava smlouvy z důvodu prodeje Důvod předložení: Společnost koupila od města dva pozemky pod trafostanicemi, tj. pozemek p. č. 86/2 a p. č. 633/4 v k. ú.. Právní účinky vkladu jsou ke dni Smlouva o pronájmu pozemků č. A /1999 ze dne s ČEZ Distribuce, a.s. (nástupnická organizace za společnost Severočeská energetika, a.s.) na pozemky p. č. 80 o výměře 35 m 2 (Panská ul.), p. č. 86/2 o výměře 35 m 2 (parčík v Moskevské ul. - naproti MěÚ čp. 8) a p. č. 633/4 o výměře 31 m 2 (u hřbitova v Moskevské ul.) vše v k. ú. je uzavřena za níže uvedených podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu - pozemky pod stávajícími trafostanicemi - cena nájmu - smluvní roční cena nájemného ve výši 3.189,00 Kč bez DPH + valorizace. doporučili uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. A /1999 s ČEZ Distribuce, a.s., specifikující z důvodu prodeje vyčlenění pozemků p. č. 86/2 o výměře 35 m 2 a p. č. 633/4 o výměře 31 m 2 ke dni právních účinků vkladu kupní smlouvy do KN, tj. k

19 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 19 / 19 z nájemní smlouvy a snížení roční smluvní ceny nájemného na 1.063,00 Kč bez DPH + valorizace. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 33. Hana Vaníčková, bytem xxx - žádost o pronájem pozemku p. č. 182/3 o výměře 70 m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova za účelem údržby zeleně (sekání) Důvod pronájmu: Důvodem projednání pronájmu pozemku je podaná žádost paní Vaníčkové o pronájem tohoto pozemku za účelem údržby zeleně (sekání). Tento pozemek se nachází naproti domu čp. 55, který má paní Vaníčková ve svém vlastnictví. Popis k pronájmu nemovité věci: Jedná se o pozemek p. č. 182/3 o výměře 70 m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova vedený v KN jako druh pozemku: ostatní plocha, se způsobem využití: neplodná půda. Pozemek se nachází po pravé straně hlavní silnice. Dosavadní užívání: Předmětný pozemek nikdo neužíval. Další skutečnosti: Záměr pronajmout předmětný pozemek byl zveřejněn na úřední desce dne doporučili uzavřít nájem (pacht) na pozemek p. č. 182/3 o výměře 70 m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova s Hanou Vaníčkovou za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 6 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu - za účelem údržby zeleně - sekání trávy (pozemek nebude oplocen) - cena nájmu 5,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace - další podmínky dodržení podmínky stanovené OTSM - správcem zeleně, tj. nebude zasahováno do vzrostlé zeleně bez souhlasu vlastníka. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval RŮZNÉ Podnět člena výboru týkající se pronájmu rekreačního areálu v Dubici Pan Svatoš upozornil na skutečnost, že byl zveřejněn záměr pronájmu rekreačního areálu v Dubici a předmětem pronájmu je i vodní plocha, která je v současné době pronajata Českému rybářskému svazu a řeší se prodloužení nájemní smlouvy. Příští jednání výboru se koná od 16:00 hod. v zasedací místnosti rady města. dne Zapsala: Ing. Dagmar Švarcová tajemnice výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Jitka Volfová předsedkyně výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1668/92/14 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015 - 85 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015 Přítomno: 5 členů rady omluven: Jan Řehák, Otakar Volejník Program: 1. Kontrola usnesení - usnesení č. 23/2015 soupis památek -

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018 Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v

Více

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý dne 23. 4. 2013 v 13,00 hodin

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 1798/2014 spisová značka 1765/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 104. zasedání dne 16. dubna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 1 0 4 / 1 4

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 z jednání rady města konaného dne 09.03.2011 v kanceláři starosty Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 234-290 RM schvaluje 234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

Město Trutnov - městský úřad 4b1

Město Trutnov - městský úřad 4b1 Město Trutnov - městský úřad 4b1 NÁVRH NA USNESENÍ Jednání porady vedení 8.12.2014 Odbor rozvoje a Zpracoval : Blanka Možíšová 2.2.2015 majetku města Pro jednání rady města dne : 22.12.2014 9.2.2015 Jed.zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 20. 12. 2011 v 13,00 hodin

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více