Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,"

Transkript

1 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Karel Škvarenina Omluveni: Roman Hejna, Zbyněk Cincibus Neomluveni: Zpracovatelé: Dagmar Švarcová, Adéla Hrubá, Blanka Gürthová Hosté: Jednání řídila: Ing. Jitka Volfová Jednání zahájeno v 16:00 hodin, ukončeno v 17:10 hodin. Program: Zahájení jednání 1. Záměry (body 1-6) 2. Prodeje (body 7-8) 3. Pronájmy (body 9-14) Zahájení jednání Předsedkyně Ing. Jitka Volfová zahájila jednání a seznámila přítomné s jeho programem. Bylo navrženo doplnění bodů 15 a 16 - pronájmy. schválili výše uvedený program. ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje pozemku p. č. 350/21, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m 2, části pozemku p. č. 49/1, trvalý travní porost o výměře 7 m 2 z celkové výměry 398 m 2 a části pozemku p. č. 83/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 175 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Častolovice u České Lípy Důvod: Důvodem projednávání záměru je žádost manželů Kalbáčových ze dne , kteří mají zájem si odkoupit části pozemků v okolí svého rodinného domku a tím si rozšířit zahradu. Na části pozemku mají povolenou výstavbu čističky odpadních vod. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky p. č. 49/1 a 350/21 jsou ve vlastnictví města. Pozemek p. č. 350/21 se nachází v zaplocené části zahrady (oploceno z minulosti). Pozemek p. č. 83/1 má město ve vlastnictví společně s paní Moravcovou. K žádosti byl dodán souhlas paní Moravcové. Dle místního šetření se jedná o zatravněné a neudržované pozemky. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: V blízkosti předmětu záměru zůstanou navazující pozemky ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Pozemek p. č. 350/21 je zaplocen od předchozích majitelů a ostatní pozemky nejsou užívány, jedná se o volně přístupné plochy. Ocenění: Jedná se o záměr prodeje.

2 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 2 / 12 Další skutečnosti: V případě neodkoupení pozemků bude zřízeno věcné břemeno na stavbu čističky. doporučili záměr prodeje pozemku p. č. 350/21 a částí pozemků p. č. 49/1 a 83/1 vše v k. ú. Častolovice u České Lípy. 2. Záměr prodeje pozemku p. č. 348/3, lesní pozemek o výměře 79 m 2 v k. ú. Žizníkov Důvod: Důvodem projednávání záměru je žádost pana Koděry ze dne , který má zájem si odkoupit část pozemku za účelem rozšíření zahrady u rekreační chatky. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a dle místního šetření se jedná o travnatý pozemek, který navazuje na pozemek žadatele. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Na požadovaný pozemek p. č. 348/3 navazuje další pozemek ve vlastnictví města p. č. 348/1 označený jako lesní pozemek viz mapka. Dosavadní užívání: Pozemek má v současné době žadatel v pronájmu. Ocenění: Jedná se o záměr prodeje. Další skutečnosti: Pozemek je označen jako lesní, ale dle informace Bc. Kreisingera je vyloučen ze zalesnění. doporučili odložit záměr prodeje pozemku p. č. 348/3 v k. ú. Žizníkov a doplnit stanovisko městských lesů. 3. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 261/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 70 m 2 z celkové výměry 523 m 2 a p. č. 261/4, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře cca 60 m 2 z celkové výměry 473 m 2 vše v k. ú. Dolní Libchava Důvod: Důvodem projednávání záměru je žádost manželů Pecháčkových ze dne , kteří mají zájem si odkoupit části pozemků p. č. 261/1 a 4 z důvodu posunutí hranic pozemků v důsledku úprav map. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky jsou ve vlastnictví města a dle místního šetření se jedná o části zaplocených pozemků, které navazují na zahradu žadatelů. Manželé Pecháčkovi zakoupili v roce 1979 pozemek p. č. 261/3, na kterém si postavili a řádně zkolaudovali rodinný dům. Při změně majitele vedlejší parcely došlo k novému zaměření a tím zjistili, že mají zaplocené části městských pozemků (na pozemku p. č. 261/4 se nachází i část stavby). Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Okolní komunikace jsou a zůstanou ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Pozemek p. č. 261/4 mají v současné době žadatelé v pronájmu. Ocenění: Jedná se o záměr prodeje. Další skutečnosti: Na pozemku je zřízeno věcné břemeno společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy.

3 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 3 / 12 doporučili záměr prodeje částí pozemků p. č. 261/1 a 261/4 v k. ú. Dolní Libchava. 4. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5994/1, lesní pozemek o výměře cca 500 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání záměru je žádost paní Kopalové ze dne , která má zájem si odkoupit část lesního pozemku p. č. 5994/1 v k. ú. podle stavu oplocení z roku Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o lesní pozemek v blízkosti několika rodinných domů. Na základě podnětu České inspekce životního prostředí bylo zjištěno, že žadatelka má zaplocenou a užívá část pozemku p. č. 5994/1 ve vlastnictví města. Dle místního šetření se na pozemku nachází drobné stavby jako je kůlna na dřevo, kotec pro psa a celkově je využíván jako zahrada. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: V bezprostřední blízkosti se nacházejí všechny pozemky ve vlastnictví města viz mapka. Dosavadní užívání: Žadatelka zjistila, že využívá pozemek města na základě získaného dědictví v roce 2013 a v současné době má zájem situaci řešit odprodejem, případně pronájmem. Dále bude nutné uhradit i poplatek za trvalé odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa. Ocenění: Jedná se o záměr prodeje. Další skutečnosti: Česká inspekce životního prostředí poskytla žadatelce a současně městu (vlastník pozemku) lhůtu na nápravu stavu 1 rok. doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 5994/1 v k. ú. s tím, že po zaměření a vyhotovení GP bude předloženo výboru k opětovnému posouzení. Byla stanovena podmínka, že bude prvotně provedeno trvalé odnětí z LPF, které bude v plné výši uhrazeno žadatelkou. 5. Záměr směny pozemků p. č. 198/6, trvalý travní porost o výměře 119 m 2, p. č. 485/44, orná půda o výměře 87 m 2, p. č. 549/3, lesní pozemek o výměře m 2 a p. č. 925, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 375 m 2 ve vlastnictví města za pozemky p. č. 246/3, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 289 m 2, p. č. 246/4, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 71 m 2, p. č. 246/5, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 254 m 2 a p. č. 1005/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 vše v k. ú. Žizníkov Důvod: Důvodem projednávání směny je žádost pana Landy ze dne , který má zájem o směnu výše uvedených pozemků v k. ú. Žizníkov. Popis směňované nemovité věci: Pozemky p. č. 198/6, 549/3 a 925 jsou ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově u hlavní silnice vedle bývalé mototechny.

4 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 4 / 12 Dle místního šetření se jedná o část zpevněné asfaltové plochy a přilehlý les. V bezprostřední blízkosti nevlastní žadatel žádné pozemky. Pozemek p. č. 485/44 se nachází v odlehlejší části obce a navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatele. Pozemky p. č. 246/3, 246/4, 246/5 a 1005/3 jsou ve vlastnictví pana Landy, který je nabízí městu. Jedná se o jednu komunikaci o výměře m 2 mimo zastavěné území obce a dále drobné pozemky v okolí Ploučnice. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: V bezprostřední blízkosti nabízených pozemků se nenachází pozemky města, ani na ně nenavazují viz mapka. Dosavadní užívání: Žádné. Ocenění: Jedná se o záměr směny. nedoporučili záměr směny pozemků p. č. 198/6, 485/44, 549/3 a 925 za pozemky p. č. 246/3, 246/4, 246/5 a 1005/3 vše v k. ú. Žizníkov, nabízené pozemky nemají pro město využití. 6. Záměr výkupu pozemků p. č. 24/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 992 m 2, p. č. 25, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 433 m 2, p. č. 26, ostatní plocha, neplodná půda o výměře m 2, p. č. 261/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 851 m 2 a p. č. 267/4, vodní plocha, rybník o výměře m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Důvod: Důvodem projednávání záměru výkupu je podaná nabídka pana Marka ze dne , který nabízí městu výše uvedené pozemky v k. ú. Dubice u České Lípy. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky jsou ve vlastnictví pana Josefa Marka a nachází se v Dubici u hlavní silnice. Jedná se o plochu o celkové výměře m 2 pozemek p. č. 267/4 o výměře m 2 je vodní plocha, pozemek p. č. 261/1 tvoří břeh rybníka a ostatní pozemky jsou částečně zatravněné a na části jsou vybudované zpevněné plochy, které slouží jako komunikace. Pan Marek nabízí všechny uvedené pozemky jako celek za kupní cenu ve výši Kč ,- prostřednictvím realitní kanceláře AAABYTY.CZ. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: V blízkosti nabízených pozemků se nachází další pozemky města, které ale nejsou vhodné pro vybudování nové komunikace. Dosavadní užívání: V současné době se na částech těchto pozemků nachází komunikace, kterou vybudovalo město a která tvoří přístup k dalším nemovitostem (RD a zahrádky) ve vlastnictví různých vlastníků. Pozemky jsou také veřejně využívány jako přístup k rybníku. Další skutečnosti: Kromě komunikací nabízí pan Marek i část rybníka - koupaliště (pozemek p. č. 267/4), kde by bylo vhodné tuto plochu sloučit a sjednotit vlastnictví tak, aby celou vodní plochu vlastnilo město. doporučili záměr výkupu pozemků p. č. 24/1, 25, 26, 261 a 264/4 vše v k. ú. Dubice u České Lípy s tím, že se dále bude jednat s vlastníkem pozemků o snížení kupní ceny. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 2 zdržel se 0 nehlasoval

5 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 5 / 12 PRODEJE 7. Prodej části pozemku p. č. 1362/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú Žadatel: Žadatelem je Marie Prokopová (narozena xxx), bytem xxx. Důvod převodu: Důvodem projednávání prodeje části pozemku je podaná žádost paní Prokopové ze dne , která má zájem si odkoupit část pozemku p. č. 1362/1 za účelem parkování. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č. 1392/1 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem. Jedná se o travnatý pozemek kolem řadových garáží. Žadatelka vlastní bytový dům čp. 319 v bezprostřední blízkosti a má zájem si část pozemku odkoupit za účelem vytvoření parkoviště pro nájemníky tohoto domu. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu prodeje: Zbývající část pozemku kolem garáží zůstane ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Pozemek není v současné době užíván. Ocenění: Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí na svém jednání dne 23. února 2015 doporučili prodej části pozemku p. č. 1362/1 v k. ú. paní Prokopové za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 (cena za pozemek k podnikání) s dodržením odstupové vzdálenosti 1 m od garáží + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. Další skutečnosti: Paní Prokopová nesouhlasí s kupní cenou ve výši 700,- Kč/m 2 a navrhuje cenu sníženou ve výši 500,- Kč/m 2. Svou žádost odůvodňuje tím, že se nejedná o stavební pozemek, ale o ostatní plochu, kterou nikdo neudržuje. Plochu chce využívat jako odstavnou plochu pro auta obyvatel domu, nebude provozovat parkoviště. Při geometrickém oddělování pozemku také požadovala snížit výměru na cca 50 m 2 viz zákres. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje části pozemku byl doporučen na jednání VPPN dne , v ZM schválen dne a následně zveřejněn. doporučili prodej části pozemku p. č. 1362/1 o výměře 56 m 2 v k. ú. Marii Prokopové a trvali na svém původním doporučení prodat pozemek za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 8. Prodej pozemků p. č. 1376/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m 2, p. č. 1376/8, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 169 m 2 a pozemek p. č. 1376/13 o výměře 426 m 2 (sloučeno z p. č. 1376/13 o výměře 408 m 2 a 5499/1 o výměře 19 m 2 ) vše v k. ú. Česká Lípa Žadatel: Žadatelé jsou manželé Monika Kadeřábková (narozena xxx) a Radek Kadeřábek (narozen xxx), oba bytem xxx. O pozemky p. č. 1376/6 a 1376/13 (zahrada) mají zájem i další žadatelé: - Zdenek Mihoč za účelem relaxace

6 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 6 / 12 - manželé Jiří a Dita Šmahelovi za účelem stavby RD Důvod převodu: Důvodem projednávání prodeje výše uvedených pozemků je podaná žádost manželů Kadeřábkových ze dne , kteří koupili rodinný dům čp (od manželů Kadlečkových) a mají zájem si odkoupit výše uvedené pozemky za účelem vjezdu a rozšíření zahrady. Popis prodávané nemovité věci: Všechny požadované pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v ulici Boženy Němcové. Jedná se částečně o zpevněnou plochu vjezd do domu (p. č. 1376/8) a částečně travnaté pozemky kolem rodinného domu. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu prodeje: Zbývající část pozemku p. č. 1376/13 a komunikace p. č. 5499/1 zůstanou ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: V minulosti byl schválen prodej manželům Kadlečkovým, kteří mají pozemky v pronájmu. Pronájem bude ukončen dohodou ke dni právním účinkům vkladu kupní smlouvy na katastru nemovitostí. Ocenění: Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí v minulém období doporučili prodej předchozím vlastníkům RD za kupní cenu ve výši 490,- Kč/m 2 (základní cena stavebního pozemku 700,- Kč/m 2 snížená o 30 %) s ohledem věcné břemeno a záplavovou zónu + náklady na zpracování geometrického plánu ve výši Kč 3.250,-. Manželé Kadeřábkovi navrhují kupní cenu ve výši 280,- Kč/m 2 (vycházejí z ceny za nestavební pozemek 400,- Kč sníženou o 30 % za věcná břemena a záplavu) Další skutečnosti: Na pozemcích p. č. 1376/13 a 5499/1 je zřízeno věcné břemeno společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a přípojky vody. Dále bude nutné zřídit věcné břemeno vedení veřejného osvětlení. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje pozemků byl doporučen na jednání VPPN a v ZM schválen a a následně zveřejněn. Na jednání ZM dne byl zrušen prodej pozemků předchozím vlastníkům rodinného domu (manželům Kadlečkovým). doporučili prodej pozemku p. č. 1376/8 v k. ú. manželům Kadeřábkovým za kupní cenu ve výši 490,- Kč/m 2 (základní cena 700,- Kč/m 2 snížená o 30 % z důvodu věcného břemene a záplavové zóny) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy a ostatní pozemky p. č. 1376/6 a 13 v k. ú. nabídnout všem třem žadatelům za cenu ve výši 490,- Kč/m 2.

7 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 7 / 12 PRONÁJMY 9. Žádosti o krátkodobý pronájem areálu koupaliště v Dubici o celkové výměře m 2 za účelem - akce pro zaměstnance firmy Johnson Controls, Společnost Sportainment s.r.o., Hradešínská 1955/28, Praha 10, , IČ: a akce dobrovolných hasičů města, Sdružení Hasiči Česká Republika, IČ: Důvod: Důvodem projednávání krátkodobého pronájmu koupaliště v Dubici je žádost o pronájem prostor koupaliště v Dubici od firmy Sportainment s.r.o. ze dne , ve které uvádí: (viz níže) A dále žádost o pronájem prostor koupaliště v Dubici od dobrovolných hasičů města ze dne , ve které uvádí : Popis pronajímané věci: Jedná se o pozemky p. č. 261/2, 261/5, 261/6, 261/7, 261/8, 263, 264, 318/1, 311, 312/1, 312/2, 314, 315, 316, 317, 318/3, 318/4, 319, 320/1, 320/3, 321 (vše ostatní plocha), 308/1 (trvalý travnatý porost), 310 (lesní půda) tvořící areál koupaliště o celkové výměře m 2 a dále pozemky pod vodní plochou p. č. 267/1, 267/2, 263/3, 267/5 a 267/6 o celkové výměře m2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy. Součástí areálu jsou stavby a zařízení vedené v inventarizačních soupisech DHM a DDHM na stř V roce 2014 proběhla rekonstrukce uvedeného koupaliště. Nyní jsou k dispozici nové sociální zařízení a rekonstruované stánky. Dosavadní užívání, schválené záměry: Areál koupaliště v Dubici má ve správě oddělení technické správy majetku. Rada města dne č.usn.193/2011 souhlasila s krátkodobými pronájmy areálu koupaliště v Dubici za těchto podmínek: doba pronájmu: do 5 dní účel pronájmu: pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí cena pronájmu: ve výši Kč/den. podmínky pronájmu: - pronajímatel není povinen poskytnout nájemci zdroj elektrické energie ani zdroj pitné vody - v případě zájmu si nájemce zajistí na své náklady krátkodobé připojení z distribuční soustavy ČEZ a zařídí si svůj vlastní provizorní rozvod el. energie - součástí pronájmu nebude vodní plocha, stavby ani další zařízení nacházející se na pronajatých pozemcích doporučili pronajmout areál koupaliště v Dubici o celkové výměře m 2 společnosti Sportainment s.r.o., IČ za účelem pořádání společenské akce pro zaměstnance firmy Johnson Controls na dobu určitou od za cenu nájemného ve výši 1.500,- Kč/den + náklady za spotřebované energie a pronajmout areál koupaliště v Dubici o celkové výměře m 2 sdružení dobrovolných hasičů města, Sdružení Hasiči Česká Republika, IČ: za účelem pořádání prvního ročníku všestranné soutěže hasičů a složek IZS na dobu určitou od za cenu nájemného ve výši 1,- Kč/den + náklady za spotřebované energie. HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

8 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 8 / Ing. Aleš Zub Drogerie Z&Z, IČ nebytové prostory Komenského ul o výměře 81,9m 2 žádost o schválení druhého podnájemce Důvod: Důvodem projednávání podnájmu je žádost pana Ing. Aleše Zuba o schválení přistoupení spolupodnájemníka, ze dne Popis pronajímané věci: Jedná se o nebytové prostory v ulici Komenského 3012, o celkové výměře 81,9 m 2. Dosavadní užívání: Pan Ing. Aleš Zub má uzavřenou nájemní smlouvu ze dne na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem provozování prodejny drogerie o celkové výměře 81,9 m 2 za těchto podmínek: - cena nájmu - roční nájemné ve výši ,- bez DPH + valorizace a služby - doba nájmu - na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Další skutečnosti: Pan Ing. Aleš Zub předložil dne žádost o povolení podnájemníka v čp. 3012,. Projednáno ve VPPN / RM: Rada města dne pod č. usnesení 964/B/2014 udělila souhlas s podnájmem prostor v Komenského ul. čp panu Ky Pham Van se sídlem náměstí Míru 59, Domažlice - Město, IČ a to za stejných podmínek jaké jsou uvedeny v nájemní smlouvě uzavřené dne s panem Ing. Alešem Zubem, dle důvodové zprávy. doporučili udělit souhlas k podnájmu nebytových prostor čp ul. Komenského a to za stejných podmínek nájemní smlouvy s panem Ing. Alešem Zubem s výpovědní lhůtou 1 měsíc pro druhého podnájemce: Phuc Hong Nguyena, Kamenice 23, Štiřín, IČ: Českolipská psí akademie, o.s.,, IČ: pronájem pozemků p. č. 5682/3, p. č. 5682/8, p. č. 5682/9, p. č. 2523/2, p. č. 2523/11, p. č. 2523/1, p. č a p. č. 5682/1 o celkové výměře 9000 m 2 vše v k. ú. - cena nájemného na další roky Důvod předložení: V uzavřené smlouvě o pachtu byla cena nájemného určena pouze na jeden rok a nyní je nutné stanovit cenu na další roky. Smlouva o pachtu č. A /2014 ze dne s Českolipskou psí akademií, o.s., zastoupenou Hanou Böhme, je uzavřena na níže uvedené pozemky za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 6 měsíční výpovědní lhůtou (účinnost od ) - účel nájmu - provozování kynologické činnosti - cena nájmu - na jeden rok ,- Kč bez DPH + valorizace. Stanovení nájemného (pachtovného) na další roky bude předmětem jednání, které bude zahájeno před uplynutím doby jednoho roku ode dne podpisu smlouvy. - předmět nájmu - níže uvedené celé pozemky nebo jejich části, tj.: - pozemku p. č. 5682/3 o výměře 1328 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; - pozemku p. č. 5682/8 o výměře 304 m 2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří (pod stavbou ve vlastnictví Základní kynologické organizace);

9 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 9 / 12 - pozemku p. č. 5682/9 o výměře 21 m 2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří (pod budovou ve vlastnictví Základní kynologické organizace); - pozemku p. č. 2523/2 o výměře 5909 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; - pozemku p. č. 2523/11 o výměře 273 m 2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří (pod budovou ve vlastnictví Základní kynologické organizace); - část pozemku p. č. 2523/1 o výměře 230 m 2 z celkové výměry m 2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond; - část pozemku p. č o výměře 82 m 2 z celkové výměry 1168 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace; - část pozemku p. č. 5682/1 o výměře 853 m 2 z celkové výměry m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha. doporučili odložit tento bod a na příští jednání pozvat předsedkyni Českolipské psí akademie p. Böhme, dále předložit informace z kontrolního výboru a předložit materiál na finanční výbor ohledně ceny na další období. 12. Antonín Beneš, bytem xxx - žádost o pronájem pozemku p. č. 5815/20 o výměře 183 m 2 v k. ú. za účelem údržby a umístění reklamy na části tohoto pozemku Důvod pronájmu: Důvodem projednání pronájmu pozemku je podaná žádost pana Beneše ze dne o odkoupení nebo případně o nájem. Zastupitelstvo města na svém jednání dne neschválilo záměr prodat tento pozemek. S ohledem na tuto skutečnost pan Beneš předložil dne doplňující informace k pronájmu pozemku. Má zájem o pronájem celého pozemku, který bude pravidelně sekat a udržovat. Současné má zájem umístit na části tohoto pozemku reklamu - 4 x box na dřevo o rozměrech 1m x 1m a výšce 1m - viz přiložené snímky. Popis k pronájmu nemovité věci: Jedná se o celý pozemek p. č. 5815/20 v k. ú. vedený v KN jako druh pozemku: orná půda, se způsobem ochrany: ZPF. Pozemek se nachází v České Lípě u kruhového objezdu silnice I/9 ve směru na Nový Bor, tj. mezi obchodním domem OBI a čerpací stanicí Benzina. Jedná se o částečně travnatý a částečně zpevněný pozemek. doporučili uzavření nájmu (pachtu) na celý pozemek p. č. 5815/20 o výměře 183 m 2 v k. ú. s Antonínem Benešem za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 6 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu - údržba pozemku (sekání trávy) a umístění reklamy 4 ks boxů na dřevo o rozměrech 1m x 1m a výšce 1m na části pozemku dle zákresu s jejich umístěním - cena nájmu 400,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace - další podmínky - dodržení podmínky stanovené oddělením investic a dotací, tj. uložené předměty na uvedeném pozemku (palety, reklamní poutač aj.) nebudou zakrývat žádné dopravní značení a budou umístěny v minimální vzdálenosti od komunikace 2 m. Veškerá

10 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 10 / 12 povolení k umístění zařízení na uvedený pozemek si zajistí žadatel sám na své náklady a po jejich získání budou tato povolení doložena městu. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 2 zdržel se 0 nehlasoval 13. Michal Procházka,, IČ: pronájem části pozemku p. č. 5750/131 o výměře 7,30 m 2 v k. ú. - ukončení smlouvy dohodou Důvod předložení: Pan Procházka předložil dne žádost o ukončení smlouvy o nájmu pozemku, neboť stánek nacházející se na tomto pozemku prodal a již není jeho majitelem. Pan Procházka má uzavřenou smlouvu č. A /2010 ze dne na část pozemku p. č. 5750/131 v k. ú. o výměře 7,30 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu - umístění a provozování novinového stánku s prodejem tiskovin a tabákových výrobků - cena nájmu - roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace. doporučili ukončit nájemní smlouvu s Michalem Procházkou dohodou k Marek Brychta,, IČ: žádost o pronájem části pozemku p. č. 5750/131 o výměře 7,30 m 2 v k. ú. za účelem umístění a provozování stánku Důvod pronájmu: Důvodem projednání pronájmu části pozemku je podaná žádost pana Brychty ze dne o pronájem pozemku, na kterém se nachází jeho novinový stánek. V tomto stánku bude i nadále prodávat noviny a tabákové výroby. Předmětný stánek koupil od pana Procházky, který měl na část tohoto pozemku v pronájmu od města. Popis k pronájmu nemovité věci: Jedná se o část pozemku p. č. 5750/131 o výměře 7,30 m 2 z celkové výměry 4703 m 2 v k. ú. vedený v KN jako druh pozemku: ostatní plocha, se způsobem využití: jiná plocha. Pozemek se nachází v České Lípě na sídl. Lada v ulici Jáchymovská, tj. v blízkosti Kahanu. Záměr pronajmout předmětný pozemek byl zveřejněn na úřední desce dne doporučili uzavření nájmu na část pozemku p. č. 5750/131 o výměře 7,30 m 2 v k. ú. Česká Lípa s Markem Brychtou za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu - umístění a provozování stánku PND s prodejem novin a tabákových výrobků - cena nájmu - 384,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace - další podmínky - dodržení podmínky stanovené OTSM - správcem zeleně, tj. po skončení pronájmu bude pozemek uveden do předchozího stavu a předán.

11 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 11 / Městské lesy spol. s r.o., nám. T.G.M. 1,, IČ: žádost o pronájem nebytových prostor v areálu Poříční 1918 o výměře 72 m Důvod: Důvodem předložení žádosti je žádost Městských lesů. Popis pronajímané věci: Jedná se o garáž o celkové výměře 72 m 2 č. 6 a 7 na pozemku p. č v k. ú. v areálu Poříční Garáže nejsou rozděleny příčkou, dvougaráž je ohraničena zdí a dvěma garážovými vraty. Dosavadní užívání, schválené záměry: Uvedené prostory jsou volné od Záměr zveřejněn Návrh oddělení technické správy majetku: doba nájmu na dobu neurčitou od nájem garáže č m 2 za 532,- Kč/m 2 /rok tj. roční nájemné dle platného ceníku ,- Kč bez DPH + valorizace a služby dle žádosti: cca 50% - 265,- Kč/m 2 /rok, tj. celkem ročně ,- Kč doporučili uzavření nájemní smlouvy na prostory v areálu Poříční 1918 o výměře 72 m 2 s Městskými lesy spol. s r.o., IČ: na dobu neurčitou s účinností od za účelem skladu za cenu sníženého nájemného ve výši 265,- Kč/m 2 /rok tj. ročně ,- Kč bez DPH + valorizace a služby z důvodu, že uvedená organizace je organizací města a náklady na nájemné budou financovány z prostředků města. 16. Jaroslav Jordák, žádost o pronájem části pozemku p. č. 4059/1 o výměře 532 m 2 v k. ú. - za účelem rozšíření zahrady u RD Důvod: Pan Jordák předložil dne žádost o pronájem předmětného pozemku. Zde žádá o snížení ceny na 5,- Kč/m 2 /rok. Popis pronajímané věci: Jedná se o část pozemku p. č. 4059/1 o výměře 532 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú., druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: ZPF. Záměr zveřejněn: Výbor dne doporučil uzavření nájmu (pachtu) na část pozemku p. č. 4059/1 o výměře 532 m 2 v k. ú. s Jaroslavem Jordákem za těchto podmínek: - doba nájmu (pachtu) na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu 6 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu (pachtu) rozšíření zahrady u RD - cena nájmu (pachtu) 30,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace - další podmínky: dodržení podmínky stanovené oddělením technické správy majetku - správcem zeleně Manželé Jordákovi reagovali na návrh výboru takto: - s návrhem výboru souhlasí mimo ceny za pronájem - opětovně žádají o přehodnocení ceny nájemného dle původní žádosti na 5,- Kč/m 2 /rok s ohledem na skutečnost, že se jedná o zahradu v lokalitě ostatních zahrádek - žádají o uzavření smlouvy na oba manžele, tj. Jaroslav Jordák a Blanka Jordáková

12 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 12 / 12 doporučili uzavření nájmu (pachtu) na část pozemku p. č. 4059/1 o výměře 532 m 2 v k. ú. s Blankou a Jaroslavem Jordákovými za těchto podmínek: - doba nájmu (pachtu) na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu 6 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu (pachtu) rozšíření zahrady u RD - cena nájmu (pachtu) 5,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace. V případě, že byl pozemek užíván již v době podání žádosti ze dne , bude uhrazeno nájemné za dobu užívání pozemku od data podání žádosti tj. od další podmínky: dodržení podmínky stanovené oddělením technické správy majetku - správcem zeleně, tj. bez konzultace nebude proveden žádný zásah do dřevin, bude probíhat seč travního porostu minimálně 2 x ročně, po ukončení nájmu bude pozemek předán v náležitém stavu HLASOVÁNÍ: 10 pro 1 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval Příští jednání výboru se koná od 16:00 hod. v zasedací místnosti rady města. dne Zapsala: Ing. Dagmar Švarcová tajemnice výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Jitka Volfová předsedkyně výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 36328/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 2. listopadu 2015

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 8 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová, Pavel Chochola, Libuše Horáková

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodeje NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 2965/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 31. ledna 2014 Zápis

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 16547/2016 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 16. května 2016 Zápis

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

USNESENÍ. 8. schůze Rady města Česká Kamenice konané dne 9.4.2013

USNESENÍ. 8. schůze Rady města Česká Kamenice konané dne 9.4.2013 USNESENÍ 8. schůze Rady města Česká Kamenice konané dne 9.4.2013 160/8/RM/2013 - účetní závěrka Rada města schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Abertamy, Antonín Březina, Vilém Schuler,Jana Rojovská, Ingrid Cejpková, Ing. Jiří Štěch,Mgr. Halaburt

Město Abertamy, Antonín Březina, Vilém Schuler,Jana Rojovská, Ingrid Cejpková, Ing. Jiří Štěch,Mgr. Halaburt Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 50. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 02.06.2010 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016 USNESENÍ č. 58/RM/2016 Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 27506/2015 ze dne 14.08.2015

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno v 19:30 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich (do bodu 5), Petr Pirunčík, Roman Málek, Otomar Němeček,

Více

odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram <<<]

odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram <<<] Město Příbram Pro jednání ZM odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 5. 9. 2013 v 13,00 hodin

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 38 Přítomni: Stanislav Svatoš, Luboš Špindler, Zbyněk Cincibus, Bc. Iveta Janatová, Ing. Alexandra Píšková, Milan Lopušan, Ing. Jitka Volfová, Lucie Trnečková, Omluveni: JUDr. Jana Zejdová,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Obec Dymokury Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6. května 2013

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 24. 6. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 32/2015/RM Ing. Pavel Zálom, pan Jiří Hůla, RNDr. Ladislav

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek z 62. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 13. října 2008 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zastupitelstvo města Česká Kamenice Z Á P I S

Zastupitelstvo města Česká Kamenice Z Á P I S Zastupitelstvo města Česká Kamenice Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne 8.6.2016 od 17:00 hodin v kulturním salónku domu kultury Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa 1/4 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, pí. Libuše Horáková, PaedDr. Jiřina Ledvinková, Ing. Petr Máška, p. Miloslav Václav, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena Patková, pí. Jaroslava Kořínková tajemnice výboru,

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.1.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 30.03.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

M Ě S T O K U Ř I M Z á p i s. z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 09 /2003 konaného dne 22.7.2003

M Ě S T O K U Ř I M Z á p i s. z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 09 /2003 konaného dne 22.7.2003 M Ě S T O K U Ř I M Z á p i s z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 09 /2003 konaného dne 22.7.2003 Přítomni : Mgr. Ladislav Ambrož starosta Alena Matějíčková - místostarostka Ing. Martina

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Příloha č. 1 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009

Příloha č. 1 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Příloha č. 1 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ 1. poz.p.č. 834/34 o výměře 225m 2 ostatní plocha kat.území

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008 a dne 21.10.2008

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Směrnice č. 1/2014 k prodeji a oceňování pozemků ve vlastnictví obce Svor Obec Svor stanovuje

Více

Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 06. 2014

Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 06. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 06. 2014 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-11/2010 ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice, výsledky voleb do zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 v městském obvodě Hošťálkovice,

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 25447/2016 21.03.2016 Zápis a usnesení ze 4. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 21.03.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.10.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.10.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 18.4.2016 236/8/RM/2016 Služebnost IS - vodovodní přípojka vydat souhlas ke stavbě

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1525/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 98. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku požádali vlastníci bytových jednotek v navazujícím objektu Vodní 26. Pozemek si chtějí koupit

Více

Přítomno: 8 členů zastupitelstva obce (viz docházka) Omluveni: 1 člen zastupitelstva obce (paní Alenka Antošová) Neomluveni: 0 Program:

Přítomno: 8 členů zastupitelstva obce (viz docházka) Omluveni: 1 člen zastupitelstva obce (paní Alenka Antošová) Neomluveni: 0 Program: Zápis a usnesení 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 28. 6. 2011 v 20,00 hodin

Více