Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,"

Transkript

1 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček Omluveni: Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková Neomluveni: Karel Škvarenina Zpracovatelé: Dagmar Švarcová, Adéla Hrubá, Blanka Gürthová Hosté: Jednání řídila: Ing. Jitka Volfová Jednání zahájeno v 16:01 hodin, ukončeno v 17:50 hodin. Program: Zahájení jednání schválení programu 1. Záměry (body 1-14) 2. Prodeje (body 15-33) 3. Pronájmy (body 34-38) Zahájení jednání Předsedkyně Ing. Jitka Volfová zahájila jednání a seznámila přítomné s jeho programem. Bylo navrženo stažení bodů 14, 17 a 34. schválili výše uvedený program včetně stažení uvedených bodů. ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje pozemku p. č. 4017/1, zahrada o výměře 750 m 2 a p. č. 4017/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemků p. č. 4017/1 a 4017/2 je podaná žádost manželů Nešněrových. Žadatelé mají zájem si odkoupit pozemky, které využívají jako zahrádku a sjednotit vlastnictví stavby chatky a pozemku. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky p. č. 4017/1 a 2 jsou ve vlastnictví města a nacházejí se v České Lípě na Svárově v zahrádkářské kolonii. Na pozemku p. č. 4017/2 se nachází zkolaudovaná chatka ve vlastnictví žadatelů a p. č. 4017/1 je udržovaná zahrádka s okrasnými stromy a trávníkem. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Kromě jediného zkolaudovaného RD v této kolonii jsou ostatní pozemky ve vlastnictví města a pronajaté za účelem zahrádek. Dosavadní užívání: Pozemky jsou oplocené, pronajaté a využívané jako zahrádka. Ocenění: Jedná se o záměr prodeje.

2 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 2 / 27 hlasovali o záměru prodeje pozemku p. č. 4017/1 a 2 v k. ú. a nedoporučili záměr prodeje pozemku p. č. 4717/1 HLASOVÁNÍ: 0 pro 9 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval a doporučili záměr prodeje pozemku p. č. 4717/2 HLASOVÁNÍ: 8 pro 1 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 2. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4011, zahrada o výměře cca 700 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje části pozemku p. č je podaná žádost pana Liksomera, který má zájem si odkoupit pozemek za účelem zahrádky. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově v zahrádkářské kolonii. Na pozemku p. č se nachází chatka a další drobné stavby, jako je skleník, atd. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Kromě jediného zkolaudovaného RD v této kolonii jsou ostatní pozemky ve vlastnictví města a pronajaté za účelem zahrádek. Dosavadní užívání: Pozemek je oplocený, pronajatý a využívaný jako zahrádka. Ocenění: Jedná se o záměr prodeje. hlasovali o záměru prodeje části pozemku p. č v k. ú. a záměr nedoporučili. HLASOVÁNÍ: 0 pro 10 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 3. Záměr prodeje pozemku p. č. 113/1, trvalý travní porost o výměře 207 m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost pana Hřebíka, který má zájem si odkoupit výše uvedené pozemek za účelem zajištění přístupu ke svým nemovitostem. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Písečné u Dobranova, napojuje se na komunikaci. Jedná se o travnatý pruh pozemku mezi komunikací města a pozemkem žadatele. Žadatel má zájem si svůj pozemek p. č. 113/5 rozdělit a stavební úřad požaduje zajištění přístupu ke všem částem pozemku z komunikace (přes pozemek p. č. 113/1). Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Komunikace p. č. 129/1 zůstane ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Pozemek je v současné době veřejně přístupný. Ocenění: Jedná se o záměr prodeje. hlasovali o záměru prodeje pozemku p. č. 113/1 v k. ú. Písečná u Dobranova a záměr nedoporučili. HLASOVÁNÍ: 0 pro 10 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

3 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 3 / Záměr prodeje části pozemku p. č. 3614, zahrada o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 207 m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost paní Havlíkové, která má zájem si odkoupit část výše uvedeného pozemku za účelem zahrádky. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově za bytovým domem a zahradou základní školy. Jedná se o travnatý pozemek využívaný jako zahrada. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Město nemá na pozemek přístup. Dosavadní užívání: Pozemek je přístupný pouze přes bytový dům a využívají ho obyvatelé tohoto domu bez nájemního vztahu. Ocenění: Jedná se o záměr prodeje. hlasovali o záměru prodeje části pozemku p. č v k. ú. a záměr nedoporučili. HLASOVÁNÍ: 0 pro 10 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 5. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 234, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m 2 z celkové výměry 44 m 2 a p. č. 239, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 40 m 2 z celkové výměry 196 m 2 vše v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost manželů Koutských, kteří vlastní objekt čp. 253 a mají zájem si odkoupit části výše uvedených pozemků za účelem zarovnání hranic pozemku. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v Sokolské ulici za domem čp Pozemky jsou zatravněné, v současné době nevyužívané. Část pozemku p. č. 234 je nabízená v současné době k prodeji společně s domem čp. 252 a o zbytek (3m 2 ) mají zájem vlastníci domu čp Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: V současné době nabízí město k prodeji i zbývající část pozemku p. č. 234 (41 m 2 ) společně s domem čp Dosavadní užívání: Pozemky nejsou v současné době užívány, požadované části navazují na zahradu žadatelů. Ocenění: Jedná se o záměr prodeje. Další skutečnosti: Na pozemku p. č. 239 je zřízeno věcné břemeno vstupu k městským hradbám za účelem provádění oprav. doporučili záměr prodeje částí pozemků p. č. 234 a 239 v k. ú.. HLASOVÁNÍ: 0 pro 10 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

4 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 4 / Záměr prodeje pozemku p. č. 5786/202, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost společnosti BRUH PLUS, s.r.o., která má zájem si odkoupit výše uvedený pozemek za účelem výstavby bezkontaktní automyčky. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č. 5786/202 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na sídlišti Sever v blízkosti silnice I/9. Na pozemku se nachází zpevněná komunikace ulice Mariánská a Okružní a dále zpevněná plocha bývalé autobusové nádraží. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Okolní pozemky a komunikace jsou ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Pozemek je v současné době veřejně přístupný. Ocenění: Jedná se o záměr prodeje. hlasovali o záměru prodeje pozemku p. č. 5786/202 v k. ú. a záměr nedoporučili. HLASOVÁNÍ: 0 pro 10 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 7. Záměr prodeje pozemků p. č. 341/19, trvalý travní porost o výměře 212 m 2, p. č. 348/2, lesní pozemek o výměře 12 m 2 a částí pozemků p. č. 341/1, trvalý travní porost o výměře cca 20 m 2 z celkové výměry 977 m 2 a p. č. 348/1, lesní pozemek o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Žizníkov Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemků je žádost pana Peřiny, který vlastní stavbu pro rodinnou rekreaci eč. 7 na pozemku p. č. 114 v k. ú. Žizníkov a má zájem si rozšířit vstup před chatkou a zahradu. Popis prodávané nemovité věci: Všechny pozemky jsou ve vlastnictví města a nacházejí se v Žizníkově v oblasti rekreačních chatek. Záměr prodeje pozemku p. č. 341/19 byl již projednáván a nebyl doporučen. Pozemek p. č. 341/1 je zpevněná příjezdová cesta k jednotlivým chatkám a pozemky p. č. 348/1 a 2 jsou lesní v současné době zatravněné pozemky. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Přístupová komunikace kolem rekreačních chatek je vlastnictví města, okolní pozemky a chatky jsou v soukromém vlastnictví. Dosavadní užívání: Pozemky jsou v současné době veřejně přístupné, na část pozemku p. č. 341/19 si žadatel umístil herní prvky pro děti. Ocenění: Jedná se o záměr prodeje. Další skutečnosti: Na pozemku p. č. 341/1 jsou zřízena věcná břemena přístupu a příjezdu v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou rozvodné soustavy el. energie společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a právo uložení a vstupu za účelem oprav a údržby vodovodní přípojky. hlasovali o záměru prodeje výše uvedených pozemků v k. ú. Žizníkov a nedoporučili záměr prodeje pozemků p. č. 348/1 a 341/19 HLASOVÁNÍ: 0 pro 10 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

5 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 5 / 27 a doporučili záměr prodeje pozemků p. č. 341/1 a 348/2 8. Záměr směny pozemků p. č. 198/6, trvalý travní porost o výměře 119 m 2, p. č. 485/44, orná půda o výměře 87 m 2, p. č. 549/3, lesní pozemek o výměře m 2 a p. č. 925, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 375 m 2 ve vlastnictví města za pozemek p. č. 1005/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 + doplatek vše v k. ú. Žizníkov Důvod: Důvodem projednávání směny je žádost pana Landy ze dne , který má zájem o směnu výše uvedených pozemků v k. ú. Žizníkov s doplatkem. Popis směňované nemovité věci: Pozemky p. č. 198/6, 549/3 a 925 jsou ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově u hlavní silnice vedle bývalé mototechny. Dle místního šetření se jedná o část zpevněné asfaltové plochy a přilehlý les. V bezprostřední blízkosti nevlastní žadatel žádné pozemky. Pozemek p. č. 485/44 se nachází v odlehlejší části obce a navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatele. Pozemek p. č. 1005/3 je ve vlastnictví pana Landy, který je nabízí městu. Jedná se o komunikaci o výměře m 2 mimo zastavěné území obce. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Po obou stranách nabízené komunikace se nachází pozemky lesy ve vlastnictví města viz mapka. Dosavadní užívání: Pozemky jsou v současné době veřejně přístupné. Ocenění: Jedná se o záměr směny. Další skutečnosti: Na požadovaném pozemku p. č. 485/44 je zřízeno věcné břemeno vybudování, údržby a využívání cesty pro přístup k pozemku p. č. 485/5 a na nabízené komunikaci p. č. 1005/3 je zřízeno věcné břemeno společnosti ČEPS, a.s. za účelem zřízení a provozování stavby přenosové soustavy. doporučili tento bod odložit a do příštího jednání uskutečnit místní šetření. 9. Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 676/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 v k. ú. Dobranov z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Důvod: Důvodem projednávání bezúplatného převodu pozemku je nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č. 676/1 je ve vlastnictví České republiky a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný hospodařit s tímto pozemkem. Na pozemku se nachází stavba komunikace sjezd z hlavní silnice Zákupy - do Dobranova. Komunikace je ve špatném technickém stavu. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Navazující komunikace v Dobranově je ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Komunikace je veřejně přístupná. Ocenění: Jedná se o záměr bezúplatného převodu.

6 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 6 / 27 doporučili záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 676/1 v k. ú. Dobranov. 10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4059/1, trvalý travní porost o výměře cca 600 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost manželů Volných, kteří mají zájem si odkoupit části výše uvedeného pozemku za účelem rozšíření zahrady. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č. 4059/1 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě u silnice I/9 v blízkosti Hasičského záchranného sboru. Jedná se o travnatý a křovinatý pruh pozemku podél komunikace. Části pozemku, které navazují na zahrady u rodinných domů mají jednotliví vlastníci RD v nájmu a využívají je jako zahrady. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: V minulosti se prodej pronajatých zahrádek již projednával, ale žadatelé nesouhlasili s výší kupní ceny (700,- Kč/m 2 ) Dosavadní užívání: Požadovanou část pozemku p. č. 4059/1 mají žadatelé v nájmu. Část pozemku podél komunikace je volně přístupný. Ocenění: Jedná se o záměr prodeje. Další skutečnosti: Na pozemku jsou zřízena věcná břemena za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě společnosti O2 a uložení a vstupu za účelem oprav a údržby kabelu VN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. hlasovali o záměru prodeje části pozemku p. č. 4059/1 v k. ú. a záměr nedoporučili. HLASOVÁNÍ: 0 pro 10 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 11. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 5750/112, o výměře cca 400 m 2 z celkové výměry m 2, p. č. 5750/133 o výměře cca 20 m 2 z celkové výměry 173 m 2 a p. č. 5799/1 o výměře cca 180 m 2 z celkové výměry 575 m 2 vše ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost manželů Břízových, kteří mají zájem si odkoupit části výše uvedených pozemků za účelem rozšíření zahrady. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky p. č. 5750/112, 5750/133 a 5799/1 jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě nad sídlištěm Lada. Jedná se o travnaté pozemky v těsné blízkosti RD okálů. Žadatelé jsou vlastníci krajového domu čp mají zájem o část pozemku podél jejich zahrady, kterou udržují. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Pozemky propojují sídliště Lada a Stará Lada, sousední pozemek p. č. 145/4 není ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Požadované části pozemků jsou veřejně přístupné. Ocenění: Jedná se o záměr prodeje. Další skutečnosti: Na pozemcích jsou zřízena věcná břemena společností O2 Czech Republic, a.s., RWE GasNet, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s. a Severočeská vodárenská společnost.

7 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 7 / 27 hlasovali o záměru prodeje výše uvedených pozemků v k. ú. a záměr nedoporučili. HLASOVÁNÍ: 0 pro 10 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 12. Záměr prodeje pozemků p. č. 4577, trvalý travní porost o výměře m 2 a p. č. 4578, trvalý travní porost o výměře 602 m 2 vše v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost společnosti EPS Capital SE, která má zájem si odkoupit výše uvedené pozemky za účelem výstavby sídla pro podnikání a bydlení. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky p. č a 4578 jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v Lukostřelecké ulici. Jedná se o travnaté pozemky v těsné blízkosti silnice I/9. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Na části pozemku p. č se nachází asfaltový chodník, který propojuje ulici Lukostřeleckou a Vrchlického. Dosavadní užívání: Požadované pozemky jsou veřejně přístupné. Ocenění: Jedná se o záměr prodeje. Další skutečnosti: Na pozemcích jsou zřízena věcná břemena společností O2 Czech Republic, a.s., RWE GasNet, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s. a Severočeská vodárenská společnost. hlasovali o záměru prodeje pozemků p. č a 4578 v k. ú. a záměr nedoporučili. HLASOVÁNÍ: 0 pro 10 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 13. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5991, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 858 m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost společnosti EPS Capital SE, která má zájem si odkoupit část výše uvedeného pozemku za účelem zarovnání stávajících plotů do jedné linie se sousedními pozemky a rozšíření vjezdu k domu. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č. 5991/1 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě, jedná se o komunikaci Úvoz. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: V případě prodeje požadované části pozemku, zůstane komunikace ve vlastnictví města široká 4 m. Dosavadní užívání: Požadovaná část pozemku je v současné době volně přístupná. Ocenění: Jedná se o záměr prodeje. Další skutečnosti: V kupní smlouvě bude nutné zřídit služebnost inženýrské sítě veřejného osvětlení. doporučili záměr prodeje části pozemku p. č v k. ú..

8 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 8 / Záměr výkupu pozemků p. č. 24/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 992 m 2, p. č. 25, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 433 m 2, p. č. 26, ostatní plocha, neplodná půda o výměře m 2, p. č. 261/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 851 m 2 a p. č. 267/4, vodní plocha, rybník o výměře m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Důvod: Důvodem projednávání záměru výkupu je podaná nabídka pana Marka ze dne , který nabízí městu výše uvedené pozemky v k. ú. Dubice u České Lípy. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky jsou ve vlastnictví pana Josefa Marka a nachází se v Dubici u hlavní silnice. Jedná se o plochu o celkové výměře m 2 pozemek p. č. 267/4 o výměře m 2 je vodní plocha, pozemek p. č. 261/1 tvoří břeh rybníka a ostatní pozemky jsou částečně zatravněné a na části jsou vybudované zpevněné plochy, které slouží jako komunikace. Pan Marek nabízí všechny uvedené pozemky jako celek za kupní cenu ve výši Kč ,- prostřednictvím realitní kanceláře AAABYTY.CZ. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: V blízkosti nabízených pozemků se nachází další pozemky města, které ale nejsou vhodné pro vybudování nové komunikace. Dosavadní užívání: V současné době se na částech těchto pozemků nachází komunikace, kterou vybudovalo město a která tvoří přístup k dalším nemovitostem (RD a zahrádky) ve vlastnictví různých vlastníků. Pozemky jsou také veřejně využívány jako přístup k rybníku. Další skutečnosti: Kromě komunikací nabízí pan Marek i část rybníka - koupaliště (pozemek p. č. 267/4), kde by bylo vhodné tuto plochu sloučit a sjednotit vlastnictví tak, aby celou vodní plochu vlastnilo město. V případě vykoupení pozemků si město zajistí vlastnictví celého rybníku včetně přístupu, komunikace a částečnou kompenzací by mohl být prodej pozemků p. č. 24/1, 25 a 26, které jsou dle ÚP určeny k zastavění (2000 m 2 by bylo možné využít na výstavbu RD, kdy cena pozemků v k. ú. Dubice je v současné době stanovena ve výši 500,- Kč/m 2, tj. v případě prodeje příjem cca ,- Kč). V případě nevykoupení pozemků bude město nuceno vybudovat novou komunikaci na vedlejším pozemku p. č. 29, což by bylo technicky i finančně náročné řešení, odhadované náklady jsou ve výši cca 3.000,- Kč/m 2 (tj. cca 350 m 2 Kč ,- Kč) Záměr výkupu byl již na zastupitelstvu města projednáván dne , kde byl schválen s tím, že se dále bude jednat s vlastníkem pozemků o snížení kupní ceny. Z korespondence s realitní kanceláří AAABYTY, a.s. vyplývá, že vlastník pozemku trvá na nabídkové kupní ceně ve výši ,- Kč s ohledem na vybudování černé stavby městem na jeho pozemku. V případě neschválení nabídkové ceny ze strany města nabídne výše uvedené pozemky jinému zájemci a bude trvat na odstranění černé stavby (komunikace) z pozemku. Zároveň požádá znalce o vyčíslení ušlého nájemného za užívání jim neschválené komunikace. Tento bod byl stažen z programu z důvodu úmrtí vlastníka pozemků.

9 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 9 / 27 PRODEJE A SMĚNY 15. Prodej pozemků v k. ú. : - p. č. 5127/6, ostatní plocha, silnice o výměře 22 m 2 - p. č. 5127/7, ostatní plocha, silnice o výměře 41 m 2 - p. č. 5428/1, orná půda o výměře 94 m 2 - p. č. 5428/3, orná půda o výměře 61 m 2 - p. č. 5430/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 278 m 2 - p. č. 5430/4, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 10 m 2 - p. č. 5430/21, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m 2 - p. č. 5430/22, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 139 m 2 - p. č. 6054/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 233 m 2 - p. č. 6054/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m 2 - p. č. 6055/7, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37 m 2 - p. č. 6055/8, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m 2 Žadatelé: Žadatelem je společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Čerčanská 12, Praha 4, IČ: Důvod: Důvodem projednávání prodeje je žádost společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne Z důvodu připravované stavby silnice I/9 Dubice Dolní Libchava, na kterou bylo vydáno Územní rozhodnutí čj. SÚ 5742/2005 žádá ŘSD o převod výše uvedených pozemkových parcel, které se stanou součástí silnice I. třídy I/9 Dubice Dolní Libchava. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky jsou ve vlastnictví města a jedná se o zčásti travnaté a zčásti zpevněné plochy v Dubici a Pod Holým vrchem. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Další přilehlé pozemky, na kterých bude vybudována silnice I/9 jsou již ve vlastnictví společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Libereckého kraje. Dosavadní užívání: Pozemky jsou veřejně přístupné. Ocenění: Kupní cena pro k. ú. je u ostatních pozemků stanovena ve výši 400,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011) Další skutečnosti: Pozemek p. č. 5430/22 částečně zasahuje do vjezdu společnosti MERKURIA CL, s.r.o., ale vjezd bude zachován. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje části pozemku (cca 50 m 2 ) byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej výše uvedených pozemků v k. ú. společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR za celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč stanovenou na základě ZP se splatností při podpisu kupní smlouvy.

10 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 10 / Prodej částí pozemků p. č. 261/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 70 m 2 z celkové výměry 523 m 2 a p. č. 261/4, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře cca 60 m 2 z celkové výměry 473 m 2 vše v k. ú. Dolní Libchava Žadatel: Žadatelé jsou manželé Věra Pecháčková (narozena xxx) a Stanislav Pecháček (narozen xxx), oba bytem xxx Důvod: Důvodem projednávání prodeje je žádost manželů Pecháčkových ze dne , kteří mají zájem si odkoupit části pozemků p. č. 261/1 a 4 z důvodu posunutí hranic pozemků v důsledku úprav map. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky jsou ve vlastnictví města a dle místního šetření se jedná o části zaplocených pozemků, které navazují na zahradu žadatelů. Manželé Pecháčkovi zakoupili v roce 1979 pozemek p. č. 261/3, na kterém si postavili a řádně zkolaudovali rodinný dům. Při změně majitele vedlejší parcely došlo k novému zaměření a tím zjistili, že mají zaplocené části městských pozemků (na pozemku p. č. 261/4 se nachází i část stavby). Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Okolní komunikace jsou a zůstanou ve vlastnictví města viz mapka. Dosavadní užívání: Pozemek p. č. 261/4 mají v současné době žadatelé v pronájmu. Ocenění: Kupní cena pro k. ú. Dolní Libchava u stavebních pozemků je stanovena ve výši 700,- Kč/m 2, u ostatních ve výši 400,- Kč/m 2 a dokup do 100 m 2 ve výši 200,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011). Další skutečnosti: Na pozemku je zřízeno věcné břemeno společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje pozemků byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej výše uvedených částí pozemků v k. ú. Dolní Libchava manželům Pecháčkovým za kupní cenu ve výši 490,- Kč/m 2 (tj. základní cena pro k. ú. Dolní Libchava snížená o 30 % z důvodu chybného zaměření již při výstavbě RD v roce 1979) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 17. Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 789/3156 z pozemku p. č. 4719, zahrada o výměře 782 m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání prodeje pozemku je žádost paní Kolářové, která má zájem si odkoupit výše uvedený podíl pozemku za účelem zahrady. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově za bytovým domem čp Jedná se o rovinnou zatravněnou a oplocenou parcelu. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Pozemek je přístupný pouze přes bytový dům čp Dosavadní užívání: Pozemek v současné době využívají obyvatelé domu čp Ocenění: Kupní cena pro k. ú. u stavebních pozemků je stanovena ve výši 700,- Kč/m 2, u ostatních ve výši 400,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011). Oddělení technické správy majetku nechalo zpracovat v roce 2014

11 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 11 / 27 znalecký posudek na spoluvlastnický podíl ve výši 789/3156 a odhadní cena tohoto podílu byla stanovena ve výši ,- Kč viz příloha. Další skutečnosti: Paní Kolářová si v roce 2014 v tomto domě od města odkoupila byt č. 4 se spoluvlastnickým podílem na pozemku p. č. 4718/1 a 4718/2, zahrada nebyla v původním záměru zveřejněna. Ostatní podíly pozemku p. č vlastní další obyvatelé tohoto domu (bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů v uvedeném domě byly prodávány stávajícím nájemníkům formou privatizace od roku Vzhledem k tomu, že jeden nájemník neměl zájem si byt koupit, tak město do loňského roku vlastnilo 1 bytovou jednotku, kterou zakoupila paní Kolářová). Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje podílu pozemku byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn. Tento bod byl stažen z programu z důvodu úpravy kupních cen. 18. Prodej části pozemku p. č. 180/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova Žadatel: Žadatelé jsou manželé Hana Vaníčková (narozena xxx) a Jaroslav Vaníček (narozen xxx), oba bytem xxx Důvod: Důvodem projednávání prodeje je žádost manželů Vaníčkových ze dne , kteří mají zájem si odkoupit část pozemku p. č. 180/1 v bezprostřední blízkosti své nemovitosti čp. 55 za účelem rozšíření zázemí u domu. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č. 180/1 je ve vlastnictví města a nachází se v Písečné u Dobranova v blízkosti hlavní silnice. Dle druhu pozemku se jedná komunikaci, ale dle místního šetření je pouze částečně zpevněná (před RD) a směrem k lesu se nachází zarostlý příkop. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: V případě odprodeje části požadovaného pozemku by zbývající část komunikace zůstala ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Pozemek je v současné veřejně přístupný. Ocenění: Kupní cena pro k. ú. Písečná u Dobranova u stavebních pozemků je stanovena ve výši 400,- Kč/m 2, u ostatních ve výši 200,- Kč/m 2 a dokup do 100 m 2 ve výši 100,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011). Další skutečnosti: Jedná se pouze o zarovnání hranic pozemků kolem rodinného domu. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej části pozemku p. č. 180/1 v k. ú. Písečná u Dobranova manželům Vaníčkovým za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m 2 (jedná se o dokup do 100 m 2 ) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy.

12 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 12 / Prodej části pozemku p. č. 130/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 312 m 2 v k. ú. Žizníkov Žadatel: Žadatelem je Antonín Olšar (narozen xxx), bytem xxx. Důvod: Důvodem projednávání prodeje je žádost pana Olšara ze dne , který má zájem si odkoupit část pozemku p. č. 130/2, za účelem zajištění přístupu k rozestavěnému RD a možnosti uložení inženýrských sítí. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č. 130/2 je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově. Jedná se o travnatý pruh pozemku kolem komunikace, částečně zpevněná část tvoří zároveň i přístup k nemovitostem ve vlastnictví žadatele. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: V případě odprodeje požadované části pozemku zůstane navazující komunikace ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Zpevněná část pozemku je v současné době využívána pro přístup k nemovitostem. Ocenění: Kupní cena pro k. ú. Žizníkov u stavebních pozemků je stanovena ve výši 700,- Kč/m 2, u ostatních ve výši 400,- Kč/m 2 a dokup do 100 m 2 ve výši 200,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011). Další skutečnosti: Bylo by vhodné prodat i zbývající část pozemku p. č. 130/2 před RD čp. 86 v k. ú. Žizníkov. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej části pozemku p. č. 130/2 v k. ú. Žizníkov Antonínu Olšarovi za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (jedná se o dokup do 100 m 2 ) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 20. Směna pozemku p. č. 26, trvalý travní porost o výměře m 2 z vlastnictví města za pozemek p. č. 577/7, lesní pozemek o výměře m 2 vše v k. ú. Dobranov Žadatel: Žadatelkou je Petra Morcová (narozena xxx), bytem xxx. Důvod: Důvodem projednávání směny je žádost paní Morcové ze dne , která má zájem získat pozemek p. č. 26 z vlastnictví města za účelem zahrady. Za tento pozemek nabízí městu lesní pozemek p. č. 577/7 vše v k. ú. Dobranov. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č. 26 je ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově v blízkosti hlavní silnice. Dle místního šetření se jedná o zčásti travnatý a zčásti zpevněný pozemek s drobnými stavbami pro chov drůbeže a využívaný jako zázemí rodinného domu žadatelky. Lesní pozemek p. č. 577/7 se nachází v odlehlé části Dobranova a navazuje na les ve vlastnictví města. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Dosavadní užívání: Pozemek p. č. 26 je oplocen a žadatelka ho má v pronájmu. Lesní pozemek p. č. 577/7 je veřejně přístupný. Ocenění: Kupní cena pro k. ú. Dobranov u stavebních pozemků je stanovena ve výši 500,- Kč/m 2, u ostatních ve výši 250,- Kč/m 2 a dokup do 100 m 2 ve výši 150,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011).

13 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 13 / 27 Požadovaný pozemek m 2 x 250,- Kč, tj ,- Kč. Žadatelka přikládá k žádosti část ZP, kde je lesní pozemek oceněn ke dni částkou ,- Kč. Další skutečnosti: Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili směnu pozemků p. č. 26 za pozemek p. č. 577/7 vše v k. ú. Dobranov s Petrou Morcovou bez doplatku. 21. Prodej částí pozemků p. č. 292/1, lesní pozemek o výměře 131 m 2 z celkové výměry m 2 a p. č. 932/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m 2 z celkové výměry 975 m 2 vše v k. ú. Žizníkov Žadatel: Žadatelem je pan Patrik Pavlíček (narozen xxx), bytem xxx. Důvod: Důvodem projednávání prodeje je podaná žádost pana Pavlíčka a její dodatek ze dne , který má zájem o části městských pozemků p. č. 292/1 a 932/1 v k. ú.žizníkov. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky p. č. 292/1 a p. č. 932/1 jsou ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově. V katastru nemovitostí je pozemek p. č. 292/1 zapsán jako lesní a p. č. 932/1 jako komunikace. Ve skutečnosti se jedná o zázemí kolem rodinného domu, kde se nachází různé drobné stavby, např. septik pro RD, letní pergola a přístřešek pro parkování automobilů. Pozemky jsou takto oploceny a užívány již od roku 1946 (viz příloha žádost, kolaudace a fotodokumentace). V tomto stavu žadatel nemovitosti získal formou dědictví v roce Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Při případném prodeji a oddělení zaplocených částí pozemků zůstanou zbývající pozemky p. č. 292/1 a 932/1 ve vlastnictví města a dále budou využívány jako les a komunikace. Dosavadní užívání: Požadované části pozemků p. č. 292/1 a 932/1 jsou oploceny a užívány již od roku Ocenění: Kupní cena pro k. ú. Žizníkov u stavebních pozemků je stanovena ve výši 700,- Kč/m 2, u ostatních 400,- Kč/m 2 a dokup do 100 m 2 ve výši 200,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011). Žadatel ve své žádosti navrhuje cenu ve výši 50,- Kč/m 2. Další skutečnosti: U pozemku p. č. 292/1 lesní pozemek bude nutné uhradit poplatek za vynětí lesního pozemku a oba pozemky znovu zveřejnit na úřední desce. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje částí pozemků byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. Opětovně zveřejněn doporučili prodej části pozemků p. č. 292/1 a 932/1 v k. ú. Žizníkov Patriku Pavlíčkovi za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m 2 (jedná se o základní cenu v k. ú. Žizníkov) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy.

14 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 14 / Prodej pozemků p. č. 5994/36, lesní pozemek o výměře 569 m 2 a p. č. 5994/37, lesní pozemek o výměře 333 m 2 (odděleno z p. č. 5994/1) v k. ú. Žadatel: Žadatelem je paní Jana Kopalová (narozena xxx), bytem xxx Důvod: Důvodem projednávání prodeje je žádost paní Kopalové ze dne , která má zájem si odkoupit část lesního pozemku p. č. 5994/1 v k. ú. podle stavu oplocení z roku Popis prodávané nemovité věci: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o lesní pozemek v blízkosti několika rodinných domů. Na základě podnětu České inspekce životního prostředí bylo zjištěno, že žadatelka má zaplocenou a užívá část pozemku p. č. 5994/1 ve vlastnictví města. Dle místního šetření se na pozemku nachází drobné stavby jako je kůlna na dřevo, kotec pro psa a celkově je využíván jako zahrada. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: V bezprostřední blízkosti se nacházejí všechny pozemky ve vlastnictví města viz mapka. Dosavadní užívání: Žadatelka zjistila, že využívá pozemek města na základě získaného dědictví v roce 2013 a v současné době má zájem situaci řešit odprodejem, případně pronájmem. Dále bude nutné uhradit i poplatek za trvalé odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa. Ocenění: Kupní cena pro k. ú. u stavebních pozemků je stanovena ve výši 700,- Kč/m 2, u ostatních 400,- Kč/m 2 a dokup do 100 m 2 ve výši 200,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011). Další skutečnosti: Česká inspekce životního prostředí poskytla žadatelce a současně městu (vlastník pozemku) lhůtu na nápravu stavu 1 rok. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje podílu pozemku byl doporučen na jednání VPPN v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemků p. č. 5994/36 za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m 2 a p. č. 5994/37 za kupní cenu ve výši 700,- Kč/m 2 Janě Kopalové + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy a s podmínkou úhrady poplatku za odnětí lesa. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 2 zdrželi se 0 nehlasoval 23. Směna části pozemku p. č. 179/7, trvalý travní porost o výměře 12 m 2 z celkové výměry 337 m 2 (odděleno z p. č. 179/6) za pozemky p. č. 174/28 o výměře 18 m 2 a 174/29 o výměře 5 m 2 vše trvalý travní porost z celkové výměry 911 m 2 (odděleno z p. č. 174/27) vše v k. ú. Žizníkov Žadatel: Žadatelem je pan Ing. Miroslav Spremo (narozen xxx), bytem xxx Důvod: Důvodem projednávání směny je podaná žádost pana Sprema ze dne , který si postavil rodinný dům na pozemku p. č. 226 a má zájem o část městského pozemku p. č. 179/6, aby zarovnal hranice. Popis prodávané nemovité věci: Pozemek p. č. 179/6 je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově. Jedná se o komunikaci, na jejíž části je vybudovaná nová zastávka městské hromadné dopravy. Pozemek je zčásti zpevněný a zčásti travnatý, a zasahuje do zahrady žadatele.

15 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 15 / 27 Pozemek p. č. 174/27 je ve vlastnictví žadatele, jedná se o zahradu kolem rodinného domu. Části tohoto pozemku jsou zpevněné a jsou součástí komunikace. Žadatel navrhuje směnu pozemků, kde přenechá městu zpevněné části svého pozemku p. č. 174/27, aby byly využívány jako komunikace a rád by získal část městského pozemku p. č. 179/6, kde již částečně vybudoval plot a tím by zarovnal hranice pozemku. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Za nově vybudovanou zastávkou zůstane pruh pozemku ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Požadovaná část pozemku p. č. 179/6 je již částečně oplocena a část nabízeného zpevněného pozemku p. č. 174/27 je využívána jako komunikace. Ocenění: Kupní cena pro k. ú. Žizníkov u stavebních pozemků je stanovena ve výši 700,- Kč/m 2, u ostatních 400,- Kč/m 2 a dokup do 100 m 2 ve výši 200,- Kč/m 2 (schváleno na jednání ZM dne , č. usnesení 127/2011). Další skutečnosti: Pozemek města p. č. 179/6 je zatížen věcným břemenem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Pozemek žadatele je také zatížen věcným břemenem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a zástavním právem u společnosti GE Money Bank, které bude nutné před uzavřením kupní smlouvy zrušit. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr směny části pozemku byl doporučen na jednání VPPN a v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili směnu výše uvedených pozemků s doplatkem ve výši nákladů na zpracování geometrického plánu s Miroslavem Spremo se splatností při podpisu kupní smlouvy a s podmínkou zrušení zástavního práva u nabývaných pozemků. 24. Prodej pozemků p. č. 106/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 610 m 2, p. č. 106/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 98 m 2 a dále pozemků p. č. 108/1 až 108/20 vše zahrada o celkové výměře m 2 vše v k. ú. Lada Žadatelé: O pozemky má zájem několik žadatelů za účelem výstavby rodinných domů: 1. Ing. Karel Lusk, bytem xxx + Libor Astaloš, bytem xxx (mají zájem o všechny uvedené pozemky) 2. Ing. Karel Lusk, bytem xxx (má zájem o pozemky p. č. 108/1-3) 3. Pavel Kučera, bytem xxx (má zájem o všechny uvedené pozemky a nabízí kupní cenu ve výši ,- Kč) Důvod: Důvodem projednávání prodeje jsou podané žádosti výše uvedených žadatelů, kteří mají zájem o odkoupení pozemků p. č. 108/1-20, p. č. 106/1 a 2 vše v k. ú. Lada. Popis prodávané nemovité věci: Pozemky se nacházejí na Ladech po pravé straně hlavní silnice I/9 směrem na Nový Bor. Jedná se o bývalý ovocný sad s větším množstvím starých ovocných stromů a neudržovaných keřů. Podle nového územního plánu je určen pro venkovské bydlení. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Protože se jedná o rozsáhlou lokalitu o výměře celkem přes 10 tisíc m 2, určenou územním plánem jako prostor pro výstavbu lokality rodinných domků, uložilo zastupitelstvo města ORMI před samotným zveřejněním záměru stanovit podmínky, za nichž budou pozemky převedeny na nového

16 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 16 / 27 vlastníka, např. nové rozparcelování, vybudování veškerých inženýrských sítí, komunikací apod. Dosavadní užívání: Pozemky nejsou v současné době užívány s výjimkou p. č. 108/1-3, které částečně využívají vlastníci sousedního rodinného domu. Ocenění: Schválená kupní cena pro k. ú. Lada u stavebních pozemků je stanovena ve výši 700,- Kč/m 2, nebo lze zadat zpracování znaleckého posudku. Další skutečnosti: Pozemky získalo město bezúplatně od Státního pozemkového úřadu za účelem výstavby RD, a prodej musí být v souladu s podmínkami ve smlouvě. Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje uvedených pozemků byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili tento bod odložit a vyzvat žadatele k podání cenové nabídky na všechny výše uvedené pozemky v k. ú. Lada. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval 25. Prodej stavby technického vybavení bez čp. na pozemku p. č. 11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 107 m 2 v k. ú. Vítkov u Dobranova Žadatel: Žadatelem je pan Martin Písecký (narozen xxx), bytem xxx. Důvod: Důvodem projednávání prodeje je podaná žádost pana Píseckého ze dne , který má zájem o odkoupení pozemku p. č. 11 včetně objektu na tomto pozemku za účelem rekreace a přechodného bydlení. Dne si podali žádost také manželé Musilovi, kteří vlastní kapli sv. Anny na sousedním pozemku p. č. 12 a provozují zde galerii i další kulturní akce. Na pozemku p. č. 11 by chtěli vybudovat zázemí pro pořádání kulturních akcí spojené s činností v kapli. Popis prodávané nemovité věci: Stavba technického vybavení a pozemek jsou ve vlastnictví města a nachází se ve Vítkově u Dobranova u hlavní silnice v blízkosti místní kaple. Objekt je ve špatném technickém stavu a město ho v současné době nevyužívá. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Okolní pozemky nejsou ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Pozemek ani stavba nejsou v současné době využívány. Ocenění: Schválená kupní cena pro k. ú. Vítkov u Dobranova u stavebních pozemků stanovena ve výši 400,- Kč/m 2 a u ostatních ve výši 200,- Kč/m 2, případně lze zadat zhotovení znaleckého posudku. ORMI zadal zpracování znaleckého posudku, ve kterém je stanovena obvyklá cena ve výši ,- Kč Další skutečnosti: V kupní smlouvě by měl být kupující upozorněn na územní plán jedná se o plochu definovanou jako občanská vybavenost Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr prodeje části pozemku byl doporučen na jednání VPPN a v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 11 včetně stavby technického vybavení v k. ú. Vítkov u Dobranova Martinu Píseckému za kupní cenu ve výši ,- Kč + náklady na zpracování znaleckého posudku se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 6 pro 1 proti 3 zdrželi se 0 nehlasoval NEPŘIJATÉ USNESENÍ

17 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 17 / Výkup pozemků p. č. 5825/83, ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2 a p. č. 5825/84, ostatní plocha, zeleň o výměře m 2 vše v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání záměru výkupu je nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako příslušného hospodařit s výše uvedenými pozemky, ze dne Popis prodávané nemovité věci: Jedná se o zatravněné plochy veřejného prostranství na sídlišti Špičák v České Lípě. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: Okolní pozemky jsou ve vlastnictví města, případně Státního pozemkového úřadu. Dosavadní užívání: Pozemky slouží široké veřejnosti a jsou součástí veřejné prospěšné stavby komunikace Interspar Špičák. Ocenění: Jedná se o záměr výkupu a kupní cena v čase a místě obvyklá bude stanovena dodatečně. Další skutečnosti: Na pozemcích se zřízeno věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřízení, provozování a údržby kabelového vedení sloužícího k vyvedení elektrického výkonu z generátorů kogenerační jednotky do distribuční soustavy pro společnost G - RONN Projednáno ve VPPN / ZM: Záměr výkupu pozemků byl doporučen na jednání VPPN a v ZM schválen Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí oba pozemky za kupní cenu ve výši ,- Kč. doporučili výkup pozemků p. č. 5825/83 a 84 v k. ú. od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za kupní cenu ve výši ,- Kč HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 2 zdrželi se 0 nehlasoval 27. Objekt občanské vybavenosti čp. 135 nám. T. G. Masaryka, na pozemku p. č. 183 v k. ú., včetně pozemku p. č. 183, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m 2 v k. ú. Dvoupodlažní objekt v památkové zóně města spojující Škroupovo náměstí a náměstí TGM. V přízemí nebytový prostor prodejny (110 m 2 ). V patře byt (146 m 2 ) volný od 11/2009. V minulosti objekt nabízen k prodeji. Byt nabízen minimálně 2x ročně k pronájmu. Naposledy v březnu letošního roku. Bez zájmu. Nejnutnější opravy spočívající v opravě střechy, výměně oken cca 1 milion. Další opravy dalších 800 tisíc. Výnosy z posledních let cca 170 tisíc ročně. Stanovisko OTSM p. Kubiš : Jedná se o dvoupodlažní objekt protáhlého půdorysu s podkrovím a částečným podsklepením. Budova je cihelná, založená na pískovcových kvádrech. Různá síla zdí cm. Stropy budovy jsou tvořeny klenbami (I. NP, sklepy) a dále jsou trámové se záklopem a rovným podhledem. Povrchy vnitřních i vnějších stěn jsou z vápenné omítky. Budova nemá izolaci a dochází k defektům v důsledku vzlínání vody, jak na fasádě, tak i přízemí.

18 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 18 / 27 Ze Škroupova náměstí je vidět odpadlá omítka levé štítové zdi půdy. Krov dřevěný pultové konstrukce ukončené mansardami s arkýři. Střešní plášť je tvořen pozinkovým plechem v částech mansard jsou použity eternitové šablony. Z pozinkového plechu jsou provedeny ostatní klempířské prvky, částečně měněné. V roce 2010 a 2011 byly provedeny opravy krytiny a komína, z důvodu zatékání. Budova je napojena na ne veřejné sítě plynu, vodovodu, kanalizace a telecomu. V přízemí objektu za vstupem po vyrovnávacím schodišti dostaneme na společnou chodbu, po levé straně sklad prodejny, vstup do sklepa, WC prodejny, dvora a schodiště k bytu. V čele pak vstup do prodejny. V bytě jsou patrné stopy po zatékání v koupelně, která je po rekonstrukci. Jinak podlahové krytiny jsou dožilé. Dalším problémem je špatný stav oken, která jsou bez nátěru. Byt je volný od listopadu Velkou nevýhodou bytu je výška místností (3,45 m) a půda nad ním, jelikož stropy nejsou izolované, a tím vznikají velké náklady na vytápění. Z chodby bytu je vidět, jak do dvora, i na zastřešení části prodejny. Zde je největším problémem fasáda, která opadává a ucpává gulu a okap, což vede k vyplavování prodejny a jejího skladu. Z bytu je přístup na půdu, která se rozprostírá nad celým bytem. Již na schodišti jsou patrné stopy po zatékání. Další stopy jsou na půdě, kde došlo i k uhnití trámu. Dále je patrné zatékání i v dalších místech, zejména okolo arkýřů. Při zhodnocení stavu objektu Škroupovo náměstí 135 jsem vycházel z vlastní obhlídky a dále ze znaleckého posudku č /13 zpracovaného panem Pavlem Rejnem a z informací a podkladů podaných současným správcem SBD Sever. Stanovisko ÚÚÚP ( Ing. Smělý): dle ÚP jsou pozemky, na kterých se nachází dům čp 135 součástí plochy definované jako stav funkční využití plochy smíšené městské - jádrové (regulativy pro SJ viz příloha). Regulační plán centrální zóny Města (RPCZ) definuje tyto pozemky s domem čp. 135 funkční využití polyfunkční objekty. Polyfunkční objekty jsou:,,objekty, kombinující obytnou funkci s jinou funkcí (obchod a služby, zdravotnictví, soukromá praxe), kulturní zařízení (malé galerie), apod. Minimální podíl obytných ploch v polyfunkčním objektu je 30%". Dne se konalo jednání komise pro hodnocení nabídek a na prodej objektu čp. 135 byly podány 4 nabídky: 1) Duong Van Phong, bytem xxx, má zájem v objektu vybudovat centrum pro zdraví a krásu, výše nabízené kupní ceny ,- Kč 2) Vendys Real s.r.o., Hradešínská 1955/28, Praha 10, společnost má zájem rozšířit ubytovací kapacitu a služby hotelu Morris, výše nabízené kupní ceny ,- Kč 3) Nikoláos Naum, bytem xxx, má zájem objekt zrekonstruovat a pronajímat, výše nabízené kupní ceny ,- Kč 4) Českolipská lékárenská, s.r.o, náměstí T. G. Masaryka 164,, společnost má zájem objekt opravit a provozovat nestátní zdravotnické zařízení a maloobchodní prodej, ve zbývajících prostorách bytové jednotky, výše nabízené kupní ceny ,- Kč Komise sestavila pořadí jednotlivých nabídek podle výše nabízené kupní ceny: 1. nabídka č. 4 Českolipská lékárenská, s.r.o. 2. nabídka č. 2 Vendy Real, s.ro. 3. nabídka č. 1 Duong Van Phong 4. nabídka č. 3 Nikoláos Naum

19 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 19 / 27 doporučili prodej objektu čp. 135 v k. ú. zájemci č. 4 Českolipské lékárenské, s.r.o., která podala nejvyšší nabídku ve výši ,- Kč. 28. Objekt občanské vybavenosti čp. 137 Škroupovo nám., na pozemku p. č. 195 v k. ú., včetně pozemku p. č. 195, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m 2 v k. ú. Objekt čp. 137 se nachází v České Lípě na pozemku p. č. 195 na Škroupově náměstí, kde dotváří blok domů situovaných do náměstí. Jedná se o dvoupodlažní budovu občanské vybavenosti, kde do 8. března 2012 sídlila městská policie. Budova je vedena jako nemovitá kulturní památka v památkově chráněném území. V současné době je prázdná. Budova byla zcela přizpůsobena pro účely městské policie a její další využití není možné bez investic přesahujících 1 mil. Kč. Stanovisko investičního oddělení (p. Ezr): v 90. letech byly provedeny stavební úpravy půdních prostorů, kde byly kanceláře městské policie v celkové hodnotě ,- Kč. Součástí úprav byla i výměna střešního pláště. Dále v roce 2006 zde byly zabudovány trezorové dveře v hodnotě 40 tis. Kč. Technické zařízení budovy je v nevyhovujícím stavu, bude nutná rekonstrukce systému ústředního topení, elektroinstalace, vodoinstalace, nutná výměna oken, revize vodorovných konstrukcí domu. V půdní vestavbě tohoto objektu se nachází za sádrokartonovou stěnou kabeláž kamerového systému, na kterou bude nutné zřídit věcné břemeno. Stanovisko OTSM p. Kubiš : Dvoupodlažní objekt s pobytovým podkrovím v památkové zóně města. V minulosti využíván pro potřeby Městské policie (do r. 2011). V přízemí kanceláře (30 m 2 ) a zázemí (12 m 2 ), v patře kanceláře (38 m 2 ) a sociální zařízení (10 m 2 ), podkroví pobytové (50 m 2 ). Současný stav uspokojivý, vzhledem k nevyužívání. Bez závažnějších závad, kterými by docházelo ke znehodnocování. Za poslední roky bez výraznějších investic. Stanovisko ÚÚÚP ( Ing. Smělý): dle ÚP je objekt na pozemku, který je součástí plochy definované jako stav funkční využití plochy smíšené městské (jádrové). Dne se konalo jednání komise pro hodnocení nabídek a na prodej objektu čp. 137 byla podána 1 nabídka: 1) Nikoláos Naum, bytem xxx, má zájem objekt zrekonstruovat a pronajímat, výše nabízené kupní ceny ,- Kč doporučili prodej objektu čp. 137 v k. ú. jedinému zájemci Nikoláosu Naumovi, který podal nabídku ve výši ,- Kč. HLASOVÁNÍ: 8 pro 1 proti 1 zdržel se 0 nehlasoval

20 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 20 / Objekt občanské vybavenosti čp. 164 nám. T. G. Masaryka, na pozemku p. č. 294 v k. ú., včetně pozemku p. č. 294, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 427 m 2 v k. ú. Třípodlažní objekt v památkové zóně města na rohu náměstí TGM a Tržní ulice. V přízemí nebytový prostor (lékárna), v 1. patře dva byty (147 m 2 a 128 m 2 ), volné od 1/2013 a 5/2011, ve 2. patře obsazený poslední byt (104,4 m 2 ). Dále volné prostory tzv. Herbárny a lékařských pokojů, nutné k rekonstrukci. V minulosti nabízen objekt k prodeji. Byty nabízeny minimálně 2x ročně k pronájmu. Naposledy v březnu letošního roku. Bez zájmu. Objekt potřebuje nutně opravu střechy, náklady cca 1 milion Kč. Další opravy jako jsou okna dalších 400 tisíc Kč. Celková rekonstrukce odhadnuta na 5 7 milionů, výnosy z posledních let v rozmezí tisíc viz pasport Stanovisko OTSM p. Kubiš : Jedná se o třípodlažní objekt nepravidelného půdorysu s podkrovím a částečným podsklepením. Budova je cihelná, založená na pískovcových kvádrech. Stropy budovy jsou tvořeny klenbami (I. NP, sklepy) a dále jsou trámové se záklopem a rovným podhledem. Povrchy vnitřních i vnějších stěn jsou z vápenné omítky, keramickým a dřevěným obkladem. Krov dřevěný složitější vazby se dvěma valbovými a jedním pultovým arkýřem. Střešní plášť je tvořen pálenými taškami a pozinkovým plechem. Z pozinkového plechu jsou provedeny ostatní klempířské prvky, jako jsou svody, okapní plechy i opláštění pultového arkýře. Budova je napojena na ne veřejné sítě plynu, vodovodu, kanalizace a telecomu. V přízemí objektu se nachází prostor prodejny lékárny, za vstupními dveřmi je pak společná chodba pro přístup do sklepa, k bytům, nalevo pak místnost skladu lékárny a vpravo pak další chodba, kterou se lze dostat do zadní části objektu a prostoru dvora. Z této chodby jsou přístupné další místnosti provozu lékárny. Z této chodby jsou přístupné další prostory sklepů. Sklepy jsou plné odpadu a sutě. Po dřevěném schodišti se dostaneme do II. NP, kde se nalézají dva byty Na tomto podlaží je patrná trhlina komínového tělesa, která pravděpodobně znemožňuje užívání krbu. Nelze z prohlídky určit, zda nebude nutné vyzdít komín znovu. V bytě jsou patrné stopy po zatékání jak od žlabů, tak v části balkonu a dále po havárii vody. V bytě č. 2 jsem nenašel větší závady. Oba byty jsou však dlouho prázdné, a jelikož radiátory jsou většinou plechové, žebrové může hrozit při opětovném napuštění systému řada závad. Před bytem č. 2 se nalézá schodiště do 3. NP. Toto schodiště je značně opotřebované. V tomto bytě jsem sice nebyl, ale od správce mám zprávy o tom, že do tohoto bytu také zatéká. Naproti bytu se nalézají tzv. lékařské pokoje, tyto prostory jsou prakticky neobyvatelné, jak vzhledem ke stavu oken a rozvodů, tak k viditelnému zatékání. Vpravo v místnosti herbárny je špatná kvalita podlah způsobená dřívějším zatékáním. Místnost naproti byla uzamčena. Tyto byty v současné době již svým vybavením a provedením instalací neodpovídají standardům bydlení. Byla by potřebná rekonstrukce zejména rozvodů, sociálního zařízení a výměna oken. Po schodišti se dostaneme na půdu, kde jsou nejvíce patrné stopy po zatékání. Při bližším ohledání jsem nenašel stopy po dřevokazné houbě. Ovšem není vyloučeno, že při odkrytí nebude nutné vyměnit i části krovu. Světlíky jsou také v žalostném stavu.

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 38 Přítomni: Stanislav Svatoš, Luboš Špindler, Zbyněk Cincibus, Bc. Iveta Janatová, Ing. Alexandra Píšková, Milan Lopušan, Ing. Jitka Volfová, Lucie Trnečková, Omluveni: JUDr. Jana Zejdová,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 2965/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 31. ledna 2014 Zápis

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 36328/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 2. listopadu 2015

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 16547/2016 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 16. května 2016 Zápis

Více

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich (do bodu 5), Petr Pirunčík, Roman Málek, Otomar Němeček,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim

Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Datum a místo konání: 12. května 2014 ve 14.00 hod., zasedací místnost tajemníka, budova ul. Pardubická 67 Přítomní: viz prezenční listina,

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram <<<]

odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram <<<] Město Příbram Pro jednání ZM odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram

Více

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 116 ZM7/ flffž Název: Návrh směny části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 8 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová, Pavel Chochola, Libuše Horáková

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3943/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 50, Rodinný dům č.p. 50 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích Adresa

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodeje NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Město Abertamy, Antonín Březina, Vilém Schuler,Jana Rojovská, Ingrid Cejpková, Ing. Jiří Štěch,Mgr. Halaburt

Město Abertamy, Antonín Březina, Vilém Schuler,Jana Rojovská, Ingrid Cejpková, Ing. Jiří Štěch,Mgr. Halaburt Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 50. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 02.06.2010 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_8454/2013/SU-15/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 26.7.2013 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4336/2013 NEMOVITOST: budova pro rodinou rekreaci č.ev. 1043 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Přerov, k.ú. Přerov Adresa nemovitosti: zahrádkářská

Více

Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při ul. Nad Školou

Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při ul. Nad Školou Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 02. 2014 Bod pořadu jednání: 09. SMĚNA POZEMKŮ PŘI UL. NAD ŠKOLOU Věc: Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Zápis z 19. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 19. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Stanislav Svatoš, Jaroslav Ulbrich, Jana Rychtaříková, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Zbyněk Cincibus, Bc. Iveta Janatová, Ing. Alexandra Píšková, Milan Lopušan (od bodu 5)

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Přítomno: 8 členů zastupitelstva obce (viz docházka) Omluveni: 1 člen zastupitelstva obce (paní Alenka Antošová) Neomluveni: 0 Program:

Přítomno: 8 členů zastupitelstva obce (viz docházka) Omluveni: 1 člen zastupitelstva obce (paní Alenka Antošová) Neomluveni: 0 Program: Zápis a usnesení 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 28. 6. 2011 v 20,00 hodin

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku požádali vlastníci bytových jednotek v navazujícím objektu Vodní 26. Pozemek si chtějí koupit

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 81-2011. JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2 787 01 Šumperk

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 81-2011. JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2 787 01 Šumperk ZNALECKÝ POSUDEK č. 81-2011 o ceně pozemku, k.ú. Lipník nad Bečvou, LV č. 1025 Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2 787 01 Šumperk Účel posudku:

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č.

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 33/2015 konaného dne 12.10. 2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

MMB2015000000479. Název:

MMB2015000000479. Název: MMB2015000000479 Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 7MHIVW Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1806/5, p.č. 1806/7. p.č. 1869/2 a p.č. 1941/8 a nesouhlas s uznáním

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 15101/2011 Sp.zn.: OS 776/2010 sen Spisový znak - 330, skartační znak/skartační lhůta - V/5

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova 2.

Více

Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016

Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016 Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016 Počet členů: 5 z 5 radních Přítomni: Halanová, Pešek, Brejchová, Kožený, Kybal od 16.50 (omluven), Šorm Jednání bylo zahájeno v 16.00 hod Program: Kontrola

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA.

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA. Z á p i s z 3. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 2.6.2011

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel : Martin Bárta

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ: Sp - Nech 1278 /2012, čj. Nech 1277/2012, 1278/2012 Nechanice, 21.11. 2012 oprávněná úřední osoba: Dana

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 21.03.2016 212/10/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

Zápis č. 3/2015 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 3/2015 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 3/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 17. 03. 2015 od 18.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Ing. Otakar Jeřicha, Zdeněk Kopka,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění

Více

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008 a dne 21.10.2008

Více

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Tůma, pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Šolc Kontrola zápisu: pí.

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Tůma, pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Šolc Kontrola zápisu: pí. MĚSTO RALSKO Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. ZÁPIS A USNESENÍ Ze 4. schůze Rady

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

file://g:\bořetice - zastupitelstva\zastup. 2005\Zapis zo leden 2005 www.htm

file://g:\bořetice - zastupitelstva\zastup. 2005\Zapis zo leden 2005 www.htm Stránka č. 1 z 25 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 25. ledna 2005, začátek jednání v 19. hodin. Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek Začátek jednání: 19.10 hodin

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1453-0186/2013 o ceně rodinného domu č.p.544 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.966 v k.ú. Chabařovice, obci Chabařovice, okres Ústí nad Labem.LV č.52. Objednatel

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 27.03.2012 ČJ.: MUMI 2985/2012 SP.ZN. 226/2012 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Radek Pelc, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Radek Pelc, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2015 konaného dne 27. 4.2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Pro umístění a projektovou dokumentaci se stanoví tyto podmínky: 1. a) novostavba rodinného domu b) parkovací stání pro automobil, zpevněné plochy

Pro umístění a projektovou dokumentaci se stanoví tyto podmínky: 1. a) novostavba rodinného domu b) parkovací stání pro automobil, zpevněné plochy MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem Tel.: 495 592 065, fax.: 495 592 670 (Úřední dny: pondělí a středa: 7.30-11.30 hodin, 12.30-17.00

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 18.01.2016 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSNMMaLH Přítomni: František Kadeřábek Ing. Zdeněk

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-5725-2013 O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/17 160 00 Praha 6 Účel znaleckého

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová (od bodu 16), Pavel Chochola, Libuše

Více

Zápis z 34. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 20.2.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 34. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 20.2.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 34. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 20.2.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Hosté Omluveni

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11010-99/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11010-99/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00484/13-056 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11010-99/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: pozemku p.č. 14288/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. 3435/33 jehož součástí je objekt rodinné rekreace, pozemek p.č. 3435/32, Objekt rekreace č.e. 608, pozemky a příslušenství

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.938/183/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.938/183/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.938/183/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rekreační chata bez garáţe v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Budova č.e. 746,

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 01.08.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, 736 01 Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Zápis č. 4 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 20.5.2010 od 17:15 hodin U Libuše

Zápis č. 4 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 20.5.2010 od 17:15 hodin U Libuše Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Zápis č. 4 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 20.5.2010 od 17:15 hodin U Libuše Přítomni: 8 členů obecního zastupitelstva viz prezenční listina.

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í 11972/OOP/2014-OOPR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. OOP/050/2014/7 a jeho

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Přítomní členové zastupitelstva města: Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Arnošt Juránek ( 8 ) Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr.

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 522 / 28 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 522 / 28 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 522 / 28 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Pozemek v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění pozemek parc.č. 298/14, LV č. 535 Adresa Kraj Jihočeský

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více