Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká"

Transkript

1 Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová (od bodu 2), Lucie Trnečková Omluveni:, František Nacházel, Libuše Horáková Neomluveni: Petr Pirunčík, Otomar Němeček Ostatní: Dagmar Švarcová, Adéla Hrubá, Blanka Gürthová Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:03 hodin, ukončeno v 17:28 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje pozemků p. č. 4017/1, zahrada o výměře 750 m 2 a p. č. 4017/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m 2 vše v k. ú. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v u výjezdu z České Lípy na Žizníkov na konci zahrádkářské osady. Jedná se o udržovanou zahrádku včetně chatky, která je ve vlastnictví žadatelů. Žadatelé mají pozemky v pronájmu a mají zájem si je odkoupit do svého vlastnictví (žádost podána ). hlasovali o záměru prodat výše uvedené pozemky a usnesení nebylo přijato. HLASOVÁNÍ: 4 pro 5 proti 1 se zdržel NEPŘIJATÉ USNESENÍ 2. Záměr prodeje pozemku p. č. 4470, zahrada o výměře 186 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově mezi rodinnými domy. Jedná se o travnatý porost v bezprostřední blízkosti RD žadatelů, kteří mají zájem si pozemek odkoupit za účelem rozšíření zahrady (žádost podána ). Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí na svém jednání dne 9. září 2013 doporučili záměr prodat pozemek p. č v k. ú., jedná se pro město o nevyužívaný pozemek. HLASOVÁNÍ: 10 pro 0 proti 1 se zdržel

2 Strana č. 2 / Záměr prodeje části pozemku p. č. 4059/1, trvalý travní porost o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově podél hlavní silnice I/9. Jedná se o travnatý porost včetně náletových dřevin. Větší část pozemku je pronajatá vlastníky rodinných domů za účelem rozšíření zahrádek. V současné době žádají o odkup 3 vlastníci RD (žádosti podány , a ). doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 4059/1 v k. ú., jedná se o pronajaté a udržované zahrady. HLASOVÁNÍ: 10 pro 1 proti 0 se zdrželo 4. Záměr prodeje pozemků p. č. 108/1 108/20, vše zahrada o celkové výměře m 2 v k. ú. Lada Pozemky p. č. 108/1 108/20 jsou ve vlastnictví města a nachází se na Ladech po pravé straně silnice I/9 směrem na Nový Bor jedná se o bývalý ovocný sad. O pozemky má zájem několik žadatelů za účelem výstavby rodinných domů. Záměr prodat uvedené pozemky byl schválen na ZM dne a prodej byl odložen do doby schválení nového územního plánu. doporučili záměr prodat pozemky p. č. 108/1 108/20 v k. ú. Lada jako jeden celek investorovi, který si je sám zainvestuje. 5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 167/2, trvalý travní porost o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Stará Lípa Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se ve Staré Lípě. Jedná se o travnatý porost včetně náletových dřevin. Žadatelka má zájem o odkoupení části pozemku za účelem výstavby rodinného domu, nabízí technickou, případně i finanční pomoc na zpevnění příjezdové komunikace (žádost podána ). doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 167/2 v k. ú. Stará Lípa s tím, že se prověří přístupová komunikace na pozemku p. č Záměr prodeje části pozemku p. č. 3723/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se na Svárově. Jedná se o komunikaci - ulice Husova. Žadatelé mají zájem o odkoupení travnaté části pozemku (tato část pozemku není ze strany města udržována), který přiléhá ke komunikaci a tím si rozšířit a oplotit zahradu.

3 Strana č. 3 / 13 (žádost podána ). doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 3723/1v k. ú. s tím, že šířka chodníku zůstane minimálně 1,5 m. 7. Záměr výkupu pozemku p. č. 759/2, trvalý travní porost o výměře 41 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví paní Kuttichové, která ho nabízí městu k odkoupení. Jedná se o pozemek, který je dle žadatelky zčásti zastavěn parkovištěm ve vlastnictví města. Dle místního šetření se jedná o travnatý a křovinatý pruh pozemku podél parkoviště a nikoliv zpevněná plocha. Žadatelka nabízí pozemek za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (nabídka podána ). nedoporučili záměr vykoupit pozemek p. č. 759/2 v k. ú.. 8. Záměr výkupu pozemků p. č. 290/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2, p. č. 291, ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2, p. č. 293/7, vodní plocha o výměře 78 m 2 a p. č. 585/1, vodní plocha o výměře 673 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemky jsou ve vlastnictví společnosti A-Trading, a.s. se sídlem v Praze. Jedná se o travnatý porost v okolí Ploučnice. V současné době nemá společnost pro pozemky využití, a proto je nabízí městu k odkoupení za cenu ve výši 150,- Kč/m 2, tj. celkem za ,- Kč. Pozemky jsou zatíženy zástavním právem pro pohledávku ve výši ,- Kč (nabídka podána ). nedoporučili záměr vykoupit pozemky p. č. 290, 290/1, 293/7 a 585/1 v k. ú. Dubice u České Lípy, nejsou pro město využitelné. 9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 341/19, trvalý travní porost o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 212 m 2 v k. ú. Žizníkov Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově v blízkosti chatové oblasti. Jedná se o udržovaný travnatý pozemek, který mají žadatelé zčásti v pronájmu, sousedí s jejich zahradou a nyní mají zájem si ho odkoupit (žádost podána ).

4 Strana č. 4 / 13 doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 341/19 v k. ú. Žizníkov, jedná se o rozšíření zahrady. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 2 se zdrželi 10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5813/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 250 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se po pravé straně silnice I/9 při výjezdu z České Lípy směrem na Lada. Jedná se o pozemek, kolem RD žadatelů, jehož část je zpevněná zámkovou dlažbou a slouží jako přístup k rodinnému domu. Pozemek mají v pronájmu a nyní mají zájem si ho odkoupit (žádost podána ). doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 5813/3 v k. ú., jedná se o přístup k domu. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 2 se zdrželi 11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5292/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 200 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě mezi ulicemi Tovární a Svatopluka Čecha. Jedná se o nevyužívaný travnatý pozemek, který má zájem si žadatelka odkoupit za účelem vjezdu, parkování a odstavování vozidel. Dle místního šetření se na pozemku nachází 3 zahrádky, které jsou oploceny a není na ně sjednán žádný nájemní vztah (žádost podána ). doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 5292/2 v k. ú. s tím, že ORMI prověří umístění zahrádek. 12. Záměr prodeje pozemků: - p. č. 5786/141, ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2 - p. č. 5786/142, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 313 m 2 - p. č. 5786/143, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 545 m 2 - p. č. 5786/181, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m 2 - p. č. 5786/202, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 (po oddělení komunikace) - p. č. 5786/203, ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2 - p. č. 5786/213, ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2 vše v k. ú. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na sídlišti Sever. Jedná se o prostranství bývalého autobusového nádraží, částečně zpevněné plochy, chodníky a travnaté plochy (žádost podána a byla odložena do schválení nového územního

5 Strana č. 5 / 13 plánu). nedoporučili záměr prodeje pozemků p. č. 5786/ , 5786/181, 202, 203 a 213 vše v k. ú., pozemek je určen pro investiční akce města. 13. Záměr prodeje pozemku p. č. 307/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 124 m 2 v k. ú. Žizníkov Pozemek p. č. 307/12 je ve vlastnictví města a nachází se v Novém Žizníkově. Jedná se o travnatý porost podél příjezdové cesty. Žadatelé vlastníci rodinného domu čp. 153, mají zájem si pozemek odkoupit za účelem uskladnění dřeva. Dle místního šetření se jedná o pozemek, který by mohl sloužit jako přístupová cesta k nemovitosti evidenční číslo 2 viz brána na fotografii (žádost podána ). Po výzvě má o pozemek zájem i majitelka chaty eč. 2 za účelem zajištění přístupu ( ). doporučili záměr prodeje pozemku p. č. 307/12 v k. ú. Žizníkov. HLASOVÁNÍ: 9 pro 0 proti 2 se zdrželi 14. Záměr prodeje části pozemku p. č. 235, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 156 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v ulici Sokolské. Jedná se o v současné době prázdný prostor, v bezprostřední blízkosti domu čp Žadatelce byl doporučen prodej sousedícího domu čp. 252 (na ZM bude předloženo v listopadu 2013) a ona má zájem si odkoupit pruh pozemku p. č. 235 o šířce 4 m za účelem přístupu a příjezdu. Má zájem objekt zdemolovat a postavit nový dům. Do budoucna by pozemek sloužil jako přístup na zahradu za domem (žádost podána ). nedoporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 235 v k. ú.. HLASOVÁNÍ: 10 pro 0 proti 1 se zdržel 15. Záměr prodeje pozemků p. č. 1376/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m 2 a p. č. 1376/13, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 426 m 2 vše v k. ú. Pozemky p. č. 1376/6 a 13 jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem v ulici Boženy Němcové. Jedná se o travnatý porost se vzrostlými stromy. První žadatelé vlastní sousední rodinný dům a mají zájem si o tyto pozemky rozšířit zahradu. Pozemky mají v pronájmu. Žádost byla podána dne a odložena do doby schválení nového územního plánu. Další žadatelé mají zájem zde postavit rodinný dům.

6 Strana č. 6 / 13 doporučili záměr prodeje pozemků p. č. 1376/6 a 13 v k. ú. s podmínkou investičního oddělení oddělit pruh a cíp pozemku podél komunikace a ponechat tuto část v majetku města. 16. Záměr prodeje pozemků p. č. 1424, trvalý travní porost o výměře m 2 a p. č. 1427/3, trvalý travní porost o výměře 377 m 2 vše v k. ú. Pozemky p. č a 1427/3 jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem v blízkosti nákupního centra Paráda. Jedná se o pruh travnatého porostu podél silnice. O pozemek mají zájem dva žadatelé za účelem výstavby rodinného domu. Žádost byla podána dne a odložena do doby schválení nového územního plánu. doporučili záměr prodeje pozemků p. č a 1427/3 v k. ú. s podmínkou investičního oddělení oddělit pruh pozemku o šířce 3-4 m a ponechat tuto část v majetku města. HLASOVÁNÍ: 10 pro 1 proti 0 se zdrželo 17. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1841, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek p. č je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Střelnici. Jedná se o komunikaci pro pěší, která vede z vlakového nádraží Střelnice podél trati směrem k Okresní správě sociálního zabezpečení. O část pozemku má zájem vlastník přilehlé nemovitosti za účelem rozšíření zahrady. Žádost byla podána dne a odložena do doby schválení nového územního plánu. nedoporučili záměr prodeje části pozemku p. č v k. ú. vzhledem k územnímu plánu, doporučili dlouhodobý pronájem. 18. Záměr prodeje pozemků p. č. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 458 m 2, p. č. 466/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 449 m 2 a p. č. 466/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 183 m 2 vše v k. ú. Okřešice u České Lípy Pozemky p. č. 63/1, 466/1 a 466/3 jsou ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích za kaplí. Jedná se o travnatý porost, slouží jako veřejné prostranství. Dva žadatelé mají zájem zde postavit rodinný domek a další žadatel má zájem pozemky pouze sekat a zachovat zeleň. Žádost byla podána dne a odložena do doby schválení nového územního plánu.

7 Strana č. 7 / 13 doporučili záměr prodeje pozemku p. č. 63/1, 466/3 a části p. č. 466/1 v k. ú. Okřešice u České Lípy. 19. Záměr prodeje pozemků p. č. 894/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2, p. č. 905, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2, p. č. 908/3 o výměře 608 m 2, p. č. 908/4 o výměře 977 m 2, p. č. 908/5 o výměře 808 m 2 a p. č. 908/6 o výměře 133 m 2 vše ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Pozemky p. č. 894/3, 905, 908/3-6 jsou ve vlastnictví města a nachází se v okolí obchodního domu Banco. Jedná se o zpevněné plochy chodníků a parkoviště kolem objektu. První žadatel má zájem zde vybudovat nový projekt včetně podzemního parkování a druhý žadatel účel neuvádí. Žádost byla podána dne a odložena do doby schválení nového územního plánu. nedoporučili záměr prodeje pozemků p. č. 894/3, 905, 908/3 6 vše v k. ú., jedná se o centrum města, jsou zde umístěny veřejně přístupné komunikace a zeleň. 20. Záměr prodeje pozemků p. č. 638/1 o výměře m 2, p. č. 638/3 o výměře 424 m 2, a p. č. 638/4 o výměře 36 m 2 vše orná půda v k. ú. Dolní Libchava Pozemky 638/1, 3 a 4 jsou ve vlastnictví města a nachází se v Dolní Libchavě na konci ulice U Hřiště. Jedná se o travnatou plochu přístupnou po částečně zpevněné komunikaci, nejsou zde inženýrské sítě a vedou zde sloupy vysokého napětí. Pozemky město získalo převodem z Pozemkového fondu, částečně jsou v nájmu za účelem zahrádky (p. č. 638/3 a 4). ORMI eviduje žádosti několika žadatelů, všichni mají zájem na části pozemků postavit rodinný dům. Žádosti byly podány v letech a odloženy do doby schválení nového územního plánu. nedoporučili záměr prodeje pozemků p. č. 638/1, 3, 4 vše v k. ú. Dolní Libchava, pozemky nejsou dle územního plánu určeny pro výstavbu rodinných domů. 21. Záměr prodeje pozemků p. č. 5505/1, o výměře m 2 a p. č. 5511/32, o výměře m 2 vše zahrada v k. ú Pozemky p. č. 5505/1 a 5511/32 jsou historickým majetkem města a nachází se v České Lípě v ulici Boženy Němcové. Jedná se o zahrádkářskou kolonii osada č. 8. Zahrádky, které jsou již zapsány v katastru nemovitostí, jsou v osobním vlastnictví. Žadatel ČZS má zájem si odkoupit celé pozemky (žádost podána již v roce 2006 a

8 Strana č. 8 / 13 obnovena ). V současné době začínají mít zájem o části pozemků i ostatní nájemci jednotlivých zahrádek (např. p. Jiří Hájek vlastní ½ zahrádky a má zájem si odkoupit od města druhou část žádost podána ) Žádosti byly odloženy do doby schválení nového územního plánu. doporučili záměr prodeje pozemků p. č. 5505/1 a 5511/32 v k. ú., jedná se o dlouhodobě užívané zahrádky. 22. Záměr prodeje pozemku p. č. 307/1, orná půda o výměře 798 m 2 v k. ú. Stará Lípa Pozemek p. č. 307/1 je ve vlastnictví města a nachází se ve Staré Lípě. Jedná se o travnatý porost s mladými stromy a keři. Žadatel má zájem o pozemek za účelem zahrádky (žádost byla podána a odložena do doby schválení nového územního plánu). nedoporučili záměr prodeje pozemku p. č. 307/1 v k. ú. Stará Lípa, pozemek je určen k výstavbě komunikace. 23. Záměr prodeje pozemku p. č. 34, trvalý travní porost o výměře 964 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemek p. č. 34 je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici za bývalou MŠ. Jedná se o oplocený travnatý porost se vzrostlými stromy. Do roku 2008 byl pozemek pronajat společnosti MODUS, která vlastnila i přilehlý objekt. Současný vlastník domu (Real Invest) o pronájem nepožádal. Žadatelka má zájem o pozemek za účelem výstavby rodinného domu. (žádost byla podána a odložena do doby schválení nového územního plánu). doporučili záměr prodeje pozemku p. č. 34 v k. ú. Dubice u České Lípy. PRODEJE 24. Prodej částí pozemků p. č. 1407/1, zahrada o výměře cca 800 m 2 z celkové výměry m 2 a p. č. 1338/233, orná půda o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry 530 m 2 vše v k. ú Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem. Jedná se o travní porost vedle zahrady ve vlastnictví žadatele. Žadatel má zájem si zahradu rozšířit o části pozemků p. č. 1407/1 a p. č. 1338/233, v současné době je pozemek

9 Strana č. 9 / 13 neoprávněně zaplocen (žádost byla podána dne a odložena do doby schválení nového územního plánu) Záměr prodeje pozemku byl projednáván na jednání VPPN , kde nebylo přijato žádné usnesení, v ZM byl schválen dne a následně zveřejněn. trvali na svém původním doporučení prodat výše uvedený pozemek Miloši Nedbalovi za cenu ve výši 500,- Kč/m Prodej pozemků p. č. 127, zahrada o výměře m 2, p. č. 128/1, zahrada o výměře m 2, p. č. 128/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m 2, p. č. 129, vodní plocha, rybník o výměře 716 m 2, p. č. 130/1, zahrada o výměře m 2 a p. č. 130/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m 2 vše v k. ú. Lada Pozemky jsou historickým majetkem města (získáno v roce 2008) a nachází se na Ladech. Jedná se o pozemky, na kterých je zřízena a dlouhodobě provozována zahrádkářská kolonie (Český zahrádkářský svaz měl od roku 2004 právo na trvalé užívání). Na pozemcích p. č. 128/2 a 130/2 jsou již zapsané stavby chatek z roku 1990, ostatní chatky, boudy a skleníky nejsou na katastrálních mapách evidovány. Na neoplocené části pozemku p. č. 130/1 (u silnice) je umístěno veřejné osvětlení, dále energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a přípojka NN pro jednu z chatek. ORMI eviduje žádosti o prodej pozemků jednak Českého zahrádkářského svazu a jednak několika jednotlivých uživatelů zahrádek (žádosti byly podány již v roce 2010 a odloženy do doby schválení nového územního plánu) Záměr prodeje pozemků byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodat pozemky p. č. 127, 128/1 a 2, 129, 130/1 a 2 vše v k. ú. Lada jako jeden celek a záměr znovu zveřejnit. OSTATNÍ 26. Bezúplatný převod pozemků p. č. 788/3 o výměře 457 m 2, p. č. 4336/10 o výměře 460 m 2 a p. č. 5825/4 o výměře m 2 vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú Pozemky jsou ve vlastnictví ČR a městu ho nabízí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je příslušný s pozemkem hospodařit. Pozemky se nachází v České Lípě (dle zákresu) a vždy se jedná o části komunikací, chodníků nebo přilehlých částí pozemků (nabídka podána )

10 Strana č. 10 / 13 Záměr bezúplatného převodu pozemků byl doporučen na jednání VPPN a v ZM schválen doporučili bezúplatný převod pozemků p. č. 788/3, 4336/10 a 5825/4 vše v k. ú. Česká Lípa, jedná se o pozemky pod komunikacemi. 27. Bezúplatný převod pozemků p. č. 788/2 o výměře 230 m 2, p. č. 788/4 o výměře 215 m 2, p. č. 788/5 o výměře 45 m 2 a p. č. 788/9 o výměře m 2, vše ostatní plocha, zeleň v k. ú Pozemky jsou ve vlastnictví ČR a městu ho nabízí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je příslušný s pozemkem hospodařit. Pozemky se nachází v České Lípě (dle zákresu) a vždy se jedná o části veřejné zeleně nebo přilehlých částí pozemků (nabídka podána ) Záměr bezúplatného převodu pozemků byl doporučen na jednání VPPN a v ZM schválen doporučili bezúplatný převod pozemků p. č. 788/2, 788/4, 788/5 a 788/9 vše v k. ú. Česká Lípa, jedná se o pozemky s veřejnou zelení. 28. Žádost o povolení k prodeji pozemku p. č. 1338/184 a 185 v k. ú. (KS č. A /2002 ze dne ) Žadatel: Václav Šafařík, bytem xxx Pan Šafařík si koupil od města v roce 2002 pozemky p. č. 1338/184 o výměře 460 m 2 a p. č. 1338/185 o výměře 450 m 2 vše orná půda v k. ú. (Podnož Holý Vrch) za účelem výstavby RD za kupní cenu ve výši ,- Kč. V kupní smlouvě v odst. IV bodu 2 je uvedeno, že v případě převodu na třetí osobu před nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí k nově postavenému domu je stanovena smluvní pokuta ve výši kupní ceny. Dle zjištění byla z pozemku p. č oddělena část o výměře 39 m 2 a již prodána sousedícímu vlastníkovi. trvali na svém původním doporučení, aby pan Šafařík uhradil městu smluvní pokutu v původní výši ,- Kč dle kupní smlouvy č. A /2002.

11 Strana č. 11 / Žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 1747/23, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m 2 v k. ú Žadatelé: Hana a Jaroslav Spilkovi, bytem xxx ORMI obdržel žádost manželů Spilkových o bezúplatný převod pozemku p. č. 1747/23, v k. ú.. Jedná se o pozemek, který se nachází sídlišti Slovanka pod garáží ve vlastnictví žadatelů. Na stavbu byl vydán souhlas ke zřízení práva osobního užívání, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí v roce 1981 (viz přílohy). Žadatelé žili v přesvědčení, že garáž i pozemek je v jejich vlastnictví. Kupní smlouvu na pozemek ani kopii se nepodařilo dohledat. nedoporučili bezúplatný převod pozemku p. č. 1747/23 v k. ú. manželům Spilkovým. 30. Žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 1747/22, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m 2 v k. ú Žadatelé: Ilona a Miroslav Lounovi, bytem xxx ORMI obdržel žádost manželů Lounových o bezúplatný převod pozemku p. č. 1747/22, v k. ú.. Jedná se o pozemek, který se nachází sídlišti Slovanka pod garáží ve vlastnictví žadatelů. Na stavbu byl vydán souhlas ke zřízení práva osobního užívání, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí v roce 1981 (viz přílohy). Žadatelé žili v přesvědčení, že garáž i pozemek je v jejich vlastnictví. Kupní smlouvu na pozemek ani kopii se nepodařilo dohledat. nedoporučili bezúplatný převod pozemku p. č. 1747/22 v k. ú. manželům Lounovým. PRONÁJMY Oddělení technické správy majetku RK Kouba 31. Farní charita, IČ budova č.p. 992 v ul. Dubická a zahrada na pozemku p.č o výměře 2390 m 2 udělení souhlasu k podnájmu části nebytových prostor Farní charita má uzavřenou smlouvu o nájmu nemovitostí č. A /2006 ze dne na budovu čp. 992 v Dubické ulici na pozemcích p. č a p. č a na zahradu na pozemku p. č za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou 50 let od do účel nájmu provozování registrované sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a

12 Strana č. 12 / 13 mládež, provoz chráněné dílny a provoz charitativního šatníku - cena nájmu roční nájemné ve výši ,-Kč bez DPH - podnájem dne pod č. usn. 477/H/2012 byl udělen souhlas s podnájmem nebytových prostor v budově čp. 992 za stejných podmínek nájemní smlouvy pro firmu ELEKCE s.r.o., Horní Libchava, IČ za účelem spolupráce v rámci sociálního podniku doporučili schválit podnájem nebytových prostor, a to za stejných podmínek nájemní smlouvy uzavřené s Farní charitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc pro nového podnájemce: D občanské sdružení, Švermova 32, Liberec - Františkov, IČ HLASOVÁNÍ: 10 pro 0 proti 0 se zdrželo Úsek prodejů a pronájmů ORMI 32.Věra Škorvánková,, IČ: nájem části pozemku p. č. 5831/68 o celkové výměře 8,80 m 2 v k. ú. - žádost o snížení nájemného Paní Škorvánková má uzavřenou smlouvu č. A /2008 ze dne na část pozemku p. č. 5831/68 v k. ú. o celkové výměře 8,80 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu - umístění stánku s prodejem tisku a tabákových výrobků - cena nájmu - za roční cenu nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace (cca 4,78 Kč/m 2 /den) hlasovali o úpravě nájemného na cenu dle stávajícího ceníku k tomuto účelu, tj. na částku 384,-Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace. HLASOVÁNÍ: 7 pro 3 proti 0 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ 33. Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, IČ: pronájem pozemků p. č. 665/5, p. č. 665/3, p. č. 665/2 v k. ú. Holany a p. č. 533/1, p. č. 533/3, p. č. 534 v k. ú. Kozly u České Lípy o celkové výměře m 2 (skládka Kozly) prodloužení nájmu Město má pronajaté níže uvedené pozemky od Lesů České republiky, s.p., na základě uzavřené smlouvy č. A/239-79/350 a č. B /1999 ze dne včetně dodatku č. 1, za účelem uzavřené skládky TKO Kozly k provedení technické a biologické rekultivace na dobu určitou do za cenu nájemného ve výši 0,50 Kč za m 2, tj. celkem ročně ,- Kč. Jedná se o níže uvedené pozemky o celkové výměře m 2 : v k. ú. Holany - část p. č. 665/5 o výměře m 2 - p. č. 665/3 o výměře 9753 m 2 - p. č. 665/2 o výměře 2665 m 2 v k. ú. Kozly u České Lípy

13 Strana č. 13 / 13 - p. č. 553/1 o výměře 6358 m 2 - p. č. 533/3 o výměře 125 m 2 - p. č. 534 o výměře 2443 m 2 doporučili uzavřít dodatek č. 2 s firmou Lesy České republiky, s. p., specifikující prodloužení smlouvy do za stávajících podmínek. HLASOVÁNÍ: 10 pro 0 proti 0 se zdrželo 34. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, IČ: nabídka dlouhodobého pronájmu pozemku p. č. 3324/9 v k. ú Město obdrželo dne nabídku od Ředitelství silnic a dálnic ČR na pronájem pozemku p. č. 3324/9 v k. ú. pod mostní konstrukcí tělesa silnice I/9 v České Lípě s tím, že pronájem je možný pouze za podmínky, že nebude provedeno zpevnění plochy pro skatepark. Jedná se o pozemek p. č. 3324/9 o výměře 2265 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda. doporučili neakceptovat nabídku na dlouhodobý pronájem p. č. 3324/9 v k. ú. od Ředitelství silnic a dálnic ČR. HLASOVÁNÍ: 10 pro 0 proti 0 se zdrželo Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předsedkyně Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 8 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová, Pavel Chochola, Libuše Horáková

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 9 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola,

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František Nacházel, Jaroslav Ulbrich, Libuše

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová (od bodu 16), Pavel Chochola, Libuše

Více

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková (do bodu 24), Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (do bodu 24) František Nacházel, Tomáš Hudec (do bodu

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (přítomen do 17:00 hod), Lucie

Více

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, Jan Dvořák, František Nacházel, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, Petr Slavík, Libuše Horáková,

Více

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 16 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (do bodu 20), Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav

Více

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, František Nacházel, Radka Širlová, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová Omluveni: Libuše Horáková, Lucie Trnečková, Jan

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Monika Rejnartová, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jan Dvořák, Jiří Šubrt Omluveni: Lucie Trnečková,

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 38 Přítomni: Stanislav Svatoš, Luboš Špindler, Zbyněk Cincibus, Bc. Iveta Janatová, Ing. Alexandra Píšková, Milan Lopušan, Ing. Jitka Volfová, Lucie Trnečková, Omluveni: JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 12 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František Nacházel, Libuše Horáková,

Více

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 11 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 3), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Radka Širlová, Ing. Anna Kobosilová Omluveni:

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA SCHVALUJE A UKLÁDÁ : Příloha č. 01 Usnesení 09. Rady města Stříbra ze dne 09.03.2015 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PROPACHTOVÁNÍ POZEMKŮ: záměr propachtování poz.p.č.1788/7 zahrada

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.05.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava, Ing. Bohumil Petrášek Omluveni: Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 4 Rady města Stříbra ze dne 109.2016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. ODSTOUPENÍ OD UZAVŘENÍ PACHTOVNÍ SMLOUVY : odstoupení manželů Xxxx bytem Stříbro, Revoluční Xxxx

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž.

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž. Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1191 o výměře 262 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou Statutární město Jablonec nad Nisou nabylo v lednu 2016 smlouvou o bezúplatném převodu č. 963-2015-OE/OMP bez omezujících

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 45. Rady města Stříbra ze dne 112016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: Ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Xxxx, nar. Xxxx bytem

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 22.8.2016 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Zápis z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

Zápis z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne *MESUX000HKYU* Sp. značka: SVO/132/2016/Bal Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 34. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 3.2.2016 Jednání Rady města zahájil v 18:05 hodin a dále řídil

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016.

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Místo konání zasedání: OÚ Nová Ves I Hodina zahájení zasedání: 18: 00 hod. Počet přítomných členů: 9 Přítomni: Čech, Ing.

Více

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 24. ledna 2013 v jednacím sálu Piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 14 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 13. listopadu 2007 v zasedací místnosti MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí 2.

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 8.09. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vavřincův Vrch s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor správy majetku Odbor ekonomiky

Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor správy majetku Odbor ekonomiky Důvodová zpráva Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č. 147-2013-OE/OMP ze dne 7.3.2013 uzavřené se společností Rezidenční s.r.o. pro prodloužení termínu kolaudace stavby do 30.9.2018

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 13.09.2016 Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne 13.09.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Přítomni Václav

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 30. 9. 2015 v 17 hodin v

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis z 10. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 10. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková,

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) č. 289 rozpočtové opatření č. 4/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 67. schůze Rady města Hostinné, konané dne 19.10.2016 1011/67/RM/2016 Schválení programu 67. schůze rady města program 67. schůze: 1. Schválení programu

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 23.11.2015 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSNMM a LH: Přítomni: František Kadeřábek Ing. Zdeněk

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 864 / /05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 864 / /05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne 4.10.2005 Usnesení č. 864 /05-903 /05 864/05 Schválení programu 865/05 Kontrola usnesení 866/05 Bytové otázky 867/05 Pronájem bytu 868/05

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Pro jednání zastupitelstva města dne: 9. prosince 2015 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 27 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.05.2011 Přítomni: Hosté: Program: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více