VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová Předkládá : Ing. Tomáš Princ Podpis : Liberec, dne 30. září 2010 Schváleno školskou rdou 25. říjn 2010

2 Obsh : I. Úvod zákldní údje o škole 3 II. Orgnizce studi 5 III. Rámcový popis personálního zbezpečení školy 6 IV. Údje o počtu žáků 12 V. Výsledky výchovy vzdělávání 16 VI. Dlší vzdělávání 17 VII. Spolupráce se změstnvtelskou sférou 25 VIII. Zpojení do projektů 25 IX. Dlší ktivity prezentce školy 26 X. Pordenské služby 29 XI. Oblst řízení školy 31 XII. Domov mládeže, školní jídeln 38 XIII. Dlší záměry, zhodnocení závěr 43 XIV. Výsledky kontrol 45 XV. Přílohy 45 2

3 I) Úvod zákldní údje o škole Střední škol stvební doprvní vznikl přejmenováním z Integrovné střední školy stvebních řemeslných oborů k Usnesením Zstupitelstv Libereckého krje z květn 2007 byl s účinností od změněn název n Střední škol strojní, stvební doprvní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková orgnizce. Původní SOU bylo zloženo již v roce 1957, jko součást tehdejších Pozemních stveb Liberec jko tkové, vychovávlo učně především stvebních profesí hlvně pro tento podnik. Jeho působnost byl shodná s působností zřizovtele, tzn., že výuk byl prováděn pro žáky z okresů Liberec, Jblonec n.n., Česká Líp Děčín. Nbídk oborů se postupně rozšiřovl v sedmdesátých letech bylo zvedeno rovněž nástvbové mturitní studium při změstnání. Tké první roky činnosti ISŠ, která byl ustnoven od , prokázly, že pro tuto novou formu školského zřízení, dávjící nové možnosti relizce vzdělávcích progrmů různých úrovní, jsou u nás velmi dobré předpokldy, to nejen po stránce mteriálního le tké v oblsti personálního zbezpečení. Pokrčující trnsformci nšeho školství pomohl i progrm PHARE reform odborného vzdělávání i dlší mezinárodní i národní progrmy projekty. Npříkld pedgogickými prcovníky byl vyprcován školní kurikul pro deset oborů vzdělání. N tyto vzdělávcí progrmy vydlo MŠMT schvlovcí doložku. Dlším přínosem progrmu PHARE, pro vedení SŠ i dlší pedgogické prcovníky, byl možnost seznámit se i s jinými systémy vzdělávání, to jk z mteriálů, přednášek, konzultcí odborných školení, uskutečňovných pro tento progrm, tk i z odborných výjezdů stáží, které byly některým pedgogickým změstnncům umožněny. Ze získných pozntků, zkušeností dovedností čerpá pedgogický sbor smozřejmě i dále používá je kupříkldu při tvorbě školních vzdělávcích progrmů i progrmů odborných kurzů dlšího vzdělávání. Součsná podob školy byl význmně ovlivněn zejmén převzetím ISŠ doprvní stvební v roce 1998 Střední odborné školy technické SOU v roce Spojením se docílilo zejmén rozšíření nbídky oborů prostupnosti mezi nimi, lepšího využití stávjících kpcit i odborné kvlifikce učitelů. N SŠ se tedy nyní vyučují obory vzdělání strojního, stvebního doprvního směru poskytující střední vzdělání s výučním listem i mturitní zkouškou. Společně se nyní npř. dří předkládt projekty finncovné ze zdrojů EU podporující jk vzdělávání pedgogických prcovníků, tk i rozšiřující pozntky dovednosti žáků z pobytu v prtnerských školách v SRN, Švédsku, Polsku Slovensku. Součástí SŠ je tké domov mládeže, který ve školním roce 2009/2010 poskytovl své služby žákům studentům deseti středním školám z Liberce. I přes výše uvedené úspěchy, všk musí vedení SŠ neustále sledovt správně regovt n dlší připrvovné změny. K tomu přispívá i plán činnosti, který byl vedením školy n školní rok přijt jehož vyhodnocením je i tto výroční zpráv. 3

4 ) Název zákldní údje o škole název orgnizce: Střední škol strojní, stvební doprvní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková orgnizce sídlo orgnizce: Liberec II, Truhlářská 360/3 IČ: IZO: právní form: příspěvková orgnizce zřízená Libereckým krjem zřizovcí listin: čj.: ZL-11/09-Š ze dne dresy míst, kde je poskytováno vzdělání : - Liberec, Truhlářská ulice č. 3 - správ školy, domov mládeže, školní kuchyně - Liberec, Letná ulice č škol, hlvní dílny - Liberec, Ještědská ulice škol - Liberec, Kubelíkov ulice strojírenské dílny - Liberec, Horská ulice č dílny - Liberec, Lužická 147/38 - doprvní hřiště b) Zřizovtel : Liberecký krj c) Ředitel : Ing. Tomáš Princ, bytem Liberec XII, Polní 353 d) Školská rd Zbyněk Pěničk, zástupce zřizovtele, předsed Mgr. Věr Rosenbergová, zástupce zřizovtele Ing. Dn Jechová, zástupce pedgogického sboru Miln Svědík, zástupce pedgogického sboru Pvel Picek, zástupce žáků resp. zákonných zástupců nezletilých žáků Ivet Povýšilová, zástupce žáků resp. zákon. zástupců nezletilých žáků e) Součásti školy jejich kpcit Střední škol IZO , kpcit 1500 žáků Domov mládeže žáků Školní jídeln žáků Školní jídeln výdejn žáků Středisko služeb školám žáků f) Dtum zřzení do rejstříku škol SOU stvební SOU stvebních řemeslných oborů ISŠ U SŠSD SŠSSD

5 II) Orgnizce studi ) Seznm oborů vzdělávání ve školním roce 2009/2010 Tbulk č. 1 Kód oboru Ročník obor vzdělání form s. 345-M/002 1., 2., 3., 4. Technická zřízení budov denní M/006 1., 2., 3., 4. Provoz ekonomik doprvy denní M/ Mngement strojírenství denní M/027 2., 3., 4. Mngement ve stvebnictví denní M/01 (ŠVP) 1. Ekonomik podnikání denní L/001 2., 3., 4. Mechnik seřizovč denní L/004 2., 3., 4. Mechnik seřizovč - mechtronik denní L/001 2., 3., 4. Autotronik denní L/01 (ŠVP) 1. Autotronik denní L/002 1., 2. Mechnik instltérských denní L/524 1., 2. 1., 2., 3. elektroch zřízení budov Podnikání (nástvbové studium) denní večerní H/001 2., 3. Zámečník denní H/01 (ŠVP) 1. Strojní mechnik denní H/ Nástrojř denní H/01 (ŠVP) 1. Nástrojř denní H/001 2., 3. Automechnik denní H/01 (ŠVP) 1. Mechnik oprvář motorových vozidel denní 252-H/ Mechnik elektroch zřízení denní 252-H/01 (ŠVP) 1. Elektromechnik pro zřízení přístroje denní 33-5H/001 2., 3. Truhlář denní 33-5H/01 (ŠVP) 1. Truhlář denní 352-H/001 1., 2., 3. Instltér denní 355-H/ Klempíř denní 357-H/ Mlíř denní 364-H/001 2., 3. Tesř denní 364-H/01 (ŠVP) 1. Tesř denní 367-H/001 2., 3. Zedník denní 367-H/01 (ŠVP) 1. Zedník denní 367-E/503 1., 2. Stvební výrob denní Poznámk: Vzdělávcí progrmy se vyučují podle učebních dokumentů, které pro všechny výše uvedené obory vzdělání byly schváleny MŠMT pod příslušnými čísly jedncími. V prvních ročnících deseti oborů vzdělání probíhá výuk podle školou zprcovných školních vzdělávcích progrmů, které vycházejí z vládou ČR schválených rámcových vzdělávcích progrmů. 5

6 b) Změny v orgnizci studi Ve školním roce 2009/2010 probíhl výuk dále ve dvou školních reálech ve Strých Pvlovicích Dolním Hnychově, strojírenských dílnách v Kubelíkově ulici, elektroch dílnách v Kteřinkách částečně v dílnách Nové ulici. Vzhledem k výsledkům přijímcího řízení byly plně využity kpcity tříd skupin prktického vyučování prvního ročníku. Celkem byl výuk orgnizován ve 48 třídách denního studi čtyřech třídách večerního resp. dálkového studi. Poprvé byli vyučováni ve čtvrtém závěrečném ročníku žáci oboru vzdělání Mechnik seřizovč mechtronik, kterým proto byl věnován zvláštní pozornost. Skldb oborů bude ndále částečně obměňován tk, by odrážel poptávku ze strny změstnvtelů i vysokých škol. Škol tedy pokrčuje ve svém záměru vyučovt obory vzdělání poskytující střední vzdělání s mturitní zkouškou střední vzdělání s výučním listem strojírenského, stvebního doprvního směru resp. obory n tyto směry přímo nvzující. III. Rámcový popis personálního zbezpečení školy Výuku provoz SŠ zjišťovli změstnnci, rozdělení do dvou oblstí čtyř úseků. Pedgogická oblst zhrnuje úsek teoretického vyučování (učitelé), úsek prktického vyučování (učitelé odborného výcviku vedoucí učitelé odborného výcviku) úsek výchovy mimo vyučování (vychovtelé). Nepedgogická oblst je ekonomicko-provozní úsek, ve kterém jsou soustředěni změstnnci, zjišťující celkový chod SŠ, to jk v ekonomické prcovněprávní činnosti smosttného právního subjektu, tk ve správě údržbě využívného mjetku. K bylo n SŠ změstnáno v hlvním prcovním poměru celkem 174 změstnnců. Dlší potřeby jsou řešeny uzvřením dlších prcovních poměrů dohod o prcovní činnosti. Se všemi změstnnci byly uzvřeny řádné prcovní smlouvy, popřípdě dohody. Složení struktur jednotlivých skupin změstnnců je uveden v následujících tbulkách. Skldb všech úseků je velmi kvlitní, což dokzují jk kždodenní prcovní výsledky hodnocení sociálních prtnerů v regionu, tk i dlší mimořádné ktivity. Proto lze potvrdit, že personální zbezpečení výuky provozu je n SŠ plně zjištěno. 6

7 ) Stvy změstnnců Tbulk č. 2 TECH. Z toho Ú s e k HOSP. DĚLN. PEDOGOG. PRAC. PRACOV. Ženy ZPS Důchodci Teoretické vyučování Prktické vyučování Výchov mimo vyučování Ekonomicko- provozní C e l k e m 174 b) Přehled odborné kvlifikce věková skldb změstnnců b.1) Teoretické vyučování Tbulk č. 3 Do 30 let let let 51 let ž důch.věk Důchodový věk Celkem/žen celkem/žen Celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem/žen Odborná kvlifikce Bez odborné Kvlifikce Externisté 1/1 2/0 1/1 1/0 5/2 Nově přijtí pedgogové Z toho bsolventi Ukončené PP pedgogů 3/1 8/5 16/10 25/8 8/3 60/27 2/1 2/1 2/1 6/3 2/0 14/6 2/1 1/0 3/2 1/0 7/3 1/1 1/1 3/1 5/3 Komentář k tbulce: Z tbulky je zřejmé, že nprostá většin učitelů má odbornou kvlifikci podle zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zbývjící učitelé bez předepsné odborné kvlifikce vyučují prktické odborné předměty z oblstí, ve které mjí dlouholeté zkušenosti ze svého dřívějšího působení, vyučují již delší dobu splňují tedy podmínku pro dlší změstnání dle zákon č. 563/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7

8 b.2) Prktické vyučování Tbulk č. 4 Do 30 let 31 ž 40 let 41 ž 50 let 51 let ž důch.věk Důchodový věk Celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem/žen celkem/žen Celkem/žen Odborná kvlifikce 1/0 5/0 21/0 3/0 30/0 Bez odborné kvlifikce 1/0 0 8/0 2/0 11/0 Externisté 2/0 2/0 Nově přijtí pedgogové 2/0 1/0 3/0 Z toho bsolventi Ukončené PP pedgogů 1/0 1/0 2/0 Komentář k tbulce: Z tbulky je zřejmé, že převžující část učitelů odborného výcviku splňuje podmínky odborné kvlifikce dle zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tři změstnnci si doplnili odbornou kvlifikci jeden získl pedgogickou způsobilost. Ve zbývjící skupině jsou učitelé, z které n trhu práce neexistuje náhrd dle poždvků citovného zákon. Jsou to všk lidé s dlouhodobou prxí ve svém oboru zkušení řemeslníci, kteří dokáží své znlosti zkušenosti dobře předt žákům. Externisté n úseku teoretického i prktického vyučování zjišťovli výuku v předmětech, ve kterých se n trhu práce ztím nepodřilo njít náhrdu nebo mjí velmi mlou hodinovou dotci. b.3) Věková skldb pedgogického sboru v přepočtených úvzcích Tbulk č. 5 počet (přepočtení n plně změstnné) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem Celkem 6,00 9,49 21,80 58,89 12,38 108,56 z toho ženy 2,00 4,52 10,00 10,98 1,67 29,17 b.4) Způsobilost pedgogických prcovníků v přepočtených úvzcích Tbulk č. 6 počet (přepočtení n plně změstnné) z toho bez odborné způsobilosti 108,56 21,00 8

9 b.5) Specilizovné činnosti Tbulk č. 7 Pozice: počet (přepočtení n plně změstnné) výchovný pordce 2,00 1,00 koordinátor informčních komunikčních 3,00 3,00 technologií koordinátor školního vzdělávcího progrmu 2,00 0,00 vzdělávcích progrmů VOŠ školní metodik prevence 1,00 0,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 0,00 z toho bez kvlifikce b.6) Výchov mimo vyučování Tbulk č. 8 Kvlifikce Do 30 let 31 ž 40 let 41 Až 50 let Celkem/žen Celkem/žen celkem/žen 51 let ž důch.věk Důchodový věk Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Odborná kvlifikce 2/2 4/3 1/1 7/6 Bez odborné kvlifikce Externisté 1/0 1/0 2/0 Nově přijtí pedgogové Ukončený PP pedgogů Komentář k tbulce: Všichni pedgogové z tohoto úseku splňují poždvky n odbornou kvlifikci. N vedení sportovních kroužků se podíleli dv externí učitelé. b.7) Přehled prcovníků domovů mládeže v přepočtených úvzcích Tbulk č. 9 Vychovtelé Asistenti pedgog osttní Celkem 7 0,00 0,00 7 c) Nepedgogičtí změstnnci Tbulk č. 10 Celkový z toho Počet Ženy Důchodci Mngement Školní jídeln výdejny Provozní prcovníci Poznámk: Dále bylo uzvřeno několik smluv n dlší prcovní poměr dohod ( npř. domovnické práce, obsluh VS, pomocné kuchřky ) 9

10 d) Pltové podmínky změstnnců Tbulk č / /2010 Celkový počet změstnnců 176,09 174,04 Počet pedgogických změstnnců 120,78 116,96 Průměrná výše měsíčního pltu pedgogických prcovníků Průměrný výše měsíční plt nepedgogických změstnnců Průměrná výše nenárokových složek pltu pedgogických prcovníků Průměrná výše nenárokových složek pltu nepedgogických změstnnců Komentář k tbulce: Růst průměrného pltu nepedgogických změstnnců je dán především dopdem NV č. 74/2009 Sb. e) Dlší vzdělávání změstnnců e.1) Studium pedgogických změstnnců dlouhodobé Tbulk č. 12 Studium Počet Studium Typ výstupu změstnnců dokončilo/studuje Mgisterské studium 1 0/1 Státní z. zk. Bklářské studiu 1 1/0 Státní z. zk. Pedgogik pro bsolventy VŠ 4 2/2 Osvědčení Pedgogik pro uov 4 4/0 Osvědčení e.2) Dlší vzdělávání pedgogických změstnnců Tbulk č. 13 Typ kurzu / vzdělávcího semináře Počet zúčstněných změstnnců Zdvtel pro mturitní zkoušky 29 Hodnotitel mturitní zkoušky 14 Učitel střední školy tvorb ŠVP 48 10

11 Školní mturitní komisř 4 Finnční grmotnost/účetnictví 4 Semináře pro výuku cizích jzyků 5 Multimediální prtnerství Comenius 1 Odborné semináře stvebnictví 2 Vznětové motory 2 Komfortní elektronik 2 Semináře v oblsti informtiky 6 Školení pro utomtizci průmyslová řešení 1 Sebeobrn učitele v prostředí školní grese 1 Cest ke kvlitě 1 Rekvlifikce dílčí kvlifikce 1 Zákldy první pomoci 2 Ekologické semináře (2) 1 Seminář pro ždtele projektu 1 Didktické semináře (3) 1 Kučing efektivní práce s lidmi 1 Zákldy mnžerského rozhodování 1 Cest od trdičního vyučování k efektivnímu učení 1 Řešení obtížných situcí při komunikci se žáky 1 Stvb vývoj vesmíru 2 V rámci tohoto cíle je hlvní pozornost věnován školení, která pedgogickým prcovníkům přibližují nové pozntky z oblstí, které vyučují. K získávání nových vědomostí bylo využíváno tké smostudium. Školení v oblstech nutných k řízení školy (npř. ekonomické, personální, BOZP) bsolvovli tké nepedgogičtí změstnnci. 11

12 IV. Údje o počtu žáků ) Počet žáků počet tříd Tbulk č. 13 Počet tříd Počet žáků Průměr žáků Průměr žáků n třídu n učitele Školní rok 2008/9 2009/ /9 2009/ /9 2009/ /9 2009/10 Počet ,7 25,02 19,17 21,79 Údje jsou uvedeny podle stvu k b) Skldb oborů vzdělání Tbulk č. 13b ročník KKOV Název oboru vzdělání žáků Tříd I. II. III. IV. 6341M/01 Ekonomik podnikání (změření n stvebnictví) M /01 Ekonomik podnikání (změření n strojírenství) M/009 Mngement strojírenství M/027 Mngement ve stvebnictví M/006 Provoz ekonomik doprvy M/002 Technická zřízení budov Obory M celkem L/001 Autotronik L/01 Autotronik L/001 Mechnik seřizovč L/004 Mechnik seřizovč-mechtronik ,5 3941L/002 Mechnik instltérských elektroch zřízení budov ,5 Obory L celkem H/01 Elektromechnik pro zřízení přístroje ,5 2652H/004 Mechnik elektroch zřízení H/001 Instltér H/001 Klempíř ,5 3657H/001 Mlíř ,5 2368H/001 Automechnik H/01 Mechnik oprvář motorových vozidel H/001 Nástrojř ,5 2352H/01 Nástrojř ,5 2351H/001 Zámečník ,5 2351H/01 Strojní mechnik ,5 3664H/001 Tesř H/01 Tesř ,5 12

13 3356H/001 Truhlář ,5 3356H/01 Truhlář H/001 Zedník ,5 3667H/01 Zedník E/503 Stvební výrob Obory H E celkem L/524 Podnikání - denní form vzdělání L/524 Podnikání - osttní formy vzdělání Nástvbové studium celkem C E L K E M K 1. září 2009 bylo ve škole otevřeno celkem 52 tříd, z toho 48 tříd denní formy vzdělávání. O večerní nástvbové studium ukončené mturitní zkouškou se projevuje zvýšený zájem uchzečů z řd dospělých občnů. Je to dáno především zvýšenou propgcí dlšího vzdělávání i rostoucími prcovními příležitostmi pro změstnnce s vyšším vzděláním. O obory vzdělání nbízené nší školou je s ohledem n situci v nbídce středních škol nšeho regionu poměrně znčný zájem, o čemž svědčí i celkový počet odevzdných zápisových lístků. c) Spádovost Tbulk č. 14 Škol Počet žáků LB JN CL SM TU JC MB DC Ost. mturitní obory učební obory Celkem K bylo posuzováno 1301 žáků. d) Údje o přijímcím řízení Tbulk č. 15 Přijímcí řízení pro školní rok 2010/2011 počet Počet podných přihlášek do 1. kol přijímcího řízení do SŠ 691 Počet podných přihlášek do 2. dlších kol přijímcího řízení do SŠ 87 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímcího řízení 553 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímcího řízení 138 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímcího řízení do SŠ 52 z toho vyřešeno utoremedurou 47 z toho postoupeno krjskému úřdu 5 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. dlším kole přijímcího řízení 87 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. dlším kole přijímcího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 30 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 13

14 e) Orgnizce přijímcího řízení Ředitel školy stnovil jednotná kritéri přijímcího řízení včetně předpokládného počtu přijímných žáků termínů přijímcích zkoušek. Tto kritéri byl v lednu 2010 zveřejněn. V 1. kole přijímcího řízení bylo možné podt dle obecně pltných předpisů ž 3 přihlášky ke studiu. Uchzeči o denní formu studi měli termín n odevzdání přihlášky do uchzeči o nástvbové studium do Přijímcí zkoušku konli pouze uchzeči o denní nástvbové studium to ve vybrném termínu nebo Přijímcí komise se sešl poprvé dne po celou dobu přijímcího řízení prcovl ve složení: předsed: členové: Ing. Tomáš Princ, ředitel školy Mgr. Jn Neubuerová (zástupce ředitele pro teoretické vyučování) Ing. Vldimír Moc (zástupce ředitele pro prktické vyučování) Mgr. Vlst Vyčichlová (výchovná pordkyně) Mgr. Blnk Zitová (psycholožk, zástupkyně výchovné pordkyně) Rit Cermnová (vedoucí studijního oddělení) Uchzeči, kteří nekonli přijímcí zkoušku, byli vybíráni dle předem stnovených kritérií o výsledku přijímcího řízení obdrželi poštou předběžnou informci. Výsledky byly též zveřejněny n webové stránce školy Od byl uchzečům předáván nebo zsílán rozhodnutí o výsledku přijímcího řízení zájemci mohli ve stnovených lhůtách odevzdávt zápisové lístky, příp. se mohli odvolt. Uchzeči o denní nástvbové studium konli přijímcí zkoušku rozhodnutí o výsledku přijímcího řízení obdrželi resp. jim bylo zsláno Pro většinu oborů vzdělání byl postupně vyhlášen tři kol přijímcího řízení. f) Kritéri přijímcího řízení Žáci oborů vzdělání s kódem M byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybrných předmětů (ČJ, CizJ, D, ON, Z, M, Fy, Ch) chování v 8. v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení. Žáci oborů vzdělání s kódem L byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybrných předmětů (ČJ, CizJ, D, ON, Z, M, Fy, Ch) chování v 8. v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení zdrvotní způsobilosti. Vybrní žáci, kteří s ohledem n počet volných míst ve třídě nemohli být přijti, byli pozváni n pohovory byl jim nbídnut volná míst v příbuzných oborech vzdělání. Žáci oborů vzdělání s kódem H byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybrných předmětů (ČJ, CizJ, ON, M, Fy, Ch, VV, prcovní vyučování) v 8. v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení zdrvotní způsobilosti. Žáci speciálních škol žáci, kteří neměli ukončenou povinnou školní docházku devátým ročníkem byli pozváni k přijímcímu pohovoru. Smyslem pohovoru bylo ověření předpokldů úspěšného bsolvování vybrného oboru. Studium tkovýchto žáků je sledováno celý 1. ročník výchovnou pordkyní, třídními učiteli příslušnými učiteli odborného výcviku. Žáci oborů vzdělání s kódem E byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybrných předmětů z posledních 2 ročníků ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení zdrvotní způsobilosti. Uchzeči o denní formu nástvbového studi konli ve vybrném termínu přijímcí zkoušky z ČJ, M cizího jzyk (AJ nebo NJ). Žák úspěšně vykonl přijímcí zkoušku, jestliže získl v součtu tří částí hodnocení (M - mx. 30 bodů, ČJ - mx. 30 bodů, CJ - mx. 10 bodů) ohodnocení výsledků předchozího studi (mx. 10 bodů) lespoň 45 bodů. O umístění při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů z mtemtiky. Zájemci o nástvbové studium uskutečňovné večerní formou byli přijti bez přijímcích zkoušek. K nástvbovému studiu může být přijt bsolvent nebo žák 3. ročníku oboru vzdělání s kódem H. 14

15 g) Hodnocení přijímcího řízení V průběhu přijímcího řízení do 1. ročníků školního roku 2010/2011 bylo vydáno 640 rozhodnutí o přijetí 138 rozhodnutí o nepřijetí. Zájemci škole doručili 434 zápisových lístků, poté si le 55 uchzečů vyžádlo zápisový lístek zpět. K do 1. ročníků nstoupilo 379 žáků. Proti rozhodnutí ředitele školy bylo podáno 52 odvolání. V rámci utoremedury bylo vyhověno ve 47 přípdech. Proti školnímu roku 2008/2009 byl zznmenán menší zájem uchzečů především o učební obory. Nebyly otevřeny 1. ročníky oborů vzdělání Mlíř lkýrník, Nástrojř, Klempíř dále mturitní obor Ekonomik podnikání se změřením n mngement strojírenství. Tto situce vznikl především v důsledku nižšího počtu žáků vycházejících ze zákldních škol. Závěrem je možno konsttovt, že zájem o obory vzdělání nbízené nší školou je srovntelný s osttními, obdobně změřenými školmi. h) Počty žáků přijtých v rámci přijímcího řízení Tbulk č. 16 4leté obory s kódem M 4leté obory s kódem L/0 3leté obory s kódem H 2letý obor s kódem E 2leté denní nástvbové studium s kódem L/5 3leté osttní formy nástvbového studi s kódem L/5 Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd , Do 1. ročníků bylo přijto v rámci řádných termínů přijímcího řízení 379 žáků. V rámci dlšího přesunu zájmu, přestupů opkování celkový stv 1. ročníků dosáhl k počtu 428 žáků. ch) Rozhodnutí vydná ředitelem školy Tbulk č. 17 Rozhodnutí: počet O přestupu do jiné SŠ 19 O změně oboru vzdělání 21 O přerušení vzdělávání 27 O opkování ročníku 41 O přeřzení žák nebo student do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 O podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 24 O vyloučení podle 31 ŠZ 8 O zmítnutí žádosti o uznání dosženého vzdělání podle ŠZ 0 O povolení individuálního vzdělávání žák 20 O zrušení povolení individuálního vzdělávání žák 0 O odkldu povinné školní docházky 0 O snížení úplty z poskytování školských služeb 0 O prominutí úplty z poskytování školských služeb 0 Celkem

16 V. Výsledky výchovy vzdělávání ) Údje o mturitních závěrečných zkouškách.1) Úspěšnost žáků při mturitních zkouškách Tbulk č. 18 zkoušky v řádném (jrním) termínu počet žáků, kt. konli zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli zkoušky v náhrdním termínu počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. konli zkoušku počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konli zkoušku oprvné zkoušky počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. neprospěli ) Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách Tbulk č. 18b zkoušky v řádném (jrním) termínu počet žáků, kt. konli zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli zkoušky v náhrdním termínu počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. konli zkoušku počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konli zkoušku oprvné zkoušky počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. neprospěli b) Údje o výchovných optřeních Tbulk č pololetí 2. pololetí Pochvl jiná ocenění 0 22 Npomenutí důtk třídního učitele důtk učitele odbor. výcviku důtk ředitele školy sníž. známk z chování c) Přehled o prospěchu žáků Tbulk č pololetí 2. pololetí prospěl s vyznmenáním 5 7 Prospěl Neprospěl Nehodnocen

17 d) Přehled počtu zmeškných neomluvených hodin Tbulk č pololetí 2. pololetí Počet zmeškných hodin celkem Průměr n žák 84,086 97,26 Počet neomluvených hodin celkem Průměr n žák 8,92 11,38 e) Upltnění bsolventů s MZ Tbulk č. 22 Počet bsolventů Dále studuje VŠ Dále studuje VOŠ Dále studuje jzykovou šk. Dále v změstnání V oboru Různé Komentář k tbulce: N VŠ podávlo přihlášky více žáků. Výsledky dlších bsolventů po přijímcím řízení nám nejsou známy. Úspěšnost při přijímcím řízení je všk ovlivněn i tím, že ve velké většině se bsolventi přihlšovli n více VŠ. Údje Dále v změstnání jsou pouze přibližné, neboť byly získány zprostředkovně nebyly ověřeny. VI. Dlší vzdělávání ) Celoživotní vzdělávání Hlvní část celoživotního vzdělávání n nší škole je relizováno ve svářečské škole. T ve spolupráci s kreditovnými orgnizcemi SVÚM. s., UNO s.r. o. dále rozvíjí svojí činnost. Kvlitní práce změstnnců, doplněné vybvení svřoven i dobré prostředí bylo důvodem, který vedl k výrznému úspěchu, neboť ve školním roce prošlo všemi formmi výuky vč. přezkoušení celkem 777 dospělých uchzečů. Svářečská škol SŠ se tk stl jedním z nejvýznmnějších zřízení tohoto typu ve velkém regionu jko pátá v ČR získl certifikát Evropské svářečské federce pro svřování kovů získl jko jedn z dvnácti svářečských škol v ČR tké sttut ATB pro svřování plstů. SŠ ptří mezi místní centr CV v rámci projektu CVLK. Má vytvořeny tři vzdělávcí progrmy, jeden pro oblst elektrotechniky, druhý z oblsti stvební výroby třetí n kmenické práce. Je le prvdou, že ztím byl relizován pouze jeden kurz z těchto progrmů. Nopk se uskutečnilo šest zvlášť připrvených odborných kurzů pro uchzeče o změstnání ve spolupráci s Úřdem práce v Liberci v České Lípě, firmou Attest s. r. o. CC Systém. 17

18 počet bsolventů počet účstníků form studi Přehled kurzů Tbulk č. 23. Název progrmu Směr druh kreditce rozsh způsob ukončení Sociální prtneři (nepovinné) Zákl.pro operát.cnc obráb.strojů Zákl.pro operát.cnc obráb.strojů Řidič vysokozdvižného vozíku Zákl.pro operát.cnc obráb.strojů ZK svřování 135 W 1.1 ZK svřování 135 W 1.1 ZK svřování 135 W 1.1 RK řidičské oprávnění I.sk.ŘO RC/C RK řidič. Oprávnění I.skŘO RC/C+E Vzdělávejte se! ZK svřování Vzdělávejte se! ZK svřování Vzdělávejte se! ZK svřování Vzdělávejte se! ZK svřování 7- všeobecně vzdělávcí 7- všeobecně vzdělávcí A-rekvlifikční kurz 200 A-rekvlifikční kurz 225 A-rekvlifikční kurz 20 A-rekvlifikční kurz 200 A-rekvlifikční kurz 200 A-rekvlifikční kurz 200 A-rekvlifikční kurz 200 A-rekvlifikční kurz 29 A-rekvlifikční kurz 67 D-kurz zvyšující změstntelnost 112 D-kurz zvyšující změstntelnost 40 D-kurz zvyšující změstntelnost 40 D-kurz zvyšující změstntelnost f. ATTEST f. CC Systém,. s f. ATTEST řidičské oprávnění 5 4 řidičské oprávnění f. ATTEST Úřd práce Česká Líp Úřd práce Česká Líp Úřd práce Česká Líp Úřd práce Liberec Úřd práce Liberec 2 2 f. Klim. s. 4 4 f. Klim. s. 2 2 f. Klim. s. 2 2 f. Klim. s. 18

19 Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. RK řidičské oprávnění I.sk.ŘO RB/C ZK svřování 135 W BL031 Kurz svřování plstů 10BL058 Kruz svřování plstů ZK svřování 135 W všeobecně vzdělávcí D-kurz zvyšující změstntelnost 67 A-rekvlifikční kurz 160 A-rekvlifikční kurz 32 A-rekvlifikční kurz 32 A-rekvlifikční kurz 160 řidičské oprávnění Úřd práce Liberec Úřd práce Česká Líp Úřd práce Liberec Úřd práce Liberec Úřd práce Česká Líp Zkoušk svářečů dle ČSN EN T dném oboru f. Klim. s. 19

20 počet bsolventů počet účstníků způsob ukončení form studi rozsh kreditce název progrmu směr druh sociální prtneři (nepovinné) Zkoušk svářečů dle ČSN EN Kurz svářeče ČSN EN T BW W11 Zkrácený kurz svřování plmenem Svřování plstů ČSN Kurz svřování plstů TP G Periodické přezkoušení svářeče v několik metodách Přezkoušení svářeče 311 T BW 1.2 S t 4 D 45 ss nb rw Periodické přezkoušení svářeče v několik metodách Kurz svřování plmenem ZK Doškolení přezkoušení svářečů zákldních kurzů Zkoušk dle EN T BW 4 B t8 D80 PF ss nb opkovné přezkoušení EN p BW 4 S t12 Pf ss nb Přezkoušení svářeče dle ČSN P FW 1.1 S t8,0 PF ml 141 P FW 8S t2,0 Pf sl Školení změstnnců v několik metodách Přezkoušení svářeče ve svřování plstů dném oboru 320 dném oboru 8 dném oboru 8 dném oboru 8 dném oboru 320 dném oboru dném oboru 40 dném oboru 40 dném oboru f. Klim. s. 2 2 f. DIAMO, s. p. 2 2 f. Behr Czech, s. r. o RWE Distribuční služby, s. r. o. f. B-Gs, Josef Bštovnský f. SKOLSTROJ Turnov CZ, s. r. o. 1 1 f. TRIMA spol. s r. o TEPLÁRNA Liberec,. s. RWE Distribuční služby, s. r. o. 4 4 f. Behr Czech, s. r. o. 1 1 f. AXL,. s. 1 1 f. TRIMA spol. s r. o. 2 2 f. SKOLSTROJ Turnov CZ, s. r. o. 1 1 f. RECALOR spol. s r. o. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 za školní rok 2010/2011 Adresa školy: Tavírna 342, 380 01 Český Krumlov Identifikátor

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz, vedeni@ohsturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více