VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová Předkládá : Ing. Tomáš Princ Podpis : Liberec, dne 30. září 2010 Schváleno školskou rdou 25. říjn 2010

2 Obsh : I. Úvod zákldní údje o škole 3 II. Orgnizce studi 5 III. Rámcový popis personálního zbezpečení školy 6 IV. Údje o počtu žáků 12 V. Výsledky výchovy vzdělávání 16 VI. Dlší vzdělávání 17 VII. Spolupráce se změstnvtelskou sférou 25 VIII. Zpojení do projektů 25 IX. Dlší ktivity prezentce školy 26 X. Pordenské služby 29 XI. Oblst řízení školy 31 XII. Domov mládeže, školní jídeln 38 XIII. Dlší záměry, zhodnocení závěr 43 XIV. Výsledky kontrol 45 XV. Přílohy 45 2

3 I) Úvod zákldní údje o škole Střední škol stvební doprvní vznikl přejmenováním z Integrovné střední školy stvebních řemeslných oborů k Usnesením Zstupitelstv Libereckého krje z květn 2007 byl s účinností od změněn název n Střední škol strojní, stvební doprvní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková orgnizce. Původní SOU bylo zloženo již v roce 1957, jko součást tehdejších Pozemních stveb Liberec jko tkové, vychovávlo učně především stvebních profesí hlvně pro tento podnik. Jeho působnost byl shodná s působností zřizovtele, tzn., že výuk byl prováděn pro žáky z okresů Liberec, Jblonec n.n., Česká Líp Děčín. Nbídk oborů se postupně rozšiřovl v sedmdesátých letech bylo zvedeno rovněž nástvbové mturitní studium při změstnání. Tké první roky činnosti ISŠ, která byl ustnoven od , prokázly, že pro tuto novou formu školského zřízení, dávjící nové možnosti relizce vzdělávcích progrmů různých úrovní, jsou u nás velmi dobré předpokldy, to nejen po stránce mteriálního le tké v oblsti personálního zbezpečení. Pokrčující trnsformci nšeho školství pomohl i progrm PHARE reform odborného vzdělávání i dlší mezinárodní i národní progrmy projekty. Npříkld pedgogickými prcovníky byl vyprcován školní kurikul pro deset oborů vzdělání. N tyto vzdělávcí progrmy vydlo MŠMT schvlovcí doložku. Dlším přínosem progrmu PHARE, pro vedení SŠ i dlší pedgogické prcovníky, byl možnost seznámit se i s jinými systémy vzdělávání, to jk z mteriálů, přednášek, konzultcí odborných školení, uskutečňovných pro tento progrm, tk i z odborných výjezdů stáží, které byly některým pedgogickým změstnncům umožněny. Ze získných pozntků, zkušeností dovedností čerpá pedgogický sbor smozřejmě i dále používá je kupříkldu při tvorbě školních vzdělávcích progrmů i progrmů odborných kurzů dlšího vzdělávání. Součsná podob školy byl význmně ovlivněn zejmén převzetím ISŠ doprvní stvební v roce 1998 Střední odborné školy technické SOU v roce Spojením se docílilo zejmén rozšíření nbídky oborů prostupnosti mezi nimi, lepšího využití stávjících kpcit i odborné kvlifikce učitelů. N SŠ se tedy nyní vyučují obory vzdělání strojního, stvebního doprvního směru poskytující střední vzdělání s výučním listem i mturitní zkouškou. Společně se nyní npř. dří předkládt projekty finncovné ze zdrojů EU podporující jk vzdělávání pedgogických prcovníků, tk i rozšiřující pozntky dovednosti žáků z pobytu v prtnerských školách v SRN, Švédsku, Polsku Slovensku. Součástí SŠ je tké domov mládeže, který ve školním roce 2009/2010 poskytovl své služby žákům studentům deseti středním školám z Liberce. I přes výše uvedené úspěchy, všk musí vedení SŠ neustále sledovt správně regovt n dlší připrvovné změny. K tomu přispívá i plán činnosti, který byl vedením školy n školní rok přijt jehož vyhodnocením je i tto výroční zpráv. 3

4 ) Název zákldní údje o škole název orgnizce: Střední škol strojní, stvební doprvní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková orgnizce sídlo orgnizce: Liberec II, Truhlářská 360/3 IČ: IZO: právní form: příspěvková orgnizce zřízená Libereckým krjem zřizovcí listin: čj.: ZL-11/09-Š ze dne dresy míst, kde je poskytováno vzdělání : - Liberec, Truhlářská ulice č. 3 - správ školy, domov mládeže, školní kuchyně - Liberec, Letná ulice č škol, hlvní dílny - Liberec, Ještědská ulice škol - Liberec, Kubelíkov ulice strojírenské dílny - Liberec, Horská ulice č dílny - Liberec, Lužická 147/38 - doprvní hřiště b) Zřizovtel : Liberecký krj c) Ředitel : Ing. Tomáš Princ, bytem Liberec XII, Polní 353 d) Školská rd Zbyněk Pěničk, zástupce zřizovtele, předsed Mgr. Věr Rosenbergová, zástupce zřizovtele Ing. Dn Jechová, zástupce pedgogického sboru Miln Svědík, zástupce pedgogického sboru Pvel Picek, zástupce žáků resp. zákonných zástupců nezletilých žáků Ivet Povýšilová, zástupce žáků resp. zákon. zástupců nezletilých žáků e) Součásti školy jejich kpcit Střední škol IZO , kpcit 1500 žáků Domov mládeže žáků Školní jídeln žáků Školní jídeln výdejn žáků Středisko služeb školám žáků f) Dtum zřzení do rejstříku škol SOU stvební SOU stvebních řemeslných oborů ISŠ U SŠSD SŠSSD

5 II) Orgnizce studi ) Seznm oborů vzdělávání ve školním roce 2009/2010 Tbulk č. 1 Kód oboru Ročník obor vzdělání form s. 345-M/002 1., 2., 3., 4. Technická zřízení budov denní M/006 1., 2., 3., 4. Provoz ekonomik doprvy denní M/ Mngement strojírenství denní M/027 2., 3., 4. Mngement ve stvebnictví denní M/01 (ŠVP) 1. Ekonomik podnikání denní L/001 2., 3., 4. Mechnik seřizovč denní L/004 2., 3., 4. Mechnik seřizovč - mechtronik denní L/001 2., 3., 4. Autotronik denní L/01 (ŠVP) 1. Autotronik denní L/002 1., 2. Mechnik instltérských denní L/524 1., 2. 1., 2., 3. elektroch zřízení budov Podnikání (nástvbové studium) denní večerní H/001 2., 3. Zámečník denní H/01 (ŠVP) 1. Strojní mechnik denní H/ Nástrojř denní H/01 (ŠVP) 1. Nástrojř denní H/001 2., 3. Automechnik denní H/01 (ŠVP) 1. Mechnik oprvář motorových vozidel denní 252-H/ Mechnik elektroch zřízení denní 252-H/01 (ŠVP) 1. Elektromechnik pro zřízení přístroje denní 33-5H/001 2., 3. Truhlář denní 33-5H/01 (ŠVP) 1. Truhlář denní 352-H/001 1., 2., 3. Instltér denní 355-H/ Klempíř denní 357-H/ Mlíř denní 364-H/001 2., 3. Tesř denní 364-H/01 (ŠVP) 1. Tesř denní 367-H/001 2., 3. Zedník denní 367-H/01 (ŠVP) 1. Zedník denní 367-E/503 1., 2. Stvební výrob denní Poznámk: Vzdělávcí progrmy se vyučují podle učebních dokumentů, které pro všechny výše uvedené obory vzdělání byly schváleny MŠMT pod příslušnými čísly jedncími. V prvních ročnících deseti oborů vzdělání probíhá výuk podle školou zprcovných školních vzdělávcích progrmů, které vycházejí z vládou ČR schválených rámcových vzdělávcích progrmů. 5

6 b) Změny v orgnizci studi Ve školním roce 2009/2010 probíhl výuk dále ve dvou školních reálech ve Strých Pvlovicích Dolním Hnychově, strojírenských dílnách v Kubelíkově ulici, elektroch dílnách v Kteřinkách částečně v dílnách Nové ulici. Vzhledem k výsledkům přijímcího řízení byly plně využity kpcity tříd skupin prktického vyučování prvního ročníku. Celkem byl výuk orgnizován ve 48 třídách denního studi čtyřech třídách večerního resp. dálkového studi. Poprvé byli vyučováni ve čtvrtém závěrečném ročníku žáci oboru vzdělání Mechnik seřizovč mechtronik, kterým proto byl věnován zvláštní pozornost. Skldb oborů bude ndále částečně obměňován tk, by odrážel poptávku ze strny změstnvtelů i vysokých škol. Škol tedy pokrčuje ve svém záměru vyučovt obory vzdělání poskytující střední vzdělání s mturitní zkouškou střední vzdělání s výučním listem strojírenského, stvebního doprvního směru resp. obory n tyto směry přímo nvzující. III. Rámcový popis personálního zbezpečení školy Výuku provoz SŠ zjišťovli změstnnci, rozdělení do dvou oblstí čtyř úseků. Pedgogická oblst zhrnuje úsek teoretického vyučování (učitelé), úsek prktického vyučování (učitelé odborného výcviku vedoucí učitelé odborného výcviku) úsek výchovy mimo vyučování (vychovtelé). Nepedgogická oblst je ekonomicko-provozní úsek, ve kterém jsou soustředěni změstnnci, zjišťující celkový chod SŠ, to jk v ekonomické prcovněprávní činnosti smosttného právního subjektu, tk ve správě údržbě využívného mjetku. K bylo n SŠ změstnáno v hlvním prcovním poměru celkem 174 změstnnců. Dlší potřeby jsou řešeny uzvřením dlších prcovních poměrů dohod o prcovní činnosti. Se všemi změstnnci byly uzvřeny řádné prcovní smlouvy, popřípdě dohody. Složení struktur jednotlivých skupin změstnnců je uveden v následujících tbulkách. Skldb všech úseků je velmi kvlitní, což dokzují jk kždodenní prcovní výsledky hodnocení sociálních prtnerů v regionu, tk i dlší mimořádné ktivity. Proto lze potvrdit, že personální zbezpečení výuky provozu je n SŠ plně zjištěno. 6

7 ) Stvy změstnnců Tbulk č. 2 TECH. Z toho Ú s e k HOSP. DĚLN. PEDOGOG. PRAC. PRACOV. Ženy ZPS Důchodci Teoretické vyučování Prktické vyučování Výchov mimo vyučování Ekonomicko- provozní C e l k e m 174 b) Přehled odborné kvlifikce věková skldb změstnnců b.1) Teoretické vyučování Tbulk č. 3 Do 30 let let let 51 let ž důch.věk Důchodový věk Celkem/žen celkem/žen Celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem/žen Odborná kvlifikce Bez odborné Kvlifikce Externisté 1/1 2/0 1/1 1/0 5/2 Nově přijtí pedgogové Z toho bsolventi Ukončené PP pedgogů 3/1 8/5 16/10 25/8 8/3 60/27 2/1 2/1 2/1 6/3 2/0 14/6 2/1 1/0 3/2 1/0 7/3 1/1 1/1 3/1 5/3 Komentář k tbulce: Z tbulky je zřejmé, že nprostá většin učitelů má odbornou kvlifikci podle zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zbývjící učitelé bez předepsné odborné kvlifikce vyučují prktické odborné předměty z oblstí, ve které mjí dlouholeté zkušenosti ze svého dřívějšího působení, vyučují již delší dobu splňují tedy podmínku pro dlší změstnání dle zákon č. 563/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7

8 b.2) Prktické vyučování Tbulk č. 4 Do 30 let 31 ž 40 let 41 ž 50 let 51 let ž důch.věk Důchodový věk Celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem/žen celkem/žen Celkem/žen Odborná kvlifikce 1/0 5/0 21/0 3/0 30/0 Bez odborné kvlifikce 1/0 0 8/0 2/0 11/0 Externisté 2/0 2/0 Nově přijtí pedgogové 2/0 1/0 3/0 Z toho bsolventi Ukončené PP pedgogů 1/0 1/0 2/0 Komentář k tbulce: Z tbulky je zřejmé, že převžující část učitelů odborného výcviku splňuje podmínky odborné kvlifikce dle zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tři změstnnci si doplnili odbornou kvlifikci jeden získl pedgogickou způsobilost. Ve zbývjící skupině jsou učitelé, z které n trhu práce neexistuje náhrd dle poždvků citovného zákon. Jsou to všk lidé s dlouhodobou prxí ve svém oboru zkušení řemeslníci, kteří dokáží své znlosti zkušenosti dobře předt žákům. Externisté n úseku teoretického i prktického vyučování zjišťovli výuku v předmětech, ve kterých se n trhu práce ztím nepodřilo njít náhrdu nebo mjí velmi mlou hodinovou dotci. b.3) Věková skldb pedgogického sboru v přepočtených úvzcích Tbulk č. 5 počet (přepočtení n plně změstnné) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem Celkem 6,00 9,49 21,80 58,89 12,38 108,56 z toho ženy 2,00 4,52 10,00 10,98 1,67 29,17 b.4) Způsobilost pedgogických prcovníků v přepočtených úvzcích Tbulk č. 6 počet (přepočtení n plně změstnné) z toho bez odborné způsobilosti 108,56 21,00 8

9 b.5) Specilizovné činnosti Tbulk č. 7 Pozice: počet (přepočtení n plně změstnné) výchovný pordce 2,00 1,00 koordinátor informčních komunikčních 3,00 3,00 technologií koordinátor školního vzdělávcího progrmu 2,00 0,00 vzdělávcích progrmů VOŠ školní metodik prevence 1,00 0,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 0,00 z toho bez kvlifikce b.6) Výchov mimo vyučování Tbulk č. 8 Kvlifikce Do 30 let 31 ž 40 let 41 Až 50 let Celkem/žen Celkem/žen celkem/žen 51 let ž důch.věk Důchodový věk Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Odborná kvlifikce 2/2 4/3 1/1 7/6 Bez odborné kvlifikce Externisté 1/0 1/0 2/0 Nově přijtí pedgogové Ukončený PP pedgogů Komentář k tbulce: Všichni pedgogové z tohoto úseku splňují poždvky n odbornou kvlifikci. N vedení sportovních kroužků se podíleli dv externí učitelé. b.7) Přehled prcovníků domovů mládeže v přepočtených úvzcích Tbulk č. 9 Vychovtelé Asistenti pedgog osttní Celkem 7 0,00 0,00 7 c) Nepedgogičtí změstnnci Tbulk č. 10 Celkový z toho Počet Ženy Důchodci Mngement Školní jídeln výdejny Provozní prcovníci Poznámk: Dále bylo uzvřeno několik smluv n dlší prcovní poměr dohod ( npř. domovnické práce, obsluh VS, pomocné kuchřky ) 9

10 d) Pltové podmínky změstnnců Tbulk č / /2010 Celkový počet změstnnců 176,09 174,04 Počet pedgogických změstnnců 120,78 116,96 Průměrná výše měsíčního pltu pedgogických prcovníků Průměrný výše měsíční plt nepedgogických změstnnců Průměrná výše nenárokových složek pltu pedgogických prcovníků Průměrná výše nenárokových složek pltu nepedgogických změstnnců Komentář k tbulce: Růst průměrného pltu nepedgogických změstnnců je dán především dopdem NV č. 74/2009 Sb. e) Dlší vzdělávání změstnnců e.1) Studium pedgogických změstnnců dlouhodobé Tbulk č. 12 Studium Počet Studium Typ výstupu změstnnců dokončilo/studuje Mgisterské studium 1 0/1 Státní z. zk. Bklářské studiu 1 1/0 Státní z. zk. Pedgogik pro bsolventy VŠ 4 2/2 Osvědčení Pedgogik pro uov 4 4/0 Osvědčení e.2) Dlší vzdělávání pedgogických změstnnců Tbulk č. 13 Typ kurzu / vzdělávcího semináře Počet zúčstněných změstnnců Zdvtel pro mturitní zkoušky 29 Hodnotitel mturitní zkoušky 14 Učitel střední školy tvorb ŠVP 48 10

11 Školní mturitní komisř 4 Finnční grmotnost/účetnictví 4 Semináře pro výuku cizích jzyků 5 Multimediální prtnerství Comenius 1 Odborné semináře stvebnictví 2 Vznětové motory 2 Komfortní elektronik 2 Semináře v oblsti informtiky 6 Školení pro utomtizci průmyslová řešení 1 Sebeobrn učitele v prostředí školní grese 1 Cest ke kvlitě 1 Rekvlifikce dílčí kvlifikce 1 Zákldy první pomoci 2 Ekologické semináře (2) 1 Seminář pro ždtele projektu 1 Didktické semináře (3) 1 Kučing efektivní práce s lidmi 1 Zákldy mnžerského rozhodování 1 Cest od trdičního vyučování k efektivnímu učení 1 Řešení obtížných situcí při komunikci se žáky 1 Stvb vývoj vesmíru 2 V rámci tohoto cíle je hlvní pozornost věnován školení, která pedgogickým prcovníkům přibližují nové pozntky z oblstí, které vyučují. K získávání nových vědomostí bylo využíváno tké smostudium. Školení v oblstech nutných k řízení školy (npř. ekonomické, personální, BOZP) bsolvovli tké nepedgogičtí změstnnci. 11

12 IV. Údje o počtu žáků ) Počet žáků počet tříd Tbulk č. 13 Počet tříd Počet žáků Průměr žáků Průměr žáků n třídu n učitele Školní rok 2008/9 2009/ /9 2009/ /9 2009/ /9 2009/10 Počet ,7 25,02 19,17 21,79 Údje jsou uvedeny podle stvu k b) Skldb oborů vzdělání Tbulk č. 13b ročník KKOV Název oboru vzdělání žáků Tříd I. II. III. IV. 6341M/01 Ekonomik podnikání (změření n stvebnictví) M /01 Ekonomik podnikání (změření n strojírenství) M/009 Mngement strojírenství M/027 Mngement ve stvebnictví M/006 Provoz ekonomik doprvy M/002 Technická zřízení budov Obory M celkem L/001 Autotronik L/01 Autotronik L/001 Mechnik seřizovč L/004 Mechnik seřizovč-mechtronik ,5 3941L/002 Mechnik instltérských elektroch zřízení budov ,5 Obory L celkem H/01 Elektromechnik pro zřízení přístroje ,5 2652H/004 Mechnik elektroch zřízení H/001 Instltér H/001 Klempíř ,5 3657H/001 Mlíř ,5 2368H/001 Automechnik H/01 Mechnik oprvář motorových vozidel H/001 Nástrojř ,5 2352H/01 Nástrojř ,5 2351H/001 Zámečník ,5 2351H/01 Strojní mechnik ,5 3664H/001 Tesř H/01 Tesř ,5 12

13 3356H/001 Truhlář ,5 3356H/01 Truhlář H/001 Zedník ,5 3667H/01 Zedník E/503 Stvební výrob Obory H E celkem L/524 Podnikání - denní form vzdělání L/524 Podnikání - osttní formy vzdělání Nástvbové studium celkem C E L K E M K 1. září 2009 bylo ve škole otevřeno celkem 52 tříd, z toho 48 tříd denní formy vzdělávání. O večerní nástvbové studium ukončené mturitní zkouškou se projevuje zvýšený zájem uchzečů z řd dospělých občnů. Je to dáno především zvýšenou propgcí dlšího vzdělávání i rostoucími prcovními příležitostmi pro změstnnce s vyšším vzděláním. O obory vzdělání nbízené nší školou je s ohledem n situci v nbídce středních škol nšeho regionu poměrně znčný zájem, o čemž svědčí i celkový počet odevzdných zápisových lístků. c) Spádovost Tbulk č. 14 Škol Počet žáků LB JN CL SM TU JC MB DC Ost. mturitní obory učební obory Celkem K bylo posuzováno 1301 žáků. d) Údje o přijímcím řízení Tbulk č. 15 Přijímcí řízení pro školní rok 2010/2011 počet Počet podných přihlášek do 1. kol přijímcího řízení do SŠ 691 Počet podných přihlášek do 2. dlších kol přijímcího řízení do SŠ 87 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímcího řízení 553 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímcího řízení 138 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímcího řízení do SŠ 52 z toho vyřešeno utoremedurou 47 z toho postoupeno krjskému úřdu 5 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. dlším kole přijímcího řízení 87 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. dlším kole přijímcího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 30 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 13

14 e) Orgnizce přijímcího řízení Ředitel školy stnovil jednotná kritéri přijímcího řízení včetně předpokládného počtu přijímných žáků termínů přijímcích zkoušek. Tto kritéri byl v lednu 2010 zveřejněn. V 1. kole přijímcího řízení bylo možné podt dle obecně pltných předpisů ž 3 přihlášky ke studiu. Uchzeči o denní formu studi měli termín n odevzdání přihlášky do uchzeči o nástvbové studium do Přijímcí zkoušku konli pouze uchzeči o denní nástvbové studium to ve vybrném termínu nebo Přijímcí komise se sešl poprvé dne po celou dobu přijímcího řízení prcovl ve složení: předsed: členové: Ing. Tomáš Princ, ředitel školy Mgr. Jn Neubuerová (zástupce ředitele pro teoretické vyučování) Ing. Vldimír Moc (zástupce ředitele pro prktické vyučování) Mgr. Vlst Vyčichlová (výchovná pordkyně) Mgr. Blnk Zitová (psycholožk, zástupkyně výchovné pordkyně) Rit Cermnová (vedoucí studijního oddělení) Uchzeči, kteří nekonli přijímcí zkoušku, byli vybíráni dle předem stnovených kritérií o výsledku přijímcího řízení obdrželi poštou předběžnou informci. Výsledky byly též zveřejněny n webové stránce školy Od byl uchzečům předáván nebo zsílán rozhodnutí o výsledku přijímcího řízení zájemci mohli ve stnovených lhůtách odevzdávt zápisové lístky, příp. se mohli odvolt. Uchzeči o denní nástvbové studium konli přijímcí zkoušku rozhodnutí o výsledku přijímcího řízení obdrželi resp. jim bylo zsláno Pro většinu oborů vzdělání byl postupně vyhlášen tři kol přijímcího řízení. f) Kritéri přijímcího řízení Žáci oborů vzdělání s kódem M byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybrných předmětů (ČJ, CizJ, D, ON, Z, M, Fy, Ch) chování v 8. v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení. Žáci oborů vzdělání s kódem L byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybrných předmětů (ČJ, CizJ, D, ON, Z, M, Fy, Ch) chování v 8. v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení zdrvotní způsobilosti. Vybrní žáci, kteří s ohledem n počet volných míst ve třídě nemohli být přijti, byli pozváni n pohovory byl jim nbídnut volná míst v příbuzných oborech vzdělání. Žáci oborů vzdělání s kódem H byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybrných předmětů (ČJ, CizJ, ON, M, Fy, Ch, VV, prcovní vyučování) v 8. v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení zdrvotní způsobilosti. Žáci speciálních škol žáci, kteří neměli ukončenou povinnou školní docházku devátým ročníkem byli pozváni k přijímcímu pohovoru. Smyslem pohovoru bylo ověření předpokldů úspěšného bsolvování vybrného oboru. Studium tkovýchto žáků je sledováno celý 1. ročník výchovnou pordkyní, třídními učiteli příslušnými učiteli odborného výcviku. Žáci oborů vzdělání s kódem E byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybrných předmětů z posledních 2 ročníků ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení zdrvotní způsobilosti. Uchzeči o denní formu nástvbového studi konli ve vybrném termínu přijímcí zkoušky z ČJ, M cizího jzyk (AJ nebo NJ). Žák úspěšně vykonl přijímcí zkoušku, jestliže získl v součtu tří částí hodnocení (M - mx. 30 bodů, ČJ - mx. 30 bodů, CJ - mx. 10 bodů) ohodnocení výsledků předchozího studi (mx. 10 bodů) lespoň 45 bodů. O umístění při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů z mtemtiky. Zájemci o nástvbové studium uskutečňovné večerní formou byli přijti bez přijímcích zkoušek. K nástvbovému studiu může být přijt bsolvent nebo žák 3. ročníku oboru vzdělání s kódem H. 14

15 g) Hodnocení přijímcího řízení V průběhu přijímcího řízení do 1. ročníků školního roku 2010/2011 bylo vydáno 640 rozhodnutí o přijetí 138 rozhodnutí o nepřijetí. Zájemci škole doručili 434 zápisových lístků, poté si le 55 uchzečů vyžádlo zápisový lístek zpět. K do 1. ročníků nstoupilo 379 žáků. Proti rozhodnutí ředitele školy bylo podáno 52 odvolání. V rámci utoremedury bylo vyhověno ve 47 přípdech. Proti školnímu roku 2008/2009 byl zznmenán menší zájem uchzečů především o učební obory. Nebyly otevřeny 1. ročníky oborů vzdělání Mlíř lkýrník, Nástrojř, Klempíř dále mturitní obor Ekonomik podnikání se změřením n mngement strojírenství. Tto situce vznikl především v důsledku nižšího počtu žáků vycházejících ze zákldních škol. Závěrem je možno konsttovt, že zájem o obory vzdělání nbízené nší školou je srovntelný s osttními, obdobně změřenými školmi. h) Počty žáků přijtých v rámci přijímcího řízení Tbulk č. 16 4leté obory s kódem M 4leté obory s kódem L/0 3leté obory s kódem H 2letý obor s kódem E 2leté denní nástvbové studium s kódem L/5 3leté osttní formy nástvbového studi s kódem L/5 Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd , Do 1. ročníků bylo přijto v rámci řádných termínů přijímcího řízení 379 žáků. V rámci dlšího přesunu zájmu, přestupů opkování celkový stv 1. ročníků dosáhl k počtu 428 žáků. ch) Rozhodnutí vydná ředitelem školy Tbulk č. 17 Rozhodnutí: počet O přestupu do jiné SŠ 19 O změně oboru vzdělání 21 O přerušení vzdělávání 27 O opkování ročníku 41 O přeřzení žák nebo student do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 O podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 24 O vyloučení podle 31 ŠZ 8 O zmítnutí žádosti o uznání dosženého vzdělání podle ŠZ 0 O povolení individuálního vzdělávání žák 20 O zrušení povolení individuálního vzdělávání žák 0 O odkldu povinné školní docházky 0 O snížení úplty z poskytování školských služeb 0 O prominutí úplty z poskytování školských služeb 0 Celkem

16 V. Výsledky výchovy vzdělávání ) Údje o mturitních závěrečných zkouškách.1) Úspěšnost žáků při mturitních zkouškách Tbulk č. 18 zkoušky v řádném (jrním) termínu počet žáků, kt. konli zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli zkoušky v náhrdním termínu počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. konli zkoušku počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konli zkoušku oprvné zkoušky počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. neprospěli ) Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách Tbulk č. 18b zkoušky v řádném (jrním) termínu počet žáků, kt. konli zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli zkoušky v náhrdním termínu počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. konli zkoušku počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konli zkoušku oprvné zkoušky počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. neprospěli b) Údje o výchovných optřeních Tbulk č pololetí 2. pololetí Pochvl jiná ocenění 0 22 Npomenutí důtk třídního učitele důtk učitele odbor. výcviku důtk ředitele školy sníž. známk z chování c) Přehled o prospěchu žáků Tbulk č pololetí 2. pololetí prospěl s vyznmenáním 5 7 Prospěl Neprospěl Nehodnocen

17 d) Přehled počtu zmeškných neomluvených hodin Tbulk č pololetí 2. pololetí Počet zmeškných hodin celkem Průměr n žák 84,086 97,26 Počet neomluvených hodin celkem Průměr n žák 8,92 11,38 e) Upltnění bsolventů s MZ Tbulk č. 22 Počet bsolventů Dále studuje VŠ Dále studuje VOŠ Dále studuje jzykovou šk. Dále v změstnání V oboru Různé Komentář k tbulce: N VŠ podávlo přihlášky více žáků. Výsledky dlších bsolventů po přijímcím řízení nám nejsou známy. Úspěšnost při přijímcím řízení je všk ovlivněn i tím, že ve velké většině se bsolventi přihlšovli n více VŠ. Údje Dále v změstnání jsou pouze přibližné, neboť byly získány zprostředkovně nebyly ověřeny. VI. Dlší vzdělávání ) Celoživotní vzdělávání Hlvní část celoživotního vzdělávání n nší škole je relizováno ve svářečské škole. T ve spolupráci s kreditovnými orgnizcemi SVÚM. s., UNO s.r. o. dále rozvíjí svojí činnost. Kvlitní práce změstnnců, doplněné vybvení svřoven i dobré prostředí bylo důvodem, který vedl k výrznému úspěchu, neboť ve školním roce prošlo všemi formmi výuky vč. přezkoušení celkem 777 dospělých uchzečů. Svářečská škol SŠ se tk stl jedním z nejvýznmnějších zřízení tohoto typu ve velkém regionu jko pátá v ČR získl certifikát Evropské svářečské federce pro svřování kovů získl jko jedn z dvnácti svářečských škol v ČR tké sttut ATB pro svřování plstů. SŠ ptří mezi místní centr CV v rámci projektu CVLK. Má vytvořeny tři vzdělávcí progrmy, jeden pro oblst elektrotechniky, druhý z oblsti stvební výroby třetí n kmenické práce. Je le prvdou, že ztím byl relizován pouze jeden kurz z těchto progrmů. Nopk se uskutečnilo šest zvlášť připrvených odborných kurzů pro uchzeče o změstnání ve spolupráci s Úřdem práce v Liberci v České Lípě, firmou Attest s. r. o. CC Systém. 17

18 počet bsolventů počet účstníků form studi Přehled kurzů Tbulk č. 23. Název progrmu Směr druh kreditce rozsh způsob ukončení Sociální prtneři (nepovinné) Zákl.pro operát.cnc obráb.strojů Zákl.pro operát.cnc obráb.strojů Řidič vysokozdvižného vozíku Zákl.pro operát.cnc obráb.strojů ZK svřování 135 W 1.1 ZK svřování 135 W 1.1 ZK svřování 135 W 1.1 RK řidičské oprávnění I.sk.ŘO RC/C RK řidič. Oprávnění I.skŘO RC/C+E Vzdělávejte se! ZK svřování Vzdělávejte se! ZK svřování Vzdělávejte se! ZK svřování Vzdělávejte se! ZK svřování 7- všeobecně vzdělávcí 7- všeobecně vzdělávcí A-rekvlifikční kurz 200 A-rekvlifikční kurz 225 A-rekvlifikční kurz 20 A-rekvlifikční kurz 200 A-rekvlifikční kurz 200 A-rekvlifikční kurz 200 A-rekvlifikční kurz 200 A-rekvlifikční kurz 29 A-rekvlifikční kurz 67 D-kurz zvyšující změstntelnost 112 D-kurz zvyšující změstntelnost 40 D-kurz zvyšující změstntelnost 40 D-kurz zvyšující změstntelnost f. ATTEST f. CC Systém,. s f. ATTEST řidičské oprávnění 5 4 řidičské oprávnění f. ATTEST Úřd práce Česká Líp Úřd práce Česká Líp Úřd práce Česká Líp Úřd práce Liberec Úřd práce Liberec 2 2 f. Klim. s. 4 4 f. Klim. s. 2 2 f. Klim. s. 2 2 f. Klim. s. 18

19 Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. RK řidičské oprávnění I.sk.ŘO RB/C ZK svřování 135 W BL031 Kurz svřování plstů 10BL058 Kruz svřování plstů ZK svřování 135 W všeobecně vzdělávcí D-kurz zvyšující změstntelnost 67 A-rekvlifikční kurz 160 A-rekvlifikční kurz 32 A-rekvlifikční kurz 32 A-rekvlifikční kurz 160 řidičské oprávnění Úřd práce Liberec Úřd práce Česká Líp Úřd práce Liberec Úřd práce Liberec Úřd práce Česká Líp Zkoušk svářečů dle ČSN EN T dném oboru f. Klim. s. 19

20 počet bsolventů počet účstníků způsob ukončení form studi rozsh kreditce název progrmu směr druh sociální prtneři (nepovinné) Zkoušk svářečů dle ČSN EN Kurz svářeče ČSN EN T BW W11 Zkrácený kurz svřování plmenem Svřování plstů ČSN Kurz svřování plstů TP G Periodické přezkoušení svářeče v několik metodách Přezkoušení svářeče 311 T BW 1.2 S t 4 D 45 ss nb rw Periodické přezkoušení svářeče v několik metodách Kurz svřování plmenem ZK Doškolení přezkoušení svářečů zákldních kurzů Zkoušk dle EN T BW 4 B t8 D80 PF ss nb opkovné přezkoušení EN p BW 4 S t12 Pf ss nb Přezkoušení svářeče dle ČSN P FW 1.1 S t8,0 PF ml 141 P FW 8S t2,0 Pf sl Školení změstnnců v několik metodách Přezkoušení svářeče ve svřování plstů dném oboru 320 dném oboru 8 dném oboru 8 dném oboru 8 dném oboru 320 dném oboru dném oboru 40 dném oboru 40 dném oboru f. Klim. s. 2 2 f. DIAMO, s. p. 2 2 f. Behr Czech, s. r. o RWE Distribuční služby, s. r. o. f. B-Gs, Josef Bštovnský f. SKOLSTROJ Turnov CZ, s. r. o. 1 1 f. TRIMA spol. s r. o TEPLÁRNA Liberec,. s. RWE Distribuční služby, s. r. o. 4 4 f. Behr Czech, s. r. o. 1 1 f. AXL,. s. 1 1 f. TRIMA spol. s r. o. 2 2 f. SKOLSTROJ Turnov CZ, s. r. o. 1 1 f. RECALOR spol. s r. o. 20

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráv o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových progrm MŠMT n rok 2006 Fkult/Ústv: Univerzit Prdubice/rektorát Název projektu: Vytváření příležitostí k uspokojení zvyšování zájmu ndných

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Červen 2016 Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317) 1 Obsh 1. Seznm zkrtek... 3

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 2. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 411/2015/ŠKS NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE: Dodtek

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Leden 2017

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Leden 2017 Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Leden 2017 Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317) 1 Obsh 1. Seznm zkrtek... 3

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Z A K L Á D A C Í S M L O U V A

Z A K L Á D A C Í S M L O U V A Z A K L Á D A C Í S M L O U V A obecně prospěšné společnosti VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. ve znění pltném ke dni 1. ledn 2011 Dole uvedeného dne, měsíce roku rozhodli níže uvedení zkldtelé obecně

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj

Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj Zstupitelstvo Jihomorvského krje 27. zsedání konné dne 23. červn 2016 Mteriál k bodu č. 7 progrmu: Zpráv o činnosti výboru pro regionální rozvoj Návrh n usnesení Zstupitelstvo Jihomorvského krje b e r

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 16. schůze rdy měst konné dne 13. srpn 2007 Usnesení

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

Osobní hodnocení a stanoviska

Osobní hodnocení a stanoviska Osobní hodnocení stnovisk Aktivity, u nichž bylo dosženo předpokládného cíle: Dlouhodobé rozvíjení obshu formy zhrdní krjinné rchitektury v podmínkách českého venkov n úrovni kulturně společenských, sociálních

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ. za školní rok 2014/2015. KROMĚŘÍŽ září 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ. za školní rok 2014/2015. KROMĚŘÍŽ září 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ z školní rok 2014/2015 KROMĚŘÍŽ září 2015 Zprcovl: MgA. Miroslv Šišk, ředitel školy Obsh: strn Úvod 3 Část I. Zákldní

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009 Operátor trhu s elektřinou,.s. 186 00 Prh 8 Příloh č. 1 Smlouvy o zúčtování odchylek Smlouvy o přístupu n orgnizovný krátkodobý trh s elektřinou Smlouvy o přístupu n vyrovnávcí trh s regulční energií Smlouvy

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

U S N E S E N Í z 13A. schůze rady města konané dne 21. července 2015

U S N E S E N Í z 13A. schůze rady města konané dne 21. července 2015 Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 13A. schůze rdy měst konné dne 21. července 2015 Usnesení č. RM 15 13A 30 01 Rd měst projednl personální zbezpečení výkonu gendy správy mjetku měst r o z h o d l

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvlity výuky technických oorů Klíčová ktivit IV Inovce zkvlitnění výuky směřující k rozvoji mtemtické grmotnosti žáků středních škol Tém IV Algerické výrzy, výrzy s mocninmi odmocninmi Kpitol

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní školy T. G. Masaryka Šardice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní školy T. G. Masaryka Šardice Školní progrm environmentálního vzdělávání, výchovy osvěty Zákldní školy T. G. Msryk Šrdice Mgr. Mrtin Králíková V Šrdicích dne 1. 9. 2011 Anotce Motto: "Vzdělání není pouhým hromděním vědomostí, jko těstem

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor doprvní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. : JMK 179551/2016 Sp.zn.: S-JMK 178293/2016 ODOS Brno 08.12.2016 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Přechodná

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské Jihomorvské EKOLISTY Foto rchiv Správy CHKO Pálv Pro budování vytváření citu pro nši plnetu není žádné místo n světě důležitější než místo, kde dítě vyrůstá. Mgr. Květoslv Burešová dlouholetá pedgožk zkldtelk

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

Školní vzdělávací program 36 67 H/01 Zedník

Školní vzdělávací program 36 67 H/01 Zedník Střední odborná škol Střední odborné učiliště Jindřichův Hrdec Školní vzdělávcí progrm 36 67 H/01 Zedník Zkrácené studium - 1 - OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Střední

Více

II. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. II. 1. Koncepce školy. Škola je určena dětem od osmnácti měsíců.

II. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. II. 1. Koncepce školy. Škola je určena dětem od osmnácti měsíců. II. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU II. 1. Koncepce školy Škol je určen dětem od osmnácti měsíců. Koncepčně je rozdělen do tří věkových ktegorií: předškolní výchov: ) děti od 18 měsíců do 3 let b)

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 DNE: 26. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 9/2015/ŠKS/7 NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE:

Více

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity II. Fktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení prcovní ktivity Hrnice pro odchod do strobního důchodu v ČR má rozhodující vliv n ukončení veškerých prcovních ktivit výrzně se projevuje i v pozdějším ukončení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj

Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zstupitelstvo Jihomorvského krje 11. zsedání konné dne 24. 04. 2014 Mteriál k bodu č. 7 progrmu: Zpráv o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Návrh n usnesení Zstupitelstvo Jihomorvského krje b e r e

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zdvtel: Morvskoslezský krj se sídlem Ostrv, 28. říjn 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zkázk: Přístvb Domu umění Glerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátor BOZP, IČ zdávná v otevřeném

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2016/2017 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy Dotční progrm n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy dětí mládeže ze Sportovního fondu Městského ovodu Lierec Vrtislvice nd Nisou n rok 2016 Dotce n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy Účel

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NAVRHBK 2 www.cbsbeton.eu NOVÉ ŠKOLENÍ CYKLU KONSTRUKCÍ ČBS AKADEMIE SLEVA PRO ČLENY ČBS: 20 % Slovenská komor stvebných inžinierov www.sksi.sk ve spolupráci s Fkultou stvební

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Sídlo Husinecká 1024/11, 130 00 Prh 3, IČ: 01312774, CZ01312774 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 odst.1, 2 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1.

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více