VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová Předkládá : Ing. Tomáš Princ Podpis : Liberec, dne 30. září 2010 Schváleno školskou rdou 25. říjn 2010

2 Obsh : I. Úvod zákldní údje o škole 3 II. Orgnizce studi 5 III. Rámcový popis personálního zbezpečení školy 6 IV. Údje o počtu žáků 12 V. Výsledky výchovy vzdělávání 16 VI. Dlší vzdělávání 17 VII. Spolupráce se změstnvtelskou sférou 25 VIII. Zpojení do projektů 25 IX. Dlší ktivity prezentce školy 26 X. Pordenské služby 29 XI. Oblst řízení školy 31 XII. Domov mládeže, školní jídeln 38 XIII. Dlší záměry, zhodnocení závěr 43 XIV. Výsledky kontrol 45 XV. Přílohy 45 2

3 I) Úvod zákldní údje o škole Střední škol stvební doprvní vznikl přejmenováním z Integrovné střední školy stvebních řemeslných oborů k Usnesením Zstupitelstv Libereckého krje z květn 2007 byl s účinností od změněn název n Střední škol strojní, stvební doprvní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková orgnizce. Původní SOU bylo zloženo již v roce 1957, jko součást tehdejších Pozemních stveb Liberec jko tkové, vychovávlo učně především stvebních profesí hlvně pro tento podnik. Jeho působnost byl shodná s působností zřizovtele, tzn., že výuk byl prováděn pro žáky z okresů Liberec, Jblonec n.n., Česká Líp Děčín. Nbídk oborů se postupně rozšiřovl v sedmdesátých letech bylo zvedeno rovněž nástvbové mturitní studium při změstnání. Tké první roky činnosti ISŠ, která byl ustnoven od , prokázly, že pro tuto novou formu školského zřízení, dávjící nové možnosti relizce vzdělávcích progrmů různých úrovní, jsou u nás velmi dobré předpokldy, to nejen po stránce mteriálního le tké v oblsti personálního zbezpečení. Pokrčující trnsformci nšeho školství pomohl i progrm PHARE reform odborného vzdělávání i dlší mezinárodní i národní progrmy projekty. Npříkld pedgogickými prcovníky byl vyprcován školní kurikul pro deset oborů vzdělání. N tyto vzdělávcí progrmy vydlo MŠMT schvlovcí doložku. Dlším přínosem progrmu PHARE, pro vedení SŠ i dlší pedgogické prcovníky, byl možnost seznámit se i s jinými systémy vzdělávání, to jk z mteriálů, přednášek, konzultcí odborných školení, uskutečňovných pro tento progrm, tk i z odborných výjezdů stáží, které byly některým pedgogickým změstnncům umožněny. Ze získných pozntků, zkušeností dovedností čerpá pedgogický sbor smozřejmě i dále používá je kupříkldu při tvorbě školních vzdělávcích progrmů i progrmů odborných kurzů dlšího vzdělávání. Součsná podob školy byl význmně ovlivněn zejmén převzetím ISŠ doprvní stvební v roce 1998 Střední odborné školy technické SOU v roce Spojením se docílilo zejmén rozšíření nbídky oborů prostupnosti mezi nimi, lepšího využití stávjících kpcit i odborné kvlifikce učitelů. N SŠ se tedy nyní vyučují obory vzdělání strojního, stvebního doprvního směru poskytující střední vzdělání s výučním listem i mturitní zkouškou. Společně se nyní npř. dří předkládt projekty finncovné ze zdrojů EU podporující jk vzdělávání pedgogických prcovníků, tk i rozšiřující pozntky dovednosti žáků z pobytu v prtnerských školách v SRN, Švédsku, Polsku Slovensku. Součástí SŠ je tké domov mládeže, který ve školním roce 2009/2010 poskytovl své služby žákům studentům deseti středním školám z Liberce. I přes výše uvedené úspěchy, všk musí vedení SŠ neustále sledovt správně regovt n dlší připrvovné změny. K tomu přispívá i plán činnosti, který byl vedením školy n školní rok přijt jehož vyhodnocením je i tto výroční zpráv. 3

4 ) Název zákldní údje o škole název orgnizce: Střední škol strojní, stvební doprvní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková orgnizce sídlo orgnizce: Liberec II, Truhlářská 360/3 IČ: IZO: právní form: příspěvková orgnizce zřízená Libereckým krjem zřizovcí listin: čj.: ZL-11/09-Š ze dne dresy míst, kde je poskytováno vzdělání : - Liberec, Truhlářská ulice č. 3 - správ školy, domov mládeže, školní kuchyně - Liberec, Letná ulice č škol, hlvní dílny - Liberec, Ještědská ulice škol - Liberec, Kubelíkov ulice strojírenské dílny - Liberec, Horská ulice č dílny - Liberec, Lužická 147/38 - doprvní hřiště b) Zřizovtel : Liberecký krj c) Ředitel : Ing. Tomáš Princ, bytem Liberec XII, Polní 353 d) Školská rd Zbyněk Pěničk, zástupce zřizovtele, předsed Mgr. Věr Rosenbergová, zástupce zřizovtele Ing. Dn Jechová, zástupce pedgogického sboru Miln Svědík, zástupce pedgogického sboru Pvel Picek, zástupce žáků resp. zákonných zástupců nezletilých žáků Ivet Povýšilová, zástupce žáků resp. zákon. zástupců nezletilých žáků e) Součásti školy jejich kpcit Střední škol IZO , kpcit 1500 žáků Domov mládeže žáků Školní jídeln žáků Školní jídeln výdejn žáků Středisko služeb školám žáků f) Dtum zřzení do rejstříku škol SOU stvební SOU stvebních řemeslných oborů ISŠ U SŠSD SŠSSD

5 II) Orgnizce studi ) Seznm oborů vzdělávání ve školním roce 2009/2010 Tbulk č. 1 Kód oboru Ročník obor vzdělání form s. 345-M/002 1., 2., 3., 4. Technická zřízení budov denní M/006 1., 2., 3., 4. Provoz ekonomik doprvy denní M/ Mngement strojírenství denní M/027 2., 3., 4. Mngement ve stvebnictví denní M/01 (ŠVP) 1. Ekonomik podnikání denní L/001 2., 3., 4. Mechnik seřizovč denní L/004 2., 3., 4. Mechnik seřizovč - mechtronik denní L/001 2., 3., 4. Autotronik denní L/01 (ŠVP) 1. Autotronik denní L/002 1., 2. Mechnik instltérských denní L/524 1., 2. 1., 2., 3. elektroch zřízení budov Podnikání (nástvbové studium) denní večerní H/001 2., 3. Zámečník denní H/01 (ŠVP) 1. Strojní mechnik denní H/ Nástrojř denní H/01 (ŠVP) 1. Nástrojř denní H/001 2., 3. Automechnik denní H/01 (ŠVP) 1. Mechnik oprvář motorových vozidel denní 252-H/ Mechnik elektroch zřízení denní 252-H/01 (ŠVP) 1. Elektromechnik pro zřízení přístroje denní 33-5H/001 2., 3. Truhlář denní 33-5H/01 (ŠVP) 1. Truhlář denní 352-H/001 1., 2., 3. Instltér denní 355-H/ Klempíř denní 357-H/ Mlíř denní 364-H/001 2., 3. Tesř denní 364-H/01 (ŠVP) 1. Tesř denní 367-H/001 2., 3. Zedník denní 367-H/01 (ŠVP) 1. Zedník denní 367-E/503 1., 2. Stvební výrob denní Poznámk: Vzdělávcí progrmy se vyučují podle učebních dokumentů, které pro všechny výše uvedené obory vzdělání byly schváleny MŠMT pod příslušnými čísly jedncími. V prvních ročnících deseti oborů vzdělání probíhá výuk podle školou zprcovných školních vzdělávcích progrmů, které vycházejí z vládou ČR schválených rámcových vzdělávcích progrmů. 5

6 b) Změny v orgnizci studi Ve školním roce 2009/2010 probíhl výuk dále ve dvou školních reálech ve Strých Pvlovicích Dolním Hnychově, strojírenských dílnách v Kubelíkově ulici, elektroch dílnách v Kteřinkách částečně v dílnách Nové ulici. Vzhledem k výsledkům přijímcího řízení byly plně využity kpcity tříd skupin prktického vyučování prvního ročníku. Celkem byl výuk orgnizován ve 48 třídách denního studi čtyřech třídách večerního resp. dálkového studi. Poprvé byli vyučováni ve čtvrtém závěrečném ročníku žáci oboru vzdělání Mechnik seřizovč mechtronik, kterým proto byl věnován zvláštní pozornost. Skldb oborů bude ndále částečně obměňován tk, by odrážel poptávku ze strny změstnvtelů i vysokých škol. Škol tedy pokrčuje ve svém záměru vyučovt obory vzdělání poskytující střední vzdělání s mturitní zkouškou střední vzdělání s výučním listem strojírenského, stvebního doprvního směru resp. obory n tyto směry přímo nvzující. III. Rámcový popis personálního zbezpečení školy Výuku provoz SŠ zjišťovli změstnnci, rozdělení do dvou oblstí čtyř úseků. Pedgogická oblst zhrnuje úsek teoretického vyučování (učitelé), úsek prktického vyučování (učitelé odborného výcviku vedoucí učitelé odborného výcviku) úsek výchovy mimo vyučování (vychovtelé). Nepedgogická oblst je ekonomicko-provozní úsek, ve kterém jsou soustředěni změstnnci, zjišťující celkový chod SŠ, to jk v ekonomické prcovněprávní činnosti smosttného právního subjektu, tk ve správě údržbě využívného mjetku. K bylo n SŠ změstnáno v hlvním prcovním poměru celkem 174 změstnnců. Dlší potřeby jsou řešeny uzvřením dlších prcovních poměrů dohod o prcovní činnosti. Se všemi změstnnci byly uzvřeny řádné prcovní smlouvy, popřípdě dohody. Složení struktur jednotlivých skupin změstnnců je uveden v následujících tbulkách. Skldb všech úseků je velmi kvlitní, což dokzují jk kždodenní prcovní výsledky hodnocení sociálních prtnerů v regionu, tk i dlší mimořádné ktivity. Proto lze potvrdit, že personální zbezpečení výuky provozu je n SŠ plně zjištěno. 6

7 ) Stvy změstnnců Tbulk č. 2 TECH. Z toho Ú s e k HOSP. DĚLN. PEDOGOG. PRAC. PRACOV. Ženy ZPS Důchodci Teoretické vyučování Prktické vyučování Výchov mimo vyučování Ekonomicko- provozní C e l k e m 174 b) Přehled odborné kvlifikce věková skldb změstnnců b.1) Teoretické vyučování Tbulk č. 3 Do 30 let let let 51 let ž důch.věk Důchodový věk Celkem/žen celkem/žen Celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem/žen Odborná kvlifikce Bez odborné Kvlifikce Externisté 1/1 2/0 1/1 1/0 5/2 Nově přijtí pedgogové Z toho bsolventi Ukončené PP pedgogů 3/1 8/5 16/10 25/8 8/3 60/27 2/1 2/1 2/1 6/3 2/0 14/6 2/1 1/0 3/2 1/0 7/3 1/1 1/1 3/1 5/3 Komentář k tbulce: Z tbulky je zřejmé, že nprostá většin učitelů má odbornou kvlifikci podle zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zbývjící učitelé bez předepsné odborné kvlifikce vyučují prktické odborné předměty z oblstí, ve které mjí dlouholeté zkušenosti ze svého dřívějšího působení, vyučují již delší dobu splňují tedy podmínku pro dlší změstnání dle zákon č. 563/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7

8 b.2) Prktické vyučování Tbulk č. 4 Do 30 let 31 ž 40 let 41 ž 50 let 51 let ž důch.věk Důchodový věk Celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem/žen celkem/žen Celkem/žen Odborná kvlifikce 1/0 5/0 21/0 3/0 30/0 Bez odborné kvlifikce 1/0 0 8/0 2/0 11/0 Externisté 2/0 2/0 Nově přijtí pedgogové 2/0 1/0 3/0 Z toho bsolventi Ukončené PP pedgogů 1/0 1/0 2/0 Komentář k tbulce: Z tbulky je zřejmé, že převžující část učitelů odborného výcviku splňuje podmínky odborné kvlifikce dle zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tři změstnnci si doplnili odbornou kvlifikci jeden získl pedgogickou způsobilost. Ve zbývjící skupině jsou učitelé, z které n trhu práce neexistuje náhrd dle poždvků citovného zákon. Jsou to všk lidé s dlouhodobou prxí ve svém oboru zkušení řemeslníci, kteří dokáží své znlosti zkušenosti dobře předt žákům. Externisté n úseku teoretického i prktického vyučování zjišťovli výuku v předmětech, ve kterých se n trhu práce ztím nepodřilo njít náhrdu nebo mjí velmi mlou hodinovou dotci. b.3) Věková skldb pedgogického sboru v přepočtených úvzcích Tbulk č. 5 počet (přepočtení n plně změstnné) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem Celkem 6,00 9,49 21,80 58,89 12,38 108,56 z toho ženy 2,00 4,52 10,00 10,98 1,67 29,17 b.4) Způsobilost pedgogických prcovníků v přepočtených úvzcích Tbulk č. 6 počet (přepočtení n plně změstnné) z toho bez odborné způsobilosti 108,56 21,00 8

9 b.5) Specilizovné činnosti Tbulk č. 7 Pozice: počet (přepočtení n plně změstnné) výchovný pordce 2,00 1,00 koordinátor informčních komunikčních 3,00 3,00 technologií koordinátor školního vzdělávcího progrmu 2,00 0,00 vzdělávcích progrmů VOŠ školní metodik prevence 1,00 0,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 0,00 z toho bez kvlifikce b.6) Výchov mimo vyučování Tbulk č. 8 Kvlifikce Do 30 let 31 ž 40 let 41 Až 50 let Celkem/žen Celkem/žen celkem/žen 51 let ž důch.věk Důchodový věk Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Odborná kvlifikce 2/2 4/3 1/1 7/6 Bez odborné kvlifikce Externisté 1/0 1/0 2/0 Nově přijtí pedgogové Ukončený PP pedgogů Komentář k tbulce: Všichni pedgogové z tohoto úseku splňují poždvky n odbornou kvlifikci. N vedení sportovních kroužků se podíleli dv externí učitelé. b.7) Přehled prcovníků domovů mládeže v přepočtených úvzcích Tbulk č. 9 Vychovtelé Asistenti pedgog osttní Celkem 7 0,00 0,00 7 c) Nepedgogičtí změstnnci Tbulk č. 10 Celkový z toho Počet Ženy Důchodci Mngement Školní jídeln výdejny Provozní prcovníci Poznámk: Dále bylo uzvřeno několik smluv n dlší prcovní poměr dohod ( npř. domovnické práce, obsluh VS, pomocné kuchřky ) 9

10 d) Pltové podmínky změstnnců Tbulk č / /2010 Celkový počet změstnnců 176,09 174,04 Počet pedgogických změstnnců 120,78 116,96 Průměrná výše měsíčního pltu pedgogických prcovníků Průměrný výše měsíční plt nepedgogických změstnnců Průměrná výše nenárokových složek pltu pedgogických prcovníků Průměrná výše nenárokových složek pltu nepedgogických změstnnců Komentář k tbulce: Růst průměrného pltu nepedgogických změstnnců je dán především dopdem NV č. 74/2009 Sb. e) Dlší vzdělávání změstnnců e.1) Studium pedgogických změstnnců dlouhodobé Tbulk č. 12 Studium Počet Studium Typ výstupu změstnnců dokončilo/studuje Mgisterské studium 1 0/1 Státní z. zk. Bklářské studiu 1 1/0 Státní z. zk. Pedgogik pro bsolventy VŠ 4 2/2 Osvědčení Pedgogik pro uov 4 4/0 Osvědčení e.2) Dlší vzdělávání pedgogických změstnnců Tbulk č. 13 Typ kurzu / vzdělávcího semináře Počet zúčstněných změstnnců Zdvtel pro mturitní zkoušky 29 Hodnotitel mturitní zkoušky 14 Učitel střední školy tvorb ŠVP 48 10

11 Školní mturitní komisř 4 Finnční grmotnost/účetnictví 4 Semináře pro výuku cizích jzyků 5 Multimediální prtnerství Comenius 1 Odborné semináře stvebnictví 2 Vznětové motory 2 Komfortní elektronik 2 Semináře v oblsti informtiky 6 Školení pro utomtizci průmyslová řešení 1 Sebeobrn učitele v prostředí školní grese 1 Cest ke kvlitě 1 Rekvlifikce dílčí kvlifikce 1 Zákldy první pomoci 2 Ekologické semináře (2) 1 Seminář pro ždtele projektu 1 Didktické semináře (3) 1 Kučing efektivní práce s lidmi 1 Zákldy mnžerského rozhodování 1 Cest od trdičního vyučování k efektivnímu učení 1 Řešení obtížných situcí při komunikci se žáky 1 Stvb vývoj vesmíru 2 V rámci tohoto cíle je hlvní pozornost věnován školení, která pedgogickým prcovníkům přibližují nové pozntky z oblstí, které vyučují. K získávání nových vědomostí bylo využíváno tké smostudium. Školení v oblstech nutných k řízení školy (npř. ekonomické, personální, BOZP) bsolvovli tké nepedgogičtí změstnnci. 11

12 IV. Údje o počtu žáků ) Počet žáků počet tříd Tbulk č. 13 Počet tříd Počet žáků Průměr žáků Průměr žáků n třídu n učitele Školní rok 2008/9 2009/ /9 2009/ /9 2009/ /9 2009/10 Počet ,7 25,02 19,17 21,79 Údje jsou uvedeny podle stvu k b) Skldb oborů vzdělání Tbulk č. 13b ročník KKOV Název oboru vzdělání žáků Tříd I. II. III. IV. 6341M/01 Ekonomik podnikání (změření n stvebnictví) M /01 Ekonomik podnikání (změření n strojírenství) M/009 Mngement strojírenství M/027 Mngement ve stvebnictví M/006 Provoz ekonomik doprvy M/002 Technická zřízení budov Obory M celkem L/001 Autotronik L/01 Autotronik L/001 Mechnik seřizovč L/004 Mechnik seřizovč-mechtronik ,5 3941L/002 Mechnik instltérských elektroch zřízení budov ,5 Obory L celkem H/01 Elektromechnik pro zřízení přístroje ,5 2652H/004 Mechnik elektroch zřízení H/001 Instltér H/001 Klempíř ,5 3657H/001 Mlíř ,5 2368H/001 Automechnik H/01 Mechnik oprvář motorových vozidel H/001 Nástrojř ,5 2352H/01 Nástrojř ,5 2351H/001 Zámečník ,5 2351H/01 Strojní mechnik ,5 3664H/001 Tesř H/01 Tesř ,5 12

13 3356H/001 Truhlář ,5 3356H/01 Truhlář H/001 Zedník ,5 3667H/01 Zedník E/503 Stvební výrob Obory H E celkem L/524 Podnikání - denní form vzdělání L/524 Podnikání - osttní formy vzdělání Nástvbové studium celkem C E L K E M K 1. září 2009 bylo ve škole otevřeno celkem 52 tříd, z toho 48 tříd denní formy vzdělávání. O večerní nástvbové studium ukončené mturitní zkouškou se projevuje zvýšený zájem uchzečů z řd dospělých občnů. Je to dáno především zvýšenou propgcí dlšího vzdělávání i rostoucími prcovními příležitostmi pro změstnnce s vyšším vzděláním. O obory vzdělání nbízené nší školou je s ohledem n situci v nbídce středních škol nšeho regionu poměrně znčný zájem, o čemž svědčí i celkový počet odevzdných zápisových lístků. c) Spádovost Tbulk č. 14 Škol Počet žáků LB JN CL SM TU JC MB DC Ost. mturitní obory učební obory Celkem K bylo posuzováno 1301 žáků. d) Údje o přijímcím řízení Tbulk č. 15 Přijímcí řízení pro školní rok 2010/2011 počet Počet podných přihlášek do 1. kol přijímcího řízení do SŠ 691 Počet podných přihlášek do 2. dlších kol přijímcího řízení do SŠ 87 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímcího řízení 553 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímcího řízení 138 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímcího řízení do SŠ 52 z toho vyřešeno utoremedurou 47 z toho postoupeno krjskému úřdu 5 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. dlším kole přijímcího řízení 87 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. dlším kole přijímcího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 30 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 13

14 e) Orgnizce přijímcího řízení Ředitel školy stnovil jednotná kritéri přijímcího řízení včetně předpokládného počtu přijímných žáků termínů přijímcích zkoušek. Tto kritéri byl v lednu 2010 zveřejněn. V 1. kole přijímcího řízení bylo možné podt dle obecně pltných předpisů ž 3 přihlášky ke studiu. Uchzeči o denní formu studi měli termín n odevzdání přihlášky do uchzeči o nástvbové studium do Přijímcí zkoušku konli pouze uchzeči o denní nástvbové studium to ve vybrném termínu nebo Přijímcí komise se sešl poprvé dne po celou dobu přijímcího řízení prcovl ve složení: předsed: členové: Ing. Tomáš Princ, ředitel školy Mgr. Jn Neubuerová (zástupce ředitele pro teoretické vyučování) Ing. Vldimír Moc (zástupce ředitele pro prktické vyučování) Mgr. Vlst Vyčichlová (výchovná pordkyně) Mgr. Blnk Zitová (psycholožk, zástupkyně výchovné pordkyně) Rit Cermnová (vedoucí studijního oddělení) Uchzeči, kteří nekonli přijímcí zkoušku, byli vybíráni dle předem stnovených kritérií o výsledku přijímcího řízení obdrželi poštou předběžnou informci. Výsledky byly též zveřejněny n webové stránce školy Od byl uchzečům předáván nebo zsílán rozhodnutí o výsledku přijímcího řízení zájemci mohli ve stnovených lhůtách odevzdávt zápisové lístky, příp. se mohli odvolt. Uchzeči o denní nástvbové studium konli přijímcí zkoušku rozhodnutí o výsledku přijímcího řízení obdrželi resp. jim bylo zsláno Pro většinu oborů vzdělání byl postupně vyhlášen tři kol přijímcího řízení. f) Kritéri přijímcího řízení Žáci oborů vzdělání s kódem M byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybrných předmětů (ČJ, CizJ, D, ON, Z, M, Fy, Ch) chování v 8. v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení. Žáci oborů vzdělání s kódem L byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybrných předmětů (ČJ, CizJ, D, ON, Z, M, Fy, Ch) chování v 8. v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení zdrvotní způsobilosti. Vybrní žáci, kteří s ohledem n počet volných míst ve třídě nemohli být přijti, byli pozváni n pohovory byl jim nbídnut volná míst v příbuzných oborech vzdělání. Žáci oborů vzdělání s kódem H byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybrných předmětů (ČJ, CizJ, ON, M, Fy, Ch, VV, prcovní vyučování) v 8. v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení zdrvotní způsobilosti. Žáci speciálních škol žáci, kteří neměli ukončenou povinnou školní docházku devátým ročníkem byli pozváni k přijímcímu pohovoru. Smyslem pohovoru bylo ověření předpokldů úspěšného bsolvování vybrného oboru. Studium tkovýchto žáků je sledováno celý 1. ročník výchovnou pordkyní, třídními učiteli příslušnými učiteli odborného výcviku. Žáci oborů vzdělání s kódem E byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybrných předmětů z posledních 2 ročníků ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení zdrvotní způsobilosti. Uchzeči o denní formu nástvbového studi konli ve vybrném termínu přijímcí zkoušky z ČJ, M cizího jzyk (AJ nebo NJ). Žák úspěšně vykonl přijímcí zkoušku, jestliže získl v součtu tří částí hodnocení (M - mx. 30 bodů, ČJ - mx. 30 bodů, CJ - mx. 10 bodů) ohodnocení výsledků předchozího studi (mx. 10 bodů) lespoň 45 bodů. O umístění při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů z mtemtiky. Zájemci o nástvbové studium uskutečňovné večerní formou byli přijti bez přijímcích zkoušek. K nástvbovému studiu může být přijt bsolvent nebo žák 3. ročníku oboru vzdělání s kódem H. 14

15 g) Hodnocení přijímcího řízení V průběhu přijímcího řízení do 1. ročníků školního roku 2010/2011 bylo vydáno 640 rozhodnutí o přijetí 138 rozhodnutí o nepřijetí. Zájemci škole doručili 434 zápisových lístků, poté si le 55 uchzečů vyžádlo zápisový lístek zpět. K do 1. ročníků nstoupilo 379 žáků. Proti rozhodnutí ředitele školy bylo podáno 52 odvolání. V rámci utoremedury bylo vyhověno ve 47 přípdech. Proti školnímu roku 2008/2009 byl zznmenán menší zájem uchzečů především o učební obory. Nebyly otevřeny 1. ročníky oborů vzdělání Mlíř lkýrník, Nástrojř, Klempíř dále mturitní obor Ekonomik podnikání se změřením n mngement strojírenství. Tto situce vznikl především v důsledku nižšího počtu žáků vycházejících ze zákldních škol. Závěrem je možno konsttovt, že zájem o obory vzdělání nbízené nší školou je srovntelný s osttními, obdobně změřenými školmi. h) Počty žáků přijtých v rámci přijímcího řízení Tbulk č. 16 4leté obory s kódem M 4leté obory s kódem L/0 3leté obory s kódem H 2letý obor s kódem E 2leté denní nástvbové studium s kódem L/5 3leté osttní formy nástvbového studi s kódem L/5 Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd , Do 1. ročníků bylo přijto v rámci řádných termínů přijímcího řízení 379 žáků. V rámci dlšího přesunu zájmu, přestupů opkování celkový stv 1. ročníků dosáhl k počtu 428 žáků. ch) Rozhodnutí vydná ředitelem školy Tbulk č. 17 Rozhodnutí: počet O přestupu do jiné SŠ 19 O změně oboru vzdělání 21 O přerušení vzdělávání 27 O opkování ročníku 41 O přeřzení žák nebo student do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 O podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 24 O vyloučení podle 31 ŠZ 8 O zmítnutí žádosti o uznání dosženého vzdělání podle ŠZ 0 O povolení individuálního vzdělávání žák 20 O zrušení povolení individuálního vzdělávání žák 0 O odkldu povinné školní docházky 0 O snížení úplty z poskytování školských služeb 0 O prominutí úplty z poskytování školských služeb 0 Celkem

16 V. Výsledky výchovy vzdělávání ) Údje o mturitních závěrečných zkouškách.1) Úspěšnost žáků při mturitních zkouškách Tbulk č. 18 zkoušky v řádném (jrním) termínu počet žáků, kt. konli zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli zkoušky v náhrdním termínu počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. konli zkoušku počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konli zkoušku oprvné zkoušky počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. neprospěli ) Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách Tbulk č. 18b zkoušky v řádném (jrním) termínu počet žáků, kt. konli zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli zkoušky v náhrdním termínu počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. konli zkoušku počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konli zkoušku oprvné zkoušky počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. neprospěli b) Údje o výchovných optřeních Tbulk č pololetí 2. pololetí Pochvl jiná ocenění 0 22 Npomenutí důtk třídního učitele důtk učitele odbor. výcviku důtk ředitele školy sníž. známk z chování c) Přehled o prospěchu žáků Tbulk č pololetí 2. pololetí prospěl s vyznmenáním 5 7 Prospěl Neprospěl Nehodnocen

17 d) Přehled počtu zmeškných neomluvených hodin Tbulk č pololetí 2. pololetí Počet zmeškných hodin celkem Průměr n žák 84,086 97,26 Počet neomluvených hodin celkem Průměr n žák 8,92 11,38 e) Upltnění bsolventů s MZ Tbulk č. 22 Počet bsolventů Dále studuje VŠ Dále studuje VOŠ Dále studuje jzykovou šk. Dále v změstnání V oboru Různé Komentář k tbulce: N VŠ podávlo přihlášky více žáků. Výsledky dlších bsolventů po přijímcím řízení nám nejsou známy. Úspěšnost při přijímcím řízení je všk ovlivněn i tím, že ve velké většině se bsolventi přihlšovli n více VŠ. Údje Dále v změstnání jsou pouze přibližné, neboť byly získány zprostředkovně nebyly ověřeny. VI. Dlší vzdělávání ) Celoživotní vzdělávání Hlvní část celoživotního vzdělávání n nší škole je relizováno ve svářečské škole. T ve spolupráci s kreditovnými orgnizcemi SVÚM. s., UNO s.r. o. dále rozvíjí svojí činnost. Kvlitní práce změstnnců, doplněné vybvení svřoven i dobré prostředí bylo důvodem, který vedl k výrznému úspěchu, neboť ve školním roce prošlo všemi formmi výuky vč. přezkoušení celkem 777 dospělých uchzečů. Svářečská škol SŠ se tk stl jedním z nejvýznmnějších zřízení tohoto typu ve velkém regionu jko pátá v ČR získl certifikát Evropské svářečské federce pro svřování kovů získl jko jedn z dvnácti svářečských škol v ČR tké sttut ATB pro svřování plstů. SŠ ptří mezi místní centr CV v rámci projektu CVLK. Má vytvořeny tři vzdělávcí progrmy, jeden pro oblst elektrotechniky, druhý z oblsti stvební výroby třetí n kmenické práce. Je le prvdou, že ztím byl relizován pouze jeden kurz z těchto progrmů. Nopk se uskutečnilo šest zvlášť připrvených odborných kurzů pro uchzeče o změstnání ve spolupráci s Úřdem práce v Liberci v České Lípě, firmou Attest s. r. o. CC Systém. 17

18 počet bsolventů počet účstníků form studi Přehled kurzů Tbulk č. 23. Název progrmu Směr druh kreditce rozsh způsob ukončení Sociální prtneři (nepovinné) Zákl.pro operát.cnc obráb.strojů Zákl.pro operát.cnc obráb.strojů Řidič vysokozdvižného vozíku Zákl.pro operát.cnc obráb.strojů ZK svřování 135 W 1.1 ZK svřování 135 W 1.1 ZK svřování 135 W 1.1 RK řidičské oprávnění I.sk.ŘO RC/C RK řidič. Oprávnění I.skŘO RC/C+E Vzdělávejte se! ZK svřování Vzdělávejte se! ZK svřování Vzdělávejte se! ZK svřování Vzdělávejte se! ZK svřování 7- všeobecně vzdělávcí 7- všeobecně vzdělávcí A-rekvlifikční kurz 200 A-rekvlifikční kurz 225 A-rekvlifikční kurz 20 A-rekvlifikční kurz 200 A-rekvlifikční kurz 200 A-rekvlifikční kurz 200 A-rekvlifikční kurz 200 A-rekvlifikční kurz 29 A-rekvlifikční kurz 67 D-kurz zvyšující změstntelnost 112 D-kurz zvyšující změstntelnost 40 D-kurz zvyšující změstntelnost 40 D-kurz zvyšující změstntelnost f. ATTEST f. CC Systém,. s f. ATTEST řidičské oprávnění 5 4 řidičské oprávnění f. ATTEST Úřd práce Česká Líp Úřd práce Česká Líp Úřd práce Česká Líp Úřd práce Liberec Úřd práce Liberec 2 2 f. Klim. s. 4 4 f. Klim. s. 2 2 f. Klim. s. 2 2 f. Klim. s. 18

19 Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. Vzdělávejte se! ZK svřování D-kurz zvyšující změstntelnost f. Klim. s. RK řidičské oprávnění I.sk.ŘO RB/C ZK svřování 135 W BL031 Kurz svřování plstů 10BL058 Kruz svřování plstů ZK svřování 135 W všeobecně vzdělávcí D-kurz zvyšující změstntelnost 67 A-rekvlifikční kurz 160 A-rekvlifikční kurz 32 A-rekvlifikční kurz 32 A-rekvlifikční kurz 160 řidičské oprávnění Úřd práce Liberec Úřd práce Česká Líp Úřd práce Liberec Úřd práce Liberec Úřd práce Česká Líp Zkoušk svářečů dle ČSN EN T dném oboru f. Klim. s. 19

20 počet bsolventů počet účstníků způsob ukončení form studi rozsh kreditce název progrmu směr druh sociální prtneři (nepovinné) Zkoušk svářečů dle ČSN EN Kurz svářeče ČSN EN T BW W11 Zkrácený kurz svřování plmenem Svřování plstů ČSN Kurz svřování plstů TP G Periodické přezkoušení svářeče v několik metodách Přezkoušení svářeče 311 T BW 1.2 S t 4 D 45 ss nb rw Periodické přezkoušení svářeče v několik metodách Kurz svřování plmenem ZK Doškolení přezkoušení svářečů zákldních kurzů Zkoušk dle EN T BW 4 B t8 D80 PF ss nb opkovné přezkoušení EN p BW 4 S t12 Pf ss nb Přezkoušení svářeče dle ČSN P FW 1.1 S t8,0 PF ml 141 P FW 8S t2,0 Pf sl Školení změstnnců v několik metodách Přezkoušení svářeče ve svřování plstů dném oboru 320 dném oboru 8 dném oboru 8 dném oboru 8 dném oboru 320 dném oboru dném oboru 40 dném oboru 40 dném oboru f. Klim. s. 2 2 f. DIAMO, s. p. 2 2 f. Behr Czech, s. r. o RWE Distribuční služby, s. r. o. f. B-Gs, Josef Bštovnský f. SKOLSTROJ Turnov CZ, s. r. o. 1 1 f. TRIMA spol. s r. o TEPLÁRNA Liberec,. s. RWE Distribuční služby, s. r. o. 4 4 f. Behr Czech, s. r. o. 1 1 f. AXL,. s. 1 1 f. TRIMA spol. s r. o. 2 2 f. SKOLSTROJ Turnov CZ, s. r. o. 1 1 f. RECALOR spol. s r. o. 20

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Zpracovala :

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI GIS v pmátkové péči Historická geogrfie Zčínáme s ArcGIS Online informce pro uživtele softwre Esri ENVI 2 20 13 Nskočte do ArcGIS Online S progrmem Jumpstrt pro ArcGIS Online se sndno rychle stnete správcem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy 5. 1 Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce 5. 1. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce je relizován v povinných vyučovcích předmětech český jzyk litertur,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace VY_32_INOVACE_MAT_190 Opkovcí test lgebrické výrzy, logik, množiny A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvoření: září 2012 Ročník: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzdělávání Klíčová slov: výrz, intervl, množin,

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Organizační řád Fyzikální olympiády

Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: MSMT-32 435/2014-1 Orgnizční řád Fyzikální olympiády Ministerstvo školství, mládeže tělovýhovy v souldu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 S., o podmínkáh orgnize finnování soutěží přehlídek v zájmovém

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 11/2013 Výsledky průzkumu za rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje 2. Přehled odpovědí Jaké

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více