Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014"

Transkript

1 Cytomegalovirus a nádory mozku Seminář VIDIA SZÚ

2 Lidské onkogenní viry Modifikovaná kritéria pro Kochovy postuláty pro lidské nádorové viry splňují: Virus Epsteina-Barrové (EBV) Virus hepatitidy B a C Lidské papilomaviry HPV Lidský herpetický virus 8 (HHV-8) Polyomavirus karcinomu Merkelových buněk Lidský T-lymfotropní virus 1 (HTLV-1) Lidské endogenní retroviry (HERV)

3 Modifikované Kochovy postuláty Splňuje HCMV kritéria pro onkogenní virus? 1. Přítomnost viru nebo jeho genomu v nádorových buňkách. 2. Imortalizace či maligní transformace je důsledkem transfekce genomem viru nebo jeho částí. 3. Důkaz, že transformace je důsledkem exprese genomu. 4. Epidemiologické a klinické důkazy toho, že infekce virem je rizikovým faktorem pro vývoj nádoru.

4 Gliomy-nádory mozku Podle typu gliových buněk astrocytomy (nejčastější) oligodendrogliomy ependymomy Grade I - pilocytický astrocytom (PA) a subependymal giant cell astrocytom, Grade II difúzně infiltrující astrocytom (IAS), Grade III - anaplastický astrocytom Grade IV maligní multiformní glioblastom (GBM) 2 dráhy vzniku GBM Dediferenciované post-mitotické astrocyty Neurogliální prekurzorové kmenové buňky

5 HCMV Ubikviterní beta-herpetický virus % světové popoulace Primární infekce - mírné nebo asymptomatické onemocnění Závažné až život ohrožující onemocnění v hostiteli s nedostatečnou imunitou Kompletní částice Nukleokapsida EM snímek HCMV autoři Bhela D et al., J.Mol. Biol. 2000

6 Nález HCMV v nádorech glioblastomu 100% GBM (n=22) IE1+ Charles S Cobbs, MD Veterans Affairs Medical Center, Birmingham, Alabama, USA 7 skupin potvrdilo 2 skupiny nepotrvrdily Cobbs CS et al., Cancer Res.2002: Human cytomegalovirus infection and expression in human malignant glioma. Cinatl J Jr. Et al., FEMS Microbiol Rev. 2004: Oncomodulatory signals by regulatory proteins encoded by human cytomegalovirus: a novel role for viral infection in tumor progression.

7 Nádory obsahují virovou DNA (Mitchell DA et al., 2008) 80-90% GBM je HCMV DNA + (okolní tkáň je neg.) Výskyt kopií HCMV/500ng DNA DNA HCMV detekována též v periferní krvi (reaktivace nebo kontamice z nádoru?)

8 Nálezy HCMV v tkáních nádorů různého původu maligní glioblastomy meduloblastomy neuroblastomy karcinomy tlustého střeva karcinomy prsu karcinomy prostaty

9 HCMV infikuje duktální epitel mléčné žlázy i nádory imunohistochemické barvení HCMV-IE1 Normální epitel Rozdíly v expresi v norm. epitelu a v nádorech jsou dost malé Karcinom IE1 Infekce plic Karcinom L Neg. kontr. CD34 Harkins LE et al., Herpesviridae ;1Detection of human cytomegalovirus in normal and neoplastic breast epithelium.

10 Lidský cytomegalovirus promotorem nádorů mozku? Promotor: Není iniciátorem-sám není tumorogenní Zvyšuje proliferaci iniciovaných buněk Není mutagen Infekce HCMV: Není příčinou mutací buněčného genomu Zvyšuje onkogennost již transformovaných buněk (normálních nikoliv)

11 Virové produkty které přispívají k patogenezi GBM 1. IE1 bezprostředně časný transaktivační protein 2. gb glykoprotein v obalu částice 3. US28 - chemokinový receptor 4. pp71 (UL82) - protein tegumentu 5. cmvil10 homolog IL10

12 Role IE1-časný regulátor onkogeneze (Vliv exprese IE1 v transfekovaných buňkách) Aktivace dráhy PI3-K/AKT mitogenní efekt Inaktivace onkosupresorů p53 a prb Zvýšení exprese telomerázy (htert)

13 Role glykoproteinu B gb na povrchu inf. buněk se váže na PDGFRa Aktivace dráhy PI3-K/AKT přes PDGFR AKT, protein kináza B klíčová kináza pro: Přežití nádorové buňky (inhibice apoptózy) Proliferaci ruší arest v G1 a G2 fázi Invazivitu a angiogenezi Buňky GBM mají často aktivovanou Akt 1 PDGFR+ Mesenchymální buňky Gliové buňky

14 Role chemokinového receptoru US28 Transformační aktivita Klíčová molekula - transkripční faktor STAT3 Regulované geny ovlivňují: Přežití Migraci (invase do Matrigelu) Proliferaci Angiogenezi (VEGF) Funkce imunity (COX-2, IL6 chemokiny Množství STAT3 koreluje se špatnou prognózou GBM US28 Konst. aktivace IL6-JAK-STAT3 NFkB-COX2, VEGF, enos, IL6 Vazba RANTES/CCL5

15 Role pp71 (UL82) protein tegumentu Degradace prb progrese b. cyklu Snížení exprese MHCI Indukce SCF (stem cell factor) angiogeneze Prozánětlivé působení (aktivace NFkB)

16 Role cmvil10 Indukce protumorogenních M2 makrofágů Snížení MHCI a kostimulačních molekul Zvýšení PD-L1 inhibice T buněk Indukce produkce VEGF a TGFb v monocytech Indukce IE1

17 IE-1 transaktivátor (zvýš. exp.telomerázy) gb-povrch glykopr. US28- agonist nezávislý aktivace fosfolipázy C (GPCR) vazba chemokinů uvolnění Ca++ cmvil10 imunosuprese pp71 zánět a angiogeneze (SCF)

18 Myší model GBM (Price RL, et al. 2013) Myši Mut3 mutace p53(80%) a Nf1 (18%)- spontánní gr.iii astrocytomy Myši infikované MCMV při narození dříve gr.iv astrocytomy Zvýšená fosforylace STAT3

19 Dráhy ovlivněné HCMV v patogenezi GBM Hollon TC et al. 2013

20 Klinické důkazy Klinická studie - Léčba GBM valganciclovirem (Soderberg-Nauclér) Léčba >6 měsíců = sig. rozdíl přežití 24.1 měs. proti13.1měs Za 4 roky přežilo 27.3% léčených proti 5.9% léčených méně než 6 měs- nebo neléčených. Pacienti s GBM mají horší T buněčnou odpověď proti CMV. Závěr Množení lidského cytomegaloviru v nádorové tkáni možná přispívá k horší prognóze nádorového onemocnění.?pomůže antivirová léčba pacientům s glioblastomem??pomohou imunoterapeutické přístupy-aktivní i pasívní?

21 Doporučená literatura - Přehledový článek: Cobbs CS.:Cytomegalovirus and brain tumor: epidemiology, biology and therapeutic aspects. Curr Opin Oncol Nov;25(6):682-8.

22 Děkuji za pozornost

HLAVNÍ TÉMA / FARMAKOLOGIE V ONKOLOGII. Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci

HLAVNÍ TÉMA / FARMAKOLOGIE V ONKOLOGII. Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci RECEPTORY PRO EPIDERMÁLNÍ RŮSTOVÉ FAKTORY A JEJICH VÝZNAM PRO MALIGNÍ TRANSFORMACI SOLIDNÍCH NÁDORŮ Ivo Überall, Zdeněk Kolář Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP v Olomouci Receptory

Více

Význam a virologie lidského cytomegaloviru

Význam a virologie lidského cytomegaloviru Význam a virologie lidského cytomegaloviru Vlasta Štěpánová NRL pro CMV Ústav klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Úvod l Běžný beta-herpesvirus - 50 80% dospělé populace l Celoživotní

Více

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ 29 ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER H HONDERMARCK a JL LEMOINE University of Sciences and Technologies, Villeneuve d Ascq, Francie ÚVOD Proteom, pojem poprvé oficiálně

Více

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii PŘEHLED Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii The Role of MicroRNAs in Molecular Pathology of Esophageal Cancer and Their Potential Usage

Více

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii Přehled Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii The Role of MicroRNAs in Molecular Pathology of Esophageal Cancer and Their Potential Usage

Více

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY.

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. 1 Hajdúch M., 1 Trojanec R., 1 Nosková V, 1 Džubák P, 2 Kolář Z., 1 Špačková K., 2 Škarda J., 3 Dušek L, 2 Bouchal

Více

Virové infekce genitálu

Virové infekce genitálu Virové infekce genitálu Tachezy, R. *, Hamšíková, E. *, Roubalová, K. +, Suchánková, A. + * Ústav hematologie a krevní transfuze, Oddělení experimentální virologie, NRL pro papillomaviry, U nemocnice 1,

Více

Nejčastější solidní nádory učeských žen

Nejčastější solidní nádory učeských žen Patobiochemie rakoviny Nádorové markery Drahomíra Springer ÚKBLD VFN a 1.LF UK Praha 2 Rakovina Výsledek genetické mutace série náhodných událostí Zárodečná mutace vzniká při vývoji voji v zárode rodečné

Více

NOVINKY V GASTROENTEROLOGII A HEPATOLOGII

NOVINKY V GASTROENTEROLOGII A HEPATOLOGII NOVINKY V GASTROENTEROLOGII A HEPATOLOGII Vedoucí autorského kolektivu: Doc. MUDr. Julius Špičák, CSc. Autorský kolektiv: Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. Doc. MUDr. Jan Leffler,

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Význam mikroprostředí kostní dřeně v patogenezi mnohočetného myelomu

Význam mikroprostředí kostní dřeně v patogenezi mnohočetného myelomu PŘEHLED Význam mikroprostředí kostní dřeně v patogenezi mnohočetného myelomu Implication of Bone Marrow Microenvironment in Pathogenesis of Multiple Myeloma Fišerová B., Kubiczková L., Ševčíková S., Hájek

Více

1.12.2009. Maligní nádory. Nádorová onemocnění. Protoonkogeny. Maligní nádorová onemocnění. Protoonkogeny - amplifikace sekvence DNA.

1.12.2009. Maligní nádory. Nádorová onemocnění. Protoonkogeny. Maligní nádorová onemocnění. Protoonkogeny - amplifikace sekvence DNA. NÁDORY BENIGNÍ Nádorová onemocnění rostou v původním loţisku, zachovávají charakter tkáně, ze které vznikly NÁDORY MALIGNÍ invazivní růst, poškozují strukturu a funkci tkáně, indukují vlastní angiogenezu,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ

Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ rostou v původním ložisku, zachovávají charakter tkáně, ze které vznikly NÁDORY MALIGNÍ invazivní růst, poškozují strukturu a funkci tkáně, indukují vlastní angiogenezu,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Detekce vybraných genových a chromozomových změn u meduloblastomu a jejich prognostický význam Disertační práce MUDr. Karel

Více

Nádory centrálního nervového systému u dětí

Nádory centrálního nervového systému u dětí 52 Nádory centrálního nervového systému u dětí MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory CNS jsou nejpočetnějšími solidními nádory dětí a představují

Více

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY Abychom vyhověli žádostem zřad studentů, předkládáme textovou část prezentací vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace v přednášené látce. Nejedná se v žádném ohledu

Více

Epidemiologie nádorových onemocnění

Epidemiologie nádorových onemocnění Epidemiologie nádorových onemocnění 10 milionů nových onemocnění ročně S prodlužováním lidského věku výskyt nádorových onemocnění narůstá V České republice druhé nejčastější onemocnění po kardiovaskulárních

Více

Antiangiogenní léky v klinické praxi

Antiangiogenní léky v klinické praxi 127 Antiangiogenní léky v klinické praxi Tomáš Svoboda KOC FN Plzeň Vzhledem k nutnosti novotvorby cév je jednou z klíčových cílových struktur rodina VEGF receptorů, jejichž aktivace zajišťuje tímto procesem

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2012 Hana Dvořáková Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Neziskové léky: Aktivita komplexu

Více

Přehled postupů v diagnostice nádorových onemocnění technikami molekulární biologe. O.Topolčan, M.Pesta Lékařská Fakulta UK v Plzni a FN Plzeeň

Přehled postupů v diagnostice nádorových onemocnění technikami molekulární biologe. O.Topolčan, M.Pesta Lékařská Fakulta UK v Plzni a FN Plzeeň Přehled postupů v diagnostice nádorových onemocnění technikami molekulární biologe O.Topolčan, M.Pesta Lékařská Fakulta UK v Plzni a FN Plzeeň Témata přednášky Imunoanalýza a onkologie DNA a nádory Parametry

Více

VÝZNAM IMUNOHISTOCHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ U PREKANCERÓZ DĚLOŽNÍHO ČÍPKU Importance of immunohistochemical examination in cervical precanceroses

VÝZNAM IMUNOHISTOCHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ U PREKANCERÓZ DĚLOŽNÍHO ČÍPKU Importance of immunohistochemical examination in cervical precanceroses VÝZNAM IMUNOHISTOCHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ U PREKANCERÓZ DĚLOŽNÍHO ČÍPKU Importance of immunohistochemical examination in cervical precanceroses Jana Vaculová, Jaroslav Horáček, Petra Bystroňová IX: 1-211,

Více

Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně

Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně OBSAH 1. Mastocytomy... 3 1.1. Popis onemocnění... 3 1.1.1 U psů... 3 1.1.2 U koček... 3 1.2. Predisponovaná plemena psů... 3 1.3. Příznaky... 3 1.4. Diagnostika...

Více

Využití imunoterapie v dětské onkologii

Využití imunoterapie v dětské onkologii 34 Využití imunoterapie v dětské onkologii MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno V současnosti lze vyléčit standardní léčbou (chemoterapií, radioterapií) většinu onkologicky nemocných

Více

TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI

TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI OLDŘICH FARSA Ústav chemických léčiv, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno farsao@vfu.cz

Více

Key words: therapeutic antibodies small inhibitor molecules inhibitors of histone deacetylases anti-cancer medicines review

Key words: therapeutic antibodies small inhibitor molecules inhibitors of histone deacetylases anti-cancer medicines review PROTINÁDOROVÁ LÉČIVA DALŠÍ GENERACE New generation of anti-cancer medicines Petr Hanák Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117 Summary New anti-cancer medicines take

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav biologie DIZERTAČNÍ PRÁCE Exprese ABCB1 a rezistence leukemických buněk Mgr. Petr Kosztyu Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem předloženou dizertační

Více

Hsp90 cíl protinádorové terapie

Hsp90 cíl protinádorové terapie Přehled Hsp90 cíl protinádorové terapie Hsp90 a Target for Anticancer Therapy Růčková E., Müller P., Vojtěšek B. Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Molekulární chaperony jsou proteiny, které se podílejí

Více

XXI. SBORNÍK PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ PROGRAM. Biologické dny. 4. 5. 9. 2014, Brno. www.biologickedny2014.cz. Pokroky a výzvy současné nádorové biologie

XXI. SBORNÍK PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ PROGRAM. Biologické dny. 4. 5. 9. 2014, Brno. www.biologickedny2014.cz. Pokroky a výzvy současné nádorové biologie XXI. Biologické dny Pokroky a výzvy současné nádorové biologie 4. 5. 9. 204, Brno SBORNÍK PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ PROGRAM www.biologickedny204.cz RÁMCOVÝ PROGRAM STŘEDA, 3. 9. 204 3:00 9:00 Příprava výstavy

Více