STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU"

Transkript

1 STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v bcích Žadatel: Měst Jičín Květen 2010

2 1 Úvd Základní infrmace k prjektu Účel, pr který je studie prveditelnsti zpracvána a k jakému datu Identifikační údaje předkladatele prjektu, kntaktní sby Investr Cílvé skupiny prjektu Rekapitulace výsledků studie Manažerský suhrn Sučasný stav a histrie prjektu Strategie a cíle Infrmace vývji prjektu a jeh sučasném stavu Charakteristika prjektu Varianty řešení Etapy prjektu Návaznsti na další prjekty a výzvy v rámci IOP Analýza pptávky a kncepce marketingu Analytická část Analýza pptávky výstupů prjektu Definice nabídky výstupů prjektu Návrhvá kncepční část Marketingvá strategie Marketingvý mix Kncepce dbytu Materiálvé vstupy ptřebné k prjektvé činnsti Charakteristika a ppis dstupnsti hmtných ddávek ptřebných k prvzvání služeb Návrh základních pžadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné zakázky na realizaci TC ORP Lkalita a klí Umístění prjektu Živtní prstředí v jeh klí Stav technické infrastruktury Seznam subjektů zapjených d prjektů, způsb jejich zapjení Technické řešení Specifikace zadání pr TC Obecné pžadavky na Datvé centrum Ostatní vstupy pr budvání TC ORP Vlastní kncept řešení Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 2 (celkem 161)

3 7.4.1 Návrh a ppis architektury řešení Prvnání variant technlgických řešení TC ORP: Srvnání nabídek jedntlivých ddavatelů Výhdy a nevýhdy jedntlivých řešení Analýza technických a bezpečnstních rizik Dpručení a upřesnění pr účely zadávací dkumentace a realizační prjektvé dkumentace Specifikace zadání technickéh řešení Pžadavky na implementaci, šklení a technicku pdpru Pžadavky na ddavatele a prvzvatele TC Prvzní zajištění TC Ptřebné energetické a materiálvé tky Záruky a servis Údržba a nákladnst prav Údaje živtnstech jedntlivých zařízení Změny v prvzní nárčnsti vlivem ptřebení Organizace a režijní náklady Organizační mdel investiční fáze Prvzní mdel Rle všech rganizací v prjektu Organizace výběrvých řízení Právní patření nutná pr realizaci prjektu Ppis bsahu prvzních směrnic technlgickéh centra a dalšíh ICT vybavení a smluvních ujednání (návrh SLA) pr jedntlivé prvzvané části / subddavatele Lidské zdrje, vlastníci a zaměstnanci Specifikace funkcí a pzic prjektvéh týmu v investiční a prvzní fázi prjektu Pžadavky na kvalifikaci, kmpetence a dpvědnsti Realizace prjektu, časvý plán Suhrnný přehled časvých a nákladvých charakteristik prjektu Pvinné pžadavky Harmngram činnstí prjektu ve fázi přípravy a realizace prjektu Finanční analýza prjektu, finanční plán Zajištění dluhdbéh majetku Řízení pracvníh kapitálu (běžný majetek) vymezení struktury a veliksti běžnéh majetku Přehled celkvých nákladů v investiční fázi Přehled celkvých nákladů v prvzní fázi Příjmy prvzní fáze Finanční plán investiční a prvzní fáze Přehled financvání prjektu Výpčty a vyhdncení finančních ukazatelů Závěry finanční analýzy Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 3 (celkem 161)

4 12 Eknmická analýza prjektu Eknmické vyhdncení prjektu pmcí sciálně eknmické analýzy nákladů a užitku a citlivstní analýzy Sciálně eknmická analýza nákladů a užitku Citlivstní analýza Dpručení vybrané varianty Dpručení vybrané varianty Závěry eknmické analýzy Analýza rizik Rizika prjektu v investiční a v prvzní fázi a patření pr jejich řešení či zmírnění Udržitelnst prjektu Institucinální rvina Finanční rvina Prvzní rvina Závěr Shrnutí výsledků Vyjádření k realizvatelnsti a finanční rentabilitě prjektu Ppis pstupu návazných prjektů Závěry a dpručení Zadávací dkumentace Zadávací dkumentace k vyhlášení výběrvéh řízení na zhtvitele prjektu Řádný plžkvý rzpčet Výkaz výměr Elektrnická spisvá služba Úvd Identifikační údaje předkladatele prjektu, kntaktní sby Cílvé skupiny prjektu Sučasný stav a histrie prjektu Zvažvané varianty řešení Etapy prjektu Funkční pžadavky na vybrané spisvé služby Definice dalších pžadvaných funkcí Pptávka a nabídka, Analýza trhu nabídka služeb Varianty pptávanéh řešení Dpručená varianta řešení Orientační nabídka na trhu Organizace a režijní náklady Organizační mdel Prvzní mdel Rle všech rganizací v prjektu Organizace výběrvých řízení Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 4 (celkem 161)

5 Smluvní ujednání (návrh SLA) pr prvzvané kmpnenty Lidské zdrje, vlastníci a zaměstnanci Specifikace funkcí a pzic prjektvéh týmu v investiční a prvzní fázi prjektu Struktura mzdvých nákladů Realizace prjektu, časvý plán Harmngram činnstí prjektu ve fázi přípravy a realizace prjektu Finanční analýza prjektu, finanční plán Přehled celkvých nákladů v investiční fázi Přehled celkvých nákladů v prvzní fázi Příjmy prvzní fáze Závěry finanční analýzy Analýza rizik v investiční a v prvzní fázi a patření pr jejich řešení či zmírnění Udržitelnst prjektu Institucinální rvina Finanční rvina Prvzní rvina Závěr Vyjádření k realizvatelnsti a finanční rentabilitě prjektu Závěry a dpručení Studie prveditelnsti vnitřní integrace MěÚ Jičín Úvd Základní infrmace k prjektu Účel zpracvání Identifikační údaje předkladatele Investr Cílvé skupiny prjektu Rekapitulace výsledků studie Obsah studie Sučasný stav a histrie prjektu Strategie a cíle Infrmace vývji prjektu a jeh sučasném stavu Charakteristika prjektu Varianty řešení vnitřní integrace úřadu Etapy prjektu Návaznst na další prjekty v rámci výzvy IOP Návaznst na další prjekty v rámci výzvy OP LLZ Analýza pptávky a kncepce marketingu Analytická část Návrhvá kncepční část Materiálvé vstupy ptřebné k prjektvé činnsti Charakteristika a ppis dstupnsti hmtných ddávek Návrh základních pžadavků, parametrů a kritérií výzvy Lkalita a klí Umístění prjektu Živtní prstředí v klí Stav technické infrastruktury Seznam subjektů zapjených d prjektů, způsb jejich zapjení Technické řešení Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 5 (celkem 161)

6 Vlastní kncept řešení Prvnání variant technlgických řešení Dpručení upřesnění pr účely zadávací dkumentace a realizační prjektvé dkumentace Prvzní zajištění ICT vybavení Organizace a režijní náklady Organizační mdel investiční fáze Prvzní mdel Rle všech rganizací v prjektu Měst Jičín Česká republika Organizace výběrvých řízení Právní patření nutná pr realizaci prjektu Ppis bsahu prvzních směrnic a smluvních ujednání pr jedntlivé prvzvané části/subddavatele TC Lidské zdrje, vlastníci a zaměstnanci Specifikace funkcí a pzic prjektvéh týmu Pžadavky na kvalifikaci, kmpetence a dpvědnsti Struktura mzdvých nákladů Realizace prjektu, časvý plán Suhrnný přehled časvých a nákladvých charakteristik prjektu Harmngram činnstí prjektu ve fázi přípravy a realizace prjektu Finanční analýza prjektu, finanční plán Zajištění dluhdbéh majetku Řízení pracvníh kapitálu (běžný majetek) Přehled celkvých nákladů v investiční fázi Přehled celkvých nákladů v prvzní fázi Příjmy prvzní fáze Finanční plán investiční a prvzní fáze Přehled financvání prjektu Výpčty a vyhdncení finančních ukazatelů Závěry finanční analýzy Eknmická analýza prjektu Eknmické vyhdncení prjektu Dpručení vybrané varianty Závěry eknmické analýzy Analýza rizik Prjektvá rizika Technická a realizační rizika Legislativní a rganizační rizika Eknmická a investiční rizika Udržitelnst prjektu Institucinální rvina Finanční rvina Prvzní rvina Závěr Shrnutí výsledků Vyjádření k realizvatelnsti a finanční rentabilitě prjektu Ppis pstupu návazných prjektů Závěry a dpručení Přílha 1 Analýza sučasnéh stavu Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 6 (celkem 161)

7 Dtazy k řízení chdu úřadu správa rganizační struktury (tajemník) Důležité SW funkce Ptřeby z phledu úřadu, směřující k prblematice vnitřní integrace datvé pdklady IS ve správě ÚMČ Agendy nepdpřené IS Záměry na přízení neb vytvření nvých ISVS Architektura SW Architektura HW Definice prblémů systému a hdncení jejich závažnsti Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 7 (celkem 161)

8 1 Úvd Tent dkument rzpracvává záměr budvání Technlgickéh centra a elektrnické spisvé služby Obce s rzšířenu půsbnstí Jičín (dále jen ORP), který je schválen Radu města i Zastupitelstvem města (usnesení Rady města č. 77 a ve stejném znění i Usnesení Zastupitelstva města č.19 ze dne ): 1. Žádst finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu na Technlgická centra a elektrnické spisvé služby v území a finanční spluúčast města ve výši 15% z dtace max. výše ,- Kč a pdmínky pr pskytnutí dtace; 2. Dhdu partnerství k prjektu Technlgická centra a elektrnické spisvé služby mezi městem Jičín a Králvéhradeckým krajem, IČ a s tím suvisející finanční spluúčast Jičína max. d výše Kč 3. Předlžení individuálníh prjektu v rámci Operačníh prgramu lidské zdrje a zaměstnanst na IP Vzdělávání v egn Centrech krajů a bcí s rzšířenu půsbnstí a finanční spluúčast města ve výši 15% z dtace max. výše ,- Kč a pdmínky pr pskytnutí dtace. ). Dále Rada města Jičín schválila dne rzšíření pdání žádsti i část III. Vnitřní integrace úřadu d výzvy č. 06 IOP V případě pskytnutí pdpry bude předlžen Radě a zastupitelstvu města návrh na navýšení prstředků vyčleněných na prjekt, aby byla zajištěna hladká realizvatelnst prjektu. Dkument je realizván na základě uzavřené dhdy partnerství k prjektu Technlgické centrum a spisvé služby Králvéhradeckéh kraje. Výchdiskem pr zpracvání studie prveditelnsti je výzva IOP č ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH včetně příslušných přílh, vyhlášená Odbrem strukturálních fndů MV ČR Zdrje dat pr zpracvání tét studie: 1. Studie prveditelnsti Studie prveditelnsti technlgickéh centra a elektrnické spisvé služby ORP Jičín zadaná Králvéhradeckým krajem 2. Studie prveditelnsti Studie prveditelnsti Vnitřní integrace úřadu Města Jičín zpracvaná spl. Autcnt z Infrmace pskytnuté zaměstnanci MěÚ Jičín Studie prveditelnsti je zpracvána dle metdiky výzvy IOP č. 06, ke dni Základní infrmace k prjektu Název: Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Zkratka: TC ORP Prjekt je sučástí prjektu reginálních center, tzv. egon center, která mají slžku technlgicku, vzdělávací a administrativní. Takt pjatá centra se stávají výrazným nsitelem a šiřitelem znalstí knceptu egvernment v reginech. Realizací egon center se vytváří kncept rzvje IS pdle místních a reginálních pdmínek v technlgické blasti i v blasti prvzníh a persnálníh zajištění jeh rzvje. Prjekt zřízení technlgickéh centra ORP, včetně zajištění pvinných služeb pskytne ptřebnu technlgicku infrastrukturu pr prvz: spisvých služeb včetně pracvních datvých úlžišť, elektrnické spisvny a rzhraní na datvé schránky ve vazbě na implementaci zákna 300/2008 Sb., Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 8 (celkem 161)

9 elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů, typvých prjektů samspráv systémvých služeb a dalších aplikací prvzvaných pr ptřeby samsprávy měst a bcí, centrálních prjektů, zejména pr implementaci ptřebných kmpnent základních registrů, Garant prjektu: Lkalita: Dba realizace: Dba udržitelnsti: Rzpčet prjektu: Měst Jičín Měst Jičín, území spadající pd bec s rzšířenu půsbnstí Jičín (76 bcí) 3/2010 (přípravná fáze) 6/2011 (uknčení celéh prjektu) 5 let ,78 Kč (včetně DPH) celý prjekt Z th: ,60 I. část Technlgické centrum ORP Jičín ,00 II. část Elektrnická spisvá služba ,00 III. Část Vnitřní integrace úřadu Hdntící kritérium Odkaz na studii prveditelnsti Odkaz na žádst finanční pdpru neb na pvinné / nepvinné přílhy žádsti finanční pdpru Zdůvdnění záměru prjektvéh Vazba na tematicku strategii SA Umístění prjektu v Hexagnu veřejné správy Kapitla č. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., , ,183.2,18.3.3, Kapitla č. 3.1., 17.1, Kapitla č. 3.1., Žádst Benefit 7, Kapitla č. 4., str Vlba klíčvých aktivit Kapitla č. 3.3., , Benefit: Kapitla č. 4, str Prvázanst prjektu s OP LZZ Kapitla č. 3.6., 15.3 Kvantifikace cílvých hdnt Kapitla č. 3.3., Benefit: Kapitla č. 11, str. 26 Eknmický dpad Kapitla č , 17.8, , x Technické parametry řešení Kapitla č. 7, 17.3, 18.7 x Vazba prjektu na centrální řešení Kapitla č. 3.1., 17.3, 18.7 Kapitla č. 4. Prjektvý tým Kapitla č. 9., , 18.9 Kapitla č. 5.,6. Finanční nárčnst prjektu Kapitla č. 11.1, 11.3, , Partnerství Kapitla č. 6.4., 8.1, , Řízení rizik (identifikace, návrhy patření) x x x Kapitla č. 13., přílha č. 3 Řádný plžkvý rzpčet Kapitla č. 8. Kapitla č. 13., 17.9, Kapitla č. 4. Udržitelnst prjektu Kapitla č. 14, 17.10, Kapitla č. 4. Hrizntální kritéria Kapitla č. 6.2, , Kapitla č. 20 Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 9 (celkem 161)

10 1.2 Účel, pr který je studie prveditelnsti zpracvána a k jakému datu Studie prveditelnsti je zpracvávaná za účelem: specifikace záměru vybudvání TC ORP z hlediska stávajícíh stavu řešené prblematiky i jejíh buducíh vývje, specifikace záměru přízení elektrnické spisvé služby neb upgrade stávající elektrnické spisvé služby pr ptřebu ORP a jí zřizvaných rganizací a umžnění přístupu k elektrnické spisvé službě pr ptřeby bcí a jimi zřízených rganizací ve správním bvdu žadatele, které nedispnují vlastní elektrnicku spisvu službu neb prjeví zájem využít nvě hstvanu spisvu službu umístěnu na ORP, prkázání, že pr samtný prjekt byla vybrána nejlepší a eknmicky nejvýhdnější varianta, prkázání správnsti a reálnsti plánvanéh rzpčtu, prkázání pdstatněnsti jedntlivých způsbilých výdajů c d druhu a veliksti, prkázání udržitelnsti prjektu a schpnsti jeh financvání ze strany žadatele p uknčení finanční pdpry ze strukturálních fndů. Tent dkument rzpracvává záměr přízení a implementace: I. část - vybudvání technlgickéh centra ORP Jičín z hlediska stávajícíh stavu řešené prblematiky i jejíh buducíh vývje, II. část - přízení elektrnické spisvé služby ORP Jičín pr MěÚ Jičín, jím zřizvané rganizace, partnerské bce nacházející se na území ORP a jimi zřizvané rganizace III. část - vytvření vnitřní integrace systémů pr ORP Jičín 1.3 Identifikační údaje předkladatele prjektu, kntaktní sby Název rganizace: Měst Jičín IČ: Adresa: Žižkv nám.18, Jičín Telefn: Web: Kntaktní sba: 1.4 Investr Investr záměru je: Ing. Petr Brunner, veducí ddělení infrmatiky Měst Jičín Název rganizace: Měst Jičín IČ: Adresa: Žižkv nám.18, Jičín Telefn: Web: Kntaktní sba: Cílvé skupiny prjektu Mezi cílvé skupiny patří: Ing. Petr Brunner, veducí ddělení infrmatiky ORP Jičín jakžt garant realizace a prvzvatel TC, zárveň jak knzument služeb pskytvaných TC, zřizvané a zakládané rganizace ORP Jičín jakžt knzument služeb pskytvaných TC, bce a jimi zřizvané rganizace ve správním území ORP, jakžt partneři prjektu a zárveň jak knzumenti služeb pskytvaných TC, Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 10 (celkem 161)

11 sekundárně bčané prstřednictvím reginálních služeb TC, které budu realizvány p vytvření TC ORP, přičemž TC ORP vytváří infrastrukturu pr jejich realizaci. Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 11 (celkem 161)

12 2 Rekapitulace výsledků studie Rzsah a bsah studie prveditelnsti je dán dpručenu snvu, která je sučástí příručky žadatele finanční pdpru v rámci výzvy č. 06 Integrvanéh peračníh prgramu pr priritní su 2, blast intervence 2.1, ROZVOJ SLUŽEB egovernmentu V OBCÍCH pr část I - Zřízení Technlgickéh centra bce s rzšířenu půsbnstí, včetně zajištění pvinných služeb a část II - Přízení elektrnické spisvé služby Obce s rzšířenu půsbnstí a řešení spisvé služby bcí ve správním bvdu bce s rzšířenu půsbnstí. V úvdu je představen předkladatel a garant prjektvéh záměru Technlgickéh centra a elektrnické spisvé služby ORP Jičín, prjektvý záměr a cílvé skupiny prjektu. Ppis sučasnéh stavu a histrie prjektu je zaměřen na infrmace vývji prjektu, jeh strategickém rámci a návaznsti na další celstátní a reginální prjekty. Kncepce marketingu je zpracvána s hledem na cílvé skupiny tak, aby tyt skupiny cíleně a efektivně slvila a zárveň byla plně v suladu s pžadavky dtačníh titulu. Byl charakterizvány a ppsány dstupné hmtné ddávky ptřebné k prvzvání služeb a navrženy základní pžadavky, parametry a kritéria výzvy veřejné zakázky na realizaci TC ORP. Umístění prjektu je pspán v kapitle Lkalita a klí, která prstrvě definuje umístění prjektu, jeh návaznst na klí (spádvá blast ORP) a mžnsti dané lkality. Technický návrh představuje vlastní kncept a jeh jedntlivé kmpnenty řešení technlgickéh centra ORP v návaznsti na kncept kraje a prvádí vymezení v buducnu pskytvaných služeb. Na technický kncept navazuje návrh rganizačníh mdelu jak pr etapu výstavby, tak pr etapu prvzu (udržitelnsti) prjektu. Další kapitla je věnvána řešitelskému a rganizačnímu týmu z phledu jeh slžení a pžadavků na kvalifikaci a zkušensti jedntlivých členů. Dále je prvedena finanční a eknmická analýza prjektu, která prkázala v prvnání s nulvu variantu (tedy nerealizací prjektu) realizvatelnst a splečensku efektivnst (dle všech spčtených hdnt se jedná splečensky velmi přínsný prjekt). V dalších kapitlách je zpracván časvý plán prjektu s realizací TC ORP d knce rku tak, aby další navazující prjekty tzv. reginálních služeb, mhly být následně realizvány (TC ORP vytváří pr tyt prjekty technlgický rámec), dále je zpracvána udržitelnst prjektu (60 měsíců) a identifikvány rizika s návrhem jejich eliminace. Závěrečná kapitla je zaměřena na shrnutí výsledků frmu vyjádření se k realizvatelnsti a finanční rentabilitě prjektu a dpručení dalšíh pstupu. 2.1 Manažerský suhrn Prjekt technlgických center (TC) je sučástí prjektu reginálních center, tzv. egon center, která mají slžku technlgicku, vzdělávací a administrativní. Takt pjatá centra se stávají výrazným nsitelem a šiřitelem znalstí knceptu egvernment. Z phledu umístění v hierarchii veřejné správy se egon centra dělí na egon centra na úrvni becních úřadů bcí s rzšířenu půsbnstí (ORP) a na krajských úřadech. Studie vymezuje pjem Technlgické centrum a kruhu aplikací, které je mžn v Technlgických centrech prvzvat, a základních pdmínek jejich prvzu. Návrh dvzujeme d analýz, které prběhly v minulém bdbí, z kterých vyplývá mim jiné nízká úrveň využití synergických efektů mezi stupni veřejné správy. Zejména z průzkumu prjektvých záměrů samspráv však vyplývá i snaha měst a bcí III. stupně řešit prblémy infrmatizace kmplexně v rámci svéh správníh bvdu. Cílem prjektu je Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 12 (celkem 161)

13 tut snahu pdpřit realizací TC na všech krajích a c největším pčtu ORP a umžnit tak bcím lépe naplnit pžadavek být dbrým hspdářem. Technlgická centra ORP budu určena zejména k prvzu systémů spisvých služeb včetně pracvních negarantvaných datvých úlžišť a rzhraní na datvé schránky ve vazbě na implementaci zákna 300/2008 Sb., elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů, typvých prjektů samspráv, systémvých služeb a dalších aplikací prvzvaných pr ptřeby samsprávy měst a bcí, centrálních prjektů, zejména pr implementaci ptřebných kmpnent základních registrů, V Technlgickém centru je rvněž mžné prvzvat pr vlastní ptřebu ORP jakékliv aplikace, primárně však služí k zajištění infrmatizace celéh správníh bvdu. Technlgická centra ORP umžní psílit infrastrukturu ICT a pdpřit ORP ve snaze standardizaci IS bcí v rámci správníh bvdu a zajištění stanvené úrvně služby. 3 Sučasný stav a histrie prjektu 3.1 Strategie a cíle Cílem TC ORP je vybudvání infrastruktury pr prvz systémů: spisvých služeb včetně pracvních negarantvaných datvých úlžišť a rzhraní na datvé schránky ve vazbě na implementaci zákna č. 300/2008 Sb., elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů, typvých prjektů samspráv, systémvých služeb a dalších aplikací prvzvaných pr ptřeby samsprávy měst a bcí, centrálních prjektů, zejména pr implementaci ptřebných kmpnent základních registrů. Strategický rámec prjektu TC vychází ze stanvené strategie efektivní veřejné správy dané dkumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY - Strategie realizace Smart Administratin v bdbí , dále na připravvanu realizaci základních registrů veřejné správy a na návrhy typvých prjektů samspráv. VIZE TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP Technlgické centrum a kruh aplikací, které je mžn v Technlgických centrech prvzvat, je definván na úrvni technlgické architektury a infrastruktury pr pskytvání reginálních služeb v blasti egvernmentu, jak sučást egon centra ORP. Technlgická architektura a infrastruktury TC musí tvřit rbustní, škálvatelný, bezpečný, stabilní, vysce dstupný a parametrizvatelný celek s dlnstí prti výpadkům, umžňující prvz klíčvých aplikací a infrmačních systémů, v nepřetržitém režimu, tj. 5 dní v týdnu a 12 hdin denně. Jedntlivé části infrastruktury TC jsu vzájemně integrvány, řízeny a mnitrvány. Mezi klíčvé zákazníky, kteří čerpající služby patří: ORP zakládané a zřizvané rganizace ORP bce Z phledu klíčvých zákazníků čerpající služby TC především z phledu buducíh rzvje je dále vhdné uvažvat: stát (prstřednictvím distribuvaných řešení, jak jsu např. základní registry) Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 13 (celkem 161)

14 bčané (čerpající služby typu živtní situace prstřednictvím sambslužných kanálů (self care services) další rganizace v reginu. TC ORP bude kmunikačně prpjen s TC Králvéhradeckéh kraje. STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION Vláda vytyčila základní směřvání ke zkvalitňvání veřejné správy ve strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administratin). V kntextu prjektu technlgických center jsu zásadní stanvené strategické cíle: Zefektivnit činnst úřadů veřejné správy, snížit finanční nárky na chd administrativy a zajistit transparentní výkn veřejné správy, cž suvisí především s: vytvářením synergických efektů v budvání kmplexní infrastruktury v rámci reginu (úrveň kraje, ORP, bce a zřizvaných rganizací), vytvářením standardizvaných prstředí s mžnstí virtualizace, vytvářením standardizvaných typvých aplikací (z phledu minimálních nárků na funkcinalitu). realizací vnitřní integrace úřadů Přiblížit veřejné služby bčanvi, zajistit jejich maximální dstupnst a kvalitu, cž suvisí především s návaznými prjekty, tzv. Reginálními službami Technlgických center jak jsu: Zřízení neb update stávající spisvé služby na krajích či bcích a Integrace vnitřníh chdu úřadu, cž suvisí s mžnstí efektivníh zjišťvání stavu pdání a vyřizvání případu (vazba na prjekt Digitální mapa veřejné správy, cž suvisí s dstupnstí mapvých pdkladů v blasti účelvých katastrálních map, technických map a územně analytických pdkladů, Digitalizace a ukládání dat, včetně zpřístupnění dkumentů z blasti knižních fndů, stavebních spisven, zdravtnických spisven neb dkumentů významných svým bsahem či půvdem pr kulturní, plitické, nábženské či jiné blasti, (prtál bčana jakžt systém pdprující elektrnicku kmunikaci veřejnsti s VS na lkální místní úrvni; sučástí jsu zpracvané živtní situace s návaznstí na elektrnické frmuláře, rezervační systém schůzek na příslušném úřadě, zjištění stavu pdání). Výše uvedené prjekty jsu rzpracvány v dkumentech vycházejících právě ze strategie Smart Administratin, především se jedná Strategii implementace egvernment d území. Prjekt TC ORP má, z phledu hdncení prváděnéh pdle vrchlů HEXAGONu, dpad d všech vrchlů: Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 14 (celkem 161)

15 Obrázek 1 Vrchly Hexagnu TC ORP legislativa (vybudvání infrastruktury bude využit pr naplnění realizace řešení v blasti spisvé služby a archivace / zákn archivnictví a spisvé službě, datvých schránek / zákn elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů, základních registrů / zákn základních registrech. Realizace prjektu přispěje k ptimalizaci regulatrní, legislativní zátěže vyplývající z záknů, vyhlášek a nařízeních. Prjekt přispěje ke zjedndušení, zefektivnění a urychlení chdu úřadu z phledu ddržvání pstupů daných zákny, vyhláškami a nařízeními rganizace (pdpra jedntlivých činnstí je zajišťvána na úrvni, kde se její realizace jeví jak nejvhdnější (kmpetence, kapacity, znalst apd. - z tht důvdu jsu různé pvinné služby pskytvány na různých úrvních pr různé klienty, v případě TC ORP lze zmínit např. prvz spisvých služeb pr zřizvané rganizace, prvz negarantvanéh úlžiště pr bce atd.). Aktivity prjektu přinesu zásadní změnu rganizace výknu veřejné správy ze sučasných prcesů na efektivní elektrnické prcesy. Dále prjekt řeší efektivní vynakládání veřejných prstředků ptřebných pr prvz úřadu. Realizací prjektu djde k naplnění pžadavku efektivní veřejné správy bíhají infrmace, nikli bčan, úředník. Prvedením rganizačních změn djde k zefektivnění prcesů Úřadu, zvýší se celkvá kvalita a rychlst jeh služeb pskytvaných bčanům a rganizacím a jejich spkjensti. Djde ke snížení duplicity činnstí. bčan (dpad na bčana zejména při realizaci služby TC ORP Prtál bčana cž suvisí zejména s dstupnstí a transparentnstí infrmací). Zaměření prjektu a jeh patřeních přinese ve svém důsledku zvýšení přidané hdnty veřejné správy z phledu bčana, respektive djde ke zvýšení kmfrtu bčana ve smyslu pskytvaných služeb usnadnění styku bčana s veřejnu správu, transparentnst jednání a úknů. úředník (dpad na úředníka příp. plitika je pět v navazujících prjektech, jak je Spisvá služba, Vnitřní integrace úřadu a další). Vazba prjektu na prvek úředník je velmi silná. Úředník hraje důležitu rli v celém prcesu implementace technlgickéh centra. Realizací prjektu djde ke zvýšení kvality a efektivity práce zaměstnanců úřadu (úředníků), snížení krupce, zvýšení transparentnsti a efektivity jedntlivých úředních úknů. technlgie (zásadní dpad pr vytvření adekvátní infrastruktury pr navazující prjekty, bez které by nebyl mžn krdinvat aktivity jedntlivých aplikačně neb datvě zaměřených prjektů - jedná se zásadní kncepční rámec). ). Infrmační a kmunikační technlgie je vnímána i ve veřejné správě jak hlavní zdrj refrmy a invace. Efektivní využívání mderních infrmačních technlgií je jedním z prsazvaných přístupů, které mhu dstranit zbytečnu byrkracii a čas všem uživatelům.prjekt přispěje k zefektivnění prcesů veřejné správy, k mdernizaci a standardizaci jedntlivých úknů. Prjekt má jednznačně pzitivní dpad na tent vrchl hexagnu. Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 15 (celkem 161)

16 finance (synergický efekt nejen v kntextu různrdsti navazujících prjektů, ale také z phledu rzdělení reginu - kraj, ORP). Implementace výstupů prjektu přinese zajištění efektivnsti práce Úřadu a snížení nákladů veřejných financí vynakládaných na zajišťvané veřejné služby. STRATEGIE IMPLEMENTACE EGOVERNMENT DO ÚZEMÍ Dkument MV ČR definuje záměry státu při implementaci egvernmentu d území, a t frmu sustavy typvých prjektů, které je mžné a důležité realizvat, aby byly všechny základní strategické dkumenty naplněny. Prjekty jsu kncipvány v suladu s Integrvaným peračním prgramem a Operačním prgramem lidské zdrje a zaměstnanst. Tím naplňují pžadavek dstranění územních disparit vývje infrmatizace ČR. STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB PRO INFORMAČNÍ SPOLEČNOST Strategie rzvje služeb pr infrmační splečnst navazuje na analytické pznatky, rzvíjí a specifikuje cíle v blasti pdpry egvernment a racinalizace využívání ICT veřejnu správu. Z phledu kncepce budvání TC ORP je zásadní stanvení cíle v blasti infrastruktury: vytvření rbustní, bezpečné a efektivní infrastruktury, schpné zprstředkvat přístup k datvým zdrjům s ptenciálem dalšíh rzvje. TECHNOLOGICKÁ CENTRA ORP Prjekt TC ORP plně respektuje dkument Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí (Kncept a výchdiska), který vytváří základní rámec tét studie a definuje pvinné služby. VAZBA NA CENTRÁLNÍ PROJEKTY Vybrané připravvané, neb prbíhající centrální prjekty, se svými rzsahy a dpady dtýkají i prjektu TC ORP, zejména s hledem na mžné využití infrastruktury pr prvzvání jejich částečných funkcinalit neb využití jejich určitých služeb. Některé z nich nejsu dsud definvány tak, aby byl mžn vazbu zcela vymezit. Jedná se zejména základní registry veřejné správy a centrální míst služeb (CMS). 3.2 Infrmace vývji prjektu a jeh sučasném stavu Histrie prjektu spadá až d dby utváření krajských samspráv a vzniku bcí s rzšířenu půsbnstí, kdy na pli infrmatizace byly vytvřeny základní dkumenty, jejichž cílem byl nastavit základní rámec ICT. Hlavními výchdisky prjektu jsu: Infrmační strategie města Jičín Tat atestvaná infrmační strategie navazuje na glbální strategii rzvje města Jičín. Závěry ze strategie města Jičín jsu čerpány z těcht zdrjů: Prgramvé prhlášení Rady města Jičín na vlební bdbí ( v%e9&p1=28215 ); Strategický plán rzvje města Jičín ( v=0&p1=43271 ); Infrmační strategie a bezpečnstní plitika Měú Jičín ( ). Prjekt Technlgickéh centra je plně v suladu s vyhlášenu výzvu č. 06 Ministerstva vnitra ČR ROZVOJ SLUŽEB egovernmentu V OBCÍCH (Priritní sa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, Oblast pdpry Zavádění ICT v územní veřejné správě). Zpracvání studie prveditelnsti zárveň vychází z realizvanéh průzkumu mezi bcemi. Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 16 (celkem 161)

17 Zásadní pr realizaci prjektu je pžadavek legislativy nvely zákna č. 499/2004 Sb., který zavádí pvinnst vést spisvu službu pr územní samsprávné celky a jejich zřizvané rganizace. V přechdných lhůtách nvela bsahuje ustanvení: "Určení půvdci uvedu své spisvé služby, elektrnické systémy spisvé služby vyknávané v elektrnické pdbě a spisvé řády d suladu se záknem č. 499/2004 Sb., ve znění účinném de dne nabytí účinnsti tht zákna, d 3 let de dne nabytí účinnsti tht zákna". 3.3 Charakteristika prjektu V rámci TC ORP bude infrastruktura připravena na prvz uvedených aplikací a služeb. Na úrvni ORP je nutné zajistit dhled a servis nad prvzem p dbu 12 hdin/ 5 dní v týdnu. TCP ORP budu určena k prvzu systémů, pvinných aplikací: Negarantvané úlžiště nevyřízených a neuzavřených spisů jak výstupů dat ze systému elektrnické spisvé služby neb dcument management systemu v kapacitě dstatečné pr vlastní ptřebu ORP a ptřeby všech bcí správníh bvdu a jejich rganizace. V rámci prjektu ukládání a digitalizace dat d ní bce a města ukládají neuknčené a neuzavřené spisy v elektrnické pdbě, tedy jak vlastní, tak přijaté písemnsti spadající d režimu evidence a archivace pdle zákna č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisvé službě, ve znění pzdějších předpisů (pvinná služba), Elektrnická spisvá služba, pr vlastní ORP, jí zřízené a zalžené rganizace (pvinná služba). Dále je mžné TC ORP využít pr prvzvání aplikací v širkém spektru funkcí systémů samspráv, aplikvaných pdle knkrétníh realizačníh prjektu, jakými jsu zejména: Účetnictví, rzpčet, správa aktiv (majetek), agendvé systémy samsprávy. Aplikace centrálních prjektů: Agendvý systém RUIAN územní identifikace (sběr dat změnách v území) agendvý systém ROB (hlašvna, matrika), agendvý systém RPP (rganizační struktura a kmpetence). Aplikace systémvéh charakteru: (budu umístěny pdle knkrétních prjektů CMS a studie prveditelnsti TCK.) Prvz schránek elektrnické pšty, prvz dmény, pravidelné zálhvání vyhrazenéh datvéh prstru, základní zabezpečení (firewall, antivir, antispam, zabezpečené přensvé kanály, VPN). V Technlgickém centru je rvněž mžné prvzvat pr vlastní ptřebu ORP jakékliv aplikace, primárně však služí k zajištění infrmatizace celéh správníh bvdu. Na základě výzvy TC ORP byly stanveny dílčí blasti následvně: Servervá část Datvé úlžiště Byly vybrány bjektivně měřitelné indikátry, které jsu ptřebné k předlžení žádsti dtaci z IOP a k tmut prjektu jsu relevantní a kvantifikvatelné. Žadatel je pvinen indikátry prjektu ddržet, tzn. je nutné naplnit zvlenu cílvu hdntu. Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 17 (celkem 161)

18 Indikátry blasti 2.1 a jejich kvantifikace: Indikátr Pčet úřadů se zavedeným systémem elektrnické spisvé služby a elektrnicky řízeným během dkumentů Pčet vybudvaných datvých úlžišť pr ptřeby elektrnizace veřejné správy Tabulka 1 - Indikátry výstupu prjektu Měrná jedntka Sučasný stav pčet 1* 20 pčet 0 1 Stav realizaci prjektu p *) MěÚ Jičín v sučasné dbě má nainstalván elektrnický systém spisvé služby. V rámci realizace prjektu djde k upgradu tét spisvé služby a nákup licencí pr rganizace zřizvané městem Jičín (11 rganizací), které budu využívat hstvanu ESS. Vysvětlení k ppisu vybraných indikátrů: Pčet úřadů se zavedeným systémem elektrnické spisvé služby a elektrnicky řízeným během dkumentů indikátr vyjadřuje pčet úřadů bcí (všech typů) ve správním bvdu ORP, které využívají elektrnický systém spisvé služby a elektrnicky řízený běh dkumentů. V rámci aplikace Strategie Smart Administratin a elektrnizaci veřejné správy se tím rzumí zavedení a pužívání spisvé služby při běhu dkumentů v úřadu. Pčet vybudvaných datvých úlžišť pr ptřeby elektrnizace veřejné správy indikátr vyjadřuje pčet vybudvaných a využívání datvých úlžišť pr ptřeby územní veřejné správy ve správním bvdu ORP. T zahrnuje pskytvání služeb dalším subjektům veřejné správy pdle definvaných pdmínek a vazeb. Základní údaje lkalitě jsu uvedeny v kapitle 6. Lkalita a klí. Účelem prjektu je zvýšení infrmatizace, zlepšení a rzšíření služeb zákazníkům, zajištění pvinných a nepvinných služeb TC. Technlgická centra ORP umžní psílit infrastrukturu ICT a pdpřit ORP ve snaze standardizaci IS bcí v rámci správníh bvdu a zajištění stanvené úrvně služby. Klíčvými aktivitami prjektu jsu: Vypracvání studie prveditelnsti Zpracvání žádsti dtaci Výběrvá řízení na ddavatele Uzavření partnerských smluv s bcemi Publicita prjektu Ddávka technlgií a zkušební prvz Prvz TC nejméně p dbu udržitelnsti prjektu Pdávání pravidelných mnitrvacích zpráv Očekávaným přínsem je zlepšení a rzšíření služeb zákazníkům, zefektivnění veřejné správy. Předpkládanými výstupy prjektu jsu: Vybudvání TC ORP, Zřízení neb update stávající spisvé služby, Negarantvané úlžiště. Zřízení neb update stávající spisvé služby Jedná se prjekt, jehž realizace paralelně prbíhá s budváním TC ORP, přičemž spisvá služba bude využívat technlgicku infrastrukturu TC. Služba bude pskytvána pr: ORP zakládané a zřizvané rganizace ORP Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 18 (celkem 161)

19 bce ve správním bvdu ORP a jimi zřizvané rganizace Prjekt je řešen včetně zajištění úlžiště nevyřízených a neuzavřených spisů. Negarantvané úlžiště Negarantvané úlžiště je určené zejména pr ukládání dkumentů nevyřízených a neuzavřených spisů v elektrnické pdbě. Je základem knstrukce TC ORP. Služba je určena pr: ORP zakládané a zřizvané rganizace ORP bce ve správním bvdu ORP a jimi zřizvané rganizace 3.4 Varianty řešení Prjekt Technlgické centrum ORP je mžn řešit v něklika variantách: Nerealizvat TC ORP vůbec (ORP nepdá prjekt dle výzvy) pak by se nesplnily pžadavky zákna spisvé službě Nerealizvat TC ORP a prnajmut si jej jak službu (utsurcing) prtže pdmínku pr pskytnutí dtace je nutné vlastnit technlgii a příslušné licence, není tat varianta realizvatelná Realizace hlavníh i zálžníh TC ORP vlastními silami v prstrách města měst nemá druhu budvu mim záplavvé území Realizace puze hlavníh TC ORP vlastními silami v prstrách města Realizace hlavníh i zálžníh TC ORP vlastními silami v v zabezpečených prstrách externíh správce Realizace puze hlavníh TC ORP vlastními silami v v zabezpečených prstrách externíh správce Z phledu mžnsti využití stávajících zařízení (HW) a SW je jednznačně prblematická nemžnst garance minimální dby udržitelnsti především z phledu nezajištění smluv pdpře a servisu existujících zařízení (HW) a SW v délce trvání pěti let. 3.5 Etapy prjektu Prjekt bude realizván v rámci dvu etap. Harmngram realizace je navržen ve třech fázích: Přípravná fáze vytvření studie prveditelnsti a dalších ptřebných dkumentů včetně jejich schválení, uzavření ptřebných partnerských smluv Realizační fáze vypsání veřejné zakázky a vlastní ddávka řešení, implementace a zkušební prvz bude rzdělen d dvu etap: První etapa zahrnuje a knčí ddáním/převzetím HW a SW pr TC ORP d vybranéh ddavatele. P jejím uknčení měst Jičín předlží žádst platbu a vyplacení dtace za první etapu realizace. Druhá etapa zahrnuje kmpletní implementaci a zprvznění TC ORP včetně prvedení funkčních testů a nezbytnéh šklení. P jejím uknčení měst Jičín předlží žádst platbu a vyplacení dtace za druhu etapu realizace. Prvzní fáze prduktivní prvz p dbu udržitelnsti prjektu Přípravná fáze byla zahájena zpracváním tét studie prveditelnsti a žádsti dtaci (d ). Vlastní realizační fáze bude zahájena p pdání příslušnéh prjektu ve 2.čtvrtletí. Prjekt je kncipván jak III. Etapvý prjekt: I. etapa - Ddávka HW pr TC, realizace ESS Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 19 (celkem 161)

20 Příprava prjektu, realizace výběrvéh řízení, Realizace ddávek HW pr TC a realizace implementace elektrnické spisvé služby. 1. etapa bude uknčena převzetím HW a SW, pté prjektvý manažer města zpracuje mnitrvací zprávy a pdá žádst platbu v suladu s Příručku pr žadatele a příjemce a dle Pdmínek Rzhdnutí pskytnutí dtace. ESS - 1. etapa bude uknčena převzetím licencí SW (upgrade ESS města Jičín i spisvek pr rganizace a bce), pté prjektvý manažer města zpracuje mnitrvací zprávy a pdá žádst platbu v suladu s Příručku pr žadatele a příjemce a dle Pdmínek Rzhdnutí pskytnutí dtace za ddaný SW. II. etapa - implementace HW pr TC a ESS Realizace implementace HW pr technlgické centrum, zprvznění všech služeb. 2.etapa bude uknčena předáním TC ORP ze zkušebníh d prduktivníh prvzu, pté prjektvý manažer města pdá žádst platbu v suladu s Příručku pr žadatele a příjemce a dle Pdmínek Rzhdnutí pskytnutí dtace za zašklení, zkušební prvz a předání d prduktivníh prvzu, nechá zpracvat audit a zpracuje mnitrvací zprávy pr MV. ESS - bude uknčena předáním TC ORP ze zkušebníh d prduktivníh prvzu, pté prjektvý manažer města pdá žádst platbu v suladu s Příručku pr žadatele a příjemce a dle Pdmínek Rzhdnutí pskytnutí dtace za implementaci ESS, testvací prvz a zašklení, nechá zpracvat audit a zpracuje mnitrvací zprávy pr MV III. etapa - realizace vnitřní integrace úřadu V rámci III. etapy prjektu bude realizvána vnitřní integrace úřadu. Pté djde k pdání závěrečné mnitrvací zprávy s žádstí platbu. Tat etapa je blíže ppsána v dalších části tét studie kapitla Návaznsti na další prjekty a výzvy v rámci IOP TC ORP je budván s hledem na další pdprvané aktivity IOP, pr které TC ORP vytváří technlgické zázemí, jedná se tzv. reginální služby, mezi které patří především: ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA ORP Jedná se prjekt, jehž realizace paralelně prbíhá s budváním TC ORP, přičemž spisvá služba bude využívat technlgicku infrastrukturu TC. Služba bude pskytvána pr: bec s rzšířenu půsbnstí a jí zřizvané rganizace, bce a jimi zřizvané rganizace ve správním bvdu bce s rzšířenu půsbnstí, které prjeví zájem využít nvě hstvanu spisvu službu umístěnu na ORP Prjekt je řešen včetně vazby na negarantvané úlžiště nevyřízených a neuzavřených spisů. Prjekt je v přípravné fázi a je schválený Zastupitelstvem města Jičín. DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ DAT Digitalizace a ukládání dkumentů je prjekt zaměřený na zpracvání dkumentů pr ptřebu fungvání úřadů a dále na záchranu, chranu a zpřístupnění dkumentů z blasti knižních fndů, stavebních spisven, zdravtnických spisven neb dkumentů významných svým bsahem či půvdem pr kulturní, plitické, nábženské či jiné blasti, kterým hrzí nebezpečí fyzickéh pškzení či rzpadu v důsledku jejich častéh pužívání. Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 20 (celkem 161)

21 TC ORP navazuje na prjekt Digitalizace a ukládání hlavně v rámci prpjení s Krajsku digitální spisvnu (KDS), která navazuje na prjekty implementace (či rzšíření) elektrnické spisvé služby u různých subjektů kraje. Krajská digitální spisvna bude zajišťvat správu úředních dkumentů na úrvni kraje v dbě d uzavření (vyřízení) d skartace či vyřazení d Nárdníh digitálníh archivu. Z právníh phledu bude KDS prvzvána především pdle zákn č. 499/2004 Sb. ve znění pzdějších předpisů, Nárdníh standardu pr elektrnické systémy spisvé služby a další platné legislativy. Prjekt je v přípravné fázi. CZECH Prjekt bude zaměřen na efektivnější kmunikaci bčana s VS včetně služeb typu ppisu živtních situací a jejich navázání na elektrnická pdání frmu frmulářů, rezervace času úředníka, zjišťvání stavu případu či infrmací zveřejněných na elektrnické úřední desce. TC ORP je navržen tak, aby pkryl předpkládané pžadavky na infrastrukturu pr realizaci tht prjektu. Králvéhradecký kraj tent prjekt bude žádat prstřednictvím vyhlášených výzev IOP. Prjekt je v přípravné fázi. ORP Jičín dále předpkládá realizaci i prjektů v rámci výzev OPLZZ, které mají vazbu na TC ORP. Jsu t zejména: Výzva č Vzdělávání v egn Centrech krajů a bcí s rzšířenu půsbnstí V rámci tht prjektu byl vytvřen egon Centrum bce s rzšířenu půsbnstí, zajišťující šklení (prstřednictvím vlastních šklitelů pršklených Institutem pr místní správu Praha s bezplatným využitím centrálníh elearningvéh výukvéh prstředí Institutu pr místní správu Praha) pr vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva bce s rzšířenu půsbnstí a zaměstnance zřizvaných rganizací, kteří budu plnit úkly spjené s jedntlivými prvky egvernmentu. Dále pak v rámci svéh správníh bvdu egon centrum zajistí šklení pr úředníky bcí základníh typu a úředníky bcí s pvěřeným becním úřadem, členy zastupitelstev těcht bcí a zaměstnance jimi zřizvaných rganizací, kteří budu z těcht prstředků škleni bezplatně. Obec s rzšířenu půsbnstí může šklit také úředníky, zaměstnance a členy zastupitelstev bcí a zaměstnance rganizací jimi zřizvaných, které se nacházejí ve správním bvdu jiné bce s rzšířenu půsbnstí v rámci kraje. Prjekt je v řešení, žádst na realizaci tht prjektu již byla pdána, Zastupitelstv h schválil. Výzva č Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Cílvými skupinami prjektu jsu: bce s rzšířenu půsbnstí, jejich rgány a jimi zřízené neb zalžené rganizace a jejich zaměstnanci; plitici bcí z rzšířenu půsbnstí, včetně vlených zástupců; bce ve správním bvdu dané bce s rzšířenu půsbnstí, jejich zaměstnanci; plitici a vlení zastupitelé V rámci výzvy budu pdpřeny prjekty zaměřené na zvýšení kvality veřejných služeb prstřednictvím: aplikace mdelu Splečný hdntící rámec (mdel CAF) implementace principů prjektvéh a/neb prcesníh řízení strategickéh plánvání a tvrby zásadních kncepcí rzvje danéh samsprávnéh celku řízení eknmiky s akcentem na rzpčtvý prces a strategické plánvání vzdělávání ve výše uvedených blastech. Tent prjekt je v přípravné fázi. Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 21 (celkem 161)

22 4 Analýza pptávky a kncepce marketingu Tat kapitla se zabývá analýzu pptávky a nabídky, jak pdklad pr vytvření marketingvé strategie, marketingvéh mixu a ppisu kncepcí dbytu. 4.1 Analytická část Předmětem tét kapitly je analýza pptávky a nabídky realizace TC ORP. Aby mhla být frmulvána pptávka p službách TC, je třeba znát, kd bude cílvu skupinu knzumentů služeb. Mezi klíčvé knzumenty služeb budu patřit: ORP zakládané a zřizvané rganizace ORP bce ve správním území ORP zřizvané a zakládané rganizace bcí ve správním území ORP stát (prstřednictvím distribuvaných řešení, jak jsu např. základní registry) bčané (čerpající služby typu živtní situace prstřednictvím sambslužných kanálů) další rganizace v reginu Analýza pptávky výstupů prjektu Při pptávání zajištění služeb TC ORP byly zhledněny následující vstupy: Stávající stav technické architektury a infrastruktury ORP. Výzva IOP č. 06 na rzvj služeb egvernmentu v bcích. Kncepce a výchdiska realizace technlgických center ppsaná v dkumentu MV ČR Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí (Kncept a výchdiska). Příručka pr žadatele a příjemce finanční pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr priritní su 2, blast intervence 2.1, výzvy čísl 06 na rzvj služeb egvernmentu v bcích, včetně suvisejících přílh. Výsledek průzkumu pžadavků na zajištění služeb TC ORP. Pptávka na vybudvání technlgickéh centra ORP je zaměřena zejména na: vytvření rbustní platfrmy (HW, SW, virtualizace) a nezbytné síťvé infrastruktury pskytvání pvinných služeb, které lze rzdělit na služby: Negarantvané úlžiště nevyřízených a neuzavřených spisů jak výstupů dat ze systému elektrnické spisvé služby neb dcument management systému v kapacitě dstatečné pr vlastní ptřebu ORP a ptřeby všech bcí správníh bvdu a jejich rganizace. (pvinná služba) Elektrnická spisvá služba, pr vlastní ORP, jí zřízené a zalžené rganizace (pvinná služba) Další typvé prjekty služby ORP a bcí ve správním bvdu ORP Z příručky pr žadatele a příjemce finanční pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr priritní su 2, blast intervence 2.1 vyplývají i další pžadavky na infrmvání prjektu a prpagaci prjektu. Závazná pravidla pr prvádění infrmačních a prpagačních patření, kterými se musí příjemci řídit, jsu v přílze č. 4 tét příručky Definice nabídky výstupů prjektu Nabídka výstupů prjektu TC ORP bsahuje: Pskytvání služeb TC ORP pr své zákazníky včetně zajištění synergie s realizvanými či Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 22 (celkem 161)

23 prbíhajícími prjekty. Zajištění vnitřní rganizace a prvzu TC. Zajištění služeb hstvané ESS pr zapjené bce a jimi zřizvané rganizace Zajištění služeb hstvané ESS pr rganizace zřizvané městem Jičín 4.2 Návrhvá kncepční část Na základě výše uvedené analýzy byl stanven hlavní cíl prjektu vytvření TC ORP: Vytvření dstatečné rbustní, škálvatelné, bezpečné, stabilní, vysce dstupné a knfigurvatelné technické infrastruktury, dlné prti výpadkům, která umžňuje prvz klíčvých aplikací, infrmačních systémů a služeb, v režimu 5 dní v týdnu a 12 hdin denně a umžňující jejich integrvatelnst. Dekmpzicí tht hlavníh cíle byly stanveny dílčí cíle pr blasti: HW a síťvé infrastruktury Dílčí cíle Ppis Zajištění rbustnsti řešení Prstředí vytvářející velmi kvalitní základ HW infrastruktury Zajištění škálvatelnsti a knfigurvatelnsti řešení Prstředí umžňující nastavvat a knfigurvat jedntlivé kmpnenty technické infrastruktury TC s hledem na prvzvané aplikace Zajištění rzšiřitelnsti Prstředí umžňující rzšiřitelnst / dplňvání jedntlivých HW kmpnent Zajištění dlnsti prti výpadkům Vybudvání stabilníh prstředí TC, dlnéh prti výpadkům a prti chybám Mžnsti rzlžení zátěže Prstředí umžňující rvnměrně rzkládat zátěž mezi jedntlivé ndy Zajištění integrvatelnsti jedntlivých HW kmpnent Zajištění, aby jedntlivé kmpnenty technické infrastruktury byly vzájemně kmpatibilní Zajištění a garantvání dstatečné síťvé knektivity TC na klní subjekty Zejména mezi krajským úřadem, zakládanými a zřizvanými rganizacemi, ORP, bcemi a dalšími vybranými subjekty Tabulka 2 Dílčí cíle, HW a síťvé infrastruktury SW architektury Dílčí cíle Prvzvání aplikací rientvaných na pskytvání služeb Řízení prcesů a služeb Tabulka 3 Dílčí cíle, SW architektury Ppis Prvzvání aplikací v rámci TC, jejichž vnitřní architektura bude architektura rientvaná na pskytvání a knzumvání služeb (např. SOA) Řízení aplikačních prcesů (aplikačních wrkflw) prstřednictvím katalgu služeb rganizace Organizace a řízení TC Dílčí cíle Ppis Zajištění ptřebné dstupnsti jedntlivých aplikací a služeb TC Zajištění ptřebné dstupnsti aplikací, hstvaných v prstředí TC, na základě uzavřených SLA Umžnění pstupnéh rzšiřvání služeb Umžnění pstupnéh rzšiřvání aplikačních a dalších služeb na základě rstucích pžadavků zákazníků TC Garantvání pskytvání služeb TC v suladu s legislativu Garantvání, že jedntlivé hstvané služby nejsu v rzpru s platnu legislativu Zajištění systémvé architektury p celu dbu udržitelnsti TC Jedná se zajištění a ddržvání všech principů ppsaných ve skupině cílů "HW a síťvá infrastruktura Zajištění a garantvání zdpvědnsti za data Jednznačné stanvení dpvědnsti za data v rámci TC. Zajištění a garantvání zdpvědnsti za aplikace Jednznačné stanvení dpvědnsti za aplikace a systémvé služby prvzvané v rámci TC Zajištění a garantvání zdpvědnsti za Na základě uzavřených SLA smluv, ppř. jiných dhd a ujednání. prvzvané služby Ddržvání pravidel a pdmínek začlenění a prvzvání aplikace v rámci TC Vydefinvání a následné ddržvání pravidel a pdmínek, za kterých může být aplikace, neb systémvá služba, prvzvána v rámci TC. Udržvání pasprtu aplikací a služeb Vytvření a aktualizace seznamu aplikací a služeb, které jsu hstvané v prvzvaných v rámci TC prstředí TC. Zajištění dstatečné kapacity lidských zdrjů pr prvz a údržbu TC Zajištění dstatečný pčet kvalifikvaných lidských zdrjů (pracvníků) pr prvz a správu glbální architektury TC Řízení glbální architektury TC jak celku Řízení všech vrstev TC. Jedná se zejména vrstvy: - HW a síťvé infrastruktury - aplikační architektury - nabízených služeb Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 23 (celkem 161)

24 - lidských zdrjů prvzující a udržující TC Tabulka 4 Dílčí cíle, Organizace a řízení TC Tyt cíle jsu v plném suladu se strategií budvání technlgických center - jedním ze třech pilířů egon center. Způsb, jakým se dcílí naplnění jedntlivých dílčích cílů a specifikace metrik měřitelnsti jejich dsažení, již nejsu předmětem tht dkumentu a měly by být ppsány v infrmační strategii Marketingvá strategie Cílem marketingvé strategie je ppsat způsb dsažení výše uvedených cílů pr výše definvané segmenty zákazníků. Důležitým faktem při budvání TC ORP je pskytnut svým zákazníků jasně definvaný rámec kvalitních a dstupných služeb, specifikvaných v rámci SLA. Prt, aby mhly být služby TC ORP zajištěny v dpvídající kvalitě (jak je dstupnst služby, dba její dezvy, dba jejíh zprvznění při jejím výpadku, atd.), je nezbytné, aby byly prvzvány na rbustní, bezpečné a d buducna rzšiřitelné infrastruktuře a architektuře. Pdle cílvéh segmentu zákazníků lze služby pskytvané v rámci TC ORP rzdělit na interní (kde je primárním zákazníkem MěÚ) a externí (bce, zakládané a zřizvané rganizace bcí a ORP, stát, bčané a další rganizace v reginu). Mezi interní služby / aplikace pskytvané TC ORP patří: Negarantvané úlžiště (pvinná aplikace) Elektrnická spisvá služba (pvinná aplikace) Účetnictví Rzpčet Výkaznictví evidence majetku evidence autrizvané knverze persnalistika dcházka stavební řízení místní pplatky evidence sudních sprů sciální agenda sciálně právní chrana dětí přestupky správní řízení matrika Vlby legalizace, vidimace přidělvání adres (ČP, ČO, Ulice) kpie dat centrálních registrů šklská matrika systém elektrnickéh zadávání zakázek právní předpisy Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 24 (celkem 161)

25 schránky el. pšty vyhrazený datvý prstr virtuální strje prstr pr replikaci distrib. systémů Využití technlgie virtuálních desktpů službu prvzu certifikační autrity síťvé služby Mezi externí služby / aplikace TC ORP patří: Negarantvané úlžiště (pvinná aplikace) Elektrnická spisvá služba (pvinná aplikace) / evidence autrizvané knverze správní řízení legalizace, vidimace přidělvání adres (ČP, ČO, Ulice) kpie dat centrálních registrů šklská matrika systém elektrnickéh zadávání zakázek právní předpisy schránky el. pšty vyhrazený datvý prstr virtuální strje prstr pr replikaci distrib. systémů terminal server službu prvzu certifikační autrity síťvé služby Marketingvý mix Marketingvý mix je subr taktických marketingvých nástrjů - výrbkvé, cenvé, distribuční a kmunikační plitiky, které firmě umžňují upravit nabídku pdle přání zákazníků na cílvém trhu. Obsahuje a knkretizuje všechny krky, které rganizace dělá, aby vzbudila pptávku p prduktu. Tyt krky jsu rzděleny d čtyř prměnných: Prdukt (služba) - uspkjuje pžadavky zákazníka. Cena - hdnta vyjádřená v penězích, za kteru se prdukt prdává (služba pskytuje). Míst - jak se bude prdukt prdávat (služba nabízet), včetně distribučních cest, jejich dstupnsti, atd. Prpagace - jak se sptřebitel (knzument služby) prduktu dzví. Následující kapitly se detailněji zabývají ppisem jedntlivých prměnných. Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 25 (celkem 161)

26 PRODUKT Prduktem (službu) v pjetí TC ORP t jsu především služby prvzu elektrnické spisvé služby splňující pžadavky dané záknem č. 499/2004 Sb., spisvé službě a archivnictví, ve znění pzdějších předpisů a pskytvání služeb negarantvanéh úlžiště nevyřízených a neuzavřených spisů. Krmě těcht jsu t i další služby spjené s prvzem TC ORP (management, mnitring, zálhvání, ) a dalších prjektů v rámci realizace Strategie implementace egvernmentu. V rámci kapitly 4. Analýza pptávky a kncepce marketingu jsu specifikvány jedntlivé zákaznické segmenty a nabízené služby. Jak je uveden výše, sada služeb bude prvzvána na rbustní, bezpečné a d buducna rzšiřitelné infrastruktuře a architektuře splňující cíle ppsané v kap Návrhvá kncepční část. Tat architektura bude připravena prvzvat služby v režimu 12x5, včetně garantvání vyskéh stupně zabezpečení. Udržitelnst celé infrastruktury a architektury řešení je předpkládána minimálně p dbu 60 měsíců. Detailní ppis technické architektury, hstující jedntlivé aplikace, které pskytují sadu služeb, je bsahem kap.7. Technické řešení. Pravidla pskytvání a garantvání služeb budu sučástí SLA mezi jejich pskytvatelem a knzumentem. V případě pskytvání služeb cílvým zákazníkům - bčanům (např. služba typu budu pravidla pr jejich pskytvání a garantvání zveřejněna prstřednictvím dstupných infrmačních zdrjů, suvisejících s jejich pskytváním (např. v prstředí webvéh prtálu pskytující danu službu typu CENA Služby TC budu pskytvány zdarma. Pdmínku pr čerpání dtace z fndu EU na jeh výstavbu je jeh neziskvst. T znamená, že pkud by v buducnu byla stanvena cena za pskytvání vybraných služeb, nesmí djít k převýšení jejich prvzních nákladů. Ty jsu zhledněny v samstatné kapitle 11. Finanční analýza prjektu, finanční plán. Partnerské bce se budu účastnit na financvání prjektu ve výši vlastníh pdílu 15% na přízení elektrnické spisvé služby, případně na úhradě nezpůsbilých výdajů vzniklých při přízení elektrnické služby. Předběžně byla tat spluúčast dhadnuta na Kč ,- pr všechny bce. MÍSTO TC ORP bude vybudván v prstrách stávající servervny města Jičín. Tt centrum bude splňvat následující přísná kritéria na zajištění vyhvujícíh umístění, která jsu specifikvána v dkumentu Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí (Kncept a výchdiska) : teplta prstředí se phybuje v rzmezí d 18 C d 24 C, relativní vlhkst v rzmezí 35%-65%, v místnstech datvých center budu instalvána pžární čidla kuře a teplty, tyt prstry jsu napjeny na systém elektrnické zabezpečvací signalizace, v prstrách je zajištěn rzvd elektrické energie 230V/50Hz s bezvýpadkvým zálhváním, samstatně jištěný pr rzvaděč neb prstr a je rvněž zajištěn benzin agregát, vnější chrana budvy Městsku plicií 24 hdin denně a 7 dní v týdnu, jsu prkazatelně evidvány sby vstupující d vyjmenvaných technlgických prstr, prstry, v nichž se datvá centra nacházejí, leží mim zátpvu blast tzv. stleté vdy. Veškeré pskytvané služby TC ORP budu nabízeny z jednh místa. Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 26 (celkem 161)

27 PROPAGACE Aby byla prpagace pskytvaných služeb TC efektivní, je třeba ji zacílit na správný segment zákazníků. Cílem prpagace je získat zájem u ptenciálníh zákazníka využívat služeb TC ORP. Z důvdů velmi pdbnéh charakteru přístupu k pskytvaným službám je mžné následující zákaznické segmenty pr účely prpagace služeb, slučit v jeden a t bce a rganizace. Jde zákaznické segmenty: Zřizvané a zakládané rganizace ORP Obce, Zřizvané a zakládané rganizace bcí. Prpagace služeb TC ORP je zaměřena na následující zákaznické segmenty: bce a rganizace bčané další rganizace v reginu EU (primárně z důvdu čerpání dtace na zprvznění TC ORP) Obce a rganizace Klíčvé prstředky prpagace pskytvání služeb TC ORP bcím a rganizacím jsu předpkládány: Kampaň - slvení bcí a rganizací cílenu nabídku za účelem uzavření smluvníh vztahu (SLA). Osbní jednání cílené na knkrétní zákazníky - kde budu prezentvány aktuální infrmace službách a infrastruktuře TC ORP, mžnstech jeh rzšiřvání, apd. Webvý prtál ORP JIČÍN - bsahující základní infrmace TC ORP včetně nabízených služeb frmu reklamy. Občané Klíčvé prstředky prpagace pskytvání služeb TC ORP bčanům jsu předpkládány: EU Webvý prtál ORP - zveřejnění vybraných infrmací zaměřené na bčany (např. dstupnst a splehlivst služeb včetně IT pdpry řešení živtních situací, apd.). Publikvání v tisku, dbrných časpisech s infrmacemi prjektu a pskytvaných službách bčanům. Pravidla pr prvádění infrmačních a prpagačních patření jsu uvedena v přílze č. 4 příručky pr žadatele a příjemce finanční pdpry, výzvy IOP č. 6. Bude se jednat zejména značení přízené techniky infrmace splufinancvání prjektu ze zdrjů EU (samlepky) dle pdmínek dtačníh prgramu. Dále budu infrmace prjektu umístěny na webvých stránkách bce. Žadatel značí veškeru dkumentaci (VŘ, smluvy a další) lgy prgramu dle pravidel. Dále bude vyrbena a p uknčení prjektu viditelně umístěna infrmační cedule. Dle Nařízení 1828/2006 čl. 8, dst. 4 a usnesení Vlády ČR č. 1580/2008 bude žadatelem pskytnut suhlas se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců dtace Kncepce dbytu TC ORP je budván za účelem pskytvání služeb různým zákaznickým segmentům, jak je ppsán v předchzích kapitlách. Z dtazníkvéh průzkumu a na základě splečnéh wrkshpu s jedntlivými ORP v rámci Králvéhradeckéh kraje se dspěl k závěru, že za účelem pkrytí služeb celéh kraje bude Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 27 (celkem 161)

28 vybudván TC na úrvni kraje a každá z ORP bude budvat své vlastní TC ORP. V rámci přípravy prjektu egn centrum Jičín se uskutečnila jednání s bcemi správníh bvdu ORP Jičín, kde byla prjednávána jejich účast na prjektu a definván partnerství. Z důvdu zajištění ptřebné sučinnsti budu s partnery uzavřeny ptřebné smluvy partnerství vymezující práva a pvinnsti jedntlivých subjektů (min. v blasti vzájemnéh pskytvání služeb a dalšíh prvzu a rzvje prjektu). Starstvé bcí již písemně vyjádřili jejich zájem na využívání služeb TC ORP Jičín elektrnické spisvé služby (a t jednak v režimu hstvané spisvé služby či zájmem přízení vlastní spisvé služby pr účely bce a jimi zřizvaných rganizací). Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 28 (celkem 161)

29 5 Materiálvé vstupy ptřebné k prjektvé činnsti Předmětem kapitly je charakteristika a ppis dstupných hmtných ddávek ptřebných k prvzvání služeb a návrh základních pžadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné zakázky na realizaci TC ORP. 5.1 Charakteristika a ppis dstupnsti hmtných ddávek ptřebných k prvzvání služeb Z phledu dstupných hmtných ddávek ptřebných k prvzvání TC ORP jsu uvažvány pr datvu a aplikační vrstvu následující s přihlédnutím k využití virtualizačních technik: Aplikační servery Diskvá úlžiště SW pr virtualizaci Služba živení a instalace aplikačníh serveru, diskvéh úlžiště 5.2 Návrh základních pžadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné zakázky na realizaci TC ORP Schéma veřejných zakázek: budvání TC ORP bude vzhledem k výši zakázky a dle zákna č. 137/2006 Sb., Veřejných zakázkách, realizvána frmu pdlimitní veřejné zakázky v tevřeném řízení. Základní parametry pr veřejnu zakázku jsu bsaženy v dalších částech tét studie. Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 29 (celkem 161)

30 6 Lkalita a klí 6.1 Umístění prjektu Charakteristika ORP JIČÍN Správní bvd Jičín leží na severzápadě Králvéhradeckéh kraje. Na severu a západě susedí s Libereckým a Středčeským krajem, na jihu s bcemi správníh bvdu Nvý Bydžv, na výchdě se správními bvdy Hřice a Nvá Paka. Správní území zahrnval k bcí, cž je druhý nejvyšší pčet v kraji. Od dšl k přesunu bce Staré Smrkvice ze správníh bvdu Jičín d správníh bvdu Hřice a snížení tak pčtu bcí správníh bvdu na 77. Na celkvém pčtu byvatel se správní bvd pdílí více než 8 prcenty, na území kraje 12 prcenty a patří mezi největší správní bvdy. Ve městech Jičín, Kpidln, Lázně Bělhrad, Libáň a Sbtka žil k téměř 60 prcent byvatel správníh bvdu. Na pětině území se rzkládají lesy, téměř 70 prcent tvří zemědělská půda. Území se rzkládá v Jičínské pahrkatině, největší řeka Cidlina jím prtéká d severzápadu k jihvýchdu. V severní části území se nachází Prachvské skály, brána d Českéh ráje, který je naší nejstarší chráněnu krajinnu blastí. Erzními pchdy silně rzčleněné pískvcvé útvary tvří dnes rmantická skalní města i řadu samstatných skalních útvarů bizardních tvarů. Jsu pravdvých rájem pr hrlezce. Území dtvářejí četné prameny s ptky v hlubkých kaňnvitých údlích a rybníky, z nichž mnhé jsu využívány k rekreaci. Centrum správníh bvdu měst Jičín má své phádkvé kuzl, a t především díky spisvateli Václavu Čtvrtkvi a jeh lupežníku Rumcajsvi. Každrčně se v Jičíně kná festival Jičín měst phádky pr malé i velké návštěvníky. Nedalek d Jičína se nachází lázeňské městečk Železnice. Na výchdě území nalezneme malebné městečk Lázně Bělhrad. Zdejší bhatá lžiska rašeliny dala základ vzniku slatinných lázní, kde se léčí nemcnění phybvéh ústrjí. Na pačném knci území správníh bvdu je rdné měst Fráni Šrámka Sbtka, z nedalekéh čedičvém vrchu na měst shlíží barkní lvecký zámeček Humprecht. Jičínsk je mál lidnatý zemědělský kraj s velkým pčtem malých bcí (průměrně se 100 byvateli na bec) a jen s něklika malými městy, z nichž největší je Jičín s byvateli. Průměrná hustta byvatelstva ORP je nízká, méně než 10 na km2. Ve správním celku ORP Jičín je 76 bcí, většina z nich prvníh typu. Jejich starstvé jsu většinu lidé blížící se důchdu, neuvlnění z funkce, prt mhu úřadvat jen p večerech (typicky d 17 d 19 hdin) a z th plyne i nízký stupeň infrmatizace becních úřadů. Většina bcí si připjení d internetu přídila teprve v r.2009 a t většinu jen v mezené rychlsti 2 Mb. Bhužel řada bcí nepužívá ani a kmunikace s nimi je zdluhavá, neperativní. Od prjektu TC a ESS si slibujeme i zlepšení tét kmunikace. Šklení starstů bcí, jejich zaměstnanců, úředníků, zastupitelů a zřízených rganizací začal v 12/2009 v rámci prjektu egn centra Jičín a dufáme, že i tím se pdaří zvýšit infrmatizaci bcí. Od všech bcí byly vyžádány infrmace jejich ESS, knektivitě d internetu a dalších údajích ptřebných pr analýzu a tut studii. Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 30 (celkem 161)

31 Obrázek 2 - Mapa ORP Jičín TC ORP bude realizván v prstrách ORP JIČÍN, na adrese Žižkv nám. 18, JIČÍN. Bude pskytvat sadu služeb pr své zákazníky, zejména pr: Obce měst Jičín a bce na území ORP zakládané a zřizvané rganizace bcí 6.2 Živtní prstředí v jeh klí Technlgické centrum ORP Jičín bude umístěn v technlgické místnsti v budvě Žižkv nám.18 městskéh úřadu Jičín. V rámci realizace prjektu nebudu prváděny žádné stavební úpravy. Tím pádem nebude dcházet k překračvání pžadvané meze hlučnsti, ani k znečišťvání živtníh prstředí. Nezbytnu pdmínku prvzvání technlgickéh centra je jeh zásbvání elektricku energií. Nicméně ani v tmt případě nebude dcházet k negativnímu vlivu na živtní prstředí. Veškeré bměňvané technlgické části budu eklgicky zlikvidvány. Realizace prjektu nebude mít žádný negativní, ani pzitivní vliv na živtní prstředí. Předpkladem pr tt tvrzení je skutečnst, že budvané Technlgické centrum ORP bude dimenzván s dstatečným servervým výknem, dstatečným diskvým prstrem a dstatečnu prpustnstí kmunikační infrastruktury, aby d něj mhly být pstupně (případně ihned p vybudvání) přesuvány služby prvzvané ve stávající IT infrastruktuře městskéh úřadu. P přesunutí budu dpvídající technické prstředky stávající IT infrastruktury dstaveny. Díky tmu, že navrhvané mderní technlgie TC ORP budu mít nižší sptřebu elektrické energie, dá se předpkládat, že celkvá energetická bilance IT infrastruktury zůstane zachvána, tzn. nedjde k navýšení sptřeby elektrické energie. Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 31 (celkem 161)

32 6.3 Stav technické infrastruktury Infrmační infrastruktura a kmunikační infrastruktura představují základní pracvní nástrj veřejné správy. Základ infrmační infrastruktury tvří technlgické centrum ORP. Základem kmunikační infrastruktury je síť Internet a jednáme připjení d KIVS (kmunikační infrastrukturu veřejné zprávy na Plicii ČR v Balbínvě ulici 24, Jičín, kam vede multimdvé ptické vlákn z budvy Měú). 6.4 Seznam subjektů zapjených d prjektů, způsb jejich zapjení D prjektu budvání TC ORP jsu zapjeny následující subjekty: Členvé prjektvéh týmu z bcí ORP: bec Lužany, bec Běchary na základě partnerské smluvy. Prjektu se jak knzumenti služeb účastní rganizace města Jičín, Měú Jičín, 19 bcí ze správníh celku ORP Jičín a jimi zřizvané rganizace na základě písemnéh vyjádření zájmu využívat služby TC ORP. S těmit subjekty bude uzavřena partnerská smluva využívání služeb TC ORP. Seznam bcí 1.typu (nemají ani stavební ani matriční úřad), které pžádaly přístup k elektrnické spisvé službě v hstvaném režimu: bec telefn web 1. Dřevěnice Kbelnice Knecchlumí Kvač Lužany Ohaveč Ostružn Samšina Sedliště Sběraz Újezd pd Trskami Veliš Vršce Běchary Železnice Seznam rganizací bcí, které pžádaly přístup k elektrnické spisvé službě v hstvaném režimu: 1. Základní škla a mateřská škla Lužany (zřízená bcí Lužany) Masarykva základní škla (zřízená městem Železnice) Základní škla Sbtka (zřízená městem Sbtka) IČO Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 32 (celkem 161)

33 Seznam bcí 1.typu, které pžádaly nákup licence plné verze elektrnické spisvé služby prvzvané na vlastní technlgii bce: 1. bec Pdůlší (Ke) 2. bec Žeretice (Ke) 3. Obec Bukvice (Munis) Obec 2.typu (má stavební i matriční úřad), která pžádala nákup licence plné verze elektrnické spisvé služby prvzvané na vlastní technlgii bce: 1.Měst Sbtka (Ginis) Seznam rganizací zřízených městem Jičín, které pžádaly přístup k elektrnické spisvé službě v hstvaném režimu: 1. Kulturní zařízení města Jičína, IČ: , K-klub středisk vlnéh času, Valdštejnv nám.99, Jičín, IČ: , Základní škla a mateřská škla, Jičín,17.listpadu 109, IČ: Základní škla, Železnická 460, Jičín, IČ: Základní umělecká škla, Jičín, IČ: Základní škla, Pděbradva 18, Jičín, IČ: Základní škla, Husva 170, Jičín, IČ: Technické služby města Jičín, IČ: Sprtvní zařízení města Jičín, IČ: Sciální služby města Jičín, IČ: Knihvna Václava Čtvrtka, Jičín, IČ: Seznam bcí a měst, které pžádaly puze negarantvané úlžiště dat prvzvané na TC ORP: 1. bec Staré Míst městys Pdhradí měst Lázně Bělhrad měst Kpidln bec Češv Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 33 (celkem 161)

34 7 Technické řešení Předmětem tét kapitly je ppis technickéh řešení TC ORP. 7.1 Specifikace zadání pr TC Technlgická centra budu integrální sučástí systému egvernment, prpjenéh infrastrukturu KIVS. Implementace egvernment vyžaduje vytvření, prvz a údržbu infrastruktury pr zpracvání klíčvých dat reginu prstřednictvím aplikací a systémů, jak jsu spisvé služby, datvé sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd. Na úrvni Krajů a ORP získá infrmatika výrazně reginální charakter. Technlgická centra budu pstupně rzšiřvána implementací nvých funkcí. Technlgické centrum ORP využívá výhd clud cmputingu jak jsu výkn (sdílení hardwarvých prstředků umžňuje lépe přerzdělvat výkn mezi jedntlivé uživatele a služby), bezpečnst (celé datacentrum je zabezpečen mnhem lépe než jeden pčítač), mbilita (uživatel se může k datacentru připjit kdekliv, nezávisle na platfrmě). Technlgickým základem clud cmputingu je virtualizace. CMS TC ORP TC K TC ORP TC ORP 7.2 Obecné pžadavky na Datvé centrum Datvé centrum TC ORP musí splňvat následující minimální pžadavky: bude chráněn prti neprávněnému přístupu teplta prstředí se phybuje v rzmezí d 18 C d 24 C, relativní vlhkst v rzmezí 35%-65% v místnstech datvých center budu instalvána pžární čidla kuře, teplty a infra čidl phybu. Čidla budu zapjena d rack mnitring systému tyt prstry jsu napjeny na systém elektrnické zabezpečvací signalizace v prstrách je zajištěn rzvd elektrické energie 230V/50Hz s bezvýpadkvým zálhváním, samstatně jištěný pr rzvaděč, napájení je rvněž zajištěn diesel (benzin) agregátem je zajištěna vnější chrana budvy vlastníkem, neb bezpečnstní službu 24 hdin denně a 7 dní v týdnu jsu prkazatelně evidvány sby vstupující d vyjmenvaných technlgických prstr prstry, v nichž se datvá centra nacházejí, leží mim zátpvu blast tzv. stleté vdy, mim bezprstřední dsah prduktvdů a jinak kritických míst a leží v místech, kde je mžné zabezpečit bezprblémvé zásbvání elektricku energií 7.3 Ostatní vstupy pr budvání TC ORP ORP musí zajistit bezpečnst svéh TC TC K bude pskytvat pr TC ORP službu garantvanéh úlžiště Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 34 (celkem 161)

35 7.4 Vlastní kncept řešení Technlgické centrum ORP je infrastrukturním základem pr pskytvání služeb TC ORP. Cílem je zajištění c nejlepších pdmínek prvzu infrmačních systémů v režimu 12x5 hdin. TC ORP vyžaduje vytvření, prvz a údržbu infrastruktury pr prvzvání aplikací a služeb. TC ORP bude integrván s TC K na úrvni distribuce dat, aplikací a služeb navázaných na CMS (na brázku nahře TC C). Technlgické centrum zahrnuje následující vrstvy: Kmunikační infrastruktura zajišťuje kmunikaci vrstev TC uvnitř i vně Systémvá infrastruktura zajišťuje výpčetní výkn a prstr pr ukládání dat aplikací a služeb Systémvé služby zajišťují splupráci mezi jedntlivými systémy, zajišťují bezpečný přístup ke službám a aplikacím, apd. Aplikační vrstva bsahuje aplikační lgiky hstujících aplikací, včetně databázvých serverů Bezpečnst zajišťuje minimalizaci mžných bezpečnstních incidentů Servis, pdpra a řízení infrastruktury TC ORP Klientská zhledňuje a reprezentuje klientvi služby a jeh uživatelské rzhraní Návrh a ppis architektury řešení Sučasný stav V sučasné dbě je technlgická místnst Města Jičín vybavena něklika servery s peračními systémy Windws a Linux. Připjení d Internetu je zabezpečen sw firewallem. Antivirvu chranu, antispyware, antispam a antimalware řeší prdukt AVG. Antispam řeší také prdukty Amavis a SpamAssassin. Internetvá knektivita je dstatečná 50Mbs fullduplex p ptice (zálžní připjení je realizván technlgií WIFI 30Mbs ). Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 35 (celkem 161)

36 Některé vyjmenvané sw plžky budu využity pr budvání Technlgickéh centra Města Jičín: prdukt AVG je dstačující a bude využit při budvání TC ORP Datvé centrum ORP Vzhledem k prstrvým mžnstem MěÚ Jičín bude vybudván jedn nvé Datvé centrum pr účely TC ORP. Všechny důležité kmpnenty řešení TC ORP budu kncipvány jak redundantní. Principielně je schéma takt budvanéh TC ORP na následujícím brázku: Místnst Datvéh centra TC ORP Jičín bude ve stávající servervé místnsti na adrese: Žižkv náměstí 18, Jičín , místnst 303, kam budu umístěny tři servery a jedn diskvé ple, dva Ethernet L3 switche, VPN ruter. Dále bude zapjen stávající benzínvý mtrgenerátr. Umístěn bude též zálžní zdrj napájení pr pkrytí energetických nárků DC. ROZVADĚČ Stávající servervna bude rzšířena jeden rzvaděč s minimálními parametry - výška 41U, hlubka 1000mm, bez bčnic a bez dveří. MOTORGENERÁTOR Bude využit stávající mtrgenerátr. Mtrgenerátr musí mít systém autmatické regulace táček a dstatečný výkn, aby byla vylučena nefunkčnst UPS vlivem jejich klísání změnu zátěže. Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 36 (celkem 161)

37 ZÁLOŽNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ (UPS) Datvý rzvaděč v Hlavním datvém centru bude vybaven UPS s dstatečným výknem, aby pkryl energetické nárky p dbu nezbytně nutnu na náběh benzín agregátu. Z tabulky sptřeby kmpnent Datvéh centra ve čtvrtém rce prvzu a sptřeby stávajících technlgií vyplývá ptřeba jedn/třífázvé UPS s výknem 5,5kVA. Příkn a chlazení 1.rk Příkn(W) Chlazení(BtU/h) Měřený Maximální Měřené Maximální Servery Diskvá ple Aktivní prvky UPS Klimatizace Celkem hw Příkn a chlazení 5.rk Příkn(W) Chlazení(BtU/h) Měřený Maximální Měřené Maximální Servery Diskvá ple Aktivní prvky UPS Klimatizace Celkem hw NAPOJENÍ NA EZS Datvé centrum musí být napjen na systém EZS. Datvé centrum bude napjen na stávající EZS. MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ROZVADĚČE (RACK MONITORING SYSTÉM RMS) Rack mnitring systém bude napjen na všechny zásadní systémy technlgických místnstí. Od napájení (vstup i výstup u UPS), přes čidla teplty a kuřvá splupracuje také s klimatizační jedntku a je připjen d LAN a pmcí SNMP prtklu předává infrmace všech událstech vyhdncvacímu systému (např. KIWI Syslg) a díky němu pdávat administrátrvi systému varvná neb kritická hlášení. KLIMATIZACE Datvé centrum musí být vybaven klimatizací. Využije se stávající klimatizační jedntky. SYSTÉMOVÁ INFRASTRUKTURA Architektura vrstvy systémvé infrastruktury pkrývá ptřeby aplikací a služeb a je navržena pr buducí růst. Systémvá infrastruktura TC ORP se skládá zejména ze servervé části, části datvéh úlžiště a jejich vzájemnéh prpjení a t buď příméh, neb využitím virtualizačních technik. Využitím virtualizace serverů je dsažen zajištění ptimálníh výknu a pžadvané garance dstupnsti služeb. SERVERY Služby a aplikace prvzvané v TC ORP jsu prvzvány na serverech. Pr zajištění pžadvané dstupnsti a výknnsti bude vybudván prstředí pr prvz aplikací na fyzických serverech i ve virtuálním prstředí. VIRTUALIZACE SERVEROVÁ Servervá virtualizace zajistí: schpnst zajištění garance služby mžnst prvzvat služby v zálžním datvém centru zálha a bnva v definvaném čase lepší využitelnst hardware nižší nárky na management prstředí prvisining, schpnst rychle reagvat na buducí ptřeby ICT nižší energetická nárčnst Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 37 (celkem 161)

38 nezávislst na hardware fyzickéh serveru škálvatelnst mžnst využívat fault tlerance služby i pr servery, které nelze prvzvat v clusteru TIERED STORAGE Kncept ukládání dat využívá Tiered strage. Tier Tier 1 Technlgie disků SAS disky, RPM Tier 2 SATA disky Pžadvaný způsb připjení pr T1 - T2 je SAN 4Gb, případně výknnější. Předpkládá se s nasazením jednh diskvéh úlžiště s čistu kapacitu 3,6TB na discích SAS (RAID6) pr T1 a čistu kapacitu 2x 12TB na discích SATA (RAID6) pr T2. Navržená kapacita vychází z pžadavků ORP: milin dkumentů rčně při průměrném bjemu 2MB na dkument a prvzu 5 let = 10TB diskvé kapacity. Dále je nutné kalkulvat s prstrem na zálhy, prstrem na další testvací virtuální strje atd. Pkud by průměrná velikst dkumentů byla 5 MB, pak by úlžiště bsahval p 5 letech 25 TB puze na datech! Je třeba předpkládat i skenvání map a výkresů pr stavební a jiná řízení, cž by bjemy dat navýšil. Diskvé úlžiště musí umžňvat jednduchu a dstatečnu rzšiřitelnst. V dkumentu Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí, (Kncept a výchdiska) jsu následující pžadavky na TC ORP vztahující se k diskvým úlžištím: K serverům bude připjen úlžiště k ukládání dat databáze a aplikačníh serveru. Ukládání dat řešit prstřednictvím NAS (Netwrked Attached Strage) ppř. SAN (Strage Area Netwrk), s implementvanu TIER architekturu a HSM (Hierarchical Strage Management) designem. Prdukční data ukládat na TIER 0 na rychlé FC disky (neb rychlejší) diskvéh úlžiště (např. rychlst pr 4KB blky alespň 60 tis. IOPS pr RAID 6, R/W sekvenčně). Prpjení serverů a diskvéh ple bude redundantní pr zajištění vyské dstupnsti dat. Diskvé ple musí být dstatečně výknné a škálvatelné, aby pkryl předpkládané buducí nárky aplikací, a musí umžňvat pužití jak vysce výknných, tak kapacitních disků. Klíčvé kmpnenty systému pr ukládání dat budu řešeny jak redundantní Minimální knfigurace: Čistá využitelná kapacita: 1TB Navržená hw knfigurace diskvých úlžišť je navržena s hledem na skutečné pžadavky ORP. Splňuje veškeré pžadavky na redundanci kmpnent a přípjných cest, splňuje pžadavky na výknnst, škálvatelnst, pužitelnst jak vysce výknných, tak vyskkapacitních disků. Splňuje pžadvaný způsb připjení v tmt případě SAN. Pžadavek na Tier 0 pr TC ORP pkládáme za nadbytečný a jen velmi těžk splnitelný. TC ORP na rzdíl d TC K nebude s největší pravděpdbnstí ani v buducnsti ptřebvat úlžiště s takvým výknem. Rzbr výknnsti různých typů diskvých úlžišť: Pžadavek na sekvenční R/W diskvé perace nad 4kB blky dat IOPs je v sučasné dbě splnitelný puze diskvými pli se stvkami disků neb úlžišti s technlgií Flash. Bereme-li v ptaz hrší údaj výknnsti, cž je čtení dat z disku, pracujeme u klasických disků typu FC neb SAS s číslem cca 180 IOPs na jeden disk, IOPs pak splní puze diskvé úlžiště s cca 330 disky (jenm cena disků je pak klem 6 mil.kč bez DPH) neb zmíněné diskvé úlžiště s disky případně CACHE pamětí typu Flash. Obě varianty ale finančně výrazně přesahují mžnsti rzpčtu TC ORP. Pr vyské nárky na výkn diskvéh systému je v sučasné dbě spíše pužíván systém vyrvnávacích pamětí typu Flash neb DRAM umžňující dčasné přesunutí blků dat s vyskými nárky na IOPs. Pak není nutné dimenzvat velikst Flash neb DRAM paměti na všechna prdukční data neb celé databáze, ale pstačí kapacita výrazně nižší. Rzbr pžadavků jedntlivých typů aplikací prvzvaných v prstředí TC ORP na IOPs: V následující tabulce se pkušíme knslidaci pžadavků z něklika typických aplikací, které budu nasazeny v prstředí TC ORP. Nelze je pkládat za abslutní, ale krmě údajů pžadavcích databázvéh serveru jsu velmi přesné. Databázvý server může ve skutečnsti genervat pžadavky Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 38 (celkem 161)

39 nižší (v případě většíh pčtu uživatelů, extrémně velké databáze neb extrémní databázvé úlhy, která zpracvává všechna data, mhu být i větší), d tabulky jsme záměrně pužili údaj pměrně vyský. Z tabulky je vidět, že i v případě, kdy všechny aplikace (databázvý a pštvní server, file server a virtuální servery) budu pžadvat data z diskvéh úlžiště sučasně, mhu se tyt pžadavky dstat na cca 1400 IOPs. Pžadavky na takvý výkn splňuje prakticky jakékliv diskvé úlžiště sazené pevnými disky typu SAS neb SATA (v maximální knfiguraci desítkami takvých disků). Typická aplikace IOPs 200 uživatelská databáze uživatelských pštvních schránek uživatelů subrvéh diskvéh systému virtuálních serverů 250 Celkem pr 200 uživatelů a 10 virtuálních serverů 1410 Rzbr výknnsti různých typů pevných disků: FC disky se d SAS disků pužívaných v sučasných diskvých úlžištích liší především typem pužitéh datvéh knektru, který služí pr přens dat z disku d řadiče a pačně. FC disk s táčkami za minutu má tedy stejnu výknnst jak SAS disk se stejným pčtem táček. FC SATA disk má pak analgicky stejnu výknnst jak SATA disk pužívaný v plicích s disky SAS. V sučasné dbě již dknce existují SAS a SATA disky s přensvu rychlstí 6Gb/s, tedy 1/3 větší než většina FC disků 4Gb/s. Nicméně výknnst kteréhkliv disku je závislá především na dbě ptřebné na vybavení jedné I/O perace a ta se phybuje klem 5ms i u těch nejvýknnějších pevných disků sučasnsti. GARANTOVANÉ ÚLOŽIŠTĚ Garantvané úlžiště bude vybudván v TC K jak jeh pvinná služba. TC ORP vybuduje bezpečný způsb připjení ke garantvanému úlžišti pdle jeh definice ve studii prveditelnsti TC K. LAN TC ORP bude sazen minimálně dvěma Ethernet přepínači. Servery pr virtualizaci budu prpjeny d každéh páteřníh switche vždy minimálně jednu Gb linku. Návrh sítě LAN je pak dlný prti jednnásbné chybě hardware. Vícenásbná prucha hardware (výpadek bu Ethernet přepínačů sučasně) může znamenat výpadek. Aktivní prvky datvéh centra budu chráněny prti pškzení bleskem. LAN infrastruktura TC ORP bude využívat následující vlastnsti důležité zejména pr zajištění kvality služeb, bezpečnsti a dstupnsti: pdpra VLAN (802.1q VLANs, 802.1ad - Q-in-Q) pdpra pr Micrsft NLB Cluster (Multicast) pdpra dynamickéh rutingu (VRRP) pdpra Multiple Spanning Tree (802.1s) pdpra IPv6 pdpra agregace prtů (802.1ad - LACP) pdpra Advanced QS TC ORP bude sazen centrálním ruterem s IPS vlastnstmi. Centrální ruter bude na rychlsti minimálně 1Gb prpjvat MAN, LAN, KIVS a internet sítě. SAN Na následujícím brázku je přehledně znázrněn rzlžení jedntlivých stavebních prvků TC ORP Jičín včetně SAN: Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 39 (celkem 161)

40 +! N+1 TC ORP Jičín Elektrcentrála Ethernet switche Management a Backup server Silvá přípjka Rzvaděče Server servervé virtualizace Server servervé virtualizace Zálžní zdrj napájení (UPS) X Bezpečnst Dhled Ddávka energie Datvé centrum Diskvé ple FC 1 VPN HA ruter MAN KIVS Internet SYSTÉMOVÉ SLUŽBY Zajišťují splupráci mezi jedntlivými systémy, zajišťují bezpečný přístup ke službám a aplikacím, apd. ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVA DAT Zálhvání a bnva dat jsu v knceptu TC ORP řešeny zálhváním dat na strage server s dpvídající diskvu kapacitu a pmcí zálhvacíh sftware. Zálha je prváděna metdu D2D. Zálhvání pkrývá servery systému WINDOWS, LINUX. VZDÁLENÝ PŘÍSTUP (VPN), TERMINÁLOVÝ PŘÍSTUP Vzhledem k rzbru získaných dat d bcí a rganizací zatím není nutné uvažvat terminálvých službách. Navrhvaná infrastruktura je připravena pr rzšíření mžnst vzdálenéh přístupu. CENTRÁLNÍ SLUŽBY TC ORP je s centrálním technlgickým centrem TC C (CMS) prpjen pmcí infrastruktury KIVS. CMS je míst, kde dchází k výměně dat mezi centrálními infrmačními systémy. CMS zabezpečuje prvz generických služeb (adresářvé služby, identity management, jmenné služby DNS, služba přesnéh času NTP), tak dalších centralizvaných služeb v buducnu. SERVIS, PODPORA A ŘÍZENÍ INFRASTRUKTURY TC ORP Cílem kncepce tét vrstvy je zajištění takvé úrvně pdpry a řízení implementvaných a prvzvaných technlgií a služeb, aby byl zajištěn prvz 12x5 a pžadvaná dstupnst a kvalita služeb. HELPDESK Pr zajištění správy servisních pžadavků a pdpry uživatelů bude využíván Helpdesk. SMLUVNÍ VZTAHY Smluvní vztahy vychází ze schématu veřejných zakázek. Veřejná zakázka -> smluva díl + servisní smluva Základní parametry smluv díl: Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Strana 40 (celkem 161)

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Studie proveditelnosti technologického centra a elektronické spisové služby ORP Rychnov nad Kněžnou, část I. a II.

Studie proveditelnosti technologického centra a elektronické spisové služby ORP Rychnov nad Kněžnou, část I. a II. Studie prveditelnsti technlgickéh centra a elektrnické spisvé služby ORP Rychnv nad Kněžnu, část I. a II. Prgram: Výzva: Žadatel: Integrvaný perační prgram 06 Rzvj služeb egvernmentu v bcích Měst Rychnv

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Úvd Strategie rzvje infrastruktury pr prstrvé infrmace v ČR d rku 2020 (GeInfStrategie) Eva Kubátvá, krdinátrka prjektu Prstrvé infrmace jak sučást digitální buducnsti, Praha, 22. května 2014 Usnesení

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená Název: STUDIE PROVEDITELNOSTI II - pravená Část I. Výzvy - Elektrnická spisvá služba Část III. Výzvy - Digitalizace a ukládání dat Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Část V. Výzvy

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie prveditelnsti Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí Statutární měst Děčín Operační prgram IOP Integrvaný perační prgram Výzva č. 06 Priritní sa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie prveditelnsti Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí Statutární měst Děčín Operační prgram IOP Integrvaný perační prgram Výzva č. 06 Priritní sa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie prveditelnsti prjektu Knslidace IT a nvé služby TC ORP Kutná Hra v rámci výzvy IOP č. 22 - Knslidace IT a nvé služby TC bcí Žadatel: Kntaktní sba žadatele: Zpracvatel: Měst Kutná Hra Havlíčkv nám.

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více