INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS"

Transkript

1 PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica

2 Obsah 1. Úvdní infrmace Identifikace dkumentu Verze Verze Verze Verze Prhlášení Atestačníh střediska Equica Rle Žadatel Atestační středisk Equica Přehled dkumentů inspekce Inspekční pstup Atestace dluhdbéh řízení ISVS Vymezení předmětu atestace dluhdbéh řízení ISVS Přehled dkumentů dluhdbéh řízení ISVS Infrmační kncepce Bezpečnstní plitika ISVS Bezpečnstní směrnice bezpečnstníh správce ISVS Systémvá příručka Uživatelská příručka Zahájení inspekce Uzavření smluvy prvedení inspekce Průběh inspekce Přípravná fáze Pžadavky Odbrný dzr nad přípravnu fází Psuzvání dluhdbéh řízení ISVS Psuzení úplnsti dkumentace Psuzení dkumentace z hlediska srzumitelnsti a přehlednsti textu a jeh lgické knzistence Psuzení kvality knkrétních řešení uvedených v dkumentaci Psuzení vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce Psuzení přijímání patření k dstranění nedstatků zjištěných při vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce Tabulky psuzení dkumentace Inspekční zpráva - prtkl prvedené zkušce Inspekční nález - výsledek prvedené zkušky a jeh důvdnění Uknčení inspekce Opravy výstupních dkumentů inspekce Struktura údajů prvedené inspekci STRANA 2 / 19

3 1. Úvdní infrmace 1.1. Identifikace dkumentu Verze 1.3 Verze 1.3 Zpracvatel Bc. Vladimír Matějíček zástupce veducíh Atestačníh střediska Equica Schvalvatel Ing. Alice Štěpánkvá veducí Atestačníh střediska Equica Datum zpracvání Datum schválení Datum platnsti Elektrnická verze VYR_M07_AS_Inspekcni_pstup_DR-2011.dc Pčet stran 19 Pčet přílh 0 Identifikace změněné části Kap Prhlášení Atestačníh střediska Kap Žadatel Kap Atestační středisk Equica Ppis a důvdnění změny Dplnění rle MV ČR v prcesu aktualizace inspekčních pstupů Zpřesnění úlhy kmerčníh subjektu jak zástupce OVS Dplnění dpvědnstí rlí Atestačníh střediska Equica (předseda představenstva, zástupce veducíh) Verze 1.2 Verze 1.2 Zpracvatel Ing. Luděk Ondík zástupce veducíh Atestačníh střediska Equica Schvalvatel Ing. Alice Štěpánkvá veducí Atestačníh střediska Equica Datum zpracvání Datum schválení Datum platnsti Elektrnická verze VYR1_M07_AS_Inspekcni_pstup_DR.dc Pčet stran 19 Pčet přílh 0 Identifikace změněné části Kap Psuzvání dluhdbéh řízení ISVS Kap Opravy výstupních dkumentů inspekce Ppis a důvdnění změny Dpracván jednznačný ppis způsbu identifikace vstupních dkumentů (předmětů inspekce) - elektrnická verze: Nazev_OVS_IK.dc, Nazev_OVS_BP.dc. Přidána kapitla 5.1. Opravy výstupních dkumentů inspekce STRANA 3 / 19

4 Verze 1.1 Verze 1.1 Zpracvatel Ing. Luděk Ondík zástupce veducíh Atestačníh střediska Equica Schvalvatel Ing. Alice Štěpánkvá veducí Atestačníh střediska Equica Datum zpracvání Datum schválení Datum platnsti Elektrnická verze VYR1_M07_AS_Inspekcni_pstup_DR.dc Pčet stran 19 Pčet přílh 0 Identifikace změněné části Kap Uzavření smluvy prvedení inspekce Kap Odbrný dzr nad přípravnu fází Ppis a důvdnění změny Dplnění textu: "Atestační středisk Equica taktéž přijme závaznu Objednávku prvedení inspekce vystavenu žadatelem, bez nutnsti následnéh uzavření Smluvy prvedení inspekce. Změna a dplnění textu z: Tvrbu a zpracvání dkumentace nesmí pdle zákna prvádět atestační středisk. Obvykle tt prvádí žadatel sám za pmci metdickéh a knzultačníh dhledu atestačníh střediska, neb ve splupráci s ddavatelem IS, a neb si nechá dkumentaci připravit jiným nezávislým externím ddavatelem. Atestační středisk Equica může dhlížet nad správnstí tvrby dkumentů, tj. aby bsahvaly ptřebné náležitsti a měly pžadvanu strukturu a vlastnsti. Změna a dplnění textu na: Tvrbu a zpracvání dkumentace nesmí pdle zákna prvádět atestační středisk. Obvykle tt prvádí žadatel sám neb ve splupráci s ddavatelem IS, a neb si nechá dkumentaci připravit jiným nezávislým externím ddavatelem. V případě zájmu žadatele Atestační středisk Equica pskytne vlastní šablny pžadvané dkumentace, principiálně vycházející z příkladů infrmačních kncepcí uvedených na adrese Verze 1.0 Verze 1.0 Zpracvatel Ing. Luděk Ondík zástupce veducíh Atestačníh střediska Equica Schvalvatel Ing. Alice Štěpánkvá veducí Atestačníh střediska Equica Datum zpracvání Datum schválení Datum platnsti Elektrnická verze VYR1_M07_AS_Inspekcni_pstup_DR.dc Pčet stran 19 Pčet přílh 0 STRANA 4 / 19

5 1.2. Prhlášení Atestačníh střediska Equica Tent inspekční pstup určuje atestační pdmínky - pstup Atestačníh střediska Equica při prvádění atestace dluhdbéh řízení infrmačních systémů veřejné správy, a bchdní či jiné další pdmínky. Atestační středisk Equica při definvání inspekčních pstupů lpí na: a) úplnsti inspekčních pstupů, b) srzumitelnsti a přehlednsti textu a jeh lgické knzistenci, c) kvalitě knkrétních pstupů. Atestační středisk Equica se zavazuje k: a) zveřejnění inspekčních pstupů a každé jejich změny na svých pracvištích a na svých webvých stránkách b) aktualizaci inspekčních pstupů frmu řádnéh změnvéh řízení, za pdmínky, že prvedené změny nezakládají významnu dchylku d stanvených pstupů a jsu prváděny až p schválení Ministerstvem vnitra ČR ( 6 e)) a p řádném hlášení akreditačnímu rgánu, c) ddržvání inspekčních pstupů; dchylky d inspekčních pstupů lze pr jedntlivý případ sjednat jen tehdy, jestliže t inspekční pstupy připuštějí a jestliže se těmit změnami nemění pvaha nabízené služby, d) přijímání patření k dstranění nedstatků inspekčních pstupů Rle Definvání rlí je nutné z důvdu definvání pravmcí a dpvědnstí během inspekce Žadatel Žadatel je zástupce rgánu veřejné správy (dále jen OVS ) neb zástupce kmerčníh subjektu, který za rgán veřejné správy jedná v rámci ddávky knkrétníh ISVS Atestační středisk Equica V rámci Atestačníh střediska Equica jsu definvány tyt rle a jejich pravmci a dpvědnsti: Veducí jedná smluvě prvedení inspekce se žadatelem, zajišťuje pdpis statutárníh zástupce, jmenuje inspektra a řídí průběh inspekce, pdepisuje inspekční zprávy jak schvalvatel a pdepisuje inspekční certifikáty (certifikáty pdepisuje splu s veducím ještě předseda představenstva neb ředitel Equica, a.s.), vyknává rli bchdníka. Zástupce veducíh ihned zastupuje veducíh v případě jeh nepřítmnsti a v plném rzsahu přebírá jeh pravmci a dpvědnsti, pdepisuje inspekční zprávy jak schvalvatel (v případě zastupvání veducíh) a pdepisuje inspekční certifikáty (certifikáty pdepisuje splu se zástupcem veducíh, pkud zastupuje veducíh, ještě předseda představenstva neb ředitel Equica, a.s.), vyknává rli bchdníka. STRANA 5 / 19

6 Technický veducí Manažer jaksti Inspektr zabezpečuje činnst Atestačníh střediska Equica z hlediska technické kvality jedntlivých inspekcí, zabezpečuje efektivní dhled nad inspekcemi (inspektry, jejich inspekčními zprávami, nálezy a vydanými inspekčními certifikáty) a witness audit inspektrů na místě; dhledech a witness auditech zpracvává a uchvává záznamy, pdepisuje inspekční zprávy jak schvalvatel (v případě dhledu), vyknává rli bchdníka. zabezpečuje jakst činnsti Atestačníh střediska Equica. prvádí vlastní inspekci a zdpvídá se veducímu a technickému veducímu za ddržení inspekčních pstupů, pdepisuje inspekční zprávy jak autr, vyknává rli bchdníka Přehled dkumentů inspekce Výchzím dkumentem pr prvedení inspekce je Smluva prvedení inspekce. Během inspekce vzniká něklik dkumentů vydávaných dle ČSN EN ISO/IEC 17020: Inspekční zpráva - Prtkl prvedené zkušce: strukturvaný dkument zaznamenávající údaje zjištěních z prvedené zkušky. Inspekční nález: přílha inspekční zprávy bsahující jednznačně frmulvaný výsledek prvedené zkušky a jeh důvdnění. Inspekční certifikát: Atest krátké frmální prhlášení, dklad svědčující kladný výsledek zkušky. STRANA 6 / 19

7 2. Inspekční pstup Atestace dluhdbéh řízení ISVS 2.1. Vymezení předmětu atestace dluhdbéh řízení ISVS Atestace dluhdbéh řízení ISVS stanvuje shdu dluhdbéh řízení infrmačních systémů veřejné správy s pžadavky zákna č. 365/2000 Sb., ISVS, a prváděcích právních předpisů k tmut záknu. Orgány veřejné správy jsu v rámci ISVS pvinny vytvářet a vydávat infrmační kncepci, uplatňvat ji v praxi a vyhdncvat její ddržvání. V infrmační kncepci rgány veřejné správy stanví své dluhdbé cíle v blasti řízení kvality a bezpečnsti spravvaných ISVS a vymezí becné principy přizvání, vytváření a prvzvání ISVS. Na základě vydané infrmační kncepce rgány veřejné správy vytvářejí a vydávají prvzní dkumentaci k jedntlivým ISVS, uplatňují ji v praxi a vyhdncují její ddržvání. Obsah a strukturu infrmační kncepce, jakž i pstupy rgánů veřejné správy při jejím vytváření, vydávání a při vyhdncvání jejíh ddržvání a pžadavky na řízení bezpečnsti a kvality ISVS, jakž i bsah a strukturu prvzní dkumentace a rzsah prvzní dkumentace předkládané při atestaci stanví Vyhláška č. 529/2006 Sb., dluhdbém řízení ISVS. Orgány veřejné správy prkáží splnění výše uvedených pvinnstí atestem dluhdbéh řízení ISVS. Pvinnst atestace se nevztahuje na bce I. typu, které vyknávají přenesenu půsbnst státní správy puze v základním rzsahu Přehled dkumentů dluhdbéh řízení ISVS V rámci přípravy na atestaci dluhdbéh řízení ISVS žadatel kmpletuje dkumentaci v rzsahu: 1. infrmační kncepce za všechny jím spravvané ISVS jak celek, 2. prvzní dkumentace za všechny jím spravvané ISVS jedntlivě, kteru tvří: a) bezpečnstní dkumentace ISVS, kteru tvří: i) bezpečnstní plitika ISVS, a t vždy pkud systém má vazby s ISVS jinéh správce neb pkud OVS není prvzvatelem tht systému, ii) bezpečnstní směrnice pr činnst bezpečnstníh správce systému b) systémvá příručka, c) uživatelská příručka Infrmační kncepce OVS v infrmační kncepci minimálně uvede: 1. značení verze, 2. zpracvatele, 3. schvalvatele, 4. datum schválení, 5. ppis a důvdnění změny v předchzí verzi a identifikace příslušné části, která byla změněna, a t vždy při zachvání suladu bsahu infrmační kncepce se skutečným stavem a aktuálními pžadavky OVS, 6. charakteristiku každéh ISVS jehž je správcem, stručnu charakteristiku jeh sučasnéh stavu a předpkládané změny v tmt systému, a t tak, že z hlediska efektivní správy ISVS: STRANA 7 / 19

8 a) charakterizuje každý ISVS zvlášť neb b) dva a více ISVS charakterizuje jak subsystémy jednh ISVS, 7. ppis vazeb prvzních IS na ISVS neb přím těcht prvzních IS, 8. záměry na přízení neb vytvření nvých ISVS, 9. dluhdbé cíle v blasti řízení kvality ISVS: a) zajištění kvality dat, která jsu v těcht systémech zpracvávána, b) zajištění kvality technických a prgramvých prstředků, c) zajištění kvality služeb, které jsu prstřednictvím těcht systémů pskytvány, pr dsažení těcht cílů pžadavky na kvalitu ISVS a plán řízení kvality, který bsahuje ppis činnstí, které OVS vyknává pr dsažení stanvených pžadavků na kvalitu ISVS, včetně časvéh harmngramu jejich plnění, 10. dluhdbé cíle v blasti řízení bezpečnsti ISVS: a) bezpečnst dat, která jsu v těcht systémech zpracvávána, b) bezpečnst technických a prgramvých prstředků, c) bezpečnst služeb, které jsu prstřednictvím těcht systémů pskytvány, pr dsažení těcht cílů pžadavky na bezpečnst ISVS a plán řízení bezpečnsti, který bsahuje ppis činnstí, které OVS vyknává pr dsažení stanvených pžadavků na bezpečnst ISVS, včetně časvéh harmngramu jejich plnění, 11. zásady pr správu ISVS, a t včetně pstupů, které vedu k jejich naplňvání, a t vždy pr blasti: a) přizvání a vytváření ISVS: i) zásady a pstupy pr definvání ptřeby ISVS, který má být přízen neb vytvřen, a analýze zdrjů pr jeh přízení neb vytvření, vč. čekávané finanční nárčnsti, ii) zásady a pstupy pr analýzu výchzíh stavu, iii) zásady a pstupy pr stanvení cílvéh stavu ISVS, iv) zásady a pstupy pr stanvení kvalitativních pžadavků a pžadavků na zajištění bezpečnsti, v) zásady a pstupy pr analýzu důsledků, které přízení neb vytvření ISVS může vyvlat, b) prvzvání ISVS, a t včetně jejich změn a rzvje: i) zásady a pstupy pr zajištění prvzu a údržby ISVS (prvádění činnstí, které vedu k zachvání funkcí ISVS v pžadvaném a nezměněném stavu), a t včetně vytváření a údržby prvzní dkumentace a vyhdncvání jejíh ddržvání: (1) stanvení rzsahu činnstí, které lze prvádět v rámci údržby ISVS, (2) pr zajištění suladu prvzvání ISVS s infrmační kncepcí a prvzní dkumentací vč. vyhdncvání tht suladu, (3) pvinnsti jedntlivých sb ve vztahu k výše uvedeným činnstem, ii) zásady a pstupy pr řízení změn (zajištění činnstí při řízení prcesu navrhvání a schvalvání změn v ISVS a při řízení prcesu realizace těcht změn) v ISVS: (1) vždy dkumentvání, (2) stanvení rzsahu činnstí, které lze prvádět výhradně v rámci prvádění změn, (3) definvání ptřeby kvalitativních změn funkčnsti neb datvéh rzhraní ISVS, (4) analýza výchzíh stavu pr rzvj ISVS, (5) stanvení cílvéh stavu ISVS, (6) stanvení kvalitativních pžadavků a pžadavků na zajištění bezpečnsti vztahujících se k cílvému stavu ISVS, (7) návrh transfrmace z výchzíh stavu d cílvéh stavu ISVS, (8) analýza důsledků, které změna může vyvlat, STRANA 8 / 19

9 (9) prmítnutí změn d prvzní dkumentace, iii) zásady a pstupy pr řízené uknčení činnsti ISVS: (1) při definvání ptřeby uknčení činnsti ISVS, (2) bezpečné nalžení s daty, která ISVS zpracvává, a t vč. nsičů těcht dat, s cílem zabránit neprávněnému přístupu k těmt datům, 12. v blasti přizvání ISVS ddavatelským způsbem: a) jaku dkumentaci a jaká právnění nezbytná pr prvádění údržby a změn v ISVS je nutné v rámci ddávek vyžadvat, a t i s hledem na t, zda správce ISVS hdlá případné změny v tmt systému neb dstraňvání pruch prvádět vlastními silami, b) jaké pžadavky na prjektvé řízení uplatňuje u ddavatele, c) pžadavky na testvání ISVS a akceptaci ddávky před jejím převzetím d ddavatele, 13. v blasti vytváření ISVS vlastními zdrji (prstřednictvím svých zaměstnanců) náležitsti dkumentvání prcesů tht vytváření, 14. v blasti vytváření ISVS zásady prjektvéh řízení s využitím české technické nrmy, která stanví prjektvé pstupy, pkud se prjektvé řízení uplatňuje, 15. způsb financvání bdů h) n), 16. pstupy při vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce (včetně stanvení závěrů z vyhdncení a přijmutí patření k dstranění zjištěných nedstatků, a t nejméně jednu za 2 rky) a při prvádění jejích změn, 17. zápis vyhdncení jak přílhu vypvídající průběhu vyhdncvání, závěrech a přijatých patřeních, 18. dpvědnu sbu (rganizační útvar) za naplňvání bdů h) n) a ke splnění pvinnstí, které OVS stanví zákn, 19. dbu platnsti infrmační kncepce. Infrmační kncepce je rgánem veřejné správy předkládaná při atestaci Bezpečnstní plitika ISVS Bezpečnstní plitika ISVS bsahuje ppis bezpečnstních patření, která OVS uplatňuje při zajišťvání bezpečnsti tht systému a která dpvídají pžadavkům na bezpečnst stanveným v infrmační kncepci. ISVS má svji bezpečnstní plitiku vždy, pkud má vazby s ISVS jinéh správce neb pkud OVS není jeh prvzvatelem. Bezpečnstní plitika ISVS je rgánem veřejné správy předkládaná při atestaci Bezpečnstní směrnice bezpečnstníh správce ISVS Bezpečnstní správce systému zajišťuje kntrlu bezpečnsti ISVS. Rli bezpečnstníh správce systému OVS vždy definuje, a t včetně suhrnu určených činnstí a ptřebných právnění pr prvádění těcht činnstí v ISVS. Bezpečnstní směrnice pr činnst bezpečnstníh správce systému bsahuje pdrbný ppis bezpečnstních funkcí, které bezpečnstní správce systému pužívá pr prvádění určených činnstí v ISVS, a návd na pužití těcht funkcí. Bezpečnstní směrnice pr činnst bezpečnstníh správce ISVS není rgánem veřejné správy předkládaná při atestaci Systémvá příručka STRANA 9 / 19

10 Správce systému zajišťuje řízení prvzu ISVS. Rli správce systému OVS vždy definuje, a t včetně suhrnu určených činnstí a ptřebných právnění pr prvádění těcht činnstí v ISVS. Systémvá příručka bsahuje: 1. ppis funkcí, včetně bezpečnstních, které pužívá správce systému pr prvádění určených činnstí v ISVS, a návd na pužití těcht funkcí, 2. parametry kvality, které vycházejí z pžadavků na kvalitu, 3. pdrbný ppis ISVS neb dkaz na dkument, ve kterém je ppis uveden a který je správci systému dstupný, 4. ppis jedntlivých činnstí vyknávaných při správě ISVS, včetně činnstí definvaných pr rle, určení fyzických sb, které tyt činnsti vyknávají, a právnění nezbytných pr výkn těcht činnstí, 5. definvání uživatelů neb skupin uživatelů a jejich právnění a pvinnsti při využívání ISVS. Systémvá příručka není rgánem veřejné správy předkládaná při atestaci Uživatelská příručka Uživatelská příručka bsahuje: 1. ppis funkcí, včetně bezpečnstních, které pužívá uživatel pr svu činnst v ISVS, a návd na pužití těcht funkcí, 2. vymezení právnění a pvinnstí uživatelů ve vztahu k ISVS. Uživatelská příručka není rgánem veřejné správy předkládaná při atestaci. STRANA 10 / 19

11 3. Zahájení inspekce 3.1. Uzavření smluvy prvedení inspekce Atestační středisk Equica prvádí inspekce na základě uzavřené Smluvy prvedení inspekce se žadatelem, a t za úplatu. Cena se sjednává pdle zákna č. 526/1990 Sb., cenách. Vstupní údaje pr návrh smluvy prvedení inspekce jsu přímým brazem kmpletních, hdnvěrných a věřených infrmací žadatele. Atestační středisk Equica navrhne uzavření Smluvy prvedení inspekce každému, kd jej vyzve k uzavření smluvy pdle zveřejněných inspekčních pstupů. Atestační středisk Equica nevzniká pvinnst navrhnut uzavření Smluvy prvedení inspekce, jestliže jejím bsahem mají být také dchylky d inspekčních pstupů pdle kapitly 1.2. písm. f). Atestační středisk Equica taktéž přijme závaznu Objednávku prvedení inspekce vystavenu žadatelem, bez nutnsti následnéh uzavření Smluvy prvedení inspekce. STRANA 11 / 19

12 4. Průběh inspekce 4.1. Přípravná fáze Pžadavky Inspektr předá žadateli seznam pžadavků nezbytných pr prvedení atestace: seznam pžadvané dkumentace a vlastnstí dkumentace, seznam specifických, mj. vstupních pžadavků. Žadatel se musí následně vyjádřit k tmu, zda může pžadavky ihned splnit neb zda k jejich zajištění ptřebuje určitý čas. Splnění vstupních pžadavků je pdmínku samtnéh zahájení atestace. Těmit pžadavky jsu v případě atestace dluhdbéh řízení ISVS kmpletnst pžadvané dkumentace, a t v rzsahu: infrmační kncepce a zápis vyhdncení; zápis vyhdncení v případě, že již měl vyhdncení prběhnut, prvzní dkumentace v rzsahu bezpečnstní plitiky ISVS; bezpečnstní plitiku ISVS v případě, že ISVS má vazby s ISVS jinéh správce neb pkud OVS není jeh prvzvatelem. Nesplnění vstupních pžadavků znamená kamžité uknčení atestační zkušky s výsledkem nesplňuje, čemž je prveden příslušný zápis d inspekční zprávy a inspekčníh nálezu Odbrný dzr nad přípravnu fází Jestliže žadatel nemá splněny všechny, a zvláště vstupní, pžadavky, je v jeh zájmu je v rámci přípravné fáze ddatečně zpracvat. Tvrbu a zpracvání dkumentace nesmí pdle zákna prvádět atestační středisk. Obvykle tt prvádí žadatel sám neb ve splupráci s ddavatelem IS a/neb si nechá dkumentaci připravit jiným nezávislým externím ddavatelem. V případě zájmu žadatele Atestační středisk Equica pskytne vlastní šablny pžadvané dkumentace, principiálně vycházející z příkladů infrmačních kncepcí uvedených na adrese Psuzvání dluhdbéh řízení ISVS Psuzvání dluhdbéh řízení ISVS sestává ze dvu částí, kterými jsu: 1. zkuška - inspekce, 2. stanvení výsledku zkušky inspekční nález. Psuzvání dluhdbéh řízení ISVS prbíhá na základě psuzvání dkumentů, které v elektrnické verzi žadatel předlží k prvedení atestace. Psuzvanými dkumenty jsu vždy: 1. infrmační kncepce a zápis vyhdncení (elektrnická verze: Nazev_OVS_IK.dc), 2. prvzní dkumentace v rzsahu bezpečnstní plitiky ISVS (elektrnická verze: Nazev_OVS_BP.dc). STRANA 12 / 19

13 Psuzení úplnsti dkumentace Inspektr psuzuje úplnst předlžené dkumentace. V případě nesplnění nutných kriterií na stanvený bsah jedná inspektr se žadatelem bjasnění těcht nesrvnalstí a vypřádání připmínek Psuzení dkumentace z hlediska srzumitelnsti a přehlednsti textu a jeh lgické knzistence Inspektr psuzuje, zda text dkumentace splňuje kritérium lgické knzistence (vnitřní prvázansti). Kritérium lgické knzistence textu dkumentů znamená, že v textech dkumentů nesmí být vnitřní rzpry, rzpry mezi jedntlivými kapitlami, ptažm ani rzpry mezi jedntlivými dkumenty. Každý termín by měl mít ve všech případech stejný význam. Inspektr psuzuje, zda text dkumentace splňuje kritérium srzumitelnsti. Kritérium srzumitelnsti textu dkumentů znamená, že text dkumentace by měl být srzumitelný pr tu uživatelsku bec, která bvykle vyknává stanvené pracvní úlhy, například pužitím vhdně vybraných termínů, grafický znázrnění, pdrbných vysvětlivek a dkazů na pužitelné infrmační zdrje. Inspektr psuzuje, zda text dkumentace splňuje kritérium přehlednsti. Kritérium přehlednsti textu dkumentů znamená, že text dkumentace by měl být přehledně uspřádán tak, aby byl mžn rzpznat vzájemné vztahy. Každý dkument by měl mít uveden bsah a rejstřík. Pkud dkument není pskytván v tištěné frmě, měly by být značeny pstupy pr jeh vytištění. Při zjištění nesrvnalstí inspektr jedná se žadatelem bjasnění těcht nesrvnalstí a vypřádání připmínek Psuzení kvality knkrétních řešení uvedených v dkumentaci Inspektr psuzuje, zda pstupy a bezpečnstní patření, případně technická a rganizační patření uvedená v dkumentaci jsu v suladu s běžně užívanými pstupy a patřeními. Při zjištění nesrvnalstí inspektr jedná se žadatelem bjasnění těcht nesrvnalstí a vypřádání připmínek Psuzení vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce Inspektr psuzuje, zda žadatel vyhdncuje ddržvání infrmační kncepce a stanvuje závěry z vyhdncvání. Psuzvání skutečnsti, zda OVS vyhdncuje ddržvání infrmační kncepce, prvádí inspektr v případě, že infrmační kncepce stanví, že tt vyhdncení již měl být v dbě před zahájením inspekce prveden. Při zjištění nedstatečnéh vyhdncvání inspektr jedná se žadatelem bjasnění a dstranění tht nedstatku Psuzení přijímání patření k dstranění nedstatků zjištěných při vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce Inspektr psuzuje, zda žadatel přijímá patření k dstranění nedstatků zjištěných při vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce. Psuzvání skutečnsti, zda OVS přijímá patření k dstranění nedstatků zjištěných při vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce prvádí inspektr v případě, že infrmační kncepce stanví, že tt vyhdncení již měl být v dbě před zahájením inspekce prveden. STRANA 13 / 19

14 Při zjištění nesrvnalstí s přijímáním patření k dstranění nedstatků inspektr jedná se žadatelem bjasnění a dstranění těcht nesrvnalstí Tabulky psuzení dkumentace Při psuzvání dkumentace inspektr zaznamenává svá vyjádření ke každému psuzvanému hledisku d přehledné tabulky, pd kteru v případě vhdnsti či ptřeby (především u výrků a ) připjuje svůj kmentář. STRANA 14 / 19

15 Tabulka psuzení infrmační kncepce: Psuzvaná dkumentace Infrmační kncepce pzn.: "Psuzení vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce" a "Psuzení přijímání patření k dstranění nedstatků zjištěných při vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce" NEHODNOCENO. Obsah: Verze a změny infrmační kncepce Infrmační systémy veřejné správy Záměry na přízení neb vytvření nvých ISVS Řízení kvality ISVS Řízení bezpečnsti ISVS Zásady a pstupy pr správu ISVS Způsb financvání ISVS Naplňvání infrmační kncepce Osba, která řídí prvádění činnstí pdle IK a zákna, neb její funkční zařazení Psuzvaná hlediska Úplnst bsahu Srzumitelnst textu Přehlednst textu Dle 2 Vyhlášky č. 529/2006 Sb., dluhdbém řízení ISVS. Text srzumitelný pr tu uživatelsku bec, která bvykle vyknává stanvené pracvní úlhy, například pužitím vhdně vybraných termínů, grafických znázrnění, pdrbných vysvětlivek a dkazů na pužitelné infrmační zdrje. Text přehledně uspřádaný tak, aby byl mžn rzpznat vzájemné vztahy. Měl by být uveden bsah a rejstřík. Pkud dkument není pskytván v tištěné frmě, měly by být značeny pstupy pr jeh vytištění. Lgická knzistence textu V textech nesmí být vnitřní rzpry, rzpry mezi jedntlivými kapitlami (ptažm ani rzpry mezi jedntlivými dkumenty). Každý termín by měl mít ve všech případech stejný význam. Kvalita knkrétních řešení Pstupy a bezpečnstní patření, případně technická a rganizační patření uvedená v dkumentaci jsu v suladu s běžně užívanými pstupy a patřeními. STRANA 15 / 19

16 Kmentář: Tabulka psuzení bezpečnstní plitiky ISVS: Psuzvaná dkumentace Bezpečnstní plitika ISVS Obsah: Verze a změny bezpečnstní plitiky ISVS Všebecně platná bezpečnstní patření Bezpečnstní specifika jedntlivých ISVS Psuzvaná hlediska Úplnst bsahu Srzumitelnst textu Přehlednst textu Obsahuje ppis bezpečnstních patření, která OVS uplatňuje při zajišťvání bezpečnsti ISVS, a která dpvídají pžadavkům na bezpečnst stanveným v infrmační kncepci. Text srzumitelný pr tu uživatelsku bec, která bvykle vyknává stanvené pracvní úlhy, například pužitím vhdně vybraných termínů, grafických znázrnění, pdrbných vysvětlivek a dkazů na pužitelné infrmační zdrje. Text přehledně uspřádaný tak, aby byl mžn rzpznat vzájemné vztahy. Měl by být uveden bsah a rejstřík. Pkud dkument není pskytván v tištěné frmě, měly by být značeny pstupy pr jeh vytištění. Lgická knzistence textu V textech nesmí být vnitřní rzpry, rzpry mezi jedntlivými kapitlami (ptažm ani rzpry mezi jedntlivými dkumenty). Každý termín by měl mít ve všech případech stejný význam. Kvalita knkrétních řešení Pstupy a bezpečnstní patření, případně technická a rganizační patření uvedená v dkumentaci jsu v suladu s běžně užívanými pstupy a patřeními. Kmentář: STRANA 16 / 19

17 Inspekční zpráva - prtkl prvedené zkušce Zaznamenávání údajů zjištěních v průběhu zkušky prbíhá d inspekční zprávy - prtklu prvedené zkušce ve strukturvané frmě: 1. název a sídl neb dručvací adresa žadatele, 2. výčet všech dkumentů, které byly k psuzení předlženy, vč. značení jejich verze, pčtu stran a data jejich schválení žadatelem, 3. název a sídl atestačníh střediska, které prvedl zkušku, 4. jmén (jména) a příjmení fyzické sby, která jménem atestačníh střediska zkušku prvedla, neb zaměstnance atestačníh střediska, který prvedení zkušky řídil, 5. datum zahájení zkušky a datum jejíh uknčení, 6. datum prvedení další zkušky; pkud OVS v infrmační kncepci stanví, že je tat kncepce vydána na dbu kratší než 5 let, Atestační středisk Equica stanví datum prvedení další zkušky v suladu s dbu, na kteru je infrmační kncepce vydána, 7. ppis průběhu zkušky, 8. vyjádření ke každému psuzvanému hledisku: a), b), c). 9. inspekční nález - výsledek prvedené zkušky a jeh důvdnění: a) splňuje, b) splňuje s výhradu, c) nesplňuje, 10. jmén (jména) a příjmení zaměstnance atestačníh střediska, který je právněn ke schválení inspekční zprávy - prtklu prvedené zkušce, jeh pdpis a datum schválení inspekční zprávy. Atestační středisk Equica uchvává inspekční zprávu - prtkl prvedené zkušce a psuzvanu dkumentaci 10 let d data vydání inspekčníh certifikátu - atestu Inspekční nález - výsledek prvedené zkušky a jeh důvdnění Na základě zjištění učiněných při psuzvání Atestační středisk Equica stanví celkvý výsledek zkušky. Výsledek zkušky splňuje stanví Atestační středisk Equica v případě, že v průběhu psuzvání pdle kapitly 4.2. neshledal žádné nedstatky neb žadatel zjištěné nedstatky v průběhu psuzvání dstranil. V důvdnění výsledku zkušky Atestační středisk Equica uvede knstatvání, že v průběhu psuzvání neshledal žádné nedstatky neb žadatel zjištěné nedstatky dstranil plus ppis dstraněných nedstatků. Výsledek zkušky splňuje s výhradu stanví Atestační středisk Equica v případě, že v průběhu psuzvání pdle kapitly 4.2. shledal nesplnění pžadavků dle kapitl a , přičemž žadatel zjištěné nedstatky v průběhu psuzvání nedstranil. Ostatní pžadavky dle kapitl , a musejí být splněny. V důvdnění výsledku zkušky Atestační středisk Equica uvede ppis zjištěných nedstatků a jejich předpkládaný vliv na dluhdbé řízení ISVS, a dále výčet zjištěných nedstatků, které však žadatel v průběhu psuzvání dstranil. Výsledek zkušky nesplňuje stanví Atestační středisk Equica v případě, že v průběhu psuzvání pdle kapitly 4.2. shledal nesplnění pžadavků dle kapitl , a neb dle kapitl a v takvém rzsahu, že zjištěné nedstatky brání uplatnění infrmační kncepce, přičemž žadatel zjištěné nedstatky v průběhu psuzvání nedstranil. V důvdnění výsledku zkušky Atestační středisk Equica uvede ppis zjištěných nedstatků a jejich předpkládaný vliv na dluhdbé řízení ISVS. STRANA 17 / 19

18 5. Uknčení inspekce V případě výsledku zkušky splňuje či splňuje s výhradu Atestační středisk Equica vyhtví Inspekční certifikát - Atest a splu s Inspekční zprávu - prtklem prvedené atestační zkušce jej ve lhůtě 7 pracvních dnů de dne uknčení tét zkušky předá žadateli, a t prti pdpisu předávací dlžky. Atestační středisk Equica sučasně Inspekční zprávu - Prtkl atestační zkušce archivuje v papírvé i elektrnické pdbě. Atestační středisk Equica dále zveřejní úspěšné žadatele (zkuška s výsledkem splňuje neb splňuje s výhradu ) v seznamu vystavených certifikátů na svých internetvých stránkách. Úspěšný žadatel je identifikván názvem subjektu žadatele (např. Měst Hlučín neb Český úřad zeměměřický a katastrální ). Údaje prvedené atestaci v předepsané struktuře a včetně neveřejnéh Inspekčníh nálezu - důvdnění výsledku zkušky zašle inspektr dispnující zaručeným elektrnickým pdpisem d 7 pracvních dnů d prvedení atestace na adresu elektrnické pdatelny MVČR Infrmaci vydání Inspekčníh certifikátu - Atestu MVČR uveřejnění ve Věstníku. Zaručený elektrnický pdpis musí být zalžený na kvalifikvaném certifikátu vydaném akreditvaným pskytvatelem certifikačních služeb, neb značený elektrnicku značku Atestačníh střediska Equica, která je zalžena na kvalifikvaném systémvém certifikátu vydaném akreditvaným pskytvatelem certifikačních služeb Opravy výstupních dkumentů inspekce V případě, že jsu ve výstupních dkumentech inspekce (inspekční zpráva, příp. inspekční certifikát) shledány chyby jakéhkliv charakteru, ptm jsu v případě právněnsti pžadavku na jejich dstranění bez zbytečnéh dkladu inspektrem dstraněny, je vydána nvá verze inspekční zprávy, a případně i nvý riginál inspekčníh certifikátu. Půvdní certifikát pzbývá platnsti a musí být navrácen Atestačnímu středisku Equica Struktura údajů prvedené inspekci Název a sídl atestačníh střediska, IČ Název a sídl žadatele atestaci, IČ kntaktní sba a její funkce, telefn, (údaje kntaktní sbě MVČR nezveřejňuje) Předmět atestace* Název ISVS v případě atestace způsbilsti k realizaci vazeb ISVS s jinými ISVS prstřednictvím referenčníh rzhraní Datum zahájení atestace (MVČR nezveřejňuje) Datum uknčení atestace (MVČR nezveřejňuje) Dluhdbé řízení ISVS Způsbilst k realizaci vazeb ISVS s jinými IS prstřednictvím referenčníh STRANA 18 / 19

19 Datum vydání inspekčníh certifikátu - atestu Výsledek zkušky Datum prvedení další zkušky * Zaškrtněte příslušný druh atestace. Přílha: Inspekční nález - důvdnění výsledku zkušky (MVČR nezveřejňuje). STRANA 19 / 19

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Přílha č. 1 zadávací dkumentace veřejné zakázky Dluhdbé ukládání digitálních dkumentů Technická dkumentace Veškeré pžadavky a ustanvení uvedené v tét přílze jsu pvinné, musí být bsaženy v nabídce a musí

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více