INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS"

Transkript

1 PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica

2 Obsah 1. Úvdní infrmace Identifikace dkumentu Verze Verze Verze Verze Prhlášení Atestačníh střediska Equica Rle Žadatel Atestační středisk Equica Přehled dkumentů inspekce Inspekční pstup Atestace dluhdbéh řízení ISVS Vymezení předmětu atestace dluhdbéh řízení ISVS Přehled dkumentů dluhdbéh řízení ISVS Infrmační kncepce Bezpečnstní plitika ISVS Bezpečnstní směrnice bezpečnstníh správce ISVS Systémvá příručka Uživatelská příručka Zahájení inspekce Uzavření smluvy prvedení inspekce Průběh inspekce Přípravná fáze Pžadavky Odbrný dzr nad přípravnu fází Psuzvání dluhdbéh řízení ISVS Psuzení úplnsti dkumentace Psuzení dkumentace z hlediska srzumitelnsti a přehlednsti textu a jeh lgické knzistence Psuzení kvality knkrétních řešení uvedených v dkumentaci Psuzení vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce Psuzení přijímání patření k dstranění nedstatků zjištěných při vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce Tabulky psuzení dkumentace Inspekční zpráva - prtkl prvedené zkušce Inspekční nález - výsledek prvedené zkušky a jeh důvdnění Uknčení inspekce Opravy výstupních dkumentů inspekce Struktura údajů prvedené inspekci STRANA 2 / 19

3 1. Úvdní infrmace 1.1. Identifikace dkumentu Verze 1.3 Verze 1.3 Zpracvatel Bc. Vladimír Matějíček zástupce veducíh Atestačníh střediska Equica Schvalvatel Ing. Alice Štěpánkvá veducí Atestačníh střediska Equica Datum zpracvání Datum schválení Datum platnsti Elektrnická verze VYR_M07_AS_Inspekcni_pstup_DR-2011.dc Pčet stran 19 Pčet přílh 0 Identifikace změněné části Kap Prhlášení Atestačníh střediska Kap Žadatel Kap Atestační středisk Equica Ppis a důvdnění změny Dplnění rle MV ČR v prcesu aktualizace inspekčních pstupů Zpřesnění úlhy kmerčníh subjektu jak zástupce OVS Dplnění dpvědnstí rlí Atestačníh střediska Equica (předseda představenstva, zástupce veducíh) Verze 1.2 Verze 1.2 Zpracvatel Ing. Luděk Ondík zástupce veducíh Atestačníh střediska Equica Schvalvatel Ing. Alice Štěpánkvá veducí Atestačníh střediska Equica Datum zpracvání Datum schválení Datum platnsti Elektrnická verze VYR1_M07_AS_Inspekcni_pstup_DR.dc Pčet stran 19 Pčet přílh 0 Identifikace změněné části Kap Psuzvání dluhdbéh řízení ISVS Kap Opravy výstupních dkumentů inspekce Ppis a důvdnění změny Dpracván jednznačný ppis způsbu identifikace vstupních dkumentů (předmětů inspekce) - elektrnická verze: Nazev_OVS_IK.dc, Nazev_OVS_BP.dc. Přidána kapitla 5.1. Opravy výstupních dkumentů inspekce STRANA 3 / 19

4 Verze 1.1 Verze 1.1 Zpracvatel Ing. Luděk Ondík zástupce veducíh Atestačníh střediska Equica Schvalvatel Ing. Alice Štěpánkvá veducí Atestačníh střediska Equica Datum zpracvání Datum schválení Datum platnsti Elektrnická verze VYR1_M07_AS_Inspekcni_pstup_DR.dc Pčet stran 19 Pčet přílh 0 Identifikace změněné části Kap Uzavření smluvy prvedení inspekce Kap Odbrný dzr nad přípravnu fází Ppis a důvdnění změny Dplnění textu: "Atestační středisk Equica taktéž přijme závaznu Objednávku prvedení inspekce vystavenu žadatelem, bez nutnsti následnéh uzavření Smluvy prvedení inspekce. Změna a dplnění textu z: Tvrbu a zpracvání dkumentace nesmí pdle zákna prvádět atestační středisk. Obvykle tt prvádí žadatel sám za pmci metdickéh a knzultačníh dhledu atestačníh střediska, neb ve splupráci s ddavatelem IS, a neb si nechá dkumentaci připravit jiným nezávislým externím ddavatelem. Atestační středisk Equica může dhlížet nad správnstí tvrby dkumentů, tj. aby bsahvaly ptřebné náležitsti a měly pžadvanu strukturu a vlastnsti. Změna a dplnění textu na: Tvrbu a zpracvání dkumentace nesmí pdle zákna prvádět atestační středisk. Obvykle tt prvádí žadatel sám neb ve splupráci s ddavatelem IS, a neb si nechá dkumentaci připravit jiným nezávislým externím ddavatelem. V případě zájmu žadatele Atestační středisk Equica pskytne vlastní šablny pžadvané dkumentace, principiálně vycházející z příkladů infrmačních kncepcí uvedených na adrese Verze 1.0 Verze 1.0 Zpracvatel Ing. Luděk Ondík zástupce veducíh Atestačníh střediska Equica Schvalvatel Ing. Alice Štěpánkvá veducí Atestačníh střediska Equica Datum zpracvání Datum schválení Datum platnsti Elektrnická verze VYR1_M07_AS_Inspekcni_pstup_DR.dc Pčet stran 19 Pčet přílh 0 STRANA 4 / 19

5 1.2. Prhlášení Atestačníh střediska Equica Tent inspekční pstup určuje atestační pdmínky - pstup Atestačníh střediska Equica při prvádění atestace dluhdbéh řízení infrmačních systémů veřejné správy, a bchdní či jiné další pdmínky. Atestační středisk Equica při definvání inspekčních pstupů lpí na: a) úplnsti inspekčních pstupů, b) srzumitelnsti a přehlednsti textu a jeh lgické knzistenci, c) kvalitě knkrétních pstupů. Atestační středisk Equica se zavazuje k: a) zveřejnění inspekčních pstupů a každé jejich změny na svých pracvištích a na svých webvých stránkách b) aktualizaci inspekčních pstupů frmu řádnéh změnvéh řízení, za pdmínky, že prvedené změny nezakládají významnu dchylku d stanvených pstupů a jsu prváděny až p schválení Ministerstvem vnitra ČR ( 6 e)) a p řádném hlášení akreditačnímu rgánu, c) ddržvání inspekčních pstupů; dchylky d inspekčních pstupů lze pr jedntlivý případ sjednat jen tehdy, jestliže t inspekční pstupy připuštějí a jestliže se těmit změnami nemění pvaha nabízené služby, d) přijímání patření k dstranění nedstatků inspekčních pstupů Rle Definvání rlí je nutné z důvdu definvání pravmcí a dpvědnstí během inspekce Žadatel Žadatel je zástupce rgánu veřejné správy (dále jen OVS ) neb zástupce kmerčníh subjektu, který za rgán veřejné správy jedná v rámci ddávky knkrétníh ISVS Atestační středisk Equica V rámci Atestačníh střediska Equica jsu definvány tyt rle a jejich pravmci a dpvědnsti: Veducí jedná smluvě prvedení inspekce se žadatelem, zajišťuje pdpis statutárníh zástupce, jmenuje inspektra a řídí průběh inspekce, pdepisuje inspekční zprávy jak schvalvatel a pdepisuje inspekční certifikáty (certifikáty pdepisuje splu s veducím ještě předseda představenstva neb ředitel Equica, a.s.), vyknává rli bchdníka. Zástupce veducíh ihned zastupuje veducíh v případě jeh nepřítmnsti a v plném rzsahu přebírá jeh pravmci a dpvědnsti, pdepisuje inspekční zprávy jak schvalvatel (v případě zastupvání veducíh) a pdepisuje inspekční certifikáty (certifikáty pdepisuje splu se zástupcem veducíh, pkud zastupuje veducíh, ještě předseda představenstva neb ředitel Equica, a.s.), vyknává rli bchdníka. STRANA 5 / 19

6 Technický veducí Manažer jaksti Inspektr zabezpečuje činnst Atestačníh střediska Equica z hlediska technické kvality jedntlivých inspekcí, zabezpečuje efektivní dhled nad inspekcemi (inspektry, jejich inspekčními zprávami, nálezy a vydanými inspekčními certifikáty) a witness audit inspektrů na místě; dhledech a witness auditech zpracvává a uchvává záznamy, pdepisuje inspekční zprávy jak schvalvatel (v případě dhledu), vyknává rli bchdníka. zabezpečuje jakst činnsti Atestačníh střediska Equica. prvádí vlastní inspekci a zdpvídá se veducímu a technickému veducímu za ddržení inspekčních pstupů, pdepisuje inspekční zprávy jak autr, vyknává rli bchdníka Přehled dkumentů inspekce Výchzím dkumentem pr prvedení inspekce je Smluva prvedení inspekce. Během inspekce vzniká něklik dkumentů vydávaných dle ČSN EN ISO/IEC 17020: Inspekční zpráva - Prtkl prvedené zkušce: strukturvaný dkument zaznamenávající údaje zjištěních z prvedené zkušky. Inspekční nález: přílha inspekční zprávy bsahující jednznačně frmulvaný výsledek prvedené zkušky a jeh důvdnění. Inspekční certifikát: Atest krátké frmální prhlášení, dklad svědčující kladný výsledek zkušky. STRANA 6 / 19

7 2. Inspekční pstup Atestace dluhdbéh řízení ISVS 2.1. Vymezení předmětu atestace dluhdbéh řízení ISVS Atestace dluhdbéh řízení ISVS stanvuje shdu dluhdbéh řízení infrmačních systémů veřejné správy s pžadavky zákna č. 365/2000 Sb., ISVS, a prváděcích právních předpisů k tmut záknu. Orgány veřejné správy jsu v rámci ISVS pvinny vytvářet a vydávat infrmační kncepci, uplatňvat ji v praxi a vyhdncvat její ddržvání. V infrmační kncepci rgány veřejné správy stanví své dluhdbé cíle v blasti řízení kvality a bezpečnsti spravvaných ISVS a vymezí becné principy přizvání, vytváření a prvzvání ISVS. Na základě vydané infrmační kncepce rgány veřejné správy vytvářejí a vydávají prvzní dkumentaci k jedntlivým ISVS, uplatňují ji v praxi a vyhdncují její ddržvání. Obsah a strukturu infrmační kncepce, jakž i pstupy rgánů veřejné správy při jejím vytváření, vydávání a při vyhdncvání jejíh ddržvání a pžadavky na řízení bezpečnsti a kvality ISVS, jakž i bsah a strukturu prvzní dkumentace a rzsah prvzní dkumentace předkládané při atestaci stanví Vyhláška č. 529/2006 Sb., dluhdbém řízení ISVS. Orgány veřejné správy prkáží splnění výše uvedených pvinnstí atestem dluhdbéh řízení ISVS. Pvinnst atestace se nevztahuje na bce I. typu, které vyknávají přenesenu půsbnst státní správy puze v základním rzsahu Přehled dkumentů dluhdbéh řízení ISVS V rámci přípravy na atestaci dluhdbéh řízení ISVS žadatel kmpletuje dkumentaci v rzsahu: 1. infrmační kncepce za všechny jím spravvané ISVS jak celek, 2. prvzní dkumentace za všechny jím spravvané ISVS jedntlivě, kteru tvří: a) bezpečnstní dkumentace ISVS, kteru tvří: i) bezpečnstní plitika ISVS, a t vždy pkud systém má vazby s ISVS jinéh správce neb pkud OVS není prvzvatelem tht systému, ii) bezpečnstní směrnice pr činnst bezpečnstníh správce systému b) systémvá příručka, c) uživatelská příručka Infrmační kncepce OVS v infrmační kncepci minimálně uvede: 1. značení verze, 2. zpracvatele, 3. schvalvatele, 4. datum schválení, 5. ppis a důvdnění změny v předchzí verzi a identifikace příslušné části, která byla změněna, a t vždy při zachvání suladu bsahu infrmační kncepce se skutečným stavem a aktuálními pžadavky OVS, 6. charakteristiku každéh ISVS jehž je správcem, stručnu charakteristiku jeh sučasnéh stavu a předpkládané změny v tmt systému, a t tak, že z hlediska efektivní správy ISVS: STRANA 7 / 19

8 a) charakterizuje každý ISVS zvlášť neb b) dva a více ISVS charakterizuje jak subsystémy jednh ISVS, 7. ppis vazeb prvzních IS na ISVS neb přím těcht prvzních IS, 8. záměry na přízení neb vytvření nvých ISVS, 9. dluhdbé cíle v blasti řízení kvality ISVS: a) zajištění kvality dat, která jsu v těcht systémech zpracvávána, b) zajištění kvality technických a prgramvých prstředků, c) zajištění kvality služeb, které jsu prstřednictvím těcht systémů pskytvány, pr dsažení těcht cílů pžadavky na kvalitu ISVS a plán řízení kvality, který bsahuje ppis činnstí, které OVS vyknává pr dsažení stanvených pžadavků na kvalitu ISVS, včetně časvéh harmngramu jejich plnění, 10. dluhdbé cíle v blasti řízení bezpečnsti ISVS: a) bezpečnst dat, která jsu v těcht systémech zpracvávána, b) bezpečnst technických a prgramvých prstředků, c) bezpečnst služeb, které jsu prstřednictvím těcht systémů pskytvány, pr dsažení těcht cílů pžadavky na bezpečnst ISVS a plán řízení bezpečnsti, který bsahuje ppis činnstí, které OVS vyknává pr dsažení stanvených pžadavků na bezpečnst ISVS, včetně časvéh harmngramu jejich plnění, 11. zásady pr správu ISVS, a t včetně pstupů, které vedu k jejich naplňvání, a t vždy pr blasti: a) přizvání a vytváření ISVS: i) zásady a pstupy pr definvání ptřeby ISVS, který má být přízen neb vytvřen, a analýze zdrjů pr jeh přízení neb vytvření, vč. čekávané finanční nárčnsti, ii) zásady a pstupy pr analýzu výchzíh stavu, iii) zásady a pstupy pr stanvení cílvéh stavu ISVS, iv) zásady a pstupy pr stanvení kvalitativních pžadavků a pžadavků na zajištění bezpečnsti, v) zásady a pstupy pr analýzu důsledků, které přízení neb vytvření ISVS může vyvlat, b) prvzvání ISVS, a t včetně jejich změn a rzvje: i) zásady a pstupy pr zajištění prvzu a údržby ISVS (prvádění činnstí, které vedu k zachvání funkcí ISVS v pžadvaném a nezměněném stavu), a t včetně vytváření a údržby prvzní dkumentace a vyhdncvání jejíh ddržvání: (1) stanvení rzsahu činnstí, které lze prvádět v rámci údržby ISVS, (2) pr zajištění suladu prvzvání ISVS s infrmační kncepcí a prvzní dkumentací vč. vyhdncvání tht suladu, (3) pvinnsti jedntlivých sb ve vztahu k výše uvedeným činnstem, ii) zásady a pstupy pr řízení změn (zajištění činnstí při řízení prcesu navrhvání a schvalvání změn v ISVS a při řízení prcesu realizace těcht změn) v ISVS: (1) vždy dkumentvání, (2) stanvení rzsahu činnstí, které lze prvádět výhradně v rámci prvádění změn, (3) definvání ptřeby kvalitativních změn funkčnsti neb datvéh rzhraní ISVS, (4) analýza výchzíh stavu pr rzvj ISVS, (5) stanvení cílvéh stavu ISVS, (6) stanvení kvalitativních pžadavků a pžadavků na zajištění bezpečnsti vztahujících se k cílvému stavu ISVS, (7) návrh transfrmace z výchzíh stavu d cílvéh stavu ISVS, (8) analýza důsledků, které změna může vyvlat, STRANA 8 / 19

9 (9) prmítnutí změn d prvzní dkumentace, iii) zásady a pstupy pr řízené uknčení činnsti ISVS: (1) při definvání ptřeby uknčení činnsti ISVS, (2) bezpečné nalžení s daty, která ISVS zpracvává, a t vč. nsičů těcht dat, s cílem zabránit neprávněnému přístupu k těmt datům, 12. v blasti přizvání ISVS ddavatelským způsbem: a) jaku dkumentaci a jaká právnění nezbytná pr prvádění údržby a změn v ISVS je nutné v rámci ddávek vyžadvat, a t i s hledem na t, zda správce ISVS hdlá případné změny v tmt systému neb dstraňvání pruch prvádět vlastními silami, b) jaké pžadavky na prjektvé řízení uplatňuje u ddavatele, c) pžadavky na testvání ISVS a akceptaci ddávky před jejím převzetím d ddavatele, 13. v blasti vytváření ISVS vlastními zdrji (prstřednictvím svých zaměstnanců) náležitsti dkumentvání prcesů tht vytváření, 14. v blasti vytváření ISVS zásady prjektvéh řízení s využitím české technické nrmy, která stanví prjektvé pstupy, pkud se prjektvé řízení uplatňuje, 15. způsb financvání bdů h) n), 16. pstupy při vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce (včetně stanvení závěrů z vyhdncení a přijmutí patření k dstranění zjištěných nedstatků, a t nejméně jednu za 2 rky) a při prvádění jejích změn, 17. zápis vyhdncení jak přílhu vypvídající průběhu vyhdncvání, závěrech a přijatých patřeních, 18. dpvědnu sbu (rganizační útvar) za naplňvání bdů h) n) a ke splnění pvinnstí, které OVS stanví zákn, 19. dbu platnsti infrmační kncepce. Infrmační kncepce je rgánem veřejné správy předkládaná při atestaci Bezpečnstní plitika ISVS Bezpečnstní plitika ISVS bsahuje ppis bezpečnstních patření, která OVS uplatňuje při zajišťvání bezpečnsti tht systému a která dpvídají pžadavkům na bezpečnst stanveným v infrmační kncepci. ISVS má svji bezpečnstní plitiku vždy, pkud má vazby s ISVS jinéh správce neb pkud OVS není jeh prvzvatelem. Bezpečnstní plitika ISVS je rgánem veřejné správy předkládaná při atestaci Bezpečnstní směrnice bezpečnstníh správce ISVS Bezpečnstní správce systému zajišťuje kntrlu bezpečnsti ISVS. Rli bezpečnstníh správce systému OVS vždy definuje, a t včetně suhrnu určených činnstí a ptřebných právnění pr prvádění těcht činnstí v ISVS. Bezpečnstní směrnice pr činnst bezpečnstníh správce systému bsahuje pdrbný ppis bezpečnstních funkcí, které bezpečnstní správce systému pužívá pr prvádění určených činnstí v ISVS, a návd na pužití těcht funkcí. Bezpečnstní směrnice pr činnst bezpečnstníh správce ISVS není rgánem veřejné správy předkládaná při atestaci Systémvá příručka STRANA 9 / 19

10 Správce systému zajišťuje řízení prvzu ISVS. Rli správce systému OVS vždy definuje, a t včetně suhrnu určených činnstí a ptřebných právnění pr prvádění těcht činnstí v ISVS. Systémvá příručka bsahuje: 1. ppis funkcí, včetně bezpečnstních, které pužívá správce systému pr prvádění určených činnstí v ISVS, a návd na pužití těcht funkcí, 2. parametry kvality, které vycházejí z pžadavků na kvalitu, 3. pdrbný ppis ISVS neb dkaz na dkument, ve kterém je ppis uveden a který je správci systému dstupný, 4. ppis jedntlivých činnstí vyknávaných při správě ISVS, včetně činnstí definvaných pr rle, určení fyzických sb, které tyt činnsti vyknávají, a právnění nezbytných pr výkn těcht činnstí, 5. definvání uživatelů neb skupin uživatelů a jejich právnění a pvinnsti při využívání ISVS. Systémvá příručka není rgánem veřejné správy předkládaná při atestaci Uživatelská příručka Uživatelská příručka bsahuje: 1. ppis funkcí, včetně bezpečnstních, které pužívá uživatel pr svu činnst v ISVS, a návd na pužití těcht funkcí, 2. vymezení právnění a pvinnstí uživatelů ve vztahu k ISVS. Uživatelská příručka není rgánem veřejné správy předkládaná při atestaci. STRANA 10 / 19

11 3. Zahájení inspekce 3.1. Uzavření smluvy prvedení inspekce Atestační středisk Equica prvádí inspekce na základě uzavřené Smluvy prvedení inspekce se žadatelem, a t za úplatu. Cena se sjednává pdle zákna č. 526/1990 Sb., cenách. Vstupní údaje pr návrh smluvy prvedení inspekce jsu přímým brazem kmpletních, hdnvěrných a věřených infrmací žadatele. Atestační středisk Equica navrhne uzavření Smluvy prvedení inspekce každému, kd jej vyzve k uzavření smluvy pdle zveřejněných inspekčních pstupů. Atestační středisk Equica nevzniká pvinnst navrhnut uzavření Smluvy prvedení inspekce, jestliže jejím bsahem mají být také dchylky d inspekčních pstupů pdle kapitly 1.2. písm. f). Atestační středisk Equica taktéž přijme závaznu Objednávku prvedení inspekce vystavenu žadatelem, bez nutnsti následnéh uzavření Smluvy prvedení inspekce. STRANA 11 / 19

12 4. Průběh inspekce 4.1. Přípravná fáze Pžadavky Inspektr předá žadateli seznam pžadavků nezbytných pr prvedení atestace: seznam pžadvané dkumentace a vlastnstí dkumentace, seznam specifických, mj. vstupních pžadavků. Žadatel se musí následně vyjádřit k tmu, zda může pžadavky ihned splnit neb zda k jejich zajištění ptřebuje určitý čas. Splnění vstupních pžadavků je pdmínku samtnéh zahájení atestace. Těmit pžadavky jsu v případě atestace dluhdbéh řízení ISVS kmpletnst pžadvané dkumentace, a t v rzsahu: infrmační kncepce a zápis vyhdncení; zápis vyhdncení v případě, že již měl vyhdncení prběhnut, prvzní dkumentace v rzsahu bezpečnstní plitiky ISVS; bezpečnstní plitiku ISVS v případě, že ISVS má vazby s ISVS jinéh správce neb pkud OVS není jeh prvzvatelem. Nesplnění vstupních pžadavků znamená kamžité uknčení atestační zkušky s výsledkem nesplňuje, čemž je prveden příslušný zápis d inspekční zprávy a inspekčníh nálezu Odbrný dzr nad přípravnu fází Jestliže žadatel nemá splněny všechny, a zvláště vstupní, pžadavky, je v jeh zájmu je v rámci přípravné fáze ddatečně zpracvat. Tvrbu a zpracvání dkumentace nesmí pdle zákna prvádět atestační středisk. Obvykle tt prvádí žadatel sám neb ve splupráci s ddavatelem IS a/neb si nechá dkumentaci připravit jiným nezávislým externím ddavatelem. V případě zájmu žadatele Atestační středisk Equica pskytne vlastní šablny pžadvané dkumentace, principiálně vycházející z příkladů infrmačních kncepcí uvedených na adrese Psuzvání dluhdbéh řízení ISVS Psuzvání dluhdbéh řízení ISVS sestává ze dvu částí, kterými jsu: 1. zkuška - inspekce, 2. stanvení výsledku zkušky inspekční nález. Psuzvání dluhdbéh řízení ISVS prbíhá na základě psuzvání dkumentů, které v elektrnické verzi žadatel předlží k prvedení atestace. Psuzvanými dkumenty jsu vždy: 1. infrmační kncepce a zápis vyhdncení (elektrnická verze: Nazev_OVS_IK.dc), 2. prvzní dkumentace v rzsahu bezpečnstní plitiky ISVS (elektrnická verze: Nazev_OVS_BP.dc). STRANA 12 / 19

13 Psuzení úplnsti dkumentace Inspektr psuzuje úplnst předlžené dkumentace. V případě nesplnění nutných kriterií na stanvený bsah jedná inspektr se žadatelem bjasnění těcht nesrvnalstí a vypřádání připmínek Psuzení dkumentace z hlediska srzumitelnsti a přehlednsti textu a jeh lgické knzistence Inspektr psuzuje, zda text dkumentace splňuje kritérium lgické knzistence (vnitřní prvázansti). Kritérium lgické knzistence textu dkumentů znamená, že v textech dkumentů nesmí být vnitřní rzpry, rzpry mezi jedntlivými kapitlami, ptažm ani rzpry mezi jedntlivými dkumenty. Každý termín by měl mít ve všech případech stejný význam. Inspektr psuzuje, zda text dkumentace splňuje kritérium srzumitelnsti. Kritérium srzumitelnsti textu dkumentů znamená, že text dkumentace by měl být srzumitelný pr tu uživatelsku bec, která bvykle vyknává stanvené pracvní úlhy, například pužitím vhdně vybraných termínů, grafický znázrnění, pdrbných vysvětlivek a dkazů na pužitelné infrmační zdrje. Inspektr psuzuje, zda text dkumentace splňuje kritérium přehlednsti. Kritérium přehlednsti textu dkumentů znamená, že text dkumentace by měl být přehledně uspřádán tak, aby byl mžn rzpznat vzájemné vztahy. Každý dkument by měl mít uveden bsah a rejstřík. Pkud dkument není pskytván v tištěné frmě, měly by být značeny pstupy pr jeh vytištění. Při zjištění nesrvnalstí inspektr jedná se žadatelem bjasnění těcht nesrvnalstí a vypřádání připmínek Psuzení kvality knkrétních řešení uvedených v dkumentaci Inspektr psuzuje, zda pstupy a bezpečnstní patření, případně technická a rganizační patření uvedená v dkumentaci jsu v suladu s běžně užívanými pstupy a patřeními. Při zjištění nesrvnalstí inspektr jedná se žadatelem bjasnění těcht nesrvnalstí a vypřádání připmínek Psuzení vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce Inspektr psuzuje, zda žadatel vyhdncuje ddržvání infrmační kncepce a stanvuje závěry z vyhdncvání. Psuzvání skutečnsti, zda OVS vyhdncuje ddržvání infrmační kncepce, prvádí inspektr v případě, že infrmační kncepce stanví, že tt vyhdncení již měl být v dbě před zahájením inspekce prveden. Při zjištění nedstatečnéh vyhdncvání inspektr jedná se žadatelem bjasnění a dstranění tht nedstatku Psuzení přijímání patření k dstranění nedstatků zjištěných při vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce Inspektr psuzuje, zda žadatel přijímá patření k dstranění nedstatků zjištěných při vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce. Psuzvání skutečnsti, zda OVS přijímá patření k dstranění nedstatků zjištěných při vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce prvádí inspektr v případě, že infrmační kncepce stanví, že tt vyhdncení již měl být v dbě před zahájením inspekce prveden. STRANA 13 / 19

14 Při zjištění nesrvnalstí s přijímáním patření k dstranění nedstatků inspektr jedná se žadatelem bjasnění a dstranění těcht nesrvnalstí Tabulky psuzení dkumentace Při psuzvání dkumentace inspektr zaznamenává svá vyjádření ke každému psuzvanému hledisku d přehledné tabulky, pd kteru v případě vhdnsti či ptřeby (především u výrků a ) připjuje svůj kmentář. STRANA 14 / 19

15 Tabulka psuzení infrmační kncepce: Psuzvaná dkumentace Infrmační kncepce pzn.: "Psuzení vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce" a "Psuzení přijímání patření k dstranění nedstatků zjištěných při vyhdncvání ddržvání infrmační kncepce" NEHODNOCENO. Obsah: Verze a změny infrmační kncepce Infrmační systémy veřejné správy Záměry na přízení neb vytvření nvých ISVS Řízení kvality ISVS Řízení bezpečnsti ISVS Zásady a pstupy pr správu ISVS Způsb financvání ISVS Naplňvání infrmační kncepce Osba, která řídí prvádění činnstí pdle IK a zákna, neb její funkční zařazení Psuzvaná hlediska Úplnst bsahu Srzumitelnst textu Přehlednst textu Dle 2 Vyhlášky č. 529/2006 Sb., dluhdbém řízení ISVS. Text srzumitelný pr tu uživatelsku bec, která bvykle vyknává stanvené pracvní úlhy, například pužitím vhdně vybraných termínů, grafických znázrnění, pdrbných vysvětlivek a dkazů na pužitelné infrmační zdrje. Text přehledně uspřádaný tak, aby byl mžn rzpznat vzájemné vztahy. Měl by být uveden bsah a rejstřík. Pkud dkument není pskytván v tištěné frmě, měly by být značeny pstupy pr jeh vytištění. Lgická knzistence textu V textech nesmí být vnitřní rzpry, rzpry mezi jedntlivými kapitlami (ptažm ani rzpry mezi jedntlivými dkumenty). Každý termín by měl mít ve všech případech stejný význam. Kvalita knkrétních řešení Pstupy a bezpečnstní patření, případně technická a rganizační patření uvedená v dkumentaci jsu v suladu s běžně užívanými pstupy a patřeními. STRANA 15 / 19

16 Kmentář: Tabulka psuzení bezpečnstní plitiky ISVS: Psuzvaná dkumentace Bezpečnstní plitika ISVS Obsah: Verze a změny bezpečnstní plitiky ISVS Všebecně platná bezpečnstní patření Bezpečnstní specifika jedntlivých ISVS Psuzvaná hlediska Úplnst bsahu Srzumitelnst textu Přehlednst textu Obsahuje ppis bezpečnstních patření, která OVS uplatňuje při zajišťvání bezpečnsti ISVS, a která dpvídají pžadavkům na bezpečnst stanveným v infrmační kncepci. Text srzumitelný pr tu uživatelsku bec, která bvykle vyknává stanvené pracvní úlhy, například pužitím vhdně vybraných termínů, grafických znázrnění, pdrbných vysvětlivek a dkazů na pužitelné infrmační zdrje. Text přehledně uspřádaný tak, aby byl mžn rzpznat vzájemné vztahy. Měl by být uveden bsah a rejstřík. Pkud dkument není pskytván v tištěné frmě, měly by být značeny pstupy pr jeh vytištění. Lgická knzistence textu V textech nesmí být vnitřní rzpry, rzpry mezi jedntlivými kapitlami (ptažm ani rzpry mezi jedntlivými dkumenty). Každý termín by měl mít ve všech případech stejný význam. Kvalita knkrétních řešení Pstupy a bezpečnstní patření, případně technická a rganizační patření uvedená v dkumentaci jsu v suladu s běžně užívanými pstupy a patřeními. Kmentář: STRANA 16 / 19

17 Inspekční zpráva - prtkl prvedené zkušce Zaznamenávání údajů zjištěních v průběhu zkušky prbíhá d inspekční zprávy - prtklu prvedené zkušce ve strukturvané frmě: 1. název a sídl neb dručvací adresa žadatele, 2. výčet všech dkumentů, které byly k psuzení předlženy, vč. značení jejich verze, pčtu stran a data jejich schválení žadatelem, 3. název a sídl atestačníh střediska, které prvedl zkušku, 4. jmén (jména) a příjmení fyzické sby, která jménem atestačníh střediska zkušku prvedla, neb zaměstnance atestačníh střediska, který prvedení zkušky řídil, 5. datum zahájení zkušky a datum jejíh uknčení, 6. datum prvedení další zkušky; pkud OVS v infrmační kncepci stanví, že je tat kncepce vydána na dbu kratší než 5 let, Atestační středisk Equica stanví datum prvedení další zkušky v suladu s dbu, na kteru je infrmační kncepce vydána, 7. ppis průběhu zkušky, 8. vyjádření ke každému psuzvanému hledisku: a), b), c). 9. inspekční nález - výsledek prvedené zkušky a jeh důvdnění: a) splňuje, b) splňuje s výhradu, c) nesplňuje, 10. jmén (jména) a příjmení zaměstnance atestačníh střediska, který je právněn ke schválení inspekční zprávy - prtklu prvedené zkušce, jeh pdpis a datum schválení inspekční zprávy. Atestační středisk Equica uchvává inspekční zprávu - prtkl prvedené zkušce a psuzvanu dkumentaci 10 let d data vydání inspekčníh certifikátu - atestu Inspekční nález - výsledek prvedené zkušky a jeh důvdnění Na základě zjištění učiněných při psuzvání Atestační středisk Equica stanví celkvý výsledek zkušky. Výsledek zkušky splňuje stanví Atestační středisk Equica v případě, že v průběhu psuzvání pdle kapitly 4.2. neshledal žádné nedstatky neb žadatel zjištěné nedstatky v průběhu psuzvání dstranil. V důvdnění výsledku zkušky Atestační středisk Equica uvede knstatvání, že v průběhu psuzvání neshledal žádné nedstatky neb žadatel zjištěné nedstatky dstranil plus ppis dstraněných nedstatků. Výsledek zkušky splňuje s výhradu stanví Atestační středisk Equica v případě, že v průběhu psuzvání pdle kapitly 4.2. shledal nesplnění pžadavků dle kapitl a , přičemž žadatel zjištěné nedstatky v průběhu psuzvání nedstranil. Ostatní pžadavky dle kapitl , a musejí být splněny. V důvdnění výsledku zkušky Atestační středisk Equica uvede ppis zjištěných nedstatků a jejich předpkládaný vliv na dluhdbé řízení ISVS, a dále výčet zjištěných nedstatků, které však žadatel v průběhu psuzvání dstranil. Výsledek zkušky nesplňuje stanví Atestační středisk Equica v případě, že v průběhu psuzvání pdle kapitly 4.2. shledal nesplnění pžadavků dle kapitl , a neb dle kapitl a v takvém rzsahu, že zjištěné nedstatky brání uplatnění infrmační kncepce, přičemž žadatel zjištěné nedstatky v průběhu psuzvání nedstranil. V důvdnění výsledku zkušky Atestační středisk Equica uvede ppis zjištěných nedstatků a jejich předpkládaný vliv na dluhdbé řízení ISVS. STRANA 17 / 19

18 5. Uknčení inspekce V případě výsledku zkušky splňuje či splňuje s výhradu Atestační středisk Equica vyhtví Inspekční certifikát - Atest a splu s Inspekční zprávu - prtklem prvedené atestační zkušce jej ve lhůtě 7 pracvních dnů de dne uknčení tét zkušky předá žadateli, a t prti pdpisu předávací dlžky. Atestační středisk Equica sučasně Inspekční zprávu - Prtkl atestační zkušce archivuje v papírvé i elektrnické pdbě. Atestační středisk Equica dále zveřejní úspěšné žadatele (zkuška s výsledkem splňuje neb splňuje s výhradu ) v seznamu vystavených certifikátů na svých internetvých stránkách. Úspěšný žadatel je identifikván názvem subjektu žadatele (např. Měst Hlučín neb Český úřad zeměměřický a katastrální ). Údaje prvedené atestaci v předepsané struktuře a včetně neveřejnéh Inspekčníh nálezu - důvdnění výsledku zkušky zašle inspektr dispnující zaručeným elektrnickým pdpisem d 7 pracvních dnů d prvedení atestace na adresu elektrnické pdatelny MVČR Infrmaci vydání Inspekčníh certifikátu - Atestu MVČR uveřejnění ve Věstníku. Zaručený elektrnický pdpis musí být zalžený na kvalifikvaném certifikátu vydaném akreditvaným pskytvatelem certifikačních služeb, neb značený elektrnicku značku Atestačníh střediska Equica, která je zalžena na kvalifikvaném systémvém certifikátu vydaném akreditvaným pskytvatelem certifikačních služeb Opravy výstupních dkumentů inspekce V případě, že jsu ve výstupních dkumentech inspekce (inspekční zpráva, příp. inspekční certifikát) shledány chyby jakéhkliv charakteru, ptm jsu v případě právněnsti pžadavku na jejich dstranění bez zbytečnéh dkladu inspektrem dstraněny, je vydána nvá verze inspekční zprávy, a případně i nvý riginál inspekčníh certifikátu. Půvdní certifikát pzbývá platnsti a musí být navrácen Atestačnímu středisku Equica Struktura údajů prvedené inspekci Název a sídl atestačníh střediska, IČ Název a sídl žadatele atestaci, IČ kntaktní sba a její funkce, telefn, (údaje kntaktní sbě MVČR nezveřejňuje) Předmět atestace* Název ISVS v případě atestace způsbilsti k realizaci vazeb ISVS s jinými ISVS prstřednictvím referenčníh rzhraní Datum zahájení atestace (MVČR nezveřejňuje) Datum uknčení atestace (MVČR nezveřejňuje) Dluhdbé řízení ISVS Způsbilst k realizaci vazeb ISVS s jinými IS prstřednictvím referenčníh STRANA 18 / 19

19 Datum vydání inspekčníh certifikátu - atestu Výsledek zkušky Datum prvedení další zkušky * Zaškrtněte příslušný druh atestace. Přílha: Inspekční nález - důvdnění výsledku zkušky (MVČR nezveřejňuje). STRANA 19 / 19

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 15. 8. 2016 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.4... 3 1.1.2. Verze

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS Atestační středisk Equica 15. 8. 2016 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.4... 3 1.1.2. Verze

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Praha PROJECT INSTINCT

Praha PROJECT INSTINCT Atestační středisko Equica Inspekční orgán č. 4045 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Protokol o provedené zkoušce ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Statutární město Přerov Praha 29. 1. 2015 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Identifikace

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace Varvání pdle - pužití a dpady 12 ZKB Adam Kučínský ředitel dbr regulace Disclaimer Prezentace bsahuje infrmace platné ke dni její realizace, tedy k 16. 4. 2019. Infrmace, fakta a údaje bsažené v prezentaci

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Podmínky pro schválení provozu RNP APCH včetně APV BARO-VNAV

Podmínky pro schválení provozu RNP APCH včetně APV BARO-VNAV Pdmínky pr schválení prvzu RNP APCH 1. Základní ustanvení a) V suladu s pžadavkem ustanvení EU-OPS 1.430 a Ddatku 1 (nvý) k EU-OPS.1.430 (b), bsahují tyt pdmínky pžadavky ÚCL, které musí být splněny žadatelem

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP Datum vydání: 24.5.2018 Pslední aktualizace: 20.11.2018 Obsah Přehled pužitých zkratek a pjmů... 1 Úvd... 2 Kntakty... 2 Účely zpracvání

Více

Informace k ochraně osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů Infrmace k chraně sbních údajů (pdle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů a zrušení

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

á Ž í É úč é í š Ú á á Č čí ě č í á ž í é úč í á ě Á Í á í Á Ě Í é í á í é á Ú ů á ě í á úč íá ě ž éúč í áš í ú ý ě á í á úč í ě í á ě ě Í Úč í á ě ý ří úč í ý ů á Zpráva auditra Sdruženítaistickéh tai

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Pokyny pro zpracování příloh ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

Pokyny pro zpracování příloh ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Pkyny pr zpracvání přílh ke smluvě pskytvání energetických služeb se zaručeným výsledkem Obsah Přílha č. 1: Ppis výchzíh stavu včetně referenční sptřeby a referenčních nákladů...2 Přílha č. 2: Ppis základních

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.1 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Přílha č.6 Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 1 z

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Herním prostorem se rozumí herna nebo kasino. Do těchto prostor platí zákaz vstupu osobám mladším 18 let.

Herním prostorem se rozumí herna nebo kasino. Do těchto prostor platí zákaz vstupu osobám mladším 18 let. 01. Identifikační kód PDY00048 02. Kód živtní situace ZU00015 03. Pjmenvání (název) živtní situace Pvlvání umístění herníh prstru 04. Základní infrmace k živtní situaci Od 1. 1. 2017 nabyl účinnsti zákn

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o.

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o. OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyC s.r.. Splečnsti SiMyC s.r.. udělujete dbrvlně suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s právními předpisy na chranu sbních údajů, zejména nařízením

Více

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů. Zásady chrany sbních údajů Ochrana sbních údajů Zásady chrany sbních údajů jsu vytvřeny na základě přijetí Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 844/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra zaměstnansti MAS Mravská cesta II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s. Zásady chrany sbních údajů splečnsti Ostravské výstavy, a.s. Dne 25. května 2018 nabude účinnsti Nařízeni Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 chraně fyzických sb v suvislsti

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více