PAPCEL TECHNICKÝ ZPRAVODAJ. 1. Úvodní slovo generálního ředitele. Navazující dodávka pro skupinu MONDI GROUP, Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PAPCEL TECHNICKÝ ZPRAVODAJ. www.papcel.cz 1. Úvodní slovo generálního ředitele. Navazující dodávka pro skupinu MONDI GROUP, Česká republika"

Transkript

1 TECHNICKÝ ZPRAVODAJ Váš růst je nší zodpovědností PAPCEL INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PAPCEL, číslo 01/013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážené dáy pánové, dovolte i inforovt Vás prostřednictví dlšího čísl fireního technického zprvodje o dění plánech ve společnosti PAPCEL,.s. V letošní roce pokrčujee v trendu růstu tržeb, kdy jse již v říjnu překonli výsledky z celý rok 01. Zkázková náplň je n příští rok zjištěn. To je dobrá zpráv zején v době, kdy klesjí investice v ppírenské průyslu v zeích, jko je Čín Indie. Nši technickou úroveň jse posílili řdou technických vylepšení převzetí know-how firy GOROSTIDI. V letošní roce jse dodli svý zákzníků npříkld filový lis nebo botkový lis Shoe press. Rozšířili jse obje nšich výrobků služeb o systéy skldování dávkování cheikálií posílili jse kpcity v projektové ngeentu. Nši hlvní záje je nbízet Vá řešení n klíč, kdy vystupujee v roli EPC dodvtele. Postupně zvyšujee své ožnosti, když nše největší zkázk dosáhl hodnoty bezál 70 il. EUR. Nše projekty jsou relizovány s podporou České Exportní Bnky, která nbízí nši zákzníků dlouhodobá finncování n dobu ž 10 let s veli konkurenceschopnou úrokovou írou. Relizovt tk ůžee zkázky, o kterých nši zákzníci doposud jen snili. V září 013 došlo k odkoupení inoritního podílu společnosti PAPCEL joritní kcionáře, který drží 100% podíl. Cíle zěny je zrychlit strtegické rozhodování v oblsti fúzí, kvizic dlších důležitých rozhodnutích. Otevírá se ná tk cest k nvázání nových prtnerství. Všechny nše kroky sěřují k nplnění nšeho strtegického cíle: Váš růst je nší odpovědností - Ing. Dvid Dostál, generální ředitel - Nvzující dodávk pro skupinu MONDI GROUP, Česká republik První dodávk pro skupinu Mondi byl ze strny společnosti PAPCEL relizovná v roce 011. V té době byl dodán kopletní systé pro stáčení, skldování dávkování kolinu pro ppírenský stroj číslo 5. N tuto dodávku nvzuje nyní, v roce 013, projekt rekonstrukce ppírenského stroje číslo 7. Mondi Štětí.s. zhájil rekonstrukci bývlé PS 4 Roto pro výrobu novinového ppíru. Nový projekt pod názve PS 7 bude od únor 014 vyrábět bílý krft pytlový (WSKL), strojně hlzený (MSF) bílý krft-liner (WKL) s výkone ž 6 t/hod. Konstrukční rychlost PS 7 je x /in. Rozsh plošné hotnosti od 50 do 10 g/ v závislosti n sortientu. PAPCEL zvítězil v konkurzu n dodávku technologického zřízení pro příprvnu cheických prostředků. Konkrétně se jedná o dodávku instlci kontinuálního Jet-Cookeru pro příprvu ktionického šrobu o výkonu 800 kg škrobu z hodinu včetně skldovcí kp- kpcity dávkovcí jednotky n 3 technologická íst, dále o dvojitou stnici pro příprvu ASA klížidl, o dodávku systéu pro stáčení, skldování dávkování NOH, dávkovcí systé sírnu hlinitého, koplexní technologii pro stáčení, skldování dávkování slurry kolínu v neposlední řdě i řídicí systé pro celý cheický cech. Dodávky zřízení byly zhájeny v říjnu 013, ukončení ontáží se plánuje n období před Vánocei 013 zčátke roku 014 bude zhájeno oživování uvádění do provozu. Strt linky se předpokládá zčátke únor 014. Vzhlede k veli krátkéu čsu, vyčleněnéu pro relizci projektu, vyžduje kce precizní koordinci všech dílčích opercí xiální prcovní nszení všech členů týu. Tto kce je ztí největší v ráci všech, které společnost PAPCEL relizuje v Mondi Štětí.s., svý rozshe předčil i dodávku podobného zřízení pro příprvu cheikálií v ráci projektu nového PS 6, uvedeného do provozu v roce Ing. Zdeněk Horáček, specilist cheizce PS - 1

2 PROJEKT ŠKLOV, Bělorusko PAPCEL rozšiřuje portfolio svých dodávek v segentu dekorčních ppírů V polovině letošního roku se společnost PAPCEL posunul do relizční fáze veli význného projektu n výstvbu kopletního ppírenského závodu n výrobu dekorčních ppírů v Bělorusku. Títo projekte nvzuje n historicky úspěšné dodávky pro segent dekorčních ppírů n polské ruské trhu. Rozshe relizovných prcí, tké svý finnční objee, je tento nový projekt největší v historii společnosti rozšiřuje její portfolio v dodávkách kopletních investičních celků. Svoje první reference v dodávkách pro ziňovné typy ppírenských provozů PAPCEL získl již v roce 006, to dodávki pro význnou polskou ppírenskou skupinu Mlt Decor S.A. N tyto dodávky nvázl výstvbou investiční linky pro rusko-něecký ppírenský koncern OOO Myk-Technocell v ruské Penze. Dodávk závodu n klíč Kontrkt s ppírnou Zvod Gzetnoj Bugi, Šklov byl podespán v listopdu 01. Společnost PAPCEL je generální dodvtele výstvby závodu n klíč, který bude uístěn n pozeku stávjícího závodu n zelené louce. Nová ppírn bude vyrábět dekorční ppír v sortientu g/ s roční kpcitou tun (konstrukční rychlost stroje /in.). Dekorční ppír je určen pro poth dřevovláknitých desek - linátů n výrobu nábytku. Výstvbou nových výrobních kpcit zákzník zvýší rentbilitu své stávjící výroby, která nyní předstvuje tun novinového ppíru ročně. Uzvřená slouv se stl záklde zkázkové náplně společnosti PAPCEL n dlší dv roky. Stvb, infrstruktur, inženýrské sítě strojní dodávky Předěte dodávky PAPCELu je výstvb nové výrobní hly o rozěrech 40 x 36 včetně dvou ostových jeřábů. PAPCEL dodává kopletní technologii příprvny látky, včetně cheie, ppírenský stroj včetně všech příslušenství, převíječku, blicí linku, veškerou nipulční techniku, brusku válců vibrční dignostiku ložisek. Pro kontrolu kvlity výroby bude dodáno kopletní vybvení lbortoře. Součástí dodávky je rovněž nová koteln o výkonu 15 tun páry/hod. se systée roštového splování biosy včetně sosttné budovy, doplnění stávjící čistírny odpdních vod, řešení přístupových kounikcí, železniční vlečky ozelenění okolí nové stvby. Ihned po podpisu slouvy byly zhájeny příprvné práce spojené s povolení stvby. Byl proveden geologický průzku vytýčeného pozeku proveden příprv podkldů pro zprcování projektu stvby strojně technologického projektu. Tké byl zhájen výběrová řízení dodvtelů stvby dílčích dodávek technologie. Intenzivně probíhl jednání v ráci finncování projektu, to n nejvyšší úrovni Bělorusk České republiky. To je nyní zjištěno přes konsorciu bnk v čele s Koerční bnkou - Coerzbnk - Belrusbnk. Hronogr projektu - plán 4kopletní dodávky zřízení: do 01/015 4uvedení do provozu: do 06/015 4provedení grnčních zkoušek: do 1/015 Řízení projektu, inženýring N zákldě průběžně prováděných výběrových řízení již byly uzvřeny slouvy s jednotlivýi dodvteli n plnění: 4zprcování projektové dokuentce celé stvby včetně povolovcího řízení s běloruskou společností OOO Projektinžstroj (PRIS), 4zprcování projektové dokuentce ocelové hly stvby s českou firou LINDAB Buildings, s.r.o., 4zprcování projektové dokuentce strojně technologické části s českou firou Er Eln Engineering, 4zprcování projektové dokuentce kotelny s českou firou TELO,.s., 4zjištění spodní stvby hly (zřízení dočsného zřízení stveniště, zení práce, npojení dočsných sítí elektrické energie, vody, knlizce) s běloruskou firou Stroitelnyj Trest 1, 4REFERENCE: 4PRVNÍ KOMPLETNÍ LINKA PRACUJE V RUSKU: Identický projekt n výstvbu ppírenské linky n výrobu dekorčních ppírů společnost PAPCEL úspěšně ukončil v roce 009 v Ruské federci. V období relizovl projekt pro ruskoněecký ppírenský koncern OOO Myk-Technocell, který se díky výstvbě ppírenské linky číslo 5 zřdil ezi největší výrobce speciálních ppírů v Ruské Federci. PAPCEL v období relizce projektu dodávl kopletní strojní zřízení, to jk pro ppírenský stroj, tk pro linku zprcování celulózy. Roční kpcit linky se pohybuje n úrovni 130 t/den, jko vstupní surovin je využit sulfátová bělená buničin. Stroj á šíři 700 prcuje při rychlosti 650 /in. T R A D I T I O N - S T R E N G T H

3 TECHNICAL NEWSLETTER 4dodávk kotle Kohlbch s českou firou SCHIESTL, spol. s r.o., 4dodávk ocelové konstrukce hly stvby vč. opláštění s českou firou LINDAB Buildings, s.r.o. Dále probíhjí jednání ohledně podpisu slouvy s dodvtele: 4brusky válců, 4blicí linky, 4projektu elektročásti se společností SPBEK z Rusk. 43D návrhy řešení linky PS, linky příprvny látky, fir Er Eln Engineering V nejbližší době nás čeká výběr dodvtele prokondenzčního systéu, rekuperce, válce egutéru, prní skříně, odsávání ořezů, zákrytu, teroválce S-válce klndru, víceotorového pohonu, ontáže ocelové konstrukce hly včetně zstřešení opláštění. Technické novinky v projektu V projektu bude použit nová koncepce hydrulického nátoku s ředění před difuzore (technologie Gorostidi ), který zjišťuje lepší výsledky příčného profilu plošné hotnosti. Uzelník nátoku bude oszen nízkoenergetický rotore nové konstrukce SL*). Dlší novinkou jsou trnsfer-válce vlstní konstrukce v lisové části pro lepší stbilitu pásu ppíru vlstní zvádění přes tuto část stroje. Poprvé zde bude tké použito tzv. UNO skupiny, což je slloové provedení první sušicí skupiny se stbilizátory nd děrovnýi spodníi cylindry. Aktuálně z průběhu projektu Probíhjí intenzivní jednání s OOO Projektinžstroj (PRIS). Důležitý teríne pro relizci je dokončení rchitektonického - úvodního projektu stvby provedení jeho expertizy. Dlší důležitý ilníke relizce stvby je zhájení zeních prcí, které bylo provedeno od firou Stroitelnyj Trest 1. V ráci příprvy celého stveniště bude nutné odvést 3 cc zeiny. Po zprcování odsouhlsení projektové stvební dokuentce (části zákldových plánů) bude konce ěsíce září zhájen výběr dodvtele stvební části - zákldů hly technologie. Plánovný terín dokončení první etpy těchto prcí je 01/014 s návzný zhájení stvby ocelové konstrukce hly v terínu od 0/014. V závěru letošního roku je plánováno zhájit expedici prvních dodávek z PAPCELu do Šklovu. Jedná se o škrbáky, npínáky sít sušicí části řezčku dutinek. - Pvel Grossnn, projektový nžer - *) r otor uzelníku STU - oznčení SL V ráci kontinuálně probíhjícího projektu snižování spotřeby elektrické energie strojů příprvny látky PAPCEL úspěšně dokončil inovci rotoru SL, který jsou dnes stndrdně oszovány všechny výrobní řdy sítových tlkových třídičů n pozici uzelníku. Hlvníi cíli provedené inovce bylo snížení spotřeby elektrické energie, zvýšení průtočné kpcity, zjištění iniálních pulscí látky před nátoke n PS v neposlední řdě tké eliince zchycování sotků nečistot n rotoru. Zkoušky rotoru n firení zkušebně jednoznčně potvrdily splnění dných cílů bylo rozhodnuto plikovt nové rotory n všechny výrobní řdy tlkových třídičů n pozici uzelníku. Nový design se týká předevší uchycení nového tvru loptek oznčených Wing v jehož ráci bylo nutno io jiné inovovt vlstní etodu tlkového lití. Zkoušky jednoznčně prokázly snížení spotřeby elektrické energie vůči původní rotorů o 1 % zvýšení průtočné kpcity o 5 %. Poslední série zkoušek n OCC proběhl s látkou hrubě předtříděnou pouze n otvorech o průěru 1,8. Tuto kvlitu látky lze očekávt pouze u zákzníků bez štěrbinového třídění (fine screening). Zkoušky potvrdily odolnost rotoru vůči zchycování sotků nečistot lze je tedy tké v těchto technologiích používt. - Jroslv Mn, konstruktér - Strojně-technologický projekt pro Šklov zprcovává fir Er Eln Engineering - člen skupiny fire PAPCEL Pržská projekční kncelář je součástí skupiny fire PAPCEL od roku 009. Pro projekt Šklov byl pověřen zhotovit strojně-technologický projekt ppírny to od zákldního inženýringu ž po prováděcí projekt, včetně utorského dozoru n stvbě. Práce n této kci zčly již zčátke roku 013, v součsné době se finlizují podkldy pro stvební projektnty (fir PRIS), kteří v polovině listopdu budou odevzdávt dokuentci pro expertizu. V ráci těchto prcí zjišťuje nše fir návrhy zprcování chybějících technologických schét. Spolu se specilisty společnosti PAPCEL, konečný zákzníke s projektnte stvby jse dohodli odsouhlsili celkové uspořádání strojního zřízení, počínje příprvnou látky, ppíren- ský stroje se všei náležitosti příslušenstvíi PS. Jednotlivé návrhy uspořádání strojního zřízení byly několikrát prodiskutovány jk s dodvteli zřízení, tk s investore. N zákldě tkto odsouhlseného rozístění zřízení byly vydány dispoziční výkresy, které jsou záklde pro výkresy zákldových plánů. Právě ty byly zákldní podklde pro ístní projekční orgnizci PRIS, která z nich vychází při nvrhování konkrétního stvebního řešení vytváří stvební prováděcí výkresy. Projekty některých zřízení příslušenství PS zprcovávjí odborné firy. Jedná se npříkld o rekuperci, vzduchotechniku hly, prokondenzční systé, blicí linku jiné. Er Eln Engineering zbezpečuje dohlíží, by při zprcování projektů těchto odborných fire nedocházelo ke vzájený kolizí. SUMARIZACE ROZSAHU PROJEKTU V KOSTCE: 4projektová dokuentce stvby / dokuentce ocelové hly 4stvební práce inženýrská výstvb vnější vnitřní infrstruktury, E-P-C služby, 4strojně-technologický projekt, dokuentce kotelny, 4projekt elektro, 4strojní dodávky - kopletní link příprvny látky, ppírenský stroj, konstntní část stroje, vč. kopletního příslušenství, 4dodávk kotle, ocelových konstrukcí pro výstvbu hl, 4lbortoř, 4brusk válců, blicí link, pod.. Vzhlede ke krátký terínů kce byl v červnu tohoto roku zhájen projekce potrubních rozvodů. Díky tou je rozprcovnost těchto prcí veli vysoká dá se říci, že je v tuto chvíli ntženo více než 80 % potrubních trs. Aby bylo zjištěno rychlé kvlitní provedení všech projekčních činností, zúčstňuje se vedoucí projektu prvidelně všech kontrolních dnů většiny technických jednání jk s investore, tk s dodvteli zřízení s osttníi projekčníi orgnizcei, které se n projektu podílejí. Vedoucí projektu je v neustálé kontktu s project ngere firy PAPCEL, by byl inforován o ktuální stvu vývoji projektu. Tto zkázk á nejvyšší prioritu proto věříe, že bude zrelizován kvlitně, v dohodnutých terínech k plné spokojenosti investor. - E X P E R I E N C E 3 - Ing. Jn Ostrý / Ing. Jn Bše -

4 PAPCEL Nový závod n výrobu oblových ppírů v ruské Penze je před zprovoznění (roční kpcit ppírny tun) Projekt n výstvbu nové ppírenské linky n výrobu oblových typů ppírů nvzuje n dlouhodobou spolupráci společnosti PAPCEL s ruský ppírenský koncerne OAO Myk, Penz. Výstvb tohoto oderního, ekologicky zěřeného závodu je po zprovoznění PS č. 5 n výrobu dekorčních typů ppírů jednou z důležitých referencí společnosti PAPCEL n trhu Ruské federce. OAO Myk se díky rozšíření výrobních kpcit stává jední z největších výrobců ppíru v Penzenské oblsti. Slouv se zákzníke byl podepsán v červnu 011. Celý projekt výstvby ppírenského závodu trvl celke dv půl roku. PAPCEL,.s. je generální dodvtele technologické linky n výrobu dvouvrstvého ppíru krtonu s výkone 70 tisíc tun/rok, včetně provedení koplexu stvebně ontážních prcí pro uvedení linky do provozu. Pro výstvbu ppírenského stroje je využit second-hnd PS odkoupený od firy Alce, Bgni di Lucc, Itálie. Tento stroj fir PAPCEL uprvil doplnil o nové technologické celky, provedl npříkld prodloužení spodní sítové části, instlovl horní sítovou část s nátoke, filový lis škrobové hospodářství. PAPCEL pro tento projekt zjišťuje kopletní inženýring včetně strojně-technologického projektu (ve spolupráci s českou firou Er Eln Engineering) projektu elektročásti. V součsné době se projekt nchází ve fázi dokončování echnické elektroontáže n části ppírenského stroje konstntní části. V příprvně látky proběhly individuální zkoušky zkoušky n vodu látku. TECHNICAL Ty byly orgnizovány v říjnu 013. Po dokončení bude link nejvýkonnější linkou firy Myk pro výrobu krtonu s x. rychlostí 900 /sek. produkcí ž kg/hod. n nvíječi. V lince je využit nový filový lis, který zákzníkovi přinese ožnost zkvlitnění produkce snížení nákldů při výrobě. - Ing. Jn Gottfried, projektový nžer - Dodvtele stvby je fir OOO Myk-Strojontzh, stvební projekt vyprcovl fir OrgBuProjekt, Ukrjin. Ppírenská link je instlován do zcel nových výrobních hl (hl PS, PL). Společnost PAPCEL vyexpedovl v průběhu projektu více než 130 kionů. Zjišťovl kopletní celní služby spojené s vývoze do Ruské federce. V ráci služeb inženýringu je dodvtele strojně-technologického elektro projektu, podílí se n kontrole ontáže, uvádění do provozu grnčních zkouškách u zákzník. Rekonstrukce ppírenské linky v Turecku - instlce filového lisu Turecko ptří k nejvýznnější prodejní trhů společnosti PAPCEL. Po úspěšné ukončení grnčních zkoušek v ppírně Aksn Adn Kgit Snyi v roce 011 (rekonstrukce ppírenského stroje n výrobu ppírů typu fluting, liner) - io jiné instlce lisu s prodlouženou lisovcí zónou Jubo v ráci rekonstrukce lisové části, je tto rekonstrukce dlší důležitou relizovnou kcí PAPCELu n turecké trhu. Cíle projektu bylo doplnění SH příprvny látky ppírenského stroje převezeného z Frncie do Tureck. Zákzník sá zjistil převoz do svého závodu svépoocí repsovl veškeré second- 4 hnd zřízení. Celá link je koncipovná pro výrobu linerů flutingu o výkonu 70 t/den. Technologie linky příprvny látky je koncipován jko osvědčená technologie PAPCEL pro výrobu dvouvrstvého krtonu. Link je složen převážně ze second-hnd zřízení, která zákzník pořídil společně s ppírenský stroje. Tto zřízení jsou doplněn novýi stroji PAPCEL, zején v uzlech rozvláknění hrubého třídění. PAPCEL dodl do linky příprvny látky rozvlákňovč LCV, 3 tlkové třídiče STU, LD-třídiče SVO, periodické seprátory periodický seprátor PSN. PAPCEL tké zprcovávl příprvu technologického řešení i podkldy pro utotiku linky strojně- technologický projekt. Doplnění ppírenského stroje tvořil dodávk pick-up sníání ze sítové do lisové části, rozvlákňovč výětu pod lisovou částí, nový filový lis dále pk dokopletce sušicí části s tí spojené doplnění rekuperce prokondenzčního systéu. V ráci tohoto projektu byl zprovozněn filový lis vyrobený v PAPCELu již běhe zkušebního provozu bylo dosženo všech očekávných výsledků. Výhodou tohoto zřízení je řízený nátěr v grážích 1-3,5 g/ n strnu, který přesáhl grntovné pretry. Dosžené výsledky v oblsti kvlity nátěru jsou podle očekávání velice dobré. Zákzník nvíc n toto zřízení plikuje brvu n jednu strnu vyráběného produktu, což zvýrzňuje přípdné defekty, T R A D I T I O N - S T R E N G T H

5 NEWSLETTER PAPCEL doinuje n běloruské trhu Ppírenská link n výrobu tpetového ppíru v Dobruši V průběhu dvou let (období ) podepsl společnost PAPCEL se zákzníky z Bělorusk dv rozsáhlé kontrkty n výstvbu ppírenských linek. Čsový rozsh ezi podpise obou sluv předstvovl pouze půl roku. Ob projekty ptří ezi nejvýznnější obchodní přípdy společnosti, to předevší svý objee relizovných prcí. Kontrkt se závode OAO Beloruskie oboji, Dobrušskj Buzhnj Fbrik (Fbrik Geroj Trud ) byl podepsán v 09/010. Doinnce PAPCELu n běloruské trhu byl zpečetěn v roce 01 podpise slouvy n výstvbu kopletního ppírenského závodu n výrobu dekorčních ppírů (článek Šklov ). Zákzník ОАО "Белорусские обои", fir zbývjící se předevší výrobou tpet relizuje rekonstrukci jednoho ze svých stávjících ppírenských strojů z účele nvýšení výkonu uožnění výroby dvouvrstvého tpetového ppíru s bílou krycí vrstvou. Ppírenský stroj č. 7 v závodě Dobruš zprcovávl před rekonstrukcí sběrový ppír pro výrobu jednovrstvého flutingu tpetového ppíru o plošné hotnosti g/ výkonu x. 60 t/den. Po rekonstrukci bude stroj vyrábět předevší dvouvrstvý tpetový ppír s bílou krycí vrstvou o výkonu ž 100 t/den. Podínkou rekonstrukce byl i ožnost výroby ofsetového ppíru o gráži g/. Pro splnění cílů celé rekonstrukce bylo třeb dodt zcel novou příprvnu látky ze sběrového ppíru, doplnit příprvnu celulózové vrchní vrstvy dodt nové konstntní části obou vrstev. Zásdní zěny bylo nezbytné udělt i n ppírenské stroji. Byl dodán nový tlkový nátok spodní vrstvy, nové odvodňovcí prvky stávjící spodní sítové části, nová kopletní horní sítová část včetně nového tlkového nátoku. Lisová část doznl tké velkých zěn. Byl znovu instlován původně nefunkční stávjící první lis (Pick-Up centrální válec); druhý lis byl doplněn o spodní plstěnec třetí lis o typ Jubo. Celá okrá část byl doplněn nový podtlkový systée. V sušicí části byl instlován nový prokondenzční systé včetně vybvení sušicích válců kopletní odsávání, rekuperce ventilce. V konci stroje byl kroě dvounipového softklndru dodán i nový Pope nvíječ, převíječk doprvní blicí link. Projekt, ve které PAPCEL vystupuje jko generální dodvtel, je nyní ve fázi uvádění do provozu. N kci se podílí i desítk zhrničních subdodvtelů. Dodávku řídicího systéu (DCS) celého projektového zprcování kopletní elektročásti pro nás zjišťuje ruská fir SPbEK. Dodávku systéu řízení kvlity (QCS) pk fir Honeywell. Prokondenzční ventilční systé dodl itlská fir Lrio Energy celou trnsportní blicí linku fir Hint z Číny. Součástí kontrktu bylo i zjištění kopletního finncování celého projektu. - Ing. Edurd Mikulk, projektový nžer - i přesto je doshováno grntovných pretrů poždovné kvlity. Dlší nespornou výhodou tohoto zřízení je úspor energie, jelikož výstupní sušin ppíru z filového lisu je o cc 10 % vyšší než v přípdě použití klížicího lisu. Což se následně stejný díle projevuje n úspoře v energii vynložené n sušení ppíru, tké n elektrické energii. Spolu s filový lise byl dodán příprvn škrobu s příprvnou teplé vody pro filový lis. Pro tuto technologickou plikci byl vyvinut tlkový filtr pro filtrci škrobu pro plikci n filový lis. V součsné době je projekt ve fázi zkušebního provozu s příprvou n grnční zkoušky. - Ing. Ondřej Vozr, projektový nžer - - E X P E R I E N C E 5

6 PAPCEL TECHNICAL Filový lis jeho výhody - v roce 013 relizovány dvě instlce stroje Filový lis á z úkol nnášení klížicího édi stejnoěrně v dávkovné nožství n procházející pás ppíru. Dvě nnášecí hlvy nnášejí klížicí édiu n lisové válce ty poto převádějí klížicí édiu, niž by tvořily kly v nnášecí ístě, n procházející pás ppíru. Zřízení je uístěno ezi předsoušecí dosoušecí částí. Filové lisy byly již instlovány jeden z nich byl následně zprovozněn n stroji pro výrobu flutingu linerů v Turecku. Druhý čeká n svoje zprovoznění v závodě n výrobu stejného sortientu v Rusku. Pretry těchto zřízení jsou v toto přípdě téěř stejné. Výrobní progr: fluting, testliner, krftpper iittion Plošná hotnost ppíru: g/ Konstrukční rychlost stroje: 750 /in. Provozní rychlost: 650 /in. Šířk ppíru: 550 Průěr pohyblivého válce: Průěr pevného válce: Nnášení klížidl: do 3,5 g/ n kždou strnu při sušině: % Ovládání filového lisu: hydrulicky Výhody filového lisu oproti klížicíu lisu Lepší kontrol nožství nánosu n ppír; nános škrobu není přío závislý n jeho koncentrci, protože nožství nánosu je řízeno přío použití typu nnášecí tyče, tzv. rkle. Díky tou je tké ožné plikovt různé nátěry n strnu. Vzhlede k vyšší koncentrci škrobu (15 %) dochází k výrzné úspoře při sušení ppírového pásu v dosoušecí části. Ppír v toto přípdě obshuje ž o 50 % éně vody, což se stejný díle odráží n spotřebovné páře. Výhodou je tké ž o polovinu krtší dosoušecí část. Tí i enší instlovný příkon enší spotřeb elektrické energie n 1 tunu produkce. V neposlední řdě je výhodou ožnost jeho použití u vysokorychlostních strojů nd /in. Není nijk liitován ni iniální rychlostí stroje. Nproti tou klížicí lis je liitován rychlostí stroje do 800 /in. V součsné době je jeden filový lis provozován v turecké ppírně Dunpck Dents. Prkticky ihned po zprovoznění bylo dosženo všech grntovných pretrů, to zején v oblsti nožství nnášeného édi v rozshu 1-3,5 g n n 1 strnu. Nános po šířce je rovnoěrný, což je ptrné z ěřeřeného profilu plošné hotnosti npříč, kde je doshováno sig = 0,9-1,1 g n bez ohledu n to, jestli je nebo není filový lis provozován. Pro úspěšné provozování filového lisu je nutné dodržovt hygienu tohoto zřízení. Musí být udržováno v nprosté čistotě. Znečištěné lisové válce od zschlých zbytků édi se následně projevují v podobě nerovnoěrného nánosu, což se následně projeví v nerovnoěrných echnických vlstnostech npříč vyráběného sortientu. Dlší projekt n deontáž přeístění kopletní S/H ppírenské linky z Norsk do Egypt - PAPCEL zvyšuje podíl služeb v oblsti dodávek S/H Od zčátku letošního roku působí v PAPCEL,.s. nová prodejní skupin, zěřená pouze n prodej S/H ppírenských linek. Společnost PAPCEL nbízí dlouhodobě kroě služeb v oblsti dodávek nových strojních technologií tké služby v oblsti prodeje secondhnd strojního zřízení. Řd v součsnosti relizovných projektů je kobincí dodávek nového strojního zřízení second-hnd ppírenské linky. Nákup strších strojů vyžduje vyšší nároky n práce inženýringu orgnizci prcí spojených s deontáží, instlcí uvedení do provozu. Konečný zákzníků všk zručuje zlepšení kvlity ppírenských provozů při podsttně nižších investičních nákldech rychlejší návrtnosti vloženého kpitálu. Jední z dlších projektů je kopletní přeístění S/H ppírenské linky z Norsk do Egypt. Instlce v ppírně Dents, Turecko OAO Myk-Veg, Rusko V prosinci 01 byl podepsán slouv se zákzníke z Egypt n kopletní deontáž přeístění second-hnd ppírenského stroje z Norsk. Do dubn roku 013 probíhly příprvné inventrizční práce, byl proveden kopletní onitoring stvu PS veškerého příslušenství včetně inventrizce náhrdních dílů. Od dubn 013 probíhl vlstní deontáž, blení, nkládk do kontejnerů průběžné odesílání k zákzníkovi do Egypt. Projekt byl ukončen v srpnu tohoto roku. Původní produkce stroje byl krftliner v gráži od g/, roční výkon stroje tun ppíru při xiální prcovní rychlosti 800 /in. Šíře sítové stolu je 5,55. Jedná se o dosud nejširší stroj, který PAPCEL ve své historii deontovl. Kroě řízení prcí spojených s deontáží společnost zjišťovl znčení, blení, celní odbvení veškeré práce spojené s nložení doprvou zřízení po oři v kontejnerech ž do íst určení. Rozsh deontovného zřízení: kopletní PS od nátoku po nvíječ, dvě převíječky, konstntní část, cheické hospodářství, bličk rolí včetně systéu přeprvy rolí řezčky dutinek. Celkový rozshe deontovného zřízení, rovněž i velikostí PS 5 se jedná o dosud největší deontovný ppírenský stroj v historii PAPCELu, což dokládá i nožství expedovných kontejnerů v počtu 179 ks. - Ing. Dvid Gryg, projektový nžer - - Ing. Ondřej Vozr, projektový nžer - 6 T R A D I T I O N - S T R E N G T H

7 NEWSLETTER Výkon linky 0 tun/den Využití kerového systéu v prxi - poprvé n projektu deontáže v Norsku V ráci zlepšování služeb v oblsti ontáží deontáží ppírenských strojů nbízíe nši zákzníků zvedení onitorovcího kerového systéu. Systé ůže být využit i pro sledování ná svěřených prostorů, to npříkld z hledisk onitoringu uskldněných teriálů zřízení. K touto účelu jse n zákldě rozhodnutí vedení společnosti zkoupili IP kerový set. Zázn poocí ker jejich příslušenství jse poprvé n zkoušku využili při deontáži secondhnd stroje v Norsku pro nšeho význného egyptského zákzník. Hrdwre kerového systéu; IP ker z deontáže PS v Norsku Co tkový kerový systé uí co ná přinese? Pro on-line sníání zázn používáe kery ve vysoké rozlišení. Některé z těchto ker jsou optřeny 0-ti násobný optický zooe utotický ntáčení o 360. Kerový systé je ožné ovládt tzv. n dálku poocí speciálního SW. Systé je nvržen do venkovního i vnitřního provozu s teplotou do -40 C. Kounikce ezi keri hrdwre probíhá poocí Wi-Fi. V přípdě stínění signálu, npř. jeřábe, systé řešíe poocí UTP kbelů nebo zvýšení počtu Wi-Fi zřízení. N kerový systé ohou vzdáleně nhlížet nši zákzníci, zěstnnci PAPCELu, dodvtelé, j. forou tzv. klientů, to poocí webového prohlížeče nebo progru ninstlovné v PC nebo n obilních zřízeních (tblety, chytré telefony, td.). Kroě toho je ožné přistupovt n kerový zázn, vytvářet exportovt vide i fotky. Kždý klient á vytvořen svůj vlstní účet, kde jsou nstven práv pro přístup. Ukázk zoou ntáčecí kery z deontáže v Norsku Kopletní nová link příprvny látky do Egypt V dubnu 01 byl se zákzníke RAKTA, Egypt podepsán kontrkt n dodávku kopletní linky příprvny látky s výkone 0 t/den. Link je určen ke zprcování OCC, AOCC, OMP (použité sběrové krtony, erická strá vlnitá lepenk, síšený sběrový ppír z novin čsopisů). Tto nová příprvn látky je určen pro ppírenský stroj č. 3 n výrobu dvouvrstvých krtonů s ožností využití jko centrální link i pro ppírenský stroj č. 1. Přínose výstvby této linky je zjištění výkonu čisté suroviny pro PS kvlitní čištění výplivu z linky bez ztráty vláken ve výplivech. Dlší důležitý fktore je nízká energetická náročnost linky včetně utotizovného provozu. Tto příprvn látky bude uístěn do kopletně nové sosttné hly o rozěrech 30 x 18. Stvbu zjišťuje zákzník. Výstvb byl zhájen v září E X P E R I E N C E V ráci tohoto projektu zjišťuje PAPCEL kopletní dodávku technologie včetně dodávky potrubí, elektročásti, kbeláže, NN rozvděčů, regulčních prvků, řídicího systéu. Součástí linky je znášecí doprvník, rozvlákňovč, hrubé jené třídění, frkcionce s letí dlouhé frkce, čerpdl, íchdl, lisování - odvodnění jených hrubých nečistot, nízkonpěťové rozvděče, veškeré prvky ěření regulce, lokální ovládání jednotlivých strojů, centrální řídicí systé náhrdní díly. V projektu bude použit nová koncepce thče spletence SN-1, která zjišťuje spolehlivější kontinuální tžení spletence spřádtelných nečistot z vny rozvlákňovče. Všechn výběrová řízení jednotlivých subdodávek byl ukončen v průběhu červn 013. Dodvtele strojnětechnologického projektu je Er Eln Engineering. Elektroprojekt včetně projektu řídicího systéu zprcovl fir Ingete. Výhody kerového systéu: 4On-line zázn probíhjících prcí (ontáž, deontáž) včetně záznu, uožňuje detilní kontrolu nd projekte. 4Hlídání skldových prostor. 4Kerový systé šetří nákldy n služební cesty. Při využití ntáčecích zooovcích ker je ožné snít probíhjící technickostvební procesy online n dálku řídit sledovt projekt. 4Preventivní řešení proti prcovní úrzů. 4Zjištění objektu z hledisk bezpečnosti ochrny jetku. 4Zázn prcovní teploty, to se týká npř. stvebních prcí. 4Jko benefit n konci projektu předáváe nši zákzníků zázn nhrného vide. 4V přípdě výstvby důležitého uzlu, provádíe tktéž čsosběrný zázn, který se v přípdě souhlsu zákzník využívá pro rketingové referenční teriály nebo pro náhled n proces výstvby, ontáže či deontáže. 4Využití sledování obrzu kerový systée pro on-line přenos při kounikci jednání poocí videokonference jiných obilních periferií. Do budoucn plánujee využít systé při školení zákzník, njíždění, grnčních zkouškách, j. Fotogrfie z deontáže PS Ob projekty byly zprcovány v červnu 013 předány zákzníkovi jko podkld pro výběr ontážních fire. Veškeré ontážní práce zjišťuje zákzník. Kontrol ontáže i odborné řízení ontáže bude provedeno šéfontéry PAPCELu. Elektročást řídicí systé bude ontován pod dohlede specilistů nšeho dodvtele firy Ingete. V letních ěsících byl proveden expedice větší části zřízení. Ukončení expedice všech dodávek proběhlo konce září 013. Po doručení této poslední dodávky bude v Rktě zčátke listopdu 013 společně se zákzníke proveden kontrol předání kopletní dodávky. Plánovný terín ontáže je od 01/014 do 06/014. Uvedení do provozu je stnoveno dle hronogru od 06/014 do 08/014. N závěr tohoto projektu budou provedeny grnční zkoušky linky, to v plánovné terínu do 08/ Ing. Petr Fryčák, produktový nžer - - Pvel Grossnn, projektový nžer -

8 Počátke září 013 společnost PAPCEL uvedl do provozu stnici pro příprvu ASA klížidl ve společnosti Mepco v Sudské Arábii. Jde o zřízení pro PS 1, který vyrábí jedno nebo dvouvrstvé linery, fluting krycí krton pro výrobu SDK desek s výkone ž 15 t/hod. ze 100 % recyklovného teriálu. Stroj doshuje rychlosti ž 650 /in. pří šíři,9 n nvíječi. Zákzník poždovl, by zřízení bylo ovládáno z DCS ppírenského stroje, proto byl konstrukce stnice přizpůsoben touto poždvku řídicí softwre si zhotovil zákzník n zákldě popisu funkce jednotlivých provozních režiů zřízení. Stnice ASA je koncepčně řešen jko kopktní blok, jehož veškeré prvky jsou uístěny v nosné nerezové ráu. Tto koncepce veli zjednodušil ontáž zřízení, která spočívl pouze v přivedení édií npojení výstupních trs od stnice k dávkovcí bodů. Zdroje ASA koncentrátu jsou 1000 IBC kontejnery škrob je ke stnici přiváděn z hldinové nádrže. Nutnost použít hldinovou nádrž před stnicí ASA vyplynul z koncep Anlýz terovize elektrootoru ventilce v Dentši PAPCEL PAPCEL íří n Blízký Východ ASA klížidl pro Mepco, Sudská Arábie Využití terokery v projektech V ráci zlepšení kontroly dodávných zřízení je v projektech nově využíván teroker od společnosti Fluke. Zřízení se používá zején při ontážích zprovozňování technologických celků, dále pk pro preventivní předcházení vzniků závd to včsný upozornění npříkld n nevhodné chování obsluhy, nedosttečné zání, chlzení v ráci zvýšené teploty dného íst. Jedná se zején o pohony, čerpdl, íchdl, stroje zřízení používjící k utěsnění prcovního prostoru ucpávky. Dále kontrolujee vliv okolního prostředí n zřízení vyráběný sortient, rozložení teploty v sušících válcích, úniky tepl ze zákrytu, teplotu látky elektrické částí strojů jko npř. silnoproudé rozvděče. V poslední řdě je ožné terokeru použít pro sníání tepelných úniků z budov. Pro vyhodnocení terovize využíváe softwre ninstlovné n PC, které je součástí kopletu vlstní terokery. - Ing. Petr Fryčák, produktový nžer - ce stávjícího rozvodu ktionického škrobu k již existující dávkovcí bodů PS 1. Běhe optilizce režiu v ráci zkušebního provozu zřízení bylo ožno dosáhnout nižší spotřeby ASA proti původní stávjící technologii při zchování předepsných poždvků n zklížení krycího krtonu pro SDK. Řídicí softwre uožňuje obsluze PS 1 sndno rychle ěnit setpoint pro dávku ASA, poěr ASA proti škrobu, plynulou regulci obou koponent v závislosti n okžité výkonu PS 1, regulovt teplotu škrobu vstupujícího do eulgční turbíny, onitorovt proud otoru eulgční turbíny, ěřit průtoky ASA eulze pro kždou vrstvu, surizovt spotřebu ASA škrobu zobrzovt trendy jednotlivých regulátorů sníčů technologických veličin. Zdání zákzník bylo splněno. Jde o vůbec první technologické zřízení, které společnost PAPCEL instlovl v Sudské Arábii, věříe, že všk budou následovt dlší projekty v dné teritoriu. - Ing. Zdeněk Horáček, specilist cheizce PS - Hledáe nové obchodní nžery nebo nové obchodní zástupce, kteří budou zjišťovt příý prodej pro nši společnost v těchto státech: (Více inforcí o profilu kndidátů nleznete n nšich webových stránkách: Evrop: źpolsko źfrncie Střední Ltinská Aerik: źmexiko źperu źchile źvenezuel Severní jižní Afrik: ź Jihofrická republik Blízký východ Asie: źírán źindonésie Kontktujte nás: 8 PAPCEL,.s., Uničovská 13, Litovel tel.: , fx: ,

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI GIS v pmátkové péči Historická geogrfie Zčínáme s ArcGIS Online informce pro uživtele softwre Esri ENVI 2 20 13 Nskočte do ArcGIS Online S progrmem Jumpstrt pro ArcGIS Online se sndno rychle stnete správcem

Více

Procházka EGAPEM RUSKÉ SANKCE: změna pravidel hry. číslo 4/2014. Export do zemí SNS. Pojistný proces v akci. Ukázkový příběh českého exportéra

Procházka EGAPEM RUSKÉ SANKCE: změna pravidel hry. číslo 4/2014. Export do zemí SNS. Pojistný proces v akci. Ukázkový příběh českého exportéra Procházka EGAPEM číslo 4/2014 RUSKÉ SANKCE: změna pravidel hry Export do zemí SNS Pojistný proces v akci Ukázkový příběh českého exportéra EGAP a 22 let podpory českého exportu EGAP pojistil za dobu své

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

Úvodníslovo starostyobcesmilovice

Úvodníslovo starostyobcesmilovice SMILOVICKÝ Zprvodj vydává Obec Smilovice červenec 2010, č. 7 Úvodníslovo strostyobcesmilovice V souvislosti s posledním vydáním nšeho Smilovického zprvodje si dovolím npst pár řádků o rekpitulci činností

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Technický týdeník 25 3. 16. 12. 2013 17 Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Součást nadnárodní skupiny Doosan Heavy Industries and Construction (DHIC), Doosan Škoda

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 Předmět činnosti O společnosti

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

komplexní obnovy Tušimic

komplexní obnovy Tušimic ENERGETICKÉ Energetické INVESTIČNÍ investiční CELKY ENERGETICKÉ celky: INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ Úspěšné INVESTIČNÍ CELKY završení ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY komplexní obnovy ENERGETICKÉ Tušimic INVESTIČNÍ

Více

report Slovo úvodem TENZA v Otrokovicích Rozhovor s generálním ředitelem společnosti TENZA, a.s., Michalem Hrubým

report Slovo úvodem TENZA v Otrokovicích Rozhovor s generálním ředitelem společnosti TENZA, a.s., Michalem Hrubým informační občasník vydání 3/2011 report Rozhovor s generálním ředitelem společnosti TENZA, a.s., Michalem Hrubým Změny ve vedení společnosti TENZA, a.s. Valná hromada společnosti TENZA, a.s., na svém

Více

ARMATURÁŘ ČÍSLO 11 / PODZIM 2006. Informační magazín

ARMATURÁŘ ČÍSLO 11 / PODZIM 2006. Informační magazín ARMATURÁŘ ČÍSLO 11 / PODZIM 2006 Informační magazín Obsah kontakty Posilujeme produkci kulových kohoutů str. 3 Kulové kohouta trunnion pro SPP str. 5 Provozovna a vedení společnosti: Hlučínská 41, 747

Více

STROBOinfo. Uvnitř tohoto vydání: Slovo generálního ředitele. Změny v představenstvu společnosti. Firemní zpravodaj

STROBOinfo. Uvnitř tohoto vydání: Slovo generálního ředitele. Změny v představenstvu společnosti. Firemní zpravodaj STROBOinfo Firemní zpravodaj Číslo 2-3 www.strobo.cz Srpen 2008 Vychází 4x ročně Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s. Výtisk je neprodejný a je dostupný na www.strobo.cz nebo www.bohdalice.cz

Více

Mgr. Marie Vilánková...11 Redakční zpracování Mgr. Alena Rašková. Vydavatel mohlo by vás zajímat. Joalis s. r. o. Neuroplasticita mozku:

Mgr. Marie Vilánková...11 Redakční zpracování Mgr. Alena Rašková. Vydavatel mohlo by vás zajímat. Joalis s. r. o. Neuroplasticita mozku: úvodník...........................................................2 tém měsíce: trmpoty s pmětí Pměť detoxikce...........................................4 6/2013 november december glerie preprátů Prepráty

Více