Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace"

Transkript

1 Tetlní zkušebnctv ebnctví II Jří Mltky Škály měření epřímá měření Teore měření Kalbrace Základní pojmy I PRAVDĚPODOBOST Jev A, byl sledován v m pokusech. astal celkem m a krát. Relatvní četnost výskytu je ma fa m Klascká defnce pravděpodobnost: pro m je f A P(A) pravděpodobnost výskytu jevu A.Platí pro statstcky stablní jevy, kdy pro m konverguje f A ke konstantě P(A).

2 Základní pojmy II Dskrétní náhodná proměnná: nabývá pouze jstých hodnot 0,,,... K. Pravděpodobnostní funkce P( X ) udává pravděpodobnost s jakou X nabývá hodnoty právě. echť n je počet realzací př hodnotě " " a je celkový počet realzací. Pak n PX ( ) Platí, že ΣP(X) F() P () o () o Základní pojmy III Spojtá náhodná proměnná: nabývá lbovolné hodnoty z defnčního ntervalu. P( X + d) f() d F() f() Tedy pro spojté náhodné velčny ny P(X) 0 Hustota pravděpodobnost platí pro ní P ( X + d) f( ) d ormalzační podmínka f() d () o () o P d f() není pravděpodobnost, ale

3 Základní pojmy IV Hustota pravděpodobnost f() (probablty densty functon) Vlastnost f():. kladná f() 0. normalzovaná f() d Dstrbuční funkce F() (cumulatve densty functon). Vlastnost F():. Ohrančená zdola F(- ) 0, a shora F( ). eklesající F(+d) F() 3. P(X ) F() Platí, že P( X < ) F( ) - F( ) Základní pojmy IV Kvantlová funkce Q(u) pro 0 u<. ~ α ~ α Qu ( ) F ( ) f( d ) ~ α Q(α) označení α-kvantl. Platí, že P(X < ) α Kvantlová funkce je nverzní k dstrbuční Q(u) F - (). f() F() Q(u) ~ α α α ~ α ~ α u

4 K MK f( ) d M K Základní pojmy V Specální momenty: Střední hodnota (matematcké očekávání) M E(X) μ První centrální moment C 0 Rozptyl C D(X) σ Vlastnost střední hodnoty: E(X) M (μ) Konstanty A, B E(A X ± B) A.E(X) ± B Vlastnost rozptylu: D(X) C σ D(X) E((X - E(X)) E(X - X E(X) + E(X) ) E(X ) - E(X) Konstanty A, B K CK ( M ) f( ) d ( M C K ) D(A X ± B) A D(X) K K Autokorelace ε ρ *ε + u Modely měření I ( ) D ( ) Adtvní model μ + ε Heteroskedastcta kde μ skutečná hodnota a ε je náhodná dh( ) D( h( )) * σ chyba s rozdělením f (ε ) d Du Předpoklady o chybách: střední hodnota je nulová, E( ε ) 0 rozptyl je konstantní D( ε ) σ chyby jsou vzájemně nezávslé E( ε * ε j ) 0 chyby mají normální rozdělení ε (0, σ ) Pokud tyto předpoklady o chybách platí, že výsledky měření mají normální rozdělení. ( μ, σ ) σ σ ρ Dh ( ( )) h()ln() σ δ δ.. varační koefcent

5 Modely měření II Multplkatvní model ln() ln( μ ) + ε kde předpoklady o náhodných chybách ε jsou stejné jako pro advní model Pokud platí, že ln( ) ( ν, τ ) má výsledek měření lognormální rozdělení s parametry μ ep( ν + τ / ) σ μ (ep( τ ) ) Geometrcký průměr μ * ep( ε) μ ep( E(ln( ))) P( μ ) P( ep( ν )) P(ln( ) ν ) 0.5 G med ( ) G ep( ν ) μ G ep( ν ) Škmost 0.35 a vyšší ukazuje na nutnost použít tří parametrový model s prahovou hodnotou A Multplkatvní model -analýza Logartmcká transformace adtvních dat ln( ) ln( μ + ε ) ln μ + ln( + ε / μ) A () () + * ( n) ( n) ~ 0.5 * ~ Odhady parametrů ˆ ν ln ˆ μ ep( ˆ ν + ˆ τ / ) τˆ (ln ˆ) ν μ D( ˆ) μ Rozptyly [ep( τ ) ] D( ˆ μ ) E( ˆ μ ) [ep( τ / ) ] G G ln( ) ln( μ + ε ) ln μ + ε / μ 0.5 * ( ε / μ) E(ln ) ln μ 0.5* δ D(ln ) * δ 4 6 δ +.5 * δ * δ * δ E( ˆ μ G ) ep( ν + τ δ σ / μ + ( ε / μ) 3 / ) / 3 ( ε / μ) / 4...

6 Přesnost a správnost měření přesná a nesprávná nepřesná a správná nepřesná a nesprávná přesná a správná Vybočující hodnoty Momentová metoda: pro vybočující hodnoty j platí * K. s* j c [ ] K c g *.log( / 0) *, s*.. odhady vypočtené z čstých dat. g *... odhad škmost z čstých dat ormalní rozdělení g 3 K c.89 Rovnoměrné rozdělení g.8 Kc.77 Laplaceovo rozdělení g 6 K c.09 g *. ( ) [ ( ) ] 4

7 Bnomcké rozdělení Bnomcké rozdělení B(,p)) Bnomcké rozdělení má náhodná velčna X vyjadřující počet výskytu jevu A (příznvý výsledek) v nezávslých pokusech. Pravděpodobnost výskytu jevu A (příznvý výsledek) v jednom pokusu je p a jevu A (nepříznvý výsledek) je q - p. Pravděpodobnostní funkce P Dstrbuční funkce ( ) * p *( p) F ( ) * p *( p) 0 Střední hodnota: E(X) p Rozptyl: D(X) p ( - p) X p je počet příznvých jevů v nezávslých pokusech p p Possonovo rozdělení Possonovo rozdělení Po(λ) má náhodná velčna X, která je rovna počtu jevů vdaném časovém nebo prostorovém ntervalu Pravděpodobnostní funkce P ( ) λ * e λ Dstrbuční funkce F( ) λ * e 0 Střední hodnota E(X) λ Rozptyl D(X) λ λ kde je artmetcký průměr počtu jevů v daném časovém nebo prostorovém ntervalu λ /! /!

8 ormované normální rozdělení U (0,) P( -.65 U.65 ) 0.90 f() 0.05 P( -.98 U.98 ) 0.95 f(3) 0.04 P( -3 U 3 ) f(4) ormální rozdělení ormální rozdělení ((μ, σ ): Hustota pravděpodobnost f( ) e * π Dstrbuční funkce μ F ( ) Φ( ) Φ( ) Střední hodnota: E(X) μ Rozptyl: D(X) σ Škmost: Špčatost: g 0 g 3 μ Σ / ( ) σ σ * π ( μ) / σ y ep( ) dy 0, , Matematcká statstka Populace X vzorkování Výběr { },... f(, μ, σ, g, g ) f ( ), μ, σ, g, g Symbol " " označuje odhady parametrů nebo hustoty pravděpodobnost zdat. a Bodové odhady Parametr a, odhad je náhodná proměnná. Vychýlení odhadu b a E( ) a Pokud je b 0 jde o nevychýlený odhad. Rozptyl odhadu D( ) a je charakterzací "přesnost odhadu"

9 ormální rozdělení μ Parametr odhad rozptyl Parametr σ odhad rozptyl s D ( ) σ Ds ( ) * σ 4 Intervalové odhady X d PL ( a L) α "IS": nterval obsahující se zadanou pravděpodobností (-α) parametr a. ( - α) koefcent konfdence, statstcká jstota (0.99, 0.95) α hladna významnost (α 0.0, 0.05) X μ X + d f( ) a Jednostr. f( ) a Oboustr. α α / α / větší užší IS větší σ šrší IS větší α užší IS L - a L L al

10 Platí pouze pro normální rozdělení! Konstrukce IS data... (μ, σ ) t ( μ)/ s. Studentovo rozdělení, d.f. - χ ( ). s / σ Chí-kvadrát rozdělení, d.f. - P( t ( μ)/ s. t ) α α/ α/ t./ s μ + t./ s α/ α/ f(t) v00 v5 v t f (a) α/ α/ -t -α/ 0 t -α/ Interpretace IS 95% nterval spolehlvost. správná nterpretace 95% confdence se týká četnost jevu A Jev A: X.96 σ / n < μ < X +.96 σ / P(A) % všech ntervalů spolehlvost obsahuje µ. n

11 Testování hypotéz I Hypotéza: předpoklad o rozdělení a jeho parametrech (H) Testování: rozhodnutí o H na základě nformací z výběru H 0 : základní (bázová) hypotéza H A : alternatvní (přjatá, když nelze přjmout H 0 ) Testovací statstka: T(,... n ) f(t) H a : μ > μ 0 A H 0 : μ μ 0 H a : μ μ 0 A H 0 (α 0.05) H A H A α 0.05 C C C Testování hypotéz II Chyba prvního druhu [α]: H 0 platí, ale nebyla testem přjata Chyba druhého druhu [β]: H 0 neplatí, ale byla testem přjata f(t) H 0 H A A R T -α α β α F β -β

12 Test o střední hodnotě σ : neznámé ulová hypotéza: H 0 : μ μ 0 μ Testová statstka: t 0 s / n Alternatvní Hypotéza H H H a a a : μ > μ : μ < μ : μ μ ether Oblast zamítnutí t t t t t t α, n α, n α /, n or t t α /, n Testy ormální data

13 6% 4% % Škály měření: 6% 6% 9% A. omnální ( jmenná) B. Ordnální ( pořadová) C. Kardnální ( číselná) 7% 6% 7% 0% % 8% 9% Uspořádání dle množství nformací o měřených znacích. Škála vyššího typu zahrnuje škály předcházející omnální škála ejslabší typ a... a... a k počty prvků K kategore n n n k absolutní četnost n Operace: určení různost resp. rovnost ( ) a a a a Relatvní četnost n n n f f k f k Rozložení souboru na dsjunktní část, mez kterým nejsou žádné relace. Třídy (část) mohou být lbovolně pojmenovány. (Čísla jména). Vhodné pouze pro klasfkac objektů. Požadavky: jednoznačnost zařazení, estence, rozlštelnost Relatvní četnost f - odhad pravděpodobnost p Interval spolehlvost f ± u * f ( f )/ α /

14 66 výrobků: pravděpodobnost nevyhovujícího 0.5 Zpracování dat Testy pravděpodobnost (podílů) ulová 60 hypotéza: H 0 : p p 0 40 pˆ p Testová 0 0 statstka : z 00 leží pv 0( tomto p0) / nntervalu. p Alternatvní Hypotézy Oblast nepřjetí n H a : p > p0 z zα 05. ( 05. ) H : p < p z z H a a : p 0. p Smulated Data: p ether 0.44 z Jde o bnomcké rozdělení a musí platt 95% of výběrových podílů z α or z z α / α / Proporton of Successes p ± u /* p ( p )/ α u -α/,98~ np0 0 and n( p0) Relatvní četnost f - odhad pravděpodobnost p Zpracování dat Testy pravděpodobnost (podílů) ulová hypotéza: H 0 : p p 0 Testová statstka : z Alternatvní Hypotézy H H H a a a : : : p > p < p p p p ( p Jde o bnomcké rozdělení a musí platt p 0 pˆ p ether 0 0 ) / n Oblast nepřjetí z z z z α z z α or z z α / α / np0 0 and n( p0) 0.

15 Ordnální škála a... a... a k počty prvků k kategore n n n k absolutní četnost a) Určení různost a nerovnost n b) Určení vztahu větší/menší > < kumulatvní četnost F F f F f + f j F k Dohoda: od nejslabšího Příklad: stupnce jakost k nejlepšímu. Obecně bodování nebo známkování Stálost ( - 5 ) Světlo ( - 8 ) Vzhled ( - 5 ) j evyhovující 0 A Podprůměrná B Průměrná C Dobrá 3 D Vynkající 4 E f j Charakterzace rozdělení Poloha:. Medánová kategore ( kategore, kde je 50 % dat) ME... [F ME - < 0.5 ; F ME 0.5]. Medán ordnálního znaku ~ FMe Me+ 05. f Me c Kde c je část dat medánové kategore zařazených k horní polovně

16 Vlastnost ordnálního medánu ~ 05. K ~ 05. f ~. K f k 05 ~ Me f f 05. ~ 05 Me K Me+ Hodnota. ukazuje posun 50 %-ního dělícího bodu, čím je vyšší, tím se data koncentrují ve vyšších kategorích. Charakterzace rozdělení Varablta: Dskrétní ordnální varace dorvar K K K dor var. F. ( F). F F Vlastnost 0 dor var ( K ) / dor var 0 pro případ, že f dor var ( K ) / pro případ, že f f K 05. Čím více jsou rozptýlená data, tím je dorvar větší

17 Interval spolehlvost pro populační medán Med Kumulatvní četnost α005. Pro Z α Určení kategore D, kde leží Výpočet korekcí * FD FD d f D Interval spolehlvost * * ( FD FH) F D * h * *, ( FD FH), 05. ± α.. Z n Určení kategore H, kde leží F * H f F DH H SM D d HM H h S Med H M M F H * F D * 05.. * H Příklad F D H d 07. h Subjektvní hodnocení omaku tetle (00 dívek) S M H M třída n f F evyhovující Podprůměrný Průměrný Dobrý Vynkající Medán: Me 4 ~ Med 4083.

18 Tř stavy Znaménková a preferenční data Asymetre přrozená A* případ f + A* - případ f - A* 0 případ f + f - A* > 0 převaha + A* < 0 převaha - A* f+ f Zhoršení eutrální Zlepšení n -, f - n 0, f 0 n +, f + Asymetre vzhledem ke krajům A případ f - 0 A - případ f + 0 A 0 případ f - f + A > 0 převaha + A < 0 převaha - f + f A f + f + ( > 30; n -, n + > 5) Interval spolehlvost pro A eparametrcký postup A D tgh( a ) A tgh( a ) D H P( A < A < A ) α ad a Z α/. sa ah a + Z α /. s a f + ln f s + A n+ n A < A < D A H D H a H

19 Příklad Vlv změny střhu na pocty př nošení u 48 respondentů n 7 0 f 0,354 0,438 0,08 A a s A ln a D a H AD tgh( 033. ) 03. A H tgh ( ) < A < 058. edošlo k výraznému zlepšení! Kardnální škála ejslnější typ (číselná proměnná) - metrka. Jsou přípustné artmetrcké operace. Intervalová škála Určená s přesností do lneární transformace Yc.+b. Příklad: měření teploty. Poměrová škála má přrozený pořádek (b 0) a je určena s přesností do proporconální transformace Y a. Příklad: fyzkální měření (délka, hmotnost, pevnost,...) Většna užtných vlastností je v kardnálních škálách.

20 Zpracování dat ekategorzovaná data { },... je náhodný výběr složený z nezávslých prvků homogenní normálně rozdělený Ověření těchto předpokladů (vz ZED) ormalta: Q - Q grafy, vynáší se () prot u P, P /(+) Vybočující hodnoty: metoda barer (vz ZED) Ranktové grafy normální zeškmení vlevo 3 zeškmení vpravo 4dlouhékonce 5 krátké konce () < () <... < () P + Ranktové grafy Q TS (P ) u P kvantly normovaného normálního rozdělení. Apromace () T + u P S Q TS ( P ) ( ) 9,4 * ln(/ P ) P ep( ln(/ P ) 4 + π 3 () u P 5 / ) d 4 u P u P

21 Odhady parametrů Poloha: Rozptýlení: průměr medán ~ rozptyl s 05. směrodatná odchylka s Varační koefcent v s /.00 Pro případ normálního rozdělení dat ~ ( μσ, ) D( ) σ D( ~. 05. ) πσ. 4. σ σ Ds ( ) Ds ( ).( ) + δ.(. + ) Dv ( ) δ. δ..( + ) populační medán μ σ Klascká analýza s a 00. ( - α) % má nterval spolehlvost střední hodnoty s t α/ ( ). μ + t α/ ( ). Varační koefcent v [%] a nterval spolehlvost pro δ asymptotcky v v Z α/. D( v) δ + Z α/. D( v) Účelem je odhad střední hodnoty měřeného parametru a jeho nepřesnost s

22 Robustní analýza Medán ~ 05., robustní odhad rozptylu s R a nterval spolehlvost pro populační medán Med ( k+ ) ( k ) + sr k Z α/. / 4. Z α / Obyčejně se volí α 0.05 ( u - α/..96). Pro nterval spolehlvost je ~ t ( ). s Med ~ + t ( ). s 0. 5 α/ R 0. 5 α/ R Etrémně malé výběry ( 0) Vždy vysoká nejstota velký vlv vybočujících měření.. Určí se z {, } %-ní IS. 7 μ +. 7 Obecně se místo koefcentu.7 dává koefcent závslý na typu rozdělení 3. Určí se odhad *. 95 %-ní IS pro μ je (průměr ze dvou nejblžších hodnot) s s * 43. μ *

23 Etrémně malé výběry ( >4) Hornův postup: (pro malé výběry ) { } -,,... Pořádkové statstky { () } {,3,,6,.5} {,.5,,3,6} Hloubka pvotů: nt [( + ) / nt ] [(( + ) / ) + ] H H Kvantly K Dolní pvot: D () pro různá (H) K () Horní pvot: U ( + -H ) Poloha D + U PL Rozptýlení RL U D %-ní IS střední hodnoty P R. K ( ) μ P + R. K ( ) L L L L Příklad Měření pevnost ba vláken. { },... 5 {0.53, 0.677, 0.7, 0.065, 0.848} { () } {0.065, 0.7, 0.53, 0.677, 0.848} H D ( ) 07. U ( 6 ) P L 044. R L L K ( 5) 094. U.33 μ. 8

24 Kategorzovaná data Vznkají tříděním číselných údajů do ntervalů, které jsou třídam nového znaku. Jednotlvým třídám přřazujeme číselné hodnoty j (střed ntervalu,...). Dskrétní, kardnální, četností kategorzace, pseudo kategorzace. Třída j n j f j F j Délka vláken Třídy přrozené číselné vyjádření (počet vad) sloučení údajů {,,... K } {,,... K} A a a a K < K Sloučení údajů: n n n 3 * průměr D, H D * třídní nterval H H D * D 3 3 * D 3 * D + ( H D )/ ( D + H )/ délka třídy Δ H D

25 Volba kategorzace Parametry: D, K,Δ D + K Δ >. ( ) [ ] 0. Δ ( ) 0 < ( ) Δ k Δ D > 00 K nt [ 0.log( ) ] f() K nt [. ] < 00 K nt [ ln( ) ] Unversálně K nt [ 64..( ) 04. ] stejné plochy delší kratší kratší delší ekonstatní délka tříd Ekv pravděpodobnostní prncp. Charakterstky polohy Me... medánová kategore a) Konstantní Δ Medán ~.. /. F Me Me + Δ Δ b) obecně: l ~ FMe Me ΔMe. Medán f 05. K K Artmetcký průměr: f. * n. * * f * f ( A) mn pro A K Geometrcký průměr: (kladná data velký rozsah) K K C f j G ( j*) ep f.ln( *) j

26 Směrodatná odchylka s s ( f. * ) Dorvar Rozptyl Vlastnost: Charakterstky rozptýlení Dor var. Δ. F.( F ) K K. s 0...všechna data v jedné třídě f. Mamálně s ma ( K* - * ) / 4 f f K Čím větší s tím více se data vzdalují od. K s f.( * ) ( f. * ) K Špčatost Charakterstky asymetre A s f.( * ) s. s 3 f() A s > 0 A s 0 symetre A s > 0 zeškmené vpravo A s < 0 zeškmené vlevo f() A s < 0

27 n df d f d f f( ) f( ) n!. ( ) ( ) d!. ( ) ( ).. d n!. ( ) ( ) d epřímá měření Měření{ },..., s Výsledek y f () f (. ) ne-lneární známá funkce průměr-plocha Odhad y, s y Taylorův rozvoj : v okolí df() Ef ( ) y f d E d f() () () + ( ) +. E ( ) d 0 s d f() y f() +.. df( ) s Df ( ( ) f( ) ) s D y. ( ) d d df( ). s d s y df( ) d. s n Příklad Měříme poloměr r (,..., ) a máme určt plochu příčného řezu ze znalost, r A π.r A p π. r + π. sr π.( r + s s 4. π. r. s y varační koefcent v s Ap π. r.( + v ) r ) s r Obecně D ( ) E ( ) E ( ) E( ) D( ) + E( ) přesné měření v 0. S 0.. π. r nepřesné měření v 05. S 5.. π. r

28 Měření Případ více proměnných, s,..., m s m známe f (,..., ) m Vektor průměrů (,,..., m ) s m m f ( ) f ( ) f ( ) f ( ) + ( ) + ( ) + m m f ( ) + ( )( j j ) +... j> m m m f( ) f y f( ) +. ( ) s + cov(, j ) y j> j m f( ) m m f f m m ( ) ( ) f( ) s j s s +...cov(, ) +.. j j> j j> j běžně se zanedbává j Příklad Měření hmotností g a délek L vláken. Účelem je výpočet jemnost př znalost: T g, s, L, s g L Měření jsou nekorelovaná cov (g,l) 0 g g T L L s g +. L.( + v 3 L) L Střední hodnota jemnost souvsí pouze s přesností měření délky

29 Transformace dg( σ y) dat d Potřeba: Stablzace rozptylu Symetre rozdělení Přblížení k normaltě Předpoklad: ne-konstantní rozptyl, zeškmené rozdělení a ne normalta jsou důsledkem nelneární transformace F(y) původně normálních dat ) ( mean(') Rozptyl měření Transformace y g() f ( ) UCL' konst. F[mean(')] mean() g( ) c * σ ( ) f( ) F - () d f ( ) F(UCL') Konstantní relatvní chyba měřění δ σ / σ δ f() d g( ) c * ln( ) Optmální je log transformace Mocnnná transformace Pokud mělo symetrcké rozdělení s konstantním rozptylem σ,je rozdělení y f( ) P nesymetrcké s nekonstantním rozptylem. P P σ y σ P σ.( )... P P P P P P P y +.( ) s +.( )... v. Použtí symetrzační transformace: Z f( ) / P y / Z. Z y P y /. P P P...artmetcký průměr P -...harmoncký průměr P...kvadratcký průměr

30 Výpočty souvsející s jemností I -tce úseků příze délky L o hmotnostech g. Úsek.L má hmotnost g g v Cm. L g Běžný (nesprávný postup) Cm L CmA g v v v Cm [ v ] v v L L C ma.. C m + g. g + ( g g) / g g Výpočty souvsející s jemností II v Symetrzační transformace Cm ~ g P Cm v Cm v H Cm H v Cm. / v L. Cm g g. L v L g g v C m v L Cm. L g

31 Výpočty souvsející s jemností III Přepočet jemností: v Cm 000 g T ~ g L T OpětjeP - g T. L v Cm H T 000. T 000 T ení vhodný artmetcký průměr v 000 CmA T A g. L T T artmetcký průměr P Příklad Tkalcovská příručka Příze úkolem je odhadnout Čm T 5 te, v Cm A v Cm H Taylor T [ vt ] v Cm T A nesprávně vysoké rozdíl

32 Teore měření Relace vstup výstup y μ + ε { } známe y P y f() y,,... y, s s měřítko přesnost měření P y μ měřítko správnost S y y y y μ μ μ μ S 0 S 0 P-S P-S P-S P-S Typy odchylek Absolutní odchylka Relatvní odchylka Δ y μ Δ / y ( 00) δ Δ ΔS + Δ y μ + y y Obecně: Δ, Δy, ρ... korelační koefcent δ ( ρ / 3 Δ 0 Δ S Δ.. systematcká odchylka.. náhodná odchylka.. přesnost přístroje, lmtní

33 P Vyjadřuje třídu přesnost přístroje Adtvní chyby I Chyby nulové hodnoty y nterval neurčtost Δ δ δ Δ 0 Δ 0 Δ 0 Δ 0 L... dolní lmta pracovního ntervalu U... horní lmta pracovního ntervalu R... pracovní rozmezí u - L Redukovaná relatvní odchylka δ R Δ 0 / R Adtvní chyby II P Práh ctlvost: vstupní hodnota c, pro kterou je δ (00%) δr R Δ0 Δ0( Rδ0) c, δ c Rδ0 00 δ p c s c Chceme malé hodnoty δ pro malé (p 0. (0.05)). Spodní mez pracovního ntervalu Δ 0 / p / p S Omezené použtí přístrojů ( jen pro velká )! c

34 Multplkatvní chyby P (nekonstatní přesnost) Chyby ctlvost: y nterval neurčtost Δ δ δ s. δ s Třída přesnost Mezní přesnost Absolutní odchylka δ S konst. P Δ 0 δ S. U Δ P. Kombnované chyby y nterval neurčtost Δ δ P Δ δ Δ 0 + δ S δ Δ 0 /+ δ δ + R δ R 0 S / S δ0 Δ 0 /R Třída přesnost P /P : δ, P δ 0 δ p + p ( / ), Δ p + p ( ) U δ s S U

35 Odhady chyb měření I Momentové Δ,,... σ Δ Pro Δ0 (střední hodnota chyb E( Δ ) 0 ) je σδ σ, σ ( ) Pravděpodobnostní nterval Chyby mají symetrckou hustotu pravděpodobnost s E( Δ ) 0 Hustota pravděpodobnost f ( Δ) a dstrbuční funkce F( Δ). P f() -k.σ 0 k.σ μ+ Δ, f( ) f( Δ+ μ) P ( kσ Δ kσ) Fk ( σ) F( kσ) F( kσ) Pro řadu rozdělení platí, že pro P 0.9 je k.64!!! Odhady chyb měření II Kvantlové: Interkvantlová odchylka V tomto ntervalu leží P (-q). 00% chyb. f() q/ -q q/ ~ / q ~ q/ K ( ~ ~ )/ q q/ q/ P... statstcká jstota Mezní chyba měření Střední chyba Pro normální rozdělení (vhodné pro přesná měření). Pravděpodobná chyba: Pro normální rozdělení σ Δ Chyba pro neznámé rozdělení: P 0.9 Pro řadu rozdělení σ σ σ ΔP K q σ Δ05 ( ~ ~ )/... σδ σ σ Δ0 683 ( ~ ~ )/... σ Δ 09 ( ~ ~ )/ Δ σ

36 Odhady chyb měření III Sčítání dílčích chyb σδ 09. σδ09. () Obecně platí σδ P H σ H fce( P, g ) Šíření chyb měření σ V () σ + cov(, j) m j> H Z 3 [ g ] ( 6. ) / log log P σ... chyba způsobená -tým zdrojem a) nezávslé chyby σv σ geometrcký průměr () b) lneárně závslé (cov σ σ j) σv σ artmetcký průměr () Z Měřcí přístroje τ... rozptyl měřcího přístroje σ... rozptyl měřeného materálu * f ( y) f (, y) f ( ) d f( y) ( μσ, + τ ) Ctlvost měřcích přístrojů y Δy α y S b f( ) ( μ, σ ) f * (, y) (, τ ) f() f*(,y) f(y) M y Δ y dy lm Δ 0 Δ d m m y tg α Δ [jednotky] * [délka]

37 Sérová Paralelní Kompenzační vazba Kombnace prvků f f [ n,... [ ( )]] y f f f f S n... dy dy dy dyn,... d d dy dy f y n f y Σ y... f n y n y Σ f f f n () S y S [ ] n y n y f f ( y), y S d dy S S. S [ S S ] dy d / Kompenzační vazba je případ vážení! Moduly Přepočet délkových jednotek na fyzkální ma m * ma ma ( m ) + m mn mn * mn * * mn [J] Obyčejně * * ma mn * ma 0 m, m mn mn * mn * ma [d] Modul m [J / d]... násobení

38 Porovnání dvou měřcích přístrojů Mějme dva měřcí přístroje a a b pro měření téže velčny. O měřené velčně předpokládáme, že má normální rozdělení (μ, σ ) Přístroj a měří se systematckou chybou (vychýlením ) B a a chyby měření ε a mají normální rozdělení (μ, σ a ) Přístroj b měří se systematckou chybou (vychýlením ) B b a chyby měření ε b mají normální rozdělení (μ, σ b ) a b Modely měření: Přístroj a y Ba + + εa Přístroj b y z z Bb + +ε b Pak platí ekorelované chyby měření cov( ε, ε ) cov( ε, ) cov( ε, ) 0 a b a b Ey ( ) B a +μ D(y) σ + σ a Ez ( ) B b +μ D(z) σ + σ b cov( z, y) E( z* y) E( z) * E( y) B * B + μ * ( B + B ) + E( ) ( B μ)*( B μ) E( ) E ( ) σ a b a b a b Kovarance mez výsledky dvou přístrojů je tedy rovna rozptylu měřené velčny

39 Zpracování dat Měření na stejných vzorcích (y,z )... Standardním způsobem lze určt yzs,, z, sy a kovaranc czy (, ) ( y y)*( z z) Odhad varablty měřeného materálu σ je σ czy (, ) Rozdíl systematckých odchylek Odhad chyby měření pro přístroj a Odhad chyby měření pro přístroj b B B y z a b s y c ( z, y) s c ( z, y) Pro odhad střední hodnoty musíme znát alespoň jedno vychýlení nebo předpokládat, že jedno vychýlení je zanedbatelné. apř. B a 0. μ y B z y σ a σ b z b Testy I Porovnání přesnost přístrojů: H0:σa σb tj. oba přístroje jsou stejně přesné Pomocné velčny u y + z Ba + Bb + * + εa + ε b u y z B B + ε ε a b a b Snadno se určí, že D u) 4 * σ + σ + σ D(v) σ + σ cov(, ) σ σ ( a b a b Pro korelační koefcent platí, že ρ(, ) uv a b σa σb uv a b a b 4 *( σ + σ + σ )*( σ + σ )

40 Testy II Test hypotézy H0: ρ ( u, v) 0 je shodný s testem hypotézy H0:σa σb Za předpokladu normalty lze pak použít testovací statstku ρ ( uv, )* T ρ ( uv, ) Velčna T má za předpokladu platnost hypotézy H o Studentovo rozdělení s - stupn volnost. Pomocí proměnné v lze testovat hypotézu H0: v 0, což odpovídá hypotéze o stejném vychýlení obou přístrojů H0 : Ba Bb S využtím standardního t testu lze dospět ke statstce v * ( Ba Bb Tv )* σ v σ + σ * σ a b Velčna T v má za předpokladu platnost hypotézy H 0 Studentovo rozdělení s - stupn volnost. Testy III Test hypotézy, že je jeden z přístrojů přesný. Pro případ hypotézy a b (σ resp. σ 0) Pro případ hypotézy tvar H 0 a :σ 0 σσ a b ( σ ) C0 *ln[ σ *( σ + σ * σ a a b má testovací statstka Velčna C 0 má za předpokladu platnost hypotézy H 0 rozdělení χ s jedním stupněm volnost (platí, že 384 ) χ ]

41 KALIBRACE Typcký problém př nemožnost přímého měření y... nesnadno měřtelná (hledaná) velčna (T - target) Koncentrace, teplota, omak, vlhkost.... snadno měřtelný sgnál (M - measurement ) Elektrcké napětí, proud, vzdálenost,.... Postup př kalbrac a) Sestavení kalbračního modelu Kalbrační vzorky... esnadná měření y y... y n f(y) Snadná měření... n b) Použtí kalbračního modelu (výpočet predkce ) neznámý vzorek y známé měření y f - ()

42 Typy kalbrace C - kalbrace ( y... determnstcké ) f ( y, a) +... (nutná nverze př predkc ) ε σ y ce I- kalbrace (... determnstcké) y f (, b) + ε... σ y y y n (přímá predkce ) 0 - kalbrace ( obě proměnné jsou náhodné) y y y f ( + ε, b) + ε... P σ / σ P... mnmalzace kolmých vzdáleností (je třeba znát poměr rozptylů P) Modely působení poruch y G( f (, b), ε ) y adtvní.... y f (, b) + ε multplkatvní.... ln y ln f (, b) +ε λ ( ) ( λ obecné (mocnnné).... y f ) (, b) +ε

43 Kalbrační přímka I Výchozí data ( y, ),..., n Standardní výpočty parametrů n, y, sy, s, C(, y) ( y y)( ) n C - kalbrace a + a y+ ε, ε ( 0, σ ) 0 C(, y) MČ odhad + ( y y ) s y a y C(,)/ y sy, a 0 a y Predkce y /, a a a y y sy 0 ce + C(, y) ( ) Kalbrační přímka II I - kalbrace ε ε 0 σ y y y y b + b +, (, ) 0 MČ odhad (přímo predkce ) y n Cy (, ) Cy (, ) y y ( ), n + b s s Pro známé P C y /σ O - kalbrace σ c RSC n [ ( (, )) ] sy Ps y0 y Θ+ sy C y Θ + P ( ), Θ Cy (, )

44 Porovnání C a I kalbrace Platí, že ( y y) abs( y y) < abs( y y) n n ce σ e b sy n ( ) + b n sy ( y y) K < a) y n je blíže k centru než y ce, b) pro σ c 0 je K a, y n y ce c) I - kalbrace lépe vysthuje chování dat v oblast centra (, y) a C - kalbrace na krajích, d) pro je I - kalbrace lepší v oblast MSE E ( y y ) y e y e ( y s + σ / b ; y+ s + σ / b ) ce y Příklad C - kalbrace y, ce I - kalbrace y n číslo měření výsledek y měření 5 4 6,5 3 4,5 6, , ,5 7 6, , ,75 0, ,5 9,5 0,5 3 0,5

45 Kalbrační přímky Ym Xm S y S 6.07 C(,y) dm.377 dh I kalbrace C kalbrace Výběr typu kalbrace Proměnná (M) : obyčejně dost přesně stanovená (elektrcká velčna), ε zahrnuje především neuvažované proměnné (teplota,...) σ... může být nekonstantní Proměnná y (T): určená z eterních nformací (jné přístroje, etalony,... ), ε y zahrnuje chyby měření, σ y.... je obyčejně rostoucí funkcí y. Poměr rozptylů P σ y / σ se může měnt v mezích (0, ). I- nebo C- na základě rozptylů nebo použtí kalbrace.

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Podmínky a normy v pneumatické technice

Podmínky a normy v pneumatické technice Podmínky a normy v pneumatcké technce Na co je třeba dbát př použtí výrobků Festo? Předpokladem použtí dle svého účelu je dodržení uvedených mezních hodnot pro techncké údaje a dodržování pokynů a je tedy

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE Ni/Ni 3 Al- Fe

STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE Ni/Ni 3 Al- Fe STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE / 3 - STUDY OF DIFFUSION IN TERNARY SYSTEMS. A CASE OF THE / 3 - DIFFUSION JOINT Jaromír Drápala a, Jana Sudrová a, Jří Vrbcký a Bořvoj Mllon

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) =

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) = Základní rozdělení pravděpodobnosti Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Pojem Náhodná veličina s Binomickým rozdělením Bi(n, p), kde n je přirozené číslo, p je reálné číslo, < p < má pravděpodobnostní

Více

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca Hydrologie Návody ke cvičením Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca ČZU v Praze 2009 Obsah Cvičení 1.... 4 Vyšetření základní hydrologické jednotky povodí (návod pro ArcGIS)... 4 Vykreslení rozvodnice...

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Obsah. 3 Testy 31 3.1 z test... 32 3.2 z test 2... 33 3.3 t test... 34 3.4 t test 2s... 35

Obsah. 3 Testy 31 3.1 z test... 32 3.2 z test 2... 33 3.3 t test... 34 3.4 t test 2s... 35 Obsah 1 Popisná statistika 4 1.1 bas stat........................................ 5 1.2 mean.......................................... 6 1.3 meansq........................................ 7 1.4 sumsq.........................................

Více

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích Suchánek M. 1, Friedecký B. 2, Kratochvíla J. 2, Budina M. 2, Bartoš V. 3 1 VŠCHT Praha 2 SEKK Pardubice

Více

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 102 1

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více