9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně"

Transkript

1 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

2 Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor

3 Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky modulovaným světlem Fázový posuv Φ a demodulace emse m Intenzta modulace B/A m = b/a fáze Φ a b A Čas B Exctace Emse Pro jedno-exponencální dohasínání tg Φ = τ P = π f τ P m = τ P = τ m 1 1+ τ Příklad 9.1: Př frekvenc harmoncké modulace světla f = 30 MHz bylo zjštěno, že emse má fázový posun Φ = 45. Jaká je doba žvota exctovaného stavu měřeného fluoroforu? Jaká je demodulace emse, pokud je knetka dohasínání jedno-exponencální? m Tato rovnost ndkuje, že se knetka dohasínání daného fluoroforu je jednoexponencální f... frekvence, [Hz]... úhlová frekvence, [rad.s -1 ]

4 τ = 5 ns Původ demodulace.5 M H z e x c ta c e e m s e ntenzta ntenzta modulace pomalejší než knetka dohasínání 5 M H z č a s e xc ta ce e m se č a s ntenzta ntenzta ntenzta 5 0 M H z ča s e x c ta c e e m s e ntenzta č a s modulace rychlejší než knetka dohasínání č a s č a s

5 Odvození vztahů pro posun fáze a demodulac př 1-exponencálním dohasínání Exctujeme snusově modulovaným světlem L(t) = a + b sn(t) takže m L = b/a je modulace dopadajícího světla. Předpokládáme, že populace exctovaného stavu se bude měnt se stejnou frekvencí, ale fáze a modulace budou jné F(t) = A + B sn(t-φ) Nyní musíme nalézt vztah mez dobou žvota fluorescence τ a posunem fáze a demodulací. Předpokládejme, že knetka dohasínání fluorescence po exctac δ-pulsem je 1-exponencální I(t) = I 0 exp(-t/τ) zdervováním pak dostaneme di(t)/dt = - 1/τ I(t) což udává knetku depopulace exctovaného stavu. Pokud současně vzorek exctujeme světlem s časovým průběhem L(t), pak pro populac exctovaného stavu platí di(t)/dt = - 1/τ I(t) + L(t) Dosazením vztahu pro F(t) dostaneme vztah mez τ, Φ a demodulací B cos(t-φ) = -1/τ [A + B sn(t-φ)] + a + b sn(t)

6 Odvození vztahů pro posun fáze a demodulac S použtím vztahů sn (x-y) = sn x cos y - cos x sn y cos (x-y) = cos x cos y + sn x sn y můžeme rovnc upravt na B [cos(t) cos Φ + sn (t) sn Φ )] = -1/τ {A + B [sn(t) cos Φ) - cos(t) sn Φ)]} + a + b sn(t) Tato rovnce musí platt pro všechny časy, sdružíme tedy konstantní členy, snové a kosnové členy a dostáváme rovnce a - A/ τ = 0 cos Φ - (1/ τ) sn Φ = 0 sn Φ + (1/ τ) cos Φ = b/b Z druhé rovnce pak plyne sn Φ / cos Φ = tg Φ = τ Φ Ze součtu druhých mocnn druhé a třetí rovnce s použtím A = a τ dostaneme m = (B/A) / (b/a) = [1+ ( τ m ) ] -1/

7 Indkace 1-exponencální knetky τ Φ τ m jsou stejné pro všechny frekvence τ Φ = τ m na každé frekvenc Pro zjštění hodnoty τ př 1-exponencálním dohasínání stačí měřt na 1 frekvenc, pro složtější knetky je potřeba proměřt Φ a m na více frekvencích. Příklad 9.: Př měření na frekvenc 30 MHz jsme naměřl fázový posun Φ = 30 a demodulac m = 0,5. Má měřený fluorofor jednoexponencální knetku dohasínání? Je potřeba měřt ještě na dalších frekvencích?

8 Rozsah frekvencí Rozsah měřících frekvencí je třeba přzpůsobt době žvota fluoroforu, typcky frekvence zhruba v ntervalu 0,1/( πτ) až 10/( πτ)

9 Analýza dat Obecně pro knetku dohasínání I(t) (jakoukolv neexponencální) snová transformace N = 0 I ( t) sn( t) 0 I ( t) dt dt Pro sumu exponencál N = α τ + 1 τ α τ cosnová transformace D = 0 I ( t) cos( t) 0 I ( t) dt dt D = α τ + 1 τ α τ normalzace na celkovou steady-state ntenztu

10 Analýza dat Vypočítané hodnoty fázového posunu Φ c a demodulace m c jsou pak dány D N tan Φ c = D N m c + = Φ Φ Φ = δ ν δ ν χ m m m c c R Kvalta ftu δφ a δm jsou emprcky určené chyby měření pro Φ a m

11 Expermentální uspořádání - MHz oblast

12 Cross-correlaton detecton umožňuje zpracování sgnálu na nízkých frekvencích Časová závslost ntenzty sgnálu I(t) = I 0 [1+m cos(t+φ)] Zesílení na detektoru je také snusově modulováno G(t) = G 0 [1+m C cos( C t+φ C )] Vynásobením dostaneme, že sgnál je roven S(t) = I 0 G 0 [1 + m cos(t+φ) + m C cos( C t+φ C ) + mm C cos(t+φ) cos( C t+φ C ) ] Poslední člen je pak roven mm C / [cos( t+ Φ) + cos( C t+ t+ Φ)] kde = C - a Φ = Φ C - Φ Máme tedy členy s frekvencem, C, + C a. První tř jsou elektroncky odfltrovány a posledníčlen stále nese nformac o demodulac a fázovém posunu.

13 Měření v MHz oblast ntenzta ref. PMT Φ 1 Φ Φ = Φ -Φ 1 čas ref. vzorek měřený vzorek Měření je omezeno vlastnostm elektrooptckého modulátoru (do zhruba 00 MHz) a frekvenčním vlastnostm fotonásobče ( MHz). Omezení EO modulátoru je možno obejít použtím modulovaného zdroje světla (LED). referenční vzorek - rozptyl, nebo vzorek se známým τ

14 Expermentální uspořádání - GHz oblast Exctace pulsním laserem 4MHz Jako detektor nutno použít MCP-PMT nebo rychlou fotododu 5 ps 5,1 MHz 77 GHz

15 Fázově rozlšená spektra Detektor zapnut jen na půl perody s fázovým posuvem Φ D F(λ,Φ D ) = k F(λ) m cos (Φ D -Φ) Pro Φ D = Φ + 90 je F = 0 Možnost selektvního potlačení spektra jedné komponenty v komplexní směs

16 Srovnání měření v časové a fázové doméně Obě metody jsou teoretcky ekvvalentní, poskytují stejné nformace, neboť harmoncká odezva je jen Fourerovou transformací odezvy na δ-puls. Moderní přístroje používají stejné zdroje světla, detektory optcký modul, odlšná je pouze elektronka, takže cena je srovnatelná. Rozdílné jsou metodky, přčemž každá má své výhody a nevýhody Pulsní metoda umožňuje vzualzac knetky dohasínání, zatímco představt s j na základě posunu fáze nebo demodulace je problém. Pulsní metoda je založena na detekc jednotlvých fotonů a má tedy obrovskou ctlvost, zatímco pro přesné vyhodnocení analogového sgnálu ve fázové doméně potřebujeme slnější sgnál. Ve fázové doméně nepotřebujeme dělat dekonvoluc, zatímco v pulsní doméně je to často nezbytné a zejména pro velm rychlé knetky je potřeba změřt IRF s velkou pečlvostí. Dobře defnovaná statstka v TCSPC je velkou výhodou pulsní domény př analýze dat, ve fázové doméně určení směrodatné odchylky pro fáz a demodulac nemusí být jednoduché. V časové doméně je jednodušší měření TRES. Dekompozce spekter na základě doby žvota je jednodušší ve fázové doméně. Rychlost měření závsí na složtost sgnálu. Pro 1-exponencální knetku je rychlejší měření ve fázové doméně (výhoda v mkroskop), pro více-exponencální jsou časy srovnatelné (buďto je potřeba nasbírat mnoho fotonů, nebo měřt př mnoha frekvencích)

17 Shrnutí Prncp měření doby žvota ve fázové doméně - exctace harmoncky modulovaným světlem Měřené velčny - fázový posuvφa demodulace emse m, výpočet doby žvota z těchto parametrů Analýza dat - velm rychlá pro jednoexponencální knetky, velm složtá pro složtější modely Expermentální uspořádání, prncp cross-correlaton detecton Expermentální uspořádání pro měření v GHz oblast (exctace pulzním laserem, detektory s rychlou frekvenční odpovědí) Fázově rozlšená spektra Výhody a nevýhody měření v časové a fázové doméně

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace Tetlní zkušebnctv ebnctví II Jří Mltky Škály měření epřímá měření Teore měření Kalbrace Základní pojmy I PRAVDĚPODOBOST Jev A, byl sledován v m pokusech. astal celkem m a krát. Relatvní četnost výskytu

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení techncké v Praze Fakulta stavební Katedra vyšší geodéze Magsterská práce 211 Mloš Tchý Prohlašuj, že jsem tuto magsterskou prác vypracoval samostatně, pouze za odborného vedení vedoucího

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Biostatistika I. Pavel Drozd

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Biostatistika I. Pavel Drozd OSTRAVSKÁ UIVERZITA P ř írodově decká fakulta Bostatstka I. Pavel Drozd OSTRAVA 003 OBSAH Úvod...5 Orentace v tetu...6 Bostatstka a její význam...7 Co to je bostatstka?...7 Stručná hstore statstky...9

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah:

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah: - - Zdeněk Havel, Jan Hnízdl Cvčení z Antropomotorky Obsah: Úvod... S Základní charakterstky statstckých souborů...3 S Charakterstka základních výběrových technk a teoretcká rozložení četností...9 S 3

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: Pozor!

Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: Pozor! Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Přední a zadní panel přjímače 5 Přpojení přjímače 6 Instrukce pro přpojení doplňkových zařízení 7 Dálkové ovládání 8 Základní funkce 10 Informační panely 10 Teletext 10 Ttulky

Více

1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2.

1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2. 1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2. Potvrzení dodávky 7 2.1 Kód označení typu 7 2.2 Uskladnění 7 2.3

Více

STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE Ni/Ni 3 Al- Fe

STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE Ni/Ni 3 Al- Fe STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE / 3 - STUDY OF DIFFUSION IN TERNARY SYSTEMS. A CASE OF THE / 3 - DIFFUSION JOINT Jaromír Drápala a, Jana Sudrová a, Jří Vrbcký a Bořvoj Mllon

Více

MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTLA

MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTLA MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTL Měřií potřeby 1) Základní jednotka se zdrojem a detektorem světla 2) Měřií dráha s délkovou stupnií 3) Měřič frekvene (čítač) 4) Dvojité zradlo, dvě spojné čočky 5) Osiloskop, spojovaí

Více

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ Účele ěření je stanovení velkost ěřené velčny, charakterzující určtou specfckou vlastnost. Specfkace ěřené velčny ůže vyžadovat údaje o dalších

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Jak jsme se již dozvěděli, používá společnost Danfoss stejnosměrné tlumivky jako standardní řešení ke zmírnění působení harmonických kmitočtů. Existují ale

Více

Spektrální analýza Korotkovových zvuků

Spektrální analýza Korotkovových zvuků ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Diplomová práce Spektrální analýza Korotkovových zvuků Bc. Tomáš Michálek Vedoucí práce: Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. Studijní

Více

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002 Ná dní konference s mezná dní účastí INŽ ENÝ RSÁ MECHANIA 00 1. 16. 5. 00, Svratka, Č eská republka PODRITICÝ RŮ ST TRHLINY VE SVAROVÉ M SPOJI OMORY PŘ EHŘÍVÁ U Jan ouš, Ondřej Belak 1 Abstrakt: V důsledku

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Podmínky a normy v pneumatické technice

Podmínky a normy v pneumatické technice Podmínky a normy v pneumatcké technce Na co je třeba dbát př použtí výrobků Festo? Předpokladem použtí dle svého účelu je dodržení uvedených mezních hodnot pro techncké údaje a dodržování pokynů a je tedy

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Úvod do komunikačních technologií

Úvod do komunikačních technologií Úvod do komunikačních technologií Inovace přednášek a laboratoří Kolektiv autorů Ostrava 2013 Informatika v telemedicíně CZ.1.07/2.2.00/28.0322 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více