Základní škola Polná. Plán práce školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Polná. Plán práce školy"

Transkript

1 Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016

2 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí každéh dítěte, s nabídku péče talentvané žáky a žáky se SVP. Vychvat mladéh člvěka, který ctí demkratická pravidla lidskéh sužití zalžená na tleranci, dpvědnsti, zdravé ctižádstivsti, hleduplném jednání a splupráci. Respektvat sbnst dítěte, rzvíjet jeh aktivitu a samstatné tvřivé myšlení. Naučit žáky rientvat se v prblémech sučasnéh kmplikvanéh světa, dlišit dbr d zla. Usilvat vytvření pzitivníh vztahu ke vzdělání a mtivvat k dalšímu celživtnímu vzdělávání. Škla jak splutvůrce kulturní a vzdělávací činnsti bce. Cíle základníh vzdělávání (zákn 561/2004 Sb., šklský zákn) Umžnit žákům svjit si strategii učení a mtivvat je pr celživtní učení. Pdněcvat žáky k tvřivému myšlení, lgickému uvažvání a k řešení prblémů. Rzvíjet u žáků schpnst splupracvat a respektvat práci a úspěchy vlastní i druhých. Připravvat žáky k tmu, aby se prjevvali jak svébytné, svbdné a zdpvědné sbnsti, uplatňvali svá práva a plnili své pvinnsti. Vytvářet u žáků ptřebu prjevvat pzitivní city v chvání, jednání a v pržívání živtních situací. Rzvíjet vnímavst a citlivé vztahy k lidem, prstředí i k přírdě. Učit žáky aktivně rzvíjet a chránit fyzické, duševní a sciální zdraví a být za ně zdpvědný. Vést žáky k tleranci a hleduplnsti k jiným lidem, jejich kulturám a duchvním hdntám, učit je žít splečně s statními lidmi. Pmáhat žákům pznávat a rzvíjet vlastní schpnsti v suladu s reálnými mžnstmi a uplatňvat je splu s svjenými vědmstmi a dvednstmi při rzhdvání vlastní živtní a prfesní rientaci. V naší škle zejména: pskytvat žákům kvalitní základní vzdělání, směřující k všestrannému rzvji každéh žáka budvat šklu jak příjemné a přátelské prstředí pr výchvu a vzdělávání dětí sladit ptřeby žáků se sučasnými pdmínkami a tradicemi škly, sbližvat šklu a žáky s reginem nabízet dle mžnstí všem žákům škly různé frmy dplňkvých činnstí i jednrázvých akcí udržvat na dbré úrvni a dále prhlubvat splupráci s rdiči a dalšími partnery škly, vyhledávat nvé příznivce škly 2

3 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 učit žáky v praxi aplikvat zdravý živtní styl, (zdravé stravvací návyky, phybvé dvednsti, tělesná zdatnst, prevence rizikvéh chvání) dbát na ddržvání pravidel nastavených ve šklním řádu dbát na pravidla splečenskéh chvání Základní vzdělávání žákům pmáhá získávat a pstupně zdknalvat klíčvé kmpetence a pskytuje splehlivý základ všebecnéh vzdělání rientvanéh zejména na každdenní živtní situace a jejich řešení. Nejdůležitější úkly ve šklním rce vycházejí především z výrční zprávy činnsti škly za šklní rk 2014/2015. Pkračvat v práci na šklním vzdělávacím prgramu škly, jeh úpravách, zabývat se strategií jeh rzvje. Nadále zkvalitňvat činnst šklníh pradenskéh pracviště ve slžení vedení škly, výchvný pradce, metdik prevence rizikvéh chvání, s cílem pskytvat pradensku pmc rdičům, žákům i pedaggům škly, zejména v prevenci rizikvéh chvání a v individuálním přístupu k ptřebám žáků. V rámci péče tělesnu a duševní hygienu dětí využívat c nejvíce přírdu v klí škly, zařazvat v c největší míře pbyt venku, relaxační aktivity, škly v přírdě, využít k tmu i náplň činnsti šklní družiny. Pkračvat v tevřensti škly vůči veřejnsti přádáním splečných akcí, užší spluprací se šklsku radu. DVPP zaměřit na prevenci rizikvéh chvání a dplnění dbrné kvalifikace pedaggů v tét blasti. Pstupně přecházet d individuálníh vzdělávání pedaggů k přádání akcí pr celý pedaggický tým škly. Zaměřit se na prpagaci práce škly mezi rdičvsku veřejnstí. Zaměřit se na kariérvé pradenství a envirnmentální výchvu, výchvu ke zdravému živtnímu stylu, pdpru výchvy ke zdraví. K žákům přistupvat diferencvaně, respektvat jejich individualitu - prhlubit péči talentvané žáky, zajistit dbrnu péči žáky se zdravtním pstižením a sciálním znevýhdněním. Účinnu prevencí a dbru spluprací s rdiči předcházet vzniku nemluvené absence. Zaměřit se na prevenci šklní neúspěšnsti s využitím zkušenstí získaných v průběhu realizace prjektu Otevřená škla. Kvalitně vést šklní dkumentaci. Aktuální úkly šklníh rku 2015/ V blasti eknmické a materiální splečně se zřizvatelem škly hledat cesty k získání finančních prstředků na vybudvání sprtvní haly u šklní budvy v Pděbradvě ulici pkračvat ve vybavení škly vhdným nábytkem s cílem zlepšvat estetický vzhled škly 3

4 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/ Ve výchvné a vzdělávací blasti na knci šklníh rku vyhdntit výsledky vzdělávání a stav klíčvých kmpetencí žáků u žáků 5. a 7. rčníku, nejlépe prstřednictvím některé z frem vnější evaluace pravidelně hdntit kmpetence žáků důrazně a jedntně vystupvat prti jakémukli prjevu vandalismu ve škle, splupracvat se zřizvatelem i s veřejnstí důsledně ddržvat pravidla šklníh řádu a pravidla bezpečnsti s cílem snížit úrazvst (v hdinách TV, přestávkách) ddržvat splečenské nrmy chvání všemi žáky, vést žáky k vzájemné hleduplnsti, tleranci zvyšvat dpvědnst žáků za výsledky své práce dbát na čisté a kulturní prstředí ve škle i na veřejnsti, udržvat přádek účinně pracvat s nadanými a talentvanými žáky, zapjvat je d sutěží a lympiád ddržvat dpručení šklských pradenských rgánů a individuální plány při práci se žáky se SVP využívat efektivní metdy výuky využívat již zavedené, prmýšlet nvé nástrje hdncení a sebehdncení rientvat žáky na zdravý způsb živta 3. V blasti pedaggických pracvníků usilvat sebezdknalvání a dbrný růst (DVPP) ddržvat kritéria pr vedení sešitů a pr tvrbu a hdncení žákvských referátů, vyhdntit v závěru šklníh rku plánvat vzrvé hspitace s cílem předávání svědčených frem a pstupů práce v hdinách při jednání s dětmi respektvat jejich sbnst, nesnižvat nevhdným způsbem jejich důstjnst 4. Oblast splupráce s rdiči a prezentace práce škly zaměřit se na kvalitní pradensku činnst pr rdiče zvýšit angažvanst rdičů vůči aktivitám a ptřebám škly (pmc při přádání a zabezpečení šklních akcí, ) psilvat spluzdpvědnst rdičů za přípravu žáka na vyučvání (připravenst pmůcek a ptřeb na vyučvání) dbát na ddržvání práv rdičů a vyžadvat plnění jejich pvinnstí využívat všech dstupných prstředků pr prezentaci dbrých výsledků práce škly Terminář pedaggických rad, pracvních prad a jednání s rdiči Plán třídních schůzek a infrmačních dnů pr rdiče rčník třídní schůzky d rčník třídní schůzky (1. st. d 16 00, 2. st. d ), schůzka rdičů 9. tříd J. Kalábkvá 4

5 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/ rčník infrmační den d d rčník třídní schůzky (1. st. d 16 00, 2. st. d ) rčník infrmační den d d Knzultace učitelů s rdiči pdle ptřeby, v termínu dhdnutém předem. Knzultační den ředitele škly úterý Knzultační den výchvnéh pradce pr rdiče úterý i žáky (výchvné prblémy) Knzultační den metdika prevence pr žáky Knzultace k vlbě pvlání čtvrtek úterý Pedaggické rady Zahajvací PR Prgram činnsti škly pr šklní rk 2015/2016. Plán DVPP. Plán hspitační činnsti Hdncení prspěchu a chvání za 1. čtvrtletí Hdncení prspěchu a chvání za 1. plletí. Hdncení práce škly za 1. plletí Hdncení prspěchu a chvání za 3. čtvrtletí Závěrečná klasifikace a hdncení práce škly za 2. plletí Závěrečné hdncení práce škly. Prvzní prady Pdle ptřeby, termín v měsíčních pkynech. Prady eknmickéh Pdle ptřeby, 1 za měsíc, pndělí úseku a veducí ŠJ Prady MS a PK Jednání strav. kmise Zápis dětí d 1. tříd Termíny šklních výletů Prjektvá výuka V přípravném týdnu, lednu, červnu 2 rčně, eventuálně pdle ptřeby , zapisvatelé učitelé 1. stupně, dárečky učitelé 4. a 5. tříd 1. st. 1 den v červnu 2. st. v týdnech d včetně (mim ), knání výletu a jeh délce rzhdne tř. učitel pdle situace ve třídě 1. stupeň průběžně 2. stupeň 24., 27., Organizace šklníh rku Šklní vyučvání ve šklním rce 2015/2016 začíná v úterý 1. září Vyučvání bude v prvním plletí uknčen ve čtvrtek 28. ledna

6 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Obdbí šklníh vyučvání ve druhém plletí bude uknčen ve čtvrtek 30. června Pdzimní prázdniny připadnu na čtvrtek 29. října a pátek 30. října Vánční prázdniny budu zahájeny ve středu 23. prsince 2015 a sknčí v neděli 3. ledna Vyučvání začne v pndělí 4. ledna Jedndenní plletní prázdniny připadnu na pátek 29. ledna Jarní prázdniny v délce jednh týdne jsu stanveny dny Veliknční prázdniny připadnu na čtvrtek 24. března a pátek 25. března Hlavní prázdniny budu trvat d pátku 1. července 2016 d středy 31. srpna Obdbí šklníh vyučvání ve šklním rce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září Realizace cílů a úklů 1. Vzdělávací prgram škly ŠVP ZV Škla pr všechny Speciální třída ŠVP ZV Škla pr všechny, přílha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením, SVP SŠ 2. DVPP vzájemné tematické hspitace pr klegy Vzájemné hspitace PK splečenských věd, PK matematiky, fyziky a infrmatiky. 3. Účast v prjektech Prjekt Výzva 56 CZ.1.07/1.1.00/ Dplňkvé akce výuky spjení tradice i nvinek Plán akcí pr žáky 1. stupně Datum Ppis akce Cílvá skupina Zdpvídá Září Slavnstní zahájení šk. rku 2015/ rčník vedení škly Mimřádné třídní schůzky 1. rčník tř. uč. 1. rčníku 2. plvina Výstavka vce a zeleniny rčník p. uč. Prkeš Vdník - rientační běh Březinu rčník p. uč. K. Klimešvá, J. Mäki HD - Bajaja 2. rčník tř. uč. 2. rč. 25., Beseda se spisvatelem Opatřilem - O kapříku Metlíkvi rčník tř. uč rč Setkání p. ředitele s prvňáčky 1. rčník tř. uč. 1. rčníku Říjen 1. plvina Výstavka hspdářských pldin rčník p. uč. Prkeš , Prgram Primární prevence - Mje bezpečí (3), rčník tř. uč rč Šikana (4), Média (5) 13., Dpravní hřiště 4. rčník tř. uč. 4. rčníku Listpad Pěvecká sutěž Slavíček rčník p. uč. Šthanzlvá 6

7 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/ plvina Výstavka listů a pldů listnatých a jehličnatých rčník p. uč. Prkeš strmů Prsinec část sutěže Vdník kuželky rčník p. uč. K. Klimešvá, J. Mäki Adventní kncert pěveckéh sbru pěvecký kružek p. uč. Šthanzlvá prvníh stupně pr veřejnst Vánční prdejní výstava tř. uč rč Vánční zpívání kled a třídní besídky rčník p. uč. Šthanzlvá a tř. uč. Vystupení pěveckéh kružku v DPS p. uč. Šthanzlvá Leden 1. plvina Výrba dárků buducím prvňáčkům rčník uč. VV, PČ HD - Bajaja 4. rčník tř. uč. 4. rčníku Zápis d 1. tříd ved. škly a uč. I. st. Únr Šklní kl recitační sutěže rčník p. uč. I. Musilvá, ČJ Březen Dpravní hřiště 4. rčník tř. uč. 4. rč. 1. plvina Nc s literaturu 3. rčník PK ČJ 2. st. 2. plvina Výstavka jarních květin rčník p. uč. Prkeš Matematická sutěž Klkan, Cvrček rčník uč. M Pžární chrana čima dětí šk. kl rčník uč. VV a ČJ Veliknční zvyky rčník 3. část sutěže "Vdník" - Sprtvní hrátky v tělcvičně rčník p. uč. K. Klimešvá, J. Mäki Vybíjená - rč. kl 3., 4. rčník tř. uč. 3. a 4. rč. Duben Hudební skupina MARBO rčník vedení škly 2. plvina Tř. kl matematické minilympiády rčník p. uč. Prkeš 2. plvina Šk. kl matematické minilympiády rčník p. uč. Prkeš, 2. plvina Třídění dpadu výstavka ke Dni Země rčník p. uč. Prkeš, všichni učitelé Květen Ochrana člvěka za mimřádných událstí rčník vedení škly, tř. uč Kncert pr maminky pěvecký p. uč. Šthanzlvá kružek Přírdvědná sutěž rčník p. uč. Prkeš, tř. uč. 2. plvina Návštěva dětí z MŠ v 1. třídách 1. rčník tř. uč. 1. rčník Dpravní hřiště 4. rčník tř. uč. 4. rč. Červen Divadelní představení k MDD rčník tř. uč rčník 1. plvina Šklní výlety rčník tř. uč rčník část sutěže Vdník atletika rčník p. uč. K. Musilvá, Mäki Rzlučení dětí s MŠ pěvecký kružek p. uč. Šthanzlvá Plán akcí pr žáky 2. stupně Datum Ppis akce Cílvá skupina Zdpvídá září beseda v muzeu (C je t muzeum?) 6. třídy L. Pražákvá 7

8 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Mladý Demsthenes přihláška rčník J. Kalábkvá Slhvá sutěž C mi vyprávěla mje babička rčník Vyučující ČJ Hrabalva Ostře sledvaná Plná prpagace rčník Vyučující ČJ akce Návštěva šklní knihvny půjčvní řád, nvé rčník Vyučující ČJ knihy, prpagace čtení Evrpský den jazyků (26. 9.) splupráce s PK rčník Vyučující CJ Cizí jazyky Říjen exkurze d Staré škly 6. rčník M. Pspíšilvá vyučvací hdina v muzeu (Legináři v Plné) 9. rčník M. Pspíšilvá Vzrvá hspitace v 7. A OV J. Říhvá Záchranná stanice Pavlv 7. rčník M. Lexa 7., ZOO Jihlava centrum PdPOVRCH 5. rčník M. Nečadvá Studijně vzdělávací zájezd pr žáky 9. rčník Z. Wasserbauer Planetárium a btanická zahrada Brn 6. rčník S. Dvřákvá Prgram VŠCHT Praha hdina mderní 9. rčník M. Nečadvá chemie Exkurze H. Brd, Lipnice K. H. Brvský, J. 9. rčník J. Kalábkvá Hašek NTM + Letiště Praha 8. rčník V. Kšina listpad Pythagriáda rčník S. Dvřákvá Třídní kla, šklní kl sutěže Mladý Démsthenes rčník J. Kalábkvá a vyučující ČJ prsinec VIDA Brn prhlídka expzice 9. rčník M. Nečadvá Exkurze na Veselý kpec a d Chrudimi 6. třídy Z. Bužgvá HD divadelní představení rčník J. Kalábkvá SHŠ Renegáti rčník M. Pspíšilvá Šklní kl CHO, DO rčník M. Nečadvá, M. Pspíšilvá Vánční Vídeň rčník Vyučující NJ leden Šklní kl ZO rčník E. Kratchvílvá Šklní kl OČJ rčník J. Kalábkvá Šklní kla sutěží v AJ a NJ rčník PK CJ Matematická lympiáda rčník S. Dvřákvá Fyzikální lympiáda rčník D. Kratchvíl únr Šklní kl recitační sutěže rčník D. Bruknarvá Šklní kl BiO rčník V. Šthanzlvá, M. Nečadvá březen Městský úřad Plná matrika 6. třídy J. Říhvá Odpledne a Nc s phádku 3. rčník J. Kalábkvá a ŽR Matematický klkan rčník S. Dvřákvá duben exkurze d Kutné Hry 7. třídy E. Kratchvílvá exkurze d Osvětimi 9. rčník Z. Bužgvá exkurze d synaggy a rabínskéh dmu 7. rčník E. Kratchvílvá Obhajby prjektů Klubu Pampeliška V. Šthanzlvá 8

9 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Sutěž Mladý zdravtník rčník Z. Bahunkvá Den Země V. Šthanzlvá květen SEV Chalupky Vda a živt v ní 6. rčník M. Lexa Ekbienerg Třebíč 5. rčník M. Nečadvá Exkurze JE Dukvany a VD Dalešice 9. rčník D. Kratchvíl Nárdní přehlídka Klubu Pampeliška V. Šthanzlvá červen exkurze d Prahy 8. třídy Z. Bužgvá beseda v muzeu (Vznik Plné, hrad, ) 7. třídy E. Kratchvílvá beseda v muzeu (Plná před pžárem a p něm 8. třídy Z. Bužgvá řemesla) Splupráce s MŠ Pdhra příprava a realizace V. Šthanzlvá přírdvědné stezky Slavnstní rzlučení se žáky 9. tříd 9. rčník Vedení škly Další akce, které budu prbíhat během rku Beseda se spisvatelem Splupráce s Husvu knihvnu Účast žáků na slhvých a literárních sutěžích Představení úspěšných žákvských prací Beseda s chvanci Diagnstickéh ústavu Beseda se starstu Exkurze d kstela Přednáška s dílnu jihlavskéh muzea Výstavky přírdnin Gecaching Sutěž Pznáváme přírdu Ftsutěž O nejlepší úlvek Prjekty Klubu Pampeliška Pdpra mezinárdníh přátelství, dpisvání šklní srvnávací testy z AJ v pátých, šestých a devátých rčnících Prjektvý PŮLTÝDEN pr žáky tříd a SP alternativní způsb výuky Termín: 24., 27., Cíl: Organizace: praktické upevnění, prcvičení a případné rzšíření vědmstí získaných při klasické výuce, získávání a rzvj klíčvých kmpetencí základní infrmace k prjektu vedení (PR, PP) infrmace pr rdiče na třídních schůzkách (leden) pdrbné zpracvání prgramu prjektu, kpie pr vedení (duben) pžadavky na materiál, ptřeby (duben) Sběr druhtných survin pdle aktuální situace (hliník, papír) eklgické třídění TDO celrčně sběr baterií, mnčlánků a elektrdpadu celrčně 9

10 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Jednrázvé akce pr jedntlivé rčníky a třídy (besedy, přednášky, návštěvy výstav apd.) plánují a zajišťují vyučující daných předmětů, sutěže a lympiády veducí jedntlivých metdických slžek dle plánu práce své předmětvé kmise. Rční plán práce pružně reaguje na další nabídky v průběhu rku, pčítá s eventuální krekcí pdle situace ve škle. Termín změn je nutn prjednat na nejbližší pedaggické radě. Náměty v Prgramu činnsti škly byly prjednány metdickými slžkami a předmětvými kmisemi v srpnu 2015, a schváleny na pedaggické radě dne jak závazné úkly pr všechny pedaggické pracvníky. Za plnění úklů zdpvídají metdické slžky, vyhdncuje vedení škly čtvrtletně při jednání PR. 5. Prpagace práce škly Úprava webvých stránek škly: Administrace: Zdeněk Dvřák, Marie Pspíšilvá, Dana Mčubvá Šklní jídelna: Marie Heilandvá Šklní družina: Alena Vlachvá Žákvská rada: Jana Dvřákvá Příspěvky d Plenskéh zpravdaje Říjen Úvdní infrmace škle vedení škly Listpad J. Kalábkvá výchvné pradenství Prsinec D. Bruknarvá metdik prevence Leden D. Mčubvá infrmace k zápisu d 1. tříd Únr PK splečenských předmětů Březen PK českéh jazyka Duben PK přírdvědných předmětů Květen MS 1. stupně Červen Výsledky sutěží, hdncení práce škly vedení škly Další příspěvky p dhdě s vedením škly průběžně pdle ptřeby a zájmu. Šklní časpis Zdeňka Bužgvá V Plné Mgr. Zdeněk Dvřák ředitel škly 10

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá.

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá. Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Zpráva byla prjednána ve Šklské radě dne 9. října 2008 s tímt závěrem: Šklská rada s u h l a s í s předlženu zprávu a Výrční zprávu činnsti přijímá. V Lipníku

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007 Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2006 / 2007 1. základní škla Příbram, Balbínva 328 261 01 Příbram II d 31.8.2007 Základní škla pd Svatu Hru, Příbram d 1.9.2007 zpracval : Mgr. Petr Rčňák, ředitel

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace...

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace... STUDIJNÍ BROŽURA 2014/2015 Obsah Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvkvá rganizace... 3 Charakteristika škly... 3 Orgány škly a další rganizace... 3 Lidé na gymnáziu... 4 Organizace šklníh rku 2014/2015...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více