Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):"

Transkript

1 Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg, metdik prevence, výchvný pradce Revidvaná kncepce ŠPP 1. Specifika škly a reginu Naše škla je sama sbě specifická vůči statním šklám, zapjeným d tht prjektu a t zejména tím, že její sučástí jsu základní škla praktická, základní škla speciální a patří k ní i přípravná třída pr děti ze scikulturně znevýhdněnéh prstředí. Přestže patříme k malým šklám c d pčtu žáků šklní rk 2010/2011 má aktuálně zapsaných 75 žáků v ZŠ praktické, 10 žáků v ZŠ speciální a 16 žáků v přípravné třídě je výčet prblémů, které zde musíme se šklní psychlžku řešit velmi rzmanitý. ( 0,5 úvazku ŠSP a 0,5 úvazku ŠP). Ve škle pracuje celkem 30 pracvníků ( pedaggů -16, asistentů- 8, vychvatelů -3, správní zaměstnanci -4) Typ škly základní škla praktická a speciální

2 Všichni žáci, kteří jsu zařazeni d našeh typu škly, byli zařazeni na základě vyšetření PPP: z th zdravtně pstižených 75 žáků, scikulturně znevýhdněných je 56, s SPU- 9 žáků, SPCH má 11 žáků a s nevhdným chváním a dalšími prblémy je 24 žáků. Vzhledem k pčtu žáků ze sciznevýhdněnéh prstředí a pčtu žáků z rómských rdin jsu patrná rizika kumulace zejména výchvných prblémů a prblémů v práci s rdinu. Zřízením přípravné třídy při naší škle pr děti ze scikulturně-znevýhdněnéh prstředí chce vedení škly cílevědmě a systematicky rzvíjet schpnsti a dvednsti těcht dětí. Prtže v tét třídě je velmi vyské prcent rmských dětí (téměř 100%) je nutné zde rzvíjet aktivně slvní zásbu a sciální kmpetence. Děti přichází d přípravné třídy s velmi malým základem h návyků z rdin. Ve škle pracují 2 asistentky pr speciální a rehabilitační třídu, 4 asistenti jsu zde pr integrvané žáky 1., 3., 6.,7. a 9.A. třída a 1 rmská asistentka pr děti z přípravné třídycelkem 8 asistentů. Lkalita škly měst Lipník nad Bečvu nepatří k velkým městům. Obdbné typy škl jak je ta naše jsu asi km vzdálené (Přerv, Hranice) přest pr naši rzmanitu nabídku aktivit, vybavení škly, prjektvé vyučvání, vybavení pčítačvých a dbrných učeben nás kntaktují rdiny dětí i ze vzdálenějších míst. Zejména rdiče dětí s kmbinvaným pstižením nás vyhledávají pr rzmanitst výuky a mžnstí nápravně terapeutických činnstí. Prtže je mi vedení škly p celu dbu zřízení pradenskéh pracviště velku pru a vždy je vstřícné k mým návrhům, myslím si, že i tt je velku pmcí při pzitivních výsledcích našeh pracviště. Během půsbení pradenskéh pracviště d září 2005 se nám pvedl vybavit velmi dbře pmůckami rehabilitační pracvnu, učebnu pr canisterapii, psychrelaxační místnst snezelen, zakupit masážní stůl a spustu rehabilitačních pmůcek, cž bez materiální pdpry vedení škly by se mi určitě nepdařil. 2. Struktura šklníh pradenskéh pracviště, vymezení činnstí jedntlivých aktérů (VP, ŠMP, ŠP, ŠSP) Šklní pradenské pracviště na naší škle pracuje ve slžení šklní speciální pedagg, šklní psychlg, šklní metdik prevence a výchvná pradkyně

3 Šklní speciální pedagg Mgr. Miluše Juráňvá Šklní speciální pedagžka realizuje puze ty speciálně pedaggické činnsti, ke kterým získala kmpetence abslvváním specializací v rámci vzdělávacích kurzů přádaných IPPP Praha či na základě vlastníh výběru vzdělávacích prgramů dle ptřebnsti škly. ŠSP prvádí: a) depistážní činnsti: vyhledává žáky se spec.vzdělávacími ptřebami. b) diagnstické a intervenční činnsti: diagnstikuje spec.vzdělávací ptřeby žáků, shrmažďuje záznamy žácích. Prvádí krizvé intervenční činnsti se žáky zaměřené na SPCH- dle krizvéh plánu škly, včetně vyhdncvání a řešení šikany. Vytyčuje hlavní prblémy žáka-stanvuje individuální plán pdpry v rámci škly.prvádí speciálně pedaggické vzdělávací činnsti, činnstí reedukační (ILP, VOKS, Makatn), kmpenzační a stimulační - masáže, míčkvání, rfaciální stimulace, rehabilitace a léčebný tělcvik- frmu individuální práce se žákem a se skupinu žáků (Práci se třídu zaměřuje zejména na prevenci, ale dle ptřeb škly řeší i aktuální prblémy třídy klima třídy, vztahvé prblémy). Připravuje pdklady a participuje na tvrbě individuálníh vzdělávacíh plánu pr žáka, knzultuje s pedaggy a splupracuje s dbrníky mim šklu(ppp, SPC, dětský lékař). Sučástí činnstí ŠSP jsu pravidelné knzultace s pedaggy, rdiči a vedením škly. Pravidelné a průběžné kmunikace a kntakty s rdinu žáka se speciálními vzdělávacími ptřebami jsu velmi důležité a pr činnst ŠSP přínsné. S rdiči a pedaggy průběžně vyhdncuje navržená pdpůrná patření pr žáky se speciál.vzdělávacími ptřebami. Pdílí se na úpravách šklníh prstředí, zaměřené zejména na zlepšení pracvníh prstředí pr integrvané žáky a děti ze speciální a rehabilitační třídy- zajišťuje speciální pmůcky, didaktické a diagnstické materiály. Pravidelnu sučástí jsu knzultace s dbrnými pracvníky SPC- Brn, Olmuc, Mhelnice a Litvel a PPP Přerv. Prvádí speciálně pedaggické pradenské intervence a služby pr žáky, rdiče a pedaggické pracvníky škly. c) metdické a krdinační činnsti: krdinuje činnsti šklníh pradenskéh pracviště (šklní psychlg,výchvný pradce, šklní metdik prevence, třídní učitelé) Připravuje pdmínky pr integraci žáků se zdravtním pstižením a zárveň knzultuje s pedaggy k přípravě a průběžné úpravě těcht pdmínek. Knzultuje a metdicky vede pedaggické pracvníky škly zejména při tvrbě IVP pr žáky. Knzultace a přímé metdické vedení asistentů pedagga ve škle spadá d každdenní práce ŠSP. Krdinuje speciálně pedaggicku péči ve škle, splu s vedením škly pravidelně knzultuje aktuální prblémy. Kperuje se šklskými pradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a dbrnými pracvníky. Šklní psychlg Mgr. Marcela Prvá a) depistážní činnst - Participace na prvádění zápisu d 1. rčníků základní škly - Individuální psychdiagnstické činnsti s žáky s výukvými a výchvnými prblémy, s rizikvým chváním apd. - Prvádění diagnstiky sciálníh klimatu ve třídách

4 b) knzultační, pradenské a intervenční práce - Pskytvání služeb psychlgickéh pradenství (včetně psychterapie) žákům s rizikvým chváním, žákům s výukvými a výchvnými prblémy a v sbních prblémech žáků - Realizace krizvých intervencí pr žáky a pskytvání služeb psychlgickéh pradenství zaměřených na zpracvání krize - Splečné knzultace se žáky a rdiči a pskytvání služeb psychlgickéh pradenství žákům s rizikvým chváním, žákům s výukvými a výchvnými prblémy a v sbních prblémech žáků - Skupinvá a individuální práce se žáky zaměřená na techniky a hygienu učení - Skupinvá práce se žáky zaměřená na sbní rzvj žáků - Skupinvá terapeutická práce se žáky - Skupinvá a kmunitní práce se žáky - Participace na vedení preventivních prgramů pr třídy ve splupráci s třídními učiteli - Pmc při realizaci aktivit se žáky zaměřených na řešení multikulturní prblematiky ve škle Šklní metdik prevence Mgr.Hana Odstrčilvá Krdinuje tvrbu a kntrluje realizaci minimálníh preventivníh prgramu škly. Krdinuje a realizuje aktivity škly zaměřené na prevenci negativních jevů žáků prevenci záškláctví, závislstí (kuření, alkhl, drgy), násilí, vandalismu, rizikvých prjevů sebepškzvání a dalšími sc.patlgickými jevy. Metdicky vede statní pedaggy škly v blasti prevence sc.patlgických jevů. Krdinuje vzdělávání pedaggických pracvníků škly v blasti prevence sc.patlgických jevů. Krdinuje splupráci škly s kresním metdikem primární prevence- v PPP Přerva s dbrnými pracvišti- které půsbí v blasti prevence- např. krizvá centra Kappa. Kntaktuje dpvídající dbrné pracviště a participuje na intervenci a následné péči v případě akutníh výskytu sc.patlgických jevů. Infrmační činnsti: zajišťuje a předává dbrné infrmace prblematice sc.patlgických jevů, nabídkách prgramů, metdách a frmách primární prevence pedaggům škly.vede a průběžně aktualizuje databázi splupracvníků škly pr blast prevence. Pradenské činnsti: vyhledává rientačně prvádí šetření žáků s rizikem či prjevy sc.patlgických jevů- pskytuje pradenské služby těmt žákům a jejich rdičům. Splupracuje s třídními učiteli při prvtních prjevech sc.patlgických jevů u jedntlivých žáků a třídních klektivů. Výchvný pradce: Mgr. Jana Mádrvá Pradenské činnsti: pskytuje kariérvé pradenství žákům a jejich záknným zástupcůmprvádí diagnstick-pradenské činnsti zaměřené k vlbě pvlání žáků. Ve splupráci s třídním učitelem prvádí skupinvá i individuální šetření a pradenství v tét blasti. Splupracuje s PPP Přerv s Úřadem práce při výběru vhdných učebních brů pr žáky.

5 Zajišťuje exkurze a skupinvé návštěvy žáků škly Burza škl, exkurze d dbrných učilišť a zprstředkvává besedy se zástupci SOU a OU. Metdické a infrmační činnsti: metdicky vede třídní učitele vycházejících žáků a pedaggy, kteří vyučují předmět Výchva k vlbě pvlání (předmět je sučástí Pracvní výchvy na naší škle). Má na starsti vedení a kntrlu katalgvých listů žáků. Na základě pdkladů třídních učitelů a vedení škly svlává a vede výchvné kmise za přítmnsti kurátrky sciálníh dbru. 3. Frmy splupráce šklníh specialisty v rámci škly: vedení, třídní učitelé, učitelé, asistenti pedagga Splupráce ŠSP, ŠP,VP a metdika prevence je na velmi dbré úrvni. Při řešení jakýchkliv prblémů knzultujeme daný prblém a pstup při řešení. S třídními učiteli knzultuji veškeré výchvné prblémy jejich žáků, kdy následně přebíráme splu se šklní psychlžku d péče prblémvé žáky. Nejdůležitější splupráce s pedaggy je při tvrbě a následné kntrle IVP. Sučástí práce šklníh speciálníh pedagga je metdické vedení asistentů pedagga. V letšním šklním rce pracuje ve škle 8 asistentů, kteří za mnu pravidelně přichází na knzultace, kdy je metdicky vedu nejen při jejich přímé práci s klientem při učení, ale i chvání žáků a zárveň jim pmáhám při jednání s rdiči těcht žáků. Vedení škly je velmi vstřícné, ředitelka škly pdpruje všechny aktivity, které pracviště pr šklu přináší, respektuje naše rzhdnutí a pdpruje mne při jednáních s statními učiteli i rdiči. 4. Splupráce šklníh specialisty s externími subjekty (ŠPZ, jiné subjekty) PPP Přerv kdy PPP nám děti vyšetřuje při vstupu žáků d škly a dále nám každý rk vyšetří děti z přípravné třídy před nástupem d základní škly. SPC- jsu pr naše zařízení důležité při vyšetřeních žáků, které ptřebujeme v průběhu dcházky přešetřit buď z výchvných či výukvých prblémů. Dále s SPC splupracujeme při zajišťvání pdmínek pr integraci žáků se zdravtním pstižením a při tvrbě IVP pr integrvané žáky a žáky s kmbinvaným pstižením. Téměř vždy přenechává vedení škly kmunikaci s PPP a SPC na šklním pradenském zařízeníkdy šklní psychlžka p dhdě s PPP, přešetřuje zejména děti z přípravné třídy neb prvádí psych. vyšetření na základě zakázky ze strany vedení škly. Šklní speciální pedagg pak zprstředkvává zejména splupráci s SPC a PPP připravuje pdklady pr vyšetření žáků a kmpletuje IVP celé škly. šklními psychlgy a spec.pedaggy v rámci pravidelných měsíční setkáváních s metdiky a statními dbrníky zapjených d prjektu RŠPP. Kliničtí psychlgvé a pedpsychiatři splupracuje šklní psychlg zejména v rámci dalšíh vzdělávání (psychterapeutický výcvik)

6 Kurátři sc. dbru pravidelné schůzky speciální pedagžky na kmisi pr sciálněprávní chranu dětí při MěÚ a jednání ŠSP a ŠP s těmit dbrníky při individuálních šetřeních žáků 5. Diagnstika a depistáž (cílvá ppulace, blasti diagnstiky, užívané diagnstické metdy a nástrje) Šklní speciální pedagg rientační diagnstika žáků před vyšetřením SPC či PPP(zaměřená na výchvné i výukvé prblémy)- dtazníky, rzhvr vyšetření šklní zralsti-reverzní test lgpedická diagnstika děti přípravné třídy a žáci 1. stupně ZŠ praktické, u žáků speciální třídy a rehabilitační třídy všichni žáci =testvací dtazník na :vyšetření sluchu(rientačně), vyšetření fnematické diferenciacesluchvě rzlišvat, vyšetření przumění řeči-důležité zejména u rmských žáků-pkyny k prvedení určité činnsti( např.vezmi knihu a plž ji na židli, plž tužku na stůl, vyšetření řečvé prdukce-vlný rzhvr, brázky, pmůcky, zásbník slv a slvních hříček, vyšetření mtriky- hrubé i jemné, vyšetření laterality =cílený rzhvr se záknným zástupcem rdinná anamnéza zajímám se nejrůznější pruchy (řečvých rgánů, výslvnsti, sluchu, hlasu, levruksti), zda má dítě v rdině správný řečvý vzr. Osbní průběh těhtenství, prdu, vývj dítěte v raném dětství (kdy začal sedět, první slva, věty), prdělané nemci, aj. vyšetření prfes.rientace-obrázkvý test předprfesní rientace-mezera Šklní psychlg diagnstika předšklních dětí šklní zralst (Jiráskův test šklní zralsti, Edfeldtův Reverzní test) sbnst, rdina Kresba strmu, Kresba rdiny, Začarvaná rdina, Test nedknčených vět diagnstika rzumvých schpnstí (WISC III+vzdělávací aplikace) užíván p dhdě s PPP pruchy chvání inventář prjevů ADHD (Swierkszvá) pervazivní vývjvé pruchy screening autismu 6. Knzultační, pradenská a intervenční práce šklníh specialisty Knzultace ŠSP a ŠP s žáky, rdiči, třídními učiteli a statními pedaggy škly Šklní pradenské pracviště zajišťuje pradenství zaměřené na prevenci šklních neúspěchů, primární prevenci sciálně patlgických jevů, kariérvé pradenství.šsp i ŠP

7 zajišťuje dbrnu pradu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami, zaměřujeme se i na žáky ze scikulturně znevýhdněnéh prstředí- ve všech brech pradenské péče se zaměřujeme nejen na klienty- žáky a jejich rdiče, ale pskytujeme suběžně i metdicku pdpru pedaggům při uplatňvání psychlgických a speciálně pedaggických pznatků a dvednstí. Intervenční činnsti : individuální práce s dětmi přípravné třídy a žáky základní škly adaptační btíže, sciálně-vztahvé prblémy jedntlivců i třídních klektivů,terapeutické vedení rdin s žáky krizvé intervence dle krizvéh plánu škly zejména zaměřené na žáky s SPCH 7. Metdická, vzdělávací a krdinační činnst šklníh specialisty - účastníme se pvinnéh vzdělávání - metdické vedení v rámci standardní metdické pdpry, účast na pravidelných setkáváních s klegy na pzvání metdika - metdická pdpra učitelům na základě jejich zakázek, krdinace a metdické vedení asistentů pedagga ve škle(šsp) - krdinaci činnstí šklníh pradenskéh pracviště řídí šklní speciální pedagžka,šsp i ŠP zajišťují p vzájemné dhdě krdinaci péče žáky s dalšími subjekty (rdiče, učitelé, asistenti, PPP, SPC, kurátři, DD atd.) - participace na přípravě zápisu d 1. třídy a zápisu d přípravné třídy 8. Materiální pdmínky pracviště (vybavení pracvny, skříně se zámkem, samstatná místnst, ) - pracvny ŠP i ŠSP dpvídají dhdnutým pdmínkám stanveným IPPP, tj.vybavení pracven PC s přístupem na internet, tiskárna, samstatné místnsti pr ŠSP i ŠP, mžnst využívání dalších pracven pr skupinvé terapie místnst snezelen, rehabilitační místnst, třídy, atd. - vybavení pracven dpvídajícím nábytkem, skříně se zámkem na dkumenty žácích, knzultacích a testvé materiály. Rizika ve vzdělávání Za ústřední rizik pr vzdělávání na naší škle pvažuji agresivitu žáků, zejména těch, kteří k nám přestupují ze ZŠ až na druhém stupni, přestže vyšetření PPP již před vstupem d ZŠ indikuje, že dítě nebude zvládat ZŠ- impulsem škly k jejich přeřazení k nám jsu až

8 následně suvisející výchvné prblémy u těcht žáků. Z těcht výše zmíněných důvdů se k nám prt dstávají zejména žáci se stále nižším mentálním intelektem. Většina našich dětí pchází ze sci-znevýhdněnéh prstředí a dalším rizikem je i nestabilita rdin neúplné rdiny či střídání partnerů rdičů- tedy nejedntný pstj ve výchvě dětí důsledkem pak jsu nevhdné party, šklní neúspěch, záškláctví celkvě nárůst výchvných prblémů suvisející s jejich nespkjenstí a nejisttu v rdině. Pak je i s takvými rdinami velmi btížná splupráce, rdiče se vyhýbají návrhům řešení ze strany škly a bhužel mnhdy nám v těcht případech je sciální dbr v našem městě velice slabým partnerem, který nám nedkáže nabídnut prfesinální pmc na dpvídající úrvni. Zřízením šklníh pradenskéh pracviště ve škle získala škla základnu pr práci s rizikem. Díky jedntnému pstupu při řešení krizvých intervencí, který je velmi dbře vypracvaný v Minimálním preventivním prgramu, krizvém plánu škly a dalších metdických materiálech se i statní učitelé naučili správně reagvat na negativní jevy u svých žáků a bracet se na kmpetentní dbrníky šklníh pradenskéh pracviště. které pracuje u nás ve slžení ŠSP, ŠP, MP a VP. Změny v kncepci ŠPP a jejich důvdnění Kncepce prjektu je v pdstatě stejná jak na prvpčátku, jen jsem zařadila d svých aktivit práci nejen s prblémvými žáky(- prblémy ve škle, v rdině, řeším agresivitu, šikanu,krádeže, šklní neúspěchy, záškláctví, ), ale věnuji se i žákům speciální a rehabilitační třídy, kde s nimi prvádím nápravně terapeutické činnsti. Očekávaný efekt šklníh pradenskéh pracviště byl splněn. Škla získala brvské mžnsti, jednak pravidelnéh pršklvání šklních specialistů, ale hlavně každdenní přítmnsti ŠSP a dvakrát d týdne i ŠP na pracvišti si dle aktuálních ptřeb škly a hlavně žáků můžeme p následné dmluvě ihned řešit krizvé situace a následně pravidelně a systematicky s těmit žáky pracvat.

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, 742 82 Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j.

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709,

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709, Minimální preventivní prgram sciálně patlgických jevů Šklní rk 2018 2019 SŠ Trhvé Sviny, Šklní 709, 374 19 1. Práce pedaggickéh sbru a vedení škly Sučasné slžení pedaggickéh klektivu funguje bez větších

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Přadvé čísl: 23/11 Zastupitelstv města Přerva Přerv 17.4.2014 Předlha pr 23. jednání Zastupitelstva města Přerva, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracvatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Zprávu předkládá: Semily 30. 10. 2012 Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Mgr. Libr Truneček, výchvný pradce a metdik prevence Schválil: Ing. Bc. Vladimír Janus, ředitel Realizátři:

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce Zpráva průběhu prjektu Švýcarsk-české splupráce NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKÝCH EXPERTŮ V ČR 22. - 25. ledna 2014 Měst Hřvice SVČ -Dmeček Hřvice N á všt ěv a š výc a r s kýc h exp ertů v Č R 22.-25. le d n a 2 0

Více

"Jdeme správně?", č. CZ /0.0/0.0/15_023/

Jdeme správně?, č. CZ /0.0/0.0/15_023/ "Jdeme správně?", č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076. Dtazník pr rdiče a rdinné příslušníky uživatelů našich služeb, Cílem dtazníků je zjistit vaši spkjenst s pskytvanými službami, pjmenvat ptřeby a

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště pracuje na naší škole od září 2014 ve složení ředitelka školy, školní psycholog, výchovný poradce a metodik primární prevence. Ve škole jsou vzděláváni

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Nachytej h, až udělá něc dbréh, a pchval h! Naše škla realizuje Minimální preventivní prgram, který je nedílnu sučástí strategie škly v blasti pstupu prti nežáducím rizikvým prjevům chvání a jejich prevenci.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 OBSAH VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY 3 SPECIALIZAČNÍ KURZ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 4 SUPERVIZE PRO PEDAGOGY

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Preventivní prgram k prevenci rizikvéh chvání č. 482/PR/2015 ze dne 30. 8. 2015 nabývá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBSAH P-CENTRUM 3 VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY 3 SPECIALIZAČNÍ KURZ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 4 SETKÁNÍ

Více

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá.

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá. Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Zpráva byla prjednána ve Šklské radě dne 9. října 2008 s tímt závěrem: Šklská rada s u h l a s í s předlženu zprávu a Výrční zprávu činnsti přijímá. V Lipníku

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

ZŠ U Stadionu 1028, Most

ZŠ U Stadionu 1028, Most Preventivní prgram ZŠ U Stadinu 1028, Mst Šklní rk 2016/2017 Zpracvala: Mgr. Dita Pruškvá, ŠMP 1. Ppis sučasnéh stavu Ve šklním rce 2016/2017 je zapsán 560 žáků, z th 365 žáků je na prvním stupni v 16

Více

Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Základní škla Mladá Bleslav, Kmenskéh náměstí 91 příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr.Rman Král, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne: 12. května 2015 Šklská rada prjednala dne: 22. června

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Plán práce SVP Nový Jičín na šk. rok 2018/2019

Plán práce SVP Nový Jičín na šk. rok 2018/2019 Výchvný ústav střední škla a středisk výchvné péče, Nvý Jičín Divadelní 12, 741 11 Nvý Jičín NÁZEV TYP Plán práce SVP Nvý Jičín na šk. rk 2018/2019 Vnitřní dkument ČÍSLO JEDNACÍ VD- 21/2018 VYDAL ZPRACOVAL

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Školní poradenské pracoviště na ZŠ a MŠ Brno, Blažkova

Školní poradenské pracoviště na ZŠ a MŠ Brno, Blažkova Školní poradenské pracoviště na ZŠ a MŠ Brno, Blažkova Od 1. 9. 2016 začalo fungovat na naší škole školní poradenské pracoviště ve složení: výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagogové

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 Integrvaná střední škla Cheb Obrněné brigády 2258/6 350 11 Cheb tel. / fax: 354 408 011, 734 522 684 e-mail: inf@iss-cheb.cz IČ: 00077461 Zřizvatel: KÚ Karlvy Vary,

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace)

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace) Zápis ze 4. diskusníh fóra pracvní skupiny č. 8 (Sciální rehabilitace) Termín knání: 11. 5. 2017 Míst knání: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hry (v budvě splečnsti DTO CZ, s.r.) Facilitátři:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Závěrečná prezentace projektu: Strategie efektivního propojení ZSF JU s neziskovým sektorem

Závěrečná prezentace projektu: Strategie efektivního propojení ZSF JU s neziskovým sektorem Závěrečná prezentace prjektu: Strategie efektivníh prpjení ZSF JU s neziskvým sektrem Prgram:č. 4c Prgram na pdpru tevřensti vyských škl Pdprgram: Pdpra splupráce vyských škl s neziskvými rganizacemi Řešitel:

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ

ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2020 NECHCEME STÁT NA PŮL CESTY 1 OBSAH: I. Úvdem 3 a. Oblasti prevence 3 b. Závazné dkumenty 5 II. Charakteristika škly 6 III. Cíle šklní preventivní

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škla a Mateřská škla Hrní Mštěnice, příspěvkvá rganizace, Pd Vinhrady 30, Hrní Mštěnice Prgram prti šikanvání Zpracvala Mgr. Jiřina Ostrčilvá, 14 stran Charakteristika šikanvání Šikanvání je mimřádně

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj sciálních a bčanských kmpetencí

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Páteční waldorfský list

Páteční waldorfský list Páteční waldrfský list Rčník 11. 14. 4. 2017, Brn 32. čísl KALENDÁŘ AKCÍ datum Akce Čas míst DUBEN čt 20. 4. Vystupení dětí z 15h tělcvična škly LeGrand pá 21. 4. Měsíční slavnst pá ne 21.-23. 4. Přednáška

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP PV - přípravné třídy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP PV - přípravné třídy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP PV - přípravné třídy 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje škle... 4 1.3 Zřizvatel... 4 1.4 Platnst dkumentu... 4 2 Charakteristika škly... 6 2.1 Základní

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Příležitosti a rizika profesní komory pro soci{lní pracovníky v soci{lních služb{ch

Příležitosti a rizika profesní komory pro soci{lní pracovníky v soci{lních služb{ch Příležitsti a rizika prfesní kmry pr sci{lní pracvníky v sci{lních služb{ch Presentace pr seminář Výbru pr sciální plitiku PČR 3.3.2015 Daniela Luskvá Pčty sci{lních pracvníků v sci{lních služb{ch Nejsilnější

Více