MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM"

Transkript

1 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM AKČNÍ PLÁN 2019 Prjekt Registrační čísl Nsitel prjektu Místní akční plán II rzvje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem CZ /0.0/0.0/17_047/ Měst Bystřice nad Pernštejnem Datum schválení 24. října 2018

2 1. Akční plán 2019 ROČNÍ AKČNÍ PLÁN 2019 Rční akční plán pr území ORP Bystřice nad Pernštejnem na bdbí rku 2019 (dále jen rční akční plán) je sučástí dkumentu Místní akční plán ORP Bystřice nad Pernštejnem. Rční akční plán vychází z pririt a cílů uvedených ve Strategickém rámci MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem 2023 (dále jen Strategický rámec), schválených v prsinci Rční akční plán bsahuje a ppisuje aktivity a krky, které vedu k naplnění patření, která jsu bsažena v priritách a cílech Strategickéh rámce, je tedy nezbytným nástrjem realizace. Z cílů byly vybrány ty, které je reálné během plánvanéh bdbí naplnit. Ke každému cíli byl vytvřen patření a byl ppsán důvd, prč je dané patření zvlen. Opatření jsu dále naplňvána knkrétními aktivitami. Při výběru aktivit byly respektvány výsledky dtazníkvéh šetření prvedenéh MŠMT ČR, prjektvé záměry byly diskutvány v rámci pracvních skupin a diskuzí v rámci seminářů během realizace aktivity Budvání znalstních kapacit, a t v rámci MAP I. Výběr jedntlivých patření byl prdiskutván na pracvních skupinách. Výběr patření schválil Řídící výbr na jednání v červnu Dílčí cíle jedntlivých patření a jejich ppis byly prjednány v rámci kulatéh stlu v říjnu Na tmt jednání byly také schváleny knkrétní aktivity a krky, které pvedu k naplnění cílů patření. HLAVNÍ CÍLE Jedntlivé cíle byly definvány na základně analýzy území a na základě zjištění ptřeb aktérů v reginu. Pr každu priritní blast byly stanveny 2 3 cíle. Tyt becné cíle jsu definvány ve Strategickém rámci. Z becných cílů priritních blastí, uvedených ve Strategickém rámci, byly d dkumentu Rční akční plán na bdbí 2017/2018 pr území ORP Bystřice nad Pernštejnem vybrány ty cíle, které je reálné v plánvaném bdbí naplnit. Ke každému vybranému cíli byl vytvřen patření a ke každému patření byly zvleny cíle patření. STRUKRUTA AKČNÍHO PLÁNU Akční plán vychází z nastavenéh Strategickéh rámce MAP Bystřice nad Pernštejnem. Plnění bude prbíhat následujícími priritami, cíli, dílčími cíli a aktivitami. 2

3 2. Pririty a cíle MAP I Pririta 1 Kvalitní předšklní péče a základní šklní vzdělávání Cíl 1 Zdravé a vyhvující prstředí pr výchvu a vzdělávání, kvalitní výuka, spkjený učitel, žák a rdič Dílčí cíl 1.1 Obnva základní infrastruktury šklních budv a venkvních prstr, materiálvé a technické vybavení, bezbariérvst Dílčí cíl 1.2 Rzvj IT vybavení a IT infrastruktury škl Dílčí cíl 1.3 Zvýšení úrvně pregramtnsti, čtenářské gramtnsti a matematické gramtnsti Dílčí cíl 1.4 Vzdělání učitelů, rzvj splupráce a sdílení dbré praxe, pdpra ředitelů, rzvj manažerských dvednstí, supervize, splupráce s rdiči Pririta 2 Plytechnické, přírdvědné, řemeslné vzdělávání a výuka jazyků s důrazem na uplatnění na trhu práce Cíl 2 Kvalitní vzdělávání všech žáků s rzvjem schpnstí a zájmu žáka plytechnické a řemeslné vzdělávání a výuku jazyků Dílčí cíl 2.1 Mdernizace a bnva technickéh a materiálníh vybavení učeben plytechnické výuky Dílčí cíl 2.2 Mdernizace učeben a labratří přírdvědnéh vzdělání a učebny jazyků Dílčí cíl 2.3 Splupráce škl, mtivace, rzvj technických dvednstí ve splupráci s firmami s důrazem na zapjení cizích jazyků Jedná se celkvu pdpru technickéh, přírdvědnéh, jazykvéh a IT vzdělávání. Pdpra je směřvána na technické a materiální zabezpečení těcht blastí vzdělávání tak, aby děti a žáci měli dstatečné pdmínky zvýšit svje technické a řemeslné dvednsti. Splupráce s statními šklami a reginálními firmami přinese žákům mtivaci, zvýšení jejich všestrannsti, přičemž důraz bude kladen na aktivní zapjení cizíh jazyka v plánvaných prjektech. Pririta 3 Zájmvé a mimšklní vzdělávání, družiny, kluby, mezigenerační a umělecké vzdělávání Cíl 3 Rzvj a pdpra kružků, kurzů, uměleckéh vzdělávání, šklních klubů a mimšklních aktivit Dílčí cíl 3.1 Materiální a finanční pdpra družin, šklních klubů, kružků a mimšklních aktivit Dílčí cíl 3.2 Individuální a splečné prjekty se zapjením veřejnsti, mezigenerační vzdělávání, prjekty s vazbu na regin a reginální témata Tat pririta si klade za cíl pdpru kružků, šklních klubů, družin a t na materiální a finanční úrvni. Dále rzvj zázemí pr nefrmální, mimšklní a zájmvé vzdělávání a kružky, rzvj splupráce a kmunikace s rdiči, a sdílení zkušenstí. Důraz je zaměřen na rzvj envirnmentální vzdělávání, rzvj manuálních schpnstí a umělecké vzdělávání. Dále je z území pdpra a zájem prjekty s místním dpadem a s pdpru rzvje reginální identity. 3

4 3. OPATŘENÍ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY Pr cíle byla navržena patření, včetně jejich zdůvdnění. Cíle budu naplňvány aktivitami. Barevné rzlišení - stav realizace aktivit: PLÁN V REALIZACI Cíl 1.1 Obnva základní infrastruktury šklních budv a venkvních prstr, materiálvé a technické vybavení, bezbariérvst Opatření Reknstrukce budv a mdernizace a vybavení vnitřních učeben Celkem 17 zařízení uvedl v rámci šetření pr sběr dat d Strategickéh rámce MAP aktivity, které vedu k mdernizaci budv a interiéru šklních budv. Aktivita 1 Předpkládané náklady Mdernizace budv a učeben (aktivita škl) IROP/ SCLLD MAS Zubří země a jiné dle individuálních prjektů škl (viz. Strategický rámec) Pčet pdpřených subjektů Subjekty, plánují patření které realizaci Základní škla T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem, Základní škla Bystřice n. P., Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem, Základní škla a Mateřská škla Štěpánv nad Svratku, Základní škla a Mateřská škla Strážek, Základní škla a Mateřská škla Dlní Ržínka, Základní škla Rzschy, Základní škla Lísek Realizace leden 2019 červen 2021 Nsitelé prjektů Cíl 1.2 Rzvj IT vybavení a IT infrastruktury škl Opatření Mdernizace knektivity škl Na základě údajů sesbíraných ve strategickém rámci je 9 zařízení, které plánují mdernizaci knektivity. Aktivita zahrnuje mdernizaci celkvé knektivity škl a mdernizace IT sítě. Aktivita 2 Mdernizace IT sítě a vybavení IROP, SCLLD MAS Zubří země a jiné Dle individuálních prjektů škl (viz. Strategický rámec) Pčet subjektů, které realizvaly prjekt 4

5 Základní škla T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem, Základní škla Bystřice n. P., Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem, Základní škla a Mateřská škla Štěpánv nad Svratku, Základní škla a Mateřská škla Strážek, Základní škla a Mateřská škla Dlní Ržínka, Základní škla Rzschy, Základní škla a Mateřská škla Ržná, Základní škla Zvle, DDM Bystřice nad Pernštejnem, Základní umělecká škla Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkvá rganizace Realizace leden 2019 červen 2021 Základní škla T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem, Základní škla Bystřice n. P., Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem, Základní škla a Mateřská škla Štěpánv nad Svratku, Základní škla a Mateřská škla Strážek, Základní škla a Mateřská škla Dlní Ržínka, Základní škla Rzschy, Základní škla a Mateřská škla Ržná, Základní škla Zvle, DDM Bystřice nad Pernštejnem, Základní umělecká škla Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkvá rganizace Aktivita 3 Opatření Mdernizace IT vybavení škl Dplňující aktivitu je mdernizace IT vybavení (celkvéh i v učebnách klíčvých kmpetencí) Mdernizace a bnva IT vybavení IROP, SCLLD MAS Zubří země Dle individuálních prjektů škl (viz. Strategický rámec) Pčet subjektů, které realizvaly prjekt Základní škla T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem, Základní škla Bystřice n. P., Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem, Základní škla a Mateřská škla Štěpánv nad Svratku, Základní škla a Mateřská škla Strážek, Základní škla a Mateřská škla Dlní Ržínka, Základní škla Rzschy, Základní škla a Mateřská škla Ržná, Základní škla Zvle, DDM Bystřice nad Pernštejnem, Základní umělecká škla Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkvá rganizace Realizace leden 2019 červen 2021 Základní škla T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem, Základní škla Bystřice n. P., Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem, Základní škla a Mateřská škla Štěpánv nad Svratku, Základní škla a Mateřská škla Strážek, Základní škla a Mateřská škla Dlní Ržínka, Základní škla Rzschy, Základní škla a Mateřská škla Ržná, Základní škla Zvle, DDM Bystřice nad Pernštejnem, Základní umělecká škla Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkvá rganizace 5

6 1.1.6 Cíl 1.3 Zvýšení úrvně pregramtnsti, čtenářské gramtnsti a matematické gramtnsti Opatření Zvýšení úrvně čtenářské gramtnsti prstřednictvím klubů Financvání klubů zábavné lgiky a čtenářských klubů vede k rzšíření výuky těcht klíčvých dvednstí. Financvání těcht aktivit prstřednictvím šabln je umžněn uhradit náklady jak mzdvé, tak náklady na přízení pmůcek. Suvisející aktivitu je i metdické vedení pedaggů a sdílení zkušenstí a dbré praxe frmu wrkshpů. Aktivita 4 Čtenářské kluby ŠABLONY, jiné Dle jedntlivých prjektů Pčet realizvaných aktivit ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem Realizace leden 2019 červen 2021 ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem Aktivita 5 Vzdělávání a sdílení zkušenstí v blastech čtenářské a matematické gramtnsti a zavedení efektivních mderních IT metd d výuky gramtnsti/vzdělávací semináře Primárně ŠABLONY; OP VVV, / případě, že subjekt nerealizuje šablny Dle jedntlivých prjektů Pčet realizvaných aktivit ZŠ a MŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem Realizace leden 2019 červen 2021 Subjekty realizující prjekty, Aktivita 6 Knihvny pdpra aktivit splupráce MŠ, ZŠ, veřejnst, OP VVV, zřizvatel Dle jedntlivých prjektů Pčet realizvaných aktivit Knihvny, ZŠ a MŠ Realizace Příprava realizace aktivit splupráce d 2018, budeme pkračvat v rce 2019 Zřizvatel, 6

7 Aktivita 7 Besedy a autrská čtení, OP VVV, Mikrregin Bystřick, zřizvatel Dle jedntlivých prjektů Pčet realizvaných aktivit Knihvny, ZŠ a MŠ Realizace leden 2019 červen 2021 Zřizvatel, Cíl 1.4 Pdpra vzdělávání učitelů a ředitelů, rzvj splupráce a sdílení dbré praxe, rzvj manažerských dvednstí, supervize, kmunikace, splupráce s rdiči Opatření Databáze pracvních příležitstí (Žďársk) Území se ptýká s nedstatkem persnálních kapacit. Především pedaggvé dbrných předmětů, asistenti pedagga a šklní asistenti jsu čast pptáváni. Na území chybí přehledná databáze vlných pracvních míst/ptencinálních uchazečů, která aby persnální bsazení usnadnila. Databáze pracvních nabídek zahrne území Bystřicka, Nvměstska, Žďárska a Velkmeziříčska. Aktivita 8 Databáze pracvních nabídek /vlastní zdrje nevyčíslen Vytvření nline databáze pracvních příležitstí pr blasti šklství (zahrnující území Žďárska) Měst Bystřice nad Pernštejnem, Nvé Měst na Mravě, Žďár nad Sázavu, Velké Meziříčí Realizace webvé stránky /nline databáze leden 2019 červen 2021 Měst Bystřice nad Pernštejnem Opatření Sdílení dbrných persnálních pzic Častým prblémem je nemžnst malých škl zajistit přítmnst kvalifikvaných dbrníků. Tent prblém se týká především těch pzic, které by škly využili v řádu jedntek hdin měsíčně. Řešením je tzv. sdílení dbrníků a využití jejich služeb v pravidelných intervalech, případně dle ptřeby Aktivita 9 Psychlg d škly aktivita splupráce Šablny II Dle časvé nárčnsti aktivity Pčet škl, které využijí nabídky 7

8 MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem Persnální zajištění leden 2019 červen 2021 Jedntlivé subjekty Aktivita 10 Splečný krdinátr prjektvých aktivit ve vzdělávání prjektvé pradenství pr MŠ a ZŠ, MAS Zubří země.p.s., zřizvatelé Dle časvé nárčnsti aktivity Pčet škl, které využijí nabídky MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem Persnální zajištění leden 2019 červen 2021 Aktivita 11 Kariérvý pradce na ZŠ sdílení mezi šklami splupráce s KAP, KAP Dle zapjení škl ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem Persnální pdpra leden 2019 červen 2021 Zapjený subjekt, Aktivita 12 Supervize a mediace d škl, sdílený mediátr a facilitátr Dle časvé nárčnsti aktivity Pčet subjektů, které využijí nabídky MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem Persnální zajištění leden 2019 červen

9 Aktivita 13 Revize a údržba ICT vybavení, sdílená persnální pzice Ostatní,, rzpčty bcí Dle časvé nárčnsti aktivity Pčet subjektů, které využijí nabídky MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem Persnální zajištění leden 2019 červen 2021 Aktivita 14 Lgped (sdílený lgped, aktivita splupráce), jiné Dle pčtu subjektů/pčtu hdin Lgped v MŠ MŠ, ZŠ první stupeň Persnální zajištění Od září 2018 realizujeme, pdpřen 10 škl, 2019 Aktivita 15 Rdilý mluvčí (suvisející s cílem 2.2), jiné Dle pčtu subjektů/pčtu hdin Rdilý mluvčí v ZŠ ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem Persnální zajištění Od září 2018 realizujeme, pdpřen 13 škl, 2019 Opatření Pdpra splupráce a sdílení zkušenstí Pdpra veducích pracvníků šklských zařízení ve splupráci a kmunikaci se zřizvateli, s místními rganizacemi rdiči dětí a žáků a širku veřejnstí. Aktivita 16 - Kmunikační platfrma ředitelů a zřizvatelů s dbrníky na aktuální prblematiku, sdílení dbré praxe s dbrníky a se zástupci z veřejnsti, Měst Bystřice nad Pernštejnem (pd gescí OSŠ) Min. 1x setkání platfrmy rčně Všechny dtčené subjekty zabývající se vzděláváním dětí a žáků a mládeže a statním vzděláváním 9

10 Realizvané setkání 2019, Měst Bystřice nad Pernštejnem (OSŠ) Aktivita 17 - Žáci učí děti pdpra přechdu MŠ ZŠ Studenti učí žáky pdpra přechdu žáků ZŠ na SŠ a gymnázium, zřizvatel Pčet pdpřených aktivit pdprující usnadnění přechdu dětí MŠ - ZŠ MŠ a ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem Splupráce MŠ a ZŠ 2018 realizujeme, 2019 Zapjené subjekty, Aktivita 18 - Splupráce škla rdič žák, semináře pr rdiče i pedaggy Preventivní prgramy bezpečný internet, zřizvatel Splečné aktivity škla - rdič ZŠ a MŠ z území ORP Realizvané setkání Od září 2018 realizujeme, 2019 Zapjené subjekty, Aktivita 19 - Preventivní prgramy d škl, prgramy primární prevence, zřizvatel Pčet pdpřených aktivit, pčet pdpřených subjektů ZŠ a SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem Prgram primární prevence Od září 2018 realizujeme, 2019 Zapjené subjekty, Aktivita 20 - Bezpečný internet, Kraj Vysčina, zřizvatelé Pčet prgramů prevence d škl (téma rizika a hrzby pr děti a mládež v prstředí sítě internet) Vzdělání pr pedaggy (metdiky) ZŠ a SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem 10

11 Prgram v ZŠ Pdpřený pedagg Od září 2018 realizujeme, 2019 Zapjené subjekty, Aktivita 21 Vícedenní vzdělávací aktivity pr učitele se zapjením veřejnsti materiál, dměny lektrům Letní škla MŠ, ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem Vzdělávání pedaggů Od září 2018 realizujeme, Cíl 2.1 Mdernizace a bnva technickéh a materiálníh vybavení učeben plytechnické výuky Opatření Vybavení učeben přírdvědnéh vzdělávání Mdernizvat učebny přírdvědnéh vzdělávání, pracvní kutky, pdpra IT techniky a jejíh efektivníh využití při výuce. Badatelské supravy, vybavení venkvních učeben. Aktivita 22 Mdernizace učeben (bilgie, fyzika, chemie, zeměpis) a pužívání nvých výukvých metd IROP, OP VVV, zřizvatel, jiné Dle pčtu aktivit Pčet pdpřených učeben a pedaggů ZŠ ve splupráci se SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem Pršklený pedagg pužívající nvu výukvu metdu/pmůcku Realizující subjekt, Aktivita 23 Prjektvé dny ppularizující přírdní vědy/alternátr, zřizvatel, jiné /aktivita Pčet realizvaných prjektvých dnů ZŠ ve splupráci se SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem Splupráce žáků při realizaci splečných prjektů 2019 Realizující subjekty, 11

12 Aktivita 24 Exkurze d vědeckých/technických center s vědeckým, přírdvědný a envirnmentálním zaměřením/alternátr Třebíč, Vida Brn, Chalupky ,- Kč Zprstředkvání exkurze ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem Exkurze pr vybrané žáky d vzdělávacíh centra Od září 2018 realizujeme, 2019 Zapjené splupracující subjekty, Opatření Řemesla Hlavní aktivitu je vybavení učeben a invace řemeslnéh vzdělávání pr základní škly, ale také pr nejmenší. Seznámit tak děti se stavbu a knstruváním výrbků pdle předlhy. Děti zhtvují pdle nákresů mdely strjů, dpravních prstředků, apd. Rzvíjení kreativity, fantazie, psychmtrické dvednsti, manuální zručnsti, praktické schpnsti a technické znalsti, a t pd vedením pedaggů a žáků střední škly. Aktivita 25 - Vybavení řemeslných dílen, jiné Přízení pmůcek pr realizaci aktivit splupráce ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem Pmůcky d řemeslných dílen leden 2019 červen 2021 Aktivita 26 - Prjekt splupráce MŠ ZŠ a SŠ při sdílení učebny řemeslné výuky a sdílení zkušenstí, jiné Realizvaná aktivita splupráce MŠ, ZŠ, SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem Realizace prjektu splupráce leden 2019 červen

13 1.1.9 Cíl 2.2 Mdernizace učeben a labratří přírdvědnéh vzdělání a učebny jazyků Aktivita 27 Opatření Rzvj přírdních věd se zaměřením na pdpru pedaggů a žáků invativními a zážitkvými metdami výuky. Dále infrmvanst invativních metdách a nvinkách. Invativní metdy výuky přírdních věd Pdpření pedaggvé, realizvaná aktivity MŠ, ZŠ, SŠ ve splupráci Wrkshpy, semináře, dílny leden 2019 červen 2021, zapjené subjekty Aktivita 28 Prjekt splupráce SDÍLENÍ LABORATOŘÍ - pdprující zvýšení zájmu přírdvědné předměty/vír přehrada, Švařec - úpravna vdy, Dukvany, Dluhé stráně, zřizvatelé Dle pčtu aktivit a pčtu zapjených škl Pdpření pedaggvé, realizvaná aktivita MŠ, ZŠ, SŠ ve splupráci Wrkshpy, semináře, labratře leden 2019 červen 2021, zapjené subjekty Aktivita Den lesa prjektvý den pdprující envirnmentální výuku (MŠ, ZŠ, SŠ), zřizvatelé, statní Realizvaná aktivita Den lesa MŠ, ZŠ, SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem, rdiče a veřejnst Prjekt splupráce 2019 ZŠ Nádražní, Zapjené subjekty, Měst Bystřice nad Pernštejnem 13

14 Cíl 2.3 Splupráce škl, mtivace, rzvj technických dvednstí ve splupráci s firmami s důrazem na zapjení cizích jazyků Opatření Pdpra pdnikavsti a mtivace dětí a žáků ve splupráci Cílem aktivity je vytvřit rganizační, administrativní a finanční zázemí pr prgramy a aktivity, které by vedli vyučující z jiných šklských zařízení neb zaměstnanci z blízkých pdniků a firem. Aktivita 30 Den ve firmě splupráce ZŠ, SŠ a místní firmy, zřizvatelé, zapjené firmy na aktivitu Pčet realizvaných aktivit MŠ, ZŠ, SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem, zřizvatelé, místní pdniky Akce splupráce leden 2019 červen 2021, zapjené subjekty Aktivita 31 Besedy s lidmi z praxe: pvlání a řemesla (pr ZŠ a SŠ), vč. praktických ukázek a kariérvéh pradenství/vandrvání za řemesly příspěvek na dpravu, materiál, lektrné pčet pdpřených žáků a studentů ZŠ a SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem Beseda Od září 2018 realizujeme, 2019 Aktivita 32 Tvřivé dílny a Tvřivé zahrady, OP VVV, zřizvatel, jiné Materiál Splupráce subjektů a veřejnsti/nadsah, DDM, Úsměváčci MŠ, ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem, ZUŠ a DDM Splupráce MŠ, ZŠ, rdiče a veřejnst Veliknce, Vánce, Pdzimní aranžmá, Slavnsti brambr 2019 Realizující subjekty, 14

15 Aktivita 33 Stavebnice d škl - Splupráce se SŠ a KAP/SEVA d MŠ a ŠD, KAP, zřizvatelé 8000/škla Pčet zapjených škl, přízení stavebnic TEIFOC, Merkur, LEGO atp. ZŠ Přízení stavebnic d výuky Realizujeme 2018, leden 2019 červen 2021 Zřizvatel, zapjené subjekty, Opatření Cizí jazyky invativně a efektivně Aktivita 34 - CLIL ve výuce pdpra pedaggů frmálníh i nefrmálníh vzdělávání, OP VVV, jiné CLIL ve výuce předmětů ZŠ 1. i 2. stupeň, DDM Wrkshp, metdické vedení, sdílení dbré praxe leden 2019 červen 2021 Zapjené subjekty, Aktivita 35 - Výuka cizích jazyků invativně a zážitkvě nvé metdy, OP VVV, zřizvatelé Pčet pdpřených pedaggů ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem Wrkshp, seminář leden 2019 červen 2021, zapjené subjekty Aktivita 36 Besedy s rdilými mluvčími, zřizvatelé, statní 2 000/ aktivita pčet pdpřených žáků a učitelů ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem 15

16 Realizace besedy, prjektvé hdiny leden 2019 červen 2021 Realizující subjekty, Cíl 3.1 Materiální a finanční pdpra družin, šklních klubů a mimšklních aktivit Opatření Pmůcky a vzdělávání pr pedaggy vlnéh času Aktivita 37 Invativní aktivity při práci pedagga ve šklní družině (vzdělání + ptřebný materiál) Pčet pdpřených pedaggů ZŠ a MŠ území ORP Bystřice nad Pernštejnem Vzdělávání leden 2019 červen 2021 Aktivita 38 Dprvdný a dplňkvý mbiliář pr NNO zabývající se vlným časem dětí a mládeže Splufinancvání rzpčet bce, IROP, jiné nevyčíslen Pčet pdpřených subjektů SKAUT, prrdinné NNO, sprtvní kluby Dplňkvé vybavení leden 2019 červen 2021 Dtčené bce Aktivita 39 Dprvdný výukvý prgram ZUŠ d MŠ a ZŠ, tandemvá výuka, invativní prvky ve výuce, zřizvatelé a jiné nevyčíslen Pčet pdpřených subjektů ZUŠ, ZŠ, MŠ Splečné aktivity, invace d výuky leden 2019 červen 2021, škly 16

17 Cíl Individuální a splečné prjekty se zapjením veřejnsti, mezigenerační vzdělávání, prjekty s vazbu na regin a reginální témata Opatření Aktivity pdprující infrmvanst nabídce vlnčasvých aktivit Aktivita 40 Databáze vlnčasvých aktivit (aktivita splupráce) Realizvaná aktivita Aktivita splupráce zahrnující všechny dtčené subjekty Webvé dména/rzhraní leden 2019 červen 2021 Aktivita 41 Mezigenerační vzdělávání Realizvaná aktivita se zapjením žáků, rdičů, prardičů Splupráce ZŠ, NNO a subjektů zabývajících se nabídku služeb pr děti a seniry Realizvaná aktivita vzdělávání se zapjením žáků a senirů leden 2019 červen 2021, Měst Bystřice nad Pernštejnem, dtčené subjekty Aktivita 42 Pdpra akcí pr rdiče a veřejnst vlnčasvéh a zájmvéh charakteru (ZUŠ, DDM, NNO) Splufinancvání Příspěvek na aktivitu Příspěvek na akci zapjující širku veřejnst a pdprující zvýšení infrmvansti a světy nabídce vlnčasvých aktivit DDM, ZUŠ, NNO Akce pr veřejnst leden 2019 červen 2021 Realizující subjekty 17

18 Aktivita Výtvarná a literární sutěž Můj dmv se zapjením partnerských měst Obecní rzpčty, Mikrregin Bystřick, Českslvenský ústav zahraniční, Realizvaná aktivita výtvarné sutěže Všechny zapjené škly Splupráce realizván září 2018, 2019 Mikrregin Bystřick, Měst Bystřice nad Pernštejnem, Aktivita 44 Vlný čas realizace kružku, vlnčasvé aktivity, zřizvatelé Dle pčtu aktivit Realizvaná aktivita výtvarné sutěže Všechny zapjené škly Splupráce leden 2019 červen 2021, zapjené subjekty Schválen Řídícím výbrem MAP dne 24. října 2018 Ing. Karel Pačiska Předseda Řídícíh výbru ORP Bystřice nad Pernštejnem 18

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu:

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu: A / Investiční pririty - seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a pr integrvané nástrje ITI, IPRÚ a CLLD zpracvaný MAP rzvje vzdělávání na území SO ORP Dbruška Identifikace škly,

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu:

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu: A / Investiční pririty seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a pr integrvané nástrje ITI, IPRÚ a CLLD zpracvaný MAP rzvje vzdělávání na území SO ORP Dbruška Identifikace šklskéh

Více

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu:

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu: A / Investiční pririty seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a pr integrvané nástrje ITI, IPRÚ a CLLD zpracvaný MAP II Dbrušsk Identifikace či dalšíh subjektu Název prjektu: celkvé

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr financvání 23. 05. 2018 Dmažlice OBSAH

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj sciálních a bčanských kmpetencí

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Akční plán pro školní rok 2017/2018 MAP ORP Světlá nad Sázavou Verze 1.0 Platnost k Královská stezka o.p.s, 2017

Akční plán pro školní rok 2017/2018 MAP ORP Světlá nad Sázavou Verze 1.0 Platnost k Královská stezka o.p.s, 2017 Akční plán pr šklní rk 2017/2018 MAP ORP Světlá nad Sázavu Verze 1.0 Platnst k 22. 11. 2017 Králvská stezka.p.s, 2017 Struktura akčníh plánu - Rzpis cílů a patření Cíl 1. Budvání a mdernizvání prstr služících

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM AKČNÍ PLÁN 2018

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM AKČNÍ PLÁN 2018 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZOJE ZDĚLÁÁNÍ ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM AKČNÍ PLÁN 2018 Projekt Registrační číslo Nositel projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038 Město

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj čtenářské gramtnsti a k rzvji ptenciálu

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Zápis z jednání pracovních týmů k prioritizaci potřeb na území kraje

Zápis z jednání pracovních týmů k prioritizaci potřeb na území kraje Zápis z jednání pracvních týmů k priritizaci ptřeb na území kraje Datum: 12. - 13. 5. 2016 Míst: Davidův mlýn, Staré Těchanvice Účastníci jednání: pracvní týmy (PT), jež byly ustaveny za účelem priritizace

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015 Operační prgram Výzkum, vývj a Harmngram výzev na rk 2015 Identifikační čísl zprávy: 1 Sledvané bdbí d: 13. 5. 2015 Sledvané bdbí d: 31. 12. 2015 Verze draft 03 Vytvřen v suladu s METODICKÝM POKYNEM PRO

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice Prjekt: Zpracvání Místníh akčníh plánu rzvje vzdělávání na území ORP Mhelnice Registrační čísl prjektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000409 ORP MOHELNICE Místní akční plán rzvje vzdělávání na území ORP Mhelnice

Více

Seminář k přípravě projektů OP VK

Seminář k přípravě projektů OP VK Seminář k přípravě prjektů OP VK VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strukturální fndy EU (ESF) prstředky EU v gesci nárdních rgánů MŠMT (individuální prjekty) resp. Kraje (glbální granty), 2007-2013 Rzvj

Více

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1 Interreg V-A Rakusk Česká republika Interreg Rakusk - ČR/ Oddělení prjektvé pdpry 1 Obecné infrmace Výzva vyhlášena - kntinuální Zejména reginální a místní prjekty s přeshraničním významem Nutn splnit

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

MAP Českolipsko a Novoborsko II

MAP Českolipsko a Novoborsko II MAP Česklipsk a Nvbrsk II Místní akční plán rzvje vzdělávání pr správní bvd bce s rzšířenu půsbnstí Česká Lípa a Nvý Br STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO ÚZEMÍ SO ORP Česká Lípa a ORP Nvý Br Zpracvatel:

Více

MAP Českolipsko a Novoborsko II

MAP Českolipsko a Novoborsko II MAP Česklipsk a Nvbrsk II Místní akční plán rzvje vzdělávání pr správní bvd bce s rzšířenu půsbnstí Česká Lípa a Nvý Br STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO ÚZEMÍ SO ORP Česká Lípa a ORP Nvý Br Zpracvatel:

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Organizační struktura MAP II

Organizační struktura MAP II Místní akční plán vzdělávání pr Hlučínsk výchd II Organizační struktura MAP II (Ppis rgánů MAP II, rzdělení kmpetencí a úlh) Realizátr prjektu: Místní akční skupina Hlučínsk z. s. Pužité zkratky MAP PS

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/ Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Setkání s řediteli SŠ a VOŠ

Více

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1 JUDr. Vladimír Gašpar www.rrajm.cz 1 Struktura prezentace Rámcvé zhdncení implementace RIS I.,II. Metda frmulace RIS 3 Priritní sy a cíle RIS 3 Akční plán RIS na léta 2009-13 www.rrajm.cz 2 Reginální invační

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 1 Schváleno 30. června 2016 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ORP UHERSKÉ HRADIŠTĚ II CZ /0.0/0.0/17_047/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ORP UHERSKÉ HRADIŠTĚ II CZ /0.0/0.0/17_047/ Název a registrační čísl prjektu: MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ORP UHERSKÉ HRADIŠTĚ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649 Pracvní skupina: Název akce: Přítmni: Datum knání: 6. 6. 2018 Míst knání: Čas knání: Zapsal:

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Závěrečná sebehodnotící zpráva příjemců MAP

Závěrečná sebehodnotící zpráva příjemců MAP Pdpra vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brd EVALUACE Závěrečná sebehdntící zpráva příjemců MAP Závěrečná vnitřní evaluace prjektů MAP pdpřených z Priritní sy 3 OP VVV Sebehdntící zpráva (závěrečná evaluace)

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

MMB Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB201700000129 sr Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 3. října 2017 ZM7/2905 Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - říjen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Do praxe bez bariér. 11. května 2018, Veletrh sociálního podnikání Hradec Králové. Mgr. Jana Hanušová

Do praxe bez bariér. 11. května 2018, Veletrh sociálního podnikání Hradec Králové. Mgr. Jana Hanušová D praxe bez bariér 11. května 2018, Veletrh sciálníh pdnikání Hradec Králvé Mgr. Jana Hanušvá 15. května 2018 strana 1 Představení prjektu Předkladatel: Partneři: Králvéhradecký kraj Úřad práce České republiky

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn, Jihmravský kraj 28. 2. 2017 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 14. září 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 14. září 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 14. září 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. Základní výstupy z prjektu Zaměstnaný abslvent v rce 2017 zhdncení pradenských aktivit, zhdncení praxí, infrmace ze setkání

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16 Zápis z diskusníh fóra pracvní skupiny č. 16 (Průřezvá skupina) Termín knání: 25. 5. 2017 Míst knání: Ostrava Mariánské Hry, budva DTO Facilitátři: Mgr. Jarslava Krömervá, PhDr. Jarslava Sýkrvá Téma: Kvalita

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO ROK 2018

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO ROK 2018 PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO ROK 2018 Na vědmí AS FU OU: 19. prsince 2017 Schválen UR FU OU: 15. ledna 2018 Platnst: 15. ledna 2018 Účinnst: 15. ledna 2018

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Investiční a další priority. MAP ORP Milevsko

Investiční a další priority. MAP ORP Milevsko Místní akční plány rzvje vzdělávání ORP Milevsk CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Investiční a další pririty Přílha Strategickéh rámce verze červen 2016 - seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Úvd Strategie rzvje infrastruktury pr prstrvé infrmace v ČR d rku 2020 (GeInfStrategie) Eva Kubátvá, krdinátrka prjektu Prstrvé infrmace jak sučást digitální buducnsti, Praha, 22. května 2014 Usnesení

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 2 12. ledna 2017 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 1. Strategická analýza pro území Prahy 1

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 1. Strategická analýza pro území Prahy 1 Místní akční plán rzvje vzdělávání pr Prahu 1 pr území Prahy 1 Operační prgram Výzkum, vývj a vzdělávání (OP VVV) Verze 1.1 schválená Řídícím výbrem na 4. jednání dne 22. 1. 2018 Přehled změn v dkumentu

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více