Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten"

Transkript

1 Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů České republiky, Libereckéh kraje, OECD a Strategie rzvje základníh vzdělávání ORP Turnv z rku Pririta I. Vytvření pdmínek pr předšklní, základní, zájmvé a celživtní vzdělávání Cíl 1. Vyhvující materiální pdmínky škl, šklských zařízení a dalších subjektů pskytujících zájmvé a celživtní vzdělávání Cíl 1.1 Obnvvat materiálně technické zázemí pr předšklní, základní, zájmvé a nefrmální vzdělávání Opatření Zlepšení materiálně technickéh vybavení mateřských škl Cílem je zlepšení a bnva ptřebnéh materiálně technickéh vybavení ke zvýšení kvality vzdělávání a prstředí v mateřských šklách Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl: vybavení didaktickými pmůckami vybavení hračkami a hracími prvky vybavení šklních zahrad Opatření Zlepšení materiálně technickéh vybavení základních škl Cílem je zlepšení a bnva ptřebnéh materiálně technickéh vybavení ke zvýšení kvality vzdělávání a prstředí v základních šklách Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl vybavení šklních kabinetů vybavení učebními pmůckami vybavení tříd vybavení dbrných učeben vybavení šaten Opatření Zlepšení materiálně technickéh vybavení subjektů zájmvéh a nefrmálníh vzdělávání Cílem je zlepšení a bnva ptřebnéh materiálně technickéh vybavení ke zvýšení kvality výuky a prstředí v subjektech zájmvéh a nefrmálníh vzdělávání Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých subjektů vybavení didaktickými pmůckami 1

2 vybavení herními prvky vybavení pedaggů pr výuku Cíl 1.2 Pdprvat investice d škl a šklských zařízení Opatření Pdpra investic d mateřských škl Cílem jsu reknstrukce a stavební úpravy budv mateřských škl ke zlepšení vzdělávání v nich. Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Infrastruktura Reknstrukce, zateplení, nvstavby a přístavby budv Reknstrukce vnitřních prstr (vytápění, stavební úpravy pr dvuleté děti, šatny, sciální zařízení, herny, tělcvičny, šklní jídelny, keramické dílny, učebny plytechnickéh vzdělávání...) Reknstrukce vnějších prstr (hřiště, zahrady) Opatření Pdpra investic d základních škl Cílem jsu reknstrukce a stavební úpravy budv základních škl ke zkvalitnění vzdělávání v nich. Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Infrastruktura Reknstrukce, nvstavby a přístavby budv Reknstrukce tříd Reknstrukce dalších vnitřních prstr (tělcvičny, šklní jídelny, knihvny, kabinety, sciální zázemí, šatny, dbrné učebny, keramické dílny...) Reknstrukce vnějších prstr (hřiště, zahrady) Opatření Pdpra investic d subjektů zájmvéh a nefrmálníh vzdělávání Cílem jsu reknstrukce a stavební úpravy budv subjektů zájmvéh a nefrmálníh vzdělávání ke zlepšení vzdělávání v nich. Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Infrastruktura: Reknstrukce, nvstavby a přístavby budv Reknstrukce prstr Reknstrukce vnějších prstr (hřiště, zahrady) Využití stávajících bjektů, které nesluží vzdělávání Cíl 1.3 Vybavvat škly a šklská zařízení nvým nábytkem dle platných právních nrem Opatření Vybavení škl a šklských zařízení nvým nábytkem 2

3 Cílem je zlepšení prstředí pr výuku prstřednictvím vybavení mateřských a základních škl a subjektů zájmvéh a nefrmálníh vzdělávání ptřebným nvým nábytkem. Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Vybavení mateřských škl nábytkem Vybavení základních škl nábytkem Vybavení subjektů zájmvéh a nefrmálníh vzdělávání nábytkem Cíl 1.4 Přizvat nvé knihy, dbrné publikace a ucelené řady učebnic a pracvních sešitů Opatření Vybavení škl a šklských zařízení nvými knihami, dbrnými publikacemi a učebnicemi Cílem je zvýšení kvality vzdělávání zkvalitněním vybavení mateřských a základních škl a subjektů zájmvéh a nefrmálníh vzdělávání ptřebnými nvými knihami, dbrnými publikacemi, ucelenými řadami učebnic a pracvními sešity Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a dalších subjektů vzdělávání Vybavení mateřských škl knihami, dbrnými publikacemi atd. Vybavení základních škl knihami, dbrnými publikacemi, ucelenými řadami učebnic a pracvními sešity Vybavení subjektů zájmvéh a nefrmálníh vzdělávání knihami, dbrnými publikacemi, učebnicemi a pracvními sešity Cíl 1.5 Obnvvat vybavení škl a šklských zařízení infrmačními a kmunikačními technlgiemi Opatření Vybavení škl a šklských zařízení nvými infrmačními a kmunikačními technlgiemi Cílem je zkvalitnění výuky a prstředí v mateřských a základních šklách i šklských zařízeních zájmvéh vzdělávání a v nefrmálním vzdělávání zkvalitněním vybavení ptřebnými nvými pčítači a dalšími infrmačními a kmunikačními technlgiemi, včetně sftwarvéh vybavení Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Vybavení mateřských škl nvými pčítači a dalšími infrmačními a kmunikačními technlgiemi, včetně sftwarvéh vybavení Vybavení základních škl nvými pčítači a dalšími infrmačními a kmunikačními technlgiemi, včetně sftwarvéh vybavení Vybavení subjektů zájmvéh a nefrmálníh vzdělávání nvými pčítači a dalšími infrmačními a kmunikačními technlgiemi, včetně sftwarvéh vybavení 3

4 Cíl 1.6 Pstupně umžňvat bezbariérvý přístup d škl a šklských zařízení Opatření Investice d bezbariérvéh přístupu d škl a šklských zařízení Cílem je zpřístupnění vzdělávání v mateřských a základních šklách a subjektech zájmvéh a nefrmálníh vzdělávání dětí a žáků tělesně pstižených prstřednictvím investic d zajištění bezbariérvéh přístupu Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Infrastruktura Zajištění bezbariérvéh přístupu d mateřských škl Zajištění bezbariérvéh přístupu d základních škl Zajištění bezbariérvéh přístupu d subjektů zájmvéh a nefrmálníh vzdělávání Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení v zajištění bezbariérvéh přístupu dětí a žáků d škl Cíl 1.7 Využívat dtačních prgramů, grantů a výzev Opatření Pdpra využívání dtačních prgramů pr rzvj škl a šklských zařízení Cílem je využívat evrpské, nárdní, krajské i další dtační prgramy a granty k rzvji škl a šklských zařízení Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Využití prgramu IROP k rzvji infrastruktury škl a šklských zařízení Využití prgramu OP VVV k rzvji škl a šklských zařízení frmu šabln Využití dalších dtačních prgramů z EU, ČR, Libereckéh kraje, Eurreginu Nisa, bcí a dalších zdrjů k rzvji škl a šklských zařízení Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení při využití dtačních prgramů z EU, ČR, Libereckéh kraje, Eurreginu Nisa a dalších zdrjů k rzvji škl Cíl 2. Zvýšené kmpetence pedaggických pracvníků škl a šklských zařízení a pracvníků dalších subjektů pskytujících zájmvé a celživtní vzdělávání Cíl 2.1 Další vzdělávání pedaggických pracvníků v blastech kurikulární refrmy, zejména v blasti klíčvých kmpetencí, šklníh klimatu a hdncení žáků Opatření Vzdělávání pedaggických pracvníků základních škl v blastech kurikulární refrmy Cílem patření je zvýšit kvalitu výuky a prstředí škl pdpru vzdělávání pedaggických pracvníků v blastech kurikulární refrmy, hlavně v klíčvých kmpetencích, šklním klimatu a hdncení žáků Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle 4

5 Aktivity jedntlivých škl Vzdělávání pedaggických pracvníků v klíčvých kmpetencích Vzdělávání pedaggických pracvníků v hdncení žáků Vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti vlastníh hdncení škly Vzdělávání pedaggických pracvníků v dalších blastech kurikulární refrmy Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení ve vzdělávání pedaggických pracvníků v blastech kurikulární refrmy Opatření Vzdělávání pedaggů v mateřských šklách v blastech kurikulární refrmy Cílem patření je zvyšvání kmpetencí předšklních pedaggů, hlavně pdpra pedaggů mateřských škl ve zvýšení kmpetencí při práci s dvuletými dětmi Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Vzdělávání pedaggických pracvníků zaměřené na sbnstně sciální rzvj dětí dvuletých a starších Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení ve vzdělávání pedaggických pracvníků v blastech práce s dvuletými dětmi Výměna zkušenstí mezi jedntlivými mateřskými šklami Cíl 2.2 Rzvj kmpetencí ředitelů škl v blasti řízení a hdncení pedaggů a škl Opatření Pdpra rzvje kmpetencí ředitelů škl v blasti řízení a hdncení pedaggů a škl Cílem patření je zlepšení řízení škl a šklských zařízení pdpru rzvje kmpetencí ředitelů škl v řízení a hdncení pedaggů a škl Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Rzvj kmpetencí ředitelů škl a šklských zařízení v řízení a hdncení pedaggů a škl Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení v rzvji kmpetencí ředitelů v řízení a hdncení pedaggů a škl Cíl 2.3 Další vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami Opatření Vzdělávání pedaggických pracvníků v práci se žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami 5

6 Cílem patření je zlepšit kvalitu výuky a prstředí škl pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami pdpru vzdělávání pedaggických pracvníků pr práci s těmit žáky Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Vzdělávání pedaggických pracvníků mateřských škl v práci se žáky se SVP Vzdělávání pedaggických pracvníků základních škl v práci se žáky se SVP Vzdělávání pedaggických pracvníků subjektů zájmvéh a nefrmálníh vzdělávání v práci se žáky se SVP Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení v rzvji vzdělávání pedaggických pracvníků v práci se žáky se SVP Cíl 2.4 Další vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti primární prevence včetně specializačníh studia pr šklní metdiky prevence Opatření Vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti primární prevence Cílem patření je zlepšení prstředí a vztahů na šklách pdpru vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti primární prevence včetně specializačníh studia pr šklní metdiky prevence Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti primární prevence Vzdělávání specializačním studiem pr šklní metdiky prevence Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení v rzvji vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti primární prevence Splupráce škl a šklských subjektů ve specializačním studiu pr šklní metdiky prevence Cíl 2.5 Pdpra kariérníh růstu pedaggických pracvníků Opatření Zajištění pdpry kariérníh růstu pedaggických pracvníků Cílem patření je zlepšení pracvních pdmínek pedaggických pracvníků zajištěním pdpry jejich kariérníh růstu Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Zajištění pdpry kariérníh růstu pedaggických pracvníků Zajištění pdpry začínajícím učitelům (uvádějící učitel, vzdělávání začínajících učitelů) 6

7 Aktivity splupráce Splupráce škl, šklských zařízení a dalších rganizací půsbících ve vzdělávání v zajištění pdpry kariérníh růstu pedaggických pracvníků Cíl 2.6 Vzdělávání celých klektivů pedaggických pracvníků přím ve šklách Opatření Vzdělávání celých pedaggických klektivů přím ve šklách Cílem patření je zvýšení kvalifikace pedaggických pracvníků vzděláváním celých klektivů těcht pracvníků přím ve šklách Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Zajištění vzdělávání celých klektivů pedaggických pracvníků ve šklách a šklských zařízeních Aktivity splupráce Splupráce škl, šklských zařízení a dalších rganizací půsbících ve vzdělávání v zajištění vzdělávání celých klektivů pedaggických pracvníků ve šklách Cíl 2.7 Mentring pr ředitele škl, učitele a asistenty pedaggů Opatření Mentring pr ředitele škl, učitele a asistenty pedaggů Cílem patření je zvýšení kvalifikace pedaggických pracvníků prstřednictvím pdpry mentringu pr ředitele škl, učitele a asistenty pedaggů Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Zajištění mentringu pr ředitele škl, učitele a asistenty pedaggů Aktivity splupráce Splupráce škl, šklských zařízení a dalších rganizací půsbících ve vzdělávání v zajištění mentringu pr ředitele škl, učitele a asistenty pedaggů Cíl 2.8 Metdická, právní a manažerská pdpra ředitelů škl Opatření Metdická, právní a manažerská pdpra ředitelů škl Cílem patření je zlepšit kvalitu řízení škly pdpru ředitelů škl p stránce manažerské, právní a metdické Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Zajištění metdické, právní a manažerské pdpry pr ředitele škl 7

8 Aktivity splupráce Splupráce škl, šklských zařízení a dalších rganizací půsbících ve vzdělávání v zajištění metdické, právní a manažerské pdpry pr ředitele škl Pririta II. Pskytvat kvalitní vzdělávání Cíl 3. Zvýšení kvality vzdělávání Cíl 3.1 Vytvářet pdmínky pr naplňvání kurikulární refrmy Opatření Vytváření pdmínek pr naplňvání kurikulární refrmy Cílem patření je zvýšení kvality vzdělávání vytvářením pdmínek pr naplňvání kurikulární refrmy Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Vytváření pdmínek pr naplňvání kurikulární refrmy Seznamvání nvých i stávajících pedaggů se šklním vzdělávacím prgramem a jeh aktualizací Připmenutí cílů vzdělávání, klíčvých kmpetencí a strategií pstupů k dsažení cílů vzdělávání Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení ve vytváření pdmínek pr naplňvání kurikulární refrmy utváření klíčvých kmpetencí žáků, hdncení žáků, vlastní hdncení škly, nvé metdy práce Cíl 3.2 Pdprvat nvé metdy a frmy vzdělávání žáků Opatření Pdpra nvých metd a frem vzdělávání žáků Cílem patření je zlepšení kvality vzdělávání pdpru nvých metd a frem vzdělávání žáků. Dále zvýšení úrvně vzdělání žáků, zejména v předmětech matematika, český jazyk, bčanská výchva a dějepis i v blasti přírdních věd. Zvýšení kmpetencí učitelů těcht předmětů. Pdpra vyučvání reginální literatury a histrie za využití mderních technlgií, resp. mbilních aplikací. Kulturní pvědmí dětí a mládeže blasti, v níž žijí. Psychmtrická praxe rientace v terénu. Vyhledávání infrmací, jejich kritická kmparace. Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Pdpra nvých metd a frem vzdělávání žáků (např. Hejnéh matematika, Cmenia script, kritické myšlení, etická výchva...) Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských subjektů v pdpře nvých metd a frem vzdělávání žáků 8

9 Pdpra prjektů splupráce škl, knihven a dalších rganizací půsbících ve vzdělávání. Cíl 3.3 Uplatňvat ve všech rčnících kperativní a prjektvé vyučvání žáků, kmunitní kruhy Opatření Uplatnění kperativníh a prjektvéh vyučvání žáků Cílem patření je zvýšení kvality výuky uplatněním kperativníh a prjektvéh vyučvání žáků a kmunitních kruhů ve všech rčnících základní škly Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Uplatnění kperativníh a prjektvéh vyučvání žáků ve všech rčnících Využívání kmunitních kruhů Aktivity splupráce Splupráce škl v uplatnění kperativníh a prjektvéh vyučvání žáků ve všech rčnících Cíl 3.4 Prvádět vlastní hdncení škly Opatření Prvádění vlastníh hdncení škly a šklskéh zařízení Cílem patření je zlepšení výsledků vzdělávání prváděním vlastníh hdncení škly neb šklskéh zařízení Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Uplatnění prvádění vlastníh hdncení škly Využití kritérií České šklní inspekce pr vlastní hdncení škly - Kvalitní škla Využití elektrnických nástrjů pr vlastní hdncení škly Zapjení širší kmunity d vlastníh hdncení škly Cíl 3.5 V hdncení žáků využívat frmativníh hdncení Opatření Využívání frmativníh hdncení žáků Cílem patření je dsáhnut efektivnějšíh vzdělávání žáků využitím jejich frmativníh hdncení Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Využívání frmativníh hdncení žáků Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských subjektů v uplatnění využívání frmativníh hdncení Cíl 3.6 V hdncení žáků využívat slvníh hdncení, především u žáků se SVP Opatření Využívání slvníh hdncení žáků 9

10 Cílem patření je dsáhnut efektivnějšíh vzdělávání žáků využitím slvníh hdncení žáků, hlavně u žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Využívání slvníh hdncení žáků se SVP Využívání slvníh hdncení žáků cizinců Využívání slvníh hdncení statních žáků Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských subjektů v uplatnění využívání slvníh hdncení Cíl 3.7 Ke zvýšení mtivace žáků pužívat sebehdncení žáků Opatření Využívání sebehdncení žáků Cílem patření je zvýšení mtivace žáků k výuce díky využívání sebehdncení žáků Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Využívání sebehdncení žáků Aktivity splupráce Splupráce škl v uplatnění využívání sebehdncení žáků Cíl 3.8 Vytvářet pdmínky pr vzdělávání nadaných a mimřádně nadaných žáků, zadávat speciální úkly pr nadané a mimřádně nadané žáky Opatření Vytváření pdmínek pr vzdělávání nadaných žáků Cílem patření je využití ptenciálu nadaných a mimřádně nadaných žáků tím, že se jim budu vytvářet pdmínky, které umžní jejich vzdělávání, včetně zajištění speciálních úklů pr ně Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Vytváření pdmínek pr vzdělávání nadaných a mimřádně nadaných žáků Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení ve vytváření pdmínek pr vzdělávání nadaných a mimřádně nadaných žáků Splupráce škl s dalšími vzdělávacími institucemi Splupráce škl s dalšími místními rganizacemi Splupráce škl s pdniky a zaměstnavateli v kraji Cíl 3.9 Pskytvat kariérvé pradenství pr žáky Opatření Pskytvání kariérvéh pradenství pr žáky 10

11 Cílem patření je zvýšit mžnsti buducíh prfesníh uplatnění žáků pskytváním kariérvéh pradenství pr žáky Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Zajistit pskytvání kariérvéh pradenství pr žáky Exkurze d pdniků a firem v reginu ORP Turnv a Libereckéh kraje Prjektvé dny zaměřené na kariérvé pradenství Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských subjektů v zajištění pskytvání kariérvéh pradenství pr žáky Splupráce základních a středních škl Splupráce škl s pdniky, firmami a zaměstnavateli v kraji Cíl 3.10 Prvádět vzájemné hspitace mezi učiteli Opatření Prvádění vzájemných hspitací mezi učiteli Cílem patření je zvýšení kvality výuky a prfesníh rzvje pedaggů prváděním vzájemných hspitací mezi učiteli Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Zajistit prvádění vzájemných hspitací mezi učiteli Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských subjektů v zajištění prvádění vzájemných hspitací mezi učiteli Cíl 3.11 Prhlubvat vzájemnu splupráci mezi šklami, síťvání škl výměna zkušenstí, dkumentů Opatření Prhlubvání vzájemné splupráce mezi šklami a šklskými zařízeními Cílem patření je zvýšení kvality vzdělávání a prfesníh rzvje pedaggických pracvníků prhlubváním vzájemné splupráce a síťváním škl frmu výměny zkušenstí a dkumentů Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity splupráce Prhlubvání vzájemné splupráce mezi šklami a síťvání škl frmu výměny zkušenstí a sdílení dkumentů Cíl 3.12 Prvádět systematické hdncení pedaggických pracvníků Opatření Prvádění systematickéh hdncení pedaggických pracvníků Cílem patření je zlepšení výsledků vzdělávání a kvalifikace pedaggů prváděním systematickéh hdncení pedaggických pracvníků 11

12 Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Zajistit prvádění systematickéh hdncení pedaggických pracvníků Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských subjektů v zajištění prvádění systematickéh hdncení pedaggických pracvníků Cíl 3.13 Vytvářet příznivé klima škly, aby žáci chdili d škly rádi Opatření Vytváření příznivéh klimatu škly Cílem patření je dsažení stavu, kdy žáci mají ke škle kladný vztah a rádi d ní chdí díky vytváření příznivéh klimatu škly Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Zajistit vytváření příznivéh klimatu škly Zapjení žáků d živta škly- činnst šklních parlamentů Aktivity splupráce Pdpra činnsti splečnéh městskéh Parlamentu mládeže města Turnva Cíl 3.14 Zpracvávat a aktualizvat plány primární prevence Opatření Vytváření a aktualizace plánů primární prevence Cílem patření je zlepšit prstředí škly a šklských zařízení tvrbu a pravidelnu aktualizací plánů primární prevence Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Vytvření plánů primární prevence na šklách Pravidelná aktualizace plánů primární prevence na šklách Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských subjektů ve vytvření a pravidelné aktualizaci plánů primární prevence na šklách Cíl 3.15 Aktualizvat a dplňvat šklní řády Opatření Aktualizace a dplnění šklních řádů Cílem patření je zlepšit prstředí škly aktualizací a dplněním šklních řádů Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Pravidelná aktualizace a dplnění šklních řádů D úpravy šklních řádů zapjit rdiče a žáky 12

13 Aktivity splupráce Splupráce škl v pravidelné aktualizaci a dplnění šklních řádů Cíl 3.16 Čtenářská a matematická gramtnst v základním vzdělávání Opatření Zajištění adekvátní čtenářské gramtnsti v základním vzdělávání Cílem patření je zajištění adekvátní čtenářské gramtnsti v základním vzdělávání Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Vytváření pdmínek pr zajištění adekvátní čtenářské pregramtnsti v předšklním vzdělávání Vytváření pdmínek pr zajištění adekvátní čtenářské gramtnsti v základním vzdělávání Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských subjektů ve vytváření pdmínek pr zajištění adekvátní čtenářské pregramtnsti v předšklním vzdělávání Splupráce škl a šklských subjektů ve vytváření pdmínek pr zajištění adekvátní čtenářské gramtnsti v základním vzdělávání Opatření Zajištění adekvátní matematické gramtnsti v základním vzdělávání Cílem patření je zajištění adekvátní matematické gramtnsti v základním vzdělávání Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Vytváření pdmínek pr zajištění adekvátní matematické pregramtnsti v předšklním vzdělávání Vytváření pdmínek pr zajištění adekvátní matematické gramtnsti v základním vzdělávání Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských subjektů ve vytváření pdmínek pr zajištění adekvátní matematické pregramtnsti v předšklním vzdělávání Splupráce škl a šklských subjektů ve vytváření pdmínek pr zajištění adekvátní matematické gramtnsti v základním vzdělávání Cíl 3.17 Rzvj pdnikavsti a iniciativy dětí a žáků Opatření Pdpra rzvje pdnikavsti a iniciativy dětí a žáků Cílem patření je zvýšení mžnstí buducíh prfesníh uplatnění dětí a žáků a dsažení jejich živtníh úspěchu rzvjem jejich pdnikavsti a iniciativy 13

14 Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Zajištění rzvje pdnikavsti a iniciativy dětí a žáků Realizace prjektů na pdpru pdnikavsti a iniciativy dětí a žáků Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských subjektů v zajištění rzvje pdnikavsti a iniciativy dětí a žáků Cíl 3.18 Rzvj kmpetencí v plytechnickém vzdělávání Opatření Zajištění rzvje kmpetencí v plytechnickém vzdělávání Cílem patření je zvýšení mžnstí buducíh prfesníh uplatnění žáků zajištěním rzvje kmpetencí v plytechnickém vzdělávání Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Zajištění rzvje kmpetencí v plytechnickém vzdělávání Realizace prjektů na pdpru plytechnickéh vzdělávání Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských subjektů v zajištění rzvje kmpetencí v plytechnickém vzdělávání Cíl 4. Vytvření pdmínek pr vzdělávání většiny žáků v hlavním vzdělávacím prudu Cíl 4.1 Zpracvávat plány pedaggické pdpry a individuální vzdělávací plány žáků, prvádět kntrly jejich plnění a aktualizace Opatření Zpracvávání plánů pedaggické pdpry Cílem patření je zlepšení výsledků vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami prstřednictvím zpracvávání plánů pedaggické pdpry, jejich aktualizace a kntrly jejich plnění Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Zpracvávání plánů pedaggické pdpry, jejich aktualizace a kntrla jejich plnění Využívání metdických materiálů prtálu NIDV Aktivity splupráce Splupráce škl, šklských zařízení a šklských pradenských zařízení při zpracvávání plánů pedaggické pdpry, jejich aktualizaci a kntrle jejich plnění Využívání metdických materiálů prtálu NIDV 14

15 Opatření Zpracvávání individuálních vzdělávacích plánů žáků Cílem patření je zlepšení výsledků vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami zpracváváním individuálních vzdělávacích plánů žáků, jejich aktualizací a kntrla jejich plnění Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Zpracvávání individuálních vzdělávacích plánů žáků, jejich aktualizace a kntrla jejich plnění Využívání metdických materiálů NIDV Aktivity splupráce Splupráce škl, šklských zařízení a šklských pradenských zařízení při zpracvávání individuálních vzdělávacích plánů žáků, jejich aktualizaci a kntrle jejich plnění Využívání metdických materiálů NIDV Cíl 4.2 Splupracvat s pradenskými pracvišti PPP a SPC Opatření Splupráce s pradenskými pracvišti Cílem patření je zajištění pmci s výchvu a vzděláváním žáků prstřednictvím splupráce se šklskými pradenskými pracvišti - pedaggick-psychlgickými pradnami a speciálními pedaggickými centry Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Zajištění splupráce se šklskými pradenskými pracvišti - PPP a SPC Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení v zajištění splupráce se šklními pradenskými pracvišti - PPP a SPC Cíl 4.3 Uplatňvat pdpůrná patření pr děti a žáky se SVP Opatření Uplatňvání pdpůrných patření pr děti a žáky se SVP Cílem patření je lepší integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami díky uplatňvání pdpůrných patření pr tyt děti a žáky Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Uplatňvání pdpůrných patření pr děti a žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami Využívání Katalgů pdpůrných patření Využívání Metdik práce se žáky se zdravtním pstižením Pdpra začleňvání žáků cizinců Aktivity splupráce 15

16 Splupráce škl a šklských zařízení v uplatňvání pdpůrných patření pr děti a žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami Splupráce škl a dalších subjektů v začleňvání žáků cizinců Cíl 4.4 Vytvářet pracvní pzice asistentů pedagga Opatření Vytváření pracvní pzice asistentů pedagga Cílem patření je pdpra inkluzivníh vzdělávání a integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami neb dětí a žáků nadaných díky vytváření pracvních pzic asistentů pedagga Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Vytváření pracvních pzic asistentů pedagga Využívání Metdik práce asistentů pedagga Aktivity splupráce Splupráce škl, šklských zařízení a dalších rganizací půsbících ve vzdělávání při vytváření pracvních pzic asistentů pedagga Cíl 4.5 Vytvářet pracvní pzice speciálníh pedagga a šklníh psychlga Opatření Vytváření pracvní pzice speciálníh pedagga Cílem patření je zlepšení výchvy a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami vytvářením pracvních pzic speciálních pedaggů Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Zajištění vytváření pracvní pzice speciálníh pedagga Využívání Metdiky práce šklníh speciálníh pedagga Aktivity splupráce Splupráce škl, šklských zařízení a dalších rganizací půsbících ve vzdělávání v zajištění vytváření pracvní pzice speciálníh pedagga Opatření Vytváření pracvní pzice šklníh psychlga Cílem patření je zlepšení prstředí a vztahů na šklách vytvářením pracvních pzic šklníh psychlga Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Zajištění vytváření pracvní pzice šklníh psychlga Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení v zajištění vytváření pracvní pzice šklníh psychlga 16

17 Cíl 4.6 Přizpůsbvat a upravvat vzdělávací bsah a výstupy základníh vzdělávání pr žáky se SVP tak, aby byl dsahván suladu mezi vzdělávacími pžadavky a skutečnými mžnstmi těcht žáků Opatření Přizpůsbení a úprava vzdělávání pr žáky se SVP Cílem patření je dsáhnut suladu mezi vzdělávacími pžadavky a skutečnými mžnstmi žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami tak, že se přizpůsbí a upraví vzdělávací bsah a výstupy základníh vzdělávání pr tyt žáky Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Přizpůsbení a úprava bsahu a výstupů vzdělávání pr žáky se SVP vzhledem k jejich mžnstem v suladu s rámcvým vzdělávacím prgramem Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení v přizpůsbení a úpravě vzdělávání pr žáky se SVP na úrveň jejich mžnstem Cíl 4.7 Upravvat rganizaci, hdncení, frmy a metdy vzdělávání žáků se SVP Opatření Úprava rganizace, hdncení, frem a metd vzdělávání žáků se SVP Cílem patření je zlepšení výsledků vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami úpravu rganizace, hdncení, frem a metd vzdělávání těcht žáků Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Úprava rganizace, hdncení, frem a metd vzdělávání žáků se SVP Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení v úpravě rganizace, hdncení, frem a metd vzdělávání žáků se SVP Cíl 4.8 Využívat kmpenzační pmůcky, speciální učebnice a speciální učební pmůcky Opatření Využívání kmpenzačních pmůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pmůcek Cílem patření je zvýšit kvalitu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami využitím kmpenzačních pmůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pmůcek Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle 17

18 Aktivity jedntlivých škl Zvýšení využití kmpenzačních pmůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pmůcek Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských subjektů ve zvýšení využití kmpenzačních pmůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pmůcek Cíl 4.9 Zřizvat šklní pradenská pracviště Opatření Zřizvání šklních pradenských pracvišť Cílem patření je zkvalitnění výchvy, vzdělávání žáků a prstředí škly zřizváním šklních pradenských pracvišť Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Zřizvání šklních pradenských pracvišť Metdické vedení šklních speciálních pedaggů a šklních psychlgů Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení při zřizvání a následném využívání šklních pradenských pracvišť Splupráce škl se šklními pradenskými zařízeními při metdickém vedení šklních speciálních pedaggů a šklních psychlgů Cíl 4.10 Získávat prstředky z Operačníh prgramu Výzkum, vývj a vzdělávání, dtačních prgramů a grantů na pdpru rvných příležitstí Opatření Získávání prstředků na pdpru rvných příležitstí Cílem patření je zlepšit pdmínky pr mžnst dsažení rvných příležitstí ve vzdělávání využitím prstředků z Operačníh prgramu Výzkum, vývj a vzdělávání, dalších dtačních prgramů a grantů Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Získávání prstředků z OP VVV, dalších dtačních prgramů a grantů na pdpru rvných příležitstí Aktivity splupráce Splupráce škl, šklských subjektů a dalších rganizací půsbících ve vzdělávání v získávání prstředků z OP VVV, dalších dtačních prgramů a grantů na pdpru rvných příležitstí Cíl 4.11 Pskytvat vzdělávání ve vhdně upravených prstrách, řešit bezbariérvý přístup dětí a žáků Opatření Pskytvání vzdělávání ve vhdně upravených prstrách 18

19 Cílem patření je zvýšení kvality výuky a prstředí ve šklách pskytváním vzdělávání ve vhdně upravených prstrách Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Zajištění pskytvání vzdělávání ve vhdně upravených prstrách Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení v zajištění pskytvání vzdělávání ve vhdně upravených prstrách Opatření Řešení bezbariérvéh přístupu dětí a žáků Cílem patření je zpřístupnění vzdělávání pr děti a žáky s tělesným pstižením a zajištění mžnsti bezbariérvéh přístupu d vzdělávacích prstr. Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Infrastruktura Zajištění bezbariérvéh přístupu d vzdělávacích prstr v mateřských šklách Zajištění bezbariérvéh přístupu d vzdělávacích prstr v základních šklách Zajištění bezbariérvéh přístupu d vzdělávacích prstr v subjektech zájmvéh a nefrmálníh vzdělávání Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení se zřizvateli při zajištění bezbariérvéh přístupu d prstr, kde prbíhá vzdělávání Cíl 4.12 Při zjištění vzdělávacích či výchvných prblémů žáků přijímat včas patření Opatření Přijímání včasných patření při prblémech žáků Cílem patření je zvýšení kvality výuky a výchvy včasným přijímáním patření při zjištění vzdělávacích a výchvných prblémů žáků Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Přijímání včasných patření při vzdělávacích prblémech žáků Přijímání včasných patření při výchvných prblémech žáků Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení při přijímání včasných patření při vzdělávacích či výchvných prblémech žáků Inicivat případvé knference dle zákna sciálněprávní chraně dětí 19

20 Pririta III. Vzájemná splupráce mezi subjekty pdílejícími se na vzdělávání Cíl 5. Prhlubení splupráce škl a šklských zařízení s kmunitu, rdinu, partnery a dalšími subjekty pskytujícími zájmvé a celživtní vzdělávání Cíl 5.1 Organizvat schůzky ve frmátu učitel - záknný zástupce - žák Opatření Organizace schůzek ve frmátu učitel - záknný zástupce - žák Cílem patření je dsáhnut zlepšení kmunikace mezi šklu, žáky a rdiči frmu rganizace schůzek mezi učiteli, žáky a jejich záknnými zástupci. Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Organizace schůzek ve frmátu učitel - záknný zástupce - žák Cíl 5.2 Nabízet aktivity pr rdiče splečné akce, vzdělávání, dílny Opatření Nabídka aktivit pr rdiče Cílem patření je zlepšit vztah škly neb šklskéh zařízení s rdiči frmu nabídky aktivit pr rdiče, např. splečných akcí, vzdělávání a dílen Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Nabídka aktivit pr rdiče - splečné akce, vzdělávání, dílny apd. Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení při nabídce aktivit pr rdiče - splečné akce, vzdělávání, dílny apd. Cíl 5.3 Splupracvat s OSPOD při řešení prblémů v rdině Opatření Splupráce s OSPOD Cílem patření je včas pdchytit prblémy v rdinách dětí a žáků spluprací s rgánem sciálně-právní chrany dětí (OSPOD) Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Splupráce s OSPOD Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení při splupráci s OSPOD Splupráce při tvrbě kmunitníh plánu sciálních služeb Cíl 5.4 Navazvat a rzvíjet mezinárdní splupráci 20

21 Opatření Navázání a rzvj mezinárdní splupráce Cílem patření je načerpat infrmace a zkušensti spluprací škl a šklských subjektů se šklami a dalšími subjekty v zahraničí Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Navázání a rzvj mezinárdní splupráce Využívání prjektů pr přeshraniční splupráci Využívání prjektu Erasmus+ a Evrpské dbrvlné služby Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení při navázání a prhlubvání mezinárdní splupráce Cíl 5.5 Zainteresvat na činnsti škly šklské rady Opatření Zapjení šklských rad d činnsti škly Cílem patření je zlepšit kmunikaci škly navenek frmu zapjení šklské rady d činnsti škly Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl a šklských zařízení Zapjení šklských rad d činnsti škly Cíl 5.6 Pdprvat plyfunkční rli škly, zejména v menších bcích Opatření Pdpra plyfunkční rle škly, zejména v menších bcích Cílem patření je větší zapjení škly d živta zejména v menších bcích pdpru její plyfunkční rle Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Pdpra plyfunkční rle škly Zajišťvat kulturní vystupení žáků Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení při pdpře plyfunkční rle škly Cíl 5.7 Splupracvat při zajištění správy ICT Opatření Splupráce při zajištění správy ICT Cílem patření je zlepšení kvality výuky a prstředí škly rzvinutím splupráce jedntlivých škl a šklských zařízení při zajištění správy ICT Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení při zajištění správy ICT 21

22 Cíl 6. Pdpra zájmvéh, nefrmálníh a celživtníh vzdělávání Cíl 6.1 Rzšiřvat a zatraktivnit nabídku činnstí ve vlném čase a mtivvat děti a mládež k jejímu aktivnímu využití Opatření Rzšíření a zatraktivnění nabídky činnstí ve vlném čase Cílem patření je zlepšit vyžití mládeže a dětí ve vlném času rzšířením a zatraktivněním nabídky jejich činnstí ve vlném čase a mtivací dětí a mládeže k využití tét nabídky Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Rzšíření a zatraktivnění nabídky činnstí ve vlném čase pr děti a mládež Zvýšení mtivace dětí a mládeže k aktivnímu využití nabídky vlnčasvých aktivit (prezentace, kampaň) Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských zařízení při rzšíření a zatraktivnění nabídky zájmvých činnstí pr děti a mládež Splupráce škl a rganizací při rzšíření a zatraktivnění nabídky činnstí ve vlném čase pr děti a mládež Splupráce škl a šklských zařízení při zvýšení mtivace dětí a mládeže k aktivnímu využití nabídky vlnčasvých aktivit (prezentace, kampaň) Splupráce škl s dalšími vzdělávacími subjekty při vyhledávání a vzdělávání nadaných žáků Vznik splečné webvé stránky se všemi dpledními aktivitami na Turnvsku Cíl 6.2 Vytvářet příznivé a udržitelné pdmínky pr účast dětí a mládeže v zájmvém a nefrmálním vzdělávání Opatření Vytváření příznivých pdmínek pr účast dětí a mládeže v zájmvém a nefrmálním vzdělávání Cílem patření je zkvalitnění náplně vlnéh času dětí a mládeže vytvářením příznivých pdmínek pr jejich účast v zájmvém a nefrmálním vzdělávání Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Vytváření pdmínek pr účast dětí a mládeže v zájmvém a nefrmálním vzdělávání Aktivity splupráce Splupráce škl, šklských subjektů a knihvny při vytváření pdmínek pr účast dětí a mládeže v zájmvém a nefrmálním vzdělávání 22

23 Cíl 6.3 Pdprvat všestranný a harmnický rzvj dětí a mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a mrální dpvědnst Opatření Pdpra všestrannéh a harmnickéh rzvje dětí a mládeže Cílem patření je zvýšení sprtvání mládeže, snížení bezity u dětí, zvýšení mžnsti zapjení hendikepvaných dětí d sprtvních aktivit škl, prpjení škly a sprtvních celků v ORP Turnv, nvé a zábavné metdy výuky pr škláky s mžnstí asistence certifikvaných trenérů, akreditvané kurzy pr pedaggy na zvýšení kmpetencí v bru tělvýchva. Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Vytváření pdmínek pr pdpru všestrannéh a harmnickéh rzvje dětí a mládeže Aktivity splupráce Pdpra prjektu prpjení ZŠ, střediska vlnéh času a sprtvních rganizací za účelem zlepšení metdiky výuky tělesné výchvy na ZŠ. Cíl 6.4 Pdprvat aktivní zapjení dětí a mládeže d rzhdvacích prcesů a d vlivňvání splečenskéh a demkratickéh živta Opatření Pdpra aktivníh zapjení dětí a mládeže d rzhdvacích prcesů Cílem patření je zvýšit sebevědmí, iniciativu a vědmí splečenské dpvědnsti dětí a mládeže pdpru jejich zapjení d rzhdvacích prcesů a d vlivňvání splečenskéh a demkratickéh živta Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Pdpra aktivníh zapjení dětí a mládeže d rzhdvacích prcesů Pdpra šklních parlamentů Realizace prjektů na pdpru rzvje demkratických principů - vlby nanečist Aktivity splupráce Splupráce škl a šklských subjektů při pdpře aktivníh zapjení dětí a mládeže d rzhdvacích prcesů Pdpra Parlamentu mládeže města Turnv Cíl 6.5 Rzvíjet celživtní vzdělávání Opatření Rzvj celživtníh vzdělávání Cílem patření je zvýšení kvalifikvansti a pracvníh uplatnění byvatel pdpru rzvje celživtníh vzdělávání Ppis plánvaných aktivit (včetně případných prjektvých záměrů) veducích k naplnění cíle Aktivity jedntlivých škl Pdpra rzvje celživtníh vzdělávání 23

24 Aktivity splupráce Splupráce škl a dalších subjektů při pdpře rzvje celživtníh vzdělávání Aktivity dalších subjektů při celživtním vzdělávání 24

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok 1 Úvd... 4 2 Plán realizace Dluhdbéh záměru UHK pr rk 2018... 6 2.1.1 Invace studijních prgramů (P1/DC1) pdle pžadavků praxe, pr zvýšení kvality, splupráce s dběratelsku sféru, prstupnsti prgramů atd....

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015 Operační prgram Výzkum, vývj a Harmngram výzev na rk 2015 Identifikační čísl zprávy: 1 Sledvané bdbí d: 13. 5. 2015 Sledvané bdbí d: 31. 12. 2015 Verze draft 03 Vytvřen v suladu s METODICKÝM POKYNEM PRO

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj sciálních a bčanských kmpetencí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

RELEVANTNÍ STRATEGIE V ÚZEMÍ

RELEVANTNÍ STRATEGIE V ÚZEMÍ Tent prjekt je financván z ESF (http://www.esfcr.cz/) prstřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fndy-1/p-vvv). Výzva č. 02_15_005 pr Místní akční plány Místní akční plán rzvje vzdělávání pr

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

Zápis z jednání pracovních týmů k prioritizaci potřeb na území kraje

Zápis z jednání pracovních týmů k prioritizaci potřeb na území kraje Zápis z jednání pracvních týmů k priritizaci ptřeb na území kraje Datum: 12. - 13. 5. 2016 Míst: Davidův mlýn, Staré Těchanvice Účastníci jednání: pracvní týmy (PT), jež byly ustaveny za účelem priritizace

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM AKČNÍ PLÁN 2019 Prjekt Registrační čísl Nsitel prjektu Místní akční plán II rzvje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr financvání 23. 05. 2018 Dmažlice OBSAH

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Seminář k přípravě projektů OP VK

Seminář k přípravě projektů OP VK Seminář k přípravě prjektů OP VK VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strukturální fndy EU (ESF) prstředky EU v gesci nárdních rgánů MŠMT (individuální prjekty) resp. Kraje (glbální granty), 2007-2013 Rzvj

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu:

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu: A / Investiční pririty seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a pr integrvané nástrje ITI, IPRÚ a CLLD zpracvaný MAP rzvje vzdělávání na území SO ORP Dbruška Identifikace šklskéh

Více

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, 742 82 Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j.

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj čtenářské gramtnsti a k rzvji ptenciálu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu:

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu: A / Investiční pririty - seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a pr integrvané nástrje ITI, IPRÚ a CLLD zpracvaný MAP rzvje vzdělávání na území SO ORP Dbruška Identifikace škly,

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice Prjekt: Zpracvání Místníh akčníh plánu rzvje vzdělávání na území ORP Mhelnice Registrační čísl prjektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000409 ORP MOHELNICE Místní akční plán rzvje vzdělávání na území ORP Mhelnice

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu:

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu: A / Investiční pririty seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a pr integrvané nástrje ITI, IPRÚ a CLLD zpracvaný MAP II Dbrušsk Identifikace či dalšíh subjektu Název prjektu: celkvé

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

KONCEPCE ŠKOLY PRO OBDOBÍ Z Á K L A D N Í C Í L

KONCEPCE ŠKOLY PRO OBDOBÍ Z Á K L A D N Í C Í L KONCEPCE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012 2016 Z Á K L A D N Í C Í L Pskytnut žákům kvalitní základy všebecnéh vzdělání. Vytvřit pdmínky pr t, aby si žáci svjili ptřebné strategie učení a na jejich základě byli mtivváni

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP): Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: 25.5.2011 Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg,

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce Zpráva průběhu prjektu Švýcarsk-české splupráce NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKÝCH EXPERTŮ V ČR 22. - 25. ledna 2014 Měst Hřvice SVČ -Dmeček Hřvice N á všt ěv a š výc a r s kýc h exp ertů v Č R 22.-25. le d n a 2 0

Více

Akční plán pro školní rok 2017/2018 MAP ORP Světlá nad Sázavou Verze 1.0 Platnost k Královská stezka o.p.s, 2017

Akční plán pro školní rok 2017/2018 MAP ORP Světlá nad Sázavou Verze 1.0 Platnost k Královská stezka o.p.s, 2017 Akční plán pr šklní rk 2017/2018 MAP ORP Světlá nad Sázavu Verze 1.0 Platnst k 22. 11. 2017 Králvská stezka.p.s, 2017 Struktura akčníh plánu - Rzpis cílů a patření Cíl 1. Budvání a mdernizvání prstr služících

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

MAP Českolipsko a Novoborsko II

MAP Českolipsko a Novoborsko II MAP Česklipsk a Nvbrsk II Místní akční plán rzvje vzdělávání pr správní bvd bce s rzšířenu půsbnstí Česká Lípa a Nvý Br STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO ÚZEMÍ SO ORP Česká Lípa a ORP Nvý Br Zpracvatel:

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2013

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2013 Aktualizace Dluhdbéh záměru Vyské škly eknmické v Praze na rk 2013 Praha, říjen 2012 Preambule Předkládaná Aktualizace Dluhdbéh záměru Vyské škly eknmické v Praze na rk 2013 (dále jen ADZ VŠE 2013) je

Více

MAP Českolipsko a Novoborsko II

MAP Českolipsko a Novoborsko II MAP Česklipsk a Nvbrsk II Místní akční plán rzvje vzdělávání pr správní bvd bce s rzšířenu půsbnstí Česká Lípa a Nvý Br STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO ÚZEMÍ SO ORP Česká Lípa a ORP Nvý Br Zpracvatel:

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/ Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Setkání s řediteli SŠ a VOŠ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Do praxe bez bariér. 11. května 2018, Veletrh sociálního podnikání Hradec Králové. Mgr. Jana Hanušová

Do praxe bez bariér. 11. května 2018, Veletrh sociálního podnikání Hradec Králové. Mgr. Jana Hanušová D praxe bez bariér 11. května 2018, Veletrh sciálníh pdnikání Hradec Králvé Mgr. Jana Hanušvá 15. května 2018 strana 1 Představení prjektu Předkladatel: Partneři: Králvéhradecký kraj Úřad práce České republiky

Více

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1 Interreg V-A Rakusk Česká republika Interreg Rakusk - ČR/ Oddělení prjektvé pdpry 1 Obecné infrmace Výzva vyhlášena - kntinuální Zejména reginální a místní prjekty s přeshraničním významem Nutn splnit

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Přadvé čísl: 23/11 Zastupitelstv města Přerva Přerv 17.4.2014 Předlha pr 23. jednání Zastupitelstva města Přerva, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracvatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p MATEŘSÉ CENTRUM RÁOSNÍČE,.s. r r p t s í M u n i d PŘEDSTAVENÍ Jsem neziskvá rganizace bčanské sdružení Držitelé cenění Splečnst přátelská rdině Prvz mateřskéh centra jsme zahájili 2.1.2008 Výknný tým

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Ruská 355/7, Mariánské Lázně

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Ruská 355/7, Mariánské Lázně VÍTEJTE!!! Gymnázium a bchdní akademie Mariánské Lázně, příspěvkvá rganizace Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně Vedení škly Ředitel škly Mgr. Milslav Pelc ZŘ Mgr. Klára Tesařvá - rzvrh (suplvání) - dálkvý

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Závěrečná prezentace projektu: Strategie efektivního propojení ZSF JU s neziskovým sektorem

Závěrečná prezentace projektu: Strategie efektivního propojení ZSF JU s neziskovým sektorem Závěrečná prezentace prjektu: Strategie efektivníh prpjení ZSF JU s neziskvým sektrem Prgram:č. 4c Prgram na pdpru tevřensti vyských škl Pdprgram: Pdpra splupráce vyských škl s neziskvými rganizacemi Řešitel:

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 13. června 2018 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 13. června 2018 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 13. června 2018 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj u realizvaných a připravvaných prjektů Zaměstnaný abslvent Predikce trhu práce - KOMPAS D praxe

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16 Zápis z diskusníh fóra pracvní skupiny č. 16 (Průřezvá skupina) Termín knání: 25. 5. 2017 Míst knání: Ostrava Mariánské Hry, budva DTO Facilitátři: Mgr. Jarslava Krömervá, PhDr. Jarslava Sýkrvá Téma: Kvalita

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě (EVVO) Č.j.: 10 197/2005-22 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává Standard dalšíh vzdělávání pedaggických

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více