PPP ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK Zprávu předkládá: Semily Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 13

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ PORADNY: 1. Základní údaje zařízení 2. Údaje pracvnících zařízení, jejich kvalifikaci, praxi a způsbilsti 3. Přehled dbrné a pedaggické způsbilsti 4. Věkvá skladba 5. Účast na vzdělávacích akcích 6. Hspitace na šklách a kntrly IVP 7. Údaje pčtu dětí 8. Výsledky výchvy a vzdělávání 9. Realizvané kurzy pr děti 10. Prjekty a granty 11. Oblast sciálně patlgických jevů 12. Metdické vedení výchvných pradců 13. Metdické vedení dyslektických asistentek 14. Tábry 15. Nvé trendy 16. Přednáškvá činnst a pracvní semináře 17. Vedení stážistů 18. Oblast řízení zařízení 19. Údaje výsledcích kntrl 20. Další záměry škly, zhdncení, závěr Přílhy Stránka 2 z 13

3 1. Základní údaje zařízení - Pedaggick-psychlgická pradna v Semilech, Nádražní 213, Semily, PSČ PPP Semily je d příspěvkvu rganizací Libereckéh kraje - IČO IZO Zřizvatel: Krajský úřad v Liberci - Ředitel: Mgr. Věra Prvazníkvá - Datum zařazení d sítě: Odlučená pracviště: Turnv, 28. října 1872 a Lmnice nad Ppelku, Fučíkva Údaje pracvnících zařízení, jejich kvalifikaci a způsbilsti Přehled pedaggických pracvníků: Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka, psychlg 100% PhDr. Věra Pickvá psychlg 100% Mgr. Ivana Gddefry speciální pedagg 80% Mgr. Jana Leitnervá psychlg 100% Mgr. Pavlína Prvazníkvá psychlg 60% Mgr. Lenka Markvá speciální pedagg 20% při mateřské dvlené a d % Mgr. Petra Huškvá speciální pedagg návrat z mateřské dvlené na 50% Z prjektu pradenství CZ.1.07/1.2.00/ jsu našimi zaměstnanci na dbu určitu: Mgr. Iva Špetlíkvá speciální pedagg 60% Lucie Bártvá psychlg 20% Mgr. Martina Melíškvá speciální pedagg 20% Přehled nepedaggických pracvníků: Ludmila Sieglervá sciální pracvnice 100% Marie Dluhá uklízeč 35% Milslav Blažek uklízeč 10% Stránka 3 z 13

4 Věkvá skladba pedaggických pracvníků v přepčtených úvazcích < 30 let let let 51 let - důchdvý věk důchdvý věk celkem celkem 0,8 2,7 1, ,9 z th ženy 0,8 2,7 1, ,9 3. Přehled dbrné a pedaggické způsbilsti Všichni zaměstnanci PPP s pracvní smluvu na dbu neurčitu splňují kvalifikační předpklady pr výkn svých funkcí dle platných předpisů. Psychlžka na 20% je studentku jednbrvé psychlgie a pracuje pd supervizí. 4. Věkvá skladba Průměrný věk pedaggických pracvníků je 40 let. Průměrný věk nepedaggických pracvníků je 58,33 let. Průměrný věk pracvníků PPP 44,23 let. 5. Účast na vzdělávacích akcích Všechny pracvnice pradny se účastní supervizních setkání s Mgr. Janem Knpem. Tat supervize je sučástí prjektu Pradenství v Libereckém kraji CZ.1.07/1.2.00/ a je bezespru přínsem pr dbrné pracvníky. Všechny pracvnice pradny byly prškleny v kurzu první pmci pr pedaggické pracvníky. Finance byly zajištěny z grantvéh fndu dbru zdravtnictví Libereckéh kraje (viz níže). Údaje dalším vzdělávání pracvníků Lucie Bártvá, která pracuje na 20% v rámci prjektu Pradenství, je studentku jednbrvé psychlgie na FF v Olmuci. Mgr. Pavlína Prvazníkvá je ve výcviku Základní výcvik videtrénink interakcí (Občanské sdružení SPIN akreditvaná vzdělávací instituce). Stránka 4 z 13

5 Individuální účast na vzdělávacích akcích Pedaggick-psychlgická pradna v Semilech Mgr. Prvazníkvá Věra - náslech k využití testu Wdcck-Jhnsn (PPP Jičín) Mgr. Gddefry Ivana - Dys krunka - Klkvium v rámci akce Jičín měst phádky Mgr. Leitnervá Jana - Rrschachva metda Dr. Krejčířvá ( , , , ) - Návštěva škly Open Gate Babice - Péče nadané děti ( , , ) - Knference ke vzdělávání žáků s autismem ( ) - Seminář prevence bezita ( ) - Základy krizvé intervence Richard Braun ( ) Mgr. Markvá Lenka - NÚDV pracvní setkání krdinátrů péče mimřádně nadané žáky ( , ) PhDr. Pickvá Věra - Pslanecká sněmvna Seminář ke speciálnímu vzdělávání 6. Hspitace na šklách a kntrly IVP Knzultace a návštěvy na šklách v průběhu šklníh rku, vyjma akcí a přednášek Mgr. Věra Prvazníkvá 13 x na ZŠ 12 x na MŠ Mgr. Jana Leitnervá 5 x na ZŠ 10 x na MŠ PhDr. Věra Pickvá 12 x na ZŠ 7 x na MŠ Mgr. Ivana Gddefry 14 x na ZŠ 5 x na MŠ Mgr. Prvazníkvá 4x na ZŠ 8 x na MŠ Kntrly IVP na základních šklách Mgr. Ivana Gddefry 8 škl 2x za rk (ZŠ I. O. Semily, ZŠ Riegra Semily, ZŠ Vyské nad Jizeru, ZŠ T. G. M. Lmnice nad Ppelku, ZŠ Jilemnice J. Harracha, ZŠ Jilemnice Kmenskéh, ZŠ Studenec, ZŠ Hrní Branná) Mgr. Iva Špetlíkvá 5 škl 2x za rk (ZŠ Turnv Skálva, ZŠ Turnv Žižkva, ZŠ Turnv 28. října, ZŠ Rvensk pd Trskami, ZŠ Tatbity) Knzultace s rdiči a pedaggy Knzultace dbrných pracvníků s rdiči a pedaggy činí významnu sučást pradenské práce. Knzultujeme nejen jak sučást vyšetření a kntrl IVP, ale i samstatně dle pžadavků škl a rdičů. Z nárčnějších knzultací s rdiči jsu přizvány záznamy d spisvé dkumentace. Tat sučást naší práce není samstatně vykazvána ve statistickém výkazu. Stránka 5 z 13

6 7. Údaje pčtu dětí Pčet dětí na území kresu Semily ve šklním rce , které jsu ptencinálními klienty PPP: - mateřské škly: (z th 145 ve speciálních třídách) - základní škly: (z th 270 ve speciálních třídách) - střední škly: (z th 172 nástavby, žáci p vyučení a starší) celkem: žáků Z uvedenéh pčtu ptencinálních klientů připadá aktuálně na jednh dbrnéh pracvníka 1781 ptencinálních klientů. Oprti minulým letům se zdá pčet ptencinálních klientů příznivým, ale fakticky byly změnami v legislativě rzšířeny úkly pradenským pracvníkům (psudky k uzpůsbení maturitní zkušky, retestvání žáků vřazených d základních škl praktických, kntrly individuálních vzdělávacích plánů dvakrát za rk a další). 8. Výsledky výchvy a vzdělávání Přehledy vyšetřených dětí Celkem skupinvých vyšetření: 2 Celkvý pčet kntaktů s klienty: 1854 Individuální kmplexní vyšetření byl realizván: 536 Ostatní individuální péče: 1318 Dyslektická náprava vedená speciálním pedaggem na pradně: 10 klientů - náprava vedena v průběhu celéh šklníh rku Mgr. Ivana Gddefry 9. Realizvané kurzy pr děti: Kurz grafmtriky metdiku Dr. Heyrvské Mgr. Ivana Gddefry (Semily + Lmnice nad Ppelku) - 10 setkání se skupinu; 3 skupiny; 18 dětí Mgr. Martina Melíškvá (Turnv) - 10 setkání se skupinu; 1 skupina; 6 dětí Kurz předšklních dvednstí Mgr. Ivana Gddefry (Semily) - 5 setkání se skupinu v prstrách PPP; 1 skupina; 5 dětí Mgr. Martina Melíškvá (Turnv) - 5 setkání se skupinu; 2 skupiny; 13 dětí Stránka 6 z 13

7 KUPREV Mgr. Martina Melíškvá (Turnv) - 1 dítě 10. Prjekty a granty Pedaggick psychlgická pradna pdala žádsti: 1. ASUP aktivní sciální učení žádst na MŠMT pdpřen a realizván 2. KYBEZ kyberprstr bezpečně žádst na MŠMT pdpřen a realizván 3. UMÍME POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC? pr pedaggické pracvníky Krajský úřad v Liberci dbr zdravtnictví v rámci grantvéh fndu pdpřen a realizván 11. Oblast sciálně patlgických jevů - Harmnizační dny pr 6. rčník ZŠ Libštát kmpletní lektrské zajištění a příprava prgramu Mgr. Pavlína Prvazníkvá - Harmnizační dny 6. rčníků ZŠ Lmnice nad Pp kmpletní lektrské zajištění a příprava prgramu Mgr. Pavlína Prvazníkvá - Dva víkendvé prgramy ASUP pr žáky základních škl, které byly financvány MŠMT prstřednictvím námi pdaných prjektů. ASUP I. pr začátečníky ze ZŠ: , celkem 30 sb ASUP II. pr pkrčilé ze ZŠ: , celkem 30 sb Za PPP zajišťvala Mgr. Pavlína Prvazníkvá a Ludmila Sieglervá. KYBEZ Kyberprstr bezpečně , 20 sb Víkendvé prgramy primární prevence navazují na letitu splupráci s metdiky základních škl našeh kresu a všechny prgramy jsu zalženy na aktivním sciálním učení, na zážitku a interakci s účastníky. - Na žádst škly (ZŠ Hrní Branná) připraven a realizván prgram pr 3 skupiny žáků druhéh stupně - KYBEZ - bezpečný phyb na internetu Mgr. Pavlína Prvazníkvá - Na žádst škly (ZŠ Bělá) byl připraven a realizván prgram pr žáky prvníh stupně bezpečném prstru na internetu KYBEZ Mgr. Pavlína Prvazníkvá - Práce s prblematickými třídními klektivy 7 vstupů ( Mgr. Pavlína Prvazníkvá, Lucie Bártvá; Mgr. Pavlína Prvazníkvá, Mgr. Věra Prvazníkvá; , , Mgr. Jana Leitnervá, Mgr. Iva Špetlíkvá; Mg. Jana Leitnervá, Mgr. Věra Prvazníkvá; Mgr. Věra Prvazníkvá, Mgr. Lenka Markvá) Stránka 7 z 13

8 - Nvu ptřebu terénu se stává přítmnst dbrnéh pracvníka pradny na rdičvských schůzkách na základních šklách při řešení prblémvých tříd (především při řešení vztahů a btíží v chvání žáků). Mgr. Věra Prvazníkvá se pdílela v tmt šklním rce na pěti schůzkách jsme ve splupráci s pracvníky Krajskéh úřadu v Liberci a ve splupráci s pracvnicemi Prjektu Pradenství v Libereckém kraji CZ1.07/ / zrganizvali a zajistili pracvní setkání metdiků prevence na Statku v Ondříkvicích u Frýdštejna (Téma Dr. Pilař Jiří - Nvely vyhlášek 72. a 73. ve vztahu k prevenci sciálně patlgických jevů. Zajišťvala: Mgr. Věra Prvazníkvá, Ludmila Sieglervá) pracvní setkání metdiků základních a středních škl s Václavem Bittnerem (Téma: Přednáška prblematice zdravéh živtníh stylu dětí a mládeže. Lektr dále představil prjekt: Zřízení infrmačníh centra pr mládež v blasti kndičníh a výživvéh pradenství. Zajišťvala Mgr. Věra Prvazníkvá a Ludmila Sieglervá) - v průběhu celéh šklníh rku prbíhala pravidelná splupráce s krajským krdinátrem prevence (za PPP Semily zajišťvala Mgr. Věra Prvazníkvá kresní metdik prevence) - Zpracvání námětů pr Bc. Klačnéh pr blast primární prevence ve šklství, jak pdklad pr jednání na MŠMT (Mgr. Věra Prvazníkvá) - Mgr. Věra Prvazníkvá člen výběrvé kmise pr prjekty primární prevence z grantvéh fndu KÚ Liberec, která se knala Seminář pr žadatele na prjekty primární prevence na KÚ v Liberci (Mgr. Pavlína Prvazníkvá) 12. Metdické vedení výchvných pradců jsme připravili a rganizačně zajistili pravidelné pracvní setkání výchvných pradců ZŠ, SŠ z územníh celku kresu Semily. Akce byla realizvána v prstrách reknstruvanéh zámku v Lmnici nad Ppelku. V rámci pdpry technických pvlání jsme ve splupráci s p. Jetelvu z Úřadu práce v Semilech zajistili exkurze d firem: Mehler Texnlgies, s.r.. Lmnice nad Ppelku a Exkurze d firmy FILPACK balvé materiály Lmnice nad Ppelku. Hlavní přednáška byla na téma: Judr. Mahdaličkvá Trestní dpvědnst pedaggů a žáků. Garant: Mgr. Věra Prvazníkvá a Ludmila Sieglervá pracvní setkání výchvných pradců na téma: Péče žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami a Přijímací řízení Lektrsky zajištěn ČŠI Praha a KÚ Liberec. Garant: PhDr. Věra Pickvá a Ludmila Sieglervá Stránka 8 z 13

9 Ve splupráci se Střední integrvanu šklu ve Vyském nad Jizeru byla zajištěna exkurze d firmy ŠKODA Vrchlabí a následně prhlídka škly a dílen ve Vyském nad Jizeru. 13. Metdické vedení dyslektických asistentek Pracvní seminář dyslektických asistentek Reedukační péče u dětí s SPU v blasti dílčích schpnstí, dbrným garantem a rganizátrem setkání byla Mgr. Huškvá Turnv Mgr.Melíškvá přítmn 16 pedaggů Semily Mgr. Gddefry přítmn 16 pedaggů Jilemnice Mgr. Markvá přítmn 13 pedaggů 14. Tábry příprava letníh tábra pr děti. Garant: Mgr. Pavlína Prvazníkvá letní tábr a letní dyslektický tábr v Drhlenách Garant: Mgr. Věra Prvazníkvá tábra se zúčastnil 56 dětí. 15. Nvé trendy Šklské pradenské pracviště Tradicí se již stal - tzv. Šklní pradenské pracviště při Základní škle v Lmnici nad Ppelku, kde je zajišťvána přítmnst dbrnéh pracvníka pradny, vždy druhu středu v měsíci. Tat služba se bustranně svědčila. Pracvní setkání ředitelů V suvislsti s přestěhváním elkvanéh pracviště PPP Semily v Turnvě jsme připravili pracvní setkání s řediteli ZŠ, SŠ, kde jsme představili nvé prstry a jednali jsme splečně dpadech nvelizvaných Vyhl.72/2005 a 73/2005 (viz přílha pzvánek). Z pdnětu ředitelů zrganizvala PPP Semily dvudenní pracvní setkání s řediteli škl rčníků na území kresu Semily (prgram viz přílha - Malá Skála). Garant: Mgr. Věra Prvazníkvá a Ludmila Sieglervá Pradenský den Naše pedaggick-psychlgická pradna připravila pr pedaggicku i laicku veřejnst již 10. rčník Pradenskéh dne, který byl pdpřen z prjektu Pradenství v Libereckém kraji CZ.1.07/1.2.00/ Hlavní téma: PhDr. Pekařvá Lidmila: Stres-relaxace, aneb jak pržít spkjený živt v zátěžvé prfesi (prgram viz přílze). Garant: Mgr. Ivana Gddefry Stránka 9 z 13

10 16. Přednáškvá činnst a pracvní semináře Pr rdiče a děti splečné pracvní semináře: Mgr. Ivana Gddefry - 1x setkání ZŠ Semily Riegra Šklička - pr buducí prvňáky - 1x setkání MŠ Vyské nad Jizeru - 1x setkání MŠ Klubíčk Lmnice nad Pp. - 2x setkání ZŠ Chuchelna Pr rdiče Přednášky šklní připravensti dětí : Mgr. Věra Prvazníkvá 6 x (MŠ Jilemnice Zámecká (2x - Berušky a Mtýlci), Stružinec, ZŠ Lmnice nad Ppelku, MŠ Turnv Zelená cesta, MŠ Mříčná) Mgr. Jana Leitnervá 1 x (MŠ Kšťálv) Mgr. Petra Huškvá 2 x (MŠ Bělá u Turnva, MŠ Ohrazenice) Mgr. Lenka Markvá 1 x (MŠ Hrabačv) Mgr. Ivana Gddefry 2 x (MŠ Harrachv, ZŠ Vyské nad Jizeru) Přednášky na témata, dle pžadavku škl: - Prč jsu děti nepslušné a agresivní ZŠ Pěnčín Mgr. Věra Prvazníkvá - Šikana a její prevence ZŠ Lmnice nad Pp. Mgr. Jana Leitnervá - Jak být dbrým rdičem MŠ Turnv, Alešva Mgr. Jana Leitnervá - Neklidné dítě ZŠ Lmnice n. Pp. PhDr. Věra Pickvá - Příprava na šklu a cvičení paměti ZŠ 28. října, Turnv Mgr. Ivana Gddefry - Režim škláka ZŠ Lmnice nad Pp. Mgr. Ivana Gddefry Pr žáky a studenty Jak se učit seminář pr třídy žáků 8. rčníků ZŠ Lmnice n/p. Mgr. Jana Leitnervá Pr učitele - Mimřádně nadané dítě v maltřídní škle ředitelé ZŠ Mgr. Jana Leitnervá - Mžnsti videtréninku ve škle ředitelé ZŠ Mgr. Pavlína Prvazníkvá Stránka 10 z 13

11 17. Vedení stážistů Praxe Sieglervá Sňa studentka PF Hradec Králvé (vedla PhDr. Věra Pickvá) Studentky výchvnéh pradenství na TU v Liberci: Praxe - Pavlína Rztčilvá z Železnéh Brdu vedla Mgr. Ivana Gddefry Praxe Petra Jerivá z Vyskéh nad Jizeru vedla Mgr. Ivana Gddefry Praxe - Hana Gregarvá z Železnéh Brdu vedla Mgr. Ivana Gddefry 18. Oblast řízení zařízení Činnst PPP je vymezena Šklským záknem (561/2004) a definvána ve zřizvací listině PPP Semily. Dále Vyhlášku MŠMT ČR č. 72/2005 O výchvném pradenství ve znění pzdějších předpisů (116/2011) a dalšími právními předpisy se knal knkurzní řízení na pzici ředitele Pedaggick - psychlgické pradny v Semilech. Pzici bhájila stávající ředitelka Mgr. Věra Prvazníkvá byl přestěhván elkvané pracviště v Turnvě ze ZŠ Žižkva (bjekt města) d dmva mládeže SZŠ, ul. 28. října 1872 (bjekt Libereckéh kraje) v Turnvě. Pravidelné pracvní prady PPP se dle plánu na šklní rk knají 1x měsíčně. Vždy je přizván zápis, který je všemi zaměstnanci kntrlván a pdepsán. 4x za šklní rk jsu svlány ředitelku pradny kazuistické semináře, kam dbrní pracvníci přinášejí své řešené případy a nabízejí si zpětné vazby a další náměty k mžnstem řešení. Pravidelné knzultační hdiny PPP pr veřejnst a pedaggy jsu na pracvištích PPP v pndělí 14,00-16,00 hd. Ředitelka pradny se pravidelně účastní prad ředitelů, které svlává zřizvatel - Krajský úřad v Liberci. Prady ředitelů praden České republiky aktuálně nejsu svlávány, prtže IPPP byl MŠMT zrušen. Snahu krdinaci prjevuje Asciace pracvníků v pradenství. PPP průběžně dále splupracuje: - s krajským úřadem v Liberci - se základními, středními a mateřskými šklami - s úřadem práce v Semilech, ddělení pradenství - s ddělením péče dítě a kurátry - s dětskými a dbrnými lékaři - s Plicií ČR - se speciálně pedaggickými centry dle jedntlivých zaměření - Snažíme se splupráci s pvěřenými bcemi III, ale splečenská zakázka není tmut vzrci naklněna. Nejsme již něklik let přizváváni na prady ředitelů základních ani mateřských škl, kde bychm mhli prjednávat aktuální splečné prblémy. Stránka 11 z 13

12 19. Údaje výsledcích kntrl Kntrla plnění pvinnstí v nemcenském pjištění, v důchdvém pjištění a při dvdu pjistnéh na sciální zabezpečení (Prtkl č.455/12/667) bez závad Prjednání závěrečné zprávy rganizace PPP se zřizvatelem na Krajském úřadu v Liberci. 20. Další záměry pradny, zhdncení, závěr Naším trvalým hlavním záměrem je udržvat vysku kvalitu a šíři pskytvaných pradenských služeb a rzvíjet v rámci mžnstí a v suladu s pptávku činnst šklských pradenských pracvišť. Úspěšně se vyrvnat s výrazně zvýšenu administrativu, která vznikla v suvislsti s nvelami Vyhlášek 72/2005 a 73/ /2011 a 147/2011. Úklem pr další bdbí je naleznuti efektivní způsb nvě ulžené pvinnsti retestvání žáků za jeden rk. Zdárně se vyrvnat se stále prbíhajícími změnami v agendě spjené se státními maturitami a splupracvat s CERMATEM. Využít c nejvíce mžnstí, které se pradně nabízejí v suvislsti s realizací prjektu Pradenství v Libereckém kraji a rzšířit nabídku činnstí, ale hlavně tyt aktivity udržet i p uknčení prjektu v květnu Pstupně rzšiřvat nvě nabízenu službu videtréninku jak pdpru pedaggů v práci s třídními klektivy. Pkračvat v zapčaté dbré splupráci s řediteli malých základních škl rč. Ve splupráci s Asciací pracvníků pedaggick-psychlgických praden řešit využívání testvých metd v suvislsti s rvným přístupem žáků ke vzdělání. Stránka 12 z 13

13 SEZNAM PŘÍLOH K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK Pzvánka na seminář výchvných pradců Pzvánka na 10. Pradenský den Pzvánka na kresní setkání metdiků prevence Pzvánka na jedndenní setkání výchvných pradců Pzvánka na pracvní setkání ředitelů ZŠ a SŠ Turnvska Pzvánka na seminář základních škl rč Pzvánka na setkání výchvných pradců ZŠ a SŠ Pzvánka na pravidelné setkání dyslektických asistentek Turnv, Semily, Jilemnice 9. Nabídka na pracvní setkání metdiků prevence ZŠ a SŠ Nabídka na letní dyslektický tábr Stránka 13 z 13

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709,

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709, Minimální preventivní prgram sciálně patlgických jevů Šklní rk 2018 2019 SŠ Trhvé Sviny, Šklní 709, 374 19 1. Práce pedaggickéh sbru a vedení škly Sučasné slžení pedaggickéh klektivu funguje bez větších

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce Zpráva průběhu prjektu Švýcarsk-české splupráce NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKÝCH EXPERTŮ V ČR 22. - 25. ledna 2014 Měst Hřvice SVČ -Dmeček Hřvice N á všt ěv a š výc a r s kýc h exp ertů v Č R 22.-25. le d n a 2 0

Více

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP): Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: 25.5.2011 Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg,

Více

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, 742 82 Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j.

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Přadvé čísl: 23/11 Zastupitelstv města Přerva Přerv 17.4.2014 Předlha pr 23. jednání Zastupitelstva města Přerva, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracvatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Plán práce SVP Nový Jičín na šk. rok 2018/2019

Plán práce SVP Nový Jičín na šk. rok 2018/2019 Výchvný ústav střední škla a středisk výchvné péče, Nvý Jičín Divadelní 12, 741 11 Nvý Jičín NÁZEV TYP Plán práce SVP Nvý Jičín na šk. rk 2018/2019 Vnitřní dkument ČÍSLO JEDNACÍ VD- 21/2018 VYDAL ZPRACOVAL

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018 Měst Vrchlabí Městský úřad Vrchlabí, kancelář starsty Zámek 1, 543 01 Vrchlabí Obecné infrmace pdle 26 zákna č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), uskutečněných kntrlách za rk 2018 Obsah: 1. Kntrly prvedené

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

"Jdeme správně?", č. CZ /0.0/0.0/15_023/

Jdeme správně?, č. CZ /0.0/0.0/15_023/ "Jdeme správně?", č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076. Dtazník pr rdiče a rdinné příslušníky uživatelů našich služeb, Cílem dtazníků je zjistit vaši spkjenst s pskytvanými službami, pjmenvat ptřeby a

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

Zápis z jednání 44. VH AŘZŠ ČR

Zápis z jednání 44. VH AŘZŠ ČR Zápis z jednání 44. VH AŘZŠ ČR Termín: 22. 23.10.2015 Míst knání: Htel Panrama, Blansk Přítmni: Účastníci dle prezenční listiny, hsté dle prezenční listiny hstů. Čtvrtek 22.10.2015 1. Slavnstní zahájení

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Ruská 355/7, Mariánské Lázně

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Ruská 355/7, Mariánské Lázně VÍTEJTE!!! Gymnázium a bchdní akademie Mariánské Lázně, příspěvkvá rganizace Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně Vedení škly Ředitel škly Mgr. Milslav Pelc ZŘ Mgr. Klára Tesařvá - rzvrh (suplvání) - dálkvý

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Zprávu

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Páteční waldorfský list

Páteční waldorfský list Páteční waldrfský list Rčník 11. 14. 4. 2017, Brn 32. čísl KALENDÁŘ AKCÍ datum Akce Čas míst DUBEN čt 20. 4. Vystupení dětí z 15h tělcvična škly LeGrand pá 21. 4. Měsíční slavnst pá ne 21.-23. 4. Přednáška

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Do praxe bez bariér. 11. května 2018, Veletrh sociálního podnikání Hradec Králové. Mgr. Jana Hanušová

Do praxe bez bariér. 11. května 2018, Veletrh sociálního podnikání Hradec Králové. Mgr. Jana Hanušová D praxe bez bariér 11. května 2018, Veletrh sciálníh pdnikání Hradec Králvé Mgr. Jana Hanušvá 15. května 2018 strana 1 Představení prjektu Předkladatel: Partneři: Králvéhradecký kraj Úřad práce České republiky

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 Zprávu

Více

Závěrečná prezentace projektu: Strategie efektivního propojení ZSF JU s neziskovým sektorem

Závěrečná prezentace projektu: Strategie efektivního propojení ZSF JU s neziskovým sektorem Závěrečná prezentace prjektu: Strategie efektivníh prpjení ZSF JU s neziskvým sektrem Prgram:č. 4c Prgram na pdpru tevřensti vyských škl Pdprgram: Pdpra splupráce vyských škl s neziskvými rganizacemi Řešitel:

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru Č.j.: KRPM-6834-5/ČJ-2011-1409UO Hanušvice 20. ledna 2011 Výtisk č. Pčet listů: 3 Bezpečnstní zpráva nápadu trestné činnsti a stavu veřejnéh přádku ve služebním bvdě OOP Hanušvice za bdbí d 1. 1. 2010

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006 Zprávu

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více