SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je sciální služba dle zákna 108/2006 Sb., je registrvána na základě rzhdnutí Krajskéh úřadu ve Zlíně a je pskytvána zdarma. Pslání Psláním služby Sciální rehabilitace Elim je snaha plné zapjení sb nacházejících se v nepříznivé sciální situaci d eknmickéh, sciálníh a kulturníh živta splečnsti. Prstřednictvím individuální pdpry těcht sb usilujeme získání c nevyšší míry jejich samstatnsti, nezávislsti a sběstačnsti. Cílvá skupina Služba je určena sbám ve věku let, které splňují pdmínky 4 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, a jsu buď: sby se zdravtním pstižením (jehž dpady mhu činit sbu závislu na pmci jiné sby). Patří zde sby: s chrnickým nemcněním, které jim brání v začlenění d splečnsti. s tělesným, mentálním neb kmbinvaným pstižením. a neb sby v krizi: sby, které se citly v přechdném stavu vnitřní nervnváhy způsbeném kritickými událstmi v živtě, a svůj stav vnímají jak hržení vlastní existence. Službu nepskytujeme sbám, a) s nimiž není mžné dmluvit se běžným způsbem z důvdu smyslvéh pstižení, těžkéh a hlubkéh mentální pstižení (mj. nízk funkční autismus), sby, které nejsu schpny rzvíjet se v samstatnsti, sběstačnsti a nezávislsti,

2 neznalsti českéh neb slvenskéh jazyka, závažné pruchy řeči, b) u kterých zdravtní stav vyžaduje zdravtní ústavní péči, c) které jsu patlgicky závislé na alkhlvých neb jiných látkách, a pd jejich vlivem hržují klí či vlastní sbu, d) které jsu klienty DC, TP, N (sbami bez přístřeší), e) které dmítají aktivně splupracvat na své sciální rehabilitaci, f) které jsu agresivní. Kritéria pr pskytnutí služby sbám z cílvé skupiny rzhdnutí zájemce využívání služby je dbrvlné, zájemce respektuje pravidla pskytvání služeb, zájemce je chten splupracvat. Kritéria pr dmítnutí uzavření smluvy pskytvání služby zájemce žádá službu, kteru prvzvatel nepskytuje neb nespadá d vymezené cílvé skupiny sb, jimž je služba pskytvána naplněná kapacita služby zájemci byla v uplynulých 3 měsících vypvězena smluva z důvdů prušvání pvinnstí vyplývajících ze smluvy. Cíle služby Psílení či vybudvání sciálních vazeb u uživatele a jeh začlenění d splečnsti. Jak s Vámi budeme pracvat V dbě před uzavřením dhdy pskytvání služby - jednání se zájemcem službu: prjednání pžadavků, čekávání a sbních cílů zájemce službu zájemci službu získá kmplexní infrmace službě (cílvá skupina, nabízené služby, způsb pdpry, pvinnsti plynucí z dhdy, čekací dba, řešení stížnstí, apd.) vyplníme s Vámi frmulář Jednání se zájemcem službu sciální rehabilitace" dmluvíme se na termínu příští schůzky nabídneme Vám prpagační materiály (leták službě), případně zprstředkujeme služby jiných rganizací

3 Při uzavírání dhdy představíme Vám návrh na písemné uzavření dhdy pskytvání služby Sciální rehabilitace Elim veducí služby s Vámi uzavře písemnu dhdu pskytvání služby - zájemce je seznámen s bsahem dhdy Při pskytvání služby (p pdpisu dhdy) naši pracvníci se s Vámi setkávají pdle Vašich individuálních ptřeb, minimálně však 1x měsíčně zjišťujeme vaše dvednsti vytváříme individuální plán pskytvání služby, ve kterém si stanvíte své cíle individuální plán pravidelně minimálně 1x za 6 měsíců splečně s Vámi vyhdncujeme aktivně se pdílíte na tvrbě individuálníh plánu a na dsažení stanvenéh cíle Při uknčení pskytvání služby uknčíme dhdu pskytvání služby seznámíme Vás s mžnstí a pdmínkami, za jakých může službu pětvně využít prběhne výstupní rzhvr (zhdncení splupráce, naplnění dhdnutých cílů,...) Frmy pskytvání služby Ambulantní - práce s uživatelem, která se dehrává v místě, kde se služba SR nachází neb v místě prnajatém pskytvatelem k realizaci aktivit služby SR například pr výuku neb přednášky. Terénní - práce s uživatelem, která se dehrává v jakémkliv místě mim kanceláře a prstry SR a mim prstry pskytvatelem prnajaté například pr výuku neb přednášky. Oblasti, ve kterých Vám pmůžeme Pmc v níže uvedených blastech pskytujeme klientům dle jejich vlastníh nastavení a přání, které splečně dhdneme při sestavení individuálníh plánu. 1) Nácvik dvednstí pr zvládání péče vlastní sbu, sběstačnsti a dalších činnstí veducích k sciálnímu začlenění:

4 a. nácvik bsluhy běžných zařízení a sptřebičů, b. nácvik péče dmácnst, například péče děvy, úklid, drbné údržbářské práce, chd kuchyně, nakupvání, sestavení rdinnéh rzpčtu, řešení zadlužensti, c. nácvik péče děti neb další členy dmácnsti, d. nácvik samstatnéh phybu včetně rientace ve vnitřním i venkvním prstru, e. nácvik dvednstí ptřebných k úředním úknům, například vlastnručníh pdpisu. 2) Zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředím: a. dprvázení dspělých d škly, šklskéh zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmvé aktivity a dprvázení zpět, b. nácvik schpnsti využívat dpravní prstředky, c. nácvik chvání v různých splečenských situacích, zvýšení samstatnsti při hledání vlnéh pracvníh místa, výběr vhdnéh blečení při různých splečenských událstech d. nácvik běžných a alternativních způsbů kmunikace, kntaktu a práce s infrmacemi, telefnvání, sbní kntakt, sestavení živtpisu, žádsti pracvní míst 3) Výchvné, vzdělávací a aktivizační činnsti: a. upevňvání získaných mtrických, psychických a sciálních schpnstí a dvednstí, 4) Pmc při uplatňvání práv, právněných zájmů a při bstarávání sbních záležitstí: a. pdávání infrmací mžnstech získávání rehabilitačních a kmpenzačních pmůcek, b. infrmační servis a zprstředkvání služeb. Technické a materiální zázemí Služba Sciální rehabilitace Elim" se nachází v centru města Vsetín na adrese: Smetanva 1484 ( věžák"), 5. patr, v blízksti MHD, autbusvéh a vlakvéh nádraží. Budva má bezbariérvý přístup z vchdu d autbusvéh nádraží. Ve vestibulu je také výtah. V prstrách sciální rehabilitace se nachází kanceláře pracvníků a dvě klubvny. Kanceláře jsu vybaveny kancelářským nábytkem a běžnu kancelářsku techniku a je zde dstatek místa pr jednání s uživateli služby. Uživatelé služby mají k dispzici PC s přístupem k internetu. V klubvnách prbíhají rganizvané aktivity. Klubvna 1 je vybavena cvičnu kuchyní, dále pracvními stly, židlemi a nábytkem pr ukládání ptřeb. Klubvna 2 je vybavena pracvními stly a židlemi. Prvzní dba:

5 V pracvní dny: pndělí úterý středa čtvrtek pátek 7:30-15:30 hd. 7:30-15:30 hd. 7:30-15:30 hd. 7:30-15:30 hd. 7:30-15:30 hd. P vzájemné dmluvě mezi klientem a klíčvým pracvníkem je mžné pskytvat služby Sciální rehabilitace Elim i mim stanvenu prvzní dbu. Vždy ale na základě stanvených ptřeb klienta a individuální zakázky s klientem služby stanvené v jeh individuálním plánu. Kapacita služby Ambulantní frma: Okamžitá kapacita ambulantní frmy pskytvání služby je 15 uživatelů. Terénní frma: Okamžitá kapacita terénní frmy pskytvání služby je 10 uživatelů. Celkvá kapacita služby: Maximální celkvá kapacita uživatelů s uzavřenu dhdu pskytvání služby je 60 sb.