ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA PRO UŽIVATELE"

Transkript

1 První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem, který je vlastnictvím splečnsti První certifikační autrita, a.s. a byl vypracván jak nedílná sučást kmplexní dkumentace. Žádná část tht dkumentu nesmí být kpírvána bez písemnéh suhlasu majitele autrských práv. Cpyright První certifikační autrita, a.s.

2 Zpráva pr uživatele - kvalifikvané certifikáty, kvalifikvané systémvé certifikáty Cpyright První certifikační autrita, a.s. Strana 1 (celkem 10) Veřejný dkument OBSAH : 1 ÚVOD KONTAKTNÍ INFORMACE TYPY CERTIFIKÁTŮ, OVĚŘOVACÍ PROCEDURY PRVOTNÍ CERTIFIKÁT NÁSLEDNÝ CERTIFIKÁT OMEZENÍ POUŽITÍ POVINNOSTI KLIENTŮ POVINNOSTI SPOLÉHAJÍCÍCH SE STRAN OMEZENÍ ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI SMLOUVY A CERTIFIKAČNÍ POLITIKA OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ POLITIKA NÁHRAD A REKLAMACE PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ AKREDITACE, AUDITY A KONTROLY... 9

3 Zpráva pr uživatele - kvalifikvané certifikáty, kvalifikvané systémvé certifikáty Cpyright První certifikační autrita, a.s. Strana 2 (celkem 10) Veřejný dkument 1 ÚVOD Tent dkument, vydaný splečnstí První certifikační plitika, a.s., (dále též I.CA), je veřejným infrmativním materiálem, který v žádném případě nenahrazuje certifikační plitiku, pdává základní přehled pskytvaných certifikačních službách, právech a pvinnstech uživatelů služby vydávání certifikátů. Tabulka 1 Vývj dkumentu Verze Datum vydání Pzn První vydání Změna legislativy (vyhláška České republiky č. 378/2006 Sb.,), prvedení kntrly bezpečnstní shdy, auditu, akreditace v SR Audit ISMS, upřesnění prblematiky záruk, dpvědnstí, náhrad a reklamací Splnění pdmínek Micrsft Rt Certificate Prgram - zařazení rt certifikátu d důvěryhdných křenvých certifikačních úřadů Prvedení auditu ISMS dle pžadavků platné legislativy České republiky na pskytvatele kvalifikvaných certifikačních služeb Prvedení auditu stavu bezpečnsti pskytvaných certifikačních služeb dle pžadavků platné legislativy Slvenské republiky Prvedení auditu dle pžadavků Micrsft Rt Certificate Prgram Tabulka 2 Prvedené kntrly bezpečnstní shdy, audity, jiné kntrly Typ Kntrla bezpečnstní shdy - zpráva ze dne Audit bezpečnsti pskytvania certifikačných činnstí - zpráva ze dne Audit systému řízení bezpečnsti infrmací (ISMS) - zpráva ze dne Audit f the cmpany První certifikační autrita, a.s. fr cmpliance with plicy requirements fr certificatin authrities issuing certificates in accrdance with ETSI TS March 3rd, 2008 Audit systému řízení bezpečnsti infrmací splečnsti První certifikační autrita, a.s. (akreditvaný pskytvatel kvalifikvaných certifikačních služeb) Závěrečná zpráva ze dne Audit stavu bezpečnsti pskytvania certifikačných činnstí Závěrečná zpráva ze dne Audit f the cmpany První certifikační autrita, a.s. fr cmpliance with plicy requirements fr certificatin authrities issuing certificates in accrdance with ETSI TS April 30rd, 2009 Výrk kntrlra/auditra 2 Kntaktní infrmace Základními adresami (dále též infrmační adresy), na nichž lze nalézt veřejné infrmace I.CA ( certifikační plitiky, zprávy pr uživatele, další infrmace dle platné legislativy, statní veřejné dkumenty, případně dkazy pr zjištění dalších infrmací, atd.) jsu : a) První certifikační autrita, a.s., Pdvinný mlýn 2178/6, Praha 9, Česká republika b) internetvá adresa c) sídla registračních autrit

4 Zpráva pr uživatele - kvalifikvané certifikáty, kvalifikvané systémvé certifikáty Cpyright První certifikační autrita, a.s. Strana 3 (celkem 10) Veřejný dkument Kntaktní adresy, které služí pr kntakt uživatelů s I.CA, jsu : a) sídl registrační autrity, která smluvní vztah klienta s I.CA zprstředkvala b) elektrnická pštvní adresa 3 Typy certifikátů, věřvací prcedury Není-li uveden jinak, je dále v tmt dkumentu pd pjmem certifikát míněn kvalifikvaný cetifikát a/neb kvalifikvaný systémvý certifikát. Pr blast vydávání certifikátů je ustanvena jednúrvňvá hierarchie certifikačních autrit. Křenem tét hierarchie je certifikační autrita splečnsti První certifikační autrita, a.s, vydávající nadřízený kvalifikvaný systémvý certifikát, tzv. self-signed křenvý certifikát (viz Splečnst První certifikační autrita, a.s. vydává následující typy certifikátů : kvalifikvané certifikáty puze fyzickým sbám typu běžný uživatel (nepdnikající fyzická sba), pdnikající fyzická sba (Osba výdělečně činná - OSVČ), zaměstnanec (fyzická sba v zaměstaneckém pměru) a fyzická sba pseudnym kvalifikvané systémvé certifikáty fyzickým sbám typu běžný uživatel (nepdnikající fyzická sba), pdnikající fyzická sba (Osba výdělečně činná - OSVČ), zaměstnanec (fyzická sba v zaměstaneckém pměru) a právnickým sbám typu rgán veřejné mci a statní právnická sba. Legislativa České republiky neknkretizuje úlžiště sukrméh, úlžištěm sukrméh klíče dle legislativy Slvenské republiky smí být puze prdukty, certifikvané Nárdním bezpečnstním úřadem Slvenské republiky. Splečnst První certifikační autrita, a.s. pdpruje čipvé karty Starcs 2.3 a vyšší). Struktura certifikátů, vydávaných splečnstí První certifikační autriita, a.s., vyhvuje standardu X.509 verze Prvtní certifikát Při registraci nvéh žadatele vyžaduje pr věření identity První certifikační autrita, a.s. : Platný primární sbní dklad žadatele (bsahujícíh celé bčanské jmén žadatele, datum narzení žadatele, adresu trvaléh bydliště žadatele a čísl předlženéh primárníh sbníh dkladu) a nějakéh dalšíh sbníh dkladu (sekundárníh). Primární sbní dklad pr bčany ČR musí být bčanský průkaz, ppř. bdbný dklad stejné právní váhy. Primární sbní dklad pr cizince je platný cestvní pas, ppř. bdbný dklad stejné právní váhy. Občané Slvenské republiky mhu jak primární sbní dklad pužít bčanský průkaz. Platný sekundární sbní dklad žadatele - musí být vydán rgánem veřejné mci neb jinu rganizací, jejíž existenci lze dlžit. Sekundární sbní dklad musí bsahvat celé bčanské jmén žadatele a dále nejméně jeden z následujících údajů : datum narzení žadatele (neb rdné čísl u bčanů ČR neb SR) adresa trvaléh bydliště žadatele ftgrafii bličeje žadatele

5 Zpráva pr uživatele - kvalifikvané certifikáty, kvalifikvané systémvé certifikáty Cpyright První certifikační autrita, a.s. Strana 4 (celkem 10) Veřejný dkument Údaje pžadvané v sekundárním sbním dkladu musí být shdné s těmit údaji v primárním sbním dkladu. O shdnsti rzhduje pracvník registrační autrity. Pkud žadatel nepředlží dva sbní dklady výše ppsané kvality, nebude mu certifikát vydán. Příkladem akceptvatelnéh sekundárníh sbníh dkladu je např.: cestvní pas, řidičský průkaz, služební průkazy státních úřadů, průkaz pslance, služební průkaz plicie, zbrjní průkaz, vjenská knížka, průkaz zdravtníh pjištění, průkazka hrmadné dpravy, firemní průkazky, studentský průkaz atd. Způsbilst žadatele k právním úknům Nechá-li se fyzická sba někým zastupit, musí zmcněnec pr vyřízení žádsti předlžit na RA následující dkumenty : primární a sekundární dklad zmcněnce - riginály primární a sekundární dklad zmcnitele riginály, případně úředně věřené kpie primárníh a sekundárníh sbníh dkladu žadatele certifikát úředně věřená plná mc - krmě pvinných údajů musí ještě bsahvat rdná čísla (existují-li), plné adresy trvalých bydlišť zmcněnce i zmcnitele a čísla primárníh a sekundárníh dkladu zmcnitele v případě zaměstnance je krmě ttžnsti také věřvána vazba fyzické sby na jejíh zaměstnavatele dle předlžených dkladů : ptvrzení zaměstnaneckém pměru prkazujících název příslušné rganizace (riginál neb ntářsky věřenu kpii výpisu z bchdníh rejstříku, živnstenskéh listu zřizvací listiny, atd. na jejichž základě byla právnická sba vytvřena V případě, kdy žadatel vystupuje jak zástupce právnické sby vyžaduje I.CA při uzavírání smluvy vydání jednh neb více certifikátů, případně pr dlžení skutečnstí uváděných v certifikátu (např.bchdní jmén apd.) : riginál neb ntářsky věřenu kpii výpisu z bchdníh rejstříku, živnstenskéh listu, zřizvací listiny neb jinéh dkumentu, na jejichž základě byla právnická sba neb rganizační slžka státu vytvřena dklad, prkazující práv žadatele jednat jménem tét právnické sby jak zástupce na základě plné mci s úředně věřeným pdpisem zastupvanéh subjektu v případě, že kvalifikvaný systémvý certifikát je určen pr server a v atributu CmmnName (CN) bude uveden dménvé jmén serveru (např. musí žadatel existenci tht dménvéh jména serveru dlžit např. čestným prhlášením Při vydávání prvtníh certifikátu prvede pracvník registrační autrity kntrlu : předlžených sbních dkladů a v případě pchybnstí pravsti předlženéh primárníh sbníh dkladu žadatele dmítne a prces vydávání certifikátu uknčí. V případě pchybnstí pravsti předlženéh sekundárníh sbníh dkladu, neb v případě neshdy vyžadvaných údajů s primárním sbním dkladem pžádá žadatele předlžení jinéh sbníh dkladu jak sekundárníh sbníh dkladu. Pkud žadatel nepředlží sekundární sbní dklad pžadvaných vlastnstí, je žadatel dmítnut a prces vydávání uknčen. dalších pžadvaných dkladů (viz výše) a v případě pchybnstí pravsti předlžených dkladů, neb v případě neshdy vyžadvaných údajů je žadatel dmítnut a prces vydávání certifikátu uknčen. V případě, že výsledek výše uvedených kntrl je pzitivní, pracvník RA kpíruje předlžené sbní dklady (není-li smluvně stanven jinak) a prtkl pdání žádsti na vydání certifikátu I.CA,

6 Zpráva pr uživatele - kvalifikvané certifikáty, kvalifikvané systémvé certifikáty Cpyright První certifikační autrita, a.s. Strana 5 (celkem 10) Veřejný dkument jehž sučástí je věta Žadatel suhlasí s tím, aby splečnst První certifikační autrita, a.s. skladvala přízené kpie jeh sbních dkladů v suladu s platnu legislativu. nechá žadateli certifikát, ppř. zmcněnci pdepsat. Pkud žadatel certifikát, ppř. zmcněnec dmítne tent prtkl pdepsat, je pracvník RA pvinnen prces vydávání certifikátu uknčit a kpie sbních dkladů zničit skartvat (není-li smluvně stanven jinak). Pkud žadatel vydání kvalifikvanéh certifikátu pžádá pdle platné legislativy publikvání dalších sbních údajů, musí být tat skutečnst explicitně uvedena ve smluvě. Pdrbný ppis pstupů při vytváření žádsti a registrace na registračních autritách je uveden v dpvídajících certifikačních plitikách, umístěných na internetvé infrmační adrese 3.2 Následný certifikát Jedinu akceptvatelnu frmu získání následnéh kvalifikvanéh certifikátu je kvalifikvaný certifikát, vydaný na základě nvé žádsti vydání kvalifikvanéh certifikátu, elektrnicky pdepsané platnými daty pr vytváření elektrnických pdpisů suvisejícími s již vydaným kvalifikvaným certifikátem, ke kterému je vydáván tent následný kvalifikvaný certifikát. Akceptvatelnými frmami získání následnéh kvalifikvanéh systémvéh certifikátu jsu : kvalifikvaný systémvý certifikát, vydaný na základě nvé žádsti vydání kvalifikvanéh systémvéh certifikátu, elektrnicky značené platnými daty pr vytváření elektrnických značek suvisejícími s již vydaným kvalifikvaným systémvým certifikátem, ke kterému je vydáván tent následný kvalifikvaný systémvý certifikát kvalifikvaný systémvý certifikát, vydaný na základě nvé žádsti vydání kvalifikvanéh systémvéh certifikátu, elektrnicky pdepsané platnými daty pr vytváření elektrnických pdpisů, suvisejícími s vydaným kvalifikvaným certifikátem k tmut kvalifikvanému systémvému certifikátu I.CA si vyhrazuje práv akceptvání i jiných frem pstupů při vydávání následných certifikátů. 4 Omezení pužití Certifikáty, vydávané splečnstí První certifikační autrita, a.s., smí být pužívány k věření elektrnickéh pdpisu, resp. elektrnické značky v suladu s platnu legislativu a vydávaným účelem, uvedeným v písemné smluvě mezi I.CA a držitelem certifikátu, resp. pdepisující sbu.. 5 Pvinnsti klientů Z hlediska splečnsti První certifikační autrita, a.s. je jejím klientem každá fyzická neb právnická sba, která uzavřela smluvu využívání kvalifikvaných certifikačních služeb I.CA s prvzvatelem jejích služeb. Klient musí zejména : seznámit se s relevantní certifikační plitiku a relevantními ustanveními příslušné smluvy vydání a pužívání certifikátu, resp. seznámit případné pdepisující sby neb značující sby a dbát na jejich ddržvání ze strany těcht sb zacházet s prstředky jakž i s daty pr vytváření zaručenéh elektrnickéh pdpisu, resp. elektrnické značky s náležitu péčí tak, aby nemhl djít k jejich neprávněnému pužití, uvědmit neprdleně pskytvatele certifikačních služeb, který certifikát vydal, tm, že hrzí nebezpečí zneužití jeh dat pr vytváření zaručenéh elektrnickéh pdpisu, resp. elektrnické značky

7 Zpráva pr uživatele - kvalifikvané certifikáty, kvalifikvané systémvé certifikáty Cpyright První certifikační autrita, a.s. Strana 6 (celkem 10) Veřejný dkument bez zbytečnéh dkladu pdávat přesné, pravdivé a úplné infrmace pskytvateli certifikačních služeb v případě, že je značující sbu zajistit, aby prstředek pr vytváření elektrnických značek, který pužívá, splňval pžadavky stanvené platnu legislativu 6 Pvinnsti spléhajících se stran Z hlediska splečnsti První certifikační autrita, a.s. je spléhající se stranu subjekt, spléhající se při své činnsti na splečnstí I.CA vydané kvalifikvané certifikáty a kvalifikvané systémvé certifikáty. Spléhající se strana je zejména pvinna : užívat certifikáty v suladu s platnu legislativu a relevantní certifikační plitiku získat certifikát certifikační autrity splečnsti První certifikační autrita, a.s. z bezpečnéh zdrje a věřit tisk (miniatura, fingerprint, ) tht certifikátu před pužitím certifikátu vydanéh certifikační autritu splečnsti První certifikační autrita, a.s. věřit platnst certifikátu certifikační autrity splečnsti První certifikační autrita, a.s. prvádět veškeré úkny k věření, že elektrnický pdpis neb elektrnická značka jsu platné a dpvídající certifikát nebyl zneplatněn 7 Omezení záruky a dpvědnsti Splečnst První certifikační autrita, a.s. : prhlašuje, že splní všechny pvinnsti, které jí vyplývají z certifikačních plitik a legislativních předpisů (viz kapitla 11). pskytuje výše uvedené záruky p celu dbu platnsti smluvy pskytvání certifikačních služeb, uzavřené s klientem. Pkud byl zjištěn prušení pvinnstí klienta, mající suvislst s uváděnu škdu, záruční plnění se nepskytne. Tat skutečnst musí být klientvi známena a zaprtklvána. Další mžné náhrady škdy vycházejí z ustanvení příslušných záknů a jejich výši může rzhdnut sud. nedpvídá za : vady pskytvaných certifikačních služeb, které vzniknu jejich pužíváním v rzpru s příslušnými certifikačními plitikami, a dále za vady, které vznikly z důvdu vyšší mci včetně dčasnéh výpadku telekmunikačníh spjení atd. škdu, vyplývající z pužití certifikátu v bdbí p pdání žádsti jeh zneplatnění, pkud splečnst První certifikační autrita, a.s. ddrží definvanu lhůtu pr zveřejnění zneplatněnéh certifikátu na seznamu zneplatněných certifikátů (CRL). 8 Smluvy a certifikační plitika Vztah mezi klientem a akreditvaným pskytvatelem kvalifikvaných certifikačních služeb, splečnstí První certifikační autrita, a.s., je (krmě příslušných ustanvení pvinných právních předpisů) upraven smluvu a příslušnými ustanveními platných certifikačních plitik. Vztah mezi spléhající se stranu a akreditvaným pskytvatelem kvalifikvaných certifikačních služeb, splečnstí První certifikační autrita, a.s., je upraven příslušnými ustanveními platných certifikačních plitik. Vztah splečnst První certifikační autrita, a.s. a spléhajících se stran není upraven smluvu.

8 Zpráva pr uživatele - kvalifikvané certifikáty, kvalifikvané systémvé certifikáty Cpyright První certifikační autrita, a.s. Strana 7 (celkem 10) Veřejný dkument Veškeré veřejné infrmace je mžné získat na kntaktních adresách, uvedených v kapitle 2 tht dkumentu. 9 Ochrana sbních údajů Ochrana sbních údajů a dalších neveřejných infrmací je v I.CA řešena v suladu s pžadavky příslušných záknných nrem (zákn ČR č. 227/2000 Sb., elektrnickém pdpisu a změně některýchdalších záknů, zákn ČR č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů a změně některých záknů, zákna SR č. 215/2002 Z.z. elektrnickm pdpise a zmene a dplnení niektrých záknv, zákna SR č. 428/2002 Z. z. chrane sbných údajv vrátane Zákna č. 90/2005 Z. z.). Žadatel certifikát dává splečnsti První certifikační autrita, a.s. písemný suhlas se zpracváním a uchváváním sbních údajů v rzsahu pžadavků platné legislativy, vztahující se k prblematice elektrnickém pdpisu. 10 Plitika náhrad a reklamace Splečnst První certifikační autrita, a.s. : Se zavazuje, že splní veškeré pvinnsti definvanými jak příslušnými právními předpisy, tak certifikačními plitikami, reflektující prblematiku vydávání kvalifikvaných certifikátů, resp. kvalifikvaných systémvých certifikátů. Pskytuje výše uvedené záruky p celu dbu platnsti smluvy pskytvání certifikačních služeb uzavřené se zákazníkem. Jiné záruky, než výše uvedené, nepskytuje. Splečnst První certifikační autrita, a.s. nedpvídá : Za vady pskytnutých služeb vzniklé z důvdu nesprávnéh neb neprávněnéh využívání služeb, pskytnutých v rámci plnění smluvy pskytvání certifikačních služeb držitelem, zejména za prvzvání v rzpru s pdmínkami uvedenými v certifikační plitice, jakž i za vady vzniklé z důvdu vyšší mci, včetně dčasnéh výpadku telekmunikačníh spjení aj. za škdu vyplývající z pužití certifikátu v bdbí p pdání žádsti jeh zneplatnění, pkud splečnst První certifikační autrita, a.s. ddrží definvanu lhůtu pr zveřejnění zneplatněnéh certifikátu na seznamu zneplatněných certifikátů (CRL). Oprávněnu reklamaci je mžné pdat těmit způsby : em na adresu : dpručenu pštvní zásilku na adresu : První certifikační autrita, a.s. Pdvinný mlýn 2178/6, Praha 9, Česká republika Reklamující sba (tzn. držitel certifikátu, pdepisující, resp. značující sba) je pvinna uvést : čísl smluvy čísl příjmvéh dkladu

9 Zpráva pr uživatele - kvalifikvané certifikáty, kvalifikvané systémvé certifikáty Cpyright První certifikační autrita, a.s. Strana 8 (celkem 10) Veřejný dkument c nejvýstižnější ppis závad a jejich prjevů Pvinnst I.CA : O reklamaci rzhdne I.CA nejpzději d tří pracvních dnů d dručení reklamace a vyrzumí tm reklamujícíh (frmu elektrnické pšty neb dpručenu zásilku), pkud se strany nedhdnu jinak. Reklamace, včetně vady, bude vyřízena bez zbytečných dkladů, a t nejpzději d jednh měsíce de dne uplatnění reklamace, pkud se strany nedhdnu jinak. Nvý certifikát bude držiteli pskytnut zdarma v následujících případech : Existuje-li důvdné pdezření, že dšl ke kmprmitaci dat pr vytváření elektrnických značek, resp. pdpisů, ppř. samtné kmprmitace dat pr vytváření elektrnických značek, resp. pdpisů, kterými I.CA elektrnicky značuje, resp. pdepisuje vydávané certifikáty a seznamy zneplatněných certifikátů, nabídne I.CA držitelům bezplatné vydání nvéh certifikátu - případné náklady na vydání nvých certifikátů hradí I.CA, která p dbu zablkvání certifikátů nese veškeru dpvědnst za případné škdy vzniklé v suvislsti se zneužitím těcht certifikátů. V případě, že I.CA při příjmu žádsti vydání certifikátu zjistí, že existuje jiný certifikát se stejným veřejným klíčem, je žadatel certifikát vyzván k vygenervání nvé žádsti, a tedy i nvých párvých dat. Držitel již existujícíh certifikátu, který vlastní veřejný klíč stejný jak žadatel vydání certifikátu, je vyzván k vygenervání nvých párvých dat, jeh půvdní certifikát je kamžitě zneplatněn a držitel je tét skutečnsti infrmván. 11 Právní prstředí Splečnst První certifikační autrita, a.s. se při své činnsti řídí příslušnými ustanveními právníh řádu České republiky, zejména : záknem České republiky č. 227/2000 Sb., elektrnickém pdpisu a změně některých dalších záknů (zákn elektrnickém pdpisu), jak vyplývá ze změn prvedených záknem č. 226/2002 Sb., záknem č. 517/2002 Sb., a záknem č. 440/2004 Sb., nařízením vlády České republiky č. 495/2004 Sb., kterým se prvádí zákn č. 227/2000 Sb. vyhlášku České republiky č. 378/2006 Sb., pstupech kvalifikvaných pskytvatelů certifikačních služeb, pžadavcích na nástrje elektrnickéh pdpisu a pžadavcích na chranu dat pr vytváření elektrnických značek (vyhláška pstupech kvalifikvaných pskytvatelů certifikačních služeb) záknem České republiky č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů a změně některých záknů S hledem na získání akreditace na pskytvání kvalifikvaných certifikačních služeb na území Slvenské republiky se splečnst První certifikační autrita, a.s. v blastech vydávání kvalifikvaných certifíkátů a časvých razítek také řídí : záknem Slvenské republiky č. 215/2002 Z.z. elektrnickm pdpise a zmene a dplnení niektrých záknv v platnm znení a s ním spjených vyknávacích vyhlášk vyhlášku Nárdnéh bezpečnstníh úradu Slvenské republiky č. 132/2009 Z.z., pdmienkach na pskytvanie akreditvaných certifikačných služieb a pžiadavkách na audit, rzsah auditu a kvalifikáciu audítrv

10 Zpráva pr uživatele - kvalifikvané certifikáty, kvalifikvané systémvé certifikáty Cpyright První certifikační autrita, a.s. Strana 9 (celkem 10) Veřejný dkument záknem Slvenské republiky č. 428/2002 Z.z. chrane sbných údajv 12 Akreditace, audity a kntrly Splečnst První certifikační autrita, a.s., je : akreditvaným pskytvatelem certifikačních služeb v České republice pr blast vydávání kvalifikvaných certifikátů, kvalifikvaných systémvých certifikátů a kvalifikvaných časvých razítek pdle zákna č. 227/2000 Sb., elektrnickém pdpisu a změně některých dalších záknů (zákn elektrnickém pdpisu), jak vyplývá ze změn prvedených záknem č. 226/2002 Sb., záknem č. 517/2002 Sb., a záknem č. 440/2004 Sb., prvním zahraničním kvalifikvaným pskytvatelem certifikačních služeb ve Slvenské republice, kterému byla udělena akreditace v blasti pskytvání kvalifikvaných certifikátů a kvalifikvaných časvých razítek pdle aktuálníh znění zákna č. 215/2002 Z.z., elektrnickm pdpise a zmene a dplnení niektrých záknv v platnm znení a s ním spjených vyknávacích vyhlášk Pskytvání kvalifikvaných certifikačních služeb splečnstí První certifikační autrita, a.s., je pravidelně pdrbván auditům a kntrlám, pžadvaných legislativu České republiky a Slvenské republiky. S hledem na zařazení křenvých certifikátů I.CA d důvěryhdných křenvých certifikačních úřadů splečnpsti Micrsft, je pskytvání certifikačních služeb také auditván dle pžadavků Micrsft Rt Certificate Prgram. Ing. Petr Budiš, Ph.D., v.r. předseda představenstva a ředitel splečnsti

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více