(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení"

Transkript

1 (). Načrněe slepý graf závislosi dráhy sojícího člověka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,9 s do 6,5 s. 3. Jakou rychlosí dopadl na zem výsadkář, jesliže s oevřeným padákem klesal rovnoměrným pohybem rychlosí 2,4 m/s a rychlos věru v horizonálním směru vzhledem k zemi byla 2,8 m/s? 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením,9 m/s 2. Jak dlouho rvalo, než urazilo dráhu 234 m? () Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 5 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 7, 8 m/s je rychlos na začáku pohybu a 3, 6 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 5 m/s 7,8 m/s 3,6 s 2 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 7, 8 m/s.3, 6 s m/s2.(3, 6 s) 2 40 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (2, 4 m/s)2 + (2, 8 m/s) 2 3, 69 m/s. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2s, odud a m 6 s.,9 m/s 2 (2). Načrněe slepý graf závislosi zrychlení ležícího brouka na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 0,74 s do 7,9 s. 3. V železničním voze rychlíku jedoucího sálou rychlosí 8,6 m/s vrhneme míček, jehož počáeční rychlos vzhledem k vozu je 7,2 m/s Jak velká je počáeční rychlos míčku vzhledem k povrchu Země, jesliže ho vrhneme a) ve směru jízdy, b) proi směru jízdy rychlíku? 4. Hmoný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici s oběžnou dobou 22 s. Určee jeho úhlovou rychlos. (2) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 6, m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 9, 63 m/s je rychlos na začáku pohybu a 7, 2 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 6, m/s 9,63 m/s 7,2 s 0, 49 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 9, 63 m/s.7, 2 s + 2 ( 0, 49) m/s2.(7, 2 s) 2 57 m. 3. a) Pro skládání rychlosí sejného směru plaí: v v + v 2 8, 6 m/s + 7, 2 m/s 25, 8 m/s. b) Pro skládání rychlosí opačného směru plaí: v v v 2 8, 6 m/s 7, 2 m/s, 4 m/s. 4. Plaí: ω 2π T 6,28 22 s 0, 29 rad/s. (3). Načrněe slepý graf závislosi rychlosi nerovnoměrného pohybu včely na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od,6 s do 5,9 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 9 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 25 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením 2,8 m/s 2. Jak dlouho rvalo, než urazilo dráhu 20 m? (3) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 7, m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 9, 20 m/s je rychlos na začáku pohybu a 4, 3 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7, m/s 9,20 m/s 4,3 s 0, 49 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 9, 20 m/s.4, 3 s + 2 ( 0, 49) m/s2.(4, 3 s) 2 35 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 9 km/h. h 9 km, s 2 25 km/h.0, 5 h 3 km. Dosadíme: v p s+s2 9 km+3 km + 2 km/h+0,5 km/h 69, 3 km/h. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2s, odud a 2.20 m 9, 3 s. 2,8 m/s 2

2 (4). Načrněe slepý graf závislosi dráhy sojícího člověka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,2 s do 8,0 s. 3. Orienační běžec urazil za prvních 34 s dráhu 30 m, zanásledující 74 s dráhu 240 m. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi za prvních 08 sekund pohybu? (předpokládáme 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením,4 m/s 2. Jak velkou dráhu urazilo za 9 s? (4) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 8 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 6, 4 m/s je rychlos na začáku pohybu a 5, 8 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 8 m/s 6,4 m/s 5,8 s 2, 0 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 6, 4 m/s.5, 8 s + 2 2, 0 m/s2.(5, 8 s) 2 7 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s m+240 m 34 s+74 s 2, 50 m/s. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2, 4 m/s2.(9 s) m. (5). Načrněe slepý graf závislosi rychlosi sojícího psa na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 4,4 s do 7,6 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 94 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 36 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Vrule leadla se oáčí úhlovou rychlosí 250 rad/s. Jak velkou rychlosí se pohybují body na koncích vrule, jejichž vzdálenos od osy je 2,2 m? (5) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 6, 2 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 7, 8 m/s je rychlos na začáku pohybu a 3, 2 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 6,2 m/s 7,8 m/s 3,2 s 0, 50 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 7, 8 m/s.3, 2 s + 2 ( 0, 50) m/s2.(3, 2 s) 2 22 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 94 km/h. h 94 km, s 2 36 km/h.0, 5 h 8 km. Dosadíme: v p s+s2 94 km+8 km + 2 km/h+0,5 km/h 74, 7 km/h. 4. Plaí: v ωr 250 rad/s.2, 2 m 550 m/s. (6). Načrněe slepý graf závislosi dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu ramvaje na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od,2 s do 7,7 s. 3. Mosní jeřáb se pohybuje po dílně ve vodorovném směru rychlosí, m/s, kočka jeřábu se současně pohybuje kolmo na směr pohybu rychlosí 0,75 m/s. Jakou rychlosí se pohybuje ěleso zavěšené na kočce jeřábu vzhledem k dílně? 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením 4,3 m/s 2. Jak velkou dráhu urazilo za 5 s? (6) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 7 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 4, 4 m/s je rychlos na začáku pohybu a 6, 5 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7 m/s 4,4 m/s 6,5 s, 9 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 4, 4 m/s.6, 5 s + 2, 9 m/s2.(6, 5 s) 2 69 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (, m/s)2 + (0, 75 m/s) 2, 3 m/s. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2 4, 3 m/s2.(5 s) m.

3 (7). Načrněe slepý graf závislosi rychlosi rovnoměrného pohybu aua na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od, s do 8,3 s. 3. Mosní jeřáb se pohybuje po dílně ve vodorovném směru rychlosí 0,4 m/s, kočka jeřábu se současně pohybuje kolmo na směr pohybu rychlosí,2 m/s. Jakou rychlosí se pohybuje ěleso zavěšené na kočce jeřábu vzhledem k dílně? 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením 4,8 m/s 2. Jak velkou dráhu urazilo za 2 s? (7) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 5, 9 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 9, 45 m/s je rychlos na začáku pohybu a 7, 2 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 5,9 m/s 9,45 m/s 7,2 s 0, 49 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 9, 45 m/s.7, 2 s + 2 ( 0, 49) m/s2.(7, 2 s) 2 55 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (0, 4 m/s)2 + (, 2 m/s) 2, 3 m/s. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2 4, 8 m/s2.(2 s) m. (8). Načrněe slepý graf závislosi dráhy nerovnoměrného pohybu parního válce na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,8 s do 7,3 s. 3. V železničním voze rychlíku jedoucího sálou rychlosí 5,5 m/s vrhneme míček, jehož počáeční rychlos vzhledem k vozu je 8,5 m/s Jak velká je počáeční rychlos míčku vzhledem k povrchu Země, jesliže ho vrhneme a) ve směru jízdy, b) proi směru jízdy rychlíku? 4. Velikos rychlosi auomobilu se zvěšila za 9,7 s ze 4,4 m/s na 20 m/s. Jakou velikos zrychlení měl auomobil? (8) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 7 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 7, 6 m/s je rychlos na začáku pohybu a 4, 5 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7 m/s 7,6 m/s 4,5 s 2 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 7, 6 m/s.4, 5 s m/s2.(4, 5 s) 2 50 m. 3. a) Pro skládání rychlosí sejného směru plaí: v v + v 2 5, 5 m/s + 8, 5 m/s 24, 0 m/s. b) Pro skládání rychlosí opačného směru plaí: v v v 2 5, 5 m/s 8, 5 m/s 7, 0 m/s. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nenulovou poč. rychlosí. Proo a v v0 20 m/s 4,4 m/s 9,7 s 2 m/s 2. (9). Načrněe slepý graf závislosi dráhy nerovnoměrného pohybu parního válce na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 2,4 s do 8,9 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 86 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 29 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením,9 m/s 2. Jak dlouho rvalo, než urazilo dráhu 25 m? (9) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 5, 6 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 8, 8 m/s je rychlos na začáku pohybu a 6, 5 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 5,6 m/s 8,8 m/s 6,5 s 0, 49 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 8, 8 m/s.6, 5 s + 2 ( 0, 49) m/s2.(6, 5 s) 2 47 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 86 km/h. h 86 km, s 2 29 km/h.0, 5 h 5 km. Dosadíme: v p s+s2 86 km+5 km + 2 km/h+0,5 km/h 67, 3 km/h. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2s, odud a 2.25 m 5 s.,9 m/s 2

4 (0). Načrněe slepý graf závislosi dráhy rovnoměrného pohybu cyklisy na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 4,0 s do 7,6 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 00 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 28 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením 4, m/s 2. Jak dlouho rvalo, než urazilo dráhu 23 m? (0) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 7 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 0, 0 m/s je rychlos na začáku pohybu a 3, 6 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7 m/s 0,0 m/s 3,6 s 2 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 0, 0 m/s.3, 6 s m/s2.(3, 6 s) 2 50 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 00 km/h. h 00 km, s 2 28 km/h.0, 5 h 4 km. Dosadíme: v p s+s2 00 km+4 km + 2 km/h+0,5 km/h 76 km/h. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2s, odud a 2.23 m 0 s. 4, m/s 2 (). Načrněe slepý graf závislosi rychlosi rovnoměrně zrychleného pohybu rolejbusu na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,0 s do 6,7 s. 3. Orienační běžec urazil za prvních 26 s dráhu 36 m, zanásledující 62 s dráhu 269 m. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi za prvních 88 sekund pohybu? (předpokládáme 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením,5 m/s 2. Jak velkou dráhu urazilo za 4 s? () Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 5 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 6, 0 m/s je rychlos na začáku pohybu a 4, 7 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 5 m/s 6,0 m/s 4,7 s 2 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 6, 0 m/s.4, 7 s m/s2.(4, 7 s) 2 50 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s m+269 m 26 s+62 s 3, 5 m/s. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2, 5 m/s2.(4 s) 2 50 m. (2). Načrněe slepý graf závislosi dráhy nerovnoměrného pohybu parního válce na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 0,57 s do 8,2 s. 3. Jakou rychlosí dopadl na zem výsadkář, jesliže s oevřeným padákem klesal rovnoměrným pohybem rychlosí 2,3 m/s a rychlos věru v horizonálním směru vzhledem k zemi byla 3,5 m/s? 4. Servačník koná 440 oáček za minuu. Určee velikos normálového zrychlení bodů servačníku, keré jsou ve vzdálenosi 7,5 cm od osy oáčení. (2) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 8 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 3, m/s je rychlos na začáku pohybu a 7, 6 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 8 m/s 3, m/s 7,6 s 2, 0 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 3, m/s.7, 6 s + 2 2, 0 m/s2.(7, 6 s) 2 8 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (2, 3 m/s)2 + (3, 5 m/s) 2 4, 2 m/s. 4. Plaí: a d ω 2 r (2πf) 2 r (6, 28.7, 3 s ) 2.0, 075 m 60 m/s 2. (3). Načrněe slepý graf závislosi zrychlení ležícího brouka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,0 s do 7,0 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 00 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 28 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením 3,8 m/s 2. Jak dlouho rvalo, než urazilo dráhu 23 m?

5 (3) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 6 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 6, 0 m/s je rychlos na začáku pohybu a 5, 0 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 6 m/s 6,0 m/s 5,0 s 2, 0 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 6, 0 m/s.5, 0 s + 2 2, 0 m/s2.(5, 0 s) 2 55 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 00 km/h. h 00 km, s 2 28 km/h.0, 5 h 4 km. Dosadíme: v p s+s2 00 km+4 km + 2 km/h+0,5 km/h 76 km/h. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2s, odud a 2.23 m 8, 0 s. 3,8 m/s 2 (4). Načrněe slepý graf závislosi dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu ramvaje na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 4, s do 8,8 s. 3. Orienační běžec urazil za prvních 26 s dráhu 29 m, zanásledující 64 s dráhu 288 m. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi za prvních 90 sekund pohybu? (předpokládáme 4. Hmoný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici o poloměru 30 cm s frekvencí 4, Hz. Určee velikos rychlosi hmoného bodu. (4) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 20 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 0, 2 m/s je rychlos na začáku pohybu a 4, 7 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 20 m/s 0,2 m/s 4,7 s 2 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 0, 2 m/s.4, 7 s m/s2.(4, 7 s) 2 70 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s m+288 m 26 s+64 s 3, 5 m/s. 4. Plaí: v 2πrf 2.3, 4.0, 30 m.4, s 7, 7 m/s. (5). Načrněe slepý graf závislosi dráhy nerovnoměrného pohybu parního válce na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 0,8 s do 8,8 s. 3. Orienační běžec urazil za prvních 34 s dráhu 3 m, zanásledující 70 s dráhu 287 m. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi za prvních 04 sekund pohybu? (předpokládáme 4. Vrule leadla se oáčí úhlovou rychlosí 90 rad/s. Jak velkou rychlosí se pohybují body na koncích vrule, jejichž vzdálenos od osy je 2,0 m? (5) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 20 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 2, 36 m/s je rychlos na začáku pohybu a 8, 6 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 20 m/s 2,36 m/s 8,6 s 2, m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 2, 36 m/s.8, 6 s + 2 2, m/s2.(8, 6 s) 2 98 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s m+287 m 34 s+70 s 3, 06 m/s. 4. Plaí: v ωr 90 rad/s.2, 0 m 380 m/s. (6). Načrněe slepý graf závislosi zrychlení ležícího brouka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,6 s do 8,6 s. 3. Nákladní auomobil jede 5 km rychlosí ovelikosi 67 km/h a 6,7 km rychlosí ovelikosi 36 km/h. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi? (předpokládáme přímočarý pohyb) 4. Vrule leadla se oáčí úhlovou rychlosí 250 rad/s. Jak velkou rychlosí se pohybují body na koncích vrule, jejichž vzdálenos od osy je,4 m?

6 (6) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 9 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 7, 2 m/s je rychlos na začáku pohybu a 6, 0 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 9 m/s 7,2 m/s 6,0 s 2, 0 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 7, 2 m/s.6, 0 s + 2 2, 0 m/s2.(6, 0 s) 2 79 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme časy obou úseků, 2 ze vzahu s v, edy 5 km 67 km/h 0, 22 h, 6,7 km 2 36 km/h 0, 9 h. Dosadíme: v p s+s2 5 km+6,7 km + 2 0,22 km/h+0,9 km/h 53 km/h. 4. Plaí: v ωr 250 rad/s., 4 m 350 m/s. (7). Načrněe slepý graf závislosi dráhy rovnoměrného pohybu cyklisy na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 2,8 s do 5,5 s. 3. Orienační běžec urazil za prvních 35 s dráhu 36 m, zanásledující 59 s dráhu 252 m. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi za prvních 94 sekund pohybu? (předpokládáme 4. Hmoný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici o poloměru 76 cm s frekvencí 5,9 Hz. Určee velikos rychlosi hmoného bodu. (7) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 7, 3 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 8, 6 m/s je rychlos na začáku pohybu a 2, 7 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7,3 m/s 8,6 m/s 2,7 s 0, 48 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 8, 6 m/s.2, 7 s + 2 ( 0, 48) m/s2.(2, 7 s) 2 2 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s m+252 m 35 s+59 s 3, m/s. 4. Plaí: v 2πrf 2.3, 4.0, 76 m.5, 9 s 28 m/s. (8). Načrněe slepý graf závislosi rychlosi rovnoměrného pohybu aua na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 3,2 s do 6,8 s. 3. Jakou rychlosí dopadl na zem výsadkář, jesliže s oevřeným padákem klesal rovnoměrným pohybem rychlosí 2,2 m/s a rychlos věru v horizonálním směru vzhledem k zemi byla 3,0 m/s? 4. Velikos rychlosi auomobilu se zvěšila za s ze 5,8 m/s na 20 m/s. Jakou velikos zrychlení měl auomobil? (8) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 6, 6 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 8, 4 m/s je rychlos na začáku pohybu a 3, 6 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 6,6 m/s 8,4 m/s 3,6 s 0, 50 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 8, 4 m/s.3, 6 s + 2 ( 0, 50) m/s2.(3, 6 s) 2 27 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (2, 2 m/s)2 + (3, 0 m/s) 2 3, 72 m/s. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nenulovou poč. rychlosí. Proo a v v0 20 m/s 5,8 m/s s m/s 2. (9). Načrněe slepý graf závislosi dráhy sojícího člověka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 0,88 s do 7,9 s. 3. Mosní jeřáb se pohybuje po dílně ve vodorovném směru rychlosí 0,98 m/s, kočka jeřábu se současně pohybuje kolmo na směr pohybu rychlosí, m/s. Jakou rychlosí se pohybuje ěleso zavěšené na kočce jeřábu vzhledem k dílně? 4. Hmoný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici s oběžnou dobou 5 s. Určee jeho úhlovou rychlos. (9) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 8 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 3, 8 m/s je rychlos na začáku pohybu a 7, 0 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 8 m/s 3,8 m/s 7,0 s 2, 0 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 3, 8 m/s.7, 0 s + 2 2, 0 m/s2.(7, 0 s) 2 76 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (0, 98 m/s)2 + (, m/s) 2, 5 m/s. 4. Plaí: ω 2π T 6,28 5 s 0, 42 rad/s. (20). Načrněe slepý graf závislosi dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu ramvaje na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2, s do 5,7 s. 3. Nákladní auomobil jede 7 km rychlosí ovelikosi 79 km/h a 7,2 km rychlosí ovelikosi 46 km/h. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi? (předpokládáme přímočarý pohyb) 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením 3,5 m/s 2. Jak velkou dráhu urazilo za 8 s?

7 (20) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 3 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 6, 2 m/s je rychlos na začáku pohybu a 3, 6 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 3 m/s 6,2 m/s 3,6 s 2 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 6, 2 m/s.3, 6 s m/s2.(3, 6 s) 2 40 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme časy obou úseků, 2 ze vzahu s v, edy 7 km 79 km/h 0, 22 h, 7,2 km 2 46 km/h 0, 6 h. Dosadíme: v p s+s2 7 km+7,2 km + 2 0,22 km/h+0,6 km/h 64 km/h. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2 3, 5 m/s2.(8 s) m. (2). Načrněe slepý graf závislosi zrychlení ležícího brouka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od,5 s do 7,7 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 99 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 42 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Hmoný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici s oběžnou dobou 4 s. Určee jeho úhlovou rychlos. (2) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 7 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 5, 0 m/s je rychlos na začáku pohybu a 6, 2 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7 m/s 5,0 m/s 6,2 s, 9 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 5, 0 m/s.6, 2 s + 2, 9 m/s2.(6, 2 s) 2 68 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 99 km/h. h 99 km, s 2 42 km/h.0, 5 h 2 km. Dosadíme: v p s+s2 99 km+2 km + 2 km/h+0,5 km/h 80, 0 km/h. (22). Načrněe slepý graf závislosi dráhy sojícího člověka na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 2,7 s do 6,9 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 96 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 28 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Vrule leadla se oáčí úhlovou rychlosí 200 rad/s. Jak velkou rychlosí se pohybují body na koncích vrule, jejichž vzdálenos od osy je 2, m? (22) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 6, 6 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 8, 7 m/s je rychlos na začáku pohybu a 4, 2 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 6,6 m/s 8,7 m/s 4,2 s 0, 50 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 8, 7 m/s.4, 2 s + 2 ( 0, 50) m/s2.(4, 2 s) 2 32 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 96 km/h. h 96 km, s 2 28 km/h.0, 5 h 4 km. Dosadíme: v p s+s2 96 km+4 km + 2 km/h+0,5 km/h 73, 3 km/h. 4. Plaí: v ωr 200 rad/s.2, m 420 m/s. (23). Načrněe slepý graf závislosi rychlosi rovnoměrného pohybu aua na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 4,2 s do 6,4 s. 3. Nákladní auomobil jede 3 km rychlosí ovelikosi 75 km/h a 5,7 km rychlosí ovelikosi 32 km/h. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi? (předpokládáme přímočarý pohyb) 4. Sřela proběhne hlavní vojenské pušky za 0,023 s a nabude rychlosi ovelikosi 526 m/s. Jak velké má zrychlení? 4. Plaí: ω 2π T 6,28 4 s 0, 45 rad/s.

8 (23) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 6, 8 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 7, 9 m/s je rychlos na začáku pohybu a 2, 2 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 6,8 m/s 7,9 m/s 2,2 s 0, 50 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 7, 9 m/s.2, 2 s + 2 ( 0, 50) m/s2.(2, 2 s) 2 6 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme časy obou úseků, 2 ze vzahu s v, edy 3 km 75 km/h 0, 7 h, 5,7 km 2 32 km/h 0, 8 h. Dosadíme: v p s+s2 3 km+5,7 km + 2 0,7 km/h+0,8 km/h 53 km/h. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí (v 0 0m/s). Proo a v v0 526 m/s 0 m/s 0,023 s 2, m/s 2. (24). Načrněe slepý graf závislosi rychlosi sojícího psa na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,7 s do 8,3 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 94 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 37 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Hmoný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici s oběžnou dobou,0 s. Určee jeho úhlovou rychlos. (24) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 9 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 7, 4 m/s je rychlos na začáku pohybu a 5, 6 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 9 m/s 7,4 m/s 5,6 s 2, m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 7, 4 m/s.5, 6 s + 2 2, m/s2.(5, 6 s) 2 74 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 94 km/h. h 94 km, s 2 37 km/h.0, 5 h 9 km. Dosadíme: v p s+s2 94 km+9 km + 2 km/h+0,5 km/h 75, 3 km/h. (25). Načrněe slepý graf závislosi zrychlení rovnoměrně zrychleného pohybu leadla na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 0,39 s do 7,4 s. 3. Mosní jeřáb se pohybuje po dílně ve vodorovném směru rychlosí 0,49 m/s, kočka jeřábu se současně pohybuje kolmo na směr pohybu rychlosí 0,70 m/s. Jakou rychlosí se pohybuje ěleso zavěšené na kočce jeřábu vzhledem k dílně? 4. Hmoný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici o poloměru 79 cm s frekvencí 5,2 Hz. Určee velikos rychlosi hmoného bodu. (25) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 7 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 2, 78 m/s je rychlos na začáku pohybu a 7, 0 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7 m/s 2,78 m/s 7,0 s 2, 0 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 2, 78 m/s.7, 0 s + 2 2, 0 m/s2.(7, 0 s) 2 68 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (0, 49 m/s)2 + (0, 70 m/s) 2 0, 85 m/s. 4. Plaí: v 2πrf 2.3, 4.0, 79 m.5, 2 s 26 m/s. (26). Načrněe slepý graf závislosi zrychlení ležícího brouka na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 2,7 s do 5,5 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 0 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 42 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Velikos rychlosi auomobilu se zvěšila za 4 s ze 6,0 m/s na 30 m/s. Jakou velikos zrychlení měl auomobil? 4. Plaí: ω 2π T 6,28,0 s 0, 63 rad/s.

9 (26) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 7, 3 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 8, 7 m/s je rychlos na začáku pohybu a 2, 8 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7,3 m/s 8,7 m/s 2,8 s 0, 50 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 8, 7 m/s.2, 8 s + 2 ( 0, 50) m/s2.(2, 8 s) 2 22 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 0 km/h. h 0 km, s 2 42 km/h.0, 5 h 2 km. Dosadíme: v p s+s2 0 km+2 km + 2 km/h+0,5 km/h 87 km/h. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nenulovou poč. rychlosí. Proo a v v0 30 m/s 6,0 m/s 4 s 2 m/s 2. (27). Načrněe slepý graf závislosi zrychlení rovnoměrného pohybu lokomoivy na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 3, s do 6,6 s. 3. Orienační běžec urazil za prvních 34 s dráhu 30 m, zanásledující 65 s dráhu 280 m. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi za prvních 99 sekund pohybu? (předpokládáme 4. Vrule leadla se oáčí úhlovou rychlosí 240 rad/s. Jak velkou rychlosí se pohybují body na koncích vrule, jejichž vzdálenos od osy je 2,0 m? (27) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 6, 7 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 8, 5 m/s je rychlos na začáku pohybu a 3, 5 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 6,7 m/s 8,5 m/s 3,5 s 0, 5 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 8, 5 m/s.3, 5 s + 2 ( 0, 5) m/s2.(3, 5 s) 2 27 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s m+280 m 34 s+65 s 3, m/s. 4. Plaí: v ωr 240 rad/s.2, 0 m 480 m/s. (28). Načrněe slepý graf závislosi zrychlení ležícího brouka na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od,5 s do 5,6 s. 3. Mosní jeřáb se pohybuje po dílně ve vodorovném směru rychlosí 0,88 m/s, kočka jeřábu se současně pohybuje kolmo na směr pohybu rychlosí 0,99 m/s. Jakou rychlosí se pohybuje ěleso zavěšené na kočce jeřábu vzhledem k dílně? 4. Servačník koná 580 oáček za minuu. Určee velikos normálového zrychlení bodů servačníku, keré jsou ve vzdálenosi cm od osy oáčení. (28) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 7, 2 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 9, 25 m/s je rychlos na začáku pohybu a 4, s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7,2 m/s 9,25 m/s 4, s 0, 50 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 9, 25 m/s.4, s + 2 ( 0, 50) m/s2.(4, s) 2 34 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (0, 88 m/s)2 + (0, 99 m/s) 2, 32 m/s. 4. Plaí: a d ω 2 r (2πf) 2 r (6, 28.9, 7 s ) 2.0, m 40 m/s 2. (29). Načrněe slepý graf závislosi rychlosi rovnoměrně zrychleného pohybu rolejbusu na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od,5 s do 5,5 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 86 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 37 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Hmoný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici s oběžnou dobou s. Určee jeho úhlovou rychlos.

10 (29) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 7, 3 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 9, 25 m/s je rychlos na začáku pohybu a 4, 0 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7,3 m/s 9,25 m/s 4,0 s 0, 49 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 9, 25 m/s.4, 0 s + 2 ( 0, 49) m/s2.(4, 0 s) 2 33 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 86 km/h. h 86 km, s 2 37 km/h.0, 5 h 9 km. Dosadíme: v p s+s2 86 km+9 km + 2 km/h+0,5 km/h 70, 0 km/h. 4. Plaí: ω 2π T 6,28 s 0, 57 rad/s. (30). Načrněe slepý graf závislosi dráhy sojícího člověka na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 4, s do 8, s. 3. Mosní jeřáb se pohybuje po dílně ve vodorovném směru rychlosí 0,83 m/s, kočka jeřábu se současně pohybuje kolmo na směr pohybu rychlosí, m/s. Jakou rychlosí se pohybuje ěleso zavěšené na kočce jeřábu vzhledem k dílně? 4. Velikos rychlosi auomobilu se zvěšila za 9,6 s ze 6,8 m/s na 20 m/s. Jakou velikos zrychlení měl auomobil? (30) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 6, 0 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 8, 0 m/s je rychlos na začáku pohybu a 4, 0 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 6,0 m/s 8,0 m/s 4,0 s 0, 50 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 8, 0 m/s.4, 0 s + 2 ( 0, 50) m/s2.(4, 0 s) 2 28 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (0, 83 m/s)2 + (, m/s) 2, 4 m/s. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nenulovou poč. rychlosí. Proo a v v0 20 m/s 6,8 m/s 9,6 s m/s 2.

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření:

Více

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny.

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny. 1. Auto zrychlí rovnoměrně zrychleným pohybem z 0 km h -1 na 72 km h -1 za 10 sekund. 2. Auto zastaví z rychlosti 64,8 km h -1 rovnoměrně zrychleným (zpomaleným) pohybem za 9 sekund. V obou případech nakreslete

Více

Rovnoměrný pohyb. velikost rychlosti stále stejná (konstantní) základní vztah: (pokud pohyb začíná z klidu) v m. s. t s

Rovnoměrný pohyb. velikost rychlosti stále stejná (konstantní) základní vztah: (pokud pohyb začíná z klidu) v m. s. t s Ronoměrný poyb eliko rycloi ále ejná (konanní) základní za:. graf záiloi dráy na čae: polopřímka ycázející z počáku (pokud poyb začíná z klidu) m graf záiloi rycloi na čae: ronoběžka odoronou ou m. U poybu

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

Slovní úlohy na pohyb

Slovní úlohy na pohyb VY_32_INOVACE_M-Ar 8.,9.09 Sloní úlohy na pohyb Anoace: Praconí li ukazuje žákoi poup řešení loních úloh na pohyb. Jou zde rozebrány ypy, keré mohou naa. Poupy řešení zoroých příkladů jou žákům promínuy

Více

Pohyb tělesa (5. část)

Pohyb tělesa (5. část) Pohyb tělesa (5. část) A) Co už víme o pohybu tělesa?: Pohyb tělesa se definuje jako změna jeho polohy vzhledem k jinému tělesu. O pohybu tělesa má smysl hovořit jedině v souvislosti s polohou jiných těles.

Více

Téma Pohyb grafické znázornění

Téma Pohyb grafické znázornění Téma Pohyb grafické znázornění Příklad č. 1 Na obrázku je graf závislosti dráhy na čase. a) Jak se bude těleso pohybovat? b) Urči velikost rychlosti pohybu v jednotlivých časových úsecích dráhy. c) Jak

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2 . Do dou sejných nádob nalijeme odu a ruť o sejných objemech a eploách. Jaký bude poměr přírůsků eplo kapalin, jesliže obě kapaliny přijmou při zahříání sejné eplo? V = V 2 =V, T = T 2, Q =Q 2 c = 9 J

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3 Fyzikajekolemnás(Polohaajejízměny) Sudijní ex pro řešiele FO a osaní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Obsah Slovo úvodem 3 1 Popis polohy ělesa 4 1.1 Jednorozměrnýprosor.......................

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 24. 7. 212 Název zpracovaného celku: KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličiny popisují vlastnosti, stavy a změny hmotných

Více

Mechanika teorie srozumitelně

Mechanika teorie srozumitelně Rovnoměrný pohybu po kružnici úhlová a obvodová rychlost Rovnoměrný = nemění se velikost rychlostí. U rovnoměrného pohybu pro kružnici máme totiž dvě rychlosti úhlovou a obvodovou. Směr úhlové rychlosti

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: MECHANIKA FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Soustava SI notebook VY_32_INOVACE_01.pdf Datum

Více

Ý š é š ó š ž š žé ó Š é ď Ý é é ž é ž š ž Ť é š é é Ř š é ď é ž é ž é é ž Ť é ď é šš é ž é ž é ž ů ž ž é Ť Ť Ř š é ž ž ď Ú š é ž š š ž š é ž š é é š ž é ž é ž ů é ž é ž é Č é é ž š š é é Ř š ž Ž š é é

Více

ď ď ď š Ý š š É Ý šš š š š šš š š š š Ě š Ó ď šš š šš ď Ě šš š šš Ě š Ě Ě Ú š š š Ě š š ď Ě š š Ž š Ě š Č š Ý ď š š ď š Ý Ť š š š š š Ý š ď ď š š Á Á É š š š Ž šš ď ř ň ř ř š Ý ď š š š š š š Ť Ě š Ť š

Více

š Ý š š Ú ž ž š ž š š ž š Í š š ž š Ú ž ž ž šš ž ž ž šš ž ž š ž ž š š ž ž ž šš ž ň Č ž ž ž ž šš ž ž ž š š š ó š š ž š ž š ž Ú ž š ž š š Ú ň š š ó š ž š ž š Ž ň š š š š š š š ž š š ž š š š š š š š š š š

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

2. Mechanika - kinematika

2. Mechanika - kinematika . Mechanika - kinematika. Co je pohyb a klid Klid nebo pohyb těles zjišťujeme pouze vzhledem k jiným tělesům, proto mluvíme o relativním klidu nebo relativním pohybu. Jak poznáme, že je těleso v pohybu

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský socálí fod Praha & EU: Ivesujee do vaší budoucos Ekooka podku aedra ekooky, aažersví a huaích věd Fakula elekroechcká ČVUT v Praze Ig. učerková Blaka, 20 Úrokový poče, základy fačí aeaky (BI-EP)

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

Více

Zadání projektu Pohyb

Zadání projektu Pohyb Zadání projektu Pohyb Časový plán: Zadání projektu, přidělení funkcí, časový a pracovní plán 22. 9. Vlastní práce 3 vyučovací hodiny + výuka v TV Prezentace projektu 11. 10. Test a odevzdání portfólií

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 19. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_14_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 19. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_14_FY_B Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 19. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_14_FY_B Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:

Více

Úvod. 1 Převody jednotek

Úvod. 1 Převody jednotek Úvod 1 Převody jednotek Násobky a díly jednotek: piko p 10-12 nano n 10-9 mikro μ 10-6 mili m 10-3 centi c 10-2 deci d 10-1 deka da 10 1 hekto h 10 2 kilo k 10 3 mega M 10 6 giga G 10 9 tera T 10 12 Ve

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 20. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 20. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 20. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanika

Více

Obsah 1. 1 Měření... 3 1.1 Fyzikální veličina... 4 1.2 Jednotky... 7

Obsah 1. 1 Měření... 3 1.1 Fyzikální veličina... 4 1.2 Jednotky... 7 Obsah Obsah Měření... 3. Fyzikální veličina... 4. Jednotky... 7 Kinematika... 9. Klid a pohyb těles... 0. Rovnoměrný pohyb... 3.3 Zrychlený pohyb... 8.4 Volný pád....5 Pohyb po kružnici... 3 3 Dynamika...

Více

KIV/PD. Sdělovací prostředí

KIV/PD. Sdělovací prostředí KIV/PD Sdělovací prosředí Přenos da Marin Šime Orienační přehled obsahu předměu 2 principy přenosu da mezi 2 propojenými zařízeními předměem sudia je přímá cesa, ne omuniační síť ja se přenáší signály

Více

1.2.11 Tření a valivý odpor I

1.2.11 Tření a valivý odpor I 1..11 Tření a valivý odpor I Předpoklady: 11 Př. 1: Do krabičky od sirek ležící na vodorovném stole strčíme malou silou. Krabička zůstane stát. Vysvětli. Mezi stolem a krabičkou působí tření, které se

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ÚLOHY

Více

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Měření satelitů Úvod Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Naším úkolem bylo popsat používání frekvenčního spektra

Více

při jízdě stejným směrem v čase L/(v2 v1) = 1200/(12 10) s = 600 s = 10 min. jsou dvakrát, třikrát, n-krát delší.

při jízdě stejným směrem v čase L/(v2 v1) = 1200/(12 10) s = 600 s = 10 min. jsou dvakrát, třikrát, n-krát delší. EF1: Dva cyklisté Lenka jede rychlostí v1 = 10 m/s, Petr rychlostí v2 = 12 m/s, tedy v2 > v1, délka uzavřené trasy L = 1200 m. Když vyrazí cyklisté opačnými směry, potom pro čas setkání t platí v1 t +

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Dynamika Vojtěch Beneš žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, určí v konkrétních situacích síly působící na

Více

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem? TESTOVÉ ÚLOHY (správná je vždy jedna z nabídnutých odpovědí) 1. Jaká je hmotnost vody v krychlové nádobě na obrázku, která je vodou zcela naplněna? : (A) 2 kg (B) 4 kg (C) 6 kg (D) 8 kg 20 cm 2. Jeden

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace Identifikace Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ Hodnocení A: (max.

Více

1 Newtonův gravitační zákon

1 Newtonův gravitační zákon Studentovo minimum GNB Gravitační pole 1 Newtonův gravitační zákon gravis latinsky těžký každý HB (planeta, těleso, částice) je zdrojem tzv. gravitačního pole OTR (obecná teorie relativity Albert Einstein,

Více

Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost).

Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost). Mechanika teorie srozumitelně www.nabla.cz Druhý Newtonův pohybový zákon Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost). 1. úkol: Krabičku uvedeme strčením do pohybu.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

DUM č. 20 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

DUM č. 20 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník projekt GML Brno Docens DUM č. 20 v sadě 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník Autor: Miroslav Kubera Datum: 21.06.2014 Ročník: 4B Anotace DUMu: Prezentace je zaměřena na základní popis a charakteristiky

Více

2.3 Automobil ujel vzdálenost 180 km za 2,5 hodiny. Jaká byla jeho průměrná rychlost?

2.3 Automobil ujel vzdálenost 180 km za 2,5 hodiny. Jaká byla jeho průměrná rychlost? 2.1 Kinematika 2.1 Vyjádřete rychlosti 10 m s 1, 20 m s 1, 30 m s 1 a 40 m s 1 v kilometrech za hodinu. 2.2 Vyjádřete rychlosti 18 km h 1, 54 km h 1 a 90 km h 1 v metrech za sekundu. 2.3 Automobil ujel

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 006, překlad: Vladimír Scholtz (007) Obsah KONTOLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI OTÁZKA 1: VEKTOOVÉ POLE OTÁZKA : OPAČNÉ NÁBOJE OTÁZKA 3:

Více

KATEGORIE D. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru:

KATEGORIE D. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: KATEGORIE D Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: Jméno a příjmení: Kategorie: D Třída: Školní rok: Škola: I. kolo: Vyučující fyziky: Posudek: Okres: Posuzovali: Úloha

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Pomůcky: LabQuest, sonda čidlo polohy (sonar), nakloněná rovina, vozík, který se může po nakloněné rovině pohybovat Postup: Nakloněnou rovinu umístíme tak, aby svírala s vodorovnou

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

É č É Í Ř Á Ě ž š č č š š šť Ť Ý č č Ť Ť Ť č Ť č šť Í č č č š š ď ž Ť Á č Í Ó š Ž š Č Ť č Ť č Ť ď č š Č Ď ž ž š č č č Ú Š š Ť Č š ž š š č Ú š č š É Š š šš š Ť č č č č š č š Ť č č ž š č Ť č š Ť š č š č

Více

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze - role vztažné soustavy - modely Sluneční soustavy stejná pozorování je možné vysvětlit různými modely! heliocentrický x geocentrický model Tanec

Více

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Uzávěrka druhého kola FKŠ je 28. 2. 2010 Kde udělal Aristotelés chybu? Aristotelés, jeden z největších učenců starověku, z jehož knih vycházela

Více

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0 Seznámení se zlomky Pro lidi s krví Rh je riskantní cestovat do jiných částí světa, kde jsou zásoby krve Rh jen malé. Vybarvi podle hodnot uvedených v tabulce dané části. Ve kterých oblastech mají málo

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

1.8.10 Proudění reálné tekutiny

1.8.10 Proudění reálné tekutiny .8.0 Proudění reálné tekutiny Předpoklady: 809 Ideální kapalina: nestlačitelná, dokonale tekutá, bez nitřního tření. Reálná kapalina: zájemné posouání částic brzdí síly nitřního tření. Jaké mají tyto rozdíly

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ, P Ř ÍSPĚ VKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ, P Ř ÍSPĚ VKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ, P Ř ÍSPĚ VKOVÁ ORGANIZACE MECHANIKA A TERMIKA U Č EBNÍ TEXT PRO DISTANČ NÍ FORMU VZDĚ LÁVÁNÍ Mgr. MICHAELA MASNÁ ORLOVÁ 006 Obsah Obsah: Úvod... 5 Používané symboly... 6 Měření...

Více

Á Ž Ú ž ň š ž Ž š Ť Ť Ž Ď Ť Ž ž Ť š ř Ť Ť Ť Ť Ť ž š ž š Ť š Ť Ť š ř Ť Ť Ť Ť Š Ť Ť Ý Á ť ř Ť ž š ň Ť Ť Ž Ť Ť Ť Ž Ž ř ž ž Ť Ž Ě Ť ž Ť Ť Ť Ť š Ť Ž š Ť Ů Ť ť ť Ť ť Ž Č Ž š Ť ř Ť Ž š Ů Ť Ť š Ť Ť ž š ť Ť Ž Ž

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

R5.1 Vodorovný vrh. y A

R5.1 Vodorovný vrh. y A Fyzika pro střední školy I 20 R5 G R A V I T A Č N Í P O L E Včlánku5.3jsmeuvedli,ževrhyjsousloženépohybyvtíhovémpoliZemě, které mají dvě složky: rovnoměrný přímočarý pohyb a volný pád. Podle směru obou

Více

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Frézování - řezné podmínky - výpočet Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: Základy výroby 2 M. Geisová 10. červen 2012 Název zpracovaného celku: Frézování - řezné podmínky - výpoče Posup při určování řezných podmínek, výpoče řezné síly Fř, výkonu

Více

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 9. 6. 2013 Název zpracovaného celku: MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU Kmitavý pohyb Je periodický pohyb

Více

Slovní úlohy. o pohybu

Slovní úlohy. o pohybu Slovní úloy o poybu Slovní úloy o poybu Na začátek zopakujme z fyziky vzorec pro výpočet průměrné ryclosti: v v je průměrná ryclost v / (m/s) s je ujetá dráa v (m) t je čas potřebný k ujetí dráy s v odinác

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Ů š š č É É É š É Ř š š Ř Ž É Í Ř Š šš š É É š Ž Ě É Ř É Ř š ě É É É Ď Ž Ě š č š Ř Ý Ů É č É š Ě č É Ě ž ů š š ň č É č č É č É ů É É Ř š č Ř Ť É Ř č Ů č É É Ř É č š Ě ě ů š š ě ý š č č ě ý š č Í ě ý š

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Měření vzdáleností a výpočty rychlostí pomocí internetu

Měření vzdáleností a výpočty rychlostí pomocí internetu Jméno: Školní rok: Měření vzdáleností a výpočty rychlostí pomocí internetu Třída: Laboratorní práce číslo: 1) Na webové stránce www.mapy.cz změř vzdálenost z do vzdušnou čarou. Návod: Klikni na Plánování

Více

Dopravní kinematika a grafy

Dopravní kinematika a grafy Dopraní kinemaika a grafy Sudijní ex pro řešiele F a oaní zájemce o fyziku Přemyl Šediý Io Volf bah 1 Základní pojmy dopraní kinemaiky 1.1 Poloha.... 1. Rychlo... 3 1.3 Zrychlení.... 5 Grafy dopraní kinemaice

Více

5) Průnik rotačních ploch. A) Osy totožné (a kolmé k půdorysně) Bod R průniku ploch. 1) Pomocná plocha κ

5) Průnik rotačních ploch. A) Osy totožné (a kolmé k půdorysně) Bod R průniku ploch. 1) Pomocná plocha κ 5) Průnik rotačních ploch Bod R průniku ploch κ, κ : 1) Pomocná plocha κ ) Průniky : l κ κ, l κ κ 3) R l l Volba pomocné plochy pro průnik rotačních ploch závisí na poloze os ploch. Omezíme se pouze na

Více

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují.

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. .. Funkce, definiční obor funkce Předpoklady: 03 Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. Uděláme si na tabuli jenom krátký seznam: S = a, y = x, s = vt, výška lidí v

Více

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I ..5 Řešení příkldů n ronoměrně zrychlený pohyb I Předpokldy: 4 Pedgogická poznámk: Cílem hodiny je, by se sudeni nučili smosně řeši příkldy. Aby dokázli njí zh, kerý umožňuje příkld yřeši, dokázli ze zhů

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

km vyjel z téhož místa o 3 hodiny později h km. Za jak dlouho dohoní cyklista chodce? h km vyjede z téhož místa o 2 hodiny h

km vyjel z téhož místa o 3 hodiny později h km. Za jak dlouho dohoní cyklista chodce? h km vyjede z téhož místa o 2 hodiny h ÚLOHY O POHYBU-řešení 1. Za codcem jdoucím průměrnou ryclostí 5 vyjel z téož místa o 3 odiny později cyklista průměrnou ryclostí 20. Za jak dlouo dooní cyklista codce? v 1 =5, t1 =(x+3), s 1 =v 1.t 1 v

Více

Ř Ě Ů š É š Ě Š ě š Ě č š Ř É É č Ř š Ě Ž É č č Ů Ú Ř š Ř ě É é ě Ž č é ě š É É ě š Í č Š É Ě Ž É Ř Í š Ě Ž É šš š Ř š é Š ň é É Ú Č č ě Š ě č ň ů š é š ě Š ě ě ý š č ý ú ěš ý ě é š ě ě ý š č ý ú ěš ý

Více

1. Definiční obor funkce dvou proměnných

1. Definiční obor funkce dvou proměnných Definiční obor funkce dvou proměnných Řešené příklady 1. Definiční obor funkce dvou proměnných Vyšetřete a v kartézském souřadném systému (O, x, y) zakreslete definiční obory následujících funkcí dvou

Více

LabQuest měření v terénu

LabQuest měření v terénu LabQuest měření v terénu VÁCLAV PAZDERA Gymnázium, Olomouc LabQuest [1] je jednoduchý měřící přístroj pro fyzikální, chemická i biologická měření ve třídě i v přírodě. V příspěvku budou prezentována jednoduchá

Více

Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova

Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova VY_52_INOVACE_145_dráha-seznámení s fyz. veličinou Jméno autora VM Jana Slaboňová Datum vytvoření VM 8. 7. 2011 Ročník použití VM devátý Vzdělávací oblast/obor

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více