(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení"

Transkript

1 (). Načrněe slepý graf závislosi dráhy sojícího člověka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,9 s do 6,5 s. 3. Jakou rychlosí dopadl na zem výsadkář, jesliže s oevřeným padákem klesal rovnoměrným pohybem rychlosí 2,4 m/s a rychlos věru v horizonálním směru vzhledem k zemi byla 2,8 m/s? 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením,9 m/s 2. Jak dlouho rvalo, než urazilo dráhu 234 m? () Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 5 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 7, 8 m/s je rychlos na začáku pohybu a 3, 6 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 5 m/s 7,8 m/s 3,6 s 2 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 7, 8 m/s.3, 6 s m/s2.(3, 6 s) 2 40 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (2, 4 m/s)2 + (2, 8 m/s) 2 3, 69 m/s. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2s, odud a m 6 s.,9 m/s 2 (2). Načrněe slepý graf závislosi zrychlení ležícího brouka na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 0,74 s do 7,9 s. 3. V železničním voze rychlíku jedoucího sálou rychlosí 8,6 m/s vrhneme míček, jehož počáeční rychlos vzhledem k vozu je 7,2 m/s Jak velká je počáeční rychlos míčku vzhledem k povrchu Země, jesliže ho vrhneme a) ve směru jízdy, b) proi směru jízdy rychlíku? 4. Hmoný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici s oběžnou dobou 22 s. Určee jeho úhlovou rychlos. (2) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 6, m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 9, 63 m/s je rychlos na začáku pohybu a 7, 2 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 6, m/s 9,63 m/s 7,2 s 0, 49 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 9, 63 m/s.7, 2 s + 2 ( 0, 49) m/s2.(7, 2 s) 2 57 m. 3. a) Pro skládání rychlosí sejného směru plaí: v v + v 2 8, 6 m/s + 7, 2 m/s 25, 8 m/s. b) Pro skládání rychlosí opačného směru plaí: v v v 2 8, 6 m/s 7, 2 m/s, 4 m/s. 4. Plaí: ω 2π T 6,28 22 s 0, 29 rad/s. (3). Načrněe slepý graf závislosi rychlosi nerovnoměrného pohybu včely na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od,6 s do 5,9 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 9 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 25 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením 2,8 m/s 2. Jak dlouho rvalo, než urazilo dráhu 20 m? (3) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 7, m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 9, 20 m/s je rychlos na začáku pohybu a 4, 3 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7, m/s 9,20 m/s 4,3 s 0, 49 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 9, 20 m/s.4, 3 s + 2 ( 0, 49) m/s2.(4, 3 s) 2 35 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 9 km/h. h 9 km, s 2 25 km/h.0, 5 h 3 km. Dosadíme: v p s+s2 9 km+3 km + 2 km/h+0,5 km/h 69, 3 km/h. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2s, odud a 2.20 m 9, 3 s. 2,8 m/s 2

2 (4). Načrněe slepý graf závislosi dráhy sojícího člověka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,2 s do 8,0 s. 3. Orienační běžec urazil za prvních 34 s dráhu 30 m, zanásledující 74 s dráhu 240 m. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi za prvních 08 sekund pohybu? (předpokládáme 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením,4 m/s 2. Jak velkou dráhu urazilo za 9 s? (4) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 8 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 6, 4 m/s je rychlos na začáku pohybu a 5, 8 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 8 m/s 6,4 m/s 5,8 s 2, 0 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 6, 4 m/s.5, 8 s + 2 2, 0 m/s2.(5, 8 s) 2 7 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s m+240 m 34 s+74 s 2, 50 m/s. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2, 4 m/s2.(9 s) m. (5). Načrněe slepý graf závislosi rychlosi sojícího psa na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 4,4 s do 7,6 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 94 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 36 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Vrule leadla se oáčí úhlovou rychlosí 250 rad/s. Jak velkou rychlosí se pohybují body na koncích vrule, jejichž vzdálenos od osy je 2,2 m? (5) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 6, 2 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 7, 8 m/s je rychlos na začáku pohybu a 3, 2 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 6,2 m/s 7,8 m/s 3,2 s 0, 50 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 7, 8 m/s.3, 2 s + 2 ( 0, 50) m/s2.(3, 2 s) 2 22 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 94 km/h. h 94 km, s 2 36 km/h.0, 5 h 8 km. Dosadíme: v p s+s2 94 km+8 km + 2 km/h+0,5 km/h 74, 7 km/h. 4. Plaí: v ωr 250 rad/s.2, 2 m 550 m/s. (6). Načrněe slepý graf závislosi dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu ramvaje na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od,2 s do 7,7 s. 3. Mosní jeřáb se pohybuje po dílně ve vodorovném směru rychlosí, m/s, kočka jeřábu se současně pohybuje kolmo na směr pohybu rychlosí 0,75 m/s. Jakou rychlosí se pohybuje ěleso zavěšené na kočce jeřábu vzhledem k dílně? 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením 4,3 m/s 2. Jak velkou dráhu urazilo za 5 s? (6) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 7 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 4, 4 m/s je rychlos na začáku pohybu a 6, 5 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7 m/s 4,4 m/s 6,5 s, 9 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 4, 4 m/s.6, 5 s + 2, 9 m/s2.(6, 5 s) 2 69 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (, m/s)2 + (0, 75 m/s) 2, 3 m/s. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2 4, 3 m/s2.(5 s) m.

3 (7). Načrněe slepý graf závislosi rychlosi rovnoměrného pohybu aua na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od, s do 8,3 s. 3. Mosní jeřáb se pohybuje po dílně ve vodorovném směru rychlosí 0,4 m/s, kočka jeřábu se současně pohybuje kolmo na směr pohybu rychlosí,2 m/s. Jakou rychlosí se pohybuje ěleso zavěšené na kočce jeřábu vzhledem k dílně? 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením 4,8 m/s 2. Jak velkou dráhu urazilo za 2 s? (7) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 5, 9 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 9, 45 m/s je rychlos na začáku pohybu a 7, 2 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 5,9 m/s 9,45 m/s 7,2 s 0, 49 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 9, 45 m/s.7, 2 s + 2 ( 0, 49) m/s2.(7, 2 s) 2 55 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (0, 4 m/s)2 + (, 2 m/s) 2, 3 m/s. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2 4, 8 m/s2.(2 s) m. (8). Načrněe slepý graf závislosi dráhy nerovnoměrného pohybu parního válce na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,8 s do 7,3 s. 3. V železničním voze rychlíku jedoucího sálou rychlosí 5,5 m/s vrhneme míček, jehož počáeční rychlos vzhledem k vozu je 8,5 m/s Jak velká je počáeční rychlos míčku vzhledem k povrchu Země, jesliže ho vrhneme a) ve směru jízdy, b) proi směru jízdy rychlíku? 4. Velikos rychlosi auomobilu se zvěšila za 9,7 s ze 4,4 m/s na 20 m/s. Jakou velikos zrychlení měl auomobil? (8) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 7 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 7, 6 m/s je rychlos na začáku pohybu a 4, 5 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7 m/s 7,6 m/s 4,5 s 2 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 7, 6 m/s.4, 5 s m/s2.(4, 5 s) 2 50 m. 3. a) Pro skládání rychlosí sejného směru plaí: v v + v 2 5, 5 m/s + 8, 5 m/s 24, 0 m/s. b) Pro skládání rychlosí opačného směru plaí: v v v 2 5, 5 m/s 8, 5 m/s 7, 0 m/s. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nenulovou poč. rychlosí. Proo a v v0 20 m/s 4,4 m/s 9,7 s 2 m/s 2. (9). Načrněe slepý graf závislosi dráhy nerovnoměrného pohybu parního válce na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 2,4 s do 8,9 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 86 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 29 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením,9 m/s 2. Jak dlouho rvalo, než urazilo dráhu 25 m? (9) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 5, 6 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 8, 8 m/s je rychlos na začáku pohybu a 6, 5 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 5,6 m/s 8,8 m/s 6,5 s 0, 49 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 8, 8 m/s.6, 5 s + 2 ( 0, 49) m/s2.(6, 5 s) 2 47 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 86 km/h. h 86 km, s 2 29 km/h.0, 5 h 5 km. Dosadíme: v p s+s2 86 km+5 km + 2 km/h+0,5 km/h 67, 3 km/h. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2s, odud a 2.25 m 5 s.,9 m/s 2

4 (0). Načrněe slepý graf závislosi dráhy rovnoměrného pohybu cyklisy na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 4,0 s do 7,6 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 00 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 28 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením 4, m/s 2. Jak dlouho rvalo, než urazilo dráhu 23 m? (0) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 7 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 0, 0 m/s je rychlos na začáku pohybu a 3, 6 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7 m/s 0,0 m/s 3,6 s 2 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 0, 0 m/s.3, 6 s m/s2.(3, 6 s) 2 50 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 00 km/h. h 00 km, s 2 28 km/h.0, 5 h 4 km. Dosadíme: v p s+s2 00 km+4 km + 2 km/h+0,5 km/h 76 km/h. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2s, odud a 2.23 m 0 s. 4, m/s 2 (). Načrněe slepý graf závislosi rychlosi rovnoměrně zrychleného pohybu rolejbusu na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,0 s do 6,7 s. 3. Orienační běžec urazil za prvních 26 s dráhu 36 m, zanásledující 62 s dráhu 269 m. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi za prvních 88 sekund pohybu? (předpokládáme 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením,5 m/s 2. Jak velkou dráhu urazilo za 4 s? () Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 5 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 6, 0 m/s je rychlos na začáku pohybu a 4, 7 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 5 m/s 6,0 m/s 4,7 s 2 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 6, 0 m/s.4, 7 s m/s2.(4, 7 s) 2 50 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s m+269 m 26 s+62 s 3, 5 m/s. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2, 5 m/s2.(4 s) 2 50 m. (2). Načrněe slepý graf závislosi dráhy nerovnoměrného pohybu parního válce na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 0,57 s do 8,2 s. 3. Jakou rychlosí dopadl na zem výsadkář, jesliže s oevřeným padákem klesal rovnoměrným pohybem rychlosí 2,3 m/s a rychlos věru v horizonálním směru vzhledem k zemi byla 3,5 m/s? 4. Servačník koná 440 oáček za minuu. Určee velikos normálového zrychlení bodů servačníku, keré jsou ve vzdálenosi 7,5 cm od osy oáčení. (2) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 8 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 3, m/s je rychlos na začáku pohybu a 7, 6 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 8 m/s 3, m/s 7,6 s 2, 0 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 3, m/s.7, 6 s + 2 2, 0 m/s2.(7, 6 s) 2 8 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (2, 3 m/s)2 + (3, 5 m/s) 2 4, 2 m/s. 4. Plaí: a d ω 2 r (2πf) 2 r (6, 28.7, 3 s ) 2.0, 075 m 60 m/s 2. (3). Načrněe slepý graf závislosi zrychlení ležícího brouka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,0 s do 7,0 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 00 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 28 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením 3,8 m/s 2. Jak dlouho rvalo, než urazilo dráhu 23 m?

5 (3) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 6 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 6, 0 m/s je rychlos na začáku pohybu a 5, 0 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 6 m/s 6,0 m/s 5,0 s 2, 0 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 6, 0 m/s.5, 0 s + 2 2, 0 m/s2.(5, 0 s) 2 55 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 00 km/h. h 00 km, s 2 28 km/h.0, 5 h 4 km. Dosadíme: v p s+s2 00 km+4 km + 2 km/h+0,5 km/h 76 km/h. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2s, odud a 2.23 m 8, 0 s. 3,8 m/s 2 (4). Načrněe slepý graf závislosi dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu ramvaje na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 4, s do 8,8 s. 3. Orienační běžec urazil za prvních 26 s dráhu 29 m, zanásledující 64 s dráhu 288 m. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi za prvních 90 sekund pohybu? (předpokládáme 4. Hmoný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici o poloměru 30 cm s frekvencí 4, Hz. Určee velikos rychlosi hmoného bodu. (4) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 20 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 0, 2 m/s je rychlos na začáku pohybu a 4, 7 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 20 m/s 0,2 m/s 4,7 s 2 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 0, 2 m/s.4, 7 s m/s2.(4, 7 s) 2 70 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s m+288 m 26 s+64 s 3, 5 m/s. 4. Plaí: v 2πrf 2.3, 4.0, 30 m.4, s 7, 7 m/s. (5). Načrněe slepý graf závislosi dráhy nerovnoměrného pohybu parního válce na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 0,8 s do 8,8 s. 3. Orienační běžec urazil za prvních 34 s dráhu 3 m, zanásledující 70 s dráhu 287 m. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi za prvních 04 sekund pohybu? (předpokládáme 4. Vrule leadla se oáčí úhlovou rychlosí 90 rad/s. Jak velkou rychlosí se pohybují body na koncích vrule, jejichž vzdálenos od osy je 2,0 m? (5) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 20 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 2, 36 m/s je rychlos na začáku pohybu a 8, 6 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 20 m/s 2,36 m/s 8,6 s 2, m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 2, 36 m/s.8, 6 s + 2 2, m/s2.(8, 6 s) 2 98 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s m+287 m 34 s+70 s 3, 06 m/s. 4. Plaí: v ωr 90 rad/s.2, 0 m 380 m/s. (6). Načrněe slepý graf závislosi zrychlení ležícího brouka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,6 s do 8,6 s. 3. Nákladní auomobil jede 5 km rychlosí ovelikosi 67 km/h a 6,7 km rychlosí ovelikosi 36 km/h. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi? (předpokládáme přímočarý pohyb) 4. Vrule leadla se oáčí úhlovou rychlosí 250 rad/s. Jak velkou rychlosí se pohybují body na koncích vrule, jejichž vzdálenos od osy je,4 m?

6 (6) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 9 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 7, 2 m/s je rychlos na začáku pohybu a 6, 0 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 9 m/s 7,2 m/s 6,0 s 2, 0 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 7, 2 m/s.6, 0 s + 2 2, 0 m/s2.(6, 0 s) 2 79 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme časy obou úseků, 2 ze vzahu s v, edy 5 km 67 km/h 0, 22 h, 6,7 km 2 36 km/h 0, 9 h. Dosadíme: v p s+s2 5 km+6,7 km + 2 0,22 km/h+0,9 km/h 53 km/h. 4. Plaí: v ωr 250 rad/s., 4 m 350 m/s. (7). Načrněe slepý graf závislosi dráhy rovnoměrného pohybu cyklisy na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 2,8 s do 5,5 s. 3. Orienační běžec urazil za prvních 35 s dráhu 36 m, zanásledující 59 s dráhu 252 m. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi za prvních 94 sekund pohybu? (předpokládáme 4. Hmoný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici o poloměru 76 cm s frekvencí 5,9 Hz. Určee velikos rychlosi hmoného bodu. (7) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 7, 3 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 8, 6 m/s je rychlos na začáku pohybu a 2, 7 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7,3 m/s 8,6 m/s 2,7 s 0, 48 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 8, 6 m/s.2, 7 s + 2 ( 0, 48) m/s2.(2, 7 s) 2 2 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s m+252 m 35 s+59 s 3, m/s. 4. Plaí: v 2πrf 2.3, 4.0, 76 m.5, 9 s 28 m/s. (8). Načrněe slepý graf závislosi rychlosi rovnoměrného pohybu aua na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 3,2 s do 6,8 s. 3. Jakou rychlosí dopadl na zem výsadkář, jesliže s oevřeným padákem klesal rovnoměrným pohybem rychlosí 2,2 m/s a rychlos věru v horizonálním směru vzhledem k zemi byla 3,0 m/s? 4. Velikos rychlosi auomobilu se zvěšila za s ze 5,8 m/s na 20 m/s. Jakou velikos zrychlení měl auomobil? (8) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 6, 6 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 8, 4 m/s je rychlos na začáku pohybu a 3, 6 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 6,6 m/s 8,4 m/s 3,6 s 0, 50 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 8, 4 m/s.3, 6 s + 2 ( 0, 50) m/s2.(3, 6 s) 2 27 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (2, 2 m/s)2 + (3, 0 m/s) 2 3, 72 m/s. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nenulovou poč. rychlosí. Proo a v v0 20 m/s 5,8 m/s s m/s 2. (9). Načrněe slepý graf závislosi dráhy sojícího člověka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 0,88 s do 7,9 s. 3. Mosní jeřáb se pohybuje po dílně ve vodorovném směru rychlosí 0,98 m/s, kočka jeřábu se současně pohybuje kolmo na směr pohybu rychlosí, m/s. Jakou rychlosí se pohybuje ěleso zavěšené na kočce jeřábu vzhledem k dílně? 4. Hmoný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici s oběžnou dobou 5 s. Určee jeho úhlovou rychlos. (9) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 8 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 3, 8 m/s je rychlos na začáku pohybu a 7, 0 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 8 m/s 3,8 m/s 7,0 s 2, 0 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 3, 8 m/s.7, 0 s + 2 2, 0 m/s2.(7, 0 s) 2 76 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (0, 98 m/s)2 + (, m/s) 2, 5 m/s. 4. Plaí: ω 2π T 6,28 5 s 0, 42 rad/s. (20). Načrněe slepý graf závislosi dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu ramvaje na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2, s do 5,7 s. 3. Nákladní auomobil jede 7 km rychlosí ovelikosi 79 km/h a 7,2 km rychlosí ovelikosi 46 km/h. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi? (předpokládáme přímočarý pohyb) 4. Těleso, keré bylo na začáku vklidu, se začalo pohybova rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením 3,5 m/s 2. Jak velkou dráhu urazilo za 8 s?

7 (20) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 3 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 6, 2 m/s je rychlos na začáku pohybu a 3, 6 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 3 m/s 6,2 m/s 3,6 s 2 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 6, 2 m/s.3, 6 s m/s2.(3, 6 s) 2 40 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme časy obou úseků, 2 ze vzahu s v, edy 7 km 79 km/h 0, 22 h, 7,2 km 2 46 km/h 0, 6 h. Dosadíme: v p s+s2 7 km+7,2 km + 2 0,22 km/h+0,6 km/h 64 km/h. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí, proo s 2 a2 2 3, 5 m/s2.(8 s) m. (2). Načrněe slepý graf závislosi zrychlení ležícího brouka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od,5 s do 7,7 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 99 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 42 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Hmoný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici s oběžnou dobou 4 s. Určee jeho úhlovou rychlos. (2) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 7 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 5, 0 m/s je rychlos na začáku pohybu a 6, 2 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7 m/s 5,0 m/s 6,2 s, 9 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 5, 0 m/s.6, 2 s + 2, 9 m/s2.(6, 2 s) 2 68 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 99 km/h. h 99 km, s 2 42 km/h.0, 5 h 2 km. Dosadíme: v p s+s2 99 km+2 km + 2 km/h+0,5 km/h 80, 0 km/h. (22). Načrněe slepý graf závislosi dráhy sojícího člověka na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 2,7 s do 6,9 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 96 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 28 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Vrule leadla se oáčí úhlovou rychlosí 200 rad/s. Jak velkou rychlosí se pohybují body na koncích vrule, jejichž vzdálenos od osy je 2, m? (22) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 6, 6 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 8, 7 m/s je rychlos na začáku pohybu a 4, 2 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 6,6 m/s 8,7 m/s 4,2 s 0, 50 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 8, 7 m/s.4, 2 s + 2 ( 0, 50) m/s2.(4, 2 s) 2 32 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 96 km/h. h 96 km, s 2 28 km/h.0, 5 h 4 km. Dosadíme: v p s+s2 96 km+4 km + 2 km/h+0,5 km/h 73, 3 km/h. 4. Plaí: v ωr 200 rad/s.2, m 420 m/s. (23). Načrněe slepý graf závislosi rychlosi rovnoměrného pohybu aua na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 4,2 s do 6,4 s. 3. Nákladní auomobil jede 3 km rychlosí ovelikosi 75 km/h a 5,7 km rychlosí ovelikosi 32 km/h. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi? (předpokládáme přímočarý pohyb) 4. Sřela proběhne hlavní vojenské pušky za 0,023 s a nabude rychlosi ovelikosi 526 m/s. Jak velké má zrychlení? 4. Plaí: ω 2π T 6,28 4 s 0, 45 rad/s.

8 (23) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 6, 8 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 7, 9 m/s je rychlos na začáku pohybu a 2, 2 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 6,8 m/s 7,9 m/s 2,2 s 0, 50 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 7, 9 m/s.2, 2 s + 2 ( 0, 50) m/s2.(2, 2 s) 2 6 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme časy obou úseků, 2 ze vzahu s v, edy 3 km 75 km/h 0, 7 h, 5,7 km 2 32 km/h 0, 8 h. Dosadíme: v p s+s2 3 km+5,7 km + 2 0,7 km/h+0,8 km/h 53 km/h. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nulovou poč. rychlosí (v 0 0m/s). Proo a v v0 526 m/s 0 m/s 0,023 s 2, m/s 2. (24). Načrněe slepý graf závislosi rychlosi sojícího psa na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,7 s do 8,3 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 94 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 37 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Hmoný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici s oběžnou dobou,0 s. Určee jeho úhlovou rychlos. (24) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 9 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 7, 4 m/s je rychlos na začáku pohybu a 5, 6 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 9 m/s 7,4 m/s 5,6 s 2, m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 7, 4 m/s.5, 6 s + 2 2, m/s2.(5, 6 s) 2 74 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 94 km/h. h 94 km, s 2 37 km/h.0, 5 h 9 km. Dosadíme: v p s+s2 94 km+9 km + 2 km/h+0,5 km/h 75, 3 km/h. (25). Načrněe slepý graf závislosi zrychlení rovnoměrně zrychleného pohybu leadla na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 0,39 s do 7,4 s. 3. Mosní jeřáb se pohybuje po dílně ve vodorovném směru rychlosí 0,49 m/s, kočka jeřábu se současně pohybuje kolmo na směr pohybu rychlosí 0,70 m/s. Jakou rychlosí se pohybuje ěleso zavěšené na kočce jeřábu vzhledem k dílně? 4. Hmoný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici o poloměru 79 cm s frekvencí 5,2 Hz. Určee velikos rychlosi hmoného bodu. (25) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení rabanu podle vzahu a, kde v 7 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 2, 78 m/s je rychlos na začáku pohybu a 7, 0 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7 m/s 2,78 m/s 7,0 s 2, 0 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 2, 78 m/s.7, 0 s + 2 2, 0 m/s2.(7, 0 s) 2 68 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (0, 49 m/s)2 + (0, 70 m/s) 2 0, 85 m/s. 4. Plaí: v 2πrf 2.3, 4.0, 79 m.5, 2 s 26 m/s. (26). Načrněe slepý graf závislosi zrychlení ležícího brouka na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 2,7 s do 5,5 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 0 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 42 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Velikos rychlosi auomobilu se zvěšila za 4 s ze 6,0 m/s na 30 m/s. Jakou velikos zrychlení měl auomobil? 4. Plaí: ω 2π T 6,28,0 s 0, 63 rad/s.

9 (26) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 7, 3 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 8, 7 m/s je rychlos na začáku pohybu a 2, 8 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7,3 m/s 8,7 m/s 2,8 s 0, 50 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 8, 7 m/s.2, 8 s + 2 ( 0, 50) m/s2.(2, 8 s) 2 22 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 0 km/h. h 0 km, s 2 42 km/h.0, 5 h 2 km. Dosadíme: v p s+s2 0 km+2 km + 2 km/h+0,5 km/h 87 km/h. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nenulovou poč. rychlosí. Proo a v v0 30 m/s 6,0 m/s 4 s 2 m/s 2. (27). Načrněe slepý graf závislosi zrychlení rovnoměrného pohybu lokomoivy na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 3, s do 6,6 s. 3. Orienační běžec urazil za prvních 34 s dráhu 30 m, zanásledující 65 s dráhu 280 m. Jaká je velikos jeho průměrné rychlosi za prvních 99 sekund pohybu? (předpokládáme 4. Vrule leadla se oáčí úhlovou rychlosí 240 rad/s. Jak velkou rychlosí se pohybují body na koncích vrule, jejichž vzdálenos od osy je 2,0 m? (27) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 6, 7 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 8, 5 m/s je rychlos na začáku pohybu a 3, 5 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 6,7 m/s 8,5 m/s 3,5 s 0, 5 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 8, 5 m/s.3, 5 s + 2 ( 0, 5) m/s2.(3, 5 s) 2 27 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s m+280 m 34 s+65 s 3, m/s. 4. Plaí: v ωr 240 rad/s.2, 0 m 480 m/s. (28). Načrněe slepý graf závislosi zrychlení ležícího brouka na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od,5 s do 5,6 s. 3. Mosní jeřáb se pohybuje po dílně ve vodorovném směru rychlosí 0,88 m/s, kočka jeřábu se současně pohybuje kolmo na směr pohybu rychlosí 0,99 m/s. Jakou rychlosí se pohybuje ěleso zavěšené na kočce jeřábu vzhledem k dílně? 4. Servačník koná 580 oáček za minuu. Určee velikos normálového zrychlení bodů servačníku, keré jsou ve vzdálenosi cm od osy oáčení. (28) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 7, 2 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 9, 25 m/s je rychlos na začáku pohybu a 4, s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7,2 m/s 9,25 m/s 4, s 0, 50 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 9, 25 m/s.4, s + 2 ( 0, 50) m/s2.(4, s) 2 34 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (0, 88 m/s)2 + (0, 99 m/s) 2, 32 m/s. 4. Plaí: a d ω 2 r (2πf) 2 r (6, 28.9, 7 s ) 2.0, m 40 m/s 2. (29). Načrněe slepý graf závislosi rychlosi rovnoměrně zrychleného pohybu rolejbusu na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od,5 s do 5,5 s. 3. Auomobil jede hodinu po dálnici rychlosí o velikosi 86 km/h a další půl hodiny v erénu rychlosí o velikosi 37 km/h. Jaká je velikos průměrné rychlosi auomobilu? 4. Hmoný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici s oběžnou dobou s. Určee jeho úhlovou rychlos.

10 (29) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 7, 3 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 9, 25 m/s je rychlos na začáku pohybu a 4, 0 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 7,3 m/s 9,25 m/s 4,0 s 0, 49 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 9, 25 m/s.4, 0 s + 2 ( 0, 49) m/s2.(4, 0 s) 2 33 m. 3. Velikos průměrné rychlosi počíáme podle hesla: celková dráha děleno celkový čas, edy v p s+s Dopočíáme dráhy obou úseků s, s 2 ze vzahu s v, edy s 86 km/h. h 86 km, s 2 37 km/h.0, 5 h 9 km. Dosadíme: v p s+s2 86 km+9 km + 2 km/h+0,5 km/h 70, 0 km/h. 4. Plaí: ω 2π T 6,28 s 0, 57 rad/s. (30). Načrněe slepý graf závislosi dráhy sojícího člověka na b 2. Na abuli je graf B závislosi rychlosi pohybu říkolky Velorex na Vypočěe dráhu, kerou Velorex urazil v čase od 4, s do 8, s. 3. Mosní jeřáb se pohybuje po dílně ve vodorovném směru rychlosí 0,83 m/s, kočka jeřábu se současně pohybuje kolmo na směr pohybu rychlosí, m/s. Jakou rychlosí se pohybuje ěleso zavěšené na kočce jeřábu vzhledem k dílně? 4. Velikos rychlosi auomobilu se zvěšila za 9,6 s ze 6,8 m/s na 20 m/s. Jakou velikos zrychlení měl auomobil? (30) Řešení. Řešení máe v sešiě. 2. Nejprve spočeme zrychlení velorexu podle vzahu a, kde v 6, 0 m/s je rychlos na konci pohybu, v 0 8, 0 m/s je rychlos na začáku pohybu a 4, 0 s je čas pořebný pro ujeí dráhy. Po dosazení: a 6,0 m/s 8,0 m/s 4,0 s 0, 50 m/s 2. Ujeou dráhu spočeme ze vzahu: s v a2 8, 0 m/s.4, 0 s + 2 ( 0, 50) m/s2.(4, 0 s) 2 28 m. 3. Pro skládání rychlosí v navzájem kolmém směru plaí podle Pyhagorovy věy: v v 2 + v2 2 (0, 83 m/s)2 + (, m/s) 2, 4 m/s. 4. Jde o pohyb rov. zrychlený s nenulovou poč. rychlosí. Proo a v v0 20 m/s 6,8 m/s 9,6 s m/s 2.

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny KINEMATIKA. Základní kinemaické veličiny Tao čá fyziky popiuje pohyb ěle. VZTAŽNÁ SOUSTAVA je ěleo nebo ouava ěle, ke kerým vzahujeme pohyb nebo klid ledovaného ělea. Aboluní klid neexiuje, proože pohyb

Více

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření:

Více

4. KINEMATIKA - ZÁKLADNÍ POJMY

4. KINEMATIKA - ZÁKLADNÍ POJMY 4. KINEMATIKA - ZÁKLADNÍ POJMY. Definuj pojem hmoný bod /HB/. 2. Co o je vzažná ouava? 3. Co je o mechanický pohyb? 4. Podle jakých krierií můžeme mechanický pohyb rozlišova? 5. Vyvělee relaivno klidu

Více

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny.

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny. 1. Auto zrychlí rovnoměrně zrychleným pohybem z 0 km h -1 na 72 km h -1 za 10 sekund. 2. Auto zastaví z rychlosti 64,8 km h -1 rovnoměrně zrychleným (zpomaleným) pohybem za 9 sekund. V obou případech nakreslete

Více

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU Obsah Co je o dnamika? 1 Základní veličin dnamik 1 Hmonos 1 Hbnos 1 Síla Newonov pohbové zákon První Newonův zákon - zákon servačnosi Druhý Newonův zákon - zákon síl Třeí

Více

POHYB TĚLESA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

POHYB TĚLESA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda POHYB TĚLESA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Pohyb Pohyb = změna polohy tělesa vůči jinému tělesu. Neexistuje absolutní klid. Pohyb i klid jsou relativní. Záleží na volbě vztažného tělesa. Spojením

Více

Téma Pohyb grafické znázornění

Téma Pohyb grafické znázornění Téma Pohyb grafické znázornění Příklad č. 1 Na obrázku je graf závislosti dráhy na čase. a) Jak se bude těleso pohybovat? b) Urči velikost rychlosti pohybu v jednotlivých časových úsecích dráhy. c) Jak

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N?

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N? 1. Za jaký čas a jakou konečnou rychlostí (v km/hod.) dorazí automobil na dolní konec svahu dlouhého 25 m a skloněného o 7 0 proti vodorovné rovině, jestliže na horním okraji začal brzdit na hranici možností

Více

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa 26. 28.8.2015 RNDr. Jan Zajíc, CSc. ÚAFM FChT UPa Pohyby rovnoměrné 1. Člun pluje v řece po proudu z bodu A do bodu B rychlostí 30 km.h 1. Při zpáteční cestě z bodu

Více

Pohyb tělesa (5. část)

Pohyb tělesa (5. část) Pohyb tělesa (5. část) A) Co už víme o pohybu tělesa?: Pohyb tělesa se definuje jako změna jeho polohy vzhledem k jinému tělesu. O pohybu tělesa má smysl hovořit jedině v souvislosti s polohou jiných těles.

Více

POHYBY TĚLES / GRAF ZÁVISLOSTI DRÁHY NA ČASE - PŘÍKLADY

POHYBY TĚLES / GRAF ZÁVISLOSTI DRÁHY NA ČASE - PŘÍKLADY POHYBY TĚLES / GRAF ZÁVISLOSTI DRÁHY NA ČASE - PŘÍKLADY foto: zdroj www.google.cz foto: zdroj www.google.cz foto: zdroj www.google.cz Na obrázku je graf závislosti dráhy tělesa na čase. Odpověz na otázky:

Více

Rovnoměrný pohyb. velikost rychlosti stále stejná (konstantní) základní vztah: (pokud pohyb začíná z klidu) v m. s. t s

Rovnoměrný pohyb. velikost rychlosti stále stejná (konstantní) základní vztah: (pokud pohyb začíná z klidu) v m. s. t s Ronoměrný poyb eliko rycloi ále ejná (konanní) základní za:. graf záiloi dráy na čae: polopřímka ycázející z počáku (pokud poyb začíná z klidu) m graf záiloi rycloi na čae: ronoběžka odoronou ou m. U poybu

Více

Slovní úlohy na pohyb

Slovní úlohy na pohyb VY_32_INOVACE_M-Ar 8.,9.09 Sloní úlohy na pohyb Anoace: Praconí li ukazuje žákoi poup řešení loních úloh na pohyb. Jou zde rozebrány ypy, keré mohou naa. Poupy řešení zoroých příkladů jou žákům promínuy

Více

1.1.20 Sbírka na procvičení vztahů mezi veličinami popisujícími pohyb

1.1.20 Sbírka na procvičení vztahů mezi veličinami popisujícími pohyb 1.1.20 Sbírk n procvičení vzhů mezi veličinmi popisujícími pohyb Máme ři veličiny popisující pohyb dv vzhy, keré je spojují nvzájem. s v = Rychlos je změn dráhy z změnu čsu (rychlos říká, jk se v čse mění

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

Úloha VI.3... pracovní pohovor

Úloha VI.3... pracovní pohovor Úloha VI.3... pracovní pohovor 4 body; průměr,39; řešilo 36 sudenů Jedna z pracoven lorda Veinariho má kruhový půdorys o poloměru R a je umísěna na ložiscích, díky nimž se může oáče kolem své osy. Pro

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_2_Kinematika hmotného bodu Ing. Jakub Ulmann 2 Kinematika hmotného bodu Nejstarším odvětvím fyziky,

Více

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE 1 Rozhodni a zdůvodni, zda koná práci člověk, který a) vynese tašku do prvního patra, b) drží činku nad hlavou, c) drží tašku s nákupem na zastávce autobusu, d)

Více

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici Kinemaika Základní pojmy Ronoměný přímočaý pohyb Ronoměně zychlený přímočaý pohyb Ronoměný pohyb po kužnici Základní pojmy Kinemaika - popiuje pohyb ělea, neuduje jeho příčiny Klid (pohyb) - učujeme zhledem

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

MECHANIKA PRÁCE A ENERGIE

MECHANIKA PRÁCE A ENERGIE Projek Efekivní Učení Reformou oblasí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem České republiky. MECHANIKA PRÁCE A ENERGIE Implemenace ŠVP Učivo - Mechanická

Více

Sbírka B - Př. 1.1.5.3

Sbírka B - Př. 1.1.5.3 ..5 Ronoměrný pohyb Příklady sřední obížnosi Sbírka B - Př...5. Křižoakou projel rakor rychlosí 3 km/h. Za dese minu po něm projela ouo křižoakou sejným směrem moorka rychlosí 54 km/h. Za jak dlouho a

Více

! " # $ % # & ' ( ) * + ), -

!  # $ % # & ' ( ) * + ), - ! " # $ % # & ' ( ) * + ), - INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA FYZIKA METODIKA Mechanické kmiání a vlnní RNDr. Ludmila Ciglerová duben 010 Obížnos éo kapioly fyziky je dána ím, že se pi výkladu i ešení úloh využívají

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

MECHANIKA - KINEMATIKA

MECHANIKA - KINEMATIKA Projek Efekivní Učení Reformou oblaí gymnaziálního vzdělávání je polufinancován Evropkým ociálním fondem a áním rozpočem Čeké republiky. Implemenace ŠVP MECHANIKA - KINEMATIKA Učivo - Fyzikální veličiny

Více

7. Slovní úlohy o pohybu.notebook. May 18, 2015. 1. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. 3. Učivo: Slovní úlohy o pohybu

7. Slovní úlohy o pohybu.notebook. May 18, 2015. 1. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. 3. Učivo: Slovní úlohy o pohybu Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.12/02.0010 Šumavská škola = evropská škola Zvyšování kvality ve vzdělání v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.1.12 Název

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

II. Kinematika hmotného bodu

II. Kinematika hmotného bodu II Kinematika hmotného bodu Všechny vyřešené úlohy jou vyřešeny nejprve obecně, to znamená bez číel Číelné hodnoty jou doazeny až tehdy, dopějeme-li k vyjádření neznámé pomocí vztahu obahujícího pouze

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2 . Do dou sejných nádob nalijeme odu a ruť o sejných objemech a eploách. Jaký bude poměr přírůsků eplo kapalin, jesliže obě kapaliny přijmou při zahříání sejné eplo? V = V 2 =V, T = T 2, Q =Q 2 c = 9 J

Více

Zákon zachování energie - příklady

Zákon zachování energie - příklady DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: ZZE - příklady Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD Zákon zachování energie - příklady 1.) Jakou má polohovou energii

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

V 1 = 0,50 m 3. ΔV = 50 l = 0,05 m 3. ρ s = 1500 kg/m 3. n = 6

V 1 = 0,50 m 3. ΔV = 50 l = 0,05 m 3. ρ s = 1500 kg/m 3. n = 6 ÚLOHY - ŘEŠENÍ F1: Objem jedné dávky písku u nakládače je 0,50 m 3 a dávky se od této hodnoty mohou lišit až o 50 litrů podle toho, jak se nabírání písku zdaří. Suchý písek má hustotu 1500 kg/m 3. Na valník

Více

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 24. 7. 212 Název zpracovaného celku: KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličiny popisují vlastnosti, stavy a změny hmotných

Více

3. Kinematika hmotného bodu

3. Kinematika hmotného bodu Kinematika 10 3. Kinematika hmotného bodu kineó (z řečtiny) = pohybuji; relativní = vztažný, poměrný 3.1. Mechanický pohyb, hmotný bod (HB) a) Proč uvádíme, že klid nebo pohyb tělesa je relativní pojem?....

Více

FYZIKA. Kapitola 3.: Kinematika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

FYZIKA. Kapitola 3.: Kinematika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D. 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz FYZIKA Kapitola 3.: Kinematika Mgr. Lenka Hejduková Ph.D. Kinematika obor, který zkoumá pohyb bez ohledu na jeho příčiny klid nebo

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

Metodický list. Název materiálu: Měření rychlosti zvukovým záznamem. Autor materiálu: Mgr. Martin Havlíček

Metodický list. Název materiálu: Měření rychlosti zvukovým záznamem. Autor materiálu: Mgr. Martin Havlíček Příjemce: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada:

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

1.1.18 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech IV

1.1.18 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech IV 8 Rovnoměně ychlený pohyb v příkladech IV Předpoklady: 7 Pedagogická ponámka: Česká škola v současné době budí ve sudenech předsavu, že poblémy se řeší ásadně najednou Sudeni ak mají obovské poblémy v

Více

Kinematika pohyb rovnoměrný

Kinematika pohyb rovnoměrný DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-03 Téma: Kinematika rovnoměrný Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD Kinematika rovnoměrný Kinematika je jedna ze základních

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? MECHANICKÁ PRÁCE 1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? l = s = 6 cm = 6 10 2 m F = 120 N W =? (J) W = F. s W = 6 10 2 120 = 7,2 W = 7,2 J

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Průtok. (vznik, klasifikace, měření)

Průtok. (vznik, klasifikace, měření) Průok (vznik, klasifikace, měření) Průok objemový - V m 3 s (neslačielné kapaliny) hmonosní - m (slačielné ekuiny, poluany, ) m kg s Při proudění směsí (např. hydrodoprava) důležiý průok jednolivých složek

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3 Fyzikajekolemnás(Polohaajejízměny) Sudijní ex pro řešiele FO a osaní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Obsah Slovo úvodem 3 1 Popis polohy ělesa 4 1.1 Jednorozměrnýprosor.......................

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i.

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i. Newtonovy pohybové zákony 1. Síla 60 N uděluje tělesu zrychlení 0,8 m s-2. Jak velká síla udělí témuž tělesu zrychlení 2 m s-2? BI5147 150 N 2. Těleso o hmotnosti 200 g, které bylo na začátku v klidu,

Více

Hlavní body. Úvod do nauky o kmitech Harmonické kmity

Hlavní body. Úvod do nauky o kmitech Harmonické kmity Harmonické kmiy Úvod do nauky o kmiech Harmonické kmiy Hlavní body Pohybová rovnice a její řešení Časové závislosi výchylky, rychlosi, zrychlení, Poenciální, kineická a celková energie Princip superpozice

Více

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Laboraorní práce č. 1: Pozorování epelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Tes k laboraorní

Více

Mechanika teorie srozumitelně

Mechanika teorie srozumitelně Rovnoměrný pohybu po kružnici úhlová a obvodová rychlost Rovnoměrný = nemění se velikost rychlostí. U rovnoměrného pohybu pro kružnici máme totiž dvě rychlosti úhlovou a obvodovou. Směr úhlové rychlosti

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

HMOTNÝ BOD, POHYB, POLOHA, TRAJEKTORIE, DRÁHA, RYCHLOST

HMOTNÝ BOD, POHYB, POLOHA, TRAJEKTORIE, DRÁHA, RYCHLOST Škola: Autor: Šablona: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek VY_32_INOVACE_MGV_F_SS_1S1_D02_Z_MECH_Hmotny_bod_r ychlost_pl Člověk a příroda Fyzika Mechanika

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Kinematika II. Vrhy , (2.1) . (2.3) , (2.4)

Kinematika II. Vrhy , (2.1) . (2.3) , (2.4) Kinematika II Vrhy Galileo Galilei již před čtyřmi staletími, kdy studoval pád různých těles ze šikmé věže v Pise, zjistil, že všechna tělesa se pohybují se stálým zrychlením směřujícím svisle dolů můžemeli

Více

Dynamika. Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla

Dynamika. Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla Dynamika Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla Dynamika studuje příčiny pohybu těles (proč a za jakých podmínek

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: MECHANIKA FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Soustava SI notebook VY_32_INOVACE_01.pdf Datum

Více

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep (1) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 8,1 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 158 N. Jakou práci

Více

6 Pohyb částic v magnetickém poli

6 Pohyb částic v magnetickém poli Pohb částic v magnetickém poli V této části si ukážeme, jak homogenní magnetické pole ovlivňuje pohb částic. Soustavu souřadnic volíme vžd tak, ab vektor magnetickéindukce Bsměřovalposměruos (obr.).. Lorentova

Více

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika Dynamika Obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu těles, případně jejich deformací dynamis = síla

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentká, 6 7 Liberec POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z FYZIKY Akademický rok: 0/0 Fakulta mechatroniky Studijní obor: Nanomateriály Tématické okruhy. Kinematika

Více

MATEMATIKA Srovnávací pololetní práce; příklady 8. ročník, II. pololetí

MATEMATIKA Srovnávací pololetní práce; příklady 8. ročník, II. pololetí MATEMATIKA Srovnávací pololení práce; příklay 8. ročník, II. pololeí I. Lineární rovnice: Řeše rovnice a proveďe zkoušku: a) (y ) (y ) ) 8(9 p) ( p) c) (r ) (r ) (r ) (r ) ) 8(m -) (m ) 8(m ) (m ) e) (a

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 20. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 20. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 20. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanika

Více

2. Mechanika - kinematika

2. Mechanika - kinematika . Mechanika - kinematika. Co je pohyb a klid Klid nebo pohyb těles zjišťujeme pouze vzhledem k jiným tělesům, proto mluvíme o relativním klidu nebo relativním pohybu. Jak poznáme, že je těleso v pohybu

Více

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

Mechanické kmitání (oscilace)

Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

1 Rozdělení mechaniky a její náplň

1 Rozdělení mechaniky a její náplň 1 Rozdělení mechaniky a její náplň Mechanika je nauka o rovnováze a pohybu hmotných útvarů pohybujících se rychlostí podstatně menší, než je rychlost světla (v c). Vlastnosti skutečných hmotných útvarů

Více

Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory

Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory Variace 1 Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.

Více

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A MECHANICKÉ KMITÁNÍ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A Kinematika kmitavého pohybu Mechanický oscilátor - volně kmitající zařízení Rovnovážná poloha Výchylka Kinematika kmitavého pohybu Veličiny charakterizující

Více

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

1 Tuhé těleso a jeho pohyb 1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Zadání projektu Pohyb

Zadání projektu Pohyb Zadání projektu Pohyb Časový plán: Zadání projektu, přidělení funkcí, časový a pracovní plán 22. 9. Vlastní práce 3 vyučovací hodiny + výuka v TV Prezentace projektu 11. 10. Test a odevzdání portfólií

Více

Příloha: Elektrická práce, příkon, výkon. Příklad: 1 varianta: Př. 1 var:

Příloha: Elektrická práce, příkon, výkon. Příklad: 1 varianta: Př. 1 var: Příloha: Elekrická práce, příkon, výkon Příklad: 1 variana: Obyčejná žárovka má příkon 75. Úsporná zářivka se sejnou svíivosí má příkon 18. Kolik energie v kh uspoří za rok (365 dní) úsporná zářivka oproi

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium V řešení číslujte úlohy tak, jak jsou číslovány v zadání. U všech úloh uveďte stručné zdůvodnění. Vyřešené úlohy zašlete elektronicky

Více

GRAVITAČNÍ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

GRAVITAČNÍ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník GRAVITAČNÍ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Gravitace Vzájemné silové působení mezi každými dvěma hmotnými body. Liší se od jiných působení. Působí vždy přitažlivě. Působí

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Unverza Tomáše Ba ve Zlíně ABOATONÍ VIČENÍ EEKTOTEHNIKY A PŮMYSOVÉ EEKTONIKY Název úlohy: Zpracoval: Měření čnného výkonu sřídavého proudu v jednofázové sí wamerem Per uzar, Josef Skupna: IT II/ Moravčík,

Více

1.5.4 Kinetická energie

1.5.4 Kinetická energie .5.4 Kineicá energie Předolady: 50 Energie je jeden z nejoužívanějších, ale aé nejhůře definovaelných ojmů ve sředošolsé fyzice. V běžném živoě: energie = něco, co ořebujeme vyonávání ráce. Vysyuje se

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

4. Žádná odpověď není správná -0

4. Žádná odpověď není správná -0 1. Auto rychlé zdravotnické pomoci jelo první polovinu dráhy rychlostí v1 = 90 km.h -1, druhou polovinu dráhy rychlostí v2 = 72 km.h -1. Určete průměrnou rychlost. 1. 81,5 km.h -1-0 2. 80 km.h -1 +0 3.

Více

Ý š é š ó š ž š žé ó Š é ď Ý é é ž é ž š ž Ť é š é é Ř š é ď é ž é ž é é ž Ť é ď é šš é ž é ž é ž ů ž ž é Ť Ť Ř š é ž ž ď Ú š é ž š š ž š é ž š é é š ž é ž é ž ů é ž é ž é Č é é ž š š é é Ř š ž Ž š é é

Více

ď ď ď š Ý š š É Ý šš š š š šš š š š š Ě š Ó ď šš š šš ď Ě šš š šš Ě š Ě Ě Ú š š š Ě š š ď Ě š š Ž š Ě š Č š Ý ď š š ď š Ý Ť š š š š š Ý š ď ď š š Á Á É š š š Ž šš ď ř ň ř ř š Ý ď š š š š š š Ť Ě š Ť š

Více

š Ý š š Ú ž ž š ž š š ž š Í š š ž š Ú ž ž ž šš ž ž ž šš ž ž š ž ž š š ž ž ž šš ž ň Č ž ž ž ž šš ž ž ž š š š ó š š ž š ž š ž Ú ž š ž š š Ú ň š š ó š ž š ž š Ž ň š š š š š š š ž š š ž š š š š š š š š š š

Více

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB Dynamika rotačního pohybu hmotného bodu kolem pevné osy - při rotační pohybu hmotného bodu kolem stálé osy stálými otáčkami kolem pevné osy (pak hovoříme o rovnoměrném rotačním pohybu)

Více

Mgr. Lenka Jančová 20. 3. 2014 IX.

Mgr. Lenka Jančová 20. 3. 2014 IX. Jméno Mgr. Lenka Jančová Datum 20. 3. 2014 Ročník IX. Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací obor MATEMATIKA Tematický okruh SLOVNÍ ÚLOHY Téma klíčová slova Slovní úlohy o pohybu, soustavy

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

EU OPVK III/2/1/3/2 autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

EU OPVK III/2/1/3/2 autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace POHYBY TĚLES / VÝPOČET RYCHLOSTI foto: zdroj www.google.cz foto: zdroj www.google.cz foto: zdroj www.google.cz 1 VÝPOČET RYCHLOSTI - rychlost v vypočítáme jako podíl velikosti dráhy s a času t, za který

Více

Dynamika hmotného bodu

Dynamika hmotného bodu Mechanika příklady pro samostudium Dynamika hmotného bodu Příklad 1: Určete konstantní sílu F, nutnou pro zrychlení automobilu o hmotnosti 1000 kg z klidu na rychlost 20 m/s během 10s. Dáno: m = 1000 kg,

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Lekce 11 Měření vzdálenosti a rychlosti

Lekce 11 Měření vzdálenosti a rychlosti algoritmizaci a programování s využitím robotů Lekce 11 Měření vzdálenosti a rychlosti Tento projekt CZ.1.07/1.3.12/04.0006 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více