Slovní úlohy na pohyb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovní úlohy na pohyb"

Transkript

1 VY_32_INOVACE_M-Ar 8.,9.09 Sloní úlohy na pohyb Anoace: Praconí li ukazuje žákoi poup řešení loních úloh na pohyb. Jou zde rozebrány ypy, keré mohou naa. Poupy řešení zoroých příkladů jou žákům promínuy pomocí daaprojekoru. Žáci pak řeší píemně dle promínuých zorů cičení pod názem Sloní úlohy na pohyb. Vzděláací obla: Maemaika Auor: Mgr. Rober Kecké Jazyk: Čeký Očekáaný ýup: Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkréní iuace, nichž yužíá maemaický apará oboru celých a racionálních číel. Druh učebního maeriálu: Praconí li Cíloá kupina: Žák Supeň a yp zděláání: Druhý upeň, základní škola Daum (období), e kerém byl zděláací maeriál yořen: Školní rok Ročník, pro kerý je zděláací maeriál určen: Omý ročník základní školy

2 SLOVNÍ ÚLOHY NA POHYB 1. ZE STEJNÉHO MÍSTA STEJNÝM SMĚREM V 11 h yjelo z měa A do měa B auo průměrnou rychloí 40 km/h. V 11 h 15 min yjel za ním moocyklia průměrnou rychloí 80 km/h. Za jak dlouho, kolik hodin a jak daleko od měa A dožene moocyklia auomobil? mío ekání A B 1 = 2 11h OA 1 = 40 km/h = 11h 15 min MO 2 = 80 km/h OA (oobní auomobil) je o 15 min = 0,25 h déle na rae. Dle éo ěy nic neím o MO, dám u něho x. Proože je OA o 0,25 h déle na rae bude mí x + 0,25. ča na hodinkách OA 40 x + 0,25 40 (x + 0,25) 40 0,25 + 0,25 = 0,5 40 0,5 = h + 0,5 h = 11h 30 min MO 80 x 80x 80 0, ,25 = h 15 min + 0,25 h = = 11 h 15 min + 15 min = = 11 h 30 min oba 1 = 2 40(x+0,25)=80x 20 = h 30 min = 11 h 30 min 40(x +0,25) = 80x 40x + 10 = 80x 40x = 10 /:( 40) x = 0,25 x = 0,25 h = 15 min Moocyklia dožene auomobil 11 h 30 min, 20 km od měa A, za 15 minu.

3 2. ZE DVOU RŮZNÝCH MÍST PROTI SOBĚ V 10 h yjel z měa A do měa B cyklia průměrnou rychloí 50 km/h. V 11 h yjel z měa B, 290 km zdáleného od měa A kamion, průměrnou rychloí 70 km/h. Za jak dlouho, kolik hodin a jak daleko od měa B e pokají? mío ekání A 290 km B = 290 = 10 h C 1 = 50 km/h 2 = 70 km/h K 11 h = C je o 1 h déle na rae. Dle éo ěy nic neím o K, dám u něho x. Proože je C o 1 h déle na rae bude mí x + 1. ča na hodinkách C 50 x (x + 1) = = h + 3 h = 13 h K 70 x 70x = h + 2 h = 13 h oba = (x+1)+70x= = h = 13 h 50(x +1) + 70x = x x = x = 240 /:120 x = 2 x = 2 h Cyklia poká kamion za 3 h, 140 km od měa B a o e 13 h.

4 3. ZE DVOU RŮZNÝCH MÍST STEJNÝM SMĚREM Z mía A yjede 10h moocyklia průměrnou rychloí 60 km/h a z mía B, 30 km zdáleného, yjede 9 h oučaně ýmž měrem cyklia rychloí 20 km/h. Za jak dlouho a jak daleko od mía A e doihnou? A 30 km B 10 h M 1 = 60 km/h mío ekání 1 2 = 30 = 9 h C 2 = 20 km/h C je o 1 h déle na rae. Dle éo ěy nic neím o M, dám u něho x. Proože je C o 1 h déle na rae bude mí x + 1. M 60 x 60x 60 1, ,25 = 75 ča na hodinkách 10 h + 1,25 h = = 11 h + 1 h 15 min = = 12 h 15 min C 20 x (x + 1) 20 1, = 2, ,25 = 45 oba 1 2 = 30 50x 20(x+1)= 30 60x 20(x + 1) = 30 60x 20x 20 = 30 40x = 50 /:40 x = 1,25 x = 1,25 h = 1 h 15 min Moocyklia doihne cykliu za 1 h 15 min, 75 km od mía A e 12 h 15 min. 10 h + 2,25 h = = 10 h + 2 h 15 min = = 12 h 15 min = h 15 min = 12 h 15 min

5 4. Z JEDNOHO MÍSTA OPAČNÝM SMĚREM Nákladní auo yjelo 8 h z mía A průměrnou rychloí 40 km/h. V 9 h z éhož mía, ale opačným měrem yjelo oobní auo průměrnou rychloí 60 km/h. Za jak dlouho a kolik hodin budou od ebe zdálena 140 km? = km = 1 = 40 km/h A 2 = 60 km/h 8 h NA 9 h OA NA je o 1 h déle na rae. Dle éo ěy nic neím o OA, dám u něho x. Proože je NA o 1 h déle na rae bude mí x + 1. ča na NA 40 x (x + 1) = = 80 8 h + 2 h = 10 h OA 60 x 60x = 60 9 h + 1 h = 10 h oba = (x+1)+60x= = h = 10 h 40(x +1) + 60x = x x = x = 100 /:150 x = 1 x = 1 h Nákladní auo bude od oobního auo zdáleno 140 km za 2 h, bude o 10 h.

6 5. ZE DVOU ŔŮZNÝCH MÍST SMĚREM OD SEBE Měa A a B jou od ebe zdálena 50 km. V 7 h yjel z měa A opačným měrem než k měu B oobák průměrnou rychloí 50 km/h. V 9 h yjel opačným měrem z měa B rychlík průměrnou rychloí 100 km/h. Za jak dlouho budou od ebe yo laky zdáleny 600 km, kolik hodin a jak daleko budou jednolié laky zdáleny od ých ýchozích anic? 600 km A 50 km B = h O 1 = 50 km/h 2 = 100 km/h R 9 h = 550 = O je o 2 h déle na rae. Dle éo ěy nic neím o R, dám u něho x. Proože je O o 2 h déle na rae bude mí x + 2. ča na hodinkách O 50 x (x + 2) = = h + 5 h = 12 h R 100 x 100x = h + 3 h = 12 h oba = (x+2)+100x= = h = 12 h 50(x +2) + 100x = x x = x = 450 /:150 x = 3 x = 3 h Oba laky boudou od ebe zdáleny 600 km e 12 h, pro oobák o bude za 5 hodin a u rychlíku o bude za 3 hodiny. Oobák bude zdálen od měa A 250 km a rychlík od měa B 300 km.

7 SLOVNÍ ÚLOHY NA POHYB VYSVĚTLENÍ ČASŮ V 11 h yjelo z měa A do měa B auo průměrnou rychloí 40 km/h. V 11 h 15 min yjel za ním moocyklia průměrnou rychloí 80 km/h. Za jak dlouho, kolik hodin a jak daleko od měa A dožene moocyklia auomobil? mío ekání A B 1 = 2 11h OA 1 = 40 km/h = 11h 15 min MO 2 = 80 km/h OA (oobní auomobil) je o 15 min = 0,25 h déle na rae. OA 40 x + 0,25 ča na hodinkách 40 (x + 0,25) 40 0,25 + 0,25 = 0,5 40 0,5 = h + 0,5 h = 11h 30 min MO 80 x 80x 80 0, ,25 = h 15 min + 0,25 h = = 11 h 15 min + 15 min = = 11 h 30 min oba 1 = 2 40(x+0,25) =80x 20 = h 30 min = 11 h 30 min Ča za kerý e pokají + ča o kolik je déle na rae Ča za kerý e pokají.

8 Není dána jedna rychlo Za ozidlem pohybujícím e průměrnou rychloí 15 km/h yrazilo za 2,5 h doproodné ozidlo, keré jej muí doihnou za 45 minu. Jakou muí je rychloí? V 1 = 15 km/h 2 = y DV 1 = 2 V je o 2,5 h déle na rae než DV. = Mají e poka za 45 min = 0,75 h. V 15 0,75 + 2,5 = = 3, ,25 = 48, ,25 48,75 DV y 0,75 y 0,75 = 0,75y 65 0,75 48,75 oba 48,75 = 0,75y 48,75 = 48,75 48,75 = 0,75y 0,75y = 48,75 /:0,75 y = 65 y = 65 km/h Doproodné ozidlo muí je rychloí 65 km/h. Nejou dány obě rychloi Ze dou mí zdálených 240 km yjedou oučaně proi obě dě aua, z nichž jedno jede průměrnou rychloí o 6 km/h ěší než druhé. Jakou rychloí jede každé z nich, ekají-li e za 2 hodiny? 240 km A1 1 = y = y A2 A1 a A2 jou ejně dlouho na rae = 240 Pokají e za 2 hodiny = A1 y (y + 6) = = 126 A2 y 2 2y = 114 oba 2(y+6) + 2y = = 240 2(y+6) + 2y = 240 2y y = 240 4y + 12 = 240 / y = 228 /:4 y = 57 y = 57 km/h Prní auo jede rychloí 63 km/h, druhé auo jede rychloí 57 km/h.

9 Neznáme, kdy yjelo druhé ozidlo edy o jaký ča je ozidlo déle na rae Z měa yjelo nákladní auo 8.30 h průměrnou rychloí 20 km/h. Když ujelo 2 km, yjelo za ním oobní auo, keré jelo průměrnou rychloí 60 km/h. Kdy jej dohoní? 8.30 NA 1 = 20 km/h OA 2 = 60 km/h Když NA ujelo 2 km, pak yjelo OA. NA je edy déle na rae o akoý ča, kerý uplyne až NA ujede 2 km. Vypočíáme ča, až ujede NA 2 km rychloí 20 km/h. = = 2 = 20 = 0,1 h = 6 min NA je o 0,1 h déle na rae než OA. OA yjelo NA 20 x + 0,1 20 (x + 0,1) 20 0,05+ 0,1 = = 0, ,15 = 3 ča na hodinkách 8.30 h + 9 min = = 8.39 h OA 60 x 60x 60 0, ,05 = min = = 8.39 h oba 20(x+0,1)=60x 3 = h = 8.39 h 20(x+0,1) = 60x 20x + 2 = 60x 40x = 2 /:( 40) x = 0,05 x = 0,05 h = 3 min Oobní auo dohoní nákladní auo za 3 minuy.

10 Cičení Sloní úlohy na pohyb 1. Z mía A yjede 9.00 hodin cyklia průměrnou rychloí 16 km/h. V hodin z éhož mía yjede za ním moocyklia průměrnou rychloí 64 km/h. Za jak dlouho e doihnou a jak daleko od mía A? 2. Poel yšel 7.00 hodin a šel průměrnou rychloí 5 km/h. V 7.20 hodin byl za ním polán cyklia, kerý jel průměrnou rychloí 12km/h. V kolik hodin dohonil cyklia pěšího pola? 3. Z enice yjel do měa rakor průměrnou rychloí 20 km/h. Za 10 minu jel za ním moocyklia průměrnou rychloí 60km/h. Za jaký ča dohoní moocyklia rakor? 4. Z Oray do Olomouce jel auobu průměrnou rychloí 50 km/h. Součaně ním yjelo nákladní auo průměrnou rychloí 40 km/h a přijelo do Olomouce o 33 min později než auobu. Jaká je zdáleno mezi ěmio měy? 5. V 8.00 hodin yjel z mía A nákladní auomobil průměrnou rychloí 40 km/h. V hodin yjel za ním oobní auomobil průměrnou rychloí 60 km/h. V kolik hodin, jak daleko od mía A a za jak dlouho dožene oobní auomobil nákladní auo? 6. Z měa A měrem do měa B yjel rakor průměrnou rychloí 21 km/h a oučaně auobu jedoucí průměrnou rychloí 35 km/h. Trakor dojel do měa B o 20 minu později než auobu. Jaká je zdáleno mí A a B? Za jak dlouho dojel rakor do měa B? 7. V 5.00 hodin yjel z mía A moocykl průměrnou rychloí 30km/h. V 8.00 hodin yjel za ním auomobil jedoucí průměrnou rychloí 60km/h. V kolik hodin, jak daleko od mía A a za jak dlouho dožene auomobil moocykl? 8. Z měa A měrem do měa B yjel moocyklia průměrnou rychloí 30km/h a oučaně nákladní auomobil jedoucí průměrnou rychloí 70 km/h. Nákladní auomobil dojel do měa B o 40 minu dříe. Jaká je zdáleno mě A a B? Za jak dlouho dojel nákladní auomobil do měa B? 9. V 8.00 hodin yjel z měa A měrem do měa B auobu jedoucí průměrnou rychloí 30 km/h. Ve hodin yjel za ním auomobil jedoucí průměrnou rychloí 60 km/h. V kolik hodin, jak daleko od měa A a za jak dlouho dožene auomobil auobu? 10. Z měa A měrem do měa B yjel rakor průměrnou rychloí 21 km/h a oučaně auobu jedoucí průměrnou rychloí 35 km/h. Trakor dojel do měa B o 20 minu později než auobu. Jaká je zdáleno mí A a B? Za jak dlouho dojel rakor do měa B? 11. Prní moocyklia yjel 7.00 h z měa A měrem do měa B průměrnou rychloí 25 km/h. V 9.00 hodin yjel za ním druhý moocyklia průměrnou rychloí 30 km/h. V kolik hodin, jak daleko od měa A a za jak dlouho dožene druhý moocyklia prního? 12. Z měa A měrem do měa B yjel moocyklia průměrnou rychloí 30km/h a oučaně nákladní auomobil jedoucí průměrnou rychloí 70 km/h. Nákladní auomobil dojel do měa B o 40 minu dříe. Jaká je zdáleno mě A a B? Za jak dlouho dojel nákladní auomobil do měa B? 13. Z Brailay yjel 9.00 hodin moocyklia průměrnou rychloí 54 km/h. V 9.20 hodin yjelo za ním auo průměrnou rychloí 66 km/h. Kdy dohoní auo moocykl a kolik kilomerů přiom ujede?

11 14. Chodec jde průměrnou rychloí 4,2 km/h. Za 1h 10 min yjel za ním cyklia průměrnou rychloí 18 km/h. Za kolik minu dojede cyklia chodce a kolik kilomerů přiom ujede? 15. Ze dou mí A a B zdálených 27 km yjdou oučaně proi obě da chodci průměrnými rychlomi 4 km/h a 5 km/h. Za jak dlouho e ekají a jak daleko od mía A? 16. Z mía A yjde 8.00 hodin chodec průměrnou rychloí 4 km/h a z mía B 26 km zdáleného yjede 8.30 hodin proi němu cyklia průměrnou rychloí 12km/h. Za jak dlouho a jak daleko od mía A e ekají? 17. Vzdáleno mezi Prahou a Turnoem je 89 km. Z Turnoa yjelo 8.00 hodin nákladní auo průměrnou rychloí 28 km/h a 8.45 hodin yjelo proi němu z Prahy oobní auo průměrnou rychloí 52 km/h. Kdy a jaké zdálenoi od Turnoa e obě aua pokají? 18. Z Hradce Králoé yjelo 8.00 hodin oobní auo průměrnou rychloí 80 km/h do Prahy. Z Prahy yjelo 8.30 hodin nákladní auo do Hradce Králoé průměrnou rychloí 60 km/h. Kdy a jak daleko od Hradce Králoé e budou míje, je-li zdáleno Hradec Králoé-Praha 110 km? 19. Z mía A do mía B zdáleného 38 km yjel e hodin cyklia průměrnou rychloí 18 km/h. Proi němu yjel z mía B druhý cyklia e hodin průměrnou rychloí 22 km/h. Kdy a kde e ekají? 20. Vzdáleno Oraa-Brno je po ilnici 189 km. Z Oray yjel do Brna 8.10 hodin auobu průměrnou rychloí 45 km/h. Z Brna proi němu yjel auobu průměrnou rychloí 60 km/h 9.34 hodin. V kolik hodin e pokají? Jak daleko od Brna? 21. Vzdáleno dou mí je 240 km. Z mía A yjelo 8.00 hodin nákladní auo průměrnou rychloí 60 km/h. V 8.30 hodin mu yjelo naproi z mía B oobní auo pohybující e průměrnou rychloí 80 km/h. Za jak dlouho a jak daleko od mía A e obě ozidla ekají? 22. Z Prahy do Olomouce je zdáleno přibližně 250 km. V 6.00 hodin yjel z Prahy do Olomouce rychlík průměrnou rychloí 85 km/h. Ve ejném okamžiku mu yjel naproi z Olomouce oobní lak průměrnou rychloí 65 km/h. Za jak dlouho e laky ekají? 23. Mía A a B jou zdálena 20 km. Z mía A yšel chodec průměrnou rychloí 4 km/h. O 45 minu později yjel proi němu cyklia z mía B průměrnou rychloí 16 km/h. Jak daleko od mía A e ekají? 24. Z mía A yjede moocyklia průměrnou rychloí 60 km/h a z mía B 30 km zdáleného yjede oučaně ýmž měrem cyklia průměrnou rychloí 20 km/h. Za jak dlouho a jak daleko od mía A e doihnou? 25. Z mía A yjede 6.00 hodin rychlík průměrnou rychloí 80 km/h a z mía B 30 km zdáleného yjede 6.15 hodin ýmž měrem oobní lak průměrnou rychloí 40 km/h. Za jak dlouho a jak daleko od mía A e doihnou? 26. Joef yšel z Hrušoé průměrnou rychloí 5 km/h. Za 15 min za ním yjel Per na kole průměrnou rychloí 20 km/h. Za jakou dobu a jak daleko od Hrušoé dohoní Per Joefa? 27. V 7.00 hodin yjel ze Sia auobu průměrnou rychloí 48 km/h. Za 10 min za ním yjelo auo průměrnou rychloí 72 km/h. V kolik hodin dohoní auo auobu a jaké zdálenoi od Sia?

12 28. Z oárny yjelo nákladní auo 8.30 hodin průměrnou rychloí 20 km/h. V 9.00 hodin yjelo za ním oobní auo, keré jelo průměrnou rychloí 60 km/h. V kolik hodin dohoní nákladní auo? 29. Dě aua jedoucí z mía A do mía B yjela z mía A. Jedno yjelo 8.00 hodin průměrnou rychloí 60 km/h, druhé 8.10 hodin průměrnou rychloí 72 km/h. V jaké zdálenoi od mía A e budou aua míje? 30. Vzdáleno z Prahy do Příbrami je 60 km. Z obou mě yjela oučaně proi obě nákladní aua. Auo z Prahy jelo průměrnou rychloí o 6 km/h ěší než auo z Příbrami, a ak okamžiku ekání ujelo o 4 km íce. Určee průměrnou rychlo jednoliých au a dobu, kdy e ekala? 31. Mezi děma leiši zdálenými 690 km léají praidelné poje. Z prního leišě yléá leadlo 6.30 hodin průměrnou rychloí o 60 km/h ěší než leadlo arující 7.00 hodin z druhého leišě. Leadla e míjejí ždy 9.00 hodin. Jak daleko e budou míje od prního leišě? 32. Z Pardubic yjelo hodin nákladní auo průměrnou rychloí 60 km/h. Ve hodin za ním yrazilo oobní auo průměrnou rychloí 80 km/h. Za jak dlouho a jak daleko od Pardubic doihne oobní auo nákladní? 33. Za ozidlem pohybujícím e průměrnou rychloí 16 km/h yrazilo za 2,5 h doproodné ozidlo, keré jej muí doihnou za 45 minu. Jakou muí je průměrnou rychloí? 34. Z měa yjelo nákladní auo 8.30 hodin průměrnou rychloí 20 km/h. Když ujelo 2 km, yjelo za ním oobní auo, keré jelo průměrnou rychloí 60 km/h. Kdy jej dohoní? 35. Ze dou mí zdálených 240 km yjedou oučaně proi obě dě aua, z nichž jedno jede průměrnou rychloí o 6 km/h ěší než druhé. Jakou průměrnou rychloí jede každé z nich, ekají-li e za dě hodiny? 36. Sporoní leadlo leělo průměrnou rychloí 300 km/h. Když bylo 50 km od leišě, zléla za ním íhačka průměrnou rychloí 550 km/h. Kdy dohoní íhačka poroní leadlo? 37. Za rakoriou, kerý jel průměrnou rychloí 12 km/h, bylo yláno o 3,5 h později auo, jak elkou průměrnou rychloí muí auo je, aby doihlo rakor za 45 minu? 38. Řidič auobuu jel z Jeeníku do Brna 4 hodiny průměrnou rychloí 44 km/h. O kolik km/h by muel zýši oji průměrnou rychlo, aby dobu jízdy zkráil o 48 minu? 39. Plaec plae po proudu průměrnou rychloí 96 m/min a proi proudu průměrnou rychloí 64 m/min. Určiou zdáleno uplaal am a zpě celkem za 12,5 minuy. Jaká o byla zdáleno? 40. Když gepard začal pronáledoa anilopu, byla mezi nimi zdáleno 12 m. Přeože anilopa uíkala průměrnou rychloí 72 km/h, gepard ji dohonil za 12. Jakou průměrnou rychloí gepard běžel? 41. Auo jelo z měa A do měa B 4 hodiny. Při zpáeční ceě jelo auo průměrnou rychloí o 15 km/h ěší, a ak zpáeční cea rala o 48 minu méně než cea am. Určee zdáleno mě A a B. 42. Ze dou mě zdálených od ebe 88 km yjela oučaně proi obě dě aua. Auo, keré jelo průměrnou rychloí o 12 km/h ěší, ujelo do okamžiku ekání o 8 km íce než druhé auo. Určee rychloi obou au a po jaké době e aua ekala?

13 43. Ze ejného mía yjeli oučaně opačným měrem da cyklié. Prní cyklia jel průměrnou rychloí 30 km/h a druhý cyklia průměrnou rychloí 40 km/h. Za jak dlouho byli od ebe zdáleni 140 km? 44. Nákladní auo yjelo 8.00 hodin z mía A průměrnou rychloí 40 km/h. V 9.00 hodin z éhož mía, ale opačným měrem yjelo oobní auo průměrnou rychloí 60 km/h. Za jak dlouho a kolik hodin budou od ebe zdálena 140 km?

Rovnoměrný pohyb. velikost rychlosti stále stejná (konstantní) základní vztah: (pokud pohyb začíná z klidu) v m. s. t s

Rovnoměrný pohyb. velikost rychlosti stále stejná (konstantní) základní vztah: (pokud pohyb začíná z klidu) v m. s. t s Ronoměrný poyb eliko rycloi ále ejná (konanní) základní za:. graf záiloi dráy na čae: polopřímka ycázející z počáku (pokud poyb začíná z klidu) m graf záiloi rycloi na čae: ronoběžka odoronou ou m. U poybu

Více

4. KINEMATIKA - ZÁKLADNÍ POJMY

4. KINEMATIKA - ZÁKLADNÍ POJMY 4. KINEMATIKA - ZÁKLADNÍ POJMY. Definuj pojem hmoný bod /HB/. 2. Co o je vzažná ouava? 3. Co je o mechanický pohyb? 4. Podle jakých krierií můžeme mechanický pohyb rozlišova? 5. Vyvělee relaivno klidu

Více

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici Kinemaika Základní pojmy Ronoměný přímočaý pohyb Ronoměně zychlený přímočaý pohyb Ronoměný pohyb po kužnici Základní pojmy Kinemaika - popiuje pohyb ělea, neuduje jeho příčiny Klid (pohyb) - učujeme zhledem

Více

1.1.11 Rovnoměrný pohyb VI

1.1.11 Rovnoměrný pohyb VI 1.1.11 onoměrný pohyb VI ředpokldy: 11 edgogická poznámk: Náledující příkld je dokončení z minulé hodiny. Sudeni by měli mí grf polohy nkrelený z minulé hodiny nebo z domo. ř. 1: er yjede edm hodin ráno

Více

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny KINEMATIKA. Základní kinemaické veličiny Tao čá fyziky popiuje pohyb ěle. VZTAŽNÁ SOUSTAVA je ěleo nebo ouava ěle, ke kerým vzahujeme pohyb nebo klid ledovaného ělea. Aboluní klid neexiuje, proože pohyb

Více

Sbírka B - Př. 1.1.5.3

Sbírka B - Př. 1.1.5.3 ..5 Ronoměrný pohyb Příklady sřední obížnosi Sbírka B - Př...5. Křižoakou projel rakor rychlosí 3 km/h. Za dese minu po něm projela ouo křižoakou sejným směrem moorka rychlosí 54 km/h. Za jak dlouho a

Více

Mgr. Lenka Jančová 20. 3. 2014 IX.

Mgr. Lenka Jančová 20. 3. 2014 IX. Jméno Mgr. Lenka Jančová Datum 20. 3. 2014 Ročník IX. Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací obor MATEMATIKA Tematický okruh SLOVNÍ ÚLOHY Téma klíčová slova Slovní úlohy o pohybu, soustavy

Více

7. Slovní úlohy o pohybu.notebook. May 18, 2015. 1. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. 3. Učivo: Slovní úlohy o pohybu

7. Slovní úlohy o pohybu.notebook. May 18, 2015. 1. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. 3. Učivo: Slovní úlohy o pohybu Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.12/02.0010 Šumavská škola = evropská škola Zvyšování kvality ve vzdělání v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.1.12 Název

Více

(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení

(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení (). Načrněe slepý graf závislosi dráhy sojícího člověka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,9 s do 6,5 s. 3. Jakou rychlosí

Více

Dopravní kinematika a grafy

Dopravní kinematika a grafy Dopraní kinemaika a grafy Sudijní ex pro řešiele F a oaní zájemce o fyziku Přemyl Šediý Io Volf bah 1 Základní pojmy dopraní kinemaiky 1.1 Poloha.... 1. Rychlo... 3 1.3 Zrychlení.... 5 Grafy dopraní kinemaice

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní úlohy II Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Čerm_19a

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

NA POMOC FO KATEGORIE E,F

NA POMOC FO KATEGORIE E,F NA POMOC FO KATEGOIE EF Výledky řešení úlo 45. ročníku FO ka. E F Ivo Volf * ÚV FO Univerzia Hradec Králové Mirolav anda ** ÚV FO Pedagogická fakula ZČU Plzeň Jak je již v naší ouěži obvyklé uvádíme pouze

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

MECHANIKA - KINEMATIKA

MECHANIKA - KINEMATIKA Projek Efekivní Učení Reformou oblaí gymnaziálního vzdělávání je polufinancován Evropkým ociálním fondem a áním rozpočem Čeké republiky. Implemenace ŠVP MECHANIKA - KINEMATIKA Učivo - Fyzikální veličiny

Více

1. Ve třídě je celkem 28 žáků. Chlapců je o 4 méně než děvčat. Kolik je ve třídě chlapců a kolik děvčat? 2. Jana uspořila dvakrát více než Jitka,

1. Ve třídě je celkem 28 žáků. Chlapců je o 4 méně než děvčat. Kolik je ve třídě chlapců a kolik děvčat? 2. Jana uspořila dvakrát více než Jitka, 1. Ve třídě je celkem 28 žáků. Chlapců je o 4 méně než děvčat. Kolik je ve třídě chlapců a kolik děvčat? 2. Jana uspořila dvakrát více než Jitka, Alena o 27 Kč méně než Jana. Celkem uspořily 453 Kč. Kolik

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

NA POMOC FO KATEGORIE E,F

NA POMOC FO KATEGORIE E,F NA POMOC FO KATEGORIE E,F Výledky úloh 46. ročníku FO, ka. E, F Io Volf *, ÚV FO, Unierzia Hradec Králoé Mirola Randa **, ÚV FO, Pedagogická fakula ZČU, Plzeň Jak je již naší ouěži obyklé, uádíe pouze

Více

km vyjel z téhož místa o 3 hodiny později h km. Za jak dlouho dohoní cyklista chodce? h km vyjede z téhož místa o 2 hodiny h

km vyjel z téhož místa o 3 hodiny později h km. Za jak dlouho dohoní cyklista chodce? h km vyjede z téhož místa o 2 hodiny h ÚLOHY O POHYBU-řešení 1. Za codcem jdoucím průměrnou ryclostí 5 vyjel z téož místa o 3 odiny později cyklista průměrnou ryclostí 20. Za jak dlouo dooní cyklista codce? v 1 =5, t1 =(x+3), s 1 =v 1.t 1 v

Více

1.1.18 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech IV

1.1.18 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech IV 8 Rovnoměně ychlený pohyb v příkladech IV Předpoklady: 7 Pedagogická ponámka: Česká škola v současné době budí ve sudenech předsavu, že poblémy se řeší ásadně najednou Sudeni ak mají obovské poblémy v

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

MATEMATIKA Srovnávací pololetní práce; příklady 8. ročník, II. pololetí

MATEMATIKA Srovnávací pololetní práce; příklady 8. ročník, II. pololetí MATEMATIKA Srovnávací pololení práce; příklay 8. ročník, II. pololeí I. Lineární rovnice: Řeše rovnice a proveďe zkoušku: a) (y ) (y ) ) 8(9 p) ( p) c) (r ) (r ) (r ) (r ) ) 8(m -) (m ) 8(m ) (m ) e) (a

Více

Slovní úlohy. o pohybu

Slovní úlohy. o pohybu Slovní úloy o poybu Slovní úloy o poybu Na začátek zopakujme z fyziky vzorec pro výpočet průměrné ryclosti: v v je průměrná ryclost v / (m/s) s je ujetá dráa v (m) t je čas potřebný k ujetí dráy s v odinác

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projek relizoný n SPŠ Noé Měo nd Meují finnční podporou Operční progru Vzděláání pro konkurencechopno Králoéhrdeckého krje Úod do dyniky Ing. Jn Jeelík Dynik je čá echniky, kerá e zbýá pohybe ěle ohlede

Více

Proč už nemusejí žáci základní školy nastupovat do jedoucího vlaku

Proč už nemusejí žáci základní školy nastupovat do jedoucího vlaku Školká fyzika 13/1 Na pooc FO Proč už neuejí žáci základní školy naupoa do jedoucío laku Io Volf, Pael Kabrel 1, Přírodoědecká fakula, Unierzia Hradec Králoé Žáci základní školy e e ýuce fyziky eznaují

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Sbírka A - Př. 1.1.5.3

Sbírka A - Př. 1.1.5.3 ..5 Ronoměrný ohyb říklady nejnižší obtížnosti Sbírka A - ř...5. Kolik hodin normální chůze (rychlost 5 km/h) je od rahy zdálen Řím? Kolik dní by tuto zdálenost šel rekreační chodec, který je schoen ujít

Více

Í Ú é Í úř éú ě Ú ř ě é ě ř č ě ř č ý ř ó éú ě Ú ěř Ú č ěř Ú Í Ú č ě Ú ú ýš č ř é č Ú ď é ó é ř Ú ě č Ť ů ú Ú č ý ěř ě ěř Í č ý ěř ú ď Ú ě ý ěř č ý ěř Í č ý ěř ě ěř č ěř č ý ěř č ý ěř ř ě é ě č ý řš ů

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

Výpočet rychlosti. Autor: Pavel Broža Datum: 14. 3. 2014 Cílový ročník: 7. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.

Výpočet rychlosti. Autor: Pavel Broža Datum: 14. 3. 2014 Cílový ročník: 7. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21. Výpočet rychlosti Autor: Pavel Broža Datum: 14. 3. 2014 Cílový ročník: 7. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Výpočet rychlosti vzor 1 Auto ujelo celkovou dráhu 14 km za celkový

Více

EU OPVK III/2/1/3/2 autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

EU OPVK III/2/1/3/2 autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace POHYBY TĚLES / VÝPOČET RYCHLOSTI foto: zdroj www.google.cz foto: zdroj www.google.cz foto: zdroj www.google.cz 1 VÝPOČET RYCHLOSTI - rychlost v vypočítáme jako podíl velikosti dráhy s a času t, za který

Více

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY - 54-10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Základní princip analogově - číslicového převodu Analogové (spojié) y se v nich ransformují (převádí) do číslicové formy. Vsupní spojiý (analogový) doby

Více

MATEMATIKA STŘEDNÍ ŠKOLA EKONOMIKY, OBCHODU A SLUŽEB SČMSD BENEŠOV, S.R.O. Mgr. Miloslav Janík. Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu

MATEMATIKA STŘEDNÍ ŠKOLA EKONOMIKY, OBCHODU A SLUŽEB SČMSD BENEŠOV, S.R.O. Mgr. Miloslav Janík. Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 STŘEDNÍ ŠKOLA EKONOMIKY, OBCHODU A SLUŽEB SČMSD BENEŠOV, S.R.O. MATEMATIKA SLOVNÍ

Více

II. Kinematika hmotného bodu

II. Kinematika hmotného bodu II Kinematika hmotného bodu Všechny vyřešené úlohy jou vyřešeny nejprve obecně, to znamená bez číel Číelné hodnoty jou doazeny až tehdy, dopějeme-li k vyjádření neznámé pomocí vztahu obahujícího pouze

Více

2.2.4 Kalorimetrická rovnice

2.2.4 Kalorimetrická rovnice ..4 Kalorieriká rovnie Předpoklady: 0 Poůky: dvě kádinky, vaříí voda, eploěr Vernier, Síháe eplou a udenou vodu při íhání i vody vyěňují eplo, uí dojí k rovnováze zíkáe vodu o jedné eploě. Pokud žádné

Více

4. Gomory-Hu Trees. r(x, z) min(r(x, y), r(y, z)). Důkaz: Buď W minimální xz-řez.

4. Gomory-Hu Trees. r(x, z) min(r(x, y), r(y, z)). Důkaz: Buď W minimální xz-řez. 4. Gomory-Hu Tree Cílem éo kapioly je popa daovou rukuru, kerá velice kompakně popiuje minimální -řezy pro všechny dvojice vrcholů, v daném neorienovaném grafu. Tuo rukuru poprvé popali Gomory a Hu v článku[1].

Více

É á á á č á áž ů ů š é á á é á á é á ě á ě á á áž ů ů š é á á é á ů č á č á ů ý ě ú á á ě á č á ů ý ě ú á ů ě é č á ě ě á ě ň á č ú ě á á ě á ě ě ě é á ě ň á č ú ě á ů č č ě é á č á ý ě ě á á á á ě Č ě

Více

REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA

REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA 0. Zaáí cičí - a záklaě měří rkupračího ýměíku pla yhooť pomíky ílí pla pro růzá plooá mia (ou, zuch) j. urč hooy oučiilů přupu pla (), [W.m -.K - ] a o za růzých pomík - rychloí

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa 26. 28.8.2015 RNDr. Jan Zajíc, CSc. ÚAFM FChT UPa Pohyby rovnoměrné 1. Člun pluje v řece po proudu z bodu A do bodu B rychlostí 30 km.h 1. Při zpáteční cestě z bodu

Více

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II 1.1.7 Rovnoměrný pohyb II Předpoklady: 16 Minulou hodinu jme zakončili předpovídáním dalšího pohybu autíčka. Počítali jme jeho dráhy v dalších okamžicích pomocí tabulky a nakonec i přímé úměrnoti: autíčko

Více

401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano.

401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano. 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 18 401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano. 402. Jste řidičem vozidla z výhledu.

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Slouží k procvičení slovních úloh řešených rovnicí. list/anotace

Slouží k procvičení slovních úloh řešených rovnicí. list/anotace Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Martina Smolinková Datum 9. 8. 2014 Ročník 8. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

Slovní úlohy na lineární rovnici

Slovní úlohy na lineární rovnici Slovní úlohy na lineární rovnici Slovní úlohy je výhodné rozdělit na několik typů a určit nejsnadnější postup jejich řešení. Je vhodné označit v dané úloze jednu veličinu jako neznámou ( většinou tu, na

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Unverza Tomáše Ba ve Zlíně ABOATONÍ VIČENÍ EEKTOTEHNIKY A PŮMYSOVÉ EEKTONIKY Název úlohy: Zpracoval: Měření čnného výkonu sřídavého proudu v jednofázové sí wamerem Per uzar, Josef Skupna: IT II/ Moravčík,

Více

10. Charakteristiky pohonů ve vlastní spotřebě elektrárny

10. Charakteristiky pohonů ve vlastní spotřebě elektrárny 0. Charakeriiky pohonů ve vlaní pořebě elekrárny pořebiče ve V.. ají yo charakeriické vlanoi: Příkon Záběrný oen Doba rvání rozběhu Hlavní okruhy pořebičů klaické konvenční epelné elekrárny jou:. Zauhlování

Více

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 1 12 7 1 6 2 5 4 3 11 9 10 8 18 20 21 22 23 24 26 28 30

Více

Cena celkem včetně DPH. E122099020 1 215 Kč 971332H001 1 656 Kč 52902P000012 1,2 714 Kč Cena bez DPH Cena celkem včetně DPH.

Cena celkem včetně DPH. E122099020 1 215 Kč 971332H001 1 656 Kč 52902P000012 1,2 714 Kč Cena bez DPH Cena celkem včetně DPH. 15 000 km/12 měsíců GD015ADCMP00 0,9 536 Kč 30 000 km/24 měsíců 45 000 km/36 měsíců GD030ADCMP00 1,4 833 Kč 4 339 Kč 5 251 Kč GD045ADCMP00 0,9 536 Kč 60 000 km/48 měsíců GD060ADCMP00 1,6 952 Kč 4 790 Kč

Více

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Frézování - řezné podmínky - výpočet Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: Základy výroby 2 M. Geisová 10. červen 2012 Název zpracovaného celku: Frézování - řezné podmínky - výpoče Posup při určování řezných podmínek, výpoče řezné síly Fř, výkonu

Více

Termomechanika. Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK

Termomechanika. Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK ermomechanika 2. řenáška Doc. Dr. RNDr. Mirosla HOLEČEK Uozornění: ao rezenace slouží ýhraně ro ýukoé účely Fakuly srojní Záaočeské unierziy Plzni. Byla sesaena auorem s yužiím cioaných zrojů a eřejně

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

Kinematika pohyb rovnoměrný

Kinematika pohyb rovnoměrný DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-03 Téma: Kinematika rovnoměrný Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD Kinematika rovnoměrný Kinematika je jedna ze základních

Více

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Slovní úlohy řešené rovnicemi I. procvičování

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Slovní úlohy řešené rovnicemi I. procvičování METODICKÝ LIST DA75 Název tématu: Autor: Předmět: Ročník: Metody výuky: Formy výuky: Cíl výuky: Slovní úlohy řešené rovnicemi I. procvičování Astaloš Dušan Matematika devátý frontální, fixační samostatná

Více

Obsah. Fyzika je kolem nás (Poloha a její změny) s 1 = 470 m; s 2 = 564 m. 2h 22. t =

Obsah. Fyzika je kolem nás (Poloha a její změny) s 1 = 470 m; s 2 = 564 m. 2h 22. t = 1 = 470 m; 2 = 564 m. 2h 22. = celk = g =0,7, 0 = 24,5 0,7 m 1 =35m 1, = g = 2hg =6,9 m 1, 2 0 + 2 =35,7 m 1. 23. = 1 + 2 = + u + u, z čehož = 2 u 2 = 1 080 m. Poom 2 1 = + u = u 2 = 1 4 =15min, 2 = u

Více

FUNKCE VE FYZICE. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Miroslava Jarešová Ivo Volf

FUNKCE VE FYZICE. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Miroslava Jarešová Ivo Volf FUNKCE VE FYZICE Sudijní ex pro řešiele FO a oaní zájemce o fyziku Mirolava Jarešová Ivo Volf Obah Elemenární funkce na CD ROMu 2 1 Základní pojmy 4 1.1 Pojemfunkce............................ 4 1.2 Graffunkce.............................

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

POHYB TĚLESA SADA PŘÍKLADŮ

POHYB TĚLESA SADA PŘÍKLADŮ POHYB TĚLESA SADA PŘÍKLADŮ 1. Doplň následující tabulku rychlostí rovnoměrných pohybů. Výsledky správně zaokrouhli. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) rychlost rychlost jízda rychlost na let ptáka v obci cyklisty družice

Více

ě ď Č ú ď Š Á É ř Č ú ř ě ř ě é ě ů é ř ě ř š ř é ž é ž š é š ý é ř é ě ř ů ý ž ž ě ý ř é ě ř ů é é ž é ž ř é é ř Ž é ř é ú ý é é ž ř ž ž ě é ě é š ě ň é ž ř š é š ý é Ť ď é ě ř ů ý ž ž ď ž ý ř é ě é é

Více

ď Š Ť ň ý ě Ě ň ň é á á ř ú é ď ď š É ř ó ň ý ž ý ýř ó ú Ň Ň Ý ý ň ý Á á Č á á Ó Č Č á Č á á Ě Á ó á É Ě Č Ý Ó Ž Á Ě ŤÉ á É ř š ř Ž šý ó ř é ÉŽ é řáé á á ČŽ Ú á ř é ř ě ůž á á ř á ář ý Ž š ě é š á

Více

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učení mteriál Projekt: Digitální učení mteriály e škole registrční číslo projektu CZ.1.07/1..00/4.07 Příjeme: Střední zdrotniká škol Vyšší odorná škol zdrotniká Huso 71 60 České Budějoie Náze

Více

Úloha IV.E... už to bublá!

Úloha IV.E... už to bublá! Úloha IV.E... už o bublá! 8 bodů; průměr 5,55; řešilo 42 udenů Změře účinno rychlovarné konvice. Údaj o příkonu naleznee obvykle na amolepce zepodu konvice. Výkon určíe ak, že zjiíe, o kolik upňů Celia

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2 . Do dou sejných nádob nalijeme odu a ruť o sejných objemech a eploách. Jaký bude poměr přírůsků eplo kapalin, jesliže obě kapaliny přijmou při zahříání sejné eplo? V = V 2 =V, T = T 2, Q =Q 2 c = 9 J

Více

Základní škola Kaplice, Školní 226

Základní škola Kaplice, Školní 226 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_2_INOVACE_06MA autor: Michal Benda období vytvoření: 2011 ročník, pro který je vytvořen: 7 vzdělávací oblast: vzdělávací obor: tématický okruh: téma: Matematika

Více

č Í Ř É á á é á á á á á í í í á č á á Á Ř É Á á é á í š í ěš č ě čá č éý ě Č ÍÚ í á í é í é ěš í í á í í é í č í é ěš ě íž á ě á é č ě á č ÍÚ Í Í í ť á í é í í č í Č á ě á í í á É Ž Á Á Í Ě Í ž ě í ě á

Více

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu ..4 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu Předpoklady: 3 Pedagogická poznámka: Stejně jako u předchozí hodiny je i v této hodině potřeba potupovat tak, aby tudenti měli minimálně minut na řešení příkladů

Více

Mechanismy s konstantním převodem

Mechanismy s konstantním převodem Mechanismy s konsanním přeodem Obsah přednášky : eičina - přeod mechanismu, aié soukoí, ozubené soukoí, předohoé a paneoé soukoí, kadkosoje a aiáoy. Doba sudia : asi hodina Cí přednášky : seznámi sudeny

Více

úř ř Á Ř Í É Á Í é ď ž é Í ř ďé ř ů é ý ř ů ů Íé ý ý ú Í éý ý ů ď ý ý ř é ú ž ř ř ň é ý ň é ý ř ř ř ř ř ř ř é Ž ó é é ř é ů ž ů ž ú Á Ú Ú É ť Ť Ř ÁÉ Ť ň Ý úř Ú Ťř ó ú ú ž ř ý ý Á ú ý ř úť Ě Ě Ť Ť Ý ŘÁ

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

ř ě š áč á á á ř ý ž é ř ý ý á á ů ý ý ěď Ž ů ž á ř ě é ář ů ě ř ě á ý ú š ů é é ě é ú ů ž é š ě ž á ě š á ů ú ě á ěž á ě é é ě é é ě ěž Ž ý á č é é é ú á č ý ý é ě á ý á ž ě ě á ž ý ů š á ě č é č é é

Více

Úlohy domácího kola kategorie C

Úlohy domácího kola kategorie C 50. ročník Matematické olympiády Úlohy domácího kola kategorie 1. Najděte všechna trojmístná čísla n taková, že poslední trojčíslí čísla n 2 je shodné s číslem n. Student může při řešení úlohy postupovat

Více

Informační a řídící systémy na komunikacích. Ing. Jiří Řehák

Informační a řídící systémy na komunikacích. Ing. Jiří Řehák Informační a řídící systémy na komunikacích Ing. Jiří Řehák České dopraní fórum Praha, 2.2.2011 Nejdůležitější prky řídících a informačních systémů na dálnicích Systém linioého řízení dopray Harmonizace

Více

VÝSLEDKY ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMECH 1995 2000

VÝSLEDKY ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMECH 1995 2000 VÝSLEDKY ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMECH 1995 2000 Úav pro informace ve vzdělávání Praha 2002 Úav pro informace ve vzdělávání Sekce měření výledků vzdělávání ISBN 80-211-0415-5 ÚVOD Hodnocení výledků

Více

1.2.2 Síly II. Předpoklady: 1201

1.2.2 Síly II. Předpoklady: 1201 1.. Síly II Předoklady: 101 Oakování z minulé hodiny: Pohyb a jeho změny zůobují íly. Pro každou ravou ílu můžeme najít: ůvodce (těleo, které ji zůobuje), cíl (těleo, na které íla ůobí), artnerkou ílu

Více

Téma Pohyb grafické znázornění

Téma Pohyb grafické znázornění Téma Pohyb grafické znázornění Příklad č. 1 Na obrázku je graf závislosti dráhy na čase. a) Jak se bude těleso pohybovat? b) Urči velikost rychlosti pohybu v jednotlivých časových úsecích dráhy. c) Jak

Více

1.6.7 Složitější typy vrhů

1.6.7 Složitější typy vrhů .6.7 Složitější tp rhů Předpoklad: 66 Pedaoická poznámka: Tato hodina přesahuje běžnou látku, probírám ji pouze případě, že mám přebtek času. Za normálních podmínek není příliš reálné s ětšinou tříd řešit

Více

í í í í ú í Ú ó ý í í š í é í é ě ě ú í é é ě í í í í ě š ů íš š í é í ě ěš ě é í Ž í ě é Ž ý é í ě ý é í ý í í í é ů í í ý ú ů í í Ž ý é ě í é é í ůý é š í ů ě í ě ě ú ě í í í é é ě í ě í ů é Ž ů í ě

Více

POHYBY TĚLES / VÝPOČET ČASU

POHYBY TĚLES / VÝPOČET ČASU POHYBY TĚLES / VÝPOČET ČASU foto: zdroj www.google.cz foto: zdroj www.google.cz foto: zdroj www.google.cz 1 VÝPOČET ČASU - čas pohybu t vypočítáme jako podíl velikosti dráhy s a rychlosti v, kterou se

Více

Č É Á Ů š Ě ý š š ě ě é ů ř ě š ý š ř ě é ěř ů ř ě ž žů óř é é ů š é ěš š Š š š ě š ž é š ú ý ý ů ě é ý ů ž ě ě ě š ě ž řš é š ě ě ř ě ž ž ě ž é ř Ž ž ý š ř š ě ř řš ž ř š ě ě ř é ř é ě é é é ě é ř š š

Více

Stabox + Coupler. FRANK I Ceník a katalog platný od 1. listopadu 2009

Stabox + Coupler. FRANK I Ceník a katalog platný od 1. listopadu 2009 FRANK I Ceník ktog ptný od 1. itopdu 200 Všecny uedené ceny jou orientční ez DPH. Pro upřenění ceny kontktujte prodejce. Stox + Couper Stox Npojení ý z tuže Prky pro npojení ýztuže jou dne neodmyitenou

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

6. Optika. Konstrukce vlnoploch pro světlo:

6. Optika. Konstrukce vlnoploch pro světlo: 6. Opi 6. Záldní pojmy Těles, erá vysíljí svělo, jsou svěelné zdroje. Zářivá energie v nich vzniá přeměnou z energie elericé, chemicé, jderné. Zdrojem svěl mohou bý i osvělená ěles (vidíme je díy odrzu

Více

SLOVNÍ Matematizace reálné MATEMATICKÁ ÚLOHA situace ÚLOHA. VÝSLEDEK Interpretace VÝSLEDEK SLOVNÍ výsledku MÚ MATEMATICKÉ ÚLOHY do reality ÚLOHY

SLOVNÍ Matematizace reálné MATEMATICKÁ ÚLOHA situace ÚLOHA. VÝSLEDEK Interpretace VÝSLEDEK SLOVNÍ výsledku MÚ MATEMATICKÉ ÚLOHY do reality ÚLOHY SLOVNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ ROVNICEMI Růžena Blažková, Irena Budínová Slovní úlohy jsou úlohy, ve kterých jsou vztahy mezi známými a neznámými údaji vyjádřeny slovní formulací. Úkolem řešení slovních úloh je najít

Více

Název, význam a užití

Název, význam a užití Příloha č. 9 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Světelné signály 1. Světelné signály Číslo Sl Tříbarevná soustava s plnými signály S la - Signál s červeným světlem Stůj!" Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit

Více

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I ..5 Řešení příkldů n ronoměrně zrychlený pohyb I Předpokldy: 4 Pedgogická poznámk: Cílem hodiny je, by se sudeni nučili smosně řeši příkldy. Aby dokázli njí zh, kerý umožňuje příkld yřeši, dokázli ze zhů

Více

Hradecké semafory otázky a odpovědi

Hradecké semafory otázky a odpovědi Hradecké semafory otázky a odpovědi V úterý 30.6.2015 proběhla za účasti cyklistické veřejnosti, politického vedení města a médií happeningová akce s cílem upozornit na nebezpečné semafory pro cyklisty

Více

ř č ý Č ů áš íď ý ě š í í í ý é ř š ý ý ř ě á á áš í ž á ěž ž ř ř Ž é ě á á í ě ě ěž é ř ď í é ý í ší ý Č á ř ř ě é é ž áš ž ů á Ž ý á ď ý á ý á ň ý Š á š ý š é ý á é é ě ř í í í ů é ě é čí ěž ý ů á á

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

MECHANIKA PRÁCE A ENERGIE

MECHANIKA PRÁCE A ENERGIE Projek Efekivní Učení Reformou oblasí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem České republiky. MECHANIKA PRÁCE A ENERGIE Implemenace ŠVP Učivo - Mechanická

Více

Rovnice ve slovních úlohách

Rovnice ve slovních úlohách Rovnice ve slovních úlohách Při řešení slovních úloh postupujeme obvykle takto (matematizace): 1. V textu úlohy vyhledáme veličinu, která je neznámá, a její číselnou hodnotu označíme vhodným písmenem (

Více

POHYB TĚLESA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

POHYB TĚLESA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda POHYB TĚLESA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Pohyb Pohyb = změna polohy tělesa vůči jinému tělesu. Neexistuje absolutní klid. Pohyb i klid jsou relativní. Záleží na volbě vztažného tělesa. Spojením

Více

značka v (velocity) c) další jednotky rychlosti:

značka v (velocity) c) další jednotky rychlosti: RYCHLOST 1) Rychlost fyz. veličina, která popisuje pohyb značka v (velocity) 2) Jednotky rychlosti a) zákl. jednotka: 1 m/s = 1 b) dílčí jednotka: 1 km/h m s = 1 ms 1 DÚ: c) další jednotky rychlosti: Příklady

Více

Ú é ú é ě Ú ď ě é Í Ú ě Ú ě ď Ú ď Ú ú ěš é Ú Í Á Á Ú é é é ě ó é é é é ě š Š ě ě ě š é é Ú Í Á Á Ú ě ď é š é é ě ě ě š é ěď é é Ú ě é Ú ě ď ů ú Ú ě ě ě ě ě ě é é é š é é ě ě Ú ď é é ě ů é š ě Ú é š ě é

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky Výrobky válcované za epla z konsrukčních ocelí se zvýšenou odolnosí proi amosférické korozi Technické dodací podmínky Podle ČS E 02- září 0 výroby Dodávaný sav výroby volí výrobce. Pokud o bylo v objednávce

Více

A102 COOP Moravská Nová ves

A102 COOP Moravská Nová ves AGE projec,s.r.o., www.ageprojec.c, ageprojec@ageprojec.c SUDIE PŘEDBĚŽÉMU PROJEDÁÍ COOP Moraská oá es VÍĚZSVÍ LIBEREC ARLOVY VARY MOS PRAHA HRADEC RÁLOVÉ PARDUBICE OSRAVA PLZEŇ OLOMOUC DOLÍ ČESÉ BUDĚJOVICE

Více