1.5.3 Výkon, účinnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.5.3 Výkon, účinnost"

Transkript

1 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá 1m za pě minu. Keré z čerpadel je nejvýhodnější a má nejvěší výkon? Spočeme objem, kerý čerpadla vyčerpají za 1 sekundu: 1. čerpadlo: V 1 =,5l/s. čerpadlo: V = l l, l/s 1min = 6s =. čerpadlo: V = 1m 1 l, l/s 5min = 5 6s = Nejvyšší výkon má první čerpadlo, proože za 1 sekundu vyčerpá nejvíce vody. edagogická poznámka: Vybrání nejlepšího čerpadla nečiní sudenům velké problémy. Někeří sice převádějí na objem za minuy, ale o samozřejmě není žádná chyba. ři porovnávání čerpadel nezáleží pouze na objemu vody (vykonané práci), ale aké na čase, kerý k přečerpání vody pořebujeme výkon čerpadla určíme jako podíl objemu a času. odobná úvaha plaí i ve fyzice: nezáleží pouze na velikosi práce (způsobené změny), ale i na času, kerý ao změna rvala o výkonnosi srojů lépe vypovídá poměr =, kerý nazýváme výkon. Výkonnos zařízení se udává pomocí výkonu. Jednokou výkonu je 1 wa [ 1 ]. Srovnání: rychlos s v = dráha za čas Výkon je vlasně pracovní rychlosí. výkon = práce za čas s roblém: Vzorec v = plaí pouze pro rovnoměrný pohyb (když dráha přibývá s rovnoměrně), v osaních případech musíme použí vzah v =. okud práce nepřibývá rovnoměrně je výkon definován vzahem = (přesnos výpoču rose se zmenšující se délkou časového inervalu). 1

2 Dodaek: Sejně jako si pro čerpání vody vybíráme čerpadlo s nejvěším výkonem, vybíráme si pro dopravu prosředek s nejvěší rychlosí. V obou případech ak zajisíme vykonání nejvěší práce (uražení nejvěší dráhy) za nejkraší čas. ř. : Moor výahu zvedne náklad o hmonosi 4 kg do výšky 6 m za dobu 9 s. Jaký je jeho výkon? m = 4kg h = 6m = 9s =? oužijeme klasické vzorce pro výpoče výkonu pomocí práce. Vzorec pro výkon: =. Vzorec pro práci: = Fs = Fh Síla, kerou musí moor áhnou náklad je sejná jako graviační síla, kerá náklad přiahuje k zemi F = F = mg. g = Fs = mgh mgh = = = = 96 9 Moor výahu má výkon 96. ř. : Vypoči kolik Joulů je 1 kh jednoka práce, kerá se používá při měření spořeby elekrického proudu. Do jaké výšky by Tě vyzvedl výah, kdyby měl vykona sejně velkou práci? = 1kh =? J Sačí použí název jednoky. Jde o práci, kerou vykoná sroj s výkonem 1 k za 1 hodinu. = = = 1 6 J = 6 J =,6 MJ Výah na nás při zvedání musí působi sejně velkou silou jakou nás přiahuje Země: 6 = Fg = mgh h = = m = 48m mg 75 1 ráce jedné 1kh předsavuje,6 MJ. ři vynaložení ohoo množsví energie by výah vyzvedl osobu vážící 75 kg do výšky 48 m. ř. 4: Moor aua vyvíjí při rychlosi 1 km/h ažnou sílu 5 N. Jaký je jeho výkon? v = 1 km/h = 6,1m/s F = 5 N =? Zkusíme použí vzorec pro výpoče výkonu pomocí práce a času. = dosadím za práci = Fs Fs s = F = při rovnoměrném pohybu plaí s = v. s = F = Fv = Fv = 5 6,1 = 18 = 18 k Moor aua podává výkon 18 k.

3 F s s Dodaek: Odvození z předchozího příkladu můžeme napsa aké = = F = F v. okud má veličina v význam okamžié rychlos umožňuje nám vzah = Fv urči okamžiý výkon. Všechny přísroje mají jednu zásadní vadu: pouze čás energie, kerou jim dodáváme dokáží přeměni v užiečnou práci porovnáváme přísroje i podle velikosi zrá. Rozlišujeme: - užiečný výkon (výkon) = výkon, kvůli kerému je přísroj konsruován (u aua výkon vložený do pohybu, u žárovky vyzářený výkon, ) - příkon = výkon odebraný ze zdroje energie (u aua výkon obsažený v palivu, u žárovky výkon odebraný ze síě, ) Účinnos přísroje je dána poměrem reálných zařízení je vždy menší než 1. η =. Časo se udává v procenech. U ř. 5: Na ohřáí 1,5 liru vody z 7 C a 1 C je řeba 59 J. Jak dlouho bude rva uvaření čaje v konvici o příkonu 5 a účinnosi 8%? Známe práci pořebnou k ohřáí vody určíme výkon i pořebný čas. Informace o vodě jsou pro výpoče zbyečné. = 5, = 59 J, η =,8, =? = = Určíme výkon pomocí příkonu a účinnosi: η = = η = = η 59 = = s = 95s = 4,9 min η,8 5 Ohřáí vody bude rva přibližně 5 minu. edagogická poznámka: Nejčasější chybou je špané dosazení za účinnos, kdy sudeni píší míso,8 vyjádření v procenech 8. ř. 6: Jaký příkon musí mí elekromoor čerpadla, keré vyčerpá za 1min vodu a objemu 1hl ze sudny hluboké 1 m? Husoa vody je kg m, íhové zrychlení 1m s. - - = 1min = 6 s V = 1 hl =,1m h = 1 m ρ = 1 kg m g = 1m s =? Budeme posupně dosazova do vzorců, čímž určíme výkon čerpadla. Jeho příkon poom musí bý věší. Fs Fg h mgh ρvgh = = = = =

4 1, = = 6 říkon elekromooru musí bý věší než 17. oznámka: Z porovnání výkonu rychlovarné konvice (5 ) a čerpadla (17 ) je vidě velká energeická náročnos spořebičů, keré slouží k ohřívání. Teno posřeh je snadné ověři na šících elekrických spořebičů v domácnosi a budeme se jím zabýva v dalším ročníku. edagogická poznámka: okud máe k dispozici pouze jednu hodinu, na samosané řešení následujících příkladů čas nezbude. řeso se snažím je se sudeny alespoň projí. ř. 7: Odhadni výkon, kerý je člověk schopen podáva: a) chvilkově (například po dobu půl minuy), b) rvale (například po dobu půl hodiny). Navrhni způsoby, jak odhadované veličiny alespoň přibližně změři. a) chvilkově (například po dobu půl minuy) Změříme dobu, za kerou vyběhneme do vyššího para. m = 5kg, h = m, = 4s Fg h mgh 5 1 = = = = = 75 4 b) rvale (například po dobu půl hodiny) Změříme dobu, za kerou vylezeme na vysokou horu (skuečný výkon je věší, proože neuvažujeme výkon nuný na pohyb ve vodorovném směru). m = 5kg, h = 15 m, = min = 18s Fg h mgh = = = = = 4 18 oznámka: Z předchozích odhadů je vidě, že v porovnáním s rychlovarnou konvicí není člověk příliš výkonné zařízení. Dodaek: Velký rozdíl mezi maximálním krákodobým dlouhodobým výkonem je dán biologicky. Krákodobý maximální výkon je omezen silou zapojených svalů. ři jejich činnosi nedochází k dosaečnému okysličování kání a narůsá jejich okyselení kyselinou mléčnou. ři dlouhodobě podávaném výkonu není možné pracova na kyslíkový dluh a proo je hlavním omezením výkonu schopnos organismu dosaečně okysličova pracující káně. roo: Sprineři jsou obvykle velmi svalnaí, při dopingu zneužívají láky, keré podporují růs svalové hmoy. Vyrvalci jsou obvykle drobní (nemusí přemisťova olik hmoy a ím šeří práci), při dopingu zneužívají láky, keré zvyšují schopnos organismu váza kyslík. ř. 8: Jednou z proslulých eap cyklisického závodu Tour de France je alpská eapa končící v zimním sředisku Alpe d Huez. Závěrečný výjezd je dlouhý 1,8 km 4

5 s průměrným soupáním 8,1%. Urči výkon, kerý podával v omo úseku současný rekordman Marco anani, pokud mu byl naměřen čas 7 minu, 5 sekund. Hmonosi: Marco anani 58 kg, oblečení a obuv 1 kg, kolo 7 kg. Čás výkonu nunou pro pohyb ve vodorovném směru zanedbej. m = 66kg d = 1,8km = 18m soupání : 8,1% = 6 min 5s = 195s =? Zanedbáváme výkon nuný pro pohyb ve vodorovném směru výkon podávaný cyklisou odpovídá výkonu nunému ke zvedání svisle vzhůru velmi podobný příklad jako předchozí. Vzorec pro výkon: =. Vzorec pro práci: = Fs = Fh Síla, kerou musíme cyklisu zveda je sejná jako graviační síla, kerá ho přiahuje k zemi. F = F = mg. g = Fs = mgh mgh = = převýšení Určení převýšení: soupání = převýšení = soupání délka rasy délka rasy h =,81 18m = 11m mgh Dosazení: = = = Marco anani podával při soupání průměrný výkon 6. ř. 9: Za jak dlouho vyčerpá čerpadlo o výkonu 5 sudnu o průměru 8 cm, hlubokou 6 m, pokud jsou v ní 4 m vody? Jak se bude v průběhu čerpání měni množsví vody - vyékající z čerpadla? říok vody do sudně zanedbej. Husoa vody je 1 kg m. d = 8cm =,8m r =,4m = 5 h = 6m v = 4m ρ = 1 kg/m =? Na první pohled podobný příklad jako předchozí příklady práce je určena zvedáním kolmo vzhůru. roblém: Během čerpání vody klesá její hladina ve sudni čerpadlo zvedá vodu do rosoucí výšky a musí při přečerpání sejného objemu vykona věší práci při konsanním výkonu čerpadla se bude množsví vody vyékající z čerpadla zmenšova Úvaha: vyčerpání 1 l vody do výšky m a 1 liru vody do výšky 6 m vyžaduje sejnou práci jako vyčerpání l vody do výšky 4 m celkovou vykonanou práci určíme, když vypočeme práci nunou k vyčerpání obsahu sudny do výšky 4 m =. = Fs = Fh F = F = mg = V ρg = π r hρg. g Fg h Fg h π r vρgh π r vρ gh = = = = = π r vρgh π, Dosazení: = = s = 161s 15 Čerpadlo vyčerpá sudnu za 161 s. 5

6 edagogická poznámka: ravděpodobnos, že by se k poslednímu příkladu dosala věší čás řídy, je při věnování jediné hodiny nulová. řeso sojí za o necha přečís zadání příkladu před koncem hodiny celou řídu a o řešení si alespoň popovída. Zajímavé je i pokládání dalších oázek jako například: Kolikrá menší bude průok čerpadlem na konci než byl na začáku?. Minimálně někeří sudeni budou pořebova diskusi o om, že je jedno v jaké hloubce končí hadice čerpadla a záleží pouze na om, jak vysoká je hladina vody ve sudni (proože do akové výšky vodu v hadici nalačí hydrosaický lak a eprve poé ji musí čerpadlo začí čerpa dál). Shrnuí: Výkon udává přírůsek vykonané práce v čase (podobně jako rychlos udává přírůsek dráhy). 6

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Pof. ng. Mloš Mařík, CSc. ng. Pavla Maříková, CSc. RENTABLTA NVESTC A PORAČUJÍCÍ HODNOTA PŘ OCEŇOVÁNÍ PODNU Článek byl zpacován jako součás výzkumného záměu MSM 638439903 Rozvoj fnanční a účení eoe a její

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Skoro vše o akumulátorech a nabíjení

Skoro vše o akumulátorech a nabíjení Skoro vše o akumulátorech a nabíjení aneb letem světem startovacích olověných akumulátorů 20. prosince 2008 Zpracoval: Marconi STRUČNÝ OBSAH ČÁST I. - AKUMULÁTORY, ROZDĚLENÍ, FUNKCE str. 4 Galvanické (elektrochemické)

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. FAKULA SROJNÍHO INŽENÝRSVÍ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V BRNĚ Vyšší formy řízení Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. Brno 9.0.2003 2 FSI Vysokého učení technického v Brně Obsah ÚVOD... 6 2 PID REGULÁORY,

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

E X P E R I M E N T Y Z F Y Z I K Y

E X P E R I M E N T Y Z F Y Z I K Y UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ - PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA K A T E D R A F Y Z I K Y IVO VOLF - PAVEL KABRHEL E X P E R I M E N T Y Z F Y Z I K Y PRACOVNÍ LISTY K LABORATORNÍM PRACÍM A DOMÁCÍM EXPERIMENTŮM HRADEC

Více

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY Online publikace v formátu p e df FRANTIŠEK PODZIMEK RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY DOC. ING. FRANTIŠEK PODZIMEK,CSC. Doc. Ing. František Podzimek, CSc. Radiologická

Více

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha VODNÍ ENERGIE Ing. Milan Říha Obsah 1. Úvod... 3 2. Historie zkoumání a využití vodní energie... 3 3. Co je to vodní energie a jak vzniká... 4 3.1. Průtok turbínou a vodní elektrárnou... 6 3.2. Turbíny...

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2 . Do dou sejných nádob nalijeme odu a ruť o sejných objemech a eploách. Jaký bude poměr přírůsků eplo kapalin, jesliže obě kapaliny přijmou při zahříání sejné eplo? V = V 2 =V, T = T 2, Q =Q 2 c = 9 J

Více

1.2.11 Tření a valivý odpor I

1.2.11 Tření a valivý odpor I 1..11 Tření a valivý odpor I Předpoklady: 11 Př. 1: Do krabičky od sirek ležící na vodorovném stole strčíme malou silou. Krabička zůstane stát. Vysvětli. Mezi stolem a krabičkou působí tření, které se

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Z následujících úloh vyřešte ty, které vám doporučí váš vyučující fyziky. To samozřejmě neznamená, že se nemůžete pustit do řešení všech úloh. V

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA

Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA Case studies Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA P. Blažek, L. Niedermayer, J. Bušek Cenné díky za odborné konzultace a připomínky k obsahu patří: P. Sobíškovi

Více

Stavba tratí na soutěžích v bezmotorovém létání

Stavba tratí na soutěžích v bezmotorovém létání AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Plachtařská komise Stavba tratí na soutěžích v bezmotorovém létání Účinnost od 1.1.2008 Zpracoval Jiří Štěpánek Schváleno Plachtařskou komisí AeČR dne 9.2.2008 Stavění tratí na

Více

Manuál pro vývoj LED svítidel

Manuál pro vývoj LED svítidel Manuál pro vývoj LED svítidel Tento dokument poskytuje návod a rady pro vývoj svítidel obsahujících výkonové LED diody jako zdroj světla. V textu je uveden jako příklad rozbor návrhu interiérového svítidla

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více