FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2"

Transkript

1 . Do dou sejných nádob nalijeme odu a ruť o sejných objemech a eploách. Jaký bude poměr přírůsků eplo kapalin, jesliže obě kapaliny přijmou při zahříání sejné eplo? V = V 2 =V, T = T 2, Q =Q 2 c = 9 J kg K -, ρ = 600 kg m - c 2 = 480 J kg K, ρ 2 = 000 kg m T / T 2 =? m c T = m c T V ρ c T = V ρ c T T T ρ c = ρ c ,2 Přírůsek eploy rui po zahřáí bude přibližně dakrá ěší než u ody. 2. Oloěné ěleso o hmonosi kg přijalo eplo 54,5 kj a důsledku oho čás oloa o hmonosi 0,5 kg rozála. Jaká byla počáeční eploa ělesa? Teploa ání oloa je 27 C, měrná epelná kapacia oloa 29 J kg K a měrné skupenské eplo ání oloa je 22,6 kj kg. m = kg Q = 54,5 0 J m = 0,5 kg T = 27 C c = 29 J kg K l = 22,6 0 J kg =? Q = m c + m l = m c m c + m l T T m c T + m l Q = = 7,9 C mc Počáeční eploa ělesa byla -7,9 C.. Jaké eplo je řeba k omu, aby rozál led o hmonosi 5,4 kg a počáeční eploě 5 C? Měrná epelná kapacia ledu je 2, kj kg K, měrné skupenské eplo ání ledu je 4 kj kg m = 5,4 kg = 5 C c = 2, 0 J kg K l = 4 0 J kg

2 Q =?. Q = m c + ml = 97700J =,97 MJ K ohřáí a rozáí ledu je pořeba eplo,97 MJ. 4. Vypočěe eplo pořebné k rozaení mosazného předměu o hmonosi 0,5 kg a počáeční eploě 20 C. Teploa ání mosazi je 970 C, měrná epelná kapacia mosazi je 94 J kg K a měrné skupenské eplo ání mosazi je 59 kj kg m = 0,5 kg = 20 C 2 = 970 C c = 94 J kg K l = 59 0 J kg Q =?.Q QQ Q = m c ( 2 ) + ml = J 267 kj K rozaení mosazného předměu je pořeba eplo 267 kj. 5. Vypočěe eplo, kerého je pořeba k omu, aby se led o hmonosi 0 kg a eploě 0 C přeměnil na odu o eploě 20 C. Měrná epelná kapacia ledu je 2, kj kg K, měrná epelná kapacia ody je 4,8 kj kg K, měrné skupenské eplo ání ledu je 4 kj kg. m = 0 kg = 0 C 2 = 20 C c = 2, 0 J kg K c 2 = 4,8 0 J kg K l = 4 0 J kg Q =? Q = m c 0 + ml + m c 0 = ( ) 2 ( 2 ) ( 2 2 ) = m c + l + c = J 4,4MJ K přeměně ledu na odu je pořeba eplo přibližně 4,4 MJ.

3 6. Vypočěe hmonos ledu při eploě -5 C, kerý rozaje e odě o hmonosi kg a eploě 60 C. Výsledná eploa sousay je 0 C Měrná epelná kapacia led u je 2, kj kg K a měrné skupenské eplo ání ledu je 4 kj kg a měrná epelná kapacia ody je 4,8 kj kg K. m 2 = kg 2 = 60 C = 5 C = 0 C c = 2, 0 J kg K c 2 = 4,8 0 J kg K l = 4 0 J kg. m =? m c ( ) + m l = m c m c m c l = = ( ) + 2,8 kg Hmonos rozáého ledu je 2,8 kg. 7. Do ody o hmonosi 4 kg a eploě 80 C dáme led, kerý má hmonos kg a eplou 0 C. Jaká bude ýsledná eploa sousay po dosažení ronoážného sau? Měrná epelná kapacia ody je 4,8 kj kg K, měrné skupenské eplo ání ledu je 4 kj kg. m = 4 kg m 2 = kg = 80 C 2 = 0 C c = 4,8 0 J kg K l = 4 0 J kg =?. ( ) ( ) m c = m l + m c m c m l = m c + m c 2 2 m c m l 2 = = m2 c + m c 48 C Výsledná eploa po dosažení ronoážného sau je 48 C.

4 8. Na elekrickém ařiči o příkonu 600 W a účinnosi 60 % jsme ohříali odu o hmonosi 2 kg a počáeční eploě 0 C až na eplou aru. Při éo eploě se odpařilo 5% ody. Jak dlouho ralo ohříání ody? Měrná epelná kapacia ody je 4,8 kj kg K, měrné skupenské eplo ypařoání ody při eploě 00 C je 2,26 MJ kg. P = 600 W η = 60 % m = 2 kg = 0 C = 00 C m = 5 % c = 4,8 0 J kg K l = 2, J kg =?. K eplu, keré je pořeba doda odě, aby se uařila, musíme přičís skupenské eplo ypařoání ypařené čási ody: 5 η m c ( ) + ml = P ( m c ( ) + ml ) = 00 P η 278s 45min Ohříání ody ralo asi 45 minu. 9. Určee eplo pořebné na přeměnu ledu o hmonosi kg a eploě -5 C na páru o eploě 00 C. Měrná epelná kapacia ledu je 2, kj kg K, měrné skupenské eplo ání ledu je 4 kj kg, měrná epelná kapacia ody je 4,8 kj kg K.Měrné skupenské eplo ypařoání ody při eploě 00 C je 2, J kg. m = kg = 5 C 2 = 00 C c = 2, 0 J kg K l = 4 0 J kg c 2 = 4,8 0 J kg K l = 2, J kg Q =?.

5 ( 0 ) ( 0) Q = m c + m l + m c + m l = 2 2 = J MJ Teplo pořebné na přeměnu ledu je asi MJ. 0. Ve odě o hmonosi 2 kg a eploě 8 C kondenzoala odní pára o eploě 00 C a hmonosi 00 g. Jaká bude ýsledná eploa ody? Měrné skupenské eplo kondenzace ody při eploě 00 C je 2,26 MJ kg. m = 2 kg = 8 C c = 4,8 0 J kg K m 2 = 0, kg 2 = 00 C l = 2, J kg =? -. ( ) = ( 2 ) m c m l m c m c + m c = m l + m c + m c m l + m c + m c = m c + m c = 47,7 C 2 Výsledná eploa ody je 47,7 C.. Určee hmonos uhlí o ýhřenosi 0 MJ kg, keré musíme spáli koli, aby se oda o hmonosi 6 0 kg a eploě 0 C ohřála na eplou 00 C a při éo eploě se ješě ypařilo 0 kg ody. Měrná epelná kapacia ody je 4,8 měrné skupenské eplo ypařoání ody při eploě 00 C je 2,26 účinnos kole je 70 %. kj kg K, MJ kg a 6 H = 0 0 J kg, η = 70 % m 2 = kg, 2 = 0 C, = 00 C m = 000 kg c 2 = 4,8 0 J kg K, l = 2, J kg m =?

6 7 m2 c2 ( 2 ) + m l = m H 0 0 ( m2 c2 ( 2 ) + m l ) m = 7H m = 25kg Hmonos uhlí, keré je pořeba spáli, je 25 kg. B. Tepelná ýměna. Led o hmonosi 000 g a eploě 0 C hodíme do kalorimeru němž je oda o hmonosi 500 g a eploě 50 C. Popiše sa sousay po dosažení ronoážného sau. Řeše nejpre pro případ, kdy neuažujeme epelnou kapaciu C kalorimeru. Pak proeďe úahu, jak se změní ýsledek řešení úlohy, je-li C = 00 J K. m = kg = 0 C l = 4 0 J kg m 2 = 0,5 kg 2 = 50 C c = 4,8 0 J kg K C = 00 J K. Teplo pořebné k rozáí ledu: L = m l = 4 0 J eplo pořebné k ochlazení ody na eplou 0 C: Q = m2 c ( 2 ) = 0,5 4, J = 05 0 J L > Q rozaje jen čás ledu a ýsledná eploa bude 0 C: Q m l = Q m = = 0,4kg l V kalorimeru se nachází ronoážném sau oda o hmonosi 0,84 kg a led o hmonosi 0,686 kg. Teploa sousay je 0 C. s kalorimerem: ml = Q + C Q + C m = = 0,29 kg l

7 Uažujeme-li epelnou kapaciu kalorimeru, rozaje o 5 g ledu íce než případě, kdy epelnou kapaciu neuažujeme. 2. Do kalorimeru s odou o hmonosi 5,0 kg a eploě 00 C nasypeme kousky ledu o celkoé hmonosi 6,0 kg a eploě 0 C. Popiše sa sousay po dosažení ronoážného sau. Tepelnou kapaciu kalorimeru a zráy energie do okolí zanedbeje. m = 5 kg = 00 C, c = 4,8 0 J kg K m 2 = 6 kg, l l = 4 0 J kg 2 = 0 C =?. L = 2, J Q = 2, J L < Q šechen led rozaje a ýsledná eploa bude ěší než 0 C L + m c = m c 2 m c + m c = m c L 2 m c L = = m2c + mc,87 C Výsledná eploa ody bude,87 C.. Oloěná sřela hmonosi 0 g dopadla na pancéřoou sěnu rychlosí 400 m s. Na sěně se zarazila. Předpokládejme, že při nárazu neodezdala sřela žádnou energii do okolí. Určee, zda se sřela při nárazu rozaí celá, zčási, nebo zda zůsane e skupensí peném. Počáeční eploa sřely byla 0 C, eploa ání oloa je 27 C, měrná epelná kapacia oloa je 29 J kg K, měrné skupenské eplo ání oloa je 22,6 kj kg. m = 0,0 kg = 0 C = 400 m s c = 29 J kg K l l = 22,6 0 J kg = 27 C Q =?, Q =?.

8 2 Ek = Q = m = 800J (uolněné eplo při zaražení sřely) 2 Q = m c ( ) + m l = 0, J + 0, J = 647 J (eplo, keré je pořeba doda, aby se sřela rozaila) Q > Q Sřela se zcela rozaí. 4. V kalorimeru o epelné kapaciě 20 J kg se nachází ronoážném sau oda o hmonosi 500 g a led o hmonosi 0 g. Do kalorimeru ponoříme měděný áleček o hmonosi 00 g a eploě 00 C. Jaká bude ýsledná eploa ody po opěoném yoření ronoážného sau? Tepelné zráy do okolí zanedbeje. m = 0,5 kg m 2 = 0,0 kg = 2 = 0 C m = 0, kg = 00 C c = 0,8 0 J kg K l = 4 0 J kg c = 4,8 0 J kg K C = 20 J K =? = + ( + ) + ( + ) + + = m c = m l + m + m c + C ( ) 2 2 m c m c m l m m c C 2 2 m m c C m c m c m l mc m2l = ( m + m2 ) c + Ck + mc =,56 C 2 2 Výsledná eploa ody je přibližně,6 C.

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod:

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod: Fluidace Úod: Fluidace je mechanická operace (hydro- nebo aeromechanická), při které se udržují tuhé částice e znosu tekuté (kapalné nebo plynné) fázi. Uplatňuje se energetice při spaloání uhlí, katalytických

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku.

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku. 2.2.2 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III Předpoklady: 22 Pedagogická poznámka: Příklady na míchání směsí jsou do dvou hodin rozděleny schválně. Snažím se tak zvýšit šanci, že si hlavní myšlenku

Více

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Neautorizoaný překlad originál angličtině je k dispozici. Zesiloání a rekonstrukce pomocí nabetonoaných rste pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Konstrukční zásady a narhoání pro staticky neurčité

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

A STUDY OF BUS TRAJECTORY DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE

A STUDY OF BUS TRAJECTORY DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE MENDELNET 11 A STUD OF BUS TRAJECTOR DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE Krumpholc T., Baroň S. Deparmen of Engineering an Auomobile Transpor, Faculy of Agronomy, Menel Uniersiy in Brno, Zeměělská

Více

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie Jakkoli je pojem energie běžně používaný, je definice této veličiny nesnadná. Velice často uváděná definice, že

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Pof. ng. Mloš Mařík, CSc. ng. Pavla Maříková, CSc. RENTABLTA NVESTC A PORAČUJÍCÍ HODNOTA PŘ OCEŇOVÁNÍ PODNU Článek byl zpacován jako součás výzkumného záměu MSM 638439903 Rozvoj fnanční a účení eoe a její

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone...

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone... Český výrobce svařovací echniky KATALOG...welding for everyone... Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Kaalog je v planosi od 21.4.2008 Předsavení společnosi Kühreiber, s.r.o. všechny výrobky společnosi

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Druţstevní závody Draţice strojírna s.r.o. Draţice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru 20 Krystalizace Vladimír Kudrna, Pavel Hasal, Vladimír Míka A Výpočtové vztahy Krystalizace je poměrně složitý kinetický proces, při kterém se vylučuje pevná látka z kapalného roztoku (krystalizaci z plynných

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Teorie řízení. Analýza vlastností spojitých lineárních systémů

Teorie řízení. Analýza vlastností spojitých lineárních systémů Teorie řízení VOŠ SPŠ KunáHor Anlýz vlsnosí sojiých lineárních sysémů Sickévlsnosi oisují chování sysému v usáleném svu nevysihují řechodový děj nejčsější meodou oisu je sická chrkerisik Příkld: chrkerisik

Více

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Z následujících úloh vyřešte ty, které vám doporučí váš vyučující fyziky. To samozřejmě neznamená, že se nemůžete pustit do řešení všech úloh. V

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN OBSAH 3 OBSAH Jak skladovat energii Jan Tůma 7 Energie a její přeměny Jan Tůma 21 Bydlení a energie Jiří

Více

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu Zdroje vytápění Centrální zdroj tepla (CZT) V minulosti bylo pro panelové domy využíváno centrálního zásobování teplem a tento způsob přetrvává v převážné většině případů do dnešních dnů. Jedná se o centralizovanou

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více