19. ABSTRAKTY. Západočeské pneumoonkologické dny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19. ABSTRAKTY. Západočeské pneumoonkologické dny 10. 11. 11. 2011. www.pneuonkdny.cz. www.pneuonkdny.cz"

Transkript

1 19. Západočeské pneumoonkologické dny ABSTRAKTY

2 Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé:

3 ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XIX. západočeských pneumoonkologických dnech EUROVERLAG 2011

4 Abstrakty přednášek přednesených na XIX. západočeských pneumoonkologických dnech Vydalo nakladatelství Euroverlag Bolzanova 5, Plzeň tel.: , fax: Vydání 1. Plzeň 2011 Publikace prošla jazykovou korekturou; tím nebyla dotčena jejich věcná a odborná stránka, za kterou odpovídají autoři. Pracoviště autorů jsou uvedena na základě podkladů dodaných autory. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována, uchovávána v rešeršním systému nebo přenášena jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografi ckého či jiného záznamu) bez písemného souhlasu jednotlivých autorů. Copyright authors, 2011 ISBN

5 Obsah Novinky v klasifi kaci adenokarcinomu Ryška A., Hornychová H. Léčba adenokarcinomu plic Zatloukal P. Novinky v léčbě pokročilých/metastazujících stádií NSCLC Salajka F. Update doporučených léčebných postupů pro léčbu NSCLC Koubková L. Antiemetická léčba guidelines NCCN, MASCC, ASCO Krákorová G. Udržovací (maintenance) léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) argumenty pro ano Skřičková J. Udržovací léčba u NSCLC con Kolek V. Účinnost Tarcevy u pacientů s NSCLC s a bez aktivační mutace EGFR výsledky klinických studií Salajka F.. Inhibice EGFR účinná kauzální léčba Zemanová M. Inhibice angiogeneze v léčbě plicních nádorů Grygárková I. Nové terče a nové magické střely v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic Pešek M., Benešová L., Pešta M., Grossmann D., Mukenšnabl P., Fiala O., Minárik M. 1. linie ve strategii léčby nemalobuněčného karcinomu plic Thatcher Nick Pemetrexed v 1. linii léčby NSCLC. Zkušenosti s léčbou v České republice Skřičková J. Iressa v 1.linii léčby NSCLC Skřičková J. Právní problematika v medicíně Prudil L. Nádory plic indukované zářením Vančurová J. Novinky v hybridním zobrazování nádorů pomocí PET/CT a SPECT/CT Ferda J., Ferdová E. NanoKnife a IRE - alternativní přístup k léčbě inoperabilní rakoviny plic? Fanta J., Kašpar M., Marvan J., Horák P., Vocelka J., Zatloukal P. Stereotaktická ablativní radioterapie CyberKnife v léčbě plicních lézí Feltl D., Cvek J., Skácelíková E., Otáhal B., Knybel L. Periferní plicní léze nejasné etiologie indikovány k chirurgickému ověření na Pneumologické klinice Černovská M., Vašáková M., Hytych V., Horažďovský P. Srovnání metod mutační analýzy EGFR Robešová B., Bajerová M., Skřičková J., Tomíšková M., Hausnerová J., Mayer J., Dvořáková D. 3

6 Od odběru materiálu k výsledku vyšetření aktivačních mutací EGFR u nemocných s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem Tomíšková M., Výrostková P., Venclíček O., Skřičková J., Hausnerová J., Moulis M., Robešová B., Bajerová M., Bortlíček J. Mutace genu EGFR u pacientů s pokročilým NSCLC Fiala O., Pešek M., Brůha F., Bortlíček Z., Krejčí J., Minárik M. Zlomy kinázy anaplastického lymfomu (ALK) u našich nemocných s adenokarcinomy plic Pešek M., Grossmann P., Brůha F., Mukenšnabl P., Minárik M. Malobuněčný plicní karcinom (SCLC) Bořecká K., Sixtová D. Perorální vinorelbin (NVBO) den 1 a den 8 s karboplatinou v první linii léčby u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (předběžné výsledky nerandomizované studie v neselekované populaci) Skřičková J., Tomíšková M., Janásková T., Kolek V., Grygárková I., Chaloupka F., Švecová J., Chalupa J., Čoupková H., Vlásek T., Roubec J., Říhová P., Babičková L. a další Perorální vinorelbin a karboplatina v adjuvantní léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Multicentrická studie proveditelnosti a tolerance léčby Kolek V., Grygárková I., Chalupa J., Koubková L., Janásková T., Roubec J., Popelková P., Bártek T., Sixtová D., Pavlíková E., Vlásek T., Chaloupka F., Skřičková J. Eskalace pneumotoxicity při léčbě lokálně pokročilého maligního thymomu Stejskal J., Kubecová M., Dvořáková D., Ulrych V., Vaňásek J. Možnosti léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v 1. linii dle morfologické a molekulárně genetické diagnostiky v České republice (srovnání aktuálních doporučení s reálnou praxí) Skřičková J., Bortlíček Z., Pešek M., Zatloukal P., Kolek V., Salajka F., Koubková L., Tomíšková M., Grygárková Y., Havel L., Hrnčiarik M., Zemanová M., Sixtová D., Roubec J., Čoupková H., Košatová K. Účinnost Tarcevy u pacientů s NSCLC s a bez aktivační mutace EGFR výsledky klinických studií Koubková L.: Výsledky léčby Tarcevou v ČR, srovnání s výsledky studií a registry v jiných zemích Skřičková J. Analýza nemocných dlouhodobě léčených Tarcevou Grygárková I. Rash jako prediktor odpovědi na léčbu erlotinibem a možnost jeho využití v klinické praxi Fiala O., Pešek M., Krejčí J., Říčař J., Bortlíček Z., Minárik M. 4

7 Konference je pořádána pod záštitou: České pneumologické a ſt izeologické společnosti ČLS J.E.P. ředitelky FN Plzeň Ing. Jaroslavy Kunové děkana LF v Plzni doc. MUDr. Borise Kreuzbergera, CSc. Místo a datum konání: Hotel Darovanský dvůr, Darová 3, Břasy Pořadatel konference: Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FN Plzeň přednosta: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. Prezident konference: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. Organizační výbor: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D. MUDr. Jiří Šourek Hana Maťašeje Zdeňka Vosečková Sekretariát konference: EUROVERLAG, spol. s r.o. Bolzanova 5, PLZEŇ tel.: , fax: mobil: Firma pověřená organizací konference: EUROVERLAG, spol. s r.o. Bolzanova 5, Plzeň Aktualizovaný program bude ke stažení na webových stránkách konference 5

8 1. den čtvrtek registrace účastníků zahajovací raut odborný program přestávka 16³⁰ 17³⁰ sympozium Eli Lilly 17³⁰ 18³⁰ sympozium AstraZeneca 19⁰⁰ večeře formou rautu Odborný program 13¹⁵ 16⁰⁰ hod. Předsedající: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. 1. Co nejdůležitějšího na poli léčby NSCLC se událo v tomto roce (highlights of ASCO, WCLC ESMO 2011) 13¹⁵ 13³⁰ Ryška A.: Novinky v klasifi kaci adenokarcinomu plic 13³⁰ 13⁴⁵ Zatloukal P.: Léčba adenokarcinomu plic 13⁴⁵ 14⁰⁰ Salajka F.: Novinky v léčbě pokročilých/metastazujících stádií NSCLC 14⁰⁰ 14¹⁵ Koubková L.: Update doporučených léčebných postupů pro léčbu NSCLC 14¹⁵ 14³⁰ Krákorová G.: Antiemetická léčba guidelines NCCN, MASCC, ASCO 2. Koncept udržovací léčby NSCLC, kde jsme byli před rokem a kde jsme teď 14³⁰ 14⁴⁵ Skřičková J.: Udržovací (maintenance) léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) argumenty pro ano 14⁴⁵ 15⁰⁰ Kolek V.: Udržovací léčba u NSCLC con 3. Molekulárně cílená (biologická) léčba NSCLC magic bullet moderní onkologie (když trefíme správný terč) 15⁰⁰ 15¹⁵ Salajka F.: Účinnost Tarcevy v 1. linii léčby nemocných s NSCLC s aktivační mutací EGFR 15¹⁵ 15³⁰ Zemanová M.: Inhibice EGFR účinná kauzální léčba 15³⁰ 15⁴⁵ Grygárková I.: Inhibice angiogeneze v léčbě plicních nádorů 15⁴⁵ 16⁰⁰ Pešek M.: Nové terče a nové magické střely v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic 6

9 Sympozium Eli Lilly 16³⁰ 17³⁰ hod. Předsedající: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. One Bite of the Cherry Thatcher Nick -1. linie ve strategii léčby nemalobuněčného karcinomu plic The Christie Hospital NHS Trust, Manchestr, UK Skřičková Jana Pemetrexed v 1. linii léčby NSCLC. Zkušenosti s léčbou v České republice Sympozium AstraZeneca 17³⁰ 18³⁰ hod. Moderátor: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. Děláme to (s)právně? Skřičková Jana Iressa v 1. linii léčby NSCLC Prudil Lukáš Právní problematika v medicíně 2. den pátek ¹⁵ 9⁴⁵ vědecký program lékaři 9⁴⁵ 10⁰⁰ přestávka 10⁰⁰ 11³⁰ vědecký program lékaři 11³⁰ 11⁴⁵ přestávka 11⁴⁵ 12⁴⁵ sympozium Roche 12⁴⁵ závěr konference a oběd Vědecký program 8¹⁵ 11²⁵ hod. Předsedající: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. 8¹⁵ 8²⁵ Vančurová J.: Nádory plic indukované zářením 8²⁵ 8³⁵ Ferda J., Ferdová E.: Novinky v hybridním zobrazování nádorů pomocí PET/CT a SPECT/CT 8³⁵ 8⁴⁵ Fanta J.: NanoKnife a IRE - alternativní přístup k léčbě inoperabilní rakoviny plic? 8⁴⁵ 8⁵⁵ Feltl D.: Stereotaktická ablativní radioterapie plicních lézí přístrojem CyberKnife roční klinické zkušenosti 8⁵⁵ 9⁰⁵ Černovská M.: Periferní plicní léze nejasné etiologie indikovány k chirurgickému ověření na Pneumologické klinice 9⁰⁵ 9¹⁵ Robešová B. Skřičková J.: Srovnání metod mutační analýzy EGFR 7

10 9¹⁵ 9²⁵ Tomíšková M.: Od odběru materiálu k výsledku vyšetření aktivačních mutací EGFR u nemocných s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem 9²⁵ 9³⁵ Fiala O.: Mutace genu EGFR u pacientů s pokročilým NSCLC 9³⁵ 9⁴⁵ Pešek M.: Zlomy kinázy anaplastického lymfomu (ALK) u našich nemocných s adenokarcinomy plic 9⁴⁵ 10⁰⁰ přestávka 10⁰⁰ 10¹⁰ Bořecká K.: Malobuněčný plicní karcinom (SCLC) 10¹⁰ 10²⁰ Skřičková J.: Perorální vinorelbin (NVBO) den 1 a den 8 s karboplatinou v první linii léčby u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (předběžné výsledky nerandomizované studie v neselekované populaci) 10²⁰ 10³⁰ Kolek V.: Perorální vinorelbin a karboplatina v adjuvantní léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Multicentrická studie proveditelnosti a tolerance léčby. 10³⁰ 10⁴⁰ Stejskal J.: Eskalace pneumotoxicity při léčbě lokálně pokročilého maligního thymomu 10⁴⁰ 10⁵⁰ Skřičková J.: Možnosti léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v 1. linii dle morfologické a molekulárně genetické diagnostiky v České republice (srovnání aktuálních doporučení s reálnou praxí) 10⁵⁰ 11³⁰ Diskuse 11³⁰ 11⁴⁵ přestávka Sympozium Roche 11⁴⁵ 12⁴⁵ hod. Předsedající: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. 11⁴⁵ 12⁰⁰ Koubková L.: Účinnost Tarcevy u pacientů s NSCLC s a bez aktivační mutace EGFR výsledky klinických studií 12⁰⁰ 12¹⁵ Skřičková J.: Výsledky léčby Tarcevou v ČR, srovnání s výsledky studií a registry v jiných zemích 12¹⁵ 12³⁰ Grygárková I.: Analýza nemocných dlouhodobě léčených Tarcevou 12³⁰ 12⁴⁵ Fiala O.: Rash jako prediktor odpovědi na léčbu erlotinibem a možnost jeho využití v klinické praxi 8

11 ODBORNÝ PROGRAM 9

12 Novinky v klasifi kaci adenokarcinomu plic Ryška A., Hornychová H. Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové Úvod: Adenokarcinom je ve většině zemí nejčastějším subtypem plicní rakoviny, představuje zhruba polovinu všech primárních malignit v této lokalizaci. Spektrum jeho klinických, radiologických, histopatologických i molekulárně genetických charakteristik je nesmírně široké. Z tohoto důvodu také existuje celá řada různých nejasností a diskrepancí, což činí srovnání jednotlivých studií velmi obtížným až nemožným. Výsledky: Z výše zmíněného vyplývá, že pro sjednocení histopatologické diagnostiky, odstranění či přinejmenším minimalizaci interindividuálních rozdílů způsobených řadou subjektivních kritérií, jakož i pro aktualizaci diagnostického schématu tak, aby odpovídalo klinickým potřebám současné doby, bylo nutno revidovat stávající klasifi kaci. V roce 2011 publikován návrh nové klasifi kace adenokarcinomů plic, sestavený mezinárodní skupinou expertů. Má odstranit některé známé nedostatky histopatologické klasifi kace WHO z roku 2004, jasně defi nuje některá doposud vágní diagnostická kritéria a defi nuje algoritmus pro multidisciplinární vyšetřování nádorové tkáně. Nejdůležitější navrhované novinky v klasifi kaci adenokarcinomu plic: zrušení kategorie bronchioloalveolárního karcinomu, zavedení kategorie adenokarcinom in situ zrušení kategorie adenokarcinom s predominantně bronchioloalveolárním růstem, zavedení kategorie minimálně invazivní adenokarcinom zrušení kategorie smíšeného adenokarcinomu, histologická subtypizace opírající se o predominantní složku a kvantifi kaci poměrného zastoupení dalších typů růstu nádoru doporučení pro imunohistochemickou subtypizaci málo diferencovaných nemalobuněčných karcinomů - nejčastěji používané navrhované markery jsou CK 5/6 a p63 pro dlaždicobuněčný karcinom, CK7 a TTF-1 pro adenokarcinom a tím výrazná redukce nespecifi cké kategorie nemalobuněčného karcinomu blíže nezařazeného (NSCLC NOS) doporučení molekulárního testování (detekce specifi ckých mutací jako prediktorů pro některé typy léčby) zavedení kategorií nemalobuněčný karcinom, spíše adenokarcinom (NSCLC favor adenocarcinoma) a nemalobuněčný karcinom, spíše dlaždicobuněčný (NSCLC favor squamous cell carcinoma). 10

13 Léčba adenokarcinomu plic. Zatloukal P. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. lékařské fakulty UK, FN Bulovka a IPVZ, Praha Uvětšiny nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) je onemocnění zjištěno v pokročilém stadiu a proto jen u 10 15% nemocných je možno uplatnit chirurgickou resekci, která poskytuje největší šanci na dlouhodobé přežívání. A tak převažující podíl nemocných je odkázán na konzervativní léčbu. U lokoregionálně pokročilého onemocnění je používána kombinace chemoterapie s radioterapií, u nemocných se vzdálenými metastázami je používána systémová chemoterapie. Chemoterapie u tohoto nádoru má zpravidla jen paliativní efekt, nicméně prokazatelně prodlužuje přežívání a zlepšuje i kvalitu života. Pro výběr chemoterapeutického režimu je všeobecně akceptováno, že má obsahovat platinový derivát (cisplatinu nebo karboplatinu) v kombinaci s jedním z následujících léků gemcitabinem, paklitaxelem, docetaxelem, vinorelbinem nebo nověji pemetrexedem. Účinnost těchto režimů se příliš neliší. Z hlediska léčby se tradičně pro všechny podtypy NSCLC používala jedna léčebná strategie. V posledních letech se však prokázalo, že účinnost chemoterapeutických režimů se liší podle histologického typu NSCLC. U adenokarcinomu byla zjištěna vyšší účinnost, pokud se ke kombinaci karboplatiny s paklitaxelem nebo cisplatiny s gemcitabinem přidá bevacizumab a kombinace cisplatiny s pemetrexedem. Nedávno byla publikována práce nepřímo srovnávající dvě nejúčinnější léčby, tedy karboplatina/ paklitaxel/bevacizumab a cisplatina/pemetrexed (Current Medical Research & Opinion Vol. 27, No. 11, 2011, 1 9) Tyrozin kinázové inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), erlotinib a gefi tinib, jsou indikovány v 1. linii léčby jen u nemocných s aktivační mutací EGFR. U nemocných s prokázanou mutací mají v 1. linii léčby vyšší účinnost než chemoterapie. Podpořeno výzkumným záměrem MZ

14 Novinky v léčbě pokročilých/metastazujících stádií NSCLC Salajka F. Plicní klinika FN Hradec Králové Sdělení souhrnně podává informaci o výsledcích nejdůležitějších pozitivních studií fáze III, případně o publikovaných podskupinových analýzách studií fáze III v léčbě pokročilého/metastazujícího NSCLC, které byly publikovány v průběhu letošního roku na významných celosvětových lékařských kongresech ASCO 2011, WCLC 2011 a ECCO-ESMO Všechny prezentované výsledky již mají nebo v nejbližší době budou mít přímý dopad do klinické praxe, neboť jsou podkladem v současnosti probíhajících či již realizovaných registračních řízení, jak pro uvádění zcela nových léčivých přípravků do léčby NSCLC, tak i pro rozšíření nebo úpravy registrací již používaných léčiv v rámci EU. Na základě studie EURTAC byl nově v EU registrován přípravek Tarceva do 1. linie léčby pacientů s NSCLC vykazujícím aktivační mutace EGFR. Publikované výsledky podskupinové analýzy ze studie FLEX (přidání cetuximabu k dvojkombinační platinové chemoterapii vs. samotná chemoterapie v 1. linii léčby NSCLC) prokazující bez ohledu na histologický typ nádoru významný benefi t přidání cetuximabu v parametru OS (HR = 0,73) u podskupiny pacientů, jejichž nádory vykazovaly vysokou expresi EGFR, a naopak absence takového OS benefi tu u pacientů s nízkou expresí EGFR v nádorové tkáni, vedla k podání žádosti o registraci přípravku Erbitux v kombinaci s platinovou dubletovou chemoterapií v EU do 1. linie léčby NSCLC u pacientů s nádory vysoce exprimujícími EGFR, Výsledky tohoto registračního řízení zatím nejsou známy. V EU také v současné době probíhá registrační řízení pro schválení crizotinibu do 2. linie léčby NSCLC u pacientů, jejich nádory vykazují aktivitu ALK. V USA je již tato látka jako léčivý přípravek Xalkori registrována pro stejnou populaci pacientů dokonce do 1. linie léčby. Registrační řízení se opírá především o velmi přesvědčivé výsledky RR ve studii fáze II. V tomto roce došlo k dalšímu významného posunu na poli udržovací léčby NSCLC. Na ASCO 2011 byly poprvé prezentovány výsledky PFS ze studie PARAMOUNT (pemetrexed vs BSC v pokračovací udržovací léčbě u pacientů s neskvamozním NSCLC léčených v 1. linii kombinací pemetrexed/cisplatina). Výsledky prokázaly významný benefi t udržovací léčby pemetrexedem v parametru PFS (HR= 0,62) a staly se podnětem pro právě probíhající úspěšnou registraci přípravku Alimta v pokračovací udržovací léčbě NSCLC. Udržovací léčby se týkala také studie AVAPERL, kdy nemocným s pokročilým/metastazujícím NSCLC po čtyřech cyklech léčby pemetrexedem s cisplatinou s přidáním bevacizumabu pokračovali do progrese buď v léčbě samotným bevacizumabem nebo kombinací bevacizumab + pemetrexed. Především skupina léčená touto dvojkombinací z udržovací léčby výrazně profi tovala s dosaženým PFS 10,2 měsíce. Celkově byl tedy tento rok v oblasti léčby pokročilého/metastazujícího NSCLC ve znamení nástupu cíleného používání tzv. biologické léčby striktně na podkladě identifi kovaných molekulárních prediktorů a v dalším etablování konceptu udržovací léčby. 12

15 Update doporučených léčebných postupů pro léčbu NSCLC Koubková L. Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha Změny v aktuálních verzích mezinárodních guidelines pro rok 2011 byly v zahraničí zaznamenány v American Society of Clinical Oncology (ASCO) Guidelines, European Society for Medical Oncology (ESMO) Guidelines, National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Guidelines, doma pak v Zásadách cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění ČOS ČLS JEP. Změny v doporučeních vycházejí ze snahy o personalizaci léčby na základě histologického typu a vyšetřování molekulárních prediktorů. Kromě vyšetřování mutací genu EGFR se nově objevilo testování ALK. Nástup molekulárně cílené léčby podávané striktně dle identifi kovaných prediktorů účinnosti byl zaznamenán již v 1. linii léčby. Koncept udržovací léčby je již plně akceptován ve všech doporučeních jako léčebná alternativa k přerušení léčby a nasazení 2. linie při progresi onemocnění. 13

16 Antiemetická léčba guidelines NCCN, MASCC, ASCO Krákorová G. TRN FN Plzeň Úvod: Nauzea a zvracení je z pohledu pacienta jedním z nejvíce obávaných a obtěžujících nežádoucích účinků onkologické léčby. Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení (Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting CINV) postihuje 70-80% nemocných. Anticipační zvracení zažívá 10-44% nemocných. CINV významně zhoršuje kvalitu života onkologických nemocných a snižuje compliance pacientů k léčbě. CINV vede k minerálové dysbalanci, dehydrataci, slabosti, vyčerpání, malnutrici. Základní přístup k prevenci a léčbě CINV u pneumoonkologických nemocných se v zásadě neliší od přístupu k CINV u jiných onkologických nemocných. Specifi ka lze nalézt pouze v důsledku daného spektra chemoterapeutických režimů. Obecně rozlišujeme 3 základní typy CINV. Akutní emeza, ke které dochází ihned po podání chemoterapeutika, dále opožděné zvracení, která začíná 24 hodin po podání cytostatika a přetrvává až 6-7 dní, a anticipační zvracení, v důsledku anticipace (zvracení je spouštěno určitým čichovým vjemem, chutí, myšlenkou či úzkostí) po předchozí zkušenosti špatné kontroly zvracení v předchozím cyklu. Dále pak diferencujeme tzv. průlomové zvracení, které se dostavuje v daném cyklu chemoterapie navzdory adekvátně podané preventivní léčbě a refrakterní zvracení, kde v předchozím cyklu selhala profylaxe i záchranná medikace. Jednotlivá chemoterapeutika mají odlišný kvalitativní a kvantitativní emetogenní potenciál. Interpretace emetogenity musí být prováděna s velkou opatrností. Emetogenita se liší podle dávky cytostatika (např. cisplatina, cyklofosfamid, doxorubicin), ale i podle délky podání delší infúze redukuje emetogenitu u cisplatiny a doxorubicinu. Stejně tak kombinovaná chemoterapie, při podání dvou a více cytostatik je více emetogenní, než monoterapie, byť podaná v maximální dávce. Emetogenní potenciál mohou mít i biologické preparáty, používané v pneumoonkologii např. inhibitor VEGF (bevacuzimab) minimální emetogenita, či inhibitor EGFR (cetuximab, gefi tinib, erlotinib) nízká emetogenita. Metody: Na Klinice tuberkulózy a respiračních nemocí Fakultní nemocnice v Plzni používáme pro prevenci akutního a opožděného zvracení postup podle MASCC/ESMO guidelines U vysoce emetogenního režimu je doporučováno v prevenci akutní emezy podání trojkombinace setronů, tj. antagonistů 5HT3 receptorů, plus dexametazon a aprepitant. V prevenci středně emetogenní chemoterapie modifi kujeme doporučení pro preferenci palonosetronu pro středně emetogenní cytostatika. Důvodem, proč namísto preferovaného palonosetronu používáme v této indikaci granisetron, jak v prevenci akutního zvracení (1 mg i.v.), tak opožděného zvracení (1-2 mg p.o./den), je v současné době cena granisetronu v naší nemocnici. Nejefektivnější prevencí anticipačního zvracení je optimální antiemetická léčba před chemoterapií. Dále NCCN a ASCO guidelines doporučují použití nefarmakologických metod (svalová relaxace, desenzitizace, hypnóza, muzikoterapie, akupresura, akupunktura apod.). V léčbě průlomového a refrakterního zvracení je potřeba zhodnotit, zda byla podána optimální preventivní léčba, dále vlastní nemoc a medikaci. V léčbě průlomového zvracení je užitečné podání antagonisty dopaminových. NCCN guidelines doporučují podávat metoclopramid v pravidelných intervalech (lépe než podle potřeby) a efektivní léčbu dyspepsie, která může být zaměněna za chemoterapií indukovanou nauzeu. Je doporučováno podání aditivních antiemetik - butyrofenonů (např. haloperidol), kanabinoidů, kortikosteroidů a lorazepamu. Doporučené, aktualizované léčebné postupy (NCCN, ASCO, MASCC) pro prevenci a léčbu chemoterapií indukované nauzey a zvracení umožňují klinikovi výběr optimální léčby, která vychází z názoru panelu expertů, vzniklých na podkladě recentních medicínských dat. Implementace těchto guidelines do denní praxe je pro zlepšení kvality života našich nemocných nezbytná. 14

17 Literatura: 1.National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Antiemesis, V Available at accessed October 03, Kris MG, Hesketh PJ, Somerfi eld MR et al. American Society of Clinical Oncology guideline for antiemetics in oncology: Update J Clin Oncol 2006;24: Gralla RJ, Roila F, Tonato M, Herrstedt J: MASCC/ESMO Antiemetic Guidelines 2010, Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC). Available at accessed October 03, Krákorová G.: Antiemetika v pneumoonkologii, Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin, Duben 2011,

18 Udržovací (maintenance) léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) argumenty pro ano Skřičková J. Klinika nemocích plicních a TBC LF MU a FN Brno Vléčbě 1. linie pokročilého NSCLC je podle současných standardů doporučována kombinace platinového preparátu s některým z cytostatik 3. generace (vinorelbin, gemcitabin, paklitaxel, docetaxel) v omezeném počtu cyklů (4-6 cyklů). V pneumoonkologických centrech je v 1. linii léčby u nemocných s adenokarcinomem a velkobuněčným karcinomem podávána léčba pemetrexedem s cisplatinou a nebo léčba platinovým dubletem s bevacizumabem, který je podáván do progrese. U nemocných s aktivačnímu mutacemi genu EGFR je indikována léčba gefi tinibem. Léčba 2. a 3. linie se zahajuje, pokud dochází k progresi. Ve 2. linii léčby jsou v současné době indikovány v monoterapii pemetrexed, docetaxel a erlotinib, který jako jediný má stanovenou úhradu i pro 3. linii. Již několik let je věnována pozornost udržovací (maintenance) léčbě. Pozitivní dopad na přežití a přežití bez progrese byl prokázán u pemetrexedu, který byl použit jako udržovací léčba po 4 cyklech chemoterapie ve složení platinový preparát a cytostatikum 3. generace ( switch maintenance ), pokud bylo dosaženo odpovědi. Při udržovací léčbě pemetrexedem bylo ve srovnání s placebem dosaženo u nemocných s adenokarcinomem celkového přežití 16,8 měsíce oproti 11,5 měsícům a ve skupině s neskvamózní morfologií 15,5 měsíců oproti 10,5 měsícům (studie JMEN). Velmi dobrých výsledků bylo také dosaženo při použití erlotinibu v udržovací léčbě. Ve studii SATURN byl erlotinib byl podáván bezprostředně po minimálně čtyřech cyklech chemoterapie na bázi platiny ( switch maintenance ) a jeho účinek byl opět bezprostředně porovnáván s placebem. Udržovací léčba erlotinibem vedla k signifi kantnímu zlepšení přežití bez progrese (PFS) a celkového přežití (OS). Efekt erlotinibu byl nezávislý na EGFR IHC, EGFR FISH, CA-SSR1 i na stavu KRAS. Udržovací léčbě byla věnována i randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III (ATLAS) porovnávající bevacizumab s erlotinibem nebo bez něj po ukončení 1. linie léčby režimem chemoterapie s bevacizumabem u nemocných s lokálně pokročilým, rekurentním nebo metastatickým nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC). Cílem práce bylo porovnání doby přežití bez progrese (PFS) u nemocných s pokročilým NSCLC, kteří byli randomizováni k léčbě bevacizumabem plus erlotinibem, resp. k léčbě bevacizumabem plus placebem, po dokončení 4 cyklů chemoterapie s bevacizumabem do progrese nemoci nebo významné toxicity. Přidání erlotinibu k bevacizumabu po 4 cyklech chemoterapie s bevacizumabem významně zlepšilo přežití bez progrese (PFS; HR 0,722; p = 0,0012). Nedávno prezentovaná mezinárodní studie fáze III PARAMOUNT - Studie fáze III udržovací léčby pemetrexedem plus nejlepší podpůrné léčby (BSC) proti placebo plus BSC, následující bezprostředně po úvodní terapii pemetrexedem plus cisplatinou ( continuation maintenance ) u pokročilého neskvamózního NSCLC - prokázala významné zlepšení PFS u pacientů léčených pokračující udržovací léčbou pemetrexedem v porovnání s placebem (HR = 0,62). Další studií prezentovanou v roce 2011 je AVAPERL. Jedná se o studii zaměřenou na výsledky účinnosti u pacientů s pokročilým NSCLC randomizovaných do pokračovací maintenance léčby s bevacizumabem anebo bevacizumabem + pemetrexedem po 1. linii léčby bevacizumabem +cisplatinou+ pemetrexedem. Cisplatina s pemetrexedem a bevacizumabem v 1. linii s následnou pokračovací maintenance s bevacizumabem + pemetrexedem vedla k prodloužení PFS (10,2 měsíců; HR 0,50; P <,001) u neselekované populace pacientů s nedlaždicobuněčným NSCLC. 16

19 Závěr: Na základě výše uvedených studií lze uzavřít, že pokračovací (maintenance) léčba nemocných s pokročilým NSCLC signifi kantně prodlužuje PFS. Zlepšení OS bylo dosaženo switch maintenance léčbou pemetrexedem i erlotinibem. Výsledky výše uvedených studií zásadně mění standard péče o nemocné s nemalobuněčným karcinomem plic. Udržovací terapie nabízí nové paradigma pro pacienty s pokročilým NSCLC, pokud je účinná, má nízkou toxicitou a proto může být aplikována po významně dlouhou dobu za účelem prodloužení života pacientů bez zhoršení jeho kvality. Použitá literatura: Sirohi B, Ashley S, Bortin A. et al. Early Response to Platinum Based First Line Chemotherapy in Non-Small Cell Lung Cancer May Predict Survival. J Thorac Oncol. 2007;2: Sculier J Pand Moro-Sibilot D. First-and second-line therapy for advanced nonsmall cell lung cancer, Eur Respir J 2009; 33: BelaniCP, Brodowicz T, Ciuleau T, et al: Maintenance pemetrexed (Pem) plus best supportive care (BSC) versus placebo (Plac) plus BSC: A randomized phase III study in advanced non-small cell lung cancer. J Clin Oncol 2009; 27 (suppl): 18s Cappuzzo F et al Lancet Oncol 11: Ciuleanu T et al Lancet 374: L. G. Paz-Ares, F. de Marinis, M. Dediu et. all.,

20 Udržovací léčba u NSCLC con. Kolek V. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LFUP v Olomouci Úvod: Udržovací léčba není v onkologii solidních nádorů novinkou a běžně se používá např. u karcinomu prsu, slinivky nebo karcinomu ovaria. U nádorů plic byla zkoušena od 80. let prodloužená klasická chemoterapie. Byly prezentovány mnohé slibné studie fáze II, ale následné studie fáze III nepotvrdily efekt prodloužení života (OS) nebo času bez progrese (PFS). První studie ukazující vliv na prodloužení PFS bylo použití gemcitabinu po kombinaci gemcitabin/cisplatina (Brodowicz 2006). Následovaly studie s docetaxelem po kombinaci gemcitabin/karboplatina (Fidias 2009) a pro klinickou praxi nereálná studie s pokračovací léčbou erlotinib + bevacizumab (Miller 2009). Prodloužení PFS i OS bylo prokázáno studií SATURN (Capuzzo 2009) a JMEN (Bellani 2009), kde bylo srovnáváno použití erlotinibu nebo pemetrexedu po platinových dubletech. Dá se říct, že posledně prezentovanou zásadní studií podobného zaměření je studie PARAMOUNT s pemetrexedem navazujícím na kombinaci pemetrexed cisplatina. Diskuse: Udržovací terapie se používá k prodloužení objektivní odpovědi na léčbu nebo stabilizace nemoci s cílem zlepšit PFS a OS. Lze rozlišovat léčbu se změnou léku po 1. linii (sekvenční léčba - switch) a léčbu s pokračováním úspěšného léku (pokračovací léčba continuation therapy). Velmi podobně se rozlišuje léčba antibiotiky při přechodu z agresivního intravenózního na perorální podávání, kde se používá termínů switch (sekvenční) a step down (sestupná léčba). Existují dvě větší metaanalýzy účinku udržovací léčby u NSCLC, které posuzují obě možnosti z mnoha hledisek. Soonova metaanalýza (JTO 2010) hodnotila léčbu klasickou chemoterapií. Ukázal se signifi kantní přínos pro PFS (HR = 0,75) a jen mírný efekt na OS (HR = 0,92). Ze 7 studií hodnotících kvalitu života ukázaly 2 její zhoršení při použití klasických cytostatik. Novější cytostatika III. generace měla lepší výsledky než starší cytostatika. Zhangova (Chest 2011) metaanalýza hodnotila celkem 8 studií a ukázala, že u switch terapie bylo prokázáno signifi kantní prodloužení OS (p = 0,001, HR = 0,85) a PFS (HR = 0,67), u pokračovací terapie pouze nesignifi kantní prodloužení OS (p = 0,124, HR = 0,88) a signifi kantní prodloužení PFS (HR = 0,53). Rozdíl mezi výsledky sekvenční a pokračovací terapie nebyl signifi kantní, rozdíl (bevacizumab, erlotinib) rovněž nebyl signifi kantní. Metaanalýzy tedy ukázaly podobný efekt obou typů udržovací léčby a přinesly také několik otazníků. Je profi t studií s pozitivními výsledky klinicky relevantní? Jaký je rozdíl mezi sekvenční a pokračovací léčbou? Jakým pacientům jakou léčbu indikovat? K první otázce: Lze namítat, že prodloužení PFS v PARAMOUNT studii bylo z 2,8 m na 4,1 m po podání 4 cyklů chemoterapie a 5,6 m vs 6,9 m od úvodní léčby (rozdíl je tedy 1,3 m). Ve studii SATURN bylo prodloužení OS i OFS jen o 1 měsíc. V některých případech nedošlo k prodloužení OS (ATLAS). Udržovací léčbou se dosáhne prakticky pouze stabilizace, nejsou objektivní odpovědi a jde tedy o paliativní terapii. Je větší výskyt nežádoucích reakcí ve srovnání s placebem (PARAMOUNT - SAE 8,9% vs 2,8% a vyšší toxicita st 3/4 anemie 4,5% vs 0,6%). Během náboru pacientů u PARAMOUNT studie progredovalo, zemřelo nebo vypadlo z jiných důvodů téměř 50% sledovaných pacientů. Účinek udržovací léčby je tedy sledován již na velmi vybraném souboru z vybraných nemocných (46% vybraných pacientů mělo CR/PR). K druhé otázce: Při léčbě pemetrexedem v sekvenčním podávání profi tovali nemocní se SD ne PR/C, podobně u studie SATURN profi tovali se SD (HR = 0,72). U studie PARAMOUNT (pokračovací léčba) naopak profi tovali nemocní s PR/CR (HR = 0,48) a jen hraničně SD (HR = 0,74). Zdá se tedy logické podávat sekvenční terapii po stabilizaci a pokračovací léčbu u objektivně reagujících. 18

21 Ke třetí otázce: Podle dílčích výsledků profi tují více neskvamózní typ nádorů, nemocní s lepším PS (PS nad 80), více profi tují ženy a nekuřáci. Ve studii SATURN profi tovali více nemocní s EGFR mutacemi, z jiných studií nevíme, jak tito nemocní profi tují, a jestli je u nich výhodné podat biologicky cílenou udržovací léčbu. Závěr: Udržovací léčba je novou dimensí u NSCLC, přináší velké naděje pro nemocné s NSCLC, kteří zareagují na 4 cykly standardní chemoterapie. Bylo by velmi potřebné usměrnit indikace pro maximálně profi tující nemocné a co nejdříve jim tuto možnost poskytnout. Přetrvává otázka: Longer is better nebo Treatment should not be worse than the disease itself? 19

22 Účinnost Tarcevy v 1. linii léčby nemocných s NSCLC s aktivační mutací EGFR Salajka F. Plicní klinika FN Hradec Králové Úvod: Přítomnost aktivační mutace receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) významně zvyšuje efektivitu léčby inhibitory tyrozinkinázy (TKI) EGFR u pacientů s pokročilým NSCLC. V kavkazské populaci se výskyt aktivační mutace EGFR odhaduje na 10-15%, u asijské populace je výskyt této mutace významně vyšší, 30-40%. Metody: V současnosti jsou v klinické praxi dostupné 2 TK inhibitory EGFR pro léčbu NSCLC, erlotinib (Tarceva) a gefi tinib (Iressa). Prediktivní i prognostickou hodnotu přítomnosti aktivační mutace EGFR potvrdila již studie IPASS, hodnotící gefi tinib ve srovnání s chemoterapií u předselektované asijské populace. Vysokou účinnost léčby TKI u pacientů s NSCLC s aktivační mutací EGFR potvrdilo následně několik studií fáze III u asijské populace. Studie OPTIMAL u nemocných s prokázanou aktivační mutací EGFR porovnávala erlotinib proti standardnímu režimu gemcitabin/karboplatina v 1. linii léčby. Medián přežití bez progrese dosáhl v rameni s erlotinibem 13,7 měsíce oproti 4,6 měsíce v rameni s chemoterapií (HR0,16; p < 0,0001). Dosud publikované výsledky provedených studií fáze II potvrdily superioritu TKI nad chemoterapií i u kavkazské populace. Jednoramenná španělská studie SLCG potvrdila účinnost léčby erlotinibem u pacientů s prokázanou aktivační mutací EGFR bez rozdílu linie léčby, kdy medián PFS byl 14 měsíců u pacientů léčených v 1.linii a 13 měsíců u pacientů ve 2. linii léčby. Konzistentní výsledky prokázal erlotinib i ve studii FIELT, rovněž jednoramenné, nekomparativní studii, hodnotící podání TKI v 1. linii u kavkazských pacientů s aktivační mutací EGFR, při dosažení mediánu PFS 13 měsíců a mediánu celkového přežití 26 měsíců. Také analýza podskupiny pacientů s přítomností aktivační mutace EGFR v americké studii CALGB v rameni léčeném erlotinibem prokázala vysokou účinnost ltéto éčby při dosažení mediánu PFS 15,7 měsíců a mediánu OS 31,3 měsíců. Výsledky: Zatím jedinou studií fáze III hodnotící účinnost inhibitorů TK v 1. linii léčby kavkazských pacientů s NSCLC s aktivační mutací EGFR je studie EURTAC. Bylo pozorováno prodloužení doby přežití bez progrese (9,7 versus 5,2 měsíce) a zvýšení četnosti odpovědí (58,1% versus 14,9%, p < 0,0001) pro erlotinib v porovnání s chemoterapií. Na základě těchto výsledků byl erlotinib v EU registrován k podábání v 1. linii pokročilého/metastazujícího NSCLC s aktivační mutací EGFR. Podání TKI EGFR erlotinibu (Tarceva) v 1. linii léčby pacientů s pokročilým/metastazujícím NSCLC s aktivační mutací EGFR přináší ve srovnání s chemoterapií prokázaný významný prospěch jak v účinnosti, tak v lepší toleranci léčby a v neposlední řadě zlepšení kvality života nemocných v pokročilém stádiu onemocnění. I studie u kavkazských pacientů potvrdily superioritu erlotinibu nad chemoterapií. I když jsou výsledky účinnosti léčby TKI EGFR obdobné bez ohledu na linii léčby, je vhodné tuto nejefektivnější léčbu poskytnout pacientům s aktivační mutací EGFR už v 1. linii a snížit tak možnost, že by se pacient ve 2. linii k této léčbě už nedostal. U nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem jsou velice často pozorovány somatické mutace genu pro receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR). Klinicky významné jsou aktivující mutace tyrosinkinázové domény, a to delece v exonu 19 nebo bodová mutaci v exonu 21. Obě tyto mutace výrazným způsobem zvyšují citlivost nádorové buňky k inhibitorům tyrosinkinázy EGFR. Tyto mutace jsou nejčastěji detekovány v buňkách adenokarcinomu a u nekuřáků.o vysoké účinnosti inhibitorů tyrosinkinázy u nemocných s mutací genu EGFR svědčí například metaanalýza dat studií fáze II: při léčbě Tarcevou bylo dosaženo střední doby přežití bez progrese 13,2 měsíce, při léčbě gefi tinibem (Iressa) 9,8 měsíce, ale při léčbě chemoterapií to bylo jen 5,9 měsíce. 20

23 Španělská studie hodnotila u evropské populace možnost rutinního vyšetřování stavu EGFR. Bylo vyšetřeno 2105 vzorků nádoru, mutace EGFR nalezeny u 350 (16,6%). Převažovali nemocní s vyšší pravděpodobností přítomnosti mutace (ženy, nekuřáci, adenokarcinom). Odhaduje se, že v neselektované evropské populaci jsou mutace přítomny asi u 10% nemocných. V této studii bylo 217 nemocných léčeno Tarcevou (48% ve 2. linii) a bylo u nich dosaženo středního přežití bez progrese 14 měsíců a celkového přežití 27 měsíců, což je nejdelší dosud publikovaná doba přežití nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem. Význam mutace EGFR byl hodnocen rovněž ve studii SATURN. Poměr rizik progrese či úmrtí (PFS) při porovnání erlotinibu oproti placebu v relativně malé podskupině nemocných s mutací EGFR (n = 49; 11% nemocných, u nichž bylo provedeno vyšetření) dosáhl velice nízké hodnoty (HR = 0,10, p < 0,0001). Na konferenci ESMO 2010 byla prezentována data studie OPTIMAL, která u nemocných s mutací EGFR přímo porovnávala erlotinib proti standardnímu režimu gemcitabin + karboplatina v 1. linii léčby. Střední doba přežití bez progrese dosáhla v rameni s Tarcevou 13,1 měsíce oproti 4,6 měsíce v rameni s chemoterapií (HR 0,16, p < 0,0001). Vysoká účinnost Tarcevy byla prokázána ve všech hodnocených podskupinách, včetně kuřáků, nemocných starších, nemocných s PS2 nebo pacientů s nonadenokarcinomy. Doba celkového přežití dosud nebyla hodnocena. U nemocných s mutací EGFR je při léčbě Tarcevou v první linii dosahováno dosud nejdelšího pozorovaného přežití bez progrese, Tarceva se tedy nepochybně stane standardem léčby 1. linie u této podskupiny nemocných. U nemocných bez mutace EGFR bude i nadále standardem v udržovací léčbě 1. linie nebo v dalších liniích léčby. 21

24 Inhibice EGFR účinná kauzální léčba Zemanová M. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha V příspěvku je popsána souhrnná situace týkající se současných názorů na využití inhibice EGFR v léčbě pokročilých stádií nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), zejména s přihlédnutím k recentnímu intenzivnímu vývoji na poli identifi kace molekulárních prediktivních faktorů. Receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) patří do rodiny tyrozinkinázových membránových receptorů, které hrají důležitou úlohu v proliferaci, diferenciaci a v přežívání buněk. Vysoká exprese EGFR bývá častým nálezem u řady maligních nádorů včetně NSCLC, a bývá ukazatelem zhoršené prognózy. Inhibice EGFR (prostřednictvím tyrozinkinázových inhibitorů, případně specifi ckých monoklonálních protilátek) je v praxi používaným a nadále intenzivně zkoumaným léčebným přístupem. V léčbě pokročilého NSCLC se v klinické praxi uplatňují tyrozinkinázové inhibitory (TKI) erlotinib a gefi tinib, ve fázi registrace je monoklonální protilátka cetuximab. Z dosud publikovaných výsledků (včetně analýz podskupin podle prediktivních charakteristik) z velkých studií fáze III (IPASS, OPTIMAL, EURTAC) provedených s výše zmíněnými látkami vyplývá klíčová role přítomnosti aktivačních mutací tyrozinkinázové doménny EGFR pro jejich klinicky významný efekt. V takovém případě TKI v 1. linii léčby NSCLC vykazují superioritu oproti klasické dvojkombinační na platině založené chemoterapii v dosažené četnosti léčebných odpovědí i v parametru času do progrese. Naopak, u neselektované populace pacientů s NSCLC (např. ve studii TORCH) je účinnost TKI oproti chemoterapii horší. Významný vliv přítomnosti aktivačních mutací EGFR je patrný i při analýzách podskupin výsledků studií používajících EGFR TKI v udržovací léčbě NSCLC (studie SATURN, INFORM). V praxi málo refl ektovaným (byť v SPC přímo uváděným) poznatkem je i skutečnost, že léčba EGFR TKI nepřináší žádný klinický prospěch pacientům, jejichž nádor vykazuje nízkou nebo žádnou expresi EGFR (EGFR negativní). U této nezanedbatelné skupiny pacientů (13% - 47% ve vyšetřené populaci v prezentovaných studiích SATURN a BR.21) nepřineslo podávání erlotinibu žádný statisticky významný efekt ve srovnání s podáváním placeba. Finančně a časově nenáročné imunohistochemické (IHC) vyšetření exprese EGFR může tedy být jednoduchým způsobem jak racionalizovat léčbu EGFR TKI ve 2. a dalších liniích a v udržovací léčbě NSCLC. V neposlední řadě nutno zmínit monoklonální protilátku proti EGFR cetuximab, která byla testována v kombinaci s chemoterapií v 1. linii léčby NSCLC. Zatímco celkové výsledky studie prokázaly statisticky významný, ale klinicky málo přesvědčivý prospěch přidání cetuximabu k chemoterapii 1. linie v populaci neselektované podle výše EGFR exprese, nadějné se jeví výsledky podskupinové analýzy u subpopulace pacientů s vysokou expresí EGFR dle IHC. Závěrem lze říci, že byť v minulosti nebylo vždy zcela jasné, jak tuto molekulárně cílenou léčbu používat opravdu cíleným způsobem, poznatky z poslední doby ukazují, jak účinná tato léčba může být, pokud je použita u vhodných pacientů na základě identifi kovaných molekulárních prediktorů. 22

25 Inhibice angiogeneze v léčbě plicních nádorů Grygárková I. Klinika plicních nemocí a TBC, FN a UP Olomouc NEPUBLIKOVÁNO 23

26 Nové terče a nové magické střely v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic Pešek M. 1, Benešová L. 2, Pešta M. 3, Grossmann D. 4, Mukenšnabl P. 5, Fiala O. 6, Minárik M. 2 1 Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FN Plzeň, 2 Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac, Praha, 3 LF UK Plzeň izotopy, 4 Oddělení genetiky LF UK Plzeň, 5 Šiklův patologicko-anatomický ústav, LF UK a FN Plzeň, 6 Radioterapeutické a onkologické oddělení FN Plzeň Úvod: V současnosti je karcinom plic vnímán morfologicky, geneticky i z epigenetického hlediska jako značně heterogenní skupina onemocnění. Genetická a epigenetická vyšetření odkrývají změny DNA, které mají prognostický či prediktivní význam a umožňují indikovat chemoterapii i léčbu biologickou cíleně. Metody: Autoři uvádějí v přehledu výsledky vyšetření 8 jednoduchých genových polymorfi smů vyšetřených v souboru 150 nemocných a jejich význam pro předpověď účinnosti kombinované chemoterapie. Byly stanoveny kombinace genotypů genů XRCC3, MDR1, CCND1, ERCC1 a ERCC2-1, pomocí kterých je možno predikovat dobrou, neurčitelnou či špatnou odpověď nádoru na chemoterapii. Autoři dále uvádějí své první zkušenosti s vyšetřováním expresí genů ERCC1, BRCA1, RRM1, TS a TIMP u nemocných léčených pro nemalobuněčný karcinom plic chirurgicky a léčbou následnou. Dále uvádějí výsledky vyšetření mutací a amplifi kací genů EGFR a KRAS a jejich význam pro volbu cílené terapie TK inhibitory. Celkem bylo vyšetřeno 665 pacientů, EGFR exon 19 delece 51/626 (8,1%), EGFR exon 21 mutace 22/568 (3,8%), EGFR amplifi kace 26/348 (7,4%), KRAS exon 1 mutace 93/545 (17%) a KRAS amplifi kace 30/94 (32%). V přehledu jsou dále uvedeny výsledky vyšetření hypermetylací 30 vyšetřovaných genů u 123 nemocných. Častěji se prokazovaly metylace u adenokarcinomů, nejčastější současné metylace byly prokázány mezi geny CDH13 a WT1, APC a WT1, CDH13 a PAX6, APC a CDH13. Všechny tyto kombinace epigenetických změn byly častější u adenokarcinomů a u karcinomů obsahujících mutace genu EGFR. Další sledovanou oblastí je problematika vyšetřování zlomu genů lymfomové kinázy u nemocných s nemalobuněčnými karcinomy plic, prezentovány jsou výsledky prvních 90 vyšetřených nemocných. Zatím byli vytipováni čtyři nemocní s pozitivními nálezy zvažovaní k cílové léčbě novým preparátem Crizotinibem. Vyšetření zmnožení kopií genu c-met metodou FISH prokázalo pozitivní výsledek v pilotní studii zatím u 1/36 vyšetřených vzorků nádorové tkáně. Podle posledních literárních údajů však jako vodítko pro molekulárně cílenou léčbu bude zřejmě sloužit imunohistochemický průkaz proteinu c-met. Závěr: Genetická vyšetření u nemocných s nemalobuněčnými karcinomy plic se postupně stávají součástí diagnostických postupů v pneumoonkologických centrech i v České republice. Výstup pro tato náročná vyšetření má být v blízké budoucnosti optimalizovaná léčba jednotlivých pacientů založená na znalosti molekulárního cíle v nádorové tkáni. Číslo grantu NS9718-4/

27 SYMPOZIUM Eli Lilly 25

28 1. linie ve strategii léčby nemalobuněčného karcinomu plic Thatcher Nick The Christie Hospital NHS Trust, Manchestr, UK NEPUBLIKOVÁNO 26

29 Pemetrexed v 1. linii léčby NSCLC. Zkušenosti s léčbou v České republice Skřičková J. Klinika nemocích plicních a TBC LF MU a FN Brno NEPUBLIKOVÁNO 27

30 28

31 SYMPOZIUM Astra Zeneca 29

32 Iressa v 1.linii léčby NSCLC. Skřičková J. Klinika nemocích plicních a TBC LF MU a FN Brno NEPUBLIKOVÁNO 30

33 Právní problematika v medicíně Prudil L.. 31

34 32

35 VĚDECKÝ PROGRAM 33

36 Nádory plic indukované ozářením. Vančurová J. Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice Aktinoterapie patří mezi účinné metody léčby zhoubných onemocnění. Na druhou stranu je známa úloha ionizujícího záření v procesu kancerogeneze. Vznik zhoubných nádorů po ozáření nízkými dávkami v rozmezí 1-10Gy byl demonstrován u pracovníků s radioaktivními látkami, u lidí přeživších útok atomovou bombou nebo u pacientů léčených zářením pro nezhoubná onemocnění. U vyšších dávek záření, které se užívají v léčbě maligních nádorů, byl předpokládán spíše cytotoxický než mutagenní vliv. S přibývajícím počtem pacientů, kteří dlouhodobě přežívají onkologickou léčbu, však přibývá i sekundárních malignit, způsobených onkologickou léčbou. Patří k nim hematologické malignity (leukemie) i solidní nádory. Podle defi nice Cahana a Warrena vzniká zářením indukovaný nádor z normálních tkání v rámci ozářeného objemu a jeho histopatologické charakteristiky jsou odlišné od primárního tumoru. V případě nádorů obdobné histologie, které vznikly s dlouhou latencí (min. 8-10let) uvažujeme spíše o indukovaném nádoru než o recidivě. V oblasti hrudníku jsou nejčastějšími nádory, jejichž ozáření může vést ke vzniku sekundární malignity, nádory prsu, maligní lymfomy, nádory štítné žlázy, nádory hlavy a krku, mediastina a postižení axilárních uzlin. Nádory plic vzhledem ke krátkodobému přežití pacientů jsou méně pravděpodobné, se zavedením stereotaktického ozáření s kurativním záměrem však jejich podíl může stoupnout. Pro riziko indukce zhoubného bujení je důležitá použitá technika záření, dávka a frakcionace, věk pacienta v době ozáření a další spolupůsobící faktory (chemoterapie, kouření). Zhodnocení jednotlivých ozařovacích technik z hlediska jejich potenciální kancerogenity je obtížné, je snaha o vytvoření matematických modelů na základě dlouhodobého sledování velkých skupin pacientů po terapeutickém ozáření. Léčba sekundárních malignit je především chirurgická, jejich mortalita je vyšší než u nádorů primárních. Úkolem radioterapeuta a onkologa v prevenci vzniku sekundárních malignit v oblasti hrudníku je volit optimální strategii léčby a techniku ozáření primárního nádoru, upozorňovat na zvýšené riziko vzniku nádoru v ozářené oblasti zvláště při současném kouření a v rámci dispenzarizace po léčbě onkologického onemocněni mít na zřeteli i možnost vzniku sekundární malignity. 34

37 Novinky v hybridním zobrazování nádorů pomocí PET/CT a SPECT/CT Ferda J., Ferdová E. LFUK a FN v Plzni, Klinika zobrazovacích metod, Klinika TRN Úvod: V posledním období prodělává hybridní zobrazení výrazný rozvoj díky zavedení nových metodik akvizice dat a dále také uvedením nových radiofarmak na trh české republiky. Metody: Z nových metodik je nevýraznější novinkou provádění SPECT/CT zobrazení, kdy hybridní metodika využívá jednofotonové emisní tomografi e a CT. V klinické praxi se uplatňuje především v diagnostice neuroendoktinních tumorů, kdy kombinací zobrazení hustot somatostationových receptorů pomocí 111-IN-oktreotidu a morfologického obrazu CT je možné výrazně zpřesnit možnost lokalizace enuroendokrinních tumorů. V oblasti PET/CT je na trhu České republiny nyní k dispozici kromě 18F-Fluorodeoxyglukózy (FDG), také 18F-fl uorothymidin (FLT) a 18F-natriumfl uorid (NaF). Výsledky: FLT je markerem buněčné proliferace a je možné jej využít ke sledování časného účinku terapie dlaždicobuněčných nádorů. Zatím je sice využíván především pro zobrazení nádorů v oblasti hlavy a krku, ale jeho potenciál je i u karcinomu jícnu a dlaždicobuněčného plicního karcinomu. Naproti tomu NaF je látka, která ukazuje úroveň osteoblastické aktivity ve skeletu a je využitelná k přesnějšímu zobrazení nádorové diseminace ve skeletu u nádorů s podílem osteoblastické stimulace, kdy kromě karcinomu prostaty a prsu jde také o plicní karcinom. 35

Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler

Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler Department of Hematology/Oncology Oregon Health and Science University Knight Cancer Institute Portland, OR, USA Medián OS (měsíce) Studie v 1.linii

Více

Presidio Ospedaliero di Livorno

Presidio Ospedaliero di Livorno Aprile Jasná perspektiva role inhibitorů tyrozinkinázy (TKI) EGFR Piano Generale Istituto Toscano di Tumori Emergenza Presidio Ospedaliero di Livorno Livorno-Italy Viale Alfieri 36 Federico Cappuzzo Ospedale

Více

Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic

Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic 292 Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic Petr Zatloukal Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, 3. LF UK Praha a FN Na Bulovce Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha Léčba

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

ABSTRAKTY Abstrakty09_TIT_v1.indd 1-2 2.11.09 10:16

ABSTRAKTY Abstrakty09_TIT_v1.indd 1-2 2.11.09 10:16 ABSTRAKTY P ehled doporu ených postup v lé b NSCLC a MPM Koubková L. Pneumologická klinika FN Praha-Motol Poslední dobou jsme zaznamenali mnoho novinek na poli lé by nemalobun ného karcinomu plic. Tyto

Více

26. ZÁSADY PREVENCE A LÉČBY NEVOLNOSTI A ZVRACENÍ PO PROTINÁDOROVÉ LÉČBĚ

26. ZÁSADY PREVENCE A LÉČBY NEVOLNOSTI A ZVRACENÍ PO PROTINÁDOROVÉ LÉČBĚ 26. ZÁSADY PREVENCE A LÉČBY NEVOLNOSTI A ZVRACENÍ PO PROTINÁDOROVÉ LÉČBĚ Nevolnost a zvracení jsou závažnými nežádoucími účinky protinádorové léčby, které i v současné době při moderní antiemetické profylaxi

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Co znamená cílená terapie karcinomu plic v roce 2014? František Salajka Plicní klinika FN Hradec Králové Co může pneumoonkologické centrum

Více

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ ONKOLOGIE Nádorová onemocnění plic Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu nelze očekávat ani ve

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

emend (Aprepitant) nová možnost antiemetické profylaxe při léčbě solidních nádorů

emend (Aprepitant) nová možnost antiemetické profylaxe při léčbě solidních nádorů PODPŮRNÁ LÉČBA 65 emend (Aprepitant) nová možnost antiemetické profylaxe při léčbě solidních nádorů Petráková K. Souhrn Chemoterapií indukovaná nevolnost a zvracení výrazně zhoršují kvalitu života pacientů.

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 6 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva Schválili:

Více

ABSTRAKTY Západočeské pneumoonkologické dny 9. 10. 11. 2006

ABSTRAKTY Západočeské pneumoonkologické dny 9. 10. 11. 2006 ABSTRAKTY Západočeské pneumoonkologické dny 9. 10. 11. 2006 Marel M. I. klinika TRN, 1. LF UK a VFN Vývoj epidemiologických ukazatelů plicní rakoviny v České republice Plicní karcinom (BCA) zůstává po

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34)

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2.1 Nemalobuněčný karcinom Podání chemoterapie s radikálním léčebným záměrem (průkazné prodloužení života) 2.1.1 Nádory klinického stádia IIA a IIB pokud jsou

Více

Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu Giotrifem (afatinibem)

Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu Giotrifem (afatinibem) 190 Přehledové články Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu Giotrifem (afatinibem) Bohdan Kadlec Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno Afatinib (Giotrif ) je prvním ireverzibilním blokátorem

Více

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu 16 Hlavní téma Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu Milada Zemanová Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a většina nemocných přichází

Více

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34)

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2.1 Nemalobuněčný karcinom 1. linie: 2.1.1 Nádory klinického stadia IIA a IIB pokud jsou kontraindikace chirurgické léčby. U těchto nemocných se chemoterapie kombinuje

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Mutace genu EGFR u pacientů s pokročilým NSCLC

Mutace genu EGFR u pacientů s pokročilým NSCLC PŮVODNÍ PRÁCE Mutace genu EGFR u pacientů s pokročilým NSCLC EGFR Mutations in Patients with Advanced NSCLC Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Brůha F. 2, Bortlíček Z. 3, Krejčí J. 4, Benešová L. 5, Minárik

Více

CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 CORECT - ERBITUX Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

28. ZÁSADY PREVENCE A LÉČBY NEVOLNOSTI A ZVRACENÍ PO PROTINÁDOROVÉ LÉČBĚ

28. ZÁSADY PREVENCE A LÉČBY NEVOLNOSTI A ZVRACENÍ PO PROTINÁDOROVÉ LÉČBĚ 28. ZÁSADY PREVENCE A LÉČBY NEVOLNOSTI A ZVRACENÍ PO PROTINÁDOROVÉ LÉČBĚ Přes významné pokroky v prevenci a léčbě nevolnosti a zvracení po protinádorových lécích zažívá i dnes tyto potíže více než polovina

Více

MUŽI ŽENY CELKEM abs. na 100 000 abs. na 100 000 abs. na 100 000 C34 incidence 4660 93,0 1632 31,0 6292 62,0 mortalita 3907 78,0 1272 24,0 5179 50,0

MUŽI ŽENY CELKEM abs. na 100 000 abs. na 100 000 abs. na 100 000 C34 incidence 4660 93,0 1632 31,0 6292 62,0 mortalita 3907 78,0 1272 24,0 5179 50,0 2.1. Nemalobuněčný bronchogenní karcinom Epidemiologie Zhoubné nádory plic jsou ve vyspělých zemích světa jednou z nejvýznamnějších skupin nádorových onemocnění. V našich podmínkách jsou ZN plic u mužů

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva 25 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg erlotinibum (ve formě erlotinibi

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

26. ZÁSADY PREVENCE A LÉČBY NEVOLNOSTI A ZVRACENÍ PO PROTINÁDOROVÉ LÉČBĚ

26. ZÁSADY PREVENCE A LÉČBY NEVOLNOSTI A ZVRACENÍ PO PROTINÁDOROVÉ LÉČBĚ 26. ZÁSADY PREVENCE A LÉČBY NEVOLNOSTI A ZVRACENÍ PO PROTINÁDOROVÉ LÉČBĚ Přes významné pokroky v prevenci a léčbě nevolnosti a zvracení po protinádorových lécích zažívá i dnes tyto potíže více než polovina

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Český a slovenský gastroenterologický kongres 13.11.2015

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty

Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty Iveta Kolářová Oddělení klinické a radiační onkologie Pardubice Multiscan s.r.o. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubice 19.9.2012

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci.

Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci. Malobuněčný bronchogenní karcinom (SCLC) Epidemiologie Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci. Biologické

Více

Analýzy pro Jihomoravský kraj

Analýzy pro Jihomoravský kraj Příloha č. 11 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihomoravský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR ČESKÁ SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE onkologické oddělení KOC, FN BULOVKA, FTN A VFN NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Současná role thalidomidu u MM. Výsledky randomizovaných studií s thalidomidem u seniorů

Současná role thalidomidu u MM. Výsledky randomizovaných studií s thalidomidem u seniorů Současná role thalidomidu u MM Výsledky randomizovaných studií s thalidomidem u seniorů J. Minařík, V. Ščudla III. interní klinika LF UP a FN Olomouc Velké Bílovice, 2008 Charakteristika Nový lék v terapii

Více

LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013. l tter

LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013. l tter LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013 Informace News l t letter lett l tter Obsah podzimního vydání 2 Obsah 3 Úvodní slovo 4 Nová informační brožura pro pacienty: Nemoc a naše psychika 5 Pohybové aktivity pro

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ XIII. TOMÁNKŮV DEN BRONCHOLOGIE pořádá Česká pneumologická a ftizeologická

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

1. Nádory hlavy a krku

1. Nádory hlavy a krku 1. Nádory hlavy a krku Rozdělení zhoubných nádorů (ZN) hlavy a krku podle anatomických oblastí: 1. ZN paranasálních dutin 2. ZN rtu a dutiny ústní 3. ZN hltanu (nasofarynx, orofarynx, hypofanynx) 4. ZN

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv ONKOGYNEKOLOGIE Autorský kolektiv: doc. MUDr. Otakar Bìlohlávek, CSc. MUDr. Jiøí Bouda, Ph.D. MUDr. Andrea Burgetová prof.

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010 XVII. Fórum onkologů diskuse 21.5.2010 Aliance žen s rakovinou prsu V Praze dne 18. 5. 2010 Vážené fórum onkologů, V poslední době mě jako ředitelku Aliance žen s karcinomem prsu, která zastřešuje všechny

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Kasuistiky. Professor Bradley J. Monk

Kasuistiky. Professor Bradley J. Monk Kasuistiky Professor Bradley J. Monk Division of Gynecologic Oncology Department of Obstetrics and Gynecology Creighton University School of Medicine at St. Joseph s Hospital and Medical Center, a Member

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218

Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218 Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218 Professor Bradley J. Monk Division of Gynecologic Oncology Department of Obstetrics and Gynecology Creighton University School of

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

Analýzy pro Královéhradecký kraj

Analýzy pro Královéhradecký kraj Příloha č. 08 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Královéhradecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Pardubický kraj

Analýzy pro Pardubický kraj Příloha č. 09 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Pardubický kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr 19 6 2009 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 1 ; MUDr. Markéta Černovská 1,2 ; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 3 ; RNDr. Jan Mužík 3 ; RNDr.

Více

POSELSTVÍ PREZIDENTA ASCO. American Society of Clinical Oncology, Alexandria, VA.

POSELSTVÍ PREZIDENTA ASCO. American Society of Clinical Oncology, Alexandria, VA. ročník 1 číslo 1 31. dubna 2009 Jou r n a l o f Clinical On c o l o g y asco speciální článek Pokroky v klinické onkologii za rok 2008: nejdůležitější vědecké objevy v oblasti léčby, prevence a screeningu

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie Karcinom vaječníků a vejcovodů Epidemiologie Ovariální karcinom se vyskytuje ve všech věkových skupinách v závislosti na histologickém typu. Průměrný věk pacientek s epiteliálním typem nádoru je 57 let,

Více

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY NÁDORY PROSTATY 63 XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY Kolektiv autorů Úvod Léčivý přípravek (radium-223 dichlorid) byl 13. listopadu 2013 schválen

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Foyer recepce, ostatní foyer VZ Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba

Více

Projekt IKARUS. u nádorů prsu

Projekt IKARUS. u nádorů prsu Incidence Kostních příhod u nádorů prsu Projekt IKARUS Projekt I K A R U S zjištění Incidence Kostních příhod u nádorů prsu u nádorů prsu Zjištění Incidence Kostních příhod Statistické zhodnocení prospektivní

Více

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012:

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: Age Related Macular Degeneration in Patients in the Czech Republic Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: 12měsíční a 24měsíční sledování určeno pro VZP jako doklad mapující v diagnostické

Více

Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku

Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje 4 mg topotecanum (jako hydrochlorid).

Více

Standard. 1. Epidemiologie:

Standard. 1. Epidemiologie: 1/17 1. Epidemiologie: Zhoubné nádory plic jsou ve vyspělých zemích světa jednou z nejvýznamnějších skupin nádorových onemocnění. V našich podmínkách jsou ZN plic u mužů na prvém místě mezi nádory postiženými

Více

www.turneruvsyndrom.cz

www.turneruvsyndrom.cz Doporučené sledování v dospělosti www.turneruvsyndrom.cz ický nález (ultrazvuk, cytologie);, příp. internista ické vyšetření: ický nález (ultrazvuk, cytologie);, příp. internista ické vyšetření: ický nález

Více

Statistická analýza dat k

Statistická analýza dat k ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY AVASTINEM Statistická analýza dat k 30. 9. 2006 R. Vyzula, D. Némethová, A. Svobodník et al. I ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientů v jednotlivých centrech Celkový počet zařazených

Více

IRESSA V LÉČBĚ NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC)

IRESSA V LÉČBĚ NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC) NÁDORY BRONCHU, PLÍCE A PLEURY 25 IRESSA V LÉČBĚ NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC) Kolektiv autorů Úvod Přípravek Iressa (gefitinib, ZD 1839) byl v Evropské unii registrován 24. června 2009 pro léčbu

Více

Doporučení výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP k používání 13-valentní pneumokokové polysacharidové konjugované vakcíny Prevenar 13

Doporučení výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP k používání 13-valentní pneumokokové polysacharidové konjugované vakcíny Prevenar 13 Doporučení výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP k používání 13-valentní pneumokokové polysacharidové konjugované vakcíny Prevenar 13 Hradec Králové, 24.2. 2010 Předseda: Prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 20. - 21. května 2016 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2016

Více

STRUKTURA REGISTRU TULUNG

STRUKTURA REGISTRU TULUNG STRUKTURA REGISTRU TULUNG Vstupní parametry a diagnostika primárního onemocnění 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG dle WHO) 3. Nekuřák 2. Výška [cm]

Více