Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II"

Transkript

1 Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Praha, září 2007 třetí, doplněné a přepracované vydání. 1

2 Editoři: MUDr. David Belada, II. interní klinika, oddělení klinické hematologie FN a LF UK Hradec Králové Doc. MUDr. Marek Trněný CSc., I. interní klinika VFN Praha Spoluautoři: MUDr. Andrea Janíková, Interní hematoonkologická klinika FN Brno Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA, Oddělení klinické hematologie FN Královské Vinohrady MUDr.Zdeněk Král, CSc., Interní hematoonkologická klinika FN Brno MUDr. Kateřina Kubáčková, Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol MUDr. Jana Marková, Oddělení klinické hematologie FN Královské Vinohrady Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc, Interní hematoonkologická klinika FN Brno MUDr. Tomáš Papajík, CSc.Hematoonkologická klinika FN Olomouc MUDr.Vít Procházka, Hematoonkologická klinika FN Olomouc MUDr. Robert Pytlík, I. interní klinika VFN Praha MUDr.Lukáš Smolej, II. interní klinika, oddělení klinické hematologie FN a LF UK Hradec Králové Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., Interní hematoonkologická klinika FN Brno MUDr. Ingrid Vášová, Interní hematoonkologická klinika FN Brno Doc. MUDr. Pavel Žák, PhD., II. interní klinika, oddělení klinické hematologie FN a LF UK Hradec Králové Spoluautoři pediatrických témat: MUDr. Hana Bučková, Ph.D., Kožní odd. I. Dětské kliniky FNsP Brno MUDr. Yahia Jabali, Dětská klinika, Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Edita Kabíčková, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., Klinika dětské onkologie, FN Brno Diagnostické a léčebné postupy uvedené v této publikaci jsou příkladem, jak lze u nemocných postupovat. Autoři však nenesou odpovědnost za volbu konkrétního postupu u konkrétního nemocného. Za ten je plně zodpovědný ošetřující lékař. Platí to plně i pro dávkování jednotlivých léků. Diagnostické a léčebné postupy jsou také umístěny na stránkách Kooperativní lymfomové skupiny kde může probíhat i jejich aktualizace. Tato publikace vznikla s podporou grantu IGA MZ ČR NR/ a byla vytištěna za laskavého přispění společnosti Roche s.r.o. Vydavatel: HK CREDIT s.r.o., Škroupova 441, , Hradec Králové, 2007 ISBN:

3 OBSAH I. ÚVOD... 7 I.1 STAGING LYMFOMŮ... 8 I.1.1 Stanovení klinického stádia: Ann-Arbor klasifikace... 9 I.1.2 Hodnocení celkového stavu WHO klasifikace, Karnofsky I.1.3 Stanovení klinického stádia lymfomů GIT revidovaná Blackledge klasifikace I.1.4 Klasifikace léčebné odpovědi I.2 STANOVENÍ RIZIKA - PROGNOSTICKÉ FAKTORY I.2.1 Prognostické faktory pro agresivní lymfomy I AA IPI (Age adjusted International Prognostic Index - věkově upravený pro pacienty < 60 let) I IPI klasické (věkově neupravené, bez ohledu na věk) I.2.2 Prognostické faktory pro indolentní lymfomy I FLIPI Follicular Lymphoma International Prognostic Index I GELF kriteria (kriteria velké nádorové masy vyžadující zahájení léčby) I Rizikové faktory pro lokalizovaná stádia (I, II) indolentních lymfomů I.2.3 Prognostické faktory pro vysoce agresivní lymfomy I Lymfoblastová leukémie/lymfom: T nebo B-ALL/LBL I Burkittův a Burkitt-like lymfomy I.2.4 Prognostické faktory pro Hodgkinův lymfom I Rizikové faktory Hodgkinova lymfomu, podle německé studijní skupiny Hodgkinova lymfomu (German Hodgkin Study Group - GHSG) I IPS - International Prognostic System pro pokročilá stadia Hodgkinova lymfomu I.3 HISTOLOGICKÁ KLASIFIKACE LYMFOIDNÍCH MALIGNIT I.3.1 WHO klasifikace lymfoidních malignit II. NODÁLNÍ FORMY INDOLENTNÍCH LYMFOMŮ II.1 KLINICKÉ STÁDIUM I A II LÉČBA 1. LINIE II.1.1 Klinické stádium I a II s nízkým rizikem II.1.2 Klinické stádium I a II s vyšším rizikem II.2 KLINICKÉ STÁDIUM II (VYSOKÉ RIZIKO*) IV, LÉČBA 1. LINIE II.3 LÉČBA RELAPSŮ INDOLENTNÍCH LYMFOMŮ II.4 AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ A PŘIPRAVOVANÉ STUDIE PRO NEMOCNÉ S INDOLENTNÍMI LYMFOMY 24 II.4.1 Klinické studie pro nemocné s FL v 1.linii léčby II.4.2 Klinické studie pro nemocné s relapsem FL III. AGRESIVNÍ LYMFOMY III.1 DIFÚZNÍ B-VELKOBUNĚČNÝ LYMFOM - LÉČBA 1.LINIE III.1.1 Pacienti >18 let, stadium I, bez bulky disease nízké riziko (AA IPI u pacientů <60 let: 0, IPI u pacientů >60 let: 0-1) III.1.2 Pacienti >18 let, středně nízké riziko (AA IPI <60 let: 0-1, IPI >60 let: 2-3) III Pacienti let, středně vysoké a vysoké riziko (AA IPI<60 let: 2-3) III Pacienti >65 let, středně vysoké a vysoké riziko (IPI>60 let: 4-5) III.2 LÉČBA RELAPSŮ NEMOCNÝCH S DLBCL III.2.1 Léčba relapsů nemocných s DLBCL u nemocných mladších 65 let III.2.2 Léčba relapsů nemocných s DLBCL 65 let věku III.3 AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ A PŘIPRAVOVANÉ STUDIE PRO NEMOCNÉ S DLBCL III.3.1 Klinické studie pro 1.linii léčby nemocných s DLBCL III.3.2 Klinické studie pro nemocné s relapsem DLBCL III.4 PERIFERNÍ T LYMFOMY PERIFERNÍ T LYMFOM BLÍŽE NEURČENÝ (PTCL), ANAPLASTICKÝ VELKOBUNĚČNÝ LYMFOM (ALCL) III.4.1 Léčba 1.linie u nemocných s prognosticky nepříznivým histologickým podtypem (PTL, ALCL ALK negativní a další) < let III.4.2 Léčba 1.linie u nemocných s prognosticky nepříznivým histologickým podtypem (PTL, ALCL ALK negativní a další) > let III.4.3 Léčba 1.linie u nemocných s prognosticky příznivým histologickým podtypem (ALCL ALK pozitivní) nezávisle na věku

4 III.4.4 Léčba relapsu u nemocných s prognosticky nepříznivým histologickým podtypem (PTL, ALCL ALK negativní) < let III.4.5 Léčba relapsu u nemocných s prognosticky příznívým histologickým podtypem (ALCL ALK pozitivní) < let III.4.6 Léčba relapsu u nemocných > let III.4.7 Aktuálně probíhající a připravované studie pro nemocné s T-NHL III Studie pro nemocné v 1.linii (PTL, AILT, ALCL) IV. LYMFOM Z PLÁŠŤOVÝCH BUNĚK MANTLE CELL LYMPHOMA (MCL) IV.1 MCL - LÉČBA 1. LINIE IV.1.1 MCL - léčba 1. linie - nemocní 65 let IV.1.2 MCL - léčba 1. linie nemocní > 65 let IV.2 MCL - LÉČBA RELAPSU ONEMOCNĚNÍ IV.2.1 MCL -léčba relapsu onemocnění u nemocných 65 let + záchranná léčba při nedosažení remise po léčbě 1. linie IV.2.2 MCL - léčba relapsu onemocnění u nemocných >65 let + záchranná léčba při nedosažení remise po léčbě 1. linie IV.3 PROBÍHAJÍCÍ STUDIE PRO NEMOCNÉ S LYMFOMY Z PLÁŠŤOVÝCH BUNĚK V. VYSOCE AGRESIVNÍ LYMFOMY V.1 PREKURZOROVÝ B A T-LYMFOBLASTICKÝ LYMFOM/LEUKÉMIE V.2 BURKITTŮV LYMFOM V.2.1 Burkittův lymfom - léčba nemocných <65 let s nízkým a vysokým rizikem V.2.2 Burkittův lymfom -léčba nemocných >65 let s vysokým rizikem V.3 LÉČBA NEMOCNÝCH S RELAPSEM BURKITTOVA A LYMFOBLASTOVÉHO LYMFOMU VI. PRIMÁRNÍ EXTRANODÁLNÍ LYMFOMY VI.1 PRIMÁRNÍ LYMFOMY GIT VI.1.1 Indolentní lymfomy GIT (MALT typu): VI.1.2 Agresivní lymfomy GIT (DLBCL, MCL, PTCL): VI.2 PRIMÁRNÍ LYMFOMY CNS VI.3 PRIMÁRNÍ LYMFOMY WALDEYEROVA MÍZNÍHO OKRUHU VI.4 PRIMÁRNÍ LYMFOMY VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN VI.4.1 Periferní T/NK nazální lymfom VI.5 PRIMÁRNÍ TESTIKULÁRNÍ LYMFOMY VI.6 PRIMÁRNÍ LYMFOMY OKA VI.7 PRIMÁRNÍ LYMFOMY ORBITY A OČNÍCH ADNEX VI.8 PRIMÁRNÍ LYMFOMY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY VI.9 PRIMÁRNÍ NAZÁLNÍ LYMFOMY VI.10 MYCOSIS FUNGOIDES A SÉZARYHO SYNDROM VI.11 PRIMÁRNÍ KOŽNÍ LYMFOMY VI.11.1 Primární kožní velkobuněčný B lymfom (PCLBCL) VI.11.2 Primární kožní velkobuněčný B lymfom, leg type (PCLBCL leg type) VI.11.3 Primární kožní B lymfom z buněk marginální zóny (PCMZL) VI.11.4 Primární kožní lymfom folikulárního centra (PCFCL) VII. HODGKINŮV LYMFOM VII.1 HODGKINŮV LYMFOM KLASIFIKACE VII.1.1 Hodgkinův lymfom s lymfocytární predominancí (LPHD) VII.1.2 Klasický Hodgkinův lymfom: histologické subtypy VII.2 HODGKINŮV LYMFOM - STAGING VII.3 HODGKINŮV LYMFOM - RIZIKOVÉ FAKTORY (PODLE GERMAN HODGKIN STUDY GROUP) VII.4 HODGKINŮV LYMFOM LÉČBA VII.4.1 Hodgkinův lymfom primární léčba VII Počáteční stádia: stádium I, II bez rizikových faktorů VII Intermediární stádia: stádium IA, IB, IIA a stádium IIB jen s rizikovými faktory c,d (vysoká FW, postižení 3 regionů uzlin) VII Pokročilá stádia: stádia III, IV a stádium IIB s rizikovými faktory a,b (velkým mediastinálním tumorem MMT a/nebo s extranodálním postižením E) VII.4.2 Hodgkinův lymfom léčba relapsů onemocnění

5 VII.5 SLEDOVÁNÍ DLOUHODOBÝCH NÁSLEDKŮ PO LÉČBĚ HODGKINOVA LYMFOMU VIII. POSTAVENÍ TRANSPLANTACÍ V LÉČBĚ LYMFOMŮ VIII.1 AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE V LÉČBĚ LYMFOMŮ VIII.2 ALOGENNÍ TRANSPLANTACE V LÉČBĚ LYMFOMŮ IX. DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ POSTUPY U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH S MALIGNÍMI LYMFOMY IX.1 NEHODGKINOVY LYMFOMY U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH IX.1.1 Vyšetření před zahájením léčby IX.1.2 Stanovení klinického stadia viz tab IX.1.3 Prekurzorový T- a B- lymfoblastický lymfom IX.1.4 Difuzní -velkobuněčný lymfom, lymfomy Burkittova typu a primární mediastinální lymfom IX.1.5 Anaplastický velkobuněčný lymfom (ALCL) IX.2 VZÁCNÉ FORMY NHL U DĚTÍ IX.2.1 Kožní NHL u dětí IX.2.2 Folikulární lymfom u dětí IX.2.3 Periferní T-buněčné lymfomy u dětí IX.2.4 Primární lymfomy CNS (PCNSL) u dětí IX.3 HODGKINŮV LYMFOM U DĚTÍ IX.3.1 Hodgkinův lymfom léčba dětí s nízkým rizikem (klinické stadium IA, IIA, non-bulky) 64 IX.3.2 Hodgkinův lymfom léčba dětí se středním rizikem (klinická stadia IB, IIB, IA bulky, IIA bulky, IIAE, IIIA, IIIAE, IIIAS, IIIAE+S, u COG protokolů i stadium IVA, u německých studií je IVA hodnoceno jako vysoké riziko) IX.3.3 Hodgkinův lymfom léčba dětí s vysokým rizikem IX.3.4 Hodgkinův lymfom léčba dětí s Hodgkinovým lymfomem s lymfocytární predominancí IX.3.5 Hodgkinův lymfom léčba relapsů onemocnění u dětí IX.3.6 Kardioprotekce u dětí s Hodgkinovým lymfomem IX.3.7 Perspektivy v oblasti léčby lymfomů dětí X. LÉČEBNÉ REŽIMY X.1 STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE X.2 ZÁCHRANNÉ (SALVAGE) REŽIMY A MOBILIZAČNÍ REŽIMY X.3 REŽIMY PRO VYSOCE AGRESIVNÍ LYMFOMY X.4 PŘÍPRAVNÉ REŽIMY PRO TRANSPLANTACE X.5 REŽIMY PRO CNS LYMFOMY X.6 VYBRANÁ SCHÉMATA CHEMOTERAPIE PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ XI. PROBÍHAJÍCÍ A PŘIPRAVOVANÉ STUDIE PRO NEMOCNÉ S LYMFOMY XI.1 STUDIE PRO NEMOCNÉ S INDOLENTNÍMI LYMFOMY XI.1.1 Rituximab vs. Watch & Wait studie XI.1.2 RiCHOP studie XI.1.3 MUNIN studie XI.1.4 Biogen IDEC 114 NH 301 studie XI LYM-3001 studie XI.1.6 APO 3583g studie XI.1.7 Genmab Hx-CD XI.2 STUDIE PRO NEMOCNÉ S AGRESIVNÍMI LYMFOMY XI.2.1 PET- RIMCEB studie XI.2.2 NHL-13 studie XI.2.3 MAIN studie XI.2.4 PRELUDE studie XI.2.5 CORAL studie XI.2.6 SeaGen studie XI.2.7 ACT studie XI.2.8 ACT 2 studie XI.2.9 MCL elderly studie XII. KONTAKTNÍ ADRESY

6 XII.1 DATACENTRUM KOOPERATIVNÍ LYMFOMOVÉ SKUPINY: XII.2 CENTRA INTENZIVNÍ HEMATOLOGICKÉ PÉČE (CIHP) PRO DOSPĚLÉ: XII.3 KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA (KOC), KTERÁ SPOLUPRACUJÍ S KLS: XII.4 CENTRA POSKYTUJÍCÍ KOMPLEXNÍ PÉČI VČETNĚ TRANSPLANTAČNÍ DĚTEM A DOSPÍVAJÍCÍM: 85 XII.5 DALŠÍ CENTRA PÉČE O DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ V RÁMCI KRAJSKÝCH, EVENT. FAKULTNÍCH NEMOCNIC XIII. REFERENČNÍ PRACOVIŠTĚ PATOLOGIE

7 I. Úvod Vážení kolegové, fakt, že během dvou let od vydání druhé verze diagnostických a léčebných postupů pro nemocné s lymfomy bylo připraveno třetí, přepracované vydání, svědčí o rychlosti změn, které se odehrávají na poli lymfomů. Tato skupina nádorů je charakterizována neustále vzrůstající incidencí. V České republice je každých šest hodin diagnostikován nový případ lymfomu. Vzhledem k narůstajícím možnostem léčby se daří stále více nemocných zachránit a v posledních dvou letech jsme byli například poprvé svědky toho, že úvodní léčba folikulárního lymfomu (rituximab + chemoterapie) zlepšila nejen dobu do progrese, ale také celkové přežití nemocných. Rozšiřující se poznatky o biologii lymfomů, nové možnosti diagnostické i terapeutické kladou na každého z nás nemalý úkol nabídnout nemocným optimální léčbu odpovídající jejich konkrétní situaci. Předkládaná doporučení nemohou než být jen stručným výsekem těch nejčastěji používaných postupů pro jednotlivé typy lymfomů, ale kladou důraz i na možnost nabídnout nemocným, kteří se na nás obracejí, účast v klinických studiích. Základem úspěšné léčby je vždy úzká spolupráce s řadou dalších kolegů, ať to jsou patologové, pracovníci diagnostických oddělení nebo kolegové z dalších klinických pracovišť, zejména z center intenzivní hematologické péče. Je naším přáním, aby toto vydání sloužilo jako základ k úspěšné léčbě a vyléčení řady nemocných. Marek Trněný 7

8 I.1 Staging lymfomů Vstupní vyšetření: Stanovení diagnózy: na podkladě imuno-histologického vyšetření uzliny či tkáně. K upřesnění diagnózy je kromě rutinního morfologického vyšetření nutná imunohistochemická a v některých případech i molekulárně genetická diagnostika preferujeme excizi uzliny nebo její části před tenkojehlovou biopsií, která je pro definitivní stanovení diagnózy ve většině případů nedostatečná (lze ji připustit jen v případě nemožnosti odebrat histologický vzorek excizí např.z důvodů rizika časového prodlení nebo při celkově špatném stavu nemocného, který neumožňuje histologický odběr) zařazení do aktuálně používaného klasifikačního systému (WHO 2001) odečtení histologie dvěma nezávislými patology CAVE v případě agresivních lymfomů možno zahájit léčbu i bez aktuální znalosti druhého čtení (které v některých případech může trvat i několik týdnů), a eventuálně poté léčbu upravit dle výsledku druhého čtení od 2. cyklu hrozí nebezpečí z prodlení. Soubor základních vyšetření: anamnéza se zaměřením na B symptomy stačí 1 z těchto symptomů noční poty, teploty neinfekčního původu >38 C, váhový úbytek >10 % tělesné hmotnosti za posledních 6 měsíců základní fyzikální vyšetření celkový stav (performance status dle stupnice WHO) podrobné vyšetření periferních lymfatických uzlin se zaznamenáním jejich rozměrů velikost jater a sleziny laboratorní vyšetření: sedimentace erytrocytů krevní obraz s manuálním diferenciálním rozpočtem leukocytů základní biochemické vyšetření: urea, kreatinin, kyselina močová, minerály včetně kalcia a fosforu, glykémie, bilirubin, ALT, AST, GMT, LDH, ALP, celková bílkovina, albumin, CRP imunoelektorforéza bílkovin séra, kvantitativní stanovení hladiny imunoglobulinů beta-2-mikroglobulin sérologické vyšetření: anti-hav, anti-hcv, HBsAg, anti-hiv 1, 2 (se souhlasem nemocného) vyšetření kostní dřeně: trepanobiopsie s odběrem materiálu na cytologické i histologické vyšetření (vzorek o minimální délce 20 mm) zobrazovací metody obligatorní: RTG hrudníku (zejm.u nemocných s Hodgkinovým lymfomem), CT mediastina, břicha a pánve, UZ krku a nadklíčků, není-li provedeno CT této oblasti Fakultativní vyšetření prováděná v indikovaných případech u části nemocných pozitronová emisní tomografie (PET nebo PET/CT) vhodná zejména u DLBCL a Hodgkinova lymfomu imunofenotypizace kostní dřeně, eventuálně i periferní krve 8

9 ORL vyšetření scintigrafie skeletu: u podezření na postižení skeletu vyšetření trávicího traktu (gastrofibroskopie, enteroklýza, kolonoskopie): při postižení Waldeyerova okruhu, vhodné u mantle cell lymfomu. U lymfomů žaludku vyšetření na průkaz infekce Helicobacter pylori a endoskopický ultrazvuk diagnostická laparotomie nebo laparoskopie, thorakotomie či thorakoskopie - pouze není-li jiná možnost získání diagnostického materiálu z periferní uzliny vyšetření mozkomíšního moku: u lymfoblastického a Burkittova lymfomu jakéhokoli rozsahu, u difúzního velkobuněčného lymfomu s AA IPI 2,3 a při extranodálním postižení kostní dřeně, vedlejších nosních dutin, očnic, varlat. U lymfomů CNS a vždy při klinickém podezření na postižení CNS (neurologické příznaky). Při podezření na infiltraci CNS neurologické vyšetření a CT nebo MRI UZ varlat Histologické ověření postižení při nejasném nálezu na zobrazovacích vyšetřeních, pokud výsledek ovlivní léčebnou strategii Vyšetření k posouzení toxicity léčby Echokardiografie (před léčbou antracykliny) Vyšetření plicních funkcí (spirometrie s difúzní kapacitou plic) před vysokodávkovanou chemoterapií Vyšetření funkcí štítné žlázy (TSH, ft4) zejména po radioterapii na tuto oblast Opatření k zachování fertility: ženy: dokumentace menstruačního cyklu, farmakologická ochrana gonád, případně kryokonzervace ovariální tkáně muži: spermiogram, FSH, LH, testosteron a kryokonzervace spermatu Vhodné konzultovat příslušné gynekologické pracoviště zabývající se touto problematikou I.1.1 Stanovení klinického stádia: Ann-Arbor klasifikace Stádium I Stádium II Stádium III Stádium IV postižení 1 oblasti lymfatických uzlin nebo 1 extralymfatického orgánu (IE) postižení 2 nebo více skupin lymfatických uzlin na téže straně bránice nebo lokalizované postižení 1 extralymfatického orgánu (IIE) včetně postižení 1 nebo více skupin lymfatických uzlin na téže straně bránice postižení lymfatických uzlin nebo orgánů na obou stranách bránice, které může být provázeno lokalizovaným postižením 1 extralymfatického orgánu nebo tkáně (IIIE) nebo sleziny (IIIS) nebo obojího (IIISE) difúzní nebo diseminované postižení 1 nebo více extralymfatických orgánů či tkání s nebo bez současného postižení lymfatických uzlin Lymfatické orgány dle definice z Ann Arbor: lymfatické uzliny slezina thymus Waldeyerův mízní okruh apendix Peyerovy plaky 9

10 Systémové příznaky: A - nepřítomny B - přítomnost alespoň 1 z příznaků horečka neinfekčního původu >38 C, intenzivní noční poty, váhový úbytek >10 % tělesné hmotnosti za posledních 6 měsíců Pozn.: bulky choroba je definována dle různých schémat jako konglomerát uzlin o průměru 5-10 cm (dle typu studie) I.1.2 Hodnocení celkového stavu WHO klasifikace, Karnofsky WHO stupnice Karnofsky normální aktivita normální, bez obtíží s příznaky choroby, ale téměř plně ambulantně tráví na lůžku méně než 50% denní doby tráví na lůžku více než 50% denní doby schopen normální činnosti, mírné známky nebo příznaky choroby normální činnost s námahou postará se o sebe, neschopen normální činnosti ani aktivní práce potřebuje občasnou pomoc, věci osobní potřeby si obstará sám potřebuje občasnou pomoc a častou léčebnou péči nemohoucí, potřebuje speciální péči a pomoc neschopen opustit lůžko těžce nemohoucí, nutná hospitalizace, ale není nebezpečí úmrtí hospitalizace nezbytná, těžký stav, aktivní podpůrná léčba 10 umírající Mrtev 5 0 Mrtev I.1.3 Stanovení klinického stádia lymfomů GIT revidovaná Blackledge klasifikace Stádia: I - tumor bez penetrace do serózy. 1 primární lokalizace nebo mnohočetné nesouvisející léze II - tumor šířící se z primárního místa do břišní dutiny uzlinové postižení: II/1 - lokální (gastrické, mezenterické) II/2 - vzdálené (paraaortální, parakavální) IIE penetrace serózou a šíření do sousedních oblastí (pankreas, tlusté střevo, břišní stěna), perforace, peritonitis IV diseminované extranodální postižení nebo léze GIT s postižením supradiafragmatických uzlin 10

11 I.1.4 Klasifikace léčebné odpovědi Hodnocení léčebné odpovědi dle revidovaných Chesonových kriterií (JCO 2007) léčebná odpověď je hodnocena jak v průběhu léčby (zpravidla v polovině), tak i na konci léčby pacienti by měli být hodnoceni při hodnocení léčebné odpovědi stejnými diagnostickými metodami jako v úvodu onemocnění musí být hodnocena všechna místa původního postižení PET scan není povinné vyšetření, ale v určitých indikacích je jeho použití velmi doporučováno. Především v hodnocení léčebné odpovědi u DLBCL a Hodgkinova lymfomu. Pokud není provedeno PET vyšetření, kritéria léčebné odpovědi jsou postavena na CT, případně MRI vyšetření Doporučení pro použití PET nebo PET/CT 1. před léčbou u pravidelně FDG avidních a potenciálně kurabilních lymfomů (Hodgkinův lymfom a DLBCL) 2. časný PET restaging po 1-4 cyklech chemoterapie pouze v rámci klinických studií hodnotících přínos PET v tomto kontextu 3. pravidelně by měla být indikováno k hodnocení léčebné odpovědi po ukončení léčby u Hodgkinova lymfomu a DLBCL. Vhodná i u ostatních lymfomů se vstupně pozitivním PET scanem 4. jiné indikace (jako např.dlouhodobé sledování po ukončení léčby) nejsou v rámci běžné praxe doporučeny Starší kritéria (Cheson JCO 1999) používala definici CR, ucr a PR jen na základě CT vyšetření (ze zobrazovacích metod), zavedení PET vyšetřtení význam těchto definic výrazně mění. Vzhledem k tomu, že dosud byla v běžné praxi používána definice dle roku 1999 a někde stále není PET vyšetření k dispozici, pak je doporučováno použít kritéria CT (defince 1999). Tam, kde je PET k dispozici, možno použít definice z roku Cílem tohoto opatření je zajistit reprodukovatelnost výsledků hodnocení léčebné odpovědi mezi oběma systémy (alespoň do doby, než bude PET vyšetření všeobecně dostupné). Poznámka k použití PET: - jakákoliv PET pozitivita, která vede ke změně terapeutického přístupu a není zcela jednaznačně interpretovatelná jako reziduum v místě původního positižení, je důvodem k histologické verifikaci. Velmi doporučujeme zvážit rebiopsii každého nového nebo nejasného PET pozitivního ložiska zásadní léčebná rozhodnutí nelze dělat pouze na základě PET vyšetření, vždy nutno provést histologické vyšetření (riziko falešně pozitivního nálezu při PET). KLS proto doporučuje následující postup při formulaci závěrů: Zhodnotit léčebný výsledek dle CT (definice 1999) a současně formulovat, zda: PET nepoužit PET negativní PET pozitivní 11

12 Z toho lze potom snadno odvodit závěr dle definice 2007 viz tab.: hodnocení dle CT (Cheson, 1999) výsledek PET hodnocení dle PET (Cheson, 2007) CR neproveden CR CR negativní CR PR pozitivní PR PR negativní CR PR neproveden PR ucr neproveden chybí definice ucr negativní CR ucr pozitivní PR Kompletní remise (CR) definice 2007: úplné vymizení všech detekovatelných klinických známek nemoci a přidružených symptomů pokud byly přítomny před léčbou typicky FDG avidní lymfomy: nemocní bez vstupního PET vyšetření nebo s pozitivním PET vyšetřením před léčbou mohou mít PET negativní reziduální masy jakékoli velikosti variabilně FDG avidní lymfomy: bez PET nebo s negativním PET před léčbou musí všechny uzliny a uzlinové infiltráty regredovat na CT do normální velikosti to je < 1,5 cm největšího příčného rozměru u uzlin původně zvětšených > 1,5 cm. Uzliny zvětšené původně na 1,1-1,5 cm v dlouhé ose a více než 1 cm v krátké ose se musí zmenšit pod 1 cm v krátké ose játra a slezina zvětšené před léčbou dle fyzikálního nebo CT vyšetření nesmí být hmatné a musí mít normální velikost při zobrazovacích vyšetřeních se současným vymizením ložiskových změn souvisejících s lymfomem při postižení kostní dřeně před léčbou musí být po léčbě opakována biopsie dřeně. Vzorek musí být dostatečně velký (nad 20 mm při unilaterálním odběru). Vzorek nedeterminovatelný morfologicky, musí být imunohistochemicky negativní. Negativní imunohistochemie s malou klonální populací detekovanou průtokovou cytometrií je považována za CR Nepotvrzená kompletní remise (ucr): tato katergorie je zrušena při použití nových kriterií pro CR a PR u nemocných hodnocených jen podle CT se reziduální nemoc hodnotí jako PR Parciální remise (PR) definice 2007: nejméně 50% zmenšení v SPD ( sum of products diameters - součet druhých mocnin dvou největších rozměrů) u 6 největších uzlin nebo uzlinových infiltrátů (výběr lokalizací k hodnocení: dvojrozměrně měřitelné, pokud možno z různých oblastí, do hodnocení vždy zahrnout mediastinum a retroperitoneum, jsou-li postiženy) nesmí se zvětšit jakákoliv nová uzlina, játra nebo slezina slezinné nebo jaterní noduly regredovaly na méně než 50 % jejich SPD nebo pro jednotlivou lézi jejího největšího rozměru s výjimkou jaterních a slezinných nodulů, postižení ostatních orgánů je obvykle hodnotitelné, ne měřitelné 12

13 hodnocení kostní dřeně je pro PR irelevantní, byla-li dřeň pozitivní před léčbou. Pokud je dřeň pozitivní, musí být specifikován typ buněk (např. velkobuněčný lymfom nebo malé neoplastické B-lymfocyty). Nemocní, kteří splnili kriteria CR, ale mají perzistující morfologické postižení dřeně nebo ti, kteří měli dřeň původně postiženou a po léčbě nehodnocenou, musí být hodnoceni jako PR žádné nové místo postižení FDG avidní lymfomy: nemocní bez vstupního nebo se vstupně pozitivním PET mohou mít PET po léčbě pozitivní v 1 nebo více původních lokalizacích variabilně FDG avidní: pro nemocné bez vstupního PET nebo se vstupně negativním PET musí být použita CT kriteria U nemocných s MCL nebo FL je PET indikován v případě jedné nebo nejvíce 2 reziduálních mas, které regredovaly nejméně o 50 % dle CT. Při více než 2 reziduálních ložiscích je negativita PET nepravděpodobná a efekt léčby hodnocen jako PR. Stabilní choroba (SD) definice 2007: nesplňuje kriteria CR, PR ani PD FDG avidní lymfomy: vstupně pozitivní PET zůstává pozitivní v původních lokalizacích a nikde jinde, žádné nové léze na CT. variabilně FDG avidní: pro nemocné bez vstupního PET nebo se vstupně negativním PET je nezměnněna velikost lézí po léčbě Relaps (po CR) / progrese choroby (po PR, SD) definice 2007: definice abnormální uzliny: je >1,5 cm v dlouhé ose bez ohledu na krátkou osu. Při dlouhé ose 1,1 1,5 cm je abnormální pouze uzlina s krátkou osou >1cm. Uzliny velikosti 1x1cm a menší nejsou považovány za relaps/progresi objevení jakékoli nové léze >1,5 cm v jakékoli ose i přes zmenšení původních lézí zvýšení kumulace FDG v dosud nepostižených oblastech může být považováno za R/P po potvrzení dalšími vyšetřeními nejméně 50% zvětšení od nadiru (nejmenší rozměr uzliny v kterékoliv fázi léčby) SPD jakékoli předchozí léze.uzlina o velikosti krátké osy pod 1 cm se musí zvětšit na 1,5 x 1,5 cm nebo >1,5 cm v dlouhé ose léze musí být PET pozitivní u FDG avidních lymfomů 13

14 Přehledně jsou zobrazena kriteria hodnocení léčebné odpovědi v tab.1 Tab.č.1 Hodnocení léčebné odpovědi dle Chesona (JCO 2007) Léčebná odpověď Definice Pakety uzlin Slezina, játra Kostní dřeň CR Vymizení všech projevů nemoci a) FDG avidní nebo PET pozitivní před léčbou: reziduální masy jakékoliv velikosti jsou PET Palpačně nehmatné + vymizení ložiskových změn Vymizení infiltrace, při neurčité morfologii musí být negativní imunohistochemie negativní b) variabilně FDG avidní nebo PET negativní: regrese na normální velikost na CT PR Regrese měřitelné nemoci a žádné nové postižení > 50% redukce SPD 6 největších paketů, současně není zvětení v jiné oblasti a) FDG avidní nebo před léčebou PET+: jedna nebo více původně PET > 50 % redukce SPD všech ložisek, pro jedno ložisko v největším příčném rozměru Pozitivní před léčbou irelevantní + lokalit SD Nedosažení CR/PR a není PD b) variabilně PET avidní nebo PET negat. : regrese na CT a) FDG avidní nebo PET pozitivní před léčbou: PET + v původních lokalizacích a žádné nové léze na CT nebo PET b) variabilně FDG avidní nebo PET negativní: beze změny velikosti původních lézí na CT Relaps /progrese Jakákoliv nová léze. Nebo > 50% zvětšení původně postižených lokalizací proti nadiru Nová léze > 1,5 cm v jakékoliv ose, > 50% zvětšení SDP více než jedné uzliny nebo > 50% zvětšení nejdelšího rozměru dříve identifikované uzliny o velikosti > 1cm v krátké ose. Léze jsou PET+ u FDG avidních nebo PET+ před léčbou. > 50% zvětšení SPD jakékoliv původní léze proti nadiru Nové nebo rekurentní postižení 14

15 Pro úplnost uvádíme definici CR, ucr a PR dle kritérií z roku 1999 Kompletní remise (CR): vymizení všech detekovatelných klinických a radiologických známek choroby, jakož i doprovodných symptomů (B-příznaky) a normalizace biochemických odchylek (LDH, β2- mikroglobulin) všechny uzliny musí být maximálně velikosti 1,5 cm v příčném průměru (pokud byly před léčbou nad 1,5 cm), dále maximálně do 1,0 cm pokud byly před léčbou 1,1-1,5 cm, nebo zmenšeny o více než 75 % původní velikosti slezina (stejně jako další orgány) musí regredovat do fyziologické velikosti, pokud byly zvětšeny pokud byla postižena kostní dřeň, nutno provést trepanobiopsii ze stejného místa jako při úvodním stagingu Nepotvrzená kompletní remise (ucr): Pacienti, kteří splňují kriteria CR, avšak: reziduální zvětšení uzlin je >1,5 cm v příčném průměru, ale došlo k regresi o více než 75 % jejich původní velikosti - měřeno jako poměr součtů mocnin 2 největších rozměrů ložiska po léčbě a před léčbou (např. pokud velikost Tu před léčbou 8x7 cm, po léčbě 3x4 cm, pak výpočet vypadá takto: ( ) : ( )= 0.22 nález splňuje kriteria ucr) nejednoznačný nález v kostní dřeni (zvýšený počet lymfocytů nebo agregáty bez cytologických nebo architektonických atypií) Parciální remise (PR): regrese objemu lymfadenopatie o alespoň 50 % nejsou známky progrese jiných uzlin, jater či sleziny nodulární postižení sleziny i jater musí regredovat o minimálně 50 % kromě nodulárního postižení jater a sleziny je postižení ostatních orgánů detekovatelné, nikoli ale měřitelné postižení kostní dřeně není bráno jako měřitelná ložisková léze, je hodnoceno jen ve smyslu pozitivity nebo negativity žádné nové místo postižení 15

16 I.2 Stanovení rizika - prognostické faktory I.2.1 Prognostické faktory pro agresivní lymfomy I AA IPI (Age adjusted International Prognostic Index - věkově upravený pro pacienty < 60 let) Rizikové faktory: klinické stádium III nebo IV = 1 bod LDH > norma = 1 bod performance status >1 dle WHO = 1 bod Počet rizikových faktorů: 0 - nízké riziko 1 - středně nízké riziko 2 - středně vysoké riziko 3 - vysoké riziko I IPI klasické (věkově neupravené, bez ohledu na věk) Rizikové faktory: věk > 60 let = 1 bod extranodální postižení 2 a více oblastí = 1 bod klinické stádium III nebo IV = 1 bod LDH > norma = 1 bod performance status > 1 dle WHO = 1 bod Počet rizikových faktorů: nízké riziko 2 - středně nízké riziko 3 - středně vysoké riziko vysoké riziko I.2.2 Prognostické faktory pro indolentní lymfomy I FLIPI Follicular Lymphoma International Prognostic Index Rizikové faktory: věk 60 let stádium III-IV LDH > norma počet postižených oblastí uzlin 5 Hb < 120 g/l Počet rizikových faktorů: dobrá prognóza 2 - intermediární prognóza špatná prognóza 16

17 I GELF kriteria (kriteria velké nádorové masy vyžadující zahájení léčby) B-symptomy postižení 3 a více oblastí uzlin > 3 cm splenomegalie známky orgánové komprese výpotky cytopenie z útlaku kostní dřeně lymfomem bulky masa I Rizikové faktory pro lokalizovaná stádia (I, II) indolentních lymfomů stádium I velikost uzlin >2,5 cm stádium II - velikost uzlin >2,5 cm, postižení 2 nesousedících lokalizací Přítomnost jediného faktoru znamená vyšší riziko I.2.3 Prognostické faktory pro vysoce agresivní lymfomy I Lymfoblastová leukémie/lymfom: T nebo B-ALL/LBL V současné době nejsou žádné rizikové faktory, které by bylo možno uplatnit u dosud neléčeného lymfoblastového lymfomu u dospělých. Jediným prognostickým faktorem je nedosažení kompletní remise po 1-2 indukčních cyklech. I Burkittův a Burkitt-like lymfomy Nízké riziko: jediná lokalizace extraabdominální nebo kompletně resekovaná abdominální masa, normální LDH Vysoké riziko: všichni ostatní včetně postižení kostní dřeně a CNS 17

18 I.2.4 Prognostické faktory pro Hodgkinův lymfom I Rizikové faktory Hodgkinova lymfomu, podle německé studijní skupiny Hodgkinova lymfomu (German Hodgkin Study Group - GHSG) a) Masivní mediastinální tumor (MMT), 1/3 maximálního průměru hrudníku (měřen vnitřní kostěný průměr na předozadním RTG snímku plic ve výši bránice - ne na CT) b) Extranodální postižení (E) - ohraničené postižení extralymfatické tkáně, způsobené přímým prorůstáním nádoru z postižené uzliny (těsný anatomický vztah) c) Vysoká FW ( 50 mm/h při A symptomech, 30 mm/h při B-symptomech) d) Postižení 3 regionů uzlin (viz obr.vii.2) Pomocí klinického stádia (viz Ann Arbor klasifikace, I.2.1.) a prognostických faktorů definuje GHSG tři terapeutické skupiny: časná, intermediární a pokročilá stádia (viz kap.č.vii.3.) Poznámka: jako bulky disease je podle GHSG označovaná zvětšená uzlina a/nebo paket uzlin 5 cm. I IPS - International Prognostic System pro pokročilá stadia Hodgkinova lymfomu (Hasenclever) definuje 7 rizikových faktorů. Každý z nich zhoršuje prognózu o 7 8 % při pětiletém sledování věk > 45 let mužské pohlaví stádium IV albumin < 40 g/l hemoglobin < 105 g/l leukocytóza > 15 x 10 9 /l lymfopenie < 0,6 x 10 9 /l nebo < 8 % 18

19 I.3 Histologická klasifikace lymfoidních malignit I.3.1 WHO klasifikace lymfoidních malignit V současné době je jedinou platnou klasifikací. Rozděluje dle původu na T a B lymfoproliferace, dle zralosti na prekurzorové a periferní. Pozn.: přestože WHO klasifikace nezohledňuje agresivitu lymfomu, je v textu z praktických důvodů užíváno v léčebných schématech klasické dělení na indolentní a agresivní lymfomy B-lymfoidní malignity: 1. Prekurzorové: Akutní B-lymfoblastická leukémie/lymfoblastový lymfom 2. Periferní: Chronická lymfocytární leukémie / B-lymfom z malých lymfocytů Prolymfocytární leukémie Vlasatobuněčná leukémie Lymfom z plášťových buněk Folikulární lymfom, grade 1-3 Difúzní B-velkobuněčný lymfom mediastinální velkobuněčný (varianta) primárně exsudativní (varianta) intravazální lymfom (varianta) Burkittův lymfom + Burkitt-like lymfom Extranodální lymfom z marginální zóny B MALT Nodální lymfom z marginální zóny B-buněk Splenický lymfom z buněk marginální zóny (+/- vilózní lymfocyty) Lymfoplazmocytární lymfom Mnohočetný myelom/plazmocytom T-lymfoproliferativní onemocnění: 1. Prekurzorové: Akutní T-lymfoblastová leukémie/lymfoblastový lymfom 2. Periferní: T-buněčná prolymfocytární leukémie T-buněčná leukémie z granulárních buněk (LGL) Lymfom z NK buněk T-buněčný lymfom/leukémie dospělých (ATLL - HTLV1+) T/NK nasální lymfom T-lymfom spojený s enteropatií Hepatosplenický γδ T-buněčný lymfom T- lymfom podkožní podobný pannikulitidě Mycosis fungoides / Sézaryho syndrom Anaplastický velkobuněčný lymfom, T/null, kožní Anaplastický velkobuněčný lymfom, T/null, systémový Periferní T- lymfom (jinak necharakterizovaný) Angioimunoblastický T-lymfom 19

20 II. Nodální formy indolentních lymfomů Charakteristika skupiny: do skupiny indolentních lymfomů patří: folikulární lymfom (FL) grade 1 a 2, lymfom z malých lymfocytů (SLL), lymfoplazmocytární lymfom a nodální lymfomy z marginální zóny folikulární lymfomy grade 3 bývají léčeny dle protokolů pro agresivní lymfomy, jsou ještě děleny na grade 3a a 3b pacienty < 65 let (dle biologického stavu) je třeba v případě relapsu vždy konzultovat s klinickým centrem (CIHP) s perspektivou možné autologní nebo alogenní transplantace u nemocných s lymfomem z malých lymfocytů typu B-SLL/CLL je v některých případech obtížné rozhodnout, zda se jedná primárně o leukemizovaný lymfom nebo B-CLL na konci kapitoly jsou uvedeny v současné době probíhající studie týkající se FL nutno konzultovat CIHP k domluvě o účasti nemocných v klinických studiích Grading FL Grade je definován podle zastoupení centroblastů, rozlišují se 3 prognosticky významné podskupiny: Grade 1: 0-5 centroblastů/zorné pole Grade 2: 6-15 centroblastů/zorné pole Grade 3: nad 15/zorné pole Dalším prognosticky cenným znakem je podíl difúzních oblastí: Predominantně folikulární typ: nad 75 % folikularity Smíšený typ: % folikularity Predominantně difúzní typ: pod 25 % folikularity Určení prognózy a rizika FL FLIPI, GELF kriteria viz výše Principy léčby: u nemocných jak v léčbě 1.linie, tak v léčbě relapsů existuje řada klinických studií; před rozhodnutím o léčbě doporučujeme kontaktovat některé ze spolupracujících center (CIHP či KOC), event.navštívit stránky pro získání informací o právě probíhajících klinických studiích pro daný typ lymfomu u nemocných s lokalizovaným onemocněním a nízkým rizikem je indikováno provedení samotné radioterapie (RT) základem systémové léčby je chemoterapie, u CD20 pozitivních v kombinaci s monoklonální protilátkou anti - CD20 - rituximabem při podání rituximabu nemocným >75 let je vždy třeba zvážit ekonomickou efektivitu jeho podání vzhledem k biologickému stavu nemocného u asymptomatických nemocných s pokročilým stadiem onemocnění v některých případech není třeba ihned zahajovat léčbu (strategie sledování - watch & wait ) v případě bulky disease je na zvážení provedení RT po ukončení chemoterapie věkovou hranici (60-65 let) pro intenzivnější léčbu je vždy nutno posuzovat individuálně s ohledem na celkový biologický stav nemocného od ledna 2007 je nově indikována udržovací léčba rituximabem u nemocných s relapsem folikulárního lymfomu, kde indukční léčbou dosaženo parciální nebo kompletní remise, a to standardní dávkou (375 mg/m 2 ) po 3 měsících po dobu 2 let (nebo do progrese) 20

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ POSTUPY U NEMOCNÝCH S MALIGNÍMI LYMFOMY V

DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ POSTUPY U NEMOCNÝCH S MALIGNÍMI LYMFOMY V DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ POSTUPY U NEMOCNÝCH S MALIGNÍMI LYMFOMY V David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Červen 2013 sedmé (5. tištěné), doplněné a přepracované vydání

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu MUDr. Jan Straub 11.4.2015 Mikulov Cíle léčby Vyléčení zatím stále akademická otázka u primoterapie předmětem studiové léčby Dosažení dlouhodobé remise - v primoterapii

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY

AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY Režim CTD junior se opakuje za dní) onemocnění. Je vhodný pro nemocné do let. Součástí režimu CTD je cyklofosfamid, thalidomid a dexametazon. Pokud je režim ( cykly) použitý před

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky MUDr. Zuzana Donátová Onkologická klinika 1. LF UK Praha a Thomayerovy nemocnice Praha, 12.9.2012 Edukační a informační platforma onkologických center pro

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Vydala Kooperativní lymfomová skupina za spolupráce společnosti Roche v roce 2005 Jedním ze základních

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Datum: 26. 8. 2012 Obsah Přehled

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY DEMONSTRACE PROGRAMU J.ZIMÁK, P. VLČEK, J. VEJVALKA, K. PERSONOVÁ, K. TÁBORSKÁ KLINIKA

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

MINIMÁLNÍ DOPORUČENÁ LÉČEBNÁ STRATEGIE U NEJČASTĚJŠÍCH HEMATOLOGICKÝCH MALIGNIT

MINIMÁLNÍ DOPORUČENÁ LÉČEBNÁ STRATEGIE U NEJČASTĚJŠÍCH HEMATOLOGICKÝCH MALIGNIT MINIMÁLNÍ DOPORUČENÁ LÉČEBNÁ STRATEGIE U NEJČASTĚJŠÍCH HEMATOLOGICKÝCH MALIGNIT Česká hematologická společnost ČLS JEP Indrák. K. 1, Adam Z. 2, Čermák J. 3, Faber E. 1, Haber J. 4, Hájek R. 2, Klamová

Více

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013 Lékový registr YONDELIS stav registru k datu 1.7. 2013 Základní informace o projektu Odborná garance Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek,

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE prof. MUDr. Štěrba Jaroslav, Ph.D. Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Dětská onkologie na počátku třetího tisícií Každý rok je v ČR diagnostikováno více než

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Proton Journal. Souhrn indikací k protonové radioterapii 04/2015. pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. Vážené kolegyně a kolegové,

Proton Journal. Souhrn indikací k protonové radioterapii 04/2015. pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. Vážené kolegyně a kolegové, Souhrn indikací k protonové radioterapii Vážené kolegyně a kolegové, odborná veřejnost je rozdělena do dvou táborů - první z nich není protonové radioterapii příliš nakloněn a doporučuje raritní diagnosy,

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Projekt URANOS: Parametrická dokumentace onkologického pacienta

Projekt URANOS: Parametrická dokumentace onkologického pacienta Projekt URANOS: Parametrická dokumentace onkologického pacienta I. Dotazník... 3 Základní údaje... 3 Datum diagnózy a stadium při diagnóze... 3 Vzdělání... 3 Demografické údaje... 3 Kouření... 3 Alkohol...

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Co je amyloidóza? Co je AL amyloidóza? Příčiny AL amyloidózy

Co je amyloidóza? Co je AL amyloidóza? Příčiny AL amyloidózy Úvod Tato brožura je určena nejen pro pacienty, u nichž byla diagnostikována amyloidóza, ale také pro jejich rodinu a přátelé. Poskytuje základní přehled o tomto onemocnění a léčbě. 1 Obsah Co je amyloidóza?...3

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb. č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (protonová terapie)

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb. č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (protonová terapie) D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (protonová terapie) uzavřené mezi: Proton Therapy Center Czech s.r.o., poskytovatel zdravotních

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Limitace pro vyšetření PET/CT ve FN Olomouc. Protože jednotlivé zdravotní pojišťovny stanovily pro FN Olomouc

Více

DRG v úhradách za onkologickou péči

DRG v úhradách za onkologickou péči DRG v úhradách za onkologickou péči Jiří Šedo a Motivace pro vznik Pracovní skupiny pro DRG Podhodnocení ekonomicky náročnější péče je v současné době důležitým faktorem, který u poskytovatelů péče vyvolává

Více

Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní

Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní Josef Polák Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA)

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) J. Feyereisl, L. Krofta, J.Drahoňovský, J. Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Pelvic inflammatory disease PID zánět orgánů v malé pánvi klesající

Více

MKN-10, přidané kódy k 1.1.2012

MKN-10, přidané kódy k 1.1.2012 MKN-10, přidané kódy k 1.1.2012 B98 B980 B981 C799 C800 C809 C814 C823 C824 C825 C826 C846 C847 C848 C849 C852 C86 C860 C861 C862 C863 C864 C865 C866 C884 C903 C916 C918 C926 C928 C933 C946 C964 C965 C966

Více