Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 2001 Peerless Systems Corporation. Veskerá práva vyhrazena. Zaízení vyuzívá NEST Office SDK spolecnosti Novell, Inc. Copyright 1999 Novell, Inc. NEST je obchodní znacka spolecnosti Novell, Inc. zapsaná v USA a dalsích zemích. Autorizace Programové vybavení, dodávané s tiskárnou, je chránno autorskými právy 2003 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Veskerá práva vyhrazena. Programové vybavení nesmí být jakýmkoliv zpsobem reprodukováno, modifikováno, pedvádno, penáseno nebo kopírováno v jakékoliv form nebo na jakákoliv média, vcelku ani po cástech, bez výslovného písemného souhlasu spolecnosti KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Autorská práva Copyright 2003, KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Veskerá práva vyhrazena. Návod nesmí být kopírován vcelku ani po cástech, ani nesmí být pevádn na jiná média nebo pekládán do jiných jazyk bez výslovného písemného souhlasu spolecnosti KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Poznámky k návodu Spolecnost KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. spolecnost KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Postupujte podle pokyn na stránce printer.konicaminolta.net/register. CD-ROM Postupujte podle pokyn na kompaktním disku Software Utilities. Obsah 1. Instalace softwaru Kompaktní disk Software Utilities 2 Ovladace a soubory PPD 2 Obsluzné programy 3 Instalace ovladac a programového vybavení tiskárny, prostedí Windows automatická instalace 5 Instalace ovladac a programového vybavení tiskárny, prostedí Windows manuální instalace 5 Instalace ovladac a programového vybavení tiskárny, prostedí Macintosh 6 Dlezité poznámky 6 Macintosh OS 9 instalace soubor PPD a obsluzných program 6 NetWare a NDPS 8 Linux 8 2. Tisková média... 9 Úvod 10 Vlastnosti tiskových médií 11 Druhy tiskových médií 15 Obecné pokyny pro pouzívání médií 15 Nepodporovaná média 15 Kanceláský nebo recyklovaný papír, hlavickový papír, formuláe 17 Obálky 18 Samolepicí stítky 19 Dopisnice 20 Silný karton (silný papír) 21 Prhledné fólie 22 Zakládání médií 23 Zakládání médií do Zásobníku 1 (univerzální zásobník) 24 Zásobníky Manuální podavac 32 Média vlastní velikosti 34 Oboustranný tisk 35 Manuální oboustranný tisk 35 Automatický oboustranný tisk 35 Výstupní zásobník 37 Ukládání tiskových médií 38 Servisní sluzby Obsluha tiskárny.. 39 Ovládací panel 40 Indikátory na ovládacím panelu 40 Tlacítka na ovládacím panelu 42 Rusení tiskových úloh 44 Pehled nabídek tiskárny 44 Pehled nabídek 44 Hlavní nabídka 46 Volba jazyka displeje 46 Nabídka Tisk 47 Nabídka Papír 48 Nabídka Kvalita 49 Nabídka Rozhraní 50 Nabídka Vychozí systém 51 Nabídka Servis 55 Dalsí informace 55 ii Obsah 4. Ovladac tiskárny...

3 O ovladacích 58 PostScriptový ovladac pro Windows XP/ Zobrazení karet 59 Pouzití karet pro nastavení tisku 59 PostScriptový ovladac pro Windows Me/98 61 Zobrazení karet 61 Pouzití karet pro nastavení tisku 61 PostScriptové ovladace pro Windows NT 64 Zobrazení karet 64 Pouzití karet pro nastavení tisku 64 Soubory PPD pro pocítace Macintosh 66 Zobrazení Printer Options (Funkce tiskárny) Práce s barvou 69 O barevném tisku 70 Rozlisení tiskárny 70 Volba rozlisení 70 Automatická kontrola sytosti obrazu (AIDC) 71 Soulad barev 72 Rychlé nastavení barev 72 Volby pro barvy 72 Polotónové rastry 72 Barevné profily 73 Profily pro správu barev na ídicím pocítaci 74 Zpracování sedé 74 Odstraování potízí pi barevném tisku Práce s Reportérem Práce s Reportérem 78 Úvod 78 Prostedí 78 Spustní Reportéru a zobrazení stavu spotebního materiálu 78 Zmna velikosti okna Reportéru 78 Pouzívání Reportéru 78 Rozlisení hlásení programu Reportér 79 esení potízí pomocí Reportéru 79 Ukoncení Reportéru Výmna spotebního materiálu Úvod 82 Odhad zivotnosti spotebního materiálu 83 Výmna zásobník toneru 86 Zivotnost zásobník toneru 86 Výmna zásobníku toneru 87 Recyklované zásobníky toneru 91 Obsah iii Výmna nádobky na pebytecný toner 92 Zivotnost nádobky na pebytecný toner 92 Výmna nádobky na pebytecný toner 92 Výmna sestavy tiskové jednotky 95 Zivotnost tiskové jednotky 95 Instalace tiskové jednotky 96 Výmna fixacního zaízení 107 Zivotnost fixacního zaízení 107 Vyjmutí pouzitého fixacního zaízení 107 Instalace nového fixacního zaízení 108 Výmna podávacího válecku a oddlovacího válecku médií 111 Obsah dodávky 111 Podávací válecek médií pro Zásobník Podávací válecek pro Zásobníky Objednávání spotebního materiálu Péce o tiskárnu.

4 Úvod 122 Cistní vnitních cástí 124 Cistní vnjsích cástí Instalace píslusenství. 127 Úvod 128 Ochrana proti výboji statické elektiny 129 Signalizacní zaízení BuzzBox (pouze USA) 130 Obsah dodávky 130 Instalace signalizacního zaízení 130 Pouzití signalizacního zaízení BuzzBox 132 Moduly DIMM 133 Souprava jednotky oboustranného tisku 136 Obsah dodávky 136 Instalace duplexeru 136 Instalace manuálního podavace 140 Sejmutí duplexeru a manuálního podavace 142 Interní pevný disk IDE 146 Instalace interního pevného disku 146 Spodní podavace (Zásobníky 3 a 4) 149 Obsah jedné soupravy spodního podavace 149 Instalace doplkového spodního podavace 150 Skíka pro tiskárnu 165 Pojízdná plosina pod tiskárnu 165 iv Obsah 10. Odstraování potízí Úvod 168 Tisk konfiguracní stránky tiskárny 168 Doba zahívání a kalibrace 169 Prevence uváznutí tiskových médií 170 Prchod tiskových médií tiskárnou 171 Jednostranný tisk 171 Oboustranný tisk (pouze ze Zásobník 14) 171 Vyjmutí uvázlých médií 172 Hlásení o uváznutí tiskových médií 172 Vyjmutí médií uvázlých v tiskárn 173 Vyjmutí médií uvázlých na vstupu 179 Odstraování médií uvázlých v duplexeru 187 Odstraování potízí 189 Uvázlá a nesprávn podaná média 189 Odstraování jiných potízí 192 esení problém s kvalitou tisku 197 Hlásení na ovládacím panelu 204 Standardní stavová hlásení 204 Upozornní na stav tiskárny 205 Servisní hlásení 210 Výchozí hlásení PostScriptových chyb 211 Servisní sluzby 211 A. Technické údaje Pozadavky 214 Obecné 214 adic 215 Elektrické vlastnosti 216 Napájení 217 Splnní podmínek programu ENERGY STAR 218 Zprávy o nebezpecných chemických substancích 220 Mechanické vlastnosti 220 Prostorové pozadavky 221 Pozadavky na umístní 221 Tiskový mechanizmus a adic 223 Rychlost tisku 223 Zivotnost spotebního materiálu 224 Ustanovení 226 Bezpecnostní informace 229 Symboly výstrah a upozornní 234 Význam symbol 234 Bezpecná obsluha laserové tiskárny 237 Obsah v Instalace softwaru 1 Kompaktní disk Software Utilitiatelm NetWare spravovat tiskárny z jednoho centra. Pírucka magicolor 7300 Reference Guide, ulozená na kompaktním disku Documentation Kapitola 5.3 v pírucce magicolor 7300 Reference Guide, ulozené na kompaktním disku Documentation PageScope Light PageScope Light je aplikace vyuzívající webové stránky vestavné v tiskárn a prohlízec webových stránek, která zpístupuje vsechna nastavení tiskárny po síti Ethernet s protokoly TCP/IP. Aplikace je vestavná v tiskárn a není ulozená na kompaktním disku Software Utilities. Kompaktní disk Sof pozadovaných operací ukoncete cinnost Instalátoru. Po dokoncení instalace systémového programového vybavení vyjmte kompaktní disk z jednotky CD-ROM a ulozte jej na bezpecném míst. 7 Instalace ovladac a programového vybavení tiskárny, prostedí Windows manuální instalace Pokyny pro manuální instalaci najdete v pírucce Reference Guide, ulozené na kompaktním disku Documentation. Podrobné pokyny jsou uvedeny v cásti 2,,,Installing Printer Software, Drivers, and PPDs".! " Arabské a hebrejské verze ovladace a programového vybavení musí být instalovány manuáln. Instalace ovladac a programového vybavení 5 Instalace ovladac a programového vybavení tiskárny, prostedí Macintosh Dlezité poznámky # V následujících postupech pedpokládáme, ze instalujete programové vybavení poprvé. # Aktuální verze systému Macintosh OS X poskytuje omezenou podporu soubor PPD (PostScript Printer Description).

5 Ackoliv tiskárny KONICA MINOLTA mohou být pouzívány v systémech Macintosh OS X, nebudou dostupné vsechny pokrocilé tiskové funkce. Pokrocilé funkce tisku jsou dostupné pod operacním systémem Macintosh OS 9. Tiskárnu mzete k pocítaci pipojit pomocí # Kabelu Ethernet se zkízenými vodici # Prodluzovacích kabel Ethernet a rozbocovace rozhraní Ethernet Macintosh soubory PPD Spolecnost KONICA MINOLTA vyvinula soubor PPD (PostScript Printer Description soubor popisu tiskárny) pro tiskárnu magicolor Tento soubor spolupracuje s PostScriptovým ovladacem operacního systému Macintosh (LaserWriter) a poskytuje podporu funkcím tiskárny magicolor 7300, nap. volb rozlisení tisku a formát médií, a doplkovým funkcím, nap. oboustrannému tisku. Macintosh OS 9 instalace soubor PPD a obsluzných program OS 9, krok 1: Instalace programového vybavení a Vlozte do jednotky CD- ROM pocítace kompaktní disk Software Utilities. Pokud se na monitoru nezobrazí okno Instalátoru, poklepejte na ikonu CD-ROM na pracovní plose. b Poklepejte na ikonu Install (Instalátor). c Soubor magicolor 7300 PPD a obsluzné programy instalujte podle pokyn na obrazovce. d Po dokoncení instalace souboru PPD a obsluzných program klepnte na Quit (Konec). e Po dokoncení instalace systémového programového vybavení vyjmte kompaktní disk z jednotky CD-ROM a ulozte jej na bezpecném míst. 6 Instalace ovladac a programového vybavení OS/9, krok 2: vytvoení tiskárny na plose Pipojení s vyuzitím EtherTalk a S vyuzitím rozhraní Ethernet mzete tiskárnu pipojit nkterým z následujících zpsob: # Zapojte jeden konec kabelu Ethernet se zkízenými vodici do konektoru na pocítaci Macintosh a druhý konec kabelu do konektoru rozhraní Ethernet na tiskárn.

6 # Pouzijte prodluzovací kabel a rozbocovac rozhraní Ethernet. Zapojte jeden konec kazdého prodluzovacího kabelu do rozbocovace, pak zapojte druhý konec jednoho kabelu do pocítace Macintosh a druhý konec druhého kabelu do konektoru Ethernet na tiskárn. b Otevete okno Chooser (Pipojení) a zvolte LaserWriter. c Zvolte Create (Vytvoit) a potom Set-Up (Nastavit). Pipojení s vyuzitím LPR a S vyuzitím rozhraní Ethernet mzete tiskárnu pipojit nkterým z následujících zpsob: # Zapojte jeden konec kabelu Ethernet se zkízenými vodici do konektoru na pocítaci Macintosh a druhý konec kabelu do konektoru rozhraní Ethernet na tiskárn. # Pouzijte prodluzovací kabel a rozbocovac rozhraní Ethernet. Zapojte jeden konec kazdého prodluzovacího kabelu do rozbocovace, pak zapojte druhý konec jednoho kabelu do konektoru na pocítaci Macintosh a druhý konec druhého kabelu do konektoru rozhraní Ethernet na tiskárn. b Vyhledejte obsluzný program Desktop Printer Utility. Pokud jej nemzete najít na pevném disku pocítace, pouzijte systémový kompaktní disk pocítace Macintosh. c Zvolte Printer (LPR) (Tiskárna LPR), a klepnte na tlacítko OK. d Zadejte adresu IP a stejnou adresu pouzijte pro Queue name (Název fronty). Klepnte na tlacítko OK. e Klepnte na Create (Vytvoit). f Jako název tiskárny zadejte adresu IP nebo popisný název. Instalace ovladac a programového vybavení 7 NetWare a NDPS Pokyny pro instalaci programového vybavení tiskárny v systémech NetWare 5, NetWare 6 a NDPS naleznete v pírucce magicolor 7300 Reference Guide, ulozenéné na kompaktním disku Documentation. Cást 2,,Installing Printer Software, Drivers, & PPDs" pírucky Reference Guide obsahuje základní informace o tchto rozhraních i pokyny pro instalaci.! " Linux Informace o pipojení ve starsích verzích NetWare najdete na v databázi odpovdí Answer Base na internetových stránkách printer. konicaminolta.net/support. Pokyny pro instalaci soubor PPD a PDQ pro systém Linux naleznete v pírucce magicolor 7300 Reference Guide, ulozené na kompaktním disku Documentation. Cást 2,,Installing Printer Software, Drivers, & PPDs" pírucky Reference Guide obsahuje základní informace o pipojení s vyuzitím PDQ, XPDQ, CUPS a XPP i pokyny pro jejich instalaci. 8 NetWare a NDPS Tisková média 2 Úvod V této kapitole jsou uvedeny informace o manipulaci s tiskovými médii, jejich volb, zakládání a skladování. Vlastnosti tiskových médií Podporované formáty a druhy médií Podporované mnozství médií Tisková oblast Nastavení okraj stránky Vyrovnání obrazu Druhy tiskových médií Volba tiskových médií Tisk Zásobník 1 Zásobníky 24 Manuální podavac Média vlastního formátu Oboustranný tisk Dalsí informace Skladování tiskových médií Kde lze získat více informací? stránka 38 stránka 38 stránka 24 stránka 29 stránka 32 stránka 34 stránka 35 stránka 16 stránka 11 stránka 13 stránka 13 stránka 14 stránka Úvod Vlastnosti tiskových médií Formáty médií Palce A3 A4 A5 B4 Millimetry Smr Zásobník* Autom. Rezim médií Hmotnost podávání oboustr. tisk**** ,7 16, KO 14 Ano Kanceláský papír g/m2 M Ne (vcetn 8,2 11, DO 14 Ano recyklovaného M Ne a hlavickového papíru 5,9 8, DO 1 Ano a formulá) M Ne 10,10 14, KO Ano Ne Ano Ne ** Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne 14 M B5 (JIS) 7,2 10, DO 14 M Vlastní formát, 3,5 5, KO nebo 1 minimáln DO (podle M rozmr) Vlastní formát, 12,2 18, maximáln 11,6 35, M Executive 7,25 10, DO 1 M Folio (A4 Plus) 8,27 13, KO 1 M Government Letter 8,0 10, DO 1 M Government Legal 8, KO 1 M Kai 8 (Chinese 8K) 12, KO 1 14,57 M Kai 16 (Chinese 16K) 7,28 10, KO 1 M Kai 32 (Chinese 32K) 5,12 7, KO 1 M Legal 8, KO 14 M Letter 8,5 11, DO 14 M Nadmrné velikosti 12, KO 1 SP Folio 8,5 12, KO 1 M Statement 5,5 8, KO 1 M DO 1 M Foolscap KO 1 M KO 14 M KO 1 Vlastnosti tiskových médií 11 Formáty médií Palce Stítky (A4) Stítky (Letter) Stítky (ostatní) 8,2 11,7 8,5 11,0 Rzné Millimetry Smr Zásobník* Autom. Rezim médií podávání oboustr. tisk**** DO 1, M Ne Stítky DO KO KO KO KO KO 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M Ne Ne Ne Prhledné fólie Dopisnice Obálky Hmotnost Prhledné fólie A4 8,2 11,7 Prhledné fólie Letter 8,5 11,0 Dopisnice 3,94 5,83 Obálky B5 (JIS) 6,93 9,8 Obálky C5 6,37 9 Obálky C6 4,49 6,38 Obálky 4,13 9,5 Commercial #10 Obálky 4,33 8,66 International DL Japonské obálky 4,72 9,25 Chokei #3 (Chou 3) Japonské obálky 3,54 8,07 Chokei #4 (Chou 4) Obálky Monarch 3,88 7,5 Silný karton Rzné Pouzívejte pouze schválená tisková média.

7 KO KO KO KO Rzné *** Silný karton g/m2 Poznámky: DO = podávání delsím okrajem; KO = podávání kratsím okrajem * Zásobníky: 1 = Univerzální; 2 = Standardní; 3 a 4 = Doplkové spodní podavace; M = Doplkový manuální (s instalovaným duplexerem) ** Pouze kanceláský papír s délkou mensí nebo rovnou 432 mm (17 ") a síkou mensí nez 297 mm (11,7 "). *** Nepouzívejte automatický oboustranný tisk na silný karton g/m2. **** Pro automatický oboustranný tisk lze pouzít kanceláský papír o hmotnosti 6490 g/m2 (1724 lb) ze Zásobník 14. Tiskárna musí být vybavena doplkovým manuálním podavacem a duplexerem. Automatický oboustranný tisk není podporován z manuálního podavace. 12 Vlastnosti tiskových médií Podporované mnozství médií Upozornní Nepeplujte zásobník (na zásobníku je vyznacena znacka maximálního mnozství médií), média by se nemusela správn podávat. Tisková oblast Kazdý formát má specifickou tiskovou oblast, maximální plochu, na kterou mze tiskárna cist a bez zkreslení tisknout. a Tisková oblast a a a a = 5 mm (0,197 ") Tato oblast podléhá jak hardwarovým omezením (fyzická velikost média a okraje vyzadované tiskárnou), tak softwarovým omezením (velikost pamti, dostupné pro vyrovnávací pam celé stránky). Tisková oblast je pro vsechny formáty médií omezena okraji asi 5 mm (0,197 ") od vsech hran tiskového média, krom médií (napíklad s vlastním formátem) s síkou 311 mm (12,25 "), u kterých okraj ciní 7 mm (0,275 "). Obálky mají také negarantovanou oblast (chlope), která závisí na typu obálky. Netisknutelná oblast 5 mm (0,197 ") Negarantovaná oblast Garantovaná oblast Vlastnosti tiskových médií 13 Nastavení okraj stránky Okraje se nastavují v ídicí aplikaci. Nkteré aplikace umozují nastavit uzivatelské formáty a okraje, jiné mají na výbr pouze standardní formáty a okraje. Pokud zvolíte standardní formát, mzete kvli omezením tiskové oblasti ztratit cást obrazu tiskové strany. Pokud mzete v aplikaci nastavit vlastní velikost stránky, dosáhnete optimálních výsledk pouzitím rozmr pro garantovanou tiskovou oblast. Vyrovnání obrazu Pokud z njakého dvodu potebujete zarovnat tiskový obraz, mzete tak ucinit dvma zpsoby: # Úpravou okraj nebo formátu stránky v ídicí aplikaci (doporucený zpsob). # Z ovládacího panelu tiskárny v nabídce Kvalita/Zarovnání zásobníku. 14 Vlastnosti tiskových médií Druhy tiskových médií Obecné pokyny pro pouzívání médií Pouzívejte média, která jsou # Vhodná pro tisk v kanceláských laserových tiskárnách, napíklad standardní nebo recyklovaný kanceláský papír # Ulozená na plochém, vodorovném povrchu v originálním balení Ped zakoupením velkého mnozství tiskových médií nebo speciálních médií prove te zkusební tisk na tato média a ovte si kvalitu tiskového výstupu. Upozornní Pouzívejte pouze tisková média, schválená spolecností KONICA MINOLTA. Pouzívání neschválených tiskových médií (napíklad papíru urceného pro inkoustové tiskárny) poskozuje tiskárnu. Na tento typ poskození se nevztahuje záruka. Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Schválené prhledné fólie mzete objednat na adrese Nepodporovaná média Nepouzívejte média # Zaprásená # Pokrytá speciálními vrstvami (papír s lesklou povrchovou úpravou, papír napoustný barvou) # Média pro zazehlovací obtisky (s teplocitlivou vrstvou, papír pro tepelný kontaktní tisk, penásecí papír pro tepelný tisk) # Papír s vodními obtisky # Samopropisovací papír # Papír s kopírovací vrstvou # Speciální média urcená pro inkoustové tiskárny (velmi jemný papír, lesklý papír, lesklé fólie, dopisnice atd.) # Jiz potistná v jiné tiskárn: Inkoustové tiskárn Tepelné tiskárn Jiné tiskárn nebo faxu # Neschválená média pro zazehlovací obtisky Druhy tiskových médií 15 # Mokrá (nebo vlhká)! " # Lepicí Média skladujte v prostedí s relativní vlhkostí mezi 35 % az 85 %. Na vlhká média nebo mokrý papír toner správn nepilne. # Vrstvená # Pomackaná, pehnutá, zvlnná nebo s plastickými vzory # Perforovaná nebo drovaná, natrzená # Pílis hladká, drsná nebo s dekorativn upravovaným povrchem # S rznou hrubostí (vytlacovanými vzory) na pední a zadní stran # Pílis tenká nebo silná # Slepená statickou elektinou # Pozlacená nebo s fólií, pílis svtlá # Teplocitlivá nebo neschopná snést fixacní teplotu 200 C (392 F) # Nepravidelných tvar (nestejn siroká nebo sikmo seíznutá) # Spojená lepidlem, lepicí páskou, svorkami nebo sponkami, stuzkami, hácky, knoflíky apod.

8 # Blená chlórem # Neschválená Volba tiskových médií # Z ovládacího panelu v nabídce Papír/Vstupní zásobník/ovládání Zásobníku 1 zvolte pozadovaný typ tiskového média. # V ovladaci tiskárny (doporuceno) nastavení ovladace pepíse jakákoli nastavení, provedená na ovládacím panelu tiskárny. 16 Druhy tiskových médií Kanceláský nebo recyklovaný papír, hlavickový papír, formuláe Kapacita Zásobník 1 (univerzální zásobník) Az 250 list papíru s hmotností 80 g/m2 (22 lb) formátu A4/Letter; pro jiné hmotnosti a formáty papíru se kapacita odpovídajícím zpsobem zmní. Orientace** Typ 6490 g/m2 (1724 lb) Automatický Zásobníky 14 Podporované formáty jsou uvedeny v tabulce oboustranný na stránce 11 tisk Není podporován Manuální podavac Poznámky: * Doplkový manuální podavac je podporován pouze s instalovaným duplexerem. ** Hlavickou smrem do tiskárny. Rezim médií Hmotnost Zásobník 2 Az 500 list papíru o hmotnosti 80 g/m2 (standardní (22 lb), pouze formát A4/Letter zásobník) Zásobníky 34 Kazdý az 500 list papíru o hmotnosti 80 g/m2 (doplkové (22 lb), pouze formát A4/Letter spodní podavace) Po 1 listu Manuální podavac* Zásobníky 14 Tiskovou stranou nahoru Tiskovou stranou dol Manuální podavac Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Kanceláský papír Druhy tiskových médií 17 Obálky Zásobník 1 Az 50 kus, v závislosti na tlous ce obálek Zásobníky 24 Nejsou podporovány Po 1 obálce Manuální podavac Orientace Zásobník 1 Tiskovou stranou nahoru Tiskovou stranou dol Manuální podavac Typ Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta. net/support (klepnte na,,answer Base"). Rezim médií Obálky Oboustranný Není podporován tisk Pouzívejte obálky Kapacita # Bzné kanceláské obálky schválené pro tisk v laserových tiskárnách # S úhlopícnými spoji, ostrými ohyby i okraji a obycejnými lepicími chlopnmi! " # Suché Protoze obálky procházejí mezi vyhívanými válci fixacního zaízení, mohou se zalepit. Proto pouzívejte obálky s disperzním lepidlem. # Tisknte pouze na pední stranu, urcenou pro adresu Nepouzívejte obálky # Se samolepicími chlopnmi # Opatené kovovými sponami, pezkami, spojkami nebo prouzky pro pecetní # S prhlednými okénky # S pílis drsným povrchem # Z materiálu, který se teplem rozpoustí, taví, mní barvy nebo vytváí nebezpecné výpary # Pecetné 18 Druhy tiskových médií Samolepicí stítky Arch se stítky je tvoen samotným stítkem (tisková strana), vrstvou lepidla a podkladovým papírem. # Vlastnosti samolepicího stítku musí odpovídat pozadovaným vlastnostem kanceláského papíru. # Stítky musí zakrývat celý arch a na jejich povrchu nesmí být zádné zbytky lepidla. Zásobník 1 Az 50 list, v závislosti na tlous ce médií Zásobníky 24 Nejsou podporovány Manuální Po jednom listu podavac Orientace Zásobníky 14 Tiskovou stranou nahoru Tiskovou stranou dol Manuální podavac Typ Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Rezim médií Stítky Oboustranný Není podporován tisk Pouzívejte archy se samolepicími stítky Kapacita # Doporucené pro tisk v laserových tiskárnách # Formátu Letter nebo A4 (arch samolepicích stítk) Nepouzívejte archy se samolepicími stítky # Jejichz stítky se snadno odlepují # Jejichz podkladové listy jsou odlepené nebo mají odkrytou lepicí vrstvu Stítky se mohou pilepit na vnitní cásti tiskárny a zpsobit uváznutí médií. # Perforované nebo naezané Nepouzívejte Pouzívejte Lesklý podkladový papír Stítky pln pokrývající podklad Druhy tiskových médií 19 Dopisnice Kapacita Az 50 kus, v závislosti na tlous ce dopisnic Zásobníky 24 Nejsou podporovány Manuální Po jednom listu podavac Zásobník 1 Tiskovou stranou nahoru Tiskovou stranou dol Manuální podavac Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Dopisnice strana 1 Dopisnice strana 2 Zásobník 1 Orientace Typ Rezim médií Hmotnost g/m2 (1743 lb) Oboustranný Automatický oboustranný tisk není podporován. Manuální oboustranný tisk je podporován pouze z manuálního tisk podavace. Pi manuálním oboustranném tisku nejprve potisknte pední stranu dopisnice v rezimu Dopisnice strana 1, pak dopisnici otocte a vytisknte zadní stranu v rezimu Dopisnice strana 2. Pouzívejte dopisnice # Doporucené pro tisk v laserových tiskárnách Nepouzívejte dopisnice # S povrchovou úpravou # Urcené pro inkoustové tiskárny # Perforované nebo naezané # Zdeformované # Pedtistné nebo barevné dopisnice (mohou v tiskárn uváznout) 20 Druhy tiskových médií Silný karton (silný papír) Kapacita Zásobník 1 Az 50 kus, v závislosti na tlous ce Zásobníky 24 Není podporován Po jednom listu Manuální podavac* Zásobník 1 Tiskovou stranou nahoru Tiskovou stranou dol Manuální podavac* Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.

9 konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Karton Orientace Typ Rezim médií Hmotnost g/m2 (2542 lb bond) Oboustranný Není podporován tisk Poznámky Karton s hmotností 210 g/m2 (42 lb) je nazýván 90 lb karton. * Doplkový manuální podavac je podporován pouze s instalovaným duplexerem, i kdyz oboustranný tisk na silný karton není podporován. Nepouzívejte karton # Kombinovaný ve vstupním zásobníku s jinými typy tiskových médií (doslo by k jejich uváznutí) Druhy tiskových médií 21 Prhledné fólie Upozornní Pouzívání neschválených tiskových médií poskozuje tiskárnu. Na takový typ poskození se nevztahuje záruka. Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Schválené prhledné fólie mzete objednat na adrese Az 50 list, v závislosti na tlous ce prhledných fólií Zásobníky 24 Nejsou podporovány Po jedné fólii Manuální podavac Orientace Zásobník 1 Tiskovou stranou nahoru Manuální Tiskovou stranou dol podavac Typ Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer. konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Schválené prhledné fólie mzete objednat na adrese Rezim médií Prhledné fólie Oboustranný Není podporován tisk Kapacita Zásobník 1 Pouzívejte prhledné fólie # Schválené spolecností KONICA MINOLTA pro barevné laserové tiskárny # Neslepené statickou elektinou Nepouzívejte prhledné fólie # Urcené pro inkoustové tiskárny # Urcené pro olejovou fixaci 22 Druhy tiskových médií Zakládání médií Zásobník 1: Univerzální Zásobníky 24: Standardní zásobníky zásobník na média na média Manuální podavac Píprava tiskových médií! " Nevybalujte papír na tiskárn, papírové cástecky by mohly spadnout do tiskárny. Vyjmte balík papíru z obalu a odstrate z nj vrchní a spodní list. Nez balík papíru zalozíte do zásobník 14, prolistujte jej, aby se od sebe oddlily jednotlivé listy.! " Prhlednými fóliemi nelistujte. Upozornní I kdyz je tiskárna konstruována pro tisk na siroký rozsah druh tiskových médií, není urcena pro výhradní tisk na jediné médium, s výjimkou kanceláského karton, samolepicí stítky nebo prhledné fólie) mze nepízniv ovlivnit kvalitu tisku nebo zivotnost tiskového mechanizmu. Nezakládejte soucasn tisková média rzných formát, druh nebo hmotností, mohlo by dojít k jejich uváznutí. Pi doplování médií vzdy nejprve vyjmte ze zásobníku zbývající média. Pidejte je k doplovanému papíru a celý balík zarovnejte. Potom jej vlozte do tiskárny. Doporucujeme doplovat média do zásobníku, pouze kdyz se zásobník vyprázdní, jinak by mohlo dojít k jejich uváznutí. Zakládání médií 23 Zakládání médií do Zásobníku 1 (univerzální zásobník) Do Zásobníku 1 lze zakládat vsechny podporované formáty a druhy médií, krom médií delsích nez 457,2 mm (18 "). Informace o orientaci médií naleznete v cásti,,vlastnosti tiskových médií" na stránce 11. Kanceláský, recyklovaný a hlavickový papír, formuláe 1 Vysute Zásobník 1. Pokud chcete do Zásobníku 1 zalozit média jiného typu, vyjmte nejprve média, která jsou v nm zalozená. 2 Stisknte dol pítlacnou desku médií $, dokud se nezajistí v dolní poloze. $ % Upozornní Dbejte na to, abyste se rukama nedotkli podávacího válecku médií %. Pokud se dotknete podávacího válecku, otete jej suchou tkaninou. 3 Stisknte západky na obou vodítkách a pesute vodítka do polohy, která odpovídá velikosti zakládaných médií. 24 Zakládání médií Pro média velikosti mm (12,25 18 ") nastavte koncová vodítka médií. 4 Pipravte si balík az 250 list médií, zarovnejte jej a zalozte stranou urcenou k tisku smrem nahoru.! "! "! "! " 5 Pokud je papír zvlnný, ped zalozením jej vyrovnejte. Na obalu tiskových médií obvykle bývá tisková (lícová) strana oznacena sipkou. Pokud zakládáte hlavickový papír, zalozte jej hlavickou nebo logem smrem k zadní cásti zásobníku. Dbejte na to, aby zalozený balík papíru nepesahoval znacku maximálního mnozství. Pisute vodítka tsn k balíku médií. Upozornní Po zalození médií vzdy znovu upravte polohu vodítek. Pi nesprávném umístní vodítek se mze snízit kvalita tisku, média mohou v tiskárn uváznout nebo se mze tiskárna poskodit. Zakládání médií Zavete Zásobník 1. V ovladaci zvolte Kanceláský papír a paticný formát médií.! " Pokud pouzíváte média vlastního formátu, nastavte v ovladaci tiskárny paticný formát médií.

10 Spus te tisk. Obálky Tisknte pouze na pední stranu obálky, urcenou pro adresu. V nkterých cástech obálek se pekrývají ti vrstvy papíru pední, zadní a chlope. Text, tistný na tyto cásti, se nemusí vytisknout správn nebo se nemusí vytisknout vbec. Prohnte balík az 50 obálek (vcetn hran), aby se lépe podávaly. Narovnejte pehnuté rohy a potom vyrovnejte balík obálek poklepáním vsemi stranami o rovnou plochu. Polozte obálky na rovnou plochu a stisknte je, aby se vyrovnaly a odstranil se z nich vzduch. Ujistte se, ze vsechny záhyby chlopní jsou rovnomrn stlacené, obálky by se jinak mohly pomackat nebo uváznout v tiskárn. Zalozte do Zásobníku 1 az 50 obálek stranou urcenou k tisku smrem nahoru (chlopní dol) a kratsí stranou naped Nastavte vodítka médií do správné polohy. Ovte si, ze vodítka tsn piléhají k balíku obálek tak, aby obálky byly podávány pímo, ale zárove tak, aby se neprohýbaly. V ovladaci tiskárny zvolte Obálky a paticný formát. Vytisknte úlohu. Ped tiskem více kopií je vhodné vytisknout jednu zkusební obálku. Po vysunutí obálky do výstupního zásobníku okamzit otevete chlope obálky (dív, nez vychladne). Zakládání médií Samolepicí stítky Na archy se samolepicími stítky mzete tisknout spojit. To ale mze ovlivnit podávání v závislosti na kvalit pouzitých médií a na okolním prostedí. Pokud dojde k potízím, peruste spojitý tisk a stítky podávejte po jednom archu. Data formátujte v aplikaci, z které budete tisknout. Umístní textu nejprve vyzkousejte na listu kanceláského papíru. Dalsí informace o tisku na samolepicí stítky mohou být uvedeny i v dokumentaci aplikace, ze které tisknete Zalozte do zásobníku az 50 arch se stítky stranou urcenou k tisku smrem nahoru a delsím okrajem naped. Nastavte vodítka médií do správné polohy. V ovladaci tiskárny zvolte Stítky a paticný formát. Vytisknte úlohu. Dopisnice Data formátujte v aplikaci, z které budete tisknout. Umístní textu nejprve vyzkousejte na listu kanceláského papíru. 1 Zalozte do zásobníku az 50 dopisnic stranou urcenou k tisku smrem nahoru a kratsím okrajem naped Nastavte vodítka médií do správné polohy. V ovladaci tiskárny zvolte Dopisnice a paticný formát. Vytisknte dopisnice. Na dopisnice nelze tisknout automaticky oboustrann. Pokud chcete tisknout oboustrann manuáln, zalozte dopisnice prázdnou stranou smrem dol do Manuálního podavace. V ovladaci tiskárny zvolte Dopisnice strana 2. Potom vytisknte druhou stranu. Zakládání médií 27 Silný karton Ped tiskem na silný kartón nejprve vyzkousejte, zda vyhovuje kvalita tisku a zda není obraz tiskové strany posunutý Zalozte az 50 list silného kartonu stranou urcenou k tisku smrem nahoru. Nastavte vodítka médií do správné polohy. V ovladaci tiskárny zvolte Silný karton a paticný formát. Vytisknte úlohu. Prhledné fólie Tisková data formátuje v aplikaci, z které budete tisknout. Umístní textu nejprve vyzkousejte na listu kanceláského papíru.! " Nedotýkejte se fólií holýma rukama, mohla by se snízit kvalita tisku. Prhlednými fóliemi ped tiskem nelistujte. Mohly by se slepit statickou elektinou a pi podávání uváznout. 1 Na prhledné fólie mzete tisknout spojit. V závislosti na druhu a kvalit médií, statické elektin i na okolním prostedí se mze zhorsit spolehlivost podávání. Pokud dochází k potízím, kdyz zakládáte vtsí mnozství prhledných fólií, zalozte fólie pouze po 110 kusech (Zásobník 1) nebo po 1 kuse (Manuální podavac). Zalozte az 50 list prhledných fólií tiskovou stranou nahoru a delsím okrajem naped Nastavte vodítka médií podle síky fólií. V ovladaci tiskárny zvolte Prhledná fólie a paticný formát. Vytisknte úlohu. Prhledné fólie vyjmte z výstupního zásobníku co nejdív, aby se neslepovaly statickou elektinou. 28 Zakládání médií! " Prhledné fólie se mohou ve výstupním zásobníku kroutit, v závislosti na jejich druhu a na okolním prostedí. Ped tiskem na prhledné fólie vlozte do výstupního zásobníku podpru prhledných fólií, zlepsí se jejich vysouvání. Zásobníky 24 Ze Zásobník 24 lze tisknout pouze na kanceláský papír, recyklovaný papír, hlavickový papír nebo formuláe formátu A3, A4, B4, B5 (JIS), 11 17, Legal a Letter. Ostatní média zakládejte do Zásobníku 1 nebo Manuálního podavace. Doporucujeme doplovat média do zásobníku, pouze kdyz se zásobník vyprázdní, jinak by mohlo dojít k jejich uváznutí. Následující pokyny se vztahují na Zásobník 2, do Zásobníku 3 a 4 se média zakládají stejným zpsobem. 1 2 V ovladaci tiskárny zvolte zásobník, ze kterého chcete tisknout, nebo zvolte Automaticky. Vysute zásobník. Pi doplování médií vzdy nejprve ze zásobníku vyjmte zbývající média. Pidejte je k doplovaným médiím a celý balík zarovnejte.

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592300

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592300 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Návod k obsluze 1800738-011A

Návod k obsluze 1800738-011A magicolor 3300 Návod k obsluze 1800738-011A Děkujeme, že jste zakoupili tiskárnu magicolor 3300. Rozhodli jste se správně. Tiskárna magicolor 3300 je navržená pro optimální činnost v prostředích Windows,

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

magicolor 2300 DL Návod k obsluze

magicolor 2300 DL Návod k obsluze magicolor 2300 DL Návod k obsluze 1800687-011A Děkujeme, že jste zakoupili tiskárnu z produkce MINOLTA-QMS. Ochranné známky Následující názvy jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti MINOLTA-QMS,

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1000 PRINTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1000

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 3500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

magicolor 2400W Návod k obsluze

magicolor 2400W Návod k obsluze magicolor 2400W Návod k obsluze 4139-7733-02J 1800767-011B Děkujeme Děkujeme, že jste zakoupili tiskárnu magicolor 2400W. Rozhodli jste se správně. Tiskárna magicolor 2400W je navržená pro optimální činnost

Více

pagepro 4650EN/5650EN Návod k obsluze

pagepro 4650EN/5650EN Návod k obsluze pagepro 4650EN/5650EN Návod k obsluze A0DX-9561-01J 1800850-011B Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tiskárnu pagepro 4650EN/5650EN. Vaše volba byla správná. Tiskárna pagepro 4650EN/5650EN je speciálně

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2380569

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2380569 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

magicolor 2430 DL Návod k obsluze

magicolor 2430 DL Návod k obsluze magicolor 2430 DL Návod k obsluze 4139-7743-06J 1800769-011F Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tiskárnu magicolor 2430 DL. Vaše volba byla správná. Tiskárna magicolor 2430 DL je speciálně navržena

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

magicolor 1600W Návod k obsluze

magicolor 1600W Návod k obsluze magicolor 1600W Návod k obsluze A034-9561-13J Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tiskárnu magicolor 1600W. Vaše volba byla správná. Tiskárna magicolor 1600W je speciálně navržena pro optimální výkon

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Použití ovládacího panelu tiskárny... 3 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny... 4 2 Založení papíru

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 Technický průvodce verze 1.2 Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. červen, 2009 Technická podpora OBSAH 1 ÚVOD...3 2 ROZBALENÍ A INSTALACE STROJE...3 3 HESLA

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Pomocí ovládacího panelu tiskárny... 3 Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek... 4 Nastavení formátu a typu papíru...

Více

První pomoc. Dovozce do EU/autorizovaný zástupce. Informace o životním prostředí. x-2

První pomoc. Dovozce do EU/autorizovaný zástupce. Informace o životním prostředí. x-2 C130 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit,

Více

magicolor 2450 Návod k obsluze

magicolor 2450 Návod k obsluze magicolor 2450 Návod k obsluze 4139-7747-01J 1800772-011A Ochranné známky KONICA MINOLTA a logo KONICA MINOLTA jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti KONICA MINOLTA HOLDINGS,

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K850. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K850. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K850 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K850 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

HP JETDIRECT 615N PRINT SERVER FOR FAST ETHERNET

HP JETDIRECT 615N PRINT SERVER FOR FAST ETHERNET Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP JETDIRECT 615N PRINT SERVER FOR FAST ETHERNET. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Řada HP LaserJet P2010 Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet P2010 Uživatelská příručka Řada HP LaserJet P2010 Uživatelská příručka Řada HP LaserJet P2010 Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series Klepnutím na příslušné téma získáte další informace o dané problematice: HP Deskjet 6540-50 series Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7.

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. 2 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Datum vytvoření: únor

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 250/350. přívětivý přesný všestranný. černobílý

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 250/350. přívětivý přesný všestranný. černobílý Dynamická rovnováha www.develop.cz ineo 250/350 přívětivý přesný všestranný černobílý Zprávy, obchodní dopisy, finanční tabulky, korespondence se zákazníky - jak zhotovujete tyto obchodní dokumenty? Pokud

Více

HP Officejet Pro K5300/K5400. Uživatelská příručka

HP Officejet Pro K5300/K5400. Uživatelská příručka HP Officejet Pro K5300/K5400 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K5300/K5400 Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití

hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití Použitím tohoto elektronického dokumentu vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy Autorská práva a licence. Copyright 2003 společnost Hewlett-Packard.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart HP Deskjet D4100 series Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Uživatelská příručka

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Uživatelská příručka Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

tiskárna HP Color LaserJet řady 3500 a 3700 Uživatelská příručka

tiskárna HP Color LaserJet řady 3500 a 3700 Uživatelská příručka tiskárna HP Color LaserJet řady 3500 a 3700 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

hp LaserJet 3020 all-in-one a hp LaserJet 3030 all-in-one Uživatelská příručka

hp LaserJet 3020 all-in-one a hp LaserJet 3030 all-in-one Uživatelská příručka hp LaserJet 3020 all-in-one a hp LaserJet 3030 all-in-one Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Žádná část tohoto dokumentu nesmí

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

hp LaserJet 3015 all-in-one Uživatelská příručka

hp LaserJet 3015 all-in-one Uživatelská příručka hp LaserJet 3015 all-in-one Uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být zkopírována, upravena ani

Více

GDI 163/211. Uživatelská příručka

GDI 163/211. Uživatelská příručka GDI 163/11 Uživatelská příručka . Obsah 1 Úvod Copyright... 1-4 1.1 Licenční ujednání s koncovým uživatelem softwaru... 1-5 1. Popis konvencí použitých v návodu... 1-8 Bezpečnostní rady... 1-8 Pořadí činností...

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

použití hp LaserJet 5100

použití hp LaserJet 5100 použití hp LaserJet 5100 tiskárny hp LaserJet 5100, 5100tn a 5100dtn series příručka pro uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Všechna práva vyhrazena. Kromě případů

Více