Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 2001 Peerless Systems Corporation. Veskerá práva vyhrazena. Zaízení vyuzívá NEST Office SDK spolecnosti Novell, Inc. Copyright 1999 Novell, Inc. NEST je obchodní znacka spolecnosti Novell, Inc. zapsaná v USA a dalsích zemích. Autorizace Programové vybavení, dodávané s tiskárnou, je chránno autorskými právy 2003 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Veskerá práva vyhrazena. Programové vybavení nesmí být jakýmkoliv zpsobem reprodukováno, modifikováno, pedvádno, penáseno nebo kopírováno v jakékoliv form nebo na jakákoliv média, vcelku ani po cástech, bez výslovného písemného souhlasu spolecnosti KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Autorská práva Copyright 2003, KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Veskerá práva vyhrazena. Návod nesmí být kopírován vcelku ani po cástech, ani nesmí být pevádn na jiná média nebo pekládán do jiných jazyk bez výslovného písemného souhlasu spolecnosti KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Poznámky k návodu Spolecnost KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. spolecnost KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Postupujte podle pokyn na stránce printer.konicaminolta.net/register. CD-ROM Postupujte podle pokyn na kompaktním disku Software Utilities. Obsah 1. Instalace softwaru Kompaktní disk Software Utilities 2 Ovladace a soubory PPD 2 Obsluzné programy 3 Instalace ovladac a programového vybavení tiskárny, prostedí Windows automatická instalace 5 Instalace ovladac a programového vybavení tiskárny, prostedí Windows manuální instalace 5 Instalace ovladac a programového vybavení tiskárny, prostedí Macintosh 6 Dlezité poznámky 6 Macintosh OS 9 instalace soubor PPD a obsluzných program 6 NetWare a NDPS 8 Linux 8 2. Tisková média... 9 Úvod 10 Vlastnosti tiskových médií 11 Druhy tiskových médií 15 Obecné pokyny pro pouzívání médií 15 Nepodporovaná média 15 Kanceláský nebo recyklovaný papír, hlavickový papír, formuláe 17 Obálky 18 Samolepicí stítky 19 Dopisnice 20 Silný karton (silný papír) 21 Prhledné fólie 22 Zakládání médií 23 Zakládání médií do Zásobníku 1 (univerzální zásobník) 24 Zásobníky Manuální podavac 32 Média vlastní velikosti 34 Oboustranný tisk 35 Manuální oboustranný tisk 35 Automatický oboustranný tisk 35 Výstupní zásobník 37 Ukládání tiskových médií 38 Servisní sluzby Obsluha tiskárny.. 39 Ovládací panel 40 Indikátory na ovládacím panelu 40 Tlacítka na ovládacím panelu 42 Rusení tiskových úloh 44 Pehled nabídek tiskárny 44 Pehled nabídek 44 Hlavní nabídka 46 Volba jazyka displeje 46 Nabídka Tisk 47 Nabídka Papír 48 Nabídka Kvalita 49 Nabídka Rozhraní 50 Nabídka Vychozí systém 51 Nabídka Servis 55 Dalsí informace 55 ii Obsah 4. Ovladac tiskárny...

3 O ovladacích 58 PostScriptový ovladac pro Windows XP/ Zobrazení karet 59 Pouzití karet pro nastavení tisku 59 PostScriptový ovladac pro Windows Me/98 61 Zobrazení karet 61 Pouzití karet pro nastavení tisku 61 PostScriptové ovladace pro Windows NT 64 Zobrazení karet 64 Pouzití karet pro nastavení tisku 64 Soubory PPD pro pocítace Macintosh 66 Zobrazení Printer Options (Funkce tiskárny) Práce s barvou 69 O barevném tisku 70 Rozlisení tiskárny 70 Volba rozlisení 70 Automatická kontrola sytosti obrazu (AIDC) 71 Soulad barev 72 Rychlé nastavení barev 72 Volby pro barvy 72 Polotónové rastry 72 Barevné profily 73 Profily pro správu barev na ídicím pocítaci 74 Zpracování sedé 74 Odstraování potízí pi barevném tisku Práce s Reportérem Práce s Reportérem 78 Úvod 78 Prostedí 78 Spustní Reportéru a zobrazení stavu spotebního materiálu 78 Zmna velikosti okna Reportéru 78 Pouzívání Reportéru 78 Rozlisení hlásení programu Reportér 79 esení potízí pomocí Reportéru 79 Ukoncení Reportéru Výmna spotebního materiálu Úvod 82 Odhad zivotnosti spotebního materiálu 83 Výmna zásobník toneru 86 Zivotnost zásobník toneru 86 Výmna zásobníku toneru 87 Recyklované zásobníky toneru 91 Obsah iii Výmna nádobky na pebytecný toner 92 Zivotnost nádobky na pebytecný toner 92 Výmna nádobky na pebytecný toner 92 Výmna sestavy tiskové jednotky 95 Zivotnost tiskové jednotky 95 Instalace tiskové jednotky 96 Výmna fixacního zaízení 107 Zivotnost fixacního zaízení 107 Vyjmutí pouzitého fixacního zaízení 107 Instalace nového fixacního zaízení 108 Výmna podávacího válecku a oddlovacího válecku médií 111 Obsah dodávky 111 Podávací válecek médií pro Zásobník Podávací válecek pro Zásobníky Objednávání spotebního materiálu Péce o tiskárnu.

4 Úvod 122 Cistní vnitních cástí 124 Cistní vnjsích cástí Instalace píslusenství. 127 Úvod 128 Ochrana proti výboji statické elektiny 129 Signalizacní zaízení BuzzBox (pouze USA) 130 Obsah dodávky 130 Instalace signalizacního zaízení 130 Pouzití signalizacního zaízení BuzzBox 132 Moduly DIMM 133 Souprava jednotky oboustranného tisku 136 Obsah dodávky 136 Instalace duplexeru 136 Instalace manuálního podavace 140 Sejmutí duplexeru a manuálního podavace 142 Interní pevný disk IDE 146 Instalace interního pevného disku 146 Spodní podavace (Zásobníky 3 a 4) 149 Obsah jedné soupravy spodního podavace 149 Instalace doplkového spodního podavace 150 Skíka pro tiskárnu 165 Pojízdná plosina pod tiskárnu 165 iv Obsah 10. Odstraování potízí Úvod 168 Tisk konfiguracní stránky tiskárny 168 Doba zahívání a kalibrace 169 Prevence uváznutí tiskových médií 170 Prchod tiskových médií tiskárnou 171 Jednostranný tisk 171 Oboustranný tisk (pouze ze Zásobník 14) 171 Vyjmutí uvázlých médií 172 Hlásení o uváznutí tiskových médií 172 Vyjmutí médií uvázlých v tiskárn 173 Vyjmutí médií uvázlých na vstupu 179 Odstraování médií uvázlých v duplexeru 187 Odstraování potízí 189 Uvázlá a nesprávn podaná média 189 Odstraování jiných potízí 192 esení problém s kvalitou tisku 197 Hlásení na ovládacím panelu 204 Standardní stavová hlásení 204 Upozornní na stav tiskárny 205 Servisní hlásení 210 Výchozí hlásení PostScriptových chyb 211 Servisní sluzby 211 A. Technické údaje Pozadavky 214 Obecné 214 adic 215 Elektrické vlastnosti 216 Napájení 217 Splnní podmínek programu ENERGY STAR 218 Zprávy o nebezpecných chemických substancích 220 Mechanické vlastnosti 220 Prostorové pozadavky 221 Pozadavky na umístní 221 Tiskový mechanizmus a adic 223 Rychlost tisku 223 Zivotnost spotebního materiálu 224 Ustanovení 226 Bezpecnostní informace 229 Symboly výstrah a upozornní 234 Význam symbol 234 Bezpecná obsluha laserové tiskárny 237 Obsah v Instalace softwaru 1 Kompaktní disk Software Utilitiatelm NetWare spravovat tiskárny z jednoho centra. Pírucka magicolor 7300 Reference Guide, ulozená na kompaktním disku Documentation Kapitola 5.3 v pírucce magicolor 7300 Reference Guide, ulozené na kompaktním disku Documentation PageScope Light PageScope Light je aplikace vyuzívající webové stránky vestavné v tiskárn a prohlízec webových stránek, která zpístupuje vsechna nastavení tiskárny po síti Ethernet s protokoly TCP/IP. Aplikace je vestavná v tiskárn a není ulozená na kompaktním disku Software Utilities. Kompaktní disk Sof pozadovaných operací ukoncete cinnost Instalátoru. Po dokoncení instalace systémového programového vybavení vyjmte kompaktní disk z jednotky CD-ROM a ulozte jej na bezpecném míst. 7 Instalace ovladac a programového vybavení tiskárny, prostedí Windows manuální instalace Pokyny pro manuální instalaci najdete v pírucce Reference Guide, ulozené na kompaktním disku Documentation. Podrobné pokyny jsou uvedeny v cásti 2,,,Installing Printer Software, Drivers, and PPDs".! " Arabské a hebrejské verze ovladace a programového vybavení musí být instalovány manuáln. Instalace ovladac a programového vybavení 5 Instalace ovladac a programového vybavení tiskárny, prostedí Macintosh Dlezité poznámky # V následujících postupech pedpokládáme, ze instalujete programové vybavení poprvé. # Aktuální verze systému Macintosh OS X poskytuje omezenou podporu soubor PPD (PostScript Printer Description).

5 Ackoliv tiskárny KONICA MINOLTA mohou být pouzívány v systémech Macintosh OS X, nebudou dostupné vsechny pokrocilé tiskové funkce. Pokrocilé funkce tisku jsou dostupné pod operacním systémem Macintosh OS 9. Tiskárnu mzete k pocítaci pipojit pomocí # Kabelu Ethernet se zkízenými vodici # Prodluzovacích kabel Ethernet a rozbocovace rozhraní Ethernet Macintosh soubory PPD Spolecnost KONICA MINOLTA vyvinula soubor PPD (PostScript Printer Description soubor popisu tiskárny) pro tiskárnu magicolor Tento soubor spolupracuje s PostScriptovým ovladacem operacního systému Macintosh (LaserWriter) a poskytuje podporu funkcím tiskárny magicolor 7300, nap. volb rozlisení tisku a formát médií, a doplkovým funkcím, nap. oboustrannému tisku. Macintosh OS 9 instalace soubor PPD a obsluzných program OS 9, krok 1: Instalace programového vybavení a Vlozte do jednotky CD- ROM pocítace kompaktní disk Software Utilities. Pokud se na monitoru nezobrazí okno Instalátoru, poklepejte na ikonu CD-ROM na pracovní plose. b Poklepejte na ikonu Install (Instalátor). c Soubor magicolor 7300 PPD a obsluzné programy instalujte podle pokyn na obrazovce. d Po dokoncení instalace souboru PPD a obsluzných program klepnte na Quit (Konec). e Po dokoncení instalace systémového programového vybavení vyjmte kompaktní disk z jednotky CD-ROM a ulozte jej na bezpecném míst. 6 Instalace ovladac a programového vybavení OS/9, krok 2: vytvoení tiskárny na plose Pipojení s vyuzitím EtherTalk a S vyuzitím rozhraní Ethernet mzete tiskárnu pipojit nkterým z následujících zpsob: # Zapojte jeden konec kabelu Ethernet se zkízenými vodici do konektoru na pocítaci Macintosh a druhý konec kabelu do konektoru rozhraní Ethernet na tiskárn.

6 # Pouzijte prodluzovací kabel a rozbocovac rozhraní Ethernet. Zapojte jeden konec kazdého prodluzovacího kabelu do rozbocovace, pak zapojte druhý konec jednoho kabelu do pocítace Macintosh a druhý konec druhého kabelu do konektoru Ethernet na tiskárn. b Otevete okno Chooser (Pipojení) a zvolte LaserWriter. c Zvolte Create (Vytvoit) a potom Set-Up (Nastavit). Pipojení s vyuzitím LPR a S vyuzitím rozhraní Ethernet mzete tiskárnu pipojit nkterým z následujících zpsob: # Zapojte jeden konec kabelu Ethernet se zkízenými vodici do konektoru na pocítaci Macintosh a druhý konec kabelu do konektoru rozhraní Ethernet na tiskárn. # Pouzijte prodluzovací kabel a rozbocovac rozhraní Ethernet. Zapojte jeden konec kazdého prodluzovacího kabelu do rozbocovace, pak zapojte druhý konec jednoho kabelu do konektoru na pocítaci Macintosh a druhý konec druhého kabelu do konektoru rozhraní Ethernet na tiskárn. b Vyhledejte obsluzný program Desktop Printer Utility. Pokud jej nemzete najít na pevném disku pocítace, pouzijte systémový kompaktní disk pocítace Macintosh. c Zvolte Printer (LPR) (Tiskárna LPR), a klepnte na tlacítko OK. d Zadejte adresu IP a stejnou adresu pouzijte pro Queue name (Název fronty). Klepnte na tlacítko OK. e Klepnte na Create (Vytvoit). f Jako název tiskárny zadejte adresu IP nebo popisný název. Instalace ovladac a programového vybavení 7 NetWare a NDPS Pokyny pro instalaci programového vybavení tiskárny v systémech NetWare 5, NetWare 6 a NDPS naleznete v pírucce magicolor 7300 Reference Guide, ulozenéné na kompaktním disku Documentation. Cást 2,,Installing Printer Software, Drivers, & PPDs" pírucky Reference Guide obsahuje základní informace o tchto rozhraních i pokyny pro instalaci.! " Linux Informace o pipojení ve starsích verzích NetWare najdete na v databázi odpovdí Answer Base na internetových stránkách printer. konicaminolta.net/support. Pokyny pro instalaci soubor PPD a PDQ pro systém Linux naleznete v pírucce magicolor 7300 Reference Guide, ulozené na kompaktním disku Documentation. Cást 2,,Installing Printer Software, Drivers, & PPDs" pírucky Reference Guide obsahuje základní informace o pipojení s vyuzitím PDQ, XPDQ, CUPS a XPP i pokyny pro jejich instalaci. 8 NetWare a NDPS Tisková média 2 Úvod V této kapitole jsou uvedeny informace o manipulaci s tiskovými médii, jejich volb, zakládání a skladování. Vlastnosti tiskových médií Podporované formáty a druhy médií Podporované mnozství médií Tisková oblast Nastavení okraj stránky Vyrovnání obrazu Druhy tiskových médií Volba tiskových médií Tisk Zásobník 1 Zásobníky 24 Manuální podavac Média vlastního formátu Oboustranný tisk Dalsí informace Skladování tiskových médií Kde lze získat více informací? stránka 38 stránka 38 stránka 24 stránka 29 stránka 32 stránka 34 stránka 35 stránka 16 stránka 11 stránka 13 stránka 13 stránka 14 stránka Úvod Vlastnosti tiskových médií Formáty médií Palce A3 A4 A5 B4 Millimetry Smr Zásobník* Autom. Rezim médií Hmotnost podávání oboustr. tisk**** ,7 16, KO 14 Ano Kanceláský papír g/m2 M Ne (vcetn 8,2 11, DO 14 Ano recyklovaného M Ne a hlavickového papíru 5,9 8, DO 1 Ano a formulá) M Ne 10,10 14, KO Ano Ne Ano Ne ** Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne 14 M B5 (JIS) 7,2 10, DO 14 M Vlastní formát, 3,5 5, KO nebo 1 minimáln DO (podle M rozmr) Vlastní formát, 12,2 18, maximáln 11,6 35, M Executive 7,25 10, DO 1 M Folio (A4 Plus) 8,27 13, KO 1 M Government Letter 8,0 10, DO 1 M Government Legal 8, KO 1 M Kai 8 (Chinese 8K) 12, KO 1 14,57 M Kai 16 (Chinese 16K) 7,28 10, KO 1 M Kai 32 (Chinese 32K) 5,12 7, KO 1 M Legal 8, KO 14 M Letter 8,5 11, DO 14 M Nadmrné velikosti 12, KO 1 SP Folio 8,5 12, KO 1 M Statement 5,5 8, KO 1 M DO 1 M Foolscap KO 1 M KO 14 M KO 1 Vlastnosti tiskových médií 11 Formáty médií Palce Stítky (A4) Stítky (Letter) Stítky (ostatní) 8,2 11,7 8,5 11,0 Rzné Millimetry Smr Zásobník* Autom. Rezim médií podávání oboustr. tisk**** DO 1, M Ne Stítky DO KO KO KO KO KO 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M Ne Ne Ne Prhledné fólie Dopisnice Obálky Hmotnost Prhledné fólie A4 8,2 11,7 Prhledné fólie Letter 8,5 11,0 Dopisnice 3,94 5,83 Obálky B5 (JIS) 6,93 9,8 Obálky C5 6,37 9 Obálky C6 4,49 6,38 Obálky 4,13 9,5 Commercial #10 Obálky 4,33 8,66 International DL Japonské obálky 4,72 9,25 Chokei #3 (Chou 3) Japonské obálky 3,54 8,07 Chokei #4 (Chou 4) Obálky Monarch 3,88 7,5 Silný karton Rzné Pouzívejte pouze schválená tisková média.

7 KO KO KO KO Rzné *** Silný karton g/m2 Poznámky: DO = podávání delsím okrajem; KO = podávání kratsím okrajem * Zásobníky: 1 = Univerzální; 2 = Standardní; 3 a 4 = Doplkové spodní podavace; M = Doplkový manuální (s instalovaným duplexerem) ** Pouze kanceláský papír s délkou mensí nebo rovnou 432 mm (17 ") a síkou mensí nez 297 mm (11,7 "). *** Nepouzívejte automatický oboustranný tisk na silný karton g/m2. **** Pro automatický oboustranný tisk lze pouzít kanceláský papír o hmotnosti 6490 g/m2 (1724 lb) ze Zásobník 14. Tiskárna musí být vybavena doplkovým manuálním podavacem a duplexerem. Automatický oboustranný tisk není podporován z manuálního podavace. 12 Vlastnosti tiskových médií Podporované mnozství médií Upozornní Nepeplujte zásobník (na zásobníku je vyznacena znacka maximálního mnozství médií), média by se nemusela správn podávat. Tisková oblast Kazdý formát má specifickou tiskovou oblast, maximální plochu, na kterou mze tiskárna cist a bez zkreslení tisknout. a Tisková oblast a a a a = 5 mm (0,197 ") Tato oblast podléhá jak hardwarovým omezením (fyzická velikost média a okraje vyzadované tiskárnou), tak softwarovým omezením (velikost pamti, dostupné pro vyrovnávací pam celé stránky). Tisková oblast je pro vsechny formáty médií omezena okraji asi 5 mm (0,197 ") od vsech hran tiskového média, krom médií (napíklad s vlastním formátem) s síkou 311 mm (12,25 "), u kterých okraj ciní 7 mm (0,275 "). Obálky mají také negarantovanou oblast (chlope), která závisí na typu obálky. Netisknutelná oblast 5 mm (0,197 ") Negarantovaná oblast Garantovaná oblast Vlastnosti tiskových médií 13 Nastavení okraj stránky Okraje se nastavují v ídicí aplikaci. Nkteré aplikace umozují nastavit uzivatelské formáty a okraje, jiné mají na výbr pouze standardní formáty a okraje. Pokud zvolíte standardní formát, mzete kvli omezením tiskové oblasti ztratit cást obrazu tiskové strany. Pokud mzete v aplikaci nastavit vlastní velikost stránky, dosáhnete optimálních výsledk pouzitím rozmr pro garantovanou tiskovou oblast. Vyrovnání obrazu Pokud z njakého dvodu potebujete zarovnat tiskový obraz, mzete tak ucinit dvma zpsoby: # Úpravou okraj nebo formátu stránky v ídicí aplikaci (doporucený zpsob). # Z ovládacího panelu tiskárny v nabídce Kvalita/Zarovnání zásobníku. 14 Vlastnosti tiskových médií Druhy tiskových médií Obecné pokyny pro pouzívání médií Pouzívejte média, která jsou # Vhodná pro tisk v kanceláských laserových tiskárnách, napíklad standardní nebo recyklovaný kanceláský papír # Ulozená na plochém, vodorovném povrchu v originálním balení Ped zakoupením velkého mnozství tiskových médií nebo speciálních médií prove te zkusební tisk na tato média a ovte si kvalitu tiskového výstupu. Upozornní Pouzívejte pouze tisková média, schválená spolecností KONICA MINOLTA. Pouzívání neschválených tiskových médií (napíklad papíru urceného pro inkoustové tiskárny) poskozuje tiskárnu. Na tento typ poskození se nevztahuje záruka. Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Schválené prhledné fólie mzete objednat na adrese Nepodporovaná média Nepouzívejte média # Zaprásená # Pokrytá speciálními vrstvami (papír s lesklou povrchovou úpravou, papír napoustný barvou) # Média pro zazehlovací obtisky (s teplocitlivou vrstvou, papír pro tepelný kontaktní tisk, penásecí papír pro tepelný tisk) # Papír s vodními obtisky # Samopropisovací papír # Papír s kopírovací vrstvou # Speciální média urcená pro inkoustové tiskárny (velmi jemný papír, lesklý papír, lesklé fólie, dopisnice atd.) # Jiz potistná v jiné tiskárn: Inkoustové tiskárn Tepelné tiskárn Jiné tiskárn nebo faxu # Neschválená média pro zazehlovací obtisky Druhy tiskových médií 15 # Mokrá (nebo vlhká)! " # Lepicí Média skladujte v prostedí s relativní vlhkostí mezi 35 % az 85 %. Na vlhká média nebo mokrý papír toner správn nepilne. # Vrstvená # Pomackaná, pehnutá, zvlnná nebo s plastickými vzory # Perforovaná nebo drovaná, natrzená # Pílis hladká, drsná nebo s dekorativn upravovaným povrchem # S rznou hrubostí (vytlacovanými vzory) na pední a zadní stran # Pílis tenká nebo silná # Slepená statickou elektinou # Pozlacená nebo s fólií, pílis svtlá # Teplocitlivá nebo neschopná snést fixacní teplotu 200 C (392 F) # Nepravidelných tvar (nestejn siroká nebo sikmo seíznutá) # Spojená lepidlem, lepicí páskou, svorkami nebo sponkami, stuzkami, hácky, knoflíky apod.

8 # Blená chlórem # Neschválená Volba tiskových médií # Z ovládacího panelu v nabídce Papír/Vstupní zásobník/ovládání Zásobníku 1 zvolte pozadovaný typ tiskového média. # V ovladaci tiskárny (doporuceno) nastavení ovladace pepíse jakákoli nastavení, provedená na ovládacím panelu tiskárny. 16 Druhy tiskových médií Kanceláský nebo recyklovaný papír, hlavickový papír, formuláe Kapacita Zásobník 1 (univerzální zásobník) Az 250 list papíru s hmotností 80 g/m2 (22 lb) formátu A4/Letter; pro jiné hmotnosti a formáty papíru se kapacita odpovídajícím zpsobem zmní. Orientace** Typ 6490 g/m2 (1724 lb) Automatický Zásobníky 14 Podporované formáty jsou uvedeny v tabulce oboustranný na stránce 11 tisk Není podporován Manuální podavac Poznámky: * Doplkový manuální podavac je podporován pouze s instalovaným duplexerem. ** Hlavickou smrem do tiskárny. Rezim médií Hmotnost Zásobník 2 Az 500 list papíru o hmotnosti 80 g/m2 (standardní (22 lb), pouze formát A4/Letter zásobník) Zásobníky 34 Kazdý az 500 list papíru o hmotnosti 80 g/m2 (doplkové (22 lb), pouze formát A4/Letter spodní podavace) Po 1 listu Manuální podavac* Zásobníky 14 Tiskovou stranou nahoru Tiskovou stranou dol Manuální podavac Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Kanceláský papír Druhy tiskových médií 17 Obálky Zásobník 1 Az 50 kus, v závislosti na tlous ce obálek Zásobníky 24 Nejsou podporovány Po 1 obálce Manuální podavac Orientace Zásobník 1 Tiskovou stranou nahoru Tiskovou stranou dol Manuální podavac Typ Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta. net/support (klepnte na,,answer Base"). Rezim médií Obálky Oboustranný Není podporován tisk Pouzívejte obálky Kapacita # Bzné kanceláské obálky schválené pro tisk v laserových tiskárnách # S úhlopícnými spoji, ostrými ohyby i okraji a obycejnými lepicími chlopnmi! " # Suché Protoze obálky procházejí mezi vyhívanými válci fixacního zaízení, mohou se zalepit. Proto pouzívejte obálky s disperzním lepidlem. # Tisknte pouze na pední stranu, urcenou pro adresu Nepouzívejte obálky # Se samolepicími chlopnmi # Opatené kovovými sponami, pezkami, spojkami nebo prouzky pro pecetní # S prhlednými okénky # S pílis drsným povrchem # Z materiálu, který se teplem rozpoustí, taví, mní barvy nebo vytváí nebezpecné výpary # Pecetné 18 Druhy tiskových médií Samolepicí stítky Arch se stítky je tvoen samotným stítkem (tisková strana), vrstvou lepidla a podkladovým papírem. # Vlastnosti samolepicího stítku musí odpovídat pozadovaným vlastnostem kanceláského papíru. # Stítky musí zakrývat celý arch a na jejich povrchu nesmí být zádné zbytky lepidla. Zásobník 1 Az 50 list, v závislosti na tlous ce médií Zásobníky 24 Nejsou podporovány Manuální Po jednom listu podavac Orientace Zásobníky 14 Tiskovou stranou nahoru Tiskovou stranou dol Manuální podavac Typ Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Rezim médií Stítky Oboustranný Není podporován tisk Pouzívejte archy se samolepicími stítky Kapacita # Doporucené pro tisk v laserových tiskárnách # Formátu Letter nebo A4 (arch samolepicích stítk) Nepouzívejte archy se samolepicími stítky # Jejichz stítky se snadno odlepují # Jejichz podkladové listy jsou odlepené nebo mají odkrytou lepicí vrstvu Stítky se mohou pilepit na vnitní cásti tiskárny a zpsobit uváznutí médií. # Perforované nebo naezané Nepouzívejte Pouzívejte Lesklý podkladový papír Stítky pln pokrývající podklad Druhy tiskových médií 19 Dopisnice Kapacita Az 50 kus, v závislosti na tlous ce dopisnic Zásobníky 24 Nejsou podporovány Manuální Po jednom listu podavac Zásobník 1 Tiskovou stranou nahoru Tiskovou stranou dol Manuální podavac Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Dopisnice strana 1 Dopisnice strana 2 Zásobník 1 Orientace Typ Rezim médií Hmotnost g/m2 (1743 lb) Oboustranný Automatický oboustranný tisk není podporován. Manuální oboustranný tisk je podporován pouze z manuálního tisk podavace. Pi manuálním oboustranném tisku nejprve potisknte pední stranu dopisnice v rezimu Dopisnice strana 1, pak dopisnici otocte a vytisknte zadní stranu v rezimu Dopisnice strana 2. Pouzívejte dopisnice # Doporucené pro tisk v laserových tiskárnách Nepouzívejte dopisnice # S povrchovou úpravou # Urcené pro inkoustové tiskárny # Perforované nebo naezané # Zdeformované # Pedtistné nebo barevné dopisnice (mohou v tiskárn uváznout) 20 Druhy tiskových médií Silný karton (silný papír) Kapacita Zásobník 1 Az 50 kus, v závislosti na tlous ce Zásobníky 24 Není podporován Po jednom listu Manuální podavac* Zásobník 1 Tiskovou stranou nahoru Tiskovou stranou dol Manuální podavac* Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.

9 konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Karton Orientace Typ Rezim médií Hmotnost g/m2 (2542 lb bond) Oboustranný Není podporován tisk Poznámky Karton s hmotností 210 g/m2 (42 lb) je nazýván 90 lb karton. * Doplkový manuální podavac je podporován pouze s instalovaným duplexerem, i kdyz oboustranný tisk na silný karton není podporován. Nepouzívejte karton # Kombinovaný ve vstupním zásobníku s jinými typy tiskových médií (doslo by k jejich uváznutí) Druhy tiskových médií 21 Prhledné fólie Upozornní Pouzívání neschválených tiskových médií poskozuje tiskárnu. Na takový typ poskození se nevztahuje záruka. Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Schválené prhledné fólie mzete objednat na adrese Az 50 list, v závislosti na tlous ce prhledných fólií Zásobníky 24 Nejsou podporovány Po jedné fólii Manuální podavac Orientace Zásobník 1 Tiskovou stranou nahoru Manuální Tiskovou stranou dol podavac Typ Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer. konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Schválené prhledné fólie mzete objednat na adrese Rezim médií Prhledné fólie Oboustranný Není podporován tisk Kapacita Zásobník 1 Pouzívejte prhledné fólie # Schválené spolecností KONICA MINOLTA pro barevné laserové tiskárny # Neslepené statickou elektinou Nepouzívejte prhledné fólie # Urcené pro inkoustové tiskárny # Urcené pro olejovou fixaci 22 Druhy tiskových médií Zakládání médií Zásobník 1: Univerzální Zásobníky 24: Standardní zásobníky zásobník na média na média Manuální podavac Píprava tiskových médií! " Nevybalujte papír na tiskárn, papírové cástecky by mohly spadnout do tiskárny. Vyjmte balík papíru z obalu a odstrate z nj vrchní a spodní list. Nez balík papíru zalozíte do zásobník 14, prolistujte jej, aby se od sebe oddlily jednotlivé listy.! " Prhlednými fóliemi nelistujte. Upozornní I kdyz je tiskárna konstruována pro tisk na siroký rozsah druh tiskových médií, není urcena pro výhradní tisk na jediné médium, s výjimkou kanceláského karton, samolepicí stítky nebo prhledné fólie) mze nepízniv ovlivnit kvalitu tisku nebo zivotnost tiskového mechanizmu. Nezakládejte soucasn tisková média rzných formát, druh nebo hmotností, mohlo by dojít k jejich uváznutí. Pi doplování médií vzdy nejprve vyjmte ze zásobníku zbývající média. Pidejte je k doplovanému papíru a celý balík zarovnejte. Potom jej vlozte do tiskárny. Doporucujeme doplovat média do zásobníku, pouze kdyz se zásobník vyprázdní, jinak by mohlo dojít k jejich uváznutí. Zakládání médií 23 Zakládání médií do Zásobníku 1 (univerzální zásobník) Do Zásobníku 1 lze zakládat vsechny podporované formáty a druhy médií, krom médií delsích nez 457,2 mm (18 "). Informace o orientaci médií naleznete v cásti,,vlastnosti tiskových médií" na stránce 11. Kanceláský, recyklovaný a hlavickový papír, formuláe 1 Vysute Zásobník 1. Pokud chcete do Zásobníku 1 zalozit média jiného typu, vyjmte nejprve média, která jsou v nm zalozená. 2 Stisknte dol pítlacnou desku médií $, dokud se nezajistí v dolní poloze. $ % Upozornní Dbejte na to, abyste se rukama nedotkli podávacího válecku médií %. Pokud se dotknete podávacího válecku, otete jej suchou tkaninou. 3 Stisknte západky na obou vodítkách a pesute vodítka do polohy, která odpovídá velikosti zakládaných médií. 24 Zakládání médií Pro média velikosti mm (12,25 18 ") nastavte koncová vodítka médií. 4 Pipravte si balík az 250 list médií, zarovnejte jej a zalozte stranou urcenou k tisku smrem nahoru.! "! "! "! " 5 Pokud je papír zvlnný, ped zalozením jej vyrovnejte. Na obalu tiskových médií obvykle bývá tisková (lícová) strana oznacena sipkou. Pokud zakládáte hlavickový papír, zalozte jej hlavickou nebo logem smrem k zadní cásti zásobníku. Dbejte na to, aby zalozený balík papíru nepesahoval znacku maximálního mnozství. Pisute vodítka tsn k balíku médií. Upozornní Po zalození médií vzdy znovu upravte polohu vodítek. Pi nesprávném umístní vodítek se mze snízit kvalita tisku, média mohou v tiskárn uváznout nebo se mze tiskárna poskodit. Zakládání médií Zavete Zásobník 1. V ovladaci zvolte Kanceláský papír a paticný formát médií.! " Pokud pouzíváte média vlastního formátu, nastavte v ovladaci tiskárny paticný formát médií.

10 Spus te tisk. Obálky Tisknte pouze na pední stranu obálky, urcenou pro adresu. V nkterých cástech obálek se pekrývají ti vrstvy papíru pední, zadní a chlope. Text, tistný na tyto cásti, se nemusí vytisknout správn nebo se nemusí vytisknout vbec. Prohnte balík az 50 obálek (vcetn hran), aby se lépe podávaly. Narovnejte pehnuté rohy a potom vyrovnejte balík obálek poklepáním vsemi stranami o rovnou plochu. Polozte obálky na rovnou plochu a stisknte je, aby se vyrovnaly a odstranil se z nich vzduch. Ujistte se, ze vsechny záhyby chlopní jsou rovnomrn stlacené, obálky by se jinak mohly pomackat nebo uváznout v tiskárn. Zalozte do Zásobníku 1 az 50 obálek stranou urcenou k tisku smrem nahoru (chlopní dol) a kratsí stranou naped Nastavte vodítka médií do správné polohy. Ovte si, ze vodítka tsn piléhají k balíku obálek tak, aby obálky byly podávány pímo, ale zárove tak, aby se neprohýbaly. V ovladaci tiskárny zvolte Obálky a paticný formát. Vytisknte úlohu. Ped tiskem více kopií je vhodné vytisknout jednu zkusební obálku. Po vysunutí obálky do výstupního zásobníku okamzit otevete chlope obálky (dív, nez vychladne). Zakládání médií Samolepicí stítky Na archy se samolepicími stítky mzete tisknout spojit. To ale mze ovlivnit podávání v závislosti na kvalit pouzitých médií a na okolním prostedí. Pokud dojde k potízím, peruste spojitý tisk a stítky podávejte po jednom archu. Data formátujte v aplikaci, z které budete tisknout. Umístní textu nejprve vyzkousejte na listu kanceláského papíru. Dalsí informace o tisku na samolepicí stítky mohou být uvedeny i v dokumentaci aplikace, ze které tisknete Zalozte do zásobníku az 50 arch se stítky stranou urcenou k tisku smrem nahoru a delsím okrajem naped. Nastavte vodítka médií do správné polohy. V ovladaci tiskárny zvolte Stítky a paticný formát. Vytisknte úlohu. Dopisnice Data formátujte v aplikaci, z které budete tisknout. Umístní textu nejprve vyzkousejte na listu kanceláského papíru. 1 Zalozte do zásobníku az 50 dopisnic stranou urcenou k tisku smrem nahoru a kratsím okrajem naped Nastavte vodítka médií do správné polohy. V ovladaci tiskárny zvolte Dopisnice a paticný formát. Vytisknte dopisnice. Na dopisnice nelze tisknout automaticky oboustrann. Pokud chcete tisknout oboustrann manuáln, zalozte dopisnice prázdnou stranou smrem dol do Manuálního podavace. V ovladaci tiskárny zvolte Dopisnice strana 2. Potom vytisknte druhou stranu. Zakládání médií 27 Silný karton Ped tiskem na silný kartón nejprve vyzkousejte, zda vyhovuje kvalita tisku a zda není obraz tiskové strany posunutý Zalozte az 50 list silného kartonu stranou urcenou k tisku smrem nahoru. Nastavte vodítka médií do správné polohy. V ovladaci tiskárny zvolte Silný karton a paticný formát. Vytisknte úlohu. Prhledné fólie Tisková data formátuje v aplikaci, z které budete tisknout. Umístní textu nejprve vyzkousejte na listu kanceláského papíru.! " Nedotýkejte se fólií holýma rukama, mohla by se snízit kvalita tisku. Prhlednými fóliemi ped tiskem nelistujte. Mohly by se slepit statickou elektinou a pi podávání uváznout. 1 Na prhledné fólie mzete tisknout spojit. V závislosti na druhu a kvalit médií, statické elektin i na okolním prostedí se mze zhorsit spolehlivost podávání. Pokud dochází k potízím, kdyz zakládáte vtsí mnozství prhledných fólií, zalozte fólie pouze po 110 kusech (Zásobník 1) nebo po 1 kuse (Manuální podavac). Zalozte az 50 list prhledných fólií tiskovou stranou nahoru a delsím okrajem naped Nastavte vodítka médií podle síky fólií. V ovladaci tiskárny zvolte Prhledná fólie a paticný formát. Vytisknte úlohu. Prhledné fólie vyjmte z výstupního zásobníku co nejdív, aby se neslepovaly statickou elektinou. 28 Zakládání médií! " Prhledné fólie se mohou ve výstupním zásobníku kroutit, v závislosti na jejich druhu a na okolním prostedí. Ped tiskem na prhledné fólie vlozte do výstupního zásobníku podpru prhledných fólií, zlepsí se jejich vysouvání. Zásobníky 24 Ze Zásobník 24 lze tisknout pouze na kanceláský papír, recyklovaný papír, hlavickový papír nebo formuláe formátu A3, A4, B4, B5 (JIS), 11 17, Legal a Letter. Ostatní média zakládejte do Zásobníku 1 nebo Manuálního podavace. Doporucujeme doplovat média do zásobníku, pouze kdyz se zásobník vyprázdní, jinak by mohlo dojít k jejich uváznutí. Následující pokyny se vztahují na Zásobník 2, do Zásobníku 3 a 4 se média zakládají stejným zpsobem. 1 2 V ovladaci tiskárny zvolte zásobník, ze kterého chcete tisknout, nebo zvolte Automaticky. Vysute zásobník. Pi doplování médií vzdy nejprve ze zásobníku vyjmte zbývající média. Pidejte je k doplovaným médiím a celý balík zarovnejte.

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Referenční příručka k hardwaru HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více