Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 2001 Peerless Systems Corporation. Veskerá práva vyhrazena. Zaízení vyuzívá NEST Office SDK spolecnosti Novell, Inc. Copyright 1999 Novell, Inc. NEST je obchodní znacka spolecnosti Novell, Inc. zapsaná v USA a dalsích zemích. Autorizace Programové vybavení, dodávané s tiskárnou, je chránno autorskými právy 2003 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Veskerá práva vyhrazena. Programové vybavení nesmí být jakýmkoliv zpsobem reprodukováno, modifikováno, pedvádno, penáseno nebo kopírováno v jakékoliv form nebo na jakákoliv média, vcelku ani po cástech, bez výslovného písemného souhlasu spolecnosti KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Autorská práva Copyright 2003, KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Veskerá práva vyhrazena. Návod nesmí být kopírován vcelku ani po cástech, ani nesmí být pevádn na jiná média nebo pekládán do jiných jazyk bez výslovného písemného souhlasu spolecnosti KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Poznámky k návodu Spolecnost KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. spolecnost KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Postupujte podle pokyn na stránce printer.konicaminolta.net/register. CD-ROM Postupujte podle pokyn na kompaktním disku Software Utilities. Obsah 1. Instalace softwaru Kompaktní disk Software Utilities 2 Ovladace a soubory PPD 2 Obsluzné programy 3 Instalace ovladac a programového vybavení tiskárny, prostedí Windows automatická instalace 5 Instalace ovladac a programového vybavení tiskárny, prostedí Windows manuální instalace 5 Instalace ovladac a programového vybavení tiskárny, prostedí Macintosh 6 Dlezité poznámky 6 Macintosh OS 9 instalace soubor PPD a obsluzných program 6 NetWare a NDPS 8 Linux 8 2. Tisková média... 9 Úvod 10 Vlastnosti tiskových médií 11 Druhy tiskových médií 15 Obecné pokyny pro pouzívání médií 15 Nepodporovaná média 15 Kanceláský nebo recyklovaný papír, hlavickový papír, formuláe 17 Obálky 18 Samolepicí stítky 19 Dopisnice 20 Silný karton (silný papír) 21 Prhledné fólie 22 Zakládání médií 23 Zakládání médií do Zásobníku 1 (univerzální zásobník) 24 Zásobníky Manuální podavac 32 Média vlastní velikosti 34 Oboustranný tisk 35 Manuální oboustranný tisk 35 Automatický oboustranný tisk 35 Výstupní zásobník 37 Ukládání tiskových médií 38 Servisní sluzby Obsluha tiskárny.. 39 Ovládací panel 40 Indikátory na ovládacím panelu 40 Tlacítka na ovládacím panelu 42 Rusení tiskových úloh 44 Pehled nabídek tiskárny 44 Pehled nabídek 44 Hlavní nabídka 46 Volba jazyka displeje 46 Nabídka Tisk 47 Nabídka Papír 48 Nabídka Kvalita 49 Nabídka Rozhraní 50 Nabídka Vychozí systém 51 Nabídka Servis 55 Dalsí informace 55 ii Obsah 4. Ovladac tiskárny...

3 O ovladacích 58 PostScriptový ovladac pro Windows XP/ Zobrazení karet 59 Pouzití karet pro nastavení tisku 59 PostScriptový ovladac pro Windows Me/98 61 Zobrazení karet 61 Pouzití karet pro nastavení tisku 61 PostScriptové ovladace pro Windows NT 64 Zobrazení karet 64 Pouzití karet pro nastavení tisku 64 Soubory PPD pro pocítace Macintosh 66 Zobrazení Printer Options (Funkce tiskárny) Práce s barvou 69 O barevném tisku 70 Rozlisení tiskárny 70 Volba rozlisení 70 Automatická kontrola sytosti obrazu (AIDC) 71 Soulad barev 72 Rychlé nastavení barev 72 Volby pro barvy 72 Polotónové rastry 72 Barevné profily 73 Profily pro správu barev na ídicím pocítaci 74 Zpracování sedé 74 Odstraování potízí pi barevném tisku Práce s Reportérem Práce s Reportérem 78 Úvod 78 Prostedí 78 Spustní Reportéru a zobrazení stavu spotebního materiálu 78 Zmna velikosti okna Reportéru 78 Pouzívání Reportéru 78 Rozlisení hlásení programu Reportér 79 esení potízí pomocí Reportéru 79 Ukoncení Reportéru Výmna spotebního materiálu Úvod 82 Odhad zivotnosti spotebního materiálu 83 Výmna zásobník toneru 86 Zivotnost zásobník toneru 86 Výmna zásobníku toneru 87 Recyklované zásobníky toneru 91 Obsah iii Výmna nádobky na pebytecný toner 92 Zivotnost nádobky na pebytecný toner 92 Výmna nádobky na pebytecný toner 92 Výmna sestavy tiskové jednotky 95 Zivotnost tiskové jednotky 95 Instalace tiskové jednotky 96 Výmna fixacního zaízení 107 Zivotnost fixacního zaízení 107 Vyjmutí pouzitého fixacního zaízení 107 Instalace nového fixacního zaízení 108 Výmna podávacího válecku a oddlovacího válecku médií 111 Obsah dodávky 111 Podávací válecek médií pro Zásobník Podávací válecek pro Zásobníky Objednávání spotebního materiálu Péce o tiskárnu.

4 Úvod 122 Cistní vnitních cástí 124 Cistní vnjsích cástí Instalace píslusenství. 127 Úvod 128 Ochrana proti výboji statické elektiny 129 Signalizacní zaízení BuzzBox (pouze USA) 130 Obsah dodávky 130 Instalace signalizacního zaízení 130 Pouzití signalizacního zaízení BuzzBox 132 Moduly DIMM 133 Souprava jednotky oboustranného tisku 136 Obsah dodávky 136 Instalace duplexeru 136 Instalace manuálního podavace 140 Sejmutí duplexeru a manuálního podavace 142 Interní pevný disk IDE 146 Instalace interního pevného disku 146 Spodní podavace (Zásobníky 3 a 4) 149 Obsah jedné soupravy spodního podavace 149 Instalace doplkového spodního podavace 150 Skíka pro tiskárnu 165 Pojízdná plosina pod tiskárnu 165 iv Obsah 10. Odstraování potízí Úvod 168 Tisk konfiguracní stránky tiskárny 168 Doba zahívání a kalibrace 169 Prevence uváznutí tiskových médií 170 Prchod tiskových médií tiskárnou 171 Jednostranný tisk 171 Oboustranný tisk (pouze ze Zásobník 14) 171 Vyjmutí uvázlých médií 172 Hlásení o uváznutí tiskových médií 172 Vyjmutí médií uvázlých v tiskárn 173 Vyjmutí médií uvázlých na vstupu 179 Odstraování médií uvázlých v duplexeru 187 Odstraování potízí 189 Uvázlá a nesprávn podaná média 189 Odstraování jiných potízí 192 esení problém s kvalitou tisku 197 Hlásení na ovládacím panelu 204 Standardní stavová hlásení 204 Upozornní na stav tiskárny 205 Servisní hlásení 210 Výchozí hlásení PostScriptových chyb 211 Servisní sluzby 211 A. Technické údaje Pozadavky 214 Obecné 214 adic 215 Elektrické vlastnosti 216 Napájení 217 Splnní podmínek programu ENERGY STAR 218 Zprávy o nebezpecných chemických substancích 220 Mechanické vlastnosti 220 Prostorové pozadavky 221 Pozadavky na umístní 221 Tiskový mechanizmus a adic 223 Rychlost tisku 223 Zivotnost spotebního materiálu 224 Ustanovení 226 Bezpecnostní informace 229 Symboly výstrah a upozornní 234 Význam symbol 234 Bezpecná obsluha laserové tiskárny 237 Obsah v Instalace softwaru 1 Kompaktní disk Software Utilitiatelm NetWare spravovat tiskárny z jednoho centra. Pírucka magicolor 7300 Reference Guide, ulozená na kompaktním disku Documentation Kapitola 5.3 v pírucce magicolor 7300 Reference Guide, ulozené na kompaktním disku Documentation PageScope Light PageScope Light je aplikace vyuzívající webové stránky vestavné v tiskárn a prohlízec webových stránek, která zpístupuje vsechna nastavení tiskárny po síti Ethernet s protokoly TCP/IP. Aplikace je vestavná v tiskárn a není ulozená na kompaktním disku Software Utilities. Kompaktní disk Sof pozadovaných operací ukoncete cinnost Instalátoru. Po dokoncení instalace systémového programového vybavení vyjmte kompaktní disk z jednotky CD-ROM a ulozte jej na bezpecném míst. 7 Instalace ovladac a programového vybavení tiskárny, prostedí Windows manuální instalace Pokyny pro manuální instalaci najdete v pírucce Reference Guide, ulozené na kompaktním disku Documentation. Podrobné pokyny jsou uvedeny v cásti 2,,,Installing Printer Software, Drivers, and PPDs".! " Arabské a hebrejské verze ovladace a programového vybavení musí být instalovány manuáln. Instalace ovladac a programového vybavení 5 Instalace ovladac a programového vybavení tiskárny, prostedí Macintosh Dlezité poznámky # V následujících postupech pedpokládáme, ze instalujete programové vybavení poprvé. # Aktuální verze systému Macintosh OS X poskytuje omezenou podporu soubor PPD (PostScript Printer Description).

5 Ackoliv tiskárny KONICA MINOLTA mohou být pouzívány v systémech Macintosh OS X, nebudou dostupné vsechny pokrocilé tiskové funkce. Pokrocilé funkce tisku jsou dostupné pod operacním systémem Macintosh OS 9. Tiskárnu mzete k pocítaci pipojit pomocí # Kabelu Ethernet se zkízenými vodici # Prodluzovacích kabel Ethernet a rozbocovace rozhraní Ethernet Macintosh soubory PPD Spolecnost KONICA MINOLTA vyvinula soubor PPD (PostScript Printer Description soubor popisu tiskárny) pro tiskárnu magicolor Tento soubor spolupracuje s PostScriptovým ovladacem operacního systému Macintosh (LaserWriter) a poskytuje podporu funkcím tiskárny magicolor 7300, nap. volb rozlisení tisku a formát médií, a doplkovým funkcím, nap. oboustrannému tisku. Macintosh OS 9 instalace soubor PPD a obsluzných program OS 9, krok 1: Instalace programového vybavení a Vlozte do jednotky CD- ROM pocítace kompaktní disk Software Utilities. Pokud se na monitoru nezobrazí okno Instalátoru, poklepejte na ikonu CD-ROM na pracovní plose. b Poklepejte na ikonu Install (Instalátor). c Soubor magicolor 7300 PPD a obsluzné programy instalujte podle pokyn na obrazovce. d Po dokoncení instalace souboru PPD a obsluzných program klepnte na Quit (Konec). e Po dokoncení instalace systémového programového vybavení vyjmte kompaktní disk z jednotky CD-ROM a ulozte jej na bezpecném míst. 6 Instalace ovladac a programového vybavení OS/9, krok 2: vytvoení tiskárny na plose Pipojení s vyuzitím EtherTalk a S vyuzitím rozhraní Ethernet mzete tiskárnu pipojit nkterým z následujících zpsob: # Zapojte jeden konec kabelu Ethernet se zkízenými vodici do konektoru na pocítaci Macintosh a druhý konec kabelu do konektoru rozhraní Ethernet na tiskárn.

6 # Pouzijte prodluzovací kabel a rozbocovac rozhraní Ethernet. Zapojte jeden konec kazdého prodluzovacího kabelu do rozbocovace, pak zapojte druhý konec jednoho kabelu do pocítace Macintosh a druhý konec druhého kabelu do konektoru Ethernet na tiskárn. b Otevete okno Chooser (Pipojení) a zvolte LaserWriter. c Zvolte Create (Vytvoit) a potom Set-Up (Nastavit). Pipojení s vyuzitím LPR a S vyuzitím rozhraní Ethernet mzete tiskárnu pipojit nkterým z následujících zpsob: # Zapojte jeden konec kabelu Ethernet se zkízenými vodici do konektoru na pocítaci Macintosh a druhý konec kabelu do konektoru rozhraní Ethernet na tiskárn. # Pouzijte prodluzovací kabel a rozbocovac rozhraní Ethernet. Zapojte jeden konec kazdého prodluzovacího kabelu do rozbocovace, pak zapojte druhý konec jednoho kabelu do konektoru na pocítaci Macintosh a druhý konec druhého kabelu do konektoru rozhraní Ethernet na tiskárn. b Vyhledejte obsluzný program Desktop Printer Utility. Pokud jej nemzete najít na pevném disku pocítace, pouzijte systémový kompaktní disk pocítace Macintosh. c Zvolte Printer (LPR) (Tiskárna LPR), a klepnte na tlacítko OK. d Zadejte adresu IP a stejnou adresu pouzijte pro Queue name (Název fronty). Klepnte na tlacítko OK. e Klepnte na Create (Vytvoit). f Jako název tiskárny zadejte adresu IP nebo popisný název. Instalace ovladac a programového vybavení 7 NetWare a NDPS Pokyny pro instalaci programového vybavení tiskárny v systémech NetWare 5, NetWare 6 a NDPS naleznete v pírucce magicolor 7300 Reference Guide, ulozenéné na kompaktním disku Documentation. Cást 2,,Installing Printer Software, Drivers, & PPDs" pírucky Reference Guide obsahuje základní informace o tchto rozhraních i pokyny pro instalaci.! " Linux Informace o pipojení ve starsích verzích NetWare najdete na v databázi odpovdí Answer Base na internetových stránkách printer. konicaminolta.net/support. Pokyny pro instalaci soubor PPD a PDQ pro systém Linux naleznete v pírucce magicolor 7300 Reference Guide, ulozené na kompaktním disku Documentation. Cást 2,,Installing Printer Software, Drivers, & PPDs" pírucky Reference Guide obsahuje základní informace o pipojení s vyuzitím PDQ, XPDQ, CUPS a XPP i pokyny pro jejich instalaci. 8 NetWare a NDPS Tisková média 2 Úvod V této kapitole jsou uvedeny informace o manipulaci s tiskovými médii, jejich volb, zakládání a skladování. Vlastnosti tiskových médií Podporované formáty a druhy médií Podporované mnozství médií Tisková oblast Nastavení okraj stránky Vyrovnání obrazu Druhy tiskových médií Volba tiskových médií Tisk Zásobník 1 Zásobníky 24 Manuální podavac Média vlastního formátu Oboustranný tisk Dalsí informace Skladování tiskových médií Kde lze získat více informací? stránka 38 stránka 38 stránka 24 stránka 29 stránka 32 stránka 34 stránka 35 stránka 16 stránka 11 stránka 13 stránka 13 stránka 14 stránka Úvod Vlastnosti tiskových médií Formáty médií Palce A3 A4 A5 B4 Millimetry Smr Zásobník* Autom. Rezim médií Hmotnost podávání oboustr. tisk**** ,7 16, KO 14 Ano Kanceláský papír g/m2 M Ne (vcetn 8,2 11, DO 14 Ano recyklovaného M Ne a hlavickového papíru 5,9 8, DO 1 Ano a formulá) M Ne 10,10 14, KO Ano Ne Ano Ne ** Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne 14 M B5 (JIS) 7,2 10, DO 14 M Vlastní formát, 3,5 5, KO nebo 1 minimáln DO (podle M rozmr) Vlastní formát, 12,2 18, maximáln 11,6 35, M Executive 7,25 10, DO 1 M Folio (A4 Plus) 8,27 13, KO 1 M Government Letter 8,0 10, DO 1 M Government Legal 8, KO 1 M Kai 8 (Chinese 8K) 12, KO 1 14,57 M Kai 16 (Chinese 16K) 7,28 10, KO 1 M Kai 32 (Chinese 32K) 5,12 7, KO 1 M Legal 8, KO 14 M Letter 8,5 11, DO 14 M Nadmrné velikosti 12, KO 1 SP Folio 8,5 12, KO 1 M Statement 5,5 8, KO 1 M DO 1 M Foolscap KO 1 M KO 14 M KO 1 Vlastnosti tiskových médií 11 Formáty médií Palce Stítky (A4) Stítky (Letter) Stítky (ostatní) 8,2 11,7 8,5 11,0 Rzné Millimetry Smr Zásobník* Autom. Rezim médií podávání oboustr. tisk**** DO 1, M Ne Stítky DO KO KO KO KO KO 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M 1, M Ne Ne Ne Prhledné fólie Dopisnice Obálky Hmotnost Prhledné fólie A4 8,2 11,7 Prhledné fólie Letter 8,5 11,0 Dopisnice 3,94 5,83 Obálky B5 (JIS) 6,93 9,8 Obálky C5 6,37 9 Obálky C6 4,49 6,38 Obálky 4,13 9,5 Commercial #10 Obálky 4,33 8,66 International DL Japonské obálky 4,72 9,25 Chokei #3 (Chou 3) Japonské obálky 3,54 8,07 Chokei #4 (Chou 4) Obálky Monarch 3,88 7,5 Silný karton Rzné Pouzívejte pouze schválená tisková média.

7 KO KO KO KO Rzné *** Silný karton g/m2 Poznámky: DO = podávání delsím okrajem; KO = podávání kratsím okrajem * Zásobníky: 1 = Univerzální; 2 = Standardní; 3 a 4 = Doplkové spodní podavace; M = Doplkový manuální (s instalovaným duplexerem) ** Pouze kanceláský papír s délkou mensí nebo rovnou 432 mm (17 ") a síkou mensí nez 297 mm (11,7 "). *** Nepouzívejte automatický oboustranný tisk na silný karton g/m2. **** Pro automatický oboustranný tisk lze pouzít kanceláský papír o hmotnosti 6490 g/m2 (1724 lb) ze Zásobník 14. Tiskárna musí být vybavena doplkovým manuálním podavacem a duplexerem. Automatický oboustranný tisk není podporován z manuálního podavace. 12 Vlastnosti tiskových médií Podporované mnozství médií Upozornní Nepeplujte zásobník (na zásobníku je vyznacena znacka maximálního mnozství médií), média by se nemusela správn podávat. Tisková oblast Kazdý formát má specifickou tiskovou oblast, maximální plochu, na kterou mze tiskárna cist a bez zkreslení tisknout. a Tisková oblast a a a a = 5 mm (0,197 ") Tato oblast podléhá jak hardwarovým omezením (fyzická velikost média a okraje vyzadované tiskárnou), tak softwarovým omezením (velikost pamti, dostupné pro vyrovnávací pam celé stránky). Tisková oblast je pro vsechny formáty médií omezena okraji asi 5 mm (0,197 ") od vsech hran tiskového média, krom médií (napíklad s vlastním formátem) s síkou 311 mm (12,25 "), u kterých okraj ciní 7 mm (0,275 "). Obálky mají také negarantovanou oblast (chlope), která závisí na typu obálky. Netisknutelná oblast 5 mm (0,197 ") Negarantovaná oblast Garantovaná oblast Vlastnosti tiskových médií 13 Nastavení okraj stránky Okraje se nastavují v ídicí aplikaci. Nkteré aplikace umozují nastavit uzivatelské formáty a okraje, jiné mají na výbr pouze standardní formáty a okraje. Pokud zvolíte standardní formát, mzete kvli omezením tiskové oblasti ztratit cást obrazu tiskové strany. Pokud mzete v aplikaci nastavit vlastní velikost stránky, dosáhnete optimálních výsledk pouzitím rozmr pro garantovanou tiskovou oblast. Vyrovnání obrazu Pokud z njakého dvodu potebujete zarovnat tiskový obraz, mzete tak ucinit dvma zpsoby: # Úpravou okraj nebo formátu stránky v ídicí aplikaci (doporucený zpsob). # Z ovládacího panelu tiskárny v nabídce Kvalita/Zarovnání zásobníku. 14 Vlastnosti tiskových médií Druhy tiskových médií Obecné pokyny pro pouzívání médií Pouzívejte média, která jsou # Vhodná pro tisk v kanceláských laserových tiskárnách, napíklad standardní nebo recyklovaný kanceláský papír # Ulozená na plochém, vodorovném povrchu v originálním balení Ped zakoupením velkého mnozství tiskových médií nebo speciálních médií prove te zkusební tisk na tato média a ovte si kvalitu tiskového výstupu. Upozornní Pouzívejte pouze tisková média, schválená spolecností KONICA MINOLTA. Pouzívání neschválených tiskových médií (napíklad papíru urceného pro inkoustové tiskárny) poskozuje tiskárnu. Na tento typ poskození se nevztahuje záruka. Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Schválené prhledné fólie mzete objednat na adrese Nepodporovaná média Nepouzívejte média # Zaprásená # Pokrytá speciálními vrstvami (papír s lesklou povrchovou úpravou, papír napoustný barvou) # Média pro zazehlovací obtisky (s teplocitlivou vrstvou, papír pro tepelný kontaktní tisk, penásecí papír pro tepelný tisk) # Papír s vodními obtisky # Samopropisovací papír # Papír s kopírovací vrstvou # Speciální média urcená pro inkoustové tiskárny (velmi jemný papír, lesklý papír, lesklé fólie, dopisnice atd.) # Jiz potistná v jiné tiskárn: Inkoustové tiskárn Tepelné tiskárn Jiné tiskárn nebo faxu # Neschválená média pro zazehlovací obtisky Druhy tiskových médií 15 # Mokrá (nebo vlhká)! " # Lepicí Média skladujte v prostedí s relativní vlhkostí mezi 35 % az 85 %. Na vlhká média nebo mokrý papír toner správn nepilne. # Vrstvená # Pomackaná, pehnutá, zvlnná nebo s plastickými vzory # Perforovaná nebo drovaná, natrzená # Pílis hladká, drsná nebo s dekorativn upravovaným povrchem # S rznou hrubostí (vytlacovanými vzory) na pední a zadní stran # Pílis tenká nebo silná # Slepená statickou elektinou # Pozlacená nebo s fólií, pílis svtlá # Teplocitlivá nebo neschopná snést fixacní teplotu 200 C (392 F) # Nepravidelných tvar (nestejn siroká nebo sikmo seíznutá) # Spojená lepidlem, lepicí páskou, svorkami nebo sponkami, stuzkami, hácky, knoflíky apod.

8 # Blená chlórem # Neschválená Volba tiskových médií # Z ovládacího panelu v nabídce Papír/Vstupní zásobník/ovládání Zásobníku 1 zvolte pozadovaný typ tiskového média. # V ovladaci tiskárny (doporuceno) nastavení ovladace pepíse jakákoli nastavení, provedená na ovládacím panelu tiskárny. 16 Druhy tiskových médií Kanceláský nebo recyklovaný papír, hlavickový papír, formuláe Kapacita Zásobník 1 (univerzální zásobník) Az 250 list papíru s hmotností 80 g/m2 (22 lb) formátu A4/Letter; pro jiné hmotnosti a formáty papíru se kapacita odpovídajícím zpsobem zmní. Orientace** Typ 6490 g/m2 (1724 lb) Automatický Zásobníky 14 Podporované formáty jsou uvedeny v tabulce oboustranný na stránce 11 tisk Není podporován Manuální podavac Poznámky: * Doplkový manuální podavac je podporován pouze s instalovaným duplexerem. ** Hlavickou smrem do tiskárny. Rezim médií Hmotnost Zásobník 2 Az 500 list papíru o hmotnosti 80 g/m2 (standardní (22 lb), pouze formát A4/Letter zásobník) Zásobníky 34 Kazdý az 500 list papíru o hmotnosti 80 g/m2 (doplkové (22 lb), pouze formát A4/Letter spodní podavace) Po 1 listu Manuální podavac* Zásobníky 14 Tiskovou stranou nahoru Tiskovou stranou dol Manuální podavac Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Kanceláský papír Druhy tiskových médií 17 Obálky Zásobník 1 Az 50 kus, v závislosti na tlous ce obálek Zásobníky 24 Nejsou podporovány Po 1 obálce Manuální podavac Orientace Zásobník 1 Tiskovou stranou nahoru Tiskovou stranou dol Manuální podavac Typ Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta. net/support (klepnte na,,answer Base"). Rezim médií Obálky Oboustranný Není podporován tisk Pouzívejte obálky Kapacita # Bzné kanceláské obálky schválené pro tisk v laserových tiskárnách # S úhlopícnými spoji, ostrými ohyby i okraji a obycejnými lepicími chlopnmi! " # Suché Protoze obálky procházejí mezi vyhívanými válci fixacního zaízení, mohou se zalepit. Proto pouzívejte obálky s disperzním lepidlem. # Tisknte pouze na pední stranu, urcenou pro adresu Nepouzívejte obálky # Se samolepicími chlopnmi # Opatené kovovými sponami, pezkami, spojkami nebo prouzky pro pecetní # S prhlednými okénky # S pílis drsným povrchem # Z materiálu, který se teplem rozpoustí, taví, mní barvy nebo vytváí nebezpecné výpary # Pecetné 18 Druhy tiskových médií Samolepicí stítky Arch se stítky je tvoen samotným stítkem (tisková strana), vrstvou lepidla a podkladovým papírem. # Vlastnosti samolepicího stítku musí odpovídat pozadovaným vlastnostem kanceláského papíru. # Stítky musí zakrývat celý arch a na jejich povrchu nesmí být zádné zbytky lepidla. Zásobník 1 Az 50 list, v závislosti na tlous ce médií Zásobníky 24 Nejsou podporovány Manuální Po jednom listu podavac Orientace Zásobníky 14 Tiskovou stranou nahoru Tiskovou stranou dol Manuální podavac Typ Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Rezim médií Stítky Oboustranný Není podporován tisk Pouzívejte archy se samolepicími stítky Kapacita # Doporucené pro tisk v laserových tiskárnách # Formátu Letter nebo A4 (arch samolepicích stítk) Nepouzívejte archy se samolepicími stítky # Jejichz stítky se snadno odlepují # Jejichz podkladové listy jsou odlepené nebo mají odkrytou lepicí vrstvu Stítky se mohou pilepit na vnitní cásti tiskárny a zpsobit uváznutí médií. # Perforované nebo naezané Nepouzívejte Pouzívejte Lesklý podkladový papír Stítky pln pokrývající podklad Druhy tiskových médií 19 Dopisnice Kapacita Az 50 kus, v závislosti na tlous ce dopisnic Zásobníky 24 Nejsou podporovány Manuální Po jednom listu podavac Zásobník 1 Tiskovou stranou nahoru Tiskovou stranou dol Manuální podavac Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Dopisnice strana 1 Dopisnice strana 2 Zásobník 1 Orientace Typ Rezim médií Hmotnost g/m2 (1743 lb) Oboustranný Automatický oboustranný tisk není podporován. Manuální oboustranný tisk je podporován pouze z manuálního tisk podavace. Pi manuálním oboustranném tisku nejprve potisknte pední stranu dopisnice v rezimu Dopisnice strana 1, pak dopisnici otocte a vytisknte zadní stranu v rezimu Dopisnice strana 2. Pouzívejte dopisnice # Doporucené pro tisk v laserových tiskárnách Nepouzívejte dopisnice # S povrchovou úpravou # Urcené pro inkoustové tiskárny # Perforované nebo naezané # Zdeformované # Pedtistné nebo barevné dopisnice (mohou v tiskárn uváznout) 20 Druhy tiskových médií Silný karton (silný papír) Kapacita Zásobník 1 Az 50 kus, v závislosti na tlous ce Zásobníky 24 Není podporován Po jednom listu Manuální podavac* Zásobník 1 Tiskovou stranou nahoru Tiskovou stranou dol Manuální podavac* Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.

9 konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Karton Orientace Typ Rezim médií Hmotnost g/m2 (2542 lb bond) Oboustranný Není podporován tisk Poznámky Karton s hmotností 210 g/m2 (42 lb) je nazýván 90 lb karton. * Doplkový manuální podavac je podporován pouze s instalovaným duplexerem, i kdyz oboustranný tisk na silný karton není podporován. Nepouzívejte karton # Kombinovaný ve vstupním zásobníku s jinými typy tiskových médií (doslo by k jejich uváznutí) Druhy tiskových médií 21 Prhledné fólie Upozornní Pouzívání neschválených tiskových médií poskozuje tiskárnu. Na takový typ poskození se nevztahuje záruka. Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer.konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Schválené prhledné fólie mzete objednat na adrese Az 50 list, v závislosti na tlous ce prhledných fólií Zásobníky 24 Nejsou podporovány Po jedné fólii Manuální podavac Orientace Zásobník 1 Tiskovou stranou nahoru Manuální Tiskovou stranou dol podavac Typ Aktuální seznam schválených médií naleznete na Internetové adrese printer. konicaminolta.net/support (klepnte na,,answer Base"). Schválené prhledné fólie mzete objednat na adrese Rezim médií Prhledné fólie Oboustranný Není podporován tisk Kapacita Zásobník 1 Pouzívejte prhledné fólie # Schválené spolecností KONICA MINOLTA pro barevné laserové tiskárny # Neslepené statickou elektinou Nepouzívejte prhledné fólie # Urcené pro inkoustové tiskárny # Urcené pro olejovou fixaci 22 Druhy tiskových médií Zakládání médií Zásobník 1: Univerzální Zásobníky 24: Standardní zásobníky zásobník na média na média Manuální podavac Píprava tiskových médií! " Nevybalujte papír na tiskárn, papírové cástecky by mohly spadnout do tiskárny. Vyjmte balík papíru z obalu a odstrate z nj vrchní a spodní list. Nez balík papíru zalozíte do zásobník 14, prolistujte jej, aby se od sebe oddlily jednotlivé listy.! " Prhlednými fóliemi nelistujte. Upozornní I kdyz je tiskárna konstruována pro tisk na siroký rozsah druh tiskových médií, není urcena pro výhradní tisk na jediné médium, s výjimkou kanceláského karton, samolepicí stítky nebo prhledné fólie) mze nepízniv ovlivnit kvalitu tisku nebo zivotnost tiskového mechanizmu. Nezakládejte soucasn tisková média rzných formát, druh nebo hmotností, mohlo by dojít k jejich uváznutí. Pi doplování médií vzdy nejprve vyjmte ze zásobníku zbývající média. Pidejte je k doplovanému papíru a celý balík zarovnejte. Potom jej vlozte do tiskárny. Doporucujeme doplovat média do zásobníku, pouze kdyz se zásobník vyprázdní, jinak by mohlo dojít k jejich uváznutí. Zakládání médií 23 Zakládání médií do Zásobníku 1 (univerzální zásobník) Do Zásobníku 1 lze zakládat vsechny podporované formáty a druhy médií, krom médií delsích nez 457,2 mm (18 "). Informace o orientaci médií naleznete v cásti,,vlastnosti tiskových médií" na stránce 11. Kanceláský, recyklovaný a hlavickový papír, formuláe 1 Vysute Zásobník 1. Pokud chcete do Zásobníku 1 zalozit média jiného typu, vyjmte nejprve média, která jsou v nm zalozená. 2 Stisknte dol pítlacnou desku médií $, dokud se nezajistí v dolní poloze. $ % Upozornní Dbejte na to, abyste se rukama nedotkli podávacího válecku médií %. Pokud se dotknete podávacího válecku, otete jej suchou tkaninou. 3 Stisknte západky na obou vodítkách a pesute vodítka do polohy, která odpovídá velikosti zakládaných médií. 24 Zakládání médií Pro média velikosti mm (12,25 18 ") nastavte koncová vodítka médií. 4 Pipravte si balík az 250 list médií, zarovnejte jej a zalozte stranou urcenou k tisku smrem nahoru.! "! "! "! " 5 Pokud je papír zvlnný, ped zalozením jej vyrovnejte. Na obalu tiskových médií obvykle bývá tisková (lícová) strana oznacena sipkou. Pokud zakládáte hlavickový papír, zalozte jej hlavickou nebo logem smrem k zadní cásti zásobníku. Dbejte na to, aby zalozený balík papíru nepesahoval znacku maximálního mnozství. Pisute vodítka tsn k balíku médií. Upozornní Po zalození médií vzdy znovu upravte polohu vodítek. Pi nesprávném umístní vodítek se mze snízit kvalita tisku, média mohou v tiskárn uváznout nebo se mze tiskárna poskodit. Zakládání médií Zavete Zásobník 1. V ovladaci zvolte Kanceláský papír a paticný formát médií.! " Pokud pouzíváte média vlastního formátu, nastavte v ovladaci tiskárny paticný formát médií.

10 Spus te tisk. Obálky Tisknte pouze na pední stranu obálky, urcenou pro adresu. V nkterých cástech obálek se pekrývají ti vrstvy papíru pední, zadní a chlope. Text, tistný na tyto cásti, se nemusí vytisknout správn nebo se nemusí vytisknout vbec. Prohnte balík az 50 obálek (vcetn hran), aby se lépe podávaly. Narovnejte pehnuté rohy a potom vyrovnejte balík obálek poklepáním vsemi stranami o rovnou plochu. Polozte obálky na rovnou plochu a stisknte je, aby se vyrovnaly a odstranil se z nich vzduch. Ujistte se, ze vsechny záhyby chlopní jsou rovnomrn stlacené, obálky by se jinak mohly pomackat nebo uváznout v tiskárn. Zalozte do Zásobníku 1 az 50 obálek stranou urcenou k tisku smrem nahoru (chlopní dol) a kratsí stranou naped Nastavte vodítka médií do správné polohy. Ovte si, ze vodítka tsn piléhají k balíku obálek tak, aby obálky byly podávány pímo, ale zárove tak, aby se neprohýbaly. V ovladaci tiskárny zvolte Obálky a paticný formát. Vytisknte úlohu. Ped tiskem více kopií je vhodné vytisknout jednu zkusební obálku. Po vysunutí obálky do výstupního zásobníku okamzit otevete chlope obálky (dív, nez vychladne). Zakládání médií Samolepicí stítky Na archy se samolepicími stítky mzete tisknout spojit. To ale mze ovlivnit podávání v závislosti na kvalit pouzitých médií a na okolním prostedí. Pokud dojde k potízím, peruste spojitý tisk a stítky podávejte po jednom archu. Data formátujte v aplikaci, z které budete tisknout. Umístní textu nejprve vyzkousejte na listu kanceláského papíru. Dalsí informace o tisku na samolepicí stítky mohou být uvedeny i v dokumentaci aplikace, ze které tisknete Zalozte do zásobníku az 50 arch se stítky stranou urcenou k tisku smrem nahoru a delsím okrajem naped. Nastavte vodítka médií do správné polohy. V ovladaci tiskárny zvolte Stítky a paticný formát. Vytisknte úlohu. Dopisnice Data formátujte v aplikaci, z které budete tisknout. Umístní textu nejprve vyzkousejte na listu kanceláského papíru. 1 Zalozte do zásobníku az 50 dopisnic stranou urcenou k tisku smrem nahoru a kratsím okrajem naped Nastavte vodítka médií do správné polohy. V ovladaci tiskárny zvolte Dopisnice a paticný formát. Vytisknte dopisnice. Na dopisnice nelze tisknout automaticky oboustrann. Pokud chcete tisknout oboustrann manuáln, zalozte dopisnice prázdnou stranou smrem dol do Manuálního podavace. V ovladaci tiskárny zvolte Dopisnice strana 2. Potom vytisknte druhou stranu. Zakládání médií 27 Silný karton Ped tiskem na silný kartón nejprve vyzkousejte, zda vyhovuje kvalita tisku a zda není obraz tiskové strany posunutý Zalozte az 50 list silného kartonu stranou urcenou k tisku smrem nahoru. Nastavte vodítka médií do správné polohy. V ovladaci tiskárny zvolte Silný karton a paticný formát. Vytisknte úlohu. Prhledné fólie Tisková data formátuje v aplikaci, z které budete tisknout. Umístní textu nejprve vyzkousejte na listu kanceláského papíru.! " Nedotýkejte se fólií holýma rukama, mohla by se snízit kvalita tisku. Prhlednými fóliemi ped tiskem nelistujte. Mohly by se slepit statickou elektinou a pi podávání uváznout. 1 Na prhledné fólie mzete tisknout spojit. V závislosti na druhu a kvalit médií, statické elektin i na okolním prostedí se mze zhorsit spolehlivost podávání. Pokud dochází k potízím, kdyz zakládáte vtsí mnozství prhledných fólií, zalozte fólie pouze po 110 kusech (Zásobník 1) nebo po 1 kuse (Manuální podavac). Zalozte az 50 list prhledných fólií tiskovou stranou nahoru a delsím okrajem naped Nastavte vodítka médií podle síky fólií. V ovladaci tiskárny zvolte Prhledná fólie a paticný formát. Vytisknte úlohu. Prhledné fólie vyjmte z výstupního zásobníku co nejdív, aby se neslepovaly statickou elektinou. 28 Zakládání médií! " Prhledné fólie se mohou ve výstupním zásobníku kroutit, v závislosti na jejich druhu a na okolním prostedí. Ped tiskem na prhledné fólie vlozte do výstupního zásobníku podpru prhledných fólií, zlepsí se jejich vysouvání. Zásobníky 24 Ze Zásobník 24 lze tisknout pouze na kanceláský papír, recyklovaný papír, hlavickový papír nebo formuláe formátu A3, A4, B4, B5 (JIS), 11 17, Legal a Letter. Ostatní média zakládejte do Zásobníku 1 nebo Manuálního podavace. Doporucujeme doplovat média do zásobníku, pouze kdyz se zásobník vyprázdní, jinak by mohlo dojít k jejich uváznutí. Následující pokyny se vztahují na Zásobník 2, do Zásobníku 3 a 4 se média zakládají stejným zpsobem. 1 2 V ovladaci tiskárny zvolte zásobník, ze kterého chcete tisknout, nebo zvolte Automaticky. Vysute zásobník. Pi doplování médií vzdy nejprve ze zásobníku vyjmte zbývající média. Pidejte je k doplovaným médiím a celý balík zarovnejte.

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592374

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592374 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

magicolor 7300 Návod k obsluze

magicolor 7300 Návod k obsluze magicolor 7300 Návod k obsluze 1800735-011A(1) Děkujeme, že jste si zakoupili tiskárnu magicolor 7300. Rozhodli jste se správně. Tiskárna magicolor 7300 je navržena pro optimální činnost v prostředí Windows,

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

magicolor 2350 Návod k obsluze

magicolor 2350 Návod k obsluze magicolor 2350 Návod k obsluze 1800718-011A Děkujeme, že jste zakoupili tiskárnu magicolor 2350. Rozhodli jste se správně. Tiskárna magicolor 2350 je navržená pro optimální činnost v prostředích Windows,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592300

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592300 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze 1800738-011A

Návod k obsluze 1800738-011A magicolor 3300 Návod k obsluze 1800738-011A Děkujeme, že jste zakoupili tiskárnu magicolor 3300. Rozhodli jste se správně. Tiskárna magicolor 3300 je navržená pro optimální činnost v prostředích Windows,

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

magicolor 2300W Návod k obsluze

magicolor 2300W Návod k obsluze magicolor 2300W Návod k obsluze 1800727-011A Děkujeme, že jste zakoupili tiskárnu z produkce KONICA MINOLTA. Ochranné známky Název KONICA MINOLTA a logo KONICA MINOLTA jsou obchodní značky nebo registrované

Více

magicolor 2300W Návod k obsluze

magicolor 2300W Návod k obsluze magicolor 2300W Návod k obsluze 1800708-011A Děkujeme, že jste zakoupili tiskárnu z produkce MINOLTA-QMS. Ochranné známky Následující názvy jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti MINOLTA-QMS,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PagePro 1400W Návod k obsluze

PagePro 1400W Návod k obsluze PagePro 1400W Návod k obsluze 9J03-7743-01J 1800803-011A Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tiskárnu PagePro 1400W. Vaše volba byla správná. Tiskárna PagePro 1400W je speciálně navržena pro optimální

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Návod k obsluze 1800724-011A

Návod k obsluze 1800724-011A magicolor 2300 DL Návod k obsluze 1800724-011A Děkujeme, že jste zakoupili tiskárnu z produkce KONICA MINOLTA. Ochranné známky Název KONICA MINOLTA a logo KONICA MINOLTA jsou obchodní značky nebo registrované

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

magicolor 2300 DL Návod k obsluze

magicolor 2300 DL Návod k obsluze magicolor 2300 DL Návod k obsluze 1800687-011A Děkujeme, že jste zakoupili tiskárnu z produkce MINOLTA-QMS. Ochranné známky Následující názvy jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti MINOLTA-QMS,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2550DN http://cs.yourpdfguides.com/dref/592140

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2550DN http://cs.yourpdfguides.com/dref/592140 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2550DN. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1150 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900721

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1150 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1150 PRINTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1150

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907904

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP CM8000 COLOR MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP CM8000 COLOR MFP v

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586646

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586646 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 162. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 3840

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 3840 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Vaše uživatelský manuál LEXMARK Z55

Vaše uživatelský manuál LEXMARK Z55 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB C20P http://cs.yourpdfguides.com/dref/588108

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB C20P http://cs.yourpdfguides.com/dref/588108 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB C20P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

magicolor 2480 MF Návod k obsluze

magicolor 2480 MF Návod k obsluze magicolor 2480 MF Návod k obsluze 4556-9593-01J 1800794-011B Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zařízení magicolor 2480 MF. Vaše volba byla správná. Zařízení magicolor 2480 MF je speciálně navrženo

Více

magicolor 5440 DL Návod k obsluze

magicolor 5440 DL Návod k obsluze magicolor 5440 DL Návod k obsluze 4138-7747-03J 1800782-011C Ochranné známky KONICA MINOLTA a logo KONICA MINOLTA jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti KONICA MINOLTA HOLDINGS,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1402. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1402 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1000 PRINTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1000

Více

magicolor 2400W Návod k obsluze

magicolor 2400W Návod k obsluze magicolor 2400W Návod k obsluze 4139-7733-02J 1800767-011B Děkujeme Děkujeme, že jste zakoupili tiskárnu magicolor 2400W. Rozhodli jste se správně. Tiskárna magicolor 2400W je navržená pro optimální činnost

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902740

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902740 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 6540 http://cs.yourpdfguides.com/dref/899227

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 6540 http://cs.yourpdfguides.com/dref/899227 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

magicolor 5550/5570 Návod k obsluze

magicolor 5550/5570 Návod k obsluze magicolor 5550/5570 Návod k obsluze A011-9562-01J 1800825-011B Ochranné známky KONICA MINOLTA a logo KONICA MINOLTA jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti KONICA MINOLTA HOLDINGS,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP OFFICEJET PRO K850 COLOR

Vaše uživatelský manuál HP OFFICEJET PRO K850 COLOR Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP OFFICEJET PRO K850 COLOR. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP OFFICEJET

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET CM1015/CM1017 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/909228

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET CM1015/CM1017 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/909228 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET CM1015/CM1017 MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1018

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1018 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1018. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1018 v uživatelské

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354807

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354807 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET CP1215 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167706

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET CP1215 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET CP1215. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET CP1217 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167709

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET CP1217 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167709 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET CP1217. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

pagepro 4650EN/5650EN Návod k obsluze

pagepro 4650EN/5650EN Návod k obsluze pagepro 4650EN/5650EN Návod k obsluze A0DX-9561-01J 1800850-011B Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tiskárnu pagepro 4650EN/5650EN. Vaše volba byla správná. Tiskárna pagepro 4650EN/5650EN je speciálně

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 163

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 163 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Vaše uživatelský manuál MINOLTA PAGEPRO 1300W http://cs.yourpdfguides.com/dref/1310846

Vaše uživatelský manuál MINOLTA PAGEPRO 1300W http://cs.yourpdfguides.com/dref/1310846 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MINOLTA PAGEPRO 1300W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 3500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART D5300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/907441

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART D5300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/907441 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

magicolor 1680MF Návod k obsluze tiskárny/kopírky/ skeneru

magicolor 1680MF Návod k obsluze tiskárny/kopírky/ skeneru magicolor 1680MF Návod k obsluze tiskárny/kopírky/ skeneru A0HF-9561-13J Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zařízení magicolor 1680MF. Vaše volba byla správná. Zařízení magicolor 1680MF je speciálně

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PagePro 1350E. Návod k obsluze J A

PagePro 1350E. Návod k obsluze J A PagePro 1350E Návod k obsluze 4136-7765-01J 1800785-011A Ochranné známky Název KONICA MINOLTA a logo KONICA MINOLTA jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti KONICA MINOLTA HOLDINGS,

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 190F

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 190F Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 190F. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Zakládání papíru do standardního zásobníku na 250 listů

Zakládání papíru do standardního zásobníku na 250 listů Rychlé reference Zakládání papíru a zvláštních médií Tato část vysvětluje, jak založit papír do zásobníků na 250 a 550 listů a do ručního podavače. Obsahuje také informace o nastavení formátu a typu papíru.

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 9000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/903631

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 9000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/903631 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze 4136-7742-01J

Návod k obsluze 4136-7742-01J PagePro 1300W Návod k obsluze 4136-7742-01J Obsah 1 Úvod...1 Seznámení s tiskárnou 2 Části tiskárny 2 Pohled zepředu 2 Pohled zezadu 2 Popis indikátorů 3 Funkce indikátorů 3 Pokračování v tisku po chybovém

Více