PATOLOGIE NÁDORŮ PRSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PATOLOGIE NÁDORŮ PRSU"

Transkript

1 MUDr. Zdeněk KINKOR, PhD Prof. MUDr. Alena SKÁLOVÁ, CSc. PATOLOGIE NÁDORŮ PRSU Výukový materiál pro pregraduální a bakalářské studium Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK Plzeň 2008 ISBN Copyright Bioptická laboratoř s.r.o.

2 OBSAH 1. Klasifikace nádorů prsu podle WHO 1.1. Invazivní karcinom prsu 1.2. Prekurzorové léze 1.3. Ostatní 2. Grading a staging karcinomu prsu 2.1. Grading duktálního invazivního karcinomu prsu (IDC) 2.2. Grading duktálního neinvazivního (in situ) karcinomu prsu (DCIS) 2.3. Grading lobulárního invazivního karcinomu prsu (ILC) 2.4. Grading lobulárního neinvazivního (in situ) karcinomu prsu (LCIS) 3. Prognostické faktory u karcinomu prsu 3.1. Kategorie I 3.2. Kategorie II 3.3. Kategorie III 4. Makroskopické zpracování nádorů prsu pro histologickou diagnostiku 4.1. Excize, lumpektomie, segment, parciální mastektomie 4.2. Mastektomie a axila 4.3. Materiál z punkční ( core ) biopsie 2

3 1. Klasifikace nádorů prsu podle WHO World Health Organization Classification of Tumours. Pathology & Genetics of Tumours of the Breast and Female Genital Organs, ed. Fattaneh A. Tavassoli & Peter Devilee, IARC Press, Lyon Invazivní karcinom prsu Invazivní duktální karcinom NOS (not otherwise specified) Invazivní duktální karcinom NOS představuje nejčastější variantu invazivního karcinomu prsu. Je to heterogenní skupina, kterou tvoří karcinomy bez bližší histologické specifikace. 8500/3 Histologická struktura Invazivní duktální karcinom (IDC) je histologickou strukturou velmi variabilní, s růstem solidně trabekulárním, tubulárním, kribriformním, glandulárním, atd. Stromální komponenta je také variabilní, některé nádory jsou výrazně desmoplastické, jindy se nacházejí ložiska hyalinizace a elastozy. V některých případech je stromatu malé množství. Diagnozu IDC nevylučuje ani přítomnost lymfoidní nebo lymfoplasmocytární infiltrace ve stromatu, pokud nejsou splněna další kriteria pro dg. medulárního karcinomu. IDC může vytvářet jednobuněčné pruhy v desmoplastickém stromatu podobné růstu lobulárního karcinomu, duktální diferenciaci pak lze demonstrovat pozitivní expresí membránového antigenu E-cadherinu. Smíšený typ IDC je invazivní karcinom prsu tvořený v 10-49% objemu nádoru strukturou IDC NOS a v 50% a více některým specializovaným typem, např. lobulárním nebo tubulárním karcinomem. Pleomorfní IDC je high grade varianta IDC, který je ve více než 50% objemu karcinomu tvořený bizarními pleomorfními a vícejadernými buňkami. Přítomnost nekroz a vysoká mitotická aktivita jsou typické znaky. Prognoza je nepříznivá. IDC s vícejadernými buňkami typu osteoklastů je grade 1-2 IDC s hypervaskularizací, extravazací erytrocytů, zánětlivou infiltrací a přítomností vícejaderných buněk typu osteoklastů (CD68+, aktin-, cytokeratiny-, S-100 protein-). IDC s rysy choriokarcinomu je velmi vzácná varianta karcinomu prsu s přítomností vícejaderných buněk, které reagují pozitivně na HCG. U pacientek je zvýšená serová hladina HCG. IDC s melanotickými rysy je kombinace IDC NOS a maligního melanomu. 3

4 Obrázky a legendy Obr. 1 Duktální invazivní karcinom (grade 1) Obr. 2 Solidně trabekulární růstová struktura duktálního invazivního karcinomu (grade 2) Obr. 3 Jedno- a více-řadé pruhy polymorfních buněk duktálního karcinomu s růstem napodobujícím lobulární invazivní karcinom Obr. 4 Průkaz E-cadherinu v buňkách duktálního invazivního karcinomu Obr. 5 Basal-like DCIS neodlišitelný od konvenčního Obr. 6 Pozitivita EGFR v basal-like DCIS 4

5 Jiné informace Rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu zahrnují stimulaci exogenními hormony (perorální antikoncepce a hormonální substituční terapie)-velmi nízké riziko. Genetické riziko: nejdůležitější známé geny, které mají roli při vzniku rakoviny prsu jsou BRCA1 a BRCA2. Overexprese HER-2/neu onkoproteinu v buňkách karcinomu představuje nezávislý nepříznivý prognostický faktor. Ve skupině G3 invazívního duktálního karcinomu se v poslední době vymezuje tzv. basal-like karcinom (BLK). Charakterizuje jej triple negativní fenotyp (ER,PR a Her2/neu negativní) a dále exprese vysokomolekulárních cytokeratinů např. CK5/6 a 14. U těchto lézí se popisuje agresivnější chování a častější metastazování do plic a mozku s vynecháním axily. Tento druh neoplázie je častý u mladých žen a je nejobvyklejším morfotypem BRCA1 familiárního karcinomu. Histologický obraz má podobu buď solidního nediferencovaného, rozsáhle nekrotizujího karcinomu nebo medullary-like morfologii. BLK má též svůj prekurzor, který je morfologicky neodlišitelný od konvenčního komedonového DCIS. Častá pozitivita EGFR (epidermal growth factor receptor), která bohužel nekoreluje s typem genové alterace, zpočátku slibovala využití v cílené bioterapii, dosažené výsledky jsou zatím nepovzbudivé. Klinicko-morfologické nálezy BLK potvrzují výsledky molekulárně genetických profilací mamárního karcinomu; problémem zůstavá, že stále jde o značně morfologicky a biologicky heterogenní skupinu karcinomů, kde prognostické a prediktivní závěry v konkrétním případě nejsou možné. Odkazy na recentní literaturu 1. Varga Z, Zhao J, Ohlschlegel C, et al. Preferential HER-2/neu overexpression and/or amplification in aggressive histological subtypes of invasive breast carcinoma. Histopathology 2004:44: Krogerus LA, Leidenius MHK, Toivonen TS. Towards reasonable workload in diagnosis of sentinel lymph nodes: comparison of two frozen section methods. Histopathology 2004: 44: Komenaka IK, Ditkoff BA, Joseph KA, et al. The development of interval breast malignancies in patients with BRCA mutations. Cancer 2004: 100: Page DL. Special types of invasive breast cancer, with clinical implications. Am J Surg Pathol 2003:27: Lakhani SR, Reis-Filho JS, Fulford L, et al. Prediction of BRCA1 status in patients with breast cancer using estrogen receptor and basal phenotype. Clin Cancer Res 2005; 11: Livasy CA, Karaca G, Nanda R, et al. Phenotypic evaluation of the basal-like subtype of invasive breast carcinoma. Mod Pathol 2006; 19: Dent R, Trudeau M, Pritchard KI, et al. Triple-negative breast cancer: clinical features and patterns of recurrence. Clin Cancer Res 2007; 13: Bhargava R, Gerald WL, Li AR, et al. EGFR gene amplification in breast cancer: correlation with epidermal growth factor receptor mrna and protein expression and HER-2 status and absence of EGFR-activating mutations. Mod Pathol 2005; 18: Dabbs DJ, Chivukula M, Carter G, et al. Basal phenotype of ductal carcinoma in situ: recognition and immunohistologic profile. Mod Pathol 2006; 19: Rakha EA, El-Rehim DA, Paish C, et al. Basal phenotype identifies a poor prognostic subgroup of breast cancer of clinical importance. Eur J Cancer 2006; 42: Rakha EA, El-Sayed ME, Green AR, et al. Prognostic markers in triple-negative breast cancer. Cancer 2007; 109: Rakha EA, El-Sayed ME, Reis-Filho JS, et al. Expression profiling technology: its contribution to our understanding of breast cancer. Histopathol 2008; 52: Rakha EA, Tan DS, Foulkes WD, et al. Are triple-negative tumours and basal-like breast cancer synonymous? Breast Cancer Res 2007; 9: Turner NC, Reis-Filho JS. Basal-like breast cancer and the BRCA1 phenotype. Oncogene 2006; 25:

6 Invazivní lobulární karcinom Invazivní lobulární karcinom charakterizují jednobuněčné pruhy nekohezivních karcinomových buněk ve fibrozním stromatu ("indian file") a je často doprovázen typickou in situ lobulární komponentou. 8520/3 Histologická struktura Klasický invazivní lobulární karcinom je tvořen malými pravidelnými buňkami se ztrátou kohezivity (negativní reakce na E-cadherin). Karcinomové buňky vytvářejí charakteristické trabekulární struktury a jednobuněčné pruhy v desmoplastickém stromatu, které jsou někdy uspořádané koncentricky kolem zachovaných mamárních vývodů. Mitozy nejsou časté, karcinomové buňky jsou pozitivní na estrogenní receptory v 70-95% a na progesteronové receptory v 60-70% případů. V solidní a alveolární variantě lobulárního karcinomu jsou buňky polymorfnější a více mitoticky aktivní a mohou obsahovat intracytoplasmatickou vakuolu (buňky tvaru pečetního prstene). Pleomorfní lobulární karcinom sestává z výrazně polymorfních buněk a může vykazovat apokrinní nebo histiocytoidní diferenciaci. Ve všech variantách karcinomové buňky charakterizuje dyskohezivní růst a absence E-cadherinu. Tubulo-lobulární karcinom ( 8524/3) sestává z tubulárního karcinomu a lobulárního invazivního karcinomu konvenční struktury nebo variant. Smíšený typ karcinomu má fokálně vzhled duktálního invazivního a fokálně lobulárního invazivního karcinomu. Obrázky a legendy Obr. 1 Diskohezivní růst invazivního lobulárního karcinomu vlevo a ložisko lobulárního in situ karcinomu vpravo Obr. 2 Invazivní lobulární karcinom s růstem "indian file" 6

7 Obr. 3 Exprese ER v buňkách lobulárního karcinomu Jiné informace Invazivní lobulární karcinom (ILC) má méně často metastázy v uzlinách axily než invazivní duktální karcinom (IDC). Prognoza klasické a alveolární varianty ILC je příznivější než u pleomorfní a dalších variant. ILC častěji metastazuje do kostí, gastrointestinálního traktu, orgánů vnitřního genitálu a do plic než je tomu u IDC. Odkazy na recentní literaturu 1. Acs G, Lawton TJ, Rebbeck TR, LiVolsi VA, Zhang PJ. Differential expression of E-cadherin in lobular and ductal neoplasms of the breast and its biologic and diagnostic implications. Am J Clin Pathol 2001: 115: Middleton LP, Palacios DM, Bryant BR, Krebs P, Otis CN, Merino MJ. Pleomorphic lobular carcinoma: morphology, immunohistochemistry, and molecular analysis. Am J Surg Pathol 2000:24: Choi YJ, Pinto MM, Hao L et al. Interobserver variability and aberrant E-cadherin immunostaining of lobular neoplasia and infiltrating lobular carcinoma. Mod Pathol Oct;21(10): Mahler-Araujo B, Savage K, Parry S et al. Reduction of E-cadherin expression is associated with nonlobular Brest carcinomas of basal-like and triple negative phenotype. J Clin Pathol May;61(5): Dabbs DJ, Bhargava R, Chivukula M. Lobular versus ductal breast neoplasms: the diagnostic utility of p120 catenin. Am J Surg Pathol Mar;31(3): Yoder BJ, Wilkinson EJ, Massoll NA. Molecular and morphologic distinctions between infiltrating ductal and lobular carcinoma of the breast. Breast J Mar-Apr;13(2):

8 Tubulární karcinom Varianta invazivního duktálního karcinomu s příznivou prognozou, která sestává z dobře diferencovaných tubulárních struktur vystlaných jednořadým duktálním epitelem. 8211/3 Histologická struktura Charakteristickým znakem je přítomnost tubulárních struktur se zejícím lumen vystlaným jednou řadou buněk bez výrazné polymorfie s malou mitotickou aktivitou. Zevní myoepiteliální vrstva chybí, což je důležitý diferenciálně diagnostický znak pro odlišení sklerozující adenozy. Dalším důležitým znakem je desmoplastické buněčné stroma. Tubulární invazivní karcinom často doprovází low-grade duktální in situ nebo lobulární in situ karcinom. WHO doporučuje diagnostikovat tubulární karcinom pouze pokud tubulární struktury tvoří 90 a více % karcinomu. Obrázky a legendy Obr. 1 Pravidelná glandulární úprava diferencovaného tubulárního karcinomu s invazí do tukové tkáně Jiné informace Čistý tubulární karcinom prsu tvoří méně než 2% invazivních karcinomů. V porovnání s invazivním duktálním karcinomem NOS, bývá tubulární karcinom u starších pacientek, je menší a je spojen se signifikantně nižším rizikem uzlinových metastáz. Odkazy na recentní literaturu 1. Goldstein NS, Kestin LL, Vicini FA. Refined morphologic criteria for tubular carcinoma to retain its favorable outcome status in contemporary breast carcinoma patients. Am J Clin Pathol 2004:122: Stalsberg H, Hartmann WH. The delimitation of tubular carcnoma of the breast. Hum Pathol 2000:31:

9 Invazivní kribriformní karcinom Varianta invazivního duktálního karcinomu s příznivou prognozou, která sestává z kribriformních struktur podobných low-grade kribriformní variantě DCIS (duktálního invazivního karcinomu). 8201/3 Histologická struktura Invazivní kribriformní karcinom je je vzácný, představuje asi 3% všech IDC. Je tvořen z více než 90% kribriformní síťovitou strukturou v desmoplastickém stromatu a až v 80% případů obsahuje kribriformní DCIS. Do této kategorie patří také karcinomy s převažující kribriformní strukturou a tubulární komponentou <50%. Obrázky a legendy Obr. 1 Kribriformní invazívní karcinom napodobující kribriformní intraduktální lézi (tzv. pseudo in situ karcinom) Jiné informace Tento karcinom má velmi dobrou prognozu. 10-leté přežívání se nachází v % případů. Odkazy na recentní literaturu 1. Ellis IO, Galea M, Broughton N, et al. Pathological prognostic factors in breast cancer II. Histological type. Relationship with survival in a large study with a long-term follow-up. Histopathology 1992:20:

10 Medulární karcinom Dobře ohraničený karcinom sestávající ze špatně diferencovaných buněk proliferujících v solidních ložiscích bez žlazových struktur a s hojnou lymfoplasmocytární infiltrací ve stromatu. 8510/3 Histologická struktura Typický medulární karcinom prsu definuje 5 histomorfologických znaků: 1. syncytiální růst ve splývajících solidních plošných buněčných pruzích s malým množstvím stromatu 2. absence tubulárních a žlazových struktur 3. difuzní hustý lymfoplasmocytární infiltrát 4. karcinomové buňky nediferencované s velkými polymorfními měchýřkovitými jádry, nápadnými jadérky a četnými mitozami 5. dobré ohraničení nádoru s expanzivním spíše než invazivním růstem. Karcinom prsu vyznačující se solidním růstem nediferencovaných buněk s hojným lymfoidním stromatem, u kterého chybí ostatní kriteria, někdy označovaný jako "atypický medulární karcinom", je třeba odlišit, protože je prognosticky nepříznivý. Obrázky a legendy Obr. 1 Septa s lymfocytární infiltrací prostupující mozaikovitou syncyciální nádorovou populaci medulárního karcinomu Jiné informace Karcinom, který splňuje výše uvedená diagnostická kriteria, má lepší prognozu než konvenční duktální invazivní karcinom. Diagnostická kriteria jsou však v některých případech těžko reprodukovatelná, a 10-leté přežití kolísá mezi 90-50%. Diagnoza medulárního karcinomu může být obtížná ve vzorcích, které neumožňují posoudit ohraničení nádoru. Pak se doporučuje diagnozu medulárního karcinomu opřít o syncytiální růst v kombinaci s bohatým lymfoplasmocytárním stromatem a absencí duktální komponenty. Medulární karcinom je častější u pacientek s mutací genu BRCA1. 10

11 Odkazy na recentní literaturu 1. Rubens JR, Lewandrowski KB, Kopans DB, Koerner FC, Hall DA, McCarthy KA. Medullary carcinoma of the breast. Overdiagnosis of prognostically favorable neoplasm. Arch Surg 1990:125: Rapin V, Contesso G, Mouriesse H, Bertin F, Lacombe MJ, Piekarski JD, Travagli JP, Gadenne C, Friedman S. Medullary breast carcinoma. A reevaluation of 95 cases of breast cancer with inflammatory stroma. Cancer 1988:61: Wargotz ES, Silverberg SG. Medullary carcinoma of the breast: a clinicopathologic study with appraisal of current diagnostic criteria. Hum Pathol 1988:19: Rodríguez-Pinilla SM, Rodríguez-Gil Y, Moreno-Bueno G et al. Sporadic invasive breast carcinomas with medullary features display a basal-like phenotype: an immunohistochemical and gene amplification study. Am J Surg Pathol Apr;31(4): Vincent-Salomon A, Gruel N, Lucchesi C et al. Identification of typical medullary breast carcinoma as a genomic sub-group of basal-like carcinomas, a heterogeneous new molecular entity. Breast Cancer Res. 2007;9(2):R24. 11

12 Mucin produkující karcinomy Jedná se o karcinomy prsu, charakterizované výraznou tvorbou extracelulárního hlenu. Patří sem mucinozní karcinom, mucinozní cystadeno-karcinom a karcinom z prstencových buněk. 8480/3 Mucinozní (gelatinozní) karcinom 8470/3 Mucinozní cystadenokarcinom 8490/3 Karcinom z prstencových buněk Histologická struktura Mucinozní (gelatinozní) karcinom charakterizuje proliferace čepů karcinomových buněk, které "plavou" ve velmi objemném extracelulárním hlenu. Buňky jsou pravidelné s minimální mitotickou aktivitou a jsou ve 100% pozitivní na estrogenní a progesteronové receptory. Mucinozní cystadenokarcinom sestává z vysokých cylindrických buněk se světlou mucin-obsahující plasmou. Vyskytuje se v cystopapilární a solidní variantě. Karcinom z prstencových buněk se v prsu vyskytuje ve dvou formách. Jednak představuje agresivní variantu lobulárního karcinomu, druhý typ je histologicky podobný difuznímu karcinomu žaludku a sestává z duktálních karcinomových buněk tvaru pečetního prstene s intracytoplasmatickou hlenovou vakuolou. Obrázky a legendy Obr. 1 Izolované ostrůvky nádorového epitelu v záplavě extracelulárního hlenu typický rys mucinózního karcinomu Obr. 2 Ostrý přechod obou složek smíšeného mucinózního karcinomu Jiné informace Diagnoza mucinozního karcinomu prsu vyžaduje vyšetření celého nádoru, protože pouze čistý mucinozní karcinom bez dukálních struktur má příznivou prognozu. U těchto karcinomů je 10-leté přežití u % pacientek. 12

13 Odkazy na recentní literaturu 1. Scopsi L, Andreola S, Pilloti S, Bufalino R, Baldini MT, Testori A, Rilke F. Mucinous carcinoma of the breast. A clinicopathologic, histochemical, and immunohistochemical study with special reference to neuroendocrine differentiation. Am J Surg Pathol 1991:15: Fentiman IS, Millis RR, Smith P, Ellul JP, Lampejo O. Mucoid breast carcinomas: histtology and prognosis. Br J Cancer 1997:75: Tan PH, Tse GM, Bay BH. Mucinous breast lesions: diagnostic challenges. J Clin Pathol Jan;61(1): Barkley CR, Ligibel JA, Wong JSet al. Mucinous breast carcinoma: a large contemporary series. Am J Surg Oct;196(4): Di Saverio S, Gutierrez J, Avisar E. A retrospective review with long term follow up of 11,400 cases of pure mucinous breast carcinoma. Breast Cancer Res Treat Oct;111(3): Shet T, Chinoy R. Presence of a micropapillary pattern in mucinous carcinomas of the breast and its impact on the clinical behavior. Breast J Sep-Oct;14(5): Bal A, Joshi K, Sharma SC, Das A et al. Prognostic significance of micropapillary pattern in pure mucinous carcinoma ofthe breast. Int J Surg Pathol Jul;16(3): Molavi D, Argani P. Distinguishing benign dissecting mucin (stromal mucin pools) from invasive mucinous carcinoma. Adv Anat Pathol Jan;15(1):

14 Neuroendokrinní karcinomy Morfologicky značně heterogenní skupina in situ a invazívních karcinomů, ve kterých lze imunohistochemicky či elektronmikroskopicky prokázat známky neuroendokrinní diferenciace u více jak 50% buněčné populace. 8041/3 Malobuněčný karcinom 8042/3 Ovískový malobuněčný karcinom 8013/3 Velkobuněčný neuroendokrinní karcinom Histologická struktura V strukturálně pestré skupině karcinomů s neuroendokrinním fenotypem nečiní problémy vymezit vzácný primární malobuněčný a velkobuněčný karcinom, které jsou mikroskopicky identické s jejich analogy v plicích či jinde. Jsou agresívní a důležité je vyloučit metastázu z jiného zdroje. Mohou exprimovat TTF1; negativně reagují s CK20. Endokrinní diferenciace se běžně vyskytuje rovněž u čistého mucinózního (koloidního) karcinomu prsu typu B. Zvláštní jednotkou je tzv. solidní papilární neuroendokrinní (in situ) karcinom, u kterého je popisována kvantitativně velmi rozdílná neuroendokrinní aktivita společně se známkami apokrinní a onkocytární diferenciace. Značná část těchto lézí produkuje mucin a invazívní složka nabývá pak charakteru mucinózního karcinomu. V taxonomii jsou řazeny spolu s papilárními karcinomy. Původně byly tyto nádory klasifikovány jako karcinoidy prsu; bylo však zjištěno, že histogeneticky, fenotypicky, biochemicky ani biologicky nejsou příbuzné s těmi klasickými v GIT či jinde. Je velmi zajímavé, že i některé konvenční lobulární a NOS duktální invazívní karcinomy mohou zřídka vykazovat velmi variabilní míru neuroendokrinní diferenciace. Incidence se odhaduje na 8-19%. Obrázky a legendy Obr. 1 Solidně alveolární úprava tvz. solidního papilárního in situ neuroendokrinního karcinomu. Neobvyklý typ uspořádání někdy činí rozlišení event. invazívního růstu velmi obtížným. Obr. 2 Buněčnou kompozici tvoří objemné epitelové bb. s výrazně eozinofilní a zrnitou cytoplasmou, na původní papilární uspořádání upozorňují podpůrné stromovaskulární terčíky. 14

15 Obr. 3 Masivní intracelulární produkce hlenu zvýrazněná speciálním barvením s mucikarmínem. Obr. 4 Přibližně 2/3 případů Pagetova karcinomu vykazují overexpresi Her2/neu onkoproteinu. Jiné informace Kromě výše zmíněných neuroendokrinních karcinomů, majících svůj vlastní kód ve WHO klasifikaci, se neuroendokrinní fenotyp samostatně nekóduje a biologické chování tumorů nikterak neovlivňuje. Za zmínku stoji, že přítomnost neuroendokrinních buněk či jejich hyperplázie v normální mléčné žláze, jak jsou známy např. prekurzorové léze karcinoidu v plicích a GIT, nebyly dosud jednoznačně potvrzeny. Sporadická neuroendokrinní diferenciace v NOS karcinomech prsu se považuje pouze za nejasný, paralelní diferenciační epifenomén v rámci maligní transformace buňky. Odkazy na recentní literaturu 1. Tsang, W.Y.W., Chan, J.K.C.: Endocrine ductal carcinoma in situ (E-DCIS) of the breast: a form of lowgrade DCIS with distinctive clinicopathologic and biologic characteristics. Am. J. Surg. Pathol., 1996, 20: s Sapino, A., Bussolati, G.: Is detection of endocrine cells in breast adenocarcinoma of diagnostic and clinical significance. Histopathology, 2002, 40: s Miremadi, A., Pinder, S.E., Lee, A.H., Bell, J.A., Paish, E.C., Wencyk, P., Elston, C.W., Nicholson, R.I., Blamey, R.W., Robertson, J.F., Ellis, I.O.: Neuroendocrine differentiation and prognosis in breast adenocarcinoma. Histopathology, 2002, 40: s Maluf H.M., Koerner, F.C.: Solid papillary carcinoma of the breast: a form of intraductal carcinoma with endocrine differentiation frequently associated with mucinous carcinoma. Am. J. Surg. Pathol., 1995, 19: s Kawasaki T, Nakamura S, Sakamoto G et al. Neuroendocrine ductal carcinoma in situ (NE-DCIS) of the breast komparative clinicopathological study of 20 NE-DCIS cases and 274 non-ne-dcis cases. Histopathology [Epub ahead of print] 6. Otsuki Y, Yamada M, Shimizu S et al. Solid-papillary carcinoma of the breast: clinicopathological study of 20 cases. Pathol Int Jul;57(7): Moritani S, Ichihara S, Kushima R, et al. Myoepithelial cells in solid variant of intraductal papillary carcinoma of the breast: a potential diagnostic pitfall and a proposal of an immunohistochemical panel in the differential diagnosis with intraductal papilloma with usual ductal hyperplasia. Virchows Arch May;450(5):

16 Invazivní papilární karcinom Invazívně rostoucí duktální karcinom papilární úpravy či v užším slova smyslu invazívní složka původního papilárního intraduktálního (intracystického) in situ papilokarcinomu. Ve druhém případě infiltrující komponenta většinou postrádá papilární konfiguraci. 8503/3 Histologická struktura Někdy pokročilá skleróza benigní papilární léze či intracystického papilokarcinomu komplikuje spolehlivé rozlišení invaze od zavzatých epitelových formací ve sklerotickém stromatu. Sporná ložiska ve sklerotickém a zánětlivě změněném pouzdru se většinou ignorují nebo se označují za sporná či mikroinvazívní a prognosticky se neliší od čistých in situ proliferací. Vedle imunohistochemického průkazu myoepiteliální vrstvy či basální membrány (někdy problematického) se bezpečný invazívní růst nejjistěji hodnotí v okolní tuku a mimo oblast sklerotického pouzdra. Odlišit je potřeba někdy topograficky nepřehledné, pseudoinvazívní epitelové formace po předchozí punkci. Obrázky a legendy Obr. 1 Trsy nádorových buněk v punkčním kanálu po předchozím výkonu se nesmí zaměnit za invazívní proces (pseudoinvaze) Jiné informace Invazívní složku intraduktálního papilokarcinomu většinou tvoří low grade, konvenční tubulární, kribriformní či NOS karcinom a většinou se v bezprostředním okolí nachází cytologicky shodný, běžný nepapilární DCIS. Obě složky konstantně exprimují hormonální receptory a nevykazují overexpresi Her2/neu. Případy s negativními axilárními uzlinami jsou údajně biologicky příznivější než konvenční karcinomy totožného gradu. Jiný typ je ale papilárně uspořádaný invazívní karcinom bez zřejmé původní in situ papilární komponenty, který má často vyšší grade, avšak běžně se v kategorii NOS karcinomů samostatně nevymezuje. 16

17 Odkazy na recentní literaturu 1. Rosen PP.: Rosen s breast pathology, Lippincott, Williams and Wilkins. 2nd ed., 2001, Chapter 16, s Youngson B, Cranor M, Rosen PP.: Epithelial displacement in surgical breast specimens following needling procedures. Am. J. Surg. Pathol., 1994, 18: s

18 Invazivní mikropapilární karcinom Karcinom sestává z malých klastrů nádorových buněk v opticky prázdných stromálních prostorech, které připomínají krevní nebo lymfatické cévy. 8507/3 Histologická struktura Histologicky invazivní mikropapilární karcinom charakterizují "morula-like" papilární klastry karcinomových buněk bez fibrovaskulárního stromatu, obklopené opticky prázdným prostorem (obr. 1). Čepy karcinomových buněk jsou obklopené lineární pozitivní reakcí na EMA (epiteliální membránový antigen), což je způsobené obrácenou polaritou buněk, jejichž apikální pól krytý mikrovily je obrácený ke stromatu (obr. 2). Stromální arteficielní dutinky nejsou vystlané endotelem (negativní reakce na endotelové markry, např. CD34, a faktor VIII) (obr. 3). Obrázky a legendy Obr. 1 Trsy karcinomových buněk bez stromatu v opticky prázdných štěrbinách Obr. 2 Čepy karcinomových buněk obklopené lineární reakcí s EMA 18

19 Obr. 3 Arteficielní dutiny nejsou vystlané endotelem (CD 34 pozitivní jen v kapilárách) Jiné informace Mikropapilární karcinom prsu je v čisté formě je vzácný. Fokální mikropapilární struktury se vyskytují ve 3-6% invazivních duktálních karcinomů. Mikropapilární karcinom prsu je velmi agresivní varianta se špatnou prognozou. Mikropapilární struktura pozitivně koreluje s vaskulární invazí a uzlinovými metastázami. Odkazy na recentní literaturu 1. Zekioglu O, Erhan Y, Ciris M, et al. Invasive micropapillary carcinoma of the breast: high incidence of lymph node metastasis with extranodal extension and its immunohistochemical profile compared with invasive ductal carcinoma. Histopathology 2004:44: Pettinato G, Manivel CJ, Panico L, Sparano L, Petrella G. Invasive micropapillary carcinoma of the breast. Clinicopathologic study of 62 cases of a poorly recognized variant with highly aggressive behavior. Am J Clin Pathol 2004:121: Nassar H, Pansare V, Zhang H, Che M, Sakr W, Ali-Fehmi R, Grignon D, Sarkar F, Cheng J, Adsay V. Pathogenesis of invasive micropapillary carcinom: role of MUC1 glycoprotein. Modern Pathol 2004:17: Peterson JL. Breast carcinoma with an unexpected inside out growth pattern: rotation of polarization with angioinvasion [abstract]. Pathol Res Pract 1993:189: Siriangkul S, Tavassoli FA. Invasive micropapillary carcinoma of the breast. Mod Pathol 1993:6: Shet T, Chinoy R.Presence of a micropapillary pattern in mucinous carcinomas of the breast and its impact on the clinical behavior. Breast J Sep-Oct;14(5): Bal A, Joshi K, Sharma SC et al. Prognostic significance of micropapillary pattern in pure mucinous carcinoma of the breast. Int J Surg Pathol Jul;16(3): Li YS, Kaneko M, Sakamoto DG et al. The reversed apical pattern of MUC1 expression is characteristics of invasive micropapillary carcinoma of the breast. Breast Cancer. 2006;13(1):

20 Apokrinní karcinom Je invazivní karcinom prsu, který vykazuje apokrinní diferenciaci ve více než 90% buněk. 8401/3 Histologická struktura Jakýkoliv typ karcinomu prsu může mít ložiskovou apokrinní diferenciaci, ať už se jedná o duktální invazivní, tubulární, medulární, neuroendokrinní nebo lubulární karcinom. Apokrinní karcinom, jakéhokoliv původu charakterizují dva typy nádorových buněk. Typ A tvoří buňky s hojnou eosinofilní granulární plasmou, pozitivní s PAS-diastázou. Typ B jsou buňky s objemnou plasmou s opticky prázdnými vakuolami vzhledu pěnitých buněk. Tyto buňky připomínají pěnité makrofágy nebo sebaceozní elementy (1). Imunohistochemicky typ A i B buněk apokrinního karcinomu dává pozitivní reakci na cytokeratiny a apokrinní marker GCDFP-15 (gross cystic disease fluid protein-15). Reakce na estrogenní a progesteronové receptory jsou zpravidla negativní, naopak androgenní receptory se prokazují až v 90% případů. Obrázky a legendy Obr. 1 Solidně alveolární struktura apokrinního karcinomu Obr. 2 Buňky karcinomu mají hojnou pěnitou a eosinofilní granulární cytoplasmu Jiné informace Byly popsány apokrinní lobulární (2) a duktální karcinom in situ (3). V současnosti se zdá, že rozpoznání apokrinního karcinomu nemá klinický význam, prognoza je stejná jako u příslušného karcinomu bez apokrinní morfologie. Odkazy na recentní literaturu 1. Eusebi V, Damiani S, Losi L, Millis RR. Apocrine differentiation in breast epithelium. Adv Anat Pathol 1997:4: Eusebi V, Betts CM, Haagensen DE, et al. Apocrine differentiation in lobular carcinoma of the breast. Hum Pathol 1984:15: Abati AD, Kimmel M, Rosen PP. Apocrine mammary carcinoma. A clinicopathologic study of 72 cases. Am J Clin Pathol 1990:94:

21 4. Unal E, Firat A, Gunes P et al. Apocrine carcinoma of the breast: clinical, radiologic, and pathologic correlation. Breast J Nov-Dec;13(6): O'Malley FP, Bane A. An update on apocrine lesions of the breast. Histopathology Jan;52(1): Tanaka K, Imoto S, Wada N et al. Invasive apocrine carcinoma of the breast: clinicopathologic features of 57 patients. Breast J Mar-Apr;14(2):

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

Srovnání exprese hormonálních receptorů v kostních metastázách karcinomu prsu s primárním nádorem

Srovnání exprese hormonálních receptorů v kostních metastázách karcinomu prsu s primárním nádorem Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně Srovnání exprese hormonálních receptorů v kostních metastázách karcinomu prsu s primárním nádorem MUDr. Radim Grosman Disertační doktorandská práce Brno, srpen

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa

Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa Vrozené vývojové vady mléčné žlázy nadpočetná mamma (polymastie) nebo bradavka (polythelie) - v průběhu mléčné lišty (z axily na perineum) - zpravidla rudimentární

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

VII. Meziregionální bioptický seminář. Případ č.11 Referuje MUDr.Fakhouri Připravil MUDr.Buzrla, MUDr.Fakhouri

VII. Meziregionální bioptický seminář. Případ č.11 Referuje MUDr.Fakhouri Připravil MUDr.Buzrla, MUDr.Fakhouri VII. Meziregionální bioptický seminář Případ č.11 Referuje MUDr.Fakhouri Připravil MUDr.Buzrla, MUDr.Fakhouri Klinické údaje Muž, 59 let Bratr: karcinom prostaty Nekouří, alkohol příležitostně 16.6.2013

Více

Intraduktální proliferující léze mléčné žlázy. Dušan Žiak

Intraduktální proliferující léze mléčné žlázy. Dušan Žiak Intraduktální proliferující léze mléčné žlázy Dušan Žiak Bioptický seminář FN a CGB Ostrava 5.2.2014 2013 Definice Intraduktální proliferujíce léze jsou skupinou cytologicky a architektonicky rozmanitých

Více

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Informační hodnota core cut biopsií mammy I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Datový audit mamografického screeningu v praxi Brno, 18.11.2005 Informační hodnota core cut biopsií

Více

Biopsie č /2012. Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie

Biopsie č /2012. Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie Biopsie č. 14580/2012 Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie Klinické údaje 5-měsíční holčička 22.10.2012 plánovaně přijata k došetření pro těžkou periferní

Více

1.1 Nadpočetný prs nebo bradavka

1.1 Nadpočetný prs nebo bradavka Hypertextový atlas patologie: Patologie mammy 1 Eva Jandáková 1 Kongenitální anomálie 1.1 Nadpočetný prs nebo bradavka Občas se vyskytující kožní morfa ventrálně v průběhu mléčné lišty. Nadpočetná bradavka

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Benigní vřetenobuněčný stromální tumor prsu podobný schwannomu u 81letého muže kazuistika

Benigní vřetenobuněčný stromální tumor prsu podobný schwannomu u 81letého muže kazuistika Benigní vřetenobuněčný stromální tumor prsu podobný schwannomu u 81letého muže kazuistika Kinkor Z. 1, Havlíček F. 2, Michal M. 2 1Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň 2Šiklův ústav patologie LF UK, Plzeň

Více

C64-C66 srovnání se světem

C64-C66 srovnání se světem Nádory ledvin C64-C66 srovnání se světem Karcinom ledviny incidence celosvětově: - 9 nejčastější nádor u mužů - 14 nejčastější nádor u žen mortalita celosvětově: - 16 nejčastější nádor Zhoubné nádory

Více

Úskalí diagnostiky kožních nádorů

Úskalí diagnostiky kožních nádorů Úskalí diagnostiky kožních nádorů Vojáčková Naděžda Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a Nemocnice Na Bulovce, Praha Přednosta: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc Things we knew, things we did Things we

Více

Nádory parenchymových orgánů

Nádory parenchymových orgánů Nádory parenchymových orgánů Plíce Maligní nádory Nemalobuněčné karcinomy Malobuněčný karcinom Dlaždicový karcinom plic Dlaždicový karcinom plic Adenokarcinom plic Adenokarcinom plic Malobuněčný karcinom

Více

VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ. M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj

VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ. M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj Adenoidně cystický karcinom slinných žláz je druhým nejčastějším maligním tumorem slinných

Více

NÁDORY PLIC. Maligní nádory

NÁDORY PLIC. Maligní nádory NÁDORY PLIC Benigní nádory Epitelové : - papilomy - adenomy Mesenchymové : Lipom, chondrom, leiomyom, atd. Hamartom Nádor, tvořený abnormálně uspořádanou směsí tkání normálně se vyskytujících v plicích.

Více

Komentář k nové WHO klasifikaci nádorů slinných žláz

Komentář k nové WHO klasifikaci nádorů slinných žláz Komentář k nové WHO klasifikaci nádorů slinných žláz Skálová A. 1,2, Michal M. 1 1Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK, Plzeň 2Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň Nová klasifikace nádorů slinných žláz

Více

Muž 15 let Klinická dg.: Lymphadenopathia colli l. sin, Rezistence pozorována od 3/2013 Bez progrese růstu Krevní a serologické nálezy negativní

Muž 15 let Klinická dg.: Lymphadenopathia colli l. sin, Rezistence pozorována od 3/2013 Bez progrese růstu Krevní a serologické nálezy negativní Muž 15 let Klinická dg.: Lymphadenopathia colli l. sin, Rezistence pozorována od 3/2013 Bez progrese růstu Krevní a serologické nálezy negativní Suspektní tuhá nerovná uzlina, velikosti 3,5 x 2,5 x 2 cm

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více

Patologie prsu. záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové

Patologie prsu. záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové Patologie prsu Patologie prsu záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové Puerperální mastitis výskyt obvykle 2-3 týdny po začátku laktace může být

Více

Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku

Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku klinicko-patologický seminář Podřipská nemocnice Roudnice n.labem 16. května 2005 MUDr. Jan Šťastný Diagnoza s.r.o. Progresivní změny na čípku Pseudotumory

Více

Nemoci ovária. nenádorové změny. nádory ovaria. - pelvic inflammatory disease - ovariální cysty - endometrióza

Nemoci ovária. nenádorové změny. nádory ovaria. - pelvic inflammatory disease - ovariální cysty - endometrióza Ovária Nemoci ovária nenádorové změny - pelvic inflammatory disease - ovariální cysty - endometrióza nádory ovaria - epitelové (z povrchového epitelu a stromatu) - sex cord-stromální (gonadostromální)

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

VYBRANÁ TÉMATA Z PATOLOGICKÉ ANATOMIE MOČOPOHLAVNÍHO TRAKTU

VYBRANÁ TÉMATA Z PATOLOGICKÉ ANATOMIE MOČOPOHLAVNÍHO TRAKTU VYBRANÁ TÉMATA Z PATOLOGICKÉ ANATOMIE MOČOPOHLAVNÍHO TRAKTU MUDr. Václav Eis Ústav patologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Ledvina 1.1 Karcinom

Více

Histologické nálezy v core-cut biopsiích prsní ţlázy. Hitological finds in core cut biopsies of mammal gland

Histologické nálezy v core-cut biopsiích prsní ţlázy. Hitological finds in core cut biopsies of mammal gland Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové katedra biologických a lékařských věd Histologické nálezy v core-cut biopsiích prsní ţlázy Hitological finds in core cut biopsies of mammal

Více

VII. Meziregionální bioptický seminář. Případ č. 8b. P202/13 Mačák J FN Ostrava Domov sester

VII. Meziregionální bioptický seminář. Případ č. 8b. P202/13 Mačák J FN Ostrava Domov sester VII. Meziregionální bioptický seminář Případ č. 8b P202/13 Mačák J. 5.2. 2014 FN Ostrava Domov sester P 202/13 P 202/13 P 202/13 P 202/13 P 202/13 P 202/13 P 202/13 1 Primární angiosarkom srdce 2 Maligní

Více

Patologie krevního ústrojí. II. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie krevního ústrojí. II. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie krevního ústrojí II. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru H&E Polycythaemia vera Giemsa Erythroidní proliferace Glycophorin C Polycythaemia vera ABNORMAL MEGAKARYOCYTIC PROLIFERATION

Více

OBROVSKOBUNĚČNÝ KOSTNÍ TUMOR ŽEBRA - NEOBVYKLÁ KASUISTIKA

OBROVSKOBUNĚČNÝ KOSTNÍ TUMOR ŽEBRA - NEOBVYKLÁ KASUISTIKA OBROVSKOBUNĚČNÝ KOSTNÍ TUMOR ŽEBRA - NEOBVYKLÁ KASUISTIKA MUDr.Jana Dvořáčková Ph.D.1,2, MUDr. Tomáš Waloschek1, MUDr. Markéta Pernicová3 1Ústav patologie FNO Ostrava 2CGB laboratoř a.s. 3 Ústav radiodiagnostiky

Více

PATOLOGIE PRSU. Z. Kolář

PATOLOGIE PRSU. Z. Kolář PATOLOGIE PRSU Z. Kolář Obsah 1. Vývojové odchylky 2. Záněty 2.1. Nespecifické 2.2. Specifické 3. Fibrózní a fibroepitelové nenádorové léze 4. Epitelové nenádorové léze (cystická mastopatie, epitelióza,

Více

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz XXII. Cytologický den Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz Iva Zambo Damier s.r.o., I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně UZV, CT, (EUS) FNAC aspirace tenkou jehlou Fixace zaschnutím / 95% alkoholem, barvení

Více

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š.

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š. Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby Kopecký O. Lukešová Š. Ostrava 9.2.2017 Léčebné modality nádorových onemocnění: - chirurgická léčba (radikalita výkonu) - radioterapie - chemoterapie

Více

Operační léčba karcinomu prsu

Operační léčba karcinomu prsu Operační léčba karcinomu prsu Pavlišta D., Zikán M., Janoušek M., Cibula D. Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Cíle chirurgické léčby: complete local disease control určení stádia a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

UZ diagnostika karcinomu mléčné žlázy

UZ diagnostika karcinomu mléčné žlázy UZ diagnostika karcinomu mléčné žlázy Eva Němcová LF MU a FN Brno Bohunice přednosta prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA nádory prsu 25. místo 16. místo ČR r. 2009 incidence 111,7 nádorů na 100 000 žen prevalence

Více

VIII. PŘÍLOHA Mastocytom

VIII. PŘÍLOHA Mastocytom 38 VIII. PŘÍLOHA 8.1. Mastocytom Obr. 1: FNAB z útvaru v oblasti popliteální MU (pes; samec; 9,5 let; šarpej). Na snímku jsou vidět 3 mitózy a množství kulatojaderných buněk degranulované mastocyty, některé

Více

BIOPTICKÝ SEMINÁŘ FN Poruba a CGB laboratoře Ostrava DNE

BIOPTICKÝ SEMINÁŘ FN Poruba a CGB laboratoře Ostrava DNE BIOPTICKÝ SEMINÁŘ FN Poruba a CGB laboratoře Ostrava DNE 27.2.2013 Případ číslo biopsie 14286/2012 vcgb a 14939/2012 v FN Poruba MUDr Jan Nieslanik Prof.MUDr.Jirka Mačák CSc Doc.MUDr. Martin Tichý Šlo

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE

SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE MUDr. Dimitar Hadži Nikolov Fingerlandův ústav patologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta UK Hradec

Více

Gastrointestinální stromální tumor

Gastrointestinální stromální tumor Gastrointestinální stromální tumor léčebné aspekty z pohledu chirurga Neoral Č.,Aujeský R.,Stašek M.,Vrba,R.,Janíková M.,Škarda J. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Ústav patologické anatomie LF

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Karcinom vaječníků. Představení nemoci

Karcinom vaječníků. Představení nemoci Karcinom vaječníků Představení nemoci Anatomie pánve a břicha Ženský reprodukční systém Vaječníky jsou párový orgán o velikosti 2 4 cm v průměru Vejcovod Řasinky Vaječník Ligamentum Kůra vaječníku Děloha

Více

ORL SEMINÁŘ - KAZUISTIKA 22.5.2008

ORL SEMINÁŘ - KAZUISTIKA 22.5.2008 ORL SEMINÁŘ - KAZUISTIKA 22.5.2008 Romana Andělov lová Ústav patologie FNO 65-LETÁ PACIENTKA B.K. 21.12.2007 VYŠETŘENÍ NAZMRZLO: Okrajová zona jazyka 2x0,6x0,3cm Jedná se o tumor? Klin.dg. Ca mandle a

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová Diagnostika maligních nádorů kůže Ivana Krajsová Kožní nádory Nemelanomové kožní nádory ( NMSC) - prekancerózy - carcinomy in situ - maligní nádory -- basaliomy, spinaliom Melanom Cornu cutaneum Carcinoma

Více

Případ č. 9 Biopsie č. 7709/2013. Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie

Případ č. 9 Biopsie č. 7709/2013. Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie Případ č. 9 Biopsie č. 7709/2013 Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie Klinické údaje 46 letý muž před 20-ti lety provedena orchiektomie vlevo pro teratom

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

Co by měl klinik vědět o patologické anatomii NETů a GISTů? Leoš Křen, Ústav patologie FN Brno

Co by měl klinik vědět o patologické anatomii NETů a GISTů? Leoš Křen, Ústav patologie FN Brno Co by měl klinik vědět o patologické anatomii NETů a GISTů? Leoš Křen, Ústav patologie FN Brno Kvíz: kde je tato silnice? NETy Neuroendokrinní ( karcinoidní ) tumory (NETy) jsou jsou tumory neuroendokrinního

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

Vybrané novinky v diagnostice a klasifikaci invazivního karcinomu prsu

Vybrané novinky v diagnostice a klasifikaci invazivního karcinomu prsu Vybrané novinky v diagnostice a klasifikaci invazivního karcinomu prsu Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové Úvod Karcinom prsu je v současné době nejčastější

Více

Ultrazvukové vyšetření lymfatických uzlin. Radka Šlaisová, Hana Petrášová Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU

Ultrazvukové vyšetření lymfatických uzlin. Radka Šlaisová, Hana Petrášová Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU Ultrazvukové vyšetření lymfatických uzlin Radka Šlaisová, Hana Petrášová Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU Metoda první volby při podezření na periferní lymfadenopatii Lineární vysokofrekvenční

Více

Kostní biopsie role patologa

Kostní biopsie role patologa Kostní biopsie role patologa Karel Veselý I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno IV. KONGRES TRAUMATOLOGIE A MUSKULOSKELETÁLNÍ RADIOLOGIE 14. 15. dubna 2016 Brno, hotel Myslivna Úvod

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

B 14647/12, 14648/12, 14713/12. Připravil: MUDr. Petr Buzrla. Referuje: MUDr. Jana Bartusková. Ústav patologie Fakultní nemocnice Ostrava

B 14647/12, 14648/12, 14713/12. Připravil: MUDr. Petr Buzrla. Referuje: MUDr. Jana Bartusková. Ústav patologie Fakultní nemocnice Ostrava B 14647/12, 14648/12, 14713/12 Připravil: MUDr. Petr Buzrla Referuje: MUDr. Jana Bartusková Ústav patologie Fakultní nemocnice Ostrava Anamnestické a klinické údaje: - 73 roků věku - hypertenzní nemoc,

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví Endometriální stromální nádory: současná klasifikace a základy histopatologické diagnostiky Pavel Dundr Ústav patologie 1. LF UK v Praze a VFN Korespondenční adresa:

Více

Incidentalomy ledvin a jejich management. Z. Sedláčková, F. Čtvrtlík

Incidentalomy ledvin a jejich management. Z. Sedláčková, F. Čtvrtlík Incidentalomy ledvin a jejich management Z. Sedláčková, F. Čtvrtlík Cysty ledvin Bosniakova klasifikace emeritní prof. Morton Arthur Bosniak * 13.11. 1929, 7. 10. 2016 I, II - benigní II F - follow up

Více

Části postižených tkání či orgánů / záněty, benigní či

Části postižených tkání či orgánů / záněty, benigní či Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. LP 01 příloha 1: Seznam vyšetření laboratoře Název vyšetření: Cervikovaginální histologické vyšetření a diagnostika PAP Metoda slouží k záchytu prekanceróz a malignity

Více

Nádory gastrointestinálního traktu

Nádory gastrointestinálního traktu Nádory gastrointestinálního traktu Obecné dělení nádorů nepravé (pseudotumory) x pravé benigní x maligní - primární - sekundární Histogenetické dělení: epitelové mezenchymální - z krvetvorného a lymfopoetického

Více

pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu

pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu Společnost českých patologů Verze 2013 Doporučený postup pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu Rudolf Nenutil, Aleš Ryška Úvod Bioptické vzorky prsu odebírané k určení či potvrzení diagnózy

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Klíãová slova: prs fyloidní tumor fylodes tumor sarkomatoidní/metaplastick vfietenobunûãn karcinom skvamózní metaplázie

Klíãová slova: prs fyloidní tumor fylodes tumor sarkomatoidní/metaplastick vfietenobunûãn karcinom skvamózní metaplázie PÒVODNÍ PRÁCE Sarkomatoidní (metaplastick ) vfietenobunûãn karcinom prsu vznikající ve fyloidním tumoru s rozsáhlou skvamózní metaplázií kazuistika a pfiehled literatury Kinkor Z. 1, Sticová E. 2, ach

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Prekancerózy cervicis uteri

Prekancerózy cervicis uteri Prekancerózy cervicis uteri Ondřej Kuchyňa Epidemiologie Incidence ca cervicis uteri se u nás dlouhodobě pohybuje okolo 20/100 000 obyvatel /rok. Evropská unie 12.8/100 000/rok Primární prevence- preventivní

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Masarykova univerzita v Brně. Lékařská fakulta

Masarykova univerzita v Brně. Lékařská fakulta Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta MUDr. Jiří Gatěk PhD Resekční linie u konzervativních výkonů v chirurgické léčbě časného karcinomu prsu Habilitační práce Brno 2015 1 Obsah 2 Poděkování 5

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

Případ č. 33. RA: Matka zemřela ve středním věku na mezoteliom pleury, otec zemřel v 74 letech na infarkt myokardu. Má dvě děti, obě jsou zdravé.

Případ č. 33. RA: Matka zemřela ve středním věku na mezoteliom pleury, otec zemřel v 74 letech na infarkt myokardu. Má dvě děti, obě jsou zdravé. Klinická historie a anamnéza NO: 45letá pacientka přijatá na chirurgickou kliniku. Před 5 měsíci nahmatala rezistenci v pravém prsu, odkládala lékařské vyšetření a k lékaři se dostavila až pozorovala progresivní

Více

Nádory mezodermu a endokrinních tkání.

Nádory mezodermu a endokrinních tkání. Nádory mezodermu a endokrinních tkání. 13:45-14:30 nádory ledvin 14:30-14:45 přestávka 14:45-15:10 nádory endokrinních tkání 15:10-15:15 diskuse párový orgán v retroperitoneu nádory ledvin komplikované

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví Karcinom prsu jak spolehlivá jsou předoperační vyšetření Dušan Kolařík 1, Jelena Vitalijevna Levá 1, Petr Křepelka 1, Miroslav Verner 1, Markéta Trnková 2, Hana Kolářová

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Patologie močového ústrojí I. VIII. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie močového ústrojí I. VIII. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie močového ústrojí I. VIII. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Infantilní cystóza (mikrocystóza) ledvin Vaskulární nefroskleróza Vaskulární nefroskleróza Klasifikace glomerulárních

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

NOVÁ KLASIFIKACE NÁDORŮ LEDVIN DLE WHO 2004 KOMENTOVANÝ PŘEHLED

NOVÁ KLASIFIKACE NÁDORŮ LEDVIN DLE WHO 2004 KOMENTOVANÝ PŘEHLED NOVÁ KLASIFIKACE NÁDORŮ LEDVIN DLE WHO 2004 KOMENTOVANÝ PŘEHLED O. Hes, M. Hora, M. Michal SOUHRN Představena je nová WHO klasifikace nádorů ledvin. Nádorové jednotky jsou rozděleny dle WHO 2004. Ke každé

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Karcinom prsu u mladých žen korelace klinických, histomorfologických a molekulárně-genetických nálezů karcinomu prsu u žen mladších 35 let

Karcinom prsu u mladých žen korelace klinických, histomorfologických a molekulárně-genetických nálezů karcinomu prsu u žen mladších 35 let Původní práce Karcinom prsu u mladých žen korelace klinických, histomorfologických a molekulárně-genetických nálezů karcinomu prsu u žen mladších 35 let Breast Cancer in Young Women Correlation of Clinical

Více

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Diagnostika kostních metastáz karcinomu plic s využitím kostní scintigrafie a SPECT/CT Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Všeobecné poznámky I I. Metastázami

Více

Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic

Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic Chirurgická klinika 1.LF a FTNsP Přednosta: Doc. MUDr. V. Visokai, PhD. Hytych V., Vernerová A., Horažďovský P.,

Více

Bohatá Š., Jurová B. RDK FN Brno a LF MU Brno

Bohatá Š., Jurová B. RDK FN Brno a LF MU Brno Bohatá Š., Jurová B. RDK FN Brno a LF MU Brno Definována jako trvale progredující zánět. onemocnění, kdy je postupně funkční parenchym žlázy nahrazen vazivem a tato změna v terminálních stadiích nemoci

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Proč jsme zavedli cytometrické vyšetření uzlin. Tomáš Zajíc Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie KNL a.s.

Proč jsme zavedli cytometrické vyšetření uzlin. Tomáš Zajíc Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie KNL a.s. Proč jsme zavedli cytometrické vyšetření uzlin Tomáš Zajíc Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie KNL a.s. Proč jsme zavedli cytometrické vyšetření uzlin? Protože nás o to požádali patologové Limitace

Více

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS KOMD 2008 (určeno screeningovým mamografickým centrům) Úvodní poznámky: a) Hodnotící kategorie se používají ve screeningu i v diagnostickém

Více

Karcinom endometria - prognosticky významné markery

Karcinom endometria - prognosticky významné markery Karcinom endometria - prognosticky významné markery Autor: Sabina Ondrová Mezi závažná gynekologická onemocnění řadíme zejména zhoubné nádory děložního těla, nádory vaječníku, endometriózy a v poslední

Více

Prekurzory karcinomu prsu

Prekurzory karcinomu prsu Precursors of Breast Cancer Petráková K. 1, Nenutil R. 2, Palácová M. 1 1 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno 2 RECAMO, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Prekurzory

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Masarykova univerzita Lékařská fakulta IMUNOHISTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ V DIAGNOSTICE TUMORŮ MLÉČNÉ ŽLÁZY Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Antonín Večeřa Autor: Marika

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více