binding protein alpha (CEBPA) a prognostický význam mutací v jeho genu u Ota Fuchs, Arnošt t Kostečka, Monika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "binding protein alpha (CEBPA) a prognostický význam mutací v jeho genu u Ota Fuchs, Arnošt t Kostečka, Monika"

Transkript

1 Transkripční faktor CCAAT/enhancer binding protein alpha (CEBPA) a prognostický význam mutací v jeho genu u akutní myeloidní leukemie Ota Fuchs, Arnošt t Kostečka, Monika Holická,, Martin Vostrý, ÚHKT Praha

2 Transkripční faktor C/EBPα transaktivační oblasti oblast pro vazbu k DNA oblast leucinového zipu odpovědná za homodimerizaci nebo heterodimerizaci 1. místo iniciace translace ATG TAD1 TAD2 DBD ZIP 2. místo iniciace translace ATG aa N-konec C-konec nt C/EBPα-42 C/EBPα-3 (42kDa) (3kDa)

3

4

5

6

7

8 Zejména pro s normálním karyotypem (4-45% případů ) je významná analýza důležitých prognotických faktorů: mutace transkripčního faktoru CCAAT/enhancerbinding protein (C/EBP) alfa (CEBPA) a mutace nukleofosminu (NPM1), oboje spojené s lepší než průměrnou prognózou.

9 Tabulka 1 Přehled vzorků pacientů a zdravých jedinců odpovídajícího stáří analyzovaných na přítomnost polymorfizmu a mutací CEBPA Analyzované osoby Zdraví jedinci MDS MM NHL Počet a P1 hom. e P1 het. f b P2 hom. P2 het c P3 hom P3 het d P4 het Mutace het a b c d e f P1-polymorfizmus 42 G>A podle GenBank Accesion No. NM_4364 a 993 G>A podle GenBank Accesion No. U347 P2-polymorfizmus 573 C>T podle GenBank Accesion No. NM_4364 a 1164 C>T podle GenBank Accesion No. U347 P3-polymorfizmus 69 G>T podle GenBank Accesion No. NM_4364 a 1281 G>T podle GenBank Accesion No. U347 P4-polymorfizmus dup podle GenBank Accesion No. NM_4364 a dup podle GenBank Accesion No. U347 homozygotní heterozygotní

10 Tabulka 2 Přehled P detekovaných mutací v kódujk dující oblasti CEBPA Číslo Pacien -ta Choro -ba Věk/ pohl FAB Cytogeneti ka Změna nukleotido -vé sekvence b Změna nukleotidové sekvence c Změna aminokyselino -vé sekvence Důsledky mutace /F ND 46,XX,inv( 9)[22] 6_155 del 1191_1646del H2_K352de l insq delece oblastí TAD2, DBD a ZIP /F ND 41-45,XX,kom plex.změna karyotypu 924_925ins TG 1515_1516insTG E39fsX318 posun čtecího rámce (frameshift) mezi oblastmi DBD a ZIP, ukončení-stop kodon v ZIP 638_1114 del 1229_175del C213_A358de latgdelx /F ND 46,XX[22] 541del 1132del Y181fsX316 posun čtecího rámce mezi oblastmi TAD1 a TAD2, ukončení- stop kodon mezi DBD a ZIP B42 48/F M1 46,XX[13] 542_543ins A 1133_1134insA Y181X ukončení- stop kodon mezi TAD1 a TAD2 1 29/M M1 46,XY,22p +[22] 68del 659del P23fsX159 posun čtecího rámce před TAD1, ukončení- stop kodon mezi TAD1 a TAD2 912_929del 153_152del Q35_T31de l delece v DBD 8 68/F ND 46,XX[22] 68del 659del P23fsX159 posun čtecího rámce před TAD1, ukončení- stop kodon mezi TAD1 a TAD2

11 /F ND ND 311_313del 92_94del G14del delece v TAD /M ND 46,XY[1]/47,X Y,+8[1] 26_411del 851_12del Q87fsX119 posun čtecího rámce a ukončení-stop kodon v TAD2, delece oblasti TAD /M M4 46,XY[22] 392_393ins A 983_984insA Y131X ukončení-stop kodon mezi TAD1 a TAD2 912_913ins TTG 153_154ins TTG K34_Q35insL inserce v oblasti DBD /M M4 46,XY[9]/47,XY, +8[13] 722 _746 del 1313_1337del L241fsX313 posun čtecíhorámce v DBD, ukončení- stop kodon mezi DBD a ZIP /M M6 46,XY[16]/44~54 XY, heterodiploidie [4] 899 G>T 149 G>T R3L záměna v DBD 18 61/M ND 46,XY[22] 656_794del 1247_1385del H219fsX272 delece, posun čtecího rámce a ukončení-stop kodon mezi TAD1 a TAD /F M 46,XX[5] 238_239ins G 829_83insG D8fsX17 posun čtecího rámce a ukončení-stop kodon mezi TAD1 a TAD 2, mutace indukovaná terapií

12 1591 MDS 76/F N D ND 18_389del 69_98del Y7_G13del delece v oblasti TAD MDS 25/F N D 46,XX[18] 26_411del 851_12del Q87fsX119 posun čtecího rámce a ukončení-stop kodon v TAD2, delece TAD MDS 75/F N D ND 5_52del 191_193de l E167del delece mezi TAD1 a TAD MDS 53/F N D ND 311_313del 92_94del G14del delece v TAD1 123 MDS- RAEB 6/F 46,XX[22] 477_478ins GTCCCCC 168_169in sgtccccc I16fsX171 ukončení- stop kodon v TAD MDS- RAEB 65/ M 46,XY[19]/47,XY,+8[3] 169_173 del 166_1664 del A358fs X42 posun čtecího rámce r v oblasti stop kodonu a delší protein

13 Overall survival [% ] 1 9 P = n = 15 5 n = n = Months CEBPA mutated/flt3 wild type CEBPA mutated/flt3 mutated CEBPA wild type

14 Overall survival [%] P =.584 n = 2 n = Months mut CEBPA/wt Flt3/nT wt CEBPA/wt FLT3/nT

15 Overall survival [%] P =.278 n = 292 n = Months mut CEBPA/mut Flt3 wt CEBPA

16

17

18

19 Fuchs O., Provaznikova D., Kocova M., Kostecka A., Neuwirtova R., Kobylka P., Cermak J., Brezinova J., Schwarz J., Salaj P., Klamova H., Maaloufova J., Lemez P., Novakova L., Benesova K. (28) CEBPA polymorphisms and mutations in patients with acute myeloid leukemia, myelodysplastic syndrome, multiple myeloma and non- Hodgkin s lymphoma. Blood Cells Mol.Diseases 4,

20 Fuchs O.: Growth-inhibiting activity of transcription factor C/EBP EBPα,, its role in haematopoiesis and its tumour suppressor or oncogenic properties in leukaemias Folia Biologica 53, (27). Fuchs O. Transcrription Factor C/EBP EBPα and its Effects on Cell Cycle Regulation,, in Cell Cycle Control: New Research,editors Nathan H.Leroy and Noah T.Fournier Fournier,, NOVA Publishers 28

21 Fuchs O, Kostecka A, Provaznikova D, Krasna B, Brezinova J, Filkukova J, Kotlin R, Kouba M, Kobylka P, Neuwirtova R, Jonasova A, Caniga M, Schwarz J, Markova J, Maaloufova J, Sponerova D, Novakova L, Cermak J: Nature of Frequent Deletions in CEBPA -Blood Cells Mol.Diseases 43, (29).

22 Poděkov kování patří Mgr. Daně Provazníkov kové, která se s námi n podílela na zavedení analýzy mutací,, RNDr. Janě Březinové za cytogenetická vyšet etření,, Ing. Janě Markové za některn které vzorky pro retrospektivní analýzu a všem v klinickým lékařům, kteří nám m poslali kostní dřeň nebo periferní krev k analýze.

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004 PROGRAM XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí 2.- 5. června 2004 STŘEDA - 2. června 2004 Místo konání: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt - Umělecké centrum UP

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

Osteogenesis imperfecta typ I-IV, kolagenní porucha pojivové tkáně v české populaci

Osteogenesis imperfecta typ I-IV, kolagenní porucha pojivové tkáně v české populaci cs59 Původní práce Osteogenesis imperfecta typ I-IV, kolagenní porucha pojivové tkáně v české populaci Lucie Šormová1, Ivan Mazura2 1 Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

) a gentuzumab ozogamicinu.

) a gentuzumab ozogamicinu. UŽITÍ ALL-TRANS-RETINOVÉ KYSELINY U AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE VÍCE NEŽ ÚSPĚŠNÝ MODEL CÍLENÉ LÉČBY V HEMATOONKOLOGII Tomáš Szotkowski 1, Edgar Faber 1, Jan Starý 2, Jaromír Hubáček 1, Romana Szotkowská

Více

X-vázaná myotubulární myopatie u dvou bratrů v důsledku nové mutace v MTM1 genu kazuistiky

X-vázaná myotubulární myopatie u dvou bratrů v důsledku nové mutace v MTM1 genu kazuistiky KAZUISTIKA X-vázaná myotubulární myopatie u dvou bratrů v důsledku nové mutace v MTM1 genu kazuistiky X-linked Myotubular Myopathy: a Novel Mutation in the MTM-1 Gene Case Reports Souhrn Mutace v MTM-1

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie Trendem dnešní doby je komplexní přístup ke studiu rostlin, který spočívá v kombinaci klasických

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE STUDIUM EXPRESE GENŮ SPECIFICKÝCH PRO BRAF MUTANTNÍ NÁDORY KOLOREKTA NAPŘÍČ RŮZNÝMI ČÁSTMI TLUSTÉHO STŘEVA U ČASNÝCH STUPŇŮ VÝVOJE

Více

Hsp90 cíl protinádorové terapie

Hsp90 cíl protinádorové terapie Přehled Hsp90 cíl protinádorové terapie Hsp90 a Target for Anticancer Therapy Růčková E., Müller P., Vojtěšek B. Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Molekulární chaperony jsou proteiny, které se podílejí

Více

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP Přehledný referát Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP J. Schwarz 1, M. Penka 2, V. Campr 1,3, D. Pospíšilová 4, L. Křen 5, L.

Více

Rettův syndrom. Rett Syndrome. Přehledný referát

Rettův syndrom. Rett Syndrome. Přehledný referát Přehledný referát Rettův syndrom Rett Syndrome Souhrn Rettův syndrom (RTT) je vážné X vázané neurologické onemocnění, postihující především dívky. Patří mezi poruchy autistického spektra a je charakterizován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Lynchův syndrom v rukách patologa

Lynchův syndrom v rukách patologa PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK Lynchův syndrom v rukách patologa Ondřej Daum 1, Zdeněk Beneš 2, Ladislav Hadravský 1, Jan Stehlík 3, Kateřina Černá 3, Martin Dušek 1,3, Bohuslava Kokošková 1, Michal Michal 1,3 1 Šiklův

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

cílem mnoha terapií je dostatečně zvýšit hladinu dystrofinu a změnit DMD fenotyp na BMD

cílem mnoha terapií je dostatečně zvýšit hladinu dystrofinu a změnit DMD fenotyp na BMD Shrnutí webináře Dystrofin 101: vše, co jste kdy chtěli vědět o dystrofinu (a nebáli jste se zeptat) Francesco Muntoni (University College of London), John Porter (PPMD) Dystrofinopatie: DMD versus BMD

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna Příklady z genetiky Řešené příklady ze stránek http://genetika.wz.cz/priklady/. Jakákoli písemná publikace tohoto textu bez uvedení zdroje není povolena. DNA, komplementarita, dopsání komplementárního

Více

Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance

Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance Li-Fraumeni Syndrome a Proposal of Complex Prevention Care for Carriers of TP53 Mutation

Více

Organizace genomu eukaryot a prokaryot GENE Mgr. Zbyněk Houdek Stavba prokaryotické buňky Prokaryotické jádro nukleoid 1 molekula 2-řetězcové DNA (chromozom kružnicová struktura), bez jaderné membrány.

Více

Fibrilace síní. novinky v léčbě 2013. Miloš Táborský a kol. Edice Asclepius

Fibrilace síní. novinky v léčbě 2013. Miloš Táborský a kol. Edice Asclepius Fibrilace síní novinky v léčbě 2013 Miloš Táborský a kol. Edice Asclepius Fibrilace síní novinky v léčbě 2013 Miloš Táborský a kol. Obsah Úvod... 9 1 Fibrilace síní jedna z kardiovaskulárních epidemií

Více

Primární ciliární dyskineze. Část 2. Diagnostika a léčba

Primární ciliární dyskineze. Část 2. Diagnostika a léčba Primární ciliární dyskineze Část 2. Diagnostika a léčba Primary ciliary dyskinesia Part 2. Diagnostics and therapy JANA Djakow 1, T. Svobodová 1, J. Uhlík 2, Z. Kabelka 3, L. Smolíková 4, O. Cinek 1, PETR

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha OMEZILO ZAVÁDĚNÍ TZV. CÍLENÉ LÉČBY VÝZNAM PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE? Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha Protinádorová chemoterapie patří k základním metodám léčby nádorových onemocnění.

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

ANALÝZA ANGIOGENEZE V KOSTNÍ DŘENI U PLAZMOCYTÁRNÍHO MYELOMU

ANALÝZA ANGIOGENEZE V KOSTNÍ DŘENI U PLAZMOCYTÁRNÍHO MYELOMU ANALÝZA ANGIOGENEZE V KOSTNÍ DŘENI U PLAZMOCYTÁRNÍHO MYELOMU Tichý M. 1, Tichá V. 1, Ščudla V. 2, Šváchová M. 1, Zapletalová J. 3 1 Ústav patologie LF UP a FNOl 2 III. interní klinika LF UP a FNOl 3 Ústav

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno 2. Psychologický ústav Akademie věd ČR 3. I. dětská klinika LF MU a FN Brno 4

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno 2. Psychologický ústav Akademie věd ČR 3. I. dětská klinika LF MU a FN Brno 4 NÁSLEDKY LÉČBY DĚTSKÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ V OBLASTI NEUROKOGNITIVNÍCH FUNKCÍ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOTA MUDr. Tomáš Kepák 1, prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. 2, Mgr. Irena Vlčková 1, Mgr. Petra

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

Karcinom prsu u monozygotních dvojčat

Karcinom prsu u monozygotních dvojčat KAZUISTIKA Karcinom prsu u monozygotních dvojčat Breast Cancer in Monozygotic Twins Hladíková A. 1, Plevová P. 1, Macháčková E. 2 1 Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava 2 Oddělení epidemiologie a genetiky

Více

Profesní životopis Obsah

Profesní životopis Obsah Profesní životopis Obsah Obsah... 1 1. Osobní údaje... 2 2. Vzdělání... 2 3. Pregraduální výuka na VŠ, postgraduální výuka... 3 4. Školitel doktorského studia (PhD):... 3 5. Lékařská praxe... 4 6. Členství

Více