Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB"

Transkript

1 Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové Ekonomický seminář KB Praha, 12. dubna 217

2 Obsah prezentace Opuštění kurzového závazku ČNB Aktuální ekonomický vývoj Makroekonomická prognóza ČNB a její dosavadní naplňování Shrnutí 2

3 Opuštění kurzového závazku ČNB 3

4 Kurzový závazek ČNB, vývoj kurzu a intervencí 29, 28,5 28, 27,5 27, 26,5 26, 25,5 25, 24,5 1/ / / / / Devizové intervence (mld EUR, vpravo) CZK/EUR Klientské operace (mld EUR, vpravo) Kurzový závazek Kurz se více než 1,5 roku nacházel nad úrovní 27 CZK/EUR bez intervencí ČNB. Počínaje červencem 215 se pak kurz přimkl k hladině kurzového závazku. Došlo tak ke spuštění automatických intervencí, a to od července 215 do února 217 v celkovém objemu cca 48,5 mld. EUR. 4

5 Prodlužování kurzového závazku od r zavedení kurzového závazku listopad 213 prognóza "měkký" závazek BR "tvrdý" závazek BR ukončení kurzového závazku duben 7.SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ 217 Kurzový závazek trval podstatně déle, než bylo původně předpokládáno a veřejně avizováno. Příčinou byly zejména setrvalé deflační tlaky ze zahraničí. Komunikace načasování exitu byla nejen znakem transparence, ale i důležitým nástrojem ČNB. 5

6 Trvání kurzového závazku a QE ECB Časová osa Závazek ČNB započal o 1½ roku před kvantitativním uvolňováním ECB a skončil minimálně o ¾ roku dříve, než skončí program ECB. Exit nastal způsobem odpovídajícím předchozí komunikaci ČNB: nebyl překvapivý, byl jednorázový (bez mezikroku) a transparentní. Jde o doposud velmi hladký návrat do standardně fungujícího režimu řízeně plovoucího kurzu. 6

7 Inflace ve srovnání s cíli ČNB spotřebitelské ceny čistá inflace měnověpolitická inflace 8 7 v % cíle v čisté inflaci cíle v celkové inflaci /98 1/99 1/ 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/1 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 V posledních měsících skončilo nejdelší období podstřelování inflačního cíle ČNB (které se navíc poprvé odehrávalo v kontextu nulových úrokových sazeb). Kurzový závazek odvrátil riziko deflace a přispěl k návratu inflace na cíl. 7

8 Situace ekonomiky na podzim 213 a nyní Hrubý domácí produkt (s.o.) - průměrný růst meziročně v % Dostupné k Dostupné k průměr ,6 průměr Hrubý domácí produkt (s.o.) II/13-1,3 IV/16 1,9 Výdaje domácností na konečnou spotřebu (s.o.) II/13, IV/16 2,9 Průmyslová produkce (s.o.) 9/13 1,8 1/17 4,2 Stavební produkce (s.o.) 9/13-12,7 1/17-1,9 Tržby v maloobchodě vč. motoristického segmentu (s.o.) 9/13,3 1/17 4, Index spotřebitelských cen 9/13 1, 2/17 2,5 Měnově politická inflace 9/13,2 2/17 2,5 Ceny průmyslových výrobců 9/13,6 2/17 3,1 Obecná míra nezaměstnanosti - věk let (s.o., v %) III/13 7, IV/16 3,7 Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (s.o.) III/13,7 IV/16 2,2 Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (s.o.), počet osob III/ tis. IV/ tis. Počet volných pracovních míst (s.o.) 9/13 39 tis. 2/17 143,1 tis. Průměrná nominální mzda II/13 1,2 IV/16 4,2 Hrubý provozní přebytek nefinančních podniků II/13 1,3 IV/16 8,6 Souhrnný indikátor důvěry (index) 1/13 88,9 3/17 96,6 3,7 Oproti listopadu 213 se zlepšily všechny klíčové ukazatele ekonomického vývoje (samozřejmě nejen s přispěním kurzového závazku). 8

9 HDP a inflace naplnění původních očekávání 6 HDP (mzr. v %, s.o.) 5 Inflace (mzr. v %) Cíl ČNB 1-2 Zpráva o inflaci IV/213 (alternativa) pozorovaná data -4 I/12 III I/13 III I/14 III I/15 III I/16 III -1 I/12 III I/13 III I/14 III I/15 III I/16 III I/17 Oživení ekonomické aktivity bylo oproti predikci z listopadu 213 dokonce o něco rychlejší (v roce 215 s výrazným přispěním dočerpávání EU fondů a příznivého nabídkového efektu propadu ceny ropy). Naproti tomu inflace se dostala do horní poloviny tolerančního pásma cíle o dva roky později vlivem protiinflačního vývoje v zahraničí. 9

10 Mezera výstupu Aktuální odhad (v % potenciálního produktu) Historická retrospektiva z listopadu 213 (scénář záporných sazeb, v % potenciálního produktu) I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18 Kalmanův filtr Produkční funkce HP filtr -6 I/5 I/6 I/7 I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 Rozsah 3 variant odhadu produkční funkce HP filtr Kalmanův filtr Průměr ze 3 variant odhadu produkční funkce K návratu ekonomiky k plnému využití výrobních kapacit došlo o něco rychleji, než bylo v listopadu 213 očekáváno. Kurzový závazek se v tomto ohledu ukázal být účinný (resp. ještě účinnější než hypoteticky záporné sazby; jakkoli pomohl i silný impuls z EU fondů v r. 215). 1

11 Mzdy naplnění původních očekávání 6 Mzdy v podnikatelské sféře (mzr. v %, s.o.) I/12 II III IV I/13 II III IV I/14 II III IV I/15 II III IV I/16 II III IV Zpráva o inflaci IV/213 (alternativa) pozorovaná data Oživení mezd v soukromém sektoru v zásadě tj. až na dočasné výkyvy odpovídalo očekáváním ČNB z listopadu 213 (zatímco pokles míry nezaměstnanosti byl o hodně rychlejší). 11

12 Trh práce a jeho vliv na vývoj inflace Beveridgeova křivka (počty v tisících, sezonně očištěné údaje, u korigované inflace mzr. v %) Trh práce se z pohledu Beveridgovy křivky blíží situaci, v jaké byl na vrcholu minulého cyklu počátkem roku 28. Počet nezaměstnaných osob výrazně klesl, počet volných pracovních míst dále roste. Tento vývoj na trhu práce přispívá k postupnému zvyšování mezd a návazně jádrové inflace. Tzv. Phillipsova křivka tedy v ČR zafungovala dobře. 12

13 Aktuální ekonomický vývoj 13

14 Vývoj inflace (meziročně v %, příspěvky v p.b.) Inflace se od počátku roku 217 dostala nad 2% cíl ČNB. Ke zvýšení inflace přispělo nečekaně rychlé oživení růstu cen potravin spolu s nárůstem jádrové inflace. Dle očekávání došlo k překmitu cen pohonných hmot do meziročního růstu. 14

15 Faktory zrychlení jádrové inflace 3,5 3, Příspěvky jednotlivých skupin k růstu cen neobchodovatelných statků (mzr. v %, resp. příspěvky v p.b., neočištěno o vliv daňových změn) 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5 215/1 215/7 216/1 216/7 217/1 Ostatní služby Závodní jídelny Vzdělávání Poštovní služby Zdravotní služby Imputované nájemné za bydlení Ubytování Restaurace a kavárny Rekreační a kulturní služby Služby spojené s dopravou Ostatní služby spojené s bydlením Nájemné z bytu K nečekaně rychlému zvýšení dochází u jádrové inflace a v jejím rámci u cen služeb. V odvětví restaurace a kavárny se projevil (zejm. koordinační) efekt EET. V imputovaném nájemném je vidět vliv růstu cen (nových) nemovitostí. 15

16 Inflace v ČR a okolních zemích (i) 16

17 Inflace v ČR a okolních zemích (ii) 17

18 Ekonomický růst 6 HDP (meziroční změny v %, příspěvky v p.b.) I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 Spotřeba domácností Čistý vývoz Hr. tvorba fixního kapitálu Změna stavu zásob Spotřeba vlády Růst HDP se ve druhém pololetí roku 216 nacházel těsně pod 2 %. Stabilním tahounem růstu je spotřeba domácností. Příspěvek čistého vývozu byl rovněž kladný, avšak při viditelném zvolnění dynamiky vývozu i dovozu. Pokračoval znatelný pokles fixních investic. 18

19 Vývoj fixních investic podle sektorů (meziroční změny v %, příspěvky v p.b.) I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 Nefinanční podniky Domácnosti Finanční instituce Vláda Neziskové instituce Gripeny Tvorba hrubého fixního kapitálu K výraznému propadu docházelo loni u investic vlády vlivem cyklu čerpání fondů EU a tento propad se ve čtvrtém čtvrtletí (překvapivě) dále prohloubil. Faktor fondů EU se promítl i do útlumu dynamiky investic nefinančních podniků v prvním pololetí. Ve druhém pololetí se však již obnovil jejich růst. 19

20 Příčiny zpomalení vývozu od 2. pololetí Struktura vývozu (meziroční změny v %, příspěvky v p.b.) Tržby autoprůmyslu z vývozu do EA (meziroční změny v %, příspěvky v p.b.) /12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/ /12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 Dopravní prostředky Chemické výrobky a paliva Stroje a el. zařízení Ostatní Dodavatelé dílů Výrobci aut Zpomalení dynamiky vývozu bylo taženo zejména vývojem v automobilovém průmyslu. Ten ve druhém pololetí zvolnil svůj růst, a tudíž nebyl na rozdíl od prvního pololetí schopen tak výrazně převážit nad přetrvávajícím poklesem vývozu chemických výrobků, paliv a elektrické energie. Vývoj u dodavatelů dílů je přitom méně příznivý než u finálních výrobců. 2

21 Bariéry růstu v průmyslu Stále silněji se projevuje nedostatek zaměstnanců jako bariéra růstu podniků. I z tohoto pohledu je situace obdobná jako v letech (i když nyní stále převažují podniky, které za hlavní bariéru označují nedostatečnou poptávku). 21

22 Makroekonomická prognóza ČNB a její dosavadní naplňování 22

23 Předpoklady o zahraničním vývoji (mzr. růst v %) Efektivní HDP eurozóny (rozdíl v p.b.) (mzr. růst v %) Efektivní CPI eurozóny (rozdíl v p.b.) Rozdíl CF3 a RS1 CF3 RS (mzr. růst v %) Efektivní PPI eurozóny (rozdíl v p.b.) (sazba v %) EURIBOR 3M (rozdíl v p.b.) (USD/EUR) Kurz USD/EUR (rozdíl v %) (USD/barel) Cena ropy Brent (rozdíl v %) I/15 II III IV I/16 II III IV I/17 II III IV I/18 II III IV 3 I/15 II III IV I/16 II III IV I/17 II III IV I/18 II III IV -15 Z pohledu udržitelnosti plnění 2% inflačního cíle ČNB i pokračování solidního ekonomického růstu je aktuální výhled zahraničí poměrně optimistický. Výrazně se zvýšil výhled PPI a mírně i HDP eurozóny pro letošní rok, jejich delší výhled se nezměnil. Snížil se pouze (březnový) výhled ceny ropy. 23

24 Prognóza celkové inflace (meziročně v %) V průběhu roku 217 se bude inflace nacházet v horní polovině tolerančního pásma cíle, na horizontu měnové politiky se bude k cíli shora navracet. Ke zvýšení inflace přispěje vývoj domácí ekonomiky včetně mezd a již pozorované obnovení růstu cen průmyslových výrobců v eurozóně. V prvním čtvrtletí byla inflace vyšší než prognózovaná. 24

25 Prognóza HDP (meziroční změny v %) Růst HDP v roce 216 dosáhl 2,3 %, přičemž zpomalil zejména vlivem cyklu EU fondů. Ve čtvrtém čtvrtletí 216 byl vývoj HDP nepatrně pod predikcí. V letech 217 a 218 dynamika HDP zrychlí na 2,8 % z důvodu obnoveného růstu investic spolufinancovaných z fondů EU a urychlení růstu vývozu při stabilním růstu spotřeby domácností i vlády. 25

26 Prognóza složek HDP Růst spotřeby domácností v letech 217 i 218 lehce přesáhne 3 %. Tvorba hrubého kapitálu letos obnoví svůj růst (letos 2,4 %), když odezní pokles investic spolufinancovaných z fondů EU. V roce 218 pak dále zrychlí. Dynamika vývozu i dovozu se zvýší z nízké výchozí hodnoty. Data za 4.Q 217: hlubší pokles investic, více kladný příspěvek čistého vývozu. 26

27 Prognóza trhu práce Zaměstnanost a nezaměstnanost (zaměstnanost mzr. v %; obecná míra nezaměstnanosti v %, s.o.) Průměrná nominální mzda (mzr. v %, podnikatelská sféra s.o., nepodnikatelská sféra sezonně neočištěno) Růst celkové zaměstnanosti zpomalí, což bude odrážet již jen omezenou nabídku volné pracovní síly. Spolu s tím se zmírní pokles míry nezaměstnanosti. Růst mezd v podnikatelské dále zrychlí na hodnoty mírně nad 5 %. Svižný růst mezd v nepodnikatelské sféře bude pokračovat. Data za 4.Q 217: pomalejší růst mezd vs. rychlejší růst zaměstnanosti 27

28 Domácí úrokové sazby 3 3M PRIBOR (v %) 2 1 I/15 II III IV I/16 II III IV I/17 II III IV I/18 II III 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti S prognózou je počínaje polovinou roku 217 konzistentní nárůst tržních úrokových sazeb. Tento nárůst však sloužil spíše jako vodítko pro správné načasování konce kurzového závazku (exit = první krok směrem k méně uvolněným měnovým podmínkám) než jako predikce skutečného vývoje sazeb. V realitě bude zvyšování sazeb pravděpodobně pozvolné. 28

29 Kurzový vývoj po exitu Faktory možného posílení Mírně kladný úrokový diferenciál (ale ČNB bude měnit své sazby obezřetně). Kvantitativní uvolňování ECB Obnovení dlouhodobé konvergence a s tím i rovnovážného reálného posilování kurzu (ale podstatně pomalejšího než před krizí, dle ČNB kolem 1,5 % ročně) Faktory proti posílení Kurz byl před zavedením závazku ČNB mírně nadhodnocený. V mezidobí se oslabený kurz promítl do cen, mezd a dalších nominálních veličin. Hedging exportérů před exitem a vybírání zisků finančními investory z jejich masivních korunových pozic ( překoupenost trhu ) V režimu řízeného plování může kurz krátkodobě kolísat jedním či druhým směrem. Vývoj kurzu proto zůstává významnou nejistotou stávající prognózy. ČNB je v případě potřeby připravena možné nadměrné kurzové výkyvy zmírňovat svými nástroji. 29

30 Shrnutí 3

31 Shrnutí Kurzový závazek byl účinný mimořádný nástroj, čest jeho památce. ČNB ho opustila poté, co vypršel tzv. tvrdý závazek ohledně časování exitu a současně došlo k naplnění podmínek pro udržitelné plnění dvouprocentního inflačního cíle do budoucna. Ukončení kurzového závazku je prvním krokem k postupnému zmírňování uvolněnosti měnových podmínek (další kroky budou činěny obezřetně). I při tomto posunu k méně uvolněným měnovým podmínkám ekonomický růst v letošním roce zrychlí. Inflace se bude letos pohybovat v horní polovině tolerančního pásma, v příštím roce se shora přiblíží k dvouprocentnímu cíli. Vývoj kurzu zůstává významnou nejistotou stávající prognózy, ČNB je připravena možné nadměrné kurzové výkyvy zmírňovat. 31

32 Děkuji za pozornost. Tomáš Holub

Ekonomický vývoj a měnová politika po ukončení kurzového závazku ČNB

Ekonomický vývoj a měnová politika po ukončení kurzového závazku ČNB Ekonomický vývoj a měnová politika po ukončení kurzového závazku ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové seminář ICC Eliminace měnových rizik v mezinárodních kontraktech Praha, 29. května 217 Obsah prezentace

Více

Okna centrální banky dokořán

Okna centrální banky dokořán Měnová politika a ekonomický výhled Okna centrální banky dokořán Tomáš Holub člen bankovní rady Ekonomické fórum Komerční banky Praha, 6. prosince 2018 Dvacet let cílování inflace v ČR a transparence měnové

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 2. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 31. března 216 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Měnová politika v roce 2018

Měnová politika v roce 2018 Měnová politika v roce 18 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB 7.. 18, Praha Obsah Česká ekonomika v roce 18 optikou ČNB Co lze čekat od měnové politiky Česká ekonomika robustně roste Růst HDP a jeho struktura

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 8. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji. prosince 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Zpráva o inflaci IV/2018

Zpráva o inflaci IV/2018 Ekonomika a měnová politika na prahu r. 2019 Zpráva o inflaci IV/2018 Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář FRSA Advisory s.r.o. na půdě ČBA, Praha 9. listopadu 2018 Obsah prezentace Ohlédnutí za

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 3. března 17 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 6. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 9. září 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Hodnocení makroekonomického vývoje, jeho aktuální prognóza a další otázky měnové politiky v České republice

Hodnocení makroekonomického vývoje, jeho aktuální prognóza a další otázky měnové politiky v České republice Hodnocení makroekonomického vývoje, jeho aktuální prognóza a další otázky měnové politiky v České republice Petr Král ředitel sekce měnové Setkání bankovní rady s Výborem pro hospodářství, zemědělství

Více

Měnová politika ČNB na cestě k normálu

Měnová politika ČNB na cestě k normálu Měnové kurzy a úrokové sazby 18 Měnová politika ČNB na cestě k normálu Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář FRSA Advisory s.r.o. na půdě ČBA, Praha 1.11.17 Ukončení kurzového závazku a období po

Více

Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB

Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB se zástupci OS ČMKOS 5. prosince 216 Obsah prezentace Aktuální

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / II

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / II SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / II 2019 2 SHRNUTÍ I. SHRNUTÍ GRAF I.1 PROGNÓZA CELKOVÉ INFLACE Inflace se letos bude nacházet v horní polovině tolerančního pásma, na horizontu měnové politiky se sníží k 2%

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB Ekonomický výhled a měnová politika ČNB Petr Král náměstek ředitele sekce měnové Setkání BR se zástupci podnikatelských a zaměstnavatelských svazů Praha 6. listopadu 18 Ukončení kurzového závazku a návrat

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Tomáš Holub ředitel sekce měnové Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry 3. listopadu 215 Plán prezentace

Více

Současná makroekonomická situace a nová prognóza ČNB. Luboš Komárek Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory Prachatice,

Současná makroekonomická situace a nová prognóza ČNB. Luboš Komárek Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory Prachatice, Současná makroekonomická situace a nová prognóza ČNB Luboš Komárek Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory Prachatice, 21. 5. 2019 Předpoklady o zahraničním vývoji Růst efektivního HDP eurozóny v

Více

Situace v sektoru domácností v současné fázi hospodářského cyklu

Situace v sektoru domácností v současné fázi hospodářského cyklu Situace v sektoru domácností v současné fázi hospodářského cyklu Petr Král ředitel sekce měnové RetailCon Národní dům Vinohrady Praha 1. května 19 Spotřeba domácností a disponibilní důchod Disponibilní

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / IV

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / IV SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / IV 2017 2 SHRNUTÍ I. SHRNUTÍ GRAF I.1 PROGNÓZA CELKOVÉ INFLACE Celková inflace setrvá po většinu roku 2018 nad 2% cílem, na horizontu měnové politiky se bude pohybovat v jeho

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 5. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. srpna 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku

Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku Měnová politika a zahraniční nejistoty Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku Tomáš Holub člen bankovní rady Konference ČSOB/Patria Praha, 26. února 2019 AKTUÁLNÍ PROGNÓZA ČNB 2 Prognóza inflace

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 2. února 2017 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. člen bankovní rady ČNB Kolokvium Praha, Kongresové centrum ČNB 10. listopadu 2015 1 Obsah prezentace

Více

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Hodnocení makroekonomické situace a její výhled Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Tomáš Holub ředitel sekce měnové a statistiky Setkání s představiteli odborových svazů 4. prosince 214

Více

Ukončení kurzového závazku a návrat měnové politiky k normálu

Ukončení kurzového závazku a návrat měnové politiky k normálu Kliknutím lze upravit styl Ukončení kurzového závazku a návrat měnové politiky k normálu Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Kolokvium Praha, 1. října 17 Kliknutím lze upravit styl Obsah prezentace Aktuální

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 3. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 5. května 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj

Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář ČSOB 14. dubna 15 Obsah prezentace Ohlédnutí za vývojem od konce roku 13 Aktuální ekonomická situace Stávající makroekonomická

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Petr Král náměstek ředitele sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB s ČMKOS 7. prosince 15 Plán prezentace Aktuální ekonomický vývoj

Více

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled TOMÁŠ HOLUB ředitel sekce měnové a statistiky ČNB Praha,. srpna 14 Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí AKTUÁLNÍ MAKROEKONOMICKÉ TRENDY

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB

Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář ČSOB Praha 16. února 216 Obsah prezentace Aktuální ekonomická situace Makroekonomická prognóza ČNB Měnová politika a

Více

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry Praha, 5. listopadu 1 Plán prezentace Vývoj vnějšího

Více

Měnová politika, budoucí opuštění kurzového závazku ČNB a řízení měnového rizika

Měnová politika, budoucí opuštění kurzového závazku ČNB a řízení měnového rizika Měnová politika, budoucí opuštění kurzového závazku ČNB a řízení měnového rizika Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Kulatý stůl HSBC, Praha 10. listopadu 2016 Obsah prezentace Nová makroekonomická prognóza

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014 SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí nadále zřetelně rostla. Celková i měnověpolitická inflace se ve třetím čtvrtletí odpoutaly od blízkosti nulových

Více

Makroekonomická predikce (listopad 2018)

Makroekonomická predikce (listopad 2018) Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Makroekonomická predikce (listopad 2018) David PRUŠVIC Ministerstvo financí České republiky Praha,

Více

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB Ekonomický výhled a měnová politika ČNB (včetně pohledu ČNB na dlouhodobou konvergenci ČR) Petr Král ředitel sekce měnové Setkání BR s představiteli ČMKOS Praha 1. prosince 18 Ukončení kurzového závazku

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Ekonomická prezentace ČNB

Ekonomická prezentace ČNB Ekonomická prezentace ČNB Petr Král ředitel Odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Emisní den zlaté mince Dřevěný most v Lenoře. května 13, Radniční sál, Prachatice Makroekonomický

Více

Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB. Miroslav Singer

Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB. Miroslav Singer Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Slezská universita, Ostravice 16. září 2014 Obsah Nedávný vývoj v EU a ukrajinsko-ruský

Více

Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku. Jiří Rusnok

Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku. Jiří Rusnok Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku Jiří Rusnok guvernér, Česká národní banka Euro Business Breakfast Praha, 23. listopadu 2016 Osnova Aktuální vývoj české ekonomiky Prognóza

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 3. února 11 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a poměr hlasování Po projednání situační zprávy bankovní rada ČNB

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1039/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1039/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 19/ Zpráva České národní banky o inflaci - leden 17 (Zpráva o měnovém vývoji za. pololetí 16) Předkladatel: ČNB Doručeno poslancům:. února

Více

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Pracovní snídaně ČS Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 4.. 7 Funkce inflace pro měnovou politiku Proč chceme docílit % inflaci? Cca p.b. z % inflačního cíle je

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Měnová politika ČNB a scénáře jejího návratu k normálu

Měnová politika ČNB a scénáře jejího návratu k normálu Regionální hospodářská komora Měnová politika ČNB a scénáře jejího návratu k normálu Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Brno, 21.11.216 Obsah prezentace Výzvy pro měnovou politiku ČNB v globálním nízkoinflačním

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Lubomír Lízal Golem Klub 7. 1. 214 Plán prezentace Česká ekonomika v roce 213 Vývoj vnějšího prostředí a jeho výhled Prognóza ČNB několik scénářů a kurz

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 6 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Pracovní snídaně ČS Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Lubomír Lízal, Ph.D. Praha,.. 6 Funkce inflace pro měnovou politiku Proč chceme docílit % inflaci? Cca p.b. z % inflačního cíle je

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Měnová politika ČNB a budoucí exit z kurzového závazku

Měnová politika ČNB a budoucí exit z kurzového závazku Měnová politika ČNB a budoucí exit z kurzového závazku Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář Eliminace měnových rizik v mezinárodních kontraktech ICC ČR, Praha 10. října 2016 Obsah prezentace Vývoj

Více

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř)

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Nová prognóza ČNB (Zpráva o inflaci IV/3) Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Tomáš Holub Praha, 5. listopadu 3 Plán prezentace Trajektorie úrokových sazeb a jejich chybějící snižování Potenciální

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Prezentace pro Rozpočtový výbor PS Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady ČNB Praha, 7. listopadu 2007 Plán n prezentace Vnější prostředí a měnový kurz Veřejné rozpočty

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 5 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.12.27 Plán n prezentace Vývoj světové

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I

ZPRÁVA O INFLACI / I ZPRÁVA O INFLACI / I 6 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 5 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Trendy a očekávaný vývoj české ekonomiky

Trendy a očekávaný vývoj české ekonomiky Trendy a očekávaný vývoj české ekonomiky Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě..8 Brno Ekonomický růst Hrubý domácí produkt (meziroční

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 7.února 2008 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a poměr r hlasování Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní

Více

Kurz jako nástroj měnové politiky ČNB: Retrospektiva a aktuální výhled

Kurz jako nástroj měnové politiky ČNB: Retrospektiva a aktuální výhled Kurz jako nástroj měnové politiky ČNB: Retrospektiva a aktuální výhled Petr Král náměstek ředitele sekce měnové 3. ročník ČSOB Akademie 18. říjen 2016, Praha Obsah prezentace Přijetí kurzového závazku

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 6. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. září 15 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a aktuální mix měnové a fiskální politiky v ČR

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a aktuální mix měnové a fiskální politiky v ČR Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a aktuální mix měnové a fiskální politiky v ČR Vladimír Tomšík Česká národní banka Mezinárodní konference NEWTON College a Evropského fiskálního dialogu: Fiskální

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR Vladimír Tomšík viceguvernér Kolokvium ČNB Praha, 11. dubna 16 Obsah prezentace Kurzový závazek ČNB a dosavadní vývoj české

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

Měnově politické doporučení (5. SZ 2003)

Měnově politické doporučení (5. SZ 2003) Měnově politické doporučení (5. SZ 2003) 1. Vyhodnocení měnověpolitických rozhodovacích kritérií Východiskem pro měnověpolitické rozhodování je dubnová makroekonomická prognóza předložená ve 4. (velké)

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Do červnového šetření IOFT zaslalo své predikce osm domácích a dva zahraniční analytici. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 5 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Měnová politika ČNB po dosažení (technicky) nulových úrokových sazeb

Měnová politika ČNB po dosažení (technicky) nulových úrokových sazeb Měnová politika ČNB po dosažení (technicky) nulových úrokových sazeb Petr KRÁL náměstek ředitele sekce měnové ČNB Akademický kulatý stůl, pobočka ČNB, Hradec Králové 24. listopadu 2016 Obsah prezentace

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub (Tomas.Holub@cnb.cz) Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 16.10.2007 Plán n prezentace Vnější

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 014 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 014 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 1 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 114. měření (říjen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 114. měření (říjen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 114. měření (říjen 2008) Do říjnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů devět domácích a jeden zahraniční

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách?

Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách? Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách? Pavel Sobíšek 3. října 2017 Agenda V jaké fázi se nachází globální a evropská ekonomika? Vydrží současný růst cen komodit? jaké faktory

Více