Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB"

Transkript

1 Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář ČSOB Praha 16. února 216

2 Obsah prezentace Aktuální ekonomická situace Makroekonomická prognóza ČNB Měnová politika a kurzový závazek ČNB Shrnutí a závěr 2

3 Aktuální ekonomická situace 3

4 Vývoj HDP 6 Hrubý domácí produkt (%, meziroční a mezičtvrtletní změny) 3 8 Mezera výstupu (% z potenciálního produktu) I/11 I/12 I/13 I/14 I/ I/7 I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 Mezičtvrtletní růst HDP (pravá osa) Meziroční růst HDP Produkční funkce Kalmanův filtr HP filtr Růst ekonomiky byl v roce 215 mimořádně rychlý, přičemž ve třetím čtvrtletí se meziročně dále lehce zvýšil. K tomu přispívaly nadále uvolněná měnová politika, zvýšení vládních investic z EU fondů, růst zahraniční poptávky a propad cen ropy. Česká ekonomika se díky tomu přiblížila ke svému potenciálu. 4

5 Struktura ekonomického růstu 5 Poptávková strana ekonomiky (příspěvky k mzr. růstu v p.b.) 5 Nabídková strana (tvorba HPH) (příspěvky k mzr. růstu v p.b.) I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 Výdaje neziskových institucí Změna zásob Spotřeba vlády Tvorba hrubého fixního kapitálu Čistý vývoz Spotřeba domácností Hrubý domácí produkt I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 Zpracovatelský průmysl Peněžnictví a podnikatelské služby Obchod, pohostinství, doprava Ostatní služby Stavebnictví Těžba, výroba a rozvod energií Zemědělství, lesnictví a rybářství Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (mzr. změny v %) Oživení táhne zejména domácí poptávka, a to spotřeba i fixní investice. K růstu na nabídkové straně přispívají zhruba stejně významně zpracovatelský průmysl a služby, v menší míře pak i stavebnictví. 5

6 Konjunkturní průzkumy ČSÚ 12 Indikátory důvěry (průměr roku 25 = 1) 1 Bariéry růstu produkce v průmyslu (%) /11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 Souhrnný indikátor Spotřebitelský indikátor Podnikatelský indikátor 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 Nedostatečná poptávka Nedostatek zaměstnanců Nedostatek materiálu/zařízení Finanční problémy Ostatní Nejsou Důvěra spotřebitelů vzrostla na historicky nejvyšší úroveň, zvýšil se i podnikatelský indikátor důvěry. Vliv nedostatečné poptávky jako hlavní bariéry růstu průmyslové produkce se dále snížil. Zároveň vzrostl podíl podniků, které omezuje nedostatek zaměstnanců. 6

7 Trh práce zaměstnanost a nezaměstnanost Přepočtené počty zaměstnanců (% mzr., příspěvky v p.b.) Ukazatele nezaměstnanosti (%, sezonně očištěné údaje) I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 Počet zaměstnanců Úvazek na zaměstnance Počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek 4 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 Obecná míra nezaměstnanosti Podíl nezaměstnaných osob Růst počtu zaměstnanců po přepočtu na plné úvazky byl v roce 215 poměrně rychlý a byl tažen zvyšujícím se počtem zaměstnanců při mírně klesajícím průměrném úvazku. Míra nezaměstnanosti dále výrazně poklesla. 7

8 Trh práce Beveridgova křivka Vývoj Beveridgeovy křivky postupuje dále severozápadním směrem, což odpovídá rostoucí fázi hospodářského cyklu. Domácí ekonomika tak působí směrem k postupnému zvyšování jádrové inflace (podobně jako v roce 27). 8

9 Trh práce mzdy Průměrná mzda a produktivita práce (%, mzr.) I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 Průměrná nominální mzda Průměrná reálná mzda NH produktivita Nominální hrubý disponibilní důchod (%, mzr.) I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 Mzdy a platy Hrubý provozní přebytek a smíšený důchod Důchody z vlastnictví Sociální dávky Daně a sociální příspěvky Ostatní transfery Hrubý disponibilní důchod (mzr. změny v %) Růst mezd v roce 215 oživil v návaznosti na poměrně rychlé zvyšování národohospodářské produktivity práce. Nárůst objemu mezd a platů výrazně přispívá ke zvyšování nominálního disponibilního důchodu domácností, což spolu s nízkou inflací podporuje růst jejich reálné spotřeby. 9

10 Celková a měnověpolitická inflace 4 Celková a MP inflace (%, mzr.) 2 Struktura celkové inflace (% mzr., příspěvky v p.b.) /11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 Měnověpolitická inflace Spotřebitelské ceny -1 1/ / /16 Korigovaná inflace bez PH a potravin Regulované ceny Nepřímé daně v neregulovaných cenách Ceny potravin (včetně alkoholických nápojů a tabáku) Ceny pohonných hmot (PH) Meziroční růst spotřebitelských cen (v %) Meziroční růst spotřebitelských cen v lednu 216 oproti prosinci zrychlil, inflace však stále zůstává výrazně pod 2% cílem ČNB. K inflaci přispěly v lednu korigovaná inflace bez PH a regulované ceny. Naopak ceny pohonných hmot a potravin dále klesaly, i když oproti závěru loňského roku mírnějším tempem. 1

11 Vývoj jádrové inflace a cen pohonných hmot Korigovaná inflace bez PH (%, mzr.) -4 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 Korigovaná inflace bez pohonných hmot (PH) Ceny neobchod. statků bez regulovaných cen Ceny ostatních obchod. statků bez potravin a PH Ceny pohonných hmot (%, mzr.) -6 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 Ceny pohonných hmot Cena ropy Brent (CZK/barel) Zahraniční cena benzínu (CZK/t) Meziroční růst jádrové inflace mírně zvolnil. Ke zpomalení růstu došlo zejména u cen obchodovatelných statků. Ceny pohonných hmot pokračují ve výrazném poklesu v důsledku propadu zahraničních cen ropy a benzínů. Z meziročního pohledu se nicméně tento pokles zmírnil. 11

12 Struktura vývoje cen potravin Struktura růstu cen potravin, nápojů a tabáku v lednu 216 (velikost dlaždice relativní váha ve spotřebním koši; barva dlaždice %, mzr.) Vývoj cen potravin je značně diferencovaný. Vedle tabáku a alkoholu pokračovaly v růstu ceny ovoce a zeleniny, naopak v poklesu setrvaly především ceny mléčných výrobků a masa. 12

13 Makroekonomická prognóza ČNB 13

14 Předpoklady o zahraničním vývoji Výhled efektivního HDP eurozóny předpokládá růst tempy kolem 2 %. Pokles cen průmyslových výrobců odezní až na konci roku 216, poté jejich růst postupně zrychlí ke 2 %. Další uvolnění měnové politiky ECB se promítá do výhledu záporných úrokových sazeb EURIBOR a do očekávaného lehkého oslabení kurzu eura vůči dolaru. 14

15 Výhledy cen ropy a domácích cen pohonných hmot 12 Cena ropy Brent (USD/barel, rozdíly v % pravá osa) 2 Ceny pohonných hmot a cena ropy (%, mzr.) I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/ I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17-5 Rozdíly Minulá prognóza Nová prognóza Ceny pohonných hmot Cena ropy v CZK (pravá osa) Světové ceny ropy na přelomu let 215 a 216 výrazně propadly a spolu s tím se snížil i jejich tržní výhled do konce roku 217. Meziroční pokles cen pohonných hmot se v letošním roce zmírní a poté na začátku příštího roku zcela odezní v návaznosti na vývoj světových cen ropy. 15

16 Prognóza ekonomické aktivity 1 HDP (%, mzr.) I/14 II III IV I/15 II III IV I/16 II III IV I/17 II III 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti Růst české ekonomiky v letošním roce znatelně zpomalí (na 2,7 %), a to především vlivem propadu vládních investic financovaných z EU. Ekonomiku budou nadále podporovat uvolněné domácí měnové podmínky, pokles ceny ropy a zvyšující se zahraniční poptávka. V roce 217 růst ekonomiky opět mírně zrychlí na 3 %. 16

17 Složky HDP Růst spotřeby domácností letos dosáhne 3,3 %, v roce 217 zvolní na 3 %. Celkové investice v roce 216 poklesnou (o 1,9 %) v důsledku propadu vládních investic a tvorby zásob, v příštím roce se jejich růst obnoví. Vývozy a dovozy porostou tempy okolo 7-8 %, čistý vývoz se letos zvýší. 17

18 Hrubá tvorba kapitálu V roce 216 se růst fixních investic dočasně zastaví v důsledku propadu vládních investic (pomalý náběh čerpání z EU fondů v rámci nového programového období). Naopak růst soukromých fixních investic bude dále zrychlovat. Příspěvek změny stavu zásob k růstu HDP bude letos také záporný. 18

19 Trh práce zaměstnanost a nezaměstnanost Růst přepočteného počtu zaměstnanců v tomto roce postupně zvolní. Obecná míra nezaměstnanosti se bude dále snižovat, byť mírnějším tempem než doposud, od druhé poloviny letošního roku se pak stabilizuje na úrovni kolem 4,4 % (v důsledku obdobného vývoje pracovní síly a zaměstnanosti). 19

20 Mzdy v podnikatelské sféře Letos dojde k dalšímu urychlení mzdového růstu v podnikatelské sféře na 5,1 % v návaznosti na pokračující zvyšování ekonomické aktivity, postupný návrat inflace k cíli, klesající nezaměstnanost a nárůst minimální mzdy. Na této hodnotě pak mzdová dynamika setrvá i v roce

21 Prognóza celkové inflace 6 5 Celková inflace (%, mzr.) Horizont měnové politiky Inflační cíl 1-1 I/14 II III IV I/15 II III IV I/16 II III IV I/17 II III 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti Domácí ekonomika bude zejména prostřednictvím zrychlujícího růstu mezd nadále přispívat ke zvyšování nákladů a návazně i spotřebitelských cen. Zároveň bude postupně odeznívat aktuálně výrazně protiinflační působení dovozních cen plynoucí z propadu výrobních cen v eurozóně i cen ropy. Celková inflace se tak dle prognózy zvýší a na horizontu měnové politiky dosáhne dvouprocentního cíle, poté se bude nacházet lehce nad ním. 21

22 Měnová politika a kurzový závazek ČNB 22

23 Kurz koruny během trvání závazku ČNB Kurz koruny k euru a devizové obchody ČNB Kurz se více než rok a půl pohyboval zřetelně nad hranicí kurzového závazku ČNB bez nutnosti devizových intervencí. Od léta 215 se však přimkl k hladině 27 CZK/EUR a došlo k automatickému spuštění intervencí ČNB. K růstu devizových rezerv ČNB přispívají i klientské operace (EU fondy). Kurz je momentálně mimořádně stabilní. 23

24 Načasování exitu z kurzového závazku Načasování exitu bude navázáno na dosahování cenové stability vyjádřené cílem ČNB. K exitu tedy dojde, až budou vytvořeny podmínky pro udržitelné plnění 2% inflačního cíle i po opuštění kurzového závazku, tj. nebude hrozit návrat k nekonvenčním měnovým nástrojům. ČNB ohledně načasování exitu poskytuje 3 typy informací: Kdy ho předpokládá prognóza Kdy ho ČNB dle bankovní rady provede nejdříve Kdy vidí jeho provedení bankovní rada jako pravděpodobné 24

25 Načasování exitu předpoklad prognózy 6 5 Měnověpolitická inflace (%, mzr.) Horizont měnové politiky 3 3M PRIBOR (%, p.a.) Inflační cíl I/14 II III IV I/15 II III IV I/16 II III IV I/17 II III I/14 II III IV I/15 II III IV I/16 II III IV I/17 II III 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do konce roku 216. Měnověpoliticky relevantní inflace se dle prognózy zvýší a na horizontu měnové politiky dosáhne 2% cíle. K udržitelnému plnění cíle, které je podmínkou pro exit, tak dle prognózy dojde v průběhu prvního pololetí roku

26 Načasování exitu komunikace bankovní rady Potřeba udržovat měnové podmínky uvolněné přinejmenším v dosavadním rozsahu přetrvává. Nyní lze již vyloučit ukončení závazku dříve, než ho předpokládá prognóza, tedy začátkem roku 217. Bankovní rada proto konstatuje, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 217. Bankovní rada přitom vidí jako pravděpodobné ukončení závazku v první polovině roku

27 Načasování exitu očima analytiků Očekávání analytiků ohledně směru, rozsahu a časování další změny 2T repo sazby a okamžiku ukončení režimu devizových intervencí dle IOFT (15.1.) a Thomson Reuters (2.2.) H16 2H16 1H17 2H17 1H18 2H18 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 - u úrokových sazeb se jedná o další očekávanou změnu každého analytika ze šetření Thomson Reuters, tzn. počet šipek se shoduje s počtem analytiků, kteří očekávají změnu v horizontu, který pokrývá tabulka - očekávané změny 2T repo sazby dosahují výše,2 až,25 p.b. - předpokládané ukončení režimu devizových intervencí dle analytiků ze šetření IOFT - předpokládané ukončení režimu devizových intervencí dle analytiků ze šetření Thomson Reuters Analytici z průzkumu IOFT předpokládali ještě před únorovým zasedáním bankovní rady ČNB ukončení režimu intervencí během 3Q16 až 4Q17, dle agentury Thomson Reuters v období 2H16 až 2H17. Nyní však bankovní rada exit před začátkem roku 217 jasně vyloučila. Očekávání zvyšování sazeb se koncentrují do přelomu let 217/

28 Podoba exitu Exit bude transparentní. Exit bude znamenat návrat k režimu řízeně plovoucího kurzu. v něm centrální banka nevyhlašuje žádnou hladinu kurzu, kterou by preferovala či chtěla bránit je však připravena zasáhnout proti nadměrné volatilitě kurzu Konkrétní podoba exitu (jednorázový či s mezikrokem) bude záležet na v tu dobu aktuální situaci. 28

29 Kurz po exitu (i) Předpovídat tržní vývoj kurzu je vždy obtížné Lze spíše analyzovat dlouhodobé rovnovážné trendy (viz dále) než odhadovat vývoj v krátkém období. S exitem tohoto typu navíc neexistuje historická zkušenost. K opuštění fixních či semi-fixních kurzových režimů v minulosti obvykle docházelo pod depreciačním tlakem trhů při ztrátě devizových rezerv centrální banky. Švýcarský případ byl zcela odlišný, exit ze závazku SNB byl nečekaný a investoři měli v té době ve francích vesměs krátkou pozici. 29

30 Český vs. švýcarský kurzový závazek Švýcarsko ČR MP režim neoficiálně inflační cílování inflační cílování Důvody pro zahájení konkurenceschopnost exportu riziko deflace, podstřelení inflačního cíle Omezení plynoucí z rozvahy CB velmi důležité žádné Bezpečný investiční přístav ano, ve světovém měřítku ne (nebo pouze regionálně) Komunikace exitu žádná od začátku závazku Struktura zahraničního obchodu Charakteristika exitu luxusní zboží; diverzifikovaný mezi EUR a USD diskreční zboží zákazníkům citlivým na cenu; silná koncentrace EUR explicitně vázán na udržitelné plnění inflačního cíle Režim po exitu oficiálně volně plovoucí kurz řízený plovoucí kurz Kurzový závazek ČNB se i přes zdánlivou podobnost značně odlišuje od švýcarského. Český exit tedy proběhne jinak než švýcarský. 3

31 Kurz po exitu (ii) Existuje řada silných argumentů proti obecně vžité představě o skokovém posílení kurzu koruny po exitu: Kurz byl před zahájením intervencí ČNB mírně nadhodnocený. V mezidobí navíc dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do cenové hladiny i dalších nominálních veličin. Rovnovážné posilování reálného kurzu je pomalejší, než bylo v předkrizovém období. Případné posílení kurzu po exitu bude tlumeno zajištěním kurzového rizika ze strany vývozců během trvání závazku, stejně jako uzavíráním korunových pozic finančních investorů očekávání posílení kurzu nemusí být v tomto případě sebenaplňující, ale sebepopírající. ČNB bude připravena intervenovat v případě nadměrných výkyvů. 31

32 Rovnovážný reálný kurz koruny v minulosti Reálný kurz CZK/EUR (2 Q1=1) Rovnovážný kurz v nominálním vyjádření I/ I/1 I/2 I/3 I/4 I/5 I/6 I/7 I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 23 I/ I/1 I/2 I/3 I/4 I/5 I/6 I/7 I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 Pásmo rovnovážného kurzu CZK/EUR Pásmo rovnovážného kurzu CZK/EUR Dle analýz ČNB byl kurz koruny k euru v letech mírně nadhodnocený. Po přijetí kurzového závazku ČNB na hladině 27 CZK/EUR v listopadu 213 kurz oslabil na úroveň své rovnováhy, začátkem minulého roku byl dle jedné metody nadále rovnovážný a dle druhé mírně podhodnocený. K podobných výsledkům dospěl i Mezinárodní měnový fond. 32

33 Rovnovážné reálné posilování kurzu do budoucna Rozdíl v rovnovážných tempech růstu HDP je po krizi pravděpodobně menší než před ní (1,2 p.b. nyní vs. 1,9 p.b. před krizí). v % Před krizí Po krizi Růst HDP v ČR Růst efektivního HDP eurozóny Apreciace reálného kurzu pokročilejší stupeň konvergence k eurozóně (v paritě kupní síly je nyní český HDP poblíž 8 % průměru eurozóny) negativní dopady krize na růstový potenciál české ekonomiky Důsledkem je pomalejší rovnovážný trend zhodnocování reálného kurzu (prognózy ČNB ho nyní předpokládají tempem 1,5 % ročně). Část z reálného posilování vůči eurozóně může navíc probíhat prostřednictvím mírně kladného inflačního diferenciálu. 33

34 Shrnutí a závěr 34

35 Shrnutí a závěr Česká ekonomika v roce 215 rostla mimořádně rychle, což vedlo k dalšímu zřetelnému zlepšování situace na trhu práce. Inflace však zůstává nízká v důsledku velmi utlumeného cenového vývoje v eurozóně, propadu cen ropy a v závěru roku 215 obnoveného poklesu domácích cen potravin. V letošním roce růst ekonomiky zvolní na 2,7 % zejména vlivem propadu vládních investic financovaných z evropských fondů. Celková inflace se zvýší a na horizontu měnové politiky dosáhne 2% cíle, poté se bude nacházet lehce nad ním. ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 217. Bankovní rada přitom vidí jako pravděpodobné ukončení závazku v první polovině roku 217. Exit z režimu používání kurzu bude transparentní. Případné posílení kurzu po exitu bude tlumeno několika faktory, včetně připravenosti ČNB intervenovat proti nadměrné volatilitě kurzu. 35

36 Děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy!

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. člen bankovní rady ČNB Kolokvium Praha, Kongresové centrum ČNB 10. listopadu 2015 1 Obsah prezentace

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 2. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 31. března 216 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Tomáš Holub ředitel sekce měnové Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry 3. listopadu 215 Plán prezentace

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 8. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji. prosince 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB

Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB se zástupci OS ČMKOS 5. prosince 216 Obsah prezentace Aktuální

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 6. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 9. září 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Petr Král náměstek ředitele sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB s ČMKOS 7. prosince 15 Plán prezentace Aktuální ekonomický vývoj

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 3. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 5. května 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 5. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. srpna 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj

Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář ČSOB 14. dubna 15 Obsah prezentace Ohlédnutí za vývojem od konce roku 13 Aktuální ekonomická situace Stávající makroekonomická

Více

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Hodnocení makroekonomické situace a její výhled Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Tomáš Holub ředitel sekce měnové a statistiky Setkání s představiteli odborových svazů 4. prosince 214

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014 SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí nadále zřetelně rostla. Celková i měnověpolitická inflace se ve třetím čtvrtletí odpoutaly od blízkosti nulových

Více

Tomáš Holub ředitel sekce měnové

Tomáš Holub ředitel sekce měnové Cenová stabilita a exit z kurzového závazku ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové Seminář ČMA a ČNB Měnová politika ČNB, devizový kurz a finanční řízení firmy 17. února 2016 Plán prezentace Co je cenová

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 2. února 2017 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Prezentace pro Rozpočtový výbor PS Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady ČNB Praha, 7. listopadu 2007 Plán n prezentace Vnější prostředí a měnový kurz Veřejné rozpočty

Více

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled TOMÁŠ HOLUB ředitel sekce měnové a statistiky ČNB Praha,. srpna 14 Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí AKTUÁLNÍ MAKROEKONOMICKÉ TRENDY

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB

Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB Ekonomický vývoj a ukončení kurzového závazku ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové Ekonomický seminář KB Praha, 12. dubna 217 Obsah prezentace Opuštění kurzového závazku ČNB Aktuální ekonomický vývoj Makroekonomická

Více

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Pracovní snídaně ČS Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 4.. 7 Funkce inflace pro měnovou politiku Proč chceme docílit % inflaci? Cca p.b. z % inflačního cíle je

Více

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Pracovní snídaně ČS Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Lubomír Lízal, Ph.D. Praha,.. 6 Funkce inflace pro měnovou politiku Proč chceme docílit % inflaci? Cca p.b. z % inflačního cíle je

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I

ZPRÁVA O INFLACI / I ZPRÁVA O INFLACI / I 6 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB. Miroslav Singer

Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB. Miroslav Singer Aktuální ekonomický vývoj v České republice a v Evropské unii očima ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Slezská universita, Ostravice 16. září 2014 Obsah Nedávný vývoj v EU a ukrajinsko-ruský

Více

Měnová politika, budoucí opuštění kurzového závazku ČNB a řízení měnového rizika

Měnová politika, budoucí opuštění kurzového závazku ČNB a řízení měnového rizika Měnová politika, budoucí opuštění kurzového závazku ČNB a řízení měnového rizika Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Kulatý stůl HSBC, Praha 10. listopadu 2016 Obsah prezentace Nová makroekonomická prognóza

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 5 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Kurz jako nástroj měnové politiky ČNB: Retrospektiva a aktuální výhled

Kurz jako nástroj měnové politiky ČNB: Retrospektiva a aktuální výhled Kurz jako nástroj měnové politiky ČNB: Retrospektiva a aktuální výhled Petr Král náměstek ředitele sekce měnové 3. ročník ČSOB Akademie 18. říjen 2016, Praha Obsah prezentace Přijetí kurzového závazku

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1039/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1039/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 19/ Zpráva České národní banky o inflaci - leden 17 (Zpráva o měnovém vývoji za. pololetí 16) Předkladatel: ČNB Doručeno poslancům:. února

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub (Tomas.Holub@cnb.cz) Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 16.10.2007 Plán n prezentace Vnější

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 5 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 5 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Ekonomický výhled a měnová politika

Ekonomický výhled a měnová politika Ekonomický výhled a měnová politika Jiří Rusnok Praha, 4. listopadu 15 Plán prezentace Vývoj světové ekonomiky a z něj plynoucí rizika Aktuální situace české ekonomiky Shrnutí prognózy ČNB ze 3. zprávy

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 6 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 014 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 014 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 1 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku. Jiří Rusnok

Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku. Jiří Rusnok Aktuální vývoj české ekonomiky a budoucí opuštění kurzového závazku Jiří Rusnok guvernér, Česká národní banka Euro Business Breakfast Praha, 23. listopadu 2016 Osnova Aktuální vývoj české ekonomiky Prognóza

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Lubomír Lízal Golem Klub 7. 1. 214 Plán prezentace Česká ekonomika v roce 213 Vývoj vnějšího prostředí a jeho výhled Prognóza ČNB několik scénářů a kurz

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Kurzový závazek a jeho vliv na ekonomiku

Kurzový závazek a jeho vliv na ekonomiku Valná hromada Czech Forex Club Kurzový závazek a jeho vliv na ekonomiku Lubomír Lízal, Ph.D. Čapí hnízdo, Olbramovice, 1. 1. 15 Cui bono? Proč se začal používat kurz jako nástroj MP? Např. ČMKOS: Je velkou

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Podnikatelská rada Ministerstva průmyslu a obchodu 17. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR Vladimír Tomšík viceguvernér Kolokvium ČNB Praha, 11. dubna 16 Obsah prezentace Kurzový závazek ČNB a dosavadní vývoj české

Více

Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky

Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky Měnová politika ČNB a vývoj české ekonomiky Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Jaká je pozice České republiky v rámci Evropy a kde si stojí Evropa v globálním kontextu? Citibank Praha, 16. června

Více

Měnová politika ČNB a budoucí exit z kurzového závazku

Měnová politika ČNB a budoucí exit z kurzového závazku Měnová politika ČNB a budoucí exit z kurzového závazku Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář Eliminace měnových rizik v mezinárodních kontraktech ICC ČR, Praha 10. října 2016 Obsah prezentace Vývoj

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a aktuální mix měnové a fiskální politiky v ČR

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a aktuální mix měnové a fiskální politiky v ČR Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a aktuální mix měnové a fiskální politiky v ČR Vladimír Tomšík Česká národní banka Mezinárodní konference NEWTON College a Evropského fiskálního dialogu: Fiskální

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Do červnového šetření IOFT zaslalo své predikce osm domácích a dva zahraniční analytici. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006 Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006 Sekce měnová a statistiky 1. Základní scénář dubnové prognózy Východiskem pro měnověpolitické rozhodování zůstává dubnová makroekonomická prognóza. Podle ní se

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 5 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Kurzový závazek a život po jeho ukončení

Kurzový závazek a život po jeho ukončení Co dál s měnovou politikou? Kurzový závazek a život po jeho ukončení Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 1. 1. 16 Funkce inflace pro měnovou politiku Proč chceme docílit % inflaci? Cca 1 p.b. z % inflačního cíle

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Zpráva o inflaci / IV, Dostupný z

Zpráva o inflaci / IV, Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 17.1.17 Zpráva o inflaci / IV, 1 Česká národní banka 1 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-1666 Dílo je chráněno

Více

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř)

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Nová prognóza ČNB (Zpráva o inflaci IV/3) Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Tomáš Holub Praha, 5. listopadu 3 Plán prezentace Trajektorie úrokových sazeb a jejich chybějící snižování Potenciální

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ZÁŘÍ. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ZÁŘÍ. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ZÁŘÍ Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2014 I. SHRNUTÍ 2 V září se šetření zúčastnilo dvanáct domácích a jeden zahraniční analytik.

Více

Měnová politika ČNB po dosažení (technicky) nulových úrokových sazeb

Měnová politika ČNB po dosažení (technicky) nulových úrokových sazeb Měnová politika ČNB po dosažení (technicky) nulových úrokových sazeb Petr KRÁL náměstek ředitele sekce měnové ČNB Akademický kulatý stůl, pobočka ČNB, Hradec Králové 24. listopadu 2016 Obsah prezentace

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 13 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

2011: oslabení nebo zrychlení růstu?

2011: oslabení nebo zrychlení růstu? 211: oslabení nebo zrychlení růstu? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě Brno, 1. prosince 21 Odraz

Více

Měnověpolitické doporučení pro 1. SZ 2006

Měnověpolitické doporučení pro 1. SZ 2006 Měnověpolitické doporučení pro 1. SZ 2006 Sekce měnová a statistiky 1. Základní scénář lednové prognózy Východiskem pro měnověpolitické rozhodování je lednová makroekonomická prognóza. Ve srovnání s prognózou

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 108. měření (duben 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 108. měření (duben 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 108. měření (duben 2008) Do dubnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů deset domácích a jeden zahraniční

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Do srpnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů osm domácích a jeden zahraniční

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 11 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2014 I. SHRNUTÍ 2 Srpnového šetření se zúčastnilo dvanáct domácích a dva zahraniční analytici.

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVENEC. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVENEC. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVENEC Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2015 I. SHRNUTÍ 2 Do červencového šetření zaslalo svůj příspěvek jedenáct domácích a

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 011 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 011 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 11 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Budoucí pozice ČR v Evropské unii a EURO Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 29. 11. 2016 Ekonomická konvergence Konvergence

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006) Do prosincového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších indikátorů

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 11 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni 21. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008) Do květnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů devět domácích a dva zahraniční

Více