UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI pr Invace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkvskéh 8, OLOMOUC č.j.: 699/PJ/OVZ/2013 dne: 07. listpadu 2013 Věc : Ddatečné infrmace k zadávací dkumentaci č. 11 K nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: "Reknstrukce bjektu FF UP Olmuc - Křížkvskéh 12 a 14", uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pd evid. č , Vám v suladu s 49 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen "zákn"), sdělujeme následující ddatečné infrmace č.ll : 1. DOTAZY: Dtaz č.1: Prsíme Vás upřesnění, zda platí barevná řešení u výpisy prvků v 05ZD Pří č 3 ZD - K_12_PD _pr STAV _POV- C_DOKUMENTY _PODROBNOSTI v. č. T_l2_tabulky_Ostatní jsu např. pl. Pv 16,17. pdle nás barvy pačně, něž by měly být z hledisky bezpečnsti, kdy se první a pslední schd značuje zřetelně žlutě, aby byly viditelné při snížené viditelnsti a t i pr OSZZ. Barevná řešení platí, jedná se památku a dlišení prvníh a psledníh stupně je řešen rzličným mřením (a ne zřetelně žlutě), dkumentace je schválená a má platné stavební pvlení včetně příslušných vyjádření. Dtaz č.2: V rzpčtu Křížkvskéh 12 je v Ol Stavební úpravy: Pl.483- D+M pláštění nsné knstrukce výtahu Pv/51 - (zasklení bezpečnstním tepelně izlačním dvjsklem se zrcadlvým efektem)- specifikace viz tabulka Ad1) ve specifikaci je-li tím míněn v.č. T_12_tabulky_Ostatní, se tepelně izlačním skle se zrcadlvým efektem nic neříká a ani ve výkrese K_12 - v.č. D2.1 Výtah, v.č. 07 _2_ VYTAH a ani v TZ-ách. Žádáme upřesnění? Ad2)V případě, že by platila pl. 483 rzpčtu a vzhledem k tmu, že se jedná výtah v interiéru, není tepelně izlační dvjskl nehspdárným nákladem? Upřesnění plžky byl prveden v ddatečné infrmaci čísl 8. Ve výkazu výměr je administrativní chybu uvedena vlastnst "tepelně izlační", tat vlastnst není zadavatelem vyžadvána. Zadavatel prvedl úpravu znění plžky.

2 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAšf BUDOUCNOSTI pr Invace Půvdní znění "483- D+M pláštění nsné knstrukce výtahu Pv/51 - (zasklení bezpečnstním tepelně izlačním dvjsklem se zrcadlvým efektem) - specifikace viz tabulka" se nahrazuje nvým zněním "483- D+M pláštění nsné knstrukce výtahu Pv/51 - (zasklení bezpečnstním sklem se zrcadlvým efektem)- specifikace viz tabulka". Dtaz č.3: 05ZD Pří č 3 ZD- K_ 12_PD_pr STAV _POV- F dkumentace stavby- Slžka 1_POZ_STAV _OBJEKTY- pdslžka 1_2_STAVEBNE_KONSTRUKCNI_CAST- nepatří d tht bjektu, ale je z K_14- kde najdeme správnu dkumentaci? Dkumentace pr stavební pvlení je dlžena jak rientační, nebť je pdle ní vydán stavební pvlení. Výkaz výměr je vázán na dkumentaci realizační, kde je v části K_12_REALIZACNI_PD\D_DOK_OBJEKTU_TECHNICKYCH_TECHNOLOG_ZARIZE NI\D_1_2_KONSTRUKCNI_RESENI kmpletní a správné stavebně knstrukční řešení, Absence tét části v dkumentaci pr stavební pvlení nemá vliv na zpracvání nabídkvé ceny. Dtaz č.4: OSZD Pří č 3 ZD- K_12_PD_pr STAV _POV - F dkumentace stavby- Slžka 1_ 4_TECH_PROSTR_STAVEB pdslžka B_C_OCHLAZOVANI_STAVEB_ VZT skutečně nebsahuje žádnu PD? Dkumentace pr stavební pvlení je dlžena jak rientační, nebť je pdle ní vydán stavební pvlení Výkaz výměr je vázán na dkumentaci realizační, kde je v části K 12 REALIZACNI PD\D DOK OBJEKTU TECHNICKYCH TECHNOLOG ZA RIZENI\D _1 _ 4 _ VZT kmpletní a správná příslušná část dkumentace, Absence tét části v dkumentaci pr stavební pvlení nemá vliv na zpracvání nabídkvé ceny. Dtaz č.s: K_12- T_12_tabulky_Omitky pdle specifikace viz tabulkaje skladba OM/02 včetně sanační mítky- kmpletní skladba, sučasně je sanační mítka ceněna v plžkách 69, 70, 71, pkud se má cenit plžka č.58 jak kmpletní skladba pak je sanační mítka na plše v místnstech (1,9*1,5=2,85m2), (12,39*1,5=18,58m2), a v místnsti 1.10 ((6,75+ 1,04+0,36)* 1,5=12,25m2) ceněna duplicitně. Omítka dle specifikace OM/2 je d výšky 1,5 ma ceňuje se jak kmpletní skladbu v tlušťce 44 mm. Sanační mítka v plžkách 69, 70, 71 je sanační mítka stěn nad úrvní 1,5 m v příslušných vrstvách s příplatky až d tlušťky 50 mm. Nedečtením výměr mítky dle specifikace OM/2 byla část sanačních mítek duplicitní. Zadavatel prvedl úpravu plžek 69,70,71.

3 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAšf BUDOUCNOSTI pr Invace Půvdní plžka "69 K vnitřní sanační štukvá mítka pr vlhké a zaslené zdiv prváděná ručně - 92,254 m2" se mění v klnce mnžství. Nvá plžka zní: "69 K vnitřní sanační štukvá mítka pr vlhké a zaslené zdiv prváděná ručně - 53,719 m2" Půvdní plžka "70 K příplatek k sanační mítce pr vlhké a zaslené zdiv ZKD 1 O mm prváděné ručně ve více vrstvách - 92,254 m2" se mění v klnce mnžství. Nvá plžka zní: "70 K příplatek k sanační mítce pr vlhké a zaslené zdiv ZKD 1 O mm prváděné ručně ve více vrstvách - 53,719 m2" Půvdní plžka" 71 K vnitřní vyrvnávací sanační mítka prváděná ručně - 92,254 m2" se mění v klnce mnžství. Nvá plžka zní: "71 K vnitřní vyrvnávací sanační mítka prváděná ručně - 53,719 m2" Stejný prblém je u skladby OM/09, která se liší d skladby OM/0 1 puze ve vrstvách hydrizlace -jsu ceněny částečně v plžce (D+M stěrkvá hydrizlace z dvuslžkvé pružné hydrizlační emulze), a v plžce 416 (D+M hydrizlace dvuslžkvá stěrka pd bklady a dlažbu - specifikace viz tabulka) - částečná duplicita hydrizlační stěrky. Chápeme správně, že u tét skladby mítek se v plžce č. 57 a č.62 ceňuje puze část věnvaná mítce? Pdrbnsti z rzpčtu - viz přílha Prsíme prvěření tét duplicity i u K_14 Objekt Křížkvskéh 12 U bjektu Křížkvskéh 12 u plžek č. 57 a 62 se ceňuje puze skladba mítky, hydrizlační stěrka se cení dle plžek č. 416 a 202. Skladba OM/01 je na npvé fólii bez hydrizlační stěrky, skladba OM/09 je na npvé fólii s hydrizlační stěrku a je v místnsti SPRCHA výška 2100 mm SPRCHA 1.05 (zbytek místnsti) - výška 150mm, statní hydrizlace (krmě prvníh pdlaží) není na npvé fólii. Půvdní plžka "57 K 610R21401 mítka pd bklad na npvu flii zn. OMllspecifikace viz tabulka - 34,797 m2" se mění v klnce mnžství. Nvá plžka zní "57 K 61 OR mítka pd bklad na npvu flii zn. OMl l specifikace viz tabulka- 30,810 m2". Půvdní plžka " 416 M D+M hydrizlace dvuslžkvá stěrka pd bklady a dlažbu - specifikace viz tabulka- 91,174 m2" se mění v klnce mnžství. Upravená plžka zní "416 M D+M hydrizlace dvuslžkvá stěrka pd bklady a dlažbu - specifikace viz tabulka - 112,609 m2 Objekt Křížkvskéh 14 U bjektu Křížkvskéh 14 byla dstraněna duplicita u skladeb OM/1 a OM/9 v plžkách č. 78 a 83. Nedečtením výměr hydrizlační stěrky dle specifikace OM/9 byla část hydrizlační stěrky v plžce 416 duplicitní, nedečtením výměr skladby dle specifikace OM/9 d skladby OM/01 dšl k duplicitě.

4 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLN[ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠ[ BUDOUCNOSTI pr Invace Puvdní plžka "78 K 610R21401 mítka pd bklad na npvu flii zn. OMllspecifikace viz tabulka- 76,220 m2" se mění v klnce mnžství. Nvá plžka zní "78 K 610R21401 mítka pd bklad na npvu flii zn. OMllspecifikace viz tabulka- 65,899 m2". Půvdní plžka "83 K 610R21409 mítka pd bklad na npvu flii zn. OM/9- specifikace viz tabulka- 14,343 m2" se mění v klnce mnžství. Nvá plžka zní "83 K 61 OR21409 mítka pd bklad na npvu flii zn. OM/9- specifikace viz tabulka- 9,807 m2". Dtaz č.6: V plžce 416 (D+M hydrizlace dvuslžkvá stěrka pd bklady a dlažbu- specifikace viz tabulka) je 120,274 m2 d plžky byla přenesena puze plcha mezisučtu za 2.np, V plžce 417 je dvlávka na plžku hdnta mnžství je ttžná, délka vlžených pásků d spjů pdlaha stěna vdrvně a u sprchvých kutů spje stěn svisle je puze náhdu stejná jak mezisučet za 2.np v plše hydrizlace?- není dlžen výkaz výměr prt se nedá výpčet délky pásků prvěřit. Pdrbnsti z rzpčtu- viz přílha Prsíme prvěření i u K _14 Objekt Křížkvskéh 12 U bjektu Křížkvskéh 12 zadavatel prvedl úpravu plžek 416 a 417. Půvdní plžka" 416 M D+M hydrizlace dvuslžkvá stěrkvá pd bklady a dlažbu - specifikace viz tabulka - 91,174 m2" se mění v klnce mnžství. Nvá plžka zní "416 M D+M hydrizlace dvuslžkvá stěrkvá pd bklady a dlažbu - specifikace viz tabulka - 112,609 m2". Půvdní plžka" 417 M D+M pružná vlžka v rzích a kutech - specifikace viz tabulka - 91,174 m" se mění v klnce mnžství. Nvá plžka zní "417 M D+M pružná vlžka v rzích a kutech - specifikace viz tabulka - 226,615 m". Objekt Křížkvskéh 14 U bjektu Křížkvskéh 14 zadavatel prvedl úpravu plžky 400. Půvdní plžka " 400 M D+M hydrizlace dvuslžkvá stěrka pd bklady a dlažbu - specifikace viz tabulka- 51,578 m2" se mění v klnce mnžství. Nvá plžka zní "400 M D+M hydrizlace dvuslžkvá stěrka pd bklady a dlažbu - specifikace viz tabulka - 70,994 m2". Dtaz č.7: K_12-01 Stavební úpravy-pl. 87- Oprava vnějších štukvých prvků (čištění, dplnění, fixace, hydrfbizace) prvků kpl 1 - viz pzn. na výkresech prvěřit štukvé prvky, pškzená místa dplnit neb nahradit kpiemi - pznámka je pvinnstí zadavatele, který na jejím základě tvří zadání.

5 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLN[ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠ[ BUDOUCNOSTI nrn lnn\i!:ii,..a Tat plžka nesplňuje zadání pr VZ, není zde zadán mnžství, výměry, ani jiný jednznačný výkaz, který by byl mžn následně prvnat. Žádáme jednznačné dplnění Výkazem výměr neb fixní částku pr všechny uchazeče. Zadavatel specifikval pžadavek na rzsah pravy štukvých prvků v prjektvé dkumentaci a v ddatečné infrmaci č.l O. Dtaz č.8: Ve specifikacích u lehkých dělících příček je uvedena výška 2050mm, ale v rzpčtu je výška 2150mm. Nrma předepisuje pr dveře viz zárubeň 1997mm cž dpvídá i příčkám celkvé výšce 2000mm. Žádný pptaný výrbce nesplní výšku 2150mm v rzpčtu a někteří ani 2050mm, ale nabízejí 2020mm. Rvněž nabízejí menší tlušťky až na 13mm. Žádáme Vás upřesnění výšky plžek Pv 03 a Pv 04 a sdělení, zda může být pužit menší tlušťky příček. Zadavatel specifikval pžadavek na dělící příčky v prjektvé dkumentaci a v ddatečné infrmaci č. 8 bd 3. Výška příček a tlušťka příček vč. materiálu je určena prjektem a nemění se. Dtaz č.9: Štukvé prvky vypsané v DI č.lo a celkvá výměra 191,42m2 rvněž není dstatečná, prtže pravy jednduchéh prfilu pravúhlých rvných plch a členitéh prvku s různě prfilvanými pvrchem nelze cenit stejnu částku. Pkud zadavatel myslí šambrány, pak může jistě dplnit přesný výčet s mnžství a prfilem, rvněž tak u římsy hlavní, jakžt i u statních prvků a t u bu bjektů. Zadavatel definval v ddatečné infrmaci rzsah a předmět plžky v Dl 1 O ppisem: ŠtukO\-)mi pr;ky se v daném případě my.lí šambrány, řimsy hlavni. římsy patr...-é, suprafene<>try. římsy nadkemlí. římr.y parapetní vč. plch parapetu a v~ech statních, jež nejsu ve '-i'kre<>ech znaceny jak kamenné (Kn/.. ). Kení předpkládán p~kzení \"ět~íh rzsahu. puze lkální pravy (uražené rhy. hrany apd-). Plžka 87-6~~4~00~1 Opra...-a vněj š ích ~tuk\i'ch pr.-ktl- 1 kmplet znamená pra\ u šnlkv)th pn kú rzsahu ~ m2. Uchazeč prvede cenění dle jedntlivých prvků a jejich slžitsti. D plžky uvede celkvý sučet. Rzsah a členění je patrný z prjektvé dkumentace. Při prvádění prav se předpkládá účast kvalifikvanéh pracvníka s příslušnu licencí MK, který je schpen stanvit rzsah prací a technlgický pstup prvádění v suladu s pdmínkami stanvenými ve stavebním pvlení a dle pžadavků NPÚ.

6 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLN Í ROZVOJ INVESTICE DO VAšr BUDOUCNOSTI pr Invace 2. V návaznsti na dplnění prvedená tut ddatečnu infrmací, pr úplnst a přehlednst zadavatel v plném rzsahu nahrazuje Supis stavebních prací, ddávek a služeb s výkazem výměr uvedený v přílze č. 3 zadávací dkumentace, nvým Supisem stavebních prací, ddávek a služeb s výkazem výměr pr bjekt Křížkvskéh 12 i 14, ve kterém jsu prmítnuta veškerá upřesnění prvedená ddatečnými infrmacemi, včetně tét. Uchazeč je pvinen prvést v rámci pdání své nabídky změny prvedené tut ddatečnu infrmací. 3. Vzhledem k charakteru ddatečných infrmací, zadavatel prdlužuje lhůtu pr pdání nabídek a termín tevírání bálek, vše uvedené v Oznámení zakázce uveřejněné ve VVZ a čl a čl Zadávací dkumentace takt: 11.1 Lhůta pr pdání nabídek: Lhůta pr pdání nabídek knčí dne 19. listpadu 2013 v 10:00 hd Míst a dba tevírání bálek s nabídkami: Otevírání bálek se uskuteční dne 19. listpadu 2013 v 10:00 hd. jednací místnst č. 2 ddělení veřejných zakázek, Rektrát Univerzity Palackéh v Olmuci, 1. patr (chz), Křížkvskéh 8, Olmuc. S pzdravem Mgr. Petra Jungvá kntaktní sba ve věcech veřejné zakázky

7 'tf/ilt-1 ll d{_ 2Ů lar\ c. 1 - q I l{ v.eď -t vl{, v cldcl k ČkR.. 1 / tjrim. c/ Q\ K 610R21402 Omítka nvá vápenná zn. Om / 02 - specifikace viz tabulka - Omítka nvá vápenná zn. Om/02 specifikace viz tabulka m2 251,499 Skladba dle specifikace pstřik sanační, pdkladní sanační m., vrchní sanační m., štuk (vše s bsahem trassu) " v.č.b.2. "1,pdlaží "1,01 (9,094+3,868)*2*1,5-3*1,5-3,2*1,5 2,65*1,5 2,2*1,5 22,311 0,6*1,5*2+0,87*1,5*2+0,65*1,5*2 6,36 "1,08 (1,9+1,23)*1,5 4,695 "1,09 (12, 39+4, 1 +4,0+0, 3+4, 19+1,55+1 '95+1 '55+0, 925+0,62+1 '55)*1 '5 49,688 " stění 0,9*1,5*2*2 5,4 "1 '10 (4,205+6, 75+1,04+0,36+3, 75+7, 901 )*1,5 36,009 " stění 0,8*1,5*2+1,1*1,5*2 5,7-5,91-5,91 "1 '11 (6,22+0,85+0,85+6,025+6,19+6,025)*3,31+(1,625+0,775+1,69+0,36 +0,87+0,375+1,6+1,629)*1,5+(1,6*2+1 '1*2+3, 14*1,8-0,62 0,85)*1,5 114,349 " stění 1*1,8*2+1*2,2*2+0,7*1,6*2+0,87*1,2*2+0,8*1,2*2 14,248-1,35-1,35 Mezisučet 251, K prváděná ručně Vnitřní sanační štukvá mítka pr vlhké a zaslené zdiv m2 Místnst 1.08 (1,9mb), místnst 1.09 (12,39mb), místnst 1.10 (6,75+1,04+0,36mb)- na výšku 3,44- sanace

8 Sanační mítka vnitřních plch stěn pr vlhké a zaslené zdiv, prváděná ve dvu vrstvách, tl. jádrvé mítky d 30 mm ručně štukvá " v.č. b.2 " m.č. 1.06,7,8,9,10 1--:-1 K (0,85*3+0,8+0, 1 +1,43+0, 1 +1 '9)*3,44 23,667 (12, 39+0,27+ 6, 75+1,04+0, 36)*3,44 71,586 Mezisučet Přlplatek k sanační mítce pr vlhké zaslené zdiv ZKD 10 mm l prváděné ručně ve více vrstvách Sanační mítka vnitřních plch Příplatek k cenám: za každých dalších 1 O mm mítky prváděné ve více vrstvách a K '' v.č. b.2 " m.č. 1.06,7,8,9, 10 (0,85*3+0,8+0, 1 +1,43+0, 1 +1 '9)*3,44 (12, 39+0,27+6, 75+1,04+0, 36)*3,44 Mezisučet Vnitřní vyrvnávací sanační mítka prváděná ručně m2 Sanační mítka vnitřních plch stěn vyrvnávací vrstva, prváděná v tl. d 20 mm ručně 23,667 71,586 " v.č.b. 2 " m.č. 1.06,7,8,9, 10 (0,85*3+0,8+0, 1 +1,43+0, 1 +1, 9)*3,44 (12,39+0,27+6, 75+1,04+0,36)*3,44 Mezisučet 23,667 71, ~~ M D+M hydrřzlace dvuslžkvá stěrka pd bklady a dlažbu specifřkace viz tabulka m2 D+M hydrizlace dvuslžkvá stěrka pd bklady a dlažbu - specifikace viz tabulka "dlažba "1,pdlaží - v. č. b.2-4 " m.č , 174 "bklad (1 +0,465+1,255+2,25)*2*2, 1-0, 7*2,0 " m.č ,37+(1,75+1,67)*2*0, 15 4,23 4,23 19,474 5,396

9 Mezisučet "2,np 29,1 chybí " m.č (1,84+2, 755+1,685+1,655+0,805+0,35)*0, 15-0,8*0, 15 (1,655+0,805+0,415+0, 905+0, 765+1,27+0,05+0,8+1,66)*0, 15-0,6*0, 15 m.č (2,9+2,9+22,5)*0, 15 ''pdkrví " m.č ,5+3*0,9*2, 1+(4+2)*2*0, 15 " m.č. 3,49 9,7+(3,66+1+1,7)*2*0,15+(0,9+2,69)*2*2,1-0,7*1,97 9,21 36,04 9,21 1,244 1 '159 36,04 4,245 13,97 25,307 Mezisučet 91,174 I I Sučet I 120,2741 celkem Vlžka d rhů - c m2 t 1mb pásky?? 417 M D+M pružná vlžka v rzích a kutech - specifikace viz tabulka m 91 ' 174 D+M pružná vlžka v rzích a kutech specifikace viz tabulka "viz hydrizlační stěrka 91,174 91,174

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

lehká, otevřená ocelová konstrukce s provizorními dřevěnými stupnicemi pro stavební účely, zábradlí ocelové, natřeno pouze základovou barvou

lehká, otevřená ocelová konstrukce s provizorními dřevěnými stupnicemi pro stavební účely, zábradlí ocelové, natřeno pouze základovou barvou Svislé nsné knstrukce Obvdvé knstrukce Dknčení dmu základní zděné zděné, cihelné blky 240 mm fasádní zateplvaní systém tl. 140 mm, na některých místech 120 mm (tepelně izlační vlastnsti celku max. U =

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémù. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémù. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémù Srtiment 0/013 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY HLINÍKOVÉ

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah: Stavební a interiérvé úpravy bjektu - recepce a zázemí na Krajském plicejním ředitelství Středčeskéh kraje Dkumentace pr stavební pvlení - Technická zpráva SO. 01 ST. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) účel

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 424/PJ/OVZ/2015 dne: 11. listopad 2015 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 4 K nadlimitní veřejné

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 446/PJ/OVZ/2015 dne: 11. prosince 2015 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 10 K nadlimitní veřejné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

V Hradci Králové dne: 04.02.2014

V Hradci Králové dne: 04.02.2014 V Hradci Králvé dne: 04.02.2014 Dplňující infrmace a známení prdlužení lhůty pr pdání nabídek Vážení uchazeči, zasíláme Vám dplňující infrmace a známení prdlužení lhůty pr pdání nabídek k veřejné zakázce:

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 425/PJ/OVZ/2015 dne: 12. listopad 2015 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 5 K nadlimitní veřejné

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Zadání: Vypracujte návrh bjektu za předem specifikvaných krajvých pdmínek, v předepsaném stupni pdrbnsti a frmě úpravy. Objekt

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více