Přílohy k textu studijní opory předmětu Tržní oceňování nemovitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přílohy k textu studijní opory předmětu Tržní oceňování nemovitostí"

Transkript

1 Rok Přibližné přepočítací indexy cen stav. prací - odvětví stavební výroby celkem Přepočet na první pololetí 2009 (CÚ 09a). Index Období Rok Období Index 09a Rok Období 09a Příloha č. 1 Index 09a 1914 celý rok 103, a 1/53-5/53 1, celý rok 6, celý rok 94, b 6/53-12/53 9, a 1/91-3/91 3, celý rok 69, celý rok 9, b 4/91-12/91 3, celý rok 51, celý rok 10, a 1/92 3, celý rok 23, celý rok 10, b 2/92-12/92 2, celý rok 12, celý rok 10, a 1/93-5/93 2, celý rok 8, celý rok 10, b 6/93-12/93 2, celý rok 7, a 1/59-6/59 11, a 1/94-2/94 2, celý rok 7, b 7/59-12/59 11, b 3/94-9/94 2, celý rok 9, celý rok 11, c 10/94-12/94 2, celý rok 11, celý rok 12, a 1/95-3/95 2, celý rok 13, celý rok 12, b 4/95-6/95 2, celý rok 11, celý rok 12, c 7/95-9/95 2, celý rok 11, a 1/64-3/64 12, d 10/95-12/95 2, celý rok 10, b 4/64-12/64 8, a 1/96-6/96 1, celý rok 10, celý rok 8, b 7/96-12/96 1, celý rok 11, celý rok 8, a 1/97-6/97 1, celý rok 11, celý rok 8, b 7/97-12/97 1, celý rok 12, celý rok 8, a 1/98-6/98 1, celý rok 12, celý rok 7, b 7/98-12/98 1, celý rok 13, celý rok 7, a 1/99-6/99 1, celý rok 14, celý rok 7, b 7/99-12/99 1, celý rok 13, celý rok 7, a 1/00-6/00 1, celý rok 12, celý rok 7, b 7/00-12/00 1, celý rok 11, celý rok 7, a 1/01-6/01 1, a do , celý rok 7, b 7/01-12/01 1, b od , celý rok 7, a 1/02-6/02 1, celý rok 8, celý rok 8, b 7/02-12/02 1, celý rok 6, celý rok 8, a 1/03-6/03 1, celý rok 5, celý rok 7, b 7/03-12/03 1, celý rok 5, celý rok 7, a 1/04-6/04 1, celý rok 5, celý rok 7, b 7/04-12/04 1, celý rok 5, celý rok 7, a 1/05-6/05 1, celý rok 3, celý rok 7, b 7/05-12/05 1, celý rok 2, celý rok 6, a 1/06-6/06 1, celý rok 2, celý rok 6, b 7/06-12/06 1, celý rok 2, celý rok 6, a 1/07-6/07 1, celý rok 2, celý rok 6, b 7/07-12/07 1, celý rok 2, celý rok 6, a 1/08-06/08 1, celý rok 1, celý rok 6, b 07/08-12/08 1, a 01/09-06/09 1,000 1

2 Příloha č. 2 Vývoj cen stavebních prací od roku 1914 do roku 2008 v procentech (rok 1914 = 100 %) Rok Index (%) Rok Index (%) Rok Index (%) Rok Index (%)

3 Podklady pro korespondenční úkol z 2. kapitoly: Popis objektu U3, pro školství, pro který cenu určujeme: Celkový popis: Příloha č. 3 Jedná se o třípodlažní (jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a podkroví), podsklepenou budovu půdorysného rozměru o zastavěné ploše 193,19 m 2, objekt byl postaven v roce Objekt je zděný na základových pásech z betonu, střecha je sedlová s valbami, s keramickou krytinou. Konstrukční výšky jsou od 1,95 do 3,60 m dle podlaží. Podlahy jsou tvořeny v komunikačních prostorách a sociálních zařízeních dlažbou a v místnostech vlysy překryté PVC. Okenní otvory jsou vybaveny převážně dřevěnými okenními rámy s dvojitými okny. Objekt je vybaven sociálním zařízením (WC, umyvadla) v běžném provedení. Informace pro určení průměrné výšky podlaží a průměrné zastavěné plochy podlaží Podlaží Zastavěná plocha jednotlivých podlaží v m 2 Výška v metrech 1. podzemní podlaží 39,64 1,95 1. nadzemní podlaží 444,14 3,60 2. nadzemní podlaží 95,78 3,60 Celkový obestavěný prostor objektu U3 je 5 106,69 m 3. Podrobnější popis jednotlivých konstrukcí je uveden v následující tabulce: Konstrukce a vybavení Základy Svislé konstrukce Stropy Krov, střecha Krytiny střech Krytiny střech - krček Klempířské konstrukce Úprava vnitř. povrchů Úprava vněj. povrchů Vnitřní obklady keram. Schody Dveře Vrata Okna Povrchy podlah Vytápění Elektroinstalace Bleskosvod Vnitřní vodovod Vnitřní kanalizace Vnitřní plynovod Ohřev vody Vybavení kuchyní Vnitřní hyg. vybavení Výtahy Ostatní Instalační pref. jádra Provedení zděné pasy bez izolace zděné tl. nad 50 cm s rovným podhledem nespalné valbová střecha, krov dřevěný taška pálená fráncouzská vlnitý plech - spoj. krček úplné střechy z pozinkovaného plechu dvouvrstvé vápenné omítky, štuková omítka štuková vápenopísková, břízolit obklady záchodů, umýváren kamenné stupně hladké plné nebo prosklené, dřevěné, vstupní ocelové prosklené neuvažují se dřevěná dvojitá vlysy, PVC, keramická dlažba dálkové, litinové radiátory, výměníková stanice v areálu, el. přímotopy světelná a třífázová instalován ocelové trubky, rozvod studené a teplé vody odpady ze všech hyg. zařízení, vpustí není el. bojler není umyvadla, WC splachovací, pisoáry, vše běžného provedení není rozvody telefonu, mříže neuvažují se 3

4 Objekt THU, jehož cena je známa (šedé podbarvení) U3, objekt, jehož cenu určujeme Zastavěná plocha Základní jednotková cena bez DPH 4 127,00 Obestavěný prostor. Průměrná výška podlaží 3,00 m Průměrná výška podlaží.. Průměrná zastavěná plocha podlaží 240 m 2 Průměrná ZP podlaží DPH = 20 %, VRN = 3,5% Přepočítací index pro výšku podlaží.. Cenové podíly stavebních konstrukcí dle THU Přepočítací index pro ZP podlaží... Nákladová cena objektu U3 Stavební díl % 1 Zemní práce 1,70 2 Základy a zvláštní zakládání 3,60 3 Svislé a kompletní konstrukce 11,70 4 Vodorovné konstrukce 6,60 5 Komunikace 0,10 6 Úpravy povrchu, podlahy 7,00 8 Trubní vedení 0,10 9 Ostatní konstrukce, bourání 2,40 99 Staveništní přesun hmot 2, Izolace proti vodě 1, Živičné krytiny 1, Izolace tepelné 2, Vnitřní kanalizace 1, Vnitřní vodovod 1, Strojní vybavení 0, Zařizovací předměty 1, Kotelny 0, Strojovny 0, Rozvod potrubí 1, Armatury 1, Otopná tělesa 1, Konstrukce sklobetonové 0, Konstrukce tesařské 2, Dřevostavby (dřevěné přepážky) 1, Konstrukce klempířské 2, Krytiny tvrdé 0, Konstrukce truhlářské 7, Konstrukce zámečnické 7, Podlahy z dlaždic a obklady 2, Kamenné dlažby 0, Podlahy vlysové a parketové 0, Podlahy povlakové 1, Podlahy ze syntetických hmot 1, Obklady keramické 3, Konstrukce z přírodního kamene 1, Nátěry 2, Malby 0, Čalounické úpravy 0, Zasklívání 0, Montáž zařízení velkokuchyní 0,90 M21 Elektromontáže 6,20 M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 2,30 M23 Montáže potrubí 0,10 M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 2,60 M33 Montáže dopravních zařízení (výtahy) 1,30 M35 Montáže čerpadel, kompresorů 0,20 M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0,60 M43 Montáže ocelových konstrukcí 0,80 M46 Zemní práce při montážích 0,10 M99 Ostatní práce "M" 0,40 Objekt celkem 100,00 4

5 Podklady pro korespondenční úkol ze 4. kapitoly: Bytová jednotka č. 77, v 8.NP v bytového domu č.p. 777, k.ú. Bystrc Příloha č. 4 BD č.p. 777, na parc. č. 7/77, k.ú. Bystrc, je řadový krajní, nepodsklepený, s třinácti nadzemními podlažími, zastřešený plochou střechou. 1.NP je přístupné z úrovně okolního terénu. Jednotlivé prostory jsou užívány jako příslušenství bytu (sklepní kóje) nebo společné komunikační a technické prostory. 2.NP až 13.NP - je přístupné z úrovně z 1.NP dvouramenným schodištěm, osobonákladním nebo osobním výtahem o nosnosti 630 kg. Bytová jednotka č. 77 v 8.NP - jednotlivé prostory bytové jednotky jsou užívány jako zádveří, chodba, koupelna, toaleta, kuchyň, dětský pokoj, ložnice, obývací pokoj a lodžie. Příslušenství bytové jednotky č. 77 v 8.NP příslušenství bytové jednotky tvoří ocelová sklepní kóje půdorysných rozměrů 1,57 x 1,12 m a světlé výšky 2,62 m. Roční daň z nemovitosti lze zjistit na internetu, pojistné za byt je 800 /rok, správu nemovitosti je ročně placena ve výši Pro výpočet příjmů z nájemného lze použít databázi uvedenou v příloze č. 5. Bytový dům č.p. 777 byl postaven v roce 1992 a v roce 1998 bylo provedeno zateplení štítových stěn. V bytové jednotce č. 77, bylo v roce 2004 nahrazeno původní umakartové bytové jádro jádrem zděným z keramických příčkovek a provedeny všechny s tím související nové konstrukce povrchů (omítky, dlažby, obklady) a všechny s tím související nové instalace technických sítí (připojovací části kanalizace, vody, elektro. Technická hodnota odpovídá použitým materiálům a jejich stáří. Podrobnější popis jednotlivých konstrukcí je uveden v následující tabulce: Konstrukce a vybavení Popis Základy, vč.zem. prací, hydroizolace, radonová ochrana a jiné BD je založen ve svažitém terénu na betonových základech. Hydroizolace vodorovná je funkční. Podezdívka Na BD sokl, není proveden (např. jako lícové kamenné zdivo). Svislé nosné konstrukce, vč. obvodového pláště Svislé nosné obvodové konstrukce BD jsou betonové, montované - panelové. Stropy (podhledy - mimo akustické, tepelně izolační, zavěšené apod.) Vodorovné nosné konstrukce nad 1.NP až 13.NP BD tvoří stropy betonové, montované - panelové. Zastřešení - krov, střecha, mimo krytinu Zastřešení provedeno střechou s malým spádem, tzv. plochou. Krytiny střech Střešní krytina BD z živičných pásů. Komíny U BD Nejsou. Klempířské konstrukce Klempířské konstrukce BD kompletní, provedeny z pozinkovaného plechu vč. nátěru. Úprava vnitř. povrchů - vnitřní omítky Vnitřní povrchové úpravy převážné části BJ č. 32 tvoří (mimo hyg.zařízení) jednovrstvé štukové omítky stěn a stropů. Úprava vnějších povrchů fasádní omítky Vnější povrchové úpravy BD tvoří původní omítka stříkaná. Vnější obklady Na BD nejsou. Vnitřní obklady keramické (hyg.zařízení, kuchyně a pod.) V BJ keramický obklad v koupelně a na toaletě keramický obklad do výšky 2,0 m a za kuchyňskou linkou, z roku

6 Konstrukce a vybavení Popis Vnitřní schodiště v BD z 1.NP do 13.NP dvouramenné Schody - druh, po podlažích montované betonové s povrchem z teraca. V BJ vstupní dveře dřevěné bezpečnostní z vnitřní strany Dveře - druh, typ, po podlažích čalouněné, ostatní dřevěné hladké plné, nebo z části prosklené. Okna V BJ dřevěná dvoukřídlá zdvojená. V BJ v zádveří, v chodbě, v kuchyni, v dětském pokoji, v ložnici a v obývacím pokoji PVC, v pokojích a na chodbě Povrchy podlah - obytné místnosti překryté volně ležícím kobercem, v koupelně a na toaletě keramická dlažba z roku 2004, v lodžii keramická dlažba. V BJ v zádveří, v chodbě, v kuchyni, v dětském pokoji, v ložnici a v obývacím pokoji PVC, v pokojích a na chodbě Povrchy podlah - ostatní místnosti překryté volně ležícím kobercem,koupelně a na toaletě keramická dlažba z roku 2004, v lodžii keramická dlažba. Vytápění zdroj, umístění, typ, BD je vytápěn z centrálního zdroje, teplovodní systém rozvody, otop.tělesa vytápění BJ má rozvody ocelové a radiátory plechové. Elektroinstalace - RS, rozvody, BJ má vlastní RS s pojistkovými automaty, rozvody světelné i umístění materiál zásuvkové ve standardním rozsahu. Bleskosvod Na BD instalován. V BJ proveden rozvod studené a teplé vody do kuchyně a Vnitřní vodovod - materiál, profil, koupelny a rozvod studené vody na toaletu vše z plastových umístění, teplá/studená rour z roku Ohřev teplé vody typ, umístění Zajištěn pro BD centrálně umístěný v 1.PP. Vnitřní plynovod - materiál, profil V BJ instalován k plynovému sporáku. Vodorovná v BD z kameninových rour, svislá a připojovací Vnitřní kanalizace - materiál, profil v BJ plastová provedena z kuchyně, z koupelny od umyvadla, vany a z WC. Vybavení kuchyní - sporák, varná V BJ sporák plynový původní z roku deska Vnitřní hygienická vybavení - vana, V BJ v umývadlo keramické, vana plechová, ve 2.NP umývadlo, sprcha, bidet, pisoár, jiné v umývadlo keramické, vana plechová Záchod WC, suchý V BJ mísa keramická původní z roku Ostatní (digestoř, mříže, okenice, EPS, EZS, JPS, JČ, STA, VZT, Digestoř instalována, jiné ostatní konstrukce instalovány telefon dom/veř, tech. plyny, bazén, nejsou. apod.) Výměra jednotlivých prostor bytu Délka Šířka Plocha Dětský pokoj 3,45 3,50 Ložnice 3,45 3,50 Obývací pokoj 5,75 3,45 Chodba 1 3,45 2,40 Chodba 2 3,45 2,40 Chodba u WC 1,50 1,90 Chodba u komory 1,50 1,35 Kuchyň 3,45 3,05 Komora 1,85 1,35 Koupelna + WC 1,85 1,90 Balkón 1,50 2,00 Celkem podlahová plocha bytu 6

7 Byt č. * Výnosové ocenění - konstantní příjmy po dlouhou dobu, věčná renta Příjmy z nájemného (za rok) nájemné ročně - předpoklad v daném Objekt místě, objekt dokončený Celkem příjem z nájemného ročně Výdaje na dosažení příjmů (za rok) Podklady pro výpočet výdajů Reprodukční (výchozí) cena všech staveb vč. přísl. (dokončený stav) RC () Časová cena všech staveb včetně příslušenství (dokončený stav) C () Předpokládaná doba kapitalizace pro amortizaci T (roků) n Předpokládané roční procento na údržbu a opravy % z RC Míra kapitalizace roční pro výpočet amortizace u (%)..i Úročitel pro výpočet amortizace q (-) Výpočet výdajů Daň z nemovitosti Pojištění Průměrné kapitalizované roční odpisy výpočtem Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy Správa nemovitostí Jiné náklady Roční nájemné z pozemku (je-li vlastnictvím jiného subjektu) Celkem výdaje ročně Výpočet čistého ročního nájemného Příjmy ročně celkem Výdaje ročně celkem Čisté roční nájemné Výpočet výnosové hodnoty Předpoklad dlouhodobých konstantních příjmů z nájemného? ano Čisté roční nájemné Míra kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty % Výnosová hodnota v dokončeném (pronajímatelném) stavu (zaokrouhleno) Odpočet nákladů na dokončení do pronajímatelného stavu (zaokrouhleno) Výnosová hodnota v současném stavu (zaokrouhleno) výpočet věčnou rentou 7

8 Příloha č. 5 Podklady pro korespondenční úkol ze 6. kapitoly: Č. Popis Cena 1 Foltýnova, Brno-Bystrc 3+1 v 5.patře panelového domu s výtahem. Dům po revitalizaci (zateplen, pl. okna,). Celková plocha je 78 m 2 vč. komory + balkón, dispozice : 24, 12, 12 m 2, neprůchozí pokoje, kuchyně 10 m 2. Částečně vybaven (zděná koupelna a WC, kuchyňská linka, sporák, lednice, skříň, postele, stůl, židle, připojení na internet). Klidná lokalita s dobrou občanskou vybaveností. Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: W Lýskova, Brno-Bystrc zařízený byt 3+1 s balkonem ve 2. podlaží panelového domu. Koupelna s vanou. V bytě kuchyňská linka se sporákem a ledničkou, každý pokoj je vybaven dvěma lůžky, stolem se židlemi a úložnými prostorami. Kabelová TV a internet. Celková plocha je: 78.5m 2, pokoje, 22 m 2, 20 m 2, 18 m2, kuchyně 12 m 2 Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: Sartoriova, Praha-Břevnov Pronájem pěkného bytu 3+1 o celkové podlahové ploše 85 m m 2 terasa, v 1. patře hezkého udržovaného panelového domu. Dispozičně velice dobře vyřešeno, ze vstupní chodby vstup do všech místností včetně komory, koupelny a WC. Pokoje jsou neprůchozí kromě kuchyně s obývacím pokojem. Koupelna a WC oddělené. Prostorná kuchyně je vybavena novou kuchyňskou linkou s troubou, sporákem, digestoří, ledničkou, myčkou. Podlahy: v kuchyni je dlažba, v ostatních pokojích je plovoucí podlaha. Obývací pokoj disponuje obývací stěnou a sedací soupravou. Ložnice je vybavena šatní skříní a dvoulůžkovou postelí. Poslední pokoj dosud sloužil jako pracovna. Datum vložení: ID zakázky: Rerychova, Brno-Bystrc 3+1 o celkové ploše 80 m 2 v 5.p./12p. s balkonem a výtahem. Byt ve standardu, kuchyň a jádro původní, zachovalé. Byt je částečně zařízen, po domluvě je možno dovybavit pračkou, lednicí a dalším vybavením. V bytě zaveden kabel Netboxu. Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: ACR 211 Lýskova, Brno-Bystrc DB 3+1 pro 5-6 studentů, pokoje o velikosti 18, 20 a 22 m 2. Možnost přihlášení internetu. Dobré spojení do centra i kampusu Bohunice. Celková plocha je 84 m 2. Datum vložení: ID zakázky: 2051 Zeiberlichova, Brno- Soběšice Nadstandardní, kompletně zařízený byt v novostavbě se zahrádkou. Dispozice 3+1. Zařízen je včetně elektrospotřebičů, vybavená kuchyňská linka, trouba, digestoř, varná deska, mikrovlnná trouba, TV. Byt je prosluněný, prostorný, má velkou předsíň, šatnu i sklep. Z obývacího pokoje vstup na zahrádku 55m 2. Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: JST ,- za + inkaso 3000, ,- za , záloha na el. a plyn, kauce, provize RK 5tis) ,- za ,- za vč. inkasa ,- za + provize RK, včetně poplatků ,- za , záloha na el. a plyn, 8

9 Č. Popis Cena Kuršova, Brno-Bystrc Byt 3+1 s lodžií, po rekonstrukci koupelna, vymalovaný, klimatizace, barový pult v kuchyni, vestavěné skříně v ložnici atd. Plocha bytu 76 m 2, ve 3.p./7 panelového domu s výtahem. Okna plastová. Byt se nabízí kompletně zařízen kuchyňská linka, barový pult, 7 židle, stůl, vestavěné skříně, pračka, lednice, sporák atd. Koupelna s vanou, WC samostatně. Pokoje se samostatnými vstupy. Zavedena kabelová televize, možnost internetu. Datum vložení: ID zakázky: Čeňka Růžičky, Brno-Bohunice Cihlový byt v osobním vlastnictví, 2+kk, celková plocha 60 m 2, s terasou, sklepem a garážovým stáním, ve 4. podlaží domu s výtahem. Byt je částečně vybaven, nová luxusní kuchyňská linka s elektrospotřebiči, v blízkosti fakultní nemocnice, Campus Sqauer, výborná dopravní dostupnost do centra Brna. Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: Černého, Brno-Bystrc 3+1 s balkonem a sklepem. Byt prošel celkovou a nadstandardní rekonstrukcí. Vratná kauce ,-. Ideální pro rodinu či pár. Kompletní vybavení kuchyně vč. spotřebičů, vestav. Skříně, postele, zařízení v obývacím pokoji a ložnicích, elektronika. Plocha podlahová: 73 m 2 Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: RK1371 Kuršova, Brno-Bystrc 3+1 s lodžií v 5.patře/6. s výtahem a má výměru 76m 2. Rozměry pokojů: kuch.12m2. Do pokojů jsou samostatné vstupy, velká předsíň, koupelna je s vanou, obložená kachlemi, WC samostatné. Byt se pronajímá nezařízený, pouze v kuchyni je kuchyňská linka s el.sporákem, na podlaze nové lino, plastová okna. Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: NPRO10 Teyschlova, Brno-Bystrc 3+1 s lodžií, částečně zařízený v 1. patře osmipatrového panelového domu s výtahem V bytě jsou nová plastová okna, topení vybavené měřiči s termoregulačními hlavicemi, podlahy PVC. Celková plocha bytu činí 76 m 2. Pokoje jsou o velikosti 20 m 2, 16 m 2 a 16 m 2. Kuchyně je vybavená plechovou linkou. Prostorná předsíň s vestavěnými skříněmi Bytové jádro je původní umakartové. Koupelna s vanou, WC zvlášť. Plyn v bytě není. Internet od UPC. K bytu náleží sklep, lodžie na západní straně, společné prostory. Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: 1103 Antonínská, Brno-Veveří Zrekonstruovaná garsoniéra v 5.p./5.p. cihlového domu s výtahem. Celková plocha činí 35 m 2. Byt je kompletně zařízený: kuchyňská linka vč. horkovzdušné trouby, plynového sporáku, mikrovlnné trouby, myčky, lednice a nádobí. Jídelní stůl s židlemi, postel, skříně, pračka, televize. Plastové okno orientované do vnitrobloku. Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: ,- za + provize RK, včetně poplatků ,- za ,- za + energie 4.000, ,- za +provize RK ,- za + provize RK, včetně poplatků ,- za 9

10 Č. Popis Cena Růžová, Oslavany rodinný dům na okraji obce, Dispozice: za vstupními dveřmi je praktická předsíň, ze které se vchází do kuchyně, která je vybavena novou myčkou, indukční deskou, el. sporákem a digestoří. V přízemí je koupelna s vanou. Na kuchyň navazuje velká obývací místnost, kterou se dá vejít na dvorek. Po schodech se dostanete do dvou prostorných pokojů s 13 toaletou. Před domem je 80 m oplocený prostor, opatřený posuvnou bránou, kde lze parkovat. Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: Ondrouškova, Brno-Bystrc 3+1, zateplený, nový výtah, plastová okna. Byt má 3 neprůchozí pokoje a balkon. Byt je nezařízený, jen kuchyňská linka, plynový sporák, hydromasážní sprchový kout, WC, lednička, vestavěné skříně. Celková plocha je 78 m 2. Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: 1086 Štouračova, Brno - Bystrc 3+1 o celkové ploše 75m 2 s lodžií v lokalitě Brno - Bystrc na ulici Štouračova. Byt se nachází v 6.p./8.p s výtahem a sklepem. Dispozice: neprůchozí pokoje 20m2, 14m2, 12m2, kuchyň, prostorná předsíň, koupelna s vanou a WC V předsíni a v jednom z pokojů se nachází starší vestavěné skříně, kuchyňská linka s plynovým sporákem. Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: ACR ,- za poplatky ,- za + inks ,- 10

Příloha č. 1: Orientační mapy vybraných bytových jednotek

Příloha č. 1: Orientační mapy vybraných bytových jednotek Příloha č. 1: Orientační mapy vybraných bytových jednotek Orientační mapa: Byt 2+1, Brno Bystrc, ul. Teyschlova 1118/1 Orientační mapa: Byt 3+1, Brno Bystrc, ul. Ečerova 964/21 Orientační mapa: Byt 2+kk

Více

Příloha č. 1 - Výpisy z katastru nemovitostí Byt č. 1, 2, 8, 9. Informace o stavbě. Stavba: č.p. 1251

Příloha č. 1 - Výpisy z katastru nemovitostí Byt č. 1, 2, 8, 9. Informace o stavbě. Stavba: č.p. 1251 Příloha č. 1 - Výpisy z katastru nemovitostí Byt č. 1, 2, 8, 9 Informace o stavbě Stavba: č.p. 1251 Část obce: 490423 Číslo LV: 1849 Typ stavby: Způsob využití: budova s číslem popisným objekt k bydlení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382 37/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382 37/14 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2382 37/14 - o stanovení obvyklé ceny nemovitých

Více

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561 Znalecký posudek stanovení obvyklé ceny nemovitosti číslo 2851-016/2014OC 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka č. 318/2, 1+1 s přísl. v 1.NP bud. č.p. 318 včetně spoluvl.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 4196-105/2015 130 EX 1043/15-58/E 1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, č.2383/17 Adresa nemovitosti: Vodárenská 2383, 272 01 Kladno - Kročehlavy Katastrální údaje:

Více

Účel užití haly. budovy pro společenské a kulturní účely. B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,-

Účel užití haly. budovy pro společenské a kulturní účely. B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,- Příloha č. 3 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny za m 3 obestavěného prostoru haly a její standardní a cena za m 2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru Typ Číslo SKP Kód CZ - CC Účel užití haly

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 893/36 v Klatovech III, Čechova 893 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Klatovy, obec Klatovy, k.ú. Klatovy Adresa nemovitosti:

Více

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku:

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097/15 o ceně bytové jednotky č. 769/7 v budově č.p.768, 769, 770, 771, 772 na pozemku par.č.566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/25 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 66/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 66/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s ZNALECKÝ POSUDEK číslo 66/2012 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 187/11 V budově č. p.: 187 Na pozemku

Více

Příloha 1: byt Lužická, k příkladu ocenění

Příloha 1: byt Lužická, k příkladu ocenění Příloha 1: byt Lužická, k příkladu ocenění 1 Příloha 2: byt Lazecká, k příkladu ocenění 2 Příloha 3: byt Trnkova k příkladu ocenění 3 Příloha 4: byt Rooseveltova Prodej, byt 3+1, 64 m² Celková cena: 1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

Posudek číslo 3898-018/2014

Posudek číslo 3898-018/2014 Posudek číslo 3898-018/2014 Odhadce: Ing. Vladimír Novák Lomená 1758/32, 415 01 Teplice, 602 349 589 Datum objednání: Datum místního šetření: 29. 8. 2014 Místní šetření proběhlo za účasti: mojí V. Nováka,

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 336/10 V budově č. p.: 336 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3351/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3351/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3351/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Beroun, obec Beroun, okres Beroun, na ulici Košťálkova č. or. 11: bytu č. 1356/8 v bytovém domě č.p. 1356, 1357 na pozemku parc.

Více

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č.

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. 61/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 557/533 V budově č. p.: 557 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0679-115/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1165/3 a garáž č. 1165/7, vše s příslušenstvím a pozemky Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 893/20 V budově č. p.: 893 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 97 název ulice Jindřicha z Lipé okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 55 kraj Liberecký kraj číslo parcely 7 číslo bloku číslo orientační

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F)

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) 1 BYTOVÉ JEDNOTKY Součástí standardů není: dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezové baterie a spotřebičů (dodávají

Více

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2 ODHAD č.342/24/203 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS Předmět ocenění:. Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: 4 Na pozemku parc. č.: st.25/ Pozemky parc. č.:

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ. č. 1905-70/11. Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství a pozemky

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ. č. 1905-70/11. Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství a pozemky ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ ------------------------------------------------------------------------------------------------- č. 1905-70/11 Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 263 Na

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

Znalecký posudek č. 4329/43/14

Znalecký posudek č. 4329/43/14 Znalecký posudek č. 4329/43/14 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 252 v k.ú., obci a okrese Kutná Hora a pozemků v k.ú. Červený Hrádek u Bečvár Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Vladimír

Více

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost.

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost. ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 349/2015 Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Evy Machačové, Ing Martina Mitinová Svépomoc

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Ing. Milan Indra oceňování nemovitostí ZNALECKÝ POSUDEK č. 1828 150 / 15 zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených v katastrálním území Vyškov, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 48/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka 3+1 Adresa nemovitosti: Krylova 526 / 22, Znojmo - Přímětice

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 12/2016. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 12/2016. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 12/2016 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 1804/10

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 1804/10 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé bytové jednotky č. 498/20 s příslušenstvím v budově č.p. 498 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 9544/162280 v kat. území Sokolnice, obec Sokolnice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3919-42/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3919-42/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3919-42/2014 O ceně nemovitostí, tj. pozemku p.č.st.156 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273m2, včetně jeho součástí tj. stavby bydlení čp.142 stojící na pozemku p.č.st.156, a pozemku

Více

Ing. Milan Indra ZNALECKÝ POSUDEK

Ing. Milan Indra ZNALECKÝ POSUDEK Ing. Milan Indra oceňování nemovitostí ZNALECKÝ POSUDEK č. 1816 138 / 15 zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených v katastrálním území Tšnov, obec Tišnov,

Více

P ÍLOHA A PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN M STA BRNA. (Zdroj: www.brno.cz)

P ÍLOHA A PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN M STA BRNA. (Zdroj: www.brno.cz) P ÍLOHA A PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN M STA BRNA (Zdroj: www.brno.cz) PŘÍLOHA B VÝVOJ OBCE ŽABŘESKY NA MAPÁCH A POHLEDNICÍCH 1 Mapa z roku 1836 1852 (Zdroj: www.mapy.cz) 2 Katastrální plán Brna 1:2 880 z roku 1906

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015 O ceně bytové jednotky č.722/10 v Brně, místní část Bystrc, ulice Laštůvkova 722/47, vč.příslušenství a podílu o velikosti 5842/103784 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl na bytovém domě č.p. 194 v Nečtinech Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-sever, obec Nečtiny, k.ú. Nečtiny

Více

Luxusní byt 3+kk, 94,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 94,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 94,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295880 5 730 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3099/128/2014 6 Bytová jednotka - byt Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín, kód k.ú. 707031, LV Ostatní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2576/49/2011 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1814/28 Adresa nemovitosti: Oty Synka 1814/6, Ostrava - Poruba Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4057-73/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Rodinný dům čp.28 s pozemky p.č.st.47,p.č.16/2,p.č.412/1 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3874-120/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3874-120/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3874-120/2013 O ceně nemovitostí, tj. rodinného domku čp.105 včetně příslušenství a pozemků p.č.st.142,st.143 a p.č.52/25 v obci a k.ú.barchov, část obce Barchov Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Dolní Jirčany. LV č.

Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Dolní Jirčany. LV č. ODHAD č.9/1/018 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: Na pozemku parc. č.: Pozemky parc.

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4930-45/14 NEMOVITOST: bytová jednotka č.2413/17 v domě čp.2413 včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.2302/1. Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

Znalecký posudek č. 5970-187 / 2014

Znalecký posudek č. 5970-187 / 2014 Znalecký posudek č. 5970-187 / 2014 Byt č. 531/3 v bytovém domě č.p. 531 a 532 na pozemku p.č. st. 1883 a st. 1884 včetně id. podílu 708/11464 na společných částech domu a na výše uvedených pozemcích,

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2385-285/2009 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 52, dílna na p.č. St.54/1, p.č. St.53, St.54/1, 7/12, 7/13 a 211/14 Adresa nemovitosti: Karolín 52, 679 02

Více

Luxusní byt 3+kk, 84 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 84 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 84 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295800 5 170 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4056-72/2015 NEMOVITÁ VĚC: Byt č.2487/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa nemovité věci: S.K.Neumanna 2487,

Více

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 113 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3329-152/2013 O ceně rodinného domu v Šumperku, J. z Poděbrad č.p.704/75 a zem. stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.877, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4824-194/15 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č.1729/10 v bytovém domě č.p.1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.3328, 3329, 3330, 3331, 3332,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu stanovení ceny obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 OBVYKLÁ CENA. 1 464 000 Kč

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 OBVYKLÁ CENA. 1 464 000 Kč ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 NEMOVITOST: Byt č. 550/7 Katastrální údaje: Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Náměšť nad Oslavou, k.ú. Náměšť nad Oslavou Adresa nemovitosti: Náměšť nad Oslavou, Husova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3578-401/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3578-401/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3578-401/2013 O ceně bytové jednotky č.398/3 v Přerově, Seifertova 398/8, včetně příslušenství a podílu o velikosti 7254/229894 na společných částech domu a pozemku p.č.4394/29, zastavěná

Více

Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Pavel Dolanský. ZNALECKÁ KANCELÁŘ DUŠEK s.r.o., znalecký ústav

Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Pavel Dolanský. ZNALECKÁ KANCELÁŘ DUŠEK s.r.o., znalecký ústav Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 777 250 923; E-mail dusek@zkdusek.cz 015 EX 1178/2011 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 272/2012 NEMOVITOST: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Karlovarský,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3126/13/2015 6 NEMOVITOST: Ideální spoluvlastnický podíl na bytovém domě č. p. 164 a pozemku parc. č. st. 221 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec

Více

Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti

Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti stanovení ceny obvyklé pozemku parc.č st. 513 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kudlovice, obec Kudlovice, jehož součástí je stavba č.p. 379 rodinný dům a pozemku parc

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1882/2015 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 192 o výměře 231m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jivina, č.p. 39, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

č. 1617-17/2016 Ječná 550/1 120 00 Praha 2 - Nové Město zjištění obvyklé ceny nemovitosti Šumavská 31/991 120 00 Praha 2 - Vinohrady

č. 1617-17/2016 Ječná 550/1 120 00 Praha 2 - Nové Město zjištění obvyklé ceny nemovitosti Šumavská 31/991 120 00 Praha 2 - Vinohrady Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1617-17/2016 o ceně nemovitosti - pozemků p.č. 1336/64, p.č. 1336/65, p.č. 1336/84, p.č. 1337/115, p.č. 1337/117, p.č. 1337/118, p.č. 1337/341, p.č. 1337/343 a p.č. 1337/345,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 705/084/2014 o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou I. cenou administrativní dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 34/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

2 200 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

2 200 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6374/24 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 5167 Na pozemku

Více

MODELOVÝ PŘÍKLAD VZOROVÉ OCENĚNÍ

MODELOVÝ PŘÍKLAD VZOROVÉ OCENĚNÍ PŘÍLOHA A MODELOVÝ PŘÍKLAD VZOROVÉ OCENĚNÍ TRŽNÍ OCENĚNÍ č. /2015 Objednatel: Účel ocenění: Místní šetření dne: Za účasti: Zpracováno dne: PŘEDMĚT OCENĚNÍ Typ nemovité věci: Adresa nemovité věci, podlaží:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3039/68/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka - byt Ludvíka Podéště 1856 / 38, 708 00 Ostrava - Poruba Kraj Moravskoslezský, okres

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 21/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 21/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 21/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.3 Byt (spoluvlastnický podíl na budově) V celkové rekonstrukci Číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka 2+1 Adresa nemovitosti: Puškinova 456 / 10, Vyškov - Dědice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1651/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 1490 o výměře 376 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kraslice, č.p. 1276, bydlení, Stavba stojí na pozemku

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti

Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti číslo 2336-41/2016 Odhadce: Ing. Jaroslav Mlčoch Kvítková 4323, 760 01 Zlín, 603 207 393, posudkyjmlcoch@seznam.cz Datum objednání: Datum místního šetření:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Zhoř 21 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2105/07-235)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2105/07-235) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9202-766/2012 o ceně nemovitosti - bytu č. 1132/12 v bytovém domě Jirkov č.p. 1132, 1133 v ulici K. H. Máchy včetně podílu 521/14022 na příslušenství a společných částech domu Jirkov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2912/121/2013 6 NEMOVITOST: Byt č. 3/5 Adresa nemovitosti: Kostelní 3, Vidnava Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Vidnava, k.ú. Vidnava, kód k.ú.

Více

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 35 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 24 kraj Liberecký kraj číslo parcely 83 číslo bloku číslo orientační

Více