Karcinom vaječníků. Klinická data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karcinom vaječníků. Klinická data"

Transkript

1 Karcinom vaječníků Klinická data

2 Karcinom vaječníků: hodnocení stádia

3 Hodnocení stádia Při hodnocení karcinomu vaječníků je užíván systém TNM, častěji však systém FIGO Symbol Význam Škála Popis T Tumor T1 T4 Rozsah lokálního šíření nádoru N Uzliny (Nodes) N0 N3 Šíření do mízních uzlin M Metastázy M0 M1 Přítomnost vzdálených metastáz Stádium je určeno na základě operačního nálezu FIGO = International Federation of Gynecology and Obstetrics DeVita, et al. DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles and Practice of Oncology. 8th rev. ed. Lippincott Williams & Wilkins US, 2008

4 Systémy FIGO a TNM Oba systémy hodnocení stádia jsou porovnatelné FIGO TNM FIGO TNM I T1 N0 M0 III T3 N0 M0 IA T1a N0 M0 IIIA T3a N0 M0 IB T1b N0 M0 IIIB T3b N0 M0 IC T1c N0 M0 IIIC T3c N0 M0 II T2 N0 M0 jakékoli T N1 M0 IIA T2a N0 M0 IV IIB IIC T2b N0 M0 T2c N0 M0 jakékoli T jakékoli N M1

5 Hodnocení karcinomu vaječníků dle systému FIGO: stádium I Stádium I: nádor je omezen na vaječníky (asi 28 % nemocných) IA: nádor omezen na jeden vaječník; pouzdro intaktní, žádný nádor na povrchu vaječníku; v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky IB: nádor omezen na oba vaječníky; pouzdro intaktní, žádné známky nádoru na povrchu vaječníků; v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky Stádium IA: nádor jednoho vaječníku Stádium IB: nádor obou vaječníků Stádium IC: nádor na povrchu vaječníku, ruptura pouzdra nebo maligní buňky v peritoneální tekutině IC: nádor ohraničen na jeden a / nebo oba vaječníky s čímkoliv následujícím: ruptura pouzdra, nádor na povrchu ovaria, maligní buňky v ascitu či peritoneálním výplachu Ovarian cancer staging by International Federation of Gynecology and Obstetrics criteria (2002)

6 Hodnocení karcinomu vaječníků dle systému FIGO: stádium II Stádium II: nádor postihuje jeden a / nebo oba vaječníky se šířením v pánvi (asi 8 % nemocných) Stádium IIA Střevo IIA: šíření a / nebo implantace na dělohu a / nebo vejcovod(y); v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky IIB: šíření na jiné pánevní tkáně; v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky Stádium IIC: nádorové buňky v peritoneální tekutině Stádium IIB: šíření do střeva či močového měchýře IIC: šíření v pánvi (2a nebo 2b) s maligními buňkami v ascitu nebo peritoneálním výplachu Ovarian cancer staging by International Federation of Gynecology and Obstetrics criteria (2002)

7 Hodnocení karcinomu vaječníků dle systému FIGO: stádium III Stádium III: nádor postihuje jeden nebo oba vaječníky, s mikroskopicky prokázanými peritoneálními metastázami mimo pánev (asi 50 % nemocných) IIIA: mikroskopické peritoneální metastázy mimo pánev IIIB: makroskopické peritoneální metastázy mimo pánev 2 cm nebo méně v největším rozměru IIIC: peritoneální metastázy mimo pánev větší než 2 cm v největším rozměru Stádium IIIA: nádorové buňky na pobřišnici Stádium IIIB: nádory na pobřišnici 2 cm Stádium IIIC: postižení mízních uzlin Ovarian cancer staging by International Federation of Gynecology and Obstetrics criteria (2002)

8 Hodnocení karcinomu vaječníků dle systému FIGO: stádium IV Stádium IV: vzdálené metastázy (asi 13 % nemocných) Stádium IV metastázy v jiných orgánech Stádium IV: vzdálené metastázy, např. do jaterního parenchymu*, jiných orgánů nebo maligní pohrudniční výpotek nezahrnuje metastázy na pobřišnici *pokud je nádor jen na povrchu jater a nikoli v parenchymu, jedná se o stádium III Ovarian cancer staging by International Federation of Gynecology and Obstetrics criteria (2002)

9 Šíření karcinomu vaječníků: rozsev na pobřišnici Karcinomy vaječníků metastazují v břišní dutině Pokročilé nádory vaječníků se mohou šířit v břišní a pánevní dutině, tento proces se nazývá peritoneální rozsev Malé metastázy se mohou objevit kdekoli na pobřišnici, která vystýlá břišní dutinu a pokrývá břišní orgány (naznačeno zelenými šipkami) Peritoneální rozsev je často přítomen již v době primárního diagnózy Peritoneální rozsev

10 Šíření karcinomu vaječníků: lymfatické metastázy Karcinomy vaječníků metastazují do pánevních a břišních mízních uzlin Paraaortální uzliny Karcinomy vaječníků se běžně šíří do mnoha uzliny v pánvi a břiše Sakrální uzliny Ilické uzliny Inguinální uzliny Femorální uzliny

11 Šíření karcinomu vaječníků: vzdálené metastázy Karcinomy vaječníků metastazují do plic a do břišních orgánů Nejčastějším místem mimobřišních metastáz je pohrudniční dutina Méně časté jsou metastázy v parenchymu plic, jater nebo jiných orgánů

12 V době diagnózy může být nádor již poměrně veliký Vzhledem k nespecifickým příznakům a pozdnímu zjištění mohou nádory vaječníků dosahovat velké velikosti Velký nádor levého vaječníku

13 Běžnou komplikací nádorů vaječníků je ascites Ascites, hromadění tekutiny v břišní dutině, vede k rozpínaní břicha a může přispívat ke ztrátě váhy a únavě související s nádorovým onemocněním Ascites v břišní dutině

14 5leté přežití nemocných v závislosti na stádiu karcinomu vaječníků v době primární diagnózy >50 % žen s nádorem stádia III nebo vyšším umírá do 5 let Stádium I A B Nemocné s daným stádiem (v době primární diagnózy (%) 5leté přežití (%) C II 8 A 2 71 B 2 66 C 5 71 III 50 A 3 47 B 6 42 C IV Heintz, et al. Int J Gynaecol Obstet 2006

15 Další faktory, které ovlivňují přežití Prognóza je kromě stádia ovlivněna věkem a rozsahem chirurgického výkonu 1 Časné stádium Pokročilé stádium Stádium IA/IB vs IC/II Velikost nádoru po operaci ( 1 vs >1cm) Ruptura pouzdra vaječníku Stupeň Stádium (III vs IV) Histologický typ Histologický typ Věk věk Stupeň Cytologie pánevní tekutiny (negativní vs pozitivní) Postižení mízních uzlin 1. Hennessy, et al. Lancet 2009

16 Karcinom vaječníků: epidemiologie

17 Karcinom vaječníků: incidence a mortalita Karcinom vaječníků patří k nejčastějším nádorům a příčin úmrtí na nádory u žen Nové případy Úmrtí 1. Prs 1. Prs Děložní hrdlo 2. Plíce a průdušky Tlusté střevo a konečník 3. Děložní hrdlo Plíce a průdušky 4. Žaludek Žaludek 5. Tlusté střevo a konečník Vaječníky 6. Játra Tělo děložní 7. Vaječníky Játra 8. Jícen Všechny nádory Všechny nádory GLOBOCAN 2002

18 Geografické rozdíly incidence a mortality Británie Švýcarsko Německo Kanada USA Španělsko Francie Itálie Rusko Austrálie Mexiko Brazílie Japonsko Korea Turecko Indie Čína Úmrtnost žen s karcinomem vaječníků je vysoká Incidence Mortalita Četnost na standardizovaná na věk GLOBOCAN 2002

19 Věk a riziko karcinomu vaječníků Riziko karcinomu vaječníků je nejvyšší u žen ve věku nad 60 let Četnost na Věk (roky) Průměrné celoživotní riziko karcinomu vaječníků ve vyspělých zemích je asi 1 na 70 1 Křivka incidence dle (Cancer Incidence in Five Continents) Volume IX based on European Cancer Registries with data available for Garcia, et al. Global cancer facts and figures Atlanta: American Cancer Society 2007

20 Karcinom vaječníků: příznaky a diagnóza

21 Příznaky karcinomu vaječníků jsou nespecifické Příznaky jsou nespecifické, což oddaluje návštěvu lékaře a diagnózu Příznak Hlášená incidence (%) Příznak Hlášená incidence (%) Zduření břicha 61 Inkontinence moči 24 Otok břicha 57 Obtíže při jídle, brzký pocit nasycení 16 Únava 47 Hmatný nádor 14 Poruchy trávení 31 Pokles váhy 11 Bolest Krvácení pánev 26 z pochvy 13 břicho 36 při pohlavním styku 3 záda 23 Nevolnost 9 při pohlavním styku 17 Hluboká žilní trombóza 1 Časté močení 27 Průjem 1 Zácpa 25 Goff, et al. Cancer 2000

22 Skríning karcinomu vaječníků Četnost pětiletého přežití je závislá na stádiu, včasná detekce by tedy mohla zlepšit přežívání Programy časné detekce nádorů vaječníků však musejí být nákladově efektivní Použitá metoda tedy musí být vysoce senzitivní (procento správně pozitivních výsledků) vysoce specifická (procento správně negativních výsledků) Dosud nebyla nalezena žádná neinvazivní metoda, která by měla požadovanou senzitivitu a specificitu Badgwell and Bast. Dis Markers 2007

23 Skríning karcinomu vaječníků Kombinace transvaginálního ultrasonografického vyšetření a hodnocení hladiny CA125 má dostatečnou senzitivitu a specificitu, výsledky dosud nejsou průkazné Transvaginální ultrasonografie senzitivita 85 % specificita 98 % 1 náklady, invazivita a složitost omezují použití CA125 glykoprotein jehož hladina se typicky zvyšuje při karcinomu vaječníků, je používán jako marker onemocnění použití CA125 ke skríningu je omezeno nízkou senzitivitou i specificitou Kombinace stanovení CA125 a transvaginální ultrasonografie zvyšuje senzitivitu na 90% a specificitu na 99,8 % 1 význam skríningu celé populace musí být vyhodnocen periodické skríning za použití obou metod je doporučen pouze u žen s dědičnou mutaci BRCA1 nebo BRCA2 1. Menon, et al. Lancet Oncol 2009

24 Skríning karcinomu vaječníků u žen s mutací BRCA1 nebo BRCA2 V současné době se doporučuje s skríning s vyšetřením CA125 a transvaginální ultrasonografií u žen s dědičnou mutací BRCA1 nebo BRCA2 1 vyšetření každých 6 12 měsíců od věku let Alternativou pro ženy s dědičnou mutací BRCA1 nebo BRCA 2 je preventivní oboustranné odnětí vaječníků a vejcovodů 1 i přes preventivní chirurgický výkon přetrvává zvýšené riziko nádoru pobřišnice (kumulativní riziko 3,5 4,3 % za 20 let) Studie naznačují, že nemocné s dědičnou mutací BRCA1 nebo BRCA2 jsou častěji zařazovány do programu skríningu nebo podstupují preventivní odstranění vaječníků a vejcovodů Schwartz, et al. JCO 2003; 2. Finch, et al. JAMA 2006; 3. Casey, et al. Gynecol Oncol 2005

25 Diagnóza karcinomu vaječníků Anamnéza osobní rodinná Fyzikální vyšetření vyšetření břicha a pánve CA-125 Radiografické vyšetření P o d e z ř e n í n a k a r c i n o m v a j e č n í k ů Další vyšetření k potvrzení Laparoskopie/laparotomie histologická verifikace (biopsie) stanovení stádia chirurgické zmenšení nádoru vyloučení metastázy jiného nádoru do vaječníku vyloučení benigního onemocnění CT nebo MR ke stanovení rozsahu nemoci mimo pánev

26 Karcinom vaječníků: léčba

27 Primární léčba karcinomu vaječníků 1 V klinické praxi jsou ženy s nově diagnostikovaným karcinomem vaječníků běžně léčeny chirurgicky a následně chemoterapií kombinací karboplatina/taxan Nově zjištěný karcinom vaječníků Primární operace Laparotomie/úplná abdominální hysterektomie/oboustranná salpingo-ooforektomie (stádium IA, IB, IC) nebo jednostranná salpingo-ooforektomie Cytoreduktivní operace (pokud možno s optimálním debulkigem) při stádiu II, III nebo IV U nemocných nevhodných k chirurgickému výkonu zvážit neoadjuvantní chemoterapii / primární intervalovou cytoredukci při objemném nádoru stádia III/IV Stádium IA / IB, nízký stupeň Stádium IA / IB, střední stupeň Stádium IA / IB, vysoký stupeň Stádium IC, jakýkoli stupeň Stádium II, III, IV, jakýkoli stupeň Sledování Sledování nebo karboplatina/ taxan 3 6x karboplatina/ taxan 3 6x karboplatina/ taxan 3 6x karboplatina/ taxan 6-8x nebo i.p. chemoterapie 1. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Epithelial Ovarian Cancer (including Fallopian Tube Cancer and Primary Peritoneal Cancer). 2009

28 U všech nemocných s karcinomem vaječníků je operace primárním léčebným zásahem Nejčastěji je užívána laparotomie Cíle Úplné odstranění dělohy (hysterektomie) Oboustranné odstranění vaječníků a vejcovodů (salpingo-ooforektomie) Vyšetření celého povrchu pobřišnice Odstranění předstěry (intrakolická omentektomie) Biopsie pánevních a paraaortálních uzlin Výplach břišní dutiny a sběr tekutiny Maximální menšení nádoru (debulking) Diagnóza U žen s nádorem stádia IA až IC, které chtějí zachovat fertilitu, lze zvážit jednostranné odstranění vaječníku a vejcovodu Hennessy, et al. Lancet 2009

29 Operace je nezbytným předpokladem optimalizace výsledků léčby nemocných a karcinomem vaječníků Délka středního přežití stoupá se stoupajícím podílem nemocných, u kterých je proveden optimální debulking 40 Střední přežití (měsíce) Procento nemocných s maximální cytoredukcí Optimální debulking je v současné době definován jako žádný residuální nádor (je to označováno též jako R0 resekce) Bristow, et al. JCO 2002

30 Proměnná Operace je nezbytným předpokladem optimalizace výsledků léčby nemocných a karcinomem vaječníků S každým zvýšením podílu nemocných s optimálním debukingem o 10 % stoupá střední doba přežití o >5 % Procento nemocných s maximální cytoredukcí Zvýšení proměnné o Zvýšení střední doby přežití (%) 95% CI nebo CL 10 % 5,5 3,3 7,8 <0,001 Rok publikace 1 rok 2,8 0,9 4,6 0,004 Intensita dávky platiny 10 % 0,8 0,7, 2,3 0,911 Kumulativní dávka platiny 1 U 1,4 1,9, 4,7 0,377 Procento nemocných se stádiem IV 10 % 2,2 8,5, 4,1 0,495 Střední věk 1 rok 0,9 3,1, 1,2 0,371 Rok publikace byla jediná další proměnná, která měla významný vliv na délku přežití. Tento vliv se stal nevýznamným po zohlednění podílu maximálních cytoredukcí p CI = interval spolehlivosti; CL= meze spolehlivosti Bristow, et al. JCO 2002

31 K dosažení maximálního výsledku by operaci měl provádět specialista Četnost optimálního debulkingu u žen s karcinomem stádia III je nejvyšší, pokud operaci provádí onkogynekochirurg (asi 35 %) a nejnižší, pokud operuje obecný chirurg (asi 5 10 %) 1,2 100 Stádium III Pravděpodobnost přežití Specialista Obecný gynekolog Obecný chirurg Doba (dny) 1. Skírnisdóttir, Sorbe. Int J Oncol 2007; 2. Junor, et al. Br J Obstet Gynaecol 1999

32 Důležitá role chirurgie v léčbě karcinomu vaječníků Operace, s cílem optimálního debulkingu, je nezbytným předpokladem optimálních výsledků léčby žen s karcinomem vaječníků Definice optimálního debulking se vyvíjela: v současné době je cílem úplné odstranění nádoru bez residua (R0 resekce), dříve byl definován jako residuální nádor <2 cm nebo <1 K dosažení maximálního benefitu by operaci měl vždy provádět specialista v onkogynekochirurgii Střední přežití nemocných je delší, pokud operaci provádí specialista než v případě, že operuje obecných gynekochirurg nebo obecný chirurg. 1 Při operaci je možné přesné stanovení stádia a zvyšuje se pravděpodobnost detekce metastáz u žen s předpokládaným časným stádiem nemoci 1. Junor, et al. Br J Obstet Gynaecol 1999

33 Po operaci by měla být podána chemoterapie první linie s kombinací platina/taxan Ve studiích fáze III bylo prokázáno prodloužení přežití bez progrese (medián PFS - až 20 měsíců) a celkového přežití (medián OS až 50 měsíců) žen s pokročilým karcinomem vaječníků, které byly léčeny kombinací platina/taxan Léčba n Období US/ex-US Medián PFS (měsíce) Medián OS (měsíce) cisplatina + paklitaxel US (GOG) 19,4 48,7 karboplatina + paklitaxel US (GOG) 20,7 57,4 cisplatina + paklitaxel US (GOG) 18,0 38,0 cisplatina + cyklofosfamid 2* US (GOG) 13,0 24,0 cisplatina + paklitaxel Ex-US 15,5 35,6 cisplatina + cyklofosfamid 3* Ex-US 11,5 25,8 cisplatina + paklitaxel Ex-US 19,1 44,1 karboplatina + paklitaxel Ex-US 17,2 43,3 karboplatina + docetaxel Ex-US 15,0 karboplatina + paklitaxel Ex-US 14,8 *Srovnávací rameno bez taxanu 1. Ozols, et al. JCO 2003; 2. McGuire, et al. NEJM 1996; 3. Piccart, et al. JNCI dubois, et al. JNCI 2003; 5. Vasey, et al. JNCI 2004

34 Gynecologic Cancer Intergroup doporučuje v první linii užití kombinace karboplatina/paklitaxel Kombinace karboplatina/paklitaxel má podobnou účinnost jako cisplatina/paklitaxel, je však méně toxická Pravděpodobnost přežití 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 cisplatina/paklitaxel karboplatina/paklitaxel Doba (měsíce) Nežádací příhody stupně 3/4 (%) Cisplatina/ paklitaxel (n=400) Karboplatina/ paklitaxel (n=392) Leukopenie* 63,5 58,7 Trombocytopenie* 5,0 39,3 Granulocytopenie 93,0 89,5 GI* 22,5 10,0 Neurologické 7,8 6,9 Alopecie 0 0 Metabolické* 7,8 2,3 Genitourinární* 3,0 0,8 Bolest* 0,8 0,8 Bolest stupně 1/2 15,0 25,8 *p<0,05 Ozols, et al. JCO 2003

35 Možné přístupy vedoucí ke zlepšení výsledků: intraperitoneální léčba Ačkoli je potenciálně výhodná, její užití je omezené Statistická data jednotlivých studií Studie HR Dolní limit Dolní limit Hodnota Z HR a 95% CI p SWOG 8501 NWOG GOG 114 Taipei GIG 172 UCSD Náhodné vlivy 0,760 0,670 0,810 1,130 0,750 1,240 0,799 0,606 0,389 0,627 0,688 0,580 0,621 0,702 0,953 1,155 1,047 1,855 0,970 2,475 0,910 2,372 1,441 1,609 0,483 2,193 0,610 3,383 0,01 0, Ve prospěch i.p. Ve prospěch i.v. 0,0177 0,1497 0,1076 0,6290 0,0283 0,5418 0,0007 Meta-analýza ukazuje na benefit intraperitoneální chemoterapie (HR=0,80; 95% CI: 0,70 0,91; p=0,0007) Její užití je omezeno vzhledem k toxicitě problémům s aplikací intraperitoneálním komplikacím Hodnota Z ukazuje o kolik standardních odchylek je skóre nad (pozitivní hodnota) nebo pod (negativní hodnota) průměrem Hess, et al. Int J Gynecol Cancer 2007

36 Možné přístupy vedoucí ke zlepšení výsledků: neoadjuvantní léčba Při léčbě karcinomu vaječníku není běžně používána neoadjuvantní léčba Data z klinických studií jsou protichůdná 1 3 Předběžná data z velké klinické studie fáze III však ukazují, že u nemocných s karcinomem vaječníků stádia III nebo IV vede neoadjuvaních léčba následovaná debulkingem ke stejným výsledkům jako debulking následovaný chemoterapií 1 V současné době je cytoredukce standardem péče 1. Bassette, et al. IGCS Biennial Meeting 2008; 2. van der Burg, et al. NEJM 1995; 3. Rose, et al. NEJM 2004

37 Léčba již dříve léčeného karcinomu vaječníků Většina nemocných, které odpovědí na chemoterapii první linii, později relabuje a následně na onemocnění umírá U většiny nemocných je stav nemoci pravidelně sledován měřením hladiny CA125 a/nebo zobrazovacím vyšetřením opakovaná hodnocení CA125 mohou detekovat relaps časně zvýšení hladiny CA125 předchází vzniku příznaků a/nebo klinickým známkám rekurence o asi (medián) 4,5 měsíce 1 3 Není jasné, zda léčba relapsu stanoveného na základě zvýšení hladiny CA125 při absenci klinických známek přináší benefit 1. Niloff, et al. Am J Obstet Gynecol. 1986; 2. van der Burg, et al. Ann Oncol 1990; 3. Vergote, et al. Tumour Biol 1992

38 Rozhodnutí založené na zvýšení hladiny CA125 vede k dřívějšímu zahájení chemoterapie Proporce nemocných, Které nezahájily další chemoterapii 1,0 0,75 0,50 0,25 Počet v riziku 0 Medián (měsíce) Časná léčba při vzestupu CA125 na >2x normy 0,8 Pozdější léčba při klinických příznacích 5,6 HR=0,29 (95% CI: 0,24 0,35), p<0, Doba od randomizace (měsíce) Časná léčba Pozdější léčba Rustin, et al. ASCO 2009

39 Časnější zahájení další chemoterapie při vzestupu CA125 nevede ke zlepšení přežití Pokud je chemoterapie zahájena až při klinických známkách relapsu, není celkové přežití zhoršeno 1,0 Proporce přežívajících 0,75 0,50 0,25 Časná léčba Pozdější léčba HR=1,00 (95% CI:0,82 1,22), p=0,98 Absolutní rozdíl ve dvou letech= 0,1 % (95% CI: diff= -6,8 6,3 %) Doba od randomizace (měsíce) Počet v riziku Časná léčba Pozdější léčba Rustin, et al. ASCO 2009

40 Výběr léčby dříve léčených nemocných závisí na citlivosti k patině Při volbě léčby je zohledňována doba od předchozího režimu s platinou do rekurence Termín Doba progrese Léčba Resistentní k platině Refrakterní k platině Částečně citlivý na platinu Citlivý na platinu Během léčby režimem s platinou Během 6 měsíců od léčby režimem s platinou 6 12 měsíců od léčby režimem s platinou >12 měsíců od léčby režimem s platinou Monochemoterapie jiným lékem než platinou Režim s platinou, dublet při prvním relapsu, monoterapie při dalších relapsech

41 Léčba dříve léčeného karcinomu vaječníků U všech nemocných s dříve léčeným karcinomem vaječníků citlivým na platinu by měla být zvážena resekce nádoru s následnou chemoterapií úplná resekce významně zlepšuje celkové přežití k určení, zda lze nádor kompletně resekovat napomáhá performance status, stádium FIGO, rozsah původní resekce a objem ascitu O resekci nádoru se zpravidla neuvažuje u žen s nádorem resistentním k platině Harter, et al. Ann Surg Oncol 2006

42 Úplná resekce již dříve léčeného karcinomu vaječníků vede k prodloužení přežití Pouze úplná resekce vede k prodloužení přežití nemocných s dříve léčených karcinomem vaječníků 1,0 0,8 Střední přežití AGO-OVAR 2,5: 18 měsíců (všechny nemocné s měřitelným onemocněním) Střední přežití ICON4/AGO-OVAR 2,2: 29 měsíců (16 % po operaci) Proporce žijících 0,6 0,4 0,2 0 0 vs 1 10 mm HR 4,17 (CI:2,42 7,16); p<0,001 0 vs 10+ mm: HR 3,31 (CI: 1,86 5,88); p<0,001 Residuum >10 mm Střední přežití 19,7 měsíce Doba (měsíce) Bez residua Střední přežití 45,2 měsíce Residuum 1 10 mm Střední přežití 19,6 měsíce Harter, et al. Ann Surg Oncol 2006

43 Faktory ovlivňující možnost úplné resekce u nemocných s dříve léčeným karcinomem vaječníků Kompletní resekci lez předpovědět u 79 % nemocných na základě kombinace dat: performance status, původního stádia FIGO, úplnosti resekce při původním operaci a množství ascitu Proměnná před operací Poměr šancí 95% CI p* ECOG performance status 0 vs >0 2,65 1,56 4,52 <0,001 Residuum po primární operaci 0 vs >0 2,46 1,45 4,20 <0,001 Původní stádium FIGO I/II vs III/IV 1,87 1,04 3,37 0,036 Ascites <500 ml vs 500 ml 5,08 1,97 13,16 <0,001 *Na základě multivariační analýzy; při univariační analýze měly významný vliv nepotvrzený při multivariační analýze též lokalizace rekurence (pánev vs jiná lokalizace) a odstup od předchozí léčby Harter, et al. Ann Surg Oncol 2006

44 Léčba již dříve léčeného karcinomu vaječníků závisí na citlivosti k platině Nově zjištěný karcinom vaječníků Primární operace Laparotomie/úplná abdominální hysterektomie/oboustranná salpingo-ooforektomie (stádium IA, IB, IC) nebo jednostranná salpingo-ooforektomie Cytoreduktivní operace (pokud možno s optimálním debulkigem) při stádiu II, III nebo IV U nemocných nevhodných k chirurgickému výkonu zvážit neoadjuvantní chemoterapii / primární intervalovou cytoredukci při objemném nádoru stádia III/IV Stádium IA / IB, nízký stupeň Stádium IA / IB, střední stupeň Stádium IA / IB, vysoký stupeň Stádium IC, jakýkoli stupeň Stádium II, III, IV, jakýkoli stupeň Sledování Sledování nebo karboplatina/ taxan 3 6x karboplatina/ taxan 3 6x karboplatina/ taxan 3 6x karboplatina/ taxan 6-8x nebo i.p. chemoterapie Rekurence nebo progrese karcinomu vaječníků Citlivý na platinu Částečně citlivý na platinu Refrakterní k platině Zvážení sekundární cytoredukce Při prvním relapsu platina + paklitaxel, gemcitabin nebo pegylovaný liposomální doxorubicin Při dalších relapsech platina v monoterapii Relaps po více než 6 měsících Relap do 6 měsíců Karboplatina plus pegylovaný liposomální doxorubicin, paklitaxel nebo gemcitabin NEBO pegylovaný liposomální doxorubicin samotný nebo s trabectedinem Monoterapie, např. gemcitabin, etoposid, doxorubicin, pegylovaný liposomální doxorubicin nebo topotekan NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Epithelial Ovarian Cancer (including Fallopian Tube Cancer and Primary Peritoneal Cancer). 2009

45 Odpověď na režim s cisplatinou závisí na odstupu od předchozí léčby platinou závisí na odstupu od předchozí léčby Interval mezi iniciální léčbou režimem s platinou a opakovanou léčbou platinou je významným prediktorem odpovědi 60 Retrospektivní hodnocení 72 nemocných 1 60 Studie s 54 pacientkami 2 Četnost odpovědí (%) Četnost odpovědí(%) < >24 < >24 Doba od předchozí léčby platinou (měsíce) Doba od předchozí léčby platinou (měsíce) 1. Markman M, et al. JCO 1991; 2. Gore, et al. Gynecol Oncol 1990

46 Studie fáze III hodnotící léčbu nemocných s karcinomem vaječníků citlivým na platinu Kombinační režimy s platnou dávají u nemocných s nádory citlivými na platinu nejlepší výsledky Léčba n Interval bez platiny (měsíce) Období studie US/ex-US Medián PFS (měsíce) Medián OS (měsíce) Režim s platinou > Ex-US Režim s platinou + paklitaxel Pegylovaný liposomální doxorubicin NR 107,9 týdne > US/ex-US Topotekan NR 70,1 týdne Karboplatina ,8 > Ex-US Karboplatina + gemcitabin ,6 HR=0,96 Pegylovaný liposomální doxorubicin 4 7,5 NR Pegylovaný liposomální doxorubicin 672 >6 NR NR + trabectedin 4 9,2 NR Karboplatina + paklitaxel ,4 NR karboplatina + pegylovaný > Ex-US liposomální doxorubicin ,3 NR 1. Parmar, et al. Lancet 2003; 2. Gordon, et al. Gynecol Oncol 2004; 3. Pfisterer, et al. JCO Monk, et al. ESMO 2008; 5. Pujade-Lauraine, et al. ASCO 2009

47 Studie fáze III hodnotící léčbu nemocných s karcinomem vaječníků resistentním k platině U nemocných k nádorem resistentním k platině je nyní léčbou volby monoterapie Léčba n Interval bez platiny (měsíce) Období studie US/ex-US Medián PFS (měsíce) Medián OS (měsíce) Paklitaxel 175 mg/m 2 à 3 týdny ,8 13,1 < US Paklitaxel 250 mg/m 2 à 3 týdny ,5 12,3 Paklitaxel ,7 týdne 53 týdnů <6 NR Ex-US Topotecan ,9 týdne 63 týdnů Pegylovaný liposomální doxorubicin NR < US/ex-US Topotekan NR HR=1,069 Pegylovaný liposomální doxorubicin ,1 13,5 < US Gemcitabin ,6 12,7 Pegylovaný liposomální doxorubicin týdnů 56 týdnů < Ex-US Gemcitabin týdnů 51 týdnů 1. Omura, et al. JCO 2003; 2. Ten Bokkel Huinink, et al. Ann Oncol 2004; 3. Gordon, et al. Gynecol Oncol Mutch, et al. JCO 2007; 5. Ferrandina, et al. JCO 2008

48 Léčba karcinomu vaječníků: souhrn Optimální debulking je významný jak u časného, tak u pokročilého karcinomu vaječníků Cytoredukce je pravděpodobně účinná i u dříve léčeného onemocnění Nejúčinnější chemoterapie po operaci nově diagnostikovaného karcinomu vaječníků je kombinace karboplatina/paklitaxel nejsou důkazy, že jiné kombinace nebo triplet by vedly k lepším výsledkům U významné části žen dojde k relapsu onemocnění; následná léčba je závislá na citlivosti nádoru k platině nemocné s nádorem citlivým na platinu mohou být léčeny jedním či více dalšími režimy s platinou nemocné s nádorem resistentním k platině jsou léčeny monoterapií, četnost odpovědi je však nízká (20 25 %) a celkové přežití je kolem 1 roku K dalšímu zlepšení výsledků léčby jsou nutné nové postupy

Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře

Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře Obsah Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře 1/11 Obsah Obsah Obsah 2 Přehled 3 Část 1: Rakovina vaječníků 4 i. Typy rakoviny 4 ii. Příčiny a rizikové faktory 5 iii Příznaky

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

C56. Karcinom vaječníků KARCINOM VAJEČNÍKŮ

C56. Karcinom vaječníků KARCINOM VAJEČNÍKŮ KARCINOM VAJEČNÍKŮ Základní charakteristika onemocnění Karcinom vaječníků tvořil v roce 1998 4,2% všech maligních onemocnění žen a 30% gynekologických zhuobných novotvarů 1). Výskyt tohoto nádoru má mírně

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment PROTONOVÁ TERAPIE HTA DOSSIER 1. Přehled zahraničních HTA

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba ovariálních

Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba ovariálních Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů Zikán M. 1, Cibula D. 1, Fischerová D. 1, Robová H. 2, Špaček J. 3, Bartoš P. 4, Rob L. 2,

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Štefan V í t k o Institut for Clinical & Experimental Medicine, Prague, Czech Republic stvi@medicon.cz Symposium České transplantační

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního Ca corporis uteri Jiří Petera, Igor Sirák, Jiří Špaček 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 10 Přílohy:

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky MUDr. Zuzana Donátová Onkologická klinika 1. LF UK Praha a Thomayerovy nemocnice Praha, 12.9.2012 Edukační a informační platforma onkologických center pro

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

C54. Karcinom děložního těla. FIGO stadia TNM. Poznámka: Přítomnost bulózního edému nestačí ke klasifikaci T4. KARCINOM DĚLOŽNÍHO TĚLA

C54. Karcinom děložního těla. FIGO stadia TNM. Poznámka: Přítomnost bulózního edému nestačí ke klasifikaci T4. KARCINOM DĚLOŽNÍHO TĚLA KARCINOM DĚLOŽNÍHO TĚLA T Základní charakteristika onemocnění Karcinom děložního těla je onemocnění s trvale se zvyšující incidencí. Zatímco v roce 1970 dosahovala v ČR 19,8/100 000 žen, v roce 1998 to

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů /GZN/ I. Standard Komplexní léčba ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů

Guideline gynekologických zhoubných nádorů /GZN/ I. Standard Komplexní léčba ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů Guideline gynekologických zhoubných nádorů /GZN/ I. Standard Komplexní léčba ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů Robová H., Rob L., Svoboda B., Finek J.,Šafář P., Špaček J., Petruželka L., Chovanec

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče

Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče Jiří Vorlíček Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Údaje z ČR Počet nových onkologických onemocnění v registru ČR: 1977: 37 000 nových onemocnění 1999:

Více

č. 1. jsou uvedeny léčebné výsledky vyjádřené pětiletým přežit m a průměrné náklady na jednoho nemocného tvořené předevš m

č. 1. jsou uvedeny léčebné výsledky vyjádřené pětiletým přežit m a průměrné náklady na jednoho nemocného tvořené předevš m VYUŽITÍ REGISTRU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ K HODNOCENÍ DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ PÉČE EXPLOITATION OF THE CANCER REGISTRY FOR THE EVALUATION OF THE DIAGNOSTIC AND TREATMENT CARE BEŠKA F., TVRDÍK J., LORENC J. REGIONÁLNÍ

Více

Azbest a jeho účinky na zdraví

Azbest a jeho účinky na zdraví Azbest a jeho účinky na zdraví B. Dlouhá Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státní zdravotní ústav Praha Azbest prevence a minimalizace rizik 15.3.2012 Azbest. Azbestové vlákno RIZIKOVOST AZBESTU

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA)

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) J. Feyereisl, L. Krofta, J.Drahoňovský, J. Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Pelvic inflammatory disease PID zánět orgánů v malé pánvi klesající

Více

Léčba chronické hepatitidy B a její dlouhodobý účinek. Petr Urbánek Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha petr.urbanek@uvn.cz

Léčba chronické hepatitidy B a její dlouhodobý účinek. Petr Urbánek Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha petr.urbanek@uvn.cz Léčba chronické hepatitidy B a její dlouhodobý účinek Petr Urbánek Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha petr.urbanek@uvn.cz Relativní Riziko (95% CI) REVEAL: riziko rozvoje jaterní cirhózy je asociováno

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Kazuistiky. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Intimní zdraví bez komplikací CZ.1.07/1.1.16/02.

Kazuistiky. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Intimní zdraví bez komplikací CZ.1.07/1.1.16/02. Kazuistiky 1. Kazuistiky z oblasti gynekologie Kazuistika č. 1 Pacientka B. K, 21 let, studentka VŠ, zdravá, nekuřačka, dosud se s ničím neléčila, v rodině bez výskytu onkologického onemocnění. Absolvovala

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy Apoptóza je: terminální proces buněčné diferenciace vedoucí k zániku buňky klonování buňky cytostatický efekt proces vyjadřující metastázování Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: Carcinoma in

Více

STRUKTURA REGISTRU TULUNG

STRUKTURA REGISTRU TULUNG STRUKTURA REGISTRU TULUNG Vstupní parametry a diagnostika primárního onemocnění 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG dle WHO) 3. Nekuřák 2. Výška [cm]

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je velmi komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci primárního nádoru a jeho histologickém typu, přítomnosti regionálních

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

MUDr. Petr KOVÁŘ. Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace

MUDr. Petr KOVÁŘ. Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace MUDr. Petr KOVÁŘ Gynprenatal s.r.o.- NZZ Havířov CAT Ostrava vzdělávací agentura (pro www kráceno)

Více

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Dr. A.U. Ramakrishnan M.B.B.S., M.F. Hom. (London) a Catherine R. Coulterová Tato kniha představuje současnou vědeckou informaci pro medicínské a homeopatické profesionály.

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU OBSAH Co je žaludek............................2 Co jsou nádory...........................2 Jaké jsou příznaky nádorů žaludku.........4 Jak se stanoví diagnóza nádoru

Více

C67. Karcinom močového měchýře

C67. Karcinom močového měchýře KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE Základní charakteristika onemocnění V roce 1998 onemocnělo karcinomem močového měchýře 1431 osob a 698 pacientů mu podlehlo 1). Dvě třetiny onemocnění se vyskytuje u osob starších

Více

dihpočet nemocných s ca prostatae

dihpočet nemocných s ca prostatae CZ989 I. BLOK me k dispozici nové a slibné preparáty, které by mohly blokovat progresi pokročilého onemocnění, ale také daleko efektivněji nežli tradičními anodyny ovlivnit symptomatologii bolestí. Karcinom

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět

Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět Vejcovod Lidský papilomavirus (HPV) Vaječník Děloha Děložní čípek Co je HPV? HPV je běžným virem, jež postihuje ženy i muže. 1 Existuje více než 100

Více