Permutace s opakováním

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9.1.13 Permutace s opakováním"

Transkript

1 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik růzých slov je možé vytvořit přemísťováím písme slovajak (za slovo považujeme jakékoliv seskupeí písme slovajak) Slovo má 5 písme vyrábíme růzá pořadí z pěti prvků permutace (je to i v adpisu) Problém: Neí tak úplě pravda, že máme 5 prvků, protože dvě písmea se ve slově vyskytují dvakrát a jejich prohozeím se ic ezměí (a tedy ai evytvoří ové slovo) Řešeí: Písmea ve slově si oidexujeme (pak budou rozlišitelá) KAJAK 5! možostí Jak se počet možostí změí, když idexy zrušíme? Například slova: KAJAK AJAK budou stejá ze dvou slov máme jedié Stejým způsobem se počet slov zmeší i v dalších případech: vzájemé prohozeí písme K ezpůsobí vzik ového slova po zrušeí idexů u K se počet slov zmeší a poloviu (existují dva způsoby, jak prohodit písmea K ) Stejě dopademe, když zrušíme idexy u písme A a A : existují dvě možosti, jak tyto písmea avzájem prohazovat počet slov se opět zmeší a poloviu 5! Celkový počet možostí: = 30 Pedagogická pozámka: Prví příklad je potřeba se studety vyřešit, další již zvládají téměř sami Př : Kolik růzých čtyřmístých čísel je možé vytvořit z cifer čísla? Výsledek urči aalogicky s předchozím příkladem a zkotroluj ještě libovolou další metodou Aalogicky s předchozím příkladem Čtyřmísté číslo = uspořádaá čtveřice ze čtyř cifer možostí Tři cifry jsou stejé (jedičky) jejich prohazováí (3! možostí) získáváme stejá čísla čísel je 3! krát méě ež kdyby byly cifry růzé celkem 4 3! = možosti Jiá metoda: Číslo vytvoříme, jakmile se rozhodeme a kterou pozici umístíme (zbytek doplíme jedičkami bez možosti volby) čtyřmísté číslo čtyři možosti, jak umístit cifru 4 možosti

2 Př 3: Kolika způsoby je možé rozdělit mezi deset dětí pět jablek, dvě hrušky a tři baáy tak, aby každé dítě dostalo jede kus ovoce Děti si můžeme a rozdělováí postavit do řady ovoce přiřadíme tím, že ho rozestavíme do stejé řady Seřazujeme 0 kusů ovoce 0! možostí, ale prohazováím pěti jablek mezi sebou se výsledé rozdáí ovoce ezměí počet výsledků se zmeší 5! krát, prohazováím dvou hrušek mezi sebou se výsledé rozdáí ovoce ezměí počet výsledků se zmeší! krát, prohazováím tří baáů mezi sebou se výsledé rozdáí ovoce ezměí počet výsledků se zmeší 3! krát, 0! celkový počet možostí: 5! 3!! = 50 Př 4: Najdi společé rysy předchozích příkladů Všechy předchozí příklady mají hodě společého: máme růzých prvků, z ich sestavujeme uspořádaou k-tici ( k, kvůli opakováí), záleží a pořadí, prvky se mohou (ale emusí) opakovat k-tice, které jsme sestavovali se azývají permutace s opakováím Permutace s opakováím z prvků je uspořádaá k-tice sestaveá z těchto prvků tak, že každý se v í vyskytuje alespoň jedou Při sestavováí k-tice potřebujeme vědět, kolikrát se který prvek bude opakovat Počet opakováí jedotlivých prvků si ozačujeme čísly k; k;; k Př 5: Urči kokrétí hodoty proměých, k, k; k;; k ve třetím příkladu Co platí pro čísla k, k; k;; k? Rozdávali jsme tři druhy ovoce = 3, rozdávali jsme deset kusů ovoce k = 0, rozdávali jsme pět jablek k = 5, rozdávali jsme dvě hrušky k =, rozdávali jsme tři baáy k3 = k = 3 Platí: = 0, počet kusů ovoce, které jsme rozdávali, získáme tím, že sečteme počet jablek, hrušek a baáů dohromady Obecě zřejmě platí: k = k + k + + k Pedagogická pozámka: Předchozí příklad je podle mého ázoru utý Samostatě ho vyřeší maximálě třetia ejlepších, ostatí mají problémy s určeím, k a samozřejmě k Vyřešeí ásledujícího příkladu je pak pro ě sadé a mohou pochopit předchozí defiici

3 Př 6: Urči kokrétí hodoty proměých, k, k; k;; k v prvím příkladu Ověř platost vztahu k = k + k + + k Ve slově KAJAK jsou tři růzá písmea = 3, slovo KAJAK má pět písme k = 5, písmeo K je ve slově KAJAK dvakrát k =, písmeo A je ve slově KAJAK dvakrát k =, písmeo J je ve slově KAJAK jedou k 3 = Platí: + + = 5, počet písme ve slově KAJAK získáme tím, že sečteme kolikrát se ve slově vyskytují písme, A a J Pedagogická pozámka: Část žáků písmeo J ezapočítává (v jmeovateli zlomku jsou pouze dva faktoriály), teprve zkotrolováím vztahu k = k + k + + k se ěkteří z ich zamyslí Na postoji ke kotrole se možé demostrovat tři stupě uvažováí: ti ejlepší si součet k = k + k + + k zkotrolují sami od sebe, ti horší si součet zkotrolují kvůli požadavku v zadáí a když kotrola evyjde začou zkoumat, kde je problém, ti matematicky eslabší zkotrolují součet kvůli požadavku a i když součet evyjde pokračují v klidu dál Počet k-čleých permutací s opakováím z prvků, v ichž se jedotlivé prvky opakují k; k;; k -krát začíme P ( k; k;; k ) Př 7: Urči počet k-čleých permutací s opakováím z prvků, v ichž se jedotlivé prvky opakují k; k;; k -krát Celkem máme k k k k k + k + + k! možostí Nyí musíme dělit pro každý prvek počtem možostí, kterými můžeme prohazovat jeho výskyty: prvek se vyskytuje k -krát k! možostí, jak tyto prvky prohazovat, prvek se vyskytuje k -krát k! možostí, jak tyto prvky prohazovat, prvek se vyskytuje k -krát k! možostí, jak tyto prvky prohazovat, celkem ( k ) + k + + k! možostí k! k! k! = prvků, které uspořádáváme ( ) Pedagogická pozámka: Studetům, kteří mají se sestaveím vzorce problémy, většiou stačí připomeout, aby si a papír apsali řešeí příkladu 3 Většia studetů píše k! vzorec ve tvaru, který je samozřejmě také správý, ale v tabulkách k! k! k! se epoužívá Na požádáí pro ě eí problém přepsat vzorec tak, aby se v ěm 3

4 k evyskytovalo ; ;; Na tabuli sestavujeme i začeí P ( k k k ) ; ;; permutací s opakováím z prvků, v ichž se jedotlivé Počet P ( k k k ) prvky opakují ; ;; = k k k -krát, je P ( k ; k ;; k ) ( k + k + + k )! k! k! k! Př 8: Kolika způsoby je možé mezi 30 studetů rozdat dvě volé vstupeky a kocert, pět vstupeek a plavecký stadió a deset vstupeek do posilovy, pokud každý ze studetů může dostat maximálě jedu vstupeku (i tak jich bude málo)? Problém: Podobé zadáí jako v příkladu 3, ale máme málo lístků, a ěkteré studety ic ezbude aby ebyli smutí, dostaou prázdé papírky vyřešeo Rozdáváme: vstupeky a kocert, 5 lístků do bazéu, 0 lístků do posilovy a 3 30! 3 prázdých lístků: 4,89 0 možostí! 5! 0! 3! Pedagogická pozámka: Kromě mešiy, která dokáže příklad vyřešit samostatě, se 7! objevují dvě špatá řešeí Prví mají vzorec (těm připomíám, že! 5! 0! 30! studetů bylo 30 a e 7), druzí pak (ty upozorňuji, že jejich řešeí! 5! 0! eodpovídá vzorci pro počet permutací s opakováím, protože součet čísel ve jmeovateli se erová číslu v čitateli) 7! Při společé opravě a tabuli vyjdeme se vzorce a doplíme ho a! 5! 0! 30 správý výběrem 7 studetů, kteří dostaou ějaký lístek - 7 možostí 30 7! správý výsledek, upravíme 7! 5! 0! 30 7! 30! 7! 30! = = a pak přemýšlíme o výzamu 7! 5! 0! 7! 3!! 5! 0!! 5! 0! 3! čleu 3! ve jmeovateli Př 9: Je všeobecě zámo, že ejúčiějším zaklíadlem je formule ABRAKADABRA Urči: a) počet všech způsobů, jimiž lze přemístit písmea slova ABRAKADABRA a splést zaklíadlo, b) počet všech způsobů, jimiž lze přemístit písmea tak, aby žádá pětice sousedích písme ebyla tvořea pěti písmey A, c) počet všech způsobů, jimiž lze přemístit písmea tak, aby žádá dvojice sousedích písme ebyla tvořea dvěma písmey A a) počet všech způsobů, jimiž lze přemístit písmea slova ABRAKADABRA a splést zaklíadlo 4

5 Spočteme si, kolik písme slovo obsahuje A 5x B x R x K x D x! Možosti přemístěí: 5!!!!! = 8360 zaklíadlo lze splést! !!!!! = způsoby (jedo z možých přemístěí je správé) b) žádá pětice sousedích písme eí tvořea pěti písmey A Všecha písmea A esmí být vedle sebe moho růzých možostí sáz by se počítalo, kdy jsou všecha písmea A vedle sebe odečteme teto výsledek od všech možostí Možosti, kdy jsou všecha A vedle sebe (bereme je jako jede zak): AAAAA x B x R x K x D x 7!!!! 7! Všecha A esmí být vedle sebe: = 8900 možostí 5!!!!! c) žádá dvojice sousedích písme eí tvořea dvěma písmey A Dvě písmea A esmí být vedle sebe písmea A musíme od sebe oddělovat pomocí zbývajících písme, které máme k dispozici: B R K D B R máme šest zbývajících písme existuje sedm míst (prázdé 7 čtverečky), do kterých můžeme apsat jedo z pěti písme A možostí jak apsat 5 písmea A 6! Souhlásky (zbývající písmea) můžeme prohazovat mezi sebou: možostí!! Ke každému rozmístěí písme A můžeme vystřídat všechy kombiace souhlásek 7 6! možosti kombiujeme celkem = 3780 možostí 5!! Pedagogická pozámka: Bod a) předchozího příkladu spočítají všichi, bod b) je mešia! (často se vyskytující chybou je výsledek 5!!! 7, ve kterém studeti uvažují pouze ad tím, kolik mají možostí umístit mezi souhlásky spojeé AAAAA a zapomíají, že mohou prohazovat mezi sebou také souhlásky Bod c) přesahuje možosti všech studetů, emá tedy ceu příliš dlouho čekat a řešeí zveřejňuji poměrě brzo 5

6 Př 0: Urči počet všech čtyřciferých přirozeých čísel dělitelých devíti v jejichž zápisu se vyskytují pouze číslice 0,, 3, 5, 6 Číslo je dělitelé devíti, právě když je ciferý součet dělitelý devíti ejdříve si zjistíme, jak ze zadaých číslic sestavit správý ciferý součet a pak zjistíme, kolik čísel je možé z každého takového seskupeí sestavit Ciferý součet 9: = 9 sestavujeme z číslic 6, 3, 0, 0!!! možostí, ale a začátku esmí být ula odečítáme 3! = 3! možostí (a začátku 0 (můžeme vybrat dvakrát) a další tři číslice můžeme uspořádat libovolě, počet možostí dělíme dvěma, protože prohozeím ul se ic ezměí) celkově 3! 6! = možostí = 9 sestavujeme z číslic 5,,, 0 začátku esmí být ula odečítáme 3!! s ulou a začátku) celkově 3! = 9 možostí!! = 9 sestavujeme z číslic 3, 3, 3, 0 možostí, ale a!!! možostí (počet uspořádáí číslic 5,,, 0 3!! možostí, ale a začátku esmí být ula odečítáme možost (ulou a začátku a tři trojky za í) celkově 3 3!! = možosti = 9 sestavujeme z číslic 3,,, ula ic eodečítáme celkově Ciferý součet 8: 3!! = 4 možosti = 8 sestavujeme z číslic 6, 6, 6, 0 3!! 3!! možostí, mezi čísly eí možostí, ale a začátku esmí být ula odečítáme možost (ulou a začátku a tři šestky za í) celkově 3 3!! = možosti = 8 sestavujeme z číslic 6, 6, 3, 3 eí ula ic eodečítáme celkově!! = = 8 sestavujeme z číslic 6, 5, 5,!! možostí eí ula ic eodečítáme celkově! = možostí možostí, mezi čísly možostí, mezi čísly!!! 6

7 = 8 sestavujeme z číslic 5, 5, 5, 3 3!! možostí, mezi čísly eí ula ic eodečítáme celkově 4 3! = možosti Dohromady máme = 47 možostí jak sestavit čísla tak, aby bylo dělitelé devíti ( )!! ( ) ( ) k + k Na závěr si zkusíme spočítat P ( k, k ) = = = = Kk ( ) Tedy k! k! k! k! k počet permutací s opakováím ze dvou prvků, z ichž jede se opakuje k-krát a druhý k -krát je stejý jako počet k-prvkových kombiací z prvků ( ) = Př : (BONUS) Najdi kombiatorické zdůvoděí vzorce P ( k k ) K ( ), k Vytvářeí k-prvkové kombiace z prvků si můžeme představit takto: Máme prvků a tedy! možostí jak se postavit do řady, prvích k pozic v této řadě, k prvků zameá, že prvek zameá, že prvek je vybrá do kombiace, zbývajících ( ) vybrá ebyl pokud ás zajímá výsledek výběru do kombiace, musíme počet! možostí postaveí do řady vydělit: k! možostí, jak proházet mezi sebou prvky a prvích k místech (jejich proházeí eovliví výběr do kombiace), ( k )! k místech možostí, jak proházet mezi sebou prvky a zbývajících ( ) (jejich proházeí eovliví výběr do kombiace),! celkem možostí, jak sestavit kombiaci k! k! ( ) Př : Petáková: straa 48/cvičeí 73 Shrutí: 7

Základní pojmy kombinatoriky

Základní pojmy kombinatoriky Základí pojy kobiatoriky Začee příklade Příklad Máe rozesadit lidí kole kulatého stolu tak, aby dva z ich, osoby A a B, eseděly vedle sebe Kolika způsoby to lze učiit? Pro získáí odpovědi budee potřebovat

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

KOMBINATORIKA. Způsob řešení b)

KOMBINATORIKA. Způsob řešení b) / KOMBINATORIKA Příld Určete počet všech přirozeých dvojciferých čísel, v jejichž dedicém zápisu se ždá číslice vysytuje ejvýše jedou. Způsob řešeí ) Kombitoricé prvidlo součiu: Počet všech uspořádých

Více

( n) ( ) ( ) 9.1.11 Kombinatorické úlohy bez opakování. Předpoklady: 9109

( n) ( ) ( ) 9.1.11 Kombinatorické úlohy bez opakování. Předpoklady: 9109 9.1.11 Kombinatorické úlohy bez opakování Předpoklady: 9109 Pedagogická poznámka: Tato hodina slouží jednak ke zopakování probraného, ale zejména k praktickému nácviku kombinatoriky v situaci, ve které

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Kolika způsoby může při hodu dvěma kostkami padnout součet ok: a) roven 7 b) nejvýše 5 řešení

Kolika způsoby může při hodu dvěma kostkami padnout součet ok: a) roven 7 b) nejvýše 5 řešení 2. intermezzo - Tucet dalších příkladů. Příklad 1: Čtyři studenti jisté vysoké školy skládají zkoušku z matematiky. Kolik existuje případů, že každý z nich bude mít jinou známku? Počítejte s čtyřstupňovou

Více

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I 9.. Základní kombinatorická pravidla I Předpoklady: Př. : Ve třídě je 7 děvčat a 3 kluků. Kolik máme možností jak vybrat dvojici klukholka, která bude mít projev na maturitním plese? Vybíráme ze 7 holek

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 64. ROČNÍK, 2014/2015 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208 4.. Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus Předpoklady: 4, 48 Pedagogická poznámka: Tato kapitola nepřináší nic nového a nemá ekvivalent v klasických učebnicích. Cílem hodiny je uspořádat v hlavách

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Binární kódování Poznámky pro učitele

Binární kódování Poznámky pro učitele Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Binární kódování Poznámky pro učitele Binární kódování - poznámky pro učitele Tento

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 102 1

Více

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku.

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku. 2.2.2 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III Předpoklady: 22 Pedagogická poznámka: Příklady na míchání směsí jsou do dvou hodin rozděleny schválně. Snažím se tak zvýšit šanci, že si hlavní myšlenku

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

0.6 - Jak se učit Předpoklady: Neexistuje žádný způsob, jak se naučit matematiku (i cokoliv jiného) zadarmo

0.6 - Jak se učit Předpoklady: Neexistuje žádný způsob, jak se naučit matematiku (i cokoliv jiného) zadarmo 0.6 - Jak se učit Předpoklady: Nechci tady stanovovat nějaký závazný a jistý postup jak se něco naučit. Nic takového asi neexistuje, stejně jako se liší lidé, liší se i jejich postupy. Přesto mají tyto

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

I. kolo kategorie Z5

I. kolo kategorie Z5 63. ročník Matematické olympiády I. kolo kategorie Z5 Z5 I 1 Mezi dvěma tyčemi je napnutá šňůra dlouhá 3,8 m, na kterou chce maminka pověsit vyprané kapesníky. Všechny kapesníky mají tvar čtverce o straně

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc Olomouc 2013 Sborník sestavili: J. Molnár, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci B. Novák, Pedagogická fakulta UP v Olomouci E. Bártková, Pedagogická

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více