FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH"

Transkript

1 FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH Zpracováo v rámci projektu " Vzděláváí pro kokureceschopost - kokureceschopost pro Třeboňsko", registračí číslo CZ.1.07/1.1.10/

2 Gymázium, Třeboň, Na Sadech 308 Autor: RNDr. Pavel Krejča Vydáo v březu

3 OBSAH Úvod Úročeí Úvěry Spořeí Jedodušší úlohy pro žáky ižšího gymázia a žáky základích škol Užití výpočetí techiky při řešeí úloh z fiačí matematiky Testy Výsledky Metodické pozámky Literatura a jié zdroje Součástí sbírky je CD s její elektroickou podobou a přiložeými programy (viz kapitola 5). Vzhledem k termíu tisku sbírky může být její elektroická podoba mírě odlišá od tištěé. 3

4 ÚVOD Tato sbírka úloh byla vytvořea v rámci projektu " Vzděláváí pro kokureceschopost - - kokureceschopost pro Třeboňsko", který byl realizová a Gymáziu v Třeboi v letech Téma fiačí gramotost bylo součástí aktivity 3 projektu "Rozvoj podikatelských zalostí, schopostí a dovedostí žáků" a jeho hlavím cílem bylo zavedeí fiačího vzděláváí do výuky matematiky a občaské výchovy. Je mi zámo, že již existuje řada učebích materiálů (zejméa pro odboré školy) s úlohami fiačí matematiky; většiou jsou však zaměřey prakticky a kladou spíše důraz a výklad fiačí termiologie a popis fiačích produktů, ež a matematickou stráku problému. Vzhledem k tomu, že fiačí úlohy se musí a gymáziu řešit téměř výhradě v hodiách matematiky, jsou v této sbírce chápáy jako matematický problém a tak je k im přistupováo. Proto je sbírka doplěa i o programy vytvořeé v prostředí Mathematica 7, jejich doplňkem a zjedodušeou podobou jsou i tabulky Microsoft Excel. Tím je žákům abíduta možost eje využít pokročilou výpočetí techiku při řešeí těchto úloh, ale i případě zasáhout do úprav a rozšířeí příslušého programového vybaveí. Na začátku každé kapitoly sbírky je uvede přehled použitých vztahů a stručé defiice fiačích pojmů, které se vyskytují v ásledých úlohách. Na koci sbírky jsou uvedey výsledky všech úloh. V kapitole 6 je abíduto deset testů z látky předešlých kapitol. Sbírka může být využita a všech středích školách, v omezeé míře pak ve třídách ižšího gymázia a ve vyšších ročících základích škol. Obtížější, zejméa obecě zadaé úlohy, jsou ozačey (*). 4

5 1 ÚROČENÍ Přehled užitých pojmů a vztahů Úrok je částka, kterou získává věřitel od dlužíka jako odměu za půjčeí peěz. Úroková míra (úroková sazba) ročí je podíl úroku získaého za rok a zapůjčeé částky za předpokladu jedoduchého úročeí, udává se v procetech ebo jako desetié číslo z itervalu (0; 1). V této sbírce bude vždy používáa ročí úr. míra, tedy úr.míra začeá p.a. (per aum). Daň z úroku je část úroku, která se evyplácí věřiteli a odvádí se státu; uvádí se v procetech. (Úrok z úvěru placeý bace se ezdaňuje.) Zdaňovací koeficiet k je dá vztahem, kde u je daň z úroku v %. Úroková doba je doba, po kterou je zapůjčeá částka (vklad ebo úvěr) úročea. V této sbírce budeme pro určeí úrokové doby výhradě používat stadard 30E/, ve kterém má každý měsíc 30 dí, rok má dí. Do úrokové doby budeme jako posledí de úročeí započítávat de splatosti, ikoli však de vkladu ebo poskytutí úvěru. Úrokovací období je časový úsek mezi dvěma po sobě ásledujícími úročeími. Úrokovací období může být ročí, pololetí, čvrtletí, měsíčí, týdeí, deí. Termíovaý vklad (účet) má určeou dobu splatosti, po kterou elze z účtu bez sakcí peíze vybírat. Doba splatosti může být ěkolik dí až ěkolik let. Revolvig je oboveí termíovaého účtu za stejých podmíek a další úrokovací období. Zdaěý úrok z miulého období je připsá k účtu a s ím dále úroče. Jedoduché úročeí je takový způsob úročeí, při kterém se úrok a koci každého úrokovacího období počítá z počátečího kapitálu. Jestliže je počet úrokovacích období, t počet dí úrokovacího období, i úroková (ročí) míra vyjádřeá desetiým číslem, k zdaňovací koeficiet, K 0 vložeý kapitál, pak pro výsledý kapitál a koci -tého úrokovacího období K platí Vzhledem k tomu, že výše úroku při jedoduchém úročeí ezávisí a délce úrokovacího období, ale je a celkové době úročeí, platí, kde T je celková úroková doba ve dech. Složeé úročeí je takový způsob úročeí, při kterém se úroky přičítají k již dosažeému kapitálu a spolu s ím se dále úročí. Jestliže je počet úrokovacích období, t počet dí úrokovacího období, i úroková (ročí) míra vyjádřeá desetiým číslem, k zdaňovací koeficiet, K 0 vložeý kapitál, pak pro výsledý kapitál a koci -tého úrokovacího období K platí 5

6 U obou způsobů úročeí vypočteme čistý (zdaěý) úrok jako rozdíl K K 0. Míra iflace i i je relativí árůst cey zboží (přesěji rel. árůst maloobchodích ce souboru vybraého zboží a služeb) v daém roce: CK CP i i, C kde C P je cea a počátku a C K cea a koci roku. P Efektiví úroková míra je ročí úrok. míra, která poskytuje za rok při ročím úrokovacím období stejý úrok jako daá úroková míra při kratším úrokovacím období. Nomiálí úroková míra je její jmeovitá hodota, kterou uvádí baka bez ohledu a iflaci. Úlohy 1 Jedoduché úročeí (Všechy částky zaokrouhlete, pokud eí řečeo jiak, a koruy, daň z úroku je 15%.) Příklad 1.1 Na ový účet jsme uložili de částku ve výši Kč. Určete, jaká částka byla a účtu a koci roku 2009 při úrokové míře 1,5 % a úrokovacím období půl roku, jestliže a) jsme po uvedeou dobu eprovedli žádý vklad ai výběr, b) jsme a začátku každého kaledářího roku vložili 5000 Kč, c) jsme a koci roku 2008 vybrali 3000 Kč. Příklad 1.2 Baka poskytla podikateli úvěr ve výši Kč a dva roky s úrokovou mírou 16 %. a) Kolik Kč čií úrok z úvěru? b) Kolik Kč celkem zaplatí podikatel bace po 2 letech? c) Jaká by musela být ejvyšší úroková míra, aby podikatel za 2 roky a úrocích ezaplatil více ež Kč? (Úrok placeý bace se ezdaňuje.) Příklad 1.3 Paí Králová si uložila a termíový vklad a 3 měsíce částku Kč, úroková míra čiila 2,6 %. Po dvou měsících potřebovala celý vklad vybrat, podle smlouvy však předčasý výběr eí možý. Baka jí však poskytla úvěr ve výši Kč a zbývající měsíc s úrokovou mírou 14 %. Vydělala ebo prodělala paí Králová a celé fiačí operaci? O jakou částku jde? 6

7 Příklad 1.4 Zdůvoděte, že výše výsledého úroku při jedoduchém úročeí ezávisí (při daé úrokové době) a délce úrokovacího období. Příklad 1.5 Od baky si potřebujeme půjčit a 7 měsíců peíze. Víme, že a splaceí dluhu budeme mít k dispozici a koci této doby Kč. Úroková míra čií 13,5 %. Jakou ejvyšší částku si můžeme půjčit? (Zaokrouhlete a stokoruy.) Příklad 1.6 Kliet baky uložil de a vkladí kížku s úrokovou mírou 2,2 % částku Kč. Vložeý kapitál i s úrokem vybral de Určete výšku úroku před zdaěím a po zdaěí. Příklad 1.7 Pa Nováček měl a běžém účtu s úrokovou mírou 1,6 % ke di 1.8. částku Kč. De 9.8. vybral Kč, uložil Kč. Další pohyby a účtě v srpu ebyly. Zjistěte úrok za měsíc srpe. Návod: Předpokládejte změu základu pro výpočet úroku vždy druhý de po provedeí vkladu/výběru. Předešlé úroky se k základu epřipočítávají. Příklad 1.8 Na začátku roku 2005 jsme a účet s úrokovou mírou 3,6 % a úrokovým obdobím 1 měsíc uložili Kč. Určete celkový kapitál a účtu a koci jedotlivých měsíců a kocem roku 2005, jestliže se již během roku ic eukládalo ai evybíralo. Jakou posloupost tvoří tyto hodoty? (Během roku předpokládáme jedoduché úročeí, úroky se připisují a účet.) Příklad 1.9 Je výhodější koupit des emovitost za Kč ebo za i dát za 2 roky Kč? Uvedeou částku máme možost yí ivestovat s ročí úrokovou mírou 4,0 %. (Předpokládáme jedoduché úročeí po celé dva roky.) 7

8 Složeé úročeí (Všechy částky zaokrouhlete, pokud eí řečeo jiak, a koruy, daň z úroku je 15%.) Příklad 1.10 Začátkem roku uložíme do baky částku Kč a účet s úrokovou mírou 1,6 %. Jakou částku obdržíme po uplyutí 3 let od data vkladu, jestliže je úrokovací období a) 1 rok, b) 6 měsíců, c) 3 měsíce, d) 1 měsíc? Příklad 1.11 Na termíovaý účet s revolvigem uložíme a 1 měsíc částku Kč, úrokovací období je jede měsíc, úroková míra je 2,4 %. Účet celkem revolvujeme (obovujeme) čtyřikrát. Jakou výsledou částku budeme mít pak a účtu? Příklad 1.12 Pa Adam a Břetislav si založili vkladí kížky s úrokovou mírou 1,9 %. Úročí se vždy a koci kaledářího roku. Pa Adam si počátkem roku 2006 uložil částku Kč, rověž tak učiil pa Břetislav. Pa Adam si počátkem každého roku vybral úrok za rok miulý, pa Břetislav si úroky evybíral. a) Jaký celkový úrok získal pa Adam do začátku roku 2010? b) Jaký celkový úrok získal pa Břetislav do začátku roku 2010? c) Kolik Kč čií rozdíl těchto úroků? Příklad 1.13 Na termíovaý účet s pevou úrokovou mírou 2 % a složeým úrokováím jsme uložili de 8.2. částku Kč. Úrokovací období je jede měsíc, úročí se vždy a koci kaledářího měsíce (a v de splatosti). Termíovaý účet byl zříze a dobu půl roku, tedy de splatosti byl 8.8. téhož roku. Kolik Kč ám vyplatí baka v de splatosti? Příklad 1.14 Řešte příklad 1.13 za předpokladu, že úroková míra je v průběhu termíovaého vkladu pohyblivá, a to ásledujícím způsobem: s platostí od 1.4. se sižuje původí hodota 2 % a 1,6 %, s platostí od 1.6. se úroková míra zvyšuje a 2,2 % (a tato hodota zůstává eměá až do de splatosti). Příklad 1.15 Jakou částku musíme uložit 1.leda, abychom měli a účtě a koci roku Kč, jestliže se úročí a koci každého čtvrtletí a úroková míra je 2,4 %? 8

9 Příklad 1.16 Na termíovaý účet a 14 dů s revolvigem a úrokovou mírou 3,5 % uložíme Kč. Kolikrát musíme účet obovit, abychom a ěm měli alespoň Kč? Příklad 1.17 Jaká musí být úroková míra, aby vklad ve výši Kč vyesl za 5 let čistý úrok Kč? Úročíme jedou za rok. Příklad 1.18 (řešeý) Předpokládejme, že míra iflace byla vloi 2,5 %, v tomto roce je 2,6 %. Na začátku loňského roku jsme uložili a termíovaý vklad a 2 roky částku Kč s úrokovou mírou 2,8 % a úrokovacím obdobím 1 rok. a) Je hodota kapitálu, který ám baka a koci tohoto roku vyplatí, vyšší ebo ižší ež hodota vkladu? b) Jak vysoká by musela být omiálí úroková míra termíovaého vkladu, aby hodota výsledého kapitálu byla vyšší ež hodota vkladu? Řešeí: a) Ze vztahu C C C C i. K P i plye pro ceu a koci roku i k p 1 i CP Hodotě Kč a začátku miulého roku odpovídá a koci stejého roku hodota ,025 = Kč. Tato hodota se obdobě zvýší během letošího roku a ,026 = Kč. Baka ám a koci tohoto roku vyplatí částku (1 + 0,85 0,028) 2 = Kč, tedy částku ižší, ež je současá hodota odpovídající původímu vkladu. b) V souladu s postupem v bodě a) musí platit , i, odkud dostaeme i > 3 %. Příklad 1.19 Úroková míra vkladu čií 2 %, úrokovací období je 1 měsíc. Vypočtěte efektiví úrokovou míru. Příklad 1.20 Na kolik Kč vzroste vklad Kč uložeý a dva roky a 4 měsíce při úrokové sazbě 1,8 %, jestliže je délka úrokovacího období a) 1 rok, b) ½ roku, c) 1 měsíc? 9

10 Návod: Použijte kombiaci složeého a jedoduchého úročeí; pro dobu převyšující posledí ukočeé úrokovací období užijte jedoduché úročeí. Příklad 1.21 Jaký je počátečí vklad a úroková míra, jestliže po 3 letech máme a účtu Kč a po 5 letech Kč? Předpokládejme složeé úročeí a úrokovací období 1 rok. Příklad 1.22 (řešeý) Začátkem roku 2010 jsme uložili do baky Kč a účet s úrokovou mírou 2,5 %. Jaká částka bude a účtu kocem roku 2010, jestliže je úrokovací období (teoreticky) a) 1 rok, b) 6 měsíců, c) 3 měsíce, d) 1 měsíc, e) 1 de, f) ekoečě krátké, g) 1 rok, ale předpokládáme jedoduché úročeí. Řešeí: t Použijeme vzorec K K0 1 k i pro složeé úročeí, přičemž = /t. a) b) c) d) e) K , Kč K , Kč. 90 K , Kč. 30 K , Kč. 1 K , Kč f) Tuto část úlohy úlohy musíme řešit s využitím difereciálího počtu. Máme totiž určit limitu k i ki 0,85 0,025 lim K K K e e Vidíme, že pokud výsledky zaokrouhlujeme a koruy, posledí dva se již eliší. Poz.: Případ, kdy t 0, tedy, se azývá spojité úročeí. Kč. 10

11 k i t g) Ze vzorce K K 0 1 pro jedoduché úročeí získáme 0, K Kč, tedy výsledek stejý jako v bodě a). Tuto úlohu lze ve všech jejích částech pohodlě řešit užitím přiložeého programu A_Jed_Sloz_Spoj_urok.b ; popis programu v kapitole 5. Příklad 1.23 Částku Kč uložíme a účet s úrokovou mírou 5 % a úrokovacím obdobím 1 rok. Zjistěte výši kapitálu a účtu po 5, 10, 15 a 20 letech za předpokladu úročeí a) jedoduchého, b) složeého. Sestrojte graf závislosti kapitálu a době trváí vkladu pro oba typy úročeí. (Vypočtěte více hodot a sestrojte spojitou křivku. Vhodě zvolte soustavu souřadou.) Graf viz užití programu A_Grafy_Jed_Sloz_urok. b v kapitole 5. Příklad 1.24 De roku 2008 uložila paí Čechová a svůj spořící účet částku Kč a další vklady již eprováděla. Celý zůstatek a účtu vybrala de roku 2011 a účet zrušila. Určete hodotu zůstatku a účtu, jestliže po celou dobu trváí účtu byla úroková míra 1,8 %, úročí se vždy a koci kaledářího roku. Meziročě předpokládáme složeé úročeí. 11

12 2 ÚVĚRY Přehled užitých pojmů a vztahů Úvěr (půjčka) je dočasé zapůjčeí peěžích prostředků věřitelem (bakou) dlužíkovi (fyzická osoba, firma), který za tuto půjčku zaplatí dlužíkovi úrok ve staoveých termíech. Úmor dluhu je ta část splátky úvěru (dluhu), která sižuje dlužou částku. Splátka se tedy skládá z úmoru dluhu a úhrady úroku. Umořovací plá je tabulka obsahující údaje o výši splátky, výši úmoru, výši úroku a stavu dluhu a koci každého úrokovacího období. Auití splátka (auita) je splátka kostatí hodoty placeá v pravidelých itervalech (obvykle a koci každého úrokového období). Pro výpočet výše auity platí vzorec s V i t i t 1 i t 1 1, i t čili, ozačíme-li q 1, s V q q 1 V q 1 q 1 1 q. Ve vzorcích je V výše úvěru, i ročí úroková míra, t délka úrokovacího období ve dech, počet auit (tedy úrokovacích období). Hypotéka (hypotečí úvěr) je dlouhodobý účelový úvěr, který poskytuje baka občaům k fiacováí ivestic do emovitostí (koupě a rekostrukce bytů, domů, pozemků apod.). Americká hypotéka je eúčelový úvěr, který je jiště emovitostí. Úroková sazba bývá o ěco vyšší ež u hypotečího úvěru, ale ižší ež u spotřebitelského úvěru. Leasig je forma proájmu růzých zařízeí, který poskytují leasigové společosti. Fiačí leasig kočí převodem vlastictví zařízeí a ájemce. Zůstatková hodota je cea, za kterou odkoupí ájemce zařízeí po ukočeí fiačího leasigu do svého vlastictví. Operativí leasig je forma leasigu, po jehož ukočeí vrací ájemce proajaté zařízeí zpět leasigové společosti. Akotace je prví splátka hrazeá hed po sepsáí smlouvy o leasigu (ebo prodeji a splátky). Udává se v procetech prodejí cey. Skoto je sleva, kterou poskytuje prodávající kupujícímu v případě, že kupující zaplatí za zboží okamžitě po jeho dodáí (ebo během krátké dohoduté doby, která je kratší, ež ormálí doba splatosti bez slevy). 12

13 Úlohy 2 K řešeí úloh je vhodé užít přiložeý program A_Uvery_auity.b, popis viz kapitola 5. Příklad 2.1 (řešeý) Odvoďte vzorec pro výši auití splátky uvedeý v přehledu a začátku kapitoly 2. Řešeí: Předpokládejme výši úvěru V, úrok. sazbu i p.a., délku úrokovacího období t (dů), počet auit (tedy počet úrok. období, během kterých se úvěr splatí), splátka se provádí vždy a koci úrokovacího období. Vyjádříme výši dluhu a kocích jedotlivých úrokovacích období (po zaplaceí splátky za daé období). Na koci prvího období čií dluh bace: it D1 V q s, kde q 1. Na koci druhého období čií dluh bace: 2 D D q s V q s q s Vq sq s. 2 1 Na koci třetího období čií dluh bace: D3 D2 q s Vq sq s q s Vq sq sq s Vq s q q 1... Na koci tého období čií dluh bace: D V q s q q q... q 1. Výraz v závorce je součtem čleů geometrické poslouposti s prvím čleem 1 a kvocietem q, tudíž D Vq s q q 1 1. Po úrok. obdobích (splátkách) je dluh bace splace, tedy D = 0, a z výše uvedeé rovice dostaeme pro výši splátky (auity) s V q q 1 V q 1 q 1 1 q. Příklad 2.2 Podikatel získal u baky úvěr ve výši Kč, který má splatit šesti auitími měsíčími splátkami, vždy a koci měsíčího úrokovacího období. Úroková míra je 15 % p.a. a) Určete výši auity. b) Sestavte šestiměsíčí umořovací plá, uveďte celkovou částku zaplaceou bace a celkový úrok. 13

14 Příklad 2.3 Firma získala od baky a začátku roku 2009 úvěr ve výši 1,4 miliou Kč se splatostí 2 roky. Úrokovací období je půl roku, úroková míra je 16 % p.a. Podle smlouvy s bakou splatí firma úvěr ve čtyřech pololetích splátkách, vždy a koci úrokovacího období. Prví tři splátky budou ve výši Kč. a) Určete výši posledí splátky. b) Sestavte umořovací plá pro roky 2009 a 2010, uveďte celkovou částku zaplaceou bace a celkový úrok. Příklad 2.4 Výrobí podik získal od baky a začátku roku úvěr ve výši Kč, který bude spláce splátkami ve výši Kč, vždy a koci roku (posledí splátka může být ižší). Úrokovací období je jede rok, úroková míra je 14 %. a) Sestavte umořovací plá. b) Určete dobu, po kterou bude úvěr spláce. c) Určete výši posledí splátky. d) Určete celkový úrok zaplaceý bace. *Příklad 2.5 (řešeý) Počátkem prvího úrokovacího období o délce t dů získáme úvěr ve výši V Kč. Te bude spláce splátkami v dohoduté výši s Kč vždy a koci úrokovacího období (posledí splátka může být ižší). Úroková míra je i p.a. (desetiým číslem). a) Určete výši dluhu a koci každého úrokovacího období. b) Určete dobu spláceí úvěru (t.j. počet úrokovacích období, po ěž je úvěr spláce). c) Určete výši posledí splátky s. d) Určete výši úroku a úmoru v jedotlivých úrokovacích obdobích. Pozámka: Program A_Fix_splatky_uveru.b řeší tuto úlohu pro kokrétí hodoty V, s, t, i včetě vygeerováí umořovacího pláu. Řešeí: a) Ozačme q 1 it a stejě jako při řešeí příkladu 2.1 získáváme pro výši dluhu a koci tého úrokovacího období q 1 D Vq s. q 1 b) V okamžiku úplého splaceí dluhu musí platit D 0, řešíme tedy rovici q 1 Vq s q 1 0. x 1 Zaveďme substituci x q, rovice pak má tvar V x s q 1 0, což je lieárí rovice vzhledem k x. Po úpravách dostaeme x s V q 1 s, přičemž musí platit s V q 1 0. Posledí podmíka vyjadřuje skutečost, že splátka musí mít hodotu vyšší, ež je úrok za prví úrokovací období ; v opačém případě by emohlo dojít k umořováí dluhu. Z posledí rovice vyjádříme x a dosadíme zpět x q, tak získáme rovici 14

15 s q, s V ( q 1) kterou logaritmujeme (q > 1) a máme s log q log s V q a po vyděleí kladým číslem log q a úpravě máme koečě log s log s V q 1. log q Z této rovice však obvykle evyjde celé, proto defiujme číslo 0 jako celou část čísla ; číslo 0 pak určuje počet úrokovacích období, ve kterých má splátka hodotu s, v posledím, ím ú.o. má splátka s hodotu splňující podmíku 0 s s. Celková doba spláceí úvěru je tedy úrokovacích období. c) Dluh a koci 0 tého úrokovacího období je 0 q 1 0 D Vq s 0 q 1, splátka zaplaceá v posledím ím ú.o. je tedy s q 1 D q Vq s q 0 q 1. d) Úrok za té úrokovací období se počítá z dluhu a koci předchozího období, proto je U ( D 1 q 1), = 1, 2, 3, ; D 0 = V. Úmor za té úrokovací období je U s U pro = 1, 2, 3,... 0 a v posledím ím období je rove zbytku dluhu a koci 0 tého období, tedy U D *Příklad 2.6 Pa Krejčí využil možosti čerpat úvěr ze stavebího spořeí a půjčil si od baky částku Kč. Úroková míra mu byla staovea a 4,8 % a měsíčí splátka a 4000 Kč. Úrokovací období je jede měsíc, úvěr byl poskytut , splátku hradí pa Krejčí vždy posledí de v měsíci. a) V kterém měsíci kterého roku bude úvěr splace? b) Kolik zaplatí pa Krejčí celkově bace a úrocích? c) Kolik Kč čií posledí splátka? Návod: Použijte vzorce odvozeé v př. 2.5, k řešeí můžete též využít program A_Fix_splatky_uveru.b. *Příklad 2.7 Experimetujte s programem A_Fix_splatky_uveru.b tak, že zvolíte kostatí hodotu úvěru a a) zjišťujete závislost doby spláceí a celkového úroku a výši splátky, úrok. míra a délka úr. období je kostatí, b) zjišťujete závislost doby spláceí a celkového úroku a úrok. míře, výše splátky a délka úr. období je kostatí, c) zjišťujete závislost doby spláceí a celkového úroku a délce úr. období, úrok. míra a výše splátky je kostatí. 15

16 Pozámka: Ve výsledcích jsou pro ázorost graficky zázorěy je závislosti délky spláceí a s, i, t pro jisté zvoleé hodoty ostatích kostatích parametrů. Příklad 2.8 Maželé Novákovi si zřídili a začátku roku u baky hypotečí úvěr ve výši Kč a rekostrukci bytu. Úvěr budou splácet ročími auitami, vždy a koci roku, úrokovací období je jede rok, úroková míra je 6 %. Vypočtěte výši auití splátky a celkový zaplaceý úrok, jestliže se má úvěr splatit za a) 2 roky, b) 3 roky, c) 5 let, d) 10 let. *Příklad 2.9 (řešeý) V bace získáme úvěr ve výši 1 milio Kč. Úrokovací období je jede rok, úvěr je spláce ročími auitami a koci každého roku. Zjistěme výšku auity s a celkový úrok u zaplaceý bace v závislosti a počtu auit (počtu let spláceí) ( = 1,2,3,...20 ) za předpokladu, že ročí úroková míra je a) 6 % b) 18 %. Dále zjistěme s a u pro (hypotetickou) hodotu = 100 a hodoty, ke kterým se s a u blíží, jestliže. Sestrojme grafy závislostí s() a u() pro oba případy a) a b). Řešeí: Při výpočtu hodot s a použijeme vztahy V q 1 s a u s V, 1 q kde V = Kč, q = 1,06 v případě a) a q = 1,18 v případě b). Výpočet je výhodé provést pomocí programu A_Uvery_auity.b ebo vytvořeím tabulky v Excelu: 16

17 Z tabulky vidíme, že s rostoucím se výše auity s sižuje, pro velká se však shora přibližuje kladému číslu s, které hodoty s omezuje zdola. Platí V q 1 s lim s( ) lim V ( q 1), eboť q > q Pro i = 0,06 je tedy s = ,06 = Kč, pro i = 0,18 je s = ,18 = Kč. Pod tyto hodoty emohou ročí auity klesout. Pokud jde o celkový úrok u, rostou jeho hodoty s rostoucím bez omezeí, o čemž se přesvědčíme výpočtem limity V q 1 u lim u( ) lim V 1 1 q pro jakékoli q > 1. Nyí chápeme, proč mají baky zájem a co ejdelší době spláceí poskytutého úvěru (hypotéky) a většiou eumožňují předčasé splaceí zbytku dluhu; všiměme si apříklad, že při úrokové míře 18 % je úrok již po 9 letech spláceí vyšší ež úvěr! Názoré vyjádřeí závislostí s() a u() a vyjadřuje ásledující graf: 17

18 s u Legeda: s() - plé čáry (i = 6 % - oražová, i = 18 % - modrá) u() - čárkovaě (i = 6 % - oražová, i = 18 % - modrá) výše úvěru V - zeleá plá Příklad 2.10 Pa Kolář chce získat účelový úvěr a moderizaci bytového jádra. Úvěr je schope splácet měsíčími auitími splátkami do výše 1000 Kč po dobu pěti let. Baka abízí stálou úrokovou míru 13 % p.a., úvěr poskytuje v tisícikoruách. a) Jaký ejvyšší úvěr může baka pau Kolářovi poskytout? b) Jaká bude pak skutečá výše splátek? *Příklad 2.11 Baka abízí občaům eúčelový úvěr ve výši Kč s měsíčí auitou 1000 Kč a dobou splatosti 5 let. Určete odpovídající úrokovou sazbu a desetiy proceta. (Použijte program A_Uvery_auity.b ebo jiý matematický software, který je schope vziklou rovici vyřešit. V případě ručího výpočtu musíte zkusmo určovat auity pro růzé hodoty úrokové sazby.) 18

19 "Matematika versus životí realita" Následující úlohy - a rozdíl od zjedodušeých předešlých - zahrují i skutečosti, které obvykle peěží ústavy v reklamách a své produkty velkými písmey euvádějí. Jde o další položky, které hradí kliet bace, zejméa částky za schváleí úvěru, za vedeí účtu u této baky, za odhad trží hodoty emovitosti, kterou kliet ručí, a pojištěí této emovitosti. Díky těmto položkám skutečé áklady a úvěr arůstají ad rámec ákladů určeých samotými úroky z úvěru. Příklad 2.12 (řešeý) Maželé Novákovi potřebují k dofiacováí koupě ového třípokojového bytu v ceě Kč částku Kč. Tu hodlají získat pomocí hypotečího úvěru. Baka BA teto úvěr abízí s ročí úrokovou sazbou 4,7 %, dobou splatosti 25 let a měsíčími splátkami. Určete a) výši měsíčí auití splátky, b) áklady a úvěr (celkový úrok zaplaceý bace). Řešeí: Ze vzorce pro auití splátku s získáme po dosazeí V = , i = 0,047, t = 30, = 300: s = Kč. Za 300 měsíců tak čií splátky celkem = Kč a celkový úrok je u = = Kč. Před podpisem smlouvy o úvěru je však maželům Novákovým sděleo, že ad rámec úroků musí uhradit bace BA ásledující poplatky: - 0,8 % z výše úvěru za schváleí účtu (tedy 0, = Kč), Kč měsíčě za vedeí účtu u baky BA (tedy za 25 let = Kč), Kč ročě za pojištěí bytu (celkově tedy = Kč), Kč za odhad trží (budoucí) hodoty bytu. Skutečé celkové áklady a úvěr budou tedy o = Kč vyšší, ež původě Novákovi očekávali, a budou s úroky čiit = Kč. Příklad 2.13 Pa Karásek potřebuje získat prostředictvím hypotečího úvěru částku Kč a stavbu rodiého domu. Baka BB abízí ročí úrokovou míru 4,8 % a doby splatosti a) 10 let, b) 20 let, c) 30 let. Dále musí pa Karásek uhradit ásledující poplatky: Kč měsíčě za vedeí účtu u baky BB, - 0,75 % z úvěru za jeho schváleí, Kč za odhad trží cey domu, Kč ročě za pojištěí domu. Vypočtěte měsíčí auitu s, celkový úrok u, podíl p úroku u a výše úvěru V a celkové áklady N a úvěr pro jedotlivé doby splatosti a), b), c). Proveďte porováí těchto variat z hlediska výhodosti pro paa Karáska a pro baku BB. 19

20 Příklad 2.14 S využitím přiložeého programu A_Uvery_auity.b porovávejte hodoty poměru kde u je celkový úrok a V výše úvěru. Zvolte V = Kč, i = 0,06, t = 30 dí a zjistěte závislost p a počtu úrok. období. Výsledky zapište do ásledující tabulky. p u V, (měsíců) doba spláceí (let) u (Kč) p = u/v p % Sledujte grafické zázorěí úroku a úmoru a rychlost poklesu dlužé jistiy a grafu, který geeruje program, a odpovídající umořovací pláy v závislosti a. Ze získaých hodot vyvoďte závěry z hlediska výhodosti úvěru pro klieta baky. Příklad 2.15 Maželé Sovovi si potřebují půjčit a pořízeí staršího automobilu a dovybaveí bytu částku Kč. Baka BC jim abízí americkou hypotéku s ročí úrokovou sazbou 7,1 %, dobou splatosti 15 let a měsíčími splátkami. Poplatek za schváleí úvěru je 0,85 % vypůjčeé částky, poplatek za vedeí účtu v bace BC je 100 Kč měsíčě, za odhad trží cey bytu musí Sovovi zaplatit 1800 Kč, pojištěí bytu mají vlastí. Určete a) výšku měsíčí auití splátky, b) celkový úrok zaplaceý bace, c) skutečé celkové áklady hypotéky. 20

21 Leasig Příklad 2.16 Soukromý zemědělec pa Jiráček chce získat stroj o pořizovací ceě Kč formou fiačího leasigu. Leasigová společost abízí akotace ve výši 20 %, 40 %, 60 %, 80 % a dobu spláceí 24, 36 a 48 měsíců. Následující tabulka poskytuje podklady pro výpočet výšky měsíčí splátky pro všechy abízeé variaty: Akotace Měsíčí splátka v % z cey stroje % 24 měsíců 36 měsíců 48 měsíců 20 3,917 2,813 2, ,938 2,109 1, ,959 1,406 1, ,979 0,703 0,567 Zůstatková hodota je ve všech případech 600 Kč, poplatek při podpisu ájemí smlouvy je 1,3 % pořizovací cey stroje. Vypočtěte a) Výši jedé měsíčí splátky pro všechy variaty uvedeé v tabulce. b) Součet měsíčích splátek pro všechy variaty uvedeé v tabulce. c) Celkovou částku, kterou zaplatí ájemce leasigové společosti (včetě zůstatkové hodoty a poplatku) pro všechy variaty uvedeé v tabulce. d) Zisk leasigové společosti pro všechy variaty uvedeé v tabulce. Výsledky z a), b), c) a d) uspořádejte do tabulek podobých tabulce uvedeé v zadáí. Výsledky z a) a b) zázorěte pomocí sloupcových diagramů (viz výsledky). Pozámka: Úlohu řeší přiložeý program Leasig 2.16.xlsx. Teto program lze užít i pro řešeí úloh obdobého zadáí, pokud změíme údaje ve vstupích buňkách. Příklad 2.17 Pořizovací cea ákladího automobilu je Kč. Při volbě akotace 50 % a době spláceí 42 měsíců čií měsíčí splátka fiačího leasigu Kč. Jak vysoká je ročí úroková míra tohoto leasigu? (Předpokládejte ulovou zůstatkovou hodotu. Užijte program A_Uvery_auity.b.) 21

22 Spláceí úvěru estejými splátkami při kostatím úmoru Příklad 2.18 (řešeý) a) Částka Kč má být splacea dvaácti estejými splátkami s kostatím úmorem. Splátky jsou placey vždy a koci měsíčího úrokovacího období, úroková míra je 18 % p.a. Sestavte umořovací plá splátek a určete celkovou částku zaplaceou a úrocích. b) Řešte stejou úlohu za předpokladu kostatích auitích splátek. c) Porovejte výsledky částí a) a b) z hlediska výhodosti pro klieta (dlužíka). Řešeí: a) Splátka a koci každého měsíce se skládá z kostatího úmoru ve výši : 12 = Kč a z promělivého úroku za daý měsíc. Úroky jsou: Za 1. měsíc , Kč, základ pro výpočet úroku se v každém dalším měsíci síží o zaplaceý úmor Kč, tedy úrok je za 2. měsíc , Kč, za 3. měsíc , Kč,.. za 12. měsíc , Kč. Jak je zřejmé, úroky tvoří aritmetickou posloupost s prvím čleem 540 a diferecí -45 (i měsíčí splátky tvoří aritmetickou posloupost se stejou diferecí a prvím čleem 3540), pro celkový úrok U lze tedy použít vzorec pro součet čleů aritm. poslouposti: 12 U Kč. Umořovací plá: Měsíc Úmor Úrok Splátka Dlužá částka po zaplaceí splátky Celkem

23 b) Výši auity spočteme pomocí vzorce i t i t V 1 s i t ,015 0, , ,5 Kč. Umořovací plá (jedotlivé položky jsou zaokrouhley a Kč, tudíž součty přesě eodpovídají): Měsíc Úmor Úrok Splátka Dlužá částka po zaplaceí splátky Celkem 8 Pro větší ázorost uvádím grafické srováí hodot jedotlivých položek z tabulky pro oba případy a) a b). ÚMOR 3300 a kostatí úmor b kostatí auita měsíc 23

24 ÚROK 600 a kostatí úmor b kostatí auita měsíc SPLÁTKA 0 a kostatí úmor b kostatí auita měsíc DLUH a kostatí úmor b kostatí auita měsíc Z uvedeých tabulek i grafů vyplývá, že pro dlužíka je výhodější variata a) s kostatím úmorem. Při variatě b) je totiž po celé období spláceí úvěru dlužá částka (a tudíž i úrok) vyšší ež u variaty a). Celkový zaplaceý úrok je u variaty b) o = 98 Kč vyšší ež u variaty a). 24

25 Příklad 2.19 Pa Oulík získal od baky počátkem roku úvěr ve výši Kč, který má podle smlouvy splatit osmi pravidelými splátkami s kostatím úmorem, vždy a koci pololetí, úrokovací období je půl roku, úroková míra je 12 % p.a. Sestavte umořovací plá splátek a určete celkový úrok, který musí pa Oulík zaplatit bace. *Řešeí viz úloha 2.18 variata a).] Skoto Příklad 2.20 (řešeý) Prodejí firma AB dodala zákazíkovi Z kacelářské vybaveí v celkové prodejí ceě Kč. Zákazík Z může dodaé zboží uhradit dvěma způsoby: a) v plé prodejí ceě v termíu do 3 týdů od data dodáí, b) se skotem (slevou) ve výši 1,5 % prodejí cey, pokud bude platba provedea ihed po dodáí. Zákazík Z emá volé fi. prostředky k okamžité platbě, v případě využití skota by si musel vzít krátkodobý úvěr s úrok. sazbou 14 % p.a. (úročí se v okamžiku jedorázového splaceí úvěru). Je pro zákazíka Z za těchto podmíek výhodé využít skota? Řešeí: 1,5 Skoto má hodotu S Kč. 100 Zákazík by tedy musel ihed uhradit sížeou ceu ve výši = Kč. Ve stejé výši si musí vzít úvěr Úrok z úvěru za 3 týdy je pak U Kč. 100 Jelikož S > U, je výhodé využít skoto, zákazík K tak získá částku S U = Kč. Příklad 2.21 Výrobí firma CD dodala školskému zařízeí S počítačové vybaveí s prodejí ceou Kč. Možosti zaplaceí zboží jsou ásledující: a) zaplaceí celé prodejí cey v termíu do 4 týdů, b) zaplaceí cey sížeé o skoto v hodotě 2,5 % prodejí cey ihed po dodáí. Zařízeí S má dost fiačích prostředků pro okamžitou platbu, ty jsou uložey a účtu s úrokovou mírou 2 %. Vyplatí se zařízeí S využít skoto? *Viz př s tím, že yí protihodotou za využití skota je ušlý zisk z čistého úroku a účtu. ] 25

26 3 SPOŘENÍ Přehled užitých pojmů a vztahů Spořící účet (vkladový účet, bakoví koto) je účet, který slouží k ukládáí (vybíráí) peěžích prostředků v libovolých částkách a termíech. Teto účet může být zříze i s výpovědí lhůtou, popř. s revolvigem. Daň z úroku je 15 %. Stavebí spořeí je spořeí podporovaé státem prostředictvím tkzv. státího příspěvku. Každý účastík má árok a poskytutí úvěru v limitovaé výši za relativě výhodých podmíek, te lze čerpat účelově a fiacováí potřeb spojeých s bydleím. Reta (důchod) je pravidelá platba stejé hodoty. Retový účet je spořící účet, ze kterého se jeho majiteli vyplácí reta. Výše aspořeé částky při pravidelých vkladech: a) Částka K 0 se ukládá a začátku každého úrokovacího období (jde o tkzv. předlhůtí spořeí), ročí úroková míra je i, zdaňovací koeficiet k, úrokovací období je t dí. Pak a koci - tého úrokovacího období je a kotě částka q 1 t K K0 q, kde q 1 k i. q 1 b) Částka K 0 se ukládá a koci každého úrokovacího období (jde o tkzv. polhůtí spořeí), ročí úroková míra je i, zdaňovací koeficiet k, úrokovací období je t dí. Pak a koci - tého úrokovacího období je a kotě částka q 1 t K K, kde 0 q 1 k i. q 1 Teto vzorec lze užít i pro zobecěou situaci, kdy je během úrok. období ukládáo víckrát. K 0 pak ozačuje celkovou částku aspořeou během úrok. období + úrok z této částky a koci úrokovacího období. (K 0 musí být ve všech úrokovacích obdobích stejé.) 26

27 Úlohy 3 Příklad 3.1 Paí Rubášová ukládala a ový spořící účet počátkem každého měsíce částku Kč, poprvé , z účtu ebyly prováděy žádé výběry. Úročí se vždy a koci kaledářího měsíce, úroková míra je 2,4 % p.a. Určete kapitál a účtu paí Rubášové a) a koci duba 2009, b) a koci prosice Příklad 3.2 (řešeý) Odvoďte vzorce pro výši aspořeé částky při pravidelých vkladech uvedeé v přehledu a začátku této kapitoly s využitím pozatků o geometrické poslouposti. Řešeí: a) Předpokládáme, že částka K 0 se ukládá a začátku každého úrokovacího období, ročí úroková míra je i, zdaňovací koeficiet k, úrokovací období je t dí. t Ozačme q 1 k i, pak je kapitál a účtě a koci 1. úrok. období K1 K0 q, (yí uložíme K 0, stejě tak a koci každého dalšího období) úrok. období K2 K1 K0 q K0q K0 q K0q K0q K0 q q, 3. úrok. období K3 K2 K0 q K0 q q K0 q K0 q q q, 4. úrok. období K4 K3 K0 q K0 q q q K0 q K0 q q q q, tého úrok. období... K K K q K q q q K q 1 q q... q, přičemž výraz v závorce je součet prvích čleů geometrické poslouposti s prvím čleem 1 a kvocietem q, takže platí t 1 k i 1 q 1 t K K0q K0 1 k i. q 1 t k i b) Předpokládáme, že částka K 0 se ukládá a koci každého úrokovacího období, kapitál a účtě a koci tého úrokovacího období ozačme K. Místo výpočtů K 1, K 2,... si uvědomíme, že vklad a koci úrokovacího období je z hlediska úročeí ekvivaletí vkladu a počátku ásledujícího období, je se yí ještě a koci úr. období přiloží částka K 0,takže musí platit: K K, 1 0 K K + K, K K K 3 2 0, 27

28 .. 1 q 1 q q q 1 K K 1 K0 K0q K0 K0 1 K0 q 1 q 1 q 1 což je druhý dokazovaý vzorec., Příklad 3.3 Pa Odrášek si založil de bakoví koto a uložil a ě ihed Kč. De 6.7. uložil a koto další částku ve výši Kč a de částku Kč. Úroková míra je 2,1 %, úrokovací období 1 rok (úročí se vždy a koci kaledářího roku). Pa Odrášek žádé peíze během tohoto roku z kota evybíral. a) Kolik koru měl pa Odrášek a kotě a koci kaledářího roku s připsaým zdaěým úrokem? b) Kolik čiil zdaěý úrok? Příklad 3.4 Paí Bártová si založila u baky spořící účet a začátku roku Ročí úroková míra je v průběhu tohoto roku stálá a čií 2,5 %. Vypočtěte částku, kterou bude mít a účtu paí Bártová a koci roku 2010, jestliže během roku ic evybírá a a) a začátku roku uloží jedorázově částku Kč a pak již ic; úrokovací období je jede rok, úročí se a koci roku, b) a začátku každého měsíce uloží 1000 Kč, úrokovací období je jede měsíc, c) a koci každého měsíce uloží 1000 Kč, úrokovací období je jede měsíc, d) a začátku každého měsíce uloží 1000 Kč, úrokovací období je jede rok, úročí se a koci roku, e) a začátku každého čtvrtletí uloží Kč, úrokovací období je jede rok, úročí se a koci roku, f) a začátku každého čtvrtletí uloží Kč, úrokovací období je čtvrt roku, úročí se a koci čtvrtletí. Pozámka: V částech d), e) užijte pozatky o aritmetických posloupostech. Příklad 3.5 Pa Král bude ukládat vždy a začátku roku 5000 Kč a vkladový účet. Stálá úroková míra čií 3,3 %, úrokovací období je 1 rok. Zjistěte, za kolik let přesáhe aspořeá částka Kč. Příklad 3.6 Paí Křížová spořila a ově zřízeé vkladí kížce a začátku každého měsíce roku 2007 částku 5000 Kč, úročilo se vždy a koci měsíce, úroková míra byla 2,6 % p.a. Na koci roku 2007 spořeí ukočila a aspořeou částku včetě úroků převedla počátkem roku 2008 a spořící účet, kde ji poechala bez dalších vkladů a výběrů další tři roky. Účet měl úrokovací období jede rok (úročilo se a koci roku) a úrokovou míru 3,5 % p.a. 28

29 Zjistěte a) kapitál a kížce a koci roku 2007, b) kapitál a účtu a koci roku Příklad 3.7 (řešeý) Paí Jarešová si spořila každého 10. v měsíci částku 5000 Kč a spořící účet se stálou úrokovou mírou 3 % p.a., prví vklad byl provede Úročilo se vždy a koci kaledářího měsíce. Jakou částku měla paí Jarešová a účtě kocem červa roku 2011, jestliže po celou dobu spořeí ebyly prováděy žádé výběry z účtu? Kolik čiil čistý úrok za celé období spořeí? Řešeí: q 1 Pro řešeí úlohy můžeme použít vzorec K K pro polhůtí spořeí, což zdůvodíme 0 q 1 ásledující úvahou. V prvím úr. období (v dubu 2008) byla uložea částka 5000 Kč a za období od do koce měsíce, tedy za 20 dí, byl a koci měsíce připočte úrok ve výši , , 08 Kč. Situace je rovoceá uložeí částky K 0 = 5007,08 Kč a koci měsíce duba, ta se úročí v dalším měsíci. Na koci druhého úr. období (květa) jsme opět uložili 5007,08 Kč zahrující vklad 5000 Kč a úrok z ěj od do koce květa, který ještě eí zahrut v úrocích za květe počítaých ze základu a koci duba. A stejě to proběhlo ve všech úrok. obdobích včetě posledího (tedy červa 2011). 1 Nejprve vypočteme hodotu kvocietu q 1 0, , Pak určíme výsledý kapitál a účtu za celkem = 39 měsíčích úr. období : K , , Kč. 0, Čistý úrok byl = = Kč. ˇ Na základě úvahy provedeé výše můžeme formulovat obecé pravidlo: V případě, že pravidelý vklad provádíme ve stále stejé dy průběhu úrokovacího období, můžeme pro výpočet celkové aspořeé částky použít vzorec pro polhůtí spořeí q 1 K K, kde za K 0 0 dosadíme součet ukládaých částek a čistého úroku z ich ode de q 1 vkladů do koce úrokovacího období. (Logickou podmíkou je, že iterval mezi dvěma vklady je ejvýše rove délce úrok. období.) *Příklad 3.8 Paí Kolářová spoří každý měsíc 800 Kč tím způsobem, že její zaměstavatel tuto částku převádí vždy 15. daého měsíce a spořící účet v bace, úročeí je prováděo vždy a koci čtvrtletí kaledářího roku. Prví vklad byl provede 15. leda Úroková míra je 2,8 %. 29

30 a) Jakou částku bude mít paí Kolářová a účtě a koci roku 2011? b) Kdy přesáhe aspořeá částka Kč? (Řešeí viz úloha 3.7.) Příklad 3.9 (řešeý) Na spořící účet ukládáme počátkem každého měsíce daého roku částku 2000 Kč. Úroková míra je 1,8 % p.a., úrokovací období 1 rok (úročí se a koci roku). Vypočtěte celkový (zdaěý) úrok za daý rok a částku, která je a účtě a koci roku za předpokladu, že a začátku roku byl stav a účtu ulový. Řešeí: Jde o tkzv. krátkodobé (předlhůtí) spořeí, kdy celková úrokovací doba je částí jedoho úrokovacího období. Ozačme S = 2000 Kč, i = 0,018, k = 0,85, celkový úrok za rok je u, aspořeá částka za rok včetě úroků je S r. V průběhu roku používáme jedoduché úročeí, protože úrok je připsá a účet až a koci roku. Úročeý kapitál se však v jedotlivých měsících roku avyšuje: Prví měsíc se úročí částka S, úrok za prví měsíc je tedy i u1 S 12 k, druhý měsíc se úročí částka 2S, úrok za druhý měsíc je tedy i u2 2S 12 k, posledí měsíc se úročí částka 12S, úrok za posl. měsíc je tedy i u12 12 S 12 k. (Úroky za jedotlivé měsíce tvoří aritmetickou posloupost.) Celkový úrok za rok je pak (s využitím vzorce pro součet čleů arit.poslouposti) S i k S i k 13 u S i k 6, , 018 0, Kč Celková aspořeá částka je Sr Kč. Příklad 3.10 Zobecěím postupu řešeí úlohy 3.9 odvoďte vzorec pro celkový úrok u a celkovou aspořeou částku S r za rok, jestliže počátkem každé m-tiy roku ukládáme částku S Kč (m je přirozeé číslo). Úrokovací období je jede rok, ročí úroková míra je i, zdaňovací koeficiet k, úročí se a koci roku. Příklad 3.11 Vypočtěte celkovou aspořeou částku a úrok za rok, jestliže ukládáme vždy počátkem čtvrtletí částku 6000 Kč, úrokovací období je jede rok, úroková míra je 1,8 % p.a., úročí se a koci roku. Výsledek porovejte s výsledkem úlohy

31 Příklad 3.12 Jakou částku musíme ukládat počátkem každého měsíce daého roku, aby celková uspořeá částka za rok včetě úroků byla Kč? Úroková míra je 2,2 % p.a., úrokovací období je jede rok, úročí se a koci roku. (Použijte vzorec odvozeý v úloze 3.10.) Příklad 3.13 Při jaké ročí úrokové míře bude při pravidelě ukládaé částce 3000 Kč počátkem každého měsíce celkový úrok za rok rove 265 Kč? (Použijte vzorec odvozeý v úloze 3.10.) Příklad 3.14 (řešeý) Vždy a začátku měsíce ukládáme částku 1500 Kč a spořící účet. Úroková míra je 2 %, úrokovací období 1 rok. Vypočtěte čistý úrok a celkovou aspořeou částku za 5 let při složeém úrokováí. Řešeí: Při řešeí úlohy použijeme kombiaci krátkodobého spořeí s jedoduchým úročeím pro výpočet částky uspořeé v průběhu jedoho kaledářího roku a složeého úročeí pro výpočet aspořeé částky za 5 úrokovacích období. V souladu s řešeím úlohy 3.9 a podle vzorce odvozeého v úloze 3.10 je celková částka uspořeá za jede kaledáří rok i k m 1 0,02 0,85 13 Sr S m Kč. 2m 24 Tuto částku vlastě ukládáme a koci každého roku a účet a dále úročíme složeým úročeím q 1 t podle vzorce pro polhůtí spořeí K K, kde 0 q 1 k i, K 0 = S r, t =. q 1 Po dosazeí K 5 1 0,85 0, Kč. 0,85 0,02 Celkový úrok čií u = = = Kč. 5 *Příklad 3.15 Zobecěím postupu řešeí úlohy 3.14 odvoďte vzorce pro celkovou aspořeou částku K a celkový úrok u za let za těchto podmíek: Vždy a začátku jedé m tiy roku (m N) ukládáme částku S Kč, ročí úroková míra je i, úrokovací období 1 rok (úročí se a koci roku), zdaňovací koeficiet je k. Meziročě používáme složeé úročeí. 31

32 Příklad 3.16 Jakou částku musíme ukládat počátkem a) každého měsíce, b) každého čtvrtletí, abychom při úrokové míře 3 % p.a. aspořili za 6 let Kč? Úrokovací období je 1 rok. (Užijte vzorec odvozeý v úloze 3.15.) Příklad 3.17 Kolik let je uto spořit počátkem každého čtvrtletí 5000 Kč, aby aspořeá částka při úrokové míře 2,3 % a ročím úrokovacím období přesáhla Kč? (Užijte vzorec odvozeý v úloze 3.15.) Pozámka: Při řešeí úloh 3.9 až 3.17 (popř. kotrole jejich výsledků) lze využít přiložeý program A_Spor_Kombi.b. Stavebí spořeí Příklad 3.18 (řešeý) Pa Kolář si zřídil k stavebí spořeí s cílovou částkou Kč. Z tarifů abízeých stavebí spořitelou si vybral variatu A (stadard) která má tyto podmíky: a) úroková sazba z vkladů je 2 % p.a., b) úroková sazba z úvěru je 4,8 % p.a., c) miimálí proceto aspořeí je 40 % cílové částky, d) miimálí měsíčí splátka úvěru je 0,6 % cílové částky. Pa Kolář si dojedal měsíčí vklad ve výši 5500 Kč s platostí 5 let. Te bude ale hradit jedorázově za rok, vždy k 1.1, poprvé Vklady se úročí jedou ročě, a to k Státí příspěvek ve výši 1500 Kč za rok bude připisová k aspořeé částce po celých 5 let, vždy k 1.1. Daň z úroků z aspořeé částky je 15 %, úrok se počítá z celkové aspořeé částky včetě státího příspěvku. (Zadáí úlohy je vůči skutečosti zjedodušeo). Určete: a) celkovou uspořeou částku a účtu k (kdy už se další vklad eprovádí), b) maximálí výši úvěru, o který může pa Kolář požádat, c) miimálí výši měsíčí splátky úvěru, *d) dobu spláceí úvěru v měsících za předpokladu, že byla využita maximálí výše úvěru a miimálí výše měsíčí splátky (předpokládejme platost vzorce pro auitu z úvodu kapitoly 2), *e) celkový úrok z úvěru zaplaceý bace. 32

33 Řešeí: a) Na začátku každého roku je paem Kolářem a účet vložea částka = Kč a dále státí příspěvek ve výši 1500 Kč, tedy celkově Kč. Při úrokové sazbě 2 % je pak za pět ročích úrokovacích období a účtu částka 5 q 1 K q, kde q 1 0,85 0,02 1,017, tedy K 5 = Kč. q 1 Miimálí proceto aspořeí ve výši 40 % cílové částky, tedy Kč, bylo splěo. b) Pa Kolář může požádat o úvěr ve výši rozdílu cílové částky a aspořeé částky, tedy o = Kč. c) Miimálí výše měsíčí splátky úvěru je ,006 = Kč. d) Platí tedy s = 4800 Kč, V = Kč, t = 30, i = 0,048, =? V q 1 i t Předpokládáme platost vzorce s, kde q 1. 1 q Ze vzorce postupě vyjádříme : V q 1 1 q, s V q 1 q 1, kde q = 1,004 > 0, logaritmováím s 1 log q log 1 V q, s log 1 V log q q s 1, po dosazeí = 116,035. Úvěr bude splace po přibližě 116 měsících, tedy po 9 letech a 8 měsících. Pozámka: Při řešeí je možo užít též program A_Uvery_auity.b, kde astavíme V = , s = 4 800, i = 0,048 a hodotu měíme tak, aby auita s byla poprvé vyšší ež Kč. Pro = 116 vychází s = 4801 Kč, pro = 117 vychází = Kč. e) Celkový úrok čií = Kč. Příklad 3.19 Řešte úlohu 3.18 se stejými hodotami s tím rozdílem, že pa Kolář zvolil tarifí variatu B (rychlou) s ásledujícími podmíkami: a) úroková sazba z vkladů je 1 % p.a., b) úroková sazba z úvěru je 3,7 % p.a., c) miimálí proceto aspořeí je 38 % cílové částky, d) miimálí měsíčí splátka úvěru je 0,8 % cílové částky. 33

34 Reta (důchod) Příklad 3.20 (řešeý) Pa Hořejší si založil retový účet se stálou úrokovou mírou 5 % a po dobu 20 let a ěj ukládal vždy a počátku měsíce částku 1000 Kč. Ve smlouvě je dohoduto, že po ukočeí spořeí bude po dobu 10 let pobírat měsíčí retu. Reta zače být vyplácea a koci prvího měsíce ásledujícího po měsíci ukočeí spořeí. Úrokovací období je 1 měsíc. a) Jaký kapitál pa Hořejší ve spořící fázi aspořil? b) Jaká je výše měsíčí rety? c) Jaká celková částka bude ve výběrové fázi pau Hořejšímu v retách vyplacea? Řešeí: V prví, tkzv. spořící fázi, aspořil pa Hořejší kapitál K ve výši (používáme předlhůtí spořeí) K 1 1 0,85 0, ,85 0, Kč ,85 0,05 12 Ve druhé, tkzv. výběrové fázi, bude pau Hořejšímu vyplácea vždy a koci měsíce reta v hodotě takové, aby byla splěa ásledující podmíka: 240 Kdybychom vypláceou retu R použili k polhůtímu spořeí (vyplaceou retu v daém měsíci tedy uložíme a jeho koci), musí být celková aspořeá částka a koci výběrového období stejá, jako kdybychom počátečí kapitál echali po stejou dobu a účtu se stejou úrokovou mírou a složeým úročeím. S využitím vzorce pro složeé úročeí a postlhůtí spořeí tedy v ašem případě máme ,85 0, ,85 0,05 R ,85 0,05 12 a po vyjádřeí R a umerickém výpočtu R = 3878 Kč. Celkově vyplaceá částka je pak C = = 465 Kč. Pro srováí: Kdybychom počátečí kapitál echali a účtu, bylo by tam a koci výběrového období K ,85 0, Kč Příklad 3.21 (řešeý) Odvoďme obecý vzorec pro výši jedé výplaty rety R a celkově vyplaceé částky C za předpokladu, že K je kapitál a začátku výběrové fáze, i je ročí úroková míra retového účtu, k je zdaňovací koeficiet, t je délka úrokovacího období ve dech, je počet úrokovacích období ve výběrové fázi (= počet výplat rety). 34

35 Řešeí: Podmíka pro výši rety z příkladu 3.17 je vyjádřea rovicí K 1 k i t R Ozačíme-li q 1 k i t 1 1. k i t k i t, platí R K q q q Příklad 3.22 Pa Novák uložil jedorázově a retový účet počátkem roku částku Kč, kterou získal prodejem zděděého bytu. K výplatě prví rety došlo a koci tohoto roku, reta se vyplácí jedou za rok, úroková míra je 4,8 %, úrokovací období jede rok, reta bude vyplácea po dobu 15 let. Určete výši ročí rety a celkovou částku vyplaceou pau Novákovi za 15 let Příklad 3.23 Maželé Marešovi chtějí své dceři zajistit pro dobu jejích studií v délce 5 let retu ve výši Kč vypláceou a koci každého čtvrtletí. Jakou částku musí Marešovi jedorázově uložit a retový účet těsě před začátkem dceřiých studií, jestliže je ročí úroková míra 5,2 % a úrokovací období 3 měsíce? (Vklad zaokrouhlete a tisícikoruy.) Příklad 3.24 Pa Šedivý spořil vždy a začátku roku a retový účet částku Kč po dobu 18 let. Spořeí ukočil a chce požádat o výplatu rety po dobu 8 let, reta bude vyplácea vždy a koci roku počíaje rokem ásledujícím. Úrokovací období je 1 rok, úroková míra je stálá v obou fázích a čií 5,8 %. Určete a) aspořeou částku ve spořící fázi, b) výši ročí rety, c) celkově vyplaceou částku v retách. Důchodové připojištěí Příklad 3.25 (řešeý) Pa Kučera si zřídil pezijí připojištěí u pezijího fodu baky BB za ásledujících předpokladů: - pa Kučera spoří po dobu 12 let Kč měsíčě - státí příspěvek je 150 Kč měsíčě - příspěvek zaměstavatele paa Kučery je 200 Kč měsíčě (předpokládejme, že všechy výše uvedeé částky jsou převedey a retový účet počátkem měsíce) - podíly a zisku fodu předpokládejme (pro jedoduchost) stálé po celou dobu spořící i výběrové fáze a ekvivaletí úrokové míře 6 % p.a. - po ukočeí spořeí volí pa Kučera čerpáí aspořeých prostředků formou doživotí rety, 35

36 výše rety je mu určea z předpokladu, že mu bude vyplácea dalších 14 let, vždy a koci měsíce - úrokovací období je stále 1 měsíc - daň z úroku je 15 %. Určete a) celkovou aspořeou částku b) výši měsíčí rety c) celkovou vyplaceou částku za 14 let d) celkovou vyplaceou částku za předpokladu, že bude pa Kučera žít o 10 let déle, čili staoveá reta mu bude ve stejé výši vyplácea celkem 24 let. Řešeí: Počátkem každého měsíce se a účet ukládá částka 1850 Kč. Naspořeá částka za = 144 měsíců je tedy 144 0, K 0, , Kč Výplata rety bude trvat = 168 měsíců, výše rety bude podle vzorce odvozeého v př.3.21 R K q 0,06 0,06 1 0,85 0,85 q q 1 0,06 1 0, Kč. Celková vyplaceá částka v retách je = Kč. Pokud by vypláceí rety trvalo = 288 měsíců, byla by vyplaceá částka = Kč. Pozámka: Pro řešeí úloh lze užít programy A_Reta_faze 2.b a A_Reta_faze 1_2.b. 36

37 4 JEDNODUŠŠÍ ÚLOHY PRO ŽÁKY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA A ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Přehled užitých pojmů (obecé vzorce zde euvádíme, předpokládá se řešeí úsudkem a základě zalosti počítáí s procety a zalosti přímé úměrosti - trojčleky) Úrok je částka, kterou získává věřitel od dlužíka jako odměu za půjčeí peěz. Dlužík je fyzická osoba ebo istituce (baka, podik ap.), která si peíze půjčuje. Věřitel je fyzická osoba ebo istituce (baka, podik ap.), která peíze půjčuje. Kapitál je peěží obos (částka), který věřitel půjčuje dlužíkovi, ebo obos, který je v daém okamžiku a účtě (vkladí kížce ap.). Úroková míra (úroková sazba) ročí je podíl úroku získaého za rok a zapůjčeé částky, udává se v procetech ebo jako desetié číslo z itervalu (0; 1). V této sbírce bude vždy používáa ročí úr. míra, tedy úr.míra začeá p.a. (per aum). Daň z úroku je část úroku, která se evyplácí věřiteli a odvádí se státu; uvádí se v procetech. V této sbírce vždy počítáme z daí z úroku ve výši 15 %. Daň z úroku odvádí osoba ebo istituce, která je vůči bace věřitelem (příjemcem úroku). Pokud je věřitelem baka, daň z úroku eodvádí. Úroková doba je doba, po kterou je zapůjčeá částka (vklad ebo úvěr) úročea. V této sbírce budeme pro určeí úrokové doby výhradě používat evropský stadard 30E/ (ěmecká metoda), ve kterém má každý měsíc 30 dí, rok má dí. Do úrokové doby budeme jako posledí de úročeí započítávat de splatosti, ikoli však de vkladu ebo poskytutí úvěru. Úrokovací období je časový úsek mezi dvěma po sobě ásledujícími úročeími. Úrokovací období může být ročí, pololetí, čvrtletí, měsíčí, týdeí, deí. Termíovaý vklad (účet) má určeou dobu splatosti, po kterou elze z účtu bez sakcí peíze vybírat. Doba splatosti může být ěkolik dí až ěkolik let. Revolvig je oboveí termíovaého účtu za stejých podmíek a další úrokovací období. Zdaěý úrok z miulého období je připsá k účtu a s ím dále úroče. Jedoduché úročeí je takový způsob úročeí, při kterém se úrok a koci každého úrokovacího období počítá z počátečího kapitálu. Složeé úročeí je takový způsob úročeí, při kterém se úroky přičítají k již dosažeému kapitálu a spolu s ím se dále úročí. Dluhopis (obligace) je ceý papír, kterým se dlužík, který teto papír vydává, zavazuje jeho majiteli, že mu splatí uvedeou částku včetě příslušého úroku ve staoveém termíu. Dluhopisy vydává stát, obce, baky, podiky. Faktura je účet za provedeou práci ebo dodaé zboží. Obsahuje obvykle ceu a popis dodaého zboží (vykoaé práce), způsob platby a datum splatosti. Peále je sakce za zpožděou platbu (edodržeí data splatosti). 37

38 Úlohy 4 (Všechy výsledky zaokrouhlete a celé koruy, úrokové sazby a desetiy proceta.) Příklad 4.1 Pau Jiříkovi poskytla baka úvěr (půjčku) ve výši Kč a jede rok. Po roce pa Jiřík půjčeou částku vrátí včetě úroku, který baka účtuje ve výši 16,5 % z úvěru. Vypočtěte a) kolik čií úrok z úvěru, b) jakou celkovou částku zaplatí pa Jiřík bace. Příklad 4.2 Za poskytutí úvěru ve výši Kč a jede rok požaduje baka X úrok ve výši 15,2 %, baka Y ve výši 14,9 % dlužé částky. Zjistěte rozdíl úroků z uvedeé částky v bakách X a Y. Příklad 4.3 Posledí de roku 2008 uložil pa Hlavatý a běžý účet v bace a jede rok kapitál ve výši Kč. Ročí úroková míra je 3,8 %. Posledí de roku 2009 baka kapitál zúročila. Zjistěte částku, kterou měl pa Hlavatý a účtu po tomto zúročeí. (Daň z úroku je 15 %, stejě tak i v dalších úlohách.) Příklad 4.4 Paí Vodrášková si založila vkladí kížku posledí de roku 2007 a hed a i uložila Kč. Určete ročí úrokovou míru pro tuto kížku, jestliže paí Vodrášková měla a koci roku 2008 kapitál ve výši Kč. (Předpokládáme, že další částky během roku 2008 eukládala ai ic evybírala.) Příklad 4.5 Jaký kapitál uložil pa Kopecký a koci roku a vkladí kížku s úrokovou sazbou 2 %, jestliže a koci příštího roku měl po zúročeí a kížce částku Kč? Příklad 4.6 Paí Míšková si uložila v bace a termíový vklad a 3 měsíce částku Kč. Ročí úroková míra je 4,5 %. Vypočti výsledý kapitál, jestliže se úročí je a koci tříměsíčího období. Příklad 4.7 Maželé Kučerovi si 13.duba uložili a vkladí kížku s úrokovou sazbou 1,9 % p.a. částku Kč. 16. listopadu téhož roku částku vybrali včetě připsaého úroku. Kolik Kč to bylo? 38

39 Příklad 4.8 (řešeý) Termíovaý vklad a 1 měsíc s revolvigem má úrokovou sazbu 4,3 % p.a. Posledí de v měsíci jsme a teto vklad uložili Kč. Kolikrát musíme vklad obovit (revolvovat), abychom měli a účtě alespoň a) Kč, b) Kč? Po kolika měsících si můžeme ejdříve výsledý kapitál vybrat? Řešeí: a) Je li počet revolvigů malý, můžeme úlohu řešit i tímto jedoduchým způsobem: Aby byl výsledý kapitál alespoň Kč, musí celkový čistý úrok čiit alespoň Kč. 0,043 Při jedoduchém úročeí je čistý úrok za každý měsíc , Kč. 12 Na koci 1. měsíce čií úrok 305 Kč a vklad je poprvé obove. Podobě je a koci 2. měsíce úrok = 610 Kč, a koci 3. měsíce = 915 Kč, a koci 4. měsíce = 1220 Kč. Kapitál tedy můžeme vybrat po 4 měsících (tj. třikrát jej revolvujeme). b) V druhém případě bude počet revolvigů větší a proto použijeme k jeho výpočtu erovici: Čistý úrok za jede měsíc je opět 305 Kč, počet měsíců ozačme, celkový čistý úrok musí být alespoň Kč. Musí tedy platit , z čehož máme , Musíme tedy spořit alespoň 17 měsíců, provedeme 16 revolvigů. *Příklad 4.9 (řešeý) Pa Novotý si uložil posledí de roku 2008 a běžý účet se stálou úrokovou mírou 1,8 % částku Kč. Úrokovací období je 1 rok, úročí se vždy a koci roku, baka užívá složeé úročeí. Zjistěte částky, které budou a účtě po zúročeí a kocích roků 2009, 2010, 2011, 2015, jestliže se žádé další pohyby fiačích prostředků a účtě ekoají. Postup zobecěte a určete kapitál a účtu a koci tého roku za stejých podmíek. Řešeí: Na koci roku 2009 bude a účtu částka K ,018 0, ,018 0, , Kč. Tuto částku považujeme za ový základ pro výpočet úroku za rok 2010, proto a koci tohoto roku bude a účtu částka 2 K ,018 0, , , Kč. Podobě (a už stručěji) bude a koci roku 2011 a účtu částka 3 K , , Kč. 39

40 .. Na koci roku 2015 bude tedy a účtu částka 7 K , Kč. Zobecíme-li pozatek, že výše uvedeý kapitál je a účtu po 7 letech spořeí, dostáváme pro kapitál a koci tého roku spořeí (za stále stejých podmíek): K , 0153 Kč. *Příklad 4.10 Na koci roku 2007 jsme uložili a běžý účet částku Kč. Úrokovací období je 1 měsíc, úročí se vždy a koci kaledářího měsíce. Úroková sazba je 1,5 % p.a. Zjistěte kapitál a účtě a koci roku 2009, jestliže předpokládáme a) jedoduché úročeí, b) složeé úročeí. *Návod pro b) - viz př 4.9.] Příklad 4.11 Pa Jiřík uložil počátkem roku a účet Kč, ročí úroková sazba je 2,75 %, úročí se a koci kaledářího roku. Jakou částku bude mít a účtu a koci tohoto roku, jestliže by daň z úroku čiila a) 0 %, b) 15 %, c) 30 %, d) 50 %, e) 75 %, f) 100 %? Příklad 4.12 Paí Hosedlová zakoupila dluhopis s dobou splatosti 3 roky a ročí úrokovou mírou 5,2 % za Kč. Úročí se a úrok je vyplace vždy po roce od data zakoupeí dluhopisu, daň z úroku je 25 %. Vypočtěte, kolik Kč získala paí Hosedlová ve formě úroků za 3 roky. Příklad 4.13 Na obyčejou vkladí kížku (bez výpovědí lhůty) jsme uložili 5.2. částku Kč, úroková míra je 2,2 % p.a. Celkovou částku a kížce jsme vybrali téhož roku. Baka úročila je jedou, a to v de výběru. Určete vybraý obos. (Používáme evropský stadard 30E/ - viz přehled pojmů v úvodu kapitoly.) Příklad 4.14 Pa Kadeřavý si založil de obyčejou vkladí kížku s úrokovou mírou 2 % a uložil a i ihed částku Kč. Dále již ic eukládal, vkladí kížku zrušil a celou částku z kížky vybral de Baka úročila vždy a koci kaledářího roku a v de výběru, používá jedoduché úročeí a evropský stadard 30E/. Určete částku vybraou po zrušeí kížky. 40

41 Příklad 4.15 Na běžý účet jsme 2.3. uložili částku Kč a de téhož roku vybrali částku Kč. Určete ročí úrokovou míru účtu. *Příklad 4.16 Pa Horáček si chce zřídit a koci roku 2010 vkladí kížku s výpovědí lhůtou 1 rok a uložit a i částku Kč. K dispozici má tři baky A,B,C, které abízejí ásledující podmíky: A - úroková míra 4,5 %, úrokovací období 1 rok, úročí se vždy a koci roku (31.12.), B - úroková míra 4,5 %, úrokovací období 1/2 roku, úročí se vždy a koci pololetí (30.6. a 31.12), C - úroková míra 4,4 %, úrokovací období 1/4 roku, úročí se vždy a koci čvrtletí (31.3, 30.6., a 31.12), všechy baky používají složeé úročeí a evropský stadard 30E/. Určete, která baka je pro paa Horáčka ejvýhodější (včetě částek, které by měl a kížce v jedotlivých bakách a koci roku 2011). *Viz př Příklad 4.17 Odběratel ezaplatil dodavateli fakturu zějící a částku Kč a splatou Dodavatel účtuje v souhlasu se smlouvou peále ve výši 0,06 % fakturovaé částky za každý de prodleí. Jak velké bude peále k ? (Započtěte je jede z krajích dů itervalu.) Příklad 4.18 Podikatel pa Jabůrek si a ákup materiálu půjčil od baky de daého roku částku Kč, částku Kč a částku Kč. Úročí se a koci kaledářího roku, úroková míra je 12 %. Kolik zaplatí do koce daého roku pa Jabůrek a úrocích? *Příklad 4.19 Podikatelka paí Jirásková si a dovybaveí výroby ovou techikou půjčila od baky roku 2009 částku Kč. Úroková míra je 14 %, úročí se a koci roku. De splatila bace částku Kč a částku Kč. Vypočtěte a) úrok do koce roku 2009, b) výši dluhu a koci roku

42 5 UŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY PŘI ŘEŠENÍ ÚLOH Z FINANČNÍ MATEMATIKY A. PŘEHLED PŘILOŽENÝCH PROGRAMŮ VYTVOŘENÝCH V PROSTŘEDÍ MATHEMATICA 7 Pro řešeí úloh výše uvedeých typů je velmi vhodé užít výpočetí techiku, tedy počítač s vhodým programem ebo kalkulátor. Přílohou této sbírky je také sada aplikačích pogramů (apletů) vytvořeých v prostředí Wolfram Mathematica 7, které řeší z hlediska uživatele velmi pohodlým způsobem většiu zmíěých úloh. Pro spuštěí apletů je uto mít aistalovaý program Mathematica (verze 7 a vyšší). Aplety ahrazují ěkteré kalkulátory běžě dostupé a webových strákách fiačích istitucí, avíc však umožňují vypočítat hodoty více parametrů, které se vyskytují ve vzorcích použitých v předešlých kapitolách. Obecé pozámky pro práci s aplety vytvořeými v Mathematica 7: Chcete-li ukočit práci s programem, zavřete ho (CLOSE), ale eukládejte (eprovádějte SAVE). Návod pro práci s kokrétím programem je uvede včetě užitých vzorců v jeho úvodu. Pokud se po spuštěí programu objeví dialogové oko, odpovězte YES. Pokud se po spuštěí programu objeví dialogové oko, odpovězte Eable Dyamic. Hodoty vstupích proměých měíme buď pomocí posuvíků, ebo je přímo zadáváme do vstupích umerických polí přepsáím aktuálí hodoty a klikutím myší mimo oblast posuvíků. Upozorěí: Doporučuje se mít v daém okamžiku otevřeý je jede program. Při spuštěí více programů ajedou se může jejich čiost ovlivňovat. 42

43 Přílohou sbírky jsou tyto programy Program pro řešeí úloh z jedoduchého a složeého úrokováí (soubor A_Uroky.b) Program pro řešeí úloh o úvěrech (soubor A_Uvery_auity.b) Program pro řešeí úloh o spořeí (soubor A_Sporei.b) Program pro řešeí úloh s obecě zadaou úrokovou dobou a jedoduchým úročeím (soubor A_Jed.urocei.b) Program pro řešeí úloh s proměou délkou úrokovacího období (soubor A_Jed_Sloz_Spoj_urok.b) Program pro grafické porováí jedoduchého a složeého úročeí při růzých úrokovacích dobách (soubor A_Grafy_Jed_Sloz_urok.b) Program pro výpočet celkového úroku a aspořeé částky při kombiaci jedoduchého a složeého úročeí (model stavebího spořeí) (soubor A_Spor_Kombi.b) Program pro výpočet hodoty vypláceé rety výběrová fáze (soubor Reta_faze2.b) Program pro výpočet hodoty vypláceé rety spořící i výběrová fáze (soubor Reta_faze1_2.b) Program pro výpočet doby spláceí úvěru za předpokladu, že je spláce stejými předem dohodutými splátkami (soubor Fix_splatky_uveru.b) Dále je uvedea podoba pracoví plochy při práci s daými programy a základí popis jejich fukce. (Z prostorových důvodů jsou obrázky uváděy v jiém pořadí, ež a sezamu výše.) A_Uroky.b Pomocí roletového meu vybereme výpočet K, K 0, t, i,. Te je provede současě pro složeé i jedoduché úročeí. Prostředictvím posuvíků ebo umerických polí vpravo od posuvíků (rozklikutím pole + získáme další umerické pole pod posuvíkem) zadáme hodoty ostatích parametrů včetě zdaňovacího koeficietu k. Pro ěkteré kombiace vstupích hodot emusí mít úloha řešeí. 43

44 A_Sporei.b Zvolíme pomocí meu výpočet hodoty K 0 (periodický vklad), K, i, t ebo. Zadáme ostatí parametry včetě zdaňovacího koeficietu k. Výsledky jsou zobrazey pro obě situace - vklad je provádě a začátku ebo a koci úrokovacího období. 44

45 A_Jed_urocei.b Provede výpočet celkové úrokovací doby (doby splatosti), celkovou výši úroku a výsledý kapitál a účtu při jedoduchém úročeí. Zadává se datum vkladu a výběru ve tvaru rok/měsíc/de a dále počátečí kapitál K 0, ročí úroková míra i, zdaňovací koeficiet k. A_Spor_Kombi.b Program řeší kombiaci jedoduchého krátkodobého úročeí a složeého dlouhodobého úročeí (situace typická apř. pro stavebí spořeí). Předpokládají se pravidelé vklady ve výši S m-krát za kaledáří rok, v jehož rámci probíhá jedoduché úročeí. Urokovací období je jede rok, úročí se vždy a koci roku. Meziročě probíhá složeé úročeí. Program vypočítá celkovou uspořeou částku za kal. rok, celkovou uspořeou částku za let a celkový úrok za let. 45

46 A_Uvery_auity.b Vstupí hodoty jsou V (výše úvěru), t, i,. Program vypočte výši auití splátky a celkově zaplaceý úrok. Dále zobrazí tabulkově i graficky umořovací plá (tj. výši úroku, úmoru a zbývající dluh v jedotlivých obdobích spláceí úvěru). Závislosti jsou pro větší ázorost zobrazey spojitými křivkami. Zobrazeí tabulky, zejméa při velkých, je vhodé vypout. 46

47 A_Jed_Sloz_Spoj_urok.b Zadáme K 0, t, i a celkovou dobu splatosti (úrokovou dobu) s. Vypočte je počet úrokovacích období a výsledé kapitály při jedoduchém, složeém a spojitém úrokováí. Pro všechy tři druhy úročeí je (stejou barvou jako vypočteé kapitály) akresle graf závislosti výsledého kapitálu a délce úrokovacího období t. Růžový bod zázorňuje závislost výsledého kapitálu při složeém úročeí a aktuálě astaveé hodotě t. Zbývající kapitály a t ezávisejí. 47

48 A_Grafy_Jed_Sloz_urok.b Zadáme K 0, t,, i, k. Vypočtey jsou výsledé kapitály K pro jedoduché i složeé úročeí. Hodoty kapitálů jsou zázorěy spojitými křivkami procházejícími body, které odpovídají kapitálům a kocích jedotlivých úrokovacích období. A_Reta_faze2.b Program počítá výši jedé rety za daé úrokovací období, celkovou výši rety vyplaceé za celé výběrové období a hypotetický budoucí kapitál, který by byl a účtu a koci výběrového období, kdyby se a účtu bez výběru poechal počátečí kapitál. Zadáváme počátečí kapitál a účtu K, dále k, i, t,. 48

49 A_Reta_faze1_2.b Program počítá aspořeý kapitál a koci spořící fáze, výši jedé rety, celkovou výši rety vyplaceé za celou výběrovou fázi a hypotetický budoucí kapitál, který by byl a účtu a koci výběrové fáze, kdyby se a účtu bez výběru poechal aspořeý kapitál. Zadáváme výši spořeé částky K 0, počet úrok. období m spořící fáze, počet výplat rety, dále k, i, t (tyto parametry jsou společé pro obě fáze). 49

50 A_Fix_splatky_uveru.b Program určí dobu spláceí úvěru, celkový úrok, výši posledí splátky a vytvoří umořovací plá za předpokladu spláceí úvěru dohodutými fixími splátkami. Splátky se provádí vždy a koci úrokovacího období, posledí splátka je obvykle ižší. Zadáváme výši úvěru a hodotu fixí splátky, délku úrokovacího období a ročí úrokovou míru. 50

51 B. PŘEHLED PŘILOŽENÝCH PROGRAMŮ VYTVOŘENÝCH V MICROSOFT EXCEL 2007 Všechy programy obsahují použité vzorce a popis výzamu jedotlivých proměých. Vstupí hodoty se zadávají do žlutých buěk, výsledky jsou v modrých buňkách. Zde je uvedea je stručá aotace programů a vzhled jejich pracoví plochy - tabulky. E_Leasig 2.16.xlsx Program řeší úlohu Lze jej užít i pro řešeí dalších podobých úloh, pokud upravíme vstupí hodoty. Hodoty pro vygeerováí grafů jsou obsažey ve sloupcích P,Q,R,S. E_Uroky.xlsx Program počítá výsledý kapitál při jedoduchém i složeém úročeí. Geeruje tabulku částek a účtu pro obě úročeí a jejich grafické srováí. ÚROKY Pavel Krejča, 2012 Výpočet výsledého kapitálu při jedoduchém i složeém úročeí Vstupí hodoty: Počátečí kapitál K Vzorce: Počet úrokovacích období 9 Jedoduché úročeí Délka úrokovacího období (dí) t Ročí úroková míra i (des. číslem) 0,1 t K K0 1 k i Zdaňovací koeficiet k 0,85 Výstupí hodoty: Výsledý kapitál K jedoduché úr složeé úr Tabulka hodot výsledých kapitálů a odpovídající grafy (astaveo = 12, ručě možo počet řádků zvětšit - CTRL D) Složeé úročeí t K K0 1 k i K jed K slož Kjed Kslož 51

52 E_Uvery_auity.xlsx Program počítá výši auití splátky a celkový úrok při spláceí úvěru. Geeruje umořovací plá a jeho grafické zázorěí. ÚVĚRY, ANUITY Pavel Krejča, 2012 Výpočet výše auití splátky a celkového úroku při spláceí úvěru (splátka se provádí a koci úrok. období) Vstupí hodoty: Vzorce: Výše úvěru V Počet úrokovacích období (splátek) 12 Auití splátka Délka úrokovacího období (dí) t 30 Ročí úroková míra i (des. číslem) 0,15 i t i t V 1 s it Výstupí hodoty: 1 1 Hodota auití splátky s 9026 Celkový úrok U 8310 Celkový úrok Umořovací plá a jeho graf (astaveo = 12, ručě možo počet řádků zvětšit - CTRL D, pokud je astaveý počet řádků větší ež doba spláceí, jsou v adbytečých řádcích záporé hodoty) počátek úrok úmor koec U s V úrok úmor 52

53 E_Sporei.xlsx Program počítá výsledý kapitál při pravidelě spořeé kostatí částce (a začátku ebo a koci úrokového období). Částky, které jsou a účtě a kocích jedotlivých úrokovacích období, jsou zázorěy v tabulce a graficky. SPOŘENÍ Pavel Krejča, 2012 Výpočet výsledého kapitálu při pravidelě spořeé částce a začátku ebo a koci úrok. období (slož. úročeí) Vstupí hodoty: Vzorce: Částka ukládaá a začátku/koci úrok. období 1000 Počet úrokovacích období 12 Ukládáí a začátku úrok. období Délka úrokovacího období (dí) t 30 Ročí úroková míra i (des. číslem) 0,04 t 1 k i 1 Zdaňovací koeficiet k 0,85 t K K0 1 k i t k i Výstupí hodoty: Výsledý kapitál K ukládáí a začátku ukládáí a koci Ukládáí a koci úrok. období Tabulka hodot výsledých kapitálů a odpovídající graf pro K zač (astaveo = 12, ručě možo počet řádků zvětšit - CTRL D) K K k i 0 1 t K začátek K koec K začátek 53

54 E_Jed_urocei.xlsx Program počítá výsledý kapitál při jedoduchém úročeí a obecě zadaé úrokové době. Zadává se datum vkladu a výběru v podobě Rok-Měsíc-De. JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ Pavel Krejča, 2012 Výpočet výsledého kapitálu při jedoduchém úročeí s obecou úrokovou dobou Zadáváme rok, měsíc a de vkladu a výběru. Program předpokládá stadard 30E/, kdy má každý měsíc 30 dů a rok dů. De vkladu se eúročí, de výběru ao. Pokud by se vklad ebo výběr koal 31. de měsíce, je uto zadat 30. Datum výběru musí být vyšší ež datum vkladu. Vstupí hodoty: Počátečí kapitál K Vzorec: Ročí úroková míra i (des. číslem) 0,02 Zdaňovací koeficiet k 0,85 Jedoduché úročeí Datum vkladu: Rok (apř. 2011) 2010 K K0 1 k i Měsíc (1-12) 7 De (1-30) 15 Úrok Datum výběru: Rok (apř. 2011) 2012 U K K 0 Měsíc (1-12) 3 De (1-30) 20 T Výstupí hodoty: Celková úroková doba T (dí) 605 Výsledý kapitál K Celkový úrok U

55 E_Reta.xlsx Program počítá aspořeou částku v prví, spořící fázi (tuto část programu eí uto využít, pokud je základí kapitál pro druhou, výběrovou fázi, zadá přímo). Dále počítá výši kostatí rety vypláceé ve výběrové fázi. Výpočet uspořeé částky (spořící fáze) a výše vypláceé rety (výběrová fáze) Spořící fáze (tuto část emusíme využít, pokud je dá jiak základí kapitál výběrové fáze) Vstupí hodoty: Částka K 0 ukládaá a začátku každého úr. období Vzorce: Počet úrokovacích období (vkladů) m 120 Naspořeá částka ve spořící fázi Délka úrokovacího období (dí) t 30 m Ročí úroková míra i (des. číslem) 0,05 t 1 k i 1 Zdaňovací koeficiet k 0,85 t Km K0 1 k i t k i Výstupí hodoty: Výsledý kapitál K m (aspořeá částka) Poz.: RENTA Pavel Krejča, 2012 Výsledý kapitál K m spořící fáze uto ručě přeést do položky základí kapitál K ve výběrové fázi Výběrová fáze (hodoty t, i předpokládáme stejé jako ve spoř. fázi) Výše rety za jedo úrok. období Vstupí hodoty: Základí kapitál K Celková částka vyplaceá v retách Počet úrok. období (výplat rety) 60 Výstupí hodoty: Výše rety R vyplaceé vždy a koci úr. období Celková částka C vyplaceá v retách Budoucí hypotetický kapitál Budoucí hypotetický kapitál K * * K je budoucí kapitál, který by byl a účtu, kdyby se tam základí kapitál K poechal bez vkladů a výběrů po dalších úrok. období. R K 1 C t 1 k i 1 t t k i k i R t K K 1 k i 55

56 E_Spor_Kombi.xlsx Program počítá celkový kapitál a účtu za let při pravidelě spořeé částce m krát za rok. Předpokládá se úročeí a koci kaledářího roku. SPOŘENÍ KOMBINOVANÉ Pavel Krejča, 2012 Na počátku každé m-tiy roku ukládáme S Kč, úrokovací období je 1 rok, úročíme vždy a koci roku. Meziročě předpokládáme složeé úročeí. Program počítá aspořeou částku za jede rok včetě úroků a celkový úrok a celkovou aspořeou částku za let spořeí. Vstupí hodoty: Částka S ukládaá a začátku každé m -tiy roku 1000 Vzorce: Počet úrokovacích období (vkladů) za rok - m 12 Částka aspořeá za jede rok Počet let spořeí 5 včetě úroku Ročí úroková míra i (des. číslem) 0,02 Zdaňovací koeficiet k 0,85 i k m 1 Sr S m 1 2m Výstupí hodoty: Částka aspořeá za jede rok vč. úroku - S r Výsledý kapitál za let - K Celkový úrok za let - u 2647 Kapitál a koci - tého roku K S r 1 k i 1 k i Celkový čistý úrok za let u K S m 56

57 PRO VÝPOČTY LZE POUŽÍT I NĚKTERÝ Z MNOHA FINANČNÍCH KALKULÁTORŮ NA INTERNETU. Obr.1.: Ukázka webového kalkulátoru a 57

58 Obr.2.: Ukázka webového kalkulátoru a 58

cenný papír, jehož koupí si investor zajistí předem definované peněžní toky, které obdrží v budoucnosti

cenný papír, jehož koupí si investor zajistí předem definované peněžní toky, které obdrží v budoucnosti DLUHOPISY ceý papír, jehož koupí si ivestor zajistí předem defiovaé peěží toky, které obdrží v budoucosti podle doby splatosti ~ 1 rok dlouhodobé dluhopisy Pokladičí poukázky

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Jarmila Radová KBP VŠE Praha

FINANČNÍ MATEMATIKA. Jarmila Radová KBP VŠE Praha FINANČNÍ MATEMATIA Jarmila Radová BP VŠE Praha Osova Jedoduché úročeí Diskotováí krátkodobé ceé papíry Metody vedeí a výpočtu úroku z běžého účtu Skoto Složeé úrokováí Budoucí hodota auity spořeí Současá

Více

1. K o m b i n a t o r i k a

1. K o m b i n a t o r i k a . K o m b i a t o r i k a V teorii pravděpodobosti a statistice budeme studovat míru výskytu -pravděpodobostvýsledků procesů, které mají áhodý charakter, t.j. při opakováí za stejých podmíek se objevují

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

17. Statistické hypotézy parametrické testy

17. Statistické hypotézy parametrické testy 7. Statistické hypotézy parametrické testy V této části se budeme zabývat statistickými hypotézami, pomocí vyšetřujeme jedotlivé parametry populace. K takovýmto šetřeím většiou využíváme ám již dobře zámé

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. , kde v = je diskontní faktor, Dl počáteční výše úvěru, a anuita, i roční úroková sazba v procentech vyjádřená desetinným číslem.

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. , kde v = je diskontní faktor, Dl počáteční výše úvěru, a anuita, i roční úroková sazba v procentech vyjádřená desetinným číslem. HYPTEČNÍ ÚVĚR Spláceí úvěru stejým splátkam - kostatí auta ÚLHA 1: Mladý maželský pár s dostačujícím příjmy (tz. a získáí hypotéčího úvěru) se rozhodl postavt s meší rodý domek. Podle předběžé kalkulace

Více

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D.

MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ, PH.D. MATEMATIKA PŘÍKLADY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MGR. RADMILA STOKLASOVÁ PH.D. Obsah MNOŽINY.... ČÍSELNÉ MNOŽINY.... OPERACE S MNOŽINAMI... ALGEBRAICKÉ VÝRAZY... 6. OPERACE S JEDNOČLENY A MNOHOČLENY...

Více

f B 6. Funkce a posloupnosti 3 patří funkci dané předpisem y = 2 x + 3. [všechny] 1) Rozhodněte, která z dvojic [ ;9][, 0;3 ][, 2;7]

f B 6. Funkce a posloupnosti 3 patří funkci dané předpisem y = 2 x + 3. [všechny] 1) Rozhodněte, která z dvojic [ ;9][, 0;3 ][, 2;7] 6. Fukce a poslouposti ) Rozoděte, která z dvojic [ ;9[, 0; [, ; patří fukci daé předpisem y +. [všecy ) Auto má spotřebu 6 l beziu a 00 km. Na začátku jízdy mělo v plé ádrži 6 l beziu. a) Vyjádřete závislost

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5. Příklad V kompresoru je kotiuálě stlačová objemový tok vzduchu [m 3.s- ] o teplotě 20 [ C] a tlaku 0, [MPa] a tlak 0,7 [MPa]. Vypočtěte objemový tok vzduchu vystupujícího z kompresoru, jeho teplotu a příko

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz Fiačí řízeí podiku Téma: Časová hodota peěz Faktor času se ve fiačím řízeí uplatňuje a) při rozhodováí o ivesticích b) při staoveí trží cey majetku podiku c) při ukládáí volých peěžích prostředků d) při

Více

Seznámíte se s pojmem Riemannova integrálu funkce jedné proměnné a geometrickým významem tohoto integrálu.

Seznámíte se s pojmem Riemannova integrálu funkce jedné proměnné a geometrickým významem tohoto integrálu. 2. URČITÝ INTEGRÁL 2. Určitý itegrál Průvodce studiem V předcházející kapitole jsme se sezámili s pojmem eurčitý itegrál, který daé fukci přiřazoval opět fukci (přesěji možiu fukcí). V této kapitole se

Více

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI 6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI Fukce Dovedosti:. Základí pozatky o fukcích -Chápat defiici fukce,obvyklý způsob jejího zadáváí a pojmy defiičí obor hodot fukce. U fukcí zadaých předpisem umět správě operovat

Více

Matematika I. Název studijního programu. RNDr. Jaroslav Krieg. 2014 České Budějovice

Matematika I. Název studijního programu. RNDr. Jaroslav Krieg. 2014 České Budějovice Matematika I Název studijího programu RNDr. Jaroslav Krieg 2014 České Budějovice 1 Teto učebí materiál vzikl v rámci projektu "Itegrace a podpora studetů se specifickými vzdělávacími potřebami a Vysoké

Více

10.2.3 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI

10.2.3 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI Středí hodoty Artmetcý průměr vážeý Aleš Drobí straa 0 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI Zatím jsme počítal s tím, že četost ve vztahu pro vážeý artmetcý průměr byla přrozeá čísla Četost mohou

Více

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže Regulace apětí v ES Základí pricip regulace v ES si ukážeme a defiici statických charakteristik zátěže Je zřejmé, že výko odebíraý spotřebitelem je závislý a frekveci a apětí a přípojicích spotřebitelů.

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

D = H = 1. člen posloupnosti... a 1 2. člen posloupnosti... a 2 3. člen posloupnosti... a 3... n. člen posloupnosti... a n

D = H = 1. člen posloupnosti... a 1 2. člen posloupnosti... a 2 3. člen posloupnosti... a 3... n. člen posloupnosti... a n /9 POSLOUPNOSTI Zákldí pojmy: Defiice poslouposti Vlstosti poslouposti Určeí poslouposti Aritmetická posloupost Geometrická posloupost Užití poslouposti. Defiice poslouposti Př. Sestrojte grf fukce y =.x

Více

Finanční matematika pro každého

Finanční matematika pro každého Novinky nakladatelství GRADA Publishing Investice do akcií běh na dlouhou trat JEME AVU PŘIPR Jeremy Siegel výnosy finančních aktiv za posledních 2 let úspěšnost finančních strategií faktory ovlivňující

Více

Měření na třífázovém asynchronním motoru

Měření na třífázovém asynchronním motoru 15.1 Zadáí 15 Měřeí a zatěžovaém třífázovém asychroím motoru a) Změřte otáčky, odebíraý proud, fázový čiý výko, účiík a fázová apětí a 3-fázovém asychroím motoru apájeém z třífázové sítě 3 x 50 V při běhu

Více

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA Počet automobilů Ig. Martia Litschmaová EXPLORATORNÍ ANALÝZA.1. Níže uvedeá data představují částečý výsledek zazameaý při průzkumu zatížeí jedé z ostravských křižovatek, a to barvu projíždějících automobilů.

Více

n=0 a n, n=0 a n = ±. n=0 n=0 a n diverguje k ±, a píšeme n=0 n=0 b n = t. Pak je konvergentní i řada n=0 (a n + b n ) = s + t. n=0 k a n a platí n=0

n=0 a n, n=0 a n = ±. n=0 n=0 a n diverguje k ±, a píšeme n=0 n=0 b n = t. Pak je konvergentní i řada n=0 (a n + b n ) = s + t. n=0 k a n a platí n=0 Nekoečé řady, geometrická řada, součet ekoečé řady Defiice Výraz a 0 a a a, kde {a i } i0 je libovolá posloupost reálých čísel, azveme ekoečou řadou Číslo se azývá -tý částečý součet Defiice Nekoečá řada

Více

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY 1. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(r) úrok v % z hodoty kapitálu za časové

Více

20. Eukleidovský prostor

20. Eukleidovský prostor 20 Eukleidovský prostor V této kapitole budeme pokračovat ve studiu dalších vlastostí afiích prostorů avšak s tím rozdílem že místo obecého vektorového prostoru budeme uvažovat prostor uitárí Proto bude

Více

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 Bc. studium Kompletní znění testových otázek matematika

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 Bc. studium Kompletní znění testových otázek matematika Přijímací řízeí akademický rok 0/0 c. studium Kompletí zěí testových otázek matematika Koš Zěí otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správá. Které číslo doplíte místo 8? 6 6 8 C. Které číslo

Více

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie 3 338 8: Josef Hekrdla lieárí difereciálí rovice úvod do teorie 3 Lieárí difereciálí rovice úvod do teorie Defiice 3 (lieárí difereciálí rovice) Lieárí difereciálí rovice -tého řádu je rovice, která se

Více

f x a x DSM2 Cv 9 Vytvořující funkce Vytvořující funkcí nekonečné posloupnosti a0, a1,, a n , reálných čísel míníme formální nekonečnou řadu ( )

f x a x DSM2 Cv 9 Vytvořující funkce Vytvořující funkcí nekonečné posloupnosti a0, a1,, a n , reálných čísel míníme formální nekonečnou řadu ( ) DSM Cv 9 Vytvořující fukce Vytvořující fukcí ekoečé poslouposti a0, a,, a, reálých čísel mííme formálí ekoečou řadu =. f a i= 0 i i Příklady: f = + = + + + + + ) Platí: (biomická věta). To zameá, že fukce

Více

Přijímací řízení akademický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek matematické myšlení

Přijímací řízení akademický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek matematické myšlení Přijímací řízeí akademický rok 0/0 Kompletí zěí testových otázek matematické myšleí Koš Zěí otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správá odpověď. Které číslo doplíte místo otazíku? 6 8 8 6?.

Více

M - Posloupnosti VARIACE

M - Posloupnosti VARIACE M - Poslouposti Autor: Mgr Jromír Juřek - http://wwwjrjurekcz Kopírováí jkékoliv dlší využití výukového mteriálu je povoleo pouze s uvedeím odkzu wwwjrjurekcz VARIACE Teto dokumet byl kompletě vytvoře,

Více

Matematika 1. Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D / 13. Posloupnosti

Matematika 1. Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. středa 10-11:40 posluchárna D / 13. Posloupnosti Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Matematika 1 Katedra matematiky, Fakulta stavebí ČVUT v Praze středa 10-11:40 posluchára D-1122 2012 / 13 Úvod Opakováí Poslouposti Příklady Úvod Opakováí Poslouposti

Více

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA PRO INFORMATIKY

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA PRO INFORMATIKY DISKRÉTNÍ MATEMATIKA PRO INFORMATIKY URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH IVAN KŘIVÝ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

6. Posloupnosti a jejich limity, řady

6. Posloupnosti a jejich limity, řady Moderí techologie ve studiu aplikovaé fyziky CZ..07/..00/07.008 6. Poslouposti a jejich limity, řady Posloupost je speciálí, důležitý příklad fukce. Při praktickém měřeí hodot určité fyzikálí veličiy dostáváme

Více

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly.

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly. 0. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Dovedosti :. Chápat pojem faktoriál a ovládat operace s faktoriály.. Zát defiici kombiačího čísla a základí vlastosti kombiačích čísel. Ovládat jedoduché operace

Více

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1

Matice. nazýváme m.n reálných čísel a. , sestavených do m řádků a n sloupců ve tvaru... a1 Matice Matice Maticí typu m/ kde m N azýváme m reálých čísel a sestaveých do m řádků a sloupců ve tvaru a a a a a a M M am am am Prví idex i začí řádek a druhý idex j sloupec ve kterém prvek a leží Prvky

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Náhodá veličia Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 45/004. Náhodá veličia Většia áhodých pokusů má jako výsledky reálá čísla. Budeme tedy dále áhodou veličiou rozumět proměou, která

Více

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh: Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT 5. temtický okruh: POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Pedagogická pozámka: Tuto a tři ásledující hodiy je možé probrat za dvě vyučovací hodiy. V této hodiě je možé vyechat dokazováí limit v příkladu 3. Opakováí

Více

ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF

ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF Úloha číského listooše ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF Uvažujme situaci, kdy exstuje ějaký výchozí uzel a další uzly spojeé hraami (může jít o cesty, ulice

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

P. Girg. 23. listopadu 2012

P. Girg. 23. listopadu 2012 Řešeé úlohy z MS - díl prví P. Girg 2. listopadu 202 Výpočet ity poslouposti reálých čísel Věta. O algebře it kovergetích posloupostí.) Necht {a } a {b } jsou kovergetí poslouposti reálých čísel a echt

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP Istituce i zazameaé operace jsou fiktiví. Ukázkové případy - sezam Případ Vykazující účetí Vykázaé Části I až XIII Straa jedotka (zkráceě až 3) A Půjčka od baky Město, v roce +1, T2 v roce +1, T7, T8,

Více

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n

je konvergentní, právě když existuje číslo a R tak, že pro všechna přirozená <. Číslu a říkáme limita posloupnosti ( ) n n 1 n n n 8.3. Limity ěkterých posloupostí Předpoklady: 83 Opakováí z miulé hodiy: 8 Hodoty poslouposti + se pro blížící se k ekoeču blíží k a to tak že mezi = posloupostí a číslem eexistuje žádá mezera říkáme že

Více

Přednáška 7, 14. listopadu 2014

Přednáška 7, 14. listopadu 2014 Předáška 7, 4. listopadu 204 Uvedeme bez důkazu klasické zobecěí Leibizova kritéria (v ěmž b = ( ) + ). Tvrzeí (Dirichletovo a Abelovo kritérium). Nechť (a ), (b ) R, přičemž a a 2 a 3 0. Pak platí, že.

Více

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovi v ČR. Sklizeň z ěkolika posledích let jsme vložili do tabulky 10.10. V kapitole 7. Idexy

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

1. Nakreslete všechny kostry následujících grafů: nemá žádnou kostru, roven. roven n,

1. Nakreslete všechny kostry následujících grafů: nemá žádnou kostru, roven. roven n, DSM2 Cv 7 Kostry grafů Defiice kostry grafu: Nechť G = V, E je souvislý graf. Kostrou grafu G azýváme každý jeho podgraf, který má stejou možiu vrcholů a je zároveň stromem. 1. Nakreslete všechy kostry

Více

Úvod do zpracování měření

Úvod do zpracování měření Laboratorí cvičeí ze Základů fyziky Fakulta techologická, UTB ve Zlíě Cvičeí č. Úvod do zpracováí měřeí Teorie chyb Opakujeme-li měřeí téže fyzikálí veličiy za stejých podmíek ěkolikrát za sebou, dostáváme

Více

Znegujte následující výroky a rozhodněte, jestli platí výrok, nebo jeho negace:

Znegujte následující výroky a rozhodněte, jestli platí výrok, nebo jeho negace: . cvičeí Příklady a matematickou idukci Dokažte:.! . Návody:. + +. + i i i i + + 4. + + + + + + + + Operace s možiami.

Více

IV-1 Energie soustavy bodových nábojů... 2 IV-2 Energie elektrického pole pro náboj rozmístěný obecně na povrchu a uvnitř objemu tělesa...

IV-1 Energie soustavy bodových nábojů... 2 IV-2 Energie elektrického pole pro náboj rozmístěný obecně na povrchu a uvnitř objemu tělesa... IV- Eergie soustavy bodových ábojů... IV- Eergie elektrického pole pro áboj rozmístěý obecě a povrchu a uvitř objemu tělesa... 3 IV-3 Eergie elektrického pole v abitém kodezátoru... 3 IV-4 Eergie elektrostatického

Více

Opakovací test. Posloupnosti A, B

Opakovací test. Posloupnosti A, B VY INOVACE_MAT_189 Opkovcí test Poslouposti A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvořeí: prosiec 01 Ročík: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzděláváí Předmět: mtemtik, příprv k mturitě, příprv VŠ, opkováí,

Více

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti 8 Aritmetická posloupost, posloupost rostoucí a klesající Poslouposti Posloupost je fukci s defiičím oborem celých kladých čísel - apř.,,,,,... 3 4 5 Jako fukci můžeme také posloupost zobrazit do grafu:

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Vážeí zákazíci dovolujeme si Vás upozorit že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To zameá že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø vidìl

Více

Funkce. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Funkce. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Fukce RNDr. Yvetta Bartáková Gymázium, SOŠ a VOŠ Ledeč ad Sázavou Limita poslouposti a fukce VY INOVACE_0 9_M Gymázium, SOŠ a VOŠ Ledeč ad Sázavou A) Limita poslouposti Říkáme, že posloupost a je kovergetí,

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

4.5.9 Vznik střídavého proudu

4.5.9 Vznik střídavého proudu 4.5.9 Vzik střídavého proudu Předpoklady: 4508 Miulá hodia: Pokud se v uzavřeém závitu měí magetický idukčí tok, idukuje se v ěm elektrické apětí =. Př. 1: Vodorově orietovaá smyčka se pohybuje rovoměrě

Více

Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1

Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1 Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1 Jednoduché úročení Příklad 1.1. Do banky jste na běžný účet uložil(a) vklad ve výši 95 000 Kč dne 15. 8. 2013 a i s úroky jej vybral(a) dne 31. 12.

Více

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu MĚŘENÍ INDEXU LOMU REFRAKTOMETREM Jedou z charakteristických optických veliči daé látky je absolutím idexu lomu. Je to podíl rychlosti světla ve vakuu c a v daém prostředí v: c (1) v Průchod světla rozhraím

Více

( + ) ( ) ( ) ( ) ( ) Derivace elementárních funkcí II. Předpoklady: Př. 1: Urči derivaci funkce y = x ; n N.

( + ) ( ) ( ) ( ) ( ) Derivace elementárních funkcí II. Předpoklady: Př. 1: Urči derivaci funkce y = x ; n N. .. Derivace elemetárích fukcí II Předpoklady: Př. : Urči derivaci fukce y ; N. Budeme postupovat stejě jako předtím dosazeím do vzorce: f ( + ) f ( ) f f ( + ) + + + +... + (biomická věta) + + +... + f

Více

Kombinatorika- 3. Základy diskrétní matematiky, BI-ZDM

Kombinatorika- 3. Základy diskrétní matematiky, BI-ZDM Kombiatorika- 3 doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Katedra teoretické iformatiky FIT České vysoké učeí techické v Praze c Josef Kolar, 2011 Základy diskrétí matematiky, BI-ZDM ZS 2011/12, Lekce 8 Evropský sociálí

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet

z možností, jak tuto veličinu charakterizovat, je určit součet 6 Charakteristiky áhodé veličiy. Nejdůležitější diskrétí a spojitá rozděleí. 6.1. Číselé charakteristiky áhodé veličiy 6.1.1. Středí hodota Uvažujme ejprve diskrétí áhodou veličiu X s rozděleím {x }, {p

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- INFLACE

FINANČNÍ MATEMATIKA- INFLACE ojekt ŠABLONY NA GVM Gymázum Velké Mezříčí egstačí číslo pojektu: CZ..7/.5./34.948 V- ovace a zkvaltěí výuky směřující k ozvoj matematcké gamotost žáků středích škol FNANČNÍ MATEMATA- NFLACE Auto Jazyk

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. Finanční funkce v OpenOffice.org Calc

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. Finanční funkce v OpenOffice.org Calc Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Finanční funkce v OpenOffice.org Calc Libor Olbrich, 2010, počet stran 25 Obsah 1. Úvod... 3 2. Jednoduché finanční funkce...

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

2,3 ČTYŘI STANDARDNÍ METODY I, ČTYŘI STANDARDNÍ METODY II

2,3 ČTYŘI STANDARDNÍ METODY I, ČTYŘI STANDARDNÍ METODY II 2,3 ČTYŘI STADARDÍ METODY I, ČTYŘI STADARDÍ METODY II 1.1.1 Statické metody a) ARR - Average Rate of Retur průměrý ročí čistý zisk (po zdaěí) ARR *100 % ( 20 ) ivestic do projektu V čitateli výrazu ( 20

Více

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 NavMg. studium Kompletní znění testových otázek matematika a statistika

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 NavMg. studium Kompletní znění testových otázek matematika a statistika Přijímcí řízeí kdemický rok /4 NvMg studium Kompletí zěí testových otázek mtemtik sttistik Koš Zěí otázky Odpověď ) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správá odpověď efiičí obor fukce defiové předpisem f

Více

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a)

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a) Předáša 7 Derivace a difereciály vyšších řádů Budeme poračovat v ahrazováí fuce f(x v oolí bodu a polyomy, tj hledat vhodé ostaty c ta, aby bylo pro malá x a f(x c 0 + c 1 (x a + c 2 (x a 2 + c 3 (x a

Více

Definice obecné mocniny

Definice obecné mocniny Defiice obecé mociy Zavedeí obecé mociy omocí ity číselé oslouosti lze rovést ěkolika zůsoby Níže uvedeý zůsob využívá k defiici eoeciálí fukce itu V dalším budeme otřebovat ásledující dvě erovosti: Lemma

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

1 ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE

1 ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí rovoměrosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

1 Základní pojmy a vlastnosti

1 Základní pojmy a vlastnosti Základí pojmy a vlastosti DEFINICE (Trigoometrický polyom a řada). Fukce k = (a cos(x) + b si(x)) se azývá trigoometrický polyom. Řada = (a cos(x) + b si(x)) se azývá trigoometrická řada. TVRZENÍ (Ortogoalita).

Více

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých 9 Limití věty. V aplikacích teorie pravděpodobosti (matematická statistika, metody Mote Carlo se užívají tvrzeí vět o kovergeci posloupostí áhodých veliči. Podle povahy kovergece se limití věty teorie

Více

Test hypotézy o parametru π alternativního rozdělení příklad

Test hypotézy o parametru π alternativního rozdělení příklad Test hypotézy o parametru π alterativího rozděleí příklad Podik předpokládá, že o jeho ový výrobek bude mít zájem 7 % osloveých domácostí. Proběhl předběžý průzkum, v ěmž bylo osloveo 4 áhodě vybraých

Více

Obsah. 1 Mocninné řady Definice a vlastnosti mocninných řad Rozvoj funkce do mocninné řady Aplikace mocninných řad...

Obsah. 1 Mocninné řady Definice a vlastnosti mocninných řad Rozvoj funkce do mocninné řady Aplikace mocninných řad... Obsah 1 Mocié řady 1 1.1 Defiice a vlastosti mociých řad.................... 1 1. Rozvoj fukce do mocié řady...................... 5 1.3 Aplikace mociých řad........................... 10 1 Kapitola 1

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA TŘETÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 15. 9. 2012 Název zpracovaného celku: KOMBINACE, POČÍTÁNÍ S KOMBINAČNÍM ČÍSLY

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA TŘETÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 15. 9. 2012 Název zpracovaného celku: KOMBINACE, POČÍTÁNÍ S KOMBINAČNÍM ČÍSLY Předmět: Ročík: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA TŘETÍ MGR. JÜTTNEROVÁ. 9. 0 Název zpracovaého celku: KOMBINACE, POČÍTÁNÍ S KOMBINAČNÍM ČÍSLY DEFINICE FAKTORIÁLU Při výpočtech úloh z kombiatoriky se používá!

Více

Komplexní čísla. Definice komplexních čísel

Komplexní čísla. Definice komplexních čísel Komplexí čísla Defiice komplexích čísel Komplexí číslo můžeme adefiovat jako uspořádaou dvojici reálých čísel [a, b], u kterých defiujeme operace sčítáí, ásobeí, apod. Stadardě se komplexí čísla zapisují

Více

Užití binomické věty

Užití binomické věty 9..9 Užití biomické věty Předpoklady: 98 Často ám z biomického rozvoje stačí pouze jede kokrétí čle. Př. : x Urči šestý čle biomického rozvoje xy + 4y. Získaý výraz uprav. Biomický rozvoj začíá: ( a +

Více

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení.,

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení., Def: Vetorovým součiem vetorů u =(u, u, u 3 ) v = (v, v, v 3 ) zýváme vetor u v = (u v 3 u 3 v, u 3 v u v 3, u v u v ) Vět: Pro vetory i, j, ortoormálí báze pltí i i = j = i, i = j Vět: Nechť u v, w, jsou

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 4. KAPITOLA STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 16.10.2017 23.10.2017 Přehled témat 1. Pravděpodobost (defiice, využití, výpočet pravděpodobostí

Více

Spojitost a limita funkcí jedné reálné proměnné

Spojitost a limita funkcí jedné reálné proměnné Spojitost a limita fukcí jedé reálé proměé Pozámka Vyšetřeí spojitosti fukce je možo podle defiice převést a výpočet limity V dalším se proto soustředíme je problém výpočtu limit Pozámka Limitu fukce v

Více

Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno a nakrátko.

Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno a nakrátko. Úol: Měřeí a trojfázovém trasformátoru aprázdo a aráto. 1. Změřte a areslete charateristiy aprázdo trojfázového trasformátoru 2,, P, cos = f ( 1) v rozmezí 4-1 V. Zdůvoděte průběh charateristi 2 = f (

Více

Mod(x) = 2, Med(x) = = 2

Mod(x) = 2, Med(x) = = 2 Pracoví list č.. Při zjišťováí počtu ezletilých dětí ve třiceti vybraých rodiách byly získáy tyto výsledky:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Uspořádejte získaé údaje do tabulky rozděleí četostí a vyjádřete

Více

HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU

HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU Ja SKOLIL 1*, Štefa ČORŇÁK 2*, Ja ULMAN 3 1* Velvaa, a.s., 273 24 Velvary, Česká republika 2,3 Uiverzita obray v Brě, Kouicova

Více

Úvod do lineárního programování

Úvod do lineárního programování Úvod do lieárího programováí ) Defiice úlohy Jedá se o optimalizaí problémy které jsou popsáy soustavou lieárích rovic a erovic. Kritéria optimalizace jsou rovž lieárí. Promé v této úloze abývají reálých

Více

P2: Statistické zpracování dat

P2: Statistické zpracování dat P: Statistické zpracováí dat Úvodem - Statistika: věda, zabývající se shromažďováím, tříděím a ásledým popisem velkých datových souborů. - Základem statistiky je teorie pravděpodobosti, založeá a popisu

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

1 PSE Definice základních pojmů. (ω je elementární jev: A ω (A ω) nebo (A );

1 PSE Definice základních pojmů. (ω je elementární jev: A ω (A ω) nebo (A ); 1 PSE 1 Náhodý pokus, áhodý jev. Operace s jevy. Defiice pravděpodobosti jevu, vlastosti ppsti. Klasická defiice pravděpodobosti a její použití, základí kombiatorické vzorce. 1.1 Teoretická část 1.1.1

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

4. Model M1 syntetická geometrie

4. Model M1 syntetická geometrie 4. Model M1 sytetiká geometrie V této kapitole se udeme zaývat vektory, jejih vlastostmi a využitím v geometrii. Neudeme přitom rozlišovat, jestli se jedá je o roviu (dvě dimeze) eo prostor (tři dimeze).

Více

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE 1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE V této kapitole se dozvíte: jak je axiomaticky defiová vektor a vektorový prostor včetě defiice sčítáí vektorů a ásobeí vektorů skalárem;

Více

Zimní semestr akademického roku 2015/ listopadu 2015

Zimní semestr akademického roku 2015/ listopadu 2015 Cvičeí k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikovaé matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičeí Zimí semestr akademického roku 2015/2016 20. listopadu 2015 Předmluva

Více