TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH"

Transkript

1 ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav vodího hospodářství obcí Žižkova 17, Bro, Stavoreal s. r. o. Brěská 270, Bro ABSRAK říspěvek popisuje implemetaci metody FMEA při techickém auditu jedotlivých subsystému dopravy vody u veřejých vodovodů. Jedá se o čerpací staice, vodojemy a vodovodí řady. V příspěvku budou prezetováy i kokrétí příklady implemetace této metody. MEODA FMEA Obecě platí, že poruchy aebo způsoby poruch libovolého prvku egativě ovliví fukci systému. Všeobecě je FMEA (Failure Mode ad Effects Aalysis) metodou aalýzy spolehlivosti, která umožňuje idetifikaci poruch s výzamými důsledky ovlivňujícími fukci systému a jeho prvků. FMEA je jedou z metod používaých i při aalýze rizik. Jde o strukturovaou kvalitativí aalýzu sloužící k idetifikaci způsobů poruch systémů, jejich příči a důsledků. ři aalýze metodou FMEA jsou způsoby poruch klasifikováy, kdy klasifikace může mít charakter prostého výčtu ejobecějších způsobů poruch, které umožňují zařazeí téměř každého způsobu poruchy do jedé ebo ěkolika málo kategorií. K provedeí techického auditu (A) metodou FMEA je uté staovit techické ukazatele (U) pro jedotlivé subsystémy zásobováí vodou (vodovodí řady, vodojemy, čerpací staice). ro každý techický ukazatel jsou podrobě defiováy postupy jeho staoveí, vstupí data, fyzikálí rozměr a způsob prezetace. Každý ukazatel je prostředkem k moitorováí a vyjádřeí (vyčísleí) jeho provozí účiosti, efektivity, resp. techického stavu. Na základě dosažeých a vypočteých hodot techických ukazatelů je provedeo zatříděí posuzovaých prvků sítě do jedotlivých kategorií. ro každý ukazatel lze pro potřeby srovávací aalýzy astavit ásledující kategorie jeho hodoceí: K1 (velmi dobrá) optimálí stav příslušého ukazatele, evyžaduje žádá opatřeí vedoucí ke změám hodot tohoto ukazatele, K2 (dobrá) ízká míra rizika příslušého ukazatele techického stavu a rověž evyžaduje žádá zásadí opatřeí; K3 (průměrá) jedá se o průměré hodoty příslušého ukazatele, které evyžadují okamžitá řešeí; K4 (kritická) kritické hodoty příslušého ukazatele. o zameá, že by měla být realizováa případě pláováa opatřeí a řešeí tohoto stavu; K5 (evyhovující) ežádoucí stav, který vyžaduje dle možostí provozovatele okamžité řešeí, které povede k dosažeí lepších hodot příslušého ukazatele. 173

2 VODOVODNÍ ŘADY ři hodoceí vodovodích řadů je vhodé, pokud to provozí evidece a stávající dokumetace vodovodu umožňuje, vyčleit a samostatě hodotit hlaví distribučí systém (gravitačí i výtlačé přiváděcí a zásobí řady) HDS a rozvodou síť RS. U velkých vodáreských systémů se doporučuje rozdělit RS a meší prvky (samostatý vodovod, tlakové pásmo, měřící okrsek). Každý z těchto prvků je hodoce za využití avržeých techických ukazatelů. y se volí s ohledem a rozsah a dostupost potřebých podkladů. ro hodoceí techického stavu HDS avrhujeme ásledující techické ukazatele: U 1 - stáří trubího materiálu vodovodího řadu U 2 - hydraulická kapacita U 3 - vliv a kvalitu vody U 4 - protirázová ochraa řadu ro hodoceí techického stavu RS avrhujeme ásledující techické ukazatele: U 5 - stáří trubího materiálu vodovodí sítě U 6 - poruchovost vodovodích řadů U 7 - ztráty vody U 8 - tlakové poměry U 9 - vliv a kvalitu vody ro jedotlivé ukazatele jsou avržey tabulky s vymezeím mezí jedotlivých kategorií. Hodota techického ukazatele pro daý celek je pak porováa s avržeými hodotami mezí z čehož vyplye ohodoceí daého prvku. Souhré hodoceí je přehled hodoceí jedotlivých přiváděcích řadů HDS a jedotlivých zásobích pásem RS. řitom je možo staovit i jedié souhré hodoceí techického stavu S posuzovaé části distribučího systému podle vztahu S = U. (1) 1 i Wi že kde - celkový počet použitých ukazatelů, U i - je hodota v rozmezí 1 až 5 dle hodoceí příslušého techického ukazatele U, (1 pro hodoceí K1, 5 pro hodoceí K5) W i - je váha přiřazeá příslušému ukazateli U i a přitom platí, 1 W = 1 (2) i říklady možého souhrého hodoceí techického stavu jedotlivých zásobích pásem RS jsou uvedey v ásledující tabulce č.1. Obdobě se postupuje i při hodoceí hlavího distribučího systému HDS. 174

3 ab. 1 říklad souhrého hodoceí techického stavu RS Ozačeí a popis vodovodí sítě Celková délka sítě (m) U 5 U 6 U 7 U 8 U 9 stáří poruchovost ztráty vody tlakové kvalita poměry vody váha ukazatele Wi 0,2 0,2 0,2 0,2 0 Výsledé hodoceí techické ho stavu K4 K2 K3 K4 N/A K3 K4 K3 K4 K5 N/A K4 K2 K2 K2 K1 N/A K2 Hodoceí N/A zameá, že ohodoceí podle tohoto ukazatele ebylo realizováo. VODOJEMY ro hodoceí techického stavu vodojemů, byla v rámci diplomové práce [3] vytvořea softwarová aplikace AWA.xls (echical Audit of WAter aks) v programu Microsoft Excel. rogram obsahuje 11 barevě odděleých pracovích listů. Návod pro uživatele je uvede a prvím z listů. Samotému hodoceí pak předchází systematické utříděí vstupích dat, které je provedeo a druhém až čtvrtém listu. Jedá se o tzv. idetifikačí údaje IÚ (viz. tabulka č. 2). átý až desátý list provádí hodoceí techických ukazatelů. echické ukazatele hodoceí techického stavu vodojemu jsou rozděley do skupi rovozích ukazatelů echických ukazatelů stavu stavebích částí vodojemu A echický ukazatel stavu akumulačích ádrží M echický ukazatel stavu armaturí komory U Celkový stav vodojemu Každý ukazatel se skládá z ěkolika dílčích ukazatelů, pro které jsou podrobě uvedey postupy jejich staoveí, fyzikálí rozměr a způsob prezetace. Na závěr je a základě avržeé metodiky uvedeo celkové hodoceí vodojemu (U). odle metodiky FMEA je každý ukazatel rozděle opět do pěti kategorií K1 až K5 o hodotách h j j =1, 5, a proto se musí určit meze podle ichž se bude přiřazovat každému ukazateli ohodoceí příslušou kategorií. yto meze mohou být popsáy matematicky ebo slově. Dále je možo každému ukazateli přiřadit váha (důležitost) W i i = 1, za podmíky, že součet těchto vah bude rove 1. Jedotlivým provozím ukazatelům i, kde i = 1,., se přiřadí váha W i, kde i = 1,. a zařadí se do kategorie K1 až K5 o hodotách h ij,. ak pro výsledou hodotu posuzovaého provozího ukazatele H musí platit: H 1 = ij 1, h * Wi (3) Wi = 1 (4) 175

4 Výsledá hodota Hp se posoudí s ohledem a avržeé meze jedotlivých kategorií a výsledem je fiálí hodoceí příslušého ukazatele s uvedeím hodotící kategorie, apř. K2. Stejé vzorce platí i pro ukazatele H A, H M. ro H pak platí: H = H W + H W (5) A A M M W W A + W = 1 (6) = M A pro výsledé celkové hodoceí techického stavu vodojemu pak platí: H U = H W + H W (7) W W + W = 1 (8) = Idetifikačí údaje - IÚ Slouží jako základí iformace o hodoceém vodojemu, ale i jako zdrojová data pro vlastí výpočet ebo vyjádřeí provozích ukazatelů. Dostupost a spolehlivost těchto dat ovlivňuje počet a věrohodost staoveých provozích ukazatelů posuzovaého vodojemu. Sezam základích idetifikačích údajů I je uvede v ab. 2 ab. 2 Idetifikačí údaje vodojemu oz. zkratka ázev idet. udaje vyjádřeí jedotky I 1 Ac Celkový využitelý objem vodojemu - m 3 I 2 Ah rovozí zásoba vodojemu - m 3 I 3 Ap ožárí zásoba vodojemu - m 3 I 4 Ar Zásoba pro případ poruchy - m 3 I 5 Spa ůdorysá plocha akumulačích ádrží - m 2 I 6 Hmax Maximálí hladia - m..m. I 7 Hmi Miimálí hladia - m..m. I 8 Hpmax Maximálí provozí hladia - m... I 9 Hpmi Miimálí provozí hladia - m..m. I 10 Qpr růměrá ročí spotřeba - m 3 /d I 11 Qmax Maximálí deí spotřeba - m 3 /d I 12 Qmi Miimálí deí spotřeba - m 3 /d I 13 p lak v ejižším bodě sítě - Mpa I 14 pv lak v ejvyšším bodě sítě - Mpa I 15 pd lak v ejvzdáleějším a ejvýše položeém bodě - Mpa I 16 tč Doba čerpáí (přítoku) do vodojemu - hod. I 17 r Rok dokočeí výstavby vodojemu - rok 176

5 rovozí ukazatele - Hlavím cílem ávrhu těchto ukazatelů je schopost vypovídat o provozích stavech ve vodojemu, které mohou ovlivit jak dodávku vody do spotřebiště, a ztráty vody, tak áklady a provoz vodojemu. Na základě vyhodoceí těchto ukazatelů může provozovatel avrhout potřebá opatřeí. ab. 3 Ukázka hodoceí provozích ukazatelů kokrétího VDJ oz. ázev vyjádřeí jedotky váha hodoceí 1 rovozí zásoba vodojemu ku Q max 108,48 % 0,15 K5 2 Maximálí doba zdržeí při Q mi 99,05 hod 0,13 K5 3 Doba zásobeí při požáru 1,94 hod 0,13 K2 4 Miimálí doba zásobeí při poruše 7,98 hod 0,13 K2 5 růměrá doba zásobeí při poruše 9,58 hod 0,13 K3 6 osouzeí max. tlaku v ejižším bodu v síti 0,50 Ma 0,13 K1 7 osouzeí mi. tlaku v ejvyšším bodu v síti 0,16 Ma 0,04 K3 8 osouzeí mi. tlaku v ejvzdáleějším bodu v sítě 0,10 Ma 0,04 K4 9 Celková zásoba vodojemu ku Q max 165,08 % 0,11 K5 10 Miimálí doba zdržeí 39,62 hod 0,02 K5 11 Miimálí hodiový odtok ku Q pr - % 0 - VDJ Horka 2x/100 m 3 max.hl. 432,00 rovozí ukazatel stavu vodojemu K4 echické ukazatele stavu stavebích částí vodojemu Hlavím cílem těchto ukazatelů je prezetace a ohodoceí techickém stavu stavebích částí vodojemu ( armaturí komora, akumulačí ádrže). Součástí tohoto hodoceí může být i vložeá fotodokumetace, popřípadě vyjádřeí statika ebo jiých odboríků a jedotlivé stavebí části. ro každý avržeý ukazatel je uvede popis každé z pěti kategorii, který eí pro uživatele závazý, ale apovídající pro jeho zařazeí. Vždy se může libovolě rozhodout o přiřazeí té či oé kategorie podle kriterií pro ěj ejdůležitějších. ab. 3 říklad hodoceí stavu akumulačí ádrže techickými ukazateli A oz. ázev vyjádřeí jedotky váha hodoceí A 1 Stav stropí kostrukce - - 0,156 K3 A 2 Stav stěových kostrukcí - - 0,133 K3 A 3 Stav da - - 0,111 K4 A 4 Stav střeší kostrukce A 5 Stav potrubí - - 0,133 K3 A 6 Stav odvětráí - - 0,156 K3 A 7 Stav bezpečostího přepadu - - 0,111 K2 A 8 Stav vstupu do akumulačí ádrže - - 0,044 K3 A 9 Stav žebříku v akumulačí ádrži - - 0,089 K1 A 10 Stav kalové jímky - - 0,067 K2 A VDJ Horka 2x/100 m 3 max.hl. 432,00 echický ukazatel stavu akumulačí ádrže K3 177

6 Celkový stav vodojemu U ab. 4 říklad celkového hodoceí techického stavu vodojemu U Celkové hodoceí vodojemu VDJ Horka 2x/100 m 3 max.hl. 432,00 váha hodoceí rovozí ukazatel stavu vodojemu 0,45 K4 echický ukazatel stavu stavebí části VDJ 0,55 K3 váha hodoceí A echický ukazatel stavu akumulačí ádrže 0,5 K3 M echický ukazatel stavu armaturí komory 0,5 K3 U Celkový stav vodojemu K3 ČERACÍ SANICE Hodoceí čerpacích staic se skládá ze strukturovaého slovího popisu a kriteriálího hodoceí. Strukturovaý popis čerpací staice se provádí pomocí tzv. katalogového listu. eto dokumet je vytvoře pro přehledý zázam získaých dat o posuzovaé čerpací staici. Dělí se a šest částí. V prví části jsou uvedey základí iformace o čerpací staici z pohledu zařazeí do systému zásobováí vodou. Druhá část se týká popisu stavebího objektu a vybaveí čerpací staice. řetí část popisuje techologické vybaveí čerpací staice (čerpadla, potrubí, ) a systém řízeí ČS. Ve čtvrté části jsou prezetováy základí charakteristiky istalovaých čerpadel. V páté části je možost vložeí schematu systému zapojeí čerpadel, která je většiou převzata z dispečiku. osledí část se týká fotodokumetace. Kriteriálí hodoceí je založeé opět a metodě FMEA, prováděé pomocí zvoleých techických ukazatelů (U), které jsou voley s ohledem a dostupost potřebých podkladů. Navrhovaé ukazatele jsou uvedey v tabulce č. 5. ab. 5 echické ukazatele pro hodoceí čerpacích staic U1 Stáří stavebího objektu U6 Stáří trubího materiálu U2 osouzeí stavu objektu U7 racoví bod čerpadla U3 Opotřebeí čerpadla U8 Stáří armatur U4 Účiost čerpadla U9 Řízeí čerpadel U5 Doba čerpaí ostup hodoceí je obdobý jako u vodojemů. ro každý ukazatel jsou staovey meze podle ichž je přiřazeo hodoceí daému ukazateli. Celkové hodoceí čerpacích staic je provedeo podle stejého matematického postupu jako v případě techického hodoceí vodovodích řadů. Na ukázku byl zvole ukazatel U4 účiost čerpadla. Vstupími daty pro teto ukazatel je dopravovaé možství a dopraví výška čerpadla. Hodoceí tímto ukazatelem je založeo a ověřeí účiosti jedotlivých čerpadel. rotože účiost jedotlivých čerpadel se liší, jsou meze vyjádřey procety z účiosti. Například: kategorií K1 jsou hodocea čerpadla jejichž účiost při reálém pracovím bodu čerpadla se pohybuje ad 95% teoretické maximálí účiosti čerpadla uváděé výrobcem. Na obrázku č.1 je zázorě příklad rozložeí mezí pro ukazatel účiost čerpadla. 178

7 25 70 η max K1 20 K4 K3 K2 60 K H [bar] η [%] ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Q [l/s] Q-H hraice mezí olyomický (účiost) Obr. 1 Rozložeí mezí pro ukazatel účiost čerpadla ZÁVĚR ředložeá metodika hodoceí techického stavu vodovodů a jeho jedotlivých základích prvků umožňuje uživateli provést ohodoceí jedotou, jedoduchou a prezetačě srozumitelou metodou. Umožňuje provést základí srováí techického stavu více vodovodů provozovaých jedím provozovatelem a může být základím podkladem při rozhodováí o kokrétích provozě techických opatřeích a prioritách při tvorbě pláů obovy a rekostrukcí. LIERAURA [1] UHOVČÁK, L., KUČERA,., RUČKA, J., SVOBODA, M.: Geerel zásobováí města lzě pitou vodou, Vysoké učeí techické v Brě, Bro, 2005 [2] ČSN IEC 812, Metoda aalýzy spolehlivosti systému ostup aalýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) [3] Šebesta, M.: Metodika hodoceí techického stavu vodáreských distribučích systémů, diplomová práce a ÚVHO FAS VU v Brě, 2006, Bro [4] Vodojemy 2006, sborík příspěvků, koferece Vodojemy 2006, 21. září ve Vyškově [5] ump Life Cycle Costs. Hydraulic Istitute, Europump, U.S. Departmet of Eergy s Office of Idustrial echologies,

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ České vysoké učeí techické v Praze Fakulta stroí Ústav techiky prostředí Disertačí práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ Ig. Michal Duška Studií obor: Techika prostředí

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

Transfer inovácií 14/2009 2009

Transfer inovácií 14/2009 2009 Trasfer iovácií 14/2009 2009 OSOUZENÍ VNITŘNĚ-ROCESOVÝCH JEVŮ V OTIMALIZACI KLASICKÝCH KOVOOBRÁBĚCÍCH ROCESŮ ASSESSMENT O IN-ROCESS HENOMENA IN OTIMISING CLASSICAL METAL MACHINING ROCESSES Ig. Jaroslav

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova,

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic Numerické metod řešeí diereciálíc rovic Numerical metods or solvig dieretial equatios Bc. Zdeěk Blata Diplomová práce 009 ABSTRAKT Tato práce se zabývá umerickými metodami řešeí občejýc diereciálíc rovic.

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK Exterí hodoceí kvality pro systémy POCT (apř. staoveí CRP, HbA 1c...) Josef Kratochvíla, Marek Budia SEKK Pardubice Iteret: http://www.sekk.cz e-mail: sekk@sekk.cz Telefo: 466 530 230 Fax: 466 530 824

Více

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí Ig. Libor Folwarczy, Ph.D., Ig. Jiří Pokorý, Ph.D. Hasičský záchraý sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 0 Osrava-Zábřeh E-mail: libor.folwarczy@hzsmsk.cz,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků 1 Pops statstcých dat 1.1 Pops omálích a ordálích zaů K zobrazeí rozděleí hodot omálích ebo ordálích zaů lze použít tabulu ebo graf rozděleí četostí. Tuto formu zobrazeí lze dooce použít pro číselé zay,

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více