Deskriptivní statistika 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deskriptivní statistika 1"

Transkript

1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004.

2 Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky - statistiky. Statistikami zde rozumíme jistá čísla, která jsou ositeli důležitých iformací o zkoumaých jevech. Způsob jejich zjišt ováí je jedozačě dá. Pro veličiu v měřítku alespoň ordiálím, lze vytvořit uspořádaý soubor z původího euspořádaého souboru o velikosti takto: x (1) x (2) x (l) x (). Pak lze sado zjistit maximum či miimum Miimum: x mi = x (1) (1) Maximum: Charakteristiky polohy - úrově x max = x () (2) Míry polohy charakterizují obecou úroveň (polohu) hodot statistického zaku. Tyto statistiky lze dělit a průměry a ostatí středí hodoty. Prví a ejčastěji používaou charakteristikou je všeobecě zámý aritmetický průměr. Te je defiová takto: x = 1 x i, (3) jeho vážeá variata x = 1 k x i i, (4) kde i jsou absolutí četosti v jedotlivých k třídách. Jedotlivé hodoty x i, jsou bud hodoty zaku (v případě prostého tříděí) ebo středy itervalů (v případě itervalového tříděí). Další míry polohy, řadící se mezi průměry, jsou harmoický a geometrický průměr. Ty jsou defiováy po řadě takto: x H = 1 x i (5) x G = x i. (6) Další charakteristikou je apř. kvadratický průměr defiovaý jako x K = 1 x 2 i. (7) 1

3 Kvatil Velmi důležitým pojmem ve statistické teorii je pojem kvatilu. Je defiová ásledově: 100P %-ím kvatilem x P statistického zaku X je takové vhodě zvoleé číslo, pro které platí že 100P % hodot zaku je meších ež x P a 100(1 P )% hodot zaku je větších ež toto číslo. Mezi ejpoužívaější kvatily patří: dolí kvartil x 25, mediá x 50 a horí kvartil x 75. Tyto tři kvatily rozdělují uspořádaou řadu dat a zhruba čtyři části s přibližě stejými rozsahy. Ve statistické praxi se lze setkat i s decily ebo percetily. Ostatí středí hodoty Při charakterizováí souboru se ěkdy s výhodou používá tzv. mediá, který udává prostředí hodotu souboru. Jde o tzv. robustí charakteristiku. V uspořádaém souboru x (1) x (2) x (l) x () musí počet meších ebo stejých hodot jako mediá čiit alespoň tolik, jako počet hodot větších či stejých jako mediá. Použití mediáu přichází v úvahu již u ordiálí stupice. Mediá lze defiovat takto: x 50 = { x( +1 2 ) liché, 1 2 (x ( 2 ) + x ( 2 +1) ) sudé. V případě itervalového tříděí dat elze staovit mediá přesě. V takovém případě lze s jistotou staovit pouze mediáový iterval, tj. iterval ve kterém mediá leží. Hodotu mediáu pak staovíme lieárí iterpolací. (8) x 50 = x j 1 i j h, (9) kde x 0 je dolí mez mediáového itervalu, j je četost mediáového itervalu, h délka mediáového itervalu a j 1 i je kumulativí četost itervalů, předcházející mediáový iterval. Modem souboru je hodota ˆx, která se v souboru ejčastěji opakuje, tj. má ejvětší četost. Z tohoto hlediska lze rozezávat uimodálí, bimodálí a multimodálí soubory. Pokud je soubor itervalově třídě, pak elze určit modus přesě. Přesě lze staovit pouze modálí, tj. ejčetější iterval. Přibližou hodotu modu uřčíme v tomto případě dle vzorce ˆx = ˆx 0 + h , (10) kde 1 a 1 jsou četosti itervalu který předchází resp. ásleduje za modálím itervalem. Délka a četost modálího itervalu je ozačea po řadě symboly h a 0. Sřed modálího itervalu je ozače symbolem ˆx 0. Pro získáí základí představy o rozložeí studovaého souboru zpravidla stačí uvést x, ˆx, x 25, x 75 a hodotu max a mi, v případě multimodálího rozděleí pak i jedotlivá maxima souboru. Pro úplost lze dodat, že hodota modu je 2

4 začě ovlivěa variabilitou zaku a to zejméa při meších rozsazích výběrů. U jedovrcholových rozděleí platí přibližě vztah Průměrá chyba ˆx = 3 x 50 2 x. (11) Průměrá chyba byla zavedea jako protiklad směrodaté odchylky a základě přesvědčeí, že je vhodější měřit variabilitu hodot a základě aritmetického průměru odchylek spíše ež a základě kvadratického průměru. Průměrá chyba d vypočteá z řady hodot x 1, x 2,, x je defiováa jako d = x i x. (12) Míry variability Další důležitou vlastostí, kterou je třeba umět charakterizovat, je variabilita dat. Míry variability určitým způsobem charakterizují promělivost hodot. Míry variability jsou v podstatě dvojího typu. Prví z ich se počítají pouze z ěkterých hodot Druhá skupia aopak vychází ze všech hodot obsažeých ve studovaém souboru x x x 3

5 Rozpětí Je ejjedodušší mírou variability. Jde o prví typ měr variability. Kvartilové rozpětí R = x max x mi (13) Je defiováo jako rozdíl mezi horím a dolím kvartilem tj.: R q = x 75 x 25. (14) Takto defiovaé rozpětí vychází z cca 50% typických zaků sledovaého souboru. Rozptyl Je jedou z ejdůležitějších charakteristik variability dat. Je defiová jako aritmetický průměr čtverců odchylek od aritmetického průměru. Z hlediska jeho kostrukce pozezáváme rozptyl prostý a vážeý. Dále rozptyl prostý výběrový a rozptyl vážeý výběrový. σ 2 = 1 N N (x i µ) 2 (15) Směrodatá odchylka σ 2 = 1 N k (x i µ) 2 i (16) s 2 = 1 1 σ 2 = 1 1 (x i x) 2 (17) k (x i x) 2 i (18) Vzhledem k tomu, že je rozptyl špatě iterpretovatelý, používá se při charakterizováí rozptýleosti dat spíše směrodatá odchylka. Ta je defiováa jako druhá odmocia rozptylu, tj.: a výběrová směrodatá odchylka σ = σ 2 (19) s = s 2. (20) 4

6 Variačí koeficiet Je relativí mírou variability a vyjadřuje se ejčastěji v procetech. Používáme jej při porováváí variability statistických zaků které se liší z hlediska míry polohy ebo mají odlišé měré jedotky. Variačí koeficiet udává z kolika procet se podílí směrodatá odchylka a aritmetickém průměru. V X = σ µ. (21) Obdobě pak i pro výběrovou formu variačího koeficietu jako V X = s x. (22) Etropie U veliči s omiálím měřítkem elze použít klasických charakteristik k posouzeí variability dat. V takovém případě lze použít apříklad tzv. etropii defiovaou vzorcem m i H = l i. (23) Etropie dosahuje vysokých hodot, pokud jsme apozorovali moho růzých hodot (maximálích hodot pak, pokud jsme pozorovali m růzých hodot a četosti jsou pro jedotlivé kategorie stejé). Naopak ulové hodoty abývá etropie v případě, že 1 =, tj. všecha pozorováí jsou stejá, eí mezi imi žádá variabilita. Míry šikmosti a špičatosti Šikmost Pokud pozorovaá data zormalizujeme tj. provedeme jejich trasformaci tak, že mají ulovou středí hodotu a rozptyl rový jedé, pak je lze využít k výpočtu třetího a čtvrtého cetrálího mometu. Ty se azývají šikmosti a špičatostí. ( ) 3 xi µ (24) µ 3 = 1 z 3 i = 1 σ Šikmost vyjadřuje symetričost sledovaého rozděleí kolem průměré hodoty. Je-li pozorováo více malých hodot v porováí s vysokými hodotami, pak je šikmost kladá. Je-li aopak převaha vysokých hodot v porováí s malými hodotami, tj. po zázorěí histogramu má rozděleí souboru protáhlý levý koec, je šikmost záporá. Špičatost Jde o čtvrtý cetrálí momet. Tato statistika představuje relativí strmost či plochost rozděleí četostí v porováí s ormálím rozděleím četostí. 5

7 Kladá špičatost zameá, že se ve sledovaém souboru vyskytují spíše data kocetrovaá kolem středí hodoty. ( ) 4 xi µ (25) µ 4 = 1 z 4 i = 1 σ Šičatost je občas defiováa růzě. Například MS Excel ji počítá ásledově: { } ( + 1) z 4 3( 1)2 i ( 1)( 2)( 3) ( 2)( 3). (26) 6

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Statistika Statistické fukce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Základí pojmy tabulkových kalkulátorů Cílem eí vyložit pojmy tabulkových kalkulátorů, ale je defiovat pojmy vyskytující se

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA RVDĚODONOST STTISTIK Gymázium Jiřího Wolkera v rostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymázia utoři projektu Studet a prahu. století - využití ICT ve vyučováí matematiky a gymáziu Teto projekt

Více

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků 1 Pops statstcých dat 1.1 Pops omálích a ordálích zaů K zobrazeí rozděleí hodot omálích ebo ordálích zaů lze použít tabulu ebo graf rozděleí četostí. Tuto formu zobrazeí lze dooce použít pro číselé zay,

Více

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Petr Otipka Vladislav Šmajstrla Vytv ořeo v rámci projektu Operačího programu Rozv oje lidských zdrojů CZ.04..03/3..5./006

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich.

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich. Fukce. Základí pojmy V kpt.. jsme mluvili o zobrazeí mezi možiami AB., Připomeňme, že se jedá o libovolý předpis, který každému prvku a A přiřadí ejvýše jede prvek b B. Jsou-li A, B číselé možiy, azýváme

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK 04 prof. Ig. Bohuml Mařík, CSc. STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH.

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2 Statistika jako obor Statistika Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů hromadného charakteru. Tím se myslí to, že zkoumaný jev musí příslušet určité části velkého množství objektů (lidí,

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK Exterí hodoceí kvality pro systémy POCT (apř. staoveí CRP, HbA 1c...) Josef Kratochvíla, Marek Budia SEKK Pardubice Iteret: http://www.sekk.cz e-mail: sekk@sekk.cz Telefo: 466 530 230 Fax: 466 530 824

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více