4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ"

Transkript

1 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu vyhodocováí efektivosti ivestičích projektů, která za efekt z ivestice považuje peěží příjem z ivestice, jehož základ tvoří očekávaý zisk po zdaěí, odpisy, evetuálě ostatí příjmy. Můžeme ji defiovat jako rozdíl mezi diskotovaými peěžími příjmy z ivestice a kapitálovým výdajem. Jestliže se kapitálový výdaj uskutečňuje delší dobu, pak je čistá současá hodota rozdíl mezi diskotovaými peěžími příjmy z ivestice a diskotovaými kapitálovými výdaji v jedotlivých letech. Matematicky můžeme čistou současou hodotu vyjádřit ve dvou podobách (Hrdý, 008): a) V rozviuté podobě: P P ( ( P... ( = Č čistá současá hodota, P,,.., peěží příjem z ivestice v jedotlivých letech její životosti, i požadovaá výosost (úrok v % / 00), doba životosti ivestice, K kapitálový výdaj. b) Zjedodušeě: jedotlivá léta životosti. = P = ( ěkdy je možé se setkat s úpravou čisté současé hodoty, kdy se peěží toky aktualizují k okamžiku uvedeí ivestice do provozu, ikoliv k okamžiku zahájeí výstavby. V tomto případě se počítá budoucí hodota kapitálových výdajů k okamžiku uvedeí projektu do provozu a současá hodota peěžích příjmů k témuž okamžiku. Mezi jedotlivými způsoby aktualizace (k zahájeí výstavby, k uvedeí do provozu, ke koci životost platí tyto vztahy (Valach, 005): Č ZP = Č ZV U V Č KŽ = Č ZV U VP DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ

2 78 Č ZP čistá současá hodota, aktualizovaá k začátku provozu, Č ZV čistá současá hodota, aktualizovaá k začátku výstavby, Č KŽ čistá současá hodota, aktualizovaá ke koci životosti, U V úročitel pro požadovaou výosost a počet let výstavby, U P úročitel pro požadovaou výosost a počet let provozu, úročitel pro požadovaou výosost a souhr let výstavby a provozu. U VP S čistou současou hodotou ivestičího projektu těsě souvisí idex ziskovosti (retability). Představuje relativí ukazatel, vyjadřující poměr očekávaých diskotovaých peěžích příjmů z ivestice k počátečím kapitálovým výdajům: Z = = P ( K Z idex ziskovosti (retability). Upraveá čistá současá hodota Jedá se o takovou čistou současou hodotu, která zahruje, kromě základí čisté současé hodoty, také současé hodoty fiačích důsledků, vyplývajících z přijetí ivestičího projektu. Současé hodoty fiačích důsledků ivestičích projektů mohou být kladé ebo záporé. Upraveá čistá současá hodota (Č U ) se tedy skládá ze dvou částí: a) základí čisté současé hodoty projektů (Č Z ), b) souhru současých hodot všech fiačích důsledků projektu (F). Č U = Č Z F ebo Č U = Č Z F Dalším specifický případ může astat v meziárodích podmíkách, kde se apř. promítají vlivy změy směých kursů. Vliv meziárodích aspektů je řeše v samostaté kapitole. Vliv iflace Za předpokladu vyššího tempa iflace je uté brát v úvahu i růst ce. esmíme však opomeout fakt, že u ivestic s delší dobou životosti má i relativě ízká míra iflace začý vliv zejméa a peěží příjmy. Díky této skutečosti je pak ovlivěa i výše čisté současé hodoty a vitřího výosového proceta. flace způsobuje především růst kapitálových výdajů. Vliv iflace je evidetí zejméa u stavebích ivestic s delší dobou pořízeí, během které může dojít ke zvýšeí ce (Hrdý, 008). U ivestic, které jsou pořizováy bezprostředě ákupem, vliv iflace a kapitálové výdaje ehraje podstatou roli. flace pochopitelě ovlivňuje i peěží příjmy z projektu. Rostou cey výrobků, které budou produkováy, ale zároveň dochází i k růstu cey spotřebovaého materiálu, k růstu mzdových a dalších ákladů. Velmi často se zjedodušeě předpokládá, že růst ce vstupů a růst ce realizace je stejý. V takovém případě potom mluvíme o tzv. eutrálí iflaci. Vlivem iflace je zatížea i diskotí sazba, která se používá pro vyjádřeí časové hodoty peěz. Výše diskotí sazby stoupá, a vziká tak diferece mezi omiálí a reálou sazbou. Růstem diskotí sazby dochází ke sižováí předpokládaých diskotovaých peěžích příjmů z projektu. Při propočtech čisté současé hodoty je možé vliv iflace ilustrovat dvěma způsoby (Valach, 008): a) s použitím omiálí diskotí sazby, b) s použitím reálé diskotí sazby. FAČÍ ŘÍZEÍ

3 Je však uté vždy dodržet toto pravidlo: Při diskotováí omiálích peěžích příjmů používáme omiálí diskotí sazbu, při diskotováí reálých peěžích příjmů diskotujeme reálou diskotí sazbu. Při dodržeí tohoto postupu je výsledek promítáí iflace do staoveí čisté současé hodoty totožý. Velmi často se setkáváme s případy, kdy doba životosti projektu je ěkolik let. V takových situacích je uté kalkulovat s růzou ročí iflací během doby životosti. Růzou iflaci je proto uté vzít v potaz i při kvatifikaci čisté současé hodoty (Hrdý, 008): 79 P P P3 P =... i ) ( i ) ( i ) ( i ) ( i ) ( i ) ( i ) ( i )... ( i ) ( 3 Č čistá současá hodota zohledňující růzou mírou iflace, P. omiálí peěží příjmy z ivestice v jedotlivých letech životosti, i.. omiálí diskotí koeficiet v jedotlivých letech životosti, K kapitálový výdaj. Jestliže se idex iflace během doby životosti měí, můžeme pro propočet čisté současé hodoty zobrazující růzou míru iflace v jedotlivých letech použít i průměrý ročí idex iflace. Při aplikaci tohoto postupu si však musíme uvědomit, že průměrý ročí idex iflace je vyjádře geometrickým průměrem růzých ročích idexů iflace, ikoliv průměrem aritmetickým. počet let, idex iflace v jedotlivých letech vyjádřeá ve tvaru,xx. Ve všech výše uvedeých situacích jsme vycházeli z předpokladu eutrálího vlivu iflace. Ve skutečosti však iflace emusí všechy peěží příjmy ovlivňovat stejou měrou. Jedá se o typickou situaci apř. u odpisů, které jsou kostruováy a bázi stálých ce. Při této charakteristice odpisů je možé vzorec pro výpočet čisté současé hodoty odvodit takto: = ( T ) Z O u = ( ir ) = ( Výše uvedeý vzorec představuje vyjádřeí v omiálích hodotách. Čistá současá hodota zohledňující iflaci Č bude mít po převodu a reálé hodoty ásledující podobu: = ( T ) Z ( ) u = ( ir ) ( ) = ( ( ) O koeficiet ročí iflace. Vzhledem k tomu, že čistá současá hodota beroucí v úvahu iflaci dosahuje ižší úrově ež čistá současá hodota bez iflace, je zřejmé, že dokoce i v případě eutrálí iflace dochází ke sížeí efektivosti projektu v důsledku egativího vlivu iflace a odpisový daňový štít. Čím vyšších hodot abývá iflace, tím větší existuje diferece mezi čistou současou hodotou bez iflace a čistou současou hodotou beroucí iflaci v úvahu. Mohou astat případy, že Č bude větší ež ula a Č bude meší ež ula. Taková situace představuje momet, kdy projekt bez iflace, který by měl být přijat, přijat ebude, jestliže iflace bude bráa v úvahu. Čím bude projekt kapitálově áročější, tím větší budou odpisy a tím více bude projekt pod vlivem iflace. Z výše uvedeých skutečostí je patré, že rozhodováí o výběru zaměitelých projektů je do DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ

4 80 jisté míry závislé i a míře iflace. Proto je ezbyté odhadout vliv míry iflace předtím, ež dojde k výběru vzájemě zaměitelých projektů. Díky míře iflace dochází od určitého stupě ke změě pohledu a efektivost projektů, jejich přijatelost a výběr. Kromě vlivu iflace a ČSH je třeba ještě ošetřit vliv fiacováí a výpočet ČSH. Zde fiačí teorie doporučuje (Valach, 005) počítat ČSH bez vlivu způsobu fiacováí a tuto záležitost promítout teprve dodatečě a staovit tzv. upraveou čistou současou hodotu: Č(u) upraveá čistá současá hodota, F fiačí důsledky. Č(u) = Č ( ) F Tyto fiačí důsledky mohou být pozitiví, apř. přiděleá dotace v příslušém roce, ebo egativí, apř. emisí áklady při fiacováí emisí akcií ebo obligací. Příklad 4. Vypočítejte ČSH ivestičího projektu pomocí omiálích i reálých veliči, jestliže jedorázový kapitálový výdaj a počátku životosti ivestice = Kč, reálý peěží příjem a koci. roku = Kč, reálý peěží příjem a koci. roku = Kč, omiálí úroková míra = 6 %, iflace. rok = 5 %, iflace. rok = 4 % (Hrdý, 008). Řešeí: a) provedeme výpočet pomoci omiálích hodot: P(om.) = P(reál.) ( ) P(om. l. rok) = ,05 = Kč P(om.. rok) = ,04 = Kč Diskotovaé omiálí peěží příjmy = ,9434 [odúročitel (6 %, l rok)] ,89 [odúročitel (6 %, roky)] = = Kč ČSH = = Kč b) provedeme výpočet pomocí reálých veliči = = K Obě ČSH by měly vyjít stejě, což se potvrdilo. Drobý rozdíl je způsobe použitím odúročitelů v případě a), které jsou zaokrouhlováy. Poz.: Je možé rověž při výpočtu použít průměré ročí tempo iflace. ( p) =,05,04 =, Tj. průměrá iflace čií 4,4988 %. FAČÍ ŘÍZEÍ

5 Příklad 4. 8 Posuďte vliv iflace a výpočet ČSH, jestliže předpokládáme růzý dopad iflace a strukturu peěžího příjmu. Doba životosti ivestice čií rok, Z(u)r = Kč, O = K = , i() = 0 %, = 4 %, daňová sazba 5 % (Hrdý, 008). Řešeí: Při růzém dopadu iflace a strukturu peěžího příjmu vycházíme z reálých hodot, proto ejprve provedeme převod omiálí úrokové míry a reálou. yí provedeme výpoet SH bez vlivu iflace: A dále pak výpoet SH s vlivem iflace: K Růzý dopad iflace a strukturu peěžího příjmu sížil ČSH o = = 7 7 Kč. Příklad 4.3 Vypočítejte ČSH ivestice a zhodoťte její efektivost, jestliže předpokládáme lieárí odpisy, daňovou sazbu 35 % a miimálí požadovaou výosost 5 % za předpokladu, že podik hodlá ivestici fiacovat prostředictvím emisí obligací, což bude představovat emisí áklady ve výši 6 % z hrubého výtěžku emise. Celková pořizovací cea ivestice čií 00 mil. Kč, přičemž v důsledku uvedeí ivestice do provozu dojde k trvalému přírůstku oběžého majetku ve výši 5 mil. Kč a zároveň ke zvýšeí krátkodobých závazků ve výši 5 mil. Kč. Po dobu pětileté životosti předpokládáme stabilí ročí výši zisku před zdaěím ve výši 8 mil. Kč (Hrdý, 008). Řešeí: K = přírůstek čistého pracovího kapitálu = 00 (5 5) = 0 mil. Kč P = čistý Z O = 8 ( 0,35) 0 = 38, mil. Kč Diskotovaý P = 38, mil. 3,35 [zásobitel (5 %, 5let)] = 8 mil. Kč ČSH = diskotovaý P K = 8 0 = 8 mil. Kč ČSH(u) = ČSH F = ČSH emisí áklady Vzhledem k emisím ákladům je uté emitovat obligace za (0 : 94) 00 = 7 mil. Kč Emisí áklady = 7 0 = 7 mil.kč ČSH(u) = 8 7 = mil. Kč ČSH je kladá, projekt je přijatelý. DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost Beta fakto a ekvtí péme z czího thu: přeostelost a statstcká spolehlvost Veze 15. 4. 014 chal Dvořák Abstakt Cílem textu je lustovat že český buzoví th eobsahuje dostatečý počet ttulů ke koektímu staoveí

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky Úvod do fiací I. Základí ojmy.... Peíze a kaiál.... Iflace... 3 3. Kvaiaiví eorie eěz... 4 4. Ivesice... 4 5. Fiačí sysém... 5 II. Ceé aíry... 6. Charakerisiky CP... 6. CP s evým výosem (fixed icome/yield

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

Změny krmiva Specific Novinka Equest Pramox Živá vakcína proti Salmonella typhimurium 10. výročí Cymedica

Změny krmiva Specific Novinka Equest Pramox Živá vakcína proti Salmonella typhimurium 10. výročí Cymedica 14. číslo - září 2006 www.cymedica.cz Změy krmiva Specific Novika Equest Pramox Živá vakcía proti Salmoella typhimurium 10. výročí Cymedica Obsah 14. čísla: MVDr. Pavlía Hájková Hlodavci ve veteriárí ordiaci

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku.

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Úloha zisku v podnikání. Různé podoby zisku. Zisk je cílem a podnětem veškerého podnikání. Monetární (finanční) cíle Zajištění platební

Více