Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina"

Transkript

1 Datová základna realizace screeningových programů CZ /0.0/0.0/15_039/ Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Svobodová I., Chloupková R., Němec P., Daneš J., Skovajsová M., Mužík J., Dušek L., Májek O. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic nsc.uzis.cz

2 Program screeningu karcinomu prsu (C50) ÚVOD

3 Program screeningu karcinomu prsu Karcinom prsu se řadí mezi celosvětově nejčastější nádorové onemocnění a je nejčastější příčinou úmrtí mezi zhoubnými nádory u žen. Z toho důvodu je nepostradatelný screeningový program (mamografický screening), který má za cíl plošné vyšetřování populace za účelem detekce potenciálně léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, a to u žen, u kterých se prozatím neobjevily žádné klinické příznaky onemocnění. U karcinomu prsu je tento program prokázaným nástrojem vedoucím ke snížení mortality onemocnění v populaci. Cíl hodnocení Předpokladem dosažení požadovaného populačního účinku je dostatečná účast cílových skupin žen, dále vysoký stupeň organizace a optimalizace programu. Cílem je vyhodnotit skutečně provedené zdravotnické výkony související se screeningem karcinomu prsu, uvést výsledky z pilotního projektu adresného zvaní cílové populace ke screeningu a zmapovat úroveň výkonnosti a dopadu tohoto programu s ohledem na hodnocený kraj. Metodika Cílová populace pro analýzu jsou uvažovány ženy ve věku let, program jako takový je otevřený pro ženy starší 45 let Pokrytí vyšetřením podíl žen z cílové populace, které byly vyšetřeny screeningovou mamografií (uvažuje se počet vyšetření ve dvouletých intervalech; např. výpočet pokrytí v roce 2016 zahrnuje vyšetření za rok 2015 a 2016) Míra účasti po adresném zvaní podíl pozvaných žen, které se zúčastnily screeningu karcinomu prsu (centrálně zvány jsou pouze ženy ve věku let, které se screeningového programu dlouhodobě neúčastní) Hrubý ukazatel incidence počet nových případů karcinomu prsu v populaci žen (přepočteno na obyvatel) Hrubý ukazatel mortality počet úmrtí na karcinom prsu v populaci žen (přepočteno na obyvatel) Podíl doplňujících ultrazvukových vyšetření podíl žen, které byly vyšetřeny doplňujícím ultrazvukovým vyšetřením, z žen, které se zúčastnily screeningu karcinomu prsu Podíl vyšetření mimo organizovaný screening podíl žen z cílové populace, které byly vyšetřeny mamografií mimo rámec organizovaného screeningového programu

4 Datové zdroje pro monitoring screeningových programů Monitoring populačních epidemiologických dat epidemiologie, sledování cílových skupin evaluace dopadu screeningových programů NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR, ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR Monitoring screeningového procesu v centrech ukazatele kvality screeningového procesu v daném centru analýza senzitivity a specificity vyšetření kvantifikace a typologie zachycených zhoubných nádorů NÁRODNÍ REGISTR SCREENINGU KARCINOMU PRSU Monitoring screeningového programu na základě dat plátců zdravotní péče (PZP) stanovení dostupnosti screeningu stanovení pokrytí screeningovým programem a úspěšnosti adresného zvaní populační indikátory kvality DATA PLÁTCŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE

5 Počet obyvatel na jedno screeningové centrum v krajích Ženy ve věku od 45 let V ČR celkem obyvatel v dané cílové populaci, 73 mamografických screeningových center Počet obyvatel na jedno centrum V Kraji Vysočina s velikostí cílové populace je k dispozici 5 mamografických screeningových center* * Jednotlivá centra se v mapě mohou překrývat Kraj Zdroj dat: Český statistický úřad V rámci ČR připadá na jedno centrum obyvatel (rozsah mezi kraji ). Kraj Vysočina patří mezi regiony s menší zátěží a na jedno centrum připadá osob z cílové populace.

6 Program screeningu karcinomu prsu (C50) OBJEMY VYŠETŘENÍ A POKRYTÍ SCREENINGEM

7 Přehled vývoje počtu provedených výkonů v posledních letech Česká republika Kraj Vysočina Počet výkonů Zdravotní výkon Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok vs Celkem mamografií ,3% Screeningová mamografie * * ,0% Diagnostická mamografie ,7% Doplňující mamografie ,7% Doplňující ultrazvukové vyšetření ,2% Počet výkonů Zdravotní výkon Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok vs Celkem mamografií ,3% Screeningová mamografie ,3% Diagnostická mamografie ,8% Doplňující mamografie ,8% Doplňující ultrazvukové vyšetření ,6% * v důsledku zavedení adresného zvaní cílové populace v roce 2014 (ženy ve věku let) vzrostl počet provedených vyšetření. Mírný meziroční pokles počtu provedených mamografií v roce 2015 lze vysvětlit jejím dvouletým screeningovým intervalem. Tedy ženy, které úspěšně reagovaly na pozvání již v roce 2014 se mohly opakovaně zúčastnit až v roce Relevantním údajem hodnocení trendu účasti osob na mamografickém screeningu je ukazatel pokrytí screeningovým programem Zdroj dat: Data plátců zdravotní péče Počty provedených screeningových výkonů v čase rostou a to také díky adresnému zvaní cílové populace, které započalo začátkem roku Při srovnání let 2016 a 2014 došlo nárůstu screeningových mamografií a k poklesu doplňujících ultrazvukových vyšetření, což svědčí o rostoucí kvalitě (specificitě) screeningových vyšetření.

8 Nárůst počtu vyšetření v programu screeningu karcinomu prsu Kumulativní počet screeningových mamografií Česká republika Kraj Vysočina Rok Zdroj dat: Data plátců zdravotní péče V letech bylo provedeno screeningových mamografií. V Kraji Vysočina bylo provedeno těchto vyšetření

9 Demonstrace výpočtu pokrytí screeningovou mamografií dle věku v Kraji Vysočina Věková skupina Počet provedených screeningových mamografií Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Provedené screeningové mamografie: Screeningový interval Osob vyšetřených během intervalu Osob v cílové populaci ,7% ,3% ,2% ,4% roky ,4% ,0% ,4% ,0% ,3% Cílová populace let ,4%. Relevantním údajem hodnocení trendu účasti osob na mamografickém screeningu je ukazatel pokrytí screeningovým programem Pokrytí Zdroj dat: Data plátců zdravotní péče V Kraji Vysočina je pokrytí screeningovou mamografií variabilní v rámci věkových podskupin. Nejvyšší dosaženou účast lze sledovat u osob ve věku let, což bylo podpořeno i adresným zvaním cílové populace ke screeningu.

10 Screeningová mamografie: Vývoj pokrytí cílové populace screeningu Provedené screeningové mamografie v letech Ženy ve věku let Celkové pokrytí 100% 80% 60% 64,9% 49,5% 69,3% 69,2% 70,3% 72,2% 73,2% 73,4% 58,2% 60,9% 61,5% 61,4% 52,9% 54,9% 40% 20% Vysočina Česká republika 0% Rok Rok Zdroj dat: Data plátců zdravotní péče Pokrytí cílové populace roste plynule v čase. V roce 2016 dosahovalo v ČR 61,4 %. V Kraji Vysočina lze v porovnání s celorepublikovou hodnotou sledovat podstatně vyšší pokrytí 73,4 %.

11 Screeningová mamografie: Pokrytí cílové populace v krajích Provedené screeningové mamografie v období , celkem vyšetření Ženy ve věku let Pokrytí populace regionů 100% 80% pozorované pokrytí v daném kraji rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje 60% 40% 20% 0% Kraj Zdroj dat: Data plátců zdravotní péče V krajích lze sledovat pokrytí v rozmezí od 54,3 % do 73,4 %. Kraj Vysočina dosahoval v ČR nejvyššího pokrytí cílové populace screeningovou mamografií.

12 Screeningová mamografie: Pokrytí cílové populace v okresech Provedené screeningové mamografie v období , celkem vyšetření Ženy ve věku let DC: 62,6 UL: 61,5 LI: 60,5 TP: 56,6 MO: 62,3 CL: 60,4 JN: 61,8 CV: 62,9 LT: 63,9 SM: 48,2 TU: 44,3 SO: 64,3 KV: 60,8 LN: 53,2 MB: 59,8 ME: 60,6 JC: 61,9 NA: 64,7 CH: 52,2 KD: 61,4 RA: 61,4 PH: 53,2 NB: 52,8 HK: 62,0 AX: 54,3 RK: 65,8 JE: 51,5 PS: 57,5 PZ: 53,4 TC: 61,1 BE: 63,1 KO: 58,6 PA: 56,6 RO: 59,4 PM: 54,5 UO: 65,5 KH: 61,4 SU: 66,7 BR: 59,7 CR: 64,8 PJ: 62,5 PB: 65,5 BN: 63,7 DO: 68,6 OP: 68,1 HB: 65,0 SY: 66,4 OT: 58,4KA: 53,7 KT: 67,0 OL: 72,3 PI: 68,0 NJ: 69,1 TA: 68,6 PE: 78,6 ZR: 73,7 ST: 60,8 BK: 67,0 PV: 60,7 JI: 68,5 PR: 71,7 FM: 50,8 PT: 60,1 BO: 62,5 VS: 67,9 JH: 65,8 TR: 81,4 BM: 64,4 VY: 63,5 KM: 74,1 CB: 64,2 ZL: 62,0 Pokrytí v procentech < 40,0 40,0-50,0 50,0-60,0 60,0-70,0 > 70,0 CK: 61,8 ZN: 62,0 BV: 65,2 UH: 65,4 HO: 61,6 Zdroj dat: Data plátců zdravotní péče Celkové pokrytí cílové populace v ČR dosahovalo 61,4 % v roce 2016 (rozsah mezi okresy 44,3 81,4 %). Okresy Kraje Vysočina dosahují vysoké úrovně pokrytí okolo 70 % a více. V okresu Třebíč pokrytí přesahuje 81 %.

13 Pokrytí cílové populace screeningem karcinomu prsu dle věku Pokrytí populace 80% Česká republika Ženy od 45 let, celkem provedeno vyšetření Celkové pokrytí: 51,7 % Screeningové mamografie v období % 40% 20% 0% 80% Kraj Vysočina Ženy od 45 let, celkem provedeno vyšetření Celkové pokrytí: 61,1 % 60% 40% 20% 0% Věk při vyšetření Zdroj dat: Data plátců zdravotní péče Nejvyšší pokrytí screeningovou mamografií lze sledovat ve věkové skupině let. Stejný trend lze sledovat jak na celonárodní úrovni, tak i v Kraji Vysočina.

14 Časový vývoj pokrytí cílové populace dle věku Pokrytí populace 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Česká republika +1,8% -1,2% +0,1% +0,8% +0,7% +0,8% +5,4% Screeningové mamografie: , roky vs ,7% +1,7% +0,7% +0,9% Kraj Vysočina -1,0% +2,9% +4,2% +50,0% ,0% -50,0% -100,0% +2,4% +0,4% -150,0% -200,0% +2,0% +0,3% %: rozdíl v pokrytí 2016 vs ,0% -100,0% -200,0% -300,0% Věk při vyšetření Zdroj dat: Data plátců zdravotní péče V téměř všech věkových podskupin lze sledovat nárůst v pokrytí cílové populace screeningovou mamografií. Podobný trend lze sledovat i v Kraji Vysočina.

15 Program screeningu karcinomu prsu (C50) ADRESNÉ ZVANÍ

16 Počet odeslaných pozvánek ke screeningu dle varianty dopisu Počet pozvánek zaslaných v lednu 2014 prosinci 2016 Varianta dopisu Pozvánka na screening karcinomu prsu ČR Kraj Vysočina 1 Skupina muži - schází K 2 Skupina ženy - schází C 3 Skupina ženy - schází M Skupina ženy - schází C+M Skupina ženy - schází K 6 Skupina ženy - schází C+K 7 Skupina ženy - schází M+K Skupina ženy - schází C+M+K Celkem odeslaných pozvánek K screening kolorekta, C screening děložního hrdla, M screening prsu Zdroj dat: Data plátců zdravotní péče Během dvouletého průběhu projektu bylo odesláno téměř pozvánek ke screeningu karcinomu prsu, v rámci Kraje Vysočina více než 51 tisíc.

17 Míra účasti na vyšetření po adresném zvaní dle věku Míra účasti 40% Česká republika Poprvé pozvané ženy Podruhé pozvané ženy Potřetí pozvané ženy Ženy ve věku let 30% 20% 10% 0% 40% 30% 20% 10% Kraj Vysočina Věk 0% Poprvé pozvaní Podruhé pozvaní Potřetí pozvaní Zdroj dat: Data plátců zdravotní péče Věk Celková míra účasti v ČR po prvním pozvání byla 21,5 %, v Kraji Vysočina pak 24,8 %. Na druhou pozvánku reagovalo v ČR 13,6 % žen, v Kraji Vysočina 13,3 %. Míra účasti po třetím pozvání byla v ČR 6,7 %, v Kraji Vysočina 5,7 %. Nejvyšší míra účasti byla u žen mladších věkových kategorií a to bez ohledu na pořadí pozvání.

18 Míra účasti na vyšetření po adresném zvaní dle krajů Kraj Ženy ve věku let Poprvé pozvané ženy Podruhé pozvané ženy Potřetí pozvané ženy Pozvánek Míra účasti Pořadí Pozvánek Míra účasti Pořadí Pozvánek Míra účasti Kraj Vysočina ,8% ,3% ,7% 13 Zlínský kraj ,9% ,0% ,9% 4 Liberecký kraj ,9% ,9% ,4% 1 Pardubický kraj ,4% ,7% ,8% 6 Královéhradecký kraj ,1% ,0% ,3% 11 Jihočeský kraj ,0% ,5% ,7% 14 Středočeský kraj ,9% ,9% ,8% 5 Olomoucký kraj ,7% ,7% ,2% 2 Jihomoravský kraj ,5% ,9% ,7% 8 Karlovarský kraj ,3% ,7% ,5% 10 Hl. m. Praha ,1% ,5% ,8% 7 Plzeňský kraj ,3% ,7% ,2% 12 Ústecký kraj ,3% ,5% ,1% 3 Moravskoslezský kraj ,8% ,5% ,6% 9 ČR ,5% ,6% ,7% Pořadí Zdroj dat: Data plátců zdravotní péče Míra účasti poprvé pozvaných žen byla v Kraji Vysočina nejvyšší ze všech krajů. Naopak na třetí pozvání reagují ženy v Kraji Vysočina nejhůře ze všech regionů, neboť tyto pozvané ženy pravděpodobně představují rezistentní část populace žen.

19 Program screeningu karcinomu prsu (C50) ZÁCHYTY VE SCREENINGU A POPULAČNÍ ZÁTĚŽ

20 Přehled počtu vyšetření a nálezů screening karcinomu prsu Provedená mamografická vyšetření v letech Česká republika Kraj Vysočina Počet screeningových vyšetření Počet nalezených zhoubných nádorů (nepředléčené, invazivní nádory) Zastoupení stadií nalezených zhoubných nádorů (% mezi známými) Stadium I (72,1 %) (66,9 %) Stadium II (23,6 %) 411 (26,7 %) Stadium III 986 (3,6 %) 63 (4,1 %) Stadium IV 194 (0,7 %) 35 (2,3 %) Neznámé Zdroj dat: Národní registr screeningu karcinomu prsu Většina nalezených zhoubných nádorů v rámci provedených mamografií ve screeningovém programu je v časných stadiích. V ČR je téměř 96 % nálezů ve stadiu I nebo II. v Kraji Vysočina dosahuje tento podíl 94 %.

21 Počet na obyvatel Epidemiologické trendy incidence a mortality karcinomu prsu 160 Česká republika 160 Kraj Vysočina ,0 % ,4 % ,4 % ,1 % 0 Rok 0 Rok %: trend růstu mezi roky incidence mortalita Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR incidence; Český statistický úřad mortalita Incidence karcinomu prsu v čase roste, ale dochází k setrvalému snižování mortality. V ČR bylo v poslední dekádě sledováno snížení mortality o 18,4 % a v Kraji Vysočina o více než 30 %.

22 Trendy v mortalitě karcinomu prsu dle věku Trend růstu mortality mezi roky ČR Kraj Vysočina* -80% -60% -40% -20% 0% Věk při vyšetření * výraznější odchylky v jednotlivých věkových podskupinách daného kraje mohou být způsobeny malým počtem pozorování Pozn. méně výrazný pokles v hrubé mortalitě na předchozím snímku je způsoben demografickým stárnutím populace, které kompenzuje pokles ve věkově specifické mortalitě Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR incidence; Český statistický úřad mortalita Nejvyšší pokles mortality byl v Kraji Vysočina pozorován u žen ve věku let. Napříč celorepublikovými hodnotami byl pokles výrazný v mladších věkových kategoriích.

23 Program screeningu karcinomu prsu (C50) DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE KVALITY

24 Podíl žen s doplňujícím ultrazvukovým vyšetřením v krajích Odhad podílu vyšetřených žen 20% 15% Provedená ultrazvuková vyšetření v roce 2016, celkem vyšetření Ženy ve věku let Pozorovaný podíl v daném kraji rozsah hodnot podílu v okresech daného kraje 10% 5% 0% Kraj Zdroj dat: Data plátců zdravotní péče Celkový podíl doplňujících ultrazvukových vyšetření cílové populace v ČR dosahoval 8,3 % v roce V jednotlivých krajích byl podíl v rozmezí od 6,3 % do 11,8 %. Kraj Vysočina patří mezi oblasti v ČR s průměrným podílem ultrazvukových vyšetření.

25 Podíl žen s doplňujícím ultrazvukovým vyšetřením v okresech Provedená ultrazvuková vyšetření v roce 2016, celkem vyšetření Ženy ve věku let CH: 8,6 SO: 8,4 TC: 16,7 DO: 8,2 KV: 7,7 KT: 8,1 UL: 8,5 TP: 8,5 MO: 6,6 CV: 3,6 LN: 5,3 PI: 9,1 ST: 10,6 PT: 12,4 LT: 6,2 TA: 14,1 CL: 0,9 MB: 7,0 PE: 12,7 JH: 9,9 JC: 2,7 JI: 6,7 TU: 10,6 KD: 4,0 RA: 6,0 PH: 8,5 NB: 9,8 HK: 6,1 AX: 7,2 PS: 9,7 BE: 7,5 PZ: 6,8 KO: 10,9 PA: 10,7 RO: 9,3 PM: 10,3 KH: 10,9 CR: 9,8 PB: 7,9 PJ: 8,6 BN: 19,1 HB: 8,8 CB: 13,1 DC: 5,3 ME: 6,7 LI: 8,1 JN: 12,6 SM: 5,4 TR: 6,6 NA: 10,3 ZR: 3,8 RK: 8,1 UO: 15,6 SY: 10,0 BO: 5,7 BK: 5,8 BM: 7,5 SU: 12,8 PV: 9,6 VY: 5,8 JE: 12,3 OL: 9,9 BR: 5,5 KM: 11,1 PR: 4,4 ZL: 6,5 OP: 5,0 OT: 12,1KA: 8,5 NJ: 6,7 VS: 8,5 FM: 11,4 Odhad podílu vyšetřených žen (%) < >20 CK: 10,8 ZN: 8,5 BV: 6,4 HO: 5,7 UH: 5,1 Zdroj dat: Data plátců zdravotní péče Celkový podíl doplňujících ultrazvukových vyšetření cílové populace v ČR dosahoval 8,3 % (rozmezí mezi okresy 0,9 19,1 %) v roce V okresech Kraje Vysočina je podíl těchto vyšetření variabilní (3,8-12,7 %). Nejnižší je v okresu Žďár nad Sázavou a nejvyšší v okresu Pelhřimov.

26 Podíl žen vyšetřených mimo organizovaný program v krajích Odhad podílu vyšetřených žen 8% 6% Provedené diagnostické mamografie v roce 2016, celkem vyšetření Ženy ve věku let Pozorovaný podíl v daném kraji rozsah hodnot podílu v okresech daného kraje 4% 2% 0% Kraj Zdroj dat: Data plátců zdravotní péče Celkový podíl žen vyšetřených mimo organizovaný program v ČR dosahoval 3,1 % v roce V krajích byl podíl v rozmezí od 1,8 % do 4,4 %. Kraj Vysočina patří mezi oblasti v ČR s průměrným podílem vyšetření mimo organizovaný screening.

27 Podíl žen vyšetřených mimo organizovaný program v okresech Provedené diagnostické mamografie v roce 2016, celkem vyšetření Ženy ve věku let DC: 2,6 UL: 2,5 LI: 3,7 TP: 2,3 MO: 1,9 CL: 2,6 JN: 2,6 CV: 2,4 LT: 2,4 SM: 7,3 TU: 4,5 SO: 1,9 KV: 1,7 LN: 2,8 ME: 3,0 MB: 4,8 JC: 3,0 NA: 3,4 CH: 1,9 KD: 3,2 RA: 2,9 PH: 3,2 NB: 3,9 HK: 5,4 AX: 4,4 RK: 4,0 PS: 3,3 JE: 2,6 TC: 2,0 BE: 3,0 PZ: 3,9 KO: 4,9 PA: 4,1 RO: 2,3 PM: 4,0 UO: 4,0 KH: 3,8 SU: 2,6 BR: 4,0 CR: 5,9 PB: 2,6 PJ: 3,2 BN: 2,4 DO: 1,8 OP: 1,8 HB: 3,1 SY: 2,2 OT: 3,0KA: 2,2 PI: 1,6 OL: 3,0 KT: 2,1 TA: 2,2 PE: 3,3 ZR: 2,3 NJ: 2,8 ST: 1,8 BK: 2,5 PV: 4,6 PR: 2,0 JI: 1,8 FM: 2,0 PT: 1,5 BO: 2,3 JH: 1,9 VS: 2,7 TR: 2,5 BM: 2,8 VY: 3,0 KM: 2,4 CB: 2,3 ZL: 2,1 Odhad podílu vyšetřených žen (%) < 3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0-6,0 > 6,0 CK: 2,1 ZN: 2,2 BV: 2,2 HO: 1,9 UH: 2,2 Zdroj dat: Data plátců zdravotní péče Celkový podíl žen vyšetřených mimo organizovaný screening v ČR dosahoval 3,1 % (rozmezí v okresech 1,5-7,3 %) v roce V okresech Kraje Vysočina je podíl těchto vyšetření na nízké úrovni, pouze v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod dosahuje tento podíl vyšších hodnot.

28 Program screeningu karcinomu prsu (C50) ZÁVĚR ANALÝZY

29 ZÁVĚR Kraj Vysočina patří mezi regiony, u kterých lze sledovat menší potenciální zátěž screeningových center (méně žen z cílové populace v přepočtu na jedno screeningové centrum). Počet screeningových mamografií v čase roste v Kraji Vysočina vzrostl počet provedených mamografií o přibližně 1,3 % za poslední dva roky. V letech bylo v tomto kraji provedeno více než 273 tisíc screeningových mamografií. Nejvyšší pokrytí screeningem lze sledovat u věkové podskupiny let, u které v ČR dosahuje 61,4 %. V Kraji Vysočina je pokrytí podstatně vyšší: 73,4 %. Variabilita v pokrytí je značná jak na úrovni krajů, tak i v jednotlivých okresech. Kraj Vysočina dosahuje nejvyšší hodnoty pokrytí v regionálním srovnání. V rámci projektu adresného zvaní (leden 2014 prosinec 2016, zvány ženy ve věku let) bylo odesláno téměř pozvánek. V rámci Kraje Vysočina bylo odesláno celkem více než 51 tisíc pozvánek. Míra účasti poprvé pozvaných žen byla v Kraji Vysočina nejvyšší ze všech krajů. Drtivá většina nalezených karcinomů v rámci screeningu se nachází v časných stadiích I a II (v ČR 96 %, v Kraji Vysočina 94 %). I přes rostoucí incidenci setrvale klesá mortalita karcinomu prsu. Tento příznivý trend lze sledovat i v Kraji Vysočina. Celkový podíl žen s doplňujícím ultrazvukovým vyšetřením činí v ČR 8,3 % a v Kraji Vysočina 7,3 %. Celkový podíl žen vyšetřených mimo organizovaný screeningový program je v Kraji Vysočina na nízké úrovni.

30 Vybrané publikace a oficiální webový portál screeningového programu Ponti A, Lynge E, James T, Májek O, von Euler-Chelpin M, Anttila A et al.: International variation in management of screen-detected ductal carcinoma in situ of the breast. European Journal of Cancer 2014; 50(15): Lynge E, Ponti A, James T, Májek O, von Euler-Chelpin M, Anttila A et al.: Variation in detection of ductal carcinoma in situ during screening mammography: A survey within the International Cancer Screening Network. European Journal of Cancer 2014; 50(1): Skovajsová M. Úspěšný mamární screening v České republice v kontextu. Postgraduální medicína 2016; 18(2): Dušek L, Májek O, Mužík J, Pavlík T, Koptíková J, Gregor J. Objektivní potřeba a stav nádorové prevence v České republice a v Evropě. Klinická onkologie 2014; 27(Suppl. 2): Dušek L, Mužík J, Malúšková D, Májek O, Pavlík T, Koptíková J et al. Epidemiologie zhoubných nádorů cílených screeningem dle nových dat Národního onkologického registru České republiky. Klinická onkologie 2014; 27(Suppl. 2): Májek O, Ngo O, Daneš J, Zavoral M, Dvořák V, Klimeš D, Dušek L. Indikátory kvality screeningových programů. Klinická onkologie 2014; 27(Suppl. 2): Giordano L, von Karsa L, Tomatis M, Majek O, de Wolf C, Lancucki L et al. Mammographic screening programmes in Europe: organization, coverage and participation. Journal of Medical Screening 2012; 19(Suppl 1): Hofvind S, Ponti A, Patnick J, Ascunce N, Njor S, Broeders M et al. False-positive results in mammographic screening for breast cancer in Europe: a literature review and survey of service screening programmes. Journal of Medical Screening 2012; 19(Suppl 1): Májek O, Daneš J, Skovajsová M, Zavoral M, Suchánek Š, Dvořák V et al. Informační zázemí onkologických screeningových programů ČR a jejich výsledky hodnocené z mezinárodního hlediska. Acta Medicinae 2012; 1(2): Májek O, Daneš J, Skovajsová M, Bartoňková H, Burešová L, Klimeš D et al. Breast cancer screening in the Czech Republic: time trends in performance indicators during the first seven years of the organised programme. BMC Public Health 2011; 11:

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Svobodová I., Chloupková

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Vypracoval Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Ve spolupráci s

Více

Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Kovačovicová P.,

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Kovačovicová P.,

Více

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Krejčí

Více

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora Bučková,

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR Datový report do konce roku 2016 O. Ngo,

Více

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Šárka Daňková 26. 10. 2016, Praha Vytvořilo společné pracoviště Institut biostatistiky a analýz

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj Ngo O., Bučková B., Kněžínková M.,

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Zbyněk Bortlíček, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Jan Daneš, Miroslava Skovajsová, Helena Bartoňková Analýza dat: Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Markéta Kněžínková, Daniel Klimeš,

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita IT infrastruktura pro monitoring ZN cervixu 14 regional coordination offices Health care facilities

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod V České republice

Více

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 2000 2014 Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze 2014 Česká republika Kolorektální karcinom v ČR: výzva pro celou společnost Tragická

Více

Program screeningu karcinomu prsu v datech

Program screeningu karcinomu prsu v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková, Markéta

Více

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla ROK 2002 byl plodný 27.11.2002 se narodil bojovný Pes Béla Každý začátek je těžký Nastala doba hledání...někdy nevěděl, kudy na to ROK 2012...byly i nezdary...dobré věci se rodí těžce stálo to za to ROK

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Spolupráce ČOS a PZP:

Spolupráce ČOS a PZP: INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Spolupráce ČOS a PZP: datové novinky Dušek L., Kožený P., Vyzula R. Rozšíření spolupráce

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů RNDr. Ondřej Májek Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Screeningové

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Zpracoval: Věková struktura obyvatelstva Definice: Počet obyvatel podle pohlaví a pětiletých věkových skupin, podíl věkových skupin na celkovém počtu obyvatel (v %). Ukazatel

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí

Hlášené případy pohlavních nemocí Hlášené případy pohlavních nemocí Okres Zpracoval: Hlášené případy pohlavních nemocí (A5-A55): Shrnutí Definice: Hlášené případy pohlavních nemocí jsou důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do screeningových programů v ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do screeningových programů v ČR Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Hodnocení adresného zvaní občanů do screeningových programů v ČR Výsledky nad daty do 31.12. 2017 L. Dušek jménem kolektivu

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní

Více

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Zpracoval: Mortalita - dopravní nehody (V1 V99): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Zpracoval: Mortalita - nehody (V1 X59): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

Mortalita onemocnění jater (K70 K77)

Mortalita onemocnění jater (K70 K77) Mortalita onemocnění jater (K7 K77) Zpracoval: Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění

Více

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 Policejní prezidium 15. 1. 2013 Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 plk. JUDr. Václav Kučera 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/29 Vzteklina nákazová situace v roce 28 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

Dopady programového období regionální politiky EU na rozvoj českých mikroregionů PAVEL ZDRAŽIL, PETRA A PPLOVÁ

Dopady programového období regionální politiky EU na rozvoj českých mikroregionů PAVEL ZDRAŽIL, PETRA A PPLOVÁ Dopady programového období 2007-2013 regionální politiky EU na rozvoj českých mikroregionů PAVEL ZDRAŽIL, PETRA A PPLOVÁ X X. M E Z I N Á R O D N Í K O L O K V I U M O R E G I O N Á L N Í C H V Ě D Á C

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Zpracoval: Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti

Více

Financování vodárenské infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák

Financování vodárenské infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák Financování vodárenské infrastruktury Ing. Oldřich Vlasák Obsah 1. Základní charakteristiky vodárenství v ČR 2. Regulace a legislativní rámec 3. Modely provozování infrastruktury 4. Zdroje financování

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková,

Více

Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění

Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění Konference PREVON 2017 Ústav zdravotnických informací

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

Narození a zemřelí do 1 roku věku

Narození a zemřelí do 1 roku věku Narození a zemřelí do 1 roku věku Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Hodnocení průběhu a populačního dopadu screeningových programů Implementace datového auditu

Hodnocení průběhu a populačního dopadu screeningových programů Implementace datového auditu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Hodnocení průběhu a populačního dopadu screeningových programů Implementace datového auditu v Národním programu screeningu karcinomu prsu Ondřej Májek Datový audit mamografického

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech

Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková,

Více

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Čj. MV-140575-1/PO-IZS-2015 Datum: 23. října 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 2/2 Schválil: brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Program screeningu karcinomu děložního hrdla ženy ve věku od 15 let cytologické vyšetření stěru z děložního hrdla jednou ročně ČR:

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2007

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2007 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/27 Vzteklina nákazová situace v roce 26 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Oficiální v!sledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2012

Oficiální v!sledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2012 Oficiální v!sledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2012 Jan Dane!, Helena Barto"ková, Miroslava Skovajsová Anal!za dat: Ond#ej Májek, Daniel Klime!, Ladislav Du!ek Úvod!! V!eské republice

Více

PILOTNÍ PROJEKT ZVANÍ ŽEN K MAMOGRAFICKÉMU SCREENINGU

PILOTNÍ PROJEKT ZVANÍ ŽEN K MAMOGRAFICKÉMU SCREENINGU NÁRODNÍ PROGRAM MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE Komise odborníků na mamární diagnostiku Radiologické společnosti a SNAR Asociace mamodiagnostiků České republiky Sponzorem a partnerem projektu

Více

Epidemiologie hematologických malignit v České republice

Epidemiologie hematologických malignit v České republice Epidemiologie hematologických malignit v České republice Zpráva je plněním Národního onkologického programu ČR a vychází z uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru za období 1976

Více

Správná interpretace indikátorů kvality

Správná interpretace indikátorů kvality Správná interpretace indikátorů kvality Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Obsah 1. Základní indikátory kvality a jejich

Více

NÁRODNÍ PROGRAM MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU

NÁRODNÍ PROGRAM MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU NÁRODNÍ PROGRAM MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE Komise odborníků pro mamární diagnostiku Radiologické společnosti a SNAR Asociace mamodiagnostiků České republiky Sponzorem a partnerem projektu

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Základní indikátory v monitoringu mamografického

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Informační podpora screeningu Obecný

Více

Způsoby měření kvality a efektivity zdravotní péče příklad onkologie -

Způsoby měření kvality a efektivity zdravotní péče příklad onkologie - Způsoby měření kvality a efektivity zdravotní péče příklad onkologie - Ladislav Dušek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno www.iba.muni.cz Žádné hodnocení léčebné péče není možné

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Ukazatele potratovosti

Ukazatele potratovosti Ukazatele potratovosti Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

ÚVOD Představení Národního screeningového centra

ÚVOD Představení Národního screeningového centra ÚVOD Představení Národního screeningového centra Ondřej Májek, Karel Hejduk, Ladislav Dušek Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of

Více

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Národní akční plán 7 Screeningy Hlavní cíle akčního plánu Prevence a včasný záchyt vážných nemocí musí být základní strategií

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 17 WRZEŚNIA 2009 INAUGURAČNÍ KONFERENCE 17. ZÁŘÍ 2009 Mikroprojekt Sieć współpracy Urzędów

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Informační podpora screeningu Obecný

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

Životní cyklus programů časného záchytu onemocnění

Životní cyklus programů časného záchytu onemocnění Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Životní cyklus programů časného záchytu onemocnění Ondřej Májek, Karel Hejduk, Ondřej Ngo, Ladislav Dušek

Více

O D B O R O V Ý S V A Z K O V O

O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Solidarity and Cooperation Against Misusing Global Crisis Current information OS KOVO Czech Republic European Employee Network Agricultural Machinery Workshop February 24, 2010 Praha, Hotel Artemis Josef

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Národní zdravotnický informační systém pro kraje a města ČR: současnost a budoucí možnosti

Národní zdravotnický informační systém pro kraje a města ČR: současnost a budoucí možnosti Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR 30. března 2016 Podpořeno projektem Rozvoj technologické platformy NZIS Národní zdravotnický informační systém pro kraje a města

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2010

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2010 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/21 Vzteklina nákazová situace v roce 29 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat

České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat Ladislav Dušek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno www.iba.muni.cz Onkologické screeningy založené

Více

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU V ČESKÉ REPUBLICE

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU V ČESKÉ REPUBLICE SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU V ČESKÉ REPUBLICE ROLE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 16. října 2014 Starý Smokovec 432

Více