Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech"

Transkript

1 Minimum pr pracvníky ICM Káraný, Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby pr mládež na mezinárdní úrvni a ukazuje, jaké přístupy k infrmačním službám pr mládež existují v rzličných zemích. Mezinárdní prstředí Infrmační služby pr mládež jsu na evrpské úrvni vlivňvány rzličnými institucemi a rganizacemi zřízenými mezinárdními dhdami, Evrpsku unií či nevládními neziskvými rganizacemi. Knkrétně se jedná 1 : Rada Evrpy mezivládní rganizace členem se může stát každý evrpský stát, který se řídí zásadami právníh státu a zaručuje svým bčanům základní lidská práva a svbdy, v sučasné dbě má 47 členů zřízena k chraně lidských práv a demkracie, k rzvji evrpských dhd, k pdpře infrmvansti evrpské identitě Instituce Evrpské unie prstřednictvím Evrpskéh parlamentu a Rady Evrpské unie (dříve známé jak Rada ministrů) přijímá evrpské právní předpisy Evrpská kmise předkládá návrhy nvých právních předpisů, má na starsti praktické prvádění plitik EU a vynakládání finančních prstředků EU Evrpský hspdářský a sciální výbr a Výbr reginů jsu knzultvány v případě návrhů rzhdnutí EU týkajících se jistých blastí ERYICA je Evrpská infrmační a pradenská agentura pr mládež 1 Následující výčet nelze brát jak definitivní. Infrmační služby pr mládež jsu vlivňvány i nepřím (rzhdnutími vyknanými na úrvni institucí, které se primárně infrmačními službami pr mládež nezabývají). Krmě th připuštíme i fungvání institucí a rganizací, s nimiž jsme se v naší praxi ještě nesetkali. Senvážné nám. 24,

2 Minimum pr pracvníky ICM Káraný, nevládní neziskvá rganizace, mezinárdní síť nárdních krdinátrů na pli infrmačních služeb pr mládež a nárdních asciací infrmačních center pr mládež zřízena za účelem prhlubení evrpské splupráce na pli infrmačních služeb pr mládež zprstředkuje kntakty mezi subjekty, s jejichž pmcí také vytváří metdické a infrmativní dkumenty, mduly šklení pracvníků ICM, prvzuje infrmační prtál Infmbil - průvdce p Evrpě nejen pr cizince, přádá tématické knference, ve splupráci s rganizacemi Eurdesk a EYCA rganizuje mezinárdní semináře na daná témata (např. participace mládeže) není mezena výhradně na evrpské země Eurdesk Evrpská infrmační síť s krdinačním centrem v Bruselu Nárdními partnery Eurdesku jsu buď nevládní rganizace či rganizace pdprvané ministerstvy půsbícími v blasti práce s mládeží nárdní partner splupracuje s reginálními partnery, kteří předávají infrmace mladým lidem pskytuje infrmace evrpských prgramech, aktivitách v zahraničí (studium, práce, ubytvání, dbrvlnictví), kntakty na zahraniční rganizace a becné infrmace EU ve splupráci s rganizacemi ERYICA a EYCA rganizuje mezinárdní semináře na daná témata. Vertikální struktura v rámci jednh státu Infrmační služby pr mládež jsu v jedntlivých zemích zabezpečvány různými způsby. I ve státech, kde existují infrmační centra pr mládež (tedy téměř ve všech evrpských státech), najdeme značné rzdíly. Ideální mdel fungvání infrmačníh systému pr mládež je zalžen na distribuci rzličných pvinnstí a pravmcí d jedntlivých úrvní - nárdní, reginální, místní, jež vzájemně splupracují a jejichž činnst je krigvána jedním krdinátrem. Je tak zabezpečen pkrytí maximální mžné rzlhy země infrmačními a pradenskými službami pr mládež i dbrá hrizntální i vertikální kmunikace v rámci celéh systému. Senvážné nám. 24,

3 Minimum pr pracvníky ICM Káraný, Některé aktivity a pravmci vyplývají ze samé pdstaty jedntlivých úrvní, u jiných můžeme diskutvat, které úrvni by měly náležet. Naše diskuze by se pak dvíjela d knkrétní situace v dané zemi, pr kteru bychm systému uvažvali. Následující přehled představuje výčet jedntlivých úrvní a nabízí aktivity, jež se vztahují (nikli však striktně) k jedntlivým úrvním. Značky ve tvaru trjúhelníku (zbrazující úrveň) je mžn prpjit s čtverečky (zbrazující mžné aktivity či pravmci subjektu půsbícíh na dané úrvni) a lze je pspjvat různými způsby (např. dručení infrmace mládeži nemusí být výhradu center s místní půsbnstí). nárdní diskuse se zákndárci krdinace subjektů v blasti infrmačních služeb pr mládež (půsbících na mezinárdní úrvni i v rámci dané země) tvrba metdických materiálů vydávání publikací zajišťvání vzdělávání pracvníků reginální sběr infrmací s celnárdní půsbnstí a jejich předání na jiné úrvně sběr infrmací s reginální půsbnstí a jejich předání na jiné úrvně sběr infrmací s místní půsbnstí a jejich předání na jiné úrvně prpagace ICM dručení infrmace mládeži pradenství pr mládež místní přádání kulturních či vzdělávacích akcí pr mládež splupráce se šklami a dalšími subjekty Ve vyspělých evrpských zemích se setkáme s následujícím mdelem fungvání infrmačníh systému pr mládež: půsbí zde bvykle jeden krdinační subjekt, jež zprstředkuje kmunikaci mezi všemi úrvněmi a umžní tak větší efektivitu jejich práce (každý ví, c kd dělá a na kh se brátit s daným prblémem, taktéž nedchází k dublvání práce dvěma subjekty). Může se jednat subjekt zřizvaný státem, či nevládní neziskvu rganizaci. Dále zde půsbí mnžství center s reginální půsbnstí, která sbírají a třídí infrmace a předávají je pdstatně většímu mnžství místních center, jejichž prvz není příliš nákladný, prtže pracvník nemusí věnvat čas sběru a třídění infrmací (maximálně sbírá lkální infrmace a předává je na reginální úrveň). Senvážné nám. 24,

4 Minimum pr pracvníky ICM Káraný, Dále zde mhu půsbit také další kperující subjekty, například tzv. digilaby (pjízdné karavany vybavené vysce kvalitní mderní techniku pr tvrbu multimediálních prduktů, jež jsu zdarma k dispzici mladým lidem), které fungují ve Velké Británii či Lucembursku. Ve spustě evrpských zemí však klikrát neexistuje ani nárdní krdinátr. V některých není infrmační systém pr mládež zatím vůbec zahrnut d legislativy, a tudíž zde nejsu ani uktvené instituce a rganizace, které by v něm půsbily. Pdrbnější infrmace struktuře a financvání infrmačních systémů ve vybraných zemích nabízí dkument Struktura a financvání infrmačních služeb pr mládež a klasifikace infrmací ve vybraných zemích. Zdrje: Struktura a financvání infrmačních služeb pr mládež a klasifikace infrmací ve vybraných zemích, pr Infrmační centrum pr mládež NIDM MŠMT zpracvala v rce 2008 Eliška Bucvanvá Eurdesk [nline]. Pslední revize [citván ]. Dstupné z: <http://www.eurdesk.cz/?pid=3> Eurpa Panrama Evrpské unie [nline]. Pslední revize [citván ]. Dstupné z: <http://eurpa.eu/abc/panrama/index_cs.htm> Infrmační kancelář Rady Evrpy [nline]. Pslední revize Prsinec 2007 [citván ]. Dstupné z: <http://www.radaevrpy.cz/cjere.htm> Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy [nline]. Pslední revize [citván ]. Dstupné z: <http://www.msmt.cz/mezinardni-vztahy/rada-evrpy> Wikipedie Otevřená encyklpedie. Hesl: Rada Evrpy [nline]. Pslední revize [citván ]. Dstupné z: <http://cs.wikipedia.rg/wiki/rada_evrpy> Senvážné nám. 24,

5 Minimum pr pracvníky ICM Káraný, Pr šklení "Minimum pr pracvníky ICM" - Káraný 2008 zpracvala Eliška Bucvanvá, Infrmační centrum pr mládež NIDM MŠMT, v březnu 2008 Senvážné nám. 24,