VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018"

Transkript

1 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti správy a rzvje města. Neschváváme se za becné fráze, ale pjmenváváme knkrétní prblémy a nabízíme knkrétní řešení. Náš prgram je zdravě sebevědmý, nicméně realizvatelný tm jsme pevně přesvědčeni. V každé kapitle našeh prgramu je uveden něklik bdů, které hdláme prsadit. Pevně věříme, že i díky Vašim hlasům se náš vlební prgram pdaří naplnit. Děkuji Vám, že se zajímáte dění v Plné, a prsím Váš hlas. V úctě Ing. Milš Kvasnička předseda Mě KDU-ČSL v Plné Vlební prgram s hlavním mttem: PLNÁ MÍST PR VŠECHNY GENERACE Vlební prgram je rzdělen na hlavní témata, která jsu zaměřena na: 1/ pdpru mládeže a rdičů s dětmi 2/ pdpru senirů 3/ pdpru bčanů Plné PDPRA RDIČŮ S DĚTMI, MLÁDEŽE Vznik dětskéh dpravníh hřiště Pdprujeme vznik dětskéh dpravníh hřiště na již vybrané lkalitě pblíž základní škly. Je pr nás důležitá bezpečnst našich dětí při dnešním dpravním prvzu. Jsme pr řešení, které děti seznámí s pravidly chvání na silnici, umžní jim vyzkušet si své znalsti a dvednsti v praxi. Výstavba tělcvičny pr ZŠ Plnhdntná a dstupná tělcvična pr žáky ZŠ je důležitu sučástí kvalitní výuky. Prt se zasadíme priritní řešení tht úklu, zejména zajištění financí. Pdpra vlnčasvých aktivit pr mládež, pdpra splků a rganizací, které pracují s dětmi a mládeží Na území města Plná chceme pdprvat stávající, ale i nvě vzniklé rganizace, které se kvalitně věnují dětem. Nabízíme jim záštitu vedení města a transparentní pdmínky dtací. Udržení míst v mateřských šklách KDU-ČSL Plná pdpruje v suvislsti s rzvjem města zachvání dstatečnéh pčtu míst pr děti ve šklkách. Pdpra preventivních prgramů (besedy apd.) zaměřených na výchvu mladé generace

2 Během vlebníh bdbí bychm rádi uspřádali pd záštitu KDU-ČSL něklik besed na různá témata, která by zaujala mladu generaci. Rádi bychm slvili dbrníky na jedntlivé prblematiky (trestná činnst, drgy, šikana a další) a ve splupráci s metdikem prevence na ZŠ pmhli realizvat přednášky a besedy. PDPRA SENIRŮ Hledat mžnsti pr úsprné bydlení senirů S prhlubujícími se prblémy bude v buducnu přibývat senirů, kteří si nebudu mci dvlit běžné bydlení. Navrhujeme prt zaměřit se na tut prblematiku již nyní a ve splupráci celéh zastupitelstva hledat mžnsti bydlení pr tut skupinu bčanů, například dstavbu dalšíh pavilnu DPS. Zvýšení infrmvansti senirů prevenci a mžnstech brany Navrhujeme věnvat pzrnst v Plenském zpravdaji senirům, kteří jsu čast hrženu skupinu naší splečnsti. Rzšířit pmc senirům (nákupy, rzvz senirů a další) V rámci mžné pdpry senirů navrhujeme prstřednictvím Pečvatelské služby Plná rzšířit a zpřístupnit stávající pmc senirům. Pdpra rganizací pracujících se seniry, pdpra splků senirů Na území města Plná chceme pdprvat stávající, ale i nvě příchzí rganizace, které se kvalitně věnují senirům. rganizacím nabízíme záštitu vedení města a transparentní pdmínky dtací. PDPRA BČANŮ PLNÉ Elektrnické aukce ddávek energií i pr bčany Pr bčany zajistíme mžnst přistupit d elektrnické dražby energií pd záštitu města Plná. Tt řešení pmáhá snižvat náklady na energie pr jedntlivé dmácnsti. Rzšíření dstupnsti lékařské péče Snahu je rzšíření sučasnéh stavu dstupnsti lékařské péče a jedntlivých dbrnstí lékařů alespň na úrveň existující před něklika lety. Dlužnická amnestie Pstup v rámci vymáhání městských phledávek pkud je dlužník chten pdepsat a plnit splátkvý kalendář či jednrázvě uhradit základ dluhu, je mu prminut příslušenství. Tent přístup může vést k uhrazení nedbytných phledávek. Amnestie je jednrázvá za jasně daných pdmínek. SMS infrmace z radnice Pdprujeme vytvření systému SMS zpráv desílaných registrvaným sbám v případě výjimečných situací (např.: záplavy, dstávky vdy, elektřiny).

3 Tat hlavní témata jsu pak dplněna dalšími kruhy, které pvažuje KDU-ČSL Plná za důležité: PRBLEMATIKA PITNÉ VDY V PLNÉ Pžadujeme vyřešení prblematiky pitné vdy ve prspěch bčanů na základě věřitelných pdkladů ze SVAKu Jihlavsk. TRANSPARENTNST V RZHDVÁNÍ MĚSTA ZPRŮHLEDNĚNÍ RZPČTU MĚSTA Umžníme bčanům kntrlu městem vynalžených finančních prstředků, například prstřednictvím klikacíh rzpčtu. Veřejné finance tak budu pd kntrlu v jakukliv dbu a pr khkliv. ZVEŘEJŇVÁNÍ SMLUV Pžadujeme zveřejňvání smluv a d jedntlivých smluv budeme prsazvat smluvní ujednání zveřejnění. PKRAČVAT NADÁLE V NAHRÁVÁNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A ZÁZNAM ZPŘÍSTUPNIT NA WWW STRÁNKÁCH Pdprujeme již zavedenu praxi nahrávání jednání zastupitelstev a jejich zveřejňvání na stránkách města. PSKYTVÁNÍ MAXIMA INFRMACÍ NA STRÁNKÁCH MĚSTA Jsme pr t, aby ze strany města byl bčanům pskytván maximální mnžství infrmací. RZVJ MĚSTA PRSAZENÍ VYBUDVÁNÍ PŘÍRDNÍH KUPALIŠTĚ Chceme se zasadit vybudvání přírdníh kupaliště v lkalitě Pekla. K tét variantě nás vede přetrvávající špatná kvalita vdy, které se bávají rdiče malých dětí. PDPŘIT VZNIK SCIÁLNÍH BYDLENÍ Z městskéh bytvéh fndu chceme vyčlenit něklik bytů, které by služily pr bčany Plné, kteří se dstali d tíživé živtní situace. Tt bydlení by byl časvě mezen a pdpřen intenzivní sciální prací s těmit lidmi. BUDVÁNÍ CYKLSTEZEK Pdprujeme výstavbu cyklstezek na území Plné a jejich případné napjení na již stávající cyklstezky v klí. HLEDÁNÍ PRSTR PR DALŠÍ VÝSTAVBU RDINNÝCH DMŮ Při rzvji města chceme pdpřit výstavbu nvých rdinných dmů v lkalitách dle nvě přijatéh územníh plánu. SPLUPRÁCE A PDPRA FARNSTI I nadále pdprujeme dbru a úzku splupráci s místní Římskkatlicku farnstí děkanství Plná. PÉČE KULTURNÍ PAMÁTKY

4 Měst Plná se péči památky věnuje dluhdbě a systematicky. Chceme v tmt pkračvat, památky jsu ttiž cennu devizu, která d Plné může přilákat nvé návštěvníky. PRPAGACE MĚSTA Nadále se chceme zasazvat c největší mžnu míru prpagace města. ZDRAVÉ MĚST VYRVNANÝ RZPČET A VYUŽÍVÁNÍ DTAČNÍCH TITULŮ Při sestavvání městskéh rzpčtu jsme pr vyrvnaný rzpčet. Úvěrvé financvání bude mžné připustit puze tehdy, pkud bude třeba předfinancvat prjekty dtvané z veřejných rzpčtů (např. z fndů Evrpské unie), kdy je dtace pskytvána až zpětně. SNIŽVÁNÍ ZADLUŽENSTI MĚSTA V případě přebytkvéh rzpčtu jsme pr mimřádné umřvání dluhů města. KMPLEXNÍ REKNSTRUKCE VEŘEJNÝCH PRSTRANSTVÍ SÍDLIŠTĚ PALACKÉH A ULICE PALACKÉH Priritně budeme prsazvat reknstrukci kmunikací, parkvišť, veřejné zeleně, veřejnéh světlení, dětských plácků apd. UMÍSTĚNÍ STJANŮ S PAPÍRVÝMI PYTLÍKY VE MĚSTĚ PR MAJITELE PSŮ A ZAJIŠTĚNÍ ČISTTY ULIC MĚSTA Pr čistější měst chceme prsadit instalaci stjanů s papírvými pytlíky, které budu mci využít majitelé psů, a taktéž pdprvat veškerá patření veducí k udržení čistty v Plné. SANACE HŘBITVA A KSTELA SV. KATEŘINY Chceme řešit statické pruchy hřbitvní zdi a nejstaršíh kstela v Plné. ÚPRAVA AUTBUSVÝCH ZASTÁVEK Prsazujeme úpravu autbusvých zastávek tak, aby skutečně chránily před nepříznivým pčasím (deštěm, větrem), a prsazujeme vybudvání krytéh přístřešku na autbusvé zastávce Plná, Palackéh a Plná, kin. HLÁŠVNA ČERNÝCH SKLÁDEK Chceme prsadit vytvření nline systému na www stránkách města, kde bude mžné upzrňvat na nelegální skládky. BEZPEČNST DĚTSKÝCH HŘIŠŤ Jsme pr zvýšení dhledu na všech dětských hřištích (kntrla čistty, technickéh stavu) z důvdu bezpečnsti hrajících si dětí. PDPRA PR PDNIKATELE Jsme pr maximální rzumnu pdpru plenských pdnikatelů a jejich aktivit či výrbků. PDPRA VEŘEJNÉH STRAVVÁNÍ Hledáme mžnsti kvalitníh veřejnéh stravvání v centru města. VLAKVÁ DPRAVA VE MĚSTĚ

5 JSME PRTI: Znvu činit krky k bnvě vlakvé dpravy d města. Minimálně nepřipustit zrušení tratě. těžbě uranu v blízkém Brzkvě mizení úřadů a pravmcí města Plná v rzpru s deklarvanými principy subsidiarity, na kterých vznikala nvá samspráva p rce 1989, tj. předávání pravmcí z Městskéh úřadu Plná na Magistrát Jihlava

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více