EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS"

Transkript

1 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace a využití kncepce Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

2 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Následující dkument je suhrnem infrmací prvádění a využití metdiky, nástrjů a výsledků výstupů prjektu "Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v dbrném vzdělávání a vyskšklském vzdělávání", které byly pskytnuty partnery prjektu. P celu dbu trvání prjektu se partneři aktivně zapjili d šíření a zavádění svědčených pstupů a řešení v jejich místním prstředí. Díky tmu, že partneři v rámci prjektu byli jak univerzity, tak rganizace z bchdníh světa, blasti jejich činnstí pkryly velmi širké spektrum. Zejména výzkumníci z univerzity v Seville, Pisa a Prahy skrz specifika své práce měli mžnst prezentvat výsledky prjektu pr širku škálu zájemců předmětu pdnikání (studenti pdnikání) a navazující pdnikatelské dvednsti, které se pěstují a na různých úrvních vzdělávání. Na druhé straně, splupráce s partnery z blasti pdnikání - rganizace: CEDIT, AMSP ČR, IEPL, BD Centrum, které se zabývají spluprací s pdnikateli, lidmi, kteří chtějí zalžit vlastní splečnst a s jinými firmami, které mají hdně kntaktů v sukrmém sektru. Tyt rganizace jsu klíčvými hráči, prtže mhu šířit výsledky prjektu mezi jedntky figurující na trhu práce, subjekty sciální eknmiky. Tent dkument představuje zkušensti partnerů prjektu na různých fázích šíření a uplatňvání výsledků prjektu EEC v partnerských zemích. Partneři ze Španělska, Itálie, Plska a České republiky díky pkynům d Evrpskéh parlamentu klíčvých schpnstech v rámci celživtníh učení, prvedli řadu patření k prvádění a využívání invativních bchdních mdelů v těcht zemích. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

3 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání 1. Implementace a využití kncepce Itálie 1.1. Cedit Mnh evrpských zprávy (například "Zpráva knkurenceschpnsti Evrpy z rku Vstříc znalstmi řízené industrializaci" a "Představení a implementace knkurenceschpnsti členských států při prvádění průmyslvé plitiky EU 2013") pukázaly na prblémy italskéh systému při pdpře vzdělávání pdnikání. Stejný prblém byl zdůrazněn v dkumentu "Crssing a Blending" (R.2), který byl vypracvaný v rámci prjektu EEC: italský systém pstrádá účinné nástrje pr výuku 7. klíčvé kmpetence Evrpské unie: smysl pr iniciativu a pdnikavst. Osby, které by mhly hrát významnu rli při výchvě k pdnikavsti (vyské škly, rganizace zabývající se dbrným vzděláváním a přípravu rganizací, škl, veřejných rgánů) nepskytují nástrje jednduchým způsbem pr výuku těcht slžitých předmětů. Ve stejné dbě, již zavedení pdnikatelé nemají mnh šancí pracvat na schpnstech, jak jsu invace a smysl pr iniciativu. Tt je další slabinu italskéh systému, v rámci prjektu EEC je na ní rvněž zaměřen. Pdle těcht znaků se CEDIT rzhdl pr dvě různé cílvé skupiny pr testvací fázi nástrjů prjektu EEC: BMC Mdel byl testván mladými lidmi účastnících se stáží (dvě různé skupiny) Invace Camp byl testván skupinu mladých pdnikatelů (pd-40). V tmt případě skupina pracvala knkrétně na kmpetencích týkajících se invací (které jsu sučástí širší plžky 7. klíčvé kmpetence Evrpské unie). Tyt rzhdnutí měly také zajistit udržitelnst prduktů rganizací CEDIT. Ve skutečnsti, naše rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy se účastní každý rk mnha nadnárdních prjektů mbility: nejméně 30 mladých lidí (studenti, nezaměstnaní, abslventi neb vyučení), kteří pcházejí z celé Evrpy a Středmří, přijíždějí d Itálie díky CEDITu, který jim nabídne příležitst stáže. Lidé pdílející se na tmt druhu prjektů mbility jsu ve velmi delikátní fázi svéh prfesníh živta, setkávají se s pracvním živtem čast pprvé, a tak mají šanci si t vyzkušet při dbrném vedení. Je t úkl naší rganizace, aby jim ukázal všechny příležitsti, pr jejich buducí zaměstnání, a t i prezentaci s mžnstí zalžení svéh vlastníh pdnikání. Zpětná vazba získaná pmcí pskytnutých dtazníků ukázala, že nástrj BMC Mdel byl ceněn účastníky, prtže jim pmhl vybudvat vlastní bchdní mdely. Pr mnhé z nich t byl jen první krk k vypracvání pdrbnějšíh pdnikatelskéh plánu. Ostatní, kteří byli vyzváni k pužívání BMC mdelu, byli účastníci prgramu "Erasmus pr mladé pdnikatele". CEDIT, který se pdílí na prjektu EYE jak zprstředkující rganizace, nabídnul mnha z nich vyzkušet nástrj s cílem připravit svůj pdnikatelský plán (pvinný pr účast v prgramu EYE). Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

4 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání C se týče Invačníh kempu, CEDIT využil zkušensti získané prstřednictvím mezinárdních prjektvých setkání. Kmpetence a nástrje získané v rámci prjektu EEC umžnila CEDITu uspřádat Invační kempu s účastí něklika mladých pdnikatelů. CEDIT se zavazuje uspřádat Invační kemp v buducnu, a t nejen se stejnými cílvými skupinami (pdnikatelé), ale také s dalšími subjekty. Pr výběr cílů bude CEDIT využívat zkušenstí jak partner z jiných prjektů. Myslíme, že by byl zajímavé zeptat se studentů, nezaměstnaných a praktikantů k účasti v buducích Invačních kempech. CEDIT, jak rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy, pracuje každý den s těmit lidmi a aktivity jak jsu Invační kempy, budu určitě přijaty na pdpru vzdělávání k pdnikání a smyslu pr iniciativu. CEDIT bude realizvat tyt činnsti v širším měřítku, aby sby zapjené d praxe, tvrby dbrných kurzů atd. se pdílely na těcht wrkshpech. Pdle vzdělávacích ptřeba a zázemí účastníků, bude přijat BMC Mdel neb nástrj pr Invační kemp. Aby byl mžné zaručit udržitelnst nástrjů, CEDIT učiní následující krky: přijetí BMC Mdelu v dhdě s partnery v rámci nadnárdních prjektů mbility; aktualizace materiálů na webvé stránce CEDITu; zavedení Invačníh kempu v metdlgii dbrné přípravy CEDITu; pužití EU Camp Guide pr nvé vydání Invačníh kempu a přijetí dtazníků a systému ukazatelů k mnitrvání dpadu; infrmvání dbrných škl nvých metdlgiích, se kterými CEDIT splupracuje. Všechny materiály jsu již šířeny partnery CEDITu a sítí kntaktů. Přes něklik infrmačních akcí dbrnéh vzdělávání a přípravy rganizace, vyské škly, veřejné rgány, technlgické parky, pdnikatelské inkubátry byly infrmvány nvých metdlgiích. Tat aktivita bude prbíhat p celu dbu prjektu, díky každdennímu kntaktu s některými z těcht subjektů (italské neb evrpské), které se připjí d sítě CEDITu. Předměty, ve kterých lze pužít výsledky tht prjektu: univerzity: budu schpny učit vysce kvalifikvané studenty, kteří přicházejí ze všech akademických disciplín pdnikání. Universita Pisa a VŠFS jasně prkázaly, že univerzity mají velký zájem na těcht nvých metdách, a další subjekty v Tskánsku, Itálii a Evrpě budu využívat výsledky prjektu EEC; rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy: jiné rganizace může zahrnut metdiky v rámci své prfesní přípravy; veřejné instituce (škly, pdnikatelský inkubátr, technlgické parky, atd.): tyt rganizace mhu pužívat nástrje samstatně neb s pdpru partnerů prjektu, integrvat jejich pskytvání d dbrné přípravy a práce na kmpetencích, na které nejsu bvykle vyšklení. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

5 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Všechny tyt subjekty mhu využít převedených nástrjů: BMC Mdel: bude pužíván specificky rganizacemi dbrnéh vzdělávání a přípravy, pdnikatelskými inkubátry a technlgickými parky, prtže představuje první krk k vybudvání bchdní mdelu. T pmůže uživatelům přesně definvat prvky, c budu muset zvážit před začátkem pdnikání a pmůže jim vytvřit pdrbnější pdnikatelský plán. Invační kemp: škly, univerzity, rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy a bchdní sdružení jsu nejvíce zainteresvanými subjekty. Budu schpni naučit účastníky pdnikání prstřednictvím invativních metd. Výše uvedené instituce mhu snadn najít uživatele pr činnsti, které budu prvádět. Škly, univerzity, rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy, pdnikatelské inkubátry, pdnikatelské a bchdní sdruženi atd. mají každdenní kntakt se zúčastněnými. Nejdůležitějším prvkem se stal vzdělávání učitelů/facilitátrů, aby byli schpni vyknávat činnsti s invativními nástrji. EU Camp Guide má zásadní význam, který umžňuje lidem, kteří nebyli přím zapjeni d prjektu EEC rganizvat a řídit Invační kempy. Tat příručka bude dplněna další materiály Invačníh kempu. Širší přijetí invativních nástrjů přinese pzitivní efekty ve středně dluhém bdbí pr cílvé skupiny. Pzitivní výsledky byly již shrmážděny sběrem dtazníků na BMC Mdelu a během Invačníh kempu. Nejdůležitějším pznatkem je, že tyt dva nástrje umžňují účastníkům, aby drážely význam invací v pdnikání, s knečným cílem vytvřit nvé pracvní příležitsti a rzvíjet pdnikání Univerzita v Pise Mnh evrpských zprávy (například "Zpráva knkurenceschpnsti Evrpy z rku Vstříc znalstmi řízené industrializaci" a "Představení a implementace knkurenceschpnsti členských států při prvádění průmyslvé plitiky EU 2013") pukázaly na prblémy italskéh systému při pdpře vzdělávání pdnikání. Stejný prblém byl zdůrazněn v dkumentu "Crssing a Blending" (R.2), který byl vypracvaný v rámci prjektu EEC: italský systém pstrádá účinné nástrje pr výuku 7. klíčvé kmpetence Evrpské unie: smysl pr iniciativu a pdnikavst. Osby, které by mhly hrát významnu rli při výchvě k pdnikavsti (vyské škly, rganizace zabývající se dbrným vzděláváním a přípravu rganizací, škl, veřejných rgánů) nepskytují nástrje pr výuku těcht slžitých předmětů jednduchým způsbem. Z výše uvedených úvah se Universita z Pisy rzhdla implementvat BMC Mdel a Invační kemp v rámci širšíh rámce pr pdpru růstu pdnikatelskéh ducha mezi studenty, dktrandy a akademickými pracvníky. Tent rámec byl vytvřen za psledních pět let přensu technlgií na univerzitě a v jeh vzdělávacích aktivitách a jsu sustředěny v prgramu Ph.D plus, vzdělávací Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

6 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání prgram pr MSc a dktrandy, jejichž cílem je šířit pdnikatelskéh ducha, využívání výsledků výzkumu a vytváření nvých pdniků. Prvádění těcht dvu nástrjů je strategicky naplánván tak, aby byla zajištěna udržitelnst jejich prvádění p uknčení prjektu. Hlavní rzhdnutí v zájmu dsažení tht cíle jsu: Vlba cílvé skupiny: Universita v Pise je vyská škla. Prt byla vybrána jak cílvá skupina akademičtí studenti. Důraz byl kladen zejména na magisterské studenty, kteří se zaručili za slidní zázemí. Zahrnutí nástrjů v rámci strukturvané a svědčenéh rámce pr dbrnu přípravu a pdpru pdnikání. Na základě těcht úvah, Univerzita v Pise zahrne tyt nástrje d svéh prtflia. IDEA BMC nástrj pdpří ty fáze vzdělávání a dbrné přípravy, které jsu sustředěné na bchdní mdely a jejich vývj. V předchzích fázích prjektu již byl tent nástrj testván a získal velmi pzitivní hlasy ve všech dtaznících. Invační kemp byl úspěšně testván v rámci služby kariérníh pradenství, ve splupráci s prgramem Ph.D plus. Pradenská splečnst půsbící celsvětvě splupracvala na vymezení bchdních výzev. Tent přístup umžnil na jedné straně rzvj pdnikatelských dvednstí studentů v rámci jejich studia, na straně druhé zde byla příležitst, aby s tut firmu splupracvali pracvně. Pdnikatelské schpnsti jsu ve skutečnsti schpnsti, které se mnh splečnstí snaží najít u svých zaměstnanců. Univerzita bude pravidelně uskutečňvat tent rámec aktivit se splečnstmi a budu se knat v celém akademickém rce. Udržitelnst tht nástrje bude zajištěna prstřednictvím následujících akcí: BMC Mdel bude trvale přijat d prgramu Ph.D plus jak nástrj pr vzdělávání, vypracvání a sdílení bchdních mdelů; Invační kemp bude přijat jak nvý způsb, jak dát dhrmady firmy a studenty, pr vytváření nvých příležitstí k bjevvání nvých talentů a rámci th se dstat d kntaktu s nejzajímavějším bchdním prstředím; Všechny materiály budu průběžně aktualizvány na webvých stránkách prjektu; EU Camp Guide bude revidván a aktualizván na základě zpětné vazby a nvých nápadů. Všechny materiály jsu již šířeny v rámci University v Pise, mezi studenty a akademickými pracvníky, prstřednictvím sítě kntaktů. Přes něklik infrmačních akcí dbrnéh vzdělávání a přípravy rganizace, vyské škly, veřejné rgány, technlgické parky, pdnikatelské inkubátry byly infrmvány nvých metdikách. Tyt aktivita bude prbíhat p celu dbu realizace prjektu, především důkladné přijetí výše uvedených patření. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

7 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Jak vyskšklská instituce půsbící na evrpské i celsvětvé úrvni, bude Univerzita v Pise prsazvat přijetí EEC nástrjů i v jiných akademických institucích, jakž i v inkubátrech a technlgických parcích. Úklem je vytvření splečnéh základu nástrje pr vzdělávání a sdílení témat pdnikání. Z tht důvdu budu všechny vyvinuté materiály vlně přístupné institucím vzdělávání a dbrné přípravy prstřednictvím webvé stránky EEC. Návd zaručí snadnu implementaci nástrjů krk za krkem. Tt zaručí účinný systém, v němž je pr prvádění celéh subru nástrjů maximální příns pr všechny aktéry (akademické instituce, učitelé, studenti, splečnsti), v celstním přístupu. Širší přijetí invativních nástrjů přinese pzitivní efekty ve středně dluhém bdbí pr cílvé skupiny. Pzitivní výsledky byly již shrmážděny testváním BMC Mdelu a Invačníh kempu prvedených na Univerzitě v Pise v průběhu prjektu Regin Tskánsk BMC Mdel je užitečný nástrj pr pdnikatelský inkubátr financvaný reginem Tskánsk, může představvat první kntakt mezi start-upy neb buducími pdnikateli a zaměstnanci pdnikatelskéh inkubátru. Díky tmut nvému nástrji pdnikatelé pchpí, zda je mžné jejich nápady uskutečnit a zda jsu schpni vytvřit první bchdní plán. Nástrj byl šířen d všech inkubátrů realizvaných reginem Tskánsk jak nástrj na pdpru rzvje nvých pdniků. Infrmace byly zaslány reginálním inkubátrům a t úředním dpisem pdepsaným výknným ředitelem "Úřadu přensu invací". Místní zaměstnanci byli infrmváni nástrjích a bdrželi všechny ptřebné infrmace, aby byl mžné pdprvat využívání tht nástrje v jejich strukturách. Nástrj byl testván na star-upech a buducích pdnikatelích, kteří splupracují s inkubátry na tevření svých vlastních pdniků. Zaměstnanci inkubátru je vyzvali, aby pmcí BMC Mdelu vytvřili první bchdní mdel a testvali prveditelnst jejich vlastních pdnikatelských nápadů. Pužití nástrje je snadné a zdarma a v kmbinaci s jednduchým uživatelským vládáním. Regin Tskánsk bude usilvat zajištění udržitelnsti tht nástrje v rámci příslušných inkubátrů a t i p sknčení prjektu. Všechny tyt důvdy vedly k tmu, že regin Tskánsk pdpruje a prpaguje tent nástrj nejen mezi pdnikatelské inkubátry, ale v technlgických střediscích, které jsu funkcemi pdbné inkubátrům. Také veřejné rgány mhu využít výsledků tht prjektu a budu zváni k využití BMC Mdelu a metdiky Invačníh kempu. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

8 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Regin Tskánsk bude pdprvat širší využívání nástrjů prjektu EEC a čekává, že k dsažení cíle pskytne své prstředky na rzvj nvých nástrjů a pdpry vzdělávání k pdnikání. Cílvými skupinami pr tyt akce jsu nví pdnikatelé, buducí pdnikatelů a start-upy, které by mhly těžit z invativních nástrjů pdprvaných v rámci prjektu. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

9 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání 2. Implementace a využití kncepce Španělsk 2.1. Univerzita v Seville a IEPL Mnh evrpských zprávy (například "Zpráva knkurenceschpnsti Evrpy z rku Vstříc znalstmi řízené industrializaci" a "Představení a implementace knkurenceschpnsti členských států při prvádění průmyslvé plitiky EU 2013") pukázaly na prblémy některých evrpských zemí, jak je například italský neb španělský systém k pdpře vzdělávání pdnikání. Stejný prblém byl zdůrazněn v dkumentu "Crssing a Blending" (R.2), který byl vypracvaný v rámci prjektu EEC: španělský systém pstrádá účinné nástrje pr výuku 7. klíčvé kmpetence Evrpské unie: smysl pr iniciativu a pdnikavst. Osby, které by mhly hrát významnu rli při výchvě k pdnikavsti (vyské škly, rganizace zabývající se dbrným vzděláváním a přípravu rganizací, škl, veřejných rgánů) nepskytují nástrje pr výuku těcht slžitých předmětů jednduchým způsbem. Sučasně již zavedení pdnikatelé nemají mnh šancí pracvat na schpnstech jak například smysl pr iniciativu. T je další slabstí španělskéh systému, která by měla být řešena v rámci prjektu EEC. Na Universitě v Seville testvány dva nástrje: Invační kemp a BMC Mdel. Invační kemp byl testván dvakrát na Univerzitě v Seville: a) pprvé byl testván skupinu vyskšklských studentů v blasti cestvníh ruchu a finančních věd, všichni pd 40. b) pdruhé byl testván s učiteli a dktrandy z univerzity, všichni pd 30 let a někteří již mají vymyšlený pdnikatelský záměr. Nástrj BMC byla testvána na skupině studentů pdnikání a administrativy (364 studentů). Tyt zkušensti byly velmi ceněny cílvými skupinami a učiteli, prtže reagují na některé klíčvé aspekty španělskéh trhu práce. Pdnikání a samstatně výdělečná činnst jsu klíčvé k řešení nezaměstnansti jakžt jednh z hlavních prblémů ve většině evrpských zemí. Tent prjekt a pstupy služí k zajištění užitečných nástrjů, které pdprují pdnikání a usnadňují prces zakládání firem. Tyt nástrje byly testvány na magisterské i pstgraduální úrvni s cílem rzvíjet pdnikatelské dvednsti u těcht studentů. Abslventů, by měli být schpni začít pdnikat s cílem zlepšit evrpsku eknmiku. Univerzita v Seville si myslí, že pužívání nástrjů, jak je Invační kemp, bude vhdný zejména d blasti vyskšklskéh vzdělávání, pdnikatelských inkubátrů. Z tht důvdu byli na naši druhé akci přítmni zástupci těcht rganizací, např. veřejná rganizace Andalussia, věnující se pdpře Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

10 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání pdnikatelské kultury. Tat rganizace má inkubátry pr začínající pdnikatele (Fundación Pública Andalucía Emprende). Věříme, že rzvj všech pdnikatelských dvednstí a užitečných nástrjů ve střednědbém a dluhdbém hrizntu pmůže lidem identifikvat příležitst neb jim pmůže zlepšit pdnikatelský záměr, aby byl mžné vytvřit firmu. Tt vše bude mít naknec pzitivní dpad na místní a reginální eknmiku. V tmt smyslu bude Univezita v Seville přádat aktivity s nvými studenty a mladými pdnikateli z veřejné rganizace, která byla zmíněna v předchzím dstavci. Zpětná vazba d sb, které pužily BMC Mdel, ukázala, že tent nástrj je pr ně velmi cenným, prtže jim pmhl k vytvření svých vlastních bchdních mdelů. Tat zkušenst může být pr ně výchdiskem s cílem vytvřit pdrbnější pdnikatelský plán. Všechny materiály byly předány všem učitelům Eknmick-správních studií, aby byl mžné uplatňvat nástrje v příštích letech. Předány byly také veřejné rganizaci, aby mhly být pužity jejich pdnikateli v celém reginu. Nejdůležitějším závěrem je, že ba nástrje jsu velmi užitečné pr lidi, kteří ptřebují zlepšit dvednsti, aby mhly začít pdnikat. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

11 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání 3. Implementace a využití kncepce Česká republika 3.1. Vyská škla finanční a správní Oba mduly velmi dbře zapadají d studijníh prgramu (řízení pdniku a pdnikvé finance) na naší univerzitě, který je nejúspěšnější studijní prgram drážející ptřeby trhu práce. Oba mduly pmáhají upevnit praktické bchdní zaměření studijníh prgramu, a tím i kvalitu vzdělávání jak takvéh. Z našeh phledu nejlepší způsb začlenění mdelu je zavedení h, jak pvinné sučásti vzdělávání na vyských šklách. Byl by užitečné, aby tent mdel byl předlžen všem vyským šklám neb přím zástupcům ddělení, kteří jsu zdpvědní za tut blast vzdělávání na eknmických a bchdních vyských šklách. Mhl by být také užitečné kntaktvat eknmické vyské škly a další vzdělávací rganizace. Myslíme si, že není rzdíl v tm, zda je mdel začleněn d semestrálních přednášek jak v našem případě, neb je uspřádám v rámci letní škly neb nějaké jiné pvinné části vyskšklskéh vzdělání. Mdel může být také nabízen jak vlitelná předmět s velkým ptenciálem a může být také nabízen dspělým lidem, kteří mají zájem vybudvat své vlastní pdnikání. Pdle našich zkušenstí lze říci, že zavedení semestrálních přednášek s BMC Mdelem a Invačním kempem je tím vhdným způsbem zavádění pr naše studenty. Máme d studentů pzitivní hlasy a můžeme knstatvat, že mdel je užitečné při přednáškách jak pr studenty, tak pr učitele. Na základě těcht zkušenstí se dmníváme, že tyt nástrje by mhly být pužit bdbně na jiných vyských šklách a mhu být pzitivní a užitečnu sučástí vzdělávání. Dmníváme se, že je reálné sdílet tent mdel jak na nárdní úrvni, tak v zemích partnerů i v členských státech. Také si myslíme, že vliv prjektu na cílvé skupiny bude dluhdbě jak na reginální, tak na nárdní úrvni. Výsledky prjektu by měly být pdprvány i uživateli, kteří by vysvětlili všechny výhdy. V tmt případě předpkládáme, že sbní zkušenst s BMC Mdelem a Invačním kempem je nejlepší způsb pr sdílení těcht nástrjů. Nvý kurz "Obchdní mdel" pužívající BMC Mdel byl zalžena jak běžnu sučást BMCF studijníh prgramu vyučvanéh v bu (česky a anglicky) jazycích na VŠFS. Pzitivní výsledky prjektu a jeh nástrjů jsu šířeny na různých webvých stránkách, v tiskvých zprávách a knferencích. Pzitivní reference budu šířeny i na sciálních sítích přím samtnými studenty. Vytváření sítí mezi učiteli a garanty kurzů může být také efektivním způsbem. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

12 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání V České republice vidíme velký ptenciál v zavedení tht mdelu na veřejných eknmických vyských šklách. Pkud tyt instituce zavedu tent mdel jak sučást svéh vzdělání, byl by t skvělý úspěch pr celý prjekt. Myslíme si, že nástrje jsu užitečnu sučástí výchvy k pdnikání s kladným přijetím ze strany studentů Asciace malých a středních pdniků a živnstníků ČR Mnh publikvaných zpráv v minulsti ukázaly btíže v českém vzdělávacím systému. Jak hlavní prblémy byly identifikvány: Nedstatečné prpjení vzdělávacíh a pdnikatelskéh světa; Kvalita výuky zastává v mezinárdním srvnání; Příliš mnh abslventů s humanitním vzděláním; Prblematický systém financvání vyských škl atd. Všechny tyt prblémy bude třeba vyřešit v buducnu, prtže se drážejí české knkurenceschpnsti. Tyt becné prblémy se prjevují ve všech blastech vzdělávání, ať už se jedná škly eknmie, technické, zdravtní, filzfické atd. Škly a univerzity v blasti pdnikání/eknmie / bchdní nemají prblém s nedstatkem studentů, ale s výuku pdnikání. V České republice neexistuje jedntný kmplexní systém pr výuku pdnikání, který by pužívaly jedntně všechny škly v tét blasti. Existují puze dvě základní becné frmy výuky, bě zalžené na praktických zkušenstech: vzdělávací prgram pr studentské splečnsti; A pdniky, rganizace Junir Achievement (studentských mini-pdniků). Fiktivní firmy jsu zahrnuty v rámci studijních prgramů než jak samstatný předmět. Služí jak nástrj, který může být pužit k získání zkušenstí. Fiktivní firma je v sučasné dbě běžnu sučástí praxe pr více než st středních škl a dbrných učilišť. Pdnikatelské vzdělávání d značné míry závisí na chtě škl se účastnit se těcht činnstí. Takže můžeme knstatvat, že český systém pstrádá více způsbů, jak se učit pdnikání. Jeden z těcht nvých způsbů může být právě mdel EEC, jeh nástrje pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a přípravy a univerzit. AMSP ČR se rzhdla pr dvě cílvé skupiny pr testvací fáze nástrjů prjektu EEC: BMC Mdel byl testván mladými lidmi, kteří s AMSP ČR splupracují prstřednictvím prgramu Erasmus pr mladé pdnikatele (EYE), Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

13 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání BMC Mdel byl testván ve splupráci s lidmi, s nimiž AMSP ČR splupracvala a v minulsti na jiných prjektech. AMSP ČR se pdílí na prjektu EYE jak zprstředkující subjektu a v tut chvíli dispnuje širku základnu lidí, které tent prjekt zahrnuje. Vybrali jsme si tut skupinu lidí, prtže t jsu pdnikatelé (neb mají v úmyslu jimi býti) se zkušensti s pdnikáním, takže je se jedná velmi sfistikvanu skupinu lidí. Někteří z nich již zalžili vlastní firmy. Testvací fáze byla prvedena distančním způsbem. Důvd byl prstý - naši účastníci jsu z různých měst z celé České republiky, a někteří z nich jsu v sučasné dbě v zahraničí. Byla jim nabídnuta úvdní šklení prstřednictvím Skype knference, pzději jsme jim rzeslali infrmační s pkyny a pstupy. 2 týdny měli naši účastníci pr testvání a hdncení. Jejich zpětná vazba byla velmi pzitivní, jak hlavní výhdy byly vyjmenvány ukazatele jak úspra času, vybudvání vlastníh bchdní mdelu s menším úsilím než jak bvykle, pmc při třídění myšlenek apd. Pr mnhé z nich t byl pprvé, kdy pužili nějaký nástrj pr tvrbu pdnikatelskéh plánu. Shrneme-li t, nástrj BMC je invativní a užitečný jak pr nvé, tak pr zavedené pdnikatele. AMSP ČR realizvala různé prjekty v minulsti. Takže AMSP ČR se rzhdla pžádat pmc lidi, kteří se pdíleli na jiných prjektech v minulsti. Testvací fáze prběhla stejným způsbem jak u předchzí skupiny. Aby byl mžné zaručit udržitelnst nástrjů prjektu AMSP ČR učiní následující krky: přijetí BMC Mdelu p dhdě s partnery, v rámci nadnárdních prjektů mbility; zpřístupnění materiálů na webvé stránce AMSP ČR; infrmvání škl nvých metdikách, se kterými AMSP ČR splupracuje; pužití v rámci prgramu "Erasmus pr mladé pdnikatele"; pužívání a šíření prstřednictvím vlastníh prgramu "Svu Cestu - Yung business"; prezentvání účastníkům prgramu "Pdnikavá žena"; nástrj BMC bude zahrnut d vzdělávacích aktivit a prjektů AMSP ČR. Všechny materiály již byly šířeny partnerům i dalším rganizacím spadající d sítě kntaktů. Přes něklik akcí byly infrmvány nvých metdikách instituce dbrnéh vzdělávání a přípravy, vyské škly a veřejné rgány. Tat činnst bude prbíhat p celu dbu trvání prjektu, a t prstřednictvím každdenníh kntaktu s některými z těcht subjektů a dalších rganizací, které se připjí AMSP sítě. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

14 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Organizace, které mhu využít výsledky prjektu: Vyské škly budu mít nvé metdy výuky pdnikání. Univerzity jsme již kntaktvali a mají pravdvý zájem na těcht výukvých metdách zahranující BMC Mdel. Vyská škla finanční a správní v Praze, Jihčeské univerzita v Českých Budějvicích, Západčeská univerzita v Plzni ukázali, že je zde zájem z univerzitníh prstředí; rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy: rganizace můžu zahrnut nvé metdy, jak sučást jejich dbrné přípravy; Orgány veřejné správy (škly, pdnikatelské inkubátry, technlgické parky, atd.) mhu pužít nástrj samstatně neb s pdpru partnerů prjektu, integrvat jejich pskytvání vzdělávacích a pracvních dvednstí, které nejsu bvykle vyšklení. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

15 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání 4. Implementace a využití kncepce Plsk 4.1. BD Centrum V Plsku je nedstatek pdpůrných nástrjů v blasti pdnikání pr lidi, kteří chtějí zahájit vlastní pdnikání. Ve skutečnsti je systém dtací na zahájení vlastníh pdnikání pr běžné lidi velmi uzavřený. Pkud někd chce pdat žádst dtaci na jeh buducí splečnst, měl by mít především dbru představu tmt bru. V tét blasti neexistují žádné zvláštní nástrje, z nichž by všichni mladí pdnikatelé mhli mít prspěch. EEC nástrje prjektu jsu dpvědí na tent prblém, a d značné míry mhu přispět k rzvji a vypracvání pdnikatelskéh plánu. Pdle našeh názru existují dva způsby, pr c nejlepší využití prduktů prjektu: 1) Pužití metdiky jak sučást vyučvání mladých lidí a studentů (Invační kemp): univerzity vyské škly (br: Obchdní studie) vlitelné šklení pr studenty 2) V dbrném vzdělávání a přípravě prfesinálů - denní aktivity s lidmi, kteří chtějí zahájit vlastní pdnikání (BMC Mdel). Alternativní řešení jsu šklící firmy, které se specializují především na blasti pdnikání, šklení a bchdní šklení. Tyt splečnsti mhu zahrnvat i Invační kempy, stejně jak BMC nástrj v jejich učebních snvách. Uvedené instituce, ale i veřejné a instituce mhu pmci při zavádění mdelu jak závazné nrmy na úrvni vzdělávání. Na pdpru udržitelnsti výsledků prjektu na nejvyšší úrvni by měli prjektví partneři navrhnut knkrétní nástrje. Metdiky, již realizvaná řešení, nástrje, způsby - jejich využití je ptřeba knzultvat se svými splupracvníky. BD Centrum bude aktivně pdprvat udržitelnst prduktů a nástrjů, p sknčení prjektu. Splečnst realizuje řadu prjektů, v rámci nichž se účastníci snaží rzvíjet své kmpetence a dvednsti v blasti tvřivsti a pdnikavsti. V tmt případě bude BMC Mdel je dbrým nástrjem, který bude pužíván během šklení. Budeme šířit infrmace Invačních kempech a BMC Mdelu mezi našimi prfesry, splupracvníky a dpručíme jim, aby pužívali tyt nástrje jak metdiku při své práci se studenty v průběhu kurzů. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

16 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Dpad prjektu na lidi v dluhdbém hrizntu je mžné, a t zejména na místní a reginální úrvni. Splupráce mezi prjektvými partnery a jejich splupracujícími rganizacemi z pdnikatelské sféry a vzdělávání může přinést pzitivní dpad na šíření a udržvání pzitivních výsledků EEC prjektu. Během testvací fáze cílvé skupiny hdntily nástrje (Invační kemp, BMC Mdel) jak velmi užitečné a uživatelsky přívětivé. Pužívání těcht nástrjů je mžné bez hledu na vzdělání či pdnikatelské pstje. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

K současným aspektům švédské politiky zaměstnanosti

K současným aspektům švédské politiky zaměstnanosti K sučasným aspektům švédské plitiky zaměstnansti Aktivní plitika zaměstnansti byla ve Švédsku dluhu dbu pilířem bje prti nezaměstnansti. Názry na její účinnst se liší, existují mnhá tvrzení, která pukazují

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více