EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS"

Transkript

1 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace a využití kncepce Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

2 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Následující dkument je suhrnem infrmací prvádění a využití metdiky, nástrjů a výsledků výstupů prjektu "Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v dbrném vzdělávání a vyskšklském vzdělávání", které byly pskytnuty partnery prjektu. P celu dbu trvání prjektu se partneři aktivně zapjili d šíření a zavádění svědčených pstupů a řešení v jejich místním prstředí. Díky tmu, že partneři v rámci prjektu byli jak univerzity, tak rganizace z bchdníh světa, blasti jejich činnstí pkryly velmi širké spektrum. Zejména výzkumníci z univerzity v Seville, Pisa a Prahy skrz specifika své práce měli mžnst prezentvat výsledky prjektu pr širku škálu zájemců předmětu pdnikání (studenti pdnikání) a navazující pdnikatelské dvednsti, které se pěstují a na různých úrvních vzdělávání. Na druhé straně, splupráce s partnery z blasti pdnikání - rganizace: CEDIT, AMSP ČR, IEPL, BD Centrum, které se zabývají spluprací s pdnikateli, lidmi, kteří chtějí zalžit vlastní splečnst a s jinými firmami, které mají hdně kntaktů v sukrmém sektru. Tyt rganizace jsu klíčvými hráči, prtže mhu šířit výsledky prjektu mezi jedntky figurující na trhu práce, subjekty sciální eknmiky. Tent dkument představuje zkušensti partnerů prjektu na různých fázích šíření a uplatňvání výsledků prjektu EEC v partnerských zemích. Partneři ze Španělska, Itálie, Plska a České republiky díky pkynům d Evrpskéh parlamentu klíčvých schpnstech v rámci celživtníh učení, prvedli řadu patření k prvádění a využívání invativních bchdních mdelů v těcht zemích. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

3 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání 1. Implementace a využití kncepce Itálie 1.1. Cedit Mnh evrpských zprávy (například "Zpráva knkurenceschpnsti Evrpy z rku Vstříc znalstmi řízené industrializaci" a "Představení a implementace knkurenceschpnsti členských států při prvádění průmyslvé plitiky EU 2013") pukázaly na prblémy italskéh systému při pdpře vzdělávání pdnikání. Stejný prblém byl zdůrazněn v dkumentu "Crssing a Blending" (R.2), který byl vypracvaný v rámci prjektu EEC: italský systém pstrádá účinné nástrje pr výuku 7. klíčvé kmpetence Evrpské unie: smysl pr iniciativu a pdnikavst. Osby, které by mhly hrát významnu rli při výchvě k pdnikavsti (vyské škly, rganizace zabývající se dbrným vzděláváním a přípravu rganizací, škl, veřejných rgánů) nepskytují nástrje jednduchým způsbem pr výuku těcht slžitých předmětů. Ve stejné dbě, již zavedení pdnikatelé nemají mnh šancí pracvat na schpnstech, jak jsu invace a smysl pr iniciativu. Tt je další slabinu italskéh systému, v rámci prjektu EEC je na ní rvněž zaměřen. Pdle těcht znaků se CEDIT rzhdl pr dvě různé cílvé skupiny pr testvací fázi nástrjů prjektu EEC: BMC Mdel byl testván mladými lidmi účastnících se stáží (dvě různé skupiny) Invace Camp byl testván skupinu mladých pdnikatelů (pd-40). V tmt případě skupina pracvala knkrétně na kmpetencích týkajících se invací (které jsu sučástí širší plžky 7. klíčvé kmpetence Evrpské unie). Tyt rzhdnutí měly také zajistit udržitelnst prduktů rganizací CEDIT. Ve skutečnsti, naše rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy se účastní každý rk mnha nadnárdních prjektů mbility: nejméně 30 mladých lidí (studenti, nezaměstnaní, abslventi neb vyučení), kteří pcházejí z celé Evrpy a Středmří, přijíždějí d Itálie díky CEDITu, který jim nabídne příležitst stáže. Lidé pdílející se na tmt druhu prjektů mbility jsu ve velmi delikátní fázi svéh prfesníh živta, setkávají se s pracvním živtem čast pprvé, a tak mají šanci si t vyzkušet při dbrném vedení. Je t úkl naší rganizace, aby jim ukázal všechny příležitsti, pr jejich buducí zaměstnání, a t i prezentaci s mžnstí zalžení svéh vlastníh pdnikání. Zpětná vazba získaná pmcí pskytnutých dtazníků ukázala, že nástrj BMC Mdel byl ceněn účastníky, prtže jim pmhl vybudvat vlastní bchdní mdely. Pr mnhé z nich t byl jen první krk k vypracvání pdrbnějšíh pdnikatelskéh plánu. Ostatní, kteří byli vyzváni k pužívání BMC mdelu, byli účastníci prgramu "Erasmus pr mladé pdnikatele". CEDIT, který se pdílí na prjektu EYE jak zprstředkující rganizace, nabídnul mnha z nich vyzkušet nástrj s cílem připravit svůj pdnikatelský plán (pvinný pr účast v prgramu EYE). Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

4 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání C se týče Invačníh kempu, CEDIT využil zkušensti získané prstřednictvím mezinárdních prjektvých setkání. Kmpetence a nástrje získané v rámci prjektu EEC umžnila CEDITu uspřádat Invační kempu s účastí něklika mladých pdnikatelů. CEDIT se zavazuje uspřádat Invační kemp v buducnu, a t nejen se stejnými cílvými skupinami (pdnikatelé), ale také s dalšími subjekty. Pr výběr cílů bude CEDIT využívat zkušenstí jak partner z jiných prjektů. Myslíme, že by byl zajímavé zeptat se studentů, nezaměstnaných a praktikantů k účasti v buducích Invačních kempech. CEDIT, jak rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy, pracuje každý den s těmit lidmi a aktivity jak jsu Invační kempy, budu určitě přijaty na pdpru vzdělávání k pdnikání a smyslu pr iniciativu. CEDIT bude realizvat tyt činnsti v širším měřítku, aby sby zapjené d praxe, tvrby dbrných kurzů atd. se pdílely na těcht wrkshpech. Pdle vzdělávacích ptřeba a zázemí účastníků, bude přijat BMC Mdel neb nástrj pr Invační kemp. Aby byl mžné zaručit udržitelnst nástrjů, CEDIT učiní následující krky: přijetí BMC Mdelu v dhdě s partnery v rámci nadnárdních prjektů mbility; aktualizace materiálů na webvé stránce CEDITu; zavedení Invačníh kempu v metdlgii dbrné přípravy CEDITu; pužití EU Camp Guide pr nvé vydání Invačníh kempu a přijetí dtazníků a systému ukazatelů k mnitrvání dpadu; infrmvání dbrných škl nvých metdlgiích, se kterými CEDIT splupracuje. Všechny materiály jsu již šířeny partnery CEDITu a sítí kntaktů. Přes něklik infrmačních akcí dbrnéh vzdělávání a přípravy rganizace, vyské škly, veřejné rgány, technlgické parky, pdnikatelské inkubátry byly infrmvány nvých metdlgiích. Tat aktivita bude prbíhat p celu dbu prjektu, díky každdennímu kntaktu s některými z těcht subjektů (italské neb evrpské), které se připjí d sítě CEDITu. Předměty, ve kterých lze pužít výsledky tht prjektu: univerzity: budu schpny učit vysce kvalifikvané studenty, kteří přicházejí ze všech akademických disciplín pdnikání. Universita Pisa a VŠFS jasně prkázaly, že univerzity mají velký zájem na těcht nvých metdách, a další subjekty v Tskánsku, Itálii a Evrpě budu využívat výsledky prjektu EEC; rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy: jiné rganizace může zahrnut metdiky v rámci své prfesní přípravy; veřejné instituce (škly, pdnikatelský inkubátr, technlgické parky, atd.): tyt rganizace mhu pužívat nástrje samstatně neb s pdpru partnerů prjektu, integrvat jejich pskytvání d dbrné přípravy a práce na kmpetencích, na které nejsu bvykle vyšklení. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

5 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Všechny tyt subjekty mhu využít převedených nástrjů: BMC Mdel: bude pužíván specificky rganizacemi dbrnéh vzdělávání a přípravy, pdnikatelskými inkubátry a technlgickými parky, prtže představuje první krk k vybudvání bchdní mdelu. T pmůže uživatelům přesně definvat prvky, c budu muset zvážit před začátkem pdnikání a pmůže jim vytvřit pdrbnější pdnikatelský plán. Invační kemp: škly, univerzity, rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy a bchdní sdružení jsu nejvíce zainteresvanými subjekty. Budu schpni naučit účastníky pdnikání prstřednictvím invativních metd. Výše uvedené instituce mhu snadn najít uživatele pr činnsti, které budu prvádět. Škly, univerzity, rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy, pdnikatelské inkubátry, pdnikatelské a bchdní sdruženi atd. mají každdenní kntakt se zúčastněnými. Nejdůležitějším prvkem se stal vzdělávání učitelů/facilitátrů, aby byli schpni vyknávat činnsti s invativními nástrji. EU Camp Guide má zásadní význam, který umžňuje lidem, kteří nebyli přím zapjeni d prjektu EEC rganizvat a řídit Invační kempy. Tat příručka bude dplněna další materiály Invačníh kempu. Širší přijetí invativních nástrjů přinese pzitivní efekty ve středně dluhém bdbí pr cílvé skupiny. Pzitivní výsledky byly již shrmážděny sběrem dtazníků na BMC Mdelu a během Invačníh kempu. Nejdůležitějším pznatkem je, že tyt dva nástrje umžňují účastníkům, aby drážely význam invací v pdnikání, s knečným cílem vytvřit nvé pracvní příležitsti a rzvíjet pdnikání Univerzita v Pise Mnh evrpských zprávy (například "Zpráva knkurenceschpnsti Evrpy z rku Vstříc znalstmi řízené industrializaci" a "Představení a implementace knkurenceschpnsti členských států při prvádění průmyslvé plitiky EU 2013") pukázaly na prblémy italskéh systému při pdpře vzdělávání pdnikání. Stejný prblém byl zdůrazněn v dkumentu "Crssing a Blending" (R.2), který byl vypracvaný v rámci prjektu EEC: italský systém pstrádá účinné nástrje pr výuku 7. klíčvé kmpetence Evrpské unie: smysl pr iniciativu a pdnikavst. Osby, které by mhly hrát významnu rli při výchvě k pdnikavsti (vyské škly, rganizace zabývající se dbrným vzděláváním a přípravu rganizací, škl, veřejných rgánů) nepskytují nástrje pr výuku těcht slžitých předmětů jednduchým způsbem. Z výše uvedených úvah se Universita z Pisy rzhdla implementvat BMC Mdel a Invační kemp v rámci širšíh rámce pr pdpru růstu pdnikatelskéh ducha mezi studenty, dktrandy a akademickými pracvníky. Tent rámec byl vytvřen za psledních pět let přensu technlgií na univerzitě a v jeh vzdělávacích aktivitách a jsu sustředěny v prgramu Ph.D plus, vzdělávací Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

6 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání prgram pr MSc a dktrandy, jejichž cílem je šířit pdnikatelskéh ducha, využívání výsledků výzkumu a vytváření nvých pdniků. Prvádění těcht dvu nástrjů je strategicky naplánván tak, aby byla zajištěna udržitelnst jejich prvádění p uknčení prjektu. Hlavní rzhdnutí v zájmu dsažení tht cíle jsu: Vlba cílvé skupiny: Universita v Pise je vyská škla. Prt byla vybrána jak cílvá skupina akademičtí studenti. Důraz byl kladen zejména na magisterské studenty, kteří se zaručili za slidní zázemí. Zahrnutí nástrjů v rámci strukturvané a svědčenéh rámce pr dbrnu přípravu a pdpru pdnikání. Na základě těcht úvah, Univerzita v Pise zahrne tyt nástrje d svéh prtflia. IDEA BMC nástrj pdpří ty fáze vzdělávání a dbrné přípravy, které jsu sustředěné na bchdní mdely a jejich vývj. V předchzích fázích prjektu již byl tent nástrj testván a získal velmi pzitivní hlasy ve všech dtaznících. Invační kemp byl úspěšně testván v rámci služby kariérníh pradenství, ve splupráci s prgramem Ph.D plus. Pradenská splečnst půsbící celsvětvě splupracvala na vymezení bchdních výzev. Tent přístup umžnil na jedné straně rzvj pdnikatelských dvednstí studentů v rámci jejich studia, na straně druhé zde byla příležitst, aby s tut firmu splupracvali pracvně. Pdnikatelské schpnsti jsu ve skutečnsti schpnsti, které se mnh splečnstí snaží najít u svých zaměstnanců. Univerzita bude pravidelně uskutečňvat tent rámec aktivit se splečnstmi a budu se knat v celém akademickém rce. Udržitelnst tht nástrje bude zajištěna prstřednictvím následujících akcí: BMC Mdel bude trvale přijat d prgramu Ph.D plus jak nástrj pr vzdělávání, vypracvání a sdílení bchdních mdelů; Invační kemp bude přijat jak nvý způsb, jak dát dhrmady firmy a studenty, pr vytváření nvých příležitstí k bjevvání nvých talentů a rámci th se dstat d kntaktu s nejzajímavějším bchdním prstředím; Všechny materiály budu průběžně aktualizvány na webvých stránkách prjektu; EU Camp Guide bude revidván a aktualizván na základě zpětné vazby a nvých nápadů. Všechny materiály jsu již šířeny v rámci University v Pise, mezi studenty a akademickými pracvníky, prstřednictvím sítě kntaktů. Přes něklik infrmačních akcí dbrnéh vzdělávání a přípravy rganizace, vyské škly, veřejné rgány, technlgické parky, pdnikatelské inkubátry byly infrmvány nvých metdikách. Tyt aktivita bude prbíhat p celu dbu realizace prjektu, především důkladné přijetí výše uvedených patření. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

7 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Jak vyskšklská instituce půsbící na evrpské i celsvětvé úrvni, bude Univerzita v Pise prsazvat přijetí EEC nástrjů i v jiných akademických institucích, jakž i v inkubátrech a technlgických parcích. Úklem je vytvření splečnéh základu nástrje pr vzdělávání a sdílení témat pdnikání. Z tht důvdu budu všechny vyvinuté materiály vlně přístupné institucím vzdělávání a dbrné přípravy prstřednictvím webvé stránky EEC. Návd zaručí snadnu implementaci nástrjů krk za krkem. Tt zaručí účinný systém, v němž je pr prvádění celéh subru nástrjů maximální příns pr všechny aktéry (akademické instituce, učitelé, studenti, splečnsti), v celstním přístupu. Širší přijetí invativních nástrjů přinese pzitivní efekty ve středně dluhém bdbí pr cílvé skupiny. Pzitivní výsledky byly již shrmážděny testváním BMC Mdelu a Invačníh kempu prvedených na Univerzitě v Pise v průběhu prjektu Regin Tskánsk BMC Mdel je užitečný nástrj pr pdnikatelský inkubátr financvaný reginem Tskánsk, může představvat první kntakt mezi start-upy neb buducími pdnikateli a zaměstnanci pdnikatelskéh inkubátru. Díky tmut nvému nástrji pdnikatelé pchpí, zda je mžné jejich nápady uskutečnit a zda jsu schpni vytvřit první bchdní plán. Nástrj byl šířen d všech inkubátrů realizvaných reginem Tskánsk jak nástrj na pdpru rzvje nvých pdniků. Infrmace byly zaslány reginálním inkubátrům a t úředním dpisem pdepsaným výknným ředitelem "Úřadu přensu invací". Místní zaměstnanci byli infrmváni nástrjích a bdrželi všechny ptřebné infrmace, aby byl mžné pdprvat využívání tht nástrje v jejich strukturách. Nástrj byl testván na star-upech a buducích pdnikatelích, kteří splupracují s inkubátry na tevření svých vlastních pdniků. Zaměstnanci inkubátru je vyzvali, aby pmcí BMC Mdelu vytvřili první bchdní mdel a testvali prveditelnst jejich vlastních pdnikatelských nápadů. Pužití nástrje je snadné a zdarma a v kmbinaci s jednduchým uživatelským vládáním. Regin Tskánsk bude usilvat zajištění udržitelnsti tht nástrje v rámci příslušných inkubátrů a t i p sknčení prjektu. Všechny tyt důvdy vedly k tmu, že regin Tskánsk pdpruje a prpaguje tent nástrj nejen mezi pdnikatelské inkubátry, ale v technlgických střediscích, které jsu funkcemi pdbné inkubátrům. Také veřejné rgány mhu využít výsledků tht prjektu a budu zváni k využití BMC Mdelu a metdiky Invačníh kempu. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

8 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Regin Tskánsk bude pdprvat širší využívání nástrjů prjektu EEC a čekává, že k dsažení cíle pskytne své prstředky na rzvj nvých nástrjů a pdpry vzdělávání k pdnikání. Cílvými skupinami pr tyt akce jsu nví pdnikatelé, buducí pdnikatelů a start-upy, které by mhly těžit z invativních nástrjů pdprvaných v rámci prjektu. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

9 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání 2. Implementace a využití kncepce Španělsk 2.1. Univerzita v Seville a IEPL Mnh evrpských zprávy (například "Zpráva knkurenceschpnsti Evrpy z rku Vstříc znalstmi řízené industrializaci" a "Představení a implementace knkurenceschpnsti členských států při prvádění průmyslvé plitiky EU 2013") pukázaly na prblémy některých evrpských zemí, jak je například italský neb španělský systém k pdpře vzdělávání pdnikání. Stejný prblém byl zdůrazněn v dkumentu "Crssing a Blending" (R.2), který byl vypracvaný v rámci prjektu EEC: španělský systém pstrádá účinné nástrje pr výuku 7. klíčvé kmpetence Evrpské unie: smysl pr iniciativu a pdnikavst. Osby, které by mhly hrát významnu rli při výchvě k pdnikavsti (vyské škly, rganizace zabývající se dbrným vzděláváním a přípravu rganizací, škl, veřejných rgánů) nepskytují nástrje pr výuku těcht slžitých předmětů jednduchým způsbem. Sučasně již zavedení pdnikatelé nemají mnh šancí pracvat na schpnstech jak například smysl pr iniciativu. T je další slabstí španělskéh systému, která by měla být řešena v rámci prjektu EEC. Na Universitě v Seville testvány dva nástrje: Invační kemp a BMC Mdel. Invační kemp byl testván dvakrát na Univerzitě v Seville: a) pprvé byl testván skupinu vyskšklských studentů v blasti cestvníh ruchu a finančních věd, všichni pd 40. b) pdruhé byl testván s učiteli a dktrandy z univerzity, všichni pd 30 let a někteří již mají vymyšlený pdnikatelský záměr. Nástrj BMC byla testvána na skupině studentů pdnikání a administrativy (364 studentů). Tyt zkušensti byly velmi ceněny cílvými skupinami a učiteli, prtže reagují na některé klíčvé aspekty španělskéh trhu práce. Pdnikání a samstatně výdělečná činnst jsu klíčvé k řešení nezaměstnansti jakžt jednh z hlavních prblémů ve většině evrpských zemí. Tent prjekt a pstupy služí k zajištění užitečných nástrjů, které pdprují pdnikání a usnadňují prces zakládání firem. Tyt nástrje byly testvány na magisterské i pstgraduální úrvni s cílem rzvíjet pdnikatelské dvednsti u těcht studentů. Abslventů, by měli být schpni začít pdnikat s cílem zlepšit evrpsku eknmiku. Univerzita v Seville si myslí, že pužívání nástrjů, jak je Invační kemp, bude vhdný zejména d blasti vyskšklskéh vzdělávání, pdnikatelských inkubátrů. Z tht důvdu byli na naši druhé akci přítmni zástupci těcht rganizací, např. veřejná rganizace Andalussia, věnující se pdpře Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

10 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání pdnikatelské kultury. Tat rganizace má inkubátry pr začínající pdnikatele (Fundación Pública Andalucía Emprende). Věříme, že rzvj všech pdnikatelských dvednstí a užitečných nástrjů ve střednědbém a dluhdbém hrizntu pmůže lidem identifikvat příležitst neb jim pmůže zlepšit pdnikatelský záměr, aby byl mžné vytvřit firmu. Tt vše bude mít naknec pzitivní dpad na místní a reginální eknmiku. V tmt smyslu bude Univezita v Seville přádat aktivity s nvými studenty a mladými pdnikateli z veřejné rganizace, která byla zmíněna v předchzím dstavci. Zpětná vazba d sb, které pužily BMC Mdel, ukázala, že tent nástrj je pr ně velmi cenným, prtže jim pmhl k vytvření svých vlastních bchdních mdelů. Tat zkušenst může být pr ně výchdiskem s cílem vytvřit pdrbnější pdnikatelský plán. Všechny materiály byly předány všem učitelům Eknmick-správních studií, aby byl mžné uplatňvat nástrje v příštích letech. Předány byly také veřejné rganizaci, aby mhly být pužity jejich pdnikateli v celém reginu. Nejdůležitějším závěrem je, že ba nástrje jsu velmi užitečné pr lidi, kteří ptřebují zlepšit dvednsti, aby mhly začít pdnikat. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

11 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání 3. Implementace a využití kncepce Česká republika 3.1. Vyská škla finanční a správní Oba mduly velmi dbře zapadají d studijníh prgramu (řízení pdniku a pdnikvé finance) na naší univerzitě, který je nejúspěšnější studijní prgram drážející ptřeby trhu práce. Oba mduly pmáhají upevnit praktické bchdní zaměření studijníh prgramu, a tím i kvalitu vzdělávání jak takvéh. Z našeh phledu nejlepší způsb začlenění mdelu je zavedení h, jak pvinné sučásti vzdělávání na vyských šklách. Byl by užitečné, aby tent mdel byl předlžen všem vyským šklám neb přím zástupcům ddělení, kteří jsu zdpvědní za tut blast vzdělávání na eknmických a bchdních vyských šklách. Mhl by být také užitečné kntaktvat eknmické vyské škly a další vzdělávací rganizace. Myslíme si, že není rzdíl v tm, zda je mdel začleněn d semestrálních přednášek jak v našem případě, neb je uspřádám v rámci letní škly neb nějaké jiné pvinné části vyskšklskéh vzdělání. Mdel může být také nabízen jak vlitelná předmět s velkým ptenciálem a může být také nabízen dspělým lidem, kteří mají zájem vybudvat své vlastní pdnikání. Pdle našich zkušenstí lze říci, že zavedení semestrálních přednášek s BMC Mdelem a Invačním kempem je tím vhdným způsbem zavádění pr naše studenty. Máme d studentů pzitivní hlasy a můžeme knstatvat, že mdel je užitečné při přednáškách jak pr studenty, tak pr učitele. Na základě těcht zkušenstí se dmníváme, že tyt nástrje by mhly být pužit bdbně na jiných vyských šklách a mhu být pzitivní a užitečnu sučástí vzdělávání. Dmníváme se, že je reálné sdílet tent mdel jak na nárdní úrvni, tak v zemích partnerů i v členských státech. Také si myslíme, že vliv prjektu na cílvé skupiny bude dluhdbě jak na reginální, tak na nárdní úrvni. Výsledky prjektu by měly být pdprvány i uživateli, kteří by vysvětlili všechny výhdy. V tmt případě předpkládáme, že sbní zkušenst s BMC Mdelem a Invačním kempem je nejlepší způsb pr sdílení těcht nástrjů. Nvý kurz "Obchdní mdel" pužívající BMC Mdel byl zalžena jak běžnu sučást BMCF studijníh prgramu vyučvanéh v bu (česky a anglicky) jazycích na VŠFS. Pzitivní výsledky prjektu a jeh nástrjů jsu šířeny na různých webvých stránkách, v tiskvých zprávách a knferencích. Pzitivní reference budu šířeny i na sciálních sítích přím samtnými studenty. Vytváření sítí mezi učiteli a garanty kurzů může být také efektivním způsbem. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

12 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání V České republice vidíme velký ptenciál v zavedení tht mdelu na veřejných eknmických vyských šklách. Pkud tyt instituce zavedu tent mdel jak sučást svéh vzdělání, byl by t skvělý úspěch pr celý prjekt. Myslíme si, že nástrje jsu užitečnu sučástí výchvy k pdnikání s kladným přijetím ze strany studentů Asciace malých a středních pdniků a živnstníků ČR Mnh publikvaných zpráv v minulsti ukázaly btíže v českém vzdělávacím systému. Jak hlavní prblémy byly identifikvány: Nedstatečné prpjení vzdělávacíh a pdnikatelskéh světa; Kvalita výuky zastává v mezinárdním srvnání; Příliš mnh abslventů s humanitním vzděláním; Prblematický systém financvání vyských škl atd. Všechny tyt prblémy bude třeba vyřešit v buducnu, prtže se drážejí české knkurenceschpnsti. Tyt becné prblémy se prjevují ve všech blastech vzdělávání, ať už se jedná škly eknmie, technické, zdravtní, filzfické atd. Škly a univerzity v blasti pdnikání/eknmie / bchdní nemají prblém s nedstatkem studentů, ale s výuku pdnikání. V České republice neexistuje jedntný kmplexní systém pr výuku pdnikání, který by pužívaly jedntně všechny škly v tét blasti. Existují puze dvě základní becné frmy výuky, bě zalžené na praktických zkušenstech: vzdělávací prgram pr studentské splečnsti; A pdniky, rganizace Junir Achievement (studentských mini-pdniků). Fiktivní firmy jsu zahrnuty v rámci studijních prgramů než jak samstatný předmět. Služí jak nástrj, který může být pužit k získání zkušenstí. Fiktivní firma je v sučasné dbě běžnu sučástí praxe pr více než st středních škl a dbrných učilišť. Pdnikatelské vzdělávání d značné míry závisí na chtě škl se účastnit se těcht činnstí. Takže můžeme knstatvat, že český systém pstrádá více způsbů, jak se učit pdnikání. Jeden z těcht nvých způsbů může být právě mdel EEC, jeh nástrje pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a přípravy a univerzit. AMSP ČR se rzhdla pr dvě cílvé skupiny pr testvací fáze nástrjů prjektu EEC: BMC Mdel byl testván mladými lidmi, kteří s AMSP ČR splupracují prstřednictvím prgramu Erasmus pr mladé pdnikatele (EYE), Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

13 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání BMC Mdel byl testván ve splupráci s lidmi, s nimiž AMSP ČR splupracvala a v minulsti na jiných prjektech. AMSP ČR se pdílí na prjektu EYE jak zprstředkující subjektu a v tut chvíli dispnuje širku základnu lidí, které tent prjekt zahrnuje. Vybrali jsme si tut skupinu lidí, prtže t jsu pdnikatelé (neb mají v úmyslu jimi býti) se zkušensti s pdnikáním, takže je se jedná velmi sfistikvanu skupinu lidí. Někteří z nich již zalžili vlastní firmy. Testvací fáze byla prvedena distančním způsbem. Důvd byl prstý - naši účastníci jsu z různých měst z celé České republiky, a někteří z nich jsu v sučasné dbě v zahraničí. Byla jim nabídnuta úvdní šklení prstřednictvím Skype knference, pzději jsme jim rzeslali infrmační s pkyny a pstupy. 2 týdny měli naši účastníci pr testvání a hdncení. Jejich zpětná vazba byla velmi pzitivní, jak hlavní výhdy byly vyjmenvány ukazatele jak úspra času, vybudvání vlastníh bchdní mdelu s menším úsilím než jak bvykle, pmc při třídění myšlenek apd. Pr mnhé z nich t byl pprvé, kdy pužili nějaký nástrj pr tvrbu pdnikatelskéh plánu. Shrneme-li t, nástrj BMC je invativní a užitečný jak pr nvé, tak pr zavedené pdnikatele. AMSP ČR realizvala různé prjekty v minulsti. Takže AMSP ČR se rzhdla pžádat pmc lidi, kteří se pdíleli na jiných prjektech v minulsti. Testvací fáze prběhla stejným způsbem jak u předchzí skupiny. Aby byl mžné zaručit udržitelnst nástrjů prjektu AMSP ČR učiní následující krky: přijetí BMC Mdelu p dhdě s partnery, v rámci nadnárdních prjektů mbility; zpřístupnění materiálů na webvé stránce AMSP ČR; infrmvání škl nvých metdikách, se kterými AMSP ČR splupracuje; pužití v rámci prgramu "Erasmus pr mladé pdnikatele"; pužívání a šíření prstřednictvím vlastníh prgramu "Svu Cestu - Yung business"; prezentvání účastníkům prgramu "Pdnikavá žena"; nástrj BMC bude zahrnut d vzdělávacích aktivit a prjektů AMSP ČR. Všechny materiály již byly šířeny partnerům i dalším rganizacím spadající d sítě kntaktů. Přes něklik akcí byly infrmvány nvých metdikách instituce dbrnéh vzdělávání a přípravy, vyské škly a veřejné rgány. Tat činnst bude prbíhat p celu dbu trvání prjektu, a t prstřednictvím každdenníh kntaktu s některými z těcht subjektů a dalších rganizací, které se připjí AMSP sítě. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

14 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Organizace, které mhu využít výsledky prjektu: Vyské škly budu mít nvé metdy výuky pdnikání. Univerzity jsme již kntaktvali a mají pravdvý zájem na těcht výukvých metdách zahranující BMC Mdel. Vyská škla finanční a správní v Praze, Jihčeské univerzita v Českých Budějvicích, Západčeská univerzita v Plzni ukázali, že je zde zájem z univerzitníh prstředí; rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy: rganizace můžu zahrnut nvé metdy, jak sučást jejich dbrné přípravy; Orgány veřejné správy (škly, pdnikatelské inkubátry, technlgické parky, atd.) mhu pužít nástrj samstatně neb s pdpru partnerů prjektu, integrvat jejich pskytvání vzdělávacích a pracvních dvednstí, které nejsu bvykle vyšklení. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

15 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání 4. Implementace a využití kncepce Plsk 4.1. BD Centrum V Plsku je nedstatek pdpůrných nástrjů v blasti pdnikání pr lidi, kteří chtějí zahájit vlastní pdnikání. Ve skutečnsti je systém dtací na zahájení vlastníh pdnikání pr běžné lidi velmi uzavřený. Pkud někd chce pdat žádst dtaci na jeh buducí splečnst, měl by mít především dbru představu tmt bru. V tét blasti neexistují žádné zvláštní nástrje, z nichž by všichni mladí pdnikatelé mhli mít prspěch. EEC nástrje prjektu jsu dpvědí na tent prblém, a d značné míry mhu přispět k rzvji a vypracvání pdnikatelskéh plánu. Pdle našeh názru existují dva způsby, pr c nejlepší využití prduktů prjektu: 1) Pužití metdiky jak sučást vyučvání mladých lidí a studentů (Invační kemp): univerzity vyské škly (br: Obchdní studie) vlitelné šklení pr studenty 2) V dbrném vzdělávání a přípravě prfesinálů - denní aktivity s lidmi, kteří chtějí zahájit vlastní pdnikání (BMC Mdel). Alternativní řešení jsu šklící firmy, které se specializují především na blasti pdnikání, šklení a bchdní šklení. Tyt splečnsti mhu zahrnvat i Invační kempy, stejně jak BMC nástrj v jejich učebních snvách. Uvedené instituce, ale i veřejné a instituce mhu pmci při zavádění mdelu jak závazné nrmy na úrvni vzdělávání. Na pdpru udržitelnsti výsledků prjektu na nejvyšší úrvni by měli prjektví partneři navrhnut knkrétní nástrje. Metdiky, již realizvaná řešení, nástrje, způsby - jejich využití je ptřeba knzultvat se svými splupracvníky. BD Centrum bude aktivně pdprvat udržitelnst prduktů a nástrjů, p sknčení prjektu. Splečnst realizuje řadu prjektů, v rámci nichž se účastníci snaží rzvíjet své kmpetence a dvednsti v blasti tvřivsti a pdnikavsti. V tmt případě bude BMC Mdel je dbrým nástrjem, který bude pužíván během šklení. Budeme šířit infrmace Invačních kempech a BMC Mdelu mezi našimi prfesry, splupracvníky a dpručíme jim, aby pužívali tyt nástrje jak metdiku při své práci se studenty v průběhu kurzů. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

16 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Dpad prjektu na lidi v dluhdbém hrizntu je mžné, a t zejména na místní a reginální úrvni. Splupráce mezi prjektvými partnery a jejich splupracujícími rganizacemi z pdnikatelské sféry a vzdělávání může přinést pzitivní dpad na šíření a udržvání pzitivních výsledků EEC prjektu. Během testvací fáze cílvé skupiny hdntily nástrje (Invační kemp, BMC Mdel) jak velmi užitečné a uživatelsky přívětivé. Pužívání těcht nástrjů je mžné bez hledu na vzdělání či pdnikatelské pstje. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ Katedra knstruvání strjů Fakulta strjní K 5 PLASTOVÉ INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ dc. Ing. Martin Hynek, PhD. a klektiv verze - 1.0 Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové Řídící výbr Paktu zaměstnansti KHK 27. března 2018 Hradec Králvé Výknná rada Paktu zaměstnansti KHK Aktivity v rce 2017 5x jednání Výknné rady mapvání aktivit jedntlivých aktérů v blasti zaměstnansti diskuze

Více

Seminář k přípravě projektů OP VK

Seminář k přípravě projektů OP VK Seminář k přípravě prjektů OP VK VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strukturální fndy EU (ESF) prstředky EU v gesci nárdních rgánů MŠMT (individuální prjekty) resp. Kraje (glbální granty), 2007-2013 Rzvj

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Pravidla pro předkládání projektových záměrů

Pravidla pro předkládání projektových záměrů I n stitucinální rzvjv ý p l á n 2012 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích Pravidla pr předkládání prjektvých záměrů verze k 5. 8. 2011 Pdmínky předkládání 1. Předkládání prjektvých záměrů (PZ) a.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok 1 Úvd... 4 2 Plán realizace Dluhdbéh záměru UHK pr rk 2018... 6 2.1.1 Invace studijních prgramů (P1/DC1) pdle pžadavků praxe, pr zvýšení kvality, splupráce s dběratelsku sféru, prstupnsti prgramů atd....

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu C je Technlgická platfrma (TP)? V evrpském m hspdářsk ském m prstru vznikají tzv. technlgické platfrmy, půvdnp vdně jak nefrmáln lní ad-hc pradenská seskupení,, pzději dle určitých zásad z stanvených a

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Inovace v Jihomoravském kraji Klastrová strategie (CLUSTRAT)

Inovace v Jihomoravském kraji Klastrová strategie (CLUSTRAT) Invace v Jihmravském kraji Klastrvá strategie (CLUSTRAT) 20. 6. 2013 Karlvy Vary Jihmravském kra JUDr. Vladimír Gašpar ji www.rrajm.cz 1 Jihmravský kraj 270 technlgických firem Např. ABB, Hneywell, FEI,

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1 JUDr. Vladimír Gašpar www.rrajm.cz 1 Struktura prezentace Rámcvé zhdncení implementace RIS I.,II. Metda frmulace RIS 3 Priritní sy a cíle RIS 3 Akční plán RIS na léta 2009-13 www.rrajm.cz 2 Reginální invační

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Design pro růst a prosperitu

Design pro růst a prosperitu Design pr růst a prsperitu Rapprt Zpráva a et dpručení recmmandatins Evrpskéh výbru du pr Cmité veducí directeur pstavení v Bericht eurpéen blasti designu und du design Empfehlungen des Úvdní slv a shrnutí

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více