EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS"

Transkript

1 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace a využití kncepce Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

2 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Následující dkument je suhrnem infrmací prvádění a využití metdiky, nástrjů a výsledků výstupů prjektu "Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v dbrném vzdělávání a vyskšklském vzdělávání", které byly pskytnuty partnery prjektu. P celu dbu trvání prjektu se partneři aktivně zapjili d šíření a zavádění svědčených pstupů a řešení v jejich místním prstředí. Díky tmu, že partneři v rámci prjektu byli jak univerzity, tak rganizace z bchdníh světa, blasti jejich činnstí pkryly velmi širké spektrum. Zejména výzkumníci z univerzity v Seville, Pisa a Prahy skrz specifika své práce měli mžnst prezentvat výsledky prjektu pr širku škálu zájemců předmětu pdnikání (studenti pdnikání) a navazující pdnikatelské dvednsti, které se pěstují a na různých úrvních vzdělávání. Na druhé straně, splupráce s partnery z blasti pdnikání - rganizace: CEDIT, AMSP ČR, IEPL, BD Centrum, které se zabývají spluprací s pdnikateli, lidmi, kteří chtějí zalžit vlastní splečnst a s jinými firmami, které mají hdně kntaktů v sukrmém sektru. Tyt rganizace jsu klíčvými hráči, prtže mhu šířit výsledky prjektu mezi jedntky figurující na trhu práce, subjekty sciální eknmiky. Tent dkument představuje zkušensti partnerů prjektu na různých fázích šíření a uplatňvání výsledků prjektu EEC v partnerských zemích. Partneři ze Španělska, Itálie, Plska a České republiky díky pkynům d Evrpskéh parlamentu klíčvých schpnstech v rámci celživtníh učení, prvedli řadu patření k prvádění a využívání invativních bchdních mdelů v těcht zemích. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

3 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání 1. Implementace a využití kncepce Itálie 1.1. Cedit Mnh evrpských zprávy (například "Zpráva knkurenceschpnsti Evrpy z rku Vstříc znalstmi řízené industrializaci" a "Představení a implementace knkurenceschpnsti členských států při prvádění průmyslvé plitiky EU 2013") pukázaly na prblémy italskéh systému při pdpře vzdělávání pdnikání. Stejný prblém byl zdůrazněn v dkumentu "Crssing a Blending" (R.2), který byl vypracvaný v rámci prjektu EEC: italský systém pstrádá účinné nástrje pr výuku 7. klíčvé kmpetence Evrpské unie: smysl pr iniciativu a pdnikavst. Osby, které by mhly hrát významnu rli při výchvě k pdnikavsti (vyské škly, rganizace zabývající se dbrným vzděláváním a přípravu rganizací, škl, veřejných rgánů) nepskytují nástrje jednduchým způsbem pr výuku těcht slžitých předmětů. Ve stejné dbě, již zavedení pdnikatelé nemají mnh šancí pracvat na schpnstech, jak jsu invace a smysl pr iniciativu. Tt je další slabinu italskéh systému, v rámci prjektu EEC je na ní rvněž zaměřen. Pdle těcht znaků se CEDIT rzhdl pr dvě různé cílvé skupiny pr testvací fázi nástrjů prjektu EEC: BMC Mdel byl testván mladými lidmi účastnících se stáží (dvě různé skupiny) Invace Camp byl testván skupinu mladých pdnikatelů (pd-40). V tmt případě skupina pracvala knkrétně na kmpetencích týkajících se invací (které jsu sučástí širší plžky 7. klíčvé kmpetence Evrpské unie). Tyt rzhdnutí měly také zajistit udržitelnst prduktů rganizací CEDIT. Ve skutečnsti, naše rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy se účastní každý rk mnha nadnárdních prjektů mbility: nejméně 30 mladých lidí (studenti, nezaměstnaní, abslventi neb vyučení), kteří pcházejí z celé Evrpy a Středmří, přijíždějí d Itálie díky CEDITu, který jim nabídne příležitst stáže. Lidé pdílející se na tmt druhu prjektů mbility jsu ve velmi delikátní fázi svéh prfesníh živta, setkávají se s pracvním živtem čast pprvé, a tak mají šanci si t vyzkušet při dbrném vedení. Je t úkl naší rganizace, aby jim ukázal všechny příležitsti, pr jejich buducí zaměstnání, a t i prezentaci s mžnstí zalžení svéh vlastníh pdnikání. Zpětná vazba získaná pmcí pskytnutých dtazníků ukázala, že nástrj BMC Mdel byl ceněn účastníky, prtže jim pmhl vybudvat vlastní bchdní mdely. Pr mnhé z nich t byl jen první krk k vypracvání pdrbnějšíh pdnikatelskéh plánu. Ostatní, kteří byli vyzváni k pužívání BMC mdelu, byli účastníci prgramu "Erasmus pr mladé pdnikatele". CEDIT, který se pdílí na prjektu EYE jak zprstředkující rganizace, nabídnul mnha z nich vyzkušet nástrj s cílem připravit svůj pdnikatelský plán (pvinný pr účast v prgramu EYE). Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

4 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání C se týče Invačníh kempu, CEDIT využil zkušensti získané prstřednictvím mezinárdních prjektvých setkání. Kmpetence a nástrje získané v rámci prjektu EEC umžnila CEDITu uspřádat Invační kempu s účastí něklika mladých pdnikatelů. CEDIT se zavazuje uspřádat Invační kemp v buducnu, a t nejen se stejnými cílvými skupinami (pdnikatelé), ale také s dalšími subjekty. Pr výběr cílů bude CEDIT využívat zkušenstí jak partner z jiných prjektů. Myslíme, že by byl zajímavé zeptat se studentů, nezaměstnaných a praktikantů k účasti v buducích Invačních kempech. CEDIT, jak rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy, pracuje každý den s těmit lidmi a aktivity jak jsu Invační kempy, budu určitě přijaty na pdpru vzdělávání k pdnikání a smyslu pr iniciativu. CEDIT bude realizvat tyt činnsti v širším měřítku, aby sby zapjené d praxe, tvrby dbrných kurzů atd. se pdílely na těcht wrkshpech. Pdle vzdělávacích ptřeba a zázemí účastníků, bude přijat BMC Mdel neb nástrj pr Invační kemp. Aby byl mžné zaručit udržitelnst nástrjů, CEDIT učiní následující krky: přijetí BMC Mdelu v dhdě s partnery v rámci nadnárdních prjektů mbility; aktualizace materiálů na webvé stránce CEDITu; zavedení Invačníh kempu v metdlgii dbrné přípravy CEDITu; pužití EU Camp Guide pr nvé vydání Invačníh kempu a přijetí dtazníků a systému ukazatelů k mnitrvání dpadu; infrmvání dbrných škl nvých metdlgiích, se kterými CEDIT splupracuje. Všechny materiály jsu již šířeny partnery CEDITu a sítí kntaktů. Přes něklik infrmačních akcí dbrnéh vzdělávání a přípravy rganizace, vyské škly, veřejné rgány, technlgické parky, pdnikatelské inkubátry byly infrmvány nvých metdlgiích. Tat aktivita bude prbíhat p celu dbu prjektu, díky každdennímu kntaktu s některými z těcht subjektů (italské neb evrpské), které se připjí d sítě CEDITu. Předměty, ve kterých lze pužít výsledky tht prjektu: univerzity: budu schpny učit vysce kvalifikvané studenty, kteří přicházejí ze všech akademických disciplín pdnikání. Universita Pisa a VŠFS jasně prkázaly, že univerzity mají velký zájem na těcht nvých metdách, a další subjekty v Tskánsku, Itálii a Evrpě budu využívat výsledky prjektu EEC; rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy: jiné rganizace může zahrnut metdiky v rámci své prfesní přípravy; veřejné instituce (škly, pdnikatelský inkubátr, technlgické parky, atd.): tyt rganizace mhu pužívat nástrje samstatně neb s pdpru partnerů prjektu, integrvat jejich pskytvání d dbrné přípravy a práce na kmpetencích, na které nejsu bvykle vyšklení. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

5 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Všechny tyt subjekty mhu využít převedených nástrjů: BMC Mdel: bude pužíván specificky rganizacemi dbrnéh vzdělávání a přípravy, pdnikatelskými inkubátry a technlgickými parky, prtže představuje první krk k vybudvání bchdní mdelu. T pmůže uživatelům přesně definvat prvky, c budu muset zvážit před začátkem pdnikání a pmůže jim vytvřit pdrbnější pdnikatelský plán. Invační kemp: škly, univerzity, rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy a bchdní sdružení jsu nejvíce zainteresvanými subjekty. Budu schpni naučit účastníky pdnikání prstřednictvím invativních metd. Výše uvedené instituce mhu snadn najít uživatele pr činnsti, které budu prvádět. Škly, univerzity, rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy, pdnikatelské inkubátry, pdnikatelské a bchdní sdruženi atd. mají každdenní kntakt se zúčastněnými. Nejdůležitějším prvkem se stal vzdělávání učitelů/facilitátrů, aby byli schpni vyknávat činnsti s invativními nástrji. EU Camp Guide má zásadní význam, který umžňuje lidem, kteří nebyli přím zapjeni d prjektu EEC rganizvat a řídit Invační kempy. Tat příručka bude dplněna další materiály Invačníh kempu. Širší přijetí invativních nástrjů přinese pzitivní efekty ve středně dluhém bdbí pr cílvé skupiny. Pzitivní výsledky byly již shrmážděny sběrem dtazníků na BMC Mdelu a během Invačníh kempu. Nejdůležitějším pznatkem je, že tyt dva nástrje umžňují účastníkům, aby drážely význam invací v pdnikání, s knečným cílem vytvřit nvé pracvní příležitsti a rzvíjet pdnikání Univerzita v Pise Mnh evrpských zprávy (například "Zpráva knkurenceschpnsti Evrpy z rku Vstříc znalstmi řízené industrializaci" a "Představení a implementace knkurenceschpnsti členských států při prvádění průmyslvé plitiky EU 2013") pukázaly na prblémy italskéh systému při pdpře vzdělávání pdnikání. Stejný prblém byl zdůrazněn v dkumentu "Crssing a Blending" (R.2), který byl vypracvaný v rámci prjektu EEC: italský systém pstrádá účinné nástrje pr výuku 7. klíčvé kmpetence Evrpské unie: smysl pr iniciativu a pdnikavst. Osby, které by mhly hrát významnu rli při výchvě k pdnikavsti (vyské škly, rganizace zabývající se dbrným vzděláváním a přípravu rganizací, škl, veřejných rgánů) nepskytují nástrje pr výuku těcht slžitých předmětů jednduchým způsbem. Z výše uvedených úvah se Universita z Pisy rzhdla implementvat BMC Mdel a Invační kemp v rámci širšíh rámce pr pdpru růstu pdnikatelskéh ducha mezi studenty, dktrandy a akademickými pracvníky. Tent rámec byl vytvřen za psledních pět let přensu technlgií na univerzitě a v jeh vzdělávacích aktivitách a jsu sustředěny v prgramu Ph.D plus, vzdělávací Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

6 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání prgram pr MSc a dktrandy, jejichž cílem je šířit pdnikatelskéh ducha, využívání výsledků výzkumu a vytváření nvých pdniků. Prvádění těcht dvu nástrjů je strategicky naplánván tak, aby byla zajištěna udržitelnst jejich prvádění p uknčení prjektu. Hlavní rzhdnutí v zájmu dsažení tht cíle jsu: Vlba cílvé skupiny: Universita v Pise je vyská škla. Prt byla vybrána jak cílvá skupina akademičtí studenti. Důraz byl kladen zejména na magisterské studenty, kteří se zaručili za slidní zázemí. Zahrnutí nástrjů v rámci strukturvané a svědčenéh rámce pr dbrnu přípravu a pdpru pdnikání. Na základě těcht úvah, Univerzita v Pise zahrne tyt nástrje d svéh prtflia. IDEA BMC nástrj pdpří ty fáze vzdělávání a dbrné přípravy, které jsu sustředěné na bchdní mdely a jejich vývj. V předchzích fázích prjektu již byl tent nástrj testván a získal velmi pzitivní hlasy ve všech dtaznících. Invační kemp byl úspěšně testván v rámci služby kariérníh pradenství, ve splupráci s prgramem Ph.D plus. Pradenská splečnst půsbící celsvětvě splupracvala na vymezení bchdních výzev. Tent přístup umžnil na jedné straně rzvj pdnikatelských dvednstí studentů v rámci jejich studia, na straně druhé zde byla příležitst, aby s tut firmu splupracvali pracvně. Pdnikatelské schpnsti jsu ve skutečnsti schpnsti, které se mnh splečnstí snaží najít u svých zaměstnanců. Univerzita bude pravidelně uskutečňvat tent rámec aktivit se splečnstmi a budu se knat v celém akademickém rce. Udržitelnst tht nástrje bude zajištěna prstřednictvím následujících akcí: BMC Mdel bude trvale přijat d prgramu Ph.D plus jak nástrj pr vzdělávání, vypracvání a sdílení bchdních mdelů; Invační kemp bude přijat jak nvý způsb, jak dát dhrmady firmy a studenty, pr vytváření nvých příležitstí k bjevvání nvých talentů a rámci th se dstat d kntaktu s nejzajímavějším bchdním prstředím; Všechny materiály budu průběžně aktualizvány na webvých stránkách prjektu; EU Camp Guide bude revidván a aktualizván na základě zpětné vazby a nvých nápadů. Všechny materiály jsu již šířeny v rámci University v Pise, mezi studenty a akademickými pracvníky, prstřednictvím sítě kntaktů. Přes něklik infrmačních akcí dbrnéh vzdělávání a přípravy rganizace, vyské škly, veřejné rgány, technlgické parky, pdnikatelské inkubátry byly infrmvány nvých metdikách. Tyt aktivita bude prbíhat p celu dbu realizace prjektu, především důkladné přijetí výše uvedených patření. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

7 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Jak vyskšklská instituce půsbící na evrpské i celsvětvé úrvni, bude Univerzita v Pise prsazvat přijetí EEC nástrjů i v jiných akademických institucích, jakž i v inkubátrech a technlgických parcích. Úklem je vytvření splečnéh základu nástrje pr vzdělávání a sdílení témat pdnikání. Z tht důvdu budu všechny vyvinuté materiály vlně přístupné institucím vzdělávání a dbrné přípravy prstřednictvím webvé stránky EEC. Návd zaručí snadnu implementaci nástrjů krk za krkem. Tt zaručí účinný systém, v němž je pr prvádění celéh subru nástrjů maximální příns pr všechny aktéry (akademické instituce, učitelé, studenti, splečnsti), v celstním přístupu. Širší přijetí invativních nástrjů přinese pzitivní efekty ve středně dluhém bdbí pr cílvé skupiny. Pzitivní výsledky byly již shrmážděny testváním BMC Mdelu a Invačníh kempu prvedených na Univerzitě v Pise v průběhu prjektu Regin Tskánsk BMC Mdel je užitečný nástrj pr pdnikatelský inkubátr financvaný reginem Tskánsk, může představvat první kntakt mezi start-upy neb buducími pdnikateli a zaměstnanci pdnikatelskéh inkubátru. Díky tmut nvému nástrji pdnikatelé pchpí, zda je mžné jejich nápady uskutečnit a zda jsu schpni vytvřit první bchdní plán. Nástrj byl šířen d všech inkubátrů realizvaných reginem Tskánsk jak nástrj na pdpru rzvje nvých pdniků. Infrmace byly zaslány reginálním inkubátrům a t úředním dpisem pdepsaným výknným ředitelem "Úřadu přensu invací". Místní zaměstnanci byli infrmváni nástrjích a bdrželi všechny ptřebné infrmace, aby byl mžné pdprvat využívání tht nástrje v jejich strukturách. Nástrj byl testván na star-upech a buducích pdnikatelích, kteří splupracují s inkubátry na tevření svých vlastních pdniků. Zaměstnanci inkubátru je vyzvali, aby pmcí BMC Mdelu vytvřili první bchdní mdel a testvali prveditelnst jejich vlastních pdnikatelských nápadů. Pužití nástrje je snadné a zdarma a v kmbinaci s jednduchým uživatelským vládáním. Regin Tskánsk bude usilvat zajištění udržitelnsti tht nástrje v rámci příslušných inkubátrů a t i p sknčení prjektu. Všechny tyt důvdy vedly k tmu, že regin Tskánsk pdpruje a prpaguje tent nástrj nejen mezi pdnikatelské inkubátry, ale v technlgických střediscích, které jsu funkcemi pdbné inkubátrům. Také veřejné rgány mhu využít výsledků tht prjektu a budu zváni k využití BMC Mdelu a metdiky Invačníh kempu. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

8 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Regin Tskánsk bude pdprvat širší využívání nástrjů prjektu EEC a čekává, že k dsažení cíle pskytne své prstředky na rzvj nvých nástrjů a pdpry vzdělávání k pdnikání. Cílvými skupinami pr tyt akce jsu nví pdnikatelé, buducí pdnikatelů a start-upy, které by mhly těžit z invativních nástrjů pdprvaných v rámci prjektu. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

9 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání 2. Implementace a využití kncepce Španělsk 2.1. Univerzita v Seville a IEPL Mnh evrpských zprávy (například "Zpráva knkurenceschpnsti Evrpy z rku Vstříc znalstmi řízené industrializaci" a "Představení a implementace knkurenceschpnsti členských států při prvádění průmyslvé plitiky EU 2013") pukázaly na prblémy některých evrpských zemí, jak je například italský neb španělský systém k pdpře vzdělávání pdnikání. Stejný prblém byl zdůrazněn v dkumentu "Crssing a Blending" (R.2), který byl vypracvaný v rámci prjektu EEC: španělský systém pstrádá účinné nástrje pr výuku 7. klíčvé kmpetence Evrpské unie: smysl pr iniciativu a pdnikavst. Osby, které by mhly hrát významnu rli při výchvě k pdnikavsti (vyské škly, rganizace zabývající se dbrným vzděláváním a přípravu rganizací, škl, veřejných rgánů) nepskytují nástrje pr výuku těcht slžitých předmětů jednduchým způsbem. Sučasně již zavedení pdnikatelé nemají mnh šancí pracvat na schpnstech jak například smysl pr iniciativu. T je další slabstí španělskéh systému, která by měla být řešena v rámci prjektu EEC. Na Universitě v Seville testvány dva nástrje: Invační kemp a BMC Mdel. Invační kemp byl testván dvakrát na Univerzitě v Seville: a) pprvé byl testván skupinu vyskšklských studentů v blasti cestvníh ruchu a finančních věd, všichni pd 40. b) pdruhé byl testván s učiteli a dktrandy z univerzity, všichni pd 30 let a někteří již mají vymyšlený pdnikatelský záměr. Nástrj BMC byla testvána na skupině studentů pdnikání a administrativy (364 studentů). Tyt zkušensti byly velmi ceněny cílvými skupinami a učiteli, prtže reagují na některé klíčvé aspekty španělskéh trhu práce. Pdnikání a samstatně výdělečná činnst jsu klíčvé k řešení nezaměstnansti jakžt jednh z hlavních prblémů ve většině evrpských zemí. Tent prjekt a pstupy služí k zajištění užitečných nástrjů, které pdprují pdnikání a usnadňují prces zakládání firem. Tyt nástrje byly testvány na magisterské i pstgraduální úrvni s cílem rzvíjet pdnikatelské dvednsti u těcht studentů. Abslventů, by měli být schpni začít pdnikat s cílem zlepšit evrpsku eknmiku. Univerzita v Seville si myslí, že pužívání nástrjů, jak je Invační kemp, bude vhdný zejména d blasti vyskšklskéh vzdělávání, pdnikatelských inkubátrů. Z tht důvdu byli na naši druhé akci přítmni zástupci těcht rganizací, např. veřejná rganizace Andalussia, věnující se pdpře Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

10 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání pdnikatelské kultury. Tat rganizace má inkubátry pr začínající pdnikatele (Fundación Pública Andalucía Emprende). Věříme, že rzvj všech pdnikatelských dvednstí a užitečných nástrjů ve střednědbém a dluhdbém hrizntu pmůže lidem identifikvat příležitst neb jim pmůže zlepšit pdnikatelský záměr, aby byl mžné vytvřit firmu. Tt vše bude mít naknec pzitivní dpad na místní a reginální eknmiku. V tmt smyslu bude Univezita v Seville přádat aktivity s nvými studenty a mladými pdnikateli z veřejné rganizace, která byla zmíněna v předchzím dstavci. Zpětná vazba d sb, které pužily BMC Mdel, ukázala, že tent nástrj je pr ně velmi cenným, prtže jim pmhl k vytvření svých vlastních bchdních mdelů. Tat zkušenst může být pr ně výchdiskem s cílem vytvřit pdrbnější pdnikatelský plán. Všechny materiály byly předány všem učitelům Eknmick-správních studií, aby byl mžné uplatňvat nástrje v příštích letech. Předány byly také veřejné rganizaci, aby mhly být pužity jejich pdnikateli v celém reginu. Nejdůležitějším závěrem je, že ba nástrje jsu velmi užitečné pr lidi, kteří ptřebují zlepšit dvednsti, aby mhly začít pdnikat. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

11 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání 3. Implementace a využití kncepce Česká republika 3.1. Vyská škla finanční a správní Oba mduly velmi dbře zapadají d studijníh prgramu (řízení pdniku a pdnikvé finance) na naší univerzitě, který je nejúspěšnější studijní prgram drážející ptřeby trhu práce. Oba mduly pmáhají upevnit praktické bchdní zaměření studijníh prgramu, a tím i kvalitu vzdělávání jak takvéh. Z našeh phledu nejlepší způsb začlenění mdelu je zavedení h, jak pvinné sučásti vzdělávání na vyských šklách. Byl by užitečné, aby tent mdel byl předlžen všem vyským šklám neb přím zástupcům ddělení, kteří jsu zdpvědní za tut blast vzdělávání na eknmických a bchdních vyských šklách. Mhl by být také užitečné kntaktvat eknmické vyské škly a další vzdělávací rganizace. Myslíme si, že není rzdíl v tm, zda je mdel začleněn d semestrálních přednášek jak v našem případě, neb je uspřádám v rámci letní škly neb nějaké jiné pvinné části vyskšklskéh vzdělání. Mdel může být také nabízen jak vlitelná předmět s velkým ptenciálem a může být také nabízen dspělým lidem, kteří mají zájem vybudvat své vlastní pdnikání. Pdle našich zkušenstí lze říci, že zavedení semestrálních přednášek s BMC Mdelem a Invačním kempem je tím vhdným způsbem zavádění pr naše studenty. Máme d studentů pzitivní hlasy a můžeme knstatvat, že mdel je užitečné při přednáškách jak pr studenty, tak pr učitele. Na základě těcht zkušenstí se dmníváme, že tyt nástrje by mhly být pužit bdbně na jiných vyských šklách a mhu být pzitivní a užitečnu sučástí vzdělávání. Dmníváme se, že je reálné sdílet tent mdel jak na nárdní úrvni, tak v zemích partnerů i v členských státech. Také si myslíme, že vliv prjektu na cílvé skupiny bude dluhdbě jak na reginální, tak na nárdní úrvni. Výsledky prjektu by měly být pdprvány i uživateli, kteří by vysvětlili všechny výhdy. V tmt případě předpkládáme, že sbní zkušenst s BMC Mdelem a Invačním kempem je nejlepší způsb pr sdílení těcht nástrjů. Nvý kurz "Obchdní mdel" pužívající BMC Mdel byl zalžena jak běžnu sučást BMCF studijníh prgramu vyučvanéh v bu (česky a anglicky) jazycích na VŠFS. Pzitivní výsledky prjektu a jeh nástrjů jsu šířeny na různých webvých stránkách, v tiskvých zprávách a knferencích. Pzitivní reference budu šířeny i na sciálních sítích přím samtnými studenty. Vytváření sítí mezi učiteli a garanty kurzů může být také efektivním způsbem. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

12 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání V České republice vidíme velký ptenciál v zavedení tht mdelu na veřejných eknmických vyských šklách. Pkud tyt instituce zavedu tent mdel jak sučást svéh vzdělání, byl by t skvělý úspěch pr celý prjekt. Myslíme si, že nástrje jsu užitečnu sučástí výchvy k pdnikání s kladným přijetím ze strany studentů Asciace malých a středních pdniků a živnstníků ČR Mnh publikvaných zpráv v minulsti ukázaly btíže v českém vzdělávacím systému. Jak hlavní prblémy byly identifikvány: Nedstatečné prpjení vzdělávacíh a pdnikatelskéh světa; Kvalita výuky zastává v mezinárdním srvnání; Příliš mnh abslventů s humanitním vzděláním; Prblematický systém financvání vyských škl atd. Všechny tyt prblémy bude třeba vyřešit v buducnu, prtže se drážejí české knkurenceschpnsti. Tyt becné prblémy se prjevují ve všech blastech vzdělávání, ať už se jedná škly eknmie, technické, zdravtní, filzfické atd. Škly a univerzity v blasti pdnikání/eknmie / bchdní nemají prblém s nedstatkem studentů, ale s výuku pdnikání. V České republice neexistuje jedntný kmplexní systém pr výuku pdnikání, který by pužívaly jedntně všechny škly v tét blasti. Existují puze dvě základní becné frmy výuky, bě zalžené na praktických zkušenstech: vzdělávací prgram pr studentské splečnsti; A pdniky, rganizace Junir Achievement (studentských mini-pdniků). Fiktivní firmy jsu zahrnuty v rámci studijních prgramů než jak samstatný předmět. Služí jak nástrj, který může být pužit k získání zkušenstí. Fiktivní firma je v sučasné dbě běžnu sučástí praxe pr více než st středních škl a dbrných učilišť. Pdnikatelské vzdělávání d značné míry závisí na chtě škl se účastnit se těcht činnstí. Takže můžeme knstatvat, že český systém pstrádá více způsbů, jak se učit pdnikání. Jeden z těcht nvých způsbů může být právě mdel EEC, jeh nástrje pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a přípravy a univerzit. AMSP ČR se rzhdla pr dvě cílvé skupiny pr testvací fáze nástrjů prjektu EEC: BMC Mdel byl testván mladými lidmi, kteří s AMSP ČR splupracují prstřednictvím prgramu Erasmus pr mladé pdnikatele (EYE), Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

13 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání BMC Mdel byl testván ve splupráci s lidmi, s nimiž AMSP ČR splupracvala a v minulsti na jiných prjektech. AMSP ČR se pdílí na prjektu EYE jak zprstředkující subjektu a v tut chvíli dispnuje širku základnu lidí, které tent prjekt zahrnuje. Vybrali jsme si tut skupinu lidí, prtže t jsu pdnikatelé (neb mají v úmyslu jimi býti) se zkušensti s pdnikáním, takže je se jedná velmi sfistikvanu skupinu lidí. Někteří z nich již zalžili vlastní firmy. Testvací fáze byla prvedena distančním způsbem. Důvd byl prstý - naši účastníci jsu z různých měst z celé České republiky, a někteří z nich jsu v sučasné dbě v zahraničí. Byla jim nabídnuta úvdní šklení prstřednictvím Skype knference, pzději jsme jim rzeslali infrmační s pkyny a pstupy. 2 týdny měli naši účastníci pr testvání a hdncení. Jejich zpětná vazba byla velmi pzitivní, jak hlavní výhdy byly vyjmenvány ukazatele jak úspra času, vybudvání vlastníh bchdní mdelu s menším úsilím než jak bvykle, pmc při třídění myšlenek apd. Pr mnhé z nich t byl pprvé, kdy pužili nějaký nástrj pr tvrbu pdnikatelskéh plánu. Shrneme-li t, nástrj BMC je invativní a užitečný jak pr nvé, tak pr zavedené pdnikatele. AMSP ČR realizvala různé prjekty v minulsti. Takže AMSP ČR se rzhdla pžádat pmc lidi, kteří se pdíleli na jiných prjektech v minulsti. Testvací fáze prběhla stejným způsbem jak u předchzí skupiny. Aby byl mžné zaručit udržitelnst nástrjů prjektu AMSP ČR učiní následující krky: přijetí BMC Mdelu p dhdě s partnery, v rámci nadnárdních prjektů mbility; zpřístupnění materiálů na webvé stránce AMSP ČR; infrmvání škl nvých metdikách, se kterými AMSP ČR splupracuje; pužití v rámci prgramu "Erasmus pr mladé pdnikatele"; pužívání a šíření prstřednictvím vlastníh prgramu "Svu Cestu - Yung business"; prezentvání účastníkům prgramu "Pdnikavá žena"; nástrj BMC bude zahrnut d vzdělávacích aktivit a prjektů AMSP ČR. Všechny materiály již byly šířeny partnerům i dalším rganizacím spadající d sítě kntaktů. Přes něklik akcí byly infrmvány nvých metdikách instituce dbrnéh vzdělávání a přípravy, vyské škly a veřejné rgány. Tat činnst bude prbíhat p celu dbu trvání prjektu, a t prstřednictvím každdenníh kntaktu s některými z těcht subjektů a dalších rganizací, které se připjí AMSP sítě. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

14 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Organizace, které mhu využít výsledky prjektu: Vyské škly budu mít nvé metdy výuky pdnikání. Univerzity jsme již kntaktvali a mají pravdvý zájem na těcht výukvých metdách zahranující BMC Mdel. Vyská škla finanční a správní v Praze, Jihčeské univerzita v Českých Budějvicích, Západčeská univerzita v Plzni ukázali, že je zde zájem z univerzitníh prstředí; rganizace dbrnéh vzdělávání a přípravy: rganizace můžu zahrnut nvé metdy, jak sučást jejich dbrné přípravy; Orgány veřejné správy (škly, pdnikatelské inkubátry, technlgické parky, atd.) mhu pužít nástrj samstatně neb s pdpru partnerů prjektu, integrvat jejich pskytvání vzdělávacích a pracvních dvednstí, které nejsu bvykle vyšklení. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

15 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání 4. Implementace a využití kncepce Plsk 4.1. BD Centrum V Plsku je nedstatek pdpůrných nástrjů v blasti pdnikání pr lidi, kteří chtějí zahájit vlastní pdnikání. Ve skutečnsti je systém dtací na zahájení vlastníh pdnikání pr běžné lidi velmi uzavřený. Pkud někd chce pdat žádst dtaci na jeh buducí splečnst, měl by mít především dbru představu tmt bru. V tét blasti neexistují žádné zvláštní nástrje, z nichž by všichni mladí pdnikatelé mhli mít prspěch. EEC nástrje prjektu jsu dpvědí na tent prblém, a d značné míry mhu přispět k rzvji a vypracvání pdnikatelskéh plánu. Pdle našeh názru existují dva způsby, pr c nejlepší využití prduktů prjektu: 1) Pužití metdiky jak sučást vyučvání mladých lidí a studentů (Invační kemp): univerzity vyské škly (br: Obchdní studie) vlitelné šklení pr studenty 2) V dbrném vzdělávání a přípravě prfesinálů - denní aktivity s lidmi, kteří chtějí zahájit vlastní pdnikání (BMC Mdel). Alternativní řešení jsu šklící firmy, které se specializují především na blasti pdnikání, šklení a bchdní šklení. Tyt splečnsti mhu zahrnvat i Invační kempy, stejně jak BMC nástrj v jejich učebních snvách. Uvedené instituce, ale i veřejné a instituce mhu pmci při zavádění mdelu jak závazné nrmy na úrvni vzdělávání. Na pdpru udržitelnsti výsledků prjektu na nejvyšší úrvni by měli prjektví partneři navrhnut knkrétní nástrje. Metdiky, již realizvaná řešení, nástrje, způsby - jejich využití je ptřeba knzultvat se svými splupracvníky. BD Centrum bude aktivně pdprvat udržitelnst prduktů a nástrjů, p sknčení prjektu. Splečnst realizuje řadu prjektů, v rámci nichž se účastníci snaží rzvíjet své kmpetence a dvednsti v blasti tvřivsti a pdnikavsti. V tmt případě bude BMC Mdel je dbrým nástrjem, který bude pužíván během šklení. Budeme šířit infrmace Invačních kempech a BMC Mdelu mezi našimi prfesry, splupracvníky a dpručíme jim, aby pužívali tyt nástrje jak metdiku při své práci se studenty v průběhu kurzů. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

16 Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání Dpad prjektu na lidi v dluhdbém hrizntu je mžné, a t zejména na místní a reginální úrvni. Splupráce mezi prjektvými partnery a jejich splupracujícími rganizacemi z pdnikatelské sféry a vzdělávání může přinést pzitivní dpad na šíření a udržvání pzitivních výsledků EEC prjektu. Během testvací fáze cílvé skupiny hdntily nástrje (Invační kemp, BMC Mdel) jak velmi užitečné a uživatelsky přívětivé. Pužívání těcht nástrjů je mžné bez hledu na vzdělání či pdnikatelské pstje. Prjekt je financván Evrpsku kmisí prgramem LLP Lenard da Vinci TOI IT1-LEO CUP G12F

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Seminární práce. Klastry

Seminární práce. Klastry Seminární práce Klastry Reginální management 2006 Tmáš Severa 5. PÚPN 1 1. Definice klastru Kncepce klastrů není nvá. Již v rce 1890 si vlivný britský eknm Alfred Marshall všiml, že průmyslvé bry jsu čast

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Design pro růst a prosperitu

Design pro růst a prosperitu Design pr růst a prsperitu Rapprt Zpráva a et dpručení recmmandatins Evrpskéh výbru du pr Cmité veducí directeur pstavení v Bericht eurpéen blasti designu und du design Empfehlungen des Úvdní slv a shrnutí

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 2013 Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 Tat závěrečná zpráva shrnuje infrmace šklním klubu Junir Diplmat Initiative (JDI) a jeh činnsti v kalendářním rce 2013, tedy v letním semestru 2012/2013

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH Jednání EMF s kmisařem G. Verheugenem k prblematice autmbilvéh průmyslu 24. 11. 2008 Brusel TUH Účast: Jsef Středula Přípravné jednání P.Scherrer pděkval všem za t, že jsme přijeli d Bruselu připravili

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Restrukturalizace regionu, rekonverze, plán pro zaměstnanost, revitalizace těžebních regionů.

Restrukturalizace regionu, rekonverze, plán pro zaměstnanost, revitalizace těžebních regionů. Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti RESTRUKTURALIZACE TĚŽEBNÍHO REGIONU S PODPOROU STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU NA PŘÍKLADU LIMBURSKA - případvá studie pr seminář dktrandů prf. RNDr.

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA

METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA Publikace pr skupinu brů 69 Osbní a prvzní služby Tat publikace byla vytvřena a vydána v prjektu POSPOLU Pdpra splupráce

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr partnery Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více