Design pro růst a prosperitu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Design pro růst a prosperitu"

Transkript

1 Design pr růst a prsperitu Rapprt Zpráva a et dpručení recmmandatins Evrpskéh výbru du pr Cmité veducí directeur pstavení v Bericht eurpéen blasti designu und du design Empfehlungen des Úvdní slv a shrnutí Avant-prps et résumé analytique Vrwrt und Zusammenfassung EVROPSKÁ INICIATIVA PRO DESIGN A INOVACE

2 Úvdní slv Přes tlak úsprných patření a slžité celsvětvé výzvy, kterým v Evrpě čelíme, se dpsud pr Evrpsku kmisi, členské státy a reginy nikdy nenaskytla tak jednznačná příležitst přijmut ambiciózní patření, která by vedla k nvé úrvni pvědmí významu designu jak hnací síle invací zaměřených na uživatele v celé Evrpě, jak nyní. Pkud jde naši reakci na výzvu, kteru před nás pstavil místpředseda Evrpské kmise Tajani a jejíž pdstatu je zvýšit dluhdbý příns designu k inteligentnímu a udržitelnému růstu, jenž pdpruje začlenění, prstřednictvím psílené knkurenceschpnsti a prsazváním lepší kvality živta pr všechny evrpské bčany, inspirvali jsme se naší představu designu jak blasti, jež bude d rku 2020 začleněna d evrpských invačních systémů a bude hrát ve splečnsti významnu rli. Frmulvali jsme prt jednadvacet knkrétních dpručení, která umžní nastartvání změn v invačním chvání a pstupech v celé Evrpě. Máme nyní příležitst nastavit rámcvé pdmínky a infrastrukturu, pdpřit je cílenými patřeními a krky, které budu širce a dluhdbě půsbit na invační ptenciál Evrpy v blasti designu. Jsme místpředsedvi Evrpské kmise Tajanimu vděčni za t, že nám svěřil tent zásadní a velmi aktuální úkl, a děkujeme také jeh týmu pracvníků generálníh ředitelství pr pdniky a průmysl za t, že nám p celu dbu vytrvale pskytvali pdpru a cenné pstřehy. Rádi bychm také pděkvali sekretariátu na Aaltvě univerzitě v Helsinkách, který nám pmáhal při přípravě schůzek, zajišťvání pracvních materiálů a psaní knceptů, jež zachycvaly naše myšlenky a záměry. Jsme rvněž zavázáni mnha jedntlivcům a rganizacím, kteří k našim úvahám přispěli svými vědmstmi, pstřehy a dbrnými znalstmi, a také účastníkům wrkshpu participativníh designu, který se knal v Bruselu v březnu Nepdceňujeme závažnst výzev, kterým Evrpa čelí. Nebjíme se ani rzsahu změn, jichž je zaptřebí, má-li být naplněna naše vize designu. Dpručení prt byla frmulvána dstatečně becně tak, aby se jimi k přijetí příslušných patření mhl inspirvat širké spektrum zúčastněných stran. K dsahvání průběžnéh pkrku v prvádění těcht patření bude zaptřebí důraznéh vedení Kmise. Naléhavě vyzýváme Kmisi, členské státy a reginy, aby tat dpručení vzaly v ptaz a na jejich základě prsazvaly splečnu vizi designu v Evrpě pr 21. stletí. 1

3 Evrpský výbr pr veducí pstavení v blasti designu Christian Basn Mindlab (DK) Miklós Bendzsel Hungarian Design (HU) Givanni Antni Ccc ISNART scpa Istitut Nazinale Ricerche Turistiche (IT) Rachel Cper Lancaster University (UK) Debrah Dawtn BEDA Bureau f Eurpean Design Assciatins (UK) Olli-Pekka Kallasvu Chairman f the Delegatin fr Wrld Design Capital 2012 (FI) Andrej Kupetz German Design Cuncil (DE) Stefan Marzan Electrlux (SE) Isabel Rig BCD Barcelna Design Centre (ES) Klemens Rssnagel Audi/Wlkswagen Knzern Design (DE) Andrea Sidmk Technlgy Strategy Bard (UK) Livia Tirne Tirne Nunes S.A. (PT) Gerin Trautenberger Micrgiants Industrial Design GmbH (AT) Rbert Verganti Plitecnic di Milan (IT) Thierry Wasser Guerlain (FR) 2

4 Shrnutí Evrpský výbr pr veducí pstavení v blasti designu zřídil na začátku rku 2011 místpředseda Evrpské kmise Antni Tajani, kmisař pr pdniky a průmysl. Místpředseda Tajani vyzval tent výbr, aby předlžil dpručení hledně th, jak psílit úlhu designu v invační plitice v Evrpě na vnitrstátní, reginální a místní úrvni, a aby přišel se splečnu vizí, priritami a patřeními, jež umžní, aby se design stal v suladu s iniciativu Unie invací nedílnu sučástí invační plitiky na evrpské úrvni. Během jednh rku uspřádal Evrpský výbr pr veducí pstavení v blasti designu sedm schůzí a wrkshp participativníh designu, jehž se zúčastnil více než padesát klíčvých zúčastněných stran z řad vládních rgánů, průmyslu, akademické bce, dvětví designu a veřejnéh sektru. Výbr pjal design širce a vymezil jednadvacet plitických dpručení, seskupených pdle šesti blastí strategických patření v blasti designu, jež lze shrnut takt: Pčet dpručení 1. Evrpa ve světě 6. Design v evrpském vzdělávacím systému 2. Design v evrpském invačním systému Evrpský invační ptenciál v blasti designu integrvaný systém dpručení pr růst a prsperitu 5. Design v evrpském systému výzkumu 3. Design v evrpských pdnicích 4. Design v evrpském veřejném sektru OBR. 1: Šest blastí strategických patření v blasti designu 3

5 Jednadvacet dpručení výbru byl d šesti blastí strategických patření na pli designu prmítnut takt: STRATEGICKÉ OPATŘENÍ V OBLASTI DESIGNU Č. 1 Diferenciace evrpskéh designu na světvé scéně Na základě jedinečných charakteristik a kvalit evrpských výrbků a služeb vytvřených v kntextu kultury, hdnt a silných stránek Evrpy vyzývají dpručení k uznání stávajících evrpských center designu nejvyšší kvality a rzšiřvání svědčených pstupů v rámci průmyslu becně za účelem dsažení světvé knkurenceschpnsti; k prsazvání přínsů udržitelnéh designu pr evrpský průmysl a k jejich pdpře prstřednictvím sustředěnější chrany a lepší vymahatelnsti práv duševníh vlastnictví ve vztahu k invacím v blasti evrpskéh designu a k dsažení většíh mezinárdníh uznání evrpskéh designu prstřednictvím vytvření značky evrpskéh designu. 1. Určit a psílit stávající evrpská centra designu nejvyšší kvality v pdnikání a průmyslu a pskytnut těmt centrům prstředky ke splupráci v tevřených sítích, které budu hybatelem invací v celém evrpském průmyslvém eksystému. 2. Pdprvat intenzivnější využívání designu v evrpském průmyslu, a pdpřit tak synergie napmáhající hspdářskému růstu, bnvě živtníh prstředí a zvyšvání splečenské a emcinální hdnty designu, a sučasně respektvat ptřebu bnvitelných a endgenních zdrjů. 3. Zřídit speciální tribunál/sud EU, který by se zabýval evrpskými případy chrany duševníh vlastnictví, a pdprvat a rzšiřvat šklení sudců vnitrstátních sudů, pkud jde chranu práv duševníh vlastnictví ve fyzickém světě i v nline prstředí. Záměrem je dsáhnut nulvé tlerance, pkud jde prušvání práv duševníh vlastnictví. T vyžaduje revizi právních předpisů prstřednictvím zavedení pvinnsti řádné péče v suvislsti se splečnými pvinnstmi v blasti chrany práv duševníh vlastnictví v celém digitálním hdntvém řetězci. 4. Vytvřit značku Navržen v Evrpské unii v suvislsti s evrpsku EKOZNAČKOU za účelem pdpry vývzu služeb v blasti designu. Záměrem je zefektivnit chranu a vymahatelnst práv v blasti evrpskéh designu a invací a učinit je dstupnější, a zárveň zvýšit laťku, pkud jde čekávání a sklubení vynikající kvality s udržitelnstí. STRATEGICKÉ OPATŘENÍ V OBLASTI DESIGNU Č. 2 Začlenění designu d rámce evrpskéh invačníh systému Tat dpručení se zaměřují na pdpru tvrby efektivnějších plitik pr design prstřednictvím přístupu k ukazatelům a měřítkům vlivu designu na eknmiku, návratnst investic a živtní prstředí, prstřednictvím shrmažďvání náležitě pdlžených, srvnatelných statistik k designu jak hspdářské činnsti v rámci stávajícíh statistickéh rámce EU. 4

6 Design má být začleněn d prgramů invací a pdnikatelských inkubátrů v celé Evrpě tak, aby jej tyt prgramy více zhledňvaly. Je třeba rvněž pdpřit příležitsti k šíření nvě vznikajících metd designu, jak je například tevřený design (tzv. Open design ). Na design v invativním zadávání veřejných zakázek se phlíží jak na klíčvu strategicku blast, přičemž úlha řízení designu je prezentvána jak klíčvý řídicí nástrj a prces ke zlepšení kvality designu v celé Evrpě. 5. I nadále pdprvat a rzšiřvat činnsti, které jsu ptřebné k navržení efektivnějších a splehlivějších metd k měření vlivu investic d designu na růst a sciální pdmínky, a t na mikrúrvni i makrúrvni, a zahrnut je d evrpských invačních statistik. 6. Prsadit zavedení sučasnéh kódu NACE 74:10 pr specializvané návrhářské činnsti všemi členskými státy a zajistit pdle ptřeby příslušnu aktualizaci, aby byl mžné prvádět referenční srvnávání a kmparativní analýzy úrvní členských států. 7. Zahrnut design d invací a pdnikatelských inkubátrů a jejich sítí. 8. Vytvřit pkyny, kdexy pstupů, právní rámce a experimentální prstry k pdpře tevřenéh designu. 9. Vytvřit evrpsku plitiku, která zajistí prpracvanější přístup k zadávání veřejných zakázek na invativní řešení prstřednictvím uznávání, začleňvání a realizace designu jak hnací síly invací zaměřených na uživatele. 10. Zlepšit přístup k dbrným znalstem a nástrjům v blasti řízení designu pr splečnsti v celé Evrpě s cílem pdpřit přijímání a integraci designu a řízení designu jak strategickéh nástrje pr růst. STRATEGICKÉ OPATŘENÍ V OBLASTI DESIGNU Č. 3 Design pr invační a knkurenceschpné pdniky Tat dpručení se zaměřují na psílení kvality designu, která již v případě velkých evrpských splečnstí, v nichž hraje vůdčí rli design, existuje; na udržení veducíh pstavení Evrpy v designu v těch blastech, které jsu její silnu stránku, a na průběžný rzvj nvé generace špičkvých evrpských veducích pracvníků, kteří si jsu vědmi významu designu. Tat dpručení reagují na příležitst pdpřit střední pdniky, jež mají ambice růst prstřednictvím invací v blasti designu a stát se velkými splečnstmi, v nichž hraje vůdčí rli design, přičemž krmě th usilují také využití znalstí a zkušenstí, které mají větší splečnsti, ve prspěch evrpských malých a středních pdniků. Jsu v nich rvněž zhledněny ptřeby invací v blasti designu u malých a středních pdniků, zejména se zřetelem na příležitsti, které nabízí větší dstupnst prgramů Hriznt Je zde vzat v ptaz i příns invací v blasti designu k vytváření pracvních příležitstí a jejich úlha ve vztahu k nvým frmám výrby, včetně tvárny buducnsti, jakž i vznik nvé generace mderních řemesel pr Evrpu, jejichž prstřednictvím je třeba design šířeji začlenit d evrpských systémů dbrnéh vzdělávání. Jak určující faktr buducíh úspěchu se zdůrazňuje rychle se měnící kntext výrby a prdukce a ptřeba, aby si Evrpa udržela náskk, pkud jde nvé a nvě vznikající prcesy a metdy. 5

7 11. Zavést celevrpský prgram pr veducí pstavení v blasti designu, který zajistí, aby nvá generace velkých evrpských splečnstí měla v čele řídící pracvníky, kteří si jsu vědmi významu designu a jsu více naklněni jeh lepšímu využívání. 12. Navrhnut prgramy, které pdpří evrpské střední pdniky, jež mají ambice růst a stát se velkými splečnstmi, v nichž hraje vůdčí rli design, prstřednictvím invací v blasti designu. 13. Zavést mechanismy, jejichž prstřednictvím lze umžnit efektivnější přens znalstí a svědčených pstupů v blasti designu mezi velkými splečnstmi, v nichž hraje vůdčí rli design, akademickým prstředím a malými a středními pdniky. 14. Psílit invace v blasti designu u malých a středních pdniků prstřednictvím zhlednění knkrétních ptřeb malých a středních pdniků v rámci prgramů EU, jak je Hriznt 2020, a zlepšit jejich přístup k prgramům na úrvni členských států. 15. Uznat a cenit význam učňvskéh vzdělávání a dbrné přípravy pr výchvu špičkvých dbrníků a kvalifikvaných řemeslníků se zvýšeným pvědmím designu v tradičních i nvě vznikajících dvětvích jakžt hnací síly pr růst a vytváření nvých pracvních příležitstí. STRATEGICKÉ OPATŘENÍ V OBLASTI DESIGNU Č. 4 Design pr invativní veřejný sektr Tat dpručení vyzývají k rzsáhlému rzvji invativnějšíh zadávání veřejných zakázek prstřednictvím zvyšvání pvědmí designu u tvůrců plitik ve veřejném sektru, a t včetně Kmise, prstřednictvím pskytvání větší pmci při pdpře lepší integrace designérů v prstředí veřejnéh sektru, jež jim umžní se intenzivněji zapjit d utváření plitik a služeb v blasti veřejnéh sektru; a prstřednictvím získání pdpry ze strukturálních fndů pr invace v blasti designu za účelem sciálních změn. Dpručuje se rvněž vypracvat pkyny a pdpůrné materiály a zavést další dbrné vzdělávání a vzdělávání veducích pracvníků v svědčených pstupech týkajících se designu, jak v blasti zadávání veřejných zakázek, tak v blasti plitické. 16. Rzšířit využití designu/designérů v rámci invací ve veřejném sektru: Prstřednictvím vytvření labratře designu v rámci Kmise rganizvat rzsahem mezené ukázkvé prjekty, jež budu demnstrvat hdntu invací ve veřejném sektru, v němž hraje vůdčí rli design. Prstřednictvím prsazvání intenzivnějšíh zapjení designérů d tzv. živých labratří, v suvislsti s nimiž představují zásadní výzvy splečenské invace a veřejné služby. Prstřednictvím využívání ptenciálu evrpských strukturálních fndů, zejména Evrpskéh fndu pr reginální rzvj, z hlediska invací v blasti designu za účelem sciálních změn ve všech blastech plitiky. 6

8 17. Rzvíjet ptenciál představitelů veřejné správy tak, aby sami využívali metdy designu a efektivně zadávali veřejné zakázky v tét : Prstřednictvím sad nástrjů pr design, případvých studií a interních designérů na částečný úvazek v rgánech EU a členských státech a reginech. Prstřednictvím vypracvání učebních snv pr design určených pr vzdělávání a prfesní rzvj představitelů veřejné správy a s využitím dprvdných magisterských kurzů v bru design pr efektivní tvrbu plitik a zadávání veřejných zakázek. STRATEGICKÉ OPATŘENÍ V OBLASTI DESIGNU Č. 5 Vytvření pdmínek pr výzkum v blasti designu pr 21. stletí Výzkum v blasti designu představuje zásadní strategický nástrj pr zvýšení ptenciálu Evrpy na pli invací v blasti designu. Předkládají se zde dpručení na úplnější začlenění výzkumu v blasti designu a jeh metd a přístupů d výzkumných prgramů EU; na zavedení průběžnéh psuzvání hdnty designu v rámci prgramu Hriznt 2020 a na vytvření evrpské sítě výzkumu v blasti designu služící ptřebám pdnikatelskéh sektru, průmyslu, veřejnéh sektru a splečnsti. 18. Začlenit výzkum designu d evrpskéh systému výzkumu s cílem vytvářet nvé znalsti, které psílí invace, a suběžně průběžně psuzvat hdntu designu v rámci prgramu Hriznt 2020: Prstřednictvím zapjení výzkumných pracvníků v bru designu d mezidvětvvých, multidisciplinárních výzkumných prgramů řešících celsvětvé výzvy, jak jsu změna klimatu, bezpečnst ptravin, jakž i zdraví a živtní pdmínky. Prstřednictvím financvání prcesů psuzvání hdnty designu v rámci prgramu Hriznt 2020 a kmunikace v tét blasti. 19. Vytvřit evrpsku síť pr výzkum v blasti designu na evrpské úrvni s cílem pdprvat intenzivnější kntakt mezi různými subjekty a pdněcvat a zkvalitňvat výzkum, který pdpří evrpský ptenciál invací v blasti designu. STRATEGICKÉ OPATŘENÍ V OBLASTI DESIGNU Č. 6 Dvednsti v blasti designu pr 21. stletí Tat dpručení vyzývají ke zvyšvání evrpských dvednstí na pli invací v blasti designu jakžt klíčvé strategii k pdpře růstu a pracvních příležitstí. V kntextu průběžnéh a celživtníh učení reagují na ptřebu začlenit učení v bru designu d všebecnéh vzdělávání všech bčanů Evrpy a rvněž d rámce dbrnéh a vyššíh vzdělávání. Ptřeba zachvání veducíh pstavení Evrpy v dvětví designu je řešena prstřednictvím naplňvání buducích ptřeb, pkud jde dvednsti prfesí v blasti designu, a rvněž prstřednictvím zlepšvání dvednstí v blasti designu u buducích veducích činitelů a pdnikatelů. 7

9 20. Zvýšit úrveň gramtnsti v blasti designu u všech evrpských bčanů pdprváním kultury učení se designu pr každéh a na každé úrvni vzdělávacíh systému. 21. Vybízet členské státy k pdpře rzvje dvednstí v blasti designu pr 21. stletí: Prstřednictvím prmítnutí strategické úlhy designu d všech studijních brů ve vyšším vzdělávání. Prstřednictvím psílení prgramů dalšíh prfesníh rzvje pr dbrné pracvníky v bru designu. Prstřednictvím začlenění designu d dbrné přípravy učňů. Zajištění úspěchu Za účelem pdpry prvádění uvedených jednadvaceti dpručení jsu v kapitle 4 uvedeny tři samstatné návrhy na zajištění úspěšnéh zaktvení designu v evrpských invacích. Tyt návrhy jsu zvláště určeny Evrpské kmisi. A. Vytvřit celevrpský vhdně zacílený prgram na vyské úrvni zaměřený na kmunikaci a lbbing na úrvni Evrpy, členských států a na úrvni zúčastněných stran v blasti designu s cílem zvýšit pvědmí plitických dpručeních a umžnit zapjení d jejich realizace. B. Inicivat trvalý dialg designu s Evrpsku kmisí prstřednictvím rganizací, jak je BEDA, která se na evrpské úrvni zaměřuje na všechny záležitsti týkající se rzvje a růstu designu v evrpských invačních plitikách. C. Zavést mechanismus, který umžní na strategické úrvni a pd dhledem Evrpskéh výbru pr veducí pstavení v blasti designu nepřetržitě sledvat pkrk v průběžném prvádění dpručení. 8

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ZASEDÁNÍ V PONDĚLÍ 23. LISTOPADU 2015 (10:00 hod.)

ZASEDÁNÍ V PONDĚLÍ 23. LISTOPADU 2015 (10:00 hod.) Rada Evrpské unie Brusel 19. listpadu 2015 (OR. fr) 14009/15 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3428. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (vzdělávání, mládež, kultura a sprt) Datum: 23. a 24. listpadu 2015 Čas:

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Seminář k přípravě projektů OP VK

Seminář k přípravě projektů OP VK Seminář k přípravě prjektů OP VK VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strukturální fndy EU (ESF) prstředky EU v gesci nárdních rgánů MŠMT (individuální prjekty) resp. Kraje (glbální granty), 2007-2013 Rzvj

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

Přeshraniční kolektivní vyjednávání a nadnárodní sociální dialog

Přeshraniční kolektivní vyjednávání a nadnárodní sociální dialog P7_TA-PROV(2013)0386 Přeshraniční klektivní vyjednávání a nadnárdní sciální dialg Usnesení Evrpskéh parlamentu ze dne 12. září 2013 přeshraničním klektivním vyjednávání a nadnárdním sciálním dialgu (2012/2292(INI))

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ Katedra knstruvání strjů Fakulta strjní K 5 PLASTOVÉ INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ dc. Ing. Martin Hynek, PhD. a klektiv verze - 1.0 Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Delegace naleznou v příloze revidované znění závěrů předsednictví z mimořádného zasedání Evropské rady, které se konalo v Bruselu (dne 1. září 2008).

Delegace naleznou v příloze revidované znění závěrů předsednictví z mimořádného zasedání Evropské rady, které se konalo v Bruselu (dne 1. září 2008). RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 6. října 2008 (08.10.) (OR. fr) 12594/2/08 REV 2 CONCL 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY V BRUSELU DNE

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1 Interreg V-A Rakusk Česká republika Interreg Rakusk - ČR/ Oddělení prjektvé pdpry 1 Obecné infrmace Výzva vyhlášena - kntinuální Zejména reginální a místní prjekty s přeshraničním významem Nutn splnit

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1 JUDr. Vladimír Gašpar www.rrajm.cz 1 Struktura prezentace Rámcvé zhdncení implementace RIS I.,II. Metda frmulace RIS 3 Priritní sy a cíle RIS 3 Akční plán RIS na léta 2009-13 www.rrajm.cz 2 Reginální invační

Více

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu C je Technlgická platfrma (TP)? V evrpském m hspdářsk ském m prstru vznikají tzv. technlgické platfrmy, půvdnp vdně jak nefrmáln lní ad-hc pradenská seskupení,, pzději dle určitých zásad z stanvených a

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Dotazník pro členy KHK KK. Jaká jsou témata vzdělávání, která by pro Vás a Vaše podnikání byla zajímavá?

Dotazník pro členy KHK KK. Jaká jsou témata vzdělávání, která by pro Vás a Vaše podnikání byla zajímavá? Dtazník pr členy KHK KK Dtazník zdpvěděl 28 respndentů. Otázky pr buducí rzvj 1. Jaká jsu témata vzdělávání, která by pr Vás a Vaše pdnikání byla zajímavá: Práv 12% Vstup na nvé trhy 6% Účetnictví Jazykvé

Více

Investice do budoucích profesí a dovedností

Investice do budoucích profesí a dovedností Investice d buducích prfesí a dvednstí Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání v buducnu ptřebných dvednstí a znalstí Shrnutí Elektřina, plyn, vda a dpady Autři: dr. E. Dijkgraaf (ed.) (SEOR Erasmus University)

Více

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015 Návrh rámcvéh pstupu a knceptu implementace standardů taxi MODRÝ ANDĚl s.r.., srpen 2015 Obsah Prhlášení a mtivace k návrhům standardů 3 Návrh rámcvéh knceptu zavedení standardů 4 Pdrbnější rzpad realizačních

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2017

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2017 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2017 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2017 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Přehledy úkolů v procesu restrukturalizace

Přehledy úkolů v procesu restrukturalizace Evrpská kmise Generální ředitelství pr zaměstnanst, sciální věci a rvné příležitsti Přehledy úklů v prcesu restrukturalizace Brusel, 11. únra 2009 Restrukturalizace je pr zúčastněné strany blestivá, a

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH Jednání EMF s kmisařem G. Verheugenem k prblematice autmbilvéh průmyslu 24. 11. 2008 Brusel TUH Účast: Jsef Středula Přípravné jednání P.Scherrer pděkval všem za t, že jsme přijeli d Bruselu připravili

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.12.2013 COM(2013) 882 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rámec kvality EU pr předjímání změn

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Úvd Strategie rzvje infrastruktury pr prstrvé infrmace v ČR d rku 2020 (GeInfStrategie) Eva Kubátvá, krdinátrka prjektu Prstrvé infrmace jak sučást digitální buducnsti, Praha, 22. května 2014 Usnesení

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 28. 2. 2018 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí,

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu)

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu) Pineers f Change Hrní Rakusk - Jižní Čechy Detail návrhu PC (pjetí záměru ze strany českéh partnerskéh týmu) 1 Účel kurzu Účelem je dsáhnut th, aby talentvaní jedinci realizvali své nápady, a t v příhraničním

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO ROK 2018

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO ROK 2018 PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO ROK 2018 Na vědmí AS FU OU: 19. prsince 2017 Schválen UR FU OU: 15. ledna 2018 Platnst: 15. ledna 2018 Účinnst: 15. ledna 2018

Více

Evropské strukturální a investiční fondy informace o přípravě nového programového období května 2019

Evropské strukturální a investiční fondy informace o přípravě nového programového období května 2019 Evrpské strukturální a investiční fndy infrmace přípravě nvéh prgramvéh bdbí 2021-2027 17. května 2019 Prgramvé bdbí 2014 2020 Plitika sudružnsti - cílem snižvání rzdílů mezi různými reginy a eliminace

Více

Dohoda o grantu VS/2015/0234 PARTNERSTVÍ. Portugalská odborová organizace v tomto odvětví

Dohoda o grantu VS/2015/0234 PARTNERSTVÍ. Portugalská odborová organizace v tomto odvětví 1 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pr zaměstnanst, sciální věci a sciální začleňvání ROZPOČTOVÁ POLOŽKA 04-03-01-05 Infrmační a šklicí patření pr rganizace pracvníků Psílit sciální dialg a dvětvvé klektivní vyjednávání

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Seminární práce. Klastry

Seminární práce. Klastry Seminární práce Klastry Reginální management 2006 Tmáš Severa 5. PÚPN 1 1. Definice klastru Kncepce klastrů není nvá. Již v rce 1890 si vlivný britský eknm Alfred Marshall všiml, že průmyslvé bry jsu čast

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více