Zápis z 9. jednání PS horizontální

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 9. jednání PS horizontální"

Transkript

1 Zápis z 9. jednání PS hrizntální Datum: Čas: 13:00-15:30 Téma: PS hrizntální Míst: Magistrát města Pardubic Účastníci: Babkvá Eliška, Burešvá Irena, Hškvá Michaela, Hráček Jsef, Charvát Martin, Janvský Mirslav, Kvářvá Michaela, Kudynvá Michaela, Kučervá Zita, Luptákvá Hana, Mikulka Jiří, Smejkal Mirslav, Štěpanvský Jiří, Uchytil Mirslav, Výbrný Ondřej, Žíla Jan Přílhy: Prezentace M. Janvskéh 1) Přivítání, seznámení s prgramem M. Janvský 2) Změna nminací v PS hrizntální M. Janvský - statutární měst Pardubice nvý řádný člen: Ing. Martin Charvát - statutární měst Hradec Králvé nvý řádný člen: Ing. Bc. Jiří Bláha - měst Chrudim nvý řádný člen: Ing. Aleš Nunvář nvý náhradník: Ing. František Pilný, MBA - měst Hlice nvý řádný člen: Mgr. Ondřej Výbrný nvý náhradník: Petr Kačer - MAS Bhdanečsk nvý náhradník: Ing. Jsef Štěpanvský - Reginální rzvjvá agentura Pardubickéh kraje nvý řádný člen: Mgr. Klára Štefančvá - viz prezentace 3) Sledvání a rzbr vlivů kncepce na živtní prstředí a veřejné zdraví (za bdbí 2018) M. Janvský - psuzvání je vždy prváděn zpětně (aktuálně za rk 2018), bude zpracván každrčně d r hlavní závěr: - Na základě sledvání je mžn jednznačně knstatvat, že prvádění kncepce nemá nepředvídané závažné negativní vlivy na živtní prstředí neb veřejné zdraví, a není tedy nutn zajistit přijetí patření k dvrácení neb zmírnění těcht vlivů a sučasně rzhdnut změně kncepce. (str. 20) - dkument dstupný na webu zde - více viz prezentace 4) Změna Strategie ITI M. Janvský - narvnání finančních plánů a indikátrů dle skutečnéh čerpání v rce zreálnění předpkladu čerpání a plnění indikátrů v příštích letech - přesuny alkací mezi prgramy pdpry v OPPIK dle absrpční kapacity - více viz prezentace 5) Zpráva plnění Strategie ITI M. Janvský - dle předepsané šablny zpracvává nsitel ITI tut zprávu s údaji k a danéh rku - v sučasné dbě je Zpráva s údaji k stále v prcesu schvalvání ze strany MMR ORP

2 - více viz prezentace 6) Plnění Strategie ITI M. Janvský - vyhlášen a uknčen 49 výzev nsitele ITI v celkvé sumě Kč - Vyjádření ŘV ITI získal 106 prjektvých záměrů v částce Kč (2 prjektvé záměry v částce Kč získaly negativní Vyjádření ŘV ITI bez mžnsti úspěšně pdat plnu žádst) - vyhlášen 27 výzev Zprstředkujícíh subjektu ITI (ZS ITI) v celkvé sumě Kč (uknčen 19 výzev ZS ITI, 8 výzev prbíhá) - k hdncení na ZS ITI/ŘO byl předlžen 83 prjektů v celkvé částce Kč - 74 prjektů splnil při hdncení ZS ITI/ŘO frmální náležitsti a pdmínky přijatelnsti v částce Kč - 61 prjektů v částce má vydaný právní akt - 14 prjektů již fyzicky uknčen s pdpru EU ve výši Kč - 4 prjekty nesplnily pdmínky hdncení ZS/ŘO (vrácen d alkace) Kč - 4 prjekty byly stažené žadateli ve fázi hdncení ZS/ŘO (vrácen d alkace) Kč - IROP plnění finančních milníků k dle finančních plánů předlžených prjektů v MS2014+ a prjektvých záměrů evidvaných v MS ITI nsitel ITI avizuje vyské rizik mžnsti nenaplnění finančníh milníku pr rk 2019: celkvá alkace ve Strategii ITI kumulativně pr IROP (SC 1.2, 2.4, 3.1): Kč milník ,17 % (tj. předlžené ŽP k ): Kč predikce nsitele ITI plnění milníku 2019: Kč d milníku chybí ŽP v částce Kč!!! - Akceptační dpis ŘO IROP ze dne : závazky aglmerace budu sledvány a vyhdncvány v rce 2019, kdy bude ze strany ŘO IROP vyžadván kumulativní plnění v min. výši 41,17 % celkvé rezervvané alkace integrvané strategie v IROP (tj. předlžené ŽP k ) pkud se prkáže, že hrzí nenaplnění těcht závazků, může ŘO IROP přistupit k debrání rezervvané alkace pr integrvanu strategii p rce 2019 bude IROP dále pžadvat minimální kumulativní plnění z celkvé rezervvané alkace: 2020 (tj. předlžené ŽP k ): 50,44 % 2021 (tj. předlžené ŽP k ): 70,00 % 2022 (tj. předlžené ŽP k ): 84,85 % - rychlst čerpání je primárně na straně žadatelů - pdrbnsti viz prezentace 7) Přehled PZ schválených ŘV ITI M. Janvský - terminál Jarměř: Hráček: lets bude htv, Mikulka: k předání staveniště djde v plvině 3/2019; Janvský: dtaz na dknčení veřejné zakázky Mikulka: je vysutěžen - terminál Chrudim: Luptákvá: realizace začne až , a t z důvdu parametrů veřejné zakázky (ve smluvě s vítězným ddavatelem uveden termín realizace) - pevnst Jsefv: Žíla: prjekt vysutěžen, fyzická realizace by mhla být zahájena během léta, d cca měsíce by mhla být předlžena plná prjektvá žádst na ZS ITI - Uchytil: dtaz na prjekt SŠ řemeslné v Chlumci nad Cidlinu Kudynvá: prjekt byl předlžen Králvéhradeckým krajem, je ve fyzické realizaci - ITS Hradec Králvé: Babkvá: vypsána veřejná zakázka, přichází velké mnžství dtazů, pčítá se

3 s prdlužením termínu - pdrbnsti viz prezentace 8) Harmngramy výzev nsitele ITI pr rk 2019 M. Janvský - dtaz Uchytil: kdy budu známy parametry výzev? Až v mmentě vyhlášení? Janvský: parametry budu kpírvat předchzí výzvy, nsitel ITI uvažuje zahrnutí pžadavku na dílčí čerpání finančních prstředků d milníku, tj. d 10/ pdrbnsti viz prezentace 9) Infrmace z řídicích rgánů M. Janvský - MMR revize výzvy č. 48 Zefektivnění prezentace, psílení chrany a rzvje kulturníh dědictví - integrvané prjekty ITI vydána ŘO IROP dne pr nvé výzvy integrvaných nástrjů ITI, IPRÚ zaveden puze limit výdajů z EFRR míst limitu celkvých výdajů: památky zapsané na Seznam světvéh dědictví UNESCO: Kč statní případy: Kč Metdický dpis ŘO IROP č. 20 ze dne dplnění pstupu pr předkládání a psuzvání změn v prjektech, způsbených prdlevami v administraci prjektů před vydáním právníh aktu ve výzvách IROP a ve výzvách nsitelů integrvaných nástrjů - OPŽP dne vydán také Závazné stanvisk ŘO IROP č. 7, které umžňuje schválit žádst změnu na prdlužení realizace prjektu za nejzazší datum uknčení realizace prjektu uvedené v textu výzvy žádst prdlužení termínu realizace prjektu je mžné pdat z důvdu neddržení předpkládaných lhůt pr administraci prjektu ze strany ŘO IROP, ZS IROP neb MAS a z důvdu prdlev při zadávání a administraci veřejných zakázek a dalších nepředvídatelných klnstí nezaviněných žadatelem/příjemcem dne řídicí ŘO IROP ptvrdil navýšení stávající alkace (854,16 mil. Kč) ITI Hradeck-pardubické aglmeraci, ale jen 62,5 mil. Kč (půvdní pžadavek 150 mil. Kč) s navýšením alkace suvisí i navýšení indikátrů: Pčet revitalizvaných památkvých bjektů jeden bjekt Zvýšení čekávanéh pčtu návštěv pdprvaných kulturních a přírdních památek návštěvníků v suvislsti s vlivem vývje kurzu (rzdíl téměř 2 Kč/EUR prti půvdnímu stavu) se d v případě snížení celkvých způsbilých výdajů prjektu p vydání rzhdnutí pskytnutí dtace tyt prstředky nevrací zpět d alkace ITI výzvy IROP pr všechny specifické cíle budu uknčeny k a následně v lednu 2020 budu vyhlášeny výzvy nvé v 2/2019 byla zahájena kntrla NKÚ včetně CRR, ZS ITI a kntrl pstupů nsitelů ITI (pr SC 1.2 IROP) mnitrvacím systému evidván velký prjekt na zajištění zlepšení ddávek pitné vdy: úpravna vdy Hrbice aktuální náklady prjektu cca 489 mil. Kč (bez DPH) nsitel ITI zahájil jednání s ŘO OPŽP (MŽP) mžnstech navýšení alkace pr aglmeraci 100 mil. Kč (dtace EU)

4 10) Příprava dalšíh prgramvéh bdbí M. Janvský - Harmngram přípravy pravidel, peračních prgramů a Dhdy partnerství (DP) 5/2018 Evrpská kmise zveřejnila návrhy na víceletý finanční rámec a pravidla 7/2018 Rada ESIF schválila analyticku část kncepce k buducím priritám (NKR) 2/2019 Vláda schválila návrh nárdních pririt financvání a struktury peračních prgramů (OP) 5/2019 Vlby d Evrpskéh parlamentu (mhu vlivnit schválení pravidel a začátek prgramvéh bdbí) 7/2019 Finální návrh NKR a infrmace OP a DP vládě ČR 3/2020 Finální verze DP a OP vládě ČR 1/2021 předpkládaný začátek prgramvéh bdbí - Výpčet nárdní bálky vliv hlavně hrubý dmácí prdukt, ale i nezaměstnanst, migranti, změna klimatu (t nám mc nepřispěl) dstaneme 24 % méně (záchranná síť) ale snížení je pdbné jak v předcházejících bdbích (ve skutečnsti čištěn vliv inflace cca 13 %) kdyby síť nebyla, tak by byl prpad 44 % - Návrh celkvé alkace pr ČR: 20,01 mld. EUR 53 % (10,52 mld. EUR) Evrpský fnd pr reginální rzvj (ERDF) výzkum, vývj a invace pdpra pdnikání digitalizace šklství (šklky, ZŠ, SŠ, VŠ) zdravtnictví památky silnice II. a III. třída městská hrmadná dprava integrvaný záchranný systém 33 % (6,44 mld. EUR) Fnd sudržnsti (FS) dálnice železnice bnvitelné zdrje živtní prstředí 14 % (2,74 mld. EUR) Evrpský sciální fnd + (ESF+) vzdělávací prgramy rekvalifikace pdpra pstižených a znevýhdněných sb sciální začleňvání - Návrh nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady pr fndy EU ( Obecné nařízení ) Zpčátku bude prgram sestaven puze na prvních pět let. Prstředky na pslední dva rky budu přiděleny na základě důkladnéh a hlubkvéh přezkumu v plvině bdbí, který pvede k příslušným změnám prgramu v rce Obsahuje nařízení splečných ustanveních pravidl n+2. Nižší míry splufinancvání EU - splufinancvání pr naši blast nebude vyšší než 70 % (méně rzvinuté reginy, jejichž HDP na byvatele je nižší než 75 % průměru HDP v EU-27). S hledem na význam bje prti změně klimatu musí být vyčleněn minimálně 25 % výdajů EU na pdpru cílů v blasti klimatu. Je rvněž důležité zajistit, aby perace vybrané pr pdpru byly prváděny v suladu se

5 zavedenými strategiemi a plánvacími dkumenty. Územní strategie mhu bsahvat i seznam prjektů, které mají být pdprvány, vybrané perace jsu v suladu s územní strategií. Jsu definvány tři typy územních nástrjů ITI, CLLD a třetí nárdní - Cíle plitiky (CP) jedenáct tematických cílů pužívaných v bdbí byl v tmt nařízení zjedndušen na pět jasně stanvených cílů plitiky: inteligentnější Evrpa díky pdpře invativní a inteligentní eknmické transfrmace (CP 1) zelenější, nízkuhlíkvá Evrpa díky pdpře přechdu na čistu a spravedlivu energii, zelených a mdrých investic, běhvéh hspdářství, přizpůsbení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik (CP 2) prpjenější Evrpa díky zvyšvání mbility a reginálníh prpjení IKT (CP 3) sciálnější Evrpa díky prvádění evrpskéh pilíře sciálních práv (CP 4) Evrpa bližší bčanům díky pdpře udržitelnéh a integrvanéh rzvje městských, venkvských a pbřežních blastí a místních iniciativ (CP 5) - Návrh nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady pr EFRR A FS zcela jasně a silně se v návrhu nařízení EFRR hvří nutnsti pdpry udržitelnéh městskéh rzvje a jeh zázemí aby se maximalizval příns pr územní rzvj, akce v tét blasti by měly být zalženy na integrvaných územních strategiích v rámci udržitelnéh rzvje měst se pvažuje za nezbytné pdprvat integrvaný rzvj. přičemž je třeba zhlednit ptřebu pdprvat vazby mezi městy a venkvem - Přehled nvých peračních prgramů: OP Knkurenceschpnst (Ministerstv průmyslu a bchdu) Integrvaný reginální perační prgram (Ministerstv pr místní rzvj) OP Výzkum a vzdělávání (Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy) OP Lidské zdrje (Ministerstv práce a sciálních věcí) OP Živtní prstředí (Ministerstv živtníh prstředí) OP Dprava (Ministerstv dpravy) OP Technická pmc a kvalita správy (Ministerstv pr místní rzvj) - Integrvaný reginální perační prgram 2 (IROP 2) základní pdba zveřejněna alkace není mžné nyní predikvat, ale IROP nebude největším OP 11/2019 první verze IROP schválení PD IROP 2 Evrpsku kmisí témata pr města, bce, kraje viz prezentace dtaz Uchytil: byla zmíněna pdpra zázemí pr děti d tří let, bude se jednat zařízení typu jesle, tedy tvrdé prjekty? Janvský: myslíme si, že an Uchytil: upzrnění na stárnutí ppulace a ptřeby služeb v sciální blasti zaměřené na seniry (zejména denní pbytvé stacináře) - IROP pravidl n+2 a jak se s ním vyrvnat návaznst pdprvaných aktivit za bdbných pdmínek (absrpční kapacita, využití náhradníků, pdbná kritéria a způsbilst výdajů) tlak na vysce připravenu prjektvu a stavební dkumentaci prjektu už při předlžení prjektu d výzvy (příklad z ITI Hradubice) preference průběžných výzev s pstupným schvalváním a realizací prjektů (pět jak u nás) kd bude na začátku připraven, bude úspěšný

6 využití již existujících strategií (tematických, územních) dtaz Uchytil: jak bude vypadat vymezení aglmerace? Může se stát, že některé bce vypadnu a jiné se v území nvě bjeví? Janvský: an udržení pdílů alkace pr integrvané nástrje d 30 % alkace prgramu pvinná etapizace prjektů - Ministerstv dpravy základní teze pr nejvýznamnější bdy: snížení dispnibilní alkace, tematická kncentrace, přezkum v plvině bdbí (délka prgramvéh bdbí 5+2), pravidl n+2 ptřeba kncentrvat se na nejvýznamnější prblémy, u kterých je právněné čekávat, že se je díky pdpře z evrpských zdrjů pdaří vyřešit: Infrastruktura městské drážní dpravy pdpra by měla být priritně směřvána na metr a tramvaje (investičně nejnárčnější), puze dplňkvě na trlejbusy Mdernizace vzvéh parku MD v jím řízeném OP neplánuje pdprvat, pdpra by měla být velmi mezená a puze ve vazbě na jiné investiční prjekty Opatření pr zvyšvání bezpečnsti nutnst jasnéh prkázání přínsu pdprvaných prjektů k zlepšvání udržitelné městské mbility Telematika pdpra inteligentních řešení s jasným přínsem k zvyšvání udržitelné městské mbility pdpra menšíh pčtu finančně nárčnějších prjektů s větším významem - Aktuální stav implementace ITI pr nvé prgramvé bdbí V návrzích nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady pr EFRR a FS je definvána velice silná a jasná pzice měst v pdbě udržitelnéh rzvje prstřednictvím územních nástrjů ze tří navržených je na české straně shda na pužití nástrje Integrvaných územních investic (ITI). Pprvé v histrii je v Nařízeních samstatný cíl, který je věnván pdpře udržitelnéh integrvanéh rzvje území (včetně měst) - Cíl plitiky 5: Evrpa bližší bčanům díky pdpře udržitelnéh a integrvanéh rzvje městských, venkvských a pbřežních blastí a místních iniciativ. Tent cíl je navíc mžné naplňvat vybranými aktivitami ze všech statních Cílů plitiky 1-4. Zacílení na udržitelný rzvj měst je pdpřen vyčleněním na vnitrstátní úrvni nejméně 6 % zdrjů z EFRR. Dle Nařízení mhu strategie bsahvat seznam prjektů shda na tm, že Strategie ITI budu bsahvat puze knkrétní strategické prjekty vláda ČR schválila architekturu buducích peračních prblémů a mj. ulžila ministryni pr místní rzvj zajistit dpvídající prmítnutí územní dimenze a integrvaných řešení prstřednictvím integrvaných územních investic a kmunitně vedenéh místníh rzvje d návrhů peračních prgramů a statním ministrům ulžila: prmítnut d návrhů peračních prgramů územní dimenzi a v relevantních případech umžnit realizaci integrvaných řešení prstřednictvím integrvaných územních investic a kmunitně vedenéh místníh rzvje, a t v návaznsti na vyhdncení zkušenstí s územní dimenzí a integrvanými nástrji v prgramvém bdbí ). V suladu s Nařízeními a aktuální pdbu Strategie reginálníh rzvje ČR (SRR) navrhla statutární města pužití nástrje ITI pr 13 městských aglmerací:

7 Sedm stávajících území ITI Pražská metrplitní blast, Brněnská metrplitní blast, Ostravská metrplitní blast, Plzeňská metrplitní blast, Hradeckpardubická aglmerace, Ústeck-chmutvská aglmerace, Olmucká aglmerace. Šest sučasných IPRÚ Českbudějvická aglmerace, Jihlavská aglmerace, Karlvarská aglmerace, Libereck-jablnecká aglmerace, Mladbleslavská aglmerace, Zlínská aglmerace. Na nárdní úrvni panuje shda na tmt návrhu. - Aktuální prblematika implementace ITI pr prgramvé bdbí některá ministerstva deklarují negativní pstj k ITI (MPO, MŠMT, MŽP) nemáme jedntné vymezení aglmerací (MMR-ORP) nemáme metdické stanvisk pkyn a manuál pr aktualizaci strategií (MMR-ORP) chybí definice strategických prjektů pr strategie ITI (MMR-ORP) nemáme pevnější legislativní uktvení aglmerací ITI (nvelizace Zákna reginálním rzvji (248) a (ppřípadě) Zákna bcích (128) (MMR-ORP a MV) není vyřešen (ne)překryv témat ITI vs. RAP vs. individuální prjekty (MMR-IROP) vítáme pvinnu minimální alkaci na úrvni 6 % z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj (EFRR), ale pžadujeme zvýšení tht prcenta a dále vyčlenění prstředků také v dalších fndech, především Fndu sudržnsti (FS) a Evrpském sciálním fndu plus (ESF+) (všechny ŘO) na nárdní úrvni je suhlas s tím, že strategie ITI nebudu vázány puze na evrpské zdrje, chceme i nadále jednat vyčlenění nárdních zdrjů na realizaci strategií ITI (MMR) - Hlavní závěry pr žadatele v aglmeraci Pkud se pdaří prsadit nástrj ITI na úrvni měst a jejich zázemí, bude nutné reflektvat následující bdy: Příležitstí je včasná znalst témat; příležitstí i rizikem je mžnst bsažení knkrétních prjektů ve Strategii v letech , kdy bude prbíhat zpracvání strategií, bude nutné vydefinvat klíčvé prjekty aglmerace pr realizaci v letech ; rizikem je také: tlak na čerpání v první plvině bdbí zkrácení nvéh bdbí rk (n+2) překryv sučasnéh bdbí (d knce rku 2023) a začátek nvéh (začátek 2021) - vzhledem ke zkušenstem s přípravu a realizací prjektů, kdy příprava a realizace investičních prjektů bvykle trvá 4 a více let, je nutné zahájit přípravu prjektů již v rce Příprava nvéh bdbí absrpce prjektvých záměrů v únru 2019 byli partneři v území vyzváni k tmu, aby d předlžili návrhy klíčvých strategických prjektů aglmerace pr realizaci v letech (bez hledu na zdrj financvání) Kučervá: apel na t, aby dšl k jedntnému sběru prjektvých záměrů v území; ITI jsu napřed, žadatelé budu během cca měsíce znvu slveni

8 hledně sběru záměrů pr ptřeby RAPu; návrh za Králvéhradecký kraj: prběhne sběr prjektů a pté předání pdkladů pr ptřeby ITI Janvský: jsme si tht vědmi, ale s hledem na ptřeby aktualizace Strategie ITI a vydefinvání strategických prjektů nemůžeme čekat na kraje; Kučervá: prsba, aby na semináři pr žadatele byla předána infrmace, že pdbný sběr prjektů bude prbíhat pr ptřeby RAP v bu krajích; Janvský: vítá buducí sdílení infrmací, které se pdaří získat ITI a běma krajům upzrnění na knání semináře pr žadatele pr bdbí dne d 16 hdin (Hudební sál, Pernštýnské náměstí 1) - pdrbnsti viz prezentace 11) Publicita ITI Hradeck-pardubické aglmerace M. Janvský - webvé stránky: - tiskvé zprávy primárně zaměřené na schválení prjektů ŘV ITI, na alkace prstředků v ITI - utdrvá kampaň vzidla MHD, bannery k realizvaným prjektům - facebk: ITI Hradeck-pardubické aglmerace - instagram: iti_hk_pce - Newsletter ITI: dstupný přes webvé stránky ITI zde - viz prezentace Příští jednání: bude upřesněn Zapsala: Michaela Kudynvá

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Podpora infrastruktury pro cyklodopravu z IROP seminář Budou peníze na cyklostezky? Financování rozvoje aktivní mobility

Podpora infrastruktury pro cyklodopravu z IROP seminář Budou peníze na cyklostezky? Financování rozvoje aktivní mobility Pdpra infrastruktury pr cykldpravu z IROP seminář Budu peníze na cyklstezky? Financvání rzvje aktivní mbility 25. 9. 2019 Jihlava Mgr. Martin Janda SPECIFICKÝ CÍL 1.2: ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Čas: 15:30-17:00 Téma: Řídící výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace Místo: Magistrát města Hradec Králové Účastníci:

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Čas: 15:30-17:00 Téma: Řídící výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace Místo: Magistrát města Hradec Králové Účastníci: Zápis z 5. jednání Datum: 30. 9. 2015 Čas: 15:30-17:00 Téma: Řídící výbr ITI Hradeck-pardubické aglmerace Míst: Magistrát města Hradec Králvé Účastníci: Přílhy: Babkvá Eliška, Čada Mirslav, Fink Zdeněk,

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Úvd Strategie rzvje infrastruktury pr prstrvé infrmace v ČR d rku 2020 (GeInfStrategie) Eva Kubátvá, krdinátrka prjektu Prstrvé infrmace jak sučást digitální buducnsti, Praha, 22. května 2014 Usnesení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000205 M Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma knané dne 7. března 2017 ZM7/ 24^2) Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - březen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 1/7. Zápis z 22. jednání PS3 ITI. Přivítání, seznámení s programem M. Kudynová

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 1/7. Zápis z 22. jednání PS3 ITI. Přivítání, seznámení s programem M. Kudynová Zápis z 22. jednání PS3 ITI Datum: 11. 6. 2019 Čas: 13:00-15:30 Téma: Jednání PS3 Míst: Hradec Králvé, zasedací místnst č. 66 Účastníci: Babkvá Eliška, Bárta Zbyněk, Bártvá Jitka, Bičíkvá Hana, Falta Jan,

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

Evropské strukturální a investiční fondy informace o přípravě nového programového období května 2019

Evropské strukturální a investiční fondy informace o přípravě nového programového období května 2019 Evrpské strukturální a investiční fndy infrmace přípravě nvéh prgramvéh bdbí 2021-2027 17. května 2019 Prgramvé bdbí 2014 2020 Plitika sudružnsti - cílem snižvání rzdílů mezi různými reginy a eliminace

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/ Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Setkání s řediteli SŠ a VOŠ

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 844/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra zaměstnansti MAS Mravská cesta II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje.p.s. PRV Žádsti pdpru v rámci perace 19.2.1 Mst, 22. 06. 2018 PROGRAM SEMINÁŘE 08:50 09:00 Prezence účastníků

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

ve věci monitorování a evaluace integrovaných strategií a integrovaných projektů

ve věci monitorování a evaluace integrovaných strategií a integrovaných projektů Metdické stanvisk ministryně pr místní rzvj č. 9 k Metdickému pkynu pr využití integrvaných nástrjů v prgramvém bdbí 2014 2020, verze 3, který je přílhu č. 7 Metdiky řízení prgramů v prgramvém bdbí 2014

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 13. ZASEDÁNÍ RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 4. ŘÍJNA 2018 ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE K 12. 9. 2018 OP Alokace celkem v SITI (OP) Projekty s rozhodnutím ŘV

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020 Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí 2014-2020 Martin Dítě, BDO Setkání starstů a míststarstů Reginservis MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO 5 BDO je pátá největší síť na světě

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 28. 2. 2018 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí,

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Podklad pro vypořádání připomínky EK č. 99 k IROP

Podklad pro vypořádání připomínky EK č. 99 k IROP Přílha č. 2, bd 50-8/2014 Pdklad pr vypřádání připmínky EK č. 99 k IROP 50. zasedání Výbru Reginální rady reginu sudržnsti Severvýchd Další pdklady pr vypřádání připmínky EK č. 99 k IROP 1. Obecné zdůvdnění:

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011 Zápis č. 2/2011 (celkvě 51) ze schůze VV ČSRU knané 1.2.2011 Přítmni: P.Telička(PT), K.Blažek(KBl), P.Mrázek(PM), R.Rygl(RR), P.Chalupka(PCh), M.Kafka(MK), I.Skčdplvá(IS), P.Pala(PP) Omluveni: T.Tůma(TT)

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020 Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí 2014-2020 Martin Dítě, BDO Setkání starstů a míststarstů Reginservis MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO 5 BDO je pátá největší síť na světě

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 391/96C, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz VÝZVA

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové

Řídící výbor Paktu zaměstnanosti KHK. 27. března 2018 Hradec Králové Řídící výbr Paktu zaměstnansti KHK 27. března 2018 Hradec Králvé Výknná rada Paktu zaměstnansti KHK Aktivity v rce 2017 5x jednání Výknné rady mapvání aktivit jedntlivých aktérů v blasti zaměstnansti diskuze

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn, Jihmravský kraj 28. 2. 2017 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

3h MMB20Í «

3h MMB20Í « Rada města Brna 3h MMB20Í7000000208 «Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 7. března 2017 ZM7/ 2/tG^ Název: Prjekt Stavební úpravy bjektu Budínská 2" - psuzení prjektu, návrh rzpčtvéh patření

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více