METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1."

Transkript

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ část Verze: 2 Březen 2014

2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr krdinaci a řízení Dhdy partnerství Odbr přípravy prgramvéh bdbí Starměstské náměstí Praha 1 Vydán Ministerstvem pr místní rzvj ČR dne 17. března 2014 s účinnstí d 1. dubna 2014.

3 OBSAH Přehled prvedených změn Úvdní ustanvení Závaznst a účinnst Definice pužívaných pjmů Legislativní základ Základní pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací Zdůvdnění závaznsti ddržvání základních pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací Pžadavky EK Závazky ČR vůči EK Pdklady pr ptřeby řízení, plánvání a hdncení implementace ESI fndů v ČR Jedntná a srzumitelná prezentace implementace ESI fndů v ČR Zkušensti z minulých prgramvých bdbí Pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací Hierarchie Dhdy partnerství a prgramů a živtní cykly Hierarchie Dhdy partnerství a prgramů Typy perací Mnitrvání Dhdy partnerství a prgramů Finanční řízení Cíle Nástrje Faktry Odpvědnst Finanční plán Dhdy partnerství a prgramů Nastavení Revize Atributy finančníh plánu Finanční plány na úrvni výzev a jedntlivých perací Pravidl n Nástrje k plnění pravidla n Předběžné platby Žádsti průběžnu platbu Limity čerpání pr jedntlivé rky implementace (rk n+3)

4 Kntrlní hranice čerpání pr klíčvé stavy finančních prstředků Milníky a cíle finanční ukazatele Účel Nastavení Revize Stavy finančních prstředků Účel Nastavení Predikce čerpání Účel Nastavení Aktualizace Predikce žádstí platbu předkládaných EK Účel Nastavení Mnitrvání a hdncení čerpání a plnění finančních cílů Mnitrvání stavu, pkrku a vývje čerpání Mnitrvání plnění predikcí čerpání Mnitrvání plnění pravidla n Mnitrvání plnění milníků a cílů v pdbě finančních ukazatelů Věcné mnitrvání Zprávy na úrvni Dhdy partnerství Zpráva pkrku implementace Dhdy partnerství Frekvence Struktura Struktura a bsah každé předkládané ZP Dhdy Struktura a bsah ZP Dhdy předkládané v rce Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Evaluační zprávy Dhdy partnerství Příspěvek ESI fndů k naplňvání nárdních a evrpských strategií Frekvence

5 8.3.2 Struktura Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Výrční zpráva implementaci Dhdy partnerství Frekvence Struktura Frma Zdrj dat a platnst Odpvědnst Harmngram zpracvávání a schvalvání Čtvrtletní mnitrvací zpráva implementaci ESI fndů v České republice v prgramvém bdbí Frekvence Struktura Frma Zdrj dat a platnst Odpvědnst Harmngram zpracvávání Zprávy a infrmace na úrvni prgramů splufinancvaných z ESI fndů Výrční / závěrečná zpráva implementaci prgramu Frekvence Struktura VZ / ZZ prgramu v cíli Investice pr růst a zaměstnanst a v cíli Evrpská územní splupráce, splufinancvanéh z ESF, EFRR a FS Struktura a bsah každé předkládané VZ / ZZ prgramu Struktura a bsah VZ prgramu předkládané v rce Struktura a bsah VZ prgramu předkládané v rce 2019 a ZZ prgramu Struktura VZ prgramu splufinancvanéh z ENRF Struktura a bsah každé předkládané VZ prgramu Struktura a bsah VZ prgramu předkládané v rce Struktura a bsah VZ prgramu předkládané v rce 2019 a pslední VZ prgramu předkládaná dle čl. 141(1) becnéh nařízení Struktura VZ / ZZ prgramu splufinancvanéh z EZFRV Frma

6 9.1.6 Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram zpracvávání a schvalvání Výrční zpráva implementaci finančních nástrjů Frekvence Struktura Struktura a bsah každé předkládané VZ FN Struktura a bsah VZ FN předkládané v rce 2017, 2019 a na knci prgramvéh bdbí Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Výrční kntrlní zpráva Frekvence Struktura Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Předávání finančních dat Frekvence Struktura Struktura a bsah finančních dat předkládaných k rku n Struktura a bsah finančních dat předkládaných k rku n Struktura a bsah finančních dat předkládaných k rku n Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Evaluační zprávy prgramu Evaluační plán Suhrn evaluací prgramu Rční kmunikační plán

7 9.9 Zprávy implementaci prgramu pr ptřeby řízení a krdinace na nárdní úrvni Strategický realizační plán Frekvence Struktura Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Infrmace řízení rizik Frekvence Struktura Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Rční zpráva administrativní kapacitě Frekvence Struktura Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Plletní infrmace administrativní kapacitě Frekvence Struktura Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Zpráva implementaci finančníh nástrje (předkládaná splečně s žádstí platbu na MF-PCO) Frekvence Struktura Frma

8 Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Důsledky za neddržení metdickéh pkynu Zkratky

9 PŘEHLED PROVEDENÝCH ZMĚN Kapitla/ strana Předmět aktualizace Účinnst (datum) Celý dkument Úprava názvů a značení článků příslušných nařízení EU v návaznsti na jejich schválení dne 17. prsince 2013 (nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 č. 1306/2013). 1. dubna

10 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Cílem předkládanéh dkumentu Metdický pkyn pr mnitrvání implementace Evrpských strukturálních a investičních fndů v České republice v prgramvém bdbí (dále MP mnitrvání ) je nastavit jedntné zásady a pstupy mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací stavu a pkrku implementace Evrpských strukturálních a investičních fndů 1 (dále ESI fndy) v České republice (dále ČR) v prgramvém bdbí Stanvení pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací reaguje na pžadavky Evrpské kmise (dále EK) a je dplněn pkyny Ministerstva pr místní rzvj ČR Nárdníh rgánu pr krdinaci (dále MMR- NOK). Metdický pkyn je vytvřen za účelem harmnizace pstupů v blasti mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací ze strany centrálníh krdinátra, řídicích rgánů (dále ŘO) a dalších subjektů implementační struktury pr ptřeby efektivníh řízení a krdinace implementace ESI fndů v ČR a shdné vykazvání čerpání ESI fndů vůči EK, českým institucím a širké veřejnsti. Veškeré zásady a pstupy stanvené v tmt metdickém pkynu jsu v suladu s legislativu Evrpské unie (dále EU) a ČR, a sučasně zhledňují specifika jedntlivých ESI fndů. MP mnitrvání dále reflektuje zkušensti z mnitrvání, pdávání zpráv a infrmací a řízení implementace ESI fndů na území ČR v předchzích prgramvých bdbích. Předkládaná 1. část MP mnitrvání bsahuje puze určité kapitly, a t základní pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací, finanční řízení, věcné mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací na úrvni Dhdy partnerství a prgramů. Ostatní kapitly budu dpracvávány v závislsti na vyjednávání a upřesňvání pdmínek a celkvéh nastavení prgramvéh bdbí a zpracvávání metdických dkumentů k vybraným blastem implementace ESI fndů, na které tent metdický pkyn navazuje. Ucelený metdický pkyn bsahuje něklik částí: V první jsu definvána základní pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací na všech úrvních implementace za účelem zajistit srvnatelná, věcně správná, aktuální a splehlivá data v Mnitrvacím systému pr prgramvé bdbí (dále MS2014+) a pr zprávy a infrmace implementaci ESI fndů. Druhá část se věnuje hierarchii implementační struktury a typům perací. Dále budu dplněny fáze a stavy realizace Dhdy partnerství, prgramů a jedntlivých perací. Třetí část je zaměřena na mnitrvání Dhdy partnerství a prgramů (nyní na finanční a věcné mnitrvání) a čtvrtá část bude zaměřena na specifické blasti implementace. Pátá část se věnuje zprávám zpracvávaným na úrvni Dhdy partnerství a šestá na úrvni prgramů. Pslední, sedmá část bude bsahvat zprávy a infrmace zpracvávané na úrvni jedntlivých perací. Nastavení jedntných zásad a pstupů na všech úrvních implementace platných pr všechny subjekty implementační struktury v blasti mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací a jejich ddržvání je nezbytné pr zajištění efektivníh a maximálníh čerpání finančních prstředků z ESI fndů, naplnění stanvených cílů a zefektivnění prcesu implementace ESI fndů v ČR v prgramvém bdbí Metdický pkyn navazuje a vychází z těcht metdických dkumentů: - Metdický pkyn pr přípravu prgramvých dkumentů pr bdbí (dále MP přípravy PD) 1 Evrpské strukturální a investiční fndy (dále ESI fndy) jsu tvřeny Evrpským fndem pr reginální rzvj (dále EFRR), Evrpským sciálním fndem (dále ESF), Fndem sudržnsti (dále FS), Evrpským zemědělským fndem pr rzvj venkva (dále EZFRV) a Evrpským námřním a rybářským fndem (dále ENRF). 10

11 - Pravidla řízení a krdinace Dhdy partnerství v prgramvém bdbí (dále Pravidla řízení a krdinace DP) - Metdický pkyn Zásady tvrby a pužívání indikátrů v prgramvém bdbí (dále MP indikátrů ) - Metdický pkyn finančních tků prgramů splufinancvaných z ESI fndů v prgramvém bdbí (dále MP finanční tky ) - Metdický pkyn pr způsbilst výdajů a jejich vykazvání v prgramvém bdbí (MP způsbilé výdaje ) - Metdický pkyn pr blast zadávání zakázek pr prgramvé bdbí (MP zakázky ) - Metdický pkyn pr řízení výzev, hdncení a výběr prjektů v prgramvém bdbí (dále MP řízení výzev a hdncení prjektů ) - Metdický pkyn pr využití integrvaných přístupů v prgramvém bdbí (dále MP integrvané přístupy ) - Metdický pkyn pr řízení rizik ESI fndů v prgramvém bdbí (dále MP řízení rizik ) - Metdický pkyn pr evaluace v prgramvém bdbí (dále MP evaluace ) - Metdický pkyn k rzvji lidských zdrjů v prgramvém bdbí (dále MP lidské zdrje ) - Metdický pkyn pr publicitu a kmunikaci ESI fndů v prgramvém bdbí (dále MP publicita ) - Metdický pkyn pr přípravu řídicí dkumentace prgramu v prgramvém bdbí (dále MP řídicí dkumentace ) - Akční plán řízení a krdinace předběžných pdmínek Na metdický pkyn navazuje a vychází z něj: - Metdický pkyn prcesů řízení a mnitrvání ESI fndů v MS (dále MP MS2014+). V případě rzpru metdickéh pkynu s právními předpisy EU či ČR mají právní předpisy vždy přednst. V případě rzpru je platná účinná verze právních předpisů EU či ČR. Neplatí pr pžadavky, které mhu být nad rámec těcht předpisů a služí pr nastavení krdinace v rámci ČR a dsahvání cílů Dhdy partnerství. 11

12 2 ZÁVAZNOST A ÚČINNOST Metdický pkyn pr mnitrvání Evrpských strukturálních a investičních fndů v České republice v prgramvém bdbí schválila vláda ČR usnesením č. 44 ze dne 15. ledna 2014 a je závazný pr všechny prgramy v rámci všech ESI fndů, které jsu zastřešeny Dhdu partnerství, tzn. Evrpský fnd pr reginální rzvj (dále EFRR), Evrpský sciální fnd (dále ESF), Fnd sudržnsti (dále FS), Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva (dále EZFRV) a Evrpský námřní a rybářský fnd (dále ENRF), a jejichž ŘO je v kmpetenci ČR. Závazná pravidla jsu reflektvána technickým nastavením MS V rámci metdickéh pkynu jsu také specifikvány důsledky neddržení vybraných ustanvení ze strany subjektů implementační struktury. MP mnitrvání bude aktualizván dle ptřeby. V mezidbí prvádění aktualizace budu v urgentních případech vydávána metdická stanviska ministra pr místní rzvj, která jsu pr subjekty implementační struktury závazná. Účinnst aktualizvaných verzí MP mnitrvání bude zpravidla 1. den třetíh měsíce p vydání aktualizvané verze, vždy bude přihlédnut na rzsah prvedených změn tak, aby subjekty implementační struktury měly prstr zapracvat změny d řídicí dkumentace prgramu a následně aplikvat změny v rámci implementace. Metdická stanviska budu zapracvána d MP mnitrvání v rámci následující aktualizace a jejich účinnst bude stanvena jak s hledem na zajištění ptřebné reakce na specifické záležitsti vzniklé v průběhu implementace, jejichž důsledky mhu mít vliv na čerpání z ESI fndů, tak také s hledem na mžnsti řídicích rgánů se včas těmit pstupy řídit. MMR-NOK je pvinen při prvním vydání a veškerých následných aktualizacích MP zveřejnit na zastřešujících webvých stránkách 2 ESI fndů a zárveň infrmvat dpisem ministra jeh vydání/aktualizaci řídicí rgány. Tent metdický pkyn nabývá účinnsti d 1. dne třetíh měsíce, který následuje p měsíci, kdy byl metdický pkyn schválen vládu ČR. Pr prgram splufinancvaný z EZFRV nejsu závazné tyt kapitly: - kap. 9.3 Výrční kntrlní zpráva - kap. 9.4 Předávání finančních dat - kap. 9.7 Suhrn evaluací prgramu - kap Zpráva implementaci finančníh nástrje (předkládaná splečně s žádstí platbu na MF-PCO) Pr prgram splufinancvaný z ENRF není závazná tat kapitla: - kap. 9.4 Předávání finančních dat Text značený kurzívu není závazný, ale dpručujícíh charakteru. 2 Aktuálně na webu V rámci dalších příprav prgramvéh bdbí bude název webu upraven tak, aby dpvídal zastřešení všech ESI fndů. 12

13 3 DEFINICE POUŽÍVANÝCH POJMŮ Alkace na jedntlivé rky implementace (resp. alkace na rk n) Objem finančních prstředků přidělených dílčí prgramvé úrvni na dílčí rk implementace, resp. na rk n. Celkvá alkace na prgramvé bdbí Objem finančních prstředků přidělených dílčí prgramvé úrvni na celé prgramvé bdbí. Čtvrtletní mnitrvací zpráva (ČMZ) Zpráva zpracvávaná MMR-NOK ve splupráci s dalšími subjekty implementační struktury dle Pravidel řízení a krdinace Dhdy partnerství za uplynulé čtvrtletí. Jedná se pravidelný přehled stavu realizace Dhdy partnerství a prgramů, nástrj řízení a krdinace prgramů z centrální úrvně a prstředek pr infrmvání širké veřejnsti implementaci ESI fndů v ČR. Finanční cíle Objemy finančních prstředků, které mají být dsaženy na základě pravidla n+3, dále také milníků a cílů v pdbě finančních ukazatelů. Finanční plán Suhrn infrmací celkvé alkaci na bdbí implementace Dhdy partnerství a prgramů, resp. na bdbí realizace výzev a jedntlivých perací. Vedle celkvé alkace dále bsahuje její rzdělení na dílčí časvé úseky danéh bdbí, dle zdrjů financvání a způsbilsti výdajů a v případě výzev a perací také předpkládaná data čerpání v průběhu tht bdbí. Finanční plán Dhdy partnerství / prgramů Suhrn infrmací celkvé alkaci na prgramvé bdbí , alkacích na jedntlivé rky implementace nebli rční závazky a také hlavních alkací na jedntlivé rky implementace, které představují alkace snížené výknnstní rezervu. Stanvuje se na úrvni Dhdy partnerství, prgramů a nižších prgramvých úrvních a také pr strategicku úrveň specifický cíl. Finanční řízení Širký kruh různrdých, vzájemně prvázaných činnstí plánvat, rganizvat, realizvat, kntrlvat, vyhdncvat, rzhdvat, krdinvat, splupracvat, regulvat, mtivvat, kmunikvat které jsu realizvány v určitém čase pravidelně a ad hc (následně) s cílem dsáhnut určitéh výsledku. Jedná se dynamický prces, který reaguje na aktuální pdmínky a situaci s vidinu jasnéh, předem stanvenéh cíle. V prstředí ESI fndů finanční řízení představuje nástrj pr efektivní vyčerpání přidělené alkace pdle legislativy EU a ČR. Hierarchie Dhdy partnerství a prgramů Struktura implementace ESI fndů v ČR. Skládá se z prgramvé a strategické linie a jejich jedntlivých úrvní. Hlavní alkace na jedntlivé rky implementace (resp. alkace na rk n) Objem finančních prstředků přidělených dílčí prgramvé úrvni na dílčí rk implementace, resp. na rk n, který dpvídá alkaci na daný rk implementace snížené výši výknnstní rezervy. 13

14 Infrmace řízení rizik Infrmace zpracvávané ŘO dle MP řízení rizik rizicích implementace prgramu. Jedntlivé zdrje financvání Samstatné zdrje financvání, z nichž jsu financvány perace v rámci implementace ESI fndů, např. EFRR, ESF, FS, ENZRV, ENRF, státní rzpčet, státní fnd, sukrmé zdrje, EIB aj. Klíčvý stav finančních prstředků Objem finančních prstředků ve fázi implementace, který je zásadní, má vysku vypvídací hdntu stavu a pkrku implementace ESI fndů. Kntrlní hranice čerpání Minimální bjem finančních prstředků, který musí být dsažen v určitém stavu čerpání v určitém časvém kamžiku, aby byl naplněn další následující stav čerpání ptřebný k dsažení limitu čerpání, tzn. byl předlžen dstatečný bjem finančních prstředků v žádstech průběžnu platbu EK a tím byl naplněn pravidl n+3 v daném rce. Limit čerpání pr rk n+3 Minimální bjem finančních prstředků, které musí být předlženy v žádstech průběžnu platbu EK, aby byl naplněn pravidl n+3 v daném rce implementace. Jinými slvy, jedná se výši rčníh závazku pr rk n, kteru je ptřeba vyčerpat d knce rku n+3, sníženu předběžné platby. Nárdní sukrmé zdrje (NSZ) Označení pr sukrmé zdrje zapjené d nárdníh splufinancvání. Nárdní splufinancvání Suhrnné značení pr nárdní veřejné zdrje a nárdní sukrmé zdrje, pkud je zapjen d nárdníh splufinancvání. Nárdní veřejné zdrje (NVZ) Suhrnné značení pr státní rzpčet, státní fnd, rzpčet kraje, rzpčet bce a jiné nárdní veřejné zdrje, ze kterých jsu splufinancvány perace v rámci implementace ESI fndů. Plletní infrmace administrativní kapacitě (PI AdKap) Infrmace zpracvávaná všemi subjekty implementační struktury dle MP lidské zdrje dsavadním stavu a plánvaném vývji administrativní kapacity v rámci danéh subjektu za uplynulé 1. plletí. Pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací Přehled základních zásad a pstupů v blasti mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací implementaci ESI fndů pr všechny subjekty implementační struktury na všech úrvních implementace. Pravidl n+3 Kntrlní nástrj k zajištění plynulsti čerpání finančních prstředků z ESI fndů dle čl. 86 a 136 becnéh nařízení. Jedná se alkaci na rk n, která musí být vyčerpána d knce rku n+3. V případě nesplnění tét pdmínky hrzí ztráta nevyčerpaných finančních prstředků, v terminlgii EU tzv. autmatické zrušení závazku, nebli snížení alkace rku n nevyčerpané finanční 14

15 prstředky a nemžnst jejich následnéh využití v rámci čerpání ESI fndů členským státem, v tmt případě Česku republiku, resp. dtčeným prgramem. Predikce čerpání Předpkládaný plán čerpání finančních prstředků v určitém časvém úseku, který se zpracvává na úrvni prgramu, priritní sy / pririty Unie pr klíčvé stavy finančních prstředků a v případě aplikace zesílenéh řízení rizik pak také na úrvni investiční pririty / specifickéh cíle (ENRF) / patření (EZFRV) 3. Predikce žádstí platbu u předkládaných EK Předpkládaný plán bjemu finančních prstředků v určitém časvém úseku, který se za každý prgram předpkládá zasílat EK ve frmě žádstí platbu. Prgramvá linie Část hierarchie implementační struktury, která se skládá z dílčích prgramvých úrvní, které jsu nástrjem pr implementaci ESI fndů v ČR, a t z Dhdy partnerství, prgramů a dalších nižších prgramvých úrvních, Předávání finančních dat Infrmace zpracvávaná ŘO a MF-PCO dle čl. 112 becnéh nařízení stavu a predikci čerpání prgramu. Příspěvek Unie Suhrnné značení pr zdrje splufinancvání z ESI fndů, tj. EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF. Rční zpráva administrativní kapacitě (RZ AdKap) Zpráva zpracvávaná všemi subjekty implementační struktury dle MP lidské zdrje dsavadním stavu a plánvaném vývji administrativní kapacity v rámci danéh subjektu za uplynulý rk. Skupiny zdrjů financvání Kmbinace Základních zdrjů financvání. Řadí se sem Příspěvek Unie, Nárdní splufinancvání, Sukrmé zdrje a Evrpská investiční banka. Sukrmé zdrje (SZ) Označení pr sukrmé zdrje mim nárdní splufinancvání. Správce MS2014+ Subjekt pvěřený nastavením a správu MS2014+ a dpvědný za technické řešení a funkčnst MS Stav finančních prstředků Objem finančních prstředků v určitém časvém kamžiku implementace prgramu a jedntlivých úrvní prgramu, resp. realizace jedntlivých perací. Strategická linie 3 V případě prgramu splufinancvanéh z EZFRV je úrveň priritní blasti, která dpvídá investiční priritě / specifickému cíle (ENRF), nahrazena úrvní patření, a t z th důvdu, že alkace je stanvena právě na úrvni patření, nikliv priritní blasti, navíc jedn patření může naplňvat více priritních blastí. 15

16 Část hierarchie implementační struktury, která se skládá z dílčích strategických úrvní, které představují strategické zaměření pdpry z ESI fndů v ČR, a t ze strategických cílů, pririt financvání, tematických cílů, pririt Unie a dalších nižších strategických úrvní, kdy nejnižší úrvní je specifický cíl. Strategický realizační plán (SRP) Zpráva zpracvávaná ŘO dle MP přípravy PD pr ptřebu infrmvat členy mnitrvacíh výbru plánvaném finančním a věcném čerpání v následujícím rce a následně plnění tht plánu v pdbě vyhdncení SRP. Systém varvání Nástrj mnitrvání a vyhdncvání k identifikaci případných prblémů a rizik implementace ESI fndů. Typ perace Operace, která se vyznačuje specifickým způsbem administrace. V rámci implementace ESI fndů se rzlišují tyt typy perací: prjekt (individuální, grantvý), velký prjekt, zjedndušený prjekt, plšné patření, finanční nástrj, glbální grant a integrvaná strategie. Výrční kntrlní zpráva (VKZ) Zpráva zpracvávaná MF-AO dle čl. 127(5) becnéh nařízení a čl. 59(5) finančníh nařízení zjištění auditů během předchzíh účetníh rku. Výrční / závěrečná zpráva implementaci prgramu (VZ / ZZ prgramu) Zpráva zpracvávaná ŘO dle čl. 50 becnéh nařízení a specifických nařízení na úrvni prgramu a předkládaná EK v rce následujícím p rce, za který je zpracvávána. Výrční zpráva implementaci Dhdy partnerství (VZ Dhdy) Zpráva zpracvávaná MMR-NOK ve splupráci s dalšími subjekty implementační struktury dle Pravidel řízení a krdinace Dhdy partnerství jednu rčně a infrmující Radu pr fndy SSR, resp. ESI fndy 4 a vládu ČR stavu implementace Dhdy partnerství a prgramů. Výrční zpráva implementaci finančních nástrjů (VZ FN) Zpráva zpracvávaná ŘO dle čl. 46 becnéh nařízení a specifických nařízení na úrvni prgramu a předkládaná EK v rce následujícím p rce, za který je zpracvávána. VZ FN je přílhu VZ / ZZ prgramu. Základní zdrje financvání Suhrnné značení pr kmbinaci Jedntlivých zdrjů financvání. Řadí se sem Příspěvek Unie, Nárdní veřejné zdrje, Nárdní sukrmé zdrje, Sukrmé zdrje a Evrpská investiční banka. Zdrje financvání Zdrje, z nichž jsu financvány perace realizvané v rámci implementace ESI fndů. Z důvdu rzdílnéh pužívání kmbinace zdrjů financvání v průběhu implementace ESI fndů (zejména 4 Půvdní termín fndy Splečnéh strategickéh rámce (SSR) byl v průběhu prjednávání nařízení Evrpské unie pr tut blast nahrazen termínem Evrpské strukturální a investiční fndy. V tét suvislsti bude návrh na úpravu názvu Rady pr fndy SSR (dále jen Rada), jejíž Statut a Jednací řád byly schváleny usnesením vlády č. 302 ze dne 24. dubna 2013, předlžen na jednání Rady v prsinci

17 mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací) se rzlišují skupiny zdrjů financvání, základní zdrje financvání a jedntlivé zdrje financvání. Zpráva implementaci finančníh nástrje (předkládaná splečně s žádstí platbu na MF- PCO) (ZI FN) Zpráva zpracvávaná ŘO, který implementuje finanční nástrj v rámci spravvanéh prgramu, dle MP finanční tky stavu a pkrku implementace finančníh nástrje a předkládaná MF- PCO splečně s žádstí platbu. Pkud je implementván Fnd fndů, pak tat zpráva bsahuje suhrnné infrmace za Fnd fndů a také dílčí infrmace za finanční nástrje pd daným Fndem fndů. Zpráva pkrku implementace Dhdy partnerství (ZP Dhdy) Zpráva zpracvávaná MMR-NOK ve splupráci s dalšími subjekty implementační struktury dle čl. 52 becnéh nařízení a dalších prváděcích dkumentů EK na úrvni Dhdy partnerství dvakrát v průběhu prgramvéh bdbí. 17

18 4 LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD 5 Tent metdický pkyn vychází na evrpské úrvni z nařízení Evrpskéh parlamentu (dále EP) a Rady splečných a zvláštních ustanveních pr výše zmíněné fndy a z navazujících metdických dkumentů EK: - Smluva fungvání Evrpské unie - Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prsince 2013 splečných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti, Evrpském zemědělském fndu pr rzvj venkva a Evrpském námřním a rybářském fndu, becných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti a Evrpském námřním a rybářském fndu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen becné nařízení) - Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prsince 2013 Evrpském fndu pr reginální rzvj, zvláštních ustanveních týkajících se cíle Investice pr růst a zaměstnanst a zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (dále jen nařízení EFRR); - Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prsince 2013 Evrpském sciálním fndu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (dále jen nařízení ESF ; - Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prsince 2013 Fndu sudržnsti a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 (dále jen nařízení FS); - Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prsince 2013 zvláštních ustanveních týkajících se pdpry z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj pr cíl Evrpská územní splupráce (dále jen nařízení EÚS); - Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prsince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 evrpském seskupení pr územní splupráci (ESÚS), pkud jde vyjasnění, zjedndušení a zlepšení zřizvání a fungvání takvýcht uskupení (dále jen nařízení ESÚS); - Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prsince 2013 pdpře pr rzvj venkva z Evrpskéh zemědělskéh fndu pr rzvj venkva (EZFRV) a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (dále jen nařízení EZFRV); - Návrh nařízení EP a Rady ENRF zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 integrvané námřní plitice (dále jen Návrh specifickéh nařízení k ENRF); - Nařízení (EU, Euratm) č. 966/2012 Evrpskéh parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, který stanví finanční pravidla suhrnném rzpčtu Unie a zrušení nařízení Rady (ES, Euratm) č. 1605/2002 (dále jen finanční nařízení) 5 Bude dplňván a upravván pdle vydávání nařízení a prváděcích dkumentů ze strany EK a rzpracvávání MP mnitrvání

19 - Předpisy upravující pravidla veřejné pdpry, která becně vyplývají z čl Smluvy fungvání EU a ze specifických předpisů pr blast blkvých výjimek, pdpry de minimis a služeb becnéh hspdářskéh zájmu 6 ; - Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prsince 2013 financvání, řízení a sledvání splečné zemědělské plitiky a zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (dále jen nařízení SZP) - Směrnice 2001/42/ES Evrpskéh parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 psuzvání vlivů některých plánů a prgramů na živtní prstředí; - Guidance dcument (Draft): Mnitring and Evaluatin f Eurpean Chesin Plicy, Eurpean Scial Fund. - Draft Template and Guidelines n the Cntent f the Partnership Agreement - Draft Template and Guidelines fr the Cntent f the Operatinal Prgramme - Draft Template and Guidelines n the Cntent f the EMFF Operatinal Prgramme Wrking Paper Elements f Strategic Prgramming fr the Perid (pzn. pr prgramy splufinancvané z EZFRV) - Guidance fiche: Perfrmace Framewrk Review and Reserve in Fiche 4A - Implementing Act n the Mdel fr the Annual and Final Implementatin Reprt under the Investment fr Grwth and Jbs Gal - Fiche 4B - Mnitring f Financial Instruments and Prvisin f Mnitring Infrmatin t the Cmmisin - Fiche 4C - Implementing Act n the Mdel fr the Annual and Final Implementatin Reprt under the Eurpean Territrial Cperatin Gal - Guidance fiche 5 - Annual Implementatin Reprt (pzn. pr prgramy splufinancvané z ENRF) - Fiche 17A - Management and Cntrl Systems Implementing Act - Fiche 23 Implementing Act n the Mdel fr Prgress Reprt - Fiche 24A Implementing Act n the Arrangements t Ensure a Cnsistent fr Determining Milestnes and Targets in the Perfrmance Framewrk fr Each Pririty and fr Assessing the Attainment f the Milestnes and Targets - Fiche 25B Delegated Act n the Criteria fr Finacial Crrectins Linked t the Perfrmance Framewrk Z hlediska nárdní legislativy jsu pr účely tht metdickéh pkynu zásadní následující právní nrmy: - Zákn č. 2/1969 Sb., zřízení ministerstev a jiných ústředních rgánů státní správy České republiky; 6 Bude upraven v závislsti na uveřejnění návrhů předpisů pr blast veřejné pdpry. 19

20 - Zákn č. 456/2011 Sb. Finanční správě České republiky; - Zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví; - Zákn č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů; - Zákn č. 128/2000 Sb., bcích (becní zřízení); - Zákn č. 129/2000 Sb., krajích (krajské zřízení); - Zákn č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů (rzpčtvá pravidla); - Zákn č. 219/2000 Sb., majetku České republiky a jejím vystupvání v právních vztazích; - Zákn č. 248/2000 Sb., pdpře reginálníh rzvje; - Zákn č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů; - Zákn č. 256/2000 Sb., Státním zemědělském intervenčním fndu a změně některých dalších záknů; - Zákn č. 365/2000 Sb., infrmačních systémech veřejné správy; - Vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., hspdaření rganizačních slžek státu a státních rganizací s majetkem státu; - Zákn č. 320/2001 Sb., finanční kntrle; - Zákn č. 47/2002 Sb., pdpře maléh a středníh pdnikání; - Zákn č. 215/2004 Sb., úpravě některých vztahů v blasti veřejné pdpry a změně zákna pdpře výzkumu a vývje; - Zákn č. 420/2004 Sb., přezkumávání hspdaření územních samsprávných celků a dbrvlných svazků bcí; - Zákn č. 319/2006 Sb., některých patřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v blasti veřejné pdpry, a změně zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty; - Zákn 280/2009 Sb., daňvý řád; - Zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách; - Zákn č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád); - aj. všechny ve znění pzdějších předpisů. Na úrvni nárdní přípravy prgramvéh bdbí navazuje zpracvání tht metdickéh pkynu na relevantní a závazná usnesení vlády a suvisející schválené materiály: - Usnesení vlády ČR ze dne 31. srpna 2011 č. 650 a suvisející materiál Suhrnný návrh zaměření buducí khezní plitiky EU p rce 2013 v pdmínkách České republiky, bsahujícímu i návrh rzvjvých pririt pr čerpání fndů Evrpské unie p rce 2013, které mim jiné pvěřuje MMR přípravu a vyjednáváním Dhdy partnerství pr rzvj a investice s EK a krdinací přípravy buducích prgramvých dkumentů. - Usnesení vlády ČR ze dne 8. září 2011 č. 664 k dalšímu pstupu přípravy mnitrvacíh systému strukturálních fndů a Fndu sudržnsti na prgramvé bdbí

21 - Usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2012 č. 42 a suvisející Subr Rámcvých pzic k návrhům nařízení pr fndy Splečnéh strategickéh rámce EU pr bdbí týkajících se strukturálních fndů (Evrpskéh fndu pr reginální rzvj a Evrpskéh sciálníh fndu), Fndu sudržnsti a evrpskéh seskupení pr územní splupráci, které mim jiné ukládá dtčeným ministrům průběžně splupracvat při analýze ex-ante kndicinalit. - Usnesení vlády ČR ze dne 21. března 2012 č. 184 Dpručení ke zjedndušení administrativní zátěže pr žadatele a příjemce při čerpání finančních prstředků z fndů Evrpské unie v prgramvém bdbí Usnesení vlády ČR ze dne 22. srpna 2012 č. 610 k návrhu na snížení legislativních bariér pr implementaci strukturálních fndů a Fndu sudržnsti Evrpské unie v prgramvém bdbí let 2014 až Usnesení vlády ČR ze dne 28. listpadu 2012 č. 867 (dále UV 867/2012 ) a suvisející materiál Pdklad pr přípravu Dhdy partnerství pr prgramvé bdbí Vymezení prgramů a další pstup při přípravě České republiky pr efektivní čerpání fndů Splečnéh strategickéh rámce. - Usnesení vlády ČR ze dne 9. srpna 2013 č. 597 k Subru metdických dkumentů k blastem evaluace, zásadám tvrby a pužívání indikátrů, způsbilsti výdajů a jejich vykazvání a řízení rizik v prgramvém bdbí let 2014 až Usnesení vlády ČR ze dne 15. května 2013 č. 345 ke Kncepci jedntnéh metdickéh prstředí jak sučást pr naplňvání cílů Dhdy partnerství. - Usnesení vlády ČR ze dne 12. června 2013 č. 448 k Pravidlům řízení a krdinace Dhdy partnerství v prgramvém bdbí Usnesení vlády ČR ze dne 9. srpna 2013 č. 597 k Subru metdických dkumentů k blastem evaluace, zásadám tvrby a pužívání indikátrů, způsbilsti výdajů a jejich vykazvání a řízení rizik v prgramvém bdbí let 2014 ž Usnesení vlády ČR ze dne 23. října 2013 č. 809 k pstupu přípravy prgramvéh bdbí na nárdní úrvni. - Usnesení vlády ČR ze dne 20. listpadu 2013 č. 873 k Metdickému pkynu pr řízení výzev, hdncení a výběr prjektů v prgramvém bdbí

22 5 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA MONITOROVÁNÍ A PODÁVÁNÍ ZPRÁV A INFORMACÍ Kapitla definuje základní zásady a pstupy v blasti mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací v pdbě základních pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací, která platí na všech úrvních implementace Dhdy partnerství (dále DP) pr všechny subjekty implementační struktury za účelem zajistit srvnatelná, věcně správná, aktuální a splehlivá data v MS2014+ a ve všech zprávách a infrmacích implementaci ESI fndů. Sučasně určuje dpvědnst a pvinnsti jedntlivých subjektů implementační struktury. V první části kapitly jsu vysvětleny důvdy ustanvení pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací implementaci ESI fndů na všech úrvních implementace pr všechny subjekty implementační struktury. V druhé části jsu definvána knkrétní pravidla, zásady a pstupy v blasti mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací. 5.1 Zdůvdnění závaznsti ddržvání základních pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací Důvdy pr ustanvení základních pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací implementaci ESI fndů na všech úrvních pr všechny subjekty implementační struktury v ČR primárně vyplývají z pžadavků EK definvaných v becném nařízení a z Dhdy partnerství, ve které se ČR zaváže vůči EK k určitým činnstem v blasti mnitrvání, vyhdncvání a pdávání zpráv a infrmací implementaci ESI fndů. Dalším pdstatným důvdem je zajistit kvalitní data a pdklady stavu implementace Dhdy partnerství, prgramů a jedntlivých perací pr ptřeby řízení, plánvání a vyhdncvání. Účelem těcht pravidel je také zajistit jedntnu a srzumitelnu prezentaci implementace ESI fndů ze strany jedntlivých subjektů implementační struktury vůči zainteresvaným subjektům a veřejnsti. Ptřeba definvat pravidla také vychází ze zkušenstí z předchzích prgramvých bdbí v blasti mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací. V následujících pdkapitlách jsu tyt důvdy blíže ppsány Pžadavky EK Ptřeba definvat základní pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací vyplývá primárně z pžadavků EK na mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací implementaci ESI fndů v průběhu prgramvéh bdbí Pžadavky EK pr tyt blasti jsu stanveny v becném nařízení, v části dvě Splečná ustanvení pužitelná na ESI fndy, knkrétně: - čl. 4, 5 becné zásady a pvinnsti členských států pr zajištění účinnsti ESI fndů - čl. 15 pžadavky na bsah Dhdy partnerství zajišťující účinné prvádění - čl. 19 pžadavky na předběžné pdmínky, definvání patření veducích k jejich naplnění a harmngramu jejich prvádění, včetně pdávání zpráv a infrmací jejich plnění - čl pžadavky na přezkum výknnsti 22

23 - čl. 27 pžadavek na stanvení ukazatelů pr hdncení pkrku při dsahvání cílů prgramu jak základ pr mnitrvání, hdncení a přezkum výknnsti - čl pžadavek na mnitrvání a hdncení implementace strategií místníh rzvje - čl. 46, 50 51, 52 pžadavky na předkládání pravidelných zpráv implementaci a na jejich bsah - čl pžadavky na hdncení dpadu prgramů splufinancvaných z ESI fndů - čl pžadavky na systémy řízení a kntrly Další pžadavky EK na mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací prgramech a specifických blastech jsu definvány ve specifických nařízeních pr jedntlivé fndy Závazky ČR vůči EK 7 V Dhdě partnerství se ČR zavazuje v blasti mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací implementaci ESI fndů vůči EK v suladu s becným nařízením k následujícímu: - nastavit mnitrvací systém jak nástrj pr řízení a krdinaci ESI fndů v ČR a hlavní zdrj dat pr zprávy a infrmace implementaci ESI fndů na úrvni Dhdy partnerství a jedntlivých prgramů 8 - zajistit srvnatelná, věcně správná, aktuální a splehlivá data v MS2014+ a ve zprávách implementaci ESI fndů na úrvni Dhdy partnerství a jedntlivých prgramů - zefektivnit systém mnitrvání, pdávání zpráv a infrmací a hdncení - umžnit elektrnicku výměnu dat mezi MS2014+ a SFC sjedntit terminlgii a definice - sjedntit a zjedndušit pstupy a prcesy mnitrvání, pdávání zpráv a infrmací a hdncení na všech úrvních implementace pr všechny subjekty implementační struktury - zajistit závaznst základních pstupů a prcesů mnitrvání, pdávání zpráv a infrmací a hdncení na všech úrvních implementace pr všechny subjekty implementační struktury - sjedntit zprávy a infrmace implementaci ESI fndů z hlediska struktury, bsahu a frmy, s hledem na pžadavky EK Výše uvedené skutečnsti představují další důvdy pr definvání základních pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací tak, aby ČR dstála svým závazkům vůči EK Pdklady pr ptřeby řízení, plánvání a hdncení implementace ESI fndů v ČR Všechny subjekty implementační struktury ptřebují pr t, aby mhly plně vyknávat svje funkce (plánvat, mnitrvat, vyhdncvat, řídit atd.), kvalitní data dsavadním pkrku, aktuálním stavu 7 Bude upraven v závislsti na finálním znění Dhdy partnerství. 8 V případě prgramů splufinancvaných z EZFRV a ENRF je MS2014+ hlavním zdrjem dat pr výstupy implementaci Dhdy partnerství. Pr výstupy implementaci těcht prgramů je hlavním zdrjem dat a infrmací IS SZIF. Data v MS2014+ za prgramy splufinancvané z EZFRV a ENRF jsu zajištěny pravidelnými přensy z IS SZIF, které zhledňují nastavení implementace a administrace těcht prgramů a dhdu mezi MMR-NOK a ŘO dtčených prgramů. 23

24 a předpkládaném vývji implementace ESI fndů. Kvalitní pdklady jsu pdmínku pr efektivní řízení a krdinaci, včasnu identifikaci případných prblémů a rizik implementace ESI fndů, frmulaci relevantních patření a sledvání jejich plnění a vliv na čerpání ESI fndů. Bez kvalitních dat se nebejdu také aktivity v blasti kntrl, evaluací, ptimalizace implementačníh systému, prezentace a pdávání zpráv a infrmací čerpání ESI fndů. Stejně tak jsu tat data klíčvá pr vytváření pdmínek pr efektivní implementaci ESI fndů (metdické prstředí, legislativa aj.) a jejich případnu úpravu. Dále pak dstupnst aktuálních, věcně správných dat v adekvátním rzsahu je klíčvá pr aktivní a perativní jednání a krky, které mají vyústit v čekávaný a pžadvaný pzitivní efekt na implementaci Dhdy partnerství, prgramů a jedntlivých perací. Základní pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací jsu definvána prt, aby byla psílena kvalita mnitrvání a vyhdncvání a byla zajištěna kvalitní data implementaci ESI fndů pr management ESI fndů v ČR Jedntná a srzumitelná prezentace implementace ESI fndů v ČR Vzhledem k rzsáhlé implementační struktuře ESI fndů v ČR (tzn. mnžství subjektů a jedinců zapjených d implementace ESI fndů) a slžitsti implementace ESI fndů becně je žáducí vytvřit jedntný a srzumitelný braz implementace ESI fndů. Jedntnst a srzumitelnst implementace ESI fndů je ptřeba prezentvat vůči EK, ale také ve vztahu k českým institucím, širké veřejnsti, médiím a dalším třetím sbám, a t ve frmě zpráv a infrmací. Je žáducí, aby se ve zprávách a infrmacích implementaci ESI fndů pužívala jedntná terminlgie a řádná identifikace dat (např. zdrj dat) a vybrané zprávy a infrmace byly sjednceny z hlediska frmátu, struktury, bsahu, pravidelnsti pdávání zpráv a infrmací a dalších aspektů. Jedntnst v blasti prezentace ESI fndů pžaduje také EK, např. v případě EFRR, ESF a FS pžaduje vytvření jediných internetvých stránek neb internetvéh prtálu dle čl. 115(1)(b) becnéh nařízení. Nástrjem, jak předejít různrdsti a neprvnatelnsti zpráv a infrmací jedntlivých subjektů implementační struktury v ČR, je definvat základní pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací Zkušensti z minulých prgramvých bdbí V minulých prgramvých bdbích měla většina metdických dkumentů pr blast mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací implementaci fndů EU dpručující, nezávazný charakter. Jedntlivé subjekty implementační struktury tyt dkumenty čast nerespektvaly a vyknávaly dílčí činnsti dchylně d centrálních zásad a pstupů. Výsledkem byl pužívání dlišných zdrjů dat, zpracvávání a vykazvání dat, výklad datvéh bsahu, dále také terminlgie, ale i prcesů a pstupů. Statut metdických dkumentů také kmplikval vymáhání ddržvání centrálně stanvených zásad a pstupů. Další prblémy způsbval také nastavení mnitrvacích systémů a datvých přensů mezi nimi. Rzdíly v údajích čerpání fndů EU a pužívání dlišných pjmů napříč subjekty implementační struktury způsbvaly vzájemnu neprvnatelnst a nesrzumitelnst dat jak pr samtné subjekty, tak i veřejnst. Odlišné hdnty zvláště u ukazatelů finančníh a věcnéh pkrku pukazvaly na nejedntnst českých subjektů implementační struktury ve vykazvání stavu čerpání fndů EU, stávaly se tudíž předmětem připmínek ze strany EK a byly důvdem neschválení a vrácení zpráv. Spry hledně vykazvání stavu čerpání, identifikace příčin případných rzdílů a následné pravy pak představvaly zbytečnu zátěž pr administrativní kapacitu napříč celu implementační strukturu. 24

25 Účelem nastavení základních pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací je zabránit a předejít pdbným kmplikacím a jejich pakvání v prgramvém bdbí Pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací Základní zásady a pstupy v blasti mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací jsu definvány pr pužívání terminlgie, ppis dat, užití zdrje dat, zajištění kvality, rzsahu a aktuálnsti dat, nastavení a ddržvání, prcesů, pstupů a lhůt, pr prces elektrnizace, dále sdílení a uveřejňvání zpráv a infrmací. Ddržvání frmulvaných pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací vede k naplnění principu jedné verze pravdy 9, nebli zaznamenávání, uchvání, sledvání, vykazvání a interpretvání určité skutečnsti pkaždé a každým subjektem stejným způsbem. Následující pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací jsu platná pr všechny subjekty implementační struktury a externí subjekty, které jsu zapjené d implementace ESI fndů: Pravidl 1: Ddržvat terminlgii (plné a zkrácené názvy, zkratky) bsaženu v MP mnitrvání a v Metdickém slvníčku ve všech zprávách a infrmacích implementaci ESI fndů a ve vstupech d MS2014+, při kmunikaci se subjekty implementační struktury a s žadateli / příjemci v rámci pravidel pr žadatele / příjemce 10, a t za účelem zajistit srzumitelnst a zjedndušení pr administrativní kapacitu a žadatele / příjemce. Pravidl 2: Řádně identifikvat veškerá data ve zprávách a infrmacích implementaci ESI fndů a vstupech d MS2014+ (v textu, tabulkách, grafech a v jiných grafických znázrněních) s pmcí atributů, které jednznačně určují bsah a frmu dat. Pravidl 3: Pužívání směnnéh kurzu CZK / EUR 11 Pravidl 4: Zakruhlvat číselné údaje zpravidla na celá čísla, finanční částky v abslutních hdntách na dvě desetinná místa a hdnty indikátrů až na tři desetinná místa, a t v suladu s principem jedntnsti. Pravidl 5: Pužívat jak hlavní zdrj dat pr zprávy a infrmace implementaci ESI fndů MS2014+, a t v suladu s principem jedntnsti. 12 Pravidl 6: Pužívat jak relevantní, dplňkvé zdrje pr zprávy a infrmace implementaci ESI fndů jiné zprávy a infrmace implementaci ESI fndů, dále veřejně dstupné databáze statistických údajů a registry, vlastní dtazníkvá šetření a rzhvry, již realizvané průzkumy a hdncení či jiné dkumenty dle MP evaluace , případně také interní materiály, které musí být na vyžádání pskytnuty subjektům implementační struktury. 9 Jedná se tezi (angl. single versin f the truth) řešenu v blasti IT systémů, které zajišťují správu velkých bjemů dat s vysku míru agregace a slžitých výpčtů (datvé sklady). Tut myšlenku lze vztáhnut nejen na MS2014+, ale také na celu blast implementace ESI fndů, která tyt znaky rvněž vykazuje. 10 Blíže k pravidlům pr žadatele / příjemce MP řídicí dkumentace Bude rzveden ve 2. části MP mnitrvání V případě prgramů splufinancvaných z EZFRV a ENRF je MS2014+ hlavním zdrjem dat pr výstupy implementaci Dhdy partnerství. Pr výstupy implementaci těcht prgramů je hlavním zdrjem dat a infrmací IS SZIF. Data v MS2014+ za prgramy splufinancvané z EZFRV a ENRF jsu zajištěny pravidelnými přensy z IS SZIF, které zhledňují nastavení implementace a administrace těcht prgramů a dhdu mezi MMR-NOK a ŘO dtčených prgramů. 13 Dstupný na WWW: < 25

26 Pravidl 7: Řádně citvat všechny pužité zdrje dat ve zprávách a infrmacích implementaci ESI fndů (pd tabulkami, grafy, schématy, brázky a jinými grafickými znázrněními), jak ukazuje Rámeček 1 a Rámeček 2, a t za účelem dhledatelnsti a věřitelnsti uváděných dat. Rámeček 1: Frmát pr citaci MS2014+ Zdrj: MS2014+, dd. mm. rrrr, čísl výstupní sestavy a určení atributů, které jednznačně určují bsah a frmu dat Rámeček 2: Frmát pr citaci dplňkvéh zdrje dat Autr, rk vydání ve frmátu rrrr, název zdrje, dstupný na WWW:<internetvý dkaz>, datum stažení ve frmátu dd.mm.rrrr. Příklad citace veřejně dstupné databáze statistických údajů: Český statistický úřad, 2012, Nárdní účty a Předběžný dhad HDP, dstupný na WWW: < Příklad citace již realizvaných průzkumů, hdncení a jiných dkumentů: KPMG, 2012, Střednědbé hdncení věcné a finanční realizace Nárdníh strategickéh referenčníh rámce, Prgramvé bdbí , dstupný na WWW: < Příklad citace vlastníh výzkumu: MMR-NOK, 2012, Dtazníkvé šetření, září prsinec Pravidl 8: Zajistit základní datvý rzsah 14 a kvalitu dat v MS2014+ a externích systémech, které umžňuje jejich technické řešení, s pmcí editace, vkládání, zadávání a přensu dat a dkumentů, a dále v případě absence základníh datvéh rzsahu a mezené kvality dat dplnit či pravit data dle MP mnitrvání a MP MS Pravidl 9: Zadat d MS2014+ knkrétní pstupy a lhůty, prcesy a stavy administrace a realizace Dhdy partnerství, prgramů a jedntlivých typů perací, které se dehrávají v MS2014+ a ve vztahu k externím systémům, a t při sučasném respektvání rámcvých pstupů a lhůt, prcesů a stavů daných MP mnitrvání a MP MS Pravidl 10: Ddržvat nastavené pstupy a lhůty, pslupnst prcesů a stavů (tzv. wrkflw). 14 V případě prgramu splufinancvanéh z EZFRV se rzumí rzsah dat zhledňující nastavení implementace a administrace tht prgramu a dhdu mezi MMR-NOK a ŘO hledně přensů z IS SZIF d MS V případě prgramů splufinancvaných z EZFRV a ENRF prbíhá administrace perací a prgramů v IS SZIF. Data těcht peracích a prgramech v MS2014+ jsu zajištěny pravidelnými přensy z IS SZIF, které zhledňují nastavení implementace a administrace těcht prgramů a dhdu mezi MMR-NOK a ŘO dtčených prgramů. 26

27 Pravidl 11: Zajistit aktuálnst dat v MS2014+ prstřednictvím pravidelných a ad hc přensů z / d externích systémů. Pravidl 12: Vkládat data nastalých skutečnstech a vydané dkumenty suvisející s implementací ESI fndů, které jsu uvedené v MP mnitrvání d MS2014+ d 10 pracvních dní, není-li stanven jinak v tmt metdickém pkynu. 16 Pravidl 13: Prvádět administraci perací 17, prgramů a Dhdy partnerství v MS2014+ v maximálním rzsahu, který umžňuje technické nastavení mnitrvacíh systému a legislativy EU a ČR, a t v suladu s principem elektrnizace a e-chesin plicy. Činnsti, které jsu nad rámec technickéh nastavení a mžnstí MS2014+ lze prvádět mim tent mnitrvací systém (např. v rámci externích systémů či jiných nástrjů). 18 Pravidl 14: Zpracvávat a schvalvat zprávy a infrmace implementaci ESI fndů v MS2014+, pkud není uveden jinak MP mnitrvání Pravidl 15: Sdílet údaje a dkumenty implementaci ESI fndů v rámci implementační struktury prstřednictvím MS , dstupných kmunikačních nástrjů a platfrem. Pravidl 16: Uveřejňvat vybrané zprávy a infrmace implementaci ESI fndů, metdické dkumenty a další dkumenty vážící se k implementaci ESI fndů na webu ESI fndů dle MP mnitrvání , a t v suladu s principem transparentnsti. 16 V případě prgramu splufinancvanéh z EZFRV se jedná data a dkumenty suvisející s implementací tht prgramu na základě dhdy mezi MMR-NOK a ŘO. 17 Neplatí pr finanční nástrje. 18 V případě prgramů splufinancvaných z EZFRV a ENRF neplatí pr administraci žádstí pdpru / prjektů / plšných patření a specifických perací. Data za tyt blasti jsu v MS2014+ zajištěny prstřednictvím pravidelných přensů z IS SZIF, které zhledňují nastavení implementace a administrace těcht prgramů a dhdu mezi MMR-NOK a ŘO dtčených prgramů. Zajištění zpráv a výstupů za tyt prgramy v MS2014+ bude dplněn ve 2. části MP mnitrvání V případě prgramů splufinancvaných z EZFRV a ENRF neplatí pr zprávy a výstupy implementaci prgramu / prjektů / plšných patření a dalších specifických perací. 20 V případě prgramů splufinancvaných z EZFRV a ENRF je sdílení údajů a výstupů implementaci těcht prgramů zajištěn prstřednictvím pravidelných přensů z IS SZIF d MS2014+, které zhledňují nastavení implementace a administrace těcht prgramů a dhdu mezi MMR-NOK a ŘO dtčených prgramů. Zajištění zpráv a výstupů za tyt prgramy v MS2014+ bude dplněn ve 2. části MP mnitrvání

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hdncení SEA Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR pr prgramvé bdbí 2014-2020 1. Průběžná zpráva Zpráva zpracvána k datu: 15. 8. 2013 Zpráva zpracvána pr: Hlavní měst Praha, Magistrát

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 16.1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260 500 www.mzp.cz,

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená Název: STUDIE PROVEDITELNOSTI II - pravená Část I. Výzvy - Elektrnická spisvá služba Část III. Výzvy - Digitalizace a ukládání dat Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Část V. Výzvy

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé služby. 6 zhtvení grantvé přihlášky (v ČJ). 6 průměrné ceny

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 17.1, 17.3 (LXI. a LXIII. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce

Více