METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1."

Transkript

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ část Verze: 2 Březen 2014

2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr krdinaci a řízení Dhdy partnerství Odbr přípravy prgramvéh bdbí Starměstské náměstí Praha 1 Vydán Ministerstvem pr místní rzvj ČR dne 17. března 2014 s účinnstí d 1. dubna 2014.

3 OBSAH Přehled prvedených změn Úvdní ustanvení Závaznst a účinnst Definice pužívaných pjmů Legislativní základ Základní pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací Zdůvdnění závaznsti ddržvání základních pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací Pžadavky EK Závazky ČR vůči EK Pdklady pr ptřeby řízení, plánvání a hdncení implementace ESI fndů v ČR Jedntná a srzumitelná prezentace implementace ESI fndů v ČR Zkušensti z minulých prgramvých bdbí Pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací Hierarchie Dhdy partnerství a prgramů a živtní cykly Hierarchie Dhdy partnerství a prgramů Typy perací Mnitrvání Dhdy partnerství a prgramů Finanční řízení Cíle Nástrje Faktry Odpvědnst Finanční plán Dhdy partnerství a prgramů Nastavení Revize Atributy finančníh plánu Finanční plány na úrvni výzev a jedntlivých perací Pravidl n Nástrje k plnění pravidla n Předběžné platby Žádsti průběžnu platbu Limity čerpání pr jedntlivé rky implementace (rk n+3)

4 Kntrlní hranice čerpání pr klíčvé stavy finančních prstředků Milníky a cíle finanční ukazatele Účel Nastavení Revize Stavy finančních prstředků Účel Nastavení Predikce čerpání Účel Nastavení Aktualizace Predikce žádstí platbu předkládaných EK Účel Nastavení Mnitrvání a hdncení čerpání a plnění finančních cílů Mnitrvání stavu, pkrku a vývje čerpání Mnitrvání plnění predikcí čerpání Mnitrvání plnění pravidla n Mnitrvání plnění milníků a cílů v pdbě finančních ukazatelů Věcné mnitrvání Zprávy na úrvni Dhdy partnerství Zpráva pkrku implementace Dhdy partnerství Frekvence Struktura Struktura a bsah každé předkládané ZP Dhdy Struktura a bsah ZP Dhdy předkládané v rce Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Evaluační zprávy Dhdy partnerství Příspěvek ESI fndů k naplňvání nárdních a evrpských strategií Frekvence

5 8.3.2 Struktura Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Výrční zpráva implementaci Dhdy partnerství Frekvence Struktura Frma Zdrj dat a platnst Odpvědnst Harmngram zpracvávání a schvalvání Čtvrtletní mnitrvací zpráva implementaci ESI fndů v České republice v prgramvém bdbí Frekvence Struktura Frma Zdrj dat a platnst Odpvědnst Harmngram zpracvávání Zprávy a infrmace na úrvni prgramů splufinancvaných z ESI fndů Výrční / závěrečná zpráva implementaci prgramu Frekvence Struktura VZ / ZZ prgramu v cíli Investice pr růst a zaměstnanst a v cíli Evrpská územní splupráce, splufinancvanéh z ESF, EFRR a FS Struktura a bsah každé předkládané VZ / ZZ prgramu Struktura a bsah VZ prgramu předkládané v rce Struktura a bsah VZ prgramu předkládané v rce 2019 a ZZ prgramu Struktura VZ prgramu splufinancvanéh z ENRF Struktura a bsah každé předkládané VZ prgramu Struktura a bsah VZ prgramu předkládané v rce Struktura a bsah VZ prgramu předkládané v rce 2019 a pslední VZ prgramu předkládaná dle čl. 141(1) becnéh nařízení Struktura VZ / ZZ prgramu splufinancvanéh z EZFRV Frma

6 9.1.6 Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram zpracvávání a schvalvání Výrční zpráva implementaci finančních nástrjů Frekvence Struktura Struktura a bsah každé předkládané VZ FN Struktura a bsah VZ FN předkládané v rce 2017, 2019 a na knci prgramvéh bdbí Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Výrční kntrlní zpráva Frekvence Struktura Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Předávání finančních dat Frekvence Struktura Struktura a bsah finančních dat předkládaných k rku n Struktura a bsah finančních dat předkládaných k rku n Struktura a bsah finančních dat předkládaných k rku n Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Evaluační zprávy prgramu Evaluační plán Suhrn evaluací prgramu Rční kmunikační plán

7 9.9 Zprávy implementaci prgramu pr ptřeby řízení a krdinace na nárdní úrvni Strategický realizační plán Frekvence Struktura Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Infrmace řízení rizik Frekvence Struktura Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Rční zpráva administrativní kapacitě Frekvence Struktura Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Plletní infrmace administrativní kapacitě Frekvence Struktura Frma Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Zpráva implementaci finančníh nástrje (předkládaná splečně s žádstí platbu na MF-PCO) Frekvence Struktura Frma

8 Zdrj a platnst dat Odpvědnst Harmngram Důsledky za neddržení metdickéh pkynu Zkratky

9 PŘEHLED PROVEDENÝCH ZMĚN Kapitla/ strana Předmět aktualizace Účinnst (datum) Celý dkument Úprava názvů a značení článků příslušných nařízení EU v návaznsti na jejich schválení dne 17. prsince 2013 (nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 č. 1306/2013). 1. dubna

10 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Cílem předkládanéh dkumentu Metdický pkyn pr mnitrvání implementace Evrpských strukturálních a investičních fndů v České republice v prgramvém bdbí (dále MP mnitrvání ) je nastavit jedntné zásady a pstupy mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací stavu a pkrku implementace Evrpských strukturálních a investičních fndů 1 (dále ESI fndy) v České republice (dále ČR) v prgramvém bdbí Stanvení pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací reaguje na pžadavky Evrpské kmise (dále EK) a je dplněn pkyny Ministerstva pr místní rzvj ČR Nárdníh rgánu pr krdinaci (dále MMR- NOK). Metdický pkyn je vytvřen za účelem harmnizace pstupů v blasti mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací ze strany centrálníh krdinátra, řídicích rgánů (dále ŘO) a dalších subjektů implementační struktury pr ptřeby efektivníh řízení a krdinace implementace ESI fndů v ČR a shdné vykazvání čerpání ESI fndů vůči EK, českým institucím a širké veřejnsti. Veškeré zásady a pstupy stanvené v tmt metdickém pkynu jsu v suladu s legislativu Evrpské unie (dále EU) a ČR, a sučasně zhledňují specifika jedntlivých ESI fndů. MP mnitrvání dále reflektuje zkušensti z mnitrvání, pdávání zpráv a infrmací a řízení implementace ESI fndů na území ČR v předchzích prgramvých bdbích. Předkládaná 1. část MP mnitrvání bsahuje puze určité kapitly, a t základní pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací, finanční řízení, věcné mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací na úrvni Dhdy partnerství a prgramů. Ostatní kapitly budu dpracvávány v závislsti na vyjednávání a upřesňvání pdmínek a celkvéh nastavení prgramvéh bdbí a zpracvávání metdických dkumentů k vybraným blastem implementace ESI fndů, na které tent metdický pkyn navazuje. Ucelený metdický pkyn bsahuje něklik částí: V první jsu definvána základní pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací na všech úrvních implementace za účelem zajistit srvnatelná, věcně správná, aktuální a splehlivá data v Mnitrvacím systému pr prgramvé bdbí (dále MS2014+) a pr zprávy a infrmace implementaci ESI fndů. Druhá část se věnuje hierarchii implementační struktury a typům perací. Dále budu dplněny fáze a stavy realizace Dhdy partnerství, prgramů a jedntlivých perací. Třetí část je zaměřena na mnitrvání Dhdy partnerství a prgramů (nyní na finanční a věcné mnitrvání) a čtvrtá část bude zaměřena na specifické blasti implementace. Pátá část se věnuje zprávám zpracvávaným na úrvni Dhdy partnerství a šestá na úrvni prgramů. Pslední, sedmá část bude bsahvat zprávy a infrmace zpracvávané na úrvni jedntlivých perací. Nastavení jedntných zásad a pstupů na všech úrvních implementace platných pr všechny subjekty implementační struktury v blasti mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací a jejich ddržvání je nezbytné pr zajištění efektivníh a maximálníh čerpání finančních prstředků z ESI fndů, naplnění stanvených cílů a zefektivnění prcesu implementace ESI fndů v ČR v prgramvém bdbí Metdický pkyn navazuje a vychází z těcht metdických dkumentů: - Metdický pkyn pr přípravu prgramvých dkumentů pr bdbí (dále MP přípravy PD) 1 Evrpské strukturální a investiční fndy (dále ESI fndy) jsu tvřeny Evrpským fndem pr reginální rzvj (dále EFRR), Evrpským sciálním fndem (dále ESF), Fndem sudržnsti (dále FS), Evrpským zemědělským fndem pr rzvj venkva (dále EZFRV) a Evrpským námřním a rybářským fndem (dále ENRF). 10

11 - Pravidla řízení a krdinace Dhdy partnerství v prgramvém bdbí (dále Pravidla řízení a krdinace DP) - Metdický pkyn Zásady tvrby a pužívání indikátrů v prgramvém bdbí (dále MP indikátrů ) - Metdický pkyn finančních tků prgramů splufinancvaných z ESI fndů v prgramvém bdbí (dále MP finanční tky ) - Metdický pkyn pr způsbilst výdajů a jejich vykazvání v prgramvém bdbí (MP způsbilé výdaje ) - Metdický pkyn pr blast zadávání zakázek pr prgramvé bdbí (MP zakázky ) - Metdický pkyn pr řízení výzev, hdncení a výběr prjektů v prgramvém bdbí (dále MP řízení výzev a hdncení prjektů ) - Metdický pkyn pr využití integrvaných přístupů v prgramvém bdbí (dále MP integrvané přístupy ) - Metdický pkyn pr řízení rizik ESI fndů v prgramvém bdbí (dále MP řízení rizik ) - Metdický pkyn pr evaluace v prgramvém bdbí (dále MP evaluace ) - Metdický pkyn k rzvji lidských zdrjů v prgramvém bdbí (dále MP lidské zdrje ) - Metdický pkyn pr publicitu a kmunikaci ESI fndů v prgramvém bdbí (dále MP publicita ) - Metdický pkyn pr přípravu řídicí dkumentace prgramu v prgramvém bdbí (dále MP řídicí dkumentace ) - Akční plán řízení a krdinace předběžných pdmínek Na metdický pkyn navazuje a vychází z něj: - Metdický pkyn prcesů řízení a mnitrvání ESI fndů v MS (dále MP MS2014+). V případě rzpru metdickéh pkynu s právními předpisy EU či ČR mají právní předpisy vždy přednst. V případě rzpru je platná účinná verze právních předpisů EU či ČR. Neplatí pr pžadavky, které mhu být nad rámec těcht předpisů a služí pr nastavení krdinace v rámci ČR a dsahvání cílů Dhdy partnerství. 11

12 2 ZÁVAZNOST A ÚČINNOST Metdický pkyn pr mnitrvání Evrpských strukturálních a investičních fndů v České republice v prgramvém bdbí schválila vláda ČR usnesením č. 44 ze dne 15. ledna 2014 a je závazný pr všechny prgramy v rámci všech ESI fndů, které jsu zastřešeny Dhdu partnerství, tzn. Evrpský fnd pr reginální rzvj (dále EFRR), Evrpský sciální fnd (dále ESF), Fnd sudržnsti (dále FS), Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva (dále EZFRV) a Evrpský námřní a rybářský fnd (dále ENRF), a jejichž ŘO je v kmpetenci ČR. Závazná pravidla jsu reflektvána technickým nastavením MS V rámci metdickéh pkynu jsu také specifikvány důsledky neddržení vybraných ustanvení ze strany subjektů implementační struktury. MP mnitrvání bude aktualizván dle ptřeby. V mezidbí prvádění aktualizace budu v urgentních případech vydávána metdická stanviska ministra pr místní rzvj, která jsu pr subjekty implementační struktury závazná. Účinnst aktualizvaných verzí MP mnitrvání bude zpravidla 1. den třetíh měsíce p vydání aktualizvané verze, vždy bude přihlédnut na rzsah prvedených změn tak, aby subjekty implementační struktury měly prstr zapracvat změny d řídicí dkumentace prgramu a následně aplikvat změny v rámci implementace. Metdická stanviska budu zapracvána d MP mnitrvání v rámci následující aktualizace a jejich účinnst bude stanvena jak s hledem na zajištění ptřebné reakce na specifické záležitsti vzniklé v průběhu implementace, jejichž důsledky mhu mít vliv na čerpání z ESI fndů, tak také s hledem na mžnsti řídicích rgánů se včas těmit pstupy řídit. MMR-NOK je pvinen při prvním vydání a veškerých následných aktualizacích MP zveřejnit na zastřešujících webvých stránkách 2 ESI fndů a zárveň infrmvat dpisem ministra jeh vydání/aktualizaci řídicí rgány. Tent metdický pkyn nabývá účinnsti d 1. dne třetíh měsíce, který následuje p měsíci, kdy byl metdický pkyn schválen vládu ČR. Pr prgram splufinancvaný z EZFRV nejsu závazné tyt kapitly: - kap. 9.3 Výrční kntrlní zpráva - kap. 9.4 Předávání finančních dat - kap. 9.7 Suhrn evaluací prgramu - kap Zpráva implementaci finančníh nástrje (předkládaná splečně s žádstí platbu na MF-PCO) Pr prgram splufinancvaný z ENRF není závazná tat kapitla: - kap. 9.4 Předávání finančních dat Text značený kurzívu není závazný, ale dpručujícíh charakteru. 2 Aktuálně na webu V rámci dalších příprav prgramvéh bdbí bude název webu upraven tak, aby dpvídal zastřešení všech ESI fndů. 12

13 3 DEFINICE POUŽÍVANÝCH POJMŮ Alkace na jedntlivé rky implementace (resp. alkace na rk n) Objem finančních prstředků přidělených dílčí prgramvé úrvni na dílčí rk implementace, resp. na rk n. Celkvá alkace na prgramvé bdbí Objem finančních prstředků přidělených dílčí prgramvé úrvni na celé prgramvé bdbí. Čtvrtletní mnitrvací zpráva (ČMZ) Zpráva zpracvávaná MMR-NOK ve splupráci s dalšími subjekty implementační struktury dle Pravidel řízení a krdinace Dhdy partnerství za uplynulé čtvrtletí. Jedná se pravidelný přehled stavu realizace Dhdy partnerství a prgramů, nástrj řízení a krdinace prgramů z centrální úrvně a prstředek pr infrmvání širké veřejnsti implementaci ESI fndů v ČR. Finanční cíle Objemy finančních prstředků, které mají být dsaženy na základě pravidla n+3, dále také milníků a cílů v pdbě finančních ukazatelů. Finanční plán Suhrn infrmací celkvé alkaci na bdbí implementace Dhdy partnerství a prgramů, resp. na bdbí realizace výzev a jedntlivých perací. Vedle celkvé alkace dále bsahuje její rzdělení na dílčí časvé úseky danéh bdbí, dle zdrjů financvání a způsbilsti výdajů a v případě výzev a perací také předpkládaná data čerpání v průběhu tht bdbí. Finanční plán Dhdy partnerství / prgramů Suhrn infrmací celkvé alkaci na prgramvé bdbí , alkacích na jedntlivé rky implementace nebli rční závazky a také hlavních alkací na jedntlivé rky implementace, které představují alkace snížené výknnstní rezervu. Stanvuje se na úrvni Dhdy partnerství, prgramů a nižších prgramvých úrvních a také pr strategicku úrveň specifický cíl. Finanční řízení Širký kruh různrdých, vzájemně prvázaných činnstí plánvat, rganizvat, realizvat, kntrlvat, vyhdncvat, rzhdvat, krdinvat, splupracvat, regulvat, mtivvat, kmunikvat které jsu realizvány v určitém čase pravidelně a ad hc (následně) s cílem dsáhnut určitéh výsledku. Jedná se dynamický prces, který reaguje na aktuální pdmínky a situaci s vidinu jasnéh, předem stanvenéh cíle. V prstředí ESI fndů finanční řízení představuje nástrj pr efektivní vyčerpání přidělené alkace pdle legislativy EU a ČR. Hierarchie Dhdy partnerství a prgramů Struktura implementace ESI fndů v ČR. Skládá se z prgramvé a strategické linie a jejich jedntlivých úrvní. Hlavní alkace na jedntlivé rky implementace (resp. alkace na rk n) Objem finančních prstředků přidělených dílčí prgramvé úrvni na dílčí rk implementace, resp. na rk n, který dpvídá alkaci na daný rk implementace snížené výši výknnstní rezervy. 13

14 Infrmace řízení rizik Infrmace zpracvávané ŘO dle MP řízení rizik rizicích implementace prgramu. Jedntlivé zdrje financvání Samstatné zdrje financvání, z nichž jsu financvány perace v rámci implementace ESI fndů, např. EFRR, ESF, FS, ENZRV, ENRF, státní rzpčet, státní fnd, sukrmé zdrje, EIB aj. Klíčvý stav finančních prstředků Objem finančních prstředků ve fázi implementace, který je zásadní, má vysku vypvídací hdntu stavu a pkrku implementace ESI fndů. Kntrlní hranice čerpání Minimální bjem finančních prstředků, který musí být dsažen v určitém stavu čerpání v určitém časvém kamžiku, aby byl naplněn další následující stav čerpání ptřebný k dsažení limitu čerpání, tzn. byl předlžen dstatečný bjem finančních prstředků v žádstech průběžnu platbu EK a tím byl naplněn pravidl n+3 v daném rce. Limit čerpání pr rk n+3 Minimální bjem finančních prstředků, které musí být předlženy v žádstech průběžnu platbu EK, aby byl naplněn pravidl n+3 v daném rce implementace. Jinými slvy, jedná se výši rčníh závazku pr rk n, kteru je ptřeba vyčerpat d knce rku n+3, sníženu předběžné platby. Nárdní sukrmé zdrje (NSZ) Označení pr sukrmé zdrje zapjené d nárdníh splufinancvání. Nárdní splufinancvání Suhrnné značení pr nárdní veřejné zdrje a nárdní sukrmé zdrje, pkud je zapjen d nárdníh splufinancvání. Nárdní veřejné zdrje (NVZ) Suhrnné značení pr státní rzpčet, státní fnd, rzpčet kraje, rzpčet bce a jiné nárdní veřejné zdrje, ze kterých jsu splufinancvány perace v rámci implementace ESI fndů. Plletní infrmace administrativní kapacitě (PI AdKap) Infrmace zpracvávaná všemi subjekty implementační struktury dle MP lidské zdrje dsavadním stavu a plánvaném vývji administrativní kapacity v rámci danéh subjektu za uplynulé 1. plletí. Pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací Přehled základních zásad a pstupů v blasti mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací implementaci ESI fndů pr všechny subjekty implementační struktury na všech úrvních implementace. Pravidl n+3 Kntrlní nástrj k zajištění plynulsti čerpání finančních prstředků z ESI fndů dle čl. 86 a 136 becnéh nařízení. Jedná se alkaci na rk n, která musí být vyčerpána d knce rku n+3. V případě nesplnění tét pdmínky hrzí ztráta nevyčerpaných finančních prstředků, v terminlgii EU tzv. autmatické zrušení závazku, nebli snížení alkace rku n nevyčerpané finanční 14

15 prstředky a nemžnst jejich následnéh využití v rámci čerpání ESI fndů členským státem, v tmt případě Česku republiku, resp. dtčeným prgramem. Predikce čerpání Předpkládaný plán čerpání finančních prstředků v určitém časvém úseku, který se zpracvává na úrvni prgramu, priritní sy / pririty Unie pr klíčvé stavy finančních prstředků a v případě aplikace zesílenéh řízení rizik pak také na úrvni investiční pririty / specifickéh cíle (ENRF) / patření (EZFRV) 3. Predikce žádstí platbu u předkládaných EK Předpkládaný plán bjemu finančních prstředků v určitém časvém úseku, který se za každý prgram předpkládá zasílat EK ve frmě žádstí platbu. Prgramvá linie Část hierarchie implementační struktury, která se skládá z dílčích prgramvých úrvní, které jsu nástrjem pr implementaci ESI fndů v ČR, a t z Dhdy partnerství, prgramů a dalších nižších prgramvých úrvních, Předávání finančních dat Infrmace zpracvávaná ŘO a MF-PCO dle čl. 112 becnéh nařízení stavu a predikci čerpání prgramu. Příspěvek Unie Suhrnné značení pr zdrje splufinancvání z ESI fndů, tj. EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF. Rční zpráva administrativní kapacitě (RZ AdKap) Zpráva zpracvávaná všemi subjekty implementační struktury dle MP lidské zdrje dsavadním stavu a plánvaném vývji administrativní kapacity v rámci danéh subjektu za uplynulý rk. Skupiny zdrjů financvání Kmbinace Základních zdrjů financvání. Řadí se sem Příspěvek Unie, Nárdní splufinancvání, Sukrmé zdrje a Evrpská investiční banka. Sukrmé zdrje (SZ) Označení pr sukrmé zdrje mim nárdní splufinancvání. Správce MS2014+ Subjekt pvěřený nastavením a správu MS2014+ a dpvědný za technické řešení a funkčnst MS Stav finančních prstředků Objem finančních prstředků v určitém časvém kamžiku implementace prgramu a jedntlivých úrvní prgramu, resp. realizace jedntlivých perací. Strategická linie 3 V případě prgramu splufinancvanéh z EZFRV je úrveň priritní blasti, která dpvídá investiční priritě / specifickému cíle (ENRF), nahrazena úrvní patření, a t z th důvdu, že alkace je stanvena právě na úrvni patření, nikliv priritní blasti, navíc jedn patření může naplňvat více priritních blastí. 15

16 Část hierarchie implementační struktury, která se skládá z dílčích strategických úrvní, které představují strategické zaměření pdpry z ESI fndů v ČR, a t ze strategických cílů, pririt financvání, tematických cílů, pririt Unie a dalších nižších strategických úrvní, kdy nejnižší úrvní je specifický cíl. Strategický realizační plán (SRP) Zpráva zpracvávaná ŘO dle MP přípravy PD pr ptřebu infrmvat členy mnitrvacíh výbru plánvaném finančním a věcném čerpání v následujícím rce a následně plnění tht plánu v pdbě vyhdncení SRP. Systém varvání Nástrj mnitrvání a vyhdncvání k identifikaci případných prblémů a rizik implementace ESI fndů. Typ perace Operace, která se vyznačuje specifickým způsbem administrace. V rámci implementace ESI fndů se rzlišují tyt typy perací: prjekt (individuální, grantvý), velký prjekt, zjedndušený prjekt, plšné patření, finanční nástrj, glbální grant a integrvaná strategie. Výrční kntrlní zpráva (VKZ) Zpráva zpracvávaná MF-AO dle čl. 127(5) becnéh nařízení a čl. 59(5) finančníh nařízení zjištění auditů během předchzíh účetníh rku. Výrční / závěrečná zpráva implementaci prgramu (VZ / ZZ prgramu) Zpráva zpracvávaná ŘO dle čl. 50 becnéh nařízení a specifických nařízení na úrvni prgramu a předkládaná EK v rce následujícím p rce, za který je zpracvávána. Výrční zpráva implementaci Dhdy partnerství (VZ Dhdy) Zpráva zpracvávaná MMR-NOK ve splupráci s dalšími subjekty implementační struktury dle Pravidel řízení a krdinace Dhdy partnerství jednu rčně a infrmující Radu pr fndy SSR, resp. ESI fndy 4 a vládu ČR stavu implementace Dhdy partnerství a prgramů. Výrční zpráva implementaci finančních nástrjů (VZ FN) Zpráva zpracvávaná ŘO dle čl. 46 becnéh nařízení a specifických nařízení na úrvni prgramu a předkládaná EK v rce následujícím p rce, za který je zpracvávána. VZ FN je přílhu VZ / ZZ prgramu. Základní zdrje financvání Suhrnné značení pr kmbinaci Jedntlivých zdrjů financvání. Řadí se sem Příspěvek Unie, Nárdní veřejné zdrje, Nárdní sukrmé zdrje, Sukrmé zdrje a Evrpská investiční banka. Zdrje financvání Zdrje, z nichž jsu financvány perace realizvané v rámci implementace ESI fndů. Z důvdu rzdílnéh pužívání kmbinace zdrjů financvání v průběhu implementace ESI fndů (zejména 4 Půvdní termín fndy Splečnéh strategickéh rámce (SSR) byl v průběhu prjednávání nařízení Evrpské unie pr tut blast nahrazen termínem Evrpské strukturální a investiční fndy. V tét suvislsti bude návrh na úpravu názvu Rady pr fndy SSR (dále jen Rada), jejíž Statut a Jednací řád byly schváleny usnesením vlády č. 302 ze dne 24. dubna 2013, předlžen na jednání Rady v prsinci

17 mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací) se rzlišují skupiny zdrjů financvání, základní zdrje financvání a jedntlivé zdrje financvání. Zpráva implementaci finančníh nástrje (předkládaná splečně s žádstí platbu na MF- PCO) (ZI FN) Zpráva zpracvávaná ŘO, který implementuje finanční nástrj v rámci spravvanéh prgramu, dle MP finanční tky stavu a pkrku implementace finančníh nástrje a předkládaná MF- PCO splečně s žádstí platbu. Pkud je implementván Fnd fndů, pak tat zpráva bsahuje suhrnné infrmace za Fnd fndů a také dílčí infrmace za finanční nástrje pd daným Fndem fndů. Zpráva pkrku implementace Dhdy partnerství (ZP Dhdy) Zpráva zpracvávaná MMR-NOK ve splupráci s dalšími subjekty implementační struktury dle čl. 52 becnéh nařízení a dalších prváděcích dkumentů EK na úrvni Dhdy partnerství dvakrát v průběhu prgramvéh bdbí. 17

18 4 LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD 5 Tent metdický pkyn vychází na evrpské úrvni z nařízení Evrpskéh parlamentu (dále EP) a Rady splečných a zvláštních ustanveních pr výše zmíněné fndy a z navazujících metdických dkumentů EK: - Smluva fungvání Evrpské unie - Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prsince 2013 splečných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti, Evrpském zemědělském fndu pr rzvj venkva a Evrpském námřním a rybářském fndu, becných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti a Evrpském námřním a rybářském fndu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen becné nařízení) - Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prsince 2013 Evrpském fndu pr reginální rzvj, zvláštních ustanveních týkajících se cíle Investice pr růst a zaměstnanst a zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (dále jen nařízení EFRR); - Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prsince 2013 Evrpském sciálním fndu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (dále jen nařízení ESF ; - Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prsince 2013 Fndu sudržnsti a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 (dále jen nařízení FS); - Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prsince 2013 zvláštních ustanveních týkajících se pdpry z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj pr cíl Evrpská územní splupráce (dále jen nařízení EÚS); - Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prsince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 evrpském seskupení pr územní splupráci (ESÚS), pkud jde vyjasnění, zjedndušení a zlepšení zřizvání a fungvání takvýcht uskupení (dále jen nařízení ESÚS); - Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prsince 2013 pdpře pr rzvj venkva z Evrpskéh zemědělskéh fndu pr rzvj venkva (EZFRV) a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (dále jen nařízení EZFRV); - Návrh nařízení EP a Rady ENRF zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 integrvané námřní plitice (dále jen Návrh specifickéh nařízení k ENRF); - Nařízení (EU, Euratm) č. 966/2012 Evrpskéh parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, který stanví finanční pravidla suhrnném rzpčtu Unie a zrušení nařízení Rady (ES, Euratm) č. 1605/2002 (dále jen finanční nařízení) 5 Bude dplňván a upravván pdle vydávání nařízení a prváděcích dkumentů ze strany EK a rzpracvávání MP mnitrvání

19 - Předpisy upravující pravidla veřejné pdpry, která becně vyplývají z čl Smluvy fungvání EU a ze specifických předpisů pr blast blkvých výjimek, pdpry de minimis a služeb becnéh hspdářskéh zájmu 6 ; - Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prsince 2013 financvání, řízení a sledvání splečné zemědělské plitiky a zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (dále jen nařízení SZP) - Směrnice 2001/42/ES Evrpskéh parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 psuzvání vlivů některých plánů a prgramů na živtní prstředí; - Guidance dcument (Draft): Mnitring and Evaluatin f Eurpean Chesin Plicy, Eurpean Scial Fund. - Draft Template and Guidelines n the Cntent f the Partnership Agreement - Draft Template and Guidelines fr the Cntent f the Operatinal Prgramme - Draft Template and Guidelines n the Cntent f the EMFF Operatinal Prgramme Wrking Paper Elements f Strategic Prgramming fr the Perid (pzn. pr prgramy splufinancvané z EZFRV) - Guidance fiche: Perfrmace Framewrk Review and Reserve in Fiche 4A - Implementing Act n the Mdel fr the Annual and Final Implementatin Reprt under the Investment fr Grwth and Jbs Gal - Fiche 4B - Mnitring f Financial Instruments and Prvisin f Mnitring Infrmatin t the Cmmisin - Fiche 4C - Implementing Act n the Mdel fr the Annual and Final Implementatin Reprt under the Eurpean Territrial Cperatin Gal - Guidance fiche 5 - Annual Implementatin Reprt (pzn. pr prgramy splufinancvané z ENRF) - Fiche 17A - Management and Cntrl Systems Implementing Act - Fiche 23 Implementing Act n the Mdel fr Prgress Reprt - Fiche 24A Implementing Act n the Arrangements t Ensure a Cnsistent fr Determining Milestnes and Targets in the Perfrmance Framewrk fr Each Pririty and fr Assessing the Attainment f the Milestnes and Targets - Fiche 25B Delegated Act n the Criteria fr Finacial Crrectins Linked t the Perfrmance Framewrk Z hlediska nárdní legislativy jsu pr účely tht metdickéh pkynu zásadní následující právní nrmy: - Zákn č. 2/1969 Sb., zřízení ministerstev a jiných ústředních rgánů státní správy České republiky; 6 Bude upraven v závislsti na uveřejnění návrhů předpisů pr blast veřejné pdpry. 19

20 - Zákn č. 456/2011 Sb. Finanční správě České republiky; - Zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví; - Zákn č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů; - Zákn č. 128/2000 Sb., bcích (becní zřízení); - Zákn č. 129/2000 Sb., krajích (krajské zřízení); - Zákn č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů (rzpčtvá pravidla); - Zákn č. 219/2000 Sb., majetku České republiky a jejím vystupvání v právních vztazích; - Zákn č. 248/2000 Sb., pdpře reginálníh rzvje; - Zákn č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů; - Zákn č. 256/2000 Sb., Státním zemědělském intervenčním fndu a změně některých dalších záknů; - Zákn č. 365/2000 Sb., infrmačních systémech veřejné správy; - Vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., hspdaření rganizačních slžek státu a státních rganizací s majetkem státu; - Zákn č. 320/2001 Sb., finanční kntrle; - Zákn č. 47/2002 Sb., pdpře maléh a středníh pdnikání; - Zákn č. 215/2004 Sb., úpravě některých vztahů v blasti veřejné pdpry a změně zákna pdpře výzkumu a vývje; - Zákn č. 420/2004 Sb., přezkumávání hspdaření územních samsprávných celků a dbrvlných svazků bcí; - Zákn č. 319/2006 Sb., některých patřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v blasti veřejné pdpry, a změně zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty; - Zákn 280/2009 Sb., daňvý řád; - Zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách; - Zákn č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád); - aj. všechny ve znění pzdějších předpisů. Na úrvni nárdní přípravy prgramvéh bdbí navazuje zpracvání tht metdickéh pkynu na relevantní a závazná usnesení vlády a suvisející schválené materiály: - Usnesení vlády ČR ze dne 31. srpna 2011 č. 650 a suvisející materiál Suhrnný návrh zaměření buducí khezní plitiky EU p rce 2013 v pdmínkách České republiky, bsahujícímu i návrh rzvjvých pririt pr čerpání fndů Evrpské unie p rce 2013, které mim jiné pvěřuje MMR přípravu a vyjednáváním Dhdy partnerství pr rzvj a investice s EK a krdinací přípravy buducích prgramvých dkumentů. - Usnesení vlády ČR ze dne 8. září 2011 č. 664 k dalšímu pstupu přípravy mnitrvacíh systému strukturálních fndů a Fndu sudržnsti na prgramvé bdbí

21 - Usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2012 č. 42 a suvisející Subr Rámcvých pzic k návrhům nařízení pr fndy Splečnéh strategickéh rámce EU pr bdbí týkajících se strukturálních fndů (Evrpskéh fndu pr reginální rzvj a Evrpskéh sciálníh fndu), Fndu sudržnsti a evrpskéh seskupení pr územní splupráci, které mim jiné ukládá dtčeným ministrům průběžně splupracvat při analýze ex-ante kndicinalit. - Usnesení vlády ČR ze dne 21. března 2012 č. 184 Dpručení ke zjedndušení administrativní zátěže pr žadatele a příjemce při čerpání finančních prstředků z fndů Evrpské unie v prgramvém bdbí Usnesení vlády ČR ze dne 22. srpna 2012 č. 610 k návrhu na snížení legislativních bariér pr implementaci strukturálních fndů a Fndu sudržnsti Evrpské unie v prgramvém bdbí let 2014 až Usnesení vlády ČR ze dne 28. listpadu 2012 č. 867 (dále UV 867/2012 ) a suvisející materiál Pdklad pr přípravu Dhdy partnerství pr prgramvé bdbí Vymezení prgramů a další pstup při přípravě České republiky pr efektivní čerpání fndů Splečnéh strategickéh rámce. - Usnesení vlády ČR ze dne 9. srpna 2013 č. 597 k Subru metdických dkumentů k blastem evaluace, zásadám tvrby a pužívání indikátrů, způsbilsti výdajů a jejich vykazvání a řízení rizik v prgramvém bdbí let 2014 až Usnesení vlády ČR ze dne 15. května 2013 č. 345 ke Kncepci jedntnéh metdickéh prstředí jak sučást pr naplňvání cílů Dhdy partnerství. - Usnesení vlády ČR ze dne 12. června 2013 č. 448 k Pravidlům řízení a krdinace Dhdy partnerství v prgramvém bdbí Usnesení vlády ČR ze dne 9. srpna 2013 č. 597 k Subru metdických dkumentů k blastem evaluace, zásadám tvrby a pužívání indikátrů, způsbilsti výdajů a jejich vykazvání a řízení rizik v prgramvém bdbí let 2014 ž Usnesení vlády ČR ze dne 23. října 2013 č. 809 k pstupu přípravy prgramvéh bdbí na nárdní úrvni. - Usnesení vlády ČR ze dne 20. listpadu 2013 č. 873 k Metdickému pkynu pr řízení výzev, hdncení a výběr prjektů v prgramvém bdbí

22 5 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA MONITOROVÁNÍ A PODÁVÁNÍ ZPRÁV A INFORMACÍ Kapitla definuje základní zásady a pstupy v blasti mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací v pdbě základních pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací, která platí na všech úrvních implementace Dhdy partnerství (dále DP) pr všechny subjekty implementační struktury za účelem zajistit srvnatelná, věcně správná, aktuální a splehlivá data v MS2014+ a ve všech zprávách a infrmacích implementaci ESI fndů. Sučasně určuje dpvědnst a pvinnsti jedntlivých subjektů implementační struktury. V první části kapitly jsu vysvětleny důvdy ustanvení pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací implementaci ESI fndů na všech úrvních implementace pr všechny subjekty implementační struktury. V druhé části jsu definvána knkrétní pravidla, zásady a pstupy v blasti mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací. 5.1 Zdůvdnění závaznsti ddržvání základních pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací Důvdy pr ustanvení základních pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací implementaci ESI fndů na všech úrvních pr všechny subjekty implementační struktury v ČR primárně vyplývají z pžadavků EK definvaných v becném nařízení a z Dhdy partnerství, ve které se ČR zaváže vůči EK k určitým činnstem v blasti mnitrvání, vyhdncvání a pdávání zpráv a infrmací implementaci ESI fndů. Dalším pdstatným důvdem je zajistit kvalitní data a pdklady stavu implementace Dhdy partnerství, prgramů a jedntlivých perací pr ptřeby řízení, plánvání a vyhdncvání. Účelem těcht pravidel je také zajistit jedntnu a srzumitelnu prezentaci implementace ESI fndů ze strany jedntlivých subjektů implementační struktury vůči zainteresvaným subjektům a veřejnsti. Ptřeba definvat pravidla také vychází ze zkušenstí z předchzích prgramvých bdbí v blasti mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací. V následujících pdkapitlách jsu tyt důvdy blíže ppsány Pžadavky EK Ptřeba definvat základní pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací vyplývá primárně z pžadavků EK na mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací implementaci ESI fndů v průběhu prgramvéh bdbí Pžadavky EK pr tyt blasti jsu stanveny v becném nařízení, v části dvě Splečná ustanvení pužitelná na ESI fndy, knkrétně: - čl. 4, 5 becné zásady a pvinnsti členských států pr zajištění účinnsti ESI fndů - čl. 15 pžadavky na bsah Dhdy partnerství zajišťující účinné prvádění - čl. 19 pžadavky na předběžné pdmínky, definvání patření veducích k jejich naplnění a harmngramu jejich prvádění, včetně pdávání zpráv a infrmací jejich plnění - čl pžadavky na přezkum výknnsti 22

23 - čl. 27 pžadavek na stanvení ukazatelů pr hdncení pkrku při dsahvání cílů prgramu jak základ pr mnitrvání, hdncení a přezkum výknnsti - čl pžadavek na mnitrvání a hdncení implementace strategií místníh rzvje - čl. 46, 50 51, 52 pžadavky na předkládání pravidelných zpráv implementaci a na jejich bsah - čl pžadavky na hdncení dpadu prgramů splufinancvaných z ESI fndů - čl pžadavky na systémy řízení a kntrly Další pžadavky EK na mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací prgramech a specifických blastech jsu definvány ve specifických nařízeních pr jedntlivé fndy Závazky ČR vůči EK 7 V Dhdě partnerství se ČR zavazuje v blasti mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací implementaci ESI fndů vůči EK v suladu s becným nařízením k následujícímu: - nastavit mnitrvací systém jak nástrj pr řízení a krdinaci ESI fndů v ČR a hlavní zdrj dat pr zprávy a infrmace implementaci ESI fndů na úrvni Dhdy partnerství a jedntlivých prgramů 8 - zajistit srvnatelná, věcně správná, aktuální a splehlivá data v MS2014+ a ve zprávách implementaci ESI fndů na úrvni Dhdy partnerství a jedntlivých prgramů - zefektivnit systém mnitrvání, pdávání zpráv a infrmací a hdncení - umžnit elektrnicku výměnu dat mezi MS2014+ a SFC sjedntit terminlgii a definice - sjedntit a zjedndušit pstupy a prcesy mnitrvání, pdávání zpráv a infrmací a hdncení na všech úrvních implementace pr všechny subjekty implementační struktury - zajistit závaznst základních pstupů a prcesů mnitrvání, pdávání zpráv a infrmací a hdncení na všech úrvních implementace pr všechny subjekty implementační struktury - sjedntit zprávy a infrmace implementaci ESI fndů z hlediska struktury, bsahu a frmy, s hledem na pžadavky EK Výše uvedené skutečnsti představují další důvdy pr definvání základních pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací tak, aby ČR dstála svým závazkům vůči EK Pdklady pr ptřeby řízení, plánvání a hdncení implementace ESI fndů v ČR Všechny subjekty implementační struktury ptřebují pr t, aby mhly plně vyknávat svje funkce (plánvat, mnitrvat, vyhdncvat, řídit atd.), kvalitní data dsavadním pkrku, aktuálním stavu 7 Bude upraven v závislsti na finálním znění Dhdy partnerství. 8 V případě prgramů splufinancvaných z EZFRV a ENRF je MS2014+ hlavním zdrjem dat pr výstupy implementaci Dhdy partnerství. Pr výstupy implementaci těcht prgramů je hlavním zdrjem dat a infrmací IS SZIF. Data v MS2014+ za prgramy splufinancvané z EZFRV a ENRF jsu zajištěny pravidelnými přensy z IS SZIF, které zhledňují nastavení implementace a administrace těcht prgramů a dhdu mezi MMR-NOK a ŘO dtčených prgramů. 23

24 a předpkládaném vývji implementace ESI fndů. Kvalitní pdklady jsu pdmínku pr efektivní řízení a krdinaci, včasnu identifikaci případných prblémů a rizik implementace ESI fndů, frmulaci relevantních patření a sledvání jejich plnění a vliv na čerpání ESI fndů. Bez kvalitních dat se nebejdu také aktivity v blasti kntrl, evaluací, ptimalizace implementačníh systému, prezentace a pdávání zpráv a infrmací čerpání ESI fndů. Stejně tak jsu tat data klíčvá pr vytváření pdmínek pr efektivní implementaci ESI fndů (metdické prstředí, legislativa aj.) a jejich případnu úpravu. Dále pak dstupnst aktuálních, věcně správných dat v adekvátním rzsahu je klíčvá pr aktivní a perativní jednání a krky, které mají vyústit v čekávaný a pžadvaný pzitivní efekt na implementaci Dhdy partnerství, prgramů a jedntlivých perací. Základní pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací jsu definvána prt, aby byla psílena kvalita mnitrvání a vyhdncvání a byla zajištěna kvalitní data implementaci ESI fndů pr management ESI fndů v ČR Jedntná a srzumitelná prezentace implementace ESI fndů v ČR Vzhledem k rzsáhlé implementační struktuře ESI fndů v ČR (tzn. mnžství subjektů a jedinců zapjených d implementace ESI fndů) a slžitsti implementace ESI fndů becně je žáducí vytvřit jedntný a srzumitelný braz implementace ESI fndů. Jedntnst a srzumitelnst implementace ESI fndů je ptřeba prezentvat vůči EK, ale také ve vztahu k českým institucím, širké veřejnsti, médiím a dalším třetím sbám, a t ve frmě zpráv a infrmací. Je žáducí, aby se ve zprávách a infrmacích implementaci ESI fndů pužívala jedntná terminlgie a řádná identifikace dat (např. zdrj dat) a vybrané zprávy a infrmace byly sjednceny z hlediska frmátu, struktury, bsahu, pravidelnsti pdávání zpráv a infrmací a dalších aspektů. Jedntnst v blasti prezentace ESI fndů pžaduje také EK, např. v případě EFRR, ESF a FS pžaduje vytvření jediných internetvých stránek neb internetvéh prtálu dle čl. 115(1)(b) becnéh nařízení. Nástrjem, jak předejít různrdsti a neprvnatelnsti zpráv a infrmací jedntlivých subjektů implementační struktury v ČR, je definvat základní pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací Zkušensti z minulých prgramvých bdbí V minulých prgramvých bdbích měla většina metdických dkumentů pr blast mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací implementaci fndů EU dpručující, nezávazný charakter. Jedntlivé subjekty implementační struktury tyt dkumenty čast nerespektvaly a vyknávaly dílčí činnsti dchylně d centrálních zásad a pstupů. Výsledkem byl pužívání dlišných zdrjů dat, zpracvávání a vykazvání dat, výklad datvéh bsahu, dále také terminlgie, ale i prcesů a pstupů. Statut metdických dkumentů také kmplikval vymáhání ddržvání centrálně stanvených zásad a pstupů. Další prblémy způsbval také nastavení mnitrvacích systémů a datvých přensů mezi nimi. Rzdíly v údajích čerpání fndů EU a pužívání dlišných pjmů napříč subjekty implementační struktury způsbvaly vzájemnu neprvnatelnst a nesrzumitelnst dat jak pr samtné subjekty, tak i veřejnst. Odlišné hdnty zvláště u ukazatelů finančníh a věcnéh pkrku pukazvaly na nejedntnst českých subjektů implementační struktury ve vykazvání stavu čerpání fndů EU, stávaly se tudíž předmětem připmínek ze strany EK a byly důvdem neschválení a vrácení zpráv. Spry hledně vykazvání stavu čerpání, identifikace příčin případných rzdílů a následné pravy pak představvaly zbytečnu zátěž pr administrativní kapacitu napříč celu implementační strukturu. 24

25 Účelem nastavení základních pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací je zabránit a předejít pdbným kmplikacím a jejich pakvání v prgramvém bdbí Pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací Základní zásady a pstupy v blasti mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací jsu definvány pr pužívání terminlgie, ppis dat, užití zdrje dat, zajištění kvality, rzsahu a aktuálnsti dat, nastavení a ddržvání, prcesů, pstupů a lhůt, pr prces elektrnizace, dále sdílení a uveřejňvání zpráv a infrmací. Ddržvání frmulvaných pravidel mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací vede k naplnění principu jedné verze pravdy 9, nebli zaznamenávání, uchvání, sledvání, vykazvání a interpretvání určité skutečnsti pkaždé a každým subjektem stejným způsbem. Následující pravidla mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací jsu platná pr všechny subjekty implementační struktury a externí subjekty, které jsu zapjené d implementace ESI fndů: Pravidl 1: Ddržvat terminlgii (plné a zkrácené názvy, zkratky) bsaženu v MP mnitrvání a v Metdickém slvníčku ve všech zprávách a infrmacích implementaci ESI fndů a ve vstupech d MS2014+, při kmunikaci se subjekty implementační struktury a s žadateli / příjemci v rámci pravidel pr žadatele / příjemce 10, a t za účelem zajistit srzumitelnst a zjedndušení pr administrativní kapacitu a žadatele / příjemce. Pravidl 2: Řádně identifikvat veškerá data ve zprávách a infrmacích implementaci ESI fndů a vstupech d MS2014+ (v textu, tabulkách, grafech a v jiných grafických znázrněních) s pmcí atributů, které jednznačně určují bsah a frmu dat. Pravidl 3: Pužívání směnnéh kurzu CZK / EUR 11 Pravidl 4: Zakruhlvat číselné údaje zpravidla na celá čísla, finanční částky v abslutních hdntách na dvě desetinná místa a hdnty indikátrů až na tři desetinná místa, a t v suladu s principem jedntnsti. Pravidl 5: Pužívat jak hlavní zdrj dat pr zprávy a infrmace implementaci ESI fndů MS2014+, a t v suladu s principem jedntnsti. 12 Pravidl 6: Pužívat jak relevantní, dplňkvé zdrje pr zprávy a infrmace implementaci ESI fndů jiné zprávy a infrmace implementaci ESI fndů, dále veřejně dstupné databáze statistických údajů a registry, vlastní dtazníkvá šetření a rzhvry, již realizvané průzkumy a hdncení či jiné dkumenty dle MP evaluace , případně také interní materiály, které musí být na vyžádání pskytnuty subjektům implementační struktury. 9 Jedná se tezi (angl. single versin f the truth) řešenu v blasti IT systémů, které zajišťují správu velkých bjemů dat s vysku míru agregace a slžitých výpčtů (datvé sklady). Tut myšlenku lze vztáhnut nejen na MS2014+, ale také na celu blast implementace ESI fndů, která tyt znaky rvněž vykazuje. 10 Blíže k pravidlům pr žadatele / příjemce MP řídicí dkumentace Bude rzveden ve 2. části MP mnitrvání V případě prgramů splufinancvaných z EZFRV a ENRF je MS2014+ hlavním zdrjem dat pr výstupy implementaci Dhdy partnerství. Pr výstupy implementaci těcht prgramů je hlavním zdrjem dat a infrmací IS SZIF. Data v MS2014+ za prgramy splufinancvané z EZFRV a ENRF jsu zajištěny pravidelnými přensy z IS SZIF, které zhledňují nastavení implementace a administrace těcht prgramů a dhdu mezi MMR-NOK a ŘO dtčených prgramů. 13 Dstupný na WWW: < 25

26 Pravidl 7: Řádně citvat všechny pužité zdrje dat ve zprávách a infrmacích implementaci ESI fndů (pd tabulkami, grafy, schématy, brázky a jinými grafickými znázrněními), jak ukazuje Rámeček 1 a Rámeček 2, a t za účelem dhledatelnsti a věřitelnsti uváděných dat. Rámeček 1: Frmát pr citaci MS2014+ Zdrj: MS2014+, dd. mm. rrrr, čísl výstupní sestavy a určení atributů, které jednznačně určují bsah a frmu dat Rámeček 2: Frmát pr citaci dplňkvéh zdrje dat Autr, rk vydání ve frmátu rrrr, název zdrje, dstupný na WWW:<internetvý dkaz>, datum stažení ve frmátu dd.mm.rrrr. Příklad citace veřejně dstupné databáze statistických údajů: Český statistický úřad, 2012, Nárdní účty a Předběžný dhad HDP, dstupný na WWW: < Příklad citace již realizvaných průzkumů, hdncení a jiných dkumentů: KPMG, 2012, Střednědbé hdncení věcné a finanční realizace Nárdníh strategickéh referenčníh rámce, Prgramvé bdbí , dstupný na WWW: < Příklad citace vlastníh výzkumu: MMR-NOK, 2012, Dtazníkvé šetření, září prsinec Pravidl 8: Zajistit základní datvý rzsah 14 a kvalitu dat v MS2014+ a externích systémech, které umžňuje jejich technické řešení, s pmcí editace, vkládání, zadávání a přensu dat a dkumentů, a dále v případě absence základníh datvéh rzsahu a mezené kvality dat dplnit či pravit data dle MP mnitrvání a MP MS Pravidl 9: Zadat d MS2014+ knkrétní pstupy a lhůty, prcesy a stavy administrace a realizace Dhdy partnerství, prgramů a jedntlivých typů perací, které se dehrávají v MS2014+ a ve vztahu k externím systémům, a t při sučasném respektvání rámcvých pstupů a lhůt, prcesů a stavů daných MP mnitrvání a MP MS Pravidl 10: Ddržvat nastavené pstupy a lhůty, pslupnst prcesů a stavů (tzv. wrkflw). 14 V případě prgramu splufinancvanéh z EZFRV se rzumí rzsah dat zhledňující nastavení implementace a administrace tht prgramu a dhdu mezi MMR-NOK a ŘO hledně přensů z IS SZIF d MS V případě prgramů splufinancvaných z EZFRV a ENRF prbíhá administrace perací a prgramů v IS SZIF. Data těcht peracích a prgramech v MS2014+ jsu zajištěny pravidelnými přensy z IS SZIF, které zhledňují nastavení implementace a administrace těcht prgramů a dhdu mezi MMR-NOK a ŘO dtčených prgramů. 26

27 Pravidl 11: Zajistit aktuálnst dat v MS2014+ prstřednictvím pravidelných a ad hc přensů z / d externích systémů. Pravidl 12: Vkládat data nastalých skutečnstech a vydané dkumenty suvisející s implementací ESI fndů, které jsu uvedené v MP mnitrvání d MS2014+ d 10 pracvních dní, není-li stanven jinak v tmt metdickém pkynu. 16 Pravidl 13: Prvádět administraci perací 17, prgramů a Dhdy partnerství v MS2014+ v maximálním rzsahu, který umžňuje technické nastavení mnitrvacíh systému a legislativy EU a ČR, a t v suladu s principem elektrnizace a e-chesin plicy. Činnsti, které jsu nad rámec technickéh nastavení a mžnstí MS2014+ lze prvádět mim tent mnitrvací systém (např. v rámci externích systémů či jiných nástrjů). 18 Pravidl 14: Zpracvávat a schvalvat zprávy a infrmace implementaci ESI fndů v MS2014+, pkud není uveden jinak MP mnitrvání Pravidl 15: Sdílet údaje a dkumenty implementaci ESI fndů v rámci implementační struktury prstřednictvím MS , dstupných kmunikačních nástrjů a platfrem. Pravidl 16: Uveřejňvat vybrané zprávy a infrmace implementaci ESI fndů, metdické dkumenty a další dkumenty vážící se k implementaci ESI fndů na webu ESI fndů dle MP mnitrvání , a t v suladu s principem transparentnsti. 16 V případě prgramu splufinancvanéh z EZFRV se jedná data a dkumenty suvisející s implementací tht prgramu na základě dhdy mezi MMR-NOK a ŘO. 17 Neplatí pr finanční nástrje. 18 V případě prgramů splufinancvaných z EZFRV a ENRF neplatí pr administraci žádstí pdpru / prjektů / plšných patření a specifických perací. Data za tyt blasti jsu v MS2014+ zajištěny prstřednictvím pravidelných přensů z IS SZIF, které zhledňují nastavení implementace a administrace těcht prgramů a dhdu mezi MMR-NOK a ŘO dtčených prgramů. Zajištění zpráv a výstupů za tyt prgramy v MS2014+ bude dplněn ve 2. části MP mnitrvání V případě prgramů splufinancvaných z EZFRV a ENRF neplatí pr zprávy a výstupy implementaci prgramu / prjektů / plšných patření a dalších specifických perací. 20 V případě prgramů splufinancvaných z EZFRV a ENRF je sdílení údajů a výstupů implementaci těcht prgramů zajištěn prstřednictvím pravidelných přensů z IS SZIF d MS2014+, které zhledňují nastavení implementace a administrace těcht prgramů a dhdu mezi MMR-NOK a ŘO dtčených prgramů. Zajištění zpráv a výstupů za tyt prgramy v MS2014+ bude dplněn ve 2. části MP mnitrvání

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

ve věci monitorování a evaluace integrovaných strategií a integrovaných projektů

ve věci monitorování a evaluace integrovaných strategií a integrovaných projektů Metdické stanvisk ministryně pr místní rzvj č. 9 k Metdickému pkynu pr využití integrvaných nástrjů v prgramvém bdbí 2014 2020, verze 3, který je přílhu č. 7 Metdiky řízení prgramů v prgramvém bdbí 2014

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Úvd Strategie rzvje infrastruktury pr prstrvé infrmace v ČR d rku 2020 (GeInfStrategie) Eva Kubátvá, krdinátrka prjektu Prstrvé infrmace jak sučást digitální buducnsti, Praha, 22. května 2014 Usnesení

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rzvje veřejné správy České republiky pr bdbí 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 3: Zvýšení dstupnsti a transparentnsti veřejné správy prstřednictvím nástrjů egvernmentu

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 2 Březen 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr krdinaci

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

Otázky a odpovědi Pravidel IV doplnění

Otázky a odpovědi Pravidel IV doplnění Oddělení metdiky sy 4 PRV V Praze dne 25. únra 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: inf@szif.cz Otázky a dpvědi Pravidel IV.1.1 - dplnění Dne 2. ledna 2013 byl

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK FONDŮ SSR V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ. Verze: 1.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK FONDŮ SSR V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ. Verze: 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK FONDŮ SSR V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.0 Metdický pkyn pr řízení rizik fndů SSR v prgramvém bdbí 2014

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>:

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020 Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí 2014-2020 Martin Dítě, BDO Setkání starstů a míststarstů Reginservis MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO 5 BDO je pátá největší síť na světě

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK PŘIMĚŘENÝ ZISK článek IX. Prgramu pr pskytvání finanční pdpry z rzpčtu Zlínskéh kraje k zajištění dstupnsti sciálních služeb na území Zlínskéh kraje pr rk 2019 OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 4 Březen 2016 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více