Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne /6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015."

Transkript

1 Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne /6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané /6 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 5. RM z /6 - Rada města: a) schvaluje právo stavby a zřízení pozemkové služebnosti na pozemcích p.č. 4286/31, p.č. 4303/2, p.č. 4309/1, p.č. 4286/16, p.č. 4286/22, p.č a p.č. 351/1, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm za účelem rekonstrukce vodovodního řadu pro stavbu Frenštát p. R., ul. Fr. Palackého rekonstrukce vodovodního řadu za předpokladu splnění podmínek odboru investic a správy obecního majetku a podmínek odboru výstavby a územního plánování MěÚ stanovených při vydání příslušného stavebního povolení a při uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti oprávněný Severomoravské vodovody a kanalizace a. s., 28. října 1235/169, Ostrava-Mariánské Hory, IČ: , b) revokuje usnesení RM č. 51/3 c) ze dne , kterým rada města schválila právo stavby a zřízení pozemkové služebnosti na pozemcích p.č. 442/11, p.č. 442/1 a p.č. 442/4, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm za účelem provedení překopů přes tyto pozemky z důvodu vybudování plynovodní a vodovodní přípojky, přeložky kanalizace a přípojky elektronických komunikací v rámci stavby Obchodní centrum Frenštát pod Radhoštěm oprávnění L.P., a Ing. M. Z., bytem 134/6 - Rada města: a) schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu ev.č. 9, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm ze dne , uzavřené mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a firmou TRIOM s. r. o. se sídlem Martinská čtvrť 1699, Frenštát pod Radhoštěm na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, b) schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu ev. č. 9, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm ze dne , uzavřené mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a firmou TRITON TEAM s. r. o. se sídlem Martinská čtvrť 1698, Frenštát pod Radhoštěm na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 135/6 - Rada města: a) bere na vědomí zápis z 1. jednání bytové komise ze dne ; b) bere na vědomí návrhy bytové komise na přidělení bytů a další. 136/6 - Rada města: a) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 29, o velikosti 0+1, v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s panem K.S.,,, Frenštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; b) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, o velikosti 0+1, v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s panem P. K., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. V případě odmítnutí bytů uvedených v písm. a) a b) tohoto usnesení některým z žadatelů bude smlouva o nájmu bytu uzavřena s žadatelem B. K., nar.,. Termín uzavření smlouvy o nájmu bytu se stanoví k 1. nebo k 15. dni v měsíci, kdy dojde k převzetí oznámení o pronájmu předmětného bytu. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc a bude uzavřena pod podmínkou splnění ustanovení darovací smlouvy ze dne ; 06. URM

2 c) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, o velikosti 0+1, v domě č. p.,.ve Frenštátě pod Radhoštěm s panem R.B., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; d) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23, o velikosti 0+1, v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s panem P.S.,,, Frenštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; e) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19, o velikosti 0+1, v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s panem S.L., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; V případě odmítnutí bytů uvedených v písm. c), d), e) tohoto usnesení některým z žadatelů bude smlouva o nájmu bytu uzavřena s žadatelem R.K., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. Termín uzavření smlouvy o nájmu bytu se stanoví k 1. nebo k 15. dni v měsíci, kdy dojde k převzetí oznámení o pronájmu předmětného bytu. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; f) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, o velikosti 2+1, v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadateli Ing. P. B., nar., a E. K., nar., Nádražní 226, Frenštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. Dosud užívaný byt č. 4 o velikosti 1+1 na ulici ve Frenštátě pod Radhoštěm musí být vrácen do lhůty stanovené odborem ISOM; g) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, o velikosti 3+1, v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelkou Ing. D. G., nar,, Frenštát pod Radhoštěm. cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. V případě odmítnutí bytů uvedených v písm. f) a g) tohoto usnesení některým z žadatelů bude smlouva o nájmu bytu uzavřena s žadatelkou P.G., nar.,. Termín uzavření smlouvy o nájmu bytu se stanoví k 1. nebo k 15. dni v měsíci, kdy dojde k převzetí oznámení o pronájmu předmětného bytu. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc a bude uzavřena pod podmínkou splnění ustanovení darovací smlouvy ze dne ; h) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, o velikosti 3+1, v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadateli O.T., nar.,, a P.K., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. Dosud užívaný byt č. 26 o velikosti 1+1 na ulici ve Frenštátě pod Radhoštěm musí být vrácen do lhůty stanovené odborem ISOM; i) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, o velikosti 2+1, v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelem T. N., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. cenu nájmu ve výši 50,10 Kč/1m 2 /měsíc. případě odmítnutí bytu bude smlouva o nájmu bytu uzavřena s žadateli O.U., nar., a A.U., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. Termín uzavření smlouvy o nájmu bytu se stanoví k 1. nebo k 15. dni v měsíci, kdy dojde k převzetí oznámení o pronájmu předmětného bytu. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců za dohodnutou cenu nájmu ve výši 50,10 Kč/1m 2 /měsíc; j) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, o velikosti 2+1, v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelkou T.B., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. cenu nájmu ve výši 50,10 Kč/1m 2 /měsíc; 06. URM

3 k) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, o velikosti 2+kk, v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelkou G. J., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. V případě odmítnutí bytu bude smlouva o nájmu bytu uzavřena s žadatelkou Bc. Z. M., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. Termín uzavření smlouvy o nájmu bytu se stanoví k 1. nebo k 15. dni v měsíci, kdy dojde k převzetí oznámení o pronájmu předmětného bytu. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; l) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, o velikosti 2+1, v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadateli J.N., nar., a R.N., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; m) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24, o velikosti 1+1, v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelkou S.M., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. Nájemní poměr k předmětnému bytu uzavřený s M.J., nar., skončí dohodou ke dni ; n) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 29, o velikosti 0+1, v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelem M.J., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. Nájemní poměr k předmětnému bytu uzavřený s S. M., nar., skončí dohodou ke dni ; o) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 32, o velikosti 3+1, v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadateli V.T., nar., a M.B., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. Nájemní poměr k předmětnému bytu uzavřený s Radimem Mikeskou, nar , Jarmilou Mikeskovou, nar a J. M., nar., skončí dohodou ke dni ; p) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 28, o velikosti 2+1, v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelem J.M., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. Nájemní poměr k předmětnému bytu uzavřený s M. B., nar., skončí dohodou ke dni ; q) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17, o velikosti 3+1, v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelkou Bc. M. D., DiS., nar., Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. Nájemní poměr k předmětnému bytu uzavřený s Ing. M. K., nar..., a L.K., nar., skončí dohodou ke dni M. D. vrátí stávající byt o velikosti 2+1, č. 21 na ulici ve Frenštátě pod Radhoštěm do lhůty stanové odborem ISOM; r) ukládá správci bytového fondu, RK Beskyd spol. s r. o., IČ , nám. Míru 20, Frenštát pod Radhoštěm, uzavřít smlouvy o nájmu bytů a dohody o ukončení nájmů v souladu s tímto usnesením. 137/6 - Rada města: a) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu mezonetovému bytu č. 1, o výměře 126 m 2, v domě č. p. na ulici ve Frenštátě pod Radhoštěm s J. U., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši Kč/měsíc. V souladu s vyhlášeným záměrem pronájmu ze dne o dalším pronájmu rozhodne rada města. Cena nájmu bude pro následující roky upravována v závislosti na růstu míry inflace vyhlášené ČSÚ. Nájemné a 06. URM

4 zálohy za služby budou hrazeny předem na každý měsíc. První platba bude uhrazena při podpisu smlouvy o nájmu; b) ukládá správci bytového fondu, RK Beskyd spol. s r. o., IČ , nám. Míru 20, Frenštát pod Radhoštěm, uzavřít smlouvu o nájmu bytu v souladu s písm. a) tohoto usnesení. 138/6 - Rada města: a) schvaluje pronájem společné části domu (bývalé mandlovny) v suterénu bytového domu č. p. 434 o výměře cca 14 m 2 na ulici Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm na pozemku p. č. st panu R. S., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm. Smlouva o nájmu bude uzavřena od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 500 Kč/měsíc. Prostor nebude využíván ke komerčním účelům. Nájemce si zajistí na vlastní náklady zřízení odečtového elektroměru a osazení otopného tělesa rozdělovačem topných nákladů; b) ukládá správci bytového fondu, RK Beskyd spol. s r. o., IČ , nám. Míru 20, Frenštát pod Radhoštěm, uzavřít smlouvu o nájmu v souladu s písm. a) tohoto usnesení. 139/6 - Rada města: a) schvaluje vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele akce Stavební úpravy bytového domu č. p na ulici Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm v souladu s podmínkami vyhlášené veřejné zakázky a pořadí třech vyhodnocených firem: 1. FABRIKO MORAVA, s. r. o., Životice u Nového Jičína 207, IČ , za cenu Kč bez DPH ( Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců; 2. aostav s. r. o., Zašovská 71, Valašské Meziříčí, IČ , za cenu Kč bez DPH ( Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců; 3. Stavby IZOtrade s. r. o., č. p. 272, Tichá, IČ , za cenu Kč bez DPH ( Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců; b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo v souladu s předmětem zakázky s firmou FABRIKO MORAVA, s.r.o., Životice u Nového Jičína 207, IČ , za cenu Kč bez DPH ( Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o dílo s firmou FABRIKO MORAVA, s. r. o., dodavatelem akce budou další firmy v pořadí: 1. aostav s.r.o., Zasovšká 71, Valašské Meziříčí, IČ , za cenu Kč bez DPH ( Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců. 2. Stavby IZOtrade s. r. o., č. p. 272, Tichá, IČ , za cenu Kč bez DPH ( Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců. 140/6 - Rada města: a) schvaluje vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele akce Oprava střešních plášťů domů č. p na ulici Nádražní ve Frenštátě pod Radhoštěm v souladu s podmínkami vyhlášené veřejné zakázky a pořadí třech vyhodnocených firem: 1. Karel Kramoliš, Ostravská 964, Rožnov pod Radhoštěm, IČ , za cenu Kč bez DPH ( Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců; 2. KAHIM stavby s. r. o., Marxova 569/20, Odry, IČ , za cenu Kč bez DPH ( Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců; 3. TURČINA s. r. o., Budovatelů 771/1, Havířov Prostřední Suchá, IČ , za cenu Kč bez DPH ( Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců; 06. URM

5 b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo v souladu s předmětem zakázky s firmou Karel Kramoliš, Ostravská 964, Rožnov pod Radhoštěm, IČ , za cenu Kč bez DPH ( Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o dílo s firmou Karel Kramoliš, dodavatelem akce budou další firmy v pořadí: 1. KAHIM stavby s. r. o., Marxova 569/20, Odry, IČ , za cenu Kč bez DPH ( Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců. 2. TURČINA s. r. o., Budovatelů 771/1, Havířov Prostřední Suchá, IČ , za cenu Kč bez DPH ( Kč s DPH), se zárukou na zhotovené dílo v délce 60 měsíců. 141/6 - Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.681/2014/oisom se společností STAVBY A STATIKA spol. s r. o., 1. máje 230, Třinec Staré Město, IČ: v předloženém znění. 142/6 - Rada města: a) bere na vědomí žádost obyvatel domů č.p. 342 a 347, ul. Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm, o zřízení parkovací zóny před těmito domy. b) schvaluje zřízení bezplatné parkovací zóny na nové parkovací ploše před domy č.p. 342 a 347, ul. Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm. 143/6 - Rada města schvaluje uzavření Smlouvy číslo: Z_S14_12_ o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČ: a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: v předloženém znění. 144/6 - Rada města: a) schvaluje jednorázovou fakturaci bezesmluvního užívání za r. 2012, ve výši 9 559,00 Kč bez DPH za pronájem místa anténního sytému na střeše domu č.p. 254 ve Frenštátě pod Radhoštěm, a to vůči společnosti JETPROCOM s. r. o., Mariánská 254, Frenštát pod Radhoštěm, IČ b) schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě ev. č. 19/2009/OISOM s firmou JETPROCOM s. r. o., IČ , Mariánská 254, Frenštát pod Radhoštěm, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o plochu 0,5m 2 (umístění anténního zesilovače), stožár na střeše domu č.p. 254 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 145/6 - Rada města: a) schvaluje pronájem prostor sloužících podnikání v budově na ul. Tyršova 1053 ve Frenštátě pod Radhoštěm o výměře 58,06 m 2 žadateli Základní škola PRIGO s. r. o., Mojmírovců 1002/42, Ostrava IČ Smlouva o pronájmu prostor sloužících podnikání bude uzavřena s účinností od na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců za nájemné ve výši 452,- Kč/m 2 /rok bez DPH, b) schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor, uzavřené dne mezi Městem Frenštát pod Radhoštěm a příspěvkovou organizací Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace, IČ Dodatkem se mění výměra pronajaté plochy budovy z 1653 m 2 na 1595 m 2 v budově Tyršova 1053 ve Frenštátě p. R. a bude uzavřen s účinností od /6 - Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 88,2 m 2 v budově přístavby radnice, Havlíčkova 32 ve Frenštátě pod Radhoštěm 06. URM

6 v předloženém znění. Doba pronájmu 12 měsíců od data uzavření nájemní smlouvy s možností prodloužení, cena pronájmu je stanovena ve výši 800,- Kč/1m 2 /1 rok. 147/6 - Rada města bere na vědomí předloženou Kalkulaci cen za dodávku tepla a TV v roce 2014 s platností od ve výši: - jednotková cena ÚT 624,46 Kč/GJ včetně 15% DPH, - jednotková cena TV 615,60 Kč/GJ včetně 15% DPH. 148/6 - Rada města schvaluje uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících mezi vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu Vodovod Frenštát p. R./Bezručova, I. část přerušovací vodojem 2x20 m 3 (včetně nátokového potrubí), hlavní větev A, podružné větve A 1, A 2 a A 3 a Vodovod Frenštát p. R./ Bezručova, II. etapa dokončení větve A 2, větev A 4, větev A 5 městem Frenštát pod Radhoštěm a vlastníky nově vybudovaného vodovodu Prodloužení vodovodního řadu na p. č. 2082/13 ve Frenštátě pod Radhoštěm Ing. R. B., bytem a Mgr. M. B., bytem oba korespondenčně, v předloženém znění. 149/6 - Rada města schvaluje právo užít znak města Frenštát pod Radhoštěm Petru Houzarovi, Za Prachárnou 11, Jihlava, za účelem umístění znaku v obrazové příloze bakalářské práce s názvem Příručka s klíčem tinktur a figur současných městských znaků měst ČR, díl I. Města nad 7000 obyvatel. Znak města bude použit jednorázově v příloze bakalářské práce, jejíž tisk proběhne v období března až dubna /6 - Rada města: a) schvaluje vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele akce Beskydské nebe život v korunách stromů a pořadí vyhodnocených firem: 1. TURČINA, s. r. o., Budovatelů 771/1, Havířov, IČ: , 2. PROFINVESTIK s. r. o., Příborská 333, Frýdek-Místek, IČ: , 3. PRŮMSTAV, a. s., Pobřežní 667/78, Praha 8, b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou TURČINA, s. r. o., Budovatelů 771/1, , Havířov, IČ: , za cenu Kč bez DPH, k této částce bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů, c) schvaluje, že v případě, že nedojde k uzavření smlouvy o dílo s firmou TURČINA s. r. o., bude k uzavření smlouvy vyzvána firma PROFINVESTIK, s. r. o., Příborská 333, Frýdek-Místek, IČ: za cenu Kč bez DPH, k této částce bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů, d) schvaluje, že v případě, že nedojde k uzavření smlouvy o dílo ani s firmou PROFINVESTIK, s. r. o., bude k uzavření smlouvy vyzvána firma PRŮMSTAV, a. s., Pobřežní 667/78, Praha 8, IČ: , za cenu Kč bez DPH, k této částce bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů, e) doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení finančních prostředků v rozpočtu města na pokrytí zvýšených finančních nákladů na realizaci projektu. 151/6 - Rada města: a) schvaluje vyhodnocení veřejné zakázky Vybudování sběrného dvora ve Frenštátě pod Radhoštěm a pořadí vyhodnocených firem: 1. SEWER s. r. o., se sídlem Holvekova 36, Ostrava Kunčičky, IČ , 2. DAKA Stav, s. r. o., se sídlem Luční 1867, Staré Město, IČ , 3. Pavel Bajer BAMED s. r. o., se sídlem Dolní 642, Štramberk, IČ , b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou SEWER s. r. o., se sídlem Holvekova 36, Ostrava Kunčičky, IČ , za cenu ,80 Kč bez DPH (sazba DPH 21%, cena s DPH ,86 Kč); 06. URM

7 c) schvaluje, že v případě, že nedojde k uzavření smlouvy o dílo s firmou SEWER s. r. o., se sídlem Holvekova 36, Ostrava Kunčičky, IČ , bude k uzavření smlouvy vyzvána firma DAKA Stav, s. r. o., se sídlem Luční 1867, Staré Město, IČ , za cenu Kč bez DPH (sazba DPH 21%, cena s DPH Kč); d) schvaluje, že v případě, že nedojde k uzavření smlouvy ani s druhou firmou v pořadí, bude k uzavření smlouvy vyzvána firma Pavel Bajer BAMED s. r. o., se sídlem Dolní 642, Štramberk, IČ , za cenu ,19 Kč bez DPH (sazba DPH 21%, cena s DPH ,23 Kč). 152/6 - Rada města: a) schvaluje vyloučení uchazeče S-O-D Holding s. r. o., se sídlem Podlesní 1827, Petřvald u Karviné, IČ , b) schvaluje vyhodnocení veřejné zakázky Celková oprava ZŠ Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm a pořadí vyhodnocených firem: 1. TURČINA, s. r. o., se sídlem Budovatelů 771/1, Havířov Prostřední Suchá, IČ , 2. MIJO-STAV stavby s. r. o., se sídlem Českobratrská 2227/7, Ostrava, IČ , 3. MILIMEX s. r. o. organizační složka, se sídlem Daliborova 648/38, Ostrava, IČ , c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou TURČINA, s. r. o., se sídlem Budovatelů 771/1, Havířov Prostřední Suchá, IČ , za cenu Kč bez DPH (sazba DPH 21%, cena s DPH Kč); d) schvaluje, že v případě, že nedojde k uzavření smlouvy o dílo s firmou TURČINA, s. r. o., se sídlem se sídlem Budovatelů 771/1, Havířov Prostřední Suchá, IČ , bude k uzavření smlouvy vyzvána firma MIJO-STAV stavby s. r. o., se sídlem Českobratrská 2227/7, Ostrava, IČ , za cenu ,97 Kč bez DPH (sazba DPH 21%, cena s DPH ,06 Kč); e) schvaluje, že v případě, že nedojde k uzavření smlouvy ani s druhou firmou v pořadí, bude k uzavření smlouvy vyzvána firma MILIMEX s. r. o. organizační složka, se sídlem Daliborova 648/38, Ostrava, IČ , za cenu ,98 Kč bez DPH (sazba DPH 21%, cena s DPH ,55 Kč). 153/6 - Rada města: a) schvaluje rozdělení finančních prostředků na sportovní činnost v kapitole 13 Provoz školských zařízení pro rok 2015 jako finanční podporu zřizovatele příspěvkových organizací účelově určenou na zájmovou sportovní činnost na základních školách: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín ,- Kč, Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín ,-Kč. Z účelově určených finančních prostředků lze hradit: nákup materiálu, služeb, dopravu pro zájmovou sportovní činnost základní školy. Pro rok 2015 lze z účelově určených finančních prostředků uhradit přefakturaci materiálu, služeb, dopravy pro členy sportovního střediska (SpS) ve skoku na lyžích a běhu na lyžích, kteří jsou organizováni v oddílu skoku nebo běhu na lyžích. b) stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín, IČ v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve znění pozdějších předpisů, závazné ukazatele pro rok 2015 v předloženém znění v celkové výši ,- Kč. c) stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín, IČ v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve znění pozdějších 06. URM

8 předpisů, závazné ukazatele pro rok 2015 v předloženém znění v celkové výši ,- Kč. d) stanovuje příspěvkové organizaci ASTRA, centrum volného času, Frenštát p.r., příspěvková organizace IČ v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve znění pozdějších předpisů, závazné ukazatele pro rok 2015 v předloženém znění v celkové výši ,- Kč. 154/6 - Rada města: a) doporučuje Zastupitelstvu města schválit přijetí realizace projektu a podání žádosti o dotaci na projekt Frenštát pod Radhoštěm Workoutové hřiště při předpokládaných nákladech projektu ve výši Kč s 10% spoluúčastí města v předpokládané výši Kč. b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit přijetí realizace projektu a podání žádosti o dotaci na projekt Frenštát p.r Rozšíření MKDS 2015 při předpokládaných nákladech projektu ve výši Kč s 10% spoluúčastí města v předpokládané výši Kč. c) doporučuje Zastupitelstvu města schválit čerpání předpokládaných finančních nákladů ve výši Kč. 155/6 - Rada města: a) doporučuje Zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Trojanovice o výkonu úkolů městské policie. b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Tichá o výkonu úkolů městské policie. c) doporučuje Zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Veřovice o výkonu úkolů městské policie. 156/6 - Rada města schvaluje uzavření Darovací smlouvy o bezúplatném převodu plicní automatiky za cenu 5.211,47 Kč a hydraulického vyprošťovacího zařízení za cenu ,30 Kč mezi Moravskoslezským krajem a městem Frenštát pod Radhoštěm. 157/6 Rada města: a) schvaluje vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele hydraulického agregátu a kladiva dle pořadí vyhodnoceném v souladu s podmínkami vyhlášeného zadávacího řízení: 1. LIPKA HQ s. r. o., U Sibérie 960, Frenštát p./r. IČ: , ,- Kč vč. DPH, 2. Aleš Hrbáč, Osvobození 19, Vřesina, IČ: , ,- Kč vč. DPH, 3. VALA plus s. r. o., 1. máje 260, Třinec, IČ , ,- Kč vč. DPH, 4. ALDA Opava s. r. o., Těšínská 2064/75, Opava, IČ: , ,- Kč vč. DPH, b) schvaluje vyloučení firmy BL Diamond s. r. o., náměstí Klášterní 3, Osek u Duchcova, IČ a Kámen Brno, s. r. o., Nezírka 775/1, Brno, IČ z důvodu nesplnění technických požadavků u hydraulického agregátu. c) schvaluje nákup hydraulického agregátu a kladiva u firmy LIPKA HQ s. r. o., U Siberie 960, Frenštát p./r. IČ: , za cenu ,- Kč vč. DPH. 158/6 - Rada města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 102, odst. 2 písm. h) : a) jmenuje Ing. arch Martina Jandu členem komise rozvoje města a dopravy pro volební období ; b) jmenuje Bc. Beátu Houšťavovou členkou bytové komise pro volební období c) odvolává Adolfa Hűttla z komise sportu na vlastní žádost, d) bere na vědomí další návrhy na členství v komisích rady města, odročuje projednání po vyhodnocení činností komisí za rok URM

9 Z: místostarosta T: leden /6 - Rada města bere na vědomí zápis komise prevence kriminality ze dne /6 - Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na Hudební festival Setkání cimbálových muzik Valašského království 2015 do dotačního programu Nadace ČEZ Podpora regionů. Mgr. Zdeňka Leščišinová starostka Mgr. Pavel Mička místostarosta 06. URM

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013

Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013 Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013 1179/52 - Rada města schvaluje program 52. schůze rady města, konané 21. 2. 2013. 1180/52 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 48. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Usnesení 48. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne Usnesení 48. schůze Rady města, konané dne 18. 12. 2012 1096/48 Rada města schvaluje program 48. schůze rady města, konané 18. 12. 2012. 1097/48 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 46. schůze rady

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 19. 12.2018 56/4/RM/2018 kontrolu plnění usnesení 3. RM ze dne 5. 12. 2018. 57/4/RM/2018

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 032/16/Ko U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 1303/32 1334/32 Rozdělovník - členové

Více

PROGRAM 52. RMČ BS. 24) Výměny bytů (II. část) a) ), Vlhká 11, Brno, byt č.

PROGRAM 52. RMČ BS. 24) Výměny bytů (II. část) a) ), Vlhká 11, Brno, byt č. PROGRAM 52. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 51. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 52. RMČ BS d) Schválení programu 52. RMČ BS 2) Organizační změna Bc.Štika 3) Studentská organizace

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení. 74. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Usnesení. 74. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne Usnesení 74. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 23. 1. 2014 1733/74 - Rada města schvaluje program 74. schůze rady města, konané 23. 1. 2014. 1734/74 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 73.

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N.

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 79. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 20.12. 2017 1893/79/RM/2017 kontrolu plnění usnesení 77. RM ze dne 6.12.2017

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 47. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 8. 1. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 47. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 8. 1. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 047/13/Pa U S N E S E N Í 47. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 8. 1. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1814/47-1832/47 Rozdělovník - členové

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. března 2011 čís. usn. 253/9 287/9 Ing. arch. Liana

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

RO č. 68 2010 07-07 strana č.1

RO č. 68 2010 07-07 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 68. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 7. 7. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 68 1930 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 67. schůze rady ze

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2016 1327/52/RM/2016 kontrolu plnění usnesení 51. RM ze dne 7.12.2016. 1328/52/RM/2016

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 72086718/SONP/NJ/K/2014/D3

Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 72086718/SONP/NJ/K/2014/D3 Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 1. Obec Libhošť se sídlem: Libhošť č.p.1, Libhošť PSČ 74257, zastoupena: Ing. Helenou Šimíčkovou, starostkou obce, IČ: 72086718 Bankovní spojení:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 76. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 11.2017 1825/76/RM/2017 kontrolu plnění usnesení 74. RM ze dne 25.10.2017

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012.

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.05.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014. Rada města Čelákovic:

Usnesení Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014. Rada města Čelákovic: USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014 Rada města Čelákovic: 755. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.11 a 4.8, s vyřazením bodu

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 čís. 2470/RMOb-Vit/1014/86-2498/RMOb-Vit/1014/86 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení:

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: 12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Schválení

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/97/2010 Kontrola zápisu z 96. schůze Rady města Uničova b e r e n a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 13.10.2015 R/636/2015-36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. na základě pověření od zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 Usnesení č. 268/15 RM uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Brtnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

Z: VOSČ,S T: 1/2011 Z: VOVS,S T: 1/2011

Z: VOSČ,S T: 1/2011 Z: VOVS,S T: 1/2011 U S N E S E N Í 4. schůze Rady města Vítkova konané dne 11. ledna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 151/4 do č. 197/4) Rada města: 151/4 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 020/15/Šm U S N E S E N Í 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 717/20 764/20 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Usnesení z 4. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 14. 1. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 4. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 14. 1. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 4. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 14. 1. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 58/4/2015 program schůze: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Návrh kulturních

Více