1. Předmět plnění Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro realizaci projektu Město Železný Brod - obnova IT infrastruktury,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Předmět plnění Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro realizaci projektu Město Železný Brod - obnova IT infrastruktury,"

Transkript

1 Technická specifikace veřejné zakázky Měst Železný Brd - bnva IT infrastruktury Zadavatel veřejné zakázky: Pradce veřejné zakázky: Měst Železný Brd SOLEDPRO s.r.., 1. Předmět plnění Předmětem plnění veřejné zakázky jsu ddávky a služby pr realizaci prjektu Měst Železný Brd - bnva IT infrastruktury, Reg. č. CZ.1.06/2.1.00/ , včetně pdpry p dbu udržitelnsti, dále také jen "řešení". 2. Technická specifikace Předmětem technické specifikace jsu pdklady pr bezchybnu implementaci plžek předmětu plnění, včetně pdpry p dbu udržitelnsti, a t v těcht schválených aktivitách pr 22. Výzvu IOP: Knslidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktpů, serverů, infrastruktury Elektrnizace prcesů, digitalizace dat a prpjení lkálních AIS s registry veřejné správy 3. Stav technické infrastruktury v lkalitě Stávající stav IT infrastruktury v Městském úřadě Železný Brd je výsledkem pstupnéh rzšiřvání hardwarvéh i sftwarvéh vybavení. Jedntlivé hardwarvé kmpnenty byly pdle ptřeby nahrazvány nvými zařízeními, jejichž parametry dpvídaly sučasným becným pžadavkům na hardware i pžadavkům stále se zvyšujícíh prvzu i bjemu zpracvávaných úlh v městském úřadu. U instalvanéh sftware byly prváděny nutné aktualizace (zejména u peračních systémů) a byly instalvány upgrade na vyšší verze sftware. Základní kmpnenty IT infrastruktury k datu pdání prjektvé žádsti: Datvý i aplikační server: Windws 2003 server. Pštvní server: Server s OS Linux. Pracvní stanice: 60 x PC, různé typy. OS stanic: Windws XP, Windws Vista, Windws 7, Windws 8. Virtualizace: Žádná. LAN aktivní prvky: 5 x switch. Firewall: Mikrtik RB450G. Zálhvání dat: Z aplikačníh serveru Disk2Disk, primárně na připjený USB disk, sekundárně na NAS, pšta rvnu na NAS. Datvé úlžiště: 2x NAS, 4x usb disk. Antimalware: ESET Endpint Antivirus. Ochrana elektrnické pšty: Clam AV na pštvním serveru. Strana 1 z 17

2 Tiskárny: Různé typy laservých čb i multifunkčních tiskáren. 4. Technický ppis plžek předmětu plnění K1 - Knslidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktpů, serverů, infrastruktury A. Server Minimálně 2x prcesr dvanácti jádrvý architektury x86, každý prcesr s výknem nejméně pdle Velikst RAM minimálně 64 GB: s rzšiřitelnstí až na 768 GB, minimálně 24 DIMM sltů pdpra ChipKill neb advanced ECC Diskvá kapacita minimálně: 2x SSD 240GB a 8TB RAID5 ple s mžnstí rzšíření až na 12 ks HDD celkem Pdpra RAID 0,1,10,5,50,6,60, řadič s nejméně 4 GB Cache Minimálně 4x 1Gb ethernet prt Redundantní ht-swap chlazeni a napájení Predikce chyby na všech kritických kmpnentech - prcesry, RAM, HDD, zdrje, ventilátry Mntáž d racku Management sftware Záruka minimálně 36 měsíců NBD nsite B. Operační systém serveru Servervý perační systém, včetně dalších nástrjů, který musí pdprvat virtualizaci a bsahvat licence pr nemezený pčet virtuálních serverů. Je pžadvána trvalá licence s fyzicku instalací v sídle zadavatele. Je pžadvána aktuální verze. Dále musí splňvat tyt vlastnsti: Adresářvé služby kmpatibilní s X.509 Adresářvá služba umžňuje bsahvat bjekty typu uživatel, skupina, pčítač a další Autentizace prtkly Kerbers V5, NTLMv2, NTLM Centrálně řízené plitiky uživatelů a pčítačů Mžnst funkcí DNS, DHCP, WINS Mžnst sdílení subrů a nastavvání práv na bjekty adresářvé služby Sdílení subrů pmcí prtklu CIFS Distribuvaný subrvý systém a delta replikace Mžnst sdílení tiskáren a nastavvání práv na bjekty adresářvé služby Strana 2 z 17

3 Mžnst grafickéh uživatelskéh rzhraní v češtině Obsahuje nástrje pr administraci zařízení v rámci rganizace Obsahuje nástrje pr mnitrvání infrastruktury Obsahuje nástrje pr chranu a bnvení dat Obsahuje nástrje pr administraci virtuálních strjů Obsahuje nástrje pr chranu kncvých bdů před viry a malware Obsahuje nástrje pr řešení pr správu změn a knfigurací C. Licence pr LAN připjení stanice k serveru dle bdu B. 55x je pžadvána trvalá licence s fyzicku instalací v sídle zadavatele D. SQL server Jsu pžadvány následující funkcinality: Maximální výpčetní kapacita využitelná jednu instancí (SQL Server Database Engine): limit je 4 patice neb 16 jader Maximální výpčetní kapacita využitelná jednu instancí Instance (Analysis Services, Reprting Services): limit je 4 patice neb 16 jader Maximální dstupná paměť (na instanci SQL Server Database Engine): 128 GB Maximální dstupná paměť (na instanci Analysis Services): 64 GB Maximální dstupná paměť (na instanci Reprting Services): 64 GB Maximální velikst databáze: 524 PB Server Cre supprt Lg Shipping Database mirrring Backup cmpressin Alwaysn Failver Cluster Instances: pdpra 2 ndů Database Recvery Advisr Encrypted Backup Smart Backup Buffer Pl Extensin Delayed durability Basic Auditing User-Defined Rles Cntained Databases Encryptin fr Backups SQL Server change tracking Merge replicatin Transactinal replicatin Snapsht replicatin Hetergeneus subscribers SQL Management Objects (SMO) SQL Cnfiguratin Manager SQL CMD (Cmmand Prmpt tl) SQL Server Management Studi Distributed Replay Admin Tl Distributed Replay - Client Distributed Replay Cntrller: pdpra jednh klienta SQL Prfiler SQL Server Agent Micrsft System Center Operatins Manager Management Pack Database Tuning Advisr (DTA) Deply a SQL Server Database t a Windws Azure VM Wizard Strana 3 z 17

4 SQL Server Data Files in Windws Azure Dedicated admin cnnectin PwerShell scripting supprt SysPrep supprt Supprt fr Data-tier applicatin cmpnent peratins extract, deply, upgrade, delete Plicy autmatin (check n schedule and change) Perfrmance data cllectr Able t enrll as a managed instance in a multi-instance management Standard perfrmance reprts Plan guides and plan freezing fr plan guides Direct query f indexed views (using NOEXPAND hint) Autmatic indexed view maintenance Cntained Databases Buffer Pl Extensin Intellisense (Transact-SQL and MDX) SQL Server Data Tls (SSDT) Cmmn Language Runtime (CLR) Integratin Native XML supprt XML indexing MERGE & UPSERT Capabilities FILESTREAM supprt FileTable Date and Time datatypes Internatinalizatin supprt Full-text and semantic search Specificatin f language in query Service Brker (messaging) Web services (HTTP/SOAP endpints) Transact-SQL endpints SQL Server Imprt and Exprt Wizard Built-in data surce cnnectrs SSIS designer and runtime Basic Transfrms Basic data prfiling tls Create cubes withut a database Aut-generate staging and data warehuse schema Backup/Restre, Attach/Detach databases High Availability Prgrammability (AMO, ADOMD.Net, OLEDB, XML/A, ASSL) Hierarchies KPIs Actins Accunt intelligence Time Intelligence Custm rllups Writeback cube Writeback cells Drillthrugh Advanced hierarchy types (Parent-Child, Ragged Hiearchies) Advanced dimensins (Reference dimensins, many-t-many dimensins) Translatins Aggregatins Multiple Partitins: až d 3 Custm Assemblies (stred prcs) Strana 4 z 17

5 MDX queries and scripts Rle-based security mdel Dimensin and Cell-level Security Scalable string strage MOLAP, ROLAP, HOLAP strage mdes Binary and cmpressed XML transprt Standard Algrithms Data Mining Tls (Wizards, Editrs Query Builders) Reprt server Reprt Designer Reprt Manager Rle based security Wrd Exprt and Rich Text Supprt Enhanced gauges and charting Exprt t Excel, PDF, and Images Custm authenticatin Reprt as data feeds Mdel supprt Create custm rles fr rle-based security Mdel Item security Infinite click thrugh Shared cmpnent library and file share subscriptins and scheduling Reprt histry, executin snapshts and caching SharePint Integratin Remte and nn-sql data surce supprt Data surce, delivery and rendering, RDCE extensibility Reprt Builder Data Mining Addins fr Excel and Visi 2010 Spatial indexes Planar and Gedetic datatypes Advanced spatial libraries Imprt/exprt f industry-standard spatial data frmat SQL Server Migratin Assistant Database mail StreamInsight: StreamInsight Standard Editin Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu A., peračním systémem dle bdu B. Je pžadvána trvalá licence s fyzicku instalací v sídle zadavatele. Je pžadvána takvá licence, aby umžňvala nemezený pčet uživatelů a prvz na 6ti jádrech CPU. Je pžadvána aktuální verze. Je pžadván takvý SQL server, aby splupracval se všemi aplikacemi, které jsu předmětem tét Zadávací dkumentace, a pužívají SQL server. E. Zálžní zdrj UPS d racku, typ n-line, výstupní výkn min VA K3 Elektrnizace prcesů F. Pštvní server Pžadavky pr kncvé uživatele: Více vých adres na jednh uživatele Více dmén Uživatelské skupiny vé aliasy Strana 5 z 17

6 Mdervané/nemdervané vé knference Veřejné/sdílené slžky Autmatické zprávy Mim kancelář Filtry zpráv Delegvání Služby: POP3, SMTP, IMAP, NNTP, LDAP, HTTP Dménvé patičky u s prměnnými pli Správa spam whitelistů Mžnst ptvrzení dručení zprávy Instant Messaging Sukrmý/skupinvý chat Zasílání subrů Audi/Vide chat Status uživatele Stálé a dynamické chatvé místnsti Hesla/kntrla přístupu Kntaktní ftgrafie z glbálníh adresáře Pdpra klienta XMPP Kalendář Sukrmé/sdílené/veřejné kalendáře Plánvání schůzek Rezervace knferenčních místnstí/zdrjů Infrmace dstupnsti uživatelů (free/busy) Opakvané událsti Připmínky Delegvání Mžnst přidání kmentáře při dpvědi na kalendářvu událst Úkly Vytváření/přidělvání úklů Termíny splnění Upmínky Kntakty Sdílené/sukrmé kntakty Ftgrafie u kntaktů Glbální adresář (GAL) Funkce click t call Autmatická nápvěda neb mžnst výběru z Adresáře při vytváření u Mbilní pdpra Širká pdpra mbilních zařízení Knfigurace zařízení pmcí Exchange ActiveSync neb CalDAV/CardDAV/IMAP Synchrnizace u, kalendáře, kntaktů a úklů Synchrnizace veřejných/sdílených slžek Synchrnizace sdílenéh kalendáře/kntaktů (zařízení se systémem ios) Autmatická knfigurace účtu pr zařízení se systémem ios Správa zařízení s prtklem Exchange ActiveSync Pr správce Filtrvání bsahu Integrvaný antivirus Ochrana prti virům, trjským kňům, červům, spywaru a adwaru Ochrana prti útkům nultéh dne (zer-day-threat) Anti-spamvé filtry (bayesvský, heuristický a SURBL) Vlastní černé a bílé listiny Cludvá služba greylisting Technlgie spamvéh repelentu Ochrana prti útkům na adresáře (DHA), phishingu a spfingu Filtrvání přílh Bezpečnst Strana 6 z 17

7 Pravidla pr hesla/vypršení platnsti hesel Uchvávání hesel pmcí funkce SHA (secure hash algrithm) SSL šifrvání a správa certifikátů Ochrana pmcí prtklu S/MIME Pdpra elektrnickéh pdpisu DKIM Pdpra šifrvání pmcí Perfect Frward Secrecy Anti-spfing (Caller ID/SPF) Ověřvání prtklem Kerbers Kntrla změny hesel Ochrana prti hádání hesla Vzdálené vymazání mbilních zařízení Ochrana prstřednictvím prtklu S/MIME v desktpvých a vých klientech Správa serveru Vzdálená webvá správa (prhlížeč a tablet) Zálhy serveru (plné/diferenciální, plánvané/na vyžádání, archivvání ů a knfigurace) Archivace Obnva smazaných plžek Integrace archivvání prstřednictvím řešení výrbců třetích stran Mnitring aktivit/stavu Pdrbné záznamy, grafy, reprty a statistiky Správa frnt zpráv/plánvání dručení Správa distribuvaných dmén Migrační nástrje pr IMAP případně další Správa uživatelů Active Directry, Open Directry, Linux PAM, lkální databáze uživatelů Imprtvání uživatelů a šablny uživatelských účtů Omezení veliksti vé schránky a upzrnění Limit veliksti zpráv Omezení přístupu uživatelů Klienti Micrsft Outlk (Windws a Mac) Micrsft Enturage Apple Mail, Calendar, Cntacts & Reminders apps webvé rzhraní Je pžadvána integrace d adresářvých služeb peračníh systému dle bdu B. serveru dle bdu A. Je pžadvána funkcinalita antivirus a antispam Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu A., peračním systémem dle bdu B. a případně SQL serverem dle bdu D.. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. G. Přístupvá licence k pštvnímu serveru Uživatelské licence pr 100 uživatelů pr pštvní server dle bdu F. v uvedené knfiguraci, včetně pdpry pr antivirus a antispam H. Gelkátr GPS Odlný ruční GPS přijímač s vestavěnu vládací jedntku (pčítačem) Kmpaktní dlné zařízení typu Smartphne s dlnstí min. dle IP65 Alespň 50 kanálů schpnst využití real-time krekcí a služby virtuální referenční stanice (VRS) v síti permanentních referenčních stanic v reálném čase mžnst využití krekcí CZEPOS a jiných pskytvatelů schpnst příjmu krekcí SBAS (EGNOS) Strana 7 z 17

8 přesnst v určení plhy při DGPS krekcích (EGNOS, externí) 1 2 m výdrž baterie GNSS přijímače pr minimálně 10 hdin měření při zapnutém pdsvícení perační systém (sftware) Windws Mbile v. 6.5 neb vyšší bluetth a WiFi kmunikace kapacitní displej alespň WVGA, čitelný na přímém slunci, úhlpříčka min. 4,2, speciální dlné skl prcesr vládací jedntky alespň 1 GHz, 512 MB RAM interní paměť alespň 32 GB mžnst rzšíření interní paměti SD / SDHC kartu min. 32 GB zabudvaný ftaparát alespň 8 Mpix autfcus s funkcí getagging a bleskem mikrfn, reprduktr tevřená platfrma - mžnst využití vlastníh SW pr vládání GPS a sběr dat I. Skenvací linka pr pdatelnu s vazbu na spisvu službu Sftware pr autmatické zpracvání skenů zajistí vládání skeneru skenuje hrmadně celu dávku dkumentů rzdělí dávku na jedntlivé dkumenty pdle čárvéh kódu na první straně zkntrluje dkumenty a nabízí náhledy a mžnst úpravy detekuje rientaci stránky, minimalizuje velikst a maximalizuje kvalitu skenu může zajistit vytěžvání dkumentu a převd d PDF/A exprtuje jedntlivé dkumenty pr využití aplikacemi Sftware pr autmatické zpracvání skenů pr agendy IS města zajistí převzetí dkumentů p zpracvání aplikací pr autmatické zpracvání skenů připjí dkument k záznamu k agendě, ke kšilce Je pžadvána ddávka včetně příslušnéh hardware scanner - zde je preferván FUJITSU Image Scanner fi-7260, kvůli zastupitelnsti s již existujícím zařízením. tiskárna štítků je pžadván tisk na běžný papír, inkustvý, pmcí barvící pásky, apd. ne tepelný tisk, je pžadván dlepvač etiket a stříhač čtečka čárvých kódů je pžadván laservý snímač, stjánek, USB připjení Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu A, peračním systémem dle bdu B. a případně s SQL serverem dle bdu D. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. J. Digitální záznamník hlasu pr záznam jednání krizvéh štábu a bezpečnstní rady Zařízení s víceřádkvým Full Dt Matrix displejem Interní paměť: min. 4 GB Vyskrychlstní USB Slt pr micrsd (až 32 GB) Funkce a vlastnsti: Přepínač HOLD Vypnutí / Zapnutí Nastavení veliksti písma Hlasvý filtr Ekvalizér Ptlačení šumu Kalendářní vyhledávání Indexvé značky Režim záznamu: WMA / MP3 / PCM (WAV) Strana 8 z 17

9 Typ záznamu: CD kvalita (44khz/16bit) min 5h 30 min Napájení: 1x AAA baterie Výdrž : Až 35 h záznamu K. SW pr klikací rzpčet Prezentace eknmických dat ze stávajícíh systému na webvých stránkách úřadu prstřednictvím internetvéh prhlížeče (Internet Explrer, Mzilla Firefx, Ggle Chrme, atd.) Ddávané řešení bude splňvat následující parametry: Nástrj pr správu a sledvání veřejných financí Interní a externí rzklikávací rzpčet s mžnstí nastavení individuálních práv a úrvní kumulace pr následující skupiny Interní - pr management úřadu Externí - pr širku veřejnst Schpnst sledvat rzpčet v jeh celém průběhu Čerpání dat přím ze zdrjvých dat stávajícíh systému (ne zprstředkvaně např. pres výkazy atd.) Mžnst denní aktualizace dat s mznstí nastavení dle ptřeb úřadu (den, týden, měsíc,... ) Členění dle struktury definvané metdiku Funkční členění Odvětvvé členění Zdrjvé členění Organizační členění až na knkrétní rzpčtvu akci Mžnst individuálníh přizpůsbení na základě výsledku analýzy vlastní zbrazvaná data i sestavy. Je pžadvána plná integrace se stávajícím infrmačním systémem VERA. Zdrjem dat bude účetní výkaz Fin2-12M v XML frmátu daném MFČR. Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu A, peračním systémem dle bdu B a případně s SQL serverem dle bdu D. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. L. SW Helpdesk Webvá aplikace Helpdesk určená pr intranet úřadu, která bude umžňvat spravvat prtál uživatelské pdpry úřadu. Bude umžňvat sběr a mnitring uživatelem hlášených pruch a pžadavků, jejich řešení určenými uživateli a zpracvání d databáze znalstí. Aplikace bude umžňvat sustřeďvat infrmace, které ptřebuje uživatel znát infrmačním systému: přehled služeb IS, návdy k aplikacím, dkazy d internetu, aktuality, sučástí je i systém pr rezervaci zdrjů. Sučástí aplikace by měl být i publikační systém, pmcí něhž půjde uživatele infrmvat dění v úřadu, případně pžadvat ptvrzení přečtení danéh článku. Helpdesk by měl upzrňvat uživatele, kteří jsu zdpvědní za určitu kategrii pruch/pžadavků přidání záznamu ze strany uživatelů. Reakce na řešení pruchy/pžadavku by měla být znamvána em. V aplikaci by měly být definvány uživatelské rle, které určují mžnsti každéh uživatele při práci v systému. Strana 9 z 17

10 Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu A., peračním systémem dle bdu B. a případně SQL serverem dle bdu D. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. M. SW na zpracvání materiálů rady města a zastupitelstva města Aplikace pr zpracvání materiálů zastupitelstva a rady by měla autmatizvat prcesy přípravy materiálů pr jednání, dsuhlasení materiálů, zpracvání materiálů před jednáním, průběh jednání a zpracvání materiálů p zasedání zastupitelstva a jednání rady. Měla by přinést zjedndušení přípravy materiálů a správu jednání. Měla by umžňvat sjedncení vzhledu a frmy materiálů. Musí urychlít přístup k materiálům a publikaci na web. Umžní uchvávat a publikvat dkumenty v libvlném frmátu a fulltextvě prhledávat. Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu A., peračním systémem dle bdu B. a případně SQL serverem dle bdu D. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. N. lsw na práci s registry Je pžadván aplikační prstředí pr všechny uživatele IS, které na úrvni právněných agend (tj. agend VS) zajistí věření správnsti dat včetně mžnsti jejich editace v lkálních registrech. Kmpnenta musí pskytvat čtecí služby z ROB, ROS, RUIAN-adresa, které jsu dplněny sadu interních služeb pr zalžení/editaci záznamu v registrech IS, a t přím z údajů pskytnutých v dpvědi čtecí služby. Systém musí pdprvat příjem ntifikací z ISZR a administraci a mapvání rlí v agendvém systému na kmpetenční rle ISZR. Je pžadvána plná integrace se stávajícím infrmačním systémem VERA. Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu A., peračním systémem dle bdu B. a případně SQL serverem dle bdu D. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. O. SW pr ceňvání stavebních prací SW na tvrbu stavebních rzpčtů a kalkulací, tvrbu výkazu, výměr s mžnstí práce s rzpčtvými ukazateli stavebních bjektů a mduly pr vyhdncvání výběrvých řízení. Jsu pžadvána data cenvé sustavy ÚRS, kmplety HSV, PSV, M., včetně aktualizací na dbu 1 rk. Sftware musí být kmpatibilní se stávajícím HW a SW. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě uvedených v tét Zadávací dkumentaci, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. P. SW pr GPS Je pžadván sftware pr mapvání v terénu určený pr přístrje s peračním systémem Windws Mbile 5.0, 6.0, 6.1 a 6.5. Musí pskytvat pracvníkům v terénu Strana 10 z 17

11 přístup d databází, nástrje pr mapvání, GIS a integraci GPS, t vše prstřednictvím příručních pčítačů a mbilních přístrjů. Sběr dat zlepšuje dstupnst dat přízených v terénu a jejich využití ke kntrlám správnsti dat v databázi, umžňuje prvádět revizi přím v terénu. Uživatel může přizvat nvá a upravvat stávající data přím na místě a následně je synchrnizuje s centrální databází. Uživatel zařízení se sftwarem využívá při sběru a aktualizaci dat v terénu základní funkce GIS, jak je například: Vizualizace vykreslení, zvětšení a psun mapy, měření vzdálenstí, plch a směru phybu, zbrazení ppisných infrmací a ftdkumentace prvků v mapě, ppisvání prvků. Prpjení s přijímačem GPS p připjení přijímače GPS je na displeji neustále zbrazena aktuální plha, je mžné zaměřit přesné suřadnice zájmvých bjektů a v případě ptřeby zaznamenat pršlu trasu. Je pžadvána pdpra GPS přijímačů s kmunikačními prtkly NMEA (Natinal Maritme Electrnics Assciatin), TSIP (Trimble Standard Interface Prtcl), Delrme Earthmate, Rckwell PLGR Prtcl a SiRF. Práce s daty editace dat, dtazvání a vyhledávání v datech, navigace pmcí zvlených či vyhledaných prvků. Editace dat Umžňuje vytvářet a editvat gegrafická data myší, perem neb přijímačem GPS. Umžňuje tvrbu, editaci, přesun a mazání prvků; přidání, přesun a mazání lmvých bdů, linií a plygnů; zpřesnění předem nakreslených tvarů linie neb plchy přijímačem GPS a editaci ppisných infrmací (atributů) i z navázaných tabulek pmcí frmulářů vytvřených ve vývjvém prstředí. Umžňuje také přím zpracvávat data z vestavěných či k zařízení připjených ftaparátů a dálkměrů. Pmcí integrvaných nástrjů je mžné v terénu vytvřit pdle šablny jednduchý prjekt a kamžitě v něm začít přizvat data bez nutnsti připravit jej předem na desktpvém GIS. Je pžadvána pdpra tevřenéh vektrvéh frmátu shapefile. Je pžadvána funkcinalita, umžňuje prvádět výměnu dat mezi mbilním zařízením a centrální databází frmu perací check-ut a check-in. Při zpětné synchrnizaci (check-in) se pak d centrální databáze přenášejí puze změny prvedené uživatelem. Je pžadvána pdpra následujících rastrvých datvých frmátů: MrSID (s gereferenčním subrem SDW), Windws bitmap (s gereferenčním subrem BMP), JPEG, JPEG2000 (s gereferenčním subrem JGW), TIFF (s gereferenčním subrem TFW) a dále pak PNG, GIF a CADRG. Je pžadván uživatelské rzhraní přelžené d českéh jazyka. Je pžadvána plná kmpatibilita se stávajícím sftware Esri ArcGIS Desktp Q. SW pr evidenci hřbitvní agendy Minimální pžadavky na funkčnst sftware: evidence více hřbitvů s nemezeným pčtem hrbů evidence jedntlivých hrbů včetně ppisných infrmací : hrbu (typ, ev. čísl, rzměry, stav, ) phřbených (jmén, příjmení, datum a způsb ulžení, ) nájemných smluvách (čísl, plátce, platnst, ceny nájmu, ) pmcné číselníky knfigurvatelné uživatelem (např. typy a stavy hrbů, způsby ulžení, ) nahrání pmcné dkumentace (smluvy, ftgrafie, ) integrace na GIS pr lkalizaci hrbů v mapě Strana 11 z 17

12 pdpra vyhledávání dle různých atributů knfigurace uživatelských právnění pr nastavení rzsahu přístupu k sw uživatelské prstředí standardní www prhlížeč (MS IE, Firefx, Chrme) bez nutnsti instalace dalšíh sw zabezpečený přístup k datům min. v úrvni prtklu https technlgie klient - server prvz v rámci interní infrastruktury zadavatele nemezená licence tevřené rzhraní pr kmunikaci se sw 3. strany (GIS, případně správa pplatků neb evidence smluv) sulad s platnu legislativu viz min. zákn č. 256/2001 Sb. phřebnictví Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu, peračním systémem dle bdu a databázvým serverem dle bdu. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. R. Aktualizace stávajících licencí Esri ArcGIS Desktp 9.3. BASIC na aktuální verzi, včetně pdpry Jedná se 2 samstatné licence S. Mapvý server Minimální pžadavky na funkčnst sftware: a. nástrje pr standardní práci s mapu veškeru práci s mapu (přiblížení, ddálení, psun, výřez, měření plch a úseků, nastavení měřítka, vyhledávání, zbrazení legendy, výběr susedních prvků, výběr prvků ve vzdálensti, atd.) b. tematické mapvání (vykreslvání vektrvých dat v legendách pdle unikátních hdnt, rzdělení d tříd, apd.) c. měřítkvá mezení zbrazvání vybraných témat d. výpis plšných infrmací (výběr celéh plygnu a následně plšný dtaz na definvané vrstvy zasahující kdekliv v rámci tht plygnu) e. mžnst n-line prpjení s webvu aplikací Nahlížení d katastru nemvitstí (ČÚZK) f. rzšířená pdpra tisku (výběr mapvéh výřezu, definice veliksti frmátu (A3-A5), rientace tisku, aj.) g. pdpra využití WMS/WFS/WMTS služeb h. mžnst připjení externích tabulek k datům i. mžnst editace tematických bdvých vrstev j. mžnst editace bjektů (linií, plch i bdů) k. mžnst evidence bdvých témat l. publikace základních pdkladvých vrstev v rzsahu území ORP (správní hranice, katastrální mapa, základní mapa, adresy, základní mapa ČR, letecká mapa m. knfigurace uživatelských právnění pr nastavení rzsahu přístupu pr (mapvu kmpzici, vrstvy, nástrje, dtazy, atd.) n. uživatelské prstředí standardní www prhlížeč (MS IE, Firefx, Chrme) bez nutnsti instalace dalšíh sw. zabezpečený přístup k datům min. v úrvni prtklu https p. technlgie klient server q. prvz v rámci interní infrastruktury zadavatele r. nemezená licence s. tevřené rzhraní pr kmunikaci se sw 3. strany (např. zbrazení databázvě vybrané parcely v mapě) Integrvané mduly vč. busměrné kmunikace (d mapy, z mapy): mdul pr práci s daty infrmačníh systému katastru nemvitstí (ISKN) mžnst dtazvání na parcely, budvy neb vlastníky a jejich vzájemné vazby Strana 12 z 17

13 tiskvé výstupy a variabilní sestavy integrace služeb dálkvéh přístupu k datům ISKN (WSDP) mžnst autmatickéh imprtu dat z ISKN (ve frmátu VFK) sulad s datvým frmátem ISKN mdul pr práci s adresami a daty registru územní identifikace a nemvitstí (RÚIAN) mžnst dtazvání na adresy, vlební krsky, stavební bjekty, parcely, ulice, katastrální území a jejich vzájemné vazby mžnst autmatickéh imprtu dat z RÚIAN (ve frmátu VFR) Pžadavky na implementaci mapvých kmpzic s bsahem: Územně analytické pdklady (vč. slžky 166 stavebníh zákna) Územní plány bcí v rámci území ORP Tematické pasprty budvy města veřejné světlení města dpravní značení místní kmunikace rzhlas Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu, peračním systémem dle bdu a databázvým serverem dle bdu. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. T. SW na zpracvání materiálů RM a ZM Minimální pžadavky na funkčnst sftware: ddělená evidence jedntlivých zasedání a suvisejících usnesení RM a ZM mžnst jedntné přípravy návrhu textu usnesení vč. uvedení základních evidenčních údajů (předkladatel, předmět, atd.) mžnst vytvření jednduché důvdvé zprávy mžnst přilžení pmcných dkumentů (min. ve frmátech DOC, XLS, PDF, ) publikace schválených usnesení na www stránkách rganizace zajištění chrany sbních údajů v usnesení pdpra tiskvých sestav (průvdní list usnesení, vlastní usnesení, prgramu, pzvánka, zápis, ) pdpra exprtu usnesení na CD/DVD pdpra přehledu hlasvání pdpra vyhledávání dle různých atributů pmcné číselníky knfigurvatelné uživatelem (např. předkladatelé, dbry/ddělení, ) uživatelské rle min. 4 úrvně (správce, editr, zastupitel, annymní) knfigurace uživatelských právnění pr nastavení rzsahu přístupu k sw uživatelské prstředí standardní www prhlížeč (MS IE, Firefx, Chrme) bez nutnsti instalace dalšíh sw zabezpečený přístup k datům min. v úrvni prtklu https technlgie klient server prvz v rámci interní infrastruktury zadavatele nemezená licence tevřené rzhraní pr kmunikaci se sw 3. strany (např. hlasvací systém) Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle 1., peračním systémem dle bdu B. a případně SQL serverem dle bdu D. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. Strana 13 z 17

14 5. Implementační služby 5.1. Obecné pžadavky Zadavatel pžaduje prvést minimálně následující implementační práce na ddaných kmpnentech a případně dalších zařízeních. Uchazeč je dále pvinen zahrnut d nabídky veškeré další činnsti a prstředky, které jsu nezbytné pr prvedení díla v rzsahu dpručeném výrbci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě pkud nejsu explicitně uvedeny, ale jsu pr realizaci předmětu plnění pdstatné. Implementační služby budu minimálně v následujícím rzsahu: Zpracvání předimplementační analýzy, Zpracvání prváděcí dkumentace, Zajištění prjektvéh vedení realizace předmětu plnění, Ddávku nabízenéh hardware a sftware, Kmpletní implementaci řešení splňující pvinné a nabízené hdncené parametry technickéh řešení, Prvedení šklení, předání dpvídající dkumentace k HW i SW, uživatelských příruček Zajištění zkušebníh prvzu, Prvedení akceptačních testů, Předání d stréh prvzu, Náklady na prvedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkvé ceně k plžce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť. Veškerá dkumentace musí být zhtvena výhradně v českém jazyce, bude ddána ve 2x kpiích v elektrnické frmě ve standardních frmátech (např. MS Office) pužívaných zadavatelem na datvém nsiči a 1x kpii v papírvé frmě Pžadavky na předimplementační analýzu Před implementací řešení zpracuje Uchazeč předimplementační analýzu, minimálně pr následující blasti Sučasný stav virtualizační platfrmy, bezpečnstní infrastruktury a LAN, Způsb začlenění nabízených kmdit d prstředí MU Železný Brd, Knfigurace ddávanéh ve vztahu k plánvanému využití, Reknfigurace stávajících systémů, Dpady implementace na dstupnst stávajících služeb, Pžadvané sučinnsti Zadavatele. Výstupem předimplementační analýzy bude písemná zpráva, která pdléhá schválení Zadavatelem Pžadavky na zpracvání prváděcí dkumentace Uchazeč před zahájením implementačních prací zpracuje prváděcí dkumentaci, která bude důsledně vycházet z předimplementační analýzy a bude zahrnvat všechny aktivity ptřebné pr řádné zajištění implementace předmětu plnění d stávajícíh prstředí technlgickéh centra. Strana 14 z 17

15 Prváděcí dkumentace musí zhlednit pdmínky stávajícíh stavu, pžadavky cílvéh stavu a musí bsahvat minimálně tyt části: Detailní ppis cílvéh stavu včetně funkcinalit jedntlivých částí systému, Způsb zajištění ptřebnéh HW a SW, Způsb zajištění krdinace realizace předmětu plnění s běžným prvzem Detailní návrh a ppis pstupu implementace předmětu plnění, Detailní harmngram prjektu včetně uvedení kritických milníků, Vazby na stávající systémy a jejich knfigurace, Návrh akceptačních kritérií a akceptačních testů, Detailní ppis navrhvaných šklení Pžadavky na zajištění prjektvéh vedení Uchazeč zajistí prjektvé vedení p celu dbu realizace zakázky prjektvým manažerem. Zadavatel vyžaduje ddržení následujícíh harmngramu plnění zde jsu uvedeny maximální mžné lhůty pr jedntlivé kritické milníky. Údaj D značí datum pdpisu smluvy díl. Čísla značí pčet kalendářních dnů. Aktivita Začátek Termín Pdpis smluvy D D Zahájení prjektu úvdní prjektvá schůzka D D+7 Předimplementační analýza - zpracvání D+7 D+17 Předimplementační analýza připmínkvé řízení, schválení D+17 D+20 Prváděcí dkumentace zpracvání D+20 D+30 Prváděcí dkumentace připmínkvé řízení, schválení D+30 D+32 Realizace předmětu plnění D+32 D+102 Šklení administrátrů D+102 D+110 Zkušební prvz D+110 D+125 Akceptační testy D+125 D+132 Zahájení stréh prvzu D Uchazeč může dle svéh uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při ddržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality ddávaných služeb. Maximální lhůty trvání nesmí uchazeč při tvrbě detailníh harmngramu prdlužit. Uchazeč uvede závazný harmngram plnění ve své nabídce a zárveň v návrhu smluvy díl. Uchazeč uvede ptřebnu sučinnst zadavatele pr splnění harmngramu plnění ve své nabídce. Nejpzdější termín pr zahájení stréh prvzu a uknčení prjektu je.. Strana 15 z 17

16 5.5. Pžadavky na šklení Uchazeč zajistí šklení pracvníků Zadavatele administrátrů na zařízení a systémy, ddávané v rámci tét veřejné zakázky, a t minimálně v rzsahu předávané prvzní dkumentace. Šklení zajistí seznámení pracvníků Zadavatele se všemi pdstatnými částmi díla v rzsahu ptřebném pr prvz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin. šklení bude zaknčen písemnu zkušku ptvrzující pžadvanu úrveň znalstí pracvníků a úspěšným pracvníkům bude vystaven svědčení šklení. Dpručený rzsah šklení je 24 hdin. Šklení bude prbíhat v sídle Zadavatele. Předpkládá se účast 1 administrátra Zadavatele 5.6. Pžadavky na prvedení akceptačních testů, zkušební prvz a přechd d stréh prvzu Uchazeč navrhne způsb a prvedení akceptačních testů. O prvedení akceptace a jejím výsledku musí být vyhtven písemný prtkl Přechdem d stréh prvzu se rzumí kamžik úspěšné akceptace díla včetně vypřádání všech vad a neddělků. 6. Záruky a servisní pdmínky Zadavatel pžaduje standardní záruku na veškeré ddané technlgie v délce trvání minimálně 60 měsíců (není-li u knkrétní technlgie uveden jinak) d kamžiku předání d prvzu. Případné náklady na zajištění standardní záruky musí uchazeč zahrnut d přizvací hdnty plžky, ke které se vztahují. Veškeré záruční pravy p dbu záruky budu bez dalších nákladů pr prvzvatele. Veškeré kmpnenty, náhradní díly a práce, pskytnuté v rámci záruky budu pskytnuty bezplatně. V případě že ddané zařízení/ sftware/ systém bsahuje sftware, budu záruky bsahvat i tzv. sftware maintenance, tzn. aktualizace sftware vydávané výrbcem zařízení/sftware/ systému. Náklady na maintenance uchazeč uvede v kalkulaci nabídkvé ceny d plžky "SW maintenance". P dbu udržitelnsti prjektu, tj. 60 měsíců d předání díla jak celku d stréh prvzu, musí ddavatel neb výrbce všech zařízení garantvat běžnu dstupnst náhradních kmpnentů a dstupnst servisu. Uchazeč ve své nabídce výslvně uvede všechny pdmínky nabízených záruk. Uchazeč ve své nabídce výslvně uvede pžadavky předmětu plnění na rzsah a frekvenci pzáručníh servisu nutnéh pr udržení ddanéh zařízení ve splehlivém a prvzuschpném stavu. Strana 16 z 17

17 Dále uchazeč ve své nabídce výslvně uvede předpkládanu živtnst zařízení při běžném způsbu pužití zařízení v bdbných pdmínkách. 7. Pdpra zajištění prvzu Předmětem plnění tét veřejné zakázky je také pdpra zajištění prvzu tzn. zajištění servisních služeb v režimu, který zajišťuje ptimální pměr mezi náklady na zajištění prvzu a pkrytím kritických kmpnent. Služby pdpry zajištění prvzu bude uchazeč zajišťvat p dbu udržitelnsti prjektu, tj. 60 měsíců d předání díla jak celku d stréh prvzu. Pkud djde k závadě na zařízení, na které se vztahuje záruka, pak je uchazeč pvinen zajistit náhradní prvek neb ekvivalentní funkční řešení a t d dby než vadné zařízení v rámci záruky nahradí funkčním zařízením a t d 2 pracvních dnů. Pr hlášení veškerých servisních pžadavků zajistí Uchazeč Zhtviteli splehlivý systém hlášení závad v pracvní dbě 7-17 hd Uchazeč zpracuje prvzní dkumentaci, která bude detailně ppisvat knfiguraci zhtvenéh díla a jeh vazby na stávající systémy. Sučástí prvzní dkumentace bude ppis úknů dpručené údržby a specifikace intervalů jejích prvádění. Veškeré činnsti budu prváděny p dhdě se Zadavatelem takvým způsbem a v takvých časech, aby nemezili prvz zadavatele. O veškerých činnstech bude prváděn písemný záznam, který bude předlžen Zadavateli. Veškeré náklady na zajištění pžadvaných služeb pdpry prvzu zahrne uchazeč ve své nabídce a uvede v kalkulaci nabídkvé ceny. Strana 17 z 17

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

5. Způsob hodnocení nabídek Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

5. Způsob hodnocení nabídek Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Veducí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrn.cz IČO: 652 697

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky Klknerva 26, pšt. přihr.69, 148 01 Praha 414 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky M V-73255-2/IO

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas.

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas. str. 1 Městský úřad Aš Odbr rganizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: inf@muas.cz Čísl jednací: Vyřizuje: Linka: Datum: 11/029685/OOS Ing.Hldšvend 118 V Aši

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1:

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1: Pdrbné technické specifikace a pžadavky k dílčímu plnění : a) Zálžní server včetně UPS pr virtuální server b) Zálžní file server včetně UPS pr fungvání virtuálních serverů c) Knslidace LAN navýšení ptických

Více

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál Desktp Security System Instalační manuál Desktp Security System Vážený uživateli,

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Zhotovitel provede analýzu stávajícího stavu a návrh řešení v tomto rozsahu: o

Zhotovitel provede analýzu stávajícího stavu a návrh řešení v tomto rozsahu: o TECHNICKÁ SPECIFIKACE přílha č. 2 ZD Předmětem veřejné zakázky je zajištění zpracvání kmpletní digitalizace archivu stavebníh úřadu, knkrétně: Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace 1. Účel dkumentu Tent dkument bsahuje seznam zadavatelvých technických pžadavků na virtuální server (zejména z phledu architektury, výknnstních a kvalitativních parametrů (SLA) a

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ustanvení 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Zadávací řízení:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY Datvá úlžiště a zálhvání Tematické blasti pr wrkshpy Ministerstv brany České republiky, Tychnva 1, 160 01 Praha 6 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Přílha č.6 Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 1 z

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY Na základě 6 a 12 dst.3) zákna čísl 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále Zákn), pr účely realizace prjektu Pdpra rzvje reginálních knzultačních a krdinačních

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Přílha č. 1 zadávací dkumentace veřejné zakázky Dluhdbé ukládání digitálních dkumentů Technická dkumentace Veškeré pžadavky a ustanvení uvedené v tét přílze jsu pvinné, musí být bsaženy v nabídce a musí

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace. Technická dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace. Technická dokumentace Přílha č. Zadávací dkumentace Technická dkumentace Technická dkumentace Ppis stávající úlžné infrastruktury v Plzni a pžadavky na předmět plnění Infrmace a údaje uvedené v jedntlivých částech tét technické

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 3: červen 2015 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více