1. Předmět plnění Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro realizaci projektu Město Železný Brod - obnova IT infrastruktury,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Předmět plnění Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro realizaci projektu Město Železný Brod - obnova IT infrastruktury,"

Transkript

1 Technická specifikace veřejné zakázky Měst Železný Brd - bnva IT infrastruktury Zadavatel veřejné zakázky: Pradce veřejné zakázky: Měst Železný Brd SOLEDPRO s.r.., 1. Předmět plnění Předmětem plnění veřejné zakázky jsu ddávky a služby pr realizaci prjektu Měst Železný Brd - bnva IT infrastruktury, Reg. č. CZ.1.06/2.1.00/ , včetně pdpry p dbu udržitelnsti, dále také jen "řešení". 2. Technická specifikace Předmětem technické specifikace jsu pdklady pr bezchybnu implementaci plžek předmětu plnění, včetně pdpry p dbu udržitelnsti, a t v těcht schválených aktivitách pr 22. Výzvu IOP: Knslidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktpů, serverů, infrastruktury Elektrnizace prcesů, digitalizace dat a prpjení lkálních AIS s registry veřejné správy 3. Stav technické infrastruktury v lkalitě Stávající stav IT infrastruktury v Městském úřadě Železný Brd je výsledkem pstupnéh rzšiřvání hardwarvéh i sftwarvéh vybavení. Jedntlivé hardwarvé kmpnenty byly pdle ptřeby nahrazvány nvými zařízeními, jejichž parametry dpvídaly sučasným becným pžadavkům na hardware i pžadavkům stále se zvyšujícíh prvzu i bjemu zpracvávaných úlh v městském úřadu. U instalvanéh sftware byly prváděny nutné aktualizace (zejména u peračních systémů) a byly instalvány upgrade na vyšší verze sftware. Základní kmpnenty IT infrastruktury k datu pdání prjektvé žádsti: Datvý i aplikační server: Windws 2003 server. Pštvní server: Server s OS Linux. Pracvní stanice: 60 x PC, různé typy. OS stanic: Windws XP, Windws Vista, Windws 7, Windws 8. Virtualizace: Žádná. LAN aktivní prvky: 5 x switch. Firewall: Mikrtik RB450G. Zálhvání dat: Z aplikačníh serveru Disk2Disk, primárně na připjený USB disk, sekundárně na NAS, pšta rvnu na NAS. Datvé úlžiště: 2x NAS, 4x usb disk. Antimalware: ESET Endpint Antivirus. Ochrana elektrnické pšty: Clam AV na pštvním serveru. Strana 1 z 17

2 Tiskárny: Různé typy laservých čb i multifunkčních tiskáren. 4. Technický ppis plžek předmětu plnění K1 - Knslidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktpů, serverů, infrastruktury A. Server Minimálně 2x prcesr dvanácti jádrvý architektury x86, každý prcesr s výknem nejméně pdle Velikst RAM minimálně 64 GB: s rzšiřitelnstí až na 768 GB, minimálně 24 DIMM sltů pdpra ChipKill neb advanced ECC Diskvá kapacita minimálně: 2x SSD 240GB a 8TB RAID5 ple s mžnstí rzšíření až na 12 ks HDD celkem Pdpra RAID 0,1,10,5,50,6,60, řadič s nejméně 4 GB Cache Minimálně 4x 1Gb ethernet prt Redundantní ht-swap chlazeni a napájení Predikce chyby na všech kritických kmpnentech - prcesry, RAM, HDD, zdrje, ventilátry Mntáž d racku Management sftware Záruka minimálně 36 měsíců NBD nsite B. Operační systém serveru Servervý perační systém, včetně dalších nástrjů, který musí pdprvat virtualizaci a bsahvat licence pr nemezený pčet virtuálních serverů. Je pžadvána trvalá licence s fyzicku instalací v sídle zadavatele. Je pžadvána aktuální verze. Dále musí splňvat tyt vlastnsti: Adresářvé služby kmpatibilní s X.509 Adresářvá služba umžňuje bsahvat bjekty typu uživatel, skupina, pčítač a další Autentizace prtkly Kerbers V5, NTLMv2, NTLM Centrálně řízené plitiky uživatelů a pčítačů Mžnst funkcí DNS, DHCP, WINS Mžnst sdílení subrů a nastavvání práv na bjekty adresářvé služby Sdílení subrů pmcí prtklu CIFS Distribuvaný subrvý systém a delta replikace Mžnst sdílení tiskáren a nastavvání práv na bjekty adresářvé služby Strana 2 z 17

3 Mžnst grafickéh uživatelskéh rzhraní v češtině Obsahuje nástrje pr administraci zařízení v rámci rganizace Obsahuje nástrje pr mnitrvání infrastruktury Obsahuje nástrje pr chranu a bnvení dat Obsahuje nástrje pr administraci virtuálních strjů Obsahuje nástrje pr chranu kncvých bdů před viry a malware Obsahuje nástrje pr řešení pr správu změn a knfigurací C. Licence pr LAN připjení stanice k serveru dle bdu B. 55x je pžadvána trvalá licence s fyzicku instalací v sídle zadavatele D. SQL server Jsu pžadvány následující funkcinality: Maximální výpčetní kapacita využitelná jednu instancí (SQL Server Database Engine): limit je 4 patice neb 16 jader Maximální výpčetní kapacita využitelná jednu instancí Instance (Analysis Services, Reprting Services): limit je 4 patice neb 16 jader Maximální dstupná paměť (na instanci SQL Server Database Engine): 128 GB Maximální dstupná paměť (na instanci Analysis Services): 64 GB Maximální dstupná paměť (na instanci Reprting Services): 64 GB Maximální velikst databáze: 524 PB Server Cre supprt Lg Shipping Database mirrring Backup cmpressin Alwaysn Failver Cluster Instances: pdpra 2 ndů Database Recvery Advisr Encrypted Backup Smart Backup Buffer Pl Extensin Delayed durability Basic Auditing User-Defined Rles Cntained Databases Encryptin fr Backups SQL Server change tracking Merge replicatin Transactinal replicatin Snapsht replicatin Hetergeneus subscribers SQL Management Objects (SMO) SQL Cnfiguratin Manager SQL CMD (Cmmand Prmpt tl) SQL Server Management Studi Distributed Replay Admin Tl Distributed Replay - Client Distributed Replay Cntrller: pdpra jednh klienta SQL Prfiler SQL Server Agent Micrsft System Center Operatins Manager Management Pack Database Tuning Advisr (DTA) Deply a SQL Server Database t a Windws Azure VM Wizard Strana 3 z 17

4 SQL Server Data Files in Windws Azure Dedicated admin cnnectin PwerShell scripting supprt SysPrep supprt Supprt fr Data-tier applicatin cmpnent peratins extract, deply, upgrade, delete Plicy autmatin (check n schedule and change) Perfrmance data cllectr Able t enrll as a managed instance in a multi-instance management Standard perfrmance reprts Plan guides and plan freezing fr plan guides Direct query f indexed views (using NOEXPAND hint) Autmatic indexed view maintenance Cntained Databases Buffer Pl Extensin Intellisense (Transact-SQL and MDX) SQL Server Data Tls (SSDT) Cmmn Language Runtime (CLR) Integratin Native XML supprt XML indexing MERGE & UPSERT Capabilities FILESTREAM supprt FileTable Date and Time datatypes Internatinalizatin supprt Full-text and semantic search Specificatin f language in query Service Brker (messaging) Web services (HTTP/SOAP endpints) Transact-SQL endpints SQL Server Imprt and Exprt Wizard Built-in data surce cnnectrs SSIS designer and runtime Basic Transfrms Basic data prfiling tls Create cubes withut a database Aut-generate staging and data warehuse schema Backup/Restre, Attach/Detach databases High Availability Prgrammability (AMO, ADOMD.Net, OLEDB, XML/A, ASSL) Hierarchies KPIs Actins Accunt intelligence Time Intelligence Custm rllups Writeback cube Writeback cells Drillthrugh Advanced hierarchy types (Parent-Child, Ragged Hiearchies) Advanced dimensins (Reference dimensins, many-t-many dimensins) Translatins Aggregatins Multiple Partitins: až d 3 Custm Assemblies (stred prcs) Strana 4 z 17

5 MDX queries and scripts Rle-based security mdel Dimensin and Cell-level Security Scalable string strage MOLAP, ROLAP, HOLAP strage mdes Binary and cmpressed XML transprt Standard Algrithms Data Mining Tls (Wizards, Editrs Query Builders) Reprt server Reprt Designer Reprt Manager Rle based security Wrd Exprt and Rich Text Supprt Enhanced gauges and charting Exprt t Excel, PDF, and Images Custm authenticatin Reprt as data feeds Mdel supprt Create custm rles fr rle-based security Mdel Item security Infinite click thrugh Shared cmpnent library and file share subscriptins and scheduling Reprt histry, executin snapshts and caching SharePint Integratin Remte and nn-sql data surce supprt Data surce, delivery and rendering, RDCE extensibility Reprt Builder Data Mining Addins fr Excel and Visi 2010 Spatial indexes Planar and Gedetic datatypes Advanced spatial libraries Imprt/exprt f industry-standard spatial data frmat SQL Server Migratin Assistant Database mail StreamInsight: StreamInsight Standard Editin Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu A., peračním systémem dle bdu B. Je pžadvána trvalá licence s fyzicku instalací v sídle zadavatele. Je pžadvána takvá licence, aby umžňvala nemezený pčet uživatelů a prvz na 6ti jádrech CPU. Je pžadvána aktuální verze. Je pžadván takvý SQL server, aby splupracval se všemi aplikacemi, které jsu předmětem tét Zadávací dkumentace, a pužívají SQL server. E. Zálžní zdrj UPS d racku, typ n-line, výstupní výkn min VA K3 Elektrnizace prcesů F. Pštvní server Pžadavky pr kncvé uživatele: Více vých adres na jednh uživatele Více dmén Uživatelské skupiny vé aliasy Strana 5 z 17

6 Mdervané/nemdervané vé knference Veřejné/sdílené slžky Autmatické zprávy Mim kancelář Filtry zpráv Delegvání Služby: POP3, SMTP, IMAP, NNTP, LDAP, HTTP Dménvé patičky u s prměnnými pli Správa spam whitelistů Mžnst ptvrzení dručení zprávy Instant Messaging Sukrmý/skupinvý chat Zasílání subrů Audi/Vide chat Status uživatele Stálé a dynamické chatvé místnsti Hesla/kntrla přístupu Kntaktní ftgrafie z glbálníh adresáře Pdpra klienta XMPP Kalendář Sukrmé/sdílené/veřejné kalendáře Plánvání schůzek Rezervace knferenčních místnstí/zdrjů Infrmace dstupnsti uživatelů (free/busy) Opakvané událsti Připmínky Delegvání Mžnst přidání kmentáře při dpvědi na kalendářvu událst Úkly Vytváření/přidělvání úklů Termíny splnění Upmínky Kntakty Sdílené/sukrmé kntakty Ftgrafie u kntaktů Glbální adresář (GAL) Funkce click t call Autmatická nápvěda neb mžnst výběru z Adresáře při vytváření u Mbilní pdpra Širká pdpra mbilních zařízení Knfigurace zařízení pmcí Exchange ActiveSync neb CalDAV/CardDAV/IMAP Synchrnizace u, kalendáře, kntaktů a úklů Synchrnizace veřejných/sdílených slžek Synchrnizace sdílenéh kalendáře/kntaktů (zařízení se systémem ios) Autmatická knfigurace účtu pr zařízení se systémem ios Správa zařízení s prtklem Exchange ActiveSync Pr správce Filtrvání bsahu Integrvaný antivirus Ochrana prti virům, trjským kňům, červům, spywaru a adwaru Ochrana prti útkům nultéh dne (zer-day-threat) Anti-spamvé filtry (bayesvský, heuristický a SURBL) Vlastní černé a bílé listiny Cludvá služba greylisting Technlgie spamvéh repelentu Ochrana prti útkům na adresáře (DHA), phishingu a spfingu Filtrvání přílh Bezpečnst Strana 6 z 17

7 Pravidla pr hesla/vypršení platnsti hesel Uchvávání hesel pmcí funkce SHA (secure hash algrithm) SSL šifrvání a správa certifikátů Ochrana pmcí prtklu S/MIME Pdpra elektrnickéh pdpisu DKIM Pdpra šifrvání pmcí Perfect Frward Secrecy Anti-spfing (Caller ID/SPF) Ověřvání prtklem Kerbers Kntrla změny hesel Ochrana prti hádání hesla Vzdálené vymazání mbilních zařízení Ochrana prstřednictvím prtklu S/MIME v desktpvých a vých klientech Správa serveru Vzdálená webvá správa (prhlížeč a tablet) Zálhy serveru (plné/diferenciální, plánvané/na vyžádání, archivvání ů a knfigurace) Archivace Obnva smazaných plžek Integrace archivvání prstřednictvím řešení výrbců třetích stran Mnitring aktivit/stavu Pdrbné záznamy, grafy, reprty a statistiky Správa frnt zpráv/plánvání dručení Správa distribuvaných dmén Migrační nástrje pr IMAP případně další Správa uživatelů Active Directry, Open Directry, Linux PAM, lkální databáze uživatelů Imprtvání uživatelů a šablny uživatelských účtů Omezení veliksti vé schránky a upzrnění Limit veliksti zpráv Omezení přístupu uživatelů Klienti Micrsft Outlk (Windws a Mac) Micrsft Enturage Apple Mail, Calendar, Cntacts & Reminders apps webvé rzhraní Je pžadvána integrace d adresářvých služeb peračníh systému dle bdu B. serveru dle bdu A. Je pžadvána funkcinalita antivirus a antispam Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu A., peračním systémem dle bdu B. a případně SQL serverem dle bdu D.. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. G. Přístupvá licence k pštvnímu serveru Uživatelské licence pr 100 uživatelů pr pštvní server dle bdu F. v uvedené knfiguraci, včetně pdpry pr antivirus a antispam H. Gelkátr GPS Odlný ruční GPS přijímač s vestavěnu vládací jedntku (pčítačem) Kmpaktní dlné zařízení typu Smartphne s dlnstí min. dle IP65 Alespň 50 kanálů schpnst využití real-time krekcí a služby virtuální referenční stanice (VRS) v síti permanentních referenčních stanic v reálném čase mžnst využití krekcí CZEPOS a jiných pskytvatelů schpnst příjmu krekcí SBAS (EGNOS) Strana 7 z 17

8 přesnst v určení plhy při DGPS krekcích (EGNOS, externí) 1 2 m výdrž baterie GNSS přijímače pr minimálně 10 hdin měření při zapnutém pdsvícení perační systém (sftware) Windws Mbile v. 6.5 neb vyšší bluetth a WiFi kmunikace kapacitní displej alespň WVGA, čitelný na přímém slunci, úhlpříčka min. 4,2, speciální dlné skl prcesr vládací jedntky alespň 1 GHz, 512 MB RAM interní paměť alespň 32 GB mžnst rzšíření interní paměti SD / SDHC kartu min. 32 GB zabudvaný ftaparát alespň 8 Mpix autfcus s funkcí getagging a bleskem mikrfn, reprduktr tevřená platfrma - mžnst využití vlastníh SW pr vládání GPS a sběr dat I. Skenvací linka pr pdatelnu s vazbu na spisvu službu Sftware pr autmatické zpracvání skenů zajistí vládání skeneru skenuje hrmadně celu dávku dkumentů rzdělí dávku na jedntlivé dkumenty pdle čárvéh kódu na první straně zkntrluje dkumenty a nabízí náhledy a mžnst úpravy detekuje rientaci stránky, minimalizuje velikst a maximalizuje kvalitu skenu může zajistit vytěžvání dkumentu a převd d PDF/A exprtuje jedntlivé dkumenty pr využití aplikacemi Sftware pr autmatické zpracvání skenů pr agendy IS města zajistí převzetí dkumentů p zpracvání aplikací pr autmatické zpracvání skenů připjí dkument k záznamu k agendě, ke kšilce Je pžadvána ddávka včetně příslušnéh hardware scanner - zde je preferván FUJITSU Image Scanner fi-7260, kvůli zastupitelnsti s již existujícím zařízením. tiskárna štítků je pžadván tisk na běžný papír, inkustvý, pmcí barvící pásky, apd. ne tepelný tisk, je pžadván dlepvač etiket a stříhač čtečka čárvých kódů je pžadván laservý snímač, stjánek, USB připjení Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu A, peračním systémem dle bdu B. a případně s SQL serverem dle bdu D. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. J. Digitální záznamník hlasu pr záznam jednání krizvéh štábu a bezpečnstní rady Zařízení s víceřádkvým Full Dt Matrix displejem Interní paměť: min. 4 GB Vyskrychlstní USB Slt pr micrsd (až 32 GB) Funkce a vlastnsti: Přepínač HOLD Vypnutí / Zapnutí Nastavení veliksti písma Hlasvý filtr Ekvalizér Ptlačení šumu Kalendářní vyhledávání Indexvé značky Režim záznamu: WMA / MP3 / PCM (WAV) Strana 8 z 17

9 Typ záznamu: CD kvalita (44khz/16bit) min 5h 30 min Napájení: 1x AAA baterie Výdrž : Až 35 h záznamu K. SW pr klikací rzpčet Prezentace eknmických dat ze stávajícíh systému na webvých stránkách úřadu prstřednictvím internetvéh prhlížeče (Internet Explrer, Mzilla Firefx, Ggle Chrme, atd.) Ddávané řešení bude splňvat následující parametry: Nástrj pr správu a sledvání veřejných financí Interní a externí rzklikávací rzpčet s mžnstí nastavení individuálních práv a úrvní kumulace pr následující skupiny Interní - pr management úřadu Externí - pr širku veřejnst Schpnst sledvat rzpčet v jeh celém průběhu Čerpání dat přím ze zdrjvých dat stávajícíh systému (ne zprstředkvaně např. pres výkazy atd.) Mžnst denní aktualizace dat s mznstí nastavení dle ptřeb úřadu (den, týden, měsíc,... ) Členění dle struktury definvané metdiku Funkční členění Odvětvvé členění Zdrjvé členění Organizační členění až na knkrétní rzpčtvu akci Mžnst individuálníh přizpůsbení na základě výsledku analýzy vlastní zbrazvaná data i sestavy. Je pžadvána plná integrace se stávajícím infrmačním systémem VERA. Zdrjem dat bude účetní výkaz Fin2-12M v XML frmátu daném MFČR. Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu A, peračním systémem dle bdu B a případně s SQL serverem dle bdu D. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. L. SW Helpdesk Webvá aplikace Helpdesk určená pr intranet úřadu, která bude umžňvat spravvat prtál uživatelské pdpry úřadu. Bude umžňvat sběr a mnitring uživatelem hlášených pruch a pžadavků, jejich řešení určenými uživateli a zpracvání d databáze znalstí. Aplikace bude umžňvat sustřeďvat infrmace, které ptřebuje uživatel znát infrmačním systému: přehled služeb IS, návdy k aplikacím, dkazy d internetu, aktuality, sučástí je i systém pr rezervaci zdrjů. Sučástí aplikace by měl být i publikační systém, pmcí něhž půjde uživatele infrmvat dění v úřadu, případně pžadvat ptvrzení přečtení danéh článku. Helpdesk by měl upzrňvat uživatele, kteří jsu zdpvědní za určitu kategrii pruch/pžadavků přidání záznamu ze strany uživatelů. Reakce na řešení pruchy/pžadavku by měla být znamvána em. V aplikaci by měly být definvány uživatelské rle, které určují mžnsti každéh uživatele při práci v systému. Strana 9 z 17

10 Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu A., peračním systémem dle bdu B. a případně SQL serverem dle bdu D. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. M. SW na zpracvání materiálů rady města a zastupitelstva města Aplikace pr zpracvání materiálů zastupitelstva a rady by měla autmatizvat prcesy přípravy materiálů pr jednání, dsuhlasení materiálů, zpracvání materiálů před jednáním, průběh jednání a zpracvání materiálů p zasedání zastupitelstva a jednání rady. Měla by přinést zjedndušení přípravy materiálů a správu jednání. Měla by umžňvat sjedncení vzhledu a frmy materiálů. Musí urychlít přístup k materiálům a publikaci na web. Umžní uchvávat a publikvat dkumenty v libvlném frmátu a fulltextvě prhledávat. Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu A., peračním systémem dle bdu B. a případně SQL serverem dle bdu D. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. N. lsw na práci s registry Je pžadván aplikační prstředí pr všechny uživatele IS, které na úrvni právněných agend (tj. agend VS) zajistí věření správnsti dat včetně mžnsti jejich editace v lkálních registrech. Kmpnenta musí pskytvat čtecí služby z ROB, ROS, RUIAN-adresa, které jsu dplněny sadu interních služeb pr zalžení/editaci záznamu v registrech IS, a t přím z údajů pskytnutých v dpvědi čtecí služby. Systém musí pdprvat příjem ntifikací z ISZR a administraci a mapvání rlí v agendvém systému na kmpetenční rle ISZR. Je pžadvána plná integrace se stávajícím infrmačním systémem VERA. Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu A., peračním systémem dle bdu B. a případně SQL serverem dle bdu D. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. O. SW pr ceňvání stavebních prací SW na tvrbu stavebních rzpčtů a kalkulací, tvrbu výkazu, výměr s mžnstí práce s rzpčtvými ukazateli stavebních bjektů a mduly pr vyhdncvání výběrvých řízení. Jsu pžadvána data cenvé sustavy ÚRS, kmplety HSV, PSV, M., včetně aktualizací na dbu 1 rk. Sftware musí být kmpatibilní se stávajícím HW a SW. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě uvedených v tét Zadávací dkumentaci, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. P. SW pr GPS Je pžadván sftware pr mapvání v terénu určený pr přístrje s peračním systémem Windws Mbile 5.0, 6.0, 6.1 a 6.5. Musí pskytvat pracvníkům v terénu Strana 10 z 17

11 přístup d databází, nástrje pr mapvání, GIS a integraci GPS, t vše prstřednictvím příručních pčítačů a mbilních přístrjů. Sběr dat zlepšuje dstupnst dat přízených v terénu a jejich využití ke kntrlám správnsti dat v databázi, umžňuje prvádět revizi přím v terénu. Uživatel může přizvat nvá a upravvat stávající data přím na místě a následně je synchrnizuje s centrální databází. Uživatel zařízení se sftwarem využívá při sběru a aktualizaci dat v terénu základní funkce GIS, jak je například: Vizualizace vykreslení, zvětšení a psun mapy, měření vzdálenstí, plch a směru phybu, zbrazení ppisných infrmací a ftdkumentace prvků v mapě, ppisvání prvků. Prpjení s přijímačem GPS p připjení přijímače GPS je na displeji neustále zbrazena aktuální plha, je mžné zaměřit přesné suřadnice zájmvých bjektů a v případě ptřeby zaznamenat pršlu trasu. Je pžadvána pdpra GPS přijímačů s kmunikačními prtkly NMEA (Natinal Maritme Electrnics Assciatin), TSIP (Trimble Standard Interface Prtcl), Delrme Earthmate, Rckwell PLGR Prtcl a SiRF. Práce s daty editace dat, dtazvání a vyhledávání v datech, navigace pmcí zvlených či vyhledaných prvků. Editace dat Umžňuje vytvářet a editvat gegrafická data myší, perem neb přijímačem GPS. Umžňuje tvrbu, editaci, přesun a mazání prvků; přidání, přesun a mazání lmvých bdů, linií a plygnů; zpřesnění předem nakreslených tvarů linie neb plchy přijímačem GPS a editaci ppisných infrmací (atributů) i z navázaných tabulek pmcí frmulářů vytvřených ve vývjvém prstředí. Umžňuje také přím zpracvávat data z vestavěných či k zařízení připjených ftaparátů a dálkměrů. Pmcí integrvaných nástrjů je mžné v terénu vytvřit pdle šablny jednduchý prjekt a kamžitě v něm začít přizvat data bez nutnsti připravit jej předem na desktpvém GIS. Je pžadvána pdpra tevřenéh vektrvéh frmátu shapefile. Je pžadvána funkcinalita, umžňuje prvádět výměnu dat mezi mbilním zařízením a centrální databází frmu perací check-ut a check-in. Při zpětné synchrnizaci (check-in) se pak d centrální databáze přenášejí puze změny prvedené uživatelem. Je pžadvána pdpra následujících rastrvých datvých frmátů: MrSID (s gereferenčním subrem SDW), Windws bitmap (s gereferenčním subrem BMP), JPEG, JPEG2000 (s gereferenčním subrem JGW), TIFF (s gereferenčním subrem TFW) a dále pak PNG, GIF a CADRG. Je pžadván uživatelské rzhraní přelžené d českéh jazyka. Je pžadvána plná kmpatibilita se stávajícím sftware Esri ArcGIS Desktp Q. SW pr evidenci hřbitvní agendy Minimální pžadavky na funkčnst sftware: evidence více hřbitvů s nemezeným pčtem hrbů evidence jedntlivých hrbů včetně ppisných infrmací : hrbu (typ, ev. čísl, rzměry, stav, ) phřbených (jmén, příjmení, datum a způsb ulžení, ) nájemných smluvách (čísl, plátce, platnst, ceny nájmu, ) pmcné číselníky knfigurvatelné uživatelem (např. typy a stavy hrbů, způsby ulžení, ) nahrání pmcné dkumentace (smluvy, ftgrafie, ) integrace na GIS pr lkalizaci hrbů v mapě Strana 11 z 17

12 pdpra vyhledávání dle různých atributů knfigurace uživatelských právnění pr nastavení rzsahu přístupu k sw uživatelské prstředí standardní www prhlížeč (MS IE, Firefx, Chrme) bez nutnsti instalace dalšíh sw zabezpečený přístup k datům min. v úrvni prtklu https technlgie klient - server prvz v rámci interní infrastruktury zadavatele nemezená licence tevřené rzhraní pr kmunikaci se sw 3. strany (GIS, případně správa pplatků neb evidence smluv) sulad s platnu legislativu viz min. zákn č. 256/2001 Sb. phřebnictví Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu, peračním systémem dle bdu a databázvým serverem dle bdu. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. R. Aktualizace stávajících licencí Esri ArcGIS Desktp 9.3. BASIC na aktuální verzi, včetně pdpry Jedná se 2 samstatné licence S. Mapvý server Minimální pžadavky na funkčnst sftware: a. nástrje pr standardní práci s mapu veškeru práci s mapu (přiblížení, ddálení, psun, výřez, měření plch a úseků, nastavení měřítka, vyhledávání, zbrazení legendy, výběr susedních prvků, výběr prvků ve vzdálensti, atd.) b. tematické mapvání (vykreslvání vektrvých dat v legendách pdle unikátních hdnt, rzdělení d tříd, apd.) c. měřítkvá mezení zbrazvání vybraných témat d. výpis plšných infrmací (výběr celéh plygnu a následně plšný dtaz na definvané vrstvy zasahující kdekliv v rámci tht plygnu) e. mžnst n-line prpjení s webvu aplikací Nahlížení d katastru nemvitstí (ČÚZK) f. rzšířená pdpra tisku (výběr mapvéh výřezu, definice veliksti frmátu (A3-A5), rientace tisku, aj.) g. pdpra využití WMS/WFS/WMTS služeb h. mžnst připjení externích tabulek k datům i. mžnst editace tematických bdvých vrstev j. mžnst editace bjektů (linií, plch i bdů) k. mžnst evidence bdvých témat l. publikace základních pdkladvých vrstev v rzsahu území ORP (správní hranice, katastrální mapa, základní mapa, adresy, základní mapa ČR, letecká mapa m. knfigurace uživatelských právnění pr nastavení rzsahu přístupu pr (mapvu kmpzici, vrstvy, nástrje, dtazy, atd.) n. uživatelské prstředí standardní www prhlížeč (MS IE, Firefx, Chrme) bez nutnsti instalace dalšíh sw. zabezpečený přístup k datům min. v úrvni prtklu https p. technlgie klient server q. prvz v rámci interní infrastruktury zadavatele r. nemezená licence s. tevřené rzhraní pr kmunikaci se sw 3. strany (např. zbrazení databázvě vybrané parcely v mapě) Integrvané mduly vč. busměrné kmunikace (d mapy, z mapy): mdul pr práci s daty infrmačníh systému katastru nemvitstí (ISKN) mžnst dtazvání na parcely, budvy neb vlastníky a jejich vzájemné vazby Strana 12 z 17

13 tiskvé výstupy a variabilní sestavy integrace služeb dálkvéh přístupu k datům ISKN (WSDP) mžnst autmatickéh imprtu dat z ISKN (ve frmátu VFK) sulad s datvým frmátem ISKN mdul pr práci s adresami a daty registru územní identifikace a nemvitstí (RÚIAN) mžnst dtazvání na adresy, vlební krsky, stavební bjekty, parcely, ulice, katastrální území a jejich vzájemné vazby mžnst autmatickéh imprtu dat z RÚIAN (ve frmátu VFR) Pžadavky na implementaci mapvých kmpzic s bsahem: Územně analytické pdklady (vč. slžky 166 stavebníh zákna) Územní plány bcí v rámci území ORP Tematické pasprty budvy města veřejné světlení města dpravní značení místní kmunikace rzhlas Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle bdu, peračním systémem dle bdu a databázvým serverem dle bdu. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. T. SW na zpracvání materiálů RM a ZM Minimální pžadavky na funkčnst sftware: ddělená evidence jedntlivých zasedání a suvisejících usnesení RM a ZM mžnst jedntné přípravy návrhu textu usnesení vč. uvedení základních evidenčních údajů (předkladatel, předmět, atd.) mžnst vytvření jednduché důvdvé zprávy mžnst přilžení pmcných dkumentů (min. ve frmátech DOC, XLS, PDF, ) publikace schválených usnesení na www stránkách rganizace zajištění chrany sbních údajů v usnesení pdpra tiskvých sestav (průvdní list usnesení, vlastní usnesení, prgramu, pzvánka, zápis, ) pdpra exprtu usnesení na CD/DVD pdpra přehledu hlasvání pdpra vyhledávání dle různých atributů pmcné číselníky knfigurvatelné uživatelem (např. předkladatelé, dbry/ddělení, ) uživatelské rle min. 4 úrvně (správce, editr, zastupitel, annymní) knfigurace uživatelských právnění pr nastavení rzsahu přístupu k sw uživatelské prstředí standardní www prhlížeč (MS IE, Firefx, Chrme) bez nutnsti instalace dalšíh sw zabezpečený přístup k datům min. v úrvni prtklu https technlgie klient server prvz v rámci interní infrastruktury zadavatele nemezená licence tevřené rzhraní pr kmunikaci se sw 3. strany (např. hlasvací systém) Sftware musí být kmpatibilní s serverem dle 1., peračním systémem dle bdu B. a případně SQL serverem dle bdu D. Pkud jsu ptřeba nějaké další licence, nutné pr prvz, krmě výše uvedených, je nutn je specifikvat, a zahrnut d nabídkvé ceny. Strana 13 z 17

14 5. Implementační služby 5.1. Obecné pžadavky Zadavatel pžaduje prvést minimálně následující implementační práce na ddaných kmpnentech a případně dalších zařízeních. Uchazeč je dále pvinen zahrnut d nabídky veškeré další činnsti a prstředky, které jsu nezbytné pr prvedení díla v rzsahu dpručeném výrbci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě pkud nejsu explicitně uvedeny, ale jsu pr realizaci předmětu plnění pdstatné. Implementační služby budu minimálně v následujícím rzsahu: Zpracvání předimplementační analýzy, Zpracvání prváděcí dkumentace, Zajištění prjektvéh vedení realizace předmětu plnění, Ddávku nabízenéh hardware a sftware, Kmpletní implementaci řešení splňující pvinné a nabízené hdncené parametry technickéh řešení, Prvedení šklení, předání dpvídající dkumentace k HW i SW, uživatelských příruček Zajištění zkušebníh prvzu, Prvedení akceptačních testů, Předání d stréh prvzu, Náklady na prvedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkvé ceně k plžce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť. Veškerá dkumentace musí být zhtvena výhradně v českém jazyce, bude ddána ve 2x kpiích v elektrnické frmě ve standardních frmátech (např. MS Office) pužívaných zadavatelem na datvém nsiči a 1x kpii v papírvé frmě Pžadavky na předimplementační analýzu Před implementací řešení zpracuje Uchazeč předimplementační analýzu, minimálně pr následující blasti Sučasný stav virtualizační platfrmy, bezpečnstní infrastruktury a LAN, Způsb začlenění nabízených kmdit d prstředí MU Železný Brd, Knfigurace ddávanéh ve vztahu k plánvanému využití, Reknfigurace stávajících systémů, Dpady implementace na dstupnst stávajících služeb, Pžadvané sučinnsti Zadavatele. Výstupem předimplementační analýzy bude písemná zpráva, která pdléhá schválení Zadavatelem Pžadavky na zpracvání prváděcí dkumentace Uchazeč před zahájením implementačních prací zpracuje prváděcí dkumentaci, která bude důsledně vycházet z předimplementační analýzy a bude zahrnvat všechny aktivity ptřebné pr řádné zajištění implementace předmětu plnění d stávajícíh prstředí technlgickéh centra. Strana 14 z 17

15 Prváděcí dkumentace musí zhlednit pdmínky stávajícíh stavu, pžadavky cílvéh stavu a musí bsahvat minimálně tyt části: Detailní ppis cílvéh stavu včetně funkcinalit jedntlivých částí systému, Způsb zajištění ptřebnéh HW a SW, Způsb zajištění krdinace realizace předmětu plnění s běžným prvzem Detailní návrh a ppis pstupu implementace předmětu plnění, Detailní harmngram prjektu včetně uvedení kritických milníků, Vazby na stávající systémy a jejich knfigurace, Návrh akceptačních kritérií a akceptačních testů, Detailní ppis navrhvaných šklení Pžadavky na zajištění prjektvéh vedení Uchazeč zajistí prjektvé vedení p celu dbu realizace zakázky prjektvým manažerem. Zadavatel vyžaduje ddržení následujícíh harmngramu plnění zde jsu uvedeny maximální mžné lhůty pr jedntlivé kritické milníky. Údaj D značí datum pdpisu smluvy díl. Čísla značí pčet kalendářních dnů. Aktivita Začátek Termín Pdpis smluvy D D Zahájení prjektu úvdní prjektvá schůzka D D+7 Předimplementační analýza - zpracvání D+7 D+17 Předimplementační analýza připmínkvé řízení, schválení D+17 D+20 Prváděcí dkumentace zpracvání D+20 D+30 Prváděcí dkumentace připmínkvé řízení, schválení D+30 D+32 Realizace předmětu plnění D+32 D+102 Šklení administrátrů D+102 D+110 Zkušební prvz D+110 D+125 Akceptační testy D+125 D+132 Zahájení stréh prvzu D Uchazeč může dle svéh uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při ddržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality ddávaných služeb. Maximální lhůty trvání nesmí uchazeč při tvrbě detailníh harmngramu prdlužit. Uchazeč uvede závazný harmngram plnění ve své nabídce a zárveň v návrhu smluvy díl. Uchazeč uvede ptřebnu sučinnst zadavatele pr splnění harmngramu plnění ve své nabídce. Nejpzdější termín pr zahájení stréh prvzu a uknčení prjektu je.. Strana 15 z 17

16 5.5. Pžadavky na šklení Uchazeč zajistí šklení pracvníků Zadavatele administrátrů na zařízení a systémy, ddávané v rámci tét veřejné zakázky, a t minimálně v rzsahu předávané prvzní dkumentace. Šklení zajistí seznámení pracvníků Zadavatele se všemi pdstatnými částmi díla v rzsahu ptřebném pr prvz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin. šklení bude zaknčen písemnu zkušku ptvrzující pžadvanu úrveň znalstí pracvníků a úspěšným pracvníkům bude vystaven svědčení šklení. Dpručený rzsah šklení je 24 hdin. Šklení bude prbíhat v sídle Zadavatele. Předpkládá se účast 1 administrátra Zadavatele 5.6. Pžadavky na prvedení akceptačních testů, zkušební prvz a přechd d stréh prvzu Uchazeč navrhne způsb a prvedení akceptačních testů. O prvedení akceptace a jejím výsledku musí být vyhtven písemný prtkl Přechdem d stréh prvzu se rzumí kamžik úspěšné akceptace díla včetně vypřádání všech vad a neddělků. 6. Záruky a servisní pdmínky Zadavatel pžaduje standardní záruku na veškeré ddané technlgie v délce trvání minimálně 60 měsíců (není-li u knkrétní technlgie uveden jinak) d kamžiku předání d prvzu. Případné náklady na zajištění standardní záruky musí uchazeč zahrnut d přizvací hdnty plžky, ke které se vztahují. Veškeré záruční pravy p dbu záruky budu bez dalších nákladů pr prvzvatele. Veškeré kmpnenty, náhradní díly a práce, pskytnuté v rámci záruky budu pskytnuty bezplatně. V případě že ddané zařízení/ sftware/ systém bsahuje sftware, budu záruky bsahvat i tzv. sftware maintenance, tzn. aktualizace sftware vydávané výrbcem zařízení/sftware/ systému. Náklady na maintenance uchazeč uvede v kalkulaci nabídkvé ceny d plžky "SW maintenance". P dbu udržitelnsti prjektu, tj. 60 měsíců d předání díla jak celku d stréh prvzu, musí ddavatel neb výrbce všech zařízení garantvat běžnu dstupnst náhradních kmpnentů a dstupnst servisu. Uchazeč ve své nabídce výslvně uvede všechny pdmínky nabízených záruk. Uchazeč ve své nabídce výslvně uvede pžadavky předmětu plnění na rzsah a frekvenci pzáručníh servisu nutnéh pr udržení ddanéh zařízení ve splehlivém a prvzuschpném stavu. Strana 16 z 17

17 Dále uchazeč ve své nabídce výslvně uvede předpkládanu živtnst zařízení při běžném způsbu pužití zařízení v bdbných pdmínkách. 7. Pdpra zajištění prvzu Předmětem plnění tét veřejné zakázky je také pdpra zajištění prvzu tzn. zajištění servisních služeb v režimu, který zajišťuje ptimální pměr mezi náklady na zajištění prvzu a pkrytím kritických kmpnent. Služby pdpry zajištění prvzu bude uchazeč zajišťvat p dbu udržitelnsti prjektu, tj. 60 měsíců d předání díla jak celku d stréh prvzu. Pkud djde k závadě na zařízení, na které se vztahuje záruka, pak je uchazeč pvinen zajistit náhradní prvek neb ekvivalentní funkční řešení a t d dby než vadné zařízení v rámci záruky nahradí funkčním zařízením a t d 2 pracvních dnů. Pr hlášení veškerých servisních pžadavků zajistí Uchazeč Zhtviteli splehlivý systém hlášení závad v pracvní dbě 7-17 hd Uchazeč zpracuje prvzní dkumentaci, která bude detailně ppisvat knfiguraci zhtvenéh díla a jeh vazby na stávající systémy. Sučástí prvzní dkumentace bude ppis úknů dpručené údržby a specifikace intervalů jejích prvádění. Veškeré činnsti budu prváděny p dhdě se Zadavatelem takvým způsbem a v takvých časech, aby nemezili prvz zadavatele. O veškerých činnstech bude prváděn písemný záznam, který bude předlžen Zadavateli. Veškeré náklady na zajištění pžadvaných služeb pdpry prvzu zahrne uchazeč ve své nabídce a uvede v kalkulaci nabídkvé ceny. Strana 17 z 17

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Přílha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Obsah: A/ POPIS STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ZADAVATELE... 2 Ad 1a): Systém pr správu a evidenci karet IREDO... 3 Ad 1b): Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO... 4

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Technické prostředky číslicového řízení

Technické prostředky číslicového řízení Technické prstředky číslicvéh řízení VOŠ a SPŠ Kutná Hra 1 Rzdělení prstředků číslicvéh řízení řídicí pčítače IPC průmyslvé pčítače IBM kmpatibilní se stabilním OS reálnéh času prgramvatelné autmaty PLC

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více