UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s."

Transkript

1 zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost uctor ut, Nše letní číslo jsme ještě více nfoukli o zjímvé informce nejen z oblsti týkjící ob- dipiscing t o spien mi tempor uctor conctetur vite dozvědět informce o smyslu uctor správnosti třídění odpdů. lového průmyslu, le tké o ktivity, do kterých blndit. eu Abychom byli schopni správně nstvit v rámci své informční kmpně n podporu liquet spien mi sceler- Vestibulum efektivní informční pellentesque kmpně, potřebujeme znát názory správného třídění recyklce oblového odpdu isque tempor uctor lcus mi, ktuální postoje obyvtel. Do zákulisí nšich zpojil EKO-KOM,. s. kždoročních. průzkumů můžete nhlédnout uctor díky Červnové dny ptří vite již trdičně odborné blndit. konferenci Odpdy odborníkovi conctetur n průzkumy vite nlýzy pnu Mgr. Jiřímu Remrovi, Ph.D., tempor. kterému jsme položili pár otázek. obce, kterou eu pořádá liquet společnost spien EKO-KOM. mi Kždým rokem tk mjí odborníci temp z odpdového r hospodářství Zřdili jsme tké rozhovor o oblové problemtice uctor r možnost r diskutovt o r ktuálních témtech s tjemníkem Lorem Českého dolor, průmyslového sdružení pro r týkjících r odpdové problemtiky. obly životní prostředí pnem Mgr. Pvel Jnem Urbn Bláhou. conctetur Zltým hřebem vite konference je letos blndit. již šestý ročník Pro sndnější výpočet množství ředitel oblů klientského vám může soutěže obcí O křišťálovou eu liquet popelnici. Kždým spien mi rokem mjí možnost zúčstnit vyhrát obce zpopočtu množství oblů. pomoci náš průvodce zprcováním dt pro účely výjené v systému EKO-KOM, které mjí efektivně správně nstvený systém nkládání Doufáme, že letošní léto nebude deštivé, jk s odpdy celkově intenzivně věnují odpdovému hospodářství ve své obci. jsme zžívli v posledních týdh, Vy si tk užijete prosluněné léto plné krásných zážitků z dovo- Venkovní komunikční ktivity nší společnosti budou probíht tké n festivlech. Letos jsme vytvořili projekt Čisté festivly, který podporuje třídění odpdů lených. propgci recyklce n dvceti největších českých festivlech. Produkce odpdu n velkých festivlech dá srovnt s větší obcí byl by škod, by odpd, který eu liquet spien Pvel mi Urbn, dá dále využít, končil n těchto kcích zbytečně temps non, ve liqum směsném odpdu. eu liquet ředitel klientského spien mi temps non, liqum ROZHOVOR Rozhovor s S tjemníkem HEJTMANEM CICPEN Mgr. Jnem Bláhou Tjemníkovi Českého průmyslového sdružení pro obly životní prostředí Mgr. eu liquet Jnu Bláhovi jsme spien položili mi několik otázek n tém oblů temps odpdů. non, liqum VÍTE, Společně CO JE TŘÍDICÍ Děláme LINKA? Festivly Čistější Dvcet největších českých hudebních festivlů pod záštitou utorizovné oblové společnosti EKO-KOM,. s., temps non, liqum spojilo v eu projektu liquet Čistý festivl. spien mi temps non, liqum PŘEDSTAVUJEME Pozvánk n výstvu KLIENTSKÉ plstik ODDĚLENÍ z PET lhví Plstiky eu liquet vyrobené z PET spien lhví mi si můžete prohlédnout od 1. temps červn non, do liqum 15. srpn v Muzeu umění designu v Benešově. EKO-KOM,. s., N Pnkráci 17, 19, Prh 4

2 rozhovor MGR. JAN BLÁHA: DŮLEŽITÝ JE FUNKČNÍ SYSTÉM S trochou ndsáz- ky lze říci, že obly jsou věd. Npdlo vás někdy, že nejrůznější změny uctor ut, jejich tvrů, hmotnosti či použitých uzávěrů jsou vždy výsled- dipiscing t o uctor conctetur vite kem dlouhodobého výzkumu blndit. eu vývoje? Nejen o tom, le především o roli Českého průmyslo- liquet spien mi tempor uctor vého sdružení pro obly životní. prostředí vite (ČPSOŽP, le čstěji blndit. uvádí nglická eu zkrtk liquet CICPEN) spien mi při vzniku systému dobrovolného temp uctor r sběru, r třídění recyklce r r odpdů r jsme r hovořili s jeho tjemníkem vite Mgr. Jnem Bláhou. blndit. conctetur eu liquet spien mi oblsti odpdů oblů. V minulosti j spoluprcovl s EKO-KOMem, le i s řdou dlších firem. V součsné době j tjemníkem CICPEN. Co vše práce zhrnuje? spien mi tempor Mimo jiné i koordinci, uctor protože smozřejmě nezáleží jen n nší nisi orgnizci, eget le i n komunikci spolupráci Vestibulum pellentesque s osttními orgnizcemi, jko jsou lcus npříkld mi, Svz měst obcí, Asocice krjů, Potrvinářská komor, SYBA, Svz minerálních uctor vod, le i dlší. Všechny conctetur zmíněné vite orgnizce hájí své zájmy, le obl následně tempor. oblový odpd je pro nás společný problém. Všichni v konečné fázi střetáváme situcí, Lorem že byl dolor, n trh uveden výrobek v oblu, přičemž právě onen obl je nutno Pvel po upotřebení Urbn zpětně odebrt využít. Cílem ředitel je udržování klientského systému sběru třídění odpdů koordince spočívá v nutnosti zjištění ekonomické únosnosti, přípdně zjímvosti. Můžete v krátkosti vylíčit historii CICPEN? Toto sdružení bylo zloženo v roce 1994 z inicitivy řdy velkých orgnizcí jko vstřícná rekce českých potrvinářských oblových společností, které v zájmu řešení oblů oblových odpdů jež rozhodly výrzně npomoci zjišťování plnění směrnice EP č. 94/62/ES, která týká právě této problemtiky. gumenty především ekologických ktivistů, V poslední době stále opět ozývly r- Díky tomu byl o tři roky později, v roce 1997, zložen orgnizce EKO-KOM. že by bylo možná lepší zvést zálohy n PET Tehdy připrvovl i dobrovolná dohod s Ministerstvem životního V prostředí ČR, lhve, přípdně eu liquet n jiné proztím spien mi nezáloho- n jejímž zákldě vznikl systém sběru, temps třídění non, recyklce liqum odpdů, který vytvářel eu liquet spien mi temps non, liqum vné obly... orgnizce EKO-KOM. Součástí těchto ktivit byl i vznik nových zákonů, které byly Setkáváme s nejrůznějšími lterntivními nutné z hledisk budoucího přístupu do Evropské unie. První krůčky CICPEN byly návrhy, npříkld s oním zvedením záloh n PET tedy velmi srdnté. Díky nim vznikl systém, který proděll zkoušku č, ukázlo, že dobře funguje. lhve. Z nšeho pohledu vždy dochází k velkému nedorozumění. Netvrdíme totiž, že by zálohy nemohly být v některých zemích EU zvedeny, le Jký má v součsné době smysl nisi sdružení eget CICPEN? vše je o systému. eu liquet Jestliže nám spien podřilo mi přesvědčit eget poměrně vysoké procento občnů ke Dnešní smysl CICPEN spočívá v dlší temps podpoře non, liqum sběru, třídění recyklce oblo- nisi třídění vého odpdu, což je i v zájmu jeho členů. Vždyť i Evropská unie potvrdil, že dobrovolný sběr třídění odpdů v podmínkách české kotliny je úžsný v tom, že tuto v rozumné vzdálenosti od míst bydliště, sys- odpdů, k čemuž npomáhá umístění kontejnerů záležitost přijl většin občnů z svou. Všichni členové CICPEN jsou zároveň tém dobrovolného sběru je plně funkční, nelze vyjmout pouze jednu komoditu, nejprvděpodobněji z titulu zákon systému, VÍTE, který CO zde je JE nstven, TŘÍDICÍ účstníky LINKA? systému EKO-KOM, to jko pltící subjekty, protože uvádějí n trh obly výrobky v nich, tkže PET, což je velmi dobře prodejná surovin. Studie mují o likvidci oblů postrt. CICPEN všk není sdružení změřené pouze n zkázku Ministerstv životního prostředí ČR n třídění recyklci. Uvedlo celý systém do pohybu, le má dleko širší pole temps non, liqum nisi opkovně eget potvrdily, že dobrovolné třídění zálohování působnosti. Mimo jiné je i eu členem liquet mezinárodní spien orgnizce mi EUROPEN či Normli- temps non, oblů liqum nelze kombinovt, protože by velmi zční komi TNK 78 pro obly. Řeší tedy celou řdu dlších záležitostí týkjících prvděpodobně došlo ke kolpsu celého systému. oblů. Ani my nejsme zstánci budování duálního systému, který by si vyžádl dlší nákldy v důsledku Jk dlouho PŘEDSTAVUJEME zbýváte odpdy obly? KLIENTSKÉ ODDĚLENÍ by byl méně účinný nepříliš přehledný. Dokonce V oblsti odpdů oblů pohybuji již od roku 1994, ovšem tehdy ještě i v Německu po určité době po zvedení záloh v roli poslnce Prlmentu ČR, člen nisi dotčeného eget výboru zprvodje řdy tehdy nisi potvrdilo eget zhoršení v celkové V situci třídění odpdů. Nvíc non, větší liqum část veřejnosti ni není zálohování úplně nových zákonů o odpdech. eu liquet Když j spien přestl mi působit n půdě politické, temps zčl j od roku 2002 věnovt průmyslové ekologii, především opět oblů nkloněn.

3 rozhovor Hovoříte o PET oblech plstech. Znmená to, že by ppír či sklo byly z hledisk recyklce méně význmné? Vůbec ne, spíše j uvedl příkld, kdy by vyjmutí jedné komodity zpříčinilo kolps celého systému. Ppír lze odkládt do výkupu, sběrných dvorů či kontejnerů sběr skl je v podsttě bezproblémový. Dále úspěšně rozvíjí třídění nápojových krtonů. uctor ut, Myslíte si, že systém dobrovolného sběru tříděného odpdu v důsledku vede k mizení černých skládek v okolí obcí? dipiscing t o uctor conctetur vite N tuto otázku vám nemohu jko tjemník CICPEN odpovědět nprosto přesně, blndit. eu protože nlýzmi v tomto směru zbývjí jiní. Jko občn středně velké obce liquet spien mi tempor uctor bych všk řekl, že situce v tomto ohledu výrzně zlepšil. Výrzně rozšířil nbídk pro ukázněné občny. Osobně mě těší, že jsou kontejnery dobře dostupné. ve svém širokém okolí snžím podporovt třídění vite všeho, co třídit lze. blndit. spien mi temp uctor r r r r kce pro veřejnost r r conctetur vite blndit. eu liquet spien mi Jk vidíte budoucnost třídění odpdů u nás? Osobně si myslím, že by mohlo ještě rozšiřovt to i z přispění CICPEN, EKO-KOM, le i všech dlších účstníků systému, zejmén Svzu měst obcí, obcí smotných, krjů td. Bez ohledu n použitý model jde všk v konečné podobě především o informce, pozitivní vnímání třídění spien mi tempor ze strny lidí, ze strny dětí uctor ekologickou výchovu. Existuje stále rezerv ke zlepšení velmi dobrého Vestibulum stvu třídění pellentesque odpdů, le kždý z nás musí především chtít. lcus mi, V tomto ohledu j ndše nše sdružení tké. uctor conctetur vite tempor. Lorem dolor, Společně Děláme Festivly Čistější ředitel klientského Dvcet největších českých hudebních festivlů pod záštitou utorizovné oblové společnosti EKO-KOM spojilo v projektu Čistý festivl. V rámci projektu nisi eget utorizovná oblová společnost EKO eu liquet spien mi KOM snží českým festivlům jejich temps návštěvníkům non, liqum mximálně usndnit třídění eu liquet spien mi odpdu zjistit motivci k tomu, by byl temps vytříděný non, liqum odpd předný k druhotnému využití co nejkvlitnější. Festivly Rock for People, Colours of Ostrv, Trnkobrní, Votvírák, Sázvfest řd dlších rozhodly ROZHOVOR zpojit do unikátního S projektu HEJTMANEM přiblížit návštěvníkům třídění odpdu pod mottem Společně děláme festivly čistější. Nejzjímvější novinkou v projektu nisi Čistý eget festivl je unikátní soutěž mezi z-dipiscingpojenými festivly o největší počet vytříděných temps non, pivních liqum kelímků. Kelímky přinené eu liquet spien mi návštěvníky ke stánku Zelený bod budou po celou dobu konání festivlů skládt do hd. V poslední den bude délk hd změřen komisři pelhřimovské gentury Dobrý den. První festivl v řdě, žmberský JmRock, nství hodnotu českého rekordu temps non, liqum eu liquet spien mi temps n osttních non, liqum festivlech bude, by postupně rekord překonly. Nejlepší festivl bude n konci roku zpsán v České knize rekordů. Neoficiální hodnot rekordu byl vytvořen v minulém roce n Colours of Ostrv, kde podřilo ve stánku Zelený bod vytřídit pivních kelímků. Pro osttní návštěvníky festivlu jsou připrveny eu liquet spien mi temps různé non, soutěže, liqum více informcí nleznete n stránkách n profilu Čistý festivl n Fcebooku.

4 ktuálně Otázky pro Jiřího Remr Položili jsme pnu Mgr. Jiřímu Remrovi, Ph.D., Rerch Directorovi, pár otázek pro bližší uctor ut, vysvětlení prováděného dipiscing t o průzkumu. uctor conctetur vite blndit. eu V nedávné době jste liquet spien mi tempor uctor provedli průzkum mezi klienty AOS EKO-KOM,. vite n co je průzkum blndit. změřen? spien mi Výzkumné šetření, temp které proběhlo uctor r r r v období r dubn r r květn letošního roku, bylo conctetur vite změřeno n blndit. bližší poznání liquet jednotlivých subjektů. spien mi eu Jde nám o to, by jednotliví klienti mohli nonymně vyjádřit své názory postoje, n jejichž Budou zjištěná dt od klient zveřejněn, má firm obávt zneužití zjištěných informcí? Rozhodně ne, ochrně osobních údjů věnujeme mimořádnou pozornost. Získné údje jsou přímo spien mi tempor v nší gentuře nonymizovány, uctor jsou odděleny veškeré identifikční nisi údje eget jko npř. názvy firem, dresy pod. od Vestibulum pellentesque vlstních odpovědí n jednotlivé otázky. lcus Teprve mi, poté dt nlyzují. Výsledky jsou pk uváděny zásdně v souhrnné podobě, uctor tkže není možné zpětně conctetur dohledt, vite jk konkrétní respondent odpověděl. Před dokončením tempor. závěrečné zprávy ještě nvíc prověřujeme, zdli není možné odhdnout přípdného Lorem utor dolor, nějké odpovědi nepřímo, npř. n zákldě kombince uvedených znků. V zájmu ochrny nšich ředitel respondentů klientského dokonce ni zdvteli výzkumu neposkytujeme znm firem, které tvoří výzkumný vzorek. Vytváříte pnel dotzovtelů, o co zákldě bude možné dále vlstně jedná? zkvlitnit poskytovné služby Jedná o vytvoření souboru orgnizcí, které klientům AOS. Výzkum rozhodně není jsou n zákldě posouzení mnoh kritérií vhodnými žádným zkoušením, n reprezentnty eu celé liquet skupiny orgnizcí. spien Tkové mi sub- temps non, liqum které by V bylo nutné jkkoli eu liquet spien mi temps non, liqum připrvovt. jekty bychom i v budoucnu rádi kontktovli znovu získávli od nich dlší odpovědi týkjící dlších ktuálních otázek. Zřzení do tkovéhoto pnelu Co je cílem průzkumu? je pochopitelně dobrovolné ze strny klientské orgnizce nši tztelé n tkovýto zájem zdvořile Tento stisfkční ROZHOVOR výzkum zjišťuje především S poždvky HEJTMANEM klientů. Ptáme tké n plány očekávání jednotlivých klientských orgnizcí. ptjí. Jkým způsobem relizujete sběr temps dt non, od liqum klientů společnosti EKO- KOM,. s.? Klienti společnosti EKO-KOM,. s., jsou nejprve kontktováni telefonicky, kdy nši Mgr. Jiří Remr, Ph.D. prcovníci předstvují smotný výzkumný záměr, v přípdě, že oslovený prcovník klientské orgnizce VÍTE, souhlsí s CO dlší komunikcí JE TŘÍDICÍ svou účstí LINKA? ve výzkumu, je Působí ve společnosti MARKENT, s. r. o., jko s ním předjednán termín osobní návštěvy tztele. Smotné dotzování tedy probíhá Rerch Director. Ve své odborné činnosti zbývá zejmén metodologií výzkumných šetření, formou osobních rozhovorů, které jsou vedeny nšimi vyškolenými tzteli n prcovištích jednotlivých klientů. řízením kvlity výzkumného procesu v nepo- temps non, liqum slední řdě tké problemtikou evlucí evlučního výzkumu. Ve své dosvdní ptnácti- eu liquet spien mi temps non, liqum Jk dlouho trvá pohovor ve firmě? Lze říci, že průměrný rozhovor trvá přibližně půlhodinu. Stává všk, že leté prxi vedl téměř 900 výzkumných šetření. rozhovor v některých přípdech protáhl třeb i n celou hodinu. To jsou všk výjimky, Dlouhodobě změřuje n rozvoj metodologie ke kterým dochází PŘEDSTAVUJEME z důvodů zájmu smotných respondentů KLIENTSKÉ o jednotlivá témt ODDĚLENÍ výzkumu v oblsti životního prostředí. Je členem dotzování. Dotzník, podle kterého tztelé ptjí, je konstruován tk, by Světové socice pro výzkum veřejného mínění interview dlo klidným tempem stihnout nisi během eget uvedené půlhodiny. (WAPOR) České evluční společnosti (ČES). eu liquet spien mi temps non, liqum

5 ktuálně Změn Plánu odpdového hospodářství ČR v roce 2009 jeho dopdy Závznou část Plánu odpdového hospodářství České republiky (dále rium energetické účinnosti, které určuje, kdy splovn POH ) přijl vlád jko nřízení vlády č. 197/2003 Sb. Tto závžná část přestává být zřízením n odstrnění odpdu stává uctor ut, obshuje cíle optření, jejichž dodržování má vést ke snížení produkce zřízením n využití odpdu. Tohoto ustnovení dipiscing t o spien mi tempor odpdů ke zlepšení nkládání s odpdy, které vzniknou. uctor conctetur vite bylo tké využito při vyhlášení uctor 15. výzvy z Operčního progrmu Plnění POH kždý rok vyhodnocuje Ministerstvo životního prostředí ČR (dále blndit. eu životní prostředí (dále OPŽP ), která ministerstvo ) hodnotící zprávu předkládá vládě. Jk z uskutečněných hodnocení vyplývá, většin cílů, jko snížení měrné produkce odpdů n jednotku HDP, liquet spien mi tempor uctor lcus Vestibulum je změřen pellentesque právě n zřízení n energetické využití odpdů mi, n mechnicko-biologickou úprvu odpdů. snižování podílu odpdů ukládných n skládkách či zvyšování mteriálového využití odpdů, je plněn. Problemtické Znění. 15. výzvy z OPŽP nleznete n stránkách uctor Státního všk zůstává vite zejmén plnění cílů převztých blndit. fondu conctetur životního prostředí. vite ze směrnice 31/2006 ES, o skládkách, to snižování množství eu liquet biologicky rozložitelných odpdů (dále BRKO ), Dále ministerstvo tempor. využilo čl. 16. odst. 2 směrnice spien ukládných mi n skládky mteriálové temp využití o odpdech zkotvilo do POH podmínky pro nepovolení Lorem přeprvy odpdů dolor, do zřízení n jejich energe- komunálních odpdů. uctor r r r r Z přípdné neplnění cíle pro skládkování r BRKO r mohou hrozit České republice tické využití, pokud by v důsledku této Pvel přeprvy Urbn měly snkce ze strny Evropské komi, conctetur proto vite ministerstvo rozhodlo blndit. POH změnit. být odstrněny odpdy vznikjící ředitel n území klientského ČR nebo Byl vypuštěn zásd nepodporovt výstvbu nových eu sploven liquet komunálního spien odpdu ze státních prostředků, což umožní podpořit výstvbu zřízení n energetické Tto změn POH vyšl ve Sbírce zákonů dne mi by s těmito odpdy bylo nkládáno v rozporu s POH. využití komunálních odpdů jk z prostředků národních, tk z Operčního progrmu 31. prosince 2009 jko nřízení vlády č. 473/2009 životní prostředí. Přitom směsný komunální odpd obshuje téměř 50 % biologicky Sb. je účinná ode dne jejího vyhlášení. rozložitelných odpdů, objemově je tedy nejvýznmnější skupinou biologicky rozložitelných odpdů, které jsou ukládány n skládky. Dvid Hortius, Vypuštění zásdy nepodporovt výstvbu sploven ze státních prostředků bylo odbor odpdů, umožněno zejmén tím, že nová směrnice 98/2008 ES, o odpdech, stnovuje krité Ministerstvo eu liquet životního spien prostředí mi ČR temps non, liqum V spien mi temps non, liqum Nový informční mteriál pro klienty temps non, liqum Průvodce zprcováním dt pro účely výpočtu množství oblů Záměrem tohoto mteriálu je informovt vás o možnostech zprcování dt pro účely výpočtu množství oblů, která jsou následně přenášen dle typů oblů do čtvrtletních temps non, liqum eu liquet spien mi temps výkzů. non, liqum Požádli jsme uditorskou společnost Ernst & Průvodce zprcováním dt pro účely Young ČR, s. r. o., která provádí kontroly u klientů výpočtu množství oblů AOS EKO-KOM, by vytvořil informční mteriál, jenž obshuje zákldní přehled používných způsobů výpočtu množství oblů včetně příkldů. Informční mteriál pro klienty společnosti EKO-KOM,. s. eu liquet spien mi temps Mteriál non, liqum ke stžení nleznete n internetové dre:

6 Tipy rdy klientského Rozdíl mezi vlnitou lepenkou ppírem Ve čtvrtletních výkzech o produkci oblů tkáváme s roz- dělením n ppír vlnitou lepenku. Jk tedy rozeznt tyto dvě skupiny oblů správně rozdělit do čtvrtletních výkzů? uctor ut, dipiscing t o uctor conctetur vite Ppír blndit. eu liquet spien mi tempor uctor Ppír či hldká lepenk nebo tké krton s velkou plošnou hmotností. Obecně dle ISO jedná. o grmáže ppíru vyšší než 224g/m 2. Bývá tvořen vite blndit. několik vrstvmi. Vnitřní vrstvy bývjí většinou z mteriálu získného recyklcí, jehož eu liquet spien vlákn mi jsou sice temp krtší méně kvlitní, le dávjí mteriálu uctor r potřebnou r r r tuhost. Oproti tomu vnější vrstvy tvoří r primární surovin. Bývjí sice tenčí oproti nosné conctetur vrstvě, le vite zto blndit. r zjišťují dosttečně kvlitní podkld pro tisk. eu liquet spien mi pozvánk Vlnitá lepenk je tří- ž dmivrstvá struktur, slepená lepidly n bázi škrobu, ve které střídjí vrstvy hldké zvlněné lepenky. Vytvářejí tk strukturu spien mi tempor mjící lepší pevnostní vlstnosti uctor než jednotlivé vrstvy smy o sobě. Kromě těchto vynikjících pevnostních Vestibulum vlstností má pellentesque i lepší odolnost vůči teplotním změnám lcus to díky mi, vzduchu cirkulujícímu ve zvlněných vrstvách. Podle počtu vln n metr od 108 do uctor 402 výšky vlny dělí conctetur do čtyř respektive vite pěti typů: A, B, C, D F někdy oznčovná tempor. jko mikrovln. Od výšky 4,8 mm ž po 0,8 mm u mikrovlny. Lorem Pro její výrobu dolor, nejčstěji používá primární surovin nebo surovin získná z recyklce tohoto typu mteriálu. ředitel klientského Pro potřeby evidence uvádějte do kolonky Vlnitá lepenk ppírové obly o třech více vrstvách. temps non, liqum V spien mi temps non, liqum výstv plstik z PET lhví Vlnitá lepenk Plstiky vyrobené z PET lhví si můžete prohlédnout od 1. červn do 15. srpn v Muzeu umění designu v Benešově. temps non, liqum temps non, liqum eu liquet spien mi temps non, liqum eu liquet spien mi temps non, liqum

7 dotzy z webu N co spotřebitelé nejvíce ptjí? Vybrli jsme pro vás odpovědi n nejčstější otázky, které nám píší lidé n stránky Je prvd, že všechen odpd i ten vytříděný sype n jednu hromdu? uctor ut, Nikoli, po roztřídění už jednotlivé mteriály nikdy nemíchjí dohromdy. V dnešní dipiscing t o době, kdy z kždou uloženou tunu odpdů n skládkách pltí, nemá nikdo zájem uctor conctetur vite sypávt odpdy dohromdy. V České republice je dosttek zprcovtelů, kteří vytříděný blndit. eu odpd ndále zprcovávjí ť n druhotnou surovinu, kterou dále obchoduje, nebo liquet spien mi tempor uctor n hotové výrobky, s nimiž v běžném životě tkáváme. Jen občs bohužel njdou ti, kteří jsou schopni celý tříděný odpd znehodnotit nežádoucími příměi, jko je npříkld směsný komunální odpd. Pokud. něco tkového vite stne obsh kontejneru blndit. s tříděným odpdem je ntolik znečištěn, že s ním již nelze nkládt jko eu s odpdem liquet tříděným, není možné ho nložit n svozový spien vůz spolu mi s osttním tříděným odpdem. temp Tím by bylo znehodnoceno to, co je již n voze nloženo. uctor r S tkovým znečištěným r tříděným r odpdem r je třeb nkládt jko s odpdem směsným r odvézt ho n r skládku nebo do splovny. Ovšem je třeb říct, že tyto excesy conctetur nejsou n vite denním pořádku lidé blndit. snží odpdy třídit pečlivě. eu liquet spien mi Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko. Do kontejneru n ppír můžete vhzovt obálky celé. Zprcovtelé mjí zřízení, která si s fóliovými okénky pordí z vás. spien mi tempor uctor Km ptří nádobky od sprejů od brev? Vestibulum Nádobky pellentesque od sprejů je vhodné odevzdt ve sběrném lcus dvoře, mi, kde ukládjí do příslušných nádob. Je možné tké využít tzv. mobilní sběr, který některé uctor obce pro odstrnění drobného conctetur chemického vite odpdu z domácností orgnizují. Svoz odstrnění tempor. tkového odpdu provádí příslušnou obcí určená firm. Celonárodní systém změřený Lorem n spreje (n dolor, rozdíl třeb od oblů, elektrošrotu, bterií či zářivek) neexistuje. ředitel klientského Seriál TÉMA: o činnostech RECYKLACE PLASTŮ funkci společnosti EKO-KOM V minulém čísle zprvodje temps jste dozvěděli non, liqum více o ktivní spolupráci společnosti EKO-KOM eu liquet spien mi s obcemi. V tomto temps čísle non, liqum věnujeme komunikčním ktivitám společnosti EKO-KOM. Informování spotřebitele, komunikční kmpně nebo propgce správného nkládání s odpdy tyto ROZHOVOR řd dlších výrzů oznčují S HEJTMANEM důležitou činnost EKO-KOM,. s., která npomáhá splnit cíle stnovené zá konem o oblech. Třídění odpdů dosžení cílů využití odpdů není možné bez intenzivní prvidelné spolupráce obyvtel. A obyvtele liqum je nutné v této činnosti podpo- eu liquet spien mi temps non, rovt, motivovt je postupně měnit jejich postoj tk, by třídění odpdů povžovli z zcel běžnou smozřejmou součást LINKA? kždodenních čin- VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ ností. Propojovcím prvkem veškeré který je provádí světem třídění recyklce odpdů. komunikce je slogn Má to Během uplynulých deti let Tond svou pojízdnou smysl. Třiďte odpd., který vystihuje fkt právě n vzdělávcí výstvou oslovil přes 650 tisíc žáků. Kromě temps non, liqum kždém eu liquet spien mi temps přímého non, oslovení liqum žáků probíhá tké vzdělávání učitelů, z nás záleží, jk bude s odpdem dále nkládáno buď dlší využití v rámci výuky. kteří jsou vybvováni publikcemi informcemi pro umožníme jeho dlší zprcování Kždým rokem tké n podporu třídění recyklce probíhjí krjské komunikční kmpně, recyklci, nebo zpříčiníme, PŘEDSTAVUJEME že KLIENTSKÉ ODDĚLENÍ bude pouze odstrněn. které podrobněji věnují přímému oslovení obyvtel Prvním projektem v oblsti nisi v jednotlivých eget regioh n V zákldě místních zvyklostí non, podmínek. liqum Prlelně probíhá tké komunikce byl školní vzdě- eu liquet spien mi temps celoplošná lávcí progrm. Byl vytvořen mskot pro děti Tond Obl, kmpň to přes TV, rádi, internet, tisk nebo školní informční knál. Pro komunikci spotřebiteli má

8 ináře EKO-KOM,. s., stránky stránky n Fcebooku com/tridimodpd?ref=rch&sid= Lidé o smyslu třídění recyklce odpdů mohou dozvědět nejen z médií, le tké z mnoh kcí, které podporují zvyšování povědomí o třídění recyklci. Setkt s námi můžete n venkovních kcích, jko jsou festivly, dožínky nebo městské slvnosti. Novinkou v letošním roce je zpojení dvceti největších festivlů do projektu Čistý festivl, kde bude možnost třídit ppírový plstový odpd. Nvíc kždý festivl získá certifikci s oznčením Čistý festivl, kterou bude moci příští rok obhájit. uctor ut, dipiscing t o uctor conctetur vite blndit. eu liquet spien mi tempor uctor. vite blndit. spien mi temp uctor r r r r r r conctetur vite blndit. Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvt n inář pořádný nší společností, změřený n: spien mi tempor uctor Vestibulum pellentesque lcus mi, uctor conctetur vite tempor. Lorem dolor, rozbor zákon č. 477/2001 Sb. o oblech ve eu znění liquet pozdějších předpisů; spien mi činnost utorizovné oblové společnosti EKO-KOM,. s., vedení evidence vyplňování čtvrtletního výkzu o produkci oblů v rámci systému EKO-KOM; znčení oblů informce o podmínkách uvádění oblů n trh. ředitel klientského Účelem ináře je snh o prohloubení znlostí oblového zákon, má vysvětlit činnost systému EKO-KOM jko utorizovné oblové společnosti především poskytnout informce týkjící správného vedení evidence oblů. temps non, liqum V spien mi temps non, liqum Míst konání termíny: PRAHA ináře ČESKÉ BUDĚJOVICE Společnost EKO-KOM tké prvidelně pořádá zdrm ináře pro své klienty, zstupitele měst obcí nebo učitele. V příštím díle dozvíte více informcí k plánovným podzimním komunikčním ktivitám společnosti EKO-KOM. BRNO temps non, liqum Seminář koná v prvním DK Metropol Seminář koná v slonku I II ptře slonek D Senovážné nám. 2 v hotelové budově Hotel Holidy Inn Prgue České Budějovice Hotel Holidy Inn Brno Congress Centre kruhový sál Křížkovského 20 N Pnkráci 15/1684 VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ kpcit: 70 osob LINKA? Brno Prh 4 (stnice metr C Vyšehrd) 24. září 2010 kpcit: 50 osob kpcit: 50 osob od do hod. 25. eu červn liquet 2010 spien mi 17. září 2010 od 9.00 do hod. temps non, liqum od do V hod. eu liquet spien mi temps non, liqum V přípdě, že přijmete nše pozvání n tento inář, prosíme Vás o potvrzení vší účsti n e-mil dre: přípdně n tel. čísle PŘEDSTAVUJEME (sl. Lenk Hříblová), n KLIENTSKÉ kterém Vám budou zodpovězeny ODDĚLENÍ podrobnější informce. Účst n ináři je zdrm. Věříme, že návštěv tohoto ináře nisi Vám eget bude příno přispěje k objsnění nisi mnoh eget sporných otázek v oblsti nkládání s obly oblovými odpdy. eu liquet spien mi temps non, liqum Těšíme n Vši návštěvu.

9 Výsledky společnosti EKO-KOM z loňský rok Výsledky společnosti EKO-KOM z rok 2009 I přes hospodářskou krizi, která tké dotkl celého systému hos- 71 %. Ke konci roku 2009 bylo n území ČR podření s odpdy, podřilo zchovt systém třídění odpdů v obcích 189 tisíc brevných kontejnerů, do kterých je jeho následné recyklce. možno třídit oblové odpdy. Jedno stndrdní Výtěžnost tříděného sběru ppíru, plstů, skl nápojových krtonů sběrové místo třemi kontejnery n sběr ppíru, uctor ut, byl v roce ,8 kg/obyvtel/rok. V roce 2009 bylo do systému zpojeno klientů obcí, ve kterých žije 10,39 mil., tj. 98,8 % plstů skl připdá průměrně n 163 obyvtel dipiscing t o spien mi tempor uctor conctetur vite (v roce 2008 to bylo 171 obyvtel). uctor Sběrná síť je tk populce ČR. V roce 2009 bylo vytříděno následně využito blndit. eu pro obyvtele stále nisi dostupnější eget je jedn z nejhustších v celé Evropě. tun odpdů dosženo celkové míry recyklce oblových odpdů ve výši liquet spien mi Vestibulum pellentesque tempor uctor lcus mi, uctor Počet klientů vite blndit conctetur vite Obly uvedené n eu liquet tempor trh v ČR (t) spien mi temp z toho nevrtné t (30%) uctor r (31%) r (30%) r r (27%) Lorem (24%) dolor, (30%) (33%) r r z toho nevrtné Pvel Urbn (70%) conctetur vite (69%) (70%) blndit. (73%) (76%) (70%) ředitel (67%) klientského 77,7% 78,4% eu liquet 79,3% spien 80% mi 81% 81% 81% Podíl n trhu oblů v ČR (%) Počet obcí Počet obyvtel Podíl populce 93% 96% 97% 97% 98% 98% 98% temps non, liqum V spien mi Celkem využitý odpd t t t t t t t temps non, liqum Recyklce odpdů z oblů v systému EKO-KOM v roce 2009 temps non, liqum 73% 94% 59% V spien mi temps non, liqum 50% eu liquet spien mi temps non, liqum eu liquet spien mi temps non, liqum sklo plsty ppír kovy nápojové krtony CELKEM 16% 71%

10 odpdové dny Konference Odpdy obce 2010 N zčátku červn n odborné konferenci Odpdy obce, která kždoročně odehrává v rámci cyklu odborných konferencí Odpdové dny, opět šl široká odborná veřejnost. V prezentcích jednotlivých přednášejících diskutovlo uctor ut, o ktuálních témtech odpdového hospodářství. dipiscing t o V letošním cyklu uctor conctetur vite Odpdových dnů, které konjí pod zášti- blndit. eu liquet spien mi tempor uctor tou Ministerstv životního prostředí ČR,. vite Svzu měst blndit. obcí ČR, eu Asocice liquet krjů spien mi ČR měst temp Hrdec uctor r r Králové, r hovořilo zejmén r r r o dlších conctetur vite možnostech blndit. rozvoje eu liquet odpdového spien hospo- mi dářství v České republice, strtegii měst obcí v rámci správného nkládání s odpdy, budoucnosti zpětného odběru elektrozřízení bterií nebo o ekonomice odpdového hospodářství. První den byl jko již trdičně zkončen slvnostním večerem s vy- hlášením výsledků soutěže O Křišťálovou popelnici. Vítězem z rok spien mi tempor uctor Vestibulum pellentesque lcus mi, uctor conctetur vite tempor stl obec Průhonice, druhé místo si odnesl Lorem obec dolor, Zruč-Se. Třetí místo ptří městu Řevnice. O vítězi rozhoduje splnění ředitel mnoh klientského kritérií vzthujících k hospodření s komunálními odpdy n území obce. Podrobnější informce ke konferenci Odpdy obce soutěži O Křišťálovou popelnici nleznete n stránkách www. ekokom.cz. temps non, liqum V spien mi temps non, liqum temps non, liqum Systém EKO-KOM zjistil v roce 2009 recyklci pro 71 % temps non, liqum eu liquet spien mi temps non, liqum oblů prodných v ČR. eu liquet spien mi temps non, liqum vrcíme obly do život

11 Články z tisku Studenti postvili Národní fotblový stdion Mldá front Dnes Součástí příprvy stvby byl npříkld Podle Pvl kresb trojrozměrného modelu. Podle učitelky studenti třeb tké sledovli pořdy čího celostátní Sobol, mluv- uctor ut, dipiscing t o spien mi tempor LIBEREC Liberečtí studenti postvili o stvbě velkých světových stdionů. Ob uctor conctetur vite soutěže zároveň zástupce uctor Svzu výrobců Národní fotblový stdion. Zcel ekologicky. modely mimořádně povedly, vystvíme blndit. eu vlnitých nisi lepenek, eget byl letošním témtem Národní Z vlnité lepenky dlouhé týdny stvovli si je ve škole, zhodnotil Krčmrová. liquet spien mi tempor uctor lcus mi, Vestibulum pellentesque fotblový stdion. Během dřívějších studenti dvou tříd Střední průmyslové školy Jednou z podmínek soutěže bylo výhrdní ročníků vytvářeli studenti kopie existujících stvební v Liberci dv obří modely, v rámci použití ekologického mteriálu v podobě. světových nebo regionálních stveb. uctor Tentokrát conctetur zpojili i svou vite kretivitu vytvořili něco soutěže, do které zpojilo 15 středních vlnité vite lepenky. Soutěž pořádá blndit. Svz výrobců vlnitých stvebních škol z celé země. Kromě toho, lepenek eu liquet ve spolupráci společností úplně nového, tempor. podtrhl Sobol. že v soutěži jde o propgci ekologických spien mi EKO-KOM. Akce temp je pod záštitou Před pěti lety si studenti střední průmyslové dolor, školy stvební vybrli obchodní mteriálů, nšim studentům to hodně uctor dlo r ministerstv r životního r prostředí. r Studenti Lorem i z odborného hledisk, zhodnotil pedgožk Alen Krčmrová. conctetur vite tisíc korun. blndit. Liberce. r mjí r velkou motivci, protože bojují o 25 dům Tesco. V té době ještě tvořil Pvel dominntu Urbn ředitel klientského eu liquet spien mi České hory hyzdí odpdky, pomoci mjí kontejnery ky od cigret nebo igelitové pytlíky, to vše dá njít v blízkosti turistických trs v Českém le. Není to tk hrozné, le kontejnery zvýší kv- ČT24 Zprávy rubriky litu prostředí, věří ředitel chráněné krjinné přesáhnout částku sto tisíc korun. Lidé odhzují oblsti Český les Jindřich V Horáček. eu odpdky, liquet kde dá, spien my mi to musíme temps non, liqum Projekt sběrných dvorů v Českém le je eu liquet spien mi temps non, liqum likvidovt. Sběrný dvůr by měl být místem, DOMAŽLICE/TURNOV Český les je unikátní. Jeho součástí jsou mimo jiné i směrníky v němž by měl být vrácený odpd orgni- první chráněnou oblstí u nás, kde njdete s piktogrmy, které turistům v dné lozovně soustřeďován, vysvětluje strost známé kontejnery n třídění odpdu. První klitě ukážou, jk dleko je to k nejbližšímu Klenčí pod Čerchovem Krel Smutný. dvě stnoviště jsou n ROZHOVOR hojně využívných prkovištích S stnovišti HEJTMANEM tříděného odpdu. Vybrli jsme Nikdo z iniciátorů projektu si nedělá u Cprtic Lískové n Domžlicku. si cíleně loklitu, vybrli jsme si subjekty pro iluze, že by nová míst n provný sběr Mjí pomoci udržet pořádek v oblsti. Prázdné spolupráci během tří měsíců jsme tento vždy eu zbránil liquet lidem v spien odhzování mi odpd- plstové lhve, ppírky od sldkostí, krbič- temps non, projekt liqum zrelizovli, říká oblstní mnžer ků. Je le důležité dát jim možnost, km od- EKO-KOM Luděk Königsmrk. Nákldy n provoz sběrného dvor, které hrdí Klenčí pod Čerchnovem, by neměly V ulicích bude více kontejnerů n třídění pd bez problémů odkládt. Je to i o tom, by veřejnost věděl, že odpd má třídit, připomíná Jindřich Horáček. temps non, liqum eu liquet spien mi temps non, liqum Mldá front Dnes by mělo v nejbližších dh objevit v ulicích měst Liberce. Společnost EKO-KOM s novou zástvbou. V ulicích objeví kontejnery rozmístěny především v oblsti det nbídl městu jejich bezpltné užívní nových modrých kontejnerů n ppír, stej- LIBEREC Třicet nových kontejnerů do konce roku Podle náměstk libereckého né množství žlutých n plsty zelených n tříděný odpd, kždý o objemu 1100 litrů, primátor Miln Šír budou tyto n brevné sklo. eu liquet spien mi temps non, liqum Příště: Zsílání fktur e-milem, Tipy rdy klientského : Kovy plsty nd 5 l

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

Dveřní a podlahové zavírače

Dveřní a podlahové zavírače Dveřní podlhové zvírče Dveřní zvírče, s.r.o., člen celosvětového zámkřského koncernu ASSA ABLOY AB, zujímá vedoucí postvení n českém trhu změřeném n bezpečnostní systémy, zámky ochrnu mjetku. Výrobky společnosti,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná technický List best - zdicí systém unik vnitřní BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST - UNIKA překldová BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce blkonů ters Vrinty 1-8 Konstrukce blkonů ters Konstrukční skldb 1 Podlhová konstrukce se Schlüter -DITRA 25 Kontktní izolce seprce ve spojení vyrovnání tlku vodní páry nd nosným, vyspádovným

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více