UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s."

Transkript

1 zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost uctor ut, Nše letní číslo jsme ještě více nfoukli o zjímvé informce nejen z oblsti týkjící ob- dipiscing t o spien mi tempor uctor conctetur vite dozvědět informce o smyslu uctor správnosti třídění odpdů. lového průmyslu, le tké o ktivity, do kterých blndit. eu Abychom byli schopni správně nstvit v rámci své informční kmpně n podporu liquet spien mi sceler- Vestibulum efektivní informční pellentesque kmpně, potřebujeme znát názory správného třídění recyklce oblového odpdu isque tempor uctor lcus mi, ktuální postoje obyvtel. Do zákulisí nšich zpojil EKO-KOM,. s. kždoročních. průzkumů můžete nhlédnout uctor díky Červnové dny ptří vite již trdičně odborné blndit. konferenci Odpdy odborníkovi conctetur n průzkumy vite nlýzy pnu Mgr. Jiřímu Remrovi, Ph.D., tempor. kterému jsme položili pár otázek. obce, kterou eu pořádá liquet společnost spien EKO-KOM. mi Kždým rokem tk mjí odborníci temp z odpdového r hospodářství Zřdili jsme tké rozhovor o oblové problemtice uctor r možnost r diskutovt o r ktuálních témtech s tjemníkem Lorem Českého dolor, průmyslového sdružení pro r týkjících r odpdové problemtiky. obly životní prostředí pnem Mgr. Pvel Jnem Urbn Bláhou. conctetur Zltým hřebem vite konference je letos blndit. již šestý ročník Pro sndnější výpočet množství ředitel oblů klientského vám může soutěže obcí O křišťálovou eu liquet popelnici. Kždým spien mi rokem mjí možnost zúčstnit vyhrát obce zpopočtu množství oblů. pomoci náš průvodce zprcováním dt pro účely výjené v systému EKO-KOM, které mjí efektivně správně nstvený systém nkládání Doufáme, že letošní léto nebude deštivé, jk s odpdy celkově intenzivně věnují odpdovému hospodářství ve své obci. jsme zžívli v posledních týdh, Vy si tk užijete prosluněné léto plné krásných zážitků z dovo- Venkovní komunikční ktivity nší společnosti budou probíht tké n festivlech. Letos jsme vytvořili projekt Čisté festivly, který podporuje třídění odpdů lených. propgci recyklce n dvceti největších českých festivlech. Produkce odpdu n velkých festivlech dá srovnt s větší obcí byl by škod, by odpd, který eu liquet spien Pvel mi Urbn, dá dále využít, končil n těchto kcích zbytečně temps non, ve liqum směsném odpdu. eu liquet ředitel klientského spien mi temps non, liqum ROZHOVOR Rozhovor s S tjemníkem HEJTMANEM CICPEN Mgr. Jnem Bláhou Tjemníkovi Českého průmyslového sdružení pro obly životní prostředí Mgr. eu liquet Jnu Bláhovi jsme spien položili mi několik otázek n tém oblů temps odpdů. non, liqum VÍTE, Společně CO JE TŘÍDICÍ Děláme LINKA? Festivly Čistější Dvcet největších českých hudebních festivlů pod záštitou utorizovné oblové společnosti EKO-KOM,. s., temps non, liqum spojilo v eu projektu liquet Čistý festivl. spien mi temps non, liqum PŘEDSTAVUJEME Pozvánk n výstvu KLIENTSKÉ plstik ODDĚLENÍ z PET lhví Plstiky eu liquet vyrobené z PET spien lhví mi si můžete prohlédnout od 1. temps červn non, do liqum 15. srpn v Muzeu umění designu v Benešově. EKO-KOM,. s., N Pnkráci 17, 19, Prh 4

2 rozhovor MGR. JAN BLÁHA: DŮLEŽITÝ JE FUNKČNÍ SYSTÉM S trochou ndsáz- ky lze říci, že obly jsou věd. Npdlo vás někdy, že nejrůznější změny uctor ut, jejich tvrů, hmotnosti či použitých uzávěrů jsou vždy výsled- dipiscing t o uctor conctetur vite kem dlouhodobého výzkumu blndit. eu vývoje? Nejen o tom, le především o roli Českého průmyslo- liquet spien mi tempor uctor vého sdružení pro obly životní. prostředí vite (ČPSOŽP, le čstěji blndit. uvádí nglická eu zkrtk liquet CICPEN) spien mi při vzniku systému dobrovolného temp uctor r sběru, r třídění recyklce r r odpdů r jsme r hovořili s jeho tjemníkem vite Mgr. Jnem Bláhou. blndit. conctetur eu liquet spien mi oblsti odpdů oblů. V minulosti j spoluprcovl s EKO-KOMem, le i s řdou dlších firem. V součsné době j tjemníkem CICPEN. Co vše práce zhrnuje? spien mi tempor Mimo jiné i koordinci, uctor protože smozřejmě nezáleží jen n nší nisi orgnizci, eget le i n komunikci spolupráci Vestibulum pellentesque s osttními orgnizcemi, jko jsou lcus npříkld mi, Svz měst obcí, Asocice krjů, Potrvinářská komor, SYBA, Svz minerálních uctor vod, le i dlší. Všechny conctetur zmíněné vite orgnizce hájí své zájmy, le obl následně tempor. oblový odpd je pro nás společný problém. Všichni v konečné fázi střetáváme situcí, Lorem že byl dolor, n trh uveden výrobek v oblu, přičemž právě onen obl je nutno Pvel po upotřebení Urbn zpětně odebrt využít. Cílem ředitel je udržování klientského systému sběru třídění odpdů koordince spočívá v nutnosti zjištění ekonomické únosnosti, přípdně zjímvosti. Můžete v krátkosti vylíčit historii CICPEN? Toto sdružení bylo zloženo v roce 1994 z inicitivy řdy velkých orgnizcí jko vstřícná rekce českých potrvinářských oblových společností, které v zájmu řešení oblů oblových odpdů jež rozhodly výrzně npomoci zjišťování plnění směrnice EP č. 94/62/ES, která týká právě této problemtiky. gumenty především ekologických ktivistů, V poslední době stále opět ozývly r- Díky tomu byl o tři roky později, v roce 1997, zložen orgnizce EKO-KOM. že by bylo možná lepší zvést zálohy n PET Tehdy připrvovl i dobrovolná dohod s Ministerstvem životního V prostředí ČR, lhve, přípdně eu liquet n jiné proztím spien mi nezáloho- n jejímž zákldě vznikl systém sběru, temps třídění non, recyklce liqum odpdů, který vytvářel eu liquet spien mi temps non, liqum vné obly... orgnizce EKO-KOM. Součástí těchto ktivit byl i vznik nových zákonů, které byly Setkáváme s nejrůznějšími lterntivními nutné z hledisk budoucího přístupu do Evropské unie. První krůčky CICPEN byly návrhy, npříkld s oním zvedením záloh n PET tedy velmi srdnté. Díky nim vznikl systém, který proděll zkoušku č, ukázlo, že dobře funguje. lhve. Z nšeho pohledu vždy dochází k velkému nedorozumění. Netvrdíme totiž, že by zálohy nemohly být v některých zemích EU zvedeny, le Jký má v součsné době smysl nisi sdružení eget CICPEN? vše je o systému. eu liquet Jestliže nám spien podřilo mi přesvědčit eget poměrně vysoké procento občnů ke Dnešní smysl CICPEN spočívá v dlší temps podpoře non, liqum sběru, třídění recyklce oblo- nisi třídění vého odpdu, což je i v zájmu jeho členů. Vždyť i Evropská unie potvrdil, že dobrovolný sběr třídění odpdů v podmínkách české kotliny je úžsný v tom, že tuto v rozumné vzdálenosti od míst bydliště, sys- odpdů, k čemuž npomáhá umístění kontejnerů záležitost přijl většin občnů z svou. Všichni členové CICPEN jsou zároveň tém dobrovolného sběru je plně funkční, nelze vyjmout pouze jednu komoditu, nejprvděpodobněji z titulu zákon systému, VÍTE, který CO zde je JE nstven, TŘÍDICÍ účstníky LINKA? systému EKO-KOM, to jko pltící subjekty, protože uvádějí n trh obly výrobky v nich, tkže PET, což je velmi dobře prodejná surovin. Studie mují o likvidci oblů postrt. CICPEN všk není sdružení změřené pouze n zkázku Ministerstv životního prostředí ČR n třídění recyklci. Uvedlo celý systém do pohybu, le má dleko širší pole temps non, liqum nisi opkovně eget potvrdily, že dobrovolné třídění zálohování působnosti. Mimo jiné je i eu členem liquet mezinárodní spien orgnizce mi EUROPEN či Normli- temps non, oblů liqum nelze kombinovt, protože by velmi zční komi TNK 78 pro obly. Řeší tedy celou řdu dlších záležitostí týkjících prvděpodobně došlo ke kolpsu celého systému. oblů. Ani my nejsme zstánci budování duálního systému, který by si vyžádl dlší nákldy v důsledku Jk dlouho PŘEDSTAVUJEME zbýváte odpdy obly? KLIENTSKÉ ODDĚLENÍ by byl méně účinný nepříliš přehledný. Dokonce V oblsti odpdů oblů pohybuji již od roku 1994, ovšem tehdy ještě i v Německu po určité době po zvedení záloh v roli poslnce Prlmentu ČR, člen nisi dotčeného eget výboru zprvodje řdy tehdy nisi potvrdilo eget zhoršení v celkové V situci třídění odpdů. Nvíc non, větší liqum část veřejnosti ni není zálohování úplně nových zákonů o odpdech. eu liquet Když j spien přestl mi působit n půdě politické, temps zčl j od roku 2002 věnovt průmyslové ekologii, především opět oblů nkloněn.

3 rozhovor Hovoříte o PET oblech plstech. Znmená to, že by ppír či sklo byly z hledisk recyklce méně význmné? Vůbec ne, spíše j uvedl příkld, kdy by vyjmutí jedné komodity zpříčinilo kolps celého systému. Ppír lze odkládt do výkupu, sběrných dvorů či kontejnerů sběr skl je v podsttě bezproblémový. Dále úspěšně rozvíjí třídění nápojových krtonů. uctor ut, Myslíte si, že systém dobrovolného sběru tříděného odpdu v důsledku vede k mizení černých skládek v okolí obcí? dipiscing t o uctor conctetur vite N tuto otázku vám nemohu jko tjemník CICPEN odpovědět nprosto přesně, blndit. eu protože nlýzmi v tomto směru zbývjí jiní. Jko občn středně velké obce liquet spien mi tempor uctor bych všk řekl, že situce v tomto ohledu výrzně zlepšil. Výrzně rozšířil nbídk pro ukázněné občny. Osobně mě těší, že jsou kontejnery dobře dostupné. ve svém širokém okolí snžím podporovt třídění vite všeho, co třídit lze. blndit. spien mi temp uctor r r r r kce pro veřejnost r r conctetur vite blndit. eu liquet spien mi Jk vidíte budoucnost třídění odpdů u nás? Osobně si myslím, že by mohlo ještě rozšiřovt to i z přispění CICPEN, EKO-KOM, le i všech dlších účstníků systému, zejmén Svzu měst obcí, obcí smotných, krjů td. Bez ohledu n použitý model jde všk v konečné podobě především o informce, pozitivní vnímání třídění spien mi tempor ze strny lidí, ze strny dětí uctor ekologickou výchovu. Existuje stále rezerv ke zlepšení velmi dobrého Vestibulum stvu třídění pellentesque odpdů, le kždý z nás musí především chtít. lcus mi, V tomto ohledu j ndše nše sdružení tké. uctor conctetur vite tempor. Lorem dolor, Společně Děláme Festivly Čistější ředitel klientského Dvcet největších českých hudebních festivlů pod záštitou utorizovné oblové společnosti EKO-KOM spojilo v projektu Čistý festivl. V rámci projektu nisi eget utorizovná oblová společnost EKO eu liquet spien mi KOM snží českým festivlům jejich temps návštěvníkům non, liqum mximálně usndnit třídění eu liquet spien mi odpdu zjistit motivci k tomu, by byl temps vytříděný non, liqum odpd předný k druhotnému využití co nejkvlitnější. Festivly Rock for People, Colours of Ostrv, Trnkobrní, Votvírák, Sázvfest řd dlších rozhodly ROZHOVOR zpojit do unikátního S projektu HEJTMANEM přiblížit návštěvníkům třídění odpdu pod mottem Společně děláme festivly čistější. Nejzjímvější novinkou v projektu nisi Čistý eget festivl je unikátní soutěž mezi z-dipiscingpojenými festivly o největší počet vytříděných temps non, pivních liqum kelímků. Kelímky přinené eu liquet spien mi návštěvníky ke stánku Zelený bod budou po celou dobu konání festivlů skládt do hd. V poslední den bude délk hd změřen komisři pelhřimovské gentury Dobrý den. První festivl v řdě, žmberský JmRock, nství hodnotu českého rekordu temps non, liqum eu liquet spien mi temps n osttních non, liqum festivlech bude, by postupně rekord překonly. Nejlepší festivl bude n konci roku zpsán v České knize rekordů. Neoficiální hodnot rekordu byl vytvořen v minulém roce n Colours of Ostrv, kde podřilo ve stánku Zelený bod vytřídit pivních kelímků. Pro osttní návštěvníky festivlu jsou připrveny eu liquet spien mi temps různé non, soutěže, liqum více informcí nleznete n stránkách n profilu Čistý festivl n Fcebooku.

4 ktuálně Otázky pro Jiřího Remr Položili jsme pnu Mgr. Jiřímu Remrovi, Ph.D., Rerch Directorovi, pár otázek pro bližší uctor ut, vysvětlení prováděného dipiscing t o průzkumu. uctor conctetur vite blndit. eu V nedávné době jste liquet spien mi tempor uctor provedli průzkum mezi klienty AOS EKO-KOM,. vite n co je průzkum blndit. změřen? spien mi Výzkumné šetření, temp které proběhlo uctor r r r v období r dubn r r květn letošního roku, bylo conctetur vite změřeno n blndit. bližší poznání liquet jednotlivých subjektů. spien mi eu Jde nám o to, by jednotliví klienti mohli nonymně vyjádřit své názory postoje, n jejichž Budou zjištěná dt od klient zveřejněn, má firm obávt zneužití zjištěných informcí? Rozhodně ne, ochrně osobních údjů věnujeme mimořádnou pozornost. Získné údje jsou přímo spien mi tempor v nší gentuře nonymizovány, uctor jsou odděleny veškeré identifikční nisi údje eget jko npř. názvy firem, dresy pod. od Vestibulum pellentesque vlstních odpovědí n jednotlivé otázky. lcus Teprve mi, poté dt nlyzují. Výsledky jsou pk uváděny zásdně v souhrnné podobě, uctor tkže není možné zpětně conctetur dohledt, vite jk konkrétní respondent odpověděl. Před dokončením tempor. závěrečné zprávy ještě nvíc prověřujeme, zdli není možné odhdnout přípdného Lorem utor dolor, nějké odpovědi nepřímo, npř. n zákldě kombince uvedených znků. V zájmu ochrny nšich ředitel respondentů klientského dokonce ni zdvteli výzkumu neposkytujeme znm firem, které tvoří výzkumný vzorek. Vytváříte pnel dotzovtelů, o co zákldě bude možné dále vlstně jedná? zkvlitnit poskytovné služby Jedná o vytvoření souboru orgnizcí, které klientům AOS. Výzkum rozhodně není jsou n zákldě posouzení mnoh kritérií vhodnými žádným zkoušením, n reprezentnty eu celé liquet skupiny orgnizcí. spien Tkové mi sub- temps non, liqum které by V bylo nutné jkkoli eu liquet spien mi temps non, liqum připrvovt. jekty bychom i v budoucnu rádi kontktovli znovu získávli od nich dlší odpovědi týkjící dlších ktuálních otázek. Zřzení do tkovéhoto pnelu Co je cílem průzkumu? je pochopitelně dobrovolné ze strny klientské orgnizce nši tztelé n tkovýto zájem zdvořile Tento stisfkční ROZHOVOR výzkum zjišťuje především S poždvky HEJTMANEM klientů. Ptáme tké n plány očekávání jednotlivých klientských orgnizcí. ptjí. Jkým způsobem relizujete sběr temps dt non, od liqum klientů společnosti EKO- KOM,. s.? Klienti společnosti EKO-KOM,. s., jsou nejprve kontktováni telefonicky, kdy nši Mgr. Jiří Remr, Ph.D. prcovníci předstvují smotný výzkumný záměr, v přípdě, že oslovený prcovník klientské orgnizce VÍTE, souhlsí s CO dlší komunikcí JE TŘÍDICÍ svou účstí LINKA? ve výzkumu, je Působí ve společnosti MARKENT, s. r. o., jko s ním předjednán termín osobní návštěvy tztele. Smotné dotzování tedy probíhá Rerch Director. Ve své odborné činnosti zbývá zejmén metodologií výzkumných šetření, formou osobních rozhovorů, které jsou vedeny nšimi vyškolenými tzteli n prcovištích jednotlivých klientů. řízením kvlity výzkumného procesu v nepo- temps non, liqum slední řdě tké problemtikou evlucí evlučního výzkumu. Ve své dosvdní ptnácti- eu liquet spien mi temps non, liqum Jk dlouho trvá pohovor ve firmě? Lze říci, že průměrný rozhovor trvá přibližně půlhodinu. Stává všk, že leté prxi vedl téměř 900 výzkumných šetření. rozhovor v některých přípdech protáhl třeb i n celou hodinu. To jsou všk výjimky, Dlouhodobě změřuje n rozvoj metodologie ke kterým dochází PŘEDSTAVUJEME z důvodů zájmu smotných respondentů KLIENTSKÉ o jednotlivá témt ODDĚLENÍ výzkumu v oblsti životního prostředí. Je členem dotzování. Dotzník, podle kterého tztelé ptjí, je konstruován tk, by Světové socice pro výzkum veřejného mínění interview dlo klidným tempem stihnout nisi během eget uvedené půlhodiny. (WAPOR) České evluční společnosti (ČES). eu liquet spien mi temps non, liqum

5 ktuálně Změn Plánu odpdového hospodářství ČR v roce 2009 jeho dopdy Závznou část Plánu odpdového hospodářství České republiky (dále rium energetické účinnosti, které určuje, kdy splovn POH ) přijl vlád jko nřízení vlády č. 197/2003 Sb. Tto závžná část přestává být zřízením n odstrnění odpdu stává uctor ut, obshuje cíle optření, jejichž dodržování má vést ke snížení produkce zřízením n využití odpdu. Tohoto ustnovení dipiscing t o spien mi tempor odpdů ke zlepšení nkládání s odpdy, které vzniknou. uctor conctetur vite bylo tké využito při vyhlášení uctor 15. výzvy z Operčního progrmu Plnění POH kždý rok vyhodnocuje Ministerstvo životního prostředí ČR (dále blndit. eu životní prostředí (dále OPŽP ), která ministerstvo ) hodnotící zprávu předkládá vládě. Jk z uskutečněných hodnocení vyplývá, většin cílů, jko snížení měrné produkce odpdů n jednotku HDP, liquet spien mi tempor uctor lcus Vestibulum je změřen pellentesque právě n zřízení n energetické využití odpdů mi, n mechnicko-biologickou úprvu odpdů. snižování podílu odpdů ukládných n skládkách či zvyšování mteriálového využití odpdů, je plněn. Problemtické Znění. 15. výzvy z OPŽP nleznete n stránkách uctor Státního všk zůstává vite zejmén plnění cílů převztých blndit. fondu conctetur životního prostředí. vite ze směrnice 31/2006 ES, o skládkách, to snižování množství eu liquet biologicky rozložitelných odpdů (dále BRKO ), Dále ministerstvo tempor. využilo čl. 16. odst. 2 směrnice spien ukládných mi n skládky mteriálové temp využití o odpdech zkotvilo do POH podmínky pro nepovolení Lorem přeprvy odpdů dolor, do zřízení n jejich energe- komunálních odpdů. uctor r r r r Z přípdné neplnění cíle pro skládkování r BRKO r mohou hrozit České republice tické využití, pokud by v důsledku této Pvel přeprvy Urbn měly snkce ze strny Evropské komi, conctetur proto vite ministerstvo rozhodlo blndit. POH změnit. být odstrněny odpdy vznikjící ředitel n území klientského ČR nebo Byl vypuštěn zásd nepodporovt výstvbu nových eu sploven liquet komunálního spien odpdu ze státních prostředků, což umožní podpořit výstvbu zřízení n energetické Tto změn POH vyšl ve Sbírce zákonů dne mi by s těmito odpdy bylo nkládáno v rozporu s POH. využití komunálních odpdů jk z prostředků národních, tk z Operčního progrmu 31. prosince 2009 jko nřízení vlády č. 473/2009 životní prostředí. Přitom směsný komunální odpd obshuje téměř 50 % biologicky Sb. je účinná ode dne jejího vyhlášení. rozložitelných odpdů, objemově je tedy nejvýznmnější skupinou biologicky rozložitelných odpdů, které jsou ukládány n skládky. Dvid Hortius, Vypuštění zásdy nepodporovt výstvbu sploven ze státních prostředků bylo odbor odpdů, umožněno zejmén tím, že nová směrnice 98/2008 ES, o odpdech, stnovuje krité Ministerstvo eu liquet životního spien prostředí mi ČR temps non, liqum V spien mi temps non, liqum Nový informční mteriál pro klienty temps non, liqum Průvodce zprcováním dt pro účely výpočtu množství oblů Záměrem tohoto mteriálu je informovt vás o možnostech zprcování dt pro účely výpočtu množství oblů, která jsou následně přenášen dle typů oblů do čtvrtletních temps non, liqum eu liquet spien mi temps výkzů. non, liqum Požádli jsme uditorskou společnost Ernst & Průvodce zprcováním dt pro účely Young ČR, s. r. o., která provádí kontroly u klientů výpočtu množství oblů AOS EKO-KOM, by vytvořil informční mteriál, jenž obshuje zákldní přehled používných způsobů výpočtu množství oblů včetně příkldů. Informční mteriál pro klienty společnosti EKO-KOM,. s. eu liquet spien mi temps Mteriál non, liqum ke stžení nleznete n internetové dre:

6 Tipy rdy klientského Rozdíl mezi vlnitou lepenkou ppírem Ve čtvrtletních výkzech o produkci oblů tkáváme s roz- dělením n ppír vlnitou lepenku. Jk tedy rozeznt tyto dvě skupiny oblů správně rozdělit do čtvrtletních výkzů? uctor ut, dipiscing t o uctor conctetur vite Ppír blndit. eu liquet spien mi tempor uctor Ppír či hldká lepenk nebo tké krton s velkou plošnou hmotností. Obecně dle ISO jedná. o grmáže ppíru vyšší než 224g/m 2. Bývá tvořen vite blndit. několik vrstvmi. Vnitřní vrstvy bývjí většinou z mteriálu získného recyklcí, jehož eu liquet spien vlákn mi jsou sice temp krtší méně kvlitní, le dávjí mteriálu uctor r potřebnou r r r tuhost. Oproti tomu vnější vrstvy tvoří r primární surovin. Bývjí sice tenčí oproti nosné conctetur vrstvě, le vite zto blndit. r zjišťují dosttečně kvlitní podkld pro tisk. eu liquet spien mi pozvánk Vlnitá lepenk je tří- ž dmivrstvá struktur, slepená lepidly n bázi škrobu, ve které střídjí vrstvy hldké zvlněné lepenky. Vytvářejí tk strukturu spien mi tempor mjící lepší pevnostní vlstnosti uctor než jednotlivé vrstvy smy o sobě. Kromě těchto vynikjících pevnostních Vestibulum vlstností má pellentesque i lepší odolnost vůči teplotním změnám lcus to díky mi, vzduchu cirkulujícímu ve zvlněných vrstvách. Podle počtu vln n metr od 108 do uctor 402 výšky vlny dělí conctetur do čtyř respektive vite pěti typů: A, B, C, D F někdy oznčovná tempor. jko mikrovln. Od výšky 4,8 mm ž po 0,8 mm u mikrovlny. Lorem Pro její výrobu dolor, nejčstěji používá primární surovin nebo surovin získná z recyklce tohoto typu mteriálu. ředitel klientského Pro potřeby evidence uvádějte do kolonky Vlnitá lepenk ppírové obly o třech více vrstvách. temps non, liqum V spien mi temps non, liqum výstv plstik z PET lhví Vlnitá lepenk Plstiky vyrobené z PET lhví si můžete prohlédnout od 1. červn do 15. srpn v Muzeu umění designu v Benešově. temps non, liqum temps non, liqum eu liquet spien mi temps non, liqum eu liquet spien mi temps non, liqum

7 dotzy z webu N co spotřebitelé nejvíce ptjí? Vybrli jsme pro vás odpovědi n nejčstější otázky, které nám píší lidé n stránky Je prvd, že všechen odpd i ten vytříděný sype n jednu hromdu? uctor ut, Nikoli, po roztřídění už jednotlivé mteriály nikdy nemíchjí dohromdy. V dnešní dipiscing t o době, kdy z kždou uloženou tunu odpdů n skládkách pltí, nemá nikdo zájem uctor conctetur vite sypávt odpdy dohromdy. V České republice je dosttek zprcovtelů, kteří vytříděný blndit. eu odpd ndále zprcovávjí ť n druhotnou surovinu, kterou dále obchoduje, nebo liquet spien mi tempor uctor n hotové výrobky, s nimiž v běžném životě tkáváme. Jen občs bohužel njdou ti, kteří jsou schopni celý tříděný odpd znehodnotit nežádoucími příměi, jko je npříkld směsný komunální odpd. Pokud. něco tkového vite stne obsh kontejneru blndit. s tříděným odpdem je ntolik znečištěn, že s ním již nelze nkládt jko eu s odpdem liquet tříděným, není možné ho nložit n svozový spien vůz spolu mi s osttním tříděným odpdem. temp Tím by bylo znehodnoceno to, co je již n voze nloženo. uctor r S tkovým znečištěným r tříděným r odpdem r je třeb nkládt jko s odpdem směsným r odvézt ho n r skládku nebo do splovny. Ovšem je třeb říct, že tyto excesy conctetur nejsou n vite denním pořádku lidé blndit. snží odpdy třídit pečlivě. eu liquet spien mi Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko. Do kontejneru n ppír můžete vhzovt obálky celé. Zprcovtelé mjí zřízení, která si s fóliovými okénky pordí z vás. spien mi tempor uctor Km ptří nádobky od sprejů od brev? Vestibulum Nádobky pellentesque od sprejů je vhodné odevzdt ve sběrném lcus dvoře, mi, kde ukládjí do příslušných nádob. Je možné tké využít tzv. mobilní sběr, který některé uctor obce pro odstrnění drobného conctetur chemického vite odpdu z domácností orgnizují. Svoz odstrnění tempor. tkového odpdu provádí příslušnou obcí určená firm. Celonárodní systém změřený Lorem n spreje (n dolor, rozdíl třeb od oblů, elektrošrotu, bterií či zářivek) neexistuje. ředitel klientského Seriál TÉMA: o činnostech RECYKLACE PLASTŮ funkci společnosti EKO-KOM V minulém čísle zprvodje temps jste dozvěděli non, liqum více o ktivní spolupráci společnosti EKO-KOM eu liquet spien mi s obcemi. V tomto temps čísle non, liqum věnujeme komunikčním ktivitám společnosti EKO-KOM. Informování spotřebitele, komunikční kmpně nebo propgce správného nkládání s odpdy tyto ROZHOVOR řd dlších výrzů oznčují S HEJTMANEM důležitou činnost EKO-KOM,. s., která npomáhá splnit cíle stnovené zá konem o oblech. Třídění odpdů dosžení cílů využití odpdů není možné bez intenzivní prvidelné spolupráce obyvtel. A obyvtele liqum je nutné v této činnosti podpo- eu liquet spien mi temps non, rovt, motivovt je postupně měnit jejich postoj tk, by třídění odpdů povžovli z zcel běžnou smozřejmou součást LINKA? kždodenních čin- VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ ností. Propojovcím prvkem veškeré který je provádí světem třídění recyklce odpdů. komunikce je slogn Má to Během uplynulých deti let Tond svou pojízdnou smysl. Třiďte odpd., který vystihuje fkt právě n vzdělávcí výstvou oslovil přes 650 tisíc žáků. Kromě temps non, liqum kždém eu liquet spien mi temps přímého non, oslovení liqum žáků probíhá tké vzdělávání učitelů, z nás záleží, jk bude s odpdem dále nkládáno buď dlší využití v rámci výuky. kteří jsou vybvováni publikcemi informcemi pro umožníme jeho dlší zprcování Kždým rokem tké n podporu třídění recyklce probíhjí krjské komunikční kmpně, recyklci, nebo zpříčiníme, PŘEDSTAVUJEME že KLIENTSKÉ ODDĚLENÍ bude pouze odstrněn. které podrobněji věnují přímému oslovení obyvtel Prvním projektem v oblsti nisi v jednotlivých eget regioh n V zákldě místních zvyklostí non, podmínek. liqum Prlelně probíhá tké komunikce byl školní vzdě- eu liquet spien mi temps celoplošná lávcí progrm. Byl vytvořen mskot pro děti Tond Obl, kmpň to přes TV, rádi, internet, tisk nebo školní informční knál. Pro komunikci spotřebiteli má

8 ináře EKO-KOM,. s., stránky stránky n Fcebooku com/tridimodpd?ref=rch&sid= Lidé o smyslu třídění recyklce odpdů mohou dozvědět nejen z médií, le tké z mnoh kcí, které podporují zvyšování povědomí o třídění recyklci. Setkt s námi můžete n venkovních kcích, jko jsou festivly, dožínky nebo městské slvnosti. Novinkou v letošním roce je zpojení dvceti největších festivlů do projektu Čistý festivl, kde bude možnost třídit ppírový plstový odpd. Nvíc kždý festivl získá certifikci s oznčením Čistý festivl, kterou bude moci příští rok obhájit. uctor ut, dipiscing t o uctor conctetur vite blndit. eu liquet spien mi tempor uctor. vite blndit. spien mi temp uctor r r r r r r conctetur vite blndit. Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvt n inář pořádný nší společností, změřený n: spien mi tempor uctor Vestibulum pellentesque lcus mi, uctor conctetur vite tempor. Lorem dolor, rozbor zákon č. 477/2001 Sb. o oblech ve eu znění liquet pozdějších předpisů; spien mi činnost utorizovné oblové společnosti EKO-KOM,. s., vedení evidence vyplňování čtvrtletního výkzu o produkci oblů v rámci systému EKO-KOM; znčení oblů informce o podmínkách uvádění oblů n trh. ředitel klientského Účelem ináře je snh o prohloubení znlostí oblového zákon, má vysvětlit činnost systému EKO-KOM jko utorizovné oblové společnosti především poskytnout informce týkjící správného vedení evidence oblů. temps non, liqum V spien mi temps non, liqum Míst konání termíny: PRAHA ináře ČESKÉ BUDĚJOVICE Společnost EKO-KOM tké prvidelně pořádá zdrm ináře pro své klienty, zstupitele měst obcí nebo učitele. V příštím díle dozvíte více informcí k plánovným podzimním komunikčním ktivitám společnosti EKO-KOM. BRNO temps non, liqum Seminář koná v prvním DK Metropol Seminář koná v slonku I II ptře slonek D Senovážné nám. 2 v hotelové budově Hotel Holidy Inn Prgue České Budějovice Hotel Holidy Inn Brno Congress Centre kruhový sál Křížkovského 20 N Pnkráci 15/1684 VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ kpcit: 70 osob LINKA? Brno Prh 4 (stnice metr C Vyšehrd) 24. září 2010 kpcit: 50 osob kpcit: 50 osob od do hod. 25. eu červn liquet 2010 spien mi 17. září 2010 od 9.00 do hod. temps non, liqum od do V hod. eu liquet spien mi temps non, liqum V přípdě, že přijmete nše pozvání n tento inář, prosíme Vás o potvrzení vší účsti n e-mil dre: přípdně n tel. čísle PŘEDSTAVUJEME (sl. Lenk Hříblová), n KLIENTSKÉ kterém Vám budou zodpovězeny ODDĚLENÍ podrobnější informce. Účst n ináři je zdrm. Věříme, že návštěv tohoto ináře nisi Vám eget bude příno přispěje k objsnění nisi mnoh eget sporných otázek v oblsti nkládání s obly oblovými odpdy. eu liquet spien mi temps non, liqum Těšíme n Vši návštěvu.

9 Výsledky společnosti EKO-KOM z loňský rok Výsledky společnosti EKO-KOM z rok 2009 I přes hospodářskou krizi, která tké dotkl celého systému hos- 71 %. Ke konci roku 2009 bylo n území ČR podření s odpdy, podřilo zchovt systém třídění odpdů v obcích 189 tisíc brevných kontejnerů, do kterých je jeho následné recyklce. možno třídit oblové odpdy. Jedno stndrdní Výtěžnost tříděného sběru ppíru, plstů, skl nápojových krtonů sběrové místo třemi kontejnery n sběr ppíru, uctor ut, byl v roce ,8 kg/obyvtel/rok. V roce 2009 bylo do systému zpojeno klientů obcí, ve kterých žije 10,39 mil., tj. 98,8 % plstů skl připdá průměrně n 163 obyvtel dipiscing t o spien mi tempor uctor conctetur vite (v roce 2008 to bylo 171 obyvtel). uctor Sběrná síť je tk populce ČR. V roce 2009 bylo vytříděno následně využito blndit. eu pro obyvtele stále nisi dostupnější eget je jedn z nejhustších v celé Evropě. tun odpdů dosženo celkové míry recyklce oblových odpdů ve výši liquet spien mi Vestibulum pellentesque tempor uctor lcus mi, uctor Počet klientů vite blndit conctetur vite Obly uvedené n eu liquet tempor trh v ČR (t) spien mi temp z toho nevrtné t (30%) uctor r (31%) r (30%) r r (27%) Lorem (24%) dolor, (30%) (33%) r r z toho nevrtné Pvel Urbn (70%) conctetur vite (69%) (70%) blndit. (73%) (76%) (70%) ředitel (67%) klientského 77,7% 78,4% eu liquet 79,3% spien 80% mi 81% 81% 81% Podíl n trhu oblů v ČR (%) Počet obcí Počet obyvtel Podíl populce 93% 96% 97% 97% 98% 98% 98% temps non, liqum V spien mi Celkem využitý odpd t t t t t t t temps non, liqum Recyklce odpdů z oblů v systému EKO-KOM v roce 2009 temps non, liqum 73% 94% 59% V spien mi temps non, liqum 50% eu liquet spien mi temps non, liqum eu liquet spien mi temps non, liqum sklo plsty ppír kovy nápojové krtony CELKEM 16% 71%

10 odpdové dny Konference Odpdy obce 2010 N zčátku červn n odborné konferenci Odpdy obce, která kždoročně odehrává v rámci cyklu odborných konferencí Odpdové dny, opět šl široká odborná veřejnost. V prezentcích jednotlivých přednášejících diskutovlo uctor ut, o ktuálních témtech odpdového hospodářství. dipiscing t o V letošním cyklu uctor conctetur vite Odpdových dnů, které konjí pod zášti- blndit. eu liquet spien mi tempor uctor tou Ministerstv životního prostředí ČR,. vite Svzu měst blndit. obcí ČR, eu Asocice liquet krjů spien mi ČR měst temp Hrdec uctor r r Králové, r hovořilo zejmén r r r o dlších conctetur vite možnostech blndit. rozvoje eu liquet odpdového spien hospo- mi dářství v České republice, strtegii měst obcí v rámci správného nkládání s odpdy, budoucnosti zpětného odběru elektrozřízení bterií nebo o ekonomice odpdového hospodářství. První den byl jko již trdičně zkončen slvnostním večerem s vy- hlášením výsledků soutěže O Křišťálovou popelnici. Vítězem z rok spien mi tempor uctor Vestibulum pellentesque lcus mi, uctor conctetur vite tempor stl obec Průhonice, druhé místo si odnesl Lorem obec dolor, Zruč-Se. Třetí místo ptří městu Řevnice. O vítězi rozhoduje splnění ředitel mnoh klientského kritérií vzthujících k hospodření s komunálními odpdy n území obce. Podrobnější informce ke konferenci Odpdy obce soutěži O Křišťálovou popelnici nleznete n stránkách www. ekokom.cz. temps non, liqum V spien mi temps non, liqum temps non, liqum Systém EKO-KOM zjistil v roce 2009 recyklci pro 71 % temps non, liqum eu liquet spien mi temps non, liqum oblů prodných v ČR. eu liquet spien mi temps non, liqum vrcíme obly do život

11 Články z tisku Studenti postvili Národní fotblový stdion Mldá front Dnes Součástí příprvy stvby byl npříkld Podle Pvl kresb trojrozměrného modelu. Podle učitelky studenti třeb tké sledovli pořdy čího celostátní Sobol, mluv- uctor ut, dipiscing t o spien mi tempor LIBEREC Liberečtí studenti postvili o stvbě velkých světových stdionů. Ob uctor conctetur vite soutěže zároveň zástupce uctor Svzu výrobců Národní fotblový stdion. Zcel ekologicky. modely mimořádně povedly, vystvíme blndit. eu vlnitých nisi lepenek, eget byl letošním témtem Národní Z vlnité lepenky dlouhé týdny stvovli si je ve škole, zhodnotil Krčmrová. liquet spien mi tempor uctor lcus mi, Vestibulum pellentesque fotblový stdion. Během dřívějších studenti dvou tříd Střední průmyslové školy Jednou z podmínek soutěže bylo výhrdní ročníků vytvářeli studenti kopie existujících stvební v Liberci dv obří modely, v rámci použití ekologického mteriálu v podobě. světových nebo regionálních stveb. uctor Tentokrát conctetur zpojili i svou vite kretivitu vytvořili něco soutěže, do které zpojilo 15 středních vlnité vite lepenky. Soutěž pořádá blndit. Svz výrobců vlnitých stvebních škol z celé země. Kromě toho, lepenek eu liquet ve spolupráci společností úplně nového, tempor. podtrhl Sobol. že v soutěži jde o propgci ekologických spien mi EKO-KOM. Akce temp je pod záštitou Před pěti lety si studenti střední průmyslové dolor, školy stvební vybrli obchodní mteriálů, nšim studentům to hodně uctor dlo r ministerstv r životního r prostředí. r Studenti Lorem i z odborného hledisk, zhodnotil pedgožk Alen Krčmrová. conctetur vite tisíc korun. blndit. Liberce. r mjí r velkou motivci, protože bojují o 25 dům Tesco. V té době ještě tvořil Pvel dominntu Urbn ředitel klientského eu liquet spien mi České hory hyzdí odpdky, pomoci mjí kontejnery ky od cigret nebo igelitové pytlíky, to vše dá njít v blízkosti turistických trs v Českém le. Není to tk hrozné, le kontejnery zvýší kv- ČT24 Zprávy rubriky litu prostředí, věří ředitel chráněné krjinné přesáhnout částku sto tisíc korun. Lidé odhzují oblsti Český les Jindřich V Horáček. eu odpdky, liquet kde dá, spien my mi to musíme temps non, liqum Projekt sběrných dvorů v Českém le je eu liquet spien mi temps non, liqum likvidovt. Sběrný dvůr by měl být místem, DOMAŽLICE/TURNOV Český les je unikátní. Jeho součástí jsou mimo jiné i směrníky v němž by měl být vrácený odpd orgni- první chráněnou oblstí u nás, kde njdete s piktogrmy, které turistům v dné lozovně soustřeďován, vysvětluje strost známé kontejnery n třídění odpdu. První klitě ukážou, jk dleko je to k nejbližšímu Klenčí pod Čerchovem Krel Smutný. dvě stnoviště jsou n ROZHOVOR hojně využívných prkovištích S stnovišti HEJTMANEM tříděného odpdu. Vybrli jsme Nikdo z iniciátorů projektu si nedělá u Cprtic Lískové n Domžlicku. si cíleně loklitu, vybrli jsme si subjekty pro iluze, že by nová míst n provný sběr Mjí pomoci udržet pořádek v oblsti. Prázdné spolupráci během tří měsíců jsme tento vždy eu zbránil liquet lidem v spien odhzování mi odpd- plstové lhve, ppírky od sldkostí, krbič- temps non, projekt liqum zrelizovli, říká oblstní mnžer ků. Je le důležité dát jim možnost, km od- EKO-KOM Luděk Königsmrk. Nákldy n provoz sběrného dvor, které hrdí Klenčí pod Čerchnovem, by neměly V ulicích bude více kontejnerů n třídění pd bez problémů odkládt. Je to i o tom, by veřejnost věděl, že odpd má třídit, připomíná Jindřich Horáček. temps non, liqum eu liquet spien mi temps non, liqum Mldá front Dnes by mělo v nejbližších dh objevit v ulicích měst Liberce. Společnost EKO-KOM s novou zástvbou. V ulicích objeví kontejnery rozmístěny především v oblsti det nbídl městu jejich bezpltné užívní nových modrých kontejnerů n ppír, stej- LIBEREC Třicet nových kontejnerů do konce roku Podle náměstk libereckého né množství žlutých n plsty zelených n tříděný odpd, kždý o objemu 1100 litrů, primátor Miln Šír budou tyto n brevné sklo. eu liquet spien mi temps non, liqum Příště: Zsílání fktur e-milem, Tipy rdy klientského : Kovy plsty nd 5 l

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Místo konání dražby je v prostorách Hotelu ZLATÁ HVEZDA, na adrese 1. Máje 103, 385 01 Vimperk

Místo konání dražby je v prostorách Hotelu ZLATÁ HVEZDA, na adrese 1. Máje 103, 385 01 Vimperk DRAŽEBNÍVYHLÁŠKADRAŽBYDOBROVOLNÉOPAKOVANÉ vyhotovená dle zák.c. 26/2000 Sb., o verejných držbách, ve znení pozdejších predpiso c. N63686 Touto Držební vyhláškou se vyhlšuje konání držby dobrovolné opkovné.

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské Jihomorvské EKOLISTY Foto rchiv Správy CHKO Pálv Pro budování vytváření citu pro nši plnetu není žádné místo n světě důležitější než místo, kde dítě vyrůstá. Mgr. Květoslv Burešová dlouholetá pedgožk zkldtelk

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4 ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ WWW.PRAHA12.CZ BREZEN 2011 ZDARMA Š Zveme vás... Km s ním, neb Odpdy 2011 Sportovt lze v kždém věku strn 4 strn 5 AKTUALITY

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Výroční shrnutí 2014

Výroční shrnutí 2014 Výroční shrnutí 2014 Rok 2014 v číslech 75% všech obalů bylo recyklováno 40 kg Tolik v průměru ročně vytřídí každý občan ČR plastu, skla, papíru a nápojových kartonů 99 metrů Průměrná vzdálenost k nejbližšímu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část OBSAH A. Informční část A Identifikční údje zprcovtelů...5 A2 Chrkteristik krizové situce...5 A3 Rozsh krizové situce...5 A4 Předpokládné dopdy krizové situce n působnost zprcovtele...7 A5 Orgnizční schém

Více

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití LF Elektroinstlční knály plstové pro universální použití Systém je určen pro ukládání vedení v oblsti občnské výstvby, pro knceláře, skldové výrobní prostory gráže dlších objektech ve kterých je vedle

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM. IV. ročník Číslo 3/2012 124.ÚS IPA sekce ČR

Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM. IV. ročník Číslo 3/2012 124.ÚS IPA sekce ČR SERVO PER AMIKECO IV. ročník Číslo 3/2012 124.ÚS IPA sekce ČR SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, Korupce je jeden z nešvrů nší společnosti. Z těchto důvodů byl schválen novelizce zákon číslo 137/2006, která

Více

Výroba a prodej výukových a propagačních pomůcek KATALOG 2/2014

Výroba a prodej výukových a propagačních pomůcek KATALOG 2/2014 KATALOG 2/2014 Ing. Petr Smutný mob: 604 131 784 mil: info@propgce-ps.cz Uhelná Příbrm 75 582 45 Uhelná Příbrm Ing. Petr Smutný / 604 131 784 / info@propgce-ps.cz Zbýváme se výrobou prodejem: propgčních

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NAVRHBK 2 www.cbsbeton.eu NOVÉ ŠKOLENÍ CYKLU KONSTRUKCÍ ČBS AKADEMIE SLEVA PRO ČLENY ČBS: 20 % Slovenská komor stvebných inžinierov www.sksi.sk ve spolupráci s Fkultou stvební

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Hermonská rosa Michaela Veselá

INFORMAČNÍ BULLETIN. Hermonská rosa Michaela Veselá INFORMAČNÍ BULLETIN 8.10.2015 Svzek 1, Vydání 4 Dikonie Církve brtrské Webová dres http://www.cb.cz/dikonie/ Hermonská ros Michel Veselá Právě připrvuji toto číslo bulletinu z oknem se letní žár proměnil

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

roof První vydání Květen 2009 Desky PIR Kingspan MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA maximální izolační vlastnosti

roof První vydání Květen 2009 Desky PIR Kingspan MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA maximální izolační vlastnosti Izolce První vydání Květen 2009 roof TR26/TR27 LPC/FM TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ DESEK PIR PRACOVNÍ POSTUP Desky PIR Kingspn MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA mximální izolční vlstnosti Stejný součinitel prostupu tepl (U)

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ veřejná zkázk mlého rozshu zdávná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č 1 ZADAVATEL Název: Institut postgrduálního vzdělávání ve zdrvotnictví

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Výroba a prodej výukových a propagačních pomůcek KATALOG 2/2014

Výroba a prodej výukových a propagačních pomůcek KATALOG 2/2014 KATALOG 2/2014 Ing. Petr Smutný mob: 604 131 784 mil: info@propgce-ps.cz Uhelná Příbrm 75 582 45 Uhelná Příbrm Ing. Petr Smutný / 604 131 784 / info@propgce-ps.cz Zbýváme se výrobou prodejem: propgčních

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

1. Zjednodušte a zapište podmínky:

1. Zjednodušte a zapište podmínky: Z A D Á N Í Gymnázium U Libeňského zámku Prh 8 / 9. tříd / 0-03 /. kolo ZADÁNÍ. Zjednodušte zpište podmínky: + : + +. Petr zjistil, že průměrná spotřeb jejich osobního ut n 00 km jízdy v městském provozu

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou MĚŘENÍ PARAMETRŮ OPTICKÝCH SOUSTAV Zákldním prmetrem kždé zobrzovcí soustvy je především její ohnisková vzdálenost. Existuje několik metod k jejímu určení le téměř všechny jsou ztíženy určitou nepřesností

Více

Rámové bednění Framax Xlife

Rámové bednění Framax Xlife 999764015-06/2014 cs Odborníci n bednění. Rámové bednění Frmx Xlife Informce pro uživtele Návod k montáži použití 9764-449-01 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod by Dok Industrie

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více