5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY"

Transkript

1 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos právě éo problemaice. Provozní inervaly jsou nezbynou součásí podkladů pro konsrukci GD a výpoče propusné výkonnosi raťových kolejí. Rozdělujeme je na : saniční raťové Každý provozní inerval se skládá ze saické a dynamické složky vzahující se k oběma na inervalu zúčasněným vlakům. Obecný var složení provozního inervalu je τ = s1 s d1 [min] edy součem saických a dynamických složek obou vlaků, přičemž saické složky působí vždy a dynamické složky mohou bý rovny nule nebo od nuly různé. Pro výpoče saické složky provozních inervalů je pořeba zná echnologické časy. Tyo echnologické časy se v praxi sanoví měřením. Pro účely éo publikace budou používány následující hodnoy : a) za každých 10 m chůze 0,10 min b) přesavení páky výměny, návěsidla apod. 0,05 min c) odemčení, přesavení a uzamčení výměny 0,40 min d) obsluha jednoho hradlového závěru 0,10 min e) elefonický hovor s jinou hovornou (hlášení) 0,5 min f) posavení vlakové cesy na reléovém, elekrodynamickém a eleropneumaickém saničním zabezpečovacím zařízení s individuální obsluhou výměn 0,0 min g) posavení vlakové cesy na reléovém saničním zabezpečovacím zařízení se skupinovým savěním vlakových ces 0,10 min h) výprava vlaku (podle druhu výpravy) 0,10 až 0, 40 min 5. 1 Saniční provozní inervaly Ačkoliv je ěcho inervalů několik, pro účely éo publikace budou rozebírány pouze dva z nich. A o inerval křižování (τ k ) a inerval posupných vjezdů (τ pv ). Hodnoy saničních provozních inervalů budou vypočíávány na základě schéma železniční sanice, uvedeného na obr. č Inerval křižování Při omo provozním inervalu je mísem ohrožení vždy odjezdové zhlaví druhého (odjíždějícího) vlaku. (iz obr. č. 5. ). Připomeňme, že inerval křižování začíná v okamžiku, kdy čelo prvního vlaku zasaví u odjezdového návěsidla, nebo kolem něj projede, a končí v okamžiku, kdy druhý vlak se začne rozjíždě od odjezdového návěsidla pro opačný směr.

2 Obr. č : Schéma sanice B Obr. č. 5. : Míso ohrožení A. Saniční zabezpečovací zařízení mechanické Návěsidla jsou obsluhována výpravčím, závislos návěsidel na mísně přesavovaných a uzamykaelných výměnách obsluhovaných ze sanovišě obsazeného výhybkářem a dozorcem výhybek je zřízena prosřednicvím elekromagneického zámku. Způsob dávání odhlášek je elefonický, nabídky a přijeí rovněž. A 1 První vlak zasavuje Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : Inerval křižování první vlak zasavuje

3 Obr. č : Inerval křižování první vlak zasavuje rozbor

4 Obr. č : Technologický graf první vlak zasavuje Hodnoa inervalu křižování bude ovlivněna pouze saickou složkou s zúčasněných vlaků τ k = s1 + s [min] hodnoy získáme z echnologického grafu na obr. č. 5. 5, edy po dosazení: τ k = 4,10min a po zaokrouhlení získáme hodnou τ k = 4,5 min. A První vlak projíždí Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : Inerval křižování první vlak projíždí Obr. č : Inerval křižování první vlak projíždí rozbor

5 Obr. č : Technologický graf první vlak projíždí Hodnoa provozního inervalu bude v omo případě dána jak saickou složkou obou vlaků, ak i dynamickou složkou prvního vlaku. Tedy : τ k = s1 + s + d1 A 1 První vlak projíždí z A do C [min] Hodnoy saické složky zjisíme z echnologického grafu na obr. č Zjišěná výsledná hodnoa bude s = 3,35 min. Hodnou dynamické složky vypočíáme na základě hodno z obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k z obr. č. 5. 1, edy 300 m vjezdová rychlos prvního vlaku 80 km. h -1 Po dosazení zadaných hodno získáme výsledek d1 =.0,06 = 0,3 min. 80

6 Hodnoa provozního inervalu křižování pak bude τ k = 3,35 + 0,3 = 3,58 min a po zaokrouhlení obdržíme hodnou inervalu křižování τ k = 4,0 min. A První vlak projíždí z C do A Hodnoy saických složek opě získáme z echnologického grafu na obr. č a hodnou dynamické složky vypočíáme opě podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1 Z echnologického grafu na obr. č zjisíme hodnou saických složek s = 3,35 min. Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši d1 =.0,06 = 0,3 min. 60 Záporná hodnoa dynamické složky znamená, že v době kdy, čelo prvního vlaku ješě nedosáhlo úrovně odjezdového návěsidla již začaly probíha saické složky a o uo hodnou se souče saických složek zmenší. To znamená, že výsledná hodnoa inervalu křižování bude τ k = 3,35 0,3 = 3,05 min a po zaokrouhlení získáme hodnou inervalu křižování ve výši τ k = 3,5 min. B. Elekromechanické saniční zabezpečovací zařízení ýměny jsou přesavovány úsředně ze savědel na každém zhlaví, 1 výpravčí, signalisé, raťové zabezpečovací zařízení poloauomaické. B1 První vlak zasavuje ýpoče vykonáme na základě obr. č. 5.4 Pro echnologii sesavíme graf na obr. č

7 Obr. č : Technologický graf první vlak zasavuje Hodnoa inervalu křižování bode opě určena hodnoou saických operací, uvedených v obr. č Tedy k = 1,65 min a po zaokrouhlení získáme hodnou inervalu křižování ve výši τ k =,0 min. B První vlak projíždí Siuace je znázorněna na obr. č Hodnoa provozního inervalu bude v omo případě dána jak saickou složkou obou vlaků, ak i dynamickou složkou prvního vlaku. Tedy : τ k = s1 + s + d1 [min] B 1 První vlak projíždí z A do C Hodnoy saické složky zjisíme z echnologického grafu na obr. č. 5. 9, neboť úkony a jejich délka rvání jsou v omo případě sejné jak pro zasavující, ak i pro projíždějící vlak. Z echnologického grafu na obr. č obdržíme hodnou saických složek s = 1,65 min.

8 Hodnou dynamické složky vypočíáme na základě hodno z obr. č a na základě schémau na obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k z obr. č. 5. 1, edy 300 m vjezdová rychlos prvního vlaku 80 km. h -1 Po dosazení zadaných hodno získáme výsledek d1 =.0,06 = 0,3 min. 80 Celkové rvání inervalu křižování v omo případě bude a po zaokrouhlení τ k = 1,65 + 0,3 = 1,88 min τ k =,0 min. B První vlak projíždí z C do A Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy 1,65 min. Hodnou dynamické složky vypočíáme na základě hodno z obr. č a na základě schémau na obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1 Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši Hodnoa inervalu křižování bude d1 =.0,06 = 0,3 min. 60 a po zaokrouhlení τ k = 1,65 0,3 = 1,35 min τ k = 1,5 min.

9 C. Reléové saniční zabezpečovací zařízení e sanici jsou ve směně dva výpravčí a další zaměsnanec pro zjišění konce vlaku. Traťové zabezpečovací zařízení auomaický blok. C1 První vlak zasavuje ycházíme opě z obr. č. 5.4 Obr. č : Technologický graf první vlak zasavuje Pro sanovení hodnoy saických operací sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Hodnoa inervalu křižování bude opě určena pouze hodnoou saických operací, uvedených v obr. č Tedy a po zaokrouhlení k = 1,15 min τ k = 1,5min. C První vlak projíždí ycházíme z obr. č Hodnoa provozního inervalu bude v omo případě dána jak saickou složkou obou vlaků, ak i dynamickou složkou prvního vlaku. Tedy : τ k = s1 + s + d1 [min] C 1 První vlak projíždí z A do C Hodnoy saické složky zjisíme z echnologického grafu na obr. č

10 Zjišěná hodnoa bude Obr. č : Technologický graf první vlak projíždí s = 1,10 min. Hodnou dynamické složky vypočíáme na základě hodno z obr. č podle vzahu d 1 lvl luž =.0,06 [min] Určení dynamické složky d1 je v omo případě ovlivněno ím, že venkovní výpravčí sleduje projíždějící vlak v kolejiši, avšak úkony sledované v echnologickém grafu záleží na činnosi vniřního výpravčího. Samočinný rozpad vlakové cesy nasane v okamžiku uvolnění poslední výměny na vjezdovém zhlaví. Too rozhodující míso je vzdáleno od odjezdového návěsidla na užiečnou délku dopravních kolejí l u (obr. č. 5.1).

11 Obr. č : Sanovení dynamické složky na reléovém zab. zař. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m vjezdová rychlos prvního vlaku 80 km. h -1 Po dosazení zadaných hodno získáme výsledek d1 =.0,06 = - 0,15 min. 80 ýsledná hodnoa inervalu křižování bude nezaokrouhlujeme, edy τ k = 1,15 0,15 = 1,00 min τ k = 1,0 min. C První vlak projíždí z C do A Hodnoy saické složky zjisíme z echnologického grafu na obr. č Zjišěná hodnoa bude edy s = 1,10 min. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je rovna 800 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h d1 =.0,06 = 0,6 min. 60 ýsledná hodnoa inervalu křižování bude edy není řeba zaokrouhlova a Inerval posupných vjezdů τ k = 1,10 0,6 = 0,50 min τ k = 0,5 min. Jak známo, inerval posupných vjezdů je nejkraší čas pořebný k vykonání všech nezbyných echnologických úkonů spojených s příjezdem prvého vlaku a příjezdem nebo průjezdem druhého vlaku v éže sanici.

12 Při omo provozním inervalu je mísem ohrožení vjezdové zhlaví druhého (vjíždějícího) vlaku. (iz obr. č ). Připomeňme, že inerval křižování začíná v okamžiku, kdy čelo prvního vlaku zasaví u odjezdového návěsidla, nebo kolem něj projede a končí v okamžiku, kdy druhý vlak se začne rozjíždě od odjezdového návěsidla pro opačný směr. Obr. č : Míso ohrožení τ pv Inerval τ pv začíná okamžikem zasavení prvního vlaku a končí okamžikem zasavení nebo průjezdu druhého vlaku (čelo vlaku zasaví nebo míjí úroveň odjezdového návěsidla). Schemaicky je τ pv znázorněn na obr. č Inerval posupných vjezdů se skládá ze saických složek obou zúčasněných vlaků a z dynamické složky druhého vlaku. Tedy τ pv = s1 + s + d [min] Podobně jako u inervalu křižování záleží i u inervalu posupných vjezdů na druhu saničního a raťového zabezpečovacího zařízení. Obr. č : Inerval posupného vjezdu A. Saniční zabezpečovací zařízení mechanické Návěsidla jsou obsluhována výpravčím, závislos na mísně přesavovaných a uzamykaelných výměnách obsluhovaných ze sanovišě obsazeného výhybkářem

13 a dozorcem výhybek je zřízena pomocí elekromagneického zámku. Způsob dávání odhlášek je elefonický, nabídky a přijeí rovněž. A 1. Druhý vlak zasavuje Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : Inerval posupných vjezdů druhý vlak zasavuje Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je na obr. č Z echnologického grafu zjisíme, že hodnoa saických složek s =, 35 min. Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu.0,06 [min]

14 Obr. č : Technologický graf τ pv druhý vlak zasavuje A11 Druhý vlak vjíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1,edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 40km. h Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 =,75 min 40 Po připočíání saické složky bude τ pv =,35+,75 = 5,10 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 5,5 min. A1 Druhý vlak vjíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s =, 35 min. Zadané další hodnoy

15 délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1, edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 30km. h Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 = 4,40 min 30 Po připočíání saické složky bude τ pv =,35+4,40 = 6,75 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 7,0 min. A Druhý vlak projíždí Siuace je znázorněna na obr. č

16 Obr. č : Inerval posupných vjezdů druhý vlak projíždí Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ pv druhý vlak projíždí Z echnologického grafu zjisíme, že hodnoa saických složek s = 3, 85 min.

17 Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] A 1 Druhý vlak projíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 = 1,48 min 80 Po připočíání saické složky bude τ pv = 3,85+1,48 = 5,33 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 5,5 min. A Druhý vlak projíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s = 3, 85 min. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60 Po připočíání saické složky bude

18 τ pv = 3,85+,30 = 6,15 min a po zaokrouhlení získáme hodnou inervalu posupných vjezdů ve výši τ pv = 6,5 min. B. Saniční zabezpečovací zařízení elekromechanické Poče provozních zaměsnanců : 1 výpravčí, na obou zhlavích výhybkáři obsluhují úsředně přesavované výměny. Způsob dávání odhlášky je elefonický, nabídky a přijeí rovněž. B 1. Druhý vlak zasavuje Siuace je znázorněna na obr. č Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je na obr. č Z echnologického grafu zjisíme, že hodnoa saických složek s = 1, 00 min. Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu.0,06 [min] Obr. č : Technologický graf τ pv druhý vlak zasavuje B 11 Druhý vlak vjíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m

19 zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1, edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 40km. h Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 =,75 min 40 Po připočíání saické složky bude τ pv = 1,00+,75 = 3,75 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 4,0 min. B 1 Druhý vlak vjíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s = 1, 00 min. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1, edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 30km. h Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 = 4,40 min 30 Po připočíání saické složky bude τ pv = 1,00+4,40 = 5,40 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa B Druhý vlak projíždí τ pv = 5,5 min.

20 Siuace je znázorněna na obr. č Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je na obr. č Z echnologického grafu zjisíme, že je hodnoa saických složek s =, 00 min. Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] B 1 Druhý vlak projíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1 Obr. č : Technologický graf τ pv druhý vlak projíždí

21 Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 = 1,48 min 80 Po připočíání saické složky bude τ pv =,00+1,48 = 3,48 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 3,5 min. B Druhý vlak projíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s =, 00 min. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60 Po připočíání saické složky bude τ pv =,00+,30 = 4,30 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 4,5 min. C. Saniční zabezpečovací zařízení reléové e sanici jeden výpravčí, sám saví vlakové cesy, koncovou návěs vlaku zjišťuje a výpravčímu elefonicky hlásí určený saniční zaměsnanec. C 1 Druhý vlak zasavuje Siuace je znázorněna na obr. č Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je na obr. č. 5.1

22 Obr. č : Technologický graf τ pv druhý vlak zasavuje Z echnologického grafu zjisíme, že je hodnoa saických složek s = 0, 65 min. Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] C 11 První vlak vjíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1, edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 40km. h Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 =,75 min 40 Po připočíání saické složky bude τ pv = 0,65+,75 = 3,40 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 3,5 min. C 1 Druhý vlak vjíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s = 0, 65 min.

23 Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1, edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 30km. h Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 = 4,40 min 30 Po připočíání saické složky bude τ pv = 0,65+4,40 = 5,05 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 5,5 min. C. Druhý vlak projíždí Siuace je znázorněna na obr. č Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je na obr. č. 5.. Obr. č. 5. : Technologický graf τ pv druhý vlak projíždí Z echnologického grafu zjisíme, že hodnoa saických složek

24 s = 1, 05 min. Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] C 1. Druhý vlak projíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 = 1,48 min 80 Po připočíání saické složky bude τ pv = 1,05+1,48 =,53 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 3,0 min. C Druhý vlak projíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s = 1,05 min. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60

25 Po připočíání saické složky bude τ pv = 1,05+,30 = 3,35 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa 5. Traťové provozní inervaly τ pv = 3,5 min. Jak známo, na echnologických časech raťových inervalů se podílejí vždy dvě sousední dopravny. Do raťových inervalů paří inerval následné jízdy τ nj a inerval proisměrné jízdy τ pj. dalším bude věnována pozornos pouze inervalu následné jízdy Inerval následné jízdy Při omo provozním inervalu je mísem ohrožení vždy prosorový oddíl, resp. raťová kolej. Připomeňme, že eno inerval začíná okamžikem zasavení nebo průjezdu prvního vlaku v dopravně přední a končí okamžikem rozjezdu nebo průjezdu druhého vlaku v dopravně zadní. Jsou li sousedními dopravnami sanice, přicházejí v úvahu čyři možné variany inervalu následné jízdy. Jsou zobrazeny na obr. č Obr. č : ariany inervalu následné jízdy Jsou li sousedními dopravnami hradla nebo hlásky, pak přichází v úvahu pouze jedna z dříve uvedených varian a o variana, kdy oba vlaky v obou dopravnách projíždějí. Podobně jako u saničních provozních inervalů, budou echnologické časy ovlivněny druhem saničního a raťového zabezpečovacího zařízení a počem zúčasněných zaměsnanců. Dlužno připomenou, že pro auomaické raťové zabezpečovací zařízení se inerval následné jízdy nesanovuje. Obecná skladba inervalu následné jízdy bude τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Pro výpočy dynamických složek v obou sanicích použijeme schéma sanice, uvedené na obr. č Směr jízdy budeme uvažova z A do C ýpoče inervalu následné jízdy mezi sanicemi A. Saniční zabezpečovací zařízení mechanické, zabezpečení jízd vlaků na rai se děje pomocí elefonického způsobu dorozumívání

26 Obr. č : τ nj první vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Návěsidla jsou obsluhována výpravčím, závislos návěsidel na mísně savěných a uzamykaelných výměnách obsluhovaných ze sanovišě obsazeného výhybkářem a dozorcem výměn je zřízena pomocí elekromagneického zámku. A 1 První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak odjíždí

27 omo případě bude hodnoa inervalu dána pouze saickými složkami obou vlaků v obou sanicích τ nj = s1 + s [min] Jejich hodnou zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č. 5. 5, edy τ nj =,60 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 3,0 min. A První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : τ nj první vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní

28 Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak projíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána nejen saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ale i hodnoou dynamické složky druhého vlaku, edy τ nj = s1 + s + d [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č. 5. 7, edy s = 3,30 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž d.0,06 [min] Zadané další hodnoy užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme

29 ,06 = 1,48 min 80 Po připočíání saické složky bude τ nj = 3,30 + 1,48 = 4,78 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 5,0 min A 3 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : τ nj první vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č

30 Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak projíždí, druhý vlak odjíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána saickými složkami obou vlaků v obou sanicích a dynamickou složkou prvního vlaku ve sanici přední, edy τ nj = s1 + s + d1 [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č. 5. 9, edy s =,35 min Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] 1 Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m odjezdová délka koleje l ko z obr. č je 300 m vjezdová rychlos prvního vlaku 80 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme d1 =.0,06 = 0,3 min. 80 Po připočíání saické složky dosaneme

31 τ nj =,35 + 0,3 =,58 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 3,0 min A 4 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : τ nj první vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č omo případě bude hodnoa inervalu dána jak saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ak i dynamickými složkami obou vlaků τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s = 3,05 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž.0,06 [min]

32 Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak projíždí, druhý vlak projíždí Zadané další hodnoy užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m odjezdová délka koleje l ko z obr. č je 300 m délka vlaku l vl je 600 m vjezdová rychlos prvního vlaku 80 km. h -1 vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 = 1,48 min 80 Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu d 1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme lvl lko =.0,06 [min] d1 =.0,06 = 0,3 min. 80

33 Po sečení saických a dynamických složek bude τ nj = 3,05 + 1,48 + 0,3 = 4,76 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 5,0 min B. Saniční zabezpečovací zařízení elekromechanické, zabezpečení jízd vlaků na rai se děje pomocí elefonického způsobu dorozumívání Návěsidla jsou na sobě nezávislá a jsou obsluhována výhybkářem (signalisou) sejně jako dálkově odsluhované výměny. e sanicích je vždy jeden výpravčí a dva výhybkáři. B 1 První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak odjíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána pouze saickými složkami obou vlaků v obou sanicích

34 s = s1 + s [min] Jejich hodnou zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č. 5. 3, edy τ nj = 1,80 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj =,0 min B První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak projíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána nejen saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ale i hodnoou dynamické složky druhého vlaku, edy τ nj = s1 + s + d [min]

35 Hodnou saických složek opě zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s =,10 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž d.0,06 [min] Zadané další hodnoy užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60 Po připočíání saické složky bude τ nj =,10 +,30 = 4,40 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 4,5 min B 3 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č omo případě bude hodnoa inervalu dána saickými složkami obou vlaků v obou sanicích a dynamickou složkou prvního vlaku ve sanici přední, edy τ nj = s1 + s + d1 [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č. 5. 3, edy s = 1,80 min Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] 1 Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1.

36 Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši d 1 =.0,06 = 0,3 min. 60 Záporná hodnoa dynamické složky znamená, že v době, kdy čelo prvního vlaku ješě nedosáhlo úrovně odjezdového návěsidla již začaly probíha saické složky a o uo hodnou se souče saických složek zmenší. To znamená, že výsledná hodnoa inervalu následné jízdy po připočíání saické složky bude τ nj =1,80 0,30 = 1,50 min v omo případě není řeba zaokrouhlova a edy bude hodnoa τ nj = 1,5 min B 4 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č omo případě bude hodnoa inervalu dána jak saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ak i dynamickými složkami obou vlaků τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s =,10 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1 vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60

37 Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu d 1 lvl lko =.0,06 [min] 1 Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši d 1 =.0,06 = 0,30 min. 60 Záporná hodnoa dynamické složky znamená, že v době kdy, čelo prvního vlaku ješě nedosáhlo úrovně odjezdového návěsidla již začaly probíha saické složky a o uo hodnou se souče saických složek zmenší. To znamená, že výsledná hodnoa inervalu následné jízdy po sečení saických a dynamických složek bude τ nj =,10 +,30 0,30 = 4,10 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 4,5 min C. Saniční zabezpečovací zařízení reléové, zabezpečení jízd vlaků na rai se děje pomocí poloauomaického zabezpečovacího zařízení. Návěsidla jsou na sobě závislá a jsou obsluhována výpravčím sejně jako dálkově odsluhované výměny. e sanicích je vždy jeden výpravčí a zaměsnanec, zjišťující koncovou návěs vlaku. C 1 První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak odjíždí

38 omo případě bude hodnoa inervalu dána pouze saickými složkami obou vlaků v obou sanicích τ nj = s1 + s [min] Jejich hodnou zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy τ nj = 1,15 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 1,5 min C První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak projíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána nejen saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ale i hodnoou dynamické složky druhého vlaku, edy τ nj = s1 + s + d [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s = 0,85 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž d.0,06 [min] Zadané další hodnoy užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m

39 vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60 Po připočíání saické složky bude τ nj = 0,85 +,30 = 3,15 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 3,5 min C 3 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak projíždí, druhý vlak odjíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána saickými složkami obou vlaků v obou sanicích a dynamickou složkou prvního vlaku ve sanici přední, edy τ nj = s1 + s + d1 [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s = 0,60 min Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] 1 Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1.

40 Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši d 1 =.0,06 = 0,3 min. 60 Po připočíání saické složky dosaneme τ nj =0,60 0,30 = 0,30 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 0,5 min C 4 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek použijeme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č , neboť úkony jsou shodné. omo případě bude hodnoa inervalu dána jak saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ak i dynamickými složkami obou vlaků τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s = 0,60 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1 vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60 Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu

41 d 1 lvl lko =.0,06 [min] 1 Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši d 1 =.0,06 = 0,30 min. 60 Po sečení saických a dynamických složek bude τ nj = 0,60 +,30 0,30 =,60 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 3,0 min ýpoče inervalu následné jízdy mezi hláskami Teno výpoče je podsaně jednodušší než je omu u sanic. Je o proo, že dopravna je vlasně bod a nemá edy žádnou délku a aké proo, že nejsou obsluhovány žádné výměny. Dynamické složky jsou rovněž jednodušší. Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : τ nj mezi hláskami

42 Obr. č : Technologický graf τ nj hlásky Proože na hlásce nesmí vlaky zasavova, bude skladba inervalu následné jízdy sejná, jako když vlaky projíždí oběma sanicemi, edy τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je na obr. č Hodnou saických složek zjisíme z ohoo grafu s = 0,35 min Zadané další hodnoy délka prvního vlaku l vl je 600 m zábrzdná vzdálenos je 1000 m rychlos prvního vlaku je 80 km. h -1 rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 pojisná vzdálenos je 50 m Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z = 0,.0,06 [min] + Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 = 1,0 min 60 Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě vzahu d 1 lvl + l poj = [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme d 1 = = 0,49 min 80 1

43 Po sečení saických a dynamických složek bude τ nj = 0,35 + 1,0 + 0,49=,04 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj =,5 min ýpoče inervalu následné jízdy mezi hradly Teno výpoče je podobný jako u výpoču inervalu následné jízdy mezi hláskami. Hodnoový rozdíl může bý při sejné délce vlaků a jejich rychlosech pouze v délce rvání saických složek. Siuace je znázorněna na obr. č Proože na hradle nesmí vlaky zasavova, bude skladba inervalu následné jízdy sejná jako když vlaky projíždí oběma sanicemi, edy τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj hradla Hodnou saických složek zjisíme z ohoo grafu s = 0,0 min Zadané další hodnoy délka prvního vlaku l vl je 600 m zábrzdná vzdálenos je 1000 m rychlos prvního vlaku je 80 km. h -1 rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 pojisná vzdálenos je 50 m Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z = 0,.0,06 [min] + Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme

44 1000.0,06 = 1,0 min 60 Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě vzahu d 1 lvl + l poj = [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme d1 = = 0,49 min 80 Po sečení saických a dynamických složek bude τ nj = 0,0 + 1,0 + 0,49= 1,89 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj =,0 min 1

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení

(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení (). Načrněe slepý graf závislosi dráhy sojícího člověka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,9 s do 6,5 s. 3. Jakou rychlosí

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3 Fyzikajekolemnás(Polohaajejízměny) Sudijní ex pro řešiele FO a osaní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Obsah Slovo úvodem 3 1 Popis polohy ělesa 4 1.1 Jednorozměrnýprosor.......................

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302 7.. Vzájemná oloha aramericky yjádřených římek I Předoklady: 70 Pedagogická oznámka: Tao hodina neobsahje říliš mnoho říkladů. Pos elké čási sdenů je oměrně omalý a časo nesihno sočía ani obsah éo hodiny.

Více

Rovnoměrný pohyb. velikost rychlosti stále stejná (konstantní) základní vztah: (pokud pohyb začíná z klidu) v m. s. t s

Rovnoměrný pohyb. velikost rychlosti stále stejná (konstantní) základní vztah: (pokud pohyb začíná z klidu) v m. s. t s Ronoměrný poyb eliko rycloi ále ejná (konanní) základní za:. graf záiloi dráy na čae: polopřímka ycázející z počáku (pokud poyb začíná z klidu) m graf záiloi rycloi na čae: ronoběžka odoronou ou m. U poybu

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I ..5 Řešení příkldů n ronoměrně zrychlený pohyb I Předpokldy: 4 Pedgogická poznámk: Cílem hodiny je, by se sudeni nučili smosně řeši příkldy. Aby dokázli njí zh, kerý umožňuje příkld yřeši, dokázli ze zhů

Více

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t)

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t) čbní xy pro Elkrochnik Ing. Kindrá Alxandr Přchodové jvy Účlm éo knihy j nači sdny řši přchodové jvy v obvodch. řád yp a sznámi j s oricko problmaiko přchodových jvů v obvodch. řádů yp. Přchodové jvy v

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2 . Do dou sejných nádob nalijeme odu a ruť o sejných objemech a eploách. Jaký bude poměr přírůsků eplo kapalin, jesliže obě kapaliny přijmou při zahříání sejné eplo? V = V 2 =V, T = T 2, Q =Q 2 c = 9 J

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny.

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny. 1. Auto zrychlí rovnoměrně zrychleným pohybem z 0 km h -1 na 72 km h -1 za 10 sekund. 2. Auto zastaví z rychlosti 64,8 km h -1 rovnoměrně zrychleným (zpomaleným) pohybem za 9 sekund. V obou případech nakreslete

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Prosinec 2012 Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Zlepšení vlakového spojení Telče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a jejich okolí Shrnutí stavu vlakového spojení Telč Jihlava / Havlíčkův Brod, návrh

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Slovní úlohy na pohyb

Slovní úlohy na pohyb VY_32_INOVACE_M-Ar 8.,9.09 Sloní úlohy na pohyb Anoace: Praconí li ukazuje žákoi poup řešení loních úloh na pohyb. Jou zde rozebrány ypy, keré mohou naa. Poupy řešení zoroých příkladů jou žákům promínuy

Více

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové sřechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé Svěová novinka SOL-R SOL-R nejpřizpůsobivější upevňovací sysém pro monáž solárních zařízení na průmyslové sřechy

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper o. 1/24 ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan Kubíček ISIU PRO EKOOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU VYSOKÁ ŠKOLA EKOOMICKÁ V PRAZE AKULA ÁROOHOSPOÁŘSKÁ

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

Ř Č Č ž ž žž ž Ž ž ž ž ž Ú ž ž ž Ú ČŠ ň Š Ú Š Ú ČŠ ď ň ň Ř Ř Š Č Š Č Ú ČŠ Ú Ž Ú ČŠ Č Ž Ú ČŠ Č Ž Ž Ú Ú ČŠ Ú Ú Ú Č Ž Ú Ž Ž ž Ž Ž Ž ú ž ž Ž ú Ž Č Č Č Ú ž Ž ď ž ž ž Ú ČŠ Ú ČŠ ú ú ú Ú ČŠ ú Ž ž ž ž ž ž ž ž Š

Více

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Frézování - řezné podmínky - výpočet Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: Základy výroby 2 M. Geisová 10. červen 2012 Název zpracovaného celku: Frézování - řezné podmínky - výpoče Posup při určování řezných podmínek, výpoče řezné síly Fř, výkonu

Více

KIV/PD. Sdělovací prostředí

KIV/PD. Sdělovací prostředí KIV/PD Sdělovací prosředí Přenos da Marin Šime Orienační přehled obsahu předměu 2 principy přenosu da mezi 2 propojenými zařízeními předměem sudia je přímá cesa, ne omuniační síť ja se přenáší signály

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR.

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR. Kontrolní otázky Nejdůležitějším právním předpisem pro železniční dopravu je A. zákon o drahách. B. vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. C. zákon o působnosti drážního správního úřadu na drahách

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18. Masná 18, 110 00 Praha 1 MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18. Masná 18, 110 00 Praha 1 MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy Železniční doprava MATURITNÍ PRÁCE Téma:

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY Účinnost od: 1.12.2007 Změna se týká Rozsahu znalosti a článků číslo: 1, 3, 13, 28, 55, 56, 58A, 65A, 75,

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva Vysoká škola báňská Tehniká univerzia Osrava MODULOVANÉ SIGNÁLY učební ex Zdeněk Maháček, Pavel Nevřiva Osrava Reenze: Ing. Jiří Kozian, Ph.D. RNDr. Miroslav Liška, CS. Název: Modulované signály Auor:

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Případová simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží Bc. M. Binko, Ing. M. Zaťko 24.09. 2013 Cíl studie za

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP NVEZTA PADBCE FAKLTA CHEMCKO-TECHNOLOGCKÁ Kadra fyzky ZÁKLADY FYZKY Pro obory DMML, TŘD a AD prznčního suda DFJP NDr. Jan Z a j í c, CSc., 005 3. ELEKTCKÝ POD 3. ZÁKLADNÍ POJMY Pod pojmm lkrcký proud chápm

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni)

Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni) Page 1 of 7 Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni) V železniční stanici Praha Libeň se ztratilo cestové návěstidlo HSc. Zkusme zmapovat důsledky a najít příčiny tohoto kroku. Stanice

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice klíčová slova: penzijní sysémy reálná konvergence apreciace - míra výnosu ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan KUBÍČEK Úvod Obíže, do kerýc se dosává průběžně financovaný penzijní sysém (PAYG

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy ŽD D3-1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

Centrální vozový informační systém Českých drah

Centrální vozový informační systém Českých drah Centrální vozový informační systém Českých drah Hlavní úloha CEVISu: evidence a sledování pohybu železničních nákladních vozů. evidence vozů ČD a přechodné sledování a evidence vozů cizích železničních

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 6 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů Analýza říjen 2004 Koncepce penzijní efomy hledání základních paameů Téma penzí neusále nabývá na významu. Takzvaný důchodový úče nespasily ani změny paameů povedené v ámci efomy veřejných ozpočů a hlavní

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Žabokliky Účinnost od: 10.11.2006 Změna se týká článku číslo: 141. Změnu proveďte výměnou strany 22 a vložte novou stranu

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 56 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Polcká ekonome 49:, sr. 58-73, VŠE Praha,. ISSN 3-333 Rukops ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Josef ARL, Šěpán RADKOVSKÝ, Vsoká škola ekonomcká, Praha, Česká národní banka, Praha.

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Geografie dopravy

Více

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Železniční zabezpečovací zařízení Staniční a traťové zabezpečovací zařízení TNŽ 34 2620 Railway Signalling Equipment - Interlocking

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více