5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY"

Transkript

1 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos právě éo problemaice. Provozní inervaly jsou nezbynou součásí podkladů pro konsrukci GD a výpoče propusné výkonnosi raťových kolejí. Rozdělujeme je na : saniční raťové Každý provozní inerval se skládá ze saické a dynamické složky vzahující se k oběma na inervalu zúčasněným vlakům. Obecný var složení provozního inervalu je τ = s1 s d1 [min] edy součem saických a dynamických složek obou vlaků, přičemž saické složky působí vždy a dynamické složky mohou bý rovny nule nebo od nuly různé. Pro výpoče saické složky provozních inervalů je pořeba zná echnologické časy. Tyo echnologické časy se v praxi sanoví měřením. Pro účely éo publikace budou používány následující hodnoy : a) za každých 10 m chůze 0,10 min b) přesavení páky výměny, návěsidla apod. 0,05 min c) odemčení, přesavení a uzamčení výměny 0,40 min d) obsluha jednoho hradlového závěru 0,10 min e) elefonický hovor s jinou hovornou (hlášení) 0,5 min f) posavení vlakové cesy na reléovém, elekrodynamickém a eleropneumaickém saničním zabezpečovacím zařízení s individuální obsluhou výměn 0,0 min g) posavení vlakové cesy na reléovém saničním zabezpečovacím zařízení se skupinovým savěním vlakových ces 0,10 min h) výprava vlaku (podle druhu výpravy) 0,10 až 0, 40 min 5. 1 Saniční provozní inervaly Ačkoliv je ěcho inervalů několik, pro účely éo publikace budou rozebírány pouze dva z nich. A o inerval křižování (τ k ) a inerval posupných vjezdů (τ pv ). Hodnoy saničních provozních inervalů budou vypočíávány na základě schéma železniční sanice, uvedeného na obr. č Inerval křižování Při omo provozním inervalu je mísem ohrožení vždy odjezdové zhlaví druhého (odjíždějícího) vlaku. (iz obr. č. 5. ). Připomeňme, že inerval křižování začíná v okamžiku, kdy čelo prvního vlaku zasaví u odjezdového návěsidla, nebo kolem něj projede, a končí v okamžiku, kdy druhý vlak se začne rozjíždě od odjezdového návěsidla pro opačný směr.

2 Obr. č : Schéma sanice B Obr. č. 5. : Míso ohrožení A. Saniční zabezpečovací zařízení mechanické Návěsidla jsou obsluhována výpravčím, závislos návěsidel na mísně přesavovaných a uzamykaelných výměnách obsluhovaných ze sanovišě obsazeného výhybkářem a dozorcem výhybek je zřízena prosřednicvím elekromagneického zámku. Způsob dávání odhlášek je elefonický, nabídky a přijeí rovněž. A 1 První vlak zasavuje Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : Inerval křižování první vlak zasavuje

3 Obr. č : Inerval křižování první vlak zasavuje rozbor

4 Obr. č : Technologický graf první vlak zasavuje Hodnoa inervalu křižování bude ovlivněna pouze saickou složkou s zúčasněných vlaků τ k = s1 + s [min] hodnoy získáme z echnologického grafu na obr. č. 5. 5, edy po dosazení: τ k = 4,10min a po zaokrouhlení získáme hodnou τ k = 4,5 min. A První vlak projíždí Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : Inerval křižování první vlak projíždí Obr. č : Inerval křižování první vlak projíždí rozbor

5 Obr. č : Technologický graf první vlak projíždí Hodnoa provozního inervalu bude v omo případě dána jak saickou složkou obou vlaků, ak i dynamickou složkou prvního vlaku. Tedy : τ k = s1 + s + d1 A 1 První vlak projíždí z A do C [min] Hodnoy saické složky zjisíme z echnologického grafu na obr. č Zjišěná výsledná hodnoa bude s = 3,35 min. Hodnou dynamické složky vypočíáme na základě hodno z obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k z obr. č. 5. 1, edy 300 m vjezdová rychlos prvního vlaku 80 km. h -1 Po dosazení zadaných hodno získáme výsledek d1 =.0,06 = 0,3 min. 80

6 Hodnoa provozního inervalu křižování pak bude τ k = 3,35 + 0,3 = 3,58 min a po zaokrouhlení obdržíme hodnou inervalu křižování τ k = 4,0 min. A První vlak projíždí z C do A Hodnoy saických složek opě získáme z echnologického grafu na obr. č a hodnou dynamické složky vypočíáme opě podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1 Z echnologického grafu na obr. č zjisíme hodnou saických složek s = 3,35 min. Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši d1 =.0,06 = 0,3 min. 60 Záporná hodnoa dynamické složky znamená, že v době kdy, čelo prvního vlaku ješě nedosáhlo úrovně odjezdového návěsidla již začaly probíha saické složky a o uo hodnou se souče saických složek zmenší. To znamená, že výsledná hodnoa inervalu křižování bude τ k = 3,35 0,3 = 3,05 min a po zaokrouhlení získáme hodnou inervalu křižování ve výši τ k = 3,5 min. B. Elekromechanické saniční zabezpečovací zařízení ýměny jsou přesavovány úsředně ze savědel na každém zhlaví, 1 výpravčí, signalisé, raťové zabezpečovací zařízení poloauomaické. B1 První vlak zasavuje ýpoče vykonáme na základě obr. č. 5.4 Pro echnologii sesavíme graf na obr. č

7 Obr. č : Technologický graf první vlak zasavuje Hodnoa inervalu křižování bode opě určena hodnoou saických operací, uvedených v obr. č Tedy k = 1,65 min a po zaokrouhlení získáme hodnou inervalu křižování ve výši τ k =,0 min. B První vlak projíždí Siuace je znázorněna na obr. č Hodnoa provozního inervalu bude v omo případě dána jak saickou složkou obou vlaků, ak i dynamickou složkou prvního vlaku. Tedy : τ k = s1 + s + d1 [min] B 1 První vlak projíždí z A do C Hodnoy saické složky zjisíme z echnologického grafu na obr. č. 5. 9, neboť úkony a jejich délka rvání jsou v omo případě sejné jak pro zasavující, ak i pro projíždějící vlak. Z echnologického grafu na obr. č obdržíme hodnou saických složek s = 1,65 min.

8 Hodnou dynamické složky vypočíáme na základě hodno z obr. č a na základě schémau na obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k z obr. č. 5. 1, edy 300 m vjezdová rychlos prvního vlaku 80 km. h -1 Po dosazení zadaných hodno získáme výsledek d1 =.0,06 = 0,3 min. 80 Celkové rvání inervalu křižování v omo případě bude a po zaokrouhlení τ k = 1,65 + 0,3 = 1,88 min τ k =,0 min. B První vlak projíždí z C do A Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy 1,65 min. Hodnou dynamické složky vypočíáme na základě hodno z obr. č a na základě schémau na obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1 Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši Hodnoa inervalu křižování bude d1 =.0,06 = 0,3 min. 60 a po zaokrouhlení τ k = 1,65 0,3 = 1,35 min τ k = 1,5 min.

9 C. Reléové saniční zabezpečovací zařízení e sanici jsou ve směně dva výpravčí a další zaměsnanec pro zjišění konce vlaku. Traťové zabezpečovací zařízení auomaický blok. C1 První vlak zasavuje ycházíme opě z obr. č. 5.4 Obr. č : Technologický graf první vlak zasavuje Pro sanovení hodnoy saických operací sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Hodnoa inervalu křižování bude opě určena pouze hodnoou saických operací, uvedených v obr. č Tedy a po zaokrouhlení k = 1,15 min τ k = 1,5min. C První vlak projíždí ycházíme z obr. č Hodnoa provozního inervalu bude v omo případě dána jak saickou složkou obou vlaků, ak i dynamickou složkou prvního vlaku. Tedy : τ k = s1 + s + d1 [min] C 1 První vlak projíždí z A do C Hodnoy saické složky zjisíme z echnologického grafu na obr. č

10 Zjišěná hodnoa bude Obr. č : Technologický graf první vlak projíždí s = 1,10 min. Hodnou dynamické složky vypočíáme na základě hodno z obr. č podle vzahu d 1 lvl luž =.0,06 [min] Určení dynamické složky d1 je v omo případě ovlivněno ím, že venkovní výpravčí sleduje projíždějící vlak v kolejiši, avšak úkony sledované v echnologickém grafu záleží na činnosi vniřního výpravčího. Samočinný rozpad vlakové cesy nasane v okamžiku uvolnění poslední výměny na vjezdovém zhlaví. Too rozhodující míso je vzdáleno od odjezdového návěsidla na užiečnou délku dopravních kolejí l u (obr. č. 5.1).

11 Obr. č : Sanovení dynamické složky na reléovém zab. zař. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m vjezdová rychlos prvního vlaku 80 km. h -1 Po dosazení zadaných hodno získáme výsledek d1 =.0,06 = - 0,15 min. 80 ýsledná hodnoa inervalu křižování bude nezaokrouhlujeme, edy τ k = 1,15 0,15 = 1,00 min τ k = 1,0 min. C První vlak projíždí z C do A Hodnoy saické složky zjisíme z echnologického grafu na obr. č Zjišěná hodnoa bude edy s = 1,10 min. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je rovna 800 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h d1 =.0,06 = 0,6 min. 60 ýsledná hodnoa inervalu křižování bude edy není řeba zaokrouhlova a Inerval posupných vjezdů τ k = 1,10 0,6 = 0,50 min τ k = 0,5 min. Jak známo, inerval posupných vjezdů je nejkraší čas pořebný k vykonání všech nezbyných echnologických úkonů spojených s příjezdem prvého vlaku a příjezdem nebo průjezdem druhého vlaku v éže sanici.

12 Při omo provozním inervalu je mísem ohrožení vjezdové zhlaví druhého (vjíždějícího) vlaku. (iz obr. č ). Připomeňme, že inerval křižování začíná v okamžiku, kdy čelo prvního vlaku zasaví u odjezdového návěsidla, nebo kolem něj projede a končí v okamžiku, kdy druhý vlak se začne rozjíždě od odjezdového návěsidla pro opačný směr. Obr. č : Míso ohrožení τ pv Inerval τ pv začíná okamžikem zasavení prvního vlaku a končí okamžikem zasavení nebo průjezdu druhého vlaku (čelo vlaku zasaví nebo míjí úroveň odjezdového návěsidla). Schemaicky je τ pv znázorněn na obr. č Inerval posupných vjezdů se skládá ze saických složek obou zúčasněných vlaků a z dynamické složky druhého vlaku. Tedy τ pv = s1 + s + d [min] Podobně jako u inervalu křižování záleží i u inervalu posupných vjezdů na druhu saničního a raťového zabezpečovacího zařízení. Obr. č : Inerval posupného vjezdu A. Saniční zabezpečovací zařízení mechanické Návěsidla jsou obsluhována výpravčím, závislos na mísně přesavovaných a uzamykaelných výměnách obsluhovaných ze sanovišě obsazeného výhybkářem

13 a dozorcem výhybek je zřízena pomocí elekromagneického zámku. Způsob dávání odhlášek je elefonický, nabídky a přijeí rovněž. A 1. Druhý vlak zasavuje Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : Inerval posupných vjezdů druhý vlak zasavuje Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je na obr. č Z echnologického grafu zjisíme, že hodnoa saických složek s =, 35 min. Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu.0,06 [min]

14 Obr. č : Technologický graf τ pv druhý vlak zasavuje A11 Druhý vlak vjíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1,edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 40km. h Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 =,75 min 40 Po připočíání saické složky bude τ pv =,35+,75 = 5,10 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 5,5 min. A1 Druhý vlak vjíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s =, 35 min. Zadané další hodnoy

15 délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1, edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 30km. h Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 = 4,40 min 30 Po připočíání saické složky bude τ pv =,35+4,40 = 6,75 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 7,0 min. A Druhý vlak projíždí Siuace je znázorněna na obr. č

16 Obr. č : Inerval posupných vjezdů druhý vlak projíždí Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ pv druhý vlak projíždí Z echnologického grafu zjisíme, že hodnoa saických složek s = 3, 85 min.

17 Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] A 1 Druhý vlak projíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 = 1,48 min 80 Po připočíání saické složky bude τ pv = 3,85+1,48 = 5,33 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 5,5 min. A Druhý vlak projíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s = 3, 85 min. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60 Po připočíání saické složky bude

18 τ pv = 3,85+,30 = 6,15 min a po zaokrouhlení získáme hodnou inervalu posupných vjezdů ve výši τ pv = 6,5 min. B. Saniční zabezpečovací zařízení elekromechanické Poče provozních zaměsnanců : 1 výpravčí, na obou zhlavích výhybkáři obsluhují úsředně přesavované výměny. Způsob dávání odhlášky je elefonický, nabídky a přijeí rovněž. B 1. Druhý vlak zasavuje Siuace je znázorněna na obr. č Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je na obr. č Z echnologického grafu zjisíme, že hodnoa saických složek s = 1, 00 min. Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu.0,06 [min] Obr. č : Technologický graf τ pv druhý vlak zasavuje B 11 Druhý vlak vjíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m

19 zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1, edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 40km. h Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 =,75 min 40 Po připočíání saické složky bude τ pv = 1,00+,75 = 3,75 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 4,0 min. B 1 Druhý vlak vjíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s = 1, 00 min. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1, edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 30km. h Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 = 4,40 min 30 Po připočíání saické složky bude τ pv = 1,00+4,40 = 5,40 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa B Druhý vlak projíždí τ pv = 5,5 min.

20 Siuace je znázorněna na obr. č Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je na obr. č Z echnologického grafu zjisíme, že je hodnoa saických složek s =, 00 min. Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] B 1 Druhý vlak projíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1 Obr. č : Technologický graf τ pv druhý vlak projíždí

21 Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 = 1,48 min 80 Po připočíání saické složky bude τ pv =,00+1,48 = 3,48 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 3,5 min. B Druhý vlak projíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s =, 00 min. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60 Po připočíání saické složky bude τ pv =,00+,30 = 4,30 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 4,5 min. C. Saniční zabezpečovací zařízení reléové e sanici jeden výpravčí, sám saví vlakové cesy, koncovou návěs vlaku zjišťuje a výpravčímu elefonicky hlásí určený saniční zaměsnanec. C 1 Druhý vlak zasavuje Siuace je znázorněna na obr. č Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je na obr. č. 5.1

22 Obr. č : Technologický graf τ pv druhý vlak zasavuje Z echnologického grafu zjisíme, že je hodnoa saických složek s = 0, 65 min. Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] C 11 První vlak vjíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1, edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 40km. h Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 =,75 min 40 Po připočíání saické složky bude τ pv = 0,65+,75 = 3,40 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 3,5 min. C 1 Druhý vlak vjíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s = 0, 65 min.

23 Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1, edy průměrná rychlos pro výpoče dynamické složky bude = 30km. h Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 = 4,40 min 30 Po připočíání saické složky bude τ pv = 0,65+4,40 = 5,05 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 5,5 min. C. Druhý vlak projíždí Siuace je znázorněna na obr. č Saickou složku inervalu zjisíme na základě echnologického grafu, kerý sesavíme a kerý je na obr. č. 5.. Obr. č. 5. : Technologický graf τ pv druhý vlak projíždí Z echnologického grafu zjisíme, že hodnoa saických složek

24 s = 1, 05 min. Dynamickou složku druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] C 1. Druhý vlak projíždí od A Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a obdržíme ,06 = 1,48 min 80 Po připočíání saické složky bude τ pv = 1,05+1,48 =,53 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa τ pv = 3,0 min. C Druhý vlak projíždí od C Hodnoa saické složky bude sejná jako v předcházejícím případě, edy s = 1,05 min. Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 Hodnou dynamické složky opě vypočíáme na základě vzahu l z + l zhl + lu d.0,06 [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60

25 Po připočíání saické složky bude τ pv = 1,05+,30 = 3,35 min a po zaokrouhlení bude výsledná hodnoa 5. Traťové provozní inervaly τ pv = 3,5 min. Jak známo, na echnologických časech raťových inervalů se podílejí vždy dvě sousední dopravny. Do raťových inervalů paří inerval následné jízdy τ nj a inerval proisměrné jízdy τ pj. dalším bude věnována pozornos pouze inervalu následné jízdy Inerval následné jízdy Při omo provozním inervalu je mísem ohrožení vždy prosorový oddíl, resp. raťová kolej. Připomeňme, že eno inerval začíná okamžikem zasavení nebo průjezdu prvního vlaku v dopravně přední a končí okamžikem rozjezdu nebo průjezdu druhého vlaku v dopravně zadní. Jsou li sousedními dopravnami sanice, přicházejí v úvahu čyři možné variany inervalu následné jízdy. Jsou zobrazeny na obr. č Obr. č : ariany inervalu následné jízdy Jsou li sousedními dopravnami hradla nebo hlásky, pak přichází v úvahu pouze jedna z dříve uvedených varian a o variana, kdy oba vlaky v obou dopravnách projíždějí. Podobně jako u saničních provozních inervalů, budou echnologické časy ovlivněny druhem saničního a raťového zabezpečovacího zařízení a počem zúčasněných zaměsnanců. Dlužno připomenou, že pro auomaické raťové zabezpečovací zařízení se inerval následné jízdy nesanovuje. Obecná skladba inervalu následné jízdy bude τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Pro výpočy dynamických složek v obou sanicích použijeme schéma sanice, uvedené na obr. č Směr jízdy budeme uvažova z A do C ýpoče inervalu následné jízdy mezi sanicemi A. Saniční zabezpečovací zařízení mechanické, zabezpečení jízd vlaků na rai se děje pomocí elefonického způsobu dorozumívání

26 Obr. č : τ nj první vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Návěsidla jsou obsluhována výpravčím, závislos návěsidel na mísně savěných a uzamykaelných výměnách obsluhovaných ze sanovišě obsazeného výhybkářem a dozorcem výměn je zřízena pomocí elekromagneického zámku. A 1 První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak odjíždí

27 omo případě bude hodnoa inervalu dána pouze saickými složkami obou vlaků v obou sanicích τ nj = s1 + s [min] Jejich hodnou zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č. 5. 5, edy τ nj =,60 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 3,0 min. A První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : τ nj první vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní

28 Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak projíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána nejen saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ale i hodnoou dynamické složky druhého vlaku, edy τ nj = s1 + s + d [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č. 5. 7, edy s = 3,30 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž d.0,06 [min] Zadané další hodnoy užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme

29 ,06 = 1,48 min 80 Po připočíání saické složky bude τ nj = 3,30 + 1,48 = 4,78 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 5,0 min A 3 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : τ nj první vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č

30 Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak projíždí, druhý vlak odjíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána saickými složkami obou vlaků v obou sanicích a dynamickou složkou prvního vlaku ve sanici přední, edy τ nj = s1 + s + d1 [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č. 5. 9, edy s =,35 min Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] 1 Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 600 m odjezdová délka koleje l ko z obr. č je 300 m vjezdová rychlos prvního vlaku 80 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme d1 =.0,06 = 0,3 min. 80 Po připočíání saické složky dosaneme

31 τ nj =,35 + 0,3 =,58 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 3,0 min A 4 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : τ nj první vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č omo případě bude hodnoa inervalu dána jak saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ak i dynamickými složkami obou vlaků τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s = 3,05 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž.0,06 [min]

32 Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak projíždí, druhý vlak projíždí Zadané další hodnoy užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 00 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 700 m odjezdová délka koleje l ko z obr. č je 300 m délka vlaku l vl je 600 m vjezdová rychlos prvního vlaku 80 km. h -1 vjezdová rychlos druhého vlaku 80 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 = 1,48 min 80 Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu d 1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme lvl lko =.0,06 [min] d1 =.0,06 = 0,3 min. 80

33 Po sečení saických a dynamických složek bude τ nj = 3,05 + 1,48 + 0,3 = 4,76 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 5,0 min B. Saniční zabezpečovací zařízení elekromechanické, zabezpečení jízd vlaků na rai se děje pomocí elefonického způsobu dorozumívání Návěsidla jsou na sobě nezávislá a jsou obsluhována výhybkářem (signalisou) sejně jako dálkově odsluhované výměny. e sanicích je vždy jeden výpravčí a dva výhybkáři. B 1 První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak odjíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána pouze saickými složkami obou vlaků v obou sanicích

34 s = s1 + s [min] Jejich hodnou zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č. 5. 3, edy τ nj = 1,80 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj =,0 min B První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak projíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána nejen saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ale i hodnoou dynamické složky druhého vlaku, edy τ nj = s1 + s + d [min]

35 Hodnou saických složek opě zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s =,10 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž d.0,06 [min] Zadané další hodnoy užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60 Po připočíání saické složky bude τ nj =,10 +,30 = 4,40 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 4,5 min B 3 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č omo případě bude hodnoa inervalu dána saickými složkami obou vlaků v obou sanicích a dynamickou složkou prvního vlaku ve sanici přední, edy τ nj = s1 + s + d1 [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č. 5. 3, edy s = 1,80 min Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] 1 Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1.

36 Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši d 1 =.0,06 = 0,3 min. 60 Záporná hodnoa dynamické složky znamená, že v době, kdy čelo prvního vlaku ješě nedosáhlo úrovně odjezdového návěsidla již začaly probíha saické složky a o uo hodnou se souče saických složek zmenší. To znamená, že výsledná hodnoa inervalu následné jízdy po připočíání saické složky bude τ nj =1,80 0,30 = 1,50 min v omo případě není řeba zaokrouhlova a edy bude hodnoa τ nj = 1,5 min B 4 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č omo případě bude hodnoa inervalu dána jak saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ak i dynamickými složkami obou vlaků τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s =,10 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1 vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60

37 Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu d 1 lvl lko =.0,06 [min] 1 Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši d 1 =.0,06 = 0,30 min. 60 Záporná hodnoa dynamické složky znamená, že v době kdy, čelo prvního vlaku ješě nedosáhlo úrovně odjezdového návěsidla již začaly probíha saické složky a o uo hodnou se souče saických složek zmenší. To znamená, že výsledná hodnoa inervalu následné jízdy po sečení saických a dynamických složek bude τ nj =,10 +,30 0,30 = 4,10 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 4,5 min C. Saniční zabezpečovací zařízení reléové, zabezpečení jízd vlaků na rai se děje pomocí poloauomaického zabezpečovacího zařízení. Návěsidla jsou na sobě závislá a jsou obsluhována výpravčím sejně jako dálkově odsluhované výměny. e sanicích je vždy jeden výpravčí a zaměsnanec, zjišťující koncovou návěs vlaku. C 1 První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak odjíždí

38 omo případě bude hodnoa inervalu dána pouze saickými složkami obou vlaků v obou sanicích τ nj = s1 + s [min] Jejich hodnou zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy τ nj = 1,15 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 1,5 min C První vlak zasavuje ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak zasavuje, druhý vlak projíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána nejen saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ale i hodnoou dynamické složky druhého vlaku, edy τ nj = s1 + s + d [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s = 0,85 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž d.0,06 [min] Zadané další hodnoy užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m

39 vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60 Po připočíání saické složky bude τ nj = 0,85 +,30 = 3,15 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 3,5 min C 3 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak odjíždí ze sanice zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj první vlak projíždí, druhý vlak odjíždí omo případě bude hodnoa inervalu dána saickými složkami obou vlaků v obou sanicích a dynamickou složkou prvního vlaku ve sanici přední, edy τ nj = s1 + s + d1 [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s = 0,60 min Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu lvl lko d 1 =.0,06 [min] 1 Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1.

40 Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši d 1 =.0,06 = 0,3 min. 60 Po připočíání saické složky dosaneme τ nj =0,60 0,30 = 0,30 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 0,5 min C 4 První vlak projíždí ve sanici přední, druhý vlak projíždí ve sanici zadní Siuace je znázorněna na obr. č Pro sanovení saických složek použijeme echnologický graf, kerý je uveden na obr. č , neboť úkony jsou shodné. omo případě bude hodnoa inervalu dána jak saickými složkami obou vlaků v obou sanicích, ak i dynamickými složkami obou vlaků τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Hodnou saických složek zjisíme jako výslednou hodnou v grafu na obr. č , edy s = 0,60 min Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu l z + l zh + luž.0,06 [min] Zadané další hodnoy délka vlaku l vl je 00 m užiečná délka koleje l u z obr. č je 800 m odjezdová délka koleje l ko je rovna l k1 z obr. č. 5. 1, edy 500 m délka zhlaví l zhl z obr. č je 300 m zábrzdná vzdálenos z obr. č je 1000 m vjezdová rychlos prvního vlaku 60 km. h -1 vjezdová rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 =,30 min 60 Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě obr. č podle vzahu

41 d 1 lvl lko =.0,06 [min] 1 Po dosazení zadaných hodno získáme dynamickou složku ve výši d 1 =.0,06 = 0,30 min. 60 Po sečení saických a dynamických složek bude τ nj = 0,60 +,30 0,30 =,60 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj = 3,0 min ýpoče inervalu následné jízdy mezi hláskami Teno výpoče je podsaně jednodušší než je omu u sanic. Je o proo, že dopravna je vlasně bod a nemá edy žádnou délku a aké proo, že nejsou obsluhovány žádné výměny. Dynamické složky jsou rovněž jednodušší. Siuace je znázorněna na obr. č Obr. č : τ nj mezi hláskami

42 Obr. č : Technologický graf τ nj hlásky Proože na hlásce nesmí vlaky zasavova, bude skladba inervalu následné jízdy sejná, jako když vlaky projíždí oběma sanicemi, edy τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je na obr. č Hodnou saických složek zjisíme z ohoo grafu s = 0,35 min Zadané další hodnoy délka prvního vlaku l vl je 600 m zábrzdná vzdálenos je 1000 m rychlos prvního vlaku je 80 km. h -1 rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 pojisná vzdálenos je 50 m Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z = 0,.0,06 [min] + Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme ,06 = 1,0 min 60 Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě vzahu d 1 lvl + l poj = [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme d 1 = = 0,49 min 80 1

43 Po sečení saických a dynamických složek bude τ nj = 0,35 + 1,0 + 0,49=,04 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj =,5 min ýpoče inervalu následné jízdy mezi hradly Teno výpoče je podobný jako u výpoču inervalu následné jízdy mezi hláskami. Hodnoový rozdíl může bý při sejné délce vlaků a jejich rychlosech pouze v délce rvání saických složek. Siuace je znázorněna na obr. č Proože na hradle nesmí vlaky zasavova, bude skladba inervalu následné jízdy sejná jako když vlaky projíždí oběma sanicemi, edy τ nj = s1 + s + d1 + d [min] Pro sanovení saických složek sesavíme echnologický graf, kerý je na obr. č Obr. č : Technologický graf τ nj hradla Hodnou saických složek zjisíme z ohoo grafu s = 0,0 min Zadané další hodnoy délka prvního vlaku l vl je 600 m zábrzdná vzdálenos je 1000 m rychlos prvního vlaku je 80 km. h -1 rychlos druhého vlaku 60 km. h -1 pojisná vzdálenos je 50 m Hodnou dynamické složky druhého vlaku vypočíáme na základě vzahu l z = 0,.0,06 [min] + Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme

44 1000.0,06 = 1,0 min 60 Hodnou dynamické složky prvního vlaku vypočíáme na základě vzahu d 1 lvl + l poj = [min] Zadané hodnoy dosadíme a dosaneme d1 = = 0,49 min 80 Po sečení saických a dynamických složek bude τ nj = 0,0 + 1,0 + 0,49= 1,89 min a po zaokrouhlení bude hodnoa τ nj =,0 min 1

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY - 54-10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Základní princip analogově - číslicového převodu Analogové (spojié) y se v nich ransformují (převádí) do číslicové formy. Vsupní spojiý (analogový) doby

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Úloha VI.3... pracovní pohovor

Úloha VI.3... pracovní pohovor Úloha VI.3... pracovní pohovor 4 body; průměr,39; řešilo 36 sudenů Jedna z pracoven lorda Veinariho má kruhový půdorys o poloměru R a je umísěna na ložiscích, díky nimž se může oáče kolem své osy. Pro

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Unverza Tomáše Ba ve Zlíně ABOATONÍ VIČENÍ EEKTOTEHNIKY A PŮMYSOVÉ EEKTONIKY Název úlohy: Zpracoval: Měření čnného výkonu sřídavého proudu v jednofázové sí wamerem Per uzar, Josef Skupna: IT II/ Moravčík,

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace 264 Kapalnění, sublimace, desublimace Předpoklady: 2603 Kapalnění (kondenzace) Snižování eploy páry pára se mění v kapalinu Kde dochází ke kondenzaci? na povrchu kapaliny, na povrchu pevné láky (orosení

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň hl. n.: 03 / 2006 Tento rozkaz založte do přílohy č. 58 SŘ a u příslušných článků

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ)

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ) Příjmově ypizovaný jeinec (PTJ) V éo čási jsou popsány charakerisiky zv. příjmově ypizovaného jeince (PTJ), j. jeince, kerý je určiým konkréním způsobem efinován. Slouží jako násroj k posouzení opaů ůchoových

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ České dráhy, a.s. ČD Z 1 PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01. 2007 Verze 6.2 2 Verze 6.2 Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01.

Více

Příloha: Elektrická práce, příkon, výkon. Příklad: 4 varianta: Př. 4 var: BEZ CHYBY

Příloha: Elektrická práce, příkon, výkon. Příklad: 4 varianta: Př. 4 var: BEZ CHYBY říloha: Elekrická práce, příkon, výkon říklad: 4 variana: onorné čerpadlo vyčerpá axiálně 22 lirů za inuu do axiální výšky 1,5 erů Jaká je jeho účinnos, když jeho příkon je 9 Husoa vody je 1 ř 4 var: BEZ

Více

Úloha IV.E... už to bublá!

Úloha IV.E... už to bublá! Úloha IV.E... už o bublá! 8 bodů; průměr 5,55; řešilo 42 udenů Změře účinno rychlovarné konvice. Údaj o příkonu naleznee obvykle na amolepce zepodu konvice. Výkon určíe ak, že zjiíe, o kolik upňů Celia

Více

Bipolární tranzistor jako

Bipolární tranzistor jako Elekronické součásky - laboraorní cvičení 1 Bipolární ranzisor jako Úkol: 1. Bipolární ranzisor jako řízený odpor (spínač) ověření činnosi. 2. Unipolární ranzisor jako řízený odpor (spínač) ověření činnosi.

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉ SOFY IB Technická specifikace 1. Úvod Řídicí sysém SOFY IB je určen pro ovládání nejrůznějších zařízení sínicí echniky s moorickým pohonem roley, markýzy, žaluzie, screeny,... Rozsah

Více

Sbírka B - Př. 1.1.5.3

Sbírka B - Př. 1.1.5.3 ..5 Ronoměrný pohyb Příklady sřední obížnosi Sbírka B - Př...5. Křižoakou projel rakor rychlosí 3 km/h. Za dese minu po něm projela ouo křižoakou sejným směrem moorka rychlosí 54 km/h. Za jak dlouho a

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro Závorářské stanoviště CHODSKÁ LHOTA Účinnost od 1.7.2002 Marie Altmanová přednosta stanice Jan Vobruba dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin. Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin. Obsah: Úvod Základní pojmy Příklad použií abulek Vysvělivky 4 5 6 Tvarovaný plech KOB 00 7 Trapézové plechy z Al a jeho sliin KOB

Více

1.1.18 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech IV

1.1.18 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech IV 8 Rovnoměně ychlený pohyb v příkladech IV Předpoklady: 7 Pedagogická ponámka: Česká škola v současné době budí ve sudenech předsavu, že poblémy se řeší ásadně najednou Sudeni ak mají obovské poblémy v

Více

Schöck Isokorb typ KST

Schöck Isokorb typ KST Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,

Více

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265 REV23.03RF Návod k monáži a uvedení do provozu A D E B C F G2265C_REV23.03RF 15.02.2006 1/8 G K H L LED_1 LED_2 I M 2/8 15.02.2006 G2265C_REV23.03RF Pokyny k monáži a volbě umísění vysílače REV23.03RF

Více

7. CVIČENÍ - 1 - Témata:

7. CVIČENÍ - 1 - Témata: České vsoké čení echnické v Praze Fakla informačních echnologií Kaedra číslicového návrh Doc.Ing. Kaeřina Hniová, CSc. Kaeřina Hniová POZNÁMKY 7. CVIČENÍ Témaa: 7. Nespojié regláor 7.1Nespojié regláor

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Inovace a vytvoření odborných textů pro rozvoj klíčových. kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. education programs

Inovace a vytvoření odborných textů pro rozvoj klíčových. kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. education programs N V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Operační progra: Název oblas podpory: Název projek: Vzdělávání pro konkrenceschopnos Zvyšování kvaly ve vzdělávání novace a vyvoření odborných exů pro

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD nákladiště Kout na Šumavě 2. ZMĚNA Účinnost od 15. 07.2006 Jan Vobruba... dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 15/2006 KT - 03 dne Ivan Bořík... VP UŽST

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 České dráhy, a.s. V Českém Těšíně dne 26.6. 2006 Uzlová železniční stanice Český Těšín Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 Z důvodů zavedení

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ Saické a dnamické vlasnosi paří k základním vlasnosem regulovaných sousav, měřicích přísrojů, měřicích řeězců či jejich čásí. Zaímco saické vlasnosi se projevují

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly) Schöck Isokorb Moduly pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konsrukci (s více než dvěma moduly) 190 Schöck Isokorb yp (= 1 ZST Modul + 1 QST Modul) pro napojení volně vyložených ocelových

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz ransforovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preabule Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransforovaný fond, obsahuje

Více

(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení

(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení (). Načrněe slepý graf závislosi dráhy sojícího člověka na b 2. Na abuli je graf A závislosi rychlosi pohybu rabanu kombi na Vypočěe dráhu, kerou raban urazil v čase od 2,9 s do 6,5 s. 3. Jakou rychlosí

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Hlavní body. Úvod do nauky o kmitech Harmonické kmity

Hlavní body. Úvod do nauky o kmitech Harmonické kmity Harmonické kmiy Úvod do nauky o kmiech Harmonické kmiy Hlavní body Pohybová rovnice a její řešení Časové závislosi výchylky, rychlosi, zrychlení, Poenciální, kineická a celková energie Princip superpozice

Více

Výroba a užití elektrické energie

Výroba a užití elektrické energie Výroba a užií elekrické energie Tepelné elekrárny Příklad 1 Vypočíeje epelnou bilanci a dílčí účinnosi epelné elekrárny s kondenzační urbínou dle schémau naznačeného na obr. 1. Sesave Sankeyův diagram

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V RNĚ RNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PRUŽNÉ SPOJKY NA PRINCIPU TEKUTIN FLEXILE COUPLINGS

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

4.5.8 Elektromagnetická indukce

4.5.8 Elektromagnetická indukce 4.5.8 Elekromagneická indukce Předpoklady: 4502, 4504 důležiý jev sojící v samých základech moderní civilizace všude kolem je spousa elekrických spořebičů, ale zaím jsme neprobrali žádný ekonomicky možný

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 543 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 543 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 543 nákladní pro tratě Cheb Hranice v Čechách (Cheb) Tršnice Bad Brambach Tršnice Luby u Chebu Platí od 14. prosince 2008 Schváleno

Více

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny KINEMATIKA. Základní kinemaické veličiny Tao čá fyziky popiuje pohyb ěle. VZTAŽNÁ SOUSTAVA je ěleo nebo ouava ěle, ke kerým vzahujeme pohyb nebo klid ledovaného ělea. Aboluní klid neexiuje, proože pohyb

Více

POKUSY S OPERAČNÍMI ZESILOVAČI Studijní text pro řešitele FO Přemysl Šedivý, gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové. Úvod

POKUSY S OPERAČNÍMI ZESILOVAČI Studijní text pro řešitele FO Přemysl Šedivý, gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové. Úvod POKUSY S OPEAČNÍMI ZESILOVAČI Sdijní ex pro řešiele FO Přemysl Šedivý, gymnázim J K Tyla, Hradec Králové Úvod Operační zesilovače (OZ) původně vznikly jako složié elekronické obvody pro náročné požií při

Více

PRAKTIKA z FOTOVOLTAIKY

PRAKTIKA z FOTOVOLTAIKY Vyšší odborná škola a Sřední průmyslová škola Varnsdorf PRAKTKA z FOTOVOTAKY ng. Per BANNERT Tao publikace vznikla v rámci projeku: Solární foovolaický sysém a Zelená energie v Českém Švýcarsku a jeho

Více

10 Transformace 3D. 10.1 Transformace a jejich realizace. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem

10 Transformace 3D. 10.1 Transformace a jejich realizace. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem Trnsformce 3D Sudijní cíl Teno blok je věnován rnsformcím 3D grfik. V eu budou popsán ákldní rnsformce v prosoru posunuí oočení kosení měn měřík používné při prcování 3D modelu. Jednolivé rnsformce budou

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE. Účinnost od 1.11.2005 ... Dopravní kontrolor

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE. Účinnost od 1.11.2005 ... Dopravní kontrolor ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE Účinnost od 1.11.2005... Dopravní kontrolor Schválil: č.j...dne.... Vrchní přednosta UŽST Počet stran: 11 ZÁZNAM O

Více

Úloha II.E... je mi to šumák

Úloha II.E... je mi to šumák Úloha II.E... je mi o šumák 8 bodů; (chybí saisiky) Kupe si v lékárně šumivý celaskon nebo cokoliv, co se podává v ableách určených k rozpušění ve vodě. Změře, jak dlouho rvá rozpušění jedné abley v závislosi

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru, měření ampliudové permeabiliy A3B38SME Úkol měření 0a. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru s oroidním jádrem a jádrem EI. Změře indukci

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1 Přednáška kurzu MPOV Klasifikáory, srojové učení, auomaické řídění 1 P. Peyovský (email: peyovsky@feec.vubr.cz), kancelář E530, Inegrovaný objek - 1/25 - Přednáška kurzu MPOV... 1 Pojmy... 3 Klasifikáor...

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU Obsah Co je o dnamika? 1 Základní veličin dnamik 1 Hmonos 1 Hbnos 1 Síla Newonov pohbové zákon První Newonův zákon - zákon servačnosi Druhý Newonův zákon - zákon síl Třeí

Více

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC . Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů Společná část D1/328. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno jen zaměstnanci, který je pro

Více

České dráhy, a.s. ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

České dráhy, a.s. ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM České dráhy, a.s. UŽST ČESKÝ TĚŠÍN ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM Z důvodu zavedení APM DK Dopravní deník, změn některých

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

... víc, než jen teplo

... víc, než jen teplo výrobce opných konvekorů... víc, než jen eplo 2009/2010.minib.cz.minib.cz 1 obsah OBSAH 4 ÚVOD 6 příčné řezy konvekorů 8 PODLAHOVÉ KONVEKTORY bez veniláoru 9 COIL - P 10 COIL - P80 11 COIL - PT 12 COIL

Více

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu. Signalizace a měření Signálky V funkce echnické údaje Signálky V umožňují svěelnou signalizaci jevu. v souladu s normou: ČS E 60 947-5-1, ČS E 60 073 a IEC 100-4 (18327); jmenovié napěí n: 230 až 400 V

Více

Rovnoměrný pohyb. velikost rychlosti stále stejná (konstantní) základní vztah: (pokud pohyb začíná z klidu) v m. s. t s

Rovnoměrný pohyb. velikost rychlosti stále stejná (konstantní) základní vztah: (pokud pohyb začíná z klidu) v m. s. t s Ronoměrný poyb eliko rycloi ále ejná (konanní) základní za:. graf záiloi dráy na čae: polopřímka ycázející z počáku (pokud poyb začíná z klidu) m graf záiloi rycloi na čae: ronoběžka odoronou ou m. U poybu

Více

ŽD S4-1. Doplňující ustanovení k místnímu předpisu pro. obsluhu zabezpečovacího zařízení v žst. Petrov n/d. Platnost od 1.6.2012

ŽD S4-1. Doplňující ustanovení k místnímu předpisu pro. obsluhu zabezpečovacího zařízení v žst. Petrov n/d. Platnost od 1.6.2012 ŽD S4-1 Doplňující ustanovení k místnímu předpisu pro obsluhu zabezpečovacího zařízení v žst. Petrov n/d. Platnost od 1.6.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

4. Gomory-Hu Trees. r(x, z) min(r(x, y), r(y, z)). Důkaz: Buď W minimální xz-řez.

4. Gomory-Hu Trees. r(x, z) min(r(x, y), r(y, z)). Důkaz: Buď W minimální xz-řez. 4. Gomory-Hu Tree Cílem éo kapioly je popa daovou rukuru, kerá velice kompakně popiuje minimální -řezy pro všechny dvojice vrcholů, v daném neorienovaném grafu. Tuo rukuru poprvé popali Gomory a Hu v článku[1].

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3 Fyzikajekolemnás(Polohaajejízměny) Sudijní ex pro řešiele FO a osaní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Obsah Slovo úvodem 3 1 Popis polohy ělesa 4 1.1 Jednorozměrnýprosor.......................

Více

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště KOLOMUTY Účinnost od 1.4.2004 v.z.j.felkr v.r. přednosta stanice J.Merta v.r. dopravní kontrolor Schválil č.j: 70/04-11/3

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Bossard ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Velká únosnos Velká procesní únosnos Vysoká bezpečnos při spojování I v rámci každodenního živoa: Všude je zapořebí závi vhodný

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ květen / červen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Zastavení v ŢST Zastavení v ŢST. Vlak musí zastavit pokud moţno tak,aby - uvolnil zadní námezník alespoň

Více

Návrh číslicově řízeného regulátoru osvětlení s tranzistorem IGBT

Návrh číslicově řízeného regulátoru osvětlení s tranzistorem IGBT Návrh číslicově řízeného reguláoru osvělení s ranzisorem IGB Michal Brejcha ČESKÉ VYSOKÉ ČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faula eleroechnicá Kaedra eleroechnologie OBSAH: 0. Úvod... 3. Analýza... 4.. Rozbor sávajícího

Více

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny.

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny. 1. Auto zrychlí rovnoměrně zrychleným pohybem z 0 km h -1 na 72 km h -1 za 10 sekund. 2. Auto zastaví z rychlosti 64,8 km h -1 rovnoměrně zrychleným (zpomaleným) pohybem za 9 sekund. V obou případech nakreslete

Více

+ b) = R R R R 3. vystup. vstup. 1. Hodnota proudu protékajícího odporem R2 činí: 2. Aby oba obvody byly ekvivalentní musí nastávat m.j.

+ b) = R R R R 3. vystup. vstup. 1. Hodnota proudu protékajícího odporem R2 činí: 2. Aby oba obvody byly ekvivalentní musí nastávat m.j. . odnoa proudu proékajícího odporem činí: I I [ ] I I I I. b oba obvod bl ekvivalenní musí nasáva m.j. vzah: ( ). Obvod se svorkami nahrazujeme Noronovým bipólem (skuečný zdroj proudu). odnoa proudu bude

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302 7.. Vzájemná oloha aramericky yjádřených římek I Předoklady: 70 Pedagogická oznámka: Tao hodina neobsahje říliš mnoho říkladů. Pos elké čási sdenů je oměrně omalý a časo nesihno sočía ani obsah éo hodiny.

Více