O2 Office Connector Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O2 Office Connector Telefónica O2 Czech Republic, a.s."

Transkript

1 O2 Office Cnnectr Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Ppis služby a pdrbný návd pr Crprate Cnnectr Verze 1.5

2 Obsah 1. Úvd Účel dkumentu Jak s tímt dkumentem pracvat Základní infrmace O2 Office Cnnectr Kncept technickéh řešení Crprate Cnnectr Synchrnizační server služby Bezpečnst Crprate Cnnectr a bezpečnst sítě Šifrvání dat při synchrnizaci Zabezpečení WWW rzhraní synchrnizačníh serveru Bezpečnst při pužití WAPu Implementace v prstředí MS Exchange Obecné pžadavky v prstředí MS Exchange Autentizace uživatelů na MS Exchange Serveru Kmunikace Crprate Cnnectr > MS Exchange Server Implementace v prstředí Ltus Dmin Obecné pžadavky v prstředí Ltus Ntes Autentizace uživatelů na Ltus Dmin Kmunikace Crprate Cnnectr > Ltus Dmin Systémvé pžadavky Pr instalaci s MS Outlk Pr instalaci s klientem Ltus Ntes Kmbinace peračních systémů a vých klientů Než začnete instalvat Crprate Cnnectr Analyzer Pužití utility Check list pr MS Exchange Check list pr Ltus Dmin...18 A.1. Instalace Crprate Cnnectru A.2. První spuštění aplikace Crprate Cnnectr A2.1. Individuální mnitr pr Exchange...25 A2.2. Wrkgrup mnitr pr MS Exchange...28 A2.3. Individuální mnitr pr Ltus Dmin...31 A2.4. Wrkgrup mnitr pr Ltus Ntes...36 A.3. Nastavení Prxy serveru CEC_navd.dc 2 / 41

3 1. Úvd 1.1. Účel dkumentu Dkument je určen pr zákazníky splečnsti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., administrátry IT a správce jejich firemní sítě a pštvníh systému. Dkument pskytuje základní infrmace principu a technickém řešení služby, základním účelem je však ppsat pstup jak instalvat aplikaci Crprate Cnnectr, který zabezpečuje synchrnizaci údajů. Dkument ppisuje nárky aplikace na prvz, instalační prces a její knfiguraci. Pdrbné technické infrmace službě, aplikacích a další suvisející materiály lze nalézt na stránkách Jak s tímt dkumentem pracvat Základní infrmace službě O2 Office Cnnectr jsu ppsány v prvních třech kapitlách. Další členění dkumentu je závislé d th, jaký grupware je pužit v rganizaci uživatele služby. Knkrétně se jedná grupware Micrsft Exchange Server a Ltus Dmin server. V případě, že se v rganizaci pužívá jiný grupware, než je zmíněn, je dpručen kntaktvat technicku pdpru splečnsti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pr pdrbnější infrmace mžnsti pužití služby O2 Office Cnnectr. Dříve, než přistupíte k samtné instalaci aplikace Crprate Cnnectr, dpručujeme vám prstudvat kapitly 4, příp. 5 (pdle pužitéh grupwaru) a systémvé nárky aplikace uvedené v kapitle 6. Nevynechejte ani kntrlu nastavení firemní sítě dle krků ppsaných v kapitle 7. Čas věnvaný tmut dkumentu se vám vrátí při instalaci aplikace a celkvém fungvání řešení. CEC_navd.dc 3 / 41

4 2. Základní infrmace 2.1. O2 Office Cnnectr Služba O2 Office Cnnectr pskytuje uživatelům mžnst synchrnizace firemních dat na mbilní zařízení uživatelů prstřednictvím mbilní sítě splečnsti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Odkudkliv a kdekliv tak lze na mbilním telefnu pracvat s y, adresářem, pznámkami a úkly, které jsu jinak dstupné puze v rámci firemní sítě. Službu lze využívat na mbilních zařízeních s peračním systémem Windws Mbile, Symbian a Palm OS, pr která je vyvinutý synchrnizační klient přím výrbcem řešení. K synchrnizaci údajů pmcí synchrnizačníh klienta je využita autmatická synchrnizace údajů technlgií push. Ta je zabezpečena aplikacemi služby a prstřednictvím mbilní sítě perátra. Uživateli pskytuje maximální kmfrt v tm, že se vše děje na pzadí a bez nutnsti jeh interakce. Hned, jakmile je d firemní schránky uživatele dručen nvý neb naplánvaná nvá schůzka d kalendáře, je inicializvána synchrnizace prvků služby, které zabezpečí synchrnizaci nvých/změněných údajů až přím d mbilníh zařízení uživatele. Díky tmu data v mbilním zařízení dpvídají vždy aktuálnímu stavu schránky uživatele v rganizaci. Splečnst Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pskytuje pdpru něklika desítek různých zařízení, která lze se službu využívat pr synchrnizaci údajů. Jejich seznam je uveden na stránkách Krmě synchrnizace pskytuje služba také mžnst prhlížet synchrnizvaná data na rzhraních přístupných z internetu neb na mbilních telefnech s pdpru technlgie WAP. Na webvém rzhraní služby lze nastavit pdmínky, za kterých se synchrnizace vykná neb nastavit zasílání upzrnění v pdbě SMS zpráv, např. na schůzku neb při příchdu nvéh u. V rámci služby O2 Office Cnnectr získává zákazník licenci na užívání aplikace Crprate Cnnectr. Jedna instalace aplikace Crprate Cnnectr umžňuje připjení až 20 různých uživatelských účtů. Nevyžaduje investici d firemníh serveru pr synchrnizaci (využívá server služby) a lze jej využít většinu bez zásahu d zabezpečení firemní sítě. Pr splečnsti, které se rzhdli zpřístupnit data většímu pčtu uživatelů, je nabízena služba O2 Office Cnnectr Plus, kdy je d firemní sítě zákazníka implementván synchrnizační server. Tt řešení přináší uživatelům dalek víc mžnstí jak např. vzdálená administrace mbilních zařízení, synchrnizace firemníh adresáře a další. O2 Office Cnnectr Plus je vhdnu platfrmu pr bezpečnu synchrnizaci mbilních zařízení s firemní sítí, nad kteru lze snadn vybudvat další firemní mbilní aplikace Kncept technickéh řešení O synchrnizaci údajů prstřednictvím řešení O2 Office Cnnectr se starají tři prvky: O2 Office Cnnectr server Jedná se prvek, který uchvává data uživatelů a následně řídí veškeru synchrnizaci údajů. Server zárveň umžňuje zbrazení uchvaných dat pmcí webvéh a wapvéh rzhraní. Server služby O2 Office Cnnectr je prvzván přím splečnstí Telefónica O2 Czech Republic, a.s. V případě služby O2 Office Cnnectr Plus je synchrnizační server ve správě zákazníka. CEC_navd.dc 4 / 41

5 Crprate Cnnectr Crprate Cnnectr je aplikace zajišťující přens údajů z grupware serveru zákazníka na synchrnizační server služby. Při přensu údajů je kladem vyský důraz na bezpečnst přenášených dat tak, aby zůstala zachvána bezpečnst pužita ve vnitřní síti zákazníka. Synchrnizační klient Pr mbilní zařízení s peračním systémem Windws Mbile, Symbian a PalmOS jsu vyvinuti synchrnizační klienti, kteří kmunikují prstřednictvím mbilní sítě perátra se synchrnizačním serverem. Tent klient šifruje/dešifruje synchrnizvaná data a pskytuje uživatelům kmfrt v pdbě autmatické synchrnizace údajů Obrázek 1 - Schéma služby O2 Office Cnnectr 2.3. Crprate Cnnectr Crprate Cnnectr zabezpečuje synchrnizaci údajů mezi grupware serverem zákazníka a synchrnizačním serverem služby O2 Office Cnnectr. Aplikace je instalvána d vnitřní sítě zákazníka a veškerý přens dat je vždy iniciván z vnitřní sítě zákazníka. Tím je zachvána maximální bezpečnst služby bez nutnsti jakéhkliv narušení bezpečnstních plitik zákazníků. Crprate Cnnectr získává infrmace z pštvníh serveru zákazníka ( , kalendář, adresář, pznámky, úkly atd.), zašifruje je a v kmprimvané pdbě přenese na synchrnizační server služby. Stejně tak je tmu v pačném směru, kdy přebírá nvé infrmace ze synchrnizačníh serveru, dešifruje je a předává pštvnímu serveru zákazníka. Pr kmunikaci s pštvním serverem zákazníka pužívá Crprate Cnnectr pštvníh klienta Micrsft Outlk neb Ltus Ntes. Crprate Cnnectr kmunikuje se serverem O2 Office Cnnectr standardním prtklem HTTP. U většiny firem tudíž není ptřeba vyknávat žádné změny v nastavení bezpečnstních prvků. Crprate Cnnectr pdpruje také kmunikaci přes prxy server. Vlastní šifrvání přenášených dat se realizuje na aplikační úrvni kryptvací metdu AES se 128-bitvu délku šifrvacíh klíče. Bezpečnsti služby je věnvána samstatná kapitla 3. tht dkumentu. CEC_navd.dc 5 / 41

6 Jedna instalace prgramu Crprate Cnnectr dkáže zpracvávat data až pr 20 uživatelských účtů Synchrnizační server služby Základní funkcí synchrnizačníh serveru služby je zprstředkvání přensu dat mezi mbilním zařízením uživatele a firemní vu schránku v jeh rganizaci. Krmě synchrnizace údajů zabezpečuje synchrnizační server také rzhraní pr přístup uživatelů k jejich datům. Na internetvé adrese c.cz.2.cm je mžné se přihlásit na webvé a wapvé rzhraní služby O2 Office Cnnectr. Z webvéh rzhraní má uživatel mžnst: instalvat synchrnizačníh klienta d mbilníh zařízení; prhlížet, vytvářet, editvat a mazat synchrnizvané údaje; nastavvat rzmezí časvéh kna pr uchvávání dat; nastavvat autmaticku synchrnizaci a parametry upzrnění ; prhlížet seznam synchrnizvaných zařízení a detailní lgy jejich synchrnizací; přidávat vé účty POP3/IMAP4 serverů (např. hstvané vé účty, fre vé účty); pvlit neb zakázat funkci SMS věřvání; zbrazit přehled využití účtu. Na wapvém rzhraní může uživatel: prhlížet, vytvářet, editvat a mazat synchrnizvané údaje (bez vých přílh); nastavit becné infrmace účtu. Účet pr synchrnizaci dat není klasická vá schránka. Jedná se puze kpii aktuálních údajů z pštvní schránky uživatele z grupware serveru v jeh rganizaci. Údaje, které jsu na synchrnizačním serveru uchvávány jsu krmě nastavitelnéh časvéh kna mezeny také celkvým bjemem uživatelskéh účtu, který je dán sučtem limitů bjemu dat v jedntlivých agendách. V následující tabulce jsu uvedeny maximální veliksti dat jedntlivých agend: Agenda Dručená pšta Odeslaná pšta Kncepty Pšta k deslání Kntakty Kalendář Pznámky Úkly Limit 20.0 MB 5.0 MB 3.0 MB 3.0 MB 1.5 MB 1.5 MB 1.5 MB 1.5 MB CEC_navd.dc 6 / 41

7 3. Bezpečnst 3.1. Crprate Cnnectr a bezpečnst sítě Crprate Cnnectr kmunikuje se synchrnizačním serverem služby standardním prtklem HTTP (TCP prt 80). Spjení se serverem navazuje vždy Crprate Cnnectr směrem z firemní sítě ven. Z tht důvdu není ptřeba ve většině firem prvádět žádné další knfigurační úkny na bezpečnstních prvcích, pužitých v rámci pčítačvé infrastruktury zákazníka. Pkud není tat kmunikace pvlena, je ptřeba tak učinit směrem d aplikace Crprate Cnnectr na synchrnizační server služby Office Cnnectr, tj. směrem z firmy d sítě Internet. Crprate Cnnectr navazuje spjení i v případě, že uživatel změnil synchrnizvané údaje v mbilním zařízení neb na webvém rzhraní služby Office Cnnectr. Tyt údaje jsu při nejbližší synchrnizaci přeneseny na synchrnizační server. Ten zašle speciálně frmátvaný (s předmětem: SYNCLOGC) d vé schránky uživatele. Crprate Cnnectr tent převezme a na jeh základě vykná synchrnizaci se synchrnizačním serverem. Tím aktualizuje data na grupware serveru zákazníka a speciální , služící k synchrnizaci, ze schránky uživatele vymaže. Veškerá kmunikace prbíhající mezi Crprate Cnnectrem a synchrnizačním serverem služby O2 Office Cnnectr je šifrvaná interním mechanismem aplikace Crprate Cnnectr. Šifrvání dat prbíhá na aplikační úrvni a pužitá kryptvací metda AES, s délku šifrvacíh klíče 128 bitů, je dstačující k zachvání veškerých bezpečnstních pdmínek, které jsu kladeny na takvýt typ služby. Přenesena data jsu v šifrvané pdbě uchvávána i na synchrnizačním serveru a k jejich dešifrvání dchází vždy až na kncvém zařízení uživatele, kam jsu data synchrnizvána. V případě přístupu uživatele na webvé neb wapvé rzhraní služby, jsu data rzšifrvána na dbu přihlášení uživatele k rzhraní Šifrvání dat při synchrnizaci Veškerá data, která jsu desílána a přijímána synchrnizačním serverem jsu šifrvaná. Šifrvání a dešifrvání synchrnizvaných údajů v mbilním zařízení uživatele zabezpečuje instalvaný synchrnizační klient. Ve firemní síti je t aplikace Crprate Cnnectr. Při kmunikaci synchrnizačníh klienta se synchrnizačním serverem je využit kryptvacíh systému RSA. Při instalaci klienta na zařízení je vygenerván RSA veřejný klíč, vůči kterému se ptm prvnává jedinečný privátní klíč, vygenervaný pr zařízení, který je ulžen na synchrnizačním serveru. Pkud by tyt dva klíče pr dané zařízení nedpvídaly, neprběhl by věření uživatele a následná synchrnizace dat Zabezpečení WWW rzhraní synchrnizačníh serveru Kmunikace webvéh rzhraní je šifrvána pmcí prtklu HTTPS. Přístup d schránky uživatele je mžné prvést puze p zadání jména a hesla uživatele. Přístup d schránky uživatele je dále chráněn pmcí tzv. jednrázvéh hesla (One Time Passwrd). Jedná se zaslání věřvacíh kódu frmu SMS zprávy na mbilní čísl uživatele. Tat mžnst je vlitelná a uživatel si může tut funkci vypnut. Výjimku je první přihlášení uživatele k webvému rzhraní služby, kdy je tat autentifikace z bezpečnstních důvdů nutná. CEC_navd.dc 7 / 41

8 3.4. Bezpečnst při pužití WAPu V případě, že si uživatel prhlíží svji schránku přes WAPvé rzhraní všechna data jsu zabezpečena datvu strukturu sítě Telefnica O2 a SSL certifikátem. CEC_navd.dc 8 / 41

9 4. Implementace v prstředí MS Exchange 4.1. Obecné pžadavky v prstředí MS Exchange Každý uživatel, který bude mnitrván pmcí aplikace Crprate Cnnectr, musí mít na pčítači, kde je aplikace instalvána, pvlena práva lkálníh administrátra (uživatel musí být zadán v dménvém tvaru; např.: DOMÉNA\uživatel). Dále je nutné, aby měl každý uživatel na tmt pčítači vytvřen vlastní prfil v MS Outlku. MS Outlk u těcht uživatelů musí být naknfigurván tak, aby data nebyla ukládána d lkálních subrů PST. Pštvní klient MS Outlk musí být instalván klasickým způsbem beze změn prti standardní prceduře instalace z CD média. Pčítač, na kterém je instalván Crprate Cnnectr, musí být členem dmény a nesmí na něm být instalván servervý perační systém. Dpručuje se pužít pčítač s peračním systémem MS Windws XP SP2. V případě, že se d sítě Internet přistupuje přes prxy server, musí být tent údaj zadán v knfiguraci Crprate Cnnectru v příslušné části. Více infrmací nastavení Crprate Cnnectru, knkrétní nastavení uživatelských účtů a další infrmace aplikaci lze nalézt v příručce k aplikaci na stránkách služby O2 Office Cnnectr neb kliknutím sem Autentizace uživatelů na MS Exchange Serveru Crprate Cnnectr přistupuje na MS Exchange Server dménvým jménem a heslem uživatele. Těmit údaji se Crprate Cnnectr autentifikuje prti dménvému řadiči v pčítačvé síti zákazníka a následně pak využívá tt věření pr kmunikaci s MS Exchange Serverem. Při změně dménvéh hesla uživatele je nutné tt hesl změnit i v nastavení aplikace Crprate Cnnectr. Tat prcedura je nutná z bezpečnstních důvdů, prtže Crprate Cnnectr nedkáže vyčíst dménvé uživatelské hesl. Nemůže tak djít k zneužití údajů jinu sbu. Pkud není nvé hesl d nastavení Crprate Cnnectru zadán, Crprate Cnnectr přestane synchrnizvat data danéh uživatele a nahlásí chybu věření hesla Kmunikace Crprate Cnnectr > MS Exchange Server Kmunikace aplikace Crprate Cnnectr s MS Exchange Serverem prbíhá stejným způsbem jak kmunikace pštvníh klienta MS Outlk pmcí rzhraní MAPI. Crprate Cnnectr tak nemá vliv na jiné schránky než ty, které jsu v aplikaci naknfigurvány. CEC_navd.dc 9 / 41

10 5. Implementace v prstředí Ltus Dmin 5.1. Obecné pžadavky v prstředí Ltus Ntes Uživatel, pd kterým pběží aplikace Crprate Cnnectr, musí mít na tmt pčítači práva instalvat aplikace. Tent uživatel musí mít před instalací aplikace naknfigurván přístup z Ltus Ntes na server Ltus Dmin a pštvní klient Ltus Ntes musí být alespň jednu spuštěn s identifikačními údaji jednh z mnitrvaných uživatelů. Pštvní klient Ltus Ntes musí být instalván klasickým způsbem v Single User mde beze změn v půvdní jazykvé mutaci (anglické) a bez jakékliv úpravy šabln Autentizace uživatelů na Ltus Dmin Autentizace uživatelů Crprate Cnnectru prti Ltus Dmin serveru prbíhá pmcí ID subrů každéh z uživatelů a jejich sbníh hesla k tmut subru. Při změně hesla uživatelskéh ID se musí tt hesl změnit i v nastavení Crprate Cnnectru. Tat prcedura je nutná z bezpečnstních důvdů, prtže Crprate Cnnectr nedkáže vyčíst uživatelské hesl. Nemůže tak djít k zneužití údajů jinu sbu. Pkud není nvé hesl d nastavení Crprate Cnnectru zadán, Crprate Cnnectr přestane synchrnizvat data danéh uživatele a nahlásí chybu věření hesla Kmunikace Crprate Cnnectr > Ltus Dmin Ke kmunikaci aplikace Crprate Cnnectr s pštvním serverem Ltus Dmin se využívá klientskéh rzhraní Ltus Ntes C API. T znamená Crprate Cnnectr nemá vliv na další jiné schránky, než které jsu zaregistrvané přím v Crprate Cnnectru. CEC_navd.dc 10 / 41

11 6. Systémvé pžadavky 6.1. Pr instalaci s MS Outlk Minimální HW pžadavky: Prcesr: Pentium 166 MHz. Paměť: 128 MB RAM. HDD: 64 MB pr aplikaci a minimálně 100 MB pr perační systém. Síťvá karta: 100 Mb/s. Dpručená HW knfigurace: Prcesr: Pentium 4 s frekvencí 2 GHz a vyšší. Paměť: 1 GB RAM. HDD: 200 MB pr aplikaci a minimálně 400 MB pr perační systém. Síťvá karta: 100/1000 Mb/s. Minimální SW pžadavky: Operační systém: MS Windws 2000 Prfessinal SP4, MS Windws XP Prfessinal SP2. Nainstalvána jedna z následujících verzí pštvníh klienta MS Outlk: 2000 SP3, XP (2002) SP3 neb 2003 SP3; (ideálně v anglické mutaci). Grupware: pdprvanými systémy jsu MS Exchange Server ve verzích 2000, 2003 a 2007 (Standard i Enterprise Editin). Internetvý prhlížeč: Internet Explrer 6.0 SP1 neb nvější. Další pžadavky: Pčítač musí mít stálý přístup d sítě Internet. Dména: pr mnitrvání účtů na serveru Micrsft Exchange nutná. Všichni mnitrvaní uživatelé musí mít práva lkálníh administrátra na pčítači, kam bude instalvána aplikace Crprate Cnnectr. Každý uživatel se musí fyzicky k pčítači přihlásit a vytvřit vlastní prfil v pštvním klientvi MS Outlk (pdrbnější infrmace naleznete v příslušné části příručky). Prxy server: jestli je pmcí něj přistupván d sítě Internet, je nutná knfigurace Crprate Cnnectru (viz. kapitla A.3). Aplikaci Crprate Cnnectr je dpručen instalvat na pčítač, který nebude využíván na žádné jiné účely než synchrnizaci. V Internet Explreru musí být pvlen pužití ActiveX prvků. Pkud stahujete instalační balíček aplikace Crprate Cnnectr přím ze serveru O2 Office Cnnectr, je nutné pužít linku s minimální rychlstí 32 kb/s. Velikst instalačníh balíčku je ttiž cca 5 MB a dba jeh stahvání nesmí z bezpečnstních důvdů překrčit 30 minut. P tét dbě se autmaticky uzavírá tevřená relace. Pkud je pužíván sftware WinRute neb WinPrxy, nesmí být knfigurván k autentifikaci uživatele při připjení d sítě Internet. CEC_navd.dc 11 / 41

12 6.2. Pr instalaci s klientem Ltus Ntes Minimální HW pžadavky: Prcesr: Pentium 166 MHz. Paměť: 128 MB RAM. HDD: 64 MB pr aplikaci a minimálně 100 MB pr perační systém. Síťvá karta: 100 Mb/s. Dpručená HW knfigurace: Prcesr: Pentium 4 s frekvencí 2 GHz a vyšší. Paměť: 1 GB RAM. HDD: 200 MB pr aplikaci a minimálně 400 MB pr perační systém. Síťvá karta: 100/1000 Mb/s. Minimální SW pžadavky: Operační systém: Windws 2000 Prfessinal SP4, Windws XP Prfessinal SP2. Nainstalvána jedna z následujících verzí pštvníh klienta Ltus Ntes: 6.5.x neb 7.x. Dpručuje se pužít verze pštvníh klienta, která je nejblíže k pužívané verzi serveru Ltus Dmin. Grupware: Ltus Dmin 6.5 neb 7. Internetvý prhlížeč: Internet Explrer 6.0 SP1 neb nvější. Další pžadavky: Mnitrvaný uživatel musí mít práv instalvat prgramy a v pštvním klientvi Ltus Ntes musí být nastaven přístup na Ltus Dmin server. Prxy server: jestli je pmcí něj přistupván d sítě Internet, je nutná knfigurace aplikace Crprate Cnnectr. V Internet Explreru musí být pvlen pužití ActiveX prvků. Pkud stahujete instalační balíček aplikace Crprate Cnnectr přím ze serveru O2 Office Cnnectr, je nutné pužít linku s minimální rychlstí 32 kb/s. Velikst instalačníh balíčku je ttiž cca 5 MB a dba stahvání nemůže z bezpečnstních důvdů překrčit 30 minut. P tét dbě se autmaticky uzavírá relace s O2 Office Cnnectr serverem. Pkud se pužívá Prxy sftware WinRute neb WinPrxy, nesmí být nastavena autentifikace uživatele na připjení d Internetu. CEC_navd.dc 12 / 41

13 6.3. Kmbinace peračních systémů a vých klientů V následujících tabulkách jsu uvedeny kmbinace jedntlivých peračních systémů, které lze pužít pr instalaci Crprate Cnnectru a které pužít nelze. Dále je uvedena dpručená kmbinace. Pdprvané kmbinace Verze sytému Mail Server (OS) MS Exchange W2K neb WXP 2000, a nvější Ltus Dmin 6.5 W2K neb WXP Verze pštvní tvníh klienta MS Outlk 2000 SP2, MS Outlk XP SP2, MS Outlk 2003 SP3 Ltus Ntes 6.5 EN neb nvější Nepdprvané kmbinace Mail Server MS Exchange all Ltus Ntes 6.5 a nvější Verze sytému (OS) Verze pštvníh klienta W2K neb WXP Všechny verze MS Outlk před verzí 2000 SP2 a verze XP bez SP1 i s SP1 W2K neb WXP Všechny verze Ltus Ntes před verzí 6.5 Dpručená kmbinace Mail Server Verze sytému (OS) Verze pštvníh klienta MS Exchange 2000 WXP MS Outlk 2000 SP2 EN MS Exchange 2003 WXP MS Outlk 2003 SP3 MS Exchange 2007 WXP MS Outlk 2003 SP3 Ltus Dmin 6.5 WXP Ltus Ntes 6.5.X EN Ltus Dmin 7 WXP Ltus Ntes 7.x EN Vysvětlivky: MS Micrsft W2K - Windws 2000 Prfessinal SP4 WXP Windws XP Prfessinal SP2 SP Service Pack EN půvdní nemdifikvaná verze (anglická mutace) CEC_navd.dc 13 / 41

14 7. Než začnete instalvat 7.1. Crprate Cnnectr Analyzer Pr předběžnu kntrlu pčítače, na kterém se bude instalvat Crprate Cnnectr, je dpručen pužít utilitu Crprate Cnnectr Analyzer. Služí pr testvání prstředí a knektivity danéh pčítače. Crprate Cnnectr Analyzer lze stáhnut ze stránek služby O2 Office Cnnectr p zadání adresy d internetvéh prhlížeče na pčítači. V příslušné části si stáhněte subr a spusťte jej Pužití utility P spuštění utility se na brazvce zbrazí kn, ve kterém se celý test prvádí. V části Typ instalace vyberte grupware server, který se pužívá ve vaší rganizaci, a ke kterému se bude Crprate Cnnectr připjvat. CEC_navd.dc 14 / 41

15 P vybrání typu serveru stiskněte tlačítk Test!. Zahájí se testvání prstředí a výsledky jedntlivých testů je mžné průběžně sledvat v kně aplikace. Pkud byl pr test zvlen typ instalace MS Exchange tak vás aplikace v průběhu testu vyzve k vybrání prfilu uživatele, pd kterým se bude Crprate Cnnectr instalvat. MS Outlk musí být před tímt krkem na pčítači nainstalván. Pkud není vytvřen žádný prfil, příp. chcete vytvřit nvý, můžete tak učinit tlačítkem Nvý... (New ). Jestli budete pužívat více prfilů, tak tlačítkem Mžnsti >> (Optins >>) a zaškrtnutím ple Nastavit jak výchzí prfil (Set this prfile as default) nastavte, který prfil se bude pr synchrnizaci využívat jak výchzí. Jestli se v průběhu testů vyskytly knflikty neb prstředí není vhdné k instalaci Crprate Cnnectru, zbrazí se tmt stavu zpráva. Zpráva může bsahvat i vysvětlení, c je ptřebné udělat prt, aby byl prblém dstraněn. P kliknutí na tlačítk OK pr ptvrzení případných chyb neb knfliktů se zbrazí suhrnné infrmace testvaném prstředí. V části HW knfigurace jsu zbrazeny infrmace typu prcesru, jeh rychlsti, veliksti RAM a kapacitě a vlném místě na systémvém disku. V části SW knfigurace jsu zbrazeny infrmace instalvaném peračním systému, prgramu Internet Explrer, jestli máte pvlen pužití ActiveX prvků, které jsu pr instalaci nutné a infrmaci tm zda-li již byl na pčítači Crprate Cnnectr instalván. V části Síťvá nastavení, instalvané služby jsu infrmace připjení se k serveru služby pmcí prtklů HTTP a HTTPS/SSL, zdali je testvaný uživatel členem skupiny lkálních administrátrů, jmén dmény a věří se také jestli nejsu zpuštěné knfliktní služby, které brání správnému fungvání aplikace Crprate Cnnectr. CEC_navd.dc 15 / 41

16 V části Infrmace MS Exchange neb Infrmace Ltus Ntes jsu infrmace pužívaném pštvním klientvi. Při typu instalace MS Exchange naleznete taky infrmaci knektivitě k tmut serveru. Ve spdní částí kna aplikace je uveden dkaz na prtkl, který byl vygenerván v průběhu testu. Tlačítkem Knec uknčíte činnst aplikace. Pznámka: I když test pmcí utility Crprate Cnnectr Analyzer prběhne bez zřejmých nedstatků, můžu se vyskytnu prblémy s instalací neb s připjením aplikace Crprate Cnnectr k serverům služby O2 Office Cnnectr. Jestli takvét prblémy nastanu, kntaktujte perátra na lince *11 neb přím svéh bchdníh zástupce, případně můžete napsat dtaz na vu adresu: CEC_navd.dc 16 / 41

17 7.3. Check list pr MS Exchange Operační systém Windws 2000 Prfessinal SP4 neb Windws XP Prfessinal SP2, příp. Windws Vista SP1. Nainstalvána jedna z následujících verzí pštvníh klienta Micrsft Outlk: 2000 SP3, XP (2002) SP2 neb 2003 SP3. MS Outlk je nastaven jak výchzí mailvý klient. Samstatné PC s pžadvanými HW parametry. Stálý přístup d sítě Internet. Internet Explrer 6.0 neb nvější + pvlené spuštění prvků ActiveX pr spuštění instalace z webu c.cz.2.cm. Pčítač, kde bude instalván Crprate Cnnectrem je členem stejné dmény jak MS Exchange Server. Všichni mnitrvaní uživatelé mají na pčítači práva lkálních administrátrů. Vytvřený prfil v Outlk. Nastavené Prxy (pkud je nutn). Crprate Cnnectr není instalván na pštvním serveru Exchange ani na jiném pčítači se servervým peračním systémem. CEC_navd.dc 17 / 41

18 7.4. Check list pr Ltus Dmin Operační systém Windws 2000 Prfessinal SP4 neb Windws XP Prfessinal SP2, příp. Windws Vista SP1. Nainstalvána jedna z následujících verzí pštvníh klienta Ltus Ntes: 6.5.x neb 7.x. Dpručuje se pužít verze pštvníh klienta, která je nejblíže k pužívané verzi serveru Ltus Dmin. Ltus Ntes klient je nastaven jak výchzí mailvý klient a je instalván v single-user módu. Samstatné PC s pžadvanými HW parametry. Stálý přístup d sítě Internet. Internet Explrer 6.0 neb nvější + pvlené spuštění prvků ActiveX pr spuštění instalace z webu c.cz.2.cm. Pštvní klient Ltus Ntes má přístup na Dmin server. Nastavené Prxy (pkud je nutn). Všichni mnitrvaný uživatelé mají na pčítači práva lkálních administrátrů, příp. práva pr instalaci aplikací. Crprate Cnnectr není instalván na pštvním serveru Ltus Dmin ani na jiném pčítači se servervým peračním systémem. CEC_navd.dc 18 / 41

19 Přílha A Pstup instalace Crprate Cnnectru. CEC_navd.dc 19 / 41

20 A.1. Instalace Crprate Cnnectru Tat kapitla ppisuje instalaci aplikace Crprate Cnnectr a knfiguraci uživatele pr synchrnizaci se serverem O2 Office Cnnectr. 1. Před samtnu instalací se ujistěte, že je v pčítači nainstalván příslušný pštvní klient (Micrsft Outlk neb Ltus Ntes). Bez tét aplikace nebude mžné instalaci Crprate Cnnectru prvést. 2. D internetvéh prhlížeče v pčítači zadejte adresu c.cz.2.cm, čímž se zbrazí výchzí stránka webvéh rzhraní služby O2 Office Cnnectr. Na tét stránce zadejte vaše uživatelské jmén a hesl, příp. SMS věřvací kód, který je zaslán na zadané telefnní čísl. 3. Zbrazí se stránka, na které klikněte v levém menu na plžku Nastavení (Settings). CEC_navd.dc 20 / 41

21 4. Na stránce Nastavení účtu naleznete v části Synchrnizvané zařízení dkaz Přidat Mdul Crprate Cnnectr (Add Crprate Cnnectr). Klikněte na něj. 5. Zbrazí se další stránka, Instalvat Sftware. Klikněte na dkaz Instalvat sftware (Install Sftware), čímž spustíte instalaci. Jak první krk je ptřebné stáhnut instalační subr, který bude celu instalaci řídit. Spuštění instalace prveďte kliknutím na tlačítk Spustit (Run). CEC_navd.dc 21 / 41

22 Může se zbrazit kn, ve kterém budete dtázáni na důvěryhdnst zdrjvéh subru. Klikněte na tlačítk Spustit (Run) pr pkračvání v instalaci. 6. P stažení řídícíh subru se zbrazí kn, ve kterém bude celý prces instalace prbíhat. Pr pkračvání v instalaci klikněte na tlačítk Instalvat (Install). Celý prces instalace dále neptřebuje žádnu interakci. Vyčkejte, až se aplikace Crprate Cnnectr nainstaluje d pčítače. 7. P dknčení instalace se Crprate Cnnectr rvnu spustí. Standardně uživatel pužívá pr přístup k serveru jednh z pdprvaných pštvních klientů, prt se Crprate Cnnectr snaží detekvat, kteréh pštvníh klienta uživatel pužívá. Když prběhne detekce klienta v přádku, tak si aplikace nastaví parametry a pdle nich se dvíjí další pstup knfigurace. CEC_navd.dc 22 / 41

23 A.2. První spuštění aplikace Crprate Cnnectr Crprate Cnnectr je před pužitím ptřebné nastavit. První nastavení, které se snaží Crprate Cnnectr detekvat sám, je identifikace pužívanéh pštvníh klienta. Crprate Cnnectr se pkusí zjistit, jestli je na pčítači instalván pštvní klient MS Outlk pr přístup k MS Exchange Serveru neb pštvní klient Ltus Ntes pr přístup k serveru Ltus Dmin. Další mžnsti knfigurace Crprate Cnnectru se dvíjí d th, jaký pštvní klient byl na pčítači detekván. Následující dialgvé kn se zbrazí puze v případě, že jsu na pčítači instalvány bě verze pštvních klientů. Vyberte mžnst dpvídající pštvnímu serveru, který budete pužívat k mnitrvání a vlbu ptvrďte tlačítkem OK. P detekci (výběru) pštvníh klienta je vždy ptřeba zvlit rzsah mnitrvání. Na výběr jsu dvě mžnsti, d kterých se dvíjí další funkčnst aplikace Crprate Cnnectr. Jestli budete mnitrvat puze jeden pštvní účet, právě přihlášenéh uživatele, zvlte vlbu Individual Mnitr. Budete-li mnitrvat více uživatelů, zvlte vlbu Wrkgrup Mnitr. U bu verzí mnitrvání je dpručen pužít vlbu Sledvat, i pkud není uživatel přihlášen (služba) (Mnitr even if user is nt lgged in (service)). Mnitrvání tak bude prbíhat bez nutnsti přihlášení některéh z mnitrvaných uživatelů k pčítači. U vlby Wrkgrup Mnitr je k mnitrvání pužít i tzv. Curier Accunt grupware serveru. Jedná se speciální účet, který nahlíží d schránek mnitrvaných uživatelů a synchrnizuje jejich data na synchrnizační server bez nutnsti zadávání uživatelskéh hesla. Je t jediná mžnst jak bejít prblém se změnu hesel uživatelů, kdy je při každé změně hesla ptřebné zadat nvé hesl i d knfigurace Crprate Cnnectru. Jelikž se jedná speciální funkci grupware serveru, která snižuje bezpečnst grupware serveru, ne u každé rganizace je mžné tut mžnst pužít. Bližší infrmace c Curier Accunt je a jak funguje naleznete na webu splečnstí Micrsft neb IBM. Tlačítkem Nápvěda (Help) můžete vyvlat infrmace ke knkrétnímu zbrazenému knu. Tlačítk Upřesnit (Advanced ) je mžné využít puze u služby ve verzi Office Cnnectr Plus. CEC_navd.dc 23 / 41

24 P výběru typu mnitrvání klikněte na tlačítk Další (Next). Pr další pstup nastavení pužijte vždy kapitlu, vztahující se k příslušné verzi pštvníh klienta. CEC_navd.dc 24 / 41

25 A2.1. Individuální mnitr pr Exchange Tat kapitle se zabývá nastavením aplikace Crprate Cnnectr k mnitrvání jednh účtu na grupware serveru MS Exchange Server. Zpravidla t bývá uživatel, který s daným pčítačem vyknává denndenní práci. U tht typu mnitrvání bude Crprate Cnnectr mnitrvat změny puze u právě přihlášenéh uživatele. Od tht faktu se dvíjí i další nastavení aplikace. 1. D ple Uživatelské jmén (Username) zadejte telefnní čísl, na kterém máte aktivvanu službu Office Cnnectr. Telefnní čísl zadejte ve tvaru 9-ti číslic bez nuly na začátku. 2. Aby mhla na serveru prběhnut autentizace uživatele, je ptřeba d ple Hesl (Passwrd) zadat také hesl uživatele na synchrnizačním serveru. Hesl vám byl zaslán frmu SMS zprávy při aktivaci účtu. 3. Přihlašvací jmén systému Windws (Windws lgin name) je u tht typu mnitrvání převzat pdle právě přihlášenéh uživatele. 4. D plžky Hesl systému Windws (Windws passwrd) zadejte přihlašvací hesl d dmény systému Windws. 5. D plžky vá adresa uživatele (User s Address) zadáte vaši vu adresu, kteru pužíváte v Outlku. P vyplnění všech ptřebných údajů můžete pkračvat stiskem talčítka Další (Next). CEC_navd.dc 25 / 41

26 Tímt krkem byl uknčen nastavení Crprate Cnnectru v módě Individual Mnitr. Při splnění všech pdmínek a zadání správných údajů Crprate Cnnectr naváže spjení s Micrsft Exchange Serverem ve vaší rganizaci a synchrnizačním serverem služby O2 Office Cnnectr a sesynchrnizuje mezi nimi uživatelská data. O prcesu synchrnizace dat jste infrmvání na brazvce. Synchrnizace dat může trvat něklik minut. Délku synchrnizace vlivňuje především rychlst připjení a mnžství dat, která jsu při první synchrnizaci přenášena. P úspěšné synchrnizaci si můžete prhlédnut infrmaci tm úspěšné knfiguraci Crprate Cnnectru a že d tét chvíle mnitruje změny na vašem firemním účtu. Pr dknčení celéh prcesu klikněte na tlačítk Dknčit (Finish). CEC_navd.dc 26 / 41

27 Veškerá data jsu připravena na synchrnizačním serveru služby O2 Office Cnnectr k synchrnizaci. V prhlížeči klikněte nyní na tlačítk Další (Next). CEC_navd.dc 27 / 41

28 A2.2. Wrkgrup mnitr pr MS Exchange Wrkgrup mnitr je mód Crprate Cnnectru, ve kterém je mžné mnitrvat až 20 uživatelů sučasně. Z tht důvdu jsu hardwarvé nárky na pčítač pdstatně vyšší než u Individual mnitru. Pčítač musí splňvat dpručenu hardwarvu knfiguraci ppsanu výše. Před samtným nastavením Wrkgrup mnitru je nutné splnit tyt pdmínky: Pčítač, na který se Crprate Cnnectr instaluje, musí být začleněn d pčítačvé sítě tak, aby byl v segmentu, ve kterém se nacházejí i statní uživatelé. Pčítač musí být členem dmény jak MS Exchange Server. Všichni mnitrváni uživatelé musí mít na pčítači práva lkálních administrátrů a každý z nich se musí na pčítači fyzicky přihlásit. Pr každéh uživatele musí být pd jeh prfilem naknfigurván Micrsft Outlk tak, aby viděl na MS Exchange a na data danéh uživatele (lidsky řečen: uživatel musí fyzicky vidět své zprávy, kntakty, atd. jak by se chystal s pčítačem pracvat). P vyknání těcht úknů můžete přistupit ke knfiguraci Crprate Cnnectru. 1. Přihlaste se na pčítač pd účtem jednh z uživatelů určenéh k mnitrvání, pd kterým budete nastavvat Crprate Cnnectr. V případě, že není zbrazen dialgvé kn pr nastavení mnitrvání, klikněte dvjklikem na iknu aplikace Crprate Cnnectr v systémvé liště:, a v zbrazeném kně zvlte tlačítk Nastavení (Settings ). 2. K mnitrvání vícer uživatelů je mžné zvlit dvě varianty: Běžně pužívaným způsbem mnitrvání vícer uživatelů je zadání všech ptřebných údajů pr identifikaci uživatele. V tmt případě není nutné nastavvat žádné další mžnsti. V případě, že chcete pužívat k mnitrvání uživatelů speciální účet grupware serveru nazván Curier Accunt, zaškrtněte vlbu Pužívat účet dručvatele (Use Curier Accunt). D plí Přihlašvací jmén účtu dručvatele (Curier Accunt Username) a Hesl účtu dručvatele (Curier Accunt Passwrd) zadejte uživatelské jmén a hesl speciálníh uživatele. Tent speciální účet není běžnu záležitstí grupware serverů a v drtivé většině případů bývá kvůli snížení bezpečnsti zakázán. Před jeh pužitím se prt praďte s administrátrem grupware serveru jeh využití. Dále pkračujte kliknutím na tlačítk Další (Next). CEC_navd.dc 28 / 41

29 3. V zbrazeném kně se nastavují veškeré ptřebné infrmace pr věření údajů na jedntlivých serverech. Vyplňte je pdle následujících infrmací: D ple Uživatelské jmén (Username) zadejte uživatelské jmén pr server služby O2 Office Cnnectr. Uživatelským jménem je telefnní čísl uživatele. Uvádějte h v krátkém frmátu devíti čísel. D ple Hesl (Passwrd) zadejte uživatelské hesl, které uživatel bdržel frmu SMS správy při aktivaci účtu. D ple Přihlašvací jmén systému Windws (Windws username) zadejte uživatelské jmén pr přistup d firemní pčítačvé sítě. Jmén musí být zadán v dménvém tvaru; např.: DOMENA\uzivatel. V případě, že pužíváte speciální účet Curier Accunt nelze tut plžku vyplnit. D ple Hesl systému Windws (Windws Passwrd) zadejte vaše uživatelské hesl, kterým přistupujete d firemní sítě. V případě, že pužíváte speciální účet Curier Accunt nelze tut plžku vyplnit. D ple vá adresa uživatele (User s Address) zadejte svjí celu vu adresu. P zadání všech údajů pkračujte tlačítkem Další. CEC_navd.dc 29 / 41

30 Tímt krkem je uknčen nastavení Crprate Cnnectru pr prvníh z řady mnitrvaných uživatelů. Při splnění všech pdmínek a zadání správných údajů naváže Crprate Cnnectr spjení s Micrsft Exchange serverem a synchrnizačním serverem služby O2 Office Cnnectr a sesynchrnizuje mezi nimi uživatelská data. O prcesu synchrnizace dat jste infrmvání na brazvce. Synchrnizace dat může trvat něklik minut. Délku synchrnizace vlivňuje především rychlst připjení a mnžství dat, která jsu při první synchrnizaci přenášena. P úspěšné synchrnizaci si můžete prhlédnut infrmaci tm úspěšné knfiguraci Crprate Cnnectru a že d tét chvíle mnitruje změny na uživatelském firemním účtu. Pr dknčení celéh prcesu klikněte na tlačítk Dknčit (Finish). Pkud chcete přidat dalšíh uživatele, musí být splněny všechny pdmínky uvedené v bdu 1. Pkud tmu tak je, klikněte v zbrazeném kně na tlačítk Nastavení (Settings ). Způsb mnitrvání je již nastaven a tak budete dtázáni puze na zadání uživatelských údajů. Pkračujte dále bdem 3. tét kapitly. CEC_navd.dc 30 / 41

31 A2.3. Individuální mnitr pr Ltus Dmin Nastavení aplikace Crprate Cnnectr v prstředí Ltus Dmin má svá specifika, a prt pkračujte v nastavení následujícím pstupem. V zbrazeném kně lze v jeh střední části v plžce Už. jmén Dmin (Dmin Username) vyčíst, že Crprate Cnnectr bude mnitrvat právě přihlášenéh uživatele a synchrnizvat data na účet na synchrnizačním serveru, který je zbrazen v části Uživatelské jmén (Username). Pkud si přejete svá data synchrnizvat s jiným účtem na synchrnizačním serveru, můžete tent účet zadat d plžky Uživatelské jmén (Username). Aby mhla na serveru prběhnut autentizace uživatele, je ptřeba d ple Hesl (Passwrd) zadat hesl k synchrnizačnímu serveru. T jste bdrželi frmu SMS správy při aktivaci účtu. Jestli je pštvní klient Ltus Ntes naknfigurván k pužívání puze jediným uživatelem, Crprate Cnnectr si nalezne infrmace uživatelském jménu, serveru Ltus Dmin a ID subru sám. Psledním pvinným údajem, který musíte zadat je uživatelské hesl d Dmin služeb (hesl k ID subru) a t d ple Hesl Dmin (Dmin Passwrd). P zadání těcht hdnt pkračujte tlačítkem Další (Next). CEC_navd.dc 31 / 41

32 V případě prblémů při identifikaci Ltus Dmin serveru je ptřebné zadat identifikační údaje ručně. P kliknutí na tlačítk Změnit (Change ) se zbrazí dialgvé kn, ve kterém vyplňte všechny plžky: D ple Uživ. jm. Dmin (Dmin Username) zadejte uživatelské jmén a celu cestu k serveru, který uchvává veškeré infrmace Dmin uživatelích. Pkud si pamatujete cestu k ID subru, ale nepamatujete si celu cestu k serveru spravujícímu uživatele, tak můžete využit tlačítka Zjistit uživ. jmén (Find Username). Crprate Cnnectr se pkusí tut cestu autmaticky dplnit z ID subru. D ple Server Dmin (Dmin Server) zadejte cestu k Dmin serveru, který uchvává data ech všech uživatelů. D ple Subr ID Dmin (Dmin ID file) zadejte cestu k vašemu ID subru. Můžete h taky vyhledat kliknutím na tlačítk nacházejícím se hned za tímt plem. Pkud znáte své uživatelské jmén ale nemáte k dispzici ID subr, stačí jej zadat a stiskem Zjistit subr ID se Crprate Cnnectr pkusí zjistit na Dmin serveru, kde se ID subr nalézá. D ple Hesl Dmin (Dmin Passwrd) zadejte vaše uživatelské hesl k Dmin službám (vaše hesl k ID subru). Je-li vše v přádku, pkračujte dále kliknutím na tlačítk OK. CEC_navd.dc 32 / 41

33 V dalším kně jste nejdříve dtázáni na t, jestli pužíváte intes. V případě, že an, zvlte vlbu An (Yes), čímž již není nutné další nastavení. Můžete nyní kliknut na tlačítk Další (Next) a pkračvat dále synchrnizací. V případě, že intes nepužíváte, zvlte vlbu Ne (N). Nyní můžete nastavit, zda-li si přejete synchrnizvat kntakty a deník Ltus Ntes. Jestli chcete synchrnizvat Kntakty, zaškrtněte plíčk Synchrnizvat kntakty (Sync cntacts) a d ple Adresář serveru Dmin (Dmin address bk file) zadejte cestu k subru names.nsf. Obecně bývá ulžen splu s statními údaji vašem účtu (c:\ltus\data) ale jestli jej máte ulžen na jiném místě, tak jej můžete nalézt pmcí tlačítka za tímt plem. V případě, že je subr kntaktů ulžen na serveru, pžádejte administrátra vytvření repliky tht subru. Jmén repliky subru je ptřeba zadat ve tvaru uzivatel_nab.nsf. Pdle umístění vytvřené repliky pak zadejte cestu k tmut subru. Jestli chcete synchrnizvat Deník, zaškrtněte plíčk Synchrnizvat deník (Sync jurnal) a d ple Deník na serveru Dmin (Dmin jurnal file) zadejte cestu k subru jurnal.nsf. Obecně bývá ulžen splu s statními údaji vašem účtu (c:\ltus\data) ale jestli je ulžen na jiném místě, tak jej můžete nalézt pmcí tlačítka za tímt plem. V případě, že je subr deníku ulžen na serveru, pžádejte administrátra vytvření repliky tht subru. Jmén repliky subru je ptřeba zadat ve tvaru uzivatel_jurnal.nsf. Pdle umístění vytvřené repliky pak zadejte cestu k tmut subru. P zadání všech infrmací klikněte na tlačítk Další (Next). CEC_navd.dc 33 / 41

34 Tímt krkem byl uknčen nastavení Crprate Cnnectru v módě Individual Mnitr. Při splnění všech pdmínek a zadání správných údajů Crprate Cnnectr naváže spjení s Ltus Dmin serverem ve vaší rganizaci a synchrnizačním serverem služby O2 Office Cnnectr a sesynchrnizuje mezi nimi uživatelská data. O prcesu synchrnizace dat jste infrmvání na brazvce. Synchrnizace dat může trvat něklik minut. Délku synchrnizace vlivňuje především rychlst připjení a mnžství dat, která jsu při první synchrnizaci přenášena. P úspěšné synchrnizaci si můžete prhlédnut infrmaci tm úspěšné knfiguraci Crprate Cnnectru a že d tét chvíle mnitruje změny na vašem firemním účtu. Pr dknčení celéh prcesu klikněte na tlačítk Dknčit (Finish). CEC_navd.dc 34 / 41

35 Veškerá data jsu připravena na synchrnizačním serveru služby O2 Office Cnnectr k synchrnizaci. V prhlížeči klikněte nyní na tlačítk Další (Next). CEC_navd.dc 35 / 41

36 A2.4. Wrkgrup mnitr pr Ltus Ntes Wrkgrup mnitr je mód Crprate Cnnectru, ve kterém je mžné mnitrvat až 20 uživatelů sučasně. Z tht důvdu jsu hardwarvé nárky na pčítač pdstatně vyšší než u Individual mnitru. Pčítač musí splňvat dpručenu hardwarvu knfiguraci ppsanu výše. Před samtným nastavením Wrkgrup mnitru je nutné splnit tyt pdmínky: Před vlastním knfigurváním Crprate Cnnectru nahrajte ID subry všech uživatelů, kteří se budu mnitrváni na pčítač, kam se bude instalvat Crprate Cnnectr. Je dpručen vytvřit nvý adresář, kde budu uchvávány jenm tyt ID subry. Dalším krkem, který je zaptřebí prvést před vlastní instalací je spuštění pštvníh klienta Ltus Ntes a nastavení prvníh uživatele. P vyknání těcht úknů můžete přistupit ke knfiguraci Crprate Cnnectru. 1. Přihlaste se na pčítač pd účtem jednh z uživatelů určenéh k mnitrvání, pd kterým budete nastavvat Crprate Cnnectr. V případě, že není zbrazen dialgvé kn pr nastavení mnitrvání, klikněte dvjklikem na iknu aplikace Crprate Cnnectr v systémvé liště:, a v zbrazeném kně zvlte tlačítk Nastavení (Settings ). 2. K mnitrvání vícer uživatelů je mžné zvlit dvě varianty: Běžně pužívaným způsbem mnitrvání vícer uživatelů je zadání všech ptřebných údajů pr identifikaci uživatele. V tmt případě není nutné nastavvat žádné další mžnsti. V případě, že chcete pužívat k mnitrvání uživatelů speciální účet grupware serveru nazván Curier Accunt, zaškrtněte vlbu Pužívat účet dručvatele (Use Curier Accunt). D plí Přihlašvací jmén účtu dručvatele (Curier Accunt Username) a Hesl účtu dručvatele (Curier Accunt Passwrd) zadejte uživatelské jmén a hesl speciálníh uživatele. Tent speciální účet není běžnu záležitstí grupware serverů a v drtivé většině případů bývá kvůli snížení bezpečnsti zakázán. Před jeh pužitím se prt praďte s administrátrem grupware serveru jeh využití. Dále pkračujte kliknutím na tlačítk Další (Next). CEC_navd.dc 36 / 41

37 3. V zbrazeném kně zadejte d ple Uživatelské jmén (Username) uživatelské jmén na server služby Office Cnnectr, kam se budu data synchrnizvat. Uživatelské jmén zadejte ve tvaru 9-ti čísel. Aby mhla na serveru prběhnut autentizace uživatele, je ptřeba d ple Hesl (Passwrd) zadat hesl k účtu na synchrnizačním serveru. T jste bdrželi frmu SMS správy při aktivaci účtu. Pr zadání údajů k serveru Ltus Dmin, klikněte na tlačítk Změnit (Change ). CEC_navd.dc 37 / 41

38 4. V případě prblémů při identifikaci Ltus Dmin serveru je ptřebné zadat identifikační údaje ručně. P kliknutí na tlačítk Změnit (Change ) se zbrazí dialgvé kn, ve kterém vyplňte všechny plžky: D ple Uživ. jm. Dmin (Dmin Username) zadejte uživatelské jmén a celu cestu k serveru, který uchvává veškeré infrmace Dmin uživatelích. Pkud si pamatujete cestu k ID subru, ale nepamatujete si celu cestu k serveru spravujícímu uživatele, tak můžete využit tlačítka Zjistit uživ. jmén (Find Username). Crprate Cnnectr se pkusí tut cestu autmaticky dplnit z ID subru. D ple Server Dmin (Dmin Server) zadejte cestu k Dmin serveru, který uchvává data ech všech uživatelů. D ple Subr ID Dmin (Dmin ID file) zadejte cestu k vašemu ID subru. Můžete h taky vyhledat kliknutím na tlačítk nacházejícím se hned za tímt plem. Pkud znáte své uživatelské jmén ale nemáte k dispzici ID subr, stačí jej zadat a stiskem Zjistit subr ID se Crprate Cnnectr pkusí zjistit na Dmin serveru, kde se ID subr nalézá. D ple Hesl Dmin (Dmin Passwrd) zadejte vaše uživatelské hesl k Dmin službám (vaše hesl k ID subru). Je-li vše v přádku, pkračujte dále kliknutím na tlačítk OK. 5. Zbrazí se kn nastavení, které jste vyplnili v třetím krku s tím, že ve střední části jsu nyní vyplněny údaje uživateli, jenž bude mnitrván. Klikněte na tlačítk Další (Next). CEC_navd.dc 38 / 41

39 6. V dalším kně je ptřeba nastavit, zda mnitrvaný uživatel pužívá intes. V případě, že an, zvlte vlbu An (Yes), čímž již není nutné další nastavení. Můžete nyní kliknut na tlačítk Další (Next) a pkračvat dále synchrnizací. V případě, že intes nepužívá, zvlte vlbu Ne (N). Nyní můžete nastavit, zda-li se budu synchrnizvat kntakty a deník Ltus Ntes. Pr synchrnizaci agendy Kntakty, zaškrtněte plíčk Synchrnizvat kntakty (Sync cntacts) a d ple Adresář serveru Dmin (Dmin address bk file) zadejte cestu k subru names.nsf nastavvanéh uživatele. Každému mnitrvanému uživateli musí administrátr Ltus Dmin serveru vytvřit repliku subru s kntakty. Jmén repliky subru je ptřeba zadat ve tvaru uzivatel_nab.nsf. Pdle umístění vytvřené repliky pak zadejte cestu k tmut subru. Pr synchrnizaci agendy Deník, zaškrtněte plíčk Synchrnizvat deník (Sync jurnal) a d ple Deník na serveru Dmin (Dmin jurnal file) zadejte cestu k subru jurnal.nsf nastavvanéh uživatele. Každému mnitrvanému uživateli musí administrátr Ltus Dmin serveru vytvřit repliku subru s deníkem. Jmén repliky subru je ptřeba zadat ve tvaru uzivatel_jurnal.nsf. Pdle umístění vytvřené repliky pak zadejte cestu k tmut subru. P zadání všech infrmací klikněte na tlačítk Další (Next). CEC_navd.dc 39 / 41

40 Tímt krkem je uknčen nastavení Crprate Cnnectru pr prvníh z řady mnitrvaných uživatelů. Při splnění všech pdmínek a zadání správných údajů naváže Crprate Cnnectr spjení s Micrsft Exchange serverem a synchrnizačním serverem služby O2 Office Cnnectr a sesynchrnizuje mezi nimi uživatelská data. O prcesu synchrnizace dat jste infrmvání na brazvce. Synchrnizace dat může trvat něklik minut. Délku synchrnizace vlivňuje především rychlst připjení a mnžství dat, která jsu při první synchrnizaci přenášena. P úspěšné synchrnizaci si můžete prhlédnut infrmaci tm úspěšné knfiguraci Crprate Cnnectru a že d tét chvíle mnitruje změny na uživatelském firemním účtu. Pr dknčení celéh prcesu klikněte na tlačítk Dknčit (Finish). 7. Pkud chcete přidat dalšíh uživatele, musí být splněny všechny pdmínky uvedené na začátku tét kapitly. Pkud tmu tak je, klikněte v zbrazeném kně na tlačítk Nastavení (Settings ). Způsb mnitrvání je již nastaven a tak budete dtázáni puze na zadání uživatelských údajů. Pkračujte dále bdem 3. tét kapitly. CEC_navd.dc 40 / 41

41 A.3. Nastavení Prxy serveru U některých zákazníků se pr přístup k Internetu pužívá prxy server s případnu autentizací uživatele. Aby mhl Crprate Cnnectr v tmt prstředí správně fungvat, je zaptřebí jej naknfigurvat. Pstupujte pdle následujícíh návdu. 1. Na systémvé liště klikněte pravým tlačítkem myši na iknu aplikace Crprate Cnnectr. 2. Ze zbrazenéh kntextvéh menu zvlte plžku Nastavení prxy (Prxy Settings ). 3. Zbrazí se kn, ve kterém vyplňte všechny ptřebné údaje. D ple Server prxy (Prxy) zadejte DNS jmén neb IP adresu prxy serveru a přím za tent údaj, pmcí dvjtečky, dplňte čísl prtu, přes který se k Internetu přistupuje. Příklad: prxy:80; :8080 Pužíváte-li se na prxy serveru autentizace uživatelů, zadejte d ple Uživ. jmén (Username) uživatelské jmén pr prxy server a d plí Hesl (Passwrd) a Ptvrdit (Submit) zadejte uživatelské hesl pr prxy server. Přistupujete-li d intranetvé sítě bez pužití prxy serveru, zaškrtněte plíčk Nepužívat server prxy pr lkální adresy (Bypass prxy fr lcal addresses). Tímt jste nastavili přístup d sítě Internet pr aplikaci Crprate Cnnectr. Ptvrďte zadané údaje kliknutím na tlačítk OK. CEC_navd.dc 41 / 41